Proces verbal din 27.03.2014

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 27/03/2014

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 27 MARTIE 2014

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile inaintea ședinței,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare, in baza Dispoziției Primarului nr.699/21.03.2014.

Ordinea de zi a fost adusa la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 22.03.2014.

Ședința Consiliului Local din data de 27.03.2014 este publica, avand ca președinte de ședința pe dl. Gavan Eugen.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN

27.03.2014

 • 1. Proiect de hotarare privind infiintarea “Serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapan din municipiul Galați”;

 • 2. Proiect de hotarare pentru aprobarea facilităților care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport ale SC TRANSURB SA Galați;

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 27, str Cetatianu Ioan nr.7E;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 11, str. Aleea Poieniței, nr.2;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 28, str. Iordan Chimet, nr.23;

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R.27, str. Traian nr. 439G (fost Traian, 439C,lotl-T43,Pll,Lot 1);

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Mașter Plan-Potentialul natural si peisager din teritoriul municipiului Galați;

 • 8. Proiect de hotarare pentru insusirea raportului informării si consultării publicului privind actualizarea Planului Urbanistic General, Regulamentului Local de Urbanism si Strategiei de Dezvoltare Spațiala a municipiului Galați;

 • 9. Proiect de hotarare pentru insusirea raportului informării si consultării publicului privind Planul Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați;

 • 10. Proiect de hotarare pentru insusirea raportului informării si consultării publicului privind Planul Urbanistic Zonal zone construite protejate ale municipiului Galați;

 • 11. Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările si completările ulterioare;

 • 12. Proiect de hotarare privind incadrarea clădirii situata in Galați, str. Al. I. Cuza, nr.45, bl. Cristal, sc.4,ap.2-3, aflata in administrarea Instituției Prefectului Județului Galați, inchiriata către ASOCIAȚIA “PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII”, in categoria clădirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

 • 13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galați;

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizației pentru Asociația “SMURD” Galați;

 • 15. Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Galați cu Asociația “Adventure Diplomacy” in vederea susținerii proiectului “Care este Everestul tau?”;

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru servicii de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galați, prestate de către Serviciul Public “GeoTopoCad-Expert” Galați;

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea înțelegerii de cooperare intre Municipiul Galați din Romania si orașul Wuhan din Republica Populara Chineza;

 • 18. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a formei de gestiune ca gestiune directa pentru activitatea de infiintare a depozitelor de deșeuri;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Convenției de facturare individuala a consumurilor de energie termica si apa calda de consum;

 • 20. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.4 alin (1) al Anexei I la HCL nr. 14/30.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoana fizica in spitalele publice din rețeaua Municipiului Galați;

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.146/16.04.2013, cu modificările si completările ulterioare, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local in consiliile de administrație la unitățile școlare din municipiul Galați;

 • 22. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.440/24.10.2013, cu modificările si completările ulterioare, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la unitățile de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galați;

 • 23. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea art.2 din HCL 150/20.04.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările si completările ulterioare si pentru stabilirea termenului de depunere a solicitărilor;

 • 24. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de manager-persoana fizica in cadrul Spitalelor publice din rețeaua municipiului Galați;

 • 25. INFORMARE privind misiunea de control efectuata de Curtea de Conturi “Controlul situației, evoluției si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unităților administrați v-teritoriale de către societăți comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților adminstrativ-teritoriale” la SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL;

 • 26. Interpelări, intervenții,cereri;

 • 27. Diverse.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Buna ziua. Va rog de la bun început sa păstrăm liniștea in cadrul ședinței Consiliului Local de astazi, 27.03.2014. La ședința de astazi lipsesc motivat dl. cons. Ungurianu Sorin si dl. cons. Cosea Radu. In cadrul luărilor de cuvânt avem înscrise mai multe persoane. Voi da cuvântul, pentru a prezenta o activitate finanțata pe fonduri europene, grupului de copii de la Școala “Mihai Eminescu”, împreuna cu coordonatorii de proiect, in cadrul Proiectului bilateral “Comenius”. O voi ruga pe dna. îndrumător sa ne spună cateva cuvinte.

DNA. AGAVRILOAIE ELIZA

Buna ziua. Numele meu este Agavriloaie Eliza, profesor la Școala nr.28 Galați si, in numele scolii si al grupului de copii pe care il coordonez, ținem sa va mulțumim in mod special pentru oportunitatea unica de a lua parte la activitatea dvs. In felul acesta punctam si noi un obiectiv al proiectului care se numește “Academia abilităților civice”. Când am inceput sa scriu acest proiect, recunosc ca nu am visat ca vom avea ocazia sa cream un context atat de viu si atat de adevarat, pentru dezvoltarea abilităților civice pentru acești copii. Copiii isi doresc sa fie tratati ca cetateni in momentul de fata si nu ca cetateni in viitor. Ei invata pas cu pas abilitățile cetățeanului european. In acest scop a vizat si o analiza comparativa a ceea ce se intampla in comunitatea galateana si in comunitatea din Konya-Turcia.Va vor spune mai multe copiii, pentru ca au fost intr-adevar impresionați si sunt mai impresionați datorita ocaziei pe care o oferiți astazi.

Va mulțumim.

ALBUIOANA

Buna ziua. Ma numesc Albu Ioana si fac parte din colectivul clasei a-7-a A a Scolii Gimnaziale nr. 28 si sunt una din norocoasele persoane care a avut ocazia sa intre in acest proiect. Prima mea intrebare ar fi. După ce am fost in excursia in Konya am observat ca se folosește foarte mult munca de voluntariat si in special se folosește voluntariatul elevilor. Credeți ca, in proiectele dvs de viitor, pentru dezvoltarea orașului Galați putem noi, copiii, sa contribuim si, in special, credeți ca va puteti pune baza pe Școala nr. 28?

PRIMAR, MARIUS STAN

Mai curând decât credeați, domnișoara. Vom avea in saptamana 07-14.04.-“Saptamana curățeniei” declarata in Galați si cu aceasta ocazie, după ce vom definitiva programul, unul din punctele la care veți fi activi in aceasta campanie o va reprezenta curățenia in jurul școlilor, munca voluntara e la mare cinste in strainate si vom incerca, cu acordul consilierilor, sa facem un clasament al instituțiilor școlare, astfel incat atunci când vine vorba de bugetare pe anumite proiecte vom tine cont de activitatea de voluntariat pe care școlile au desfasurat-o.

ENE VLAD

Buna ziua. Ma numesc Ene Vlad. In primul rând doresc sa va spun ca sunt incantat ca am onoarea de a fi aici in fata dvs si as adresa o intrebare dlui Primar. Doresc sa va intreb:Ce părere aveți despre un sistem de incalzire cu panouri solare, deoarece in Turcia este foarte mult practicat si credem ca si clima ne-ar putea ajuta?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Tot ce inseamna tehnologie noua, evident ne preocupa. Ramane sa vedem unde, când si cum putem si noi sa aplicam proiecte de genul acesta.

ENACHE ANDREI SEBASTIAN:

Buna ziua. Ma numesc Enache Andrei Sebastian si vin din colectivul 7B de la Școala Gimnaziala nr. 28 si sunt incantat sa fiu aici. întrebarea mea pentru dvs este aceasta. Din cate am auzit de la părinți si din mass-media, economia Galatiului este foarte scăzută si nu se compara cu nivelul european. Cum credeți ca putem atrage investitori străini in localitatea noastra?

PRIMAR, MARIUS STAN:

E bine ca ai adresat o astfel de intrebare, pentru ca trebuie sa o nuanțam puțin. Toata lumea si, am văzut pe caile noastre de comunicare, așadar toata lumea adreseaza invariabil Primăriei si Primarului intrebarea:”Cand creați locuri de munca? Cum creați?”

Noi nu cream locuri de munca, nu suntem angajatori, dar avem obligația de a crea un mediu fiscal propice potențialilor investitori si, lucrul cel mai important, sa cream o infrastructura adecvata una care sa fie in concordanta cu cerințele Uniunii Europene, astfel incat sa fim atractivi pentru cei care au bani si vor sa investească. Sunt o condiție de baza.

As vrea sa mai completez, sa nu se simtă copiii cumva jigniți. Am zis ca “ii vom folosi in primul program care va fi demarat, legat de “Saptamana Curățeniei”. Asta nu inseamna ca voi, copiii, sunteti buni numai la făcut curat. Dimpotrivă va așteptam in instituția noastra pentru practica oricând doriți. Avem, am avut studenti care vin aici, ușile sunt deschise, puteti apela la noi oricând.

DNA. BUCȘA CAMELIA:

Va rog sa ne permiteți ca, prin intermediul unui reprezentant al copiilor din Școala 28, sa va inmanam o placheta, cu mulțumiri, inca o data pentru ca ne-ati primit aici.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Mulțumesc. Noi va vom oferi cate o diploma, pentru a putea confirma ca ati fost la aceasta ședința in cadrul proiectului pe care il desfasurati. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Dl. cons. Bugeag, va rog.

DL. BUGEAG GHEORGHE

Dl. președinte,domnilor consilieri, nu poate decât sa ma bucure inițiativa copiilor de la Școala Gimnaziala nr. 28, dar aceasta e bine pentru dumnealor, pentru ca, insotiti fiind de o activitate voluntara, accesarea unor universități viitoare este mult mai facila decât daca v-ati duce fara aceasta insotire de activitati extrascolare.

Dar as vrea sa adresez o intrebare. Aceasta este:Școala Gimnaziala 28 se numea inainte Școala Gimnaziala 28 “Mihai Eminescu” Care e rațiunea pentru care ati renunțat, in Consiliul de administrație, la numele de “Mihai Eminescu” si vi 1-ati insusit pe cel de Școala Gimnaziala nr. 28? Adică v-a fost rușine cu “Mihai Eminescu”?

Va fac doua propuneri. Una din propuneri a venit de la dl. Primar si pe care mi-o insusesc ca sa facem cea mai frumoasa si cea mai curata școala din municipiul Galați.

A doua propunere ar fi, daca ati dori sa adoptați in cimitirul “Eternitatea” mormântul unei personalități, pentru ca acele personalități fac parte din istoria municipiului Galați. Sunt multe morminte care nu sunt ingrijite cum trebuie si ar fi o onoare pentru noi, ca municipiu si pentru dvs ca viitori cunoscători ai istoriei municipiului Galați sa va insusiti aceasta inițiativa, daca se poate.

DNA. BUCȘA CAMELIA

Buna ziua. Sunt la fel de incantata ca si copiii noștri sa fiu alaturi de dvs. In privința primei intrebari, nu am renunțat la “Mihai Eminescu”, el este cel care ne guvernează acum activitatea. Acum, la intrarea in școala, “Mihai Eminescu” este alaturi de noi.

DL. BUGEAG GHEORGHE

Cum se numește școala dvs?

DNA. BUCȘA CAMELIA

Școala noastra se numește Școala Gimnaziala nr. 28. Punct. Fara “Mihai Eminescu”.Daca imi permiteri am sa va explic de ce doar “28”. Este vorba de o Hotarare a Ministerului Educației care ne-a cerut sa eliminam una dintre cele doua denumiri. Nu știu daca am procedat corect. Nu l-am eliminat. Subliniez inca o data, dar Școala 28 a fost Școala 28 de la infiintare. Si hotararea aparține Consiliului Profesoral si nu Consiliului de Administrație.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Dna, acolo sunt mai putini patrioti decât credeți dvs.,dar sa tii la un număr si nu la nume...

DNA. BUCȘA CAMELIA:

Nu are legătură cu patriotismul. Patriotismul este ceva ce se simte si nu ce se scrie.

In ceea ce privește a doua inițiativa formulata de dvs., va mulțumim pentru propunere, o vom analiza si cred ca o vom imbratisa.

Va mulțumesc.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Dl. cons. Mihai Alin.

DL. MIHAI ALIN:

Cred ca a atrage atentia asupra unei titulaturi intr-un moment atat de frumos când au venit niște copii sa ne susțină, mi se pare destul de deplasat. Asa ca as prefera sa lasam disputa aceasta pe alta data. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Mulțumim. Mulțumim si doamnei director impreuna cu copiii care reprezintă acest proiect. Sunt convins ca veri fi invitări la Comisia de cultura in zilele de ședința, astfel încât sa mai discutați eventuala colaborare pentru alt tip de proiecte in municipiul Galați. In continuare dau cuvântul doamnei Popa Sofia. Sunt trei minute pentru fiecare intervenție.Dna. Popa Sofia.

DNA. POPA SOFIA

Ma numesc Popa Sofia si sunt galateanca. In ’97 am cumpărat un apartament cu un balcon. Locuiesc la parter. Si, datorita izolației, s-a mărit 30 de cm pe toata lungimea. Fostul proprietar a avut proiectul, eu am făcut alt proiect ca sa fie cum trebuie, sa nu fie probleme. Din 2003 am început sa fac proiectul si sa mi se dea aprobare la balcon. Nu știu ce a avut dna. Mirea cu mine, “îmi punea bete in roate”. Ma duceam sa-mi dea vize si întotdeauna îmi dadea cate ceva de făcut. Am ajuns pana in 2012 si tot nu mi s-a finalizat acel proiect. Am ramas cu titularizarea veche. A zis ca s-a dat o data si nu mai poate sa-mi dea a doua oara. Aștept răspunsul dvs.

PRIMAR, MARIUS STAN

Rugămintea mea este sa veniti la audiente si vom prelua problema si sa vedem daca, in condițiile legii, putem rezolva sau.

DNA. POPA SOFIA

Si a doua problema. Daca locuiesc la parter, eu îngrijesc terenul de acolo. Si chiar sunt in fata bisericii “Sf. Antonie cel Mare” si mi-ar fi rușine sa fie ceva urat in gradina mea, in curtea blocului. Si am un vecin care întotdeauna are ce are cu mine. Si a venit Politia Locala si mi-a dat 10 milioane amenda, pentru niște ghivece cu flori. Sunt cetatean european, plătesc taxe si impozite si daca pentru niște ghivece cu flori mi se da 10 milioane amenda...

PRIMAR, MARIUS STAN:

Veniti si cu acest subiect la audiente.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Dl. Andreescu Neculai, va rog.

DE. ANDREESCU NECULAI:

Buna ziua. Ma numsc Andreescu Neculai si am venit si luna trecuta si voi veni ori de cate ori e nevoie ca sa primesc un răspuns. In primul rând il întreb pe dl. Primar ce se face cu biletele gratuite pentru TRANSURB pentru pensionarii din Galați? Cu 1000 de lei sa stiti ca este foarte puțin. Cine a fost de acord si știu cine a fost, un deputat din București. A venit si a spus ca 1000 de lei este suficient. Pentru dumnealui, probabil. Vor primi pensionarii biletele gratuite pentru transport in perioada care vine?

S-ar putea sa mai fie si o alta problema. Sunt pensionari care au pensie puțin peste 1000 de lei, 1001 lei si nu primesc biletele gratuite. De ce? Nu știm.

Despre anveloparea blocurilor am mai discutat o data. Am primit o hârtie de la Primărie prin care sunt invitat sa plătesc mai urgent ca Primăria are nevoie de bani pentru lucrări. Si m-am dus si am plătit. Dar noi care am anvelopat blocurile si ne-a costat 10 milioane? Am strâns bani pentru inmormantare si i-am folosit pentru anvelopare. Si acum vreau sa-mi pun centrala, pentru ca am ramas putini in bloc. Eu nu pot sa intrebuintez apa calda, pentru ca nu știu sa folosesc centrala. Căldură ni s-a oprit de la 1 februarie, pentru ca cei care au centrala refuza sa plateasca, si daca au refuzat sa plateasca s-a inchis frumos căldură si am ramas cativa locatari fara căldură. Daca eu am contribuit la Primărie si am anvelopat cu banii mei, 6.000 de lei, cum putem sa ne recuperam banii? Ca eu știu ca 40% dadea Guvernul, 30% Primăria si restul proprietarul. Noi am plătit tot si nu am primit nimic. Si s-a spus ca vom fi scutiti de la plata impozitului pe clădire.

O problema care exista de 38 de ani. Blocurile din str. Vultur, intre Stiintei si Camabel, dețin o centrala termica. Nu știu daca cineva din Primărie a mai venit sa o vada. E intr-o stare jalnica, domnilor. Cade precum peticele de pe hainele unui necăjit. Are coșul de fum mai inalt decât blocul si sta sa cada. Iar aleea dintre blocuri este găurită pentru țevi, iar in urma lucrărilor au ramas gropi si atata tot.

Pensiile vin târziu in municipiul Galați.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

II invitam pe dl. Zaldea Eugen.

DL. ZALDEA EUGEN

Buna ziua. Ma numesc Zaldea Eugen si locuiesc in Cartierul micro 21. In ultima perioada, noi cetățenii din cartier, ne lovim de anumite probleme de tip infracțional. Si, după parerea mea, pentru o cat mai buna colaborare intre cetățenii orașului si organele de ordine publica as dori ca activitatea, cat si organizarea Politiei Locale sa se faca, daca se poate, pe cartiere, pentru o cat mai buna siguranța a locuitorilor. Eu cred ca aceasta idee sper sa fie spre binele locuitorilor acestui municipiu.

Eu va mulțumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN

Sper ca nu v-a trimis dl. director Manoliu. E proiectul cu care a venit la noi la Primărie si pe care, probabil, il vom pune in aplicare cu secții de Politie Locala prin toate cartierele.

PREȘEDINTE, GAVAN EUGEN:

Urmeaza dl. Vrabie Ion.

DL. VRABIE ION:

Buna ziua. Ma numesc Vrabie Ion si locuiesc in Cartierul micro 40. Vreau sa va intreb când aveți de gând sa dati drumul la efectuarea lucrărilor pentru Piața Micro 40? Am inteles ca proiectul a fost făcut mai demult, aprobat de Consiliul Local si, deocamdată, vad ca nu se face nimic. Suntem in anul 2014 si avem o piața din “1900 toamna”. Daca puteti, sa ne răspundeți.

PRIMAR, MARIUS STAN

Nu știu exact termenele. Dl. Director Zaharia, impreuna cu mine, are un program de modernizare a tuturor piețelor din cartiere.

DL. VRABIE ION:

Si inca o problema, in legătură cu câinii comunitari. Vedem ca, din zi in zi,se anunța pe anumite posturi de televiziune. Mai multe persoane sunt muscate, unii au si murit. Vrem sa știm ce facem cu câinii comunitari?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Avem pe ordinea de zi un subiect pe tema aceasta la care dl. director de la ECO SAL, dl. Pucheanu, va răspunde mai in detaliu.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Dna. Tudor Saftica, va rog.

DNA. TUDOR SAFTICA

Buna ziua. Ma numesc Tudor Saftica. Locuiesc in Micro 17. Am venit la dl. Primar cu o problema. Am fost la Primărie si nu am primit niciun rezultat. Si acum am venit la dansul. II rog, din suflet, sa ma ajute in aceasta problema.

La căldură, țevile comune le plătesc de trei ori. Si pe orizontal si pe vertical ca la ceilalți vecini si am cel mai mult, ca suma. Si, de când am repartitoare, eu plătesc de trei ori sumele la țevile comune. Simt ca nu mai pot. Plâng de fiecare data când vad sumele exagerate. Si va rog sa ma ajutati de aceasta data. Ma duc peste tot si nu se ia nicio măsură.

PRIMAR, MARIUS STAN

Dl. director de la APATERM va prelua problema si, in măsură in care are temei legal, va incerca sa rezolve nemulțumirea dvs.

DNA. TUDOR SAFTICA

De când s-au montat repartitoarele este aceasi poveste.

PRIMAR, MARIUS STAN

Dl. director va prelua problema si ne va raporta cum s-a rezolvat. Daca se poate rezolva.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

DL. Brasoveanu Auras, va rog.

DL. BRASOVEANU AURAS

Buna ziua. Ma aflu azi in fata dvs, in primul rând, pentru a va mulțumi pentru sprijinul si susținerea financiara acordata in perioada 2006-2013 Asociației sportive fara scop lucrativ FCM DUNAREA Galați, sprijin financiar in valoare de 6,5 milioane lei, sprijin care a venit si a completat susținerea financiara acordata de sponsorii Asociației, repet si subliniez, sponsori si nu proprietari, in cuantum de 7,5 milioane lei si nu in ultimul rând completând efortul echipei de conducere a clubului, echipa pe care o reprezint, in valoare 4,5 milioane lei, suma obtinuta din transferuri.

In al doilea rând, as vrea sa va supun atenției o situație mai puțin plăcută, faptul ca ne aflam in poziția de a nu putea continua activitatea si de a inchide porțile, deoarece economia de piața este cea care vine si guvernează, din pacate, in acest moment orice activitate atat economica, cat si sociala.

Ne aflam in aceasta situație, pentru ca din cauza unor norme interne ale Administrației fiscale nu am putut prezenta la dosar certificatul fiscal. Eu ma aflu in posesia unui document care atesta ca atat timp cat ne aflam in litigiu, pana nu se da o hotarare definitiva si irevocabila, dânșii nu ne vor elibera niciun document. Din aceasta cauza, ne aflam in situația de a opri activitatea clubului, lucru echivalent cu pierderea posibilității de afirmare sportiva a 250 de copii.

Speram ca, impreuna cu foștii susținători ai clubului, pentru ca am primit o notificare din partea grupului PEC, sponsorul principal al echipei pentru o perioada de 14 ani, ca, din motive obiective nu mai poate continua sa susțină activitatea clubului si atunci, cred ca vom găsi sprijinul dumnealui, astfel incat sa putem sa ne mai prezentam trei etape, lucru echivalent cu finalizarea programului regular pentru a respecta si a nu perturba companionii pe care i-am intalnit in tot acest sezon competional 2013-2014.

In speranța ca pot depune documentația care sa ateste ca nu a fost rea-credinta faptul ca nu am prezentat o documentație asa cum a fost ceruta prin Regulament, si am fost in imposibilitate de plata, va mulțumesc pentru minutele acordate.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Mulțumim si noi.

PRIMAR, MARIUS STAN

Dl. Brasoveanu, ramaneti puțin, pentru ca ma simt dator sa va dau cateva explicații.

Credeti-ma ca este o situație mai mult decât regretabila. Poate ca dintre toti cei din sala de aici, eu inteleg mai bine decât toti, ceea ce inseamna situația limita prin care clubul “Dunarea” trece. Vreau sa duc mai departe subiectul, sa-1 duc si către echipa de prima liga, pentru ca situația este undeva pe aproape. Din pacate, exista niște Regulamente după care ne ghidam, după care finanțam, exista niște legi după care finanțam activitatea sportiva. Si vreau sa creada toata lumea, toti cei prezenti aici, nimeni nu are absolut nimic personal, nimeni nu a luat vreo hotarare cu caracter subiectiv vizavi de ce inseamna finanțarea sportului si trebuie sa spun ca, nu ca sa ma laud, dar cred ca fata de mandatul precedentului primar, sumele alocate pentru clubul “Dunarea”, strict, au fost aproape duble. Din partea noastra a fost toata deschiderea si toata buna voința. Ce s-a intamplat mai departe, asa cum a spus si dl Brasoveanu, legea concurentei , problemele financiare si altele sunt probleme pe care, nu le putem manageria noi. Poate ca ne reproșam pe undeva, ca ar trebui sa facem si lucrul acesta, dar ar însemna un amestec in cluburile care chiar sunt de drept privat. Nu cred ca avem dreptul sa facem asa ceva. Dar întăresc si spun nu ne simțim vinovati, am fost mai mult decât bine voitori. Daca problemele financiare, legate in primul rând de problemele fiscale, prezentarea in fapt a certificatului fiscal cu zero datorii, vor fi rezolvate, puteti apela pe parcursul anului si putem face o rectificare bugetara, pentru ca dosarul 1-ati depus la timp cu neajunsurile prezentate si puteti beneficia mai departe de finanțarea clubului, un amendament pe care, cred ca subscriu toti consilierii si cred ca nimeni nu ar putea avea ceva împotriva acestui amenadament. Daca veniti cu certificatul fiscal zero, nu știu cum, voi trebuie sa luati hotărârile in interior, din partea noastra, in continuare, aveți toata disponibilitatea.

Îmi pare rau de situație, dar legea e mai presus decât toate, decât noi toti si vrem si noi sa dormim liniștiți acasa.

DL. BRASOVEANU AURAS

Daca îmi permiteți, dl. Primar, nu am venit sa fac reproșuri nimănui, am venit sa mulțumesc pentru sprijn, pentru ca, fara sprijinul dvs.,însumat cu efortul celor amintiți, nu am fi putut desfasura activitatea, in aceasta perioada de timp. Este vorba de 10 ani. Din pacate, asa cum ati spus si dvs. legea este clara, daca o privim numai din punct de vedere fiscal, daca o privim din punct de vedere a aplicării normelor, veți observa ca este ambigua si noi ne lovim exact de aceasta ambiguitate a normelor de aplicare a Codului Fiscal. De altfel una din prevederile normelor de aplicare a Codului Fiscal spune foarte clar ca “sumele provenite din donații si din sponsorizări nu fac obiectul popririlor”.Dar sunt norme de aplicare interne care nu sunt făcute publice, pentru a putea fi utilizate. Noi ne lovim de ambiguitatea normelor de aplicare a unor legi. Vreau sa subliniez un singur lucru si nu mai abuzez de amabilitatea dvs. In aceasta perioada de timp, din 18 milioane de lei suma totala ca si buget de venituri, in aceasta perioada de 9 ani, 2,5 milioane lei au fost achitate Fisc-ului.

Va mulțumesc.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Mulțumesc. Sunt prezenti 25 de consilieri. Ședința este statutara. Supun la vot procesele verbale ale ședințelor anterioare din data de 27.02.2014 si 07.03.2014. Cine este pentru? Cine este împotriva?

Cine se abține? (dl. Dobrea Victor) O abținere. Ati lipsit de la ambele ședințe. Procesele verbale au fost votate cu 24 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” si 1 “abținere”.

Supun la vot ordinea de zi a ședinței. O aveți in fata. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? Ordinea de zi s-a votat cu 25 de voturi “pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de /a'Proiect de hotar are privind infiintarea “Serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapan din municipiul Galați .

Stiti foarte bine proiectul de hotarare este aferent si cu Regulamentul. Salutam schimbarea denumirii de “ecarisaj in gestionarea câinilor fara stapan” Am ajuns sa respectam DEX-ul. Totuși, ținând cont de importanta acestui subiect si de faptul ca, pe undeva populația e impartita in doua, inainte de a lua cuvântul domnii consilieri pe marginea subiectului,il rog pe dl. director Pucheanu de la ECOSAL care va prelua aceasta activitate si serviciu, sa spună cateva cuvinte in special pentru informarea cetățenilor. Materialul a fost in dezbatere pe site-ul Primăriei pentru cetateni. A fost, de asemenea, dezbătut la comisii cu asociațiile, fundațiile care indragesc câinii.

DL. PUCHEANU IONUT:

Buna ziua. Ca si element de noutate in acest Regulament,asa cum au prezentat si legea si normele de aplicare care au fost aduse pe masa dvs la sfârșitul anului trecut, legea in sine, se numește Legea adopțiilor si nu a eutanasierii. Acest Regulament, asa cum a fost el conceput, zicem noi, ca a atins cam toate punctele si credem noi, ca s-a făcut cam totul ce se poate face pentu a incuraja aceste adopții.

Ca si element de noutate in ceea ce privește adopțiile putem vorbi de adopția la distanta. E forma in care toti acei iubitori de animale, de câini in mod special, care nu au posibilitatea si nu isi permit intretinerea unui astfel de companion in incinta apartamentului il pot adopta la distanta. Câinele ramane in padocurile noastre, in schimb intretinerea lui cade in sarcina adoptatorului.

Cealalta forma de adopție, pe care cu toti cred ca o stiti, este cea directa prin care câinele este preluat, sterilizat, deparazitat, perfect din punct de vedere medical si este luat acasa.

Un alt element de care as vrea sa aduc aici aminte ar fi acela ca am prevăzut si niște pedepse, amenzi in cazul abandonurilor animalelor. In cazul in care iti asumi obligativitatea intretinerii unui astfel de patruped si Politia Locala sau DSV-ul, cei care au atribuții in verificarea acestui aspect vor găsi pe domeniul public, ulterior adopției, patrupedul pe care ti l-ai insusit, cetățenii si iubitorii de animale trebuie sa inteleaga ca vor trebui sa suporte si repercusiuni in acest caz. Amenzile pe care le avem in vedere sunt cuprinse intre 500-1000 ron. Nu știu daca e mult, nu știu daca e puțin. E o forma de a conștientiza populația ca avem si obligații nu numai drepturi când vine vorba de animale. Daca orice consilier vrea sa afle mai multe aspecte vizavi de Regulament ii stau la dispoziție.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Va mulțumim, dl. director. Daca din partea domnilor consilieri dorește cineva sa comenteze?

Dl. cons. Bugeag.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Domnilor consilieri, trebuie sa ținem cont de faptul ca dezvoltarea, creșterea numărului de câini este in progresie geometrica. Mijloacele de coerciție sunt numai in progresie aritmetica. Ca sa putem vedea cat mai putini câini in strada, trebuie ca mijloacele represive sa fie mai multe si mai diverse. Cam acesta este echilibru ca noi sa putem evita. Pana acolo incat pedepsele sa fie mult mai mari, mai ales pentru ONG-urile care se bat cu pumnul in piept ca au grija de câini si a doua zi, după ce ii iau, ii vedem pe strada. Eu cred si sunt de acord si cu propunerea venita de dimineața din partea dlui. cons. Mihai Alin, ca amenzile pentru ONG-uri trebuie sa fie mult mai mari. Si chiar pentru persoane fizice care isi adopta un câine sa fie mai mari, in jur de 500 de lei.

DL. PUCHEANU IONUT:

De la 500 de lei pleaca in momentul de fata.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Asa este bine, pentru ca cei care adopta câini si ajung pana la 15-20 de câini adoptați, fizic nu au unde sa-i intretina si a doua zi sunt in strada. Ei se bat cu pumnul in piept ca au adoptat 50 de câini. De ex.,o persoana din București a adoptat 102 câini, intr-un apartament.Cum va inchipuiti ca 102 câini pot sta intr-un apartament? Si persoana respectiva nu a patit nimic, dar poate unul din câini a muscat cetățenii noștri pe strada. Eu doream sa spun ca trebuie sa păstrăm acest echilibru intre dezvoltarea numărului si mijloacele de intretinere si sa va gândiți, pentru viitor, la o ședința viitoare, când dvs. credeți ca nu puteti sa faceți fata totuși si câinii mai sunt pe strada, veniti cu alte propuneri in legătură cu pedepsele si asa mai departe.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Eu cred ca punerea in aplicare a Regulamentului ne va conduce la anumite concluzii peste o anumita perioada.

DL. MIHAI ALIN:

Vreau sa fac si eu doua amendamente daca inițiatorul este de acord. Unul este referitor la ce spunea colegul nostru, dl. Bugeag, mai devreme. Daca amenzile pentru persoanele fizice sunt intre 500-1.000 de lei, as dori ca cele pentru persoanele juridice si ONG-uri sa fie intre 2.500-5.000 de lei.

Si al doilea amendament este ca cei care isi asuma adopția unui catel sa fie scutiti de taxa de ecarisaj pe o perioada de 2-3 ani. Estimez ca nu vor fi mai mult de 500 de adopții. Efortul bugetar nu presupune ceva colosal si in felul acesta i-am si incuraja. Daca, pe de o parte, ii pedepsim daca ii lasam in strada, trebuie sa si incurajam. Si persoanele fizice si juridice care adopta, va propun ca pe o perioada de trei ani sa fie scutite de taxa de ecarisaj in baza acelui certificat de adopție care i se da de către acel serviciu, nu cunosc exact toate anexele, nu le-am văzut. Mulțumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN:

De acord cu primul amendament. Al doilea, avand in vedere ca bugetul este deja aprobat sa lasam pentru exercițiul financiar următor, sau vedem cum se desfasoara lucrurile in varianta actualului Regulament si poate pe rectificare bugetara vom reuși.

DL. MIHAI ALIN:

Nu presupune rectificare bugetara aceasta prevedere, întrucât o vom vedea la sfarsit in execuția bugetara. Așadar încurajarea adopției prin scutirea la taxa de ecarisaj se va reflecta in execuția bugetara la sfârșitul anului. Așadar nu presupune acum un efort bugetar din partea noastra, absolut deloc. Asa ca insist pentru acest amendament.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Daca distinsul meu coleg, Mihai Alin, îmi da voie sa gândesc logic aceasta scutire la taxa de ecarisaj e buna. Problema este ca trebuie sa faca dovada ca pe parcursul perioadei de scutire este deținătorul acelui animal. Va dati seama ca daca l-a adoptat si i-a dat drumul, eu cum știu? II scutesc de o taxa si mi se pare dificila aceasta contabilitate.

DL. MIHAI ALIN:

Avem in oglinda amenzile. Așadar daca il găsesc pe strada si aparține cetățeanului respectiv, clar ii dau o data amenda, o data il pun sa plateasca taxa de ecarisaj ca i-a dat drumul. E simplu, nu presupune ceva extraordinar.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Daca îmi permiteți. Am auzit doua luări de poziție de la doi consilieri din Comisia 1. Regulamentul a stat mai bine de o luna pe site. Lasati-1 cum am zis si discutam alta data de al doilea amendament. Al doilea amendament il vom discuta peste 3-4 luni la rectificare.

DL. RAINEA NICOLAE:

Oricât am sta la discuții, tot timpul vor fi contradicții ca si la fotbal. Cea mai buna echipa e cea care nu joaca. Cel mai bun antrenor e cel care nu e propus pentru Divizia A. Eu zic ca cea mai buna soluție ar fi,dintre toate, părerile sa-i facem eunuci pe toti. Daca ii sterilizam intr-un an de zile, mor in mod natural. Nu se mai înmulțesc si cu timpul dispar. Asa vom da amenzi. Uitati-va pe strada. Am făcut 2-3 hotarari. Cei care merg cu câinii cu lesa sa aiba lopatica si punguța ca sa-i ia resturile.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Va reamintesc ca vorbim despre serviciul de gestionare a câinilor fara stapan.

DL. RAINEA NICOLAE:

Dl.Președinte, serios vorbind,aceasta este singura soluție viabila. Cat o sa ne coste intr-un an de zile, in doi? E moarte naturala, nu se mai înmulțesc. Nu au de unde sa mai apara. Pentru cei care ajung in adapost o sa ne coste mai mult decât pentru Cantina sociala.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Eu cred ca dl. director Pucheanu a răspuns la punctul acesta. Dl. cons. Victor Dobrea, va rog.

DL. DOBREA VICTOR:

Am o întrebare mai realista. Care este rata de colectare zilnica si când spera dl. director ca vor dispărea câinii din oraș?

DL. PUCHEANU IONUT:

Pana saptamana aceasta am avut, intr-adevar o mica problema in ceea ce privește logistica pe care am avut-o la dispoziție. In momentul de fata avem trei echipaje, cu trei mașini dotate, capacitatea fiecărui autovehicul fiind de aproximativ 20 de cuști, respectiv 20 de câini. Printr-o minima logica cred ca rata ar fi de 60 de câini pe zi. Si cam asta este ce mi-am propus.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Supun la vot proiectul de hotarare cu primul amendament propus de dl. Mihai Alin referitor la amenzile pentru persoanele juridice si ONG-uri, amenzi care sa fie cuprinse intre 2.500-5.000 de lei.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat cu amendamentul dlui Mihai Alin.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:"Proiect de hotarare pentru aprobarea facilităților care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport ale SC TRANSURB SA Galați”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in

care a fost prezentat.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:"Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 27, str Cetatianu Ioan nr. 7E”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in

care a fost prezentat.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:"Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R.11, str. Aleea Poieniței, nr.2”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 28, str. Iordan Chimet, nr.23”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R.27, str. Traian nr. 439G (fost Traian, 439C,lotl-T43,Pll,Lot /)”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Mașter Plan-Potentialul natural sipeisager din teritoriul municipiului Galați”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 1 vot (dl. Dobrea Victor)

Cu 24 de voturi “pentru”,0 voturi “împotriva”,1 “abținere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru insusirea raportului informării si consultării publicului privind actualizarea Planului Urbanistic General, Regulamentului Local de Urbanism si Strategiei de Dezvoltare Spațiala a municipiului Galați”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru insusirea raportului informării si consultării publicului privind Planul Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 1 vot (dl. Dima Cristian)

Cu 24 de voturi “pentru”,0 voturi “împotriva”,1 “abținere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

DL. DIMA CRISTIAN

Consider ca nu este tratat in mod corespunzător Faleza Dunării care este cel mai important obiectiv turistic si de promenada al municipiului.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Vreau sa va spun ca nu aprobam PUZ Faleza, acum aprobam un raport privind informarea si consultarea publicului. Așadar nu aprobam PUZ Faleza acum.

DL. DIMA CRISTIAN

Mulțumesc, dl. Președinte, dar nu era necesara precizarea. Am văzut ce aprobam si in raportul de informare trebuie tratate lucrurile pentru continuitate. Nu vorbim de PUZ. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru insusirea raportului informării si consultării publicului privind Planul Urbanistic Zonal zone construite protejate ale municipiului Galați”.

care a fost prezentat.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de /a'Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările si completările ulterioare”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in

care a fost prezentat.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind incadrarea clădirii situata in Galați, str. Al. I. Cuza, nr.45, bl. Cristal, sc.4,ap.2-3, aflata in administrarea Instituției Prefectului Județului Galați, inchiriata către ASOCIAȚIA “PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCIE’, in categoria clădirilor pentru care nu se datorează impozit”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in

care a fost prezentat.

Cine este pentru?

Cine este împotriva?

Cine se abține?

 • - 25 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galați .

Daca sunt intervenții?

Dl. cons. Dobrea, va rog.

DL. DOBREA VICTOR:

La acest punct ma voi abține. Sunt de acord cu majoritatea punctelor pentru rectificare bugetara mai puțin cu cel cu creșterea pentru deszăpezire, pentru ca, din

punctul meu de vedere, cel puțin in zona in care locuiesc, aceasta nu a fost făcută corespunzător. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Am inteles. Alte intervenții?

Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            - 1 vot (dl. Dobrea Victor)

Cu 24 de voturi “pentru”,0 voturi “împotriva”,1 “abținere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:"Proiect de hotarare privind aprobarea cotizației pentru Asociația “SMURD” Galați”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:"Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Galați cu Asociația “Adventure Diplomacy” in vederea susținerii proiectului “Care este Everestul tau?”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi\”Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru servicii de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galați, prestate de către Serviciul Public “GeoTopoCad-Expert” Galați

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea înțelegerii de cooperare intre Municipiul Galați din Romania si orașul Wuhan din Republica Populara Chineza”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a formei de gestiune ca gestiune directa pentru activitatea de infiintare a depozitelor de deșeuri”

DL. VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Cred ca trebuie schimbata titulatura.

PREȘEDINTE, GAVAN EUGEN:

Deci modificarea titlului va fi de infiintare a punctelor de colectare a deșeurilor menajere.

Daca mai sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare cu amendamentul de modificare a titulaturii.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Convenției de facturare individuala a consumurilor de energie termica si apa calda de consum

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       -  0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.4 alin (1) al Anexei I la HCL nr.14/30.01.2014privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoana fizica in spitalele publice din rețeaua Municipiului Galați”.

Daca sunt intervenții? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentat.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este împotriva?       - 0 voturi

Cine se abține?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Urmeaza o serie de proiecte de hotarari care sunt pe baza de buletine de vot. Voi citi proiectul de hotarare, o sa va rog sa faceți propunerile aferente, completam buletinele de vot, după care le reluam după numararea voturilor.

Punctul 21 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 146/16.04.2013, cu modificările si completările ulterioare, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local in consiliile de administrație la unitățile școlare din municipiul Galați”.

Practic aici avem de a face cu o demisie si venim cu propunerea ca dl. Vasoi Costel sa fie trecut pe buletinul de vot.

Daca mai sunt si alte propuneri?

Punctul 22 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.440/24.10.2013, cu modificările si completările ulterioare, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la unitățile de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galați”.

Propunerea este tot dl. cons. Vasoi Costel sa faca parte din aceasta Comisie.

Daca mai sunt alte propuneri?

Punctul 23 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea art.2 din HCL 150/20.04.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările si completările ulterioare si pentru stabilirea termenului de depunere a solicitărilor”.

DL. SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN

In conținutul hotărârii se face referire si la modificarea termenului pana când se pot depune aceste solicitări, respectiv pana pe 15 aprilie. Pe langa modificarea privind componenta Comisiei, se face vorbire si de modificarea termenului. Dar in principal aprobam membrii Comisiei.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

Doriți schimbarea termenului? Când doriți?

DL. BUGEAG GHEORGHE

Pana la 1 aprilie.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Atunci pana la 1 aprilie. Deci se modifica termenul pana la 1 aprilie, iar ca membri ai Comisiei știu ca trebuie ca cei din Comisia 1 sa-si desemneze un reprezentant datorita faptului ca dl. cons. Mihailov a trecut de la Comisia 1 la Comisia 3.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL:

II propunem pe dl. cons. Caliga Gigei.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Propunerea este dl. cons. Caliga. In rest Comisia ramane neschimbata.

Punctul 24 de pe ordinea de /a." Proiect de hotar are privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de manager-persoana fizica in cadrul Spitalelor publice din rețeaua municipiului Calați

Dorința este ca sa facem o singura Comisie pentru toate cele trei spitale, cu trei reprezentanți ai Consiliului Local la propunerea dvs. Va rog sa faceți propuneri.

DL. BUCATANSCHI MIHAIL

II propunem pe dl. cons. Ungurianu Sorin.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Dna. Musat Carmina Liana.

DL. VASOI COSTEL

Propunem pe dl. cons. Bugeag Gheorghe.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN

Mai sunt si alte propuneri?

Va mulțumesc. Notati in aceasta ordine pe buletinul de vot.

Va rog sa votati. Si Comisia de numărare sa-si intre in atributiuni.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de INFORMARE privind misiunea de control efectuata de Curtea de Conturi “Controlul situației, evoluției si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unităților administrativ-teritoriale de către societăți comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților adminstrativ-teritoriale” la SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:“ Interpelări, intervenții,cereri”.

Dl. cons. Malinovici, va rog.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Dl. Primar,adresez rugămintea, daca puteti, sa ne spuneți despre rezolvarea societăților care sunt in subordinea Consiliului Local ca sa nu le mai rezolvam prin intermediul presei si toti directorii acestor societari sa vina la Consiliu si sa conlucreze cu consilierii.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Ca sa nu mai lasam loc la comentarii toti directorii sunt obligați, la solicitarea Consiliului Local, la solicitarea fiecărui președinte de Comisie, sa vina atunci când sunt convocări. Aici nu este de comentat, este lege. Asa incat faceri convocarea cu o saptamana, cu doua saptamani inainte si vor veni directorii pe care ii solicitați.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Am crezut ca fiind vorba de Consiliu, o adresa sau o invitație făcută de către consilieri in plen, este ceva oficial. Culmea este ca s-a dat răspuns unei astfel de interpelări prin presa. Si numai parțial, pentru ca, daca dadea tot articolul si se aducea la cunoștința opiniei publice cum stau lucrurile, era cu totul altceva. Așadar rugămintea este sa se conlucreze cat se poate mai bine cu toate societățile, pentru ca e posibil ca unii dintre dumnealor sa considere ca nu sunt in subordinea Consiliului Local, pentru ca sunt operatori regionali. Nu este adevarat. Daca citiri legislația, veri observa ca sunt subordati Consiliului Local.

O a doua rugăminte. Daca ne puteti ajuta si sa ne sprijiniți pentru schimbarea locației unde se oficiază căsătoriile, pentru ca este impropriu acel spațiu de pe Traian.

A treia rugăminte. Ar fi fost bine ca restul de bilete sa fie folosite pana la sfarsit. Va mulțumesc.

PREȘEDINTE, GA VAN EUGEN:

O invit pe dna.cons. Cocu sa ne citească rezultatul votului.

DNA. COCU DESILIA:

Dl. Președinte, am procedat la numararea voturilor si comunicam următoarele rezultate:

Pentru buletinul de vot pentru “Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.440/24.10.2013, cu modificările si completările ulterioare, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la unitățile de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galați”, a fost nominalizat dl. cons. Vasoi Costel.

Așadar pentru dl. cons.Vasoi Costel din 25 de voturi exprimate s-au inregistrat 23 de voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” si 1 vot “anulat”.

Pentru buletinul de vot pentru “Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.146/16.04.2013, cu modificările si completările ulterioare, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local in consiliile de administrație la unitățile școlare din municipiul Galați” a fost nominalizat dl. cons. Vasoi Costel.

Așadar pentru pentru dl. cons.Vasoi Costel din 25 de voturi exprimate s-au inregistrat 22 de voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” si 1 vot “anulat”.

Pentru buletinul de vot pentru "Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea art.2 din HCL 150/20.04.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificările si completările ulterioare si pentru stabilirea termenului de depunere a solicitărilor”, a fost nominalizat dl. cons. Caliga Gigei.

Așadar pentru pentru dl. cons. Caliga Gigei din 25 de voturi exprimate s-au inregistrat 22 de voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” si 1 vot “anulat’.

Pentru buletinul de vot pentru "Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de manager-persoana fizica in cadrul Spitalelor publice din rețeaua municipiului Galați , au fost nominalizați: dl. cons. Ungurianu Sorin, dna. cons. Musat Carmina Liana si dl. cons. Bugeag Gheorghe.

Va cominicam următoarele rezultate:

Pentru dl. cons.Ungurianu Sorin din 25 de voturi exprimate s-au inregistrat 21 de voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” si 2 voturi “anulate”.

Pentru dna. cons. Musat Carmina Liana din 25 de voturi exprimate s-au inregistrat 20 de voturi “pentru”, 3 voturi “impotriva” si 2 voturi “anulate”.

Pentru dl. cons. Bugeag Gheorghe din 25 de voturi exprimate s-au inregistrat 20 de voturi “pentru”, 3 voturi “impotriva” si 2 voturi “anulate”.

PREȘEDINTE, GAVAN EUGEN:

Va mulțumim. închidem ședința, va mulțumim, ne reintalnim marți, la comisii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, GAVAN EUGEN

AVIZAT

SECRETAR, Radu KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT