Proces verbal din 09.11.2015

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 9/11/2015

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 09 NOIEMBRIE 2015

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ș edinț ei, conform art. 39 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 2699/06.11.2015.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului ”Viața Liberă”, din 06.11.2015.

Ședința Consiliului Local din data de 09.11.2015 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl Găvan Eugen.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN 09.11.2015

  • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2015 privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației;

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

  • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 12/29.01.2015 privind repartizarea excedentului bugetului local în anul 2015;

  • 4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2015;

  • 5.  Interpelări, intervenții, cereri;

  • 6.  Diverse.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Suntem astăzi prezenți la Parcul de Soft pentru Ședința Extraordinară a Consiliului Local, din data de 09.11.2015.

Sunt prezenți 20 de consilieri municipali, astfel încât ședința este statutară. Dintre consilieri lipsesc: dl. Bucatanschi, dna. Cocu, dl. Bugeag, dl. Cosca, dl. Dima, dl. Trif și dl. Ungurianu.

Nu sunt înscrieri pentru a se lua cuvântul, astfel încât supun aprobării dvs. Ordinea de zi pe care o aveți pe hârtiile din fața dvs.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

Ordinea de zi a fost votată cu 20 voturi ”pentru”.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Primul punct pe Ordinea de zi: “Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2015 privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației”.

Inițiator Marius Stan, Primarul Municipiului Galați. Dacă sunt comentarii? Dl. consilier Mihai Alin.

DL. MIHAI ALIN:

Dle. Primar, v-aș ruga să acceptați un amendament la acest Proiect de hotărâre. Deoarece prin acest Proiect de hotărâre, într-adevăr se majorează subvenția pe care noi o acordăm către populație, dar, totodată, se creează și premisele unei situații din care Apaterm sau Calorgal nu vor face nimic să își mărească gradul de încasare. Ei beneficiind în felul acesta de o subvenție substanțială, de un venit substanțial bazat doar pe subvenție care le va asigura, în mare parte, o funcționare. Și cred că această majorare a subvenției ar trebui să fie doar pe perioada acestei ierni și făcută o reanaliză la sfârșitul sezonului rece, să vedem cum stau ei ca și cu gradul de încasare și cu un buget energetic și tot ce implică. Mulțumesc!

PRIMAR, MARIUS STAN:

Mă bucur că vine și din partea consilierilor o remarcă pe care noi am tot făcut-o la fiecare întâlnire cu mass-media, am făcut remarci în acest sens. Nu ne convine, este mai mult decât evident, nu ne convine tuturor, faptul că atâția bani se duc într-o gaură neagră, până la urmă. Banii aștia puteau fi folosiți în scopuri nobile. Puteam construi un spital din banii pe care, practic, i-am dat de unde nu se mai întorc. E binevenit amendametul, sunt de acord cu el, sigur că da. Și poate înțeleg încă o dată cetățenii Galațiului că efortul pe care îl facem ca Municipalitate acum, este îndreptat tot către ei. Înțelegem vremurile grele pe care le traversăm cu toții, nu sunt bani, dar totul până la o ... avem obligația să ne plătim facturile pentru că altfel sistemul, mai devreme sau mai târziu, va sucomba. Mai mult chiar, vreau să vă propun dvs., consilierilor, în viitoarea ședință sau viitoarele ședințe să discutăm la modul cel mai aplicat pentru externalizarea acestor servicii, a întregului sistem de producție și distribuție a energiei termice, pentru că ... să dăm atâția bani...

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumesc! Dl. Viceprimar Popa Florin.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Mulțumesc! Ceea ce vă spun eu acum, e ca și un comentariu în legătură cu adoptarea acestui Proiect de hotărâre. Aș vrea să spun că situația în care ne regăsim acum este oarecum similară cu situația de la București, de la Primăria Generală a Capitalei, pentru că acolo, problemele care au apărut de-a lungul timpului sunt datorită faptului că, respectiv, Consiliul General al Municipiului București nu a plătit subvențiile furnizorilor de agent termic și din cauza asta s-a ajuns în această situație. La noi situația este diametral opusă. Consiliul Local a acoperit subvenția an de an. Deci noi nu înregistrăm niciun fel de restanțe la plata subvenției, mai mult, am acoperit și pierderile produse în sistem în perioada trecută. Problema la care vreau să mă refer acum este o rugăminte pe care o adresez acum dlui. Primar în legătură cu funcționarea Societății Calorgal și l-aș ruga ca în perioada imediat următoare, pentru ca să nu mai ajungem în situația în care am ajuns cu Apaterm-ul, să înregistrăm pierderile generate în sistem și neplata energiei termice facturate către consumatori, respectiv asociațiile de proprietari. Să nu ajungem în situația despre care am vorbit. Aș vrea ca împreună cu toți colegii noștri din Consiliul Local să generăm pe lângă analiza pe care a propus-o dl. Primar și o agendă a analizei, respectiv să vedem care sunt condițiile optime pentru funcționarea Calorgal-ului și, mă refer aici, să reglementăm din punct de vedere legal organigrame, stat de funcțiuni, să încercăm să stabilim bugetul de venituri și cheltuieli pentru această Societate. Astfel încât lucrurile să se desfășoare într-un cadru corect care poate fi controlat, într-un cadru în care să nu existe nici cele mai mici fisuri, astfel încât să putem evita ceea ce s-a întâmplat anterior. Motiv pentru care, cred că ar trebui la nivelul Consiliului Local, Comisiile de specialitate, respectiv Comisia de servicii, Comisia nr. 3, Comisia de buget finanțe să convoace pentru luarea acestor decizii, conducerea actuală a Calorgal-ului care, până la urmă, știu eu, ar trebui să fie consfințită printr-o Hotărâre de Consiliu Local, pentru că, în momentul de față, funcționează printr-un interimar care, până la urmă va trebui acoperit cu o Hotărâre de Consiliu Local care să limiteze să efectueze actul de conducere la acea Societate. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumesc! Dl. Consilier Caliga.

DL. CALIGA GIGEL:

Vreau să fac o precizare față de cele comentate anterior și anume că nu trebuie omis că acest Calorgal este constituit pe lângă o asociație de dezvoltare intercomunitară, că normal conducerea este exercitată de reprezentanți ai Consiliilor Locale de pe lângă administrațiile ce compun asociația de dezvoltare intercomunitară și că va trebui să fim riguroși în ceea ce privește exercitarea și ducerea la îndeplinire a acestor tipuri de hotărâri. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumesc, dle. Consilier! Dar să nu uităm totuși faptul că Municipalitatea Galați este principalul acționar în această societate. Celelalte unități administrativ teritoriale cred că la ora asta nu au nicio contribuție financiară. Dl. Consilier Malinovici, vă rog.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Vă mulțumesc! O întrebare aș avea. Care ar fi prețul de producție la electrocentrale? Și, dacă tot vorbim de această subvenție, dacă tot vorbim de faptul că în fiecare an a achitat și și-a făcut datoria Consiliul Local de a asigura această căldură a orașului Galați, eu v-aș propune ca atât secretariatul Consiliul Local, cât și Primăria să înainteze solicitări către organele statului, să analizeze de ce s-a ajuns în situația asta. De ce s-a ajuns în situația de a dispărea Apaterm-ul, de ce s-a ajuns în situația în care să se dea bani, să se facă împrumuturi de genul, care să se descarce și să împovăreze tot Galațiul pe 20 de ani. Și în funcție de ce se va obține la raportele respective, noi să putem să acționăm mai departe sau cei care vor veni după noi, în așa fel încât să nu ne mai întâlnim cu situația respectivă. Pentru că nu este corect ca un oraș să se împovăreze pe atâția ani de zile pentru anumite greșeli. Dacă reușim să le îndreptăm, să le îndreptăm, dacă nu, atunci ar fi păcat să îndatorăm tot orașul. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Da, dle. Consilier, să nu uităm totuși că acum discutăm doar despre Societate, nu de Apaterm, ci de Calorgal, în ceea ce privește cele două aspecte pe care le-ați expus. De ce s-a ajuns, nu are legătură cu Calorgal-ul. Și împrumutul este pentru Calorgal. Tot în ideea precizată de dl. Viceprimar, să nu uităm, totuși, că am solicitat conducerii Calorgal acum câteva ședințe să prezinte la fiecare ședință a Consiliului Local un raport privind situația Societății. Dle. Director, acest lucru a fost solicitat, dacă îmi aduc bine aminte, la ultima ședință de dl. Ilie Zanfir. Deci vă rog să vă notați pe agendă, la fiecare ședință de Consiliu Local, să prezentați aceste probleme. Aș avea și eu totuși către dvs., dle. Director Istrate, o întrebare: câte apartamente mai sunt la ora aceasta în sistemul centralizat racordate? A doua întrebare, câți angajați sunt la Calorgal? Care este gradul de încasare a facturilor la apă caldă pe ultimele luni, ținând cont de noul sistem de furnizare, prin intermediul Sidex-ului? Cu toate că nu putem să facem comparativ o paralelă cu ceea ce vedem la termoficare, dar cel puțin dă o imagine asupra mentalității celui care trebuie să își plătească serviciul vis-â-vis și de termoficare. De asemenea, să nu uităm că am solicitat Municipalității ca acest sistem de subvenție să fie un pic diferențiat în funcție de un venit al celui care trebuie să plătească. E o problemă ridicată cred că de ani buni și poate că acest sistem de subvenție ar trebui gândit în funcție de, cu ghilimele necesare, o recompensare a celor ce se grăbesc să își plătească serviciul. Ceea ce am ridicat și la Comisie ca problemă. Față de cei care întârzie câteva luni să plătească sau poate nu plătesc deloc.

Dle. Director Istrate vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări.

DIRECTOR, ISTRATE CRISTIAN:

Gradul de încasare pe septembrie a fost de 98 la sută, pe octombrie, cred că 100 la sută, dar facturile au fos mult mai mici față de ce înseamnă căldura. Dar ca și încasare, aici ne situăm și sperăm să continuăm. În legătură cu întrebarea a doua, pe personal avem 509 angajați, existând un protocol cu sindicatul din Apaterm. La vremea când s-a închis Apaterm-ul erau 548 angajați, ca acești ultimi angajați ai Apaterm-ului să se regăsească la Calorgal atunci când se dă drumul la căldură. Noi avem 40 de oameni care pot interveni la nevoie să dea drumul la căldură. Dar deocamdată sunt în număr de 509, din 548. Oficial sunt 2400 debranșați, dacă mai punem încă pe atât neoficial, să spunem, ne apropiem de 30 și ceva de mii. Adică cei care au rămas consumatorii noștri. Dacă speculăm mai mult, ne putem duce spre 40.000, dar nu cred.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Deocamdată vă mulțumesc pentru răspunsuri, dar o să vă invităm de acum să veniți săptămânal la Comisia de servicii pentru a discuta problemele, tocmai în ideea spusă de dl. Viceprimar de a nu mai ajunge, practic, într-o situație similară cu Apaterm-ul din multe puncte de vedere. Dle. Consilier Mihai Alin, vă rog.

DL. MIHAI ALIN:

Și eu am o întrebare pentru dl. director. În formula de cost pe care ne-ați prezentat-o și care face parte din Expunerea de motive avem o componentă salarială de peste 40 la sută, pe un serviciu de distribuție care eu, personal, cred că e mult prea mare. Vreau să vă întreb dacă numărul acesta de 509 de angajați este doar bazat pe înțelegerea pe care ați avut-o cu sindicatul sau chiar vă sunt necesari 509 angajați? Pentru că peste 40 la sută costuri salariale e mult. Mulțumesc!

DIRECTOR, ISTRATE CRISTIAN:

Ne sunt necesari. Erau 548 în momentul în care era Apaterm-ul ca să poată să dea căldură. Apaterm-ul a dat faliment, dar deja avem oameni care se ocupă de câte 7 puncte termice noaptea, singuri. Și nu ar trebui să îi lăsăm singuri. Dar aici e problema noastră și încercăm să o rezolvăm. În acel cost sunt și pierderi trecute și nu ni s-a aprobat de către ANRSC 23,08 la sută, ni s-a aprobat 21 la sută. Adică astea sunt pierderile tehnologice în termie. Noi încercăm să le remediem, dar...

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Dle. Primar vă rog.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Vreau să încerc să fiu mai clar decât au fost domnii consilieri. Chiar nu vrem să mai ajungem unde s-a ajuns. Din punctul ăsta de vedere, cred că activitatea de acolo trebuie să se desfășoare chiar după toate regulile și toate legile care guvernează o societate comercială care are ca acționar principal Consiliul Local, mai sunt cele două u.a.t. - uri care chiar nu contează. Și atunci, dle. director, ca să fiu mai tranșant, vă spun că veți răspunde cei care sunteți în conducerea actuală, cu postul, ca să nu fie alte discuții. Că am auzit tot felul de speculații că membri de partid colo, membri de partid colo, chiar nu mă interesează. Vreau să fie foarte clar, o spun public, da. Poate v-am convins cel puțin că nu s-a pus problema din punct de vedere politic. Problema se pune pur și simplu din punct de vedere al managerului care trebuie să aducă la un nivel societatea și societatea respetivă plecând totuși de la zero. Defunctul Apaterm a avut un mare dezavantaj, știți foarte bine când s-au disociat cele două societăți. Apă Canal pentru a putea prelua fonduri europene trebuia să rămână curată cu datorii pe zero și au rămas datoriile la Apaterm, care normal, în timp s-au agravat, s-au accentuat și a ajuns la faliment. Calorgal-ul pleacă totuși de la un potențial zero. E de reținut lucrul ăsta și atunci nimeni nu vă scuză, iar raportul pe care trebuie să îl dați în fața comisiilor din Consiliul Local... mai ales că sunteți într-o fază de început a activități și mai bine să curmăm răul de la început decât să ne trezim iarăși cu o nenorocire pe cap.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumesc! Dacă dorește cineva să mai intervină? Dacă nu, supun la vot, cu amendamentul propus de dl. Consilier Mihai Alin.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Al doilea punct pe Ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 20.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot acest Proiect de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Al treilea punct pe Ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 12/29.01.2015 privind repartizarea excedentului bugetului local în anul 2015”.

O să rog inițiatorul totuși să prezinte pe scurt în ce constau aceste modificări, pentru că este un Proiect apărut relativ recent. Dl. director Stadoleanu, vă rog.

DIRECTOR, STADOLEANU DANIEL:

Bună ziua! La sfârșitul anului 2014, u.a.t. Galați a înregistrat un excedent de aproximativ 40.000.000 lei. Prin H.C.L. nr. 12/2015, suma de 30.000.000 lei a fost alocată pentru Secțiunea de dezvoltare, urmând ca diferența de 10.000.000 lei să fie utilizată în eventualitatea unei necesități pentru Secțiunea de funcționare. Acum, fiind aproape de sfîrșitul anului, propunem și utilizarea celor 10.000.000 lei tot pentru Secțiunea de dezvoltare, urmând ca o parte din obiectivele finanțate din bugetul local să fie suportate din acest excedent bugetar.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări, dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Al patrulea punct pe Ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2015".

Dacă sunt discuții? Dl. Consilier Mihai Alin, vă rog.

DL. MIHAI ALIN:

Am să mă abțin de la votarea acestui punct al ordinii de zi, datorită alocării către Transurb. Nu am votat nici rectificarea bugetară a Transurb și, în consecință, nu pot fi de acord nici cu alocarea sumei către ei. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumesc! Supun votului dvs. acest Proiect de hotărâre.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 1 voturi (Mihai Alin)

Cu 19 voturi ”pentru”și 1 “abținere”, Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Punctul 5 pe Ordinea de zi: “Interpelări, intervenții, cereri”.

Punctul 6 pe Ordinea de zi: “Diverse”.

Dl. Primar, vă rog.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Eu aș vrea să îi felicit și să le mulțumesc consilierilor pentru spiritul civic de care au dat dovadă, pentru că așa cum au votat cel puțin primele două Proiecte de hotărâre, de mărire a subvenției și aprobare a împrumutului, au avut argumente suficiente, dar, la fel, aveau destul de multe argumente să nu voteze. Dar faptul că sau gândit totuși la oameni, la cetățeni, la faptul că e sezonul rece și e frig afară denotă că le pasă și că ne pasă tuturor. Asta am vrut să subliniez, pentru că discuțiile pe linia aceasta pot cotinua zi și noapte, cu argumente pro și contra și fiecare are dreptate.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumesc! Desigur că la punctul 2, cu împrumutul puteam să discutăm mai mult ca să ne facem o imagine, dar simpla votare este mai elocventă decât orice, faptul că ne-am dorit acest lucru tocmai pentru a se porni sistemul de termoficare al Municipiului Galați. Restul argumentelor nu mai contează. Și cred că vorbesc în numele tuturor consilierilor.

Dacă mai sunt probleme de ridicat la „Diverse”?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Am să spun cât de repede răspunsul cel mai acoperitor. Discuțiile pe care le-am avut cu cei de la C.E.T. și de la Romgaz, au avut ca bază acest Proiect de hotărâre. Aceasta este dovada, nu putem să folosim banii pentru alt scop. Aceasta este dovada că avem două intenții în a plăti prețul gazului. În acest moment vom face și o plată către Romgaz și vor începe probabil de mâine să își pregătească instalația, lucru care înseamnă 5-7 zile. După aceea, cei de la Romgaz au promis că până când vom reuși să accesăm efectiv împrumutul, pentru că și aici ați văzut în Normele de aplicare ale Hotărârii de Guvern, procedura durează undeva între 10-12 zile, vor livra gaz către C.E.T. în sistem centralizat. Deci putem spune 7 zile cel puțin mai durează probabil pregătirea instalației. Sper, de aceea am făcut remarca mai dur către Calorgal. Sper să nu ne trezim cu probleme tehnice la instalația noastră de distribuție. Asta ar fi culmea, după ce toți de aici am făcut eforturi formidabile ca să putem să ajungem la momentul acesta, momentul când se poate livra căldura, să avem probleme tehnice. De aceea am spus, domnii directori de la Calorgal răspund cu capul pentru această condiție.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Vă mulțumesc!

DL. MALINOVICI VICTOR:

Care este prețul de producție la Electrocentrale?

PRIMAR, MARIUS STAN:

O să vă spun că noi primim factura către C.E.T. în valoare de 420 lei. Știu ce vreți să spuneți, e mult, e puțin, e argumentat sau nu, are sau nu note de fundamentare pentru preț, e o discuție lungă. E mai mult întrebare retorică și asta și vine din trecut. Niciodată cei de la C.E.T., dacă trebuie să o mai spunem, nu ne-au fundamentat și nouă prețuri sau nu ne-au fundamentat argumentele cu care s-au dus la A.N.R.E. pentru stabilirea prețului. Este un preț stabilit de A.N.R.E. așa încât nu e de comentat de noi. Mai trebuie reținut un aspect, prețul gigacaloriei față de anul trecut a crescut, asta e poate și motivul pentru care am mărit și noi subvenția, față de prețul livrat de C.E.T. este cu aprope 100 lei mai mare față de anul trecut.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Înainte de a-i adresa o rugăminte dlui. Primar, îl întreb totuși pe dl. director Istrate dacă sistemul propriu de distribuție este pregătit 100 la sută în acest moment.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Vă rog să mă scuzați, cred că am făcut o greșeală, am zis 420 este prețul total, din care 220 este prețul C.E.T.-ului și 240 prețul nostru de distribuție.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Dle. director, vă rog.

DIRECTOR, ISTRATE CRISTIAN:

Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Și la suta asta de metri la ce km vă aflați?

DIRECTOR, ISTRATE CRISTIAN:

Bine, putem avea vreo avarie două, că astea crapă după ce băgăm... de un an de zile nu am trecut pe acolo. Acum să vedem cum va reacționa sistemul, dar suntem pregătiți să mai așteptăm să vedem ce se întâmplă.

PREȘEDINTE, GĂVAN EUGEN:

Din punctul nostru de vedere îl rugăm pe dl. Primar să mențină presiune pe instalația numită circuitul hârtiilor. Ceea ce vreau să vă spun e că până la ora asta Hotărârea este semnată, parafată. Cu finalizarea punctelor de pe ordinea de zi, vă mulțumesc pentru prezența dvs. și pentru votul dvs. O zi bună în continuare!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

r                               r              r     s

Eugen GĂVAN

Avizat,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

C.J. Nicolae Costache

Întocmit,

Simion Georgiana