Hotărârea nr. 46/2015

Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galati pentru anul scolar 2015-2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 46 din 13.02.2015

privind: organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2015-2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 8/15.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința de îndată din 13.02.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5934/15.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 5936/15.01.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 29/05.01.2015 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 724/06.01.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (4) și art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr, 4894/10.11.2014 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale și de la bugetul de stat și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământpreuniversitar pentru anul școlar 2015 - 2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit. V, pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45. alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați, pentru anul școlar 2015-2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexă la HCL nr. 46/13.02.2015

REȚEA ȘCOLARĂ de stat 2015-2016

Nr. crt/

. Județ

Mediu Urban/ ■ Rural

■ {■ Denumirea u nității de învăță mânt cu • personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-; mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara .

; personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-ma il/nivelu ri de învăță mânt:<; <

1

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR/i, Str.Rosiori nr.12, Mazepa 1, Galați, tet./fax ’• 0236435054, e-măil: olteaparaschiv@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.6

Str.Romana nr.10, Bl.El Ap.65-66, Galați, tel.0236431627, e-mail: gradinitalumeacopiilor@yahoo.com, PRE

2

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA DOAMNA" Str.Domneasca nr.114,

Galatî, tel./fax 0236412792, e-mail: gradinita_elenadoamna@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"MUGUREL" Str.Traian nr.3O3, Galați, tel.0236414844, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "TWEETY" Str.T.VIadimirescu nr.8, Galați, tel.0236311893, e-mail: aylynk@yahoo.com, PRE

3

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7

Str.Universitatii nr.45, Galați,'                ;

tel.0236412264, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.26

Str.Dr.Carnabel nr.7, Galați, tel.0236412531, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL

NR.32 Str.Gamulea nr.40, Galați, tel.0236411654, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

Str.Domneasca nr.65, Galați, tel.0236411158, e-mail: parfumulteilor@yahoo.com, PRE

4

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9

Str.Constfuctorilornr. 14, Galați, tel.0236312575, fax.0236413016, e-mail: gradinîta9conta@yahoo.com, PRE.

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.40 Str.Constructorilor nr.21, bl.B2 ap.l, tel.0236452550, e-mail: gradinitapatruzeci@yahoo.com, PRE

5

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "IOAN

NENITESCU" Str. Ion Nenitescu nr.12, Galați, . teL/fax 0236415967, e-mail: e_vlase@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"SF.STELIAN" Str.Regiment 11 Șiret nr.2, bl.13,

Tiglina 1, Galați, tel.0236430852, PRE

6

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "TEDI" Str.Stelei nr.2, Galați, tel./fax 0236492523, e-mail: gradinita_tedi@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CIPRIAN PORUMBESCU" Str.Nae Leonard

nr.7, BI.C5A, Ap.20-21-22, Galați, tel.0236490392, e-mail:

gr3 ciprianporumbescu@yahoo.com, PRE

7

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

Str.Gh.Asachi nr.9A, Galați, tel./fax. 0236498468, e-mail: gradi30pinochio@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27

Str.Lebedei nr.2, Tiglina 3, Galați, tel.0236473340, PRE

8

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

Str.Regiment 11 Șiret nr.33, Tiglina 1, Galați, tel./fax.0236438327, PRE

9

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"LICURICI" Str. Bărboși nr.27, Galați, tel./fax.0236468552, PRE

10

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"CODRUTA" Str.Costache Conachi nr.2A, tel.0236442491, fax.0236310324, e-mail: gradinita41codruta@yahoo.com, PRE

11

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP

BY STEP" Str.Lăcătușilor nr.45A, tel./fax.0236442711, e-mail: gradistep@yahoo.com, PRE

12

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MOTANUL INCALTAT" Str.Costache

Conachi nr.2C, tel.0236442161, e-mail: grnotanul_incaltat@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"VOINICELUL" Str.M.Sadoveanu nr.l, Galați, tel.236416511, e-mail:

gradl8galatzi@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"ALICE" B-dul Dunarea nr.27, BI.D7, tel.0236444337, PRE

13

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"CAMIL RESSU" str.Camil Ressu nr.S si 9, bl.UI, U2, Galați, tel.0236424288, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.29

Filesti nr.lSA, Galați, tel.0236475809, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

Micro 13B, str.Feroviarilor nr.25, BI.E, Galați, tel.0236423914, PRE

14

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"CROITORASUL CEL VITEAZ" Str.Drurnul

Viilor nr.36 bis, B1.U3-U4, Galați, tel./fax.0236461304, e-mail: gradinitanumar53@yahoo.com, PRE

15

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"ARLECHINO" Str.lonel Fernic nr.41, Galați, teL/fax.0236499998, e-mal:

gradinita.arlechino@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA

CAZIMIR" Str.Henri Coanda nr.20, BI.U5, tel./fax.0236310715, PRE

16

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ION

CREANGA" Str.Milcov nr.13 bis, Galați, tel.0236465323, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.19

Str.Milcov nr.50, blJl, Galați, tel.0236320275, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47

Str. av. M.Zorileanu nr.13, Galați, tel.0236473056, PRE

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39

Str.Odobesti nr.l bis, Galați, tel./fax.0236461148, PRE

17

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"PRICHINDEL" Str.Brailei nr.2O5, BI.A5,

Galați, tel./fax.0236444221, PRE

18

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64

Str.Brailei nr.226, BI.D5, Galați, tel./fax.O236446345, PRE

19

GL

Urban

SCOALĂ GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH.

MARINESCU" Str.Regiment 11 Șiret nr.41A,

Galați, tel.0236312544, fax.0236313190, e-mail; scbala2_gl_ro@yahoo.com, PRE, PRI,

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.59

Str.Saturn nr.26, Galați, tel.0236430330, PRE

20

GL

Urban

SCOALĂ GIMNAZIALA NR.3 B-duJ Dunarea

nr.60, Galați, tel.00236472422, e-mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com, PRE, PRI,

GIM ” ~                            ■

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.35 B-

dul Dunarea nr.60, Galați, tel.0236317889, PRE

21

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.5 Str.Gorunului

nr.6B, Galați; tel./fax.0236468366, e^-mal: scoala5galati@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.9 Str.Barbosi nr.35,

Galați, tel.0236468561, e-mail:

scoala9gl@yahoo.com, PRI, GIM

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.44

Str.Gorunului nr.6, Galați, tel.0236468366, e-mail: gradinita_44_gl@yahoo.com, PRE

22

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 Str.Brăilei nr.204,

Galați, tel./fax 0236410236, e-mail: scoala7galati@yahoo.com. PRI, GIM

23

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.10 Str.Lebedei

nr.4, Galați, tel.0236413757, e-mail:

scoa1al02004@yahoo.com, PRE, PRI. GIM

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LIZUCA"

Str.Lebedei nr.4 si 5, BI.10A, Ap.l, Galați, tel./fax 0236456443, e-mail: grad4.lizuca@yahoo.com, PRE

24

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL

SADOVEANU" Str.M.Sadoveanu nr.12, Galați, tel.0236458606, e-mail: scoala_m_sadoveanu@yahoo.com, PRI, GIM

25

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIR0N COSTIN"

Str.Alba lulia nr.1-2, Galați, tel.0236311932, e-mail; scdalanrl2mironcostin@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20

Str.Tecuci nr.160, Galați, tel.0236425281, e-mail: gradinita20_galati@yahoo.com, PRE

26

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "ȘTEFAN CEL MARE"

Str.Constructorilor nr.9, Galați, tel.0236452072, e-mail: scoalal3galati@yahoo.com, PRI, GIM

27

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA" Str.G-raî Al.Cernat nr.190, Galați, tel.0236466476, e-mail: scoalal5galati@yahoo.com, PRE, PRI,

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

"MIHAELA" Str.Tecuci nr.116, Galați, tel.0236412242, PRE

28

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16 Str.Ariesului

nr.8, Galați, tel.0236411077, e-mail: sc_16_gi@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

29

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.17 Str.Costache

Conachi nr.2, Galați, tel.0236414404, e-mail: scoalanichitastanescu@yahoo.com, PRI, GIM

30

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18 str.av.V.Craiu

nr.2, Galați, tel.0236328208, e:mail:

scoaiagimna2ialan.rl8galati@yahoo.com, PRI,

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE

MUNTEANU" str.Camil Ressu nr.9A, Galați, tel.0236422501,

e-mail: scoala31_2008@yahoo.com, PRI, GiM

31

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

Str.Steleî nr.2, Galați, tel.0236432833, PRE,

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.22

Str.Revoluției nr.18, Galați, tel..0236473922, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.34 str. Nufărul ui, BI.S13, Ap.39,1.C.Frimu, Galați, tel./fax.0236463540, e-mail: tinasami2007@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.10

Str.A.Saligny nr.130, Galați, tel.0236458833, PRE

32

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.20 Str.Traian

nr.318, Galați, tel.0236479417, e-mail: scoala20traiangalati@yahoo.com, PRI, GIM

33

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.22 str.Zidarilor

nr.5, Galați, tel.0236324244, e-mail: scoala22gl@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.14

str.Zidarilor nr.5, Galați, tel.0236442191, PRE

34

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24 Str.Egalitatii

nr.8, Galați, tel.0236412546, e-mail: scoala24_gl@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.12

Str.Dogariei nr.67, Galați, tel.0236236413040, PRE

35

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25 Str.Basarabiei

nr.25, Galați, tel.0236414048, e-mail:

scoalapetrurares25@yahoo.com, PRI, GIM

36

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.26 Str.Vadul

Sacalelor nr.2, Galați; tel.0236413954, e-maII: scoala_26_gl@yahoo.com, PRI, GIM

37

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.28 Str.RosiOri

nr.31, Galați, tel.0236433413,

e-mail: scoala28gl@yahoo.com, PRI, GIM

38

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.29 Str.Strungarilor

nr.7A, tel.0236488560,         . .

e-mail: scoala29@yahoo.com, PRt, GIM "

39

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 Str.Ionel Ferme

nr.5, Galați, tel.0236480657, e-mail:

scoalanr33@yahoo.com, PRI, GIM

40

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "M1HAI VITEAZUL" str.Traian Vuia nr.22, Galați, tel.0236476095, e-mail: scoalamihaiviteazul@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

41

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Str. Feroviarilor nr.l9A, Galați, tei.0336401018, e-mall; grigore_moisil@yahoo.com, PRI, GIM

42

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"

Str.Oltului nr.8, Galați, tel.0236468528, e-mail: siuliahaisdeu@yahoo.com, PRI, GIM

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE MANTU" Str.

Brăilei nr.184, Galați, tel.0236466036, PRI, GIM

43

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL GRIGORIE

TEOLOGUL" Str.l Dec.1918 nr.lA, Galați, tel.0236426959, e-mail: scoala41gl@yahoo.com, PRI, GIM .

44

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII IM PARAȚI" Str.Siderurgistilor nr.l7A, Galați, tel.313155, e-mail: scoalasfiintiiimparati@yahoo.com, PRE, PRI, GIM

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.ll

Str.Siderurgistilor nr.l7A, Galați, tel.0236455504, PRE

45

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN”

Str.Furnalistilor nr.3, Galați, tel.0236414095, e-mail: scoala43galati@yahoo.com, PRI, GIM

46

GL

Urban

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

Str.N.Balcescu nr.41, Galați, tel .0236411688, e-mail: cva@cva-galati.ro, GIM, LIC

47

GL

Urban

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL

KOGALNICEANU" Str.Brailei nr.l61B, Galați, tel.0236430704, e-mail: cnmkgl@yahoo.com, GIM, LIC

48

GL

Urban

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN

CUZA" Str.Âleea Scolii nr.l, Galați,

tel.0236413076, e-mail: ai_cuza@vahoo.com, PRI, GIM, LIC

49

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" Str,Regiment 11 Șiret nr.12-14, Galați, tel.0236430235, e-mail;

iiceulracovita@yahoo.com, GIM, LIC

50

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "DUNAREA" Str.Ottului

nr.24, Galați, tel.0236321731, e-mail: ldunarea@yahoo.com, GiM, LIC

51

GL

Urban

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI"

Str.Brailei nr.134, Galați, tel.O236463694, e-mail: cn.cnegri@gmail.com, PRI, GIM, LIC

52

GL

Urban

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUC LIN"

Str.Domneasca nr.97-99, Galați, tel. 0236/415414, e-mail: liceularta@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

53

GL

Urban

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Str.Sțadionului nr.5, Galați, tel.0236/498083, e-mail: liceulsportivgi@yahoo.com, PRI, GiM,

54

GL

Urban

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.

ANDREI" Str.Mihai Bravu nr.48, Galați, tel.0236/411431, e-mail: seminarulsfandrei@yahoo.com, PRI, LIC

55

GL

Urban

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Str.Strungarilornr.31, Galați, tel.0236/446248, e-mail: virgilmadgearu@yahoo.com, LIC

56

GL

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA Str.Portului

nr.57, Galați, tel.0236/417421, e-mail:

grupscolar.marina@upcmail.ro, LIC

57

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

Str.Stiintei nr.119, Galați, te1.0236/416564, e-mail: eradunegru@galati.astral.ro, LIC, POS

58

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU” Str.l

. Dec.1918 nr.25, Galați, tel.0236/463740, e-mail: lic_nnetalurgic_gl@yahoo.com, LIC, POS

59

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIM0" Str.l

Dec.1918 nr.27, Galați, tel.0236/316970, e-mail: paui_dimo@yahoo.com, LIC, POS

60

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC "TRA1AN VUIA" Str.Anghel

Saligny nr.l 17, Galați, tel. 0236/316748, e-mail: cttvautogl@yahoo.com, LIC :

_

61

GL

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI

FERATE B-dul G.Cosbuc nr.225, Gaiati. tel. 0236/319422,

e-mail: liceulcfrgalati@hotmail.com, GIM, i-IC

62

GL

Urban

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA” Str.Domneasca nr.169, Gaiati, tel.0236/465551,

e-mail: elenadoamnajgl@yahoo.com, LIC,

63

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE St TURISM "DUMITRU MOTOC" Str.Miîcov

nr.15, Galați, tel. 0236/316924, e-mail: dumitru_motoc@yahoo.com; LIC, POS

64

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "M IRC EA ELIADE"

Str.Miîcov nr.13, Gaiati, tel.0236/460882, e-. . mail: ghasachigl@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

65

GL

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY”

Str.Metalurgistilor nr.4, Gaiati, tel. 0236/471119, e-mail: asalignygl@yahoo.com, LIC, POS

LICEUL TEHNOLOGIC "SFANȚUL I0AN"

Str.N.Balcescu nr.19, Gaiati, tel.0236415201,

sc_prof_integrat@yahoo.co.uk, LIC

66

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"

Str.Constructorilor nr.25, Gaiati, tel. 0236/418310, e-mail: sfmaria_gl@yahoo.com, LIC

REȚEA ȘCOLARĂ                        ■

Nr. crt.

Județ:

Mediu , . Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică Adresa Nrt' telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "IU LI CA", str.Smardan

nr.54A, tel.236.470101, email:gradinitaiulica@yahoo.com, PRE

2

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LYRA", str.Mihai Bravu

nr.23, Galați, tel.236.310507, email: gradinita_lyra@yahoo.com, PRE

3

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "OMUL DE ZAPADA", str.Universitatii nr.12, Galați, tei/fax.0236419972, email: gradinita@omuldezapada.ro, PRE

4

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI", str.Prunari nr.10, Galați, tel/fax.0236475811, email: danaila_dana@yahoo.com, PRE

5

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "IOSIF", b-dul G.Cosbuc nr.30-34, Galați, tel.0236471178, fax.0236461470, email: gradinitaiosif@yahoo.com, PRE

6

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NANY", str.Aleea Scolii nr.3, Galați, tel/fax.0336401240, email: gradinitananny@yahoo.com, PRE

7

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ALEXUTA", str.Unirii

nr.3O, Galați, tel.0742528456, PRE

8

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "TOM & JERRY", str.Morilor nr.93, Galați, tel.0336802037, email: mrp_ro@yahoo.com, PRE

9

GL

Urban

ȘCOALA PRIMARA "CARMENS", str.Agricola-Cardas nr.1-3, Galați, tel.0336401990, fax.0336401991, email: office@gradinitacarmens.ro, PRE, PRI

10

GL

Urban

ȘCOALA PRIMARA "VICTOR VALCOVICI", b-dul Otelarilor nr.25,

Bl.D9E/mezanin, Galați, tel.0236415305, fax.0742045163, email: office@piticot.org.ro, PRE, PRI

11

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "MARIN COMAN", str.Domneasca nr.231,

Galați, tel.0236479432, fax.0236479400, email: liceulmarincoman@ymail.com, LIC

12

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", str.Saturn nr.26,

Galați, tel.236.416621, LIC

13

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "SF. VASILE CEL MARE", str.Saturn nr.26,

Galați, tel/fax.0236479077, email: fdu_galati@yahoo.com, POS

14

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "CHRISTIANA", str.Stiintei nr.119, Galați, te/fax.O236324009, email: christiana_afmc@yahoo.com, POS

15

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "INTELLECTUM", str. Otel ari lor nr.25,

BI.D9D bis, Galați, tel/fax.0236496555, intellecttum@yahoo.com, POS

16

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "CAROL DAVILA", str.Oltului nr.28, BL 1 IA,

ap.1-3, tel.0236493198, Galați fax.0236465684, email: office@caroldavila.ro, POS

17

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "DANUBIUS", B-dul Galați nr.3,

tel.0743355390, Galați, POS

18

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "COMAN”, str.Domneasca nr.231, Galați, tel.0236479432, fax.0236479400, email: liceulmarincoman@ymail.com, POS

19

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CLEVER KIDS", str.Mihai

Bravu nr.30A, Galați, tel.0754 058 170, email: cleverkids.gl@gmail.com, PRE

20

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PRIMII PAȘI”, str.Episcop Melchisedec nr.14, Galați, tel.0766231149, PRE

21

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA “FEG" GALAȚI, str.Portului nr.57, Galați, tel.0769.059.115, POS