Hotărârea nr. 321/2015

Insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 321

din 27.08.2015

privind: însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 345/14.08.2015

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 86960/10.08.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 89488/18.08.2015 al Direcției Generale Buget Finanțe, Direcției Generale de Dezvoltare, al Instituției Arhitect Șef, Direcției Generală Servicii Publice și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice, Serviciul Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HCL 321 doc.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se radiază pozițiile 1-22, 26-33, 35~37> 44> 47? 49> 5°, 5% din lista de inventar aprobată prin H.C.L. nr. 104/27.03.2014, pozițiile 2-4, 6, 8, 9,12-20, 23, 25, 26, 32-33, 35,3§, 38-45, 47, 48, 51, 58 din lista de inventar aprobată printH.C.L. nr, 396/ 23.10.2014, pozițiile 1, 4-11, 13,15, 18-26, 28, 30-41, 44 din lista de inventar aprobată prin HCL nr. 180/28.05.2015 și poziția 1 din lista de inventar aprobată prin H.C.L. nr. 259/25.06.2015.

Art. 2 - Se însușește inventarul parțial al bunurilor care constituie domeniul privat al municipiului Galați conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octăutan Kovacs

HCL 321 doc.

Anexa la HCL nr 321/27.08.2015

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumire bun

Elemente de identificare Vecinătăți

0

1

2

3

1

Teren în suprafață de 477 mp

Aleea Comerțului, Complex Comercial N - Alee acces

S-S.C. ALCOMS.A.

E - Aleea Comerțului

V - Str. Strungarilor

2

Teren în suprafață de 200 mp

Aleea Democrației nr. 4 N - Proprietate privată S - Proprietate privată E - Proprietate privată V -Alee acces

3

Teren în suprafață de 160 mp

Aleea Română nr. 12C N - Proprietate privată S - Aleea Română

E - Proprietate privată V - Proprietate privată

4

Teren în suprafață de 208 mp

Str. Argeș nr. 14 N - Proprietate privată S - Str. Argeș

E - Proprietate privată V - Proprietate privată

5

Teren în suprafață de 40 mp

Str. Brăilei nr. 167 D N - trotuar Str. Brăilei

S - Proprietatea S.C. Gabion C.S. S.R.L. E - Proprietate privată V -Intrare Bloc Al

6

Teren în suprafață de 261 mp

Str. Calea Prutului nr. 220 N - Str. Calea Prutului S - Teren viran E - Str. Nordului V - Teren viran

7

Teren în suprafață de 1034 mp

Str. Calea Prutului nr. 3 N - Drum Centură S - Proprietate privată E - Drum Centură V -Proprietate privată

8

Teren în suprafață de 31 mp

Str. Căpitan Vasile Panu nr. 40-42 N - Proprietate privată S - Str. Căpitan Vasile Panu E - Proprietate privată V -B-dul George Coșbuc

9

Teren în suprafață de 134 mp

Str. Cașinnr. 35B

N - Teren proprietatea Municipiului Galați S - Proprietate privata E - Str. Cașin V - Proprietate privată

10

Teren în suprafață de 450 mp

Str. Cetățuiei nr. 5 N - Proprietatea Municipiului S - Str. Cetățuiei

E - Proprietatea Municipiului

V - Proprietatea Municipiului

11

Teren în suprafață de 134 mp

Str. Democrației nr. 20 N - Proprietate private S - Proprietate private E - Proprietate private V - Proprietate privată

12

Teren în suprafață de 52 mp

Str. Democrației nr. 39 N - Domeniu public

S - Proprietate privată E - Proprietate privată V - Proprietate private

13

Teren în suprafață de 289 mp

Str. Ep.Melchisedec Stefanescu nr. 74 N - Proprietate privată

S - Str. Ep.Melchisedec Ștefanescu E - Proprietate privată V -Proprietate privată

14

Teren în suprafață de 3000 mp

Aleea Trestiilor nr. 4 N - Proprietate privată S - Proprietate privată E - Drum acces

V -Proprietate privată

15

Teren în suprafață de 159 mp

Fundătura Marinarilor nr. 12 N - Proprietate privată S - Domeniu public E - Proprietate privată V -Proprietate privată

16

Teren în suprafață de 82 mp

Str. Fumaliștilor nr. 12 A N - Proprietatea Municipiului S - Proprietatea Municipiului E - Proprietatea Municipiului V -Domeniu public

17

Teren în suprafață de 63 mp

Str. Basarabiei nr. 57 S2

N - Domeniu public

S - Domeniu public

E - S.C. Electrica S.A.

V -Domeniu public

18

Teren în suprafață de 48 mp

Micro 39 - aferent bloc J6 N-Bloc J6

S - Domeniu public E- Domeniu public V - Domeniu public

19

Teren în suprafață de 179 mp

Str. Traian Vuia nr. 27A

N - S.C. Saltempo S.R.L. și Domeniu public S - Domeniu public E - Domeniu public V - Domeniu public

20

Teren în suprafață de 1415 mp

Str. Oltului nr. 27A

N - Domeniu public + proprietate private S - Str. Oltului

E-BlocA13 V-Bloc B21

21

Teren în suprafață de 343 mp

Str. Otelarilor nr. 25 aferent bloc D9A - D9C

N - Domeniu public

S - Domeniu public

E - Alee acces

V - Bloc D9A-D9C

22

Teren în suprafață de 104 mp

Str. Portului nr. 23 S1

N - Bloc Șiret 3 Scara 5 S - Str. Portului

E - Bloc Șiret 3 Scara 5 V -Str. Navelor

23

Teren în suprafață de 344 mp

Str. Română nr. 214 N - Proprietatea Municipiului S - Proprietate privată

E - Domeniu public V - Proprietatea Municipiului

24

Teren în suprafață de 461 mp

Str. Saturn nr. 1D

N - Domeniu public

S - Proprietatea Municipiului Galați E - Domeniu public

V -Str. Saturn

25

Teren în suprafață de 63 mp

Str. Siderurgiștilor - bloc SD4B - parter

N-Bloc SD4B

S-Bloc SD4B

E-Bloc SD4B

V -Str. Siderurgiștilor

26

Teren în suprafață de 300 mp

Str. Stadionului nr. 31 N - Proprietatea Municipiului S - Domeniu public E - Domeniu public V -Str. Stadionului

27

Teren în suprafață de 232 mp

Str. Tecuci nr. 181-183 N - Str. Tecuci

S - Proprietate privată E - Proprietate privată V -Domeniu public

28

““““—

Teren în suprafață de 63 mp

Str.Textiliștilor nr. 2

N - Domeniu public

S - Alee pietonală și Domeniu public

E - Domeniu public

V -Alee pietonală și Domeniu public

29

Teren în suprafață de 206 mp

Str. Transilvaniei nr. 5 N - Str. Transilvaniei S - Proprietate privată E - Proprietate privată V - Proprietate privată

30

Teren în suprafață de 477 mp

Str- Saturn aferent bloc C7

N - Domeniu public

S - Alee acces

E - Alee acces

V -Str. Saturn

31

Teren în suprafață de 51 mp

Str. Zânelor nr. 16 N - Proprietate privată S - Proprietate privată E - Proprietatea Municipiului V -Str. Zânelor

32

Teren în suprafață de 223 mp

Str. Fumaliștilor nr. 12B N - Proprietatea Municipiului S - B-dul Dunărea

E - Proprietatea Municipiului V - Proprietatea Municipiului

33

Teren în suprafață de 385 mp

Str. Cluj nr. 43 N - - Proprietate privată S - Str. Cluj

E - Proprietate privată V - Proprietate privată

34

Teren în suprafață de 64 mp

Str. Crisana nr. 5

N -Propr. Privată

S - mim. Galați E - Domeniu public- strada

V -mun. Galați

35

Teren în suprafață de 2662 mp

Str. Traian nr. 442 bis N - Proprietate private S - Proprietate private E - Proprietate private V - Proprietate privată

36

Teren în suprafață de 151 mp

Teren situat în Str. Brăilei c/c Regiment 11 Șiret N- Domeniu public S- Alee Acces

E- Proprietate private V- Domeniu public

37

Teren în suprafață de 4571 mp

B-dul Marea Unire nr. 1 A N - Domeniu public S -Proprietatea Municipiului E - Domeniu public V - Proprietatea Municipiului

38

Teren în suprafață de 996 mp

Str. Enăchită Văcărescu, Nr. 1 N - Domeniu public S - Domeniu public V- Proprietate municipiu E- Proprietate private

39

Teren în suprafață de 91 mp

STR. T. VUIANR.21C

N- ALEEA COMERȚULUI

S- PROPR. S.C. COMALINA.

E-PROPR. S.C. COMALINA

V-CENTRU STOMATOLOGIC

40

Teren în suprafață de 19 mp

STR. BRĂILEI NR.155 B S-BLOC A8

E-SPATIU COMERCIAL V-SPATIU COMERCIAL

41

Teren în suprafață de 155 mp

STR. BASARABIEI C/C STR. TECUCI N-DOM. PUBLIC. STR. TECUCI S- DOM. PUBLIC.

E-PROPRIETATE PRIVATA V-ALEE

42

Teren în suprafață de 609 mp

DRUMUL DE CENTURA NR. 1F N- PROPRIETATE PRIVATA S- DOM. PUBLIC -STRADA E- DOM. PUBLIC - STRADA V- DOM. PUBLIC - DRUM CENTURA

43

Teren în suprafață de 67 mp

MICRO 19. STR. BRĂILEI AFERENT BLOC SI N-STR. BRĂILEI E-DOM. PUBLIC;

S- DOM. PUBLIC, BLOC SI V-DOM. PUBLIC.

44

Teren în suprafață de 1772 mp

STR. GEORGE COSBUC NR. 259 A

N-ALEE ACCES

S-STR. DRUMUL VIILOR E-B-DUL GEORGE COSBUC V-S.C. TRANSURB

45

Teren în suprafață de 141 mp

MICRO 40 AFERENT BLOC L5 N-DOMENIUL PUBLIC S-DOMENIUL PUBLIC si BLOC L5 E-DOMENIUL PUBLIC V-TROTUAR+B-DUL TRA1AN VUIA

46

Teren în suprafață de 893 mp

STR. SCULPTURII NR. 4 N-TEREN PRIMĂRIE E-AGROSEM V-STRADA SCULPTURII

47

Teren în suprafață de 1675 mp

MICRO 20. B-DUL GALAȚI AFERENT BL. A13A-A13B. BL. Cil

N-DOM. PUBLIC -ALEE S- DOM. PUBLIC E-B-DUL GALAȚI V-DOM. PUBLIC-ALEE

48

Teren în suprafață de 57mp

STR. ALEXANDRU CERNAT NR. 17 N-PROPR. DIMACHI MARIUS S- PROPR. DIMACHI MARIUS E-DOM. PUBLIC, STR. ALEXANDRU CERNAT V- PROPR. DIMACHI MARIUS

49

Teren în suprafață de 26 mp

STR. MACIN NR. 3

N-STEFANICA CIPRIAN si MARINELA, GIACU PETRU si SIMONA-LILIANA

S-ATELIER;

V-CRIVAT ELENA; E-STR. MACIN

50

Teren în suprafață de 187 mp

STR. DELFINULUI NR. 41 N-DOM. PUBLIC, CALEA PRUTULUI S-STR. DELFINULUI E-STR. MARINEI V-DOM. PUBLIC

51

Teren în suprafață de 50 mp

MICRO 17, STR. BRAȘOV AFERENT BLOC F7 N-DOM. PUBLIC;

S-PROPR. PARTICULARA; V-STR. BRAȘOV; E-DOM. PUBLIC;

52

Teren în suprafață de 283 mp

STR. OTELARILOR NR. 13A N-STR. OTELARILOR;

S- MAGAZIN XXL E-PARCARE ROMTELECOM V- MAGAZIN XXL

53

Teren în suprafață de 129 mp

STR. DOGARIEI NR. 51

N-PROPR, CONSTANTINESCU EMANUEL;

S- S.C. SHIP DESIGN GROUP SRL

E-STR. DOGARIEI

V-PROPR. IORDACHE GHE

54

Teren în suprafață de 73 mp

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 13 N-DOMENIUL PUBLIC;

S- SPATII COMERCIALE; E-DOMENIUL PUBLIC; V-DOMENIUL PUBLIC;

55

Teren în suprafață de 250 mp

STR. BRĂILEI NR. 163 B E1-E2

N- S.C. ZEUS SRL

S- S.C. ZEUS SRL-S.C. DELCONI S.R.L. E-BL. A4.

V- S.C. DELCONI S.R.L.

56

Teren în suprafață de 408 mp

TR. DOMNEASCA NR. 107

N- FACULTATEA DE MECANICA; S-IMOBIL STR. DOMNEASCA NR. 105; E-PROPR. CONSTANTINESCU VERONICA;

V- IMOBIL STR. BASARABIEI

57

Teren în suprafață de 122 mp

STR. BRĂILEI NR. 163 C N- DOM. PUBLIC-STR. BRĂILEI.

S-DOM. PUBLIC E-S.C.ZEUS R.R.L.

V-DOM. PUBLIC

58

Teren în suprafață de 467 mp

TR. DR. CARNABEL NR. 87 N - PROPR. PARTICULARE; S - PROPR. PARTICULARE;

E - STR. DR. CARNABEL;

V - PROPR. PARTICULARA;

59

Teren în suprafață de 187 mp

STR. UNIVERSITĂȚII NR. 13

N- IMOBIL STR. UNIVERSITĂȚII NR. 11.

S-STR. UNIVERSITĂȚII NR. 15; E-PROPR. PRIVATA V-STR. UNIVERSITĂȚII;

60

Teren în suprafață de 127 mp

B-DUL GEORGE COSBUC NR. 157 N- STR. MIHAIEMINESCU; S-VULCANIZARE;

E-DOMENIUL PUBLIC- BLD. G. COSBUC; V-DOMENIUL PUBLIC;

61

Teren în suprafață de 313 mp

STR. LEULUI NR. 12 N - PROPR. CARP GHEORGHE;

S - STR. SPANIOLA; E - PROPR. NEAGU VERONICA;

V - STR. LEULUI;

62

Teren în suprafață de 460 mp

STR. SFANȚUL SPIRIDONNR. 27 N - IMOBIL STR. SF. SPIRIDON NR. 31; S - IMOBIL STR. SF. SPIRIDON NR. 25; E - IMOBIL STR. SF. SPIRIDON NR. 29; V-PROPR. MARIN N.;

63

Teren în suprafață de 208 mp

NICOLAE ALEXANDRESCU NR. 74 S- PROPR. PRIVATA E-DOM. PUBLIC-V- PROPR. PRIVATA

64

Teren în suprafață de 94 mp

MICRO 40, STR. HENRI COANDA, BLOC MEHID 2 PE LATURA DE NORD 19.10 mp PE LATURA DE VEST 59 mp PE LATURA DE SUD 16.1 Omp

65

Teren 200 mp

STR. RAZBOIENI NR. 64 N- PROPRIETATE PRIVATĂ S- PROPRIETATE PRIVATĂ E- PROPRIETATE PRIVATĂ V-STR. RĂZBOIENI

66

Teren în suprafață de 265 mp

AL. IOAN CUZA NR. 42 N-CAMERA DE COMERȚ SI CASA MANTU S-PROPR. PRIVATA

E-TALUZ

V-STR. AL. IOAN CUZA

67

Teren în suprafață de 3370

STR. CEZAR NR. 6 N-PROPR PRIVATA S-STR. CEZAR E-PROPR. PRIVATA

V-PROPR. PRIVATA

68

Teren în suprafață de 481 mp

Str. Gării, Nr. 33 N- Proprietate privată S- Proprietate privată E- Domeniul public-taluz V- Domeniul public-Strada Gării

69

Teren în suprafață de 314 mp

SC Bedana SRL, afferent Bl. PR2 N- Domeniu public S- Domeniu public E- Domeniu public V- Domeniu public

70

Teren în suprafață de 29,30 mp

Str. Mircea cel Bătrân, Nr.5 N- Domeniu public -Str. Mircea cel Bătrân S- Centrala termică

E- Domeniu public -Str. Mircea cel Bătrân V- Centrala termică

71

Teren în suprafață de 445 mp

Str. Păcii c/c Fundătura Păcii N-Proprietate privată S- Str. Moruzzi E- Proprietate privată V- alee acces - Fundătura Păcii

72

Teren în suprafață de 136 mp

Micro 14, lângă SC 67, Bl. J3-J2 N- Domeniu public - zonă Bloc J3

S- Domeniu public - Alee acces E- Domeniu public - Str. Cercului V- Domeniu public

73

Teren în suprafață de 666 mp

Bdul. Marea Unire nr. 11A

N- Domeniu public-Alee acces S- B-dul Marii Uniri

E- Domeniu public-Alee acces V- imobil Bdul. Marea Unire nr. 11B

74

Teren în suprafață de 631 mp

Bdul. Marea Unire nr. 11B N- Domeniu public S- B-dul Marea Unire

E- imobil Bdul. Marea Unire nr. 11A V- Domeniu public

75

Teren în suprafață de 697 mp

Str. Regiment 11 Șiret nr. 14 Bis-BLOC P4

N-Domeniu public

S-Domeniu public

E-Domeniu public V-Alee acces

76

Teren în suprafață de 535,98 mp

Str. Vadul Carabus, Nr. 9 fost str. Dogăriei nr. 121

N-Imobil Str. Dogăriei nr. 123 S- Domeniul Public- Str. Vadul Carabus E- Str. Dogăriei V- Domeniu public - Taluz

77

Teren în suprafață de 120,93 mp

Str. Grădina Veche, Nr.75

N-Propr. privata S- Propr. privata E- Propr. privata V- Propr. privata

78

Teren în suprafață de 84 mp

Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 5-7 N - Propr. privata

S - Alee acces

E - Str. Nicolae Balcescu

V - Domeniu public

79

Teren în suprafață de 367 mp in indiviziune din totalul de 712 mp

Str. Al. I. Cuza, Nr.45

N- imobil str. Domnească nr. 54 - CF 119184 S- Proprietate privată E- Str. Alexandru Ioan Cuza

V- Imobil Str. Domnească nr. 52

80

Teren în suprafață de 296 mp

Str. Regiment 11 Șiret, Nr. 37C N-Domeniu public-Spatiu Comercial Zbamea Boris S-Domeniu public

E-Domeniu public-Str. Regiment 11 Șiret V-Domeniu public

81

Teren în suprafață de 195 mp

Str. Ep. Melchisedec Stelănescu, Nr. 3B N- Str. Episcop Melchisedec Stefanescu S- Nr. cadastral 104921 -C1-U2 E- Propr. privata V-Nr. Cadastral 109213

82

Teren în suprafață de 119 mp

Str. Galații Noi, Nr. 2A

N-Domeniu public

S- Domeniu public E-Domeniu public-Acces

V-Domeniu public

83

Teren în suprafață de 581 mp in indiviziune din totalul de 1206

mp

Str. Mihai Bravu, Nr. 35 N- Proprietate privată S- Teren aferent bloc locuințe E- Str. Mihai Bravu V- Propr. privata

84

Teren în suprafață de 82,37 mp

Str. Română, Nr. 93 N- Str. Cometei

S- Nr. cadastral 16163 CF 111364

E- Nr. cadastral 16163 CF 111364 V- Str. Romana

85

Teren în suprafață de 57 fii mp

Str. Română, Nr. 93 N-Nr. cadastral 16163 CF 111364

S - Imobil str. Romana nr. 95

E -Propr. privata

V-Nr. cadastral 16163 CF 111364

86

Teren în suprafață de 96 mp

Str. George Coșbuc, Nr. 222 N- Propr. privata

S- Alee acces in indiviziune si Propr. privata E- Propr. Privata

V- Domeniu public-B-dul George Cosbuc

87

Teren în suprafață de 9,5 mp in indiviziune din totalul de 19 mp

Str. George Cosbuc, Nr. 222 N- Teren propr. Municipiul Galați S- Propr. privata E- Propr. Privata

V- Domeniu public-B-dul George Cosbuc

88

Teren în suprafață de 138,63 mp

Aleea Mimoza, Nr. 2

N-Aleea Mimoza

S- Imobil str. Domneasca nr. 152

E- Aleea Mimoza nr. 4-propr. Niunin Georgeta V- Imobil str. Domneasca nr. 154

89

Teren în suprafață de 503 mp

Str. Nicolae Holban, Nr. 1 N- Str. Culturii S- Domeniu public E- Propr. privata V- Propr. Privata

90

Teren în suprafață de 31 mp

Str. Al. I Cuza, Nr.20

N-Propr. Mun. Galați

S- Propr. Municipiu Galați E-Alee acces in indiviziune V-Str. Al. I. Cuza

91

Teren în suprafață de 41 mp

Str. Al. I. Cuza, Nr.20 N-Alee acces in indiviziune

S- Propr. Mun. Galați E-Propr. privata V-Str. Al. I. Cuza

92

Teren în suprafață de 39 mp

Str. Al. I. Cuza, Nr.20

N-Propr. Privata+Alee acces in indiviziune S-Propr. Mun. Galați E- Propr. Mun. Galați V- Propr. Privata

93

Teren în suprafață de 26,39 mp în indiviziune din totalul de 52,78 mp

Str. Al. I. Cuza, Nr.20 N- Teren Mun. Galați S- Teren Mun. Galați

E- Propr. Privata, Teren Mun. Galați V- Domeniu public - str. Alexandru Ioan Cuza

94

Teren în suprafață de 135,11 mp

Str. Științei, Nr.147 N- Proprietate privată S- Proprietate privată E- Domeniu public - Str. Științei

V- Proprietate privată

95

Teren în suprafață de 225,06 in indiviziune din totalul de 380,56 mp

Str. Română, Nr. 136 N- Propr. privata S- Propr. privata E- Str. Romana V- Propr. privata

96

Teren în suprafață de 923 mp

Str. Ionel Ferme, Nr. 22A N-Bloc J3, Scara 2 si Domeniu public S- Domeniu public E- Domeniu public V- Domeniu public

97

Teren în suprafață de 150 mp în indiviziune din totalul de 544,12 mp

Str. Română, Nr. 154 N-Proprietate privată S- Proprietate privată E- Str. Română

V- Proprietate privată

98

Teren în suprafață de 129,76 mp

Str. Ghecet, Nr. 7 N-Proprietate privată S- Proprietate privată E- Str. Ghecet V- Proprietate privată

99

Teren în suprafață de 136 mp în indiviziune din totalul de 280 mp

Str. Ghecet, Nr. 9 N-Proprietate privată S- Proprietate privată E- Str. Ghecet V- Proprietate privată

100

Teren în suprafață de 477 mp

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 82B

N-Str. Tudor Vladimirescu

S- Domeniu public

E- Domeniu privat

V- Domeniu privat

101

Teren în suăprafață de 88 mp

Str. Otelarilor, Nr. 14A, 14B N-Domeniu public S- Str. Otelarilor E- Domeniu public V- Domeniu public

102

Teren în suprafață de 155,11

mp

Str. Nicolae Alexandrescu, Nr. 44 N- Proprietate privată S- Proprietate privată E- Proprietate privată V- Str. Nicolae Alexandrescu

103

Teren în suprafață de 94,92 mp

Str. Nicolae Alexandrescu, Nr. 44 N- Proprietate privată S- Proprietate privată E- Proprietate privată V- Str. Nicolae Alexandrescu

104

Teren în suprafță de 2247 mp

Str. B-dul Marii Uniri, Nr. 107 N- Proprietate publică S- Proprietate publică E- B-dul Marii Uniri V- Proprietate publică

105

Teren în suprafață de 1966 mp

Str. Brăilei, nr. 41

N- Str. Brăilei

S- Proprietate privată, Domeniu public E- Proprietate privată, Str. Morilor V- Str. Regiment 11 Șiret

106

Teren în suprafață de 4 mp

Str. Melchisedec ștefanescu, Nr.58 N- Proprietate privată S- Str. Melchisedec Ștefanescu E- Str. Dr. Alexandru Camabel V- Proprietate privată

107

Teren în suprafață de 215,5 mp

Str. Livezeni, Nr.14 N- Str. Mihai eminescu S- Proprietate privată E- Proprietate privată V- Str. Livezeni

108

Teren în suprafață de 2679 mp

Municipiul Galați, Cvartal 27, Parcela 6,7,8/2

N - Serviciul Public Ecosal Galați

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V - Proprietate privată

109

Teren în suprafață de 24 mp în indivîziune aferent Bloc E7

Str. Brăilei, Nr. 238 Teren indiviziune sub Bloc E7

110

Teren în suprafață de 142 mp în indiviziune aferent Bloc M2C

Str. Siderurgistilor, Nr. 38

O M / Teren în indiviziune sub Bloc M2C

111

Teren în suprafață de 263 mp îrf indiviziune aferent Bloc J8/

’ \ Str. Traian Vuia, Nr. 29

f        ?? Terpn în indiviziune sub Bloc J8

Președintedeședință. Cristian SoriirEnăctie