Proces verbal din 28.10.2014

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/10/2014

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al sedintei de indata din 28.10.2014

Consiliul Local al municipiului Galati s-a intrunit la sediul Primariei municipiului Galati, din str. Domneasca nr. 38, în sedinta de indata, in conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Sedinta Consiliului Local este publica.

Presedinte de sedinta este dl. Dobrea Victor.

Sunt prezenti 17 consilieri locali din numarul total de 27 de consilieri locali.

Au lipsit motivat consilierii locali:dl. Avramescu Marian, dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Bugeag Gheorghe, dl. Gavan Eugen, dl. Mihai Alin, dl. Mihailov Raul, dna. Paladi Gina,

dl. Rainea Nicolae, dl. Rotaru Savel Barbu, dl. Ungurianu Sorin.

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul 17.

Ordinea de zi a sedintei de indata din 28.10.2014 este:

1. ”Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de

prestarea serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Galati, aferente anului 2014”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare:” Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Galati, aferente anului 2014”.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

-16 voturi pentru

  • - 1 vot impotriva (dl. Dobrea Victor)

  • - 0 abțineri

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva”, 0 „abtineri”.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Victor DOBREA

AVIZAT

SECRETAR,

Radu

KOVACS

INTOCMIT,

Camelia NEOFIT