Proces verbal din 29.05.2014

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 29/05/2014

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29 MAI 2014

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei Primarului nr. 1306/16.05.2014.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 17.05.2014, respectiv 22.05.2014.

Sedinta Consiliului Local din data de 29.05.2014 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. Gavan Eugen.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 29.05.2014

 • 1. Proiect de hotarare privind infiintarea Fundatiei “Sportul Galatean”;

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere prin licitatie publica a spatiilor si terenurilor date in administrarea SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galati;

 • 3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 222/26.05.2011 privind zonarea teritoriului municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 4. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 107/01.05.2005 pentru spațiul in care funcționează Cabinetul medical individual Dr. Geambașu Delia, situat in Galati, str. Gh. Asachi, nr.11;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre SC TRANSURB SA Galati a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat;

 • 6. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei A la HCL 151/22.11.2012 privind modificarea si completarea anexei la HCL 121/2001 privind aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar;

 • 7. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei care tine evidenta Registrului de evidenta a datoriei si a registrului de evidenta a garantiilor locale;

 • 8. Proiect de hotarare pentru modificarea art.2 din HCL nr. 266/14.06.2007 privind infiintarea, organizarea Serviciului Public “GeoTopoCad-Expert” (GTCE) pentru masuratori geodezice si topografice, fotogrammetrie, teledectie, cadastru, GIS, evaluarea economica si expertiza tehnico-economica si juridica;

 • 9. Proiect de hotarare privind solicitarea transmiterii sectorului de drum national cu indicativul DN2B Km 127+1011+ 129+600, proprietatea publica a statului din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor, in administrarea Consiliului Local Galati;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita Parohiei “Sfantul Ilie” a terenului in suprafata de 1596 mp situat in Galati, cartier Micro 17, str. Barbosi, nr.4;

 • 11. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local Galati pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului in suprafata totala de 713 mp, situat in Galati, str.Brailei, nr. 167, in 2 loturi;

 • 12. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local Galati pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului in suprafata totala de 30000 mp, situat in Galati, bdul. Galati, nr. 1 (fost Tarlaua 253/1, Cartier Dunarea), in 4 loturi;

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 27, str. Traian, nr. 445A (T45, P4,Lot1);

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 27, str. Traian, nr. 445 F (T45, P179/1,Lot 3/2/1);

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Aleea Platanilor, nr.7 (T39,P4/2, Lot 7/2);

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Arcasilor, nr.5C (T39/1, P5/1);

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 26, str. Aleea Jderului nr.7A, (T55, P11);

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 49, str. Drumul de Centura, nr.63, Lot 2/2;

 • 19. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia “Universul Prieteniei” Iasi;

 • 20. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Sueno Dance;

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului Reabilitare Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galati;

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru unele utilaje aflate in dotarea Serviciului Public Ecosal Galati;

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru adoptia la distanta a cainilor fara stapan din adapostul public al Municipiului Galati;

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii cu indicele preturilor de consum a valorii zilnice de hrana pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galati;

 • 25. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Clubul Sportiv Scolar Galati;

 • 26. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Intampinarea Domnului;

 • 27. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Nectarie-Barbosi;

 • 28. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Vasile cel Mare;

 • 29. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Cuv. Parascheva;

 • 30. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Voievod Stefan cel Mare;

 • 31. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Ioan Botezatorul;

 • 32. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Grigore Teologul;

 • 33. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sfanta Cruce;

 • 34. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Mc. Haralambie;

 • 35. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Spiridon-Spitalul Pneumoftiziologie;

 • 36. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Ilie;

 • 37. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Ana;

 • 38. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Trei Ierarhi;

 • 39. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Arhangheli si Sf. Gheorghe;

 • 40. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Adormirea Maicii Domnului-Mavromol;

 • 41. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. M.Mc. Dimitrie Izvoratorul de Mir-Badalan;

 • 42. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Spiridon;

 • 43. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Apostoli Petru si Pavel;

 • 44. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Mina, Victor si Vichentie;

 • 45. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Inaltarea Domnului;

 • 46. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Vovidenia;

 • 47. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Nasterea Maicii Domnului;

 • 48. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Bunavestire;

 • 49. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Mc. Filofteia;

 • 50. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Gheorghe si Sf. Modest;

 • 51. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Antonie cel Mare;

 • 52. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Pogorarea Sfantului Duh;

 • 53. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Romano-Catolice Sf. Ioan Botezatorul;

 • 54. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Reformate;

 • 55. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Schimbarea la Fata;

 • 56. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Penticostale Emanuel;

 • 57. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Dumitru;

 • 58. Proiect de hotarare privind aprobarea folosintei gratuite de catre Asociatia SMURD Galati a apartamentului nr. 35, bl. B6, str. Dunarea nr. 42 si a apartamentului nr. 30, bl. B9, str. Dunarea nr. 48;

 • 59. Proiect de hotarare privind atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati pe o perioada de 5 ani a obiectivului:Piata Micro 39, cu toate bunurile aferente;

 • 60. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 27/01.04.2005 pentru spatiul in care functioneaza Cabinetul medical individual grupat dr. Jula Liliana, situat in Galati, str. Brailei, nr. 236, bl. E6;

 • 61. Proiect de hotarare privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 458/27.09.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de un an Aliantei Romilor a unei parti din caminul internat elevi E, aflat in incinta Grupului Scolar Metalurgic (actual “Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu”), situat in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 62. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal”, a 26 de puncte de colectare gunoi subterane situate in 13 locatii din Municipiul Galati;

 • 63 .Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Local Galati, pentru schimbarea destinatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii temporar disponibile aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea unitatilor de invatamant;

 • 64 .Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati pentru organizarea Programului Scoala dupa scoala in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 28 Galati;

 • 65 .Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2013;

 • 66. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galati;

 • 67. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in extravilanul municipiului Galati, Zona agricola “Zatun”, T252, P1140, P1151 si T254, P11147, P1149;

 • 68. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Galati la Conventia Primarilor-angajament voluntar al autoritatilor locale in vederea dezvoltarii unor planuri locale de actiune pentru promovarea eficientei energetice si a energiei durabile;

 • 69. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei Culturale ANTARES, pentru anul 2014;

 • 70. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei de Istorie si Critica Literara “ANTARES-AXIS”;

 • 71. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei “Anuar stiintific” pentru anul 2014;

 • 72. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei “Axis Libri”, nr. 24 si 25, pentru anul 2014;

 • 73. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Buletinului Fundatiei biblioteca “V. A. Urechia”, numarul 15 (Anul 12), pentru anul 2014;

 • 74. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei “Dominus”, pentru anul 2014;

 • 75. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Fondul Cantacuzino al Bibliotecii V.A. Urechia:Catalog. Vol.2: Balasa Cantacuzino, Elena Donici Cantacuzino si Ina Donici”, pe anul 2014;

 • 76. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Galati-orasul de la Dunare”,pentru anul 2014;

 • 77. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Galati-Ghid turistic”, pentru anul 2014;

 • 78. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Oameni in memoria Galatiului: Aniversari 2012-2013”, pentru anul 2014;

 • 79. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a albumului “Personalitati din Galati”, pentru anul 2014;

 • 80. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei “Porto Franco” pentru anul 2014;

 • 81. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei Literare “Boema”, pentru anul 2014;

 • 82. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Semne ale clipei”, autor Sergiu Dumitrescu, pe anul 2014;

 • 83. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Valori patrimoniale in colectiile V.A. Urechia:carti postale ilustrate”, pentru anul 2014;

 • 84. Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC TRANSURB SA Galati;

 • 85. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 213/30.05.2013 privind aprobarea unor tarife specifice activitatii SC Gospodarire Urbana SRL Galati;

 • 86. Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului situat in Galati, str. Traian, nr. 246, din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local in administrarea SC Gospodarire Urbana SRL, pe durata de 20 de ani;

 • 87. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 88. Interpelari, interventii, cereri;

 • 89. Diverse.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Buna ziua.Declar deschisa sedinta ordinara de astazi, 29.05.2014. Salut prezenta dlui. Prefect, Dorin Otrocol, la sedinta noastra si, pentru inceput, o sa ii dau cuvantul.

PREFECT, DORIN OTROCOL:

Dl. Primar, dlor. Viceprimari, doamnelor si domnilor consilieri, vreau sa aduc multumirile mele atat Primariei cat si Consiliului Local pentru ajutorul dat de dvs, in primul rand pentru amenajarea spatiilor pentru cele doua Birouri Electorale, si multumiri si Politiei Locale pentru ajutorul dat, astfel incat alegerile s-au desfasurat in conditii normale si nu am avut evenimente deosebite.

De asemenea, vreau sa va aduc multumiri, in numele cetatenilor Galatiului, pentru eforturile depuse in vederea stavilirii eventualelor inundatii. Toata lumea si-a facut datoria pe deplin, inclusiv colegii din societatile pe care Consiliul Local le gestioneaza.

De asemenea, va multumesc tuturor, domnilor si doamnelor consilieri pentru ajutorul dat prin marirea contributiei Asociatiei “SMURD”. Stiu ca astazi aveti pe ordinea de zi si un ajutor in continuare cu 2 apartamente pentru echipajul care va lucra pe elicopter si nu ma indoiesc ca veti aproba aceste lucruri.

Ieri am avut o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean Pentru Situatii de Urgenta, datorita faptului ca a fost instituit cod galben de inundatii pe Dunare. Sigur, acolo noi am facut o recomandare si, prefer sa o spun tuturor aici in plen. Este vorba de Faleza Inferioara. Daca, pe viitor, va ganditi la o solutie ca, partea de promenada de jos sa o protejati intr-o anumita forma, poate cu un dig, poate apelati la un arhitect peisagist, astfel incat sa eliminam, eventual, posibilitatea ca apa sa mai patrunda pe partea de jos a falezei si in cele cateva terase care sunt acolo. Cred ca puteti sa faceti lucrul acesta si nu este un efort financiar foarte mare.

De asemenea, sigur, problema curatirii apelor fluviului in zonele in care sunt obiecte plutitoare, ridica o problema. Exista solutii tehnice cu niste ambarcatiuni foarte mici care au tot felul de echipamente care va pot sprijini. Sigur, eu am multe documentatii pe tema aceasta, pentru ca am fost personal pasionat de aceasta chestiune. Sunt niste ambarcatiuni mici cu tot ce trebuie, astfel incat zona aceea poate fi curata si nu vom mai avea asa mizerie care deranjeaza pe toata lumea, in afara de faptul ca poate oricand constitui un focar de infectie. Va multumesc foarte mult.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Multumesc, dl. Prefect, pentru aprecieri. As vrea sa punctez si eu la capitolul “Alegeri”.

Vreau sa va multumesc si eu, in numele Primariei, evident, pentru modul cum ati stiut sa ne respectati si sa respectati legea, atunci cand a fost vorba de afisajul electoral, si, mai mult, pentru cum ati respectat si dupa aceea legea, unii da, unii mai putin, strangand toate afisele electorale. Am apreciat promptitudinea unora, apreciem “zero” altora. Punctam lipsa de respect a unora, care se va tranforma intr-o evaluare si intr-o numarare a benerelor ridicate de noi, de catre Primarie si vom trimite notele de plata la cei care nu le-au ridicat, dar, in general, vreau sa va multumesc pentru modul decent in care s-au desfasurat alegerile si pentru respectul aratat pana la urma fata de lege.

Multumesc.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Va multumim. In continuare intram in ordinea de zi a sedintei de astazi. Pentru aceasta sedinta s-au inscris la cuvant domnii Botez Costică si Roznov Vasile. O sa va rog cate 3 minute. Dl. Botez Costică, Va rog.

DL. BOTEZ COSTICĂ:

Buna ziua, stimat auditoriu. Este vorba de o actiune juridica prin care, in anul 1974 am fost demolati si mama mea a dobandit un imobil pe Brailei, nr.18. In 1994, fiul meu, fiind asistent la Universitatea Galati si mama nemaiputand sustine apartamentul, i s-a facut contract cu 10094.In 2001, fiul meu a plecat cu o bursa la doctorat in Padova, dupa care in 2007, datorita situatiei lui materiale foarte buna, ne-a invitat in decembrie 2007 la dumnealui. Si am revenit in ianuarie 2008, si am mers sa verifiacam casa, pentru ca ninsese mult. Am gasit pe Zlate Gigi si familia dumnealui care m-a oprit si a spus: “Nu, casa aceasta este data de dna. Filer Iuliana si Stoica Cornelia.” “Aveti repartitie?” “Da avem de toate?”

Nu puteam sa intru in conflict, pentru ca va dati seama ce fel de oameni erau.

Dupa care m-am adresat Politiei. Activitatea Politiei a durat pana in august 2008. In martie 2008 m-am prezentat la dl. fost Primar, caruia i-am comunicat situatia, iar cineva de acolo de la masa a spus:”Dl. avem referatul Iulianei Filer si a dnei. Stoica prin care fiul dvs nu a platit 2 ani de zile”.

Am scos documentul de la Fisc. Le-am aratat ca era la zi, platesc cu anticipatie, asa plătesc pentru ca asa vreau si au mai spus ca fiul meu “a parasit domiciliul asa... degeaba”. Dupa care dl. Primar a dat dispozitie doamnei respective, a adus referatul, l-a rupt si a spus:”Nu dati nicio repartitie, actiune in instanta.”

Din 2008 pana in 2012 au fost actiunile in instanta.Si foarte bine a fost. Instanta s-a pronuntat. Si a spus:”Evacuarea lui Zlate, dar atentie, a fost sustinuta de catre avocatul sau juristul Primariei si a spus:”Hotararea este definitiva si irevocabila”. S-a dispus evacuarea.

In 2012, dl.Primar care este acum, i-am spus:”Dl.Primar, va rog frumos, primiti-ma si pe mine in audienta”. Intr-adevar dumnealui a fost amabil m-a chemat la ora 8.00, la ora 14.00 m-a introdus in camera, unde era si dl. manager si inca o persoana si i-am dat dansului in mana:”Uitati, dl. Primar, hotarare definitiva si irevocabila, nepusa”. Cand l-am auzit pe dl. Primar“Unde sunt aia? Este ora 14.00. Lasa ca vorbim noi.Asteapta”, am zis:”Doamne, mi-a dat D-zeu mare lucru”. Am asteptat. Dupa o luna si ceva n-am primit nimic. Mereu tardiv. Adevarat este ca, la un moment dat ma trezesc cu o adresa prin care fiul meu era obligat sa dea toate datele. Si a trimis baiatul de acolo, am facut dosar si am spus si eu :”Dl ce faci cu dosarul acesta?”

“O sa primiti acasa.”

Dupa ce am fost cu insistenta la dl. Primar, intr-adevar primesc a doua chemare si-mi spune sa mai fac un dosar. M-am adresat unei persoane sa ma ajute cum sa actionez si m-am dus la doamna cu locuintele si cand m-a vazut mi-a spus:” A, dta esti? Te dau in judecata, pentru ca am si trei martori. Ai facut influenta”.

De-acum eram si condamnat, probabil.

S-a terminat filmul aici. Am actionat, din nou, in repetate randuri. Culmea, ca sa vedeti ironia sortii. In 2012, din martie, imi comunica Costache, am inteles ca asa il cheama, juristul, ca a actionat un nou dosar, ca sa obtina din nou hotarare definitiva si irevocabila. Culmea, nu se prezinta in instanta un an de zile, a stat suspendat dosarul, ca asa e formula instantei, dupa care in 2013, vazand ca s-a terminat cu cel din 2012, a mai facut un dosar nou si tot nu s-a prezentat in instanta si dosarul ramane suspendat. Acum sunt in situatia, printre altele, ca acolo se va darama. Nu am nevoie sa-mi dea palate, nu am nevoie sa-mi dea “nu stiu ce”. Fiul meu are 40 de ani. Este un om implinit nu are probleme. Dar are dreptul, prin Constitutie si Codul Civil, si conform art. 91, prin care spune clar . El are buletin de Galati, pe locuinta in Brailei, nr. 18.

Ne-a spus o fosta sefa de la locuinte:”A, pai nu mai este cetatean roman. Si aici spune legea la 97 ca “are dreptul indiferent ce s-ar intampla ca este cetatean roman”.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Dl. Botez, am o rugaminte. Dl. Primar, va rog.

PRIMAR, MARIUS STAN:

O scurtam. Dl. Botez, intamplator chiar m-am lovit de dosarul acesta de atatea ori si de dvs. Rugamintea mea, este sa veniti in audienta la dl. Radu Cosca. Ati vorbit deja de trei doamne care toate sunt sefe de la Fondul Locativ . Cam multe sefe. Veniti la dl. Radu Cosca si cu toate documentele in fata. Dansul va chema si pe seful de la juridic si pe dna. Carp, care este sefa de la Fondul Locativ si, sper, sa va dea o lamurire pe loc care sa fie una definitiva. Eu nu am putut sa fac nimic, pentru ca tot timpul mi s-au aratat niste hartii prin care se spunea ca acest dosar este inca pe rol. Intelegeti? Asadar veniti, va inscrieti la audiente la dl. Radu Cosca si problema se rezolva cu documentele in fata si ale noastre si ale dvs., pentru a inlatura orice fel de echivoc.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Dl. Roznov Vasile. Trei minute aveti ca sa va prezentati problema.

DL. ROZNOV VASILE:

Buna ziua. Ma numesc Roznov Vasile. Va multumesc ca am onoarea sa discut in fata conducerii Primariei, care este o institutie reprezentativa a municipiului Galati, a Prefecturii judetului Galati, reprezentantul Guvernului in teritoriu, cat si in fata dvs, un numar foarte mare de consilieri care reprezinta toate fortele politice din tara.

Problema, care ma intereseaza in mod desoebit, este urmatoarea. Nu vreau sa aduc acuze nici dlui Primar, nici dlui. Prefect, absolut nimanui.

Situatia se prezinta in felul urmator. Este vorba de facturile la caldura. Nu ne referim la caldura de afara, ne referim la caldura din iarna, care a sarit, in unele cazuri, si la 8-9 milioane de lei. Vinovati, inca o data, accentuez, pentru aceasta treaba sunt SRL-urile, ca acestea nu sunt intreprinderi, nici institutii. Sunt acele “Ista” si “TeChem” firme care au creat aceasta problema, aceasta bomba sociala la Galati. Va spun in mod deschis. Este o bomba sociala creata la Galati. Este o nemultumire in masa. Nu uitati, va spun in mod serios. Una din marile nerealizari, chiar pe plan local in privinta votului la partidul de guvernamant este aceasta mare nemultumire privind aceste facturi la caldura. Va citesc ziarul local. Nu este scris de mine:”Factura ca-n codru”. Vreau sa se vada. Ca multi poate nu cunoasteti. 9 milioane de lei...

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Dl. Roznov, va rog. Am o rugaminte. Incercati sa finalizati solicitarea dvs catre Consiliul Local.

DL. ROZNOV VASILE:

Da, dar am trei minute. Eu vreau sa va explic care este situatia. Care este rugamintea mea? Eu nu apelez la Consiliul Local, fiindca aici sunt atatea pareri. Rugamintea mea este sa se aplece asupra capitolului de caldura, nu privitor la Roznov. Nu, privitor la municipiul Galati. Sa se aplece in mod deosebit. Atat Prefectura, cat si Primaria Municipiului Galati, cat si celelalte institutii media care pot sa curme aceste nereguli. Va dau un exemplu. Doamna Olguța Vasilescu de la Craiova a spus in mod deschis:”Eu sa nu-i mai vad pe astia in Craiova, ca ne-au creat numai nemultumiri”. Ce rugaminte am eu? De ce ma adresez Consiliului Local?

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Da. Vreau sa ne spuneti.

DL. ROZNOV VASILE:

De ce ma adresez Consiliului Local? Toate aceste nemultumiri sunt create de un ordin al ANRSCE, 343, care este facut de cineva care nici nu mai exista. A murit cel care l-a facut. A facut probabil o facultate de fluide. Nu se poate asa ceva. Toata lumea sta la blocuri, foarte multi dintre dvs. stati la bloc si cunoasteti aceasta situatie. Oamenii s-au debransat.

Au ajuns in situatia sa falimenteze APATERM. Va spun in mod deschis. Aceste firme de repartitoare au falimentat APATERM, ca daca pune la unul 8-9 milioane,7,6 milioane la caldura, de unde plateste? Omul nu are, saracul, de unde plati. Ii vin penalitati dupa aia si se aduna datorii. Dar daca s-ar renunta la aceste firme, se face o repartitie echitabila. Daca doriti va prezint,un calcul pe 5 ani de zile. Nu depaseste caldura la un apartament, nu depaseste in iarna cand temperatura este de -15/-200, cand caloriferul functioneaza 24 din 24 de ore, nu depaseste 2 milioane jumatate. Ca stam la bloc de 50 de ani, nu stam de ieri de azi la bloc. Poate multi din dvs. stati la bloc si sunt convins ca multi ati renuntat la repartitoare si au pus, saracii, centrala.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Dl. Roznov, daca imi permitei. Am inteles ca principala dvs nemultumire este legata de un articol din ordinul ANRSCE cu privire la acest sistem de facturare a energiei termice. Va mulțumim pentru intervenție, am luat act si...

DL. ROZNOV VASILE:

Inca o secunda, va rog.

Doresc, in prezenta dvs, reprezentatii municipiului, Prefecturii, Consiliului Local, sa fie chemat reprezentantul ANRSCE, dl. Ciocan, de exemplu, sa luam aceasta problema sa o discutam “fir a par”.

Dl. Primar, va spun, in iarna vor fi si mai grele problemele, fiindca oamenii se debranseaza, apar multe nereguli si o sa ajunga facturi si mai mari. O sa vina oamenii sa planga si plang multi sa stiti. Eu va spun omeneste. Cu niciun rau. Omeneste va spun. De ce sa se spuna? “ A, pai Primarul, a pai astia ca ne pun atata caldura?” Nu. Nu este nici dl.Primar vinovat, nici astia vinovati. Sunt cei care si-au bagat nasul aici. Nu au ce cauta aici.Scurt pe doi. Sustin in fata dvs sa-l chemam pe dl. Ciocan. Eu am solicitat in scris, pacat ca nu am raspunsul de la dl. Dragnea, sa anuleze Ordinul ANRSCE. Acest ordin care este “o tampenie”.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Dl. Roznov, va multumim, am inteles mesajul. Va multumim.

DL. ROZNOV VASILE:

Daca s-a inteles ceva din ce am vorbit eu?

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Bineinteles, dl. Roznov.

DL. ROZNOV VASILE:

Va multumesc frumos, va doresc o zi buna. Daca domnii consilieri doresc sa voteze daca sunt de acord.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Nu va pot indeplini dorinta aceasta. Incepem sedinta de Consiliu Local.

Astazi sunt absenti motivat, domnii consilieri Bugeag Gheorghe, Ungurianu Sorin si Văsoi Costel. Pentru aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare voi avea nevoie de votul dvs.

P.V. al sedintei de indata din 09.05.2014. Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

P.V. al sedintei de indata din data de 09.05.2014 s-a votat cu 24 de voturi “pentru”.

P.V. al sedintei ordinare din data de 29.04.2014.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine? (dl. Mihai Alin)

P.V. al sedintei ordinare din data de 29.04.2014 s-a votat cu 23 de voturi “pentru”, 0 “impotriva” si 1 “abtinere”.

Pentru aprobarea ordinii de zi inteleg de la dl. Primar ca are o completare ca si initiator al sedintei ordinare. Va rog.

PRIMAR, MARIUS STAN:

V-as ruga sa introduceti pe ordinea de zi, evident daca sunteti de acord, proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii si a planului de disponibilizari la SC TRANSURB SA. Au venit materialele complete. Dimineata, cand am discutat, nu erau toate, sunt complete la mapa, asa incat cred ca poate fi introdus pe ordinea de zi. Este un subiect care trebuie rezolvat. Multumesc.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Cu aceasta suplimentare, supun la vot ordinea de zi cu completarea propusa de dl. Primar.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine? Ordinea de zi s-a votat cu 24 de voturi “pentru”. Trecem la dezbaterea si votarea proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind infiintarea Fundatiei “Sportul Galatean”;

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

Dl. consilier Humelnicu, va rog. Sa tineti cont si de numarul de proiecte de hotarari care sunt astazi. Va multumesc.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Da, voi fi scurt. Apare atat in Statut si in Actul constitutiv scris atat cu rosu cat si cu albastru si cu semnul intrebarii. Ce inseamna? Ce ramane, ce nu ramane? Primul punct si cred ca atat daca vrem sa ramanem scurt. Mai sunt si altele.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Dl. Secretar o sa va raspunda.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Da, sunt modificarile care au fost facute in aceste zile, actualizari atat ale Statutului cat si ale Actului Constitutiv. Nu am reusit sa le schimbam culoarea. Sunt modificari in functie de ce s-a discutat la comisii si ce propuneri s-au facut de catre fiecare comisie in parte. Am vrut sa le avem noi evidentiate in cele doua acte. De baza este proiectul de hotarare unde este foarte clar ce se aproba.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Dl. cons. Dobrea.

DL. DOBREA EUGEN:

Recunosc ca am discutat de mai multe ori cu unul dintre semnatarii acestui proiect, dar nu am inteles partea tehnica, efectiv. Si as vrea daca poate sa-mi raspunda cineva.

Cine va prelua, sau cine va raspunde de bazele sportive?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Este vorba de aceasta fundatie care va administra bazele sportive. Evident ca plata utilitatilor se va face de catre Consiliul Local, dar am vrut sa evitam situatiile cu care ne-am confruntat pana in anii precedenti in care noi, la finantarea cluburilor sportive le dadeam o suma de bani de la Consiliul Local si dupa aceea jumatate din suma respectiva li se oprea pentru utilitatile de la Patinoar, de la stadionul “Dunarea”. E mai simplu si mai corect de a finanta cluburile mai clar, unele sunt special pentru activitatea sportiva, iar platile se vor face pentru utilitati si intetinerea acestor baze sportive de la Consiliul Local prin aceasta fundatie care va avea un Consiliu Director care va dirija toate aceste plati.

DL. DOBREA VICTOR:

Inca o intrebare. Angajatii care vor lucra aici, vor fi angajatii fundatiei, sau raman in continuare...

PRIMAR, MARIUS STAN:

Ai fundatiei.

DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Primar, am inteles, din discutiile care le-am avut la comisie, ca se vrea ca aceasta locatie a fundatiei sa fie in Primarie. V-as propune, pana ne mutam in Primaria noua, sa gasiti o alta locatie. Cunoasteti foarte bine cum functioneaza Primaria datorita parcarii care nu are capacitate sa faca fata cetatenilor.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dupa cum ati vazut, pe ordinea de zi, sper sa fi intrat si mutarea ADP-ului din actualul sediu de la Patinoar. Dupa mutarea ADP-ului, undeva pe str. Traian, probabil ca sediul fundatiei va fi in Patinoar.

DL. ILIE ZANFIR:

Multumesc. Si a doua propunere. Folosind termenul de “Consiliul Director”, va propun termenul de “Comitet Director”. In documente numai “Consiliu” figureaza si nu este corect: “Consiliul Local aproba Consiliul Director”.Multumesc.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Ordonanta 26 prevede aceasta denumire “Consiliul Director”.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Daca nu mai sunt comentarii supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 22 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind, administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. Viceprimar, Cosca Radu si dl.Viceprimar Popa Florin nu au participat la vot.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere prin licitatie publica a spatiilor si terenurilor date in administrarea SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 222/26.05.2011 privind zonarea teritoriului municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 107/01.05.2005 pentru spatiul in care funcționează Cabinetul medical individual Dr. Geambașu Delia, situat in Galati, str. Gh. Asachi, nr.11”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre SC TRANSURB SA Galati a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei A la HCL 151/22.11.2012 privind modificarea si completarea anexei la HCL 121/2001 privind aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei care tine evidenta Registrului de evidenta a datoriei si a registrului de evidenta a garantiilor locale”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare pentru modificarea art.2 din HCL nr. 266/14.06.2007 privind infiintarea, organizarea Serviciului Public “GeoTopoCad-Expert” (GTCE) pentru masuratori geodezice si topografice, fotogrammetrie, teledectie, cadastru, GIS, evaluarea economica si expertiza tehnico-economica si juridica”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național cu indicativul DN2B Km 127+1011+ 129+600, proprietatea publica a statului din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor, in administrarea Consiliului Local Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita Parohiei “Sfantul Ilie” a terenului in suprafata de 1596 mp situat in Galati, cartier Micro 17, str. Barbosi, nr.4”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local Galati pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului in suprafata totala de 713 mp, situat in Galati, str.Brailei, nr. 167, in 2 loturi”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local Galati pentru dezlipirea (dezmembrarea) terenului in suprafata totala de 30000 mp, situat in Galati, bdul. Galati, nr. 1 (fost Tarlaua 253/1, Cartier Dunarea), in 4 loturi”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 27, str. Traian, nr. 445A (T45, P4,Lot1)”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 27, str. Traian, nr. 445 F (T45, P179/1,Lot 3/2/1)”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Aleea Platanilor, nr.7 (T39,P4/2, Lot 7/2)”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Arcasilor, nr.5C (T39/1, P5/1”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 26, str. Aleea Jderului nr.7A, (T55, P11)”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 49, str. Drumul de Centura, nr.63, Lot 2/2”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia “Universul Prieteniei” Iasi”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Sueno Dance”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 1 vot (dl. Mihai Alin)

Cu 23 de voturi “pentru”, 0 “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului Reabilitare Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru unele utilaje aflate in dotarea Serviciului Public Ecosal Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru adoptia la distanta a cainilor fara stapan din adapostul public al Municipiului Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii cu indicele preturilor de consum a valorii zilnice de hrana pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galati”.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Clubul Sportiv Scolar Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Urmeaza o serie de proiecte de hotarari privind alocarea unor sume de la bugetul local pentru bisericile din municipiul Galati. De la bun inceput am sa va rog sa prezint ca initiator Comisia nr. 4, Comisia de cultura formata din: dl. dr. Bugeag Gheorghe, dl. cons. Ilie Zanfir, dna. cons. Mușat Carmina, dna. Dascălu Monica si dl. cons. Dobrea Victor.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Intampinarea Domnului”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. Cu amendamentul propus de dl. Gavan.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Nectarie-Barbosi”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Vasile cel Mare”.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Cuv. Parascheva”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Voievod Stefan cel Mare”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Ioan Botezatorul”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Grigore Teologul”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sfanta Cruce”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Mc. Haralambie”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Spiridon-Spitalul Pneumoftiziologie”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Ilie”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Ana”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Trei Ierarhi”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Arhangheli si Sf. Gheorghe”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Adormirea Maicii Domnului-Mavromol”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. M.Mc. Dimitrie Izvoratorul de Mir-Badalan”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Dl. consilier, va asteptam.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Referitor la acest lacas de cult, as avea rugamintea la toti colegii ca, in momentul cand mai face solicitari pentru finantare, sa analizam si sa aprobam cu celeritate pentru acest lacas de cult, intrucat este intr-o situatie mai deosebita fata de toate celelalte si ar fi bine sa o ajutam, pentru ca I.P.S., dupa cate stiu,in activitatea sa ecumenica nu vrea sa faca decat lucruri bune, trainice, in asa fel incat cred ca are nevoie si de ajutorul nostru. Acel lacas de cult are o istorie zbuciumata, comparativ cu toate celelalte, si sunt convins ca Primaria, Consiliul vor da ajutor acestui edificiu, pentru ca altfel vor fi bani aruncati de pomana intr-o zona in care fara ajutor nu va fi trainic. Multumesc.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Multumesc.

Daca nu mai comentarii, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Spiridon”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Apostoli Petru si Pavel”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Mina, Victor si Vichentie”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Inaltarea Domnului”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Vovidenia”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Nasterea Maicii Domnului”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Bunavestire”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Mc. Filofteia”.

DL. HUMELNICU MARIUS:

As dori ca initiatorul sa propuna o majorare a finantarii, in limita bugetului, avand in vedere ca anul trecut spre sfarsit, a mai trebuit sa alocam niste bani, dar, din motive tehnice, n-am putut sa facem acest lucru si daca sunteti de acord pentru majorarea cu 30.000 de lei.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

La prima rectificare, a spus dl. Primar.

PRIMAR, MARIUS STAN:

In ideea de a vota acum totusi. Sa votati acum pentru prima rectificare.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Gheorghe si Sf. Modest”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Antonie cel Mare”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Pogorarea Sfantului Duh”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Romano-Catolice Sf. Ioan Botezatorul”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Doamnelor si domnilor colegi, fac un apel la initiator, pentru marirea bugetului alocat acestei biserici. Sunt doar 9 biserici aflate in patrimoniul cultural national, in municipiul Galati, iar biserica Romano Catolica este una dintre ele. Are o vechime de 170 de ani si 194 de ani de cand s-au pus bazele acestei biserici Romano Catolice. Dansii nu solicita decat lucrari care fac ca aceasta biserica sa ramana in patrimoniul national cultural si in patrimoniul municipiului Galati, ca un obiectiv de interes cultural. De aceea reiterez rugamintea care am avut-o in comisii sa suplimentam bugetul de la 40.000 la 70.000, cat a cerut Parohul. De fapt este o crestere de la 3% la 5% din totalul bugetului alocat acestor biserici, in general. Va multumesc.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Va multumim si noi. In aceeasi situatie, la prima rectificare o sa suplimentam alocatia in functie de documentatia pe care o are in spate.

DL. ILIE ZANFIR:

Confirmam, dl. Presedinte. Directia pentru Cultura avea in evidentele sale aceasta valoare nationala.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Supun votului dvs.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Reformate”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Schimbarea la Fata”.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Penticostale Emanuel”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de la bugetul local Bisericii Sf. Dumitru”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea folosintei gratuite de catre Asociatia SMURD Galati a apartamentului nr. 35, bl. B6, str. Dunarea nr. 42 si a apartamentului nr. 30, bl. B9, str. Dunarea nr. 48”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati pe o perioada de 5 ani a obiectivului:Piata Micro 39, cu toate bunurile aferente”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 27/01.04.2005 pentru spatiul in care functioneaza Cabinetul medical individual grupat dr. Jula Liliana, situat in Galati, str. Brailei, nr. 236, bl. E6”.

Dl. Mihai Alin a parasit sala de sedinta.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 458/27.09.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de un an Aliantei Romilor a unei parti din caminul internat elevi E, aflat in incinta Grupului Scolar Metalurgic (actual “Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu”), situat in Galati, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal”, a 26 de puncte de colectare gunoi subterane situate in 13 locatii din Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 63 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Local Galati, pentru schimbarea destinatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii temporar disponibile aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea unitatilor de invatamant”.

Trecem la punctul 64 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati pentru organizarea Programului Scoala dupa scoala in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 28 Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 65 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2013”.

Dl. Viceprimar, va rog.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

As vrea sa iesim putin din rutina aceasta in care ridicam mana non stop, avem o interventie, doua pana la sfarsitul lucrarilor acestei sedinte ordinare, as vrea sa fac cateva referiri, consideratii personale asupra executiei bugetare aferente anului 2013 si, din start, as vrea sa spun ca veniturile la nivelul anului 2013 s-au colectat intr-un mod exemplar asigurand posibilitatea de a se realiza sectiunile de functionare, sectiunea de dezvoltare, cofinantarea proiectelor europene. In general, capitolul de venituri a fost un capitol care a facut si a dat o nota bene asupra activitatii din acest punct de vedere.

Ce-as vrea eu sa spun e ca la sectiunea dezvoltare, adica la capitolul investitii, desi ne-am planificat la nivelul anului 2013 cel mai mare buget din istoria Consiliului Local Galati, am fost nevoiti sa aplicam o corectie, in sensul unei rectificari, avand in vedere ca destule din obiectivele cuprinse in programul de investitii nu au putut fi rezolvate. As vrea, daca e posibil, sa trag un semnal de alarma si pentru anul 2014. N-as vrea sa fim in aceeasi situatie si in anul 2014, sa alocam prin buget resurse financiare pentru programul de dezvoltare si sa ne gasim la finalul anului in aceeasi situatie. Cu atat mai mult cu cat e vorba si de imprumutul acela care l-am contractat mai demult si de-abia daca vom reusi anul acesta sa stingem prin tragerile pe care le vom face. Rugamintea este sa acceleram putin ritmul in care incepem si dezvoltam proiectele de investitii, astfel incat finalul anului 2014 si efectiv la anul, cand vom analiza contul de executie bugetara, sa ne gasim in situatia in care sa apreciem cu totii ca bugetul aferent investitiilor pe anul 2014 a fost realizat. Multumesc.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare mai sunt comentarii? Va rog, dl. cons. Dobrea.

DL. DOBREA VICTOR:

Da. Ceva asemanator cu dl. Viceprimar vreau sa spun si eu. Intr-adevar,bugetul de dezvoltare s-a realizat in proportie de 70 si ceva la suta. Din pacate, pe primul trimestru, daca ne aducem aminte, in sedinta trecuta, el este doar de 15% realizat si cred ca suntem in situatia de a ajunge la sfarsitul anului in situatia in care am fost anul trecut. Atrag si eu atentia Aparatului Primarului pentru intensificarea actiunilor referitoare la cheltuirea acestor bani de dezvoltare, pentru ca orasul si cetatenii au nevoie.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Daca imi permiteti sa fac o paranteza. Observatiile sunt corecte, numai ca, nu e ca o scuza, e ca o constatare, se intampla niste lucruri absolut ciudate. Exista o Agentie Nationala, ANRMAP, care, din varii motive, ne-a respins caiete de sarcini, pentru virgule si puncte, pentru ce au vrut ei. Am facut si o incercare. Avem doua proiecte similare care inseamna cartierul din Micro 17 si cartierul din Drumul viilor. Doua proiecte la care caietele de sarcini au fost facute aproape copy/paste. Primul proiect a fost aprobat de ANRMAP, adjudecat, al doilea a fost respins. Gasiti dvs raspunsul. Avem ca sa nu ne judece lumea prea aspru, pentru ca, intr-adevar din afara se vad lucrurile ca evolueaza extrem de incet, avem “bucatica” aceea din Basarabiei. Avem de doua ori respins caietul de sarcini, pentru achizitia de sina de cale ferata. Este incredibil. Tot pe niste motivatii care, sincer, ne scapa si nu ne par a fi foarte serioase, dar aceasta ne impiedica sa terminam o lucrare care trebuia terminata de 6 luni de zile. Sunt lucruri care se intampla fara voia noastra. Refuz sa cred ca cineva o face intentionat. Dar, probabil, ca si acolo, asa cum si noi in aparatul nostru avem oameni care fac greseli, banuiesc ca si acolo sunt oameni care gresesc, dar ,uneori, parca prea mult si aceasta ne creeaza probleme. Am vrut doar sa dau o mica explicatie pentru multele intarzieri care s-au produs.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Multumesc. In aceste conditii supun votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 66 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galati”.

Trecem la punctul 67 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in extravilanul municipiului Galati, Zona agricola “Zatun”, T252, P1140, P1151 si T254, P11147, P1149”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 68 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Galati la Conventia Primarilor- angajament voluntar al autoritatilor locale in vederea dezvoltarii unor planuri locale de actiune pentru promovarea eficientei energetice si a energiei durabile”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 69 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei Culturale ANTARES, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Vreau sa va mentionez ca initiatorii acestor proiecte de hotarare care urmeaza sunt dl. cons. Bugeag Gheorghe, dl. cons. Ilie Zanfir, dl. cons. Mihai Alin, dl. cons. Caliga Gigel si dl. cons. Ghețu Ilie care sunt membrii Comisiei speciale de finanțare a culturii scrise.

Trecem la punctul 70 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei de Istorie si Critica Literara “ANTARES-AXIS”.

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind, administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. Ilie Zanfir nu a votat.

Trecem la punctul 71 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei “Anuar stiintific” pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind, administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. Ilie Zanfir nu a votat.

Trecem la punctul 72 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei “Axis Libri”, nr. 24 si 25, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Dl. cons. Ilie Zanfir nu voteaza acest proiect de hotarare. Se abtine de la vot.

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind, administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. Ilie Zanfir nu a votat.

Trecem la punctul 73 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Buletinului Fundatiei biblioteca “V. A. Urechia”, numarul 15 (Anul 12), pentru anul 2014”.

Dl. cons. Ilie Zanfir se abtine de la vot.

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind, administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. Ilie Zanfir nu a votat.

Trecem la punctul 74 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei “Dominus”, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 75 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Fondul Cantacuzino al Bibliotecii V.A. Urechia:Catalog. Vol.2: Balasa Cantacuzino, Elena Donici Cantacuzino si Ina Donici” pe anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Dl. cons. Ilie Zanfir se abtine de la vot.

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind, administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. Ilie Zanfir nu a votat.

Trecem la punctul 76 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Galati-orasul de la Dunare”,pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 77 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Galati-Ghid turistic”, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 78 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Oameni in memoria Galatiului: Aniversari 2012-2013”, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot. Dl. cons. Ilie Zanfir se abtine de la vot.

Cine este pentru?         - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind, administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. Ilie Zanfir nu a votat.

Trecem la punctul 79 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a albumului “Personalitati din Galati”, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 80 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei “Porto Franco”, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 81 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Revistei Literare “Boema”, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 82 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Semne ale clipei”, autor Sergiu Dumitrescu, pe anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 83 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Valori patrimoniale in colectiile V.A. Urechia:carti postale ilustrate”, pentru anul 2014”.

Dl. cons. Ilie Zanfir se abtine de la vot.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind, administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. Ilie Zanfir nu a votat.

Trecem la punctul 84 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC TRANSURB SA Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 1 vot (dl. Dobrea Victor)

Cu 22 de voturi “pentru”, 0 “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Dosarul a fost analizat in Comisia speciala constituita de Consiliul Local si indeplineste conditiile.

DL. DOBREA VICTOR:

Si cine e persoana?

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Nu stiu, nu au pus CV-ul aici?

Nu s-a pus C.V.-ul?

Nu este CV-ul pus, nu?

DL. DOBREA VICTOR:

La comisie nu a fost asa ceva. Asa ceva nu am vazut.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Asadar cu 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost votat.

Trecem la punctul 85 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 213/30.05.2013 privind aprobarea unor tarife specifice activitatii SC Gospodarire Urbana SRL Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 86 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 213/30.05.2013 privind aprobarea unor tarife specifice activitatii SC Gospodarire Urbana SRL Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 86 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului situat in Galati, str. Traian, nr. 246, din domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local in administrarea SC Gospodarire Urbana SRL, pe durata de 20 de ani”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Punctul suplimentar introdus de dl. Primar “Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii, a organigramei si a planului de disponibilizari pentru SC TRANSURB SA Galati.”

Daca sunt discutii?

Dl. Dobrea, va rog.

DL. DOBREA VICTOR:

As fi vrut sa discut aceasta organigrama cu cineva de la TRANSURB. Din pacate nu a fost nimeni de gasit. Vreau sa fac doar un scurt comentariu. Vazand organigrama, chiar si dupa disparitia celor 54 de persoane imi dau seama de ce e asa de scump si de ce trebuie sa dam atatia bani la TRANSURB.

DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Primar, s-a strecurat o greseala tehnica in proiectul de hotarare 278, la art. 1. Vorbim despre TRANSURB si spune:”Se aproba statul de functii si organigrama Politiei Locale Galati” Multumesc.

Dl. Primar, n-am ridicat problema, ca sa fiu inscris in procesul verbal.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Daca nu mai sunt comentarii supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 87 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta”.

Propuneri, va rog. Din cate stiu urmeaza la conducere PP-DD.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Propunerea noastra, a grupului PP-DD, e dna. Monica Dascălu. Va multumim.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Supun votului dvs presedintele pentru urmatoarele trei luni.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine? - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctele “Interpelari, interventii, cereri” si “Diverse”.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Propun o diploma de excelenta pentru pentru dl. Gavan, pentru rapiditate.

PRESEDINTE, GAVAN EUGEN:

Declar sedinta inchisa. Multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA, EUGEN GAVAN

AVIZAT SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT, Camelia NEOFIT