Proces verbal din 27.11.2014

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 27/11/2014

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2014

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei Primarului nr.4082/21.11.2014.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 22.11.2014.

Sedinta Consiliului Local din data de 27.11.2014 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. Dobrea Victor.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 27.11.2014

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport TRANSURB SA, pentru angajatii societatii ARCELOR MITTAL GALATI SA;

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport AUTOGARA DUMITRU IMPEX SRL, pentru angajatii societatii STAER INTERNATIONAL S.A.;

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport ACJ GLOBE TOUR SRL, pentru angajatii societatii ALTSTIL CONTRUCT SRL;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 11, T57/1, P 258/1, Lot 5;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 51, str. Drumul de Centura, nr. 98 C (T152/1, P11);

 • 6. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Radesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional de Apa” Galati;

 • 7. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea municipiului Tecuci la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECOSERV”;

 • 8. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Barcea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECOSERV”;

 • 9. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 34.57 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Brailei, nr. 163 S3;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 49, str. Combinatului, nr. 5C;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 38, str. Drumul de Centura, nr. 144;

 • 12. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei de locuinta de serviciu pentru locuintele aflate in imobilul situat in Galati, str. Dr. Al. Carnabel, nr. 21;

 • 13. Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra terenului in suprafata de 325 mp, proprietate a municipiului Galati, situat in zona strazii Drumul Viilor, Cvartal 27, Parcela 6,7,8/2, ca fond aservit in favoarea fondurilor dominante;

 • 14. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 1587,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Saturn, nr. 32;

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Aleea Platanilor, nr. 10;

 • 16. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Baneasa la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional Apa Galati”;

 • 17. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unor imobile din spatii de invatamant in sedii ale unor sectii de politie si transmiterea acestora in administrarea Politiei Locale Galati;

 • 18. Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana politistilor locali incepand cu 01 ianuarie 2015;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport HAGIVIO SRL, pentru angajatii proprii;

 • 20. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 394/01.07.2005, privind aprobarea vanzarii unor locuinte aflate in patrimoniul privat al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local si stabilirea metodologiei de plata a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 21. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei de spatiu pentru activitati de interes public comunitar imobilului situat in Galati Strada Traian, nr. 246;

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului mediu de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinate populatiei si modificarea subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat si pretul local al energiei termice facturate populatiei;

 • 23. Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de superficie, uz si servitute de trecere in favoarea SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA- SDEE GALATI, pentru terenul in suprafata de 3900 mp, proprietatea publica a municipiului Galati, situat in zona Statiei de epurare din Municipiul Galati;

 • 24. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 310/28.08.2014 privind initierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor de Interne- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati;

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii in anul 2014 a proiectului de investitii “Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal SA Galati”

 • 26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 344/25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Galati, care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale, precum si a profesorilor indrumatori, pentru anul scolar 2013-2014;

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei societatii Gospodarire Urbana SRL Galati;

 • 28. Proiect de hotarare privind numirea a doi membri supleanti, reprezentanti ai Consiliului Local Galati, in Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998;

 • 29. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea terenului in suprafata de 69,794 mp situat in Galati, Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2 in 2 loturi;

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Pasarela pietonala b-dul Brailei, zona Spitalului Judetean”;

 • 31. Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de superficie, uz si servitute de trecere in favoarea Societatii FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA- SDEE GALATI, pentru terenul propietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 40 mp, situat in Galati, strada Gheorghe Asachi, nr. 2;

 • 32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 3 la HCL nr. 517/2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate in Municipiul Galati si a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza Municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Galati si Centrul Cultural “Dunarea de Jos” Galati, in vederea realizarii manifestarilor prilejuite de organizarea “Serbarilor Galatiului”, in perioada 28 noiembrie -01 decembrie 2014;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Galati si GALATI SHOPPING CITY SRL, in vederea realizarii manifestarilor prilejuite de organizarea “Serbarilor Galatiului”, in perioada 28 noiembrie -01 decembrie 2014;

 • 35. Proiect de hotarare privind imputernicirea Teatrului Muzical “Nae Leonard” Galati pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Sarbatorile de Iarna, inclusiv revelionul, in numele Municipiului Galati;

 • 36. Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Galati cu Asociatia pentru Realizarea Tinerilor prin Educatie;

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru prestarea muncii in folosul comunitatii;

 • 38. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 493/2013 privind aprobarea preluarii efective a blocurilor A, B si F situate in Galati, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 si mandatarea Primarului Municipiului Galati cu semnarea protocolului de predare-primire a acestora;

 • 39. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 24/30.01.2014 privind repartizarea excedentului bugetului local in anul 2014;

 • 40. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2014;

 • 41. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 42. Interpelari, interventii, cereri;

 • 43. Diverse.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Doamnelor si domnilor, va urez bun venit la sedinta ordinara a Consiliului Local de astazi, 27.11.2014.

Pentru inceput as dori sa-l rog pe dl. Vasile Cristea de la Asociatia Persoanelor cu handicap “Sporting Club” Galati sa-si expuna solicitarea,doleanta.

DL. CRISTEA VASILE:

Domnule Primar, doamnelor si domnilor consilieri, buna ziua. Sunt Vasile Cristea, de la Asociatia Persoanelor cu handicap “Sporting Club” Galati. Nu e nicio solicitare, nicio doleanta. Am venit in fata dvs pentru a aduce multumirile sincere in numele persoanelor cu handiacp pentru modul in care v-ati implicat in sustinerea proiectelor, activitatilor sociale, sportive si culturale. Si am lasat pe cele culturale la urma, pentru ca, in fata dvs, aveti un plic in care exista o invitatie pentru ziua de miercuri, 3 decembrie, ora 17.00, la Teatrul Muzical “Nae Leonard” la care, zicem noi, prezenta dvs ar fi un imbold si un pas inainte in modul de integrare a persoanelor cu handicap in societate. Am fi mai siguri de alaturarea dvs, de sustinerea dvs. Prezenta dvs ar fi pentru noi un mare pas inainte. Pentru cei care au mai fost sunt convins ca vor reveni, pentru cei care nu au fost, va rog sa veniti si daca nu va fi un spectacol “spectaculos”, atunci sigur va fi unul emotionant. Si nu in ultimul rand, in numele persoanelor cu handicap, va urez un an nou fericit, multa sanatate, bucurie si implinirea tuturor dorintelor si proiectelor dvs pe plan profesional si personal. La multi ani! Si sa ne revedem sanatosi si in 2015 si sper in sustinerea dvs si pentru anul viitor cel putin la fel de buna si fructuoasa ca si anul acesta. Multumesc.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Inainte de a trece la ordinea de zi, as vrea sa salut prezenta la lucrarile sedintei noastre a dlui deputat, Paslaru Florin.

Astazi lipsesc motivat dl. Bugeag Gheorghe si dl. Enache Cristian Sorin. Asadar sedinta noastra este statutara avand prezenti 25 de consilieri din 27.

Supun la vot procesele verbale ale sedintelor precedente. Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

Procesele verbale s-au votat cu 25 de voturi “pentru”.

Ati primit ordinea de zi pentru sedinta de astazi. Avem 43 de puncte pe ordinea de zi. Punctul “28” necesita buletin de vot si propun sa-l lasam la urma.

Supun la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

Ordinea de zi s-a votat cu 25 de voturi “pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport TRANSURB SA, pentru angajatii societatii ARCELOR MITTAL GALATI S.A.” Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport AUTOGARA DUMITRU IMPEX SRL, pentru angajatii societatii STAER INTERNATIONAL S.A”.

As vrea sa fac o precizare toate aceste atribuiri sunt date pana in 15 mai 2015. Daca sunt comentarii?

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Dl. Presedinte, eu nu voi vota, pentru ca vreau sa evit un conflict de interese.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Da, va rog sa se consemneze in procesul verbal.

Supun la vot.

Dl. Marian Alexandru nu voteaza.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 1 voturi (dl. Mihai Alin)

Cu 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport ACJ GLOBE TOUR SRL, pentru angajatii societatii ALTSTIL CONTRUCT SRL”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 11, T57/1, P 258/1, Lot 5”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 51, str. Drumul de Centura, nr. 98 C (T152/1, P11)”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Radesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional ApaGalati.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea municipiului Tecuci la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECOSERV”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Barcea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECOSERV”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 34.57 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Brailei, nr. 163 S3”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 2 voturi (dl. Gavan Eugen,

dl. Bucatanschi Mihail)

Cu 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 49, str. Combinatului, nr. 5C”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 38, str. Drumul de Centura, nr. 144”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei de locuinta de serviciu pentru locuintele aflate in imobilul situat in Galati, str. Dr. Al. Carnabel, nr. 21”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. GAVAN EUGEN:

Daca s-au primit raspunsurile? Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate?

DL. COSTACHE NICOLAE:

Da.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra terenului in suprafata de 325 mp, proprietate a municipiului Galati, situat in zona strazii Drumul Viilor, Cvartal 27, Parcela 6,7,8/2, ca fond aservit in favoarea fondurilor dominante” Dl. Dima Cristian nu voteaza.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 1587,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Saturn, nr. 32”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 22 voturi

Cine este impotriva?      - 1 voturi (dl. Rotaru Savel Barbu)

Cine se abtine?            - 2 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Gavan Eugen)

Cu 22 de voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” si 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Aleea Platanilor, nr. 10”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Galati cu privire la aderarea comunei Baneasa la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional Apa Galati”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unor imobile din spatii de invatamant in sedii ale unor sectii de politie si transmiterea acestora in administrarea Politiei Locale Galati”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana politistilor locali incepand cu 01 ianuarie 2015”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport HAGIVIO SRL, pentru angajatii proprii”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. GAVAN EUGEN:

Tinand cont ca anul viitor, in mai, se termina perioada in care avem sistem de transport public organizat in forma actuala propun ca data de acordare a licentei sa fie valabila pana pe data de 15 mai 2015.

PRIMAR, MARIUS STAN:

De acord cu amendamentul precizat pentru toate proiectele de hotarare de pe ordinea de zi. Asadar pana pe 15 mai.

DL. MIHAI ALIN:

Dl Primar, cunosc societatea in cauza si aici este vorba de altceva. Este o societate care lucreaza pe platforma Mittal, iar Mittal impune in ultima vreme tuturor contractorilor sa-si faca transportul cu mijloace de transport propriu. El nu a contractat o firma de maxi-taxi ca sa-si faca acest transport pentru angajati. Practic si-a cumparat un autobuz, iar Mittal,ca sa-i poata prelungi contractul,ii cere licenta de transport. Nu va merge prin oras in zig-zag cum fac maxi-taxi-urile. E cu totul alta situatie aici. Deci va rog sa respingeti amendamentul facut de colegul meu si sa tineti cont de ce am spus eu, pentru ca repet, cunosc societatea, cunosc administratorul. Mi-a ridicat aceasta problema si m-a solicitat sa expun acest punct de vedere. Multumesc.

DL. GAVAN EUGEN:

Nu stiu ce inseamna ca nu este in municipiul Galati, dar str. Drumul Viilor, str. Traian Vuia, str. 1 Decembrie, str. Smardan sunt in municipiul Galati.

Sa asiguram transportul in municipiul Galati cu ceea ce am votat, urmand ca toti operatorii care isi desfasoara activitatea in afara municipiului Galati sa plece de la niste porti de intrare-iesire in/din municipiu. Deci in municipiul Galati vom asigura transportul noi, Consiliul Local, urmand ca operatorii intr-adevar sa preia personalul de la aceste porti. Si e valabil pentru toata lumea.

DL. MIHAI ALIN:

Repet. Societatea respectiva si-a cumparat un autobuz adus din Germania. Nu vorbim de maxi-taxi, nu vorbim de un traseu dus-intors, mascat pe un contract facut cu societatea “X”. E vorba de o societate cu 80 de angajati care lucreaza pe platforma Mittal. Multumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl. consilier, nu stiam datele acestea, dar aceasta nu presupune ca incepand cu 15 mai, nu am putea veni la o alta discutie pentru prelungirea licentei. Dar, pentru ca am facut amendamentul pentru toate solicitarile de pe ordinea de zi, ramane asa pana pe 15 mai, urmand ca atunci sa vina cu o alta cerere pentru prelungire. Sunt date pe care nu le stiam si fac obiectul unei discutii, unei analize ulterioare.

DL. DIMA CRISTIAN:

Este posibil sa-i limiteze contractul pe platforma Arcelor si nu cred ca atat timp cat noi incasam redevente din aceste licente, nu cred ca ar trebui sa le conditionam. Mai mult decat atat ca si persoana patita as vrea sa-i atrag atentia colegului meu si, daca este sa revocam amendamentul propus de colegul nostru, dl. Gavan, nu ar trebui sa-l revocam, pentru ca dl. Mihai Alin il cunoaste personal, sau ca a facut o interventie personala, ci pentru faptul ca pe platforma siderurgica se pune conditie privind durata contractului de transport. Si cred ca nu ne incurca pe noi sa-i facem pe un an.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Supun la vot hotararea asa cum a fost ea scrisa.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Pe hotarare este scris “se aproba atribuirea pana la data de 31.05.2015” asta am votat, da?

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Pana la 15 mai.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Pe hotarare scrie “31 mai 2015”.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Domnilor,am spus explicit. Pentru toate solicitarile de pe ordinea de zi, pe care o aveti in fata, sunt pana pe data de 15 mai. Fara exceptie. Asa am discutat si asa am votat.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Supun la vot hotararea privind aprobarea pana pe 15 mai 2015.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 1 voturi (dl. Dima Cristian)

Cine se abtine?            - 1 voturi (dl. Bogatu Hristache)

Cu 23 de voturi “pentru”, 1 vot “impotriva”, 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 394/01.07.2005, privind aprobarea vanzarii unor locuinte aflate in patrimoniul privat al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local si stabilirea metodologiei de plata a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Am o intrebare si as vrea sa stabilim acum ce se intampla cu cele doua unitati locative, cele doua apartamente care, in momentul de fata, sunt libere. E vorba de ap. 3 si ap. 22 din blocul V3. In aceste conditii s-ar preta la aplicarea art. 7 din hotarare, scoaterea la licitatie in vederea vanzarii, fiind libere, neocupate.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Exista doua posibilitati. Sa fie libere in urma evacuarii rau platnicilor si acolo sa fie acumulate datorii, situatie in care trebuie sa venim noi cu o alta hotarare de Consiliu Local in care sa scoatem la vanzare apartamentele respective, grevate de sarcina respectiva, asadar conditionat de plata datoriilor. Daca sunt libere de sarcini le scoatem la vanzare prin licitatie, respectand procedura.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN.

Sunt 100 de apartamente. S-au vandut 77, au ramas 33. Din 33 de apartamente , 31 sunt ocupate 2 sunt libere. Hotararea prevede ceva in legatura cu cele care sunt ocupate, posibilitatea chiriasilor sa opteze pentru cumpararea lor si sa le cumpere, iar cele care sunt libere sa aiba un anumit regim. Care e regimul? Le scoatem la vanzare prin licitatie, le supunem inchirierii?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dimineata am discutat subiectul acesta si am stabilit un lucru. Am stabilit ca, prin aceasta modificare, pe care o facem astazi la hotararea veche, nu facem decat sa mai prelungim termenul in care cei care doresc sa cumpere locuinte, sa prelungim termenul in care sa-si manifeste optiunea pentru a le cumpara. Subiectul cu cele 2 apartamente care sunt libere, trebuie sa vedem care este situatia lor. Sunt sau nu grevate de sarcini. Daca sunt, le scoatem la licitiatie.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Eu, dimineata cand am spus ca sunt 2 apartamente libere, stiam ca sunt 2 libere. S-a adus un tabel care sa confirme ca sunt, intr-adevar, 2 apartamente libere. Dar ma asteptam sa se spuna daca sunt sau nu grevate de sarcini.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Nu avem datele acestea aici. Neavandu-le, va propun ca hotararea sa se refere strict la prelungirea perioadei in care locatarii sa-si exprime optiunea de a cumpara. Atat si nu altceva. Acesta a fost scopul initial al hotararii.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Supun la vot hotararea asa cum a fost ea redactata.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei de spatiu pentru activitati de interes public comunitar imobilului situat in Galati Strada Traian, nr. 246”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea pretului mediu de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinate populatiei si modificarea subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat si pretul local al energiei termice facturate populatiei”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. MIHAI ALIN:

Ma voi abtine la acest punct, nu din cauza faptului ca sunt impotriva subventiei, ci din cauza faptului ca de doi ani solicitam o subventie diferentiata pe categorii de venit. Asa cum este enuntata hotararea in momentul de fata toata lumea primeste acea subventie indiferent de venituri, indiferent de categoria sociala si nu sunt de acord cu acest mod de calcul al subventiei. Multumesc.

DNA. DASCALU MONICA:

Sunt de acord cu dl. cons. Mihai Alin. Ma voi abtine la acest proiect de hotarare.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Trebuie sa facem distinctie intre ce inseamna ajutor de caldura si subventie. Subventia a venit si de la Guvern, subventie am hotarat si noi sa dam prin HCL-urile aprobate anterior, subventia se da in mod egal, egal tuturor cetatenilor Galatiului care beneficiaza de sistemul centralizat. Si subventia primita de la Guvern este cu dedicatie speciala celor care folosesc sistemul centralizat de caldura. Noi, prin subventiile aprobate, tot asta am facut. E greu. E o idee, dar nu stiu daca astazi, cand stam de vorba si neavand toate datele din punct de vedere legal, juridic,putem face diferentierea. Ar fi ideal sa poti sa dai intr-adevar la cei cu venituri minime si subventia, dar legal nu stiu daca putem. Vom face o analiza si daca se poate... Inseamna si un volum de munca imens la cate familii avem in Galati. Nu e simplu.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Profit de faptul ca sunt presedinte de sedinta si o sa-mi spun si eu punctul de vedere. Asadar acest sistem de subventie la gigacalorie este inechitabil pentru restul de locuitori ai orasului Galati care nu beneficiaza de acest sistem. Aceasta este problema. Toti locuitorii contribuie la bugetul local, dar profita de aceasta subventie o parte din locuitori. Mai mult decat atat profita si oamenii care nu au nevoie de aceasta subventie, adica au bani sa plateasca. In acest mod, din punctul meu de vedere, daca s-ar da ajutor de caldura, atunci i-am ajuta pe cei care intr-adevar nu pot sa plateasca si ar plati si sistemul ar putea sa fie viabil, pentru ca restul si-ar plati datoria. Am avut aceasta discutie si acum doi ani. La timpul respectiv, cine era s-a angajat. Cum se dau ajutoare pentru caldura? Cum se prezinta documentele de cei care doresc ajutor pentru caldura sa poata proceda in acelasi fel. Intr-adevar este un volum mai mare de munca, dar vorbim de o echitate in fata cetatenilor orasului Galati.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Nu e elegant sa vorbesc dupa dvs dl. Presedinte, dar imi pare rau, avem pareri contrare la acest subiect. Ceea ce noi facem astazi e o mana de ajutor adresata locuitorilor municipiului Galati in iarna acestui an ca urmare a interventiilor care au fost facute la nivelul Guvernului Romaniei, s-a alocat acel ajutor. Singura posibilitate ca acest ajutor sa fie folosit era aceasta varianta pe care am gasit-o si care noi credem ca vine in sprijinul tuturor. Si, ca sa nu fiu rautacios, o parte dintre noi a ales varianta sa isi monteze centrale de apartament cu consum propriu de gaz natural, cu contoar propriu, cu factura proprie si cu plata proprie. Sigur, noi cei care am facut lucrul acesta, peste 20.000 in municipiul Galati, am ales varianta sa nu mai stam si sa asteptam subventia pentru gigacalorie la sistemul centralizat. Cei care nu au avut posibilitatea pana in momentul de fata sa faca lucrul acesta, sunt tributari sistemului centralizat si cred ca acest sprijin este bine venit pentru toti galatenii. Eu va propun sa supuneti la vot aprobarea hotararii.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Nici nu se punea problema sa nu supunem la vot. Numai ca, inca o data, fac precizarea ca venim in sprijinul unei parti a populatiei. Aceasta este inechitatea, de altfel.

Supun la vot hotararea asa cum a fost ea redactata.

Dl. Bogatu Hristache a iesit din sala de sedinta

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 1 voturi (dl. Dobrea Victor)

Cine se abtine?            - 2 voturi (dna. Dascalu Monica,

dl. Mihai Alin).

Cu 21 de voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” si 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de superficie, uz si servitute de trecere in favoarea SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA- SDEE GALATI, pentru terenul in suprafata de 3900 mp, proprietatea publica a municipiului Galati, situat in zona Statiei de epurare din Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 310/28.08.2014 privind initierea procedurii legale pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor de Interne- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati”. Dl. Marian Alexandru a iesit din sala de sedinta.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii in anul 2014 a proiectului de investitii “Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal SA Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 344/25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Galati, care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale, precum si a profesorilor indrumatori, pentru anul scolar 2013-2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei societatii Gospodarire Urbana SRL Galati”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:“Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea terenului in suprafata de 69,794 mp situat in Galati Tarlaua 213, Parcela 1009/2/2 in 2 loturi”. Dl. Marian Alexandru a revenit in sala de sedinta.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:“ Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Pasarela pietonala b-dul Brailei, zona Spitalului Judetean”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

Doream sa-l intreb pe dl. secretar daca are avizul Comisiei 2?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Nu.

DL. ROTARU SAVEL BARBU:

Parerea mea este ca aceasta lucrare trebuie sa treaca de Consiliul Local. Este foarte importanta si nu are sens sa o mai amanam fara nicio justificare. Este o investitie foarte utila si este prima, vor urma si altele. Parerea mea este ca, indiferent ce s-a discutat si se discuta in jurul acestei lucrari este absolut necesara si parerea ma este sa o supunem la vot. Eu sunt presedintele comisiei respective si eu am semnat acest lucru. Nu stiu cine nu a semnat.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Cu rugamintea catre colegii mei, pentru ca este culmea, cand sa realizam si noi ceva concret, atunci incepem sa punem talpi. Haideti sa facem ceva concret. Trebuie neaparat sa realizam si asa ceva. Este necesar pentru viata Galatiului.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Cu permisiunea dvs vom verifica acum daca sunt semnaturi pe aviz.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Domnilor, am avut dimineata discutia care nu a fost chiar linistita la subiectul acesta. Avand in vedere ca va trebui, datorita unor alte subiecte care au fost retrase de pe ordinea de zi, referitoare la taxe si impozite, sa facem o sedinta extraordinara,va propun sa lasam si subiectul acesta pentru sedinta din saptamana care vine.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:“ Proiect de hotarare privind instituirea dreptului de superficie, uz si servitute de trecere in favoarea Societatii FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA- SDEE GALATI, pentru terenul propietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 40 mp, situat in Galati, strada Gheorghe Asachi, nr. 2”.

Dl. Bogatu Hristache a revenit in sala de sedinta.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:“Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 3 la HCL nr. 517/2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate in Municipiul Galati si a Contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza Municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:“ Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Galati si Centrul Cultural “Dunarea de Jos” Galati, in vederea realizarii manifestarilor prilejuite de organizarea “Serbarilor Galatiului”, in perioada 28 noiembrie -01 decembrie 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:“ Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Galati si GALATI SHOPPING CITY SRL, in vederea realizarii manifestarilor prilejuite de organizarea “Serbarilor Galatiului”, in perioada 28 noiembrie -01 decembrie 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:“Proiect de hotarare privind imputernicirea Teatrului Muzical “Nae Leonard” Galati pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Sarbatorile de Iarna, inclusiv revelionul, in numele Municipiului Galati”.

Dl. Dima Cristian nu voteaza.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:“ Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Galati cu Asociatia pentru Realizarea Tinerilor prin Educatie”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?           - 1 voturi (dna. Dascalu Monica)

Cu 24 de voturi “pentru”, 0 “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:“ Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru prestarea muncii in folosul comunitatii”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:“ Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 493/2013 privind aprobarea preluarii efective a blocurilor A, B si F situate in Galati, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 si mandatarea Primarului Municipiului Galati cu semnarea protocolului de predare-primire a acestora”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:“Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 24/30.01.2014 privind repartizarea excedentului bugetului local in anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi:“ Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 1 voturi (dl. Mihai Alin)

Cu 24 de voturi “pentru”, 0 “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Revenim la punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind numirea a doi membri supleanti, reprezentanti ai Consiliului Local Galati, in Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998”.

Pe buletinul de vot pe care l-ati primit apar doua nume dl. Vasoi Costel si dl. Marian Alexandru. Daca mai aveti si alte propuneri? Daca nu, va rog sa va exercitati votul si Comisia de numarare a voturilor sa isi faca datoria.

DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Primar, e prima data cand propunerile pentru premiile Municipiului Galati si pentru Cetateni de Onoare nu apar pe ordinea de zi. Puteti sa dati un raspuns? Desi comisia a aprobat.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Avand in vedere ca au venit materialele ceva mai tarziu am zis sa nu mai aglomeram ordinea de zi de astazi, tot urmand sa avem o sedinta extraordinara vom discuta si acest subiect atunci.

DL. ILIE ZANFIR:

Multumesc.

DL. RAINEA NICOLAE:

Vreau sa citesc HCL 105/30.11.1994 care stabileste modalitatea de acordare a premiilor municipiului. Citesc finalul:”Premiile se acorda de regula cu ocazia sarbatorilor Galatiului prilejuite de Sf. Andrei”. De ce a intarziat vrem sa stim si noi? Nu facem doua sedinte pentru treaba aceasta. Lumea intreaba si trebuia sa le spunem ca nu vor fi. La fel cu Cetatenii de Onoare. De doi de ani de zile nu s-au mai acordat. Intr-o discutie particulara cu dl. Primar, acesta si-a exprimat nemultumirea, cu care sunt de acord ca, de-a lungul timpului, din 70 de titluri acordate din 1993, s-au acordat si titluri nemeritate. Regulamentul de acordare a acestor premii, permite retragerea titlului celor carora li s-a acordat in mod eronat.

De asemenea tot legat de Serbarile Galatiului pe platforma de la Casa de Cultura a Sindicatelor se organizeaza “Targul mesterilor populari”. Am intrebat la Licitatii de ce nu s-au acordat si la oamenii din Galati spatii acolo. Mi s-a raspuns ca sunt prea multe cereri si, pentru ca nu incapeau, nu au dat la nimeni aprobare. Pana la un punct am fost de acord, dar vreau sa spun ca tot in ziar a aparut ca nu se mai ocupa “Gospodarire Urbana” de treaba aceasta, ci se ocupa altcineva. Am aflat, si va rog sa ma corectati daca gresesc, ca se ocupa tot acelasi domn Adam. Si mi-au mai spus 3 dintre acesti negustori:”Am vrut sa ne ducem si noi cu preparate, nu cu mici. Ne cer pentru trei zile 10.000.000 pentru un cort”. Daca este normal asa, sau nu, nu mai cunosc. Cred ca trebuia sa le dea voie si alor nostri.

Mai vreau sa mai precizez, ca in calitatea care o am de fost international, am fost invitat in mai multe orase. Am fost la Pitesti, am fost la Iasi, am fost la Dobreta Turnu Severin si la Baia Mare. Vreau sa spun ca in parcurile imense pe care le au aceste orase au organizat serbari de genul acesta populatiei si le-a dat voie micilor producatori, care platesc taxe si impozite, sa apara si ei cu mici, cu bere, pentru ca e o sarbatoare unica. Stiu ca in urma acestor serbari sunt tone de gunoaie, dar nu stiu daca “de frica soarecilor trebuie sa daramam casa”. Eu va spun ca sunt foarte multe nemultumiri din partea acestor mici producatori care ar fi vrut si ei sa apara pe undeva. Sigur, pentru curatenia orasului, am fixat de comun acord cele 4-5 locuri unde se poate organiza targul. Era de dorit ca si oamenii nostri din Galati care platesc taxe si impozite sa fie lasati macar pe 30 noiembrie. Am vrut sa ridic si aceasta problema pe care a ridicat-o dl. Ilie Zanfir. Era bine daca o faceam acum. Avem directie care se ocupa. In anii trecuti nu a existat situatia de a nu se face, pentru ca materialele nu au venit la timp. Eu stiu ca cei din Comisia 4 au dat tabelul cu cei care merita si institutiile, pentru ca in 2004 s-a facut o alta hotarare in care s-a stabilit exact cine si cum trebuie sa ia aceste premii.

PRIMAR, MARIUS STAN:

A ridicat mai multe probleme dl. Rainea. Le iau invers, de la coada la cap.

Daca aveti reclamatii de facut, vizavi de cum se organizeaza Serbarile Galatiului la Papadie, trebuie sa va adresati dlui. Sergiu Dumitrescu. Dupa cum ati vazut, prin HCL de astazi s-a incheiat un parteneriat cu Centrul Cultural “Dunarea de Jos” si ei organizeaza. Cand am organizat si am lasat Faleza libera au venit tot felul de reclamatii si reclamangii, nici atunci nu au incaput cu totii, li s-a cerut bani multi, s-a imbogatit cineva. De data aceasta am facut Serbarile Galatiului” asa, fara sa cheltuim niciun leu din bugetul local, dar acum nu lasam pe “nu stiu cine” care vine, probabil, cu peschesul pe la cineva. Asa s-a procedat de-a lungul timpului. Si am vrut sa facem ceva decent. Cat despre dl. Adam care spuneti ca organizeaza, dl. Adam este partener cu cei de la Mall, care este o societate privata, organizeaza in parcarea de la Mall acele manifestari unde, probabil, ca cei care se duc pe domeniul privat trebuie sa plateasca o chirie stabilita de comun acord cu proprietarul de acolo. Am vrut sa fim degrevati total de măgăriile care s-au spus de-a lungul timpului. Dar nu va lasati influentatit va rog frumos, de toti cei care vin si care au fost invatati dand o spaga in stanga si in dreapta sa vanda mici la orice colt de strada in orasul acesta si sa vanda toate mizeriile posibile, tiganeli pe care le-am vazut in iarmarocul de pe la tara. Avem pretentia ca suntem un oras civilizat. Si asa vrem sa fim, iar manifestarile care se fac acolo se fac intr-un cadru civilizat, cu spectacole civilizate pentru oameni civilizati. Nu ne mai certati pe noi pentru povestea aceasta. Nici cand nu cheltuim bani publici e prea scump. Nu putem satisface niciodata pe toata lumea. Orice am face. Putem sa inventam ce vrem noi. Nemultumiti vor fi tot timpul.

Referitor la Premiile Galatiului, intr-adevar de-a lungul timpului s-au dat cu mare lejeritate ducand titlul de “Cetatean de Onoare” in derizoriu. Nu vreau eu sa iau lista si sa fac evaluari. A retrage cuiva un titlu pe care l-a primit odata, inseamna sa-i aduci o jignire unui om care nu are nicio vina. Suntem neoameni?

Am solicitat Comisiei 4, care se ocupa de lucrul acesta, sa fim putin mai selectivi. Atunci cand propunem pe cineva ca Cetatean de Onoare al Galatiului sa fie un personaj, care intr-adevar a facut ceva, care peste 100 de ani va fi pomenit in orasul acesta. Aceasta era ideea. Asadar nu cred ca vrea sa fie cineva Cetatean de Onoare, pentru ca beneficiaza de abonament gratuit la transport. Cetatean de Onoare este mai presus de astfel de meschinarii si vrem sa fie o persoana care sa insemne ceva extraordinar pentru acest oras. Ca nu le dam acum, Sarbatorile Galatiului inseamna Sf. Andrei, dar am vrut sa facem aceasta manifestare, de inmanare a Premiilor Galatiului in cadrul unei gale frumoasa, decenta urmata de un spectacol. Ca nu se fac pana in

Sf. Andrei chiar mi se pare o chestie... si sa fim si certati pentru asta mi se pare deplasat. Am ajuns noi cei de la Primarie precum negrii de pe plantatie. Fiecare isi permite sa ne traga de mana si pe strada si oriunde. Sa avem si putina decenta si putin respect atunci cand vorbim, totusi. Pentru ca in spatele meu si al celor prezenti aici se ascunde munca a sute de oameni. Si nu putem sa o ducem tot timpul intr-un derizoriu si bascalie cum vrea toata lumea. Eu tot evit sa iau pozitii publice. Vad tot felul de maimutoi care isi permit prin conferinte de presa sa vorbeasca despre Primarie. Habar nu au de ce se intampla aici. Vorbesc fara date, fara nimic si isi permit sa arunce cu noroi, probabil in speranta ca noi o sa le pomenim numele si o sa spunem “uite tovarasul cutare ce a zis”. Nu le pomenesc numele niciodata, pentru ca nu sunt decat niste oameni care, cand au avut ocazia sa faca ceva pe domeniul lor, pentru orasul acesta, praf au facut totul. Si nu vreau sa ma intorc in timp si sa vorbesc de lucururi care au incidente cu Codul Penal. Sa-si vada de treburile lor. Sa lase problemele de campanie. Cam devreme cu campania. Iar din partea dvs, dl Rainea, am pretentii, sunteti consilier de o viata. Nu ne luati chiar asa in derizoriu cu toata activitatea pe care o desfasuram aici. Nu mi se pare normal. Sa plecati urechia la cineva de pe strada. Si sa veniti public sa vorbiti. Pai daca va spun si eu pe strada ce-mi zic oamenii, facem aici o chestie de talcioc, de taraba.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Propun sa ne oprim aici. Dl. Rainea veti lua cuvantul la “Interpelari”. Vom vorbi atunci. Continuam sedinta.

Dna. Cocu, va rugam sa comunicati rezultatele.

DNA. COCU DESILIA:

Referitor la “Proiect de hotarare privind numirea a doi membri supleanti, reprezentanti ai Consiliului Local Galati, in Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998”, persoane nominalizate dl. Vasoi Costel si dl. Marian Alexandru, comunicam, urmatorul rezultat:

Pentru dl. cons.Vasoi Costel din totalul de 25 de voturi exprimate s-au inregistrat 23 voturi „pentru” si 1 „impotriva” si 1 „nul”.

Pentru dl. cons.Marian Alexandru din totalul de 25 de voturi exprimate s-au inregistrat 22 voturi „pentru” si 2 „impotriva” si 1 „nul”.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Supun la vot hotararea.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta”.

Inainte de a trece la punctul 41 as vrea sa va multumesc pentru colaborarea in cadrul cele trei sedinte.

Va rog, propuneri.

DL. MIHAILOV RAUL:

Grupul PNL il propune pe dl. Bucatanschi Mihail.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Supun la vot propunerea grupului.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi:” Interpelari, interventii, cereri”.

Dl. Rainea, va rog.

DL. RAINEA NICOLAE:

Intrucat a fost evocat numele meu, conform Regulamentului am dreptul la replica. DL. Primar, ma adresez personal dvs. Si mie imi pare ca dvs nu ati reusit sa ma cunoasteti de 30 de ani de cand va cunosc pe dvs. Sa stiti ca nu ma las influentat si nu tin parte nimanui. Am transmis ceea ce spune lumea. Si nu trebuie sa ne luam dupa ei, dar nici dvs nu trebuie sa va luati dupa cativa ziaristi care va critica si , de frica, nu mai vreti sa mai faceti nimic acum pentru noi, in Galati. Acesta e adevarul. Asa va judeca lumea. Va propun sa va deghizati in popa, sau in arbitru. Mergeti cu mine pe strada si aflati si dvs ce spune lumea. Dvs m-ati invinuit pe mine si m-ati facut sa intru sub masa:”Ca am pretentii de la nea Nicu”. Ce vreti de la mine? Sa tac din gura ca mutu? Numai sa ridic mana? Va promit ca atat timp cat mai sunt aici sa nu mai ridic niciodata nicio problema. Credeti ca eu sunt impotriva dvs? Ati uitat cat am umblat eu pentru dvs ca sa fiti Primar? Eu va rog foarte mult, am pretentii eu la dvs sa nu ma faceti pe mine, ca intr-o buna zi am sa spun mai multe. Eu am stat in banca mea, eu am adus onoare Primariei si munca mea vad ca nu e apreciata. Am vrut sa fac rau cuiva? Am transmis ce spune lumea.

DL. DIMA CRISTIAN:

Bravo, dl. Rainea.

DL. RAINEA NICOLAE:

Plec cu un gust amar de la sedinta, pentru ca sunt oameni in oras care vor ceva. Adica acestia sunt indecenti, sunt prost crescuti? Aici nu avem numai intelectuali in Galati. Avem oameni care au muncit 40 de ani in combinat si nu au alte posibilitati. Se bucura si ei. Credeti dvs ca se duc la concerte pe frig? Sa stiti ca voi lua “pozitia mortului” si imi acopar gura. Multumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Sa nu considerati ca l-am luat in ras. Este consilier local dupa revolutie si chiar am aplaudat in mod respectuos pentru o persoana care are 5 mandate.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Daca mai sunt interventii?

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

As mai avea doua comentarii.

In privinta Sarbatorilor Galatiului nu am sa dau nume, nu am sa spun orase, dar am sa va spun ca Sarbatorile Americii, la New York, sunt organizate de o linie de magazine si sunt organizate in mod traditional de zeci de ani. Si ma bucur ca exista intentia ca un magazin universal, Mall-ul de la noi, sa se ocupe de acest lucru.

In ce priveste Cetatenii de Onoare, sugerez ca numarul acestora sa fie limitat. Si nu avem decat sa facem un HCL prin care sa spunem si cati Cetateni de Onoare intelegem sa existe la nivelul municipiului Galati, ramanand ca vacantarea unui loc sa se produca pe cale naturala. Va multumesc.

PRESEDINTE, DOBREA VICTOR:

Daca mai sunt interventii? Daca nu, declar inchise lucrarile sedintei de astazi. Multumesc. O seara buna.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Victor DOBREA

AVIZAT SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT, Camelia NEOFIT