Hotărârea nr. 181/2015

Zonarea teritoriului municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 181-------—----

din 28.05.2015

privind zonarea teritoriului municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 196/12.05.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.05.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 52312/08.05.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52314/08.05.2015, al Comisiei pentru stabilirea zonelor de impozitare a terenurilor din municipiul Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 247 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, alepct. 4, alin. (1) și alepct. 6, alin (1), Titlul IX, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2) litera „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


identificată în Anexele 1,2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

Art. 3 - Eventualele completări/neconcordanțe apărute în timpul aplicării zonării pe parcursul anului fiscal 2016, vor fi clarificate punctual, potrivit atribuțiilor specifice, de către structurile de specialitate din cadrul primăriei și de către Comisia pentru stabilirea zonelor de impozitare a terenurilor din municipiul Galați.

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 222/26.05.2011 privind zonarea teritoriului municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs


Anexa nr. 1 la HCL nr. 181/28.05.201

NR. CRT.

TIP ARTERĂ

NUME BULEVARD / STRADĂ/ALEE/CALE/ VAD

H.C.L. privind atribuirea denumirii stradă/alee

Zonare aprobata prin HCL 222/2011, cu modificările Și completările ulterioare

Zonare

Observații

an fiscal 2015

an fiscal 2016

1

STRADA

1 DECEMBRIE 1918

B

B

2

STRADA

13 DECEMBRIE

C

C

3

STRADA

24 IANUARIE 1859

B

B

4

STRADA

8 MARTIE

B

B

5

STRADA

9 MAI 1945

C

C

6

STRADA

ABRUD

A

A

7

STRADA

AFINULUI

A

A

8

STRADA

ALBA IULIA

B

B

9

STRADA

ALBATROSULUI

A

A

10

ALEE

ALBINEI

A

A

i

11

STRADA

ALEXANDRU CEL BUN

B

B

i

!

12

STRADA

ALEXANDRU DAVILA

A

A

13

STRADA

ALEXANDRU IOAN CUZA

A

A

14

STRADA

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU

A

A

15

STRADA

ALEXANDRU MĂCELARU

D

D

16

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

între str. Dogărieî și str. Ana Ipățescu

B

B

între nr. 1 - 7 și nr. 2-52

17

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

C

C

între nr. 52A -capăt și nr. 7A - capăt

18

STRADA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

D

D

19

STRADA

ALUNIȘULUI

B

B

i

i

20

STRADA

AMURGULUI

B

B

21

STRADA

ANA IPĂTESCU

C

B

22

ALEE

ANEMONELOR

HCL

611/22.12.2011

D

D

23

STRADA

ANUL REVOLUȚIEI 1848

A

A

i

24

STRADA

APOLON

B

B

I

25

STRADA

APRODUL PURICE

C

C

i

26

STRADA

ARAD

A

A

27

STRADA

ARCAȘILOR

C

C

28

STRADA

ARDELEANĂ

D

D

29

STRADA

ARGEȘULUI

B

B

30

STRADA

ARHIPELAG

A

A

31

STRADA

ARIEI

A

A

32

STRADA

ARIEȘULUI

A

A

33

ALEE

ARINILOR

HCL

423/29.09.2011

D

D

34

STRADA

ARMATA POPORULUI

A

A

35

ALEE

AUREL MANOLACHE

HCL

161/27.05.2010

C

C

36

STRADA

AUREL VLAICU

B

B

37

STRADA

AUROREI

A

A

38

STRADA

AV. VASILE CRAIU

C

C

39

STRADA

AV. MIRCEA ZORILEANU

C

C

40

STRADA

AVIATORILOR

B

B

41

STRADA

AVRAM IANCU

A

A

42

STRADA

BAHLUIULUI

D

D

43

STRADA

BANATULUI

D

D

44

STRADA

BANULUI

B

B

45

STRADA

BĂRBOȘI

B

B

46

STRADA

BASARABIEI

A

A

i

47

ALEE

BAZINUL NOU

D

D

i

48

STRADA

BAZINUL NOU

D

D

I

i

49

STRADA

BELDIE IOAN

HCL

60/10.02.2005

D

D

50

STRADA

BERHECI

D

D

51

PASAJ

BERZEI

A

A

52

STRADA

BLAJ

B

B

53

ALEE

BOHOCIU IOAN

HCL

61/10.02.2005

D

D

54

STRADA

BORZEȘTI

C

C

55

STRADA

BOURULUI

C

D

pare între nr.

2-8

56

STRADA

BOURULUI

C

C

numere impare și pare între nr. 10 -capăt

57

STRADA

BRADULUI

D

D

58

STRADA

BRĂILEI

A

A

între nr. 1 -175 și nr. 2 -142

59

STRADA

BRĂILEI

B

B

între nr. 177 -

219 și nr. 144 266

60

STRADA

BRĂILEI

C

C

între nr. 221 -capăt și nr. 268 - capăt

61

STRADA

BRÎNDUȘEI

B

B

I

62

STRADA

BRAȘOV

D

D

I

63

STRADA

BRATEȘ

C

C

I

I

64

STRADA

BRAVILOR

C

C

I

65

ALEE

BRAVILOR

C

C

66

STRADA

BUCOVINEI

B

B

67

STRADA

BUCUREȘTII NOI

A

A

68

STRADA

CAIȘILOR

C

C

69

STRADA

CĂLĂRAȘI

C

C

70

STRADA

CĂLINULUI

B

B

71

STRADA

CALISTRAT HOGAȘ

D

D

72

STRADA

CĂLUGĂRENI

B

B

73

STRADA

CAMIL RESSU

C

C

74

STRADA

CĂPRIOAREI

C

c

75

VAD

CĂRĂBUȘ

C

c

76

STRADA

CARAIMAN

D

D

77

STRADA

CĂRĂMIDARI El

D

D

78

STRADA

CARDAȘ AGRICOLA

HCL

236/04.07.2006

C

C

79

STRADA

CARPAȚI

D

D

80

STRADA

CAȘIN

C

C

81

ALEE

CASTANILOR

HCL

565/21.12.2010

C

C

82

STRADA

CASTRUL ROMAN

D

D

83

ALEE

CEDRILOR

HCL

139/22.11.2012

D

D

84

ALEE

CEFERIȘTILOR 1

HCL

163/27.05.2010

C

C

85

ALEE

CEFERIȘTILOR 2

HCL

163/27.05.2010

C

C

86

ALEE

CEFERIȘTILOR 3

HCL

163/27.05.2010

C

C

87

STRADA

CERCULUI

B

B

88

STRADA

CEREALELOR

B

B

89

FDT.

CERNEI

C

C

90

STRADA

CERULUI

D

D

91

STRADA

CETĂȚIANU IOAN

HCL

419/12.12.2002

D

D

92

STRADA

CETĂȚUIEI

D

D

93

STRADA

CEZAR

B

B

94

STRADA

CEZAR BOLLIAC

B

B

95

ALEE

C.F.R. I

C

C

96

ALEE

C.F.R. II

C

C

97

ALEE

C.F.R. III

c

C

98

STRADA

CICERO

A

A

99

STRADA

CIOCÂRLIEI

B

B

100

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

A

A

101

STRADA

CLABUCET

C

C

102

STRADA

CLOȘCA

A

A

103

STRADA

CLUJ

B

B

104

STRADA

COLECTIVIȘTILOR

D

D

105

STRADA

COL. NICOLAE HOLBAN

A

A

106

STRADA

COMBINATULUI

B

B

107

STRADA

COMETEI

A

A

108

STRADA

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

A

A

109

STRADA

CONSTANTIN NOTTARA

D

D

110

STRADA

CONSTRUCTORILOR

A

111

STRADA

CORĂBIEI

D

112

STRADA

COSMINULUI

B

113

STRADA

COSTACHE CONACHI

B

114

STRADA

COTEȘTI

B

115

STRADA

CPT. VASILE PANU

B

116

STRADA

CRÂNGULUI

HCL

120/29.04.2014

117

STRADA

CRICOV

D

118

STRADA

CRINULUI

B

119

STRADA

CRIȘANA

C

120

STRADA

CRIȘANA

B

121

STRADA

CRISTOFOR COLUMB

A

122

ALEE

CRIVĂȚULUI

A

123

STRADA

CRIZANTEMELOR

A

124

STRADA

CURCUBEULUI

B

125

STRADA

DACIEI

B

126

STRADA

DACULUI

C

127

STRADA

DĂNĂILĂ NEGOIȚĂ

HCL

234/04.07.2006

HCL

162/27.05.2010

C

A

D

B

B

B

B

D

D

B

C

între nr. 1-2' și nr. 2-22

I

B

între nr. 21 -capăt și nr. 2\

- capăt

l

A

A

A

B

B

B

C

128

STRADA

DELFINULUI

D

D

129

STRADA

DEMOCRAȚIEI

A

A

130

STRADA

DEPOULUI

D

D

131

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

A

A

132

STRADA

DIMITRIE CANTEMIR

C

C

133

STRADA

DOBROGEI

C

C

134

STRADA

DOCHIEI

C

C

135

STRADA

DOGARI El

B

B

136

STRADA

DOMNEASCĂ

A

A

între nr. 1 -191 și nr. 2 -160 bis

137

STRADA

DOMNEASCĂ

B

B

între nr. 193 -capăt și nr. 162 - capăt

138

STRADA

DORNEI

A

A

139

STRADA

DOROBANȚI

C

C

140

STRADA

DR. ALEXANDRU CARNABEL

A

A

141

STRADA

DR. CONSTANTIN LEVADITTI

B

B

i

142

STRADA

DR. MIHAIL PETRINI GALATZI

C

C

143

STRADA

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU

A

A

144

STRADA

DR. PETRU GROZA

B

B

145

STRADA

DR. RĂUTU

146

STRADA

DR. VICTOR BABEȘ

147

STRADA

DRAGOȘ VODĂ

148

STRADA

DROPIEI

149

STRADA

DRUMUL DE CENTURĂ

150

STRADA

DRUMUL VIILOR (TRONSON 1) (TRONSON 2)

151

STRADA

DUMBRAVA ROȘIE

152

BULEVARD

DUNĂREA

153

STRADA

EGALITĂȚII

154

ALEE

EGRETEI

HCL

585/22.12.2011

155

STRADA

ELENA DOAMNA

156

STRADA

ELICEI

157

STRADA

EMIL RACOVIȚĂ

158

ALEE

EMIL RACOVIȚĂ

HCL

125/26.03.2009

159

STRADA

ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU

160

STRADA

ENERGIEI

161

STRADA

EPISCOP MELCHISEDEC

162

STRADA

EROILOR

163

STRADA

ETERNITĂȚII

164

STRADA

ETNA

165

STRADA

FAGULUI

B

B

166

ALEEA

FALEZA DUNĂRII

HCL

119/29.04.2014

A

167

STRADA

FARULUI

B

B

168

STRADA

FELDIOARA

B

B

169

STRADA

FEROVIARILOR

C

C

170

STRADA

FILEȘTI

D

D

171

STRADA

FLORILOR

A

A

172

FDT.

FLORILOR DE JOS

A

A

i

l

173

STRADA

FOCȘANI

C

C

174

STRADA

FRATERNITĂȚII

A

A

175

ALEE

FRASINILOR

HCL NR.

43/28.02.2013

D

D

176

STRADA

FRUNZEI-TRONSON 1

B

B

177

STRADA

FRUNZEI TRONSON 2

B

B

178

STRADA

FURNALIȘTILOR

B

B

179

BULEVARD

GALAȚI

B

B

180

STRADA

GALAȚII NOI

B

B

181

STRADA

GĂRII NR. 8

C

C

182

STRADA

GĂRII

A

A

183

STRADA

GAROFIȚEI

D

D

184

STRADA

GEORGE BACOVIA

D

D

185

ALEE

GEORGE BACOVIA

D

D

186

BULEVARD

GEORGE COȘBUC

A

A

între nr. 1 -219Ași nr. 2 -174

187

BULEVARD

GEORGE COȘBUC

B

B

între nr. 221 -capăt și nr. 176 - capăt

188

STRADA

GEORGE ENESCU

A

A

189

STRADA

GERULUI

B

B

190

STRADA

GHECET

B

B

191

STRADA

GHEORGHEASACHI

B

B

192

STRADA

GHEORGHE DOJA

B

B

i

193

STRADA

GHEORGHE ȘINCAI

D

D

194

STRADA

GHEORGHE STROICIU

B

B

195

STRADA

GHEORGHIENI

D

D

i

i

196

STRADA

GIUSEPPE GARIBALDI

A

A

|

197

STRADA

GLORIEI

B

B

198

ALEE

GORUNULUI

B

B

199

STRADA

GRĂDINA VECHE

A

A

200

STRADA

G-RAL ALEXANDRU CERNAT

A

A

201

STRADA

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

B

B

202

STRADA

G-RAL IACOB LAHOVARY

A

A

I

203

STRADA

G-RAL IOAN DRAGALINA

B

B

204

STRADA

GRAURULUI

C

C

205

STRADA

GRIGORE VENTURA

C

c

206

STRADA

GRIVIȚEI

C

c

207

BULEVARD

HENRI COANDĂ

B

B

208

STRADA

HORIA

A

A

209

HORTENSIILOR

HCL

465/24.11.2011

D

D

210

STRADA

IASOMIEI

B

B

211

STRADA

ILEANA COSINZEANA

B

B

212

STRADA

INCUBATORULUI

C

C

213

STRADA

INDEPENDENȚEI

A

A

214

ALEE

INDUSTRIILOR

HCL

143/22.03.2011

D

D

215

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

C

C

între nr. 1 -

35 și nr. 2 - 50

216

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

B

B

între nr. 37 -capăt și nr. 52 - capăt

217

STRADA

INSTRUCȚIEI

A

A

218

STRADA

ION CREANGĂ

A

A

i

i

219

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

D

D

i

i

220

STRADA

ION LUCA CARAGIALE

A

A

I i

221

STRADA

ION NECULCE

D

D

222

STRADA

ION NENIȚESCU

B

B

223

STRADA

IONEL FERNIC

C

C

224

ALEE

IORDAN CHIMET

HCL

613/21.12.2010

C

C

225

STRADA

IZVOR

C

C

226

STRADA

ÎNFRĂȚIRII

D

D

227

ALEE

JDERULUI

HCL

586/22.12.2011

D

D

228

STRADA

JIULUI

C

C

i

229

STRADA

JUPITER

C

C

230

STRADA

LABIRINT

A

A

231

STRADA

LĂCĂTUȘILOR

B

B

i i

232

STRADA

LĂCRĂMIOAREI

D

D

233

STRADA

LACULUI

B

B

I

234

STRADA

LAMINORIȘTILOR

B

B

235

STRADA

LATERALĂ C.F.R.

C

C

236

STRADA

LEBEDEI

B

B

i

237

STRADA

LEMNARI

C

C

238

STRADA

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

HCL

420/12.12.2002

C

C

239

STRADA

LEULUI

C

c

I

240

STRADA

libelulei

C

c

i

241

STRADA

LIBERTĂȚII

A

A

între nr. 1 - 29 și nr. 2 - 58 i

242

STRADA

LIBERTĂȚII

B

B

între nr. 31 -capăt și nr. 60 - capăt

243

ALEE

LILIACULUI

HCL

566/21.12.2010

C

C

244

STRADA

LIVEZENI

A

A

245

STRADA

LOCOMOBILEI

D

D

246

STRADA

LOGOFĂT TĂUTU

A

A

247

STRADA

LOZOVENI

B

B

248

STRADA

LUCEAFĂRULUI

C

C

i

i

249

STRADA

LUGOJ

A

A

!

250

ALEE

LUMINIȘULUI

HCL

86/18.10.2012

D

D

251

STRADA

LUNCA ȘIRETULUI

D

D

252

STRADA

LUPENI

A

A

253

STRADA

MACAZULUI

D

D

I

254

STRADA

MACEDONĂ

B

B

255

STRADA

MĂCIN

D

D

256

STRADA

MACULUI

D

D

257

STRADA

MAGAZIILOR

D

D

258

ALEE

MAGNOLIEI

HCL

567/21.12.2010

D

D

i

259

STRADA

MĂGURĂ

B

B

260

ALEE

MĂLINILOR

HCL

568/21.12.2010

D

D

261

STRADA

MALUL BRATEȘ

C

C

262

STRADA

MARAMUREȘ

HCL

62/10.02.2005

B

B

j

263

STRADA

MARĂȘEȘTI

A

A

264

STRADA

MĂRĂȘTI

C

C

265

ALEE

MAREA NEAGRA

B

B

266

BULEVARD

MAREA UNIRE

A

A

267

ALEE

MARGARETELOR

HCL

338/30.09.2010

B

B

268

STRADA

MARINARILOR

A

A

269

STRADA

MARINEI

D

D

270

STRADA

MĂRULUI

A

A

271

ALEE

MAVROMOL

A

A

272

ALEE

MELODIEI

A

A

273

ALEE

MERCUR

A

A

274

STRADA

MESERIAȘILOR

B

B

275

STRADA

METALURGIEI

D

D

276

ALEE

METEO

HCL

77/28.08.2008

C

C

277

ALEE

MICĂ

A

A

278

STRADA

MIHAI BRAVU

A

A

279

STRADA

MIHAI EMINESCU

A

A

280

STRADA

MIHAIL KOGĂLNICEANU

A

A

281

STRADA

MIHAIL SADOVEANU

B

B

282

BULEVARD

MILCOV

C

C

283

ALEE

MIMOZA

B

B

284

STRADA

MINERALELOR

C

C

285

STRADA

MIORIȚEI

c

C

286

STRADA

MIRCEA CEL BĂTRÎN

c

C

287

STRADA

MIRON COSTIN

B

B

288

ALEE

MOLIDULUI

B

B

289

STRADA

MORILOR

A

A

290

ALEE

MORILOR

A

A

291

STRADA

MOVILEI

A

A

292

STRADA

MR. IANCU FOTEA

A

A

293

STRADA

MUNCII VOLUNTARE

A

A

294

STRADA

MURELOR

D

D

295

STRADA

MUREȘULUI

A

296

STRADA

MUZICII

A

A

297

STRADA

NAE LEONARD

B

B

i

298

STRADA

NĂMOLOASA

D

D

299

STRADA

NARCISELOR

B

B

!

300

STRADA

NARUJA

B

B

301

STRADA

NAVELOR

A

A

302

STRADA

NĂVODULUI

HCL

612/21.12.2010

C

C

303

STRADA

NEAJLOV

B

B

!

304

STRADA

NICOLAE BĂLCESCU

A

A

305

STRADA

NICOLAE DELEANU

HCL

459/20.12.2002

C

C

i

306

ALEE

NICOLAE DELEANU

HCL

460/20.12.2002

C

C

i

i

i

307

STRADA

NICOLAE GAMULEA

A

A

I i

308

STRADA

NICOLAE LABIȘ

D

D

309

STRADA

NICOLAE MANTU

C

C

310

STRADA

NORDULUI

D

D

311

ALEE

NORDULUI

D

D

312

STRADA

NUCULUI

C

C

313

STRADA

NUFĂRULUI

314

STRADA

ODOBEȘTI

315

STRADA

OLTENIȚA

316

STRADA

OLTULUI

317

STRADA

ORADEA

318

STRADA

OȚELARILOR

319

STRADA

OVIDIU

320

STRADA

PACU MOISE

HCL

237/04.07.2006

321

STRADA

PANAIT ISTRATI

322

STRADA

PANCIU

323

STRADA

PAPADOPOL CALIMAH

HCL

235/04.07.2006

324

STRADA

PARCULUI

325

ALEE

PAUL BUJOR

HCL

614/21.12.2010

326

STRADA

PAUL PĂLTÂNEA

HCL

338/02.06.2009

327

STRADA

PĂUNULUI

328

STRADA

PESCARI

329

STRADA

PESCĂRUȘULUI

330

STRADA

PETRU RAREȘ

331

STRADA

PIAȚA FALEZEI

332

STRADA

PIAȚA VICTORIEI

333

STRADA

PICTOR IOSIF ISER

334

STRADA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

1

c

C

B

B

C

C

B

B

C

C

B

B

A

A

C

C

D

D

A

A

C

C

B

B

C

C

A

A

A

A

D

D

C

C

A

A

A

A

B

B

C

C

C

C335

STRADA

PICTOR OCTAV BĂNCILĂ

B

B

336

STRADA

PICTURII

C

C

337

STRADA

PIEȚII

A

A

338

STRADA

PIETROȘIȚA

D

D

339

STRADA

PLANTELOR

A

A

340

ALEE

PLATANILOR

HCL

124/26.03.2009

D

D

341

STRADA

PLEVNEI

C

C

342

ALEE

PLOPILOR

HCL

569/21.12.2010

D

D

343

STRADA

PLUGULUI

A

A

|

344

STRADA

PODUL ÎNALT

B

B

345

STRADA

POET VASILE CÂRLOVA

D

D

346

ALEE

POIENIȚEI

HCL

174/22.11.2012

D

D

347

STRADA

PORTULUI

A

A

348

STRADA

PORUMBACU

C

C

I

349

STRADA

POȘTA VECHE

B

B

I

350

STRADA

PREDEAL

D

D

j

351

STRADA

PRELUNGIREA BRĂILEI

B

B

352

STRADA

PRISACA

din str. Ghe. Asachi

C

C

între nr. 1 - 5

353

STRADA

PRISACA

din str. Frunzei

C

C

între nr. 2 - 4

354

STRADA

PRIVIGHETOAREI

C

C

355

STRADA

PRUNARI

C

C

356

STRADA

PRUNDULUI

din str. Domneasca

B

B

între nr. 1 - 37

357

STRADA

PRUNDULUI

din str. Traîan

C

C

între nr. 39 -

capăt și nr. 2 capăt

358

CALEA

PRUTULUI

C

C

359

STRADA

RĂCHITAȘI

A

A

360

STRADA

RĂCHITEI

C

C

361

STRADA

RADU NEGRU

B

B

362

STRADA

RĂSĂRITULUI

B

B

363

STRADA

RĂȘINARI

D

D

364

STRADA

RĂZBOIENI

B

B

365

STRADA

RĂZOARE

B

B

366

STRADA

REGIMENTUL 11 ȘIRET

A

A

367

ALEE

REGALĂ

HCL

44/28.02.2013

D

D

i

368

STRADA

RÎNDUNELELOR

A

A

369

STRADA

RÎPEI

A

A

370

STRADA

RIZER

B

B

I

371

STRADA

ROMÂNĂ

A

A

i

între nr. 1 - i

149 și nr. 2 -

196

372

STRADA

ROMÂNĂ

B

B

între nr. 198 ■ capăt, nr. 1 -5 blocuri și nr. 2 -10 blocuri

373

ALEE

ROMANĂ

A

A

374

STRADA

ROMULUS

A

A

375

STRADA

ROȘIORI

A

A

376

STRADA

ROZELOR

C

C

377

STRADA

RUBINELOR

A

A

378

VAD

SACALELOR

A

A

379

STRADA

SĂCELE

A

A

380

ALEE

SALCÂMILOR

HCL

570/21.12.2010

C

C

381

STRADA

SĂLIȘTE

B

B

382

STRADA

ȘARPELUI

B

B

383

STRADA

SATURN

A

A

384

STRADA

SĂVINEȘTI

B

B

385

FDT.

ȘCOLII

A

A

|

386

STRADA

SCULPTURII

B

B

i

387

STRADA

SECERII

A

A

I

388

STRADA

SERG. GHEORGHE DONICI

B

B

i

389

STRADA

SERII

A

A

i

390

STRADA

SFÎNTUL SPIRIDON

A

A

391

BULEVARD

SIDERURGIȘTILOR

A

A

392

BULEVARD

SIDERURGIȘTILOR

HCL

192/29.06.2014

A

B

între nr. 47 -capăt și nr. 44 - capăt

393

STRADA

SILFIDELOR

A

A

394

STRADA

SINDICATELOR

A

A

între nr. 1 -15 și nr. 2-14

395

STRADA

SINDICATELOR

B

B

între nr. 17 -

57 și nr. 16 -

50

396

STRADA

SINDICATELOR

C

C

între nr. 59 -capăt și nr. 52 - capăt

397

STRADA

ȘIRETULUI

C

C

398

STRADA

SLĂNIC

C

c

399

STRADA

SMÎRDAN

A

A

400

CALEA

SMÎRDAN

D

D

401

STRADA

SOARELUI

D

D

I I

402

STRADA

ȘOIMULUI

A

A

I

i

403

STRADA

SOMEȘULUI

C

C

I

404

STRADA

SPANIOLĂ

C

C

405

STRADA

SPĂTARULUI

A

A

i

406

STRADA

STADIONULUI

B

B

407

STRADA

ȘTEFAN CEL MARE

C

C

408

STRADA

ȘTEFAN PETICĂ

D

D

409

ALEE

ȘTEJARILOR

HCL

571/21.12.2010

D

D

410

STRADA

STELEI

B

B

411

STRADA

ȘTIINȚEI

B

B

412

ALEE

ȘTIINȚEI

B

B

413

FDT.

STOICOVICI

D

A

414

STRADA

STRUNGARILOR

B

B

415

STRADA

SUCEVEI

B

B

i

416

ALEE

SULFINEI

HCL

126/26.03.2009

C

C

I

417

STRADA

SULFINEI

C

C

418

STRADA

SULINEI

B

B

419

STRADA

TĂUNI

B

B

420

STRADA

TAZLĂULUI

D

D

421

STRADA

TECUCI

A

A

între nr. 1 -219 și nr. 2 -208

422

STRADA

TECUCI

B

B

între nr. 221 -capăt și nr.

210 - capăt |

423

ALEE

TEILOR

HCL

572/21.12.2010

D

D

i

i

424

STRADA

TEIULUI

A

A

I

I

425

STRADA

TELEAJEN

B

B

l

426

STRADA

TEMIȘANA

D

D

427

STRADA

TEXTILIȘTILOR

B

B

428

STRADA

THEODOR NECULUȚĂ

B

B

429

STRADA

TIMIȘULUI

B

B

430

STRADA

TINERETULUI I

B

B

431

STRADA

TINERETULUI II

B

B

432

STRADA

TOAMNEI

D

D

433

STRADA

TOMIS

D

D

|

434

STRADA

TRAIAN

A

A

între nr. 1 -

203 și nr. 2 -

250

435

STRADA

TRAIAN

B

B

între nr. 205 -

391 și nr. 252 318

436

STRADA

TRAIAN

C

C

între nr. 393 -capăt și nr. 320 - capăt

437

BULEVARD

TRAIAN VUIA

C

C

438

ALEE

TRANDAFIRILOR

A

A

439

STRADA

TRANSILVANIEI

B

B

440

ALEE

TRESTIILOR

HCL

142/22.03.2011

D

D

441

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

B

B

442

STRADA

TUFĂNELELOR

C

C

443

STRADA

TUNELULUI

C

C

444

STRADA

TURTURELELOR

B

B

445

STRADA

TUȘNAD

B

B

446

STRADA

UNIRII

B

B

447

STRADA

UNIVERSITĂȚII

HCL146/

17.04.2003

A

A

448

STRADA

V.A.URECHIA

D

D

449

STRADA

VĂDENI

C

C

450

STRADA

VAMEI

C

C

451

STRADA

VAPORULUI

D

D

452

STRADA

VASILE ALECSANDRI

A

A

453

STRADA

VASILE LUPU

B

B

454

STRADA

VEGETALELOR

C

C

455

STRADA

VENUS

C

C

456

STRADA

VEZUVIULUI

D

D

457

STRADA

VICTOR PAPILIAN

C

C

458

STRADA

VICTOR VÎLCOVICI

B

B

459

STRADA

VIDRA

B

B

|

460

STRADA

VIITORULUI

A

A

461

STRADA

VÎNĂTORI

C

C

462

STRADA

VIZANTEA

C

C

463

STRADA

VLAD ȚEPEȘ

A

A

464

STRADA

VRANCEI

B

B

i

465

STRADA

VULCAN

C

C

466

STRADA

VULTUR

B

B

467

STRADA

ZAMBILELOR

C

C

468

STRADA

ZEFIRULUI

B

B

i

469

STRADA

ZIDARILOR

B

B

470

STRADA

ZILEI

A

A

471

ALEE

ZIMBRULUI

HCL

78/28.08.2008

C

C

472

STRADA

ZIMBRULUI

c

C

473

STRADA

ZÎNELOR

A

A

474

STRADA

ZORILOR

A

A

Anexa nr. 2 la HCL nr. 181/28.02.2015

Delimitarea zonelor de impozitare a terenurilor situate în intravilanul și extravilanul municipiului Galați, înregistrat în Registrul Cadastral al Parcelelor F11 Galați Est

4

A

rVTDA\/ll AM

1

l

- - u

t A 1 r\r\ VILMIN

1

2

C

EXTRAVILAN

1

3

C

EXTRAVILAN

1

4

c

EXTRAVILAN

1

5

c

EXTRAVILAN

1

6

c

EXTRAVILAN

1

6/1

c

EXTRAVILAN

2

7

c

EXTRAVILAN

2

8

c

EXTRAVILAN

2

9

c

EXTRAVILAN

2

10

c

EXTRAVILAN

2

11

c

EXTRAVILAN

2

12

c

EXTRAVILAN

2

13

c

EXTRAVILAN

INTRAVILAN

c

INTRAVILAN

OWOisi’

tSste:

intravilan

ooiai

OsMiiiSwiANas ■

wfc

®4NîOiLAN'Os

;sts

INTRAVILAN

w?

INTRAVILAN

4

is&O

4

OSKWOs

&WR

INTRAVILAN

4

27

c

EXTRAVILAN

4

28

c

EXTRAVILAN

4

29

c

EXTRAVILAN

4

30

c

EXTRAVILAN

4

31

c

EXTRAVILAN

4

32

c

EXTRAVILAN

4

33

c

EXTRAVILAN

4

34

c

EXTRAVILAN

4

35

c

EXTRAVILAN

5

36

C

EXTRAVILAN

5

36/1

C

EXTRAVILAN

5

37

C

EXTRAVILAN

6

38

C

EXTRAVILAN

6

39

C

EXTRAVILAN

6

40

C

EXTRAVILAN

6

----4J----

C

FXTRAVIIAN

6

42

c

EXTRAV LAN

6

43

c

EXTRAVILAN

6

44

c

EXTRAVILAN

6

45

c

EXTRAVILAN

7

46

c

EXTRAVILAN

8

47

c

EXTRAVILAN

8

48

c

EXTRAVILAN

8

49

c

EXTRAVILAN

8

50

c

EXTRAVILAN

9

51

c

LUCIU DE APA EXTRAVILAN

9

XM'.'

TEREN INTRAVILAN

9

52

c

EXTRAVILAN

9

53

c

EXTRAVILAN

9

54

c

EXTRAVILAN

9

55 '

C::‘5

INTRAVILAN

9 U

. 56

INTRAVILAN

57 <".?

c

INTRAVILAN

9

58

c

EXTRAVILAN

10

59

c

EXTRAVILAN

10

60

c

EXTRAVILAN

10

61

c

EXTRAVILAN

10

62

c

EXTRAVILAN

10

63

c

EXTRAVILAN

11

64/1

c

EXTRAVILAN

11

64

c

EXTRAVILAN

11

65

c

EXTRAVILAN

11

66

c

EXTRAVILAN

12

67

c

EXTRAVILAN

12

68

c

EXTRAVILAN

12

69

c

EXTRAVILAN

13

70

c

EXTRAVILAN

13

71

c

EXTRAVILAN

13

72

c

EXTRAVILAN

13

73

c

EXTRAVILAN

14

74

C

EXTRAVILAN

14

75

c

EXTRAVILAN

14

76

c

EXTRAVILAN

15

77

c

EXTRAVILAN

15

78

c

EXTRAVILAN

15

79

c

EXTRAVILAN

1R

Rfl/4

r.

16

80/1

c

EXTRAV LAN

16

81

c

EXTRAVILAN

16

82

c

EXTRAVILAN

16

83

c

EXTRAVILAN

17

84

c

EXTRAVILAN

17

85

c

EXTRAVILAN

17

86

c

EXTRAVILAN

17

87

c

EXTRAVILAN

18

88

c

EXTRAVILAN

18

89

c

EXTRAVILAN

18

90

c

EXTRAVILAN

19

91

c

EXTRAVILAN

19

92

c

EXTRAVILAN

19

93

c

EXTRAVILAN

20

94

c

EXTRAVILAN

20

95

c

EXTRAVILAN

20

96

c

EXTRAVILAN

21

97

c

EXTRAVILAN

21

98

c

EXTRAVILAN

21

99

c

EXTRAVILAN

21

100

c

EXTRAVILAN

22

101

c

EXTRAVILAN

22

102

c

EXTRAVILAN

22

103

c

EXTRAVILAN

23

104

c

EXTRAVILAN

23

105

c

EXTRAVILAN

23

106

c

EXTRAVILAN

24

107

c

EXTRAVILAN

24

108

c

EXTRAVILAN

24

109

c

EXTRAVILAN

25

110

c

EXTRAVILAN

25

111

c

EXTRAVILAN

25

112

c

EXTRAVILAN

26

113

c

EXTRAVILAN

26

114

c

EXTRAVILAN

26

115

c

EXTRAVILAN

27

116

C

EXTRAVILAN

28

117

C

EXTRAVILAN

28

118

C

EXTRAVILAN

28

119

C

EXTRAVILAN

29

120

C

EXTRAVILAN

29

121

C

EXTRAVILAN

29

122

C

FXTRAVII AN---

30

123

c

EXTRAV LAN

30

124

c

EXTRAVILAN

30

125

c

EXTRAVILAN

30

126

c

EXTRAVILAN

31

127

c

EXTRAVILAN

31

128

c

EXTRAVILAN

31

129

c

EXTRAVILAN

32

130

c

EXTRAVILAN

32

131

c

EXTRAVILAN

32

132

c

EXTRAVILAN

32

133

c

EXTRAVILAN

33

134

c

EXTRAVILAN

33

135

c

EXTRAVILAN

33

136

c

EXTRAVILAN

34

137

c

EXTRAVILAN

34

138

c

EXTRAVILAN

35

139

c

EXTRAVILAN

35

140

c

EXTRAVILAN

35

141

c

EXTRAVILAN

36

142

c

EXTRAVILAN

36

143

c

EXTRAVILAN

36

144

c

EXTRAVILAN

37

145

c

EXTRAVILAN

37

146

c

EXTRAVILAN

37

147

c

EXTRAVILAN

37

148

c

EXTRAVILAN

37

149

c

EXTRAVILAN

38

150

c

EXTRAVILAN

38

151

c

EXTRAVILAN

38

152

c

EXTRAVILAN

39

153

c

EXTRAVILAN

39

154

c

EXTRAVILAN

39

155

c

EXTRAVILAN

40

156

c

EXTRAVILAN

40

157

c

EXTRAVILAN

40

158

c

EXTRAVILAN

40

159

c

EXTRAVILAN

41

160

c

EXTRAVILAN

41

160/1

c

EXTRAVILAN

41

161

c

EXTRAVILAN

41

162

c

EXTRAVILAN

41

163

c

EXTRAVILAN

42-

----1R4----

42

165

c

EXTRAV LAN

42

166

c

EXTRAVILAN

42

167

c

EXTRAVILAN

43

168

c

EXTRAVILAN

43

169

c

EXTRAVILAN

43

170

c

EXTRAVILAN

43

171

c

EXTRAVILAN

43

172

c

EXTRAVILAN

43

173

c

EXTRAVILAN

44

174

c

EXTRAVILAN

44

175

c

EXTRAVILAN

44

176

c

EXTRAVILAN

44

177

c

EXTRAVILAN

45

178

c

EXTRAVILAN

45

179

c

EXTRAVILAN

45

180

c

EXTRAVILAN

45

181

c

EXTRAVILAN

45

182

c

EXTRAVILAN

45

183

c

EXTRAVILAN

46

184

c

EXTRAVILAN

46

185

c

EXTRAVILAN

46

186

c

EXTRAVILAN

47

187

c

EXTRAVILAN

47

188

c

EXTRAVILAN

48

189

c

EXTRAVILAN

48

190

c

EXTRAVILAN

48

191

c

EXTRAVILAN

49

192

c

EXTRAVILAN

49

193

c

EXTRAVILAN

49

194

c

EXTRAVILAN

50

195

c

EXTRAVILAN

50

196

c

EXTRAVILAN

50

197

c

EXTRAVILAN

51

198

c

EXTRAVILAN

51

199

c

EXTRAVILAN

51

200

c

EXTRAVILAN

52

201

C

EXTRAVILAN

52

202

C

EXTRAVILAN

52

203

c

EXTRAVILAN

53

204

c

EXTRAVILAN

53

205

c

EXTRAVILAN

53

206

c

EXTRAVILAN

----2£LZ-----

--FXTRAVII AN--

54

208

c

EXTRAV LAN

54

209

c

EXTRAVILAN

55

210

c

EXTRAVILAN

55

211

c

EXTRAVILAN

55

212

c

EXTRAVILAN

56

213

c

EXTRAVILAN

56

214

c

EXTRAVILAN

56

215

c

EXTRAVILAN

57

216

c

EXTRAVILAN

57

217

c

EXTRAVILAN

57

218

c

EXTRAVILAN

58

219

c

EXTRAVILAN

58

220

c

EXTRAVILAN

58

221

c

EXTRAVILAN

59

222

c

EXTRAVILAN

59

223

c

EXTRAVILAN

59

224

c

EXTRAVILAN

60

225

c

EXTRAVILAN

60

226

c

EXTRAVILAN

60

227

c

EXTRAVILAN

60

228

c

EXTRAVILAN

61

229

c

EXTRAVILAN

61

230

c

EXTRAVILAN

61

231

c

EXTRAVILAN

62

232

c

EXTRAVILAN

62

233

c

EXTRAVILAN

62

234

c

EXTRAVILAN

63

235

c

EXTRAVILAN

63

236

c

EXTRAVILAN

63

237

c

EXTRAVILAN

64

238

c

EXTRAVILAN

64

239

c

EXTRAVILAN

64

240

c

EXTRAVILAN

65

241

c

EXTRAVILAN

65

242

c

EXTRAVILAN

65

243

c

EXTRAVILAN

79

287

C

EXTRAVILAN

79

288

C

EXTRAVILAN

80

289

c

EXTRAVILAN

80

290

c

EXTRAVILAN

80

291

c

EXTRAVILAN

81

292

c

EXTRAVILAN

293

EXTRAV LAN

81

294

c

EXTRAV LAN

82

295

C

EXTRAVILAN

82

296

c

EXTRAVILAN

82

297

c

EXTRAVILAN

83

298

c

EXTRAVILAN

83

299

c

EXTRAVILAN

84

300

c

EXTRAVILAN

84

301

c

EXTRAVILAN

84

302

c

EXTRAVILAN

85

303

c

EXTRAVILAN

85

304

c

EXTRAVILAN

86

305

c

EXTRAVILAN

86

306

c

EXTRAVILAN

87

307

c

EXTRAVILAN

87

308

c

EXTRAVILAN

87

309

c

EXTRAVILAN

88

310

c

EXTRAVILAN

88

311

c

EXTRAVILAN

89

312

c

EXTRAVILAN

89

313

c

EXTRAVILAN

89

314

c

EXTRAVILAN

89

315

c

EXTRAVILAN

89

316

c

EXTRAVILAN

90

317

c

EXTRAVILAN

90

318

c

EXTRAVILAN

91

319

c

EXTRAVILAN

91

320

c

EXTRAVILAN

92

321

c

EXTRAVILAN

92

322

c

EXTRAVILAN

92

323

c

EXTRAVILAN

92

324

c

EXTRAVILAN

92

325

c

EXTRAVILAN

92

326

c

EXTRAVILAN

93

327

c

EXTRAVILAN

93

328

c

EXTRAVILAN

93

329

c

EXTRAVILAN

93

330

0

EXTRAVILAN

94

331

C

EXTRAVILAN

94

332

C

EXTRAVILAN

94

333

C

EXTRAVILAN

94

334

C

EXTRAVILAN

94

335

C

EXTRAVILAN

—95—

---336

95

337

C

EXTRAV LAN

95

338

C

EXTRAVILAN

95

339

C

EXTRAVILAN

95

340

C

EXTRAVILAN

95

341

C

EXTRAVILAN

96

342

c

EXTRAVILAN

96

343

c

EXTRAVILAN

96

344

c

EXTRAVILAN

96

345

c

EXTRAVILAN

97

346

c

EXTRAVILAN

97

347

c

EXTRAVILAN

97

348

c

EXTRAVILAN

98

349

c

EXTRAVILAN

99

350

c

EXTRAVILAN

99

351

c

EXTRAVILAN

99

352

c

EXTRAVILAN

99

353

c

EXTRAVILAN

99

354

c

EXTRAVILAN

100

355

c

EXTRAVILAN

100

356

c

EXTRAVILAN

100

357

c

EXTRAVILAN

100

358

c

EXTRAVILAN

100

359

c

EXTRAVILAN

100

360

c

EXTRAVILAN

100

361

c

EXTRAVILAN

100

361/1

c

EXTRAVILAN

100

362

c

EXTRAVILAN

100

363

c

EXTRAVILAN

100

364

c

EXTRAVILAN

101

365

c

EXTRAVILAN

101

366

c

EXTRAVILAN

101

367

c

EXTRAVILAN

101

368

c

EXTRAVILAN

102

369

c

EXTRAVILAN

102

370

c

EXTRAVILAN

102

371

c

EXTRAVILAN

9


5
120

121

121

121

121

122 ^T22

122

122

122

122

123

123

123

 • 123

 • 124

124

 • 124

 • 125

125

125

 • 125

 • 126

126

126

127

127

127

127

 • 127

 • 128

128

128

128

128

128

128

128

liâMl

 • 415

 • 416

 • 417

 • 418

 • 419

 • 420

422 423~

 • 424

 • 425

 • 426

 • 427

 • 428

 • 429

 • 430

 • 431

 • 432 432/1

 • 433

 • 434 434/1

 • 435

 • 436

 • 437 437/1

 • 438

 • 439 439/1 439/2

 • 440

 • 441

 • 442

 • 443

 • 444

 • 445

 • 446

 • 447

 • 448

 • 449


  EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVLAÎ^ EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN INTRAVILAN EXTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN EXTRAVILAN INTRAVILAN INTRAVILAN


130

453

C

EXTRAVILAN

130

454

C

EXTRAVILAN

130

455

c

EXTRAVILAN

130

456

c

EXTRAVILAN

INTRAVILAN

130

457

c

EXTRAVILAN

—130. ..

* 458

:?:-:-?i«ItRAVlLÂN

130

459

c

EXTRAVILAN

130

460

c

EXTRAVILAN

130

461

c

EXTRAVILAN

130

462

c

EXTRAVILAN

130

463

c

EXTRAVILAN

130

464

c

EXTRAVILAN

131

465

c

EXTRAVILAN

131

466

c

EXTRAVILAN

131

467

c

EXTRAVILAN

131

468

c

EXTRAVILAN

132

:   469 /

INTRAVILAN |

132

470

c

EXTRAVILAN

133

471

c

EXTRAVILAN

133

472

c

EXTRAVILAN

134

473

c

EXTRAVILAN

134

474

c

EXTRAVILAN

134

475

c

EXTRAVILAN

134

476

c

EXTRAVILAN

134

477

c

EXTRAVILAN

135

478

c

EXTRAVILAN

135

479

c

EXTRAVILAN

135

480

c

EXTRAVILAN

136

481

c

EXTRAVILAN

136

482

c

EXTRAVILAN

136

483

c

EXTRAVILAN

136

484

c

EXTRAVILAN

136

485

c

EXTRAVILAN

137

486

c

EXTRAVILAN

137

487

c

EXTRAVILAN

137

488

c

EXTRAVILAN

137

489

c

EXTRAVILAN

137

490

c

EXTRAVILAN

138

491

c

EXTRAVILAN

138

492

c

EXTRAVILAN

138

493

c

EXTRAVILAN

138

494

c

EXTRAVILAN

139

495

C

EXTRAVILAN

139

496

C

EXTRAVILAN

139

497

c

EXTRAVILAN

139

498

c

EXTRAVILAN

139

499

c

EXTRAVILAN

140

500

c

EXTRAVILAN

FYTRAV I AN

141

502

c

EXTRAV LAN

141

503

c

EXTRAVILAN

142

142

505

c

EXTRAVILAN

142

506

c

EXTRAVILAN

143

507

c

EXTRAVILAN

143

507/1

c

EXTRAVILAN

143

508

c

EXTRAVILAN

143

508/1

c

EXTRAVILAN

143

508/2

c

EXTRAVILAN

143

509

c

EXTRAVILAN

143

509/1

c

EXTRAVILAN

143

509/2

c

EXTRAVILAN

143

510

c

EXTRAVILAN

143

510/1

c

EXTRAVILAN

143

510/2

c

EXTRAVILAN

143

511

c

EXTRAVILAN

143

512

c

EXTRAVILAN

143

513

c

EXTRAVILAN

143

513/1

c

EXTRAVILAN

144

514

c

EXTRAVILAN

144

515

c

EXTRAVILAN

144

516

c

EXTRAVILAN

144

517

c

EXTRAVILAN

145

518

c

EXTRAVILAN

145

519

c

EXTRAVILAN

145

520

c

EXTRAVILAN

145

521

c

EXTRAVILAN

146

522

c

EXTRAVILAN

146

523

c

EXTRAVILAN

146

524

c

EXTRAVILAN

146

525

c

EXTRAVILAN

146

526

c

EXTRAVILAN

146

527

c

EXTRAVILAN

147

528

c

EXTRAVILAN

147

529

c

EXTRAVILAN

147

530

C

EXTRAVILAN

147

531

c

EXTRAVILAN

148

532

c

EXTRAVILAN

14H

INTRÂVlLÂN

149

534

c

EXTRAVILAN

150

535

c

EXTRAVILAN

150

---536---

— C

EXTRAV LAN

151

537

c

EXTRAV LAN

15T

538

c

EXTRAVILAN

152

539

c

EXTRAVILAN

152

540

c

EXTRAVILAN

153

541

c

EXTRAVILAN

153

542

c

EXTRAVILAN

154

543

c

EXTRAVILAN

154

544

c

EXTRAVILAN

154

545

c

EXTRAVILAN

154

546

c

EXTRAVILAN

155

547

c

EXTRAVILAN

155

548

c

EXTRAVILAN

155

549

c

EXTRAVILAN

156

550

c

EXTRAVILAN

156

551

c

EXTRAVILAN

156

552

c

EXTRAVILAN

156

553

c

EXTRAVILAN

157

554

c

EXTRAVILAN

157

555

c

EXTRAVILAN

158

556

c

EXTRAVILAN

158

557

c

EXTRAVILAN

158

558

c

EXTRAVILAN

158

559

c

EXTRAVILAN

158

560

c

EXTRAVILAN

159

561

c

EXTRAVILAN

159

562

c

EXTRAVILAN

159

563

c

EXTRAVILAN

159

564

c

EXTRAVILAN

160

565

c

EXTRAVILAN

160

566

c

EXTRAVILAN

160

567

c

EXTRAVILAN

160

568

c

EXTRAVILAN

160

569

c

EXTRAVILAN

161

570

c

EXTRAVILAN

161

570/1

■■ Wi.K

INTRAVILAN

161

570/2

c

INTRAVILAN

161

570/3

INTRAVILAN

161

571

c

EXTRAVILAN

161

572

c

EXTRAVILAN

161

573

c

EXTRAVILAN

161

574

c

EXTRAVILAN

162

575

c

EXTRAVILAN

---578

FXTRAV LAN

162

577

c

EXTRAV LAN

162

578

c

EXTRAVILAN

162

579

c

EXTRAVILAN

162

580

c

EXTRAVILAN

162

581

c

EXTRAVILAN

162

582

c

EXTRAVILAN

162

583

c

EXTRAVILAN

163

584

c

EXTRAVILAN

163

584/1

c

EXTRAVILAN

163

584/2

c

EXTRAVILAN

163

585

c

EXTRAVILAN

164

586

c

EXTRAVILAN

164

587

c

EXTRAVILAN

164

586/1

c

EXTRAVILAN

164

586/2

c

EXTRAVILAN

165

588

c

EXTRAVILAN

165

589

c

EXTRAVILAN

165

590

c

EXTRAVILAN

165

591

c

EXTRAVILAN

166

592

c

EXTRAVILAN

166

593

c

EXTRAVILAN

166

594

c

EXTRAVILAN

166

595

c

EXTRAVILAN

167

596

c

EXTRAVILAN

167

596/1

c

EXTRAVILAN

167

596/2

c

EXTRAVILAN

167

597

c

EXTRAVILAN

167

598

c

EXTRAVILAN

167

599

c

EXTRAVILAN

167

600

c

EXTRAVILAN

167

601

c

EXTRAVILAN

168

602

c

EXTRAVILAN

158

603

c

EXTRAVILAN

169

604

c

EXTRAVILAN

169

605

c

EXTRAVILAN

169

606

c

EXTRAVILAN

169

607

C

EXTRAVILAN

170

608

c

EXTRAVILAN

170

608/1

c

EXTRAVILAN

170

609

c

EXTRAVILAN

170

610

c

EXTRAVILAN

171

611

c

EXTRAVILAN

171

--

c--

171

613

c

EXTRAV LAN

172

614

c

EXTRAVILAN

172

615

c

EXTRAVILAN

172

616

c

EXTRAVILAN

172

617

c

EXTRAVILAN

172

618

c

EXTRAVILAN

173

619

c

EXTRAVILAN

173

620

c

EXTRAVILAN

173

621

c

EXTRAVILAN

173

622

c

EXTRAVILAN

173

623

c

EXTRAVILAN

174

624

c

EXTRAVILAN

174

625

c

EXTRAVILAN

174

626

c

EXTRAVILAN

174

627

c

EXTRAVILAN

174

628

c

EXTRAVILAN

175

629

c

EXTRAVILAN

175

630

c

EXTRAVILAN

175

631

c

EXTRAVILAN

175

632

c

EXTRAVILAN

175

633

c

EXTRAVILAN

176

634

c

EXTRAVILAN

176

635

c

EXTRAVILAN

176

636

c

EXTRAVILAN

176

637

c

EXTRAVILAN

177

638

c

EXTRAVILAN

177

639

c

EXTRAVILAN

177

640

c

EXTRAVILAN

178

641

c

EXTRAVILAN

178

642

c

EXTRAVILAN

178

643

c

EXTRAVILAN

178

644

c

EXTRAVILAN

179

645

c

EXTRAVILAN

179

646

c

EXTRAVILAN

179

647

c

EXTRAVILAN

179

648

c

EXTRAVILAN


180

649

C

EXTRAVILAN

180

650

c

EXTRAVILAN

180

651

c

EXTRAVILAN

180

652

c

EXTRAVILAN

181

653

c

EXTRAVILAN

181

654

c

EXTRAVILAN

1»?

---B55---

183

656

c

EXTRAVILAN

183

657

c

EXTRAVILAN

184

658

c

EXTRAVILAN

184

658/1

c

EXTRAVILAN

185

659

c

EXTRAVILAN

185

660

c

EXTRAVILAN

185

661

c

EXTRAVILAN

185

659/1

c

EXTRAVILAN

185

662

c

EXTRAVILAN

186

663

c

EXTRAVILAN

186

664

c

EXTRAVILAN

187

665

c

EXTRAVILAN

187

666

c

EXTRAVILAN

187

667

c

EXTRAVILAN

187

668

c

EXTRAVILAN

187

669

c

EXTRAVILAN

187

670

c

EXTRAVILAN

187

671

c

EXTRAVILAN

187

672

c

EXTRAVILAN

187

673

c

EXTRAVILAN

187

674

c

EXTRAVILAN

187

675

c

EXTRAVILAN

188

676

c

EXTRAVILAN

188

676/1

c

EXTRAVILAN

188

677

c

EXTRAVILAN

188

678

c

EXTRAVILAN

189

679

c

EXTRAVILAN

189

680

c

EXTRAVILAN

189

681

c

EXTRAVILAN

189

682

c

EXTRAVILAN

190

683

c

EXTRAVILAN

190

684

c

EXTRAVILAN

190

685

c

EXTRAVILAN

190

686

c

EXTRAVILAN

190

687

c

EXTRAVILAN

190

688

c

EXTRAVILAN


190

689

C

EXTRAVILAN

191

690

C

EXTRAVILAN

191

691

C

EXTRAVILAN

191

692

C

EXTRAVILAN

191

693

C

EXTRAVILAN

191

694

c

EXTRAVILAN

191

695

c--

FXTRAVII AN--

191

696

c

EXTRAV LAN

192

697

c

EXTRAVILAN

192

698

c

EXTRAVILAN

192

699

c

EXTRAVILAN

193

700

c

EXTRAVILAN

193

700/1

c

EXTRAVILAN

194

701

c

EXTRAVILAN

184

702

c

EXTRAVILAN

195

703

c

EXTRAVILAN

195

704

c

EXTRAVILAN

195

705

c

EXTRAVILAN

195

706

c

EXTRAVILAN

196

707

c

EXTRAVILAN

197

708

c

EXTRAVILAN

197

709

c

EXTRAVILAN

197

710

c

EXTRAVILAN

197

711

c

EXTRAVILAN

198

712

c

EXTRAVILAN

199

713

c

EXTRAVILAN

200

714

c

EXTRAVILAN

200

715

c

EXTRAVILAN

200

716

c

EXTRAVILAN

200

717

c

EXTRAVILAN

200

718

c

EXTRAVILAN

200

719

c

EXTRAVILAN

200

720

c

EXTRAVILAN

200

721

c

EXTRAVILAN

200

722

c

EXTRAVILAN

200

723

c

EXTRAVILAN

200

724

c

EXTRAVILAN

200

725

c

EXTRAVILAN

200

726

c

EXTRAVILAN

200

727

c

EXTRAVILAN

200

728

c

EXTRAVILAN

201

729

c

EXTRAVILAN

201

730

c

EXTRAVILAN

201

731

C

EXTRAVILAN

201

732

C

EXTRAVILAN

201

733

C

EXTRAVILAN

201

734

c

EXTRAVILAN

202

735

c

EXTRAVILAN

202

736

c

EXTRAVILAN

--C

--EXTRAV LAN

202

738

c

EXTRAV LAN

203

739

c

EXTRAVILAN

204

740

c

EXTRAVILAN

204

741

c

EXTRAVILAN

204

742

c

EXTRAVILAN

205

743

c

EXTRAVILAN

205

744

c

EXTRAVILAN

206

745

c

EXTRAVILAN

206

746

c

EXTRAVILAN

206

747

c

EXTRAVILAN

206

748

c

EXTRAVILAN

206

749

c

EXTRAVILAN

206

750

c

EXTRAVILAN

207

751

c

EXTRAVILAN

207

752

c

EXTRAVILAN

208

753

c

EXTRAVILAN

208

754

c

EXTRAVILAN

208

755

c

EXTRAVILAN

208

756

c

EXTRAVILAN

208

757

c

EXTRAVILAN

208

758

c

EXTRAVILAN

208

759

c

EXTRAVILAN

208

760

c

EXTRAVILAN

209

761

c

EXTRAVILAN

209

762

c

EXTRAVILAN

209

763

c

EXTRAVILAN

209

764

c

EXTRAVILAN

209

765

c

EXTRAVILAN

210

766

c

EXTRAVILAN

196

703/2

B

EXTRAVILAN

225

1051/1

B

EXTRAVILAN

225

1051/2

B

EXTRAVILAN

225

1051/3

B

EXTRAVILAN

225

CN

B

EXTRAVILAN

226

1055/1

B

EXTRAVILAN

226

1055/2

B

EXTRAVILAN

226

1054

B

EXTRAVILAN

226

1057

B

EXTRAVILAN

226

CN

B

EXTRAVILAN

227

1058

B

EXTRAVILAN

228

1060

B

EXTRAVILAN

228

1063

B

EXTRAVILAN

EXTRAVILAN

228

CN

B

EXTRAVILAN

*22’9’

1166

B

EXTRAVILAN

231

1070

B

EXTRAVILAN

233

1074

B

EXTRAVILAN

233

1076

B

EXTRAVILAN

233

CN

B

EXTRAVILAN

234

1077

B

EXTRAVILAN

234

1079

B

EXTRAVILAN

234

CN

B

EXTRAVILAN

235

1080

B

EXTRAVILAN

235

1081

B

EXTRAVILAN

235

CN

B

EXTRAVILAN

236

1084

B

EXTRAVILAN

236

1085

B

EXTRAVILAN

237

1086/1

B

EXTRAVILAN

237

1086/2

B

EXTRAVILAN

237

1088

B

EXTRAVILAN

237

CN

B

EXTRAVILAN

238

1092/1

B

EXTRAVILAN

238

1092

B

EXTRAVILAN

238

1092/5

B

EXTRAVILAN

238

1097

B

EXTRAVILAN

238

CN

B

EXTRAVILAN

239

1095

B

EXTRAVILAN

239

CN

B

EXTRAVILAN

241

1100

B

EXTRAVILAN

241

CN

B

EXTRAVILAN

242

1102

B

EXTRAVILAN

243

1104

B

EXTRAVILAN

244

1106

B

EXTRAVILAN

245

1108

B

EXTRAVILAN

245

1110

B

EXTRAVILAN

245

CN

B

EXTRAVILAN

246

1111

B

EXTRAVILAN

247

1115

B

EXTRAVILAN

247

CN

B

EXTRAVILAN

248

1119

B

EXTRAVILAN

248

1122

B

EXTRAVILAN

249

1123

B

EXTRAVILAN

249

1125/1

B

EXTRAVILAN

249

1125/2

B

EXTRAVILAN

249

CN

B

EXTRAVILAN

1128/1

EXTRAV LAN

250

1128/2

B

EXTRAV LAN

25CT

CN

B

EXTRAVILAN "

251

1130/1

B

EXTRAVILAN

251

1130/4

B

EXTRAVILAN

251

1130/6

B

EXTRAVILAN

251

CN

B

EXTRAVILAN

252

1155

B

EXTRAVILAN

252

CN

B

EXTRAVILAN

253

1143

B

EXTRAVILAN

255

1145/1

B

EXTRAVILAN

255

1155/2

B

EXTRAVILAN

255

1155/3

B

EXTRAVILAN

255

CN

B

EXTRAVILAN

256

1160/2

B

EXTRAVILAN

256

1161

B

EXTRAVILAN

256

1162

B

EXTRAVILAN

256

CN

B

EXTRAVILAN

257

PD

B

EXTRAVILAN

258

PDT

B

EXTRAVILAN

CN - canal irigații

PD - pădure

PDT - pădure tufișuri

Notă de menționat:

Conform documentației de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațiala a municipiului Galați” aprobată prin H.C.L. nr. 62/26.02.2015 - tarlalele colorate cu galben se află amplasate cadastral în intravilanul municipiului Galați.                                                  z

Președinte de sedi Vergiliu

Anexa nr. 3 la HCL nr. 181/28.05.2015

Delimitarea zonelor de impozitare a terenurilor situate în intravilanul și extravilanul municipiului Galați, înregistrat în Registrul Cadastral al Parcelelor F11 Galați Vest

__________________________________ :

TARLA

PARCELA

ZONA

AMPLASARE

OBSERVAȚII

18/1

A

EXTRAVILAN

19

A

EXTRAVILAN

20

A

EXTRAVILAN

21

A

EXTRAVILAN

22

A

EXTRAVILAN

23

A

EXTRAVILAN

24

A

EXTRAVILAN

25

A

EXTRAVILAN

26

A

EXTRAVILAN

27

A

EXTRAVILAN

27/1

70/1

A

EXTRAVILAN

27/1

70/2

A

EXTRAVILAN

27/1

85/1

A

EXTRAVILAN

30/1

86/1

A

EXTRAVILAN

30/1

95/1

A

EXTRAVILAN

30/1

95/2

A

EXTRAVILAN

34/2

100/1

A

EXTRAVILAN

34/1

105/2/1

A

EXTRAVILAN

34/2

105/2/2

A

EXTRAVILAN

37/1

120/1/1

A

EXTRAVILAN

37/2

120/1/2

A

EXTRAVILAN

37/2

124

A

EXTRAVILAN

INTRAVILAN

XTRĂIAN NORD :

INTRAVILAN

38

C ■■

INTRAVILAN

r:î2&

c

INTRAVILAN :

■■■■             7.'                            .

39/1

INTRAVILAN

39/1

INȚRAVtij^:

39/1

’7.: .1317

C--.:

intravilan

39/1

c .

INTRAVILAN

39/1

••••:’ 133/1

c î

: intravilan

39/1

•4%:'Aj?:     135

INTRAVILAN

39/1

i.

INTF^VilANV/

: 137

INTRAVILAN

39/1

T-?PP138-.:

iNTRAVliAN/pL

■7;.        7 ■vÂ

SS/I '

7P7PPP'T®ț

t"?"?? L.. ■ /.. i ?. ■:

«RAVIP®tTÎ.

î:? .: /' ' ■■;■.'         =: :.a .-■     .■■ ■:'.

39A

.■■;■'./■ OBS

OraSMMKP

■ - - ■”=■■■' ?'•• i;       ,' *■'* .

39/1

142

C

INTRAVILAN

C ■

39/1

•:c■ ■.

■ 7 ■'■ "' .ki:;. ; ".:.i : ii ăj-. ■'■: ■ ■«■'■i.: ■ 4™

J Zi

......... ; ■■ ;ț■■";■: '■■

«.•■ /***6»v Vrir t***?1*1

■;■■■ ^::.'r:..<    ' ■. :\'x;':-:   ;- V

■ T.Wf; 1 . ".

:\■<:!■!■■ *.P. ■ ■ ■: .J.....-.;;.,, ./.i..;M........-■]

::W:7    -W;

inWiwt:'

p

C

';t■ ■..;■■■■”<?■■■..

< ■'■<•:■ Wi

lIsilfWlliĂNiiJT1

J«;. .'.; •<■/ ..I-;.^------< ......^■■'; ■■■:.<

c

::WlPP

•■ ■ C ■.■■•

' 7:              7 7 •.’

swc

■■ ■■■:■■ ■ ■ :.'.

OKliWP;;

40/1

C ':.

O.

—,:; ■'r:\i-;':,

c

■OiOOîP,

■■■ PPjP ÎP::. -■■ >7 i.Ț J’ x ;. ?:<;.Î ■'■:■■".

-w—■ ....... ■ .■:•■ ,:,;t :■■■*'’

7-;:l6C

■“ . ■. .        ■■".'..■■»,■ j ■■ ■ ■      ....... ■ ■

40/1> ;

■■■■:•■■• '■■ :! : ■• '■;.................■■ ■•■ ■'■ ■■■'.•. "■■■"

:<;■■:■■.<■ 162

■>;: •-:<

‘lOAviMPs/:

40/1

</:7? ?-:W

:W ■:-.7:-

INTRAVILAN j

■ :: ■ ■■■ ? ■'■'. ■'■ ■■_'■ ■■ ■"' ,••.,/”••

PlP-Ț,     164

7 C

sțMWViWTp

P;./:'.; p P/P . ’ P? ■?■■ ?

•4onV:<?

c

WjOiiOȘT

pw»

TNOțșiWi;?--:

74WTT

c

INTRAVILAN

;;■< ■■ :T           :■' ■:?'?        / ■■ Z ■ /.’ ■ ::

7:7:77a S-^

INTRAVILAN

?■.7-171^

ilNȚ^VilMW’L!

:<::

/îNlOWv-i-'i

■■■ ■.... '■■■ ■ ■:" ■ ;■: ■:"                   ■ ■ ■.-.' ■ i\ ■ :

c

INTRAVILAN

Mi H            .'P ’? .7

■43'^

INTRAVILAN

■■: 7:. P...:'        :      :” .r”:-’:l           : .;.”

INTRAVILAN .

174/1

m -c

43^:. j;>

175

INTRAVILAN

■■7::a:7?-.-476M;:

■; -cBy

INTRAVILAN

intravilan

INTRAVILAN

■:;       .     ‘ . Y ■’ . ....     .-        •’•. . ■.      ■

MPii?.

c

»JJ-'.n ■ • ■ ■ ;■;;■'/■ ît.-Ir' ■■ .■■ ■ ’;--s ■■        ■ ■■ ■';.vi---*.'j .«»j j—~

:i^eWIlân:;7l;

®R;:jRÂlANijL?P:P.:''

4<S/1

.-7?

iNti^itS^sp:

46/1

INTRAVILAN

'77 :-”. .v’P-P’ ț’lP. 7- ::           ■

46/1

:>".77   182/1

INTRAVILAN

46/1

INTRAVILAN

■■■■_■.....■ ■ ■ .■Wt;:

O C?.'O

;1NTMllsAN;j;;h

MiS®.

jâS&iLă

INTRAVILAN

4®1

lNTWIl^NL:

■         v<:/.. :■ :■■.■ ■ ■"■■■ ".■ ■■..      .. '■

>««

188/1:

4AH.

46/1

i

oi W?'

Wfc~

x

K:Sf.: ă -£W

iNTRiaLMifi;:;

?■ ■■■■ .:■ /.

46/1

H

;llS2î

OM8SR®?.

4&Î  ■

N

țb OJ:;. U.• b::bo.-

48/1

194/2

48/1

}.:WÎ

n

?iNWviJM^k

W:;?v;

............ 198

■L'7'"■ "<■ : ■'                 ' ■ ■ :             "■

:4â\.;--:-

II

.-. 199

;&■; L

■■'.7              .:■.. y;-;" ■' ■■..■■■■". \                  ■'

51/1

201/1

INTRAVILAN

■ ?■■;■;■>■ ::>■ br”                     : : ■■'.'■■ ■

51/1

202

D

EXTRAVILAN

51/1

203

D

EXTRAVILAN

51/1

204

D

EXTRAVILAN

51/1

205

D

EXTRAVILAN

51/1

206

D

EXTRAVILAN

51/1

207

D

EXTRAVILAN

51/1

208

D

EXTRAVILAN

51/1

209

D

EXTRAVILAN

51/1

210

D

EXTRAVILAN

51/1

211

D

EXTRAVILAN

51/1

212

D

EXTRAVILAN

51/1

213

D

EXTRAVILAN

.:O -'214:-

INTRAVILAN

!                        ■ '. ■■: ”             b::< ; ' :

■ ■52.^ ■

■:

215/1

INTRAVILAN

52

215/2

D,

EXTRAVILAN

•■52-7 .

V. :: 217;

! D

INTRAVILAN ■

52

218

D

EXTRAVILAN

53/1

220/2/1

INTRAVILAN

753Z1:?O

223

INTRAVILAN # •.: ■:.

•54;S.

:       224/1/1

■jwrMzilan?;;,:-

•/•>-• ■■' j-           ■■■ '■'                      ■ •.• ■ ■

••54O:b

2241112

intravilan

" "■■' <■ . ':/■■.■■■■ ■". ■ ■■ ■■.: ■ ■■■ ’;■ ‘

<i.224/2:

■:■■::■ C;::- p

intravilan

54

.■.:W.'225:

............

INTRAVILAN :

V/^-226;

: INTRAVILAN

:S4V ..

■'.:?:227r

;

INTRAVILAN

;; ?b A O/'.■’. ■?

55/1

::;.>22B/1<

UCXX

INTRAVILAN

O■ bO:- ■ ??.■■■ ■.:.■?

sar

INTRWILANJ

. ■'/ /■■.■.' • ■ ' ■

55/1

::’

INTRAVILAN

■/INT^ILAlO:;:

h;"/'., "; :                         ■■■'. ■ ■O ■■

55/1

INTRAVILAN

.".■■/J :":O\ . ■           <::■:■ ' >

:    ■■■. -rs..     • ■.

55/1

236

■■■ £ipv

INTRAVILAN

STR. MALUL

56<j

237/1

INTRAVILAN »

56

' ;.:r-.:239''

INTRAVILAN
265


267


270/2


271


.:275/:.


c

280 D~


■ȘMM


‘■J


||


INTRAVILAN.' INTRAVILAN


W?gAVltA$ intravîîlan INTRAVILAN


62

292

B

EXTRAVILAN

63

293

B

EXTRAVILAN

63

294

B

EXTRAVILAN

63

295

B

EXTRAVILAN

63

296

B

EXTRAVILAN

63

297

B

EXTRAVILAN

63

298

B

EXTRAVILAN

63

299

B

EXTRAVILAN

' ........JUU

-64

30-1/-1

B

EXTRAVILAN

64

301/2

B

EXTRAVILAN

64

301/3

B

EXTRAVILAN

64

301/4

B

EXTRAVILAN

64

302

B

EXTRAVILAN

64

303

B

EXTRAVILAN

64

304

B

EXTRAVILAN

64

305

B

EXTRAVILAN

64

306

B

EXTRAVILAN

64

307

B

EXTRAVILAN

64

308

B

EXTRAVILAN

64

309/1

B

EXTRAVILAN

64

309/2

B

EXTRAVILAN

64

309/3

B

EXTRAVILAN

64

310/1

B

EXTRAVILAN

64

310/2

B

EXTRAVILAN

64

310/3

B

EXTRAVILAN

64

310/4

B

EXTRAVILAN

64

310/5

B

EXTRAVILAN

64

311

B

EXTRAVILAN

64

315

B

EXTRAVILAN

64

316/1

B

EXTRAVILAN

64

316/2

B

EXTRAVILAN

64

317

B

EXTRAVILAN

64

318

B

EXTRAVILAN

64

319

B

EXTRAVILAN

64

320/1

B

EXTRAVILAN

64

320/2

B

EXTRAVILAN

64

321/1

B

EXTRAVILAN

64

321/2

B

EXTRAVILAN

64

322

B

EXTRAVILAN

64

323/1

B

EXTRAVILAN

64

323/2

B

EXTRAVILAN

64

323/3

B

EXTRAVILAN

64

323/4

B

EXTRAVILAN

64

323/5

B

EXTRAVILAN

64

323/6

B

EXTRAVILAN

64

324/1

B

EXTRAVILAN

64

324/2

B

EXTRAVILAN

64

324/3

B

EXTRAVILAN

64

324/4

B

EXTRAVILAN

64

324/5

B

EXTRAVILAN

64

324/6

B

EXTRAVILAN

64

324/7

B

EXTRAVILAN

64

324/10

B

EXTRAVILAN

64

324/11

B

EXTRAVILAN

64

324/12

B

EXTRAVILAN

64

324/13

B

EXTRAVILAN

64

324/14

B

EXTRAVILAN

64

324/15

B

EXTRAVILAN

64

324/16

B

EXTRAVILAN

64

324/17

B

EXTRAV LAN

---B---

-64-----

----------324/49-

B

EXTRAVILAN

64

324/20

B

EXTRAVILAN

64

324/21

B

EXTRAVILAN

64

324/22

B

EXTRAVILAN

64

324/23

B

EXTRAVILAN

64

324/24

B

EXTRAVILAN

64

324/25

B

EXTRAVILAN

64

324/26

B

EXTRAVILAN

64

324/27

B

EXTRAVILAN

64

324/28

B

EXTRAVILAN

64

324/29

B

EXTRAVILAN

64

324/30

B

EXTRAVILAN

64

324/31

B

EXTRAVILAN

64

324/32

B

EXTRAVILAN

64

324/33

B

EXTRAVILAN

64

324/34

B

EXTRAVILAN

64

324/35

B

EXTRAVILAN

64

324/36

B

EXTRAVILAN

64

324/37

B

EXTRAVILAN

64

324/38

B

EXTRAVILAN

64

325/1

B

EXTRAVILAN

64

325/2

B

EXTRAVILAN

64

326/1

B

EXTRAVILAN

64

326/2

B

EXTRAVILAN

64

326/3

B

EXTRAVILAN

64

327/1

B

EXTRAVILAN

64

327/2

B

EXTRAVILAN

64

328

B

EXTRAVILAN

64

329/1

B

EXTRAVILAN

64

329/2

B

EXTRAVILAN

64

330/1

B

EXTRAVILAN

64

330/2

B

EXTRAVILAN

64

330/3

B

EXTRAVILAN

64

331/1

B

EXTRAVILAN

64

331/2

B

EXTRAVILAN

64

332

B

EXTRAVILAN

65

333/1

B

EXTRAVILAN

65

333/3

B

EXTRAVILAN

65

333/4

B

EXTRAVILAN

65

333/6

B

EXTRAVILAN

65

333/7

B

EXTRAVILAN

65

333/8

B

EXTRAVILAN

65

333/11

B

EXTRAVILAN

65

333/13

B

EXTRAVILAN

65

334/1

B

EXTRAVILAN

65

334/2

B

EXTRAVILAN

65

334/3

B

EXTRAVILAN

65

334/4

B

EXTRAVILAN

65

334/5

B

EXTRAVILAN

65

334/6

B

EXTRAVILAN

65

334/7

B

EXTRAVILAN

65

334/10

B

EXTRAV LAN

W............Il4"'

-

LX IUAV LAN

65

335

R

FXTRAVII AN

L-/v 1 rVAVIU/AlN

65

336/1

B

EXTRAVILAN

65

336/1/1

B

EXTRAVILAN

65

336/2

B

EXTRAVILAN

65

336/2/1

B

EXTRAVILAN

65

336/3

B

EXTRAVILAN

65

336/4/1

B

EXTRAVILAN

65

336/4/2

B

EXTRAVILAN

65

336/5/1

B

EXTRAVILAN

65

336/5/2

B

EXTRAVILAN

65

336/5/3

B

EXTRAVILAN

65

337/1

B

EXTRAVILAN

65

337/2

B

EXTRAVILAN

65

339

B

EXTRAVILAN

65

341

B

EXTRAVILAN

65

342

B

EXTRAVILAN

65

343

B

EXTRAVILAN

66

344/1+345

B

EXTRAVILAN

66

346

B

EXTRAVILAN

66

347

B

EXTRAVILAN

66

348

B

EXTRAVILAN

66

349

B

EXTRAVILAN

66

350

B

EXTRAVILAN

67

351

B

EXTRAVILAN

67

352

B

EXTRAVILAN

67

353

B

EXTRAVILAN

67

354

B

EXTRAVILAN

67

355

B

EXTRAVILAN

67

356

B

EXTRAVILAN

67

357

B

EXTRAVILAN

67

358

B

EXTRAVILAN

67

359

B

EXTRAVILAN

67

360

B

EXTRAVILAN

67

361

B

EXTRAVILAN

67

362

B

EXTRAVILAN

67

363

B

EXTRAVILAN

67

364

B

EXTRAVILAN

67

365

B

EXTRAVILAN

67

366

B

EXTRAVILAN

67

367

B

EXTRAVILAN

67

368

B

EXTRAVILAN

67

369

B

EXTRAVILAN

67

370

B

EXTRAVILAN

67

371

B

EXTRAVILAN

67

372

B

EXTRAVILAN

67

373

B

EXTRAVILAN

67

374

B

EXTRAVILAN

67

375

B

EXTRAVILAN

67

376

C

EXTRAVILAN

68

377

C

EXTRAVILAN

68

378

C

EXTRAVILAN

68

379

C

EXTRAVILAN

-W11" 1

U

INTRAVILAN

68

381

G

EXTRAVILAN

68

382

C

EXTRAVILAN

68

383

C

EXTRAVILAN

68

384

C

EXTRAVILAN

69

385

C

EXTRAVILAN

69

386

C

EXTRAVILAN

69

387

C

EXTRAVILAN

69

388

C

EXTRAVILAN

70

389

C

EXTRAVILAN

70

390

C

EXTRAVILAN

70

391

C

EXTRAVILAN

70

392

0

EXTRAVILAN

70

393

C

EXTRAVILAN

70

394

C

EXTRAVILAN

70

395

C

EXTRAVILAN

70

396

C

EXTRAVILAN

70

397

C

EXTRAVILAN

70

398

C

EXTRAVILAN

70

399

C

EXTRAVILAN

70

400

C

EXTRAVILAN

70

401

C

EXTRAVILAN

70

402

C

EXTRAVILAN

70

403

C

EXTRAVILAN

70

404

C

EXTRAVILAN

70

405

c

EXTRAVILAN

70

406

c

EXTRAVILAN

70

407

c

EXTRAVILAN

70

408

c

EXTRAVILAN

70

409

c

EXTRAVILAN

70

410

c

EXTRAVILAN

70

411

c

EXTRAVILAN

70

412

c

EXTRAVILAN

70

413

c

EXTRAVILAN

70

414

c

EXTRAVILAN

70

415

c

EXTRAVILAN

70

416

c

EXTRAVILAN

70

417

c

EXTRAVILAN

70

418

c

EXTRAVILAN

70

419

c

EXTRAVILAN

70

420

c

EXTRAVILAN

70

421

c

EXTRAVILAN

70

422

c

EXTRAVILAN

70

423

c

EXTRAVILAN

70

424

c

EXTRAVILAN

70

425

c

EXTRAVILAN

70

426

c

EXTRAVILAN

70

427

c

EXTRAVILAN

70

428

c

EXTRAVILAN

70

429

c

EXTRAVILAN

70

430

c

EXTRAVILAN

70

431

c

EXTRAVILAN

70

432

c

EXTRAVILAN

----- 1 111 4JJ

--c--

EXTRAVILAN

70

. 4 34

--C

EXTRAVILAN

71

435

B

EXTRAVILAN

71

436

B

EXTRAVILAN

71

437

B

EXTRAVILAN

71

438

B

EXTRAVILAN

71

439

B

EXTRAVILAN

71

440

B

EXTRAVILAN

71

441

B

EXTRAVILAN

71

442

B

EXTRAVILAN

71

443

B

EXTRAVILAN

71

444

B

EXTRAVILAN

71

448/1

B

EXTRAVILAN

71

449/1

B

EXTRAVILAN

73/1

450/1

A

EXTRAVILAN

73/1

450/2

A

EXTRAVILAN

74/1

450/3

A

EXTRAVILAN

74/1

451

A

EXTRAVILAN

75

452

B

EXTRAVILAN

75

453

B

EXTRAVILAN

76/1

455

B

EXTRAVILAN

76/1

456

B

EXTRAVILAN

76/1

457

B

EXTRAVILAN

76/1

458

B

EXTRAVILAN

76/1

458/1

B

EXTRAVILAN

76/1

459

B

EXTRAVILAN

76/1

460

B

EXTRAVILAN

76/1

461

B

EXTRAVILAN

76/1

462

B

EXTRAVILAN

76/1

463

B

EXTRAVILAN

76/1

464

B

EXTRAVILAN

76/1

465

B

EXTRAVILAN

77/1

467/1

B

EXTRAVILAN

77/1

467/2

B

EXTRAVILAN

76/1

467/3

B

EXTRAVILAN

78/1

469

B

EXTRAVILAN

78/1

470

B

EXTRAVILAN

78/1

471

B

EXTRAVILAN

78/1

472

B

EXTRAVILAN

78/1

473

INTRAVILAN

78/1 .

474

INTRAVILAN

: : ■ ■< " ■ ■ . ■.

.78ZÎ?:>

-<:47&<

INTRAVILAN

v : u...                                      ■■■ ■.                     ......

78/1

476

INTRAVILAN

■<<:477::

■ ...

INTRAVILAN

78/i : <

478

D .

INTRAVILAN

■' ' ' ' : / "78/1

78/1 78/F"

. .. 480

iNtR/WLĂMÎ::':;;

■:7âZT:<::

WWKI

rsn

0

’■/ :

78/1

- >  w

«MM

«B

»’.! .:-T W

487/1

D~~

’’■■■ ”■ ■ ' '''

MOR

79/1

488/2

■j:                 ■■ .;■ / <■;             > :

;7.:<488/3e

488/5

■■■"■■■.■■■■.■>490;

(INTRAVILAN >

79/1

INTRAVILAN

79/1

INTRAVILAN

81/1

493

D

EXTRAVILAN

80/1

?■■■:■ \49^

INTRAVILAN

80/1

■   494M;

INTRAVILAN

80/1

496

B

EXTRAVILAN

80/1

497/1

B

EXTRAVILAN

82

498

B

EXTRAVILAN

82

498/1/1

B

EXTRAVILAN

82

498/1/2

B

EXTRAVILAN

82

499

B

EXTRAVILAN

82

499/1

B

EXTRAVILAN

83

500

C

EXTRAVILAN

83

501

C

EXTRAVILAN

83

502

c

EXTRAVILAN

83

503

c

EXTRAVILAN

82

503/1

c

EXTRAVILAN

83

504

c

EXTRAVILAN

83

505/1

c

EXTRAVILAN

82

507

c

EXTRAVILAN

84

508

B

EXTRAVILAN

85/1

510/1

B

EXTRAVILAN

85/1

513

B

EXTRAVILAN

86

514/1

B

EXTRAVILAN

86

523

B

EXTRAVILAN

87

524/1

B

EXTRAVILAN

88/1

530

D

EXTRAVILAN

88/1

530/1

D

EXTRAVILAN

88/1

531

D

EXTRAVILAN

88/1

532

D

EXTRAVILAN

88/1

533

D

EXTRAVILAN

88/1

534

C

EXTRAVILAN

89

535

B

EXTRAVILAN

90

536/1

B

EXTRAVILAN

90

537

B

EXTRAVILAN

91

540

C

EXTRAVILAN

91

541

C

EXTRAVILAN

91

542

c

EXTRAVILAN92

543

B

EXTRAVILAN

92

544

B

EXTRAVILAN

92

545

B

EXTRAVILAN

92

546

B

EXTRAVILAN

W&SW

92

547/2

B

EXTRAVILAN

92

548/1

B

EXTRAVILAN

92

549

B

EXTRAVILAN

U

LAIIIAUILAN

92

551/1

B

JEXTRAVILAN

92

551/2

B

EXTRAVILAN

:-92:

> r.-55Z

13 ■ ii S

INTRAVILAN ir

93/1/

/■

h'

INTRAVILAN

■Q3J^

o

INTRAVlLAN xi

■ 93/1

D__

INTRAVILAN K'

>03/1 /

INTRAVILAN

94/1

570/1

INTRAVILAN

1r. ■ .r. . / ■. . 7.r ■ ■■;

05/1

< 570/2

INTRAVILAN i

. ... ...... ■ :

95/1   ■

571/1

'..■vB.- ■ i

INTRAVILAN

95/1

577/1

B

EXTRAVILAN

96

578

B

EXTRAVILAN

96

579

B

EXTRAVILAN

97

580

B

EXTRAVILAN

98

582/1

B

EXTRAVILAN

98

582/2

B

EXTRAVILAN

98

582/3

B

EXTRAVILAN

98

583/1

B

98

584

B

EXTRAVILAN

98

587

B

EXTRAVILAN

98

591

B

EXTRAVILAN

98

592

B

EXTRAVILAN

93

■".■••593:

D

INTRAVILAN 5 x

99

594/1

C

EXTRAVILAN

99

594/2

B

EXTRAVILAN

99

594/3

C

EXTRAVILAN

99.

595/1

: G> - ■

INTRAVILAN

99

596

C

EXTRAVILAN

99

597

c

EXTRAVILAN

99

598

c

EXTRAVILAN

99

'   599;

. B '

INTRAVILAN

■: --y--- -----r-’

100

600

c

EXTRAVILAN

100

601

c

EXTRAVILAN

101

602

c

EXTRAVILAN

102

603

c

EXTRAVILAN

102

604

B

EXTRAVILAN

103

605

c

EXTRAVILAN

103

606

B

EXTRAVILAN

103

607

C

EXTRAVILAN

103

608

C

EXTRAVILAN

103

609

C

EXTRAVILAN

103

610

C

EXTRAVILAN

103

611

C

EXTRAVILAN

104

612

c

EXTRAVILAN

104

613

c

EXTRAVILAN

104

614

c

EXTRAVILAN

105

615

c

EXTRAVILAN

105

616

c

EXTRAVILAN

106

617

c

EXTRAVILAN

106

618

c

EXTRAVILAN

106

619

c

EXTRAVILAN

-----------ozu

u

LÂIUAVILAN

.107 „

-i—....... 621

■j ■*: r -.-r.-rCfi^' '■...... -

107

622l

x?.&xx

?-(KMvilANS<"b

X:;XXX:XX;X   X'XX;.

107

623

c

EXTRAVILAN

107

624

c

EXTRAVILAN

107

625

c

EXTRAVILAN

107

626

c

EXTRAVILAN

108/1

627

c

EXTRAVILAN

108/1

629

c

EXTRAVILAN

109/1

631

c

EXTRAVILAN

109/1

632

c

EXTRAVILAN

633

D.U-

| INTRAVILAN.

■■..■ .■■' ■' .

W

INTRAVILAN

; .                                ■■...       ■■■ ;■■■■■ îj‘.

635/1+636

0

•.^Wf

XX:OX;;:X

■        - i: .      .X.:-X:X-:-'.-. ■ ; ’ :

11171

638+639+640/18

X:W'

BiW/ÎEWX

?Ț?:X7x?XXXX.:X

8 88:8 L8L. .:.■■■ 8. .8 ■.88643?

INTRAVILAN :

.......... ■ \

:-W:-

' D

INTRAVILAN >

;.'1 ■ '.==?■■            ------,f .....■ 7.........

113

: X •'"V / ••;• -/W

D

INTRAVILAN ‘

XXXX.x.              '

'646-

INTRAVILAN

■. :■■< 647

■■■■■     648

•$:

XX...: ; -

’W 64$

;jhiOaiOh.ț •■

. ::■■■       XXX XxX ■ ■/■

;fe>:

INTRAVILAN !

*---'-----r* . .

114

x-o

INTRAVILAN '

X-;::XX<X   : X ;; X X    '

<a-da<

INTRAVILAN

: XX" ■■■■■: ■ ■ ; ■■■■;■ ■ / ■                         ■

114

INTRAVILAN

.1:14:^ ■■

-:.;>654-

A;D':.■:■<■'

INTRAVILAN

8>8-88ii8'655/18

657

INTRAVlLÂBX

■ ” ■'■ ■ /■ .■■ ■:■■ ::':-xjX.'. ...' /

0

INTRAVILAN.,

':■<                    ' "X .        ■... ■        ? . *'■: ■; ..'.

?wxx

intravilMiX

"x-.: xâetK

WOXx

D

■■'iis-:;-;'?'

INTRAVILAN ■

XX X. '/   ?-:X<:’       ..X ’,: f.

863

X<DXX

INTRAVILAN8 :

:iWri

:?;XS;XM-'  664

ArWA-

INTRAVILAN

11L.

665

iNtiWtLAN^k’ ■;

INTRAVILAN

118

667/1

INTRAVILAN s:

INTRAVILAN

j;.?-      : ”’X; ”Î;; X;         '

ne.....

■ ■ >■• ■.....■. 1 .■ ■ ■ ■*.

■■ A\DAA

INTRAVILAN

■■■1.1&P r2

672/1

•AA-OA

INTRAVIlWsft!'

673

<■ D

INTRAVILAN

14:8 XX

8   674

D ■■■■■

INTRAVlWfT/8'

M8L:-'<

.'■■; 'DM;

INTRAM. *       '       ■■<■■■ ■ J

i 118

MM-.? M6Z&

:ihmM£Ab

■'7T

INTRAVI

LAS

i 119

678

B

EXTRAVILAN

1120 ;

679/1

B

INTRAVI

LAN

■i

i 120

682

B

EXTRAVILAN

■:.iao^ ■<

iWRWItiAIȘI

'.. ':- ■ ■■:■.<■.■:.. .<.....-.':..

gOg

li m 1 tv\V 1

jggll

120

7 04

B

EXTRAVILAN

120

705

B

EXTRAVILAN

121

718/1

-. b

INTRAVILAN

121

723

B

EXTRAVILAN

MM

.

INTRAVILAN ^

*•»•■•** s*..ss*s"s.s '.!.■■■. ■ l

725/1

MBM

<:■ i;:;: <. ". "M:

73

INWAV^

LAN

fiO

122

732

D

EXTRAVILAN

123 :/.

123

734

:a ..>©«? A

INTRAVILAN

J ■■■:'\.    ■■■ ■’ ..

123

73§;

0

INTRAVI

LAk

^....... ■■■■■■:;

:;- 1 ' ”.’ ., ::.-

123

v;--::      736

INTRAVI

ILAh

............ f

V: . T'.;' '

123   :

0

INTRAV

l.?.:7■■■ -■

Sv                            : : =-:: ?

-INTRAVI

•Om

ÎNTRÂVi

LAN

123

123

741

INTRAV

w

:■: ■:'' ./..' ■. <.’ ;Ț

:1N»VIW

743

'INTRAVILAN,;

■      ”■:;:           ” .’■ ”P::- ? Tt” ■■>'■:■

0

■■■■" <:; :£■ ^. S- , • t '?? :: T ;:. ;. :::> ':.' j <

OM:

t D? ?&

746,

a

Om

INTRAVI

■■                     j;.’       ' . ■

123

748:

?1NTRAViEAN^7^:?

;■:■■.■:= - /j ■■■■            ?:: ■: /:: '/ >•< ■ ■■■:.. ■/■.■■■ ■: ■

>1W-+

749

;O;?

INTRAVILAN

125

■:::'750>

■' •■DM

:

7S1

intrăvOs?

..,AA:»752f.

î»;

INTRAV

iLAb

lo

.           753

INTRAVILAN f

754

INTRAVI

O

M<;M:U754fr

'vlEm'l

■1NTRAVO$M-;

z::O

ilNTRAfflÎAN;- -jA

:i:.j

t27. .

D

INTRAVILAN

129/1-

76i

INTRAVILAN :

129/1

762

m. .

INTRAVILAN

^29/TT:

'j':?....W:tL'763'

'intravilan

129/1

'      "      764

D

,inTR«ăn: t.t

129/1

-6

iNTRAVi£AN#<^

129/1

768

'•INTRAVILAN^'

:'.12SZ1;-':

■■M M

WTRAVI

LA&

.; ': ț ■:’:

LÎ2®X

M'-M,.: .TZ»

INTRAVI

LAfc

129/1

M72/T

INTRAV

LAN

!E2

130/1

D V

INTRAV

LAh

|,;::.:,v,.

130/1  :              777

■ D <;

INTRAVILAN

ÎS^ WLI^NȚU; : . :

130/1

779

■ .4PP

intravilan

4b -78Q/1i

BittFi

b4%BB;BB- •• ■;• B:B ■ . '■

LlȘl. •

4:"404 < '

b;44L b4 .■■■: :’■■■■ L ■■-■■■<■

::?":-780/3?

0

imm-i

44:4B'B;:B'4            ■'

131 .

1 . D

iBOB®

/iBi' /B B'- : ■ ' BB       \

oii

■■■■■. :■.■■ ’■■■*■ ”.4:4.'

intr4ilanBB

iVIILQR//-

■ j.... :•                         ^11. *2*

J^RAVU-AN-B

—*.'       .*

j *■>.!■ WhiT. ......—•■

132

■•■"cB

UNȚRAVtLM»: . i i:

•13244.

44444444W

4h4-:d:44-

"i;*.1:"1—:—"-.TV. —.— ---

iiT&44

4;4!<4::;<4:.:4:47S8:

îwiwhiWB.!

::’4^/:::B? .4’’’ f4” ’

;i1 824b....

......—--

4;;b&4:4:

.bb'b/bb.b' '4-:-4;...i .bb:b.

•.432:; ;k;

c :

is;.

C

ÎNTOL^LAH B i

■■'■■; >■. . :■■       ......:»■'. '44b ■■.■■■ ■■■ . ; ■.■■■■■ ■■■

?132-/:

4404?::.

«       <5-4 '■"■■"'■jT"!H. :■: ■ ■ * \    ;—77—

■B-B

444(g44:4

INTRAVILAN■• ■ .:

■'     :       J /B.-::/ /BB-' '■     ’. :-

MS2-X

:<           794

INTRAVILAN::

:BBB /B/B i-BB/i;-:; ■/■. 4B :>B

4324/i-

4 4<-4b<b447&6::

44W44

INTRAVILANB

:i444 b’.;:- -4 444 44:’’

44:..;444 L.W

■4^b;:

:::B'■; B::/' /B       B

■mi :!

i’fe >>:•:.••:

4W4 -

4" •■■: ■■■..: ■'. ■■■■■:■■: ■

...

LlNEFRAXrtLANBB

132B

:4444:444709:

‘ BC-

;1ntrăvilans/s

4i:B:4"B<BLi<:B;.B,.

40'4

: c :

îiNrâwWte

ițit;//:

4''iB.4/444?4A0W

■ bb&b.b

biszt <—

c

■               B;;-         ■■■ . : ■ ■■:'' .' ; ;■        ■. 7: '■

4324 b

803

c

ilIiOOBNB:.?:

■4bb44/BB;; ■' 44; 44'

■1324b:

''■■■ ■804:

440-44

INTRAVILAN■■ s

TăSTi-

:?i;.iTi:80&'

BWB

INTRAVILAN

i:i4ii4i'L'':i:.B;- B b/b-b b .

:4b;4-4 ::44::80Șiii

<W

“T7t-î—!i-■"■”■■

133 .

gi;W

INTRAVILANiiB

4?4?     "'     ?. ’ ;4 :' i ■ ■■ .:

4334 4

i«:B?

(NTRAVa AM B*

133

809

BB/B

INTRAVILAN

:4 44..4:444;i4444

■WB:

.?44:.:.4”8i:0;

4

iiOWwiÂiSK/?

133

7B    ?iO

c

INTRAVILAN

INTRAVILAN ț

BC_,

'INTR^LANi/:;::/

■....'.■■■.4 ■/■■■■■■                     ..<■ : ■./■. ■ ::. ■ ';. :•

: 133

îb/șbw

.■4b®-.::b-:

iiNTRAVlIiA^BTiT:

. .. ■ ■ :■ ■' ■ ■

•iTă344

■ ■■CB"

B;4;b 4 :■ 4-b':L/:bb:.-/bL;/;

133

::4:'4-44::4^W?

; c .

WțWÎOBi

44i4.B..; 44 :i.444:i 44

■^33s..—:

BȚJVxA

44 C/%-4

i:INTRAVON44

133_,

Oi

-W; 4

:-iWji^®iB/i

4444-b4':i- i.4:4b4

133

4/444 -4 jiBW

4b044;

intr>4ilan

44 L- ■”4 : ■ B' L. - B : — ....: Ș

;W/:

4«%-

INTRAVILAN

:: 433'4:4:

!:W4

INTRAVILAN - -

44444< ■ 4'44444:'.

:W.:b..b

.•■:;r-..4.4>:-822;i

L?:. 044-

INTR^^

:. BB-BiB;:: ; : B’ x /- r? %.■■ ? .'■ '

133

44.:.<44.4<:iB2S;

:4C4b

:1WfROAS%iT'

B":.- :■■.■ .: ■. BB..’ ’■ ■. ■ : :              :

133

■440 B.B

w&viWB

%%4'4;:.:.:ț. 4444::44’i'

133

4:4Cb4:

INTRAVILAN

44444444444444

133 7

«B825/1'

■b:G4.4

; ■:•'■: ■         ' ■ .■ '■. ■”:■.■ i: /.: .■■■.■■ .:■ ,- -B:

4®-'41

■?/4::-..-:4. W-.

ii • %C.4. ■'■

INTRAVILAN?  827

:?:..<?<

._...• ,_?28

•:^T^VOWK?-?^Î?

.:::..:.?..\’:--.-..?. .i i:’.-:-„:; . ? ;. ■ .Ț-..Ț    ;

829

TNTRAViLAN>:?Ț:

/.i:■? ? ’ ■/ ? 7:. ■■:. ’.

830

INTRAVILAN

?? j .’ ■?•. :r            .. >■:     :? ";:: ?■ ■; ■ :>'

<1:33'??:?:

831

WfflBtt

? ?<??>■'■■-"• ii?':'

<1:3&::;::<-

>           832

ii»?

e: ;i:■■!■.'■ ■..:-■■.■.■■ .!'--'<:=v'!;'

i133W'

833

INTRAVILAN?î

"-:1 7.'"i-..1-".1 !■'

1?/?

li .....

7-

l:.;1&3-:.:: =■:

:<•:?? ii"?.:: :-< A5SÎ5&:

' .Țțț"? ■ ’”

..... ; :.~J> .-.. ... _

7117/ .:?•••••:?':

'■' ??:;• ?!• ' L!'.T?''; " • "• ? ;.; ":.   ■ "77"

::'i:/???i'.;--i<??:iȚ:;8381

iNTRAVOfc?

7.7;y7.i" '.*!**■ ”'■"*•'• .■    .. -■”■■■■:-«•-■■■.•- .-w^-

W?:?

839

INTRAVILAN:- ■

«: ■

?:'7 ?W

?țcț?

INTRAVILAN:?;

■ ! ■:■■■ .Ț?.- ■.?>■ ; ' ■:. ■::■■::>■■■■:■■■::■■:■■.?. :

1 ‘ •     ■         841

V ’< : C ?M

l»;-■■■■!■■ ■ .. .............. -.....■ ■ ■ * *:* ■ .• ■

iW

Intravilan?

:î ; :.\ ■ /.. ':■ " /

???:

(NTRAViLAN r

k ?'=î'■■'■ ■■ :'?""■ ■             7f:-"

844

WtRAMțjfflis

:«???

WRAVMN/g’

:????■ ? •:????      .:;:??i.:

?:??Ți'??::l84Ki

INTRAVILAN^?

Mâgkfe.

::">?84F:

- i

■ ' '■ :k

??• :84S3

INTRAVILAN:::

?•?:.? ww

INTRAVILAN

■ 850

JyJS».

INTRAVILAN

'j; .    ■ ■■         - *r.'  ■  ■..■■

MS?

<.:??/?i?.SW

■ <i::C?7ii:

a^RWSj®'

134

852

?«??:

INTRAVILAN

”> :<■•■•■■ y / ■’’ ■_■_                          ■ ■; ■'

W?

?<-••'■ ?853?

INTRAVILAN

Â:;   ?>■■??.; T?;?.?.?

854

?:i?i-fc:;i?

;1SBVW::>

?■■■.  ■—ry—■" ".■:/'■./■:=?■—~

855

TNTRAVIL»?:‘;

:’7?.856<

INTRAV^

■'   ■ ? 857

?W?

???? Ț858.

:WRAVttANi?:'

859

:i135S,;N

WRAVILÂN:”

7--i

:1357?

:??? 86T:

?<>S??

INTRAVILAN 1

:i .■;?? '■ ■.■ ■ ■? : ■ ■.?■■ i:?i ?:’ -; ' ; ?i

135

: W:<862::

INTOAVil^Nl! •<??

■■??? \ ?

135

863

??>

riNTăÂW^-;-.::?

if ■:: ,:: ? < ■? iii '      Ți?/: ?

..-Wi-.-'s:.

■.■■■i ;\ <>8641

'? ■' '■.... .f. :■■ ; = ■ ■

• ??;:?855>

77W/-'.

INTRAVILAN   f

?■ . Ț? ■■Ț?'-:' ■/

■T35fȚ?

Î86B;

:?<??

INTRAVILAN

???••

?^?Ț

INTRAVILAN

.» :.■■.: . ■■ .■ ■ ■: " : ■ ■ ■'■?' ■

<1357:?:-i

INTRAVILAN

■?:;??:     ’x/<":::?Ț' : -: i: .:; :i. ;.. Ț

.W??

’            869

:-’i ? :.-?■■’ ’.. ț?? '■

:T35:Țț

870

?=?C?: :?:

INTRAVILAN

\ ■ :: ; ■ ■■’. „■■ ■ ■'

135   ■■

?ț7?'?87V1>

INTRAVILAN

::-: ::::■ T?: /. .' ■;: '; <: ?i i- . ?. :

\;ii35?i?\.<-

;?:8?172>

INTRAVILAN .

■:w??

872

INTRAVILAN 1

L■:.■..■■ ;■■                 :?: ■■ .■. ;. ■■ ■'■ ■■■’?

•••laiÂiv-:

'873

Wi

■INTRAVOMi?/?

Ț??Ț? ■.■ ■<■?. ■.? : ? ȚȚ :?■::?? Ț .ȚȚ'

««te'

<<?:?.;?;875/T

^ :• <

i:iâ5:7?::..i

?W?Ț

INTRAVILAN??

;-l35-<-

?■??■ 879

■7?C'7?:

:iNTRÂ\ÂlJ9L :

•W?/?

880

<■■■■ C ■ ..

W^VILAN-.?:-

? ."■ "Y’7"”? ■■' ’.■■■. .-'i i:’ ? ?
436: 4.'-

: -881

7 ■:€#:-:

JN^ftA^LANiZ?

INTRAVILAN....Z

:z?:z77i7:•■■■.■/ ■■■■:■■■.■■■■■/■■ <:<;z

T36ZL

883

zi'X.z-7

.:... - -Z LL.:\ • ’= -irTzz7= ■ 7- "■'/"■■ ■■ . 7-",t1

B:>Wr

âNWowzfe

Listez

‘    ’■ !.!■.■.’-fc. ..Z:.'.""

IhflflSftVILAW Z:

liZiZ-ZZiZ ;■>_■ Z •■.•■:.■      :'' i-i '. ■

z-z;C^::?

^ifmwimysZ

r..<■■.■;” j;.. ■.■':■         .....* ■.           . ■ '.    '. .

s

;7\z7--<ț\<7:z-887:i.

G-

intravimn:::

W:.Z

:ț:Z:Z-888

0*0»

Z ;:•. ■           .::.

:i:          .!■-■■ ■■■...... '■   -

:;'ljîR;fc;:':'

.' ::LL           .:.::.. ■- - . ...

=f*’! ■• ”:=.i'

fMȚ&AV/ll AKl :iZ;i ■■■

436:7 :■;■■■

. .. C--..

ffeiZZ 777'^7 Z<-7..::- 7/77

Zr<z^7zsB<

136

<;i Z Z'Z :ZZi:-;:;:: Z:Z          ' ■.

:®Z1

<Z'lCzZZ

: ■■ ■'■ ■■■

4364- ■:■■■

<:■:':-G?

■::zz::z 7 z77;z :- ■. 7::-77;?

c

«O®:»

4Wz<

zzy:z:z;:w.

Z'6-Z:

INTRAVILAN

’ .:> ■■■:■. <■?:< z- <z:7-:Z;■■■. z;

136 :-?---

Z            :

INTRAVILAN

;:;.'.:<Z. - ZZ: ■' Z■■ :>>     ■

1W??

ZSZZ

ZZZ?

yfed- Z

?;-?.■!=■ ■.-?.;■?.....î;.; ■"■■■; ■;.■      ■■             ■■??.■:■

136

■Z'ZZZ:-: ■:.:■■■■ :'Z zZ'.Z.-■■'■;..■ Zi;

136

'■Z .- 902:

? : :■ ■ ■? ' ■ ■ ■■ ■

•.-.iSB®-?:

JNTRffiZl®N5®v

^ZZ^:/.Z                :Zj:.:: .■ ■

136

904

:RZa:-C.:z>'-

::i£:..:Z ■■ :■.: ZZ'             :■ ’ ;Z L .’<Z

zzzzstîh

c

INTRAVILAN; - :

■4377: z;

916

: INTRAVILAN7,

■■. <■■■

:'S;c-:Zzz

INTRAVILAN

iizzz/Zz-ZZZZ-.:: -.: .Zii./ZzZ:.

138/1

Z 918/1

IINW^WiZ’'

■■■         ?;?Zi ? ZZ : :’Ț: ■.:■”=.■ '       ”

138/1

923

<<^.C7z.7

INTRAVILAN :

y <ZiZ? iZi:? ■■       :iZ i- ?■

140

-:.::<924:

z-țzz

fWWWKtol-

z<:?:;C?zz:-

INTRAVILAN

WzU-

:-:;Z^ZZ-;7

INTRAVILAN

Z                    ;: ■:■ Z'    i Z iZ-:

140

:;.W-

.'.:ZC

INTRAVILAN

z;-z.c<<.z;

INTRAVILAN

DRUM CENTURA '

: 936;

INTRAVILAN

/;:■< , Z ■■■"■■ ' ? i’- ZZ 'i Z ;? ■ ■ : ■ ' i '

WZ

::Ț-;935Vi<

INTRAVILAN .

.ZZ:Z::ZZ-ziz;-'■    zz' :z. z

938

.. D•>;•!

INTRAVILAN .

..ff                              .■ ■ ■ .; "'’7\?'7-7■ ■..*'T'■: ■"?

141: ■■":>:

ZZZZZ 942

Z

INTRAVILAN:

:w-^

^ZZZZZifi^

. 0

Ss©K>

z®z

::z-Z<:zii.zz?z??^          .■

illâzz

■Z”:-:-:945-

z7?;077z

INTRAVlLAbT®!

■;.:z? ■■..■           zzzzz z■ ■■?

■ ^::?Z

■ q

i’iZ Z\:             'Zi.i'.Z.i Z = ;Z.:'!

i'MDz 7

;1NTF^ViLAWz

Z ,::. ■■ZiȘZi.Z              :■■■■;:;■.?■;

; 142z.:-

:'zz 948

•? W ■■■■■

INTRAVILAN

■: Z- ’<Ț -■ Z:?Ș:■ ■ :

Z42ZZ

Z:Z 949

INTRAVILAN

.:■■;■■' .■■ :\.■■’ ■■ .; ■/

<7zz:;.77\:z:-:9go;:

zzSzz

mRAVffiAN'Zl

■h;Z; z;:i-;7: Z:iiZ?/zZ- J-.Z Z;'

;::î42 ■<■;:■

77?::7z7/7:::-lz95t:-

INTRAVILAN :

:     . Z\;Z< /\:' 5;;r;                     Z

W2 S’?:/:l

'■Z 952

G;z:Q":'?.z

;ii«^g«:T:

< 1 .. . •                ; . v.-.-.. ■ ■ .

WK'it

?ă>z    953-:

i-Zztr-zfe

INTRAVILAN-^::

:       '""'C <7 ■■ ■.<"■                 :■■: ;■

INTRAVILAN

„i: .::.:.i:^': :Z:' '..             ■■:; Z.Ț

142'<::'.>

■z-V-ftzJ

INTRAVILAN

■ ;. " .i . Z ■:■:?■■ :; . -’Z; - .           Z

■142?Ț-;

■<■■■■■ 956:

D 7

INTRAVILAN .

v.i::::Zi;i.::i:Z:Z.-         Z:-. .■/■.■.,

■ .142::-

:•/   9$7<

’ D ■■■ ■■: . . . .

INTRAVILAN : z; 1:42

--!■•.....

iii? -958.

AlNtRAVILANAii;;-

îinMimwî:

<■■;■ ;.■ ■<■■■■'/■■: ■;.;. ■ ■ ■ ■” ' ■/. / :/ . '.

gffi

fAi-ffîA;:-?

lW; ii

■HBaa

«iiiiW

Ui9;! ■?:::■■■<£;” 7 -a. 7 '.: a- ■■ /-a-: ■■ ■'?;,:- ■■’■

■=;!'!;■!: •'!!!••'. "■;.—■'?*'■!■"■ '■ •■;.:■:■ ;■ ■..; ■ ..."■

W

W;.-fe

.i14W7:

wB

/ r::j?::" ■..-</■ ::.:'’=      '■■■               .:' ':'

144/1

j&i?..:.....V'iZ&ti.

AMSTONAiȚ/

-144/1:T

f

?■ ?'A ’ ■■’

145<:-B

::?■■■:.     974/1

/iwiwiEiWia

V.             "V " ?'•:■■ '.4~'~T----■r:-; ~~ i -ri

:145:Ț-T

iV-::#-: 974/2/1

Wf;

INTRAVILAN ; .;

144/1

;.'Ț:' 974/2/2

INTRAVILAN.;':.

■■■:&

«SvoiBii:-

1-;WS7.777:^           -.

■977

:..-.“!-5 . .:... ... ..

wWSBS

rH«Wa®17

■      A".'"'1.. :

W

•:■•>."■                 ■■'■ \ 1'... ■'... ■■•:.: ’f—

;ă’ j:?;Ă ■■: :i         ■'■ .7 ’:/

148 i

INTRAVILAN: 7

igifei*

WMi®

,148

■■   Î&W?

/:: A; ■’■■■.■ 986

:             7 -

987/1

i ■.;:t>7,.V:.

Ai4SSi;Ț

INTRAVILAN :

■ ■■.?■'??V7 ::::7: '■                         '■' ■'■■

:150'Ț;i

y ■/.». ’••”;••          ■ ■■>.■   .•■•; ■■     ■ :•:•■•'•. •.•/•:• •■;. ■•:•

INTRAVILAN

■?■ ■: ■■■7:7 ^ i- -B?

150 :T

993

■■■■:■■■

INTRAVILAN

7: £ .--/h- :i;71:':

994

INTRAVILAiNîLT,

■45b?-.-

■■■ ’ 995.:..

aiora

■:■;.".■;.■’ ■.■.■ ■./. ■/.■ 7' / f. 7 ::i.” ’.■■      . - ■

i-777. i;'7,'.        ■■ ;:■■■. ă :- :■■ '■■

151W;

T;ț-;-taat:ioo®a

INTRAVILAN

INTRAVILAN

WWW

INTRAVILAN- .

■                             .5 :? 7.::'

,:.::::;:Wl4a;

A.WR

: ? / /■ ■■.■ ■?■'?■: ■: ■■

152/1

iNTRAVlliANT;;;

r A- ■■         ■”?.:. V.■ 7.-:>' i- :" :

■152&??

1050/1

£ a

;lNTRAVtLANiT'T;

':.: '..”. ■.'. ’’. ■ ■ :.

. ;jS2/i ;!rl

V/\<4054:-

INTRAVILAN

;YRil:=-:Y<:'. < /.? A. . <:-.- :■ :

152Z1

T7-;.; ::1iS5

'■INTRAVIWW

156/1

.<7W059/T:

■■■ -KL'

INTRAVILAN "

.Y?:- <..:;,.- :        <’< , <■ ? .://

»7

IffiR^LANi'iia

7;::7-7:7;A?-: 77/:77'-7:A:\: ?:'7

156/1

INTRAVILAN:

:777Y';7..:>£-;.a:./;:' £ y.-.. J

156Z1

T-ȚSaS

iiW»BAN:-Ki-

<« :>’■ A::              : ;:.::A ■< ■■Ă '- ■ ;

156/1

156Z1

/"TA- 1066

••;■ 1067'

.<:: B :.<:<

INTRAVILAN

INTRAViLAH':;i?

STR. DR. P. GROZASTR

!g^®MLUL7';77:

1162

.!:?.■.■!■■<■/             - e .•;• ••............... '.;.              y

iâ...     1163

■'■ :’7 .?■” •:" ’     ■ ■ 7 r Ș ■ : r H ■- :■'■■:■: ■/• ;■■/.• r.: ■:.». .,:■....

7W7<7

■■®::<®:::/®:::;::.. ■■■■ ■■;,... .■ ; 1..‘

®7 77

1165

wo«®

"■" :::,.:-,ÎTC".- ■

: 7./f/;EL”

wl®ș®

Jeta

'■■■■■/:■:;: EÎ-:77::7

«g

169:

7:7^7:7777/1^

SfSSSf:?

169

1172

7®7®7^

INTRAVILAN:/*

:'7: :<7:7.::7;;7:7' ? < 7" ' y'' ■’■■■ ■ ? :;’. ”’

^as?;

r      . •■   117*

:!.::’:z::’ș?.z/s-;: /i’ii’..-:’”:’:’                         !.:?7 :.

169

1175

w; tea

: ?• •.»

jee

INTRAVILAN :;

.. ;.”'....; •<• . ■. . ■.. .■ .

«hi/

«IMiB

■ '.■ .'.'■?. '.:' '■ '■:'.' E

7f7:

•ț&W

INTRAVILAN/ 7

7I697®

■’..       OT

D

INTRAVILAN

ii»'.;*

?CrA<.:.:: 7: ți®

:ȚfflOfâMyyi7:

;4BS;E

INTRAVILAN .

W<r'::

£<7 :777<E^\/'<

169

Wsâ::

wwate

./i::;/.// \E?z’ > ■”: ■■< ■■■..■. E ’:

169

T7-7-W4S

■-E/fâE/E

mr<®77

169

1135

.WBMBk

/'I.T"!',.’‘'?""!-'.’.;'-.' :". ----7^—:—: '■■■ .'■ '■■ :

;-W<7

1186

.^iNemiwiâKșb:

.Î7-7-777■■■ V-/;’

1187

7«®OT&>5

169

1188

WWM77

169

<7©7:- ■

jNlOlfcf/î

"Î77'-- 7^ : 7 :7-':7-:7:;-. :.... :’. \ f\:;- y"; "'

169.

dNTIWlIWSE?-?'

■ ":?'?77;i -7 77'77..: <; '.

:4B9<7<

E'- Ui/hTWfe

E? ': / .'■7:       '''7:

1189/3

intravilan''"

.-..■ .'                               r?/:- ':-":'.-. ■ ■:■'■■.■. A :-. ?. :

.1189/4.

■.: .■

• 1190

INTRAVILAN;®

=.=7 \:i; =’ :7..:; i: ■■ ;■/<: :■■ ■; ;:. /■: </:         ::.

•'te9.::<0-

1191

INTRAVILAN .: . '

: 1 . .'. .■'. ’• ■ ■

1192

»ȚRAViLAN?7|y:

■ : ?='                      ■:'.. ? : ■ ■' ■. . ' ■ E':' ■. :'.'.

169

<<.&777

INTRAVILAN

:<«■ :Wi7:<< ■

INTRAVILAN

: 169! 7

77iS77:l

INTRAVILAN

• • *• .;■;:. . •

;<7-®/;X<

INTRAVILAN

:1:69:<7<;

/ -7 ;.«:%■ 7 ■ '/:■...:.

169

:E: 7

■.INTRAVILAN^:,:,1"

W:<:

'W 7.-...<14997

INTRAVILAN

'.:■: 7:          '■■'■ ..:              ■.'. .'...7::.

169

1200

intravilane::: :

169

1201

INTRAVILAN |

T6&®

1202

^(NTRAViLANlyy.::;::

E \E:E7;<7®.

»: £

;7..7<:?7:;4^3;

. 7<D:;:-7.7

iNTiOMfâ-/'

;INTffiîîaiNH'7:î

■-".                        '■ ::'■'. <                ■■ ■ ■■ ..';.7-

1205

:<>D -7 /

INTRAVILAN

:■:<• <j7./7       '7:::.7/.

:7l70::>:-

>:7:12W$

iBWWiW

:■ :....:..:■.■ :■'; '■

170 : 7

77.. 120977., D -

intravilan

7 ":: :-7” ■.;.■■■■■■ ■ ■ ' ./■ ;.■■■” '.■■■■ .170

1210

x

[:1NTRAVlLANi77:,

n-::121ț

170

WOEiBK

XX 121W

•WravilO€

:;■■": ■■■■■■ ■■■■.‘■:i-:?;J’ ■; ?=i' ■=: /■■'. "■?: '■

••■•••■ ■ ■ ■■■■.....■■■■

■■■■■ ■■ .......■■■':.....'■ " ■■ ■ ■ ■

171

i217C-

:■■.■:                Ș

171

H7:®K7

țîNT»OWffi:i

•'W77

INTRAVILAN 7

4ZTX<'.

1220

■:;7:£>:.7.Ș

txmxx

JlOoaNSK

■ jXXXXXXXXX/X? XX-

WHxxx&iăr

șÎNTMKNHH-

■?■ ?■■■ ■ ■ ■■ ::

171 .

'?•;•• 1223

;1NTRBW®W.7.

XX XX XX.:.. :

•WX<

:i:-1225Ș

WRAVItAN®?

XXX'XX:;;. ;?■’ X.

wx

INTRAVILAN • ,

172    ’

.'\ !;/>:■::; :<■.

■WK;

i|Nm»K7:

„i- i"””                 : ::'' .      “                L"': -. i

<■■;■■ ;:a7s

INTRAVILAN

'■?<.:?'X 7 : 7. ■.■■..■:

■■WX

yyy&yy

INTRAVILAN .

174

■ ■!.■■:' 123471

INTRAVILAN

174

hnOviO®'

;

'■ < 1'236?

INTRAVILAN. .

Jjj              ■„■ .    .■.'/ ■:      ■'    ■■ ■ ■■ <

'W      1237

XM.X

;lW7:

174

■iCT77

;                   7 ■■': <?''' ': ■ ?

174

"71.:î..'î' ;■ ■..<   .     ■                1

174

7 77 ? 124.1

K^W

INTRAVILAN

174

::^Z 1242

INTRAVILAN

174

::    1243

INTRAVILAN

■7- 1245

țntravilANS's??;

jityyy

■■■■■■; 1246

xXaXX

ăOTTRAVILANiKți-.:'

STR. GHEORGHIENI

<iw-: ■■■■.

XXD/X

WSfflteii!'

■■      ■;Z;:”;p. <■. ■ ■    ■ ' ’

175 •■'

WHiwfej

?Xt>XX

Lț^țWrE^^iȚ.

■7<:/

;.174Xx

1250

0

INTRAVILAN 1

176

. 1251

INTRAVILAN

C?: /:           T/: .

176

77D77

.:ȚNTRAVILAN'-T.7.

7 :':Ț;':i':: ■ ■?:/■: x”-: 7?7:

176

'        ;•.?.!»

intfwilan <;

:,;\,;.:.:T:.::'"•• '•

yr&^y

■;.

iNTfWILANîTT

/ y                 :       :: ■■ '.- > ■ ■            ; ■ ■ .■

^73^

■■■/

INTRAVILAN 7 ;

7;;^ /-X         ■:.

178

INTRAVILAN

X7a>;T-

777 <■■■'::<>:./1257

. £:         S:' ■" X" X ■'■'■■, ■'■ " : ■'" ■

:47BÎXX

D

-lORMEANSiT1

TX:-: ?:XX £ 7' X,”:.

178 ' ’

XX0X:-

ÎNWVÎLAN •’

> r              Ț X .:.'■

xfây y.\

INTRAVILAN' '

■X?7 XXX XX X /X

iWjx

1261

•■■ -?.tr ■ •••:

INTRAVILAN

XX : ■■■■' "' ''■ i '\ ’■ ■•■. / /■■.;■. '

■178

: 1261/1

:-W.............

INTRAVILANO

D


•Ț-L:l.:L?lM

i> '


D

D .D


:WW

:,<:w.-

■■■i100 Tr%

163 '?{Ș:

::■■.■■ ■ ■ .■■ ■.. ■■ ■ ■■.■.■.■.■ .■■ ■. ■■;. .■ ■■■■■■:■ ■ ■

■■ tO:?^:::'::

1

< ■ ■./

./■■ ■ ■■ ;

1299

;•/•■ <■/.■■.;?/\

184 '.■,?■

.■ ■ / . ' : "■■.■' ?b ■_ .

:V-T299/Ț.

INTRAVILAN

?             ■■■            -■■ ■           ■■ .■>. -■ t: - : -

.:.■■■■■:■■■■ ■■■■ ’.Ț-' .’.-. ■. ■ ”■■■■ ■

184

TXiâei;

ȚV:®':/

iNTPM/ll AM INIKAVILAN

■ ..       . .. ■ ■ ■     r——i;-.?.-

184    ■■■;

1304

■   p—'-

INTRA VII AM 1N 1 KAVIUMM

■ ■'■ ■ :■. ■■•■ ■• . ■■•■ ■ . ■■ ■........ . ■

1307

:::\ :[} "■:■■■.■

■«oaș»?;

.....1

■:                                          7.. :: i

189/1 ?■

1313

v. /

■■; ■■.■ ’/■; ■ '.. ■. ■ ■■. ■:■ ■■■_■■■ .:....

189/1

1317

WfW».r-

:.■ ;. .. ■./ ..■ '■:... ■ ■.:-..

189/1

intravilan .

I8â/1

■■■ ■'■ ■

■ ■:              y;::'                   ■:■■ *■■■;—s—r-:

189/1

1320

INTRAVILAN

\■ ■..■■■■;■■ ■ ■ ■ ■■_ ■ ■

189/1

-■    1321

■’" D.- .??:■■"■■

INTRAVILAN .

.:'/ :.: ’■■■ ■*■::. ■< ■ ■. / '      : î ’...      :■

189/1

1322

INTRAVILAN

J”,-;-...       :.......     ...: -77:—rr:■■ '■..... ■■

189/T

::.4®3

/^INTRAVILAN-W/.:

■■: ■ ■ ;.. ■■ .■■ ■ ■ ■■■■ ■■. ■ ■. ■

L:-": ■„■::■■ ■■ ■.

•   1324/

j J-NTRAV. LAN i/;' -■ ■

?... „ ------

■       . î.. .          ■     . .

■■■.■

1325/

'■■                    ::7 ■ '.■'/■'.V■'.'.

■■■■ ■■ ” :."

, 189/1   1

=“:.’.■=:-:::

1326

ÎNTRAVJLi^X

?         1        ; i-/-./:■

- ■..- ■;.• ■. :. ■ ■ ■ -. : .

?189/T

: ■ ;= : ■■

:::W’

p

••> .!*•!' ■.' .-.■.■..■.■■.■■î. .■:■.■ ■. ■

190/1

■■ ■. ■ .

1328

>fflWKAN3

190/1

1329

c I

EXTRAVILAN196:-

1-346

INTRAVILAN ■

C

j^TRAS/ILWSli

..,■ r..i ■ ■—■-■ ■ ■   —-ț—■■■■■■■.!■ ■ ■            -:

■i:Tm

|:>c -

196

13495;

S't

■■■■.■. îi

197/1

1351

D

EXTRAVILAN

197/1

1352/1

D

EXTRAVILAN

198/i

1353/1

: INTRAVILAN-T

O :■

1354

INTRAVILAN ■

■ ■ ■< ■ ■■.- ■ -.? /

198/1

1355

c

EXTRAVILAN

199/1

13^/1

c

INTRAVILAN ■

199/1

1361/1

iwwtÂiw

200/1

1362

hNțj»lOl5c:ii/i

200/1

1           1363/T

::lNTiWWSV’i:;/;:

200/1

1365

c

EXTRAVILAN

201/1

1366

ilNTBMi^N?:);\;

;                     t’-; :.■■<< a:       . ■’

■OffiVl&N-ii

202:y-.<:

1368

■ D

i     - "    W

1369

INTRAVILAN

?T /■ ■ ■'■■ ■'■                                    :

..:2S3JN?<

.   1370

INTRAVILAN'

j■'.■■

203

1371

yyw/y

sl^l^ViLANiAi':

< ... ■■/ . ' .■■: ■...■ . .

:203:><:

A Wa

INTRAVILAN

Ș'\

1373

D

:.:|Nt^O:iKiA

STR. CASTRUL

204

1374

; ? JDi.

INTRAViL^-i-y

205

1375

D

INTRAVILAN

205

1376

Smi/cÂLUSĂftu......1

■■:<-■■■

INTRAVILAN

■ ■■ «’■ ■ '■            ■.■ ■' ’?         ' ■'\ . 5 ■. / '■

206

1379

c

EXTRAVILAN

206

1380

c

EXTRAVILAN

206';

1381/1

INTRAVILAN

Jyy

207

1383

I'Al Sa- ’ .’ J: : ■/ Ă ■ Z- ■ ' . J- ■'

:K.V?

INTRAVILAN

V ' ■■       A.-.

1385

:•:> iii

iNTRAWÂNilLil

207

1386

■■■■■:■■

■iNT^fWWf,;;

;\<:yyy >><:■<?■ :f-

207 î

:1NTRÂVILAN;:i:Ki:!-

207

INTRAVILAN

llfiWWKE

208

INTRAVILAN

208

Î3Î1 1

INTRAVILAN

<209:<:.-

•■■..■•:-"1-392:-

INTRAVILAN

: j - :Ț yA/A; j; ■ ■■ /■; ■ ■<>;:;t Ă ■ ■■'

209

: 1393:

ș ; D -

INTRAVILAN


_

209/

209

—■■•------

/:■.<■ 1-394

////iW

LINlWiLANUL

:■'    • S;/;■/;"?:///ru/Zte / ■-

///W-

INTRAVILAN 6 L

. >.■■”■■■ ■■;■■..;??: . ■ .. .. ■/.’ .: ■■■■■.-..■■■;■•■; •••• ■

:.-209//.-

■I. 0■

INTRAVILANte

: teute/UU. U ?:■' ■’ ■ te .;.:: tete

W/

///D//-

UNTRAVIlWte

/tetejtete?..'. ...■ :.’ ■. ■::i?■:" :' ’’v. '■■

W;

I              1399,

U

MMlt

■ȚT 0. . .:

"..*: ■       z;Ț^ț*";?■:.7.=■ ■1 r""; '.7“

", 01461

:2«///

SteUU-?W

■:214/</

. ' 1. ' J IM

///©//

': ;::::L■■ ■ L: "UU? . ':

1405

•/te®///

i::;.::te         ?.: ■■■'■ :■■. .■ ■■ :'

----------

Zte.®///

:' .■: ■ ■■; ■■ ;    •--------r/—

1407

l/.'.r ■—X*.,.

Itete:®te.te

INTRAVILAN

/ZteW/-///z7/•• /-z '•'.

211 r;

1408

///br/

INTRAVILAN

. D

///////s/''/;/••■////

■șm//

1410

te?>te

INTRAVILAN:t'

///::/Z//./< •/://./ >•'/

hfe--:-

/../////.te/tel^

J 88* ■■!■■!■; ■;■ ;■*. ..—■

212

1412/1

1412/2 te       ■ 1413

te teu

INTRAVILAN: '

WiWMBh

ji;:.■••■;■•■•.•■•,■•::•■■,•..... .:..u..U •■'•

1414

D

TNTWILANLb,.:

"/■■.■://./ -Zj/Z ■/■■/<

':213L:Ț.Î;:

Ui 1414/1

r o -

iWiWLAWU:-:

•fe

teteU/>W

U1,4l9/2:i

<WlAViOiiiîîv

■ /  ...      ■  ■<■ •>:;» ;-m-

INTRAVILAN

: tei?/?- //■■■?i 't/t-

1420

0

IOOhMllu

::214.UU

<s"442^fc

INTRAVILAN ;

■■      //.■■'te ", -ț.

215/1

■ -,.... ■ ■■

■ U.: '. 1426/1

ș/u®/ /

INTRAVILAN

^:Z;Z:Z//:Z?Z/:-. ■/■ :V.

215/1

v < :://:- ■:1434'

teu®/7/

iWTRAVtLAHLTȚ

r.ar...■ ■■■ ■      ..,m...■ ■■            .7- —•■■•. i

215/1

//.WS/iZ

INTRAVILAN .

;.:i. ■:r^--";:.'■' ..... ....

215/1

1437

te/®>;:

intravilaKW

?■ ■■■■"■.!';■:* ::':■■■ ■■....v—•;:■■. !■.■       —Lr—

215/1...

teU:""U:U34®S:?

uste&i

Tti^tOuU

215/1/

143971

//®te/u

ilNTJ^LAMiiTLi.

"J ■::< <■??■ : -U " ::

•2m/:

1439/2

te/B/te

iîHîSWLAtty

216/1

//::/7.::/--/l443Zi:-

216/1

1445

te/®//

:?INTRAVILAN:::<TT

........':!■ M|/ M ■!/'’......... ■ ■ *.■■ ■■! .■!

216/1

W

1446

/tetF- Z

INTRAVILAN"

.:.                                                            ;            ■ i ■'■' ■

./Z//.,..z///1447<

a®-/..

■217^:-::

iite^iLiANsțyș.

: ///.:Z\:/:

•217///

• te®tete

siNWViLAN^m!

. : /. ■■

■■■ ■ .■!■ ■■;.i^;.l>*^-L

D

INTRAVILAN

.u;..: '.? ::•... ■_. ■ ■■■■. <. ?.' i.

^18/. .■■

2W/-: /•

. .H -4,,; |-     , ,, ■

tetete

INTRAVILAN

/ u/ -//

1452/1

/■.■/Ș--Z/

INTRAVILAN

219

1453

■./■■■ :0:/:/

INTRAViLAN,"

:       . v ’J.;                  u. ”. l         :.-:

/:/ 1459:

•/•®.: /<

INTRAVILAN

U’: . Z”              :

i2iteu

1460

■INTRAVILAN/

/ />//■”/u. / ■■■■

21i9 tete.

///'■■ 1463

te0UU

INTi^LANSLA

:219-y<

.         . < 1464

il^RAVILANf?iS

iSTRLG^MQVlA^te

22Q

1465

i.Ste'U:

INTFWiLÂN/://?

■: :.■'■ ;Z: ■/?■■■.:? ./

220 ■?■■'...=■:

/.//::/146g:..

■te®//

intravilan ■

../          ? ■■■■'■V.. .*                      /'*!. !--------!■

220

■                  i                           .........

1467 -

te®,."/

INTRAVILAN

:::! ; .■ ■' < ■....... *. • ■.

220

//1468

■./■■®te:"

INTRAVILAN *

: ■/ ':/■■■■ ■■/■?■■■/ ' ■' /■■.... .

Igjglggll

1469

B-.®-

| INTRAVILAN •

?qM-H       ,,

MS9

■22Qtete

-.:;W74r-

tete [W:

.ÎNțftWl

x*

“tete;

:?:::.::;i:. ^::: :\:”■■■:;:. . _■ <. <-           :     ' .

1472

l/T

ra

.':”/ ?".\. ■;:'.■■?;"<<■ "!"

1472/1

INTRAVM

■■;■ VȘ te;:■■■■ / ■■.■ -i-: Ț’ ?... ■:.’ <.■■. / ■

■ ■*-“■■ uiW.-i-

'te: te’

IM»®

W^L:

INTRAVI

\!':';;

!!'J *'****. ■■*«. ■

5^/'!j": ”j-;'......?:■■:■“■ ■.■ .î"*’l7‘T .■

'■2O>

tetei;

1

1 ‘A

te?

••Mw*:. s7'..

222

k&:*;T w#**S

MS

ikttd Âvîi

ttf

1479,

»W1

te

.1480

te;

INTRAVItAI

‘L-b :■ •!• • "y"'1 ••'''. • ■''."; '■•1 •'. •' '.'•

. ■. î. \.: .■

•&

INTRAVILAN / .

222

INTRAV1LAI

ra

.. .....;.j"; -. J .< J ■ ;■ . ■. .

^^;W3r

222

-      1484

tete-Ete?;.;.

:yyy:yyy?:yyy\a-•::<• y-?: •••■.

1 Al

ijîteteteî

<22^ te

s WE

INTRAVI

1^1

1/41

ar :;.'■ ite.

î                                ■■       ■.'■ .'■ ' "       . .■"■' ■          '■ ■'

:224/:1te

1492

INTRAVI

Bi

M !

"..\

:■;;■■ ■:

;’::teT493#y

•wy&î ?'

LAI

Ote

'.' ■. ■..* ;.            <■■■'." ••’L’ •’ "■' ■"■ ■ ■"■■■ ■ :

tete^tel»?

A?5«

INTRAVI

1 ■ A'l

. .

1WWWI»

1501/1

513©^

-INTRAVI

LAI

d~

1503/1

INTRAVILA!

:s::;‘. *"."•!■• ■■■■, . :‘- ■■'■■         --^7’

■■■’■

MWMgg

■■■■?;?:.:?■;: 1507Î

\W B

INTRAV

(«6$

r:227:y/;

ite;,Dtete

INTRAV

LAI

te

ilIBIi

INTRAVILAN te

•■M>

•^•- ■ 1510/1

? Btei

522&tete

teitetelW

tete fytete

^iNTWÎLANtete;

. <7; '< T7'!!;.'! •.!„.:!     •.!.. "            .-: '■'!

te 1516/1

■.ateteȘte tete:: :te:te

‘.USte-X

1520

INTRAVI

LAT

4./^

1521/1

INTRAVI

LAT

■? ' ■■ ■: ’.■ : ■ ■/ ■

:.        1521/2

INTRAVILAN

<230tete'

..j. .■■•

1522/1

r-w .■■;

INTRAVILAN

■■■ ■■ \ ■„ ■ .■ ■ ■ ■■.■ ■ .-. . ? -.:.’ . .■

230

. << ’■_

1525/1

....

I Z

jv

: ?:y. /te^tetete’ ■■■■■■te ’ ■ :■

1527

;4/W?te

INTRAVI

-A!

te

?;te>y :a \ ■: ■■ "■ :'..':■■<■::■ ■■ •

1528:

TNTftWl

iA?

te

te’tete:’ <::.:;>te■

230te:te'.

1529

te/teD-te. -

;>■ ' ■: ■■:<■: ;.'> ;:??;.;??■ .

230   ■■>

INTRAVILAN

?^rR?:BĂR^SIa::-

231/1

1531/1

atente?

•ÎNTFtA^

■■■ ■ '.■'

231/1

■tete533:

tetefete-

ÎNTRÂVILAN /

.■■:.;.■:.■..■.;.■.■ •■:■.:■■:■: ;<<: ■’ ;

23:1/1

1535

INTRAVILAN -

■;■:■■;.. ■■.■.;            te:. ■:/.■./? ■■■ ■ :? < ::

•&&&«;;

a'.-te<tei536/i<

ÎWTȘBâl»^

smte

”":te:'4539:

INTRAVILAN ■

234.:.??,.

tei.; ■■■?< tete.?-/

INTRAVII

-AT

fe-.te-

;.;.■ ■;■' ': :/'.. tete.:.- te te'

■/? -

•intravii

-A^

|te?:

;... -.'. ..-te. ■.■■ ■■■■■■■■■.■■■■ ■>■.■■.'■■ -...-.. te .

1553/1

INiTlAVlL^:r?s

Latetete'/te-       .-■■.:’:•„?;■ f ■ :?.

237/1

iiiiii

teftte

INTRAVltÂN I

238/t

1557/1

B te.

INTRAVILAN’

■atete: tete: ’:. -:te;’- ::: 'te; /.;' ■

230/1 I

1561/1

.■i'B.:- -ș

INTRAVILAN i

:.■:'. -: .-te :■..■■'■ >■::-’■■■■.■. '■ ■ ■


Notă de menționat:

Conform documentației de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațiala a municipiului Galați” aprobată prin H.C.L. nr. 62/26.02.2015 - tarlalele colorate cu galben se află amplasate cadastral în intravilanul municipiului Galați.

9


Președinte de sedi

9                                             1            J

Vergiliu Sori