Hotărârea nr. 156/2015

Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. Stefu Ion S.R.L pentru S.C. Arcelor Mittal S.A. pe traseele Bariera Traian - Arcelor Mittal S.A., Liceul Auto - Arcelor Mittal S.A., Sala Sporturilor - Arcelor Mittal S.A, Micro 13 - Arcelor Mittal S.A., Liceul de Marina - Arcelor Mittal S.A., Liceul nr. 9 - Arcelor Mittal S.A., Baia Comunala - Arcelor Mittal S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 156 din 30.04,2015

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ȘTEFU ION S.R.L., pentru angajații Societății ARCELOR MITTAL GALAȚI SA., pe traseele Bariera Traian - Arcelor Mittal SA., Liceul Auto -Arcelor Mittal SA., Sala Sporturilor - Arcelor Mittal SA., Micro 13 - Arcelor Mittal SA., Liceul de Marină - Arcelor Mittal SA., Liceul nr. 9 - Arcelor Mittal SA., Baia Comunală - Arcelor Mittal SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 97/10.03.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.04.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 28292/10.03.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 28294/10.03.2015, al Direcției -Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ȘTEFU ION S.R.L. nr. 132/02.03.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 10851/03.03.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1C1), art. 34, ari. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), Ut. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ȘTEFU ION S.R.L., pentru angajații Societății ARCELOR MITTAL GALAȚI SA. pe următoarele rute:

 • 1. Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor - str. Ionel Fernic - bld. Milcov -Calea Smârdan - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal SA.;

 • 2. Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor ~ str. Ionel Fernic - bld. Milcov

- str. 1 Decembrie 1918 - Piața Energiei - str. Siderurgiștilor - str. Brăilei -Poarta Sud S.C. Arcelor Mittal SA.;

 • 3. Liceul Auto (Bingo Europa) - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei -Drumul de Centură - str. Brăilei - Poarta Sud S.C. Arcelor Mittal SA.;

 • 4. Liceul Auto (Bingo Europa) - str. Ing. Anghel Saligny - str. Siderurgiștilor -Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - str. Traian Vuia - str.

Drumul Viilor - str. Ionel Fernic - bld. Milcov - Calea Smârdan - Poarta Est

S.C. Arcelor Mittal SA. (Granulare);

 • 5. Sala Sporturilor - str. Stadionului - str. Brăilei - str. Oțelarilor - bld. Galați -bld. Dunărea - str. Brăilei - Poarta Sud S.C. Arcelor Mittal SA.;

 • 6. Micro 13 (capăt traseu 11) - str. Ionel Fernic - str. Drumul Viilor - str. Traian Vuia - bld. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - str, Siderurgiștilor - str. Ing. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Poarta Sud S. C. Arcelor Mittal SA.;

 • 7. Liceul de Marină - str. Portului - str. Navelor - str. Domnească - str. Prundului - str. Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Drumul Viilor - Calea Smârdan - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal SA.;

 • 8. Liceul nr. 9 - str. Combinatului - Piața Energiei - str. Siderurgiștilor - str. ing. Anghel Saligny ~ str. Gheorghe Asachi - str. Frunzei - str. Stadionului - str. Oțelurilor - str. Brăilei - Poarta Sud S.C. Arcelor Mittal SA.;

 • 9. Liceul nr. 9 - str. Combinatului - Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - str. Drumul Viilor - Calea Smârdan - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal

SA.;

 • 10. Baia Comunală - str. Traian - Piața Centrală - str. Democrației - str. Sf. Spiridon - str. Brăilei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - str. Brăilei - Poarta Sud S. C. Arcelor Mittal SA.;

 • 11. Baia Comunală - str. Traian - Piața Centrală - str. Democrației - str. Sf. Spiridon - str. Brăilei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - str. Brăilei - Poarta SudS.C. ArcelorMittalSA. (Granulare);

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește eu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea


prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați

Radu Octavian Kovaes