Proces verbal din 10.12.2014

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 10/12/2014

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10 DECEMBRIE 2014

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei Primarului nr.4227/05.12.2014.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 06.12.2014.

Sedinta Consiliului Local din data de 10.12.2014 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. Bucatanschi Mihail.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 10.12.2014

 • 1. Proiect de hotarare privind instituirea taxelor pentru activitati cu impact asupra mediului inconjurator pentru anul 2015;

 • 2. Proiect de hotarare privind instituirea taxei pentru statii fixe de telefonie mobila;

 • 3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MEIKYO si Municipiul Galati;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA GALATI si Municipiul Galati;

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL “DUNAREA” Galati si Municipiul Galati;

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV PHOENIX GALATI si Municipiul Galati;

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Clubul Sportiv “Universitatea” Galati si Municipiul Galati;

 • 9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 7/30.01.2014 privind stabilirea cotizatiei Consiliului Local Galati pentru Asociatia “TEHNOPOL” Galati, pe anul 2014;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Pasarela pietonala bd. Brailei-zona Spitalului Judetean”;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati;

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru copiii beneficiari ai Centrului de Zi “Prietenii Scolii” din cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati;

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea;

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social;

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice “Sf. Spiridon” Galati;

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice “Stefan cel Mare si Sfant” Galati;

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Financiar Crese Galati;

 • 18. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

 • 19. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de Societatea Gospodarire Urbana SRL Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei ce trebuie achitata de catre Societatea Apaterm SA Galati, pentru utilizarea in anul 2015 a bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati;

 • 21. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Andry SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 68 din municipiul Galati;

 • 22. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Badilas Com SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galati;

 • 23. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Relajcar SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 62 si 64 din municipiul Galati;

 • 24. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Sogitour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galati;

 • 25. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Transdan SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 61 din municipiul Galati;

 • 26. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Transcris SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 60 din municipiul Galati;

 • 27. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea ACJ Globe Tour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 79 si 84 din municipiul Galati;

 • 28. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Comsamo SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 63 si 77 din municipiul Galati;

 • 29. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de Societatea Transurb SA Galati pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Galati;

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati, pentru anul scolar 2014-2015;

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2014, trimestrul 4;

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”,in vederea subventionarii proiectului “Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 35. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”,in vederea subventionarii proiectului “Centrul rezidential de fete”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia INIMA DE COPIL,in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia IMPREUNA, in vederea subventionarii proiectului “CLUBUL SENIORILOR-COMPLEX DE SERVICII SOCIALE”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia FAMILIA, in vederea subventionarii proiectului “Centrul de recuperare pentru victimele violentei domestice”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia FAMILIA, in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia CUVANTUL INTRUPAT, in vederea subventionarii proiectului “Centrul comunitar pentru copii aflati in dificultate “La Vale”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 41. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Asociatia Filantropica “Sf. Antonie cel Mare”, in vederea subventionarii proiectului “Sfantul Antonie cel Mare”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 42. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR, in vederea subventionarii proiectului -Centru de zi “Speranta” pentru persoane varstnice cu dizabilitati, in temeiul Legii 34/1998;

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR, in vederea subventionarii proiectului- Centrul de Ingrijiri Comunitare la Domiciliu pentru Persoane Varstnice Defavorizate, in temeiul Legii 34/1998;

 • 44. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI, in vederea subventionarii proiectului- Centrul de Sprijin Social pentru Romi din municipiul Galati, in temeiul Legii 34/1998;

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, in vederea subventionarii proiectului-Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOTI” -Centru de recuperare, reabilitare, incluziune sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati fizice si asociate din Municipiul Galati, in temeiul Legii 34/1998;

 • 46. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat pentru subventionarea serviciilor sociale acordate de Centrul de zi pentru copii din cadrul Parohiei Sf. Spiridon in anul 2015;

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat cu Parohia Pogorarea Sfantului Duh pe anul 2015, pentru subventionarea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale “Sperante pentru varsta a III-a”;

 • 48. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului -Centrul de recuperare pentru victimele violentei domestice;

 • 49. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Inima de Copil pentru sustinerea proiectului- CENTRUL DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII IN DIFICULTATE;

 • 50. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului- CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN DIFICULATATE;

 • 51. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social;

 • 52. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Industrial Parc SRL, pentru anul 2014;

 • 53. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, a blocurilor de locuinte A, B, si F, situate in Galati, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, in vederea vanzarii;

 • 54. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010 GALATI si municipiul Galati;

 • 55. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Pietelor Agroalimentare SA, pentru anul 2014;

 • 56. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public Ecosal Galati;

 • 57. Proiect de hotarare privind acordarea titlului “Premiul Municipiului Galati”;

 • 58. Proiect de hotarare privind acordarea titlului “ Cetatean de Onoare al Municipiului Galati”;

 • 59. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii premiilor in bani pentru elevii, studentii si sportivii care vor primi “Premiul Municipiului Galati”, din fondurile Fundatiei “Andreiana Juventus”;

 • 60. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului actiunilor sociale, culturale, sportive si civice pentru luna ianuarie a anului 2015;

 • 61. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV ARCADA si Municipiul Galati;

 • 62. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV UNITED GALATI si Municipiul Galati;

 • 63. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2014;

 • 64. Interpelari, interventii, cereri;

 • 65. Diverse.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Buna ziua. Declar deschisa sedinta si incepem cu prezenta. Sunt prezenti 22 de consilieri locali din 27 si lipsesc motivat: dl. Avramescu Marian, dl. Bugeag Gheorghe, dl. Cosca Radu, dl. Gavan Eugen si dl. Mihailov Raul. In aceste conditii indeplinim cvorumul si putem incepe sedinta.

Vom incepe cu inmanarea diplomelor unor tineri elevi care au facut o figura frumoasa la olimpiadele nationale si internationale, 7 internationale si 2 nationale. De asemenea vor fi premiati si 11 profesori care i-au pregatit si, cu aceasta ocazie, ii felicit si vreau sa va spun ca premiile vor fi inmanate de catre dl. Primar. Invitam elevii si domnii profesori sa se apropie. (Festivitate de premiere).

DL. PROF. CIUCHINA VASILE:

Dl. Primar, stimate doamne si stimati domni consilieri va multumesc in mod deosebit pentru implicarea, pentru atentia pe care administratia publica locala o acorda educatiei. Cred ca este prima data in ultimii 25 de ani cand, intr-o sedinta de consiliu, suntem invitati noi cei care lucram intr-un sector foarte important, dar, cateodata, neglijat. Suntem onorati ca acum, in perioada aceasta a sarbatorilor de iarna ati adus o mare bucurie in suflet, nu doar celor direct implicati, ci si comunitatii, profesorilor din Galati care se straduiesc sa pregateasca viitorul acestei comunitati si promitem sa facem ca tinerii sa revina in comunitate, pentru ca sunt convins ca vor avea si aici ce face si sa speram ca totul va evolua spre o directie pozitiva.

Va doresc “Sarbatori fericite”, un an nou bun cu tot ce sperati.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Multumim acestor tineri si profesorilor pentru munca depusa si daca e sa ne mandrim cu ceva in realizarile orasului Galati , iata ca acesti tineri ne fac cinste si ne duc renumele peste hotare. Va multumim.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Daca avem grija de cei care se ocupa de pregatirea elevilor, avem grija de premianti, cred ca toti avem obligatia morala sa facem tot ce depinde de noi ca sa-i facem sa ramana in Galati. De ce? Pentru ca, din pacate, exodul de intelectuali in Romania este unul extrem de mare. Multumesc.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Am rugamintea ca aceia dintre dvs care considera ca au un interes personal intr-una dintre problemele supuse dezbaterii sa nu voteze si sa anunte acest lucru acum, la inceputul sedintei.

DL. MIHAI ALIN:

Eu nu voi vota la punctul 1, pentru ca am un conflict de interese.

DL. DIMA CRISTIAN.

Nici eu nu voi vota si nici dl. Ilie Zanfir nu va vota la punctul dedicat Fundatiei “Andreiana Juventus”.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Continuam sedinta si supun la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

Procesul verbal s-a votat cu 22 de voturi “pentru”.

Supun la vot aprobarea ordinii de zi.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine? Ordinea de zi s-a votat cu 22 de voturi “pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind instituirea taxelor pentru activitati cu impact asupra mediului inconjurator pentru anul 2015”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot. Dl. Mihai Alin nu voteaza.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind instituirea taxei pentru statii fixe de telefonie mobila”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. DOBREA VICTOR:

Nu sunt de acord cu marirea taxelor din cel putin 3 motive. Unul ar fi ca, din punct de vedere legal,putem sa amanam pana la anul. Al doilea motiv ar fi ca in Galati nu se observa o crestere si o bunastare economica a oamenilor ca sa plateasca taxe mai mari si al treilea motiv, pentru ca nici bugetul pe care il avem nu am fost in stare sa-l cheltuim. Multumesc.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Vreau sa spun ca,liberal fiind, sunt impotriva taxelor, asa incat la capitolul acesta o sa-mi permit sa nu fiu de acord. Va multumesc.

DL. MIHAI ALIN:

As solicita initiatorului sa accepte un amendament si anume o scutire de la taxe si impozite pentru societatile care au codul CAEN 5914- proiectie de filme cinematografice. As dori ca aceasta scutire sa se aplice pe o perioada de 4 ani. As dori sa incurajam aceste societati sa investeasca si sa le scutim de la plata taxelor si impozitelor locale timp de 4 ani.

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

Pentru acordarea de scutire avem nevoie de un regulament, de o procedura care tine si de ajutorul de stat si nu putem sa acordam in aceasta sedinta. Trebuie supus dezbaterii publice proiectul o luna de zile. Dureaza.

DL. MIHAI ALIN:

Dati-mi voie sa va contrazic. In momentul in care am aprobat anumite scutiri si facilitati fiscale la taxe si impozite locale, nu a fost nevoie de dezbatere publica.

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

Ba da. Va arat ca s-a facut procedura si anul trecut, inclusiv s-a notificat la Comisia pentru ajutoare de stat.

DL. MIHAI ALIN:

Imi retrag amendamentul, daca nu este posibil.

DL. BOGATU HRISTACHE:

Sa se faca o prezentare a acestui proiect, pentru ca vad ca multa lume interpreteaza ca s-au marit taxele si impozitele.

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

In fapt nu este o marire a taxelor si impozitelor. Se actualizeaza in functie de indicele de inflatie. Nu se majoreaza impozitele la modul real. Doar se aplica acest indice de inflatie.

Daca s-ar face o data la trei ani, sarcina ar fi mai mare pentru contribuabili. Cresterea ar fi mult mai consistenta.

PRIMAR, MARIUS STAN:

As vrea sa se inteleaga o data pentru totdeauna ca nu marim taxele si impozitele, pentru ca am vazut fiecare vorbeste asa cum vrea si cum ii place,sau cum politic da mai bine. Daca probabil esti pe partea cealalta in opozitie zici:”Domnule, ce nenorocire la Galati.”

S-a facut doar o reactualizare cu rata inflatiei, lucru care ne obliga. Ne obliga Codul Fiscal sa facem un reglaj la trei ani de zile. Daca nu faceam acum, anul urmator era o marire. Trebuia sa facem obligatoriu o marire care era substantiala la taxele si impozitele locale. Asa mi se pare o adaugare a ratei inflatiei, mi se pare un lucru absolut normal si firesc. Nu am facut-o doi ani de zile, tot in ideea de a ajuta pe cei care sunt in mediul economic, dar si persoanele private. Dar Codul Fiscal, repet, ne obliga sa facem aceasta ajustare si atunci, la anul incarcarea ar fi mult mai mare pe societati si pe persoanele fizice. Dar va rog, sa tineti cont. Nu este nicio marire a taxelor, ca sa fie clar.

DL. DOBREA VICTOR:

Nu vreau sa ducem in eroare publicul. Este o marire cu 2.62% a taxelor si impozitelor. E clara treaba aceasta. Sarcina nu este aceeasi. Doar ca anul acesta platim in plus cu 2.62%. Aceasta e problema. In plus legea nu ne obliga sa o facem anul acesta. Ne obliga la anul. Multumesc.

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

Ca si modalitate de calcul s-a facut in functie de indicele de inflatie. A fost 1.44% in anul 2014, 1.20% in anul 2013. Intr-adevar luat asa ca si calcul prin aplicarea acestei sume pare ca o marire in sensul acesta.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Daca imi dati voie. Aici nu vorbim de marire. Exista o marire efectiva. Trebuia calculata in fiecare an cum a spus dl. director, 1.44% in anul 2014, 1.20% in anul 2013 ajungeam la 2.6 % pe doi ani. Problema este de efort financiar. Daca acceptam sa marim la anul vom avea un coeficient de 3-4%. Asadar cand e mai usor? Mie imi pare rau ca nu am “marit” si anul trecut. Nu am marit, ci nu am aplicat indicele de inflatie. Daca aplicam indicele de inflatie se suporta mai usor plata acestor taxe. Vorbeam de unu si ceva anul trecut. Suntem obligati sa platim doi si ceva la suta.

DL. MIHAI ALIN:

Si efectul cumulat, dl. Marian Alexandru, care este? Mai mare daca o marim o data la trei ani? Sau daca o marim treptat?

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Eu vorbesc de efort financiar. Galateanul simte mult mai usor sa plateasca unu si ceva in plus, decat trei si ceva la trei ani odata. Plateste, dar vorbim de efortul financiar. Faceti distinctie intre actualizare si efort financiar. Multumesc.

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

Cresterea in medie este de 8 lei pe un an de zile.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Este adevarat. Aceiasi bani ii platim in trei ani, sau in fiecare an esalonat. Psihologic ii vine mai usor galateanului sa plateasca o actualizare cu 1% decat cu 3%.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 2 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor)

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva”, 0 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MEIKYO si Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 2 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi”impotriva”, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA SPORT CLUB

MUNICIPAL DUNAREA GALATI si Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?


- 20 voturi

-  0 voturi

-  2 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi”impotriva”, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL “DUNAREA” Galati si Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 2 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi”impotriva”, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV PHOENIX GALATI si Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Am simtit ca e de datoria mea sa fac aceasta interventie avand in vedere ca sunt “abtineri” la aceste hotarari care au vizat suplimentarea sumelor acordate structurilor sportive si pentru o buna intelegere, conform prevederilor regulamentului conform caruia se face aceasta suplimentare a sumelor... Suplimentarea se face dupa regulament adica pana la 1/3 din bugetul de functionare a structurilor sportive pentru anul competitional in curs. In alocarea initiala pe care Consiliul Local a facut-o pentru structurile sportive, a existat o rezerva care nu a fost repartizata. Am considerat ca este de datoria noastra sa-i sprijinim pe cei care aveau nevoie sa-si continue activitatea sportiva pana la finalul anului campionatului actual, motiv pentru care toate structurile sportive, care au solicitat si aveau dreptul sa primeasca, au primit, in limita permisa de regulament, 1/3, valoare necesara continuarii activitatilor. Nu am inteles rostul “abtinerilor”. Multumesc.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 2 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi”impotriva”, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Clubul Sportiv “Universitatea” Galati si Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 1 vot (dl. Bucatanschi Mihail)

Cu 21 de voturi “pentru”, 0 voturi”impotriva”, 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 7/30.01.2014 privind stabilirea cotizatiei Consiliului Local Galati pentru Asociatia “TEHNOPOL” Galati, pe anul 2014”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. DOBREA VICTOR:

Am citit cu mare atentie materialele care s-au prezentat si, ca sa fiu sincer, nu am inteles foarte bine cu ce se ocupa Asociatia. Scrie aici ca se ocupa cu “promovarea unei activitati economice”, dar eu in Galati nu le-am vazut, cu “cresterea productivitatii muncii” , ma indoiesc “transfer de tehnologie si inovatie, strategii de dezvoltare locala si regionala”.

Am citit si succesele care s-au realizat, dar nici aici nu am inteles.

As vrea sa stiu, daca poate sa spuna cineva, ce numar de salariati, angajati sunt la aceasta Asociatie si daca se poate spune o realizare mai deosebita pe care am putea sa o luam in calcul avand in vedere ca marirea solicitata este destul de consistenta pentru bugetul local.

DL. HUMELNICU MARIUS:

In proiectul de hotarare scrie “modificarea HCL 7/30.01.2014”, iar in Expunerea de motive scrie ca “se aproba cotizatia”. Cotizatia ramane la nivelul anului 2014. Nu e nicio creștere si nicio modificare. Doar aprobam...

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

In urma discutiilor care au avut loc, ideea este de crestere a cotizatiei la 600.000 pe an. S-a hotarat sa ramana la 450-470.000 cat era prima data. Asadar sa mergem cu aceeasi cotizatie si anul viitor.

DL. MOCANU IONUT:

Buna ziua. Ca sa-i raspund dlui. Dobrea pe scurt. Sunt 5 angajati. Ceea ce a citit dl. Dobrea este din Statutul Asociatiei creata in anul 2005. Poate o parte din ele nu sunt in concordanta cu realitatea.

Ca si actiuni reusite nu cred ca sunt la fel de mari ca realizarile Santierului Damen, unde dansul este director. Pentru un an de zile de cand am preluat Asociatia le consider destul de consistente. Multumesc.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

As vrea sa completez si eu, sustinerea pentru continuarea activitatii acestei Asociatii care, atunci cand a fost constituit TEHNOPOL-ul la Galati pur si simplu s-a urmarit participarea institutionala a Primariei Municipiului Galati in Clubul “Marii Negre”.

La inceput aceasta activitate s-a limitat doar la reprezentarea Municipiului Galati la diverse reuniuni, intalniri. Avand nevoie de sustinerea institutionala prin mai multe structuri la nivelul municipiului Galati si, aici ma refer la sustinerea activitatilor pentru IT-isti in “Parcul de Soft”, sustinerea si promovarea activitatilor in Parcul Industrial pe care, in sfarsit, reusim sa-l promovam si sa finalizam demersurile facute pentru a putea incheia contracte de concesiune pentru dezvoltarea afacerilor la nivelul acestei zone. Eforturile pe care TEHNOPOL, in perioada urmatoare, la va face se vor concretiza in elaborarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Galati, Strategie de care avem absoluta nevoie pentru promovarea proiectelor cu finantare europeana si nu numai. Pentru sustinerea acestor proiecte in plan national si chiar la nivelul Comisiei Europene e nevoie de sustinere materiala a acestor activitati, pentru ca viata ne-a dovedit ca, pe parcursul anilor 2013 si chiar in 2014, am fost pusi in situatia sa renuntam la diverse obiective de investitii, la diverse proiecte, pentru ca ne-am blocat din punct de vedere tehnic in procesul de elaborare a documentelor, a proiectelor. Prin aceasta Asociatie putem lucra mult mai usor si putem sustine aceste proiecte de dezvoltare. Eu consider, personal si cred ca si colegii mei sunt in asentimentul meu, ca e nevoie nu numai sa asiguram aceeasi finantare la nivelul anului 2014, ci sa o suplimentam motiv pentru care va propun ca suma pe care o alocam pentru continuarea activitatii, in 2015, sa fie de 650.000 de lei. Multumesc.

DL. DOBREA VICTOR:

As vrea sa mai fac o scurta interventie. As vrea sa-i spun dlui Director ca ma aflu la aceasta masa in calitate de consilier local. Si totusi nu mi-a raspuns la a doua intrebare. Insist sa aflu care a fost cea mai importanta actiune pe care a desfasurat-o Asociatia anul trecut.

DL. MOCANU IONUT:

Dl. Director, dupa parerea mea si in spiritul Statutului acestei Asociatii, cred ca cea mai mare realizare a fost un zbor cu balonul in stratosfera. Asteptam inca rezultatele unui laborator din Bucuresti care ne va preciza daca am reusit sa colectam prin acest zbor cativa meteoriti si particule extraterestre. Consider cea mai mare realizare lasand la o parte restul care este prezentat mai pe larg in materialele mele. Va multumesc.

DL. DOBREA VICTOR:

Nu am gasit in Statut acest lucru.

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

In ceea ce priveste Asociatia TEHNOPOL,ea ne-a ajutat foarte mult in elaborarea documentatiei pentru BERD, ne-a ajutat cu Strategia de transport public local, care ne-a fost solicitata de board-ul de la Londra al BERD. A avut cateva realizari consistente in 2014.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Am eu o intrebare pentru dl. Popa.

Dvs sugerati un amendament la proiectul de hotarare? Si care este?

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Initial nu am sugerat, chiar l-am formulat. Initial, in materialele prezentate, in Expunerea de motive si Raportul de specialitate, era majorarea cotizatiei la 600.000 de lei, iar amendamentul pe care l-am facut a fost de majorare la 650.000 de lei.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Propun spre aprobare proiectul asa cum a fost in faza initiala cu 650.000 de lei anual. Si as vrea sa fac o paranteza. La intrebari de genul acesta punctuale si cred si putin rautacioase as fi vrut ca aceste intrebari sa fi venit inca de la infiintarea TEHNOPOL care a consumat ani de zile bani si iar bani si nu a intrebat nimeni unde sunt acesti bani si care au fost realizarile din 2005. Vorbim in 2014 ca nu am aflat de niciun proiect care sa fi fost atat de vizibil. Dar intrebarile trebuie sa existe, sunt binevenite. Ne straduim ca prin TEHNOPOL sa infiintam un “cap de pod” la Bruxelles prin care sa fim si noi foarte aproape de ceea ce inseamna CE pentru proiectele care vor fi demarate pe bani europeni. Acesta este un al doilea scop si poate cel mai important fata de toate celelalte. Va multumesc.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Intrucat a aparut acest amendament agreat de dl. Primar, supun la vot proiectul de hotarare cu amendament.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 19 voturi

 • - 1 vot (dl. Dobrea Victor)

 • - 2 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Mihai Alin)

Cu 19 voturi “pentru”, 1 vot ”impotriva”, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat cu amendamentul dlui. Popa.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Pasarela pietonala bd. Brailei-zona Spitalului Judetean”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Nu vreau sa se considere ca vreau sa pun monopol pe interventii. Am o parere personala, si cer intelegerea colegilor nostri din Consiliul Local, nu pentru a bloca acest proiect, ci pur si simplu pentru a vedea ca in Devizul estimativ, care face parte din Studiul de fezabilitate, o serie de cheltuieli sunt estimate cu mult peste valoarea lor reala si aici fac referire la proiectare, la asistenta tehnica, la organizarea de santier, la consultanta pe parcursul proiectarii si a executiei lucrarii care majoreaza valoarea proiectului, dupa aprecierea mea, cu aproximativ 200.000 Euro.

Si v-as propune si aici un amendament ca si indicatorii tehnico-economici pe care noi ii aprobam astazi pentru realizarea acestui obiectiv de investitii, sa se diminueze corespunzator prin reducerea acestor cheltuieli care sunt supraapreciate. Sa mergem pe o valoare de maximum 800.000 de Euro.

DL. HUMELNICU MARIUS:

Din fericire eu locuiesc in zona, in cartierul “Dunarea”. Si trec zilnic prin fata spitalului si nu mi se pare ca intr-adevar este atat de aglomerat. Nu stiu daca s-a facut un studiu de trafic care sa necesite o pasarela. Cred ca cel mai important ar fi sa avem un studiu de trafic si sa implementam “unda verde”, plecand din Micro 20 pana in Parc CFR, mergand cu 50 km/h si sa putem sa ajungem “pe verde”. Acesta este cel mai important lucru. Lasam la o parte suma care este de 1.000.000 de Euro. Inseamna ca in Bucuresti ar trebui sa se faca numai pasarele, pentru ca se sta la semafor de doua sau chiar de trei ori. Noi nu stam decat o data, nu stiu daca prinde cineva... Si va invit sa veniti prin zona. Nu stiu daca stati de doua ori la semafor. Multumesc.

DL. ROTARU SAVEL BARBU:

Eu sunt pentru aceasta pasarela. M-am uitat pe Devizul estimativ si intr-adevar mai putem umbla la valoare. Astazi l-am vazut prima oara. La proiectare, intr-adevar, se mai poate umbla. La estacada care este gata adusa din alta parte. Asa scrie in Deviz. Valoarea totala este de 903.000 Euro. Sunt de acord cu ce a spus dl. Popa ca se poate umbla la niste valori de proiectare, la asistenta tehnica, la diriginte si cred ca se poate merge pe o valoare de 800-820.000 de Euro. Sunt de acord cu introducerea acestei valori si sunt dispus sa fac o discutie cu proiectantul pe aceasta tema. Si cred ca voi castiga.

DL. MIHAI ALIN:

Intr-adevar nu stiu daca ar reprezenta chiar o prioritate, dar in municipiul Galati cred ca am ajuns la un buget la care avem cheltuieli de functionare de 90%, probabil. Nu prea mi se pare oportun sa ne opunem unor investitii indiferent de cum sunt ele. Si de undeva ar trebui sa incepem cu un proiect bun si eu cred ca este un proiect bun. Sau cu ceva nou cu care sa schimbam orasul acesta gri, lasat asa de vreo cinci mandate incoace. Voi vota acest proiect. Sunt si eu de acord cu amendamentul facut de dl. Popa cu limitarea acestei sume la 800.000 de Euro.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Cred ca suntem de acord cu totii ca este o necesitate aceasta realizare. Nu vreau sa intru in contradictoriu cu colegii mei care spun ca in anumite momente ale zilei acolo nu exista trafic intens. Ba, dimpotriva, vreau sa va spun ca este o zona foarte aglomerata, mai ales ca este si un semafor, este si trecerea de pietoni. Pe acolo mereu se creeaza aglomeratie. Sunt de acord cu ce spunea dl. Popa si cred ca ar trebui sa dam drumul la astfel de lucrari, pentru ca, altfel vom ajunge mereu sa ne “bucuram si sa purtam, o mare cinste” cand mergem pe Cosbuc si vedem IMH, cand mergem prin Ada Marinescu si vedem Fabrica de mobila. Haideti sa facem ceva concret pentru galateni.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Vreau sa anunt ca au sosit dl. Gavan Eugen si dl. Mihailov Raul si dam cuvantul dlui. Dobrea.

DL. DOBREA VICTOR:

Sunt de acord cu constructia pasarelei, dar, la cat ma pricep eu, chiar si suma de 800.000 de Euro mi se pare exagerata, vizavi de o pasarela, chiar fiind mai stiintifico -fantastica. Multumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Din capul locului sunt de acord cu amendamentul. Eu am convingerea ca, dupa proiectul de executie, lucrarea va costa si mai putin decat am bugetat noi. Nu am niciun fel de indoiala. Din punctul acesta de vedere.

As dori sa fac doua remarci. Pasarela e mai mult decat utila. Pasarelele pe care le propunem sunt chiar opere de arta cu adevarat. Nu sunt niste poduri cum ati vazut pe la Mamaia. S-a facut comparatie cu Mamaia. Cat de ieftin este la Mamaia si cat de scump este la Galati. La Mamaia a costat fiecare pod cate 800.000 de Euro, ne-a adus dl. Caliga date oficiale. O pasarela care e putin mai frumoasa decat aceea de la gara de la noi. Iar aici este vorba de o pasarela care are lifturi la fiecare descarcare, pasarela este inchisa, acoperita, ferita de intemperii. Este o pasarela care are o forma, “Poarta timpului” se cheama. Chiar are o forma interesanta si ne mai scoate putin din griul acesta in care traim cu totii. Cred ca e mai mult decat necesara si propun proiectul spre aprobare cu amendamentul. Si inca o data imi exprim convingerea, ca dupa proiectul de executie, va fi in mod cert si mai ieftin.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Consider ca acolo problemele de trafic sunt cele de trafic rutier. Consider ca pietonii nu reprezinta o problema. Dar, din punct de vedere al unei anumite estetici, in ideea de a costrui totusi ceva putem sa luam in calcul acest lucru.

Supun la vot proiectul de hotarare cu amendamentul dlui. Popa. Ramane la pretul de 800.000 de Euro.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 1 vot (dl. Humelnicu Marius)

Cu 23 de voturi “pentru”, 0 voturi ”impotriva”, 1 “abtinere” proiectul de hotarare a fost adoptat cu amendamentul dlui. Popa Florin.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati”.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru copiii beneficiari ai Centrului de Zi “Prietenii Scolii” din cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice “Sf. Spiridon” Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice “Stefan cel Mare si Sfant” Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Financiar Crese Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de Societatea Gospodarire Urbana SRL Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea sumei ce trebuie achitata de catre Societatea Apaterm SA Galati, pentru utilizarea in anul 2015 a bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Andry SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 68 din municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Badilas Com SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Relajcar SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 62 si 64 din municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot. Dl. Vals Vergiliu Sorin a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Sogitour SRL pentru

prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Transdan SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 61 din municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Transcris SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 60 din municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea ACJ Globe Tour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 79 si 84 din municipiul Galati”.

Dl. Vals Vergiliu Sorin a revenit in sala de sedinta.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de catre Societatea Comsamo SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 63 si 77 din municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2015 de Societatea Transurb SA Galati pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati, pentru anul scolar 2014-2015”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2014, trimestrul 4”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. DOBREA VICTOR:

Evident ca nu voi vota, pentru ca realizarile la bugetul de dezvoltare nu au reusit sa atinga cifra de 50%. Cred ca, dupa doi ani, nu avem niciun fel de motivatie, niciun fel de scuza pentru aceasta cifra. Multumesc.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Supun la vot hotararea.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva? - 1 voturi (dl. Dobrea Victor)

Cine se abtine?             - 2 voturi (dl.Bucatanschi Mihail,

dl. Mihai Alin)

Cu 21 de voturi “pentru”, 1 vot “impotriva”, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”,in vederea subventionarii proiectului “Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”,in vederea subventionarii proiectului “Centrul rezidential de fete”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia INIMA DE COPIL,in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia IMPREUNA, in vederea subventionarii proiectului “CLUBUL SENIORILOR-COMPLEX DE SERVICII SOCIALE”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia FAMILIA, in vederea subventionarii proiectului “Centrul de recuperare pentru victimele violentei domestice”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia FAMILIA, in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Fundatia CUVANTUL INTRUPAT, in vederea subventionarii proiectului “Centrul comunitar pentru copii aflati in dificultate “La Vale”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu Asociatia Filantropica “Sf. Antonie cel Mare”, in vederea subventionarii proiectului “Sfantul Antonie cel Mare”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi


Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR, in vederea subventionarii proiectului -Centru de zi “Speranta” pentru persoane varstnice cu dizabilitati, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR, in vederea subventionarii proiectului- Centrul de Ingrijiri Comunitare la Domiciliu pentru Persoane Varstnice Defavorizate, in temeiul Legii 34/1998”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI, in vederea subventionarii proiectului- Centrul de Sprijin Social pentru Romi din municipiul Galati, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2015 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP

SPORTING CLUB, in vederea subventionarii proiectului- Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOTI” -Centru de recuperare, reabilitare, incluziune sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati fizice si asociate din Municipiul Galati, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Presedinte cu un amendament, pentru dl. Primar. Poate gasim un sediu adecvat pentru aceste persoane cu handicap, cu dizabilitati. Sa se consemneze in Procesul verbal. Au nevoie de asa ceva.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi


Cine se abtine?

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat pentru subventionarea serviciilor sociale acordate de Centrul de zi pentru copii din cadrul Parohiei Sf. Spiridon in anul 2015”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat cu Parohia Pogorarea Sfantului Duh pe anul 2015, pentru subventionarea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale “Sperante pentru varsta a III-a”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru susținerea proiectului -Centrul de recuperare pentru victimele violentei domestice”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot. Dl. Marian Alexandru a iesit din sala de sedinta.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Inima de Copil pentru sustinerea proiectului- CENTRUL DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului- CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN DIFICULATATE”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot. Dl. Marian Alexandru a revenit in sala de sedinta.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Industrial Parc SRL, pentru anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. DOBREA VICTOR:

De fapt rectificarea se refera la eliminarea sumei care ar fi trebuit sa provina din venituri. S-au investit atatia bani si dupa atatia ani, vreau sa intreb, daca poate sa raspunda cineva, cand putem sa incepem activitatea acolo si cand efectiv vom putea crea si niste venituri? Ca cheltuieli au fost destule.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Voi raspunde eu in numele dlui. Voicu. Suntem ,in sfarsit intr-o faza finala, dl.Dobrea, in care am dezmembrat, am cadastrat tot terenul acolo, avem HCL mai veche, prin care majoram capitalul social cu terenul propriu zis. Asadar estimam ca dupa aproximativ doua saptamani sa devina, in sfarsit, functionala. Dar, daca tot m-ati provocat, as fi vrut sa puneti o intrebare acum cativa ani de zile vizavi de Parcul Industrial, o intrebare legitima pentru cei care am fost consilieri la momentul respectiv...

DL. DOBREA VICTOR:

Am pus-o.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Acolo s-a construit sediul administrativ fara sa existe cai de acces, infrastructura. Dar s-a construit mai intai sediul administrativ. Cum au ajuns masinile cu materiale acolo, e greu de intuit. Acolo era o intrebare de adresat si niste raspunsuri pe care sa le dea cei care vorbesc mai mult la adresa actualei conduceri.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Daca mai sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 22 voturi

 • - 0 voturi

 • - 2 voturi (dl. Dobrea Victor,

dl. Bucatanschi Mihail)

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, a blocurilor de locuinte A, B, si F, situate in Galati, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, in vederea vanzarii”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii?

DL. VASOI COSTEL:

As dori sa-l intreb pe dl. Primar, daca aceste blocuri se vor lua de catre Primarie cu datoriile aferente, iar daca nu, intreb:” Daca vine cineva sa cumpere blocurile?” Pentru ca asa scrie “in vederea vanzarii blocurilor de locuinte”. Eu cred ca trebuia sa se scrie “in vederea vanzarii locuințelor din blocurile...

PRIMAR, MARIUS STAN:

Da, este o exprimare nefericita si raspunsul l-am dat in sedinta trecuta cand am aprobat un proiect de hotarare prin care am spus ca nu preluam cu datorii, pentru ca venea Curtea de Conturi peste noi, dar cred ca a fost o scapare. Se impune un amendament aici, ca cei care locuiesc acolo sa aiba drept de preemtiune in vederea vanzarii. Cred ca e foarte important si atunci se elimina si raspunsul la intrebarea respectiva ca “daca poate cineva sa cumpere blocul”. Nu poate.

DL. VASOI COSTEL:

Inca o intrebare, dl. Primar. Pentru ca din acele blocuri au plecat 40% din locatari si au ramas datoriile, atunci cum se preiau datoriile? Sunt in Consiliul de Administratie la acel liceu si stiu cam ce se intampla acolo. Au ramas cu datorii de cateva miliarde. Ce se intampla acolo? Iar ne vom trezi cu locatarii de acolo in Consiliul Local si vreau sa spun ca cei de acolo nu au bani si mai trebuie sa plateasca si pentru altii.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Nu va pot raspunde decat un lucru. In ceea ce priveste gestionarea frauduloasa, gestionarea adminstratiei trecute de la liceu, este o ancheta in derulare a Politiei care probabil ne va raspunde si la a doua intrebare “cum recuperam”. Probabil nu vom mai recupera niciodata, sau, suntem obligati prin lege, sa facem demersuri in instanta impotriva celor care au ocupat acolo si care au acumulat datorii. Si o vom face, pentru ca altfel ne incarcam noi cu un pasiv.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Dl. Vasoi, imi permit sa intreb daca exista vreun amendament care trebuie asociat acestui proiect de hotarare ca sa-l mentionam si sa-l votam.

DL. VASOI COSTEL:

Nu, nu exista niciun amendament, am adresat niste intrebari si atat.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Va propun totusi amendamentul cu dreptul de preemtiune la cumparare a celor care locuiesc acolo. Acum este o faza incipienta, de trecere din public in privat, dar sa se stie pentru viitor.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Am o singura interventie. Stiu ca am aprobat in sedinta precedenta faptul ca vom prelua doar activele, dar, tinand cont de pasive, am rugamintea sa avem grija sa promovam o Hotarare de Consiliu Local prin care sa asiguram finantarea serviciilor juridice necesare recuperarii debitelor. Va multumesc.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE VOLEI DONARIS 2010 GALATI si municipiul Galati”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 3 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor,

dl. Mihai Alin)

Cu 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 3 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Pietelor Agroalimentare SA, pentru anul 2014” Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public Ecosal Galati”.

DL. DOBREA VICTOR:

Am studiat putin organigrama si am ramas surprins ca, pentru crearea celor trei noi posturi, au fost scosi din organigrama trei oameni care fac efectiv treaba acolo, sunt muncitori. Cred ca se gaseau si alte solutii.

DL. DIMA CRISTIAN:

Am solicitat punctul de vedere al directorului de la ECOSAL. A venit cu un punct de vedere. Nu a gasit o alta alternativa, pentru ca legea ii blocheaza numarul de posturi si cum cele trei posturi nu erau ocupate, era imperios necesar sa aiba si control financiar si audit. Si avand in vedere ca el este parte dintr-un proiect european in care avem multe obligatii este absolut necesar sa avem o evidenta foarte clara. Multumesc.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Dna. Dascalu Monica si dna. Paladi Gina au iesit din sala de sedinta. Supun la vot.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 2 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor)

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind acordarea titlului “Premiul Municipiului Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot. Lista celor care urmeaza sa fie premiati a fost publicata pe site. Intreb pe dl. Secretar daca este vot secret?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Nu e necesar. Se aproba lista de premianti.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Va multumesc. Supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind acordarea titlului“Cetatean de Onoare al Municipiului Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Aceeasi situatie. Exista o lista pe site. Este aceeasi situatie. Trebuie vot secret?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Pana la urma este vorba de importanta celor care primesc acest titlu si las la latitudinea dvs daca se va acorda titlul sau nu.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Eu propun sa votam proiectul asa cum este momentan. Si daca o sa fie alte comentarii le reglam prin vot.

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 1 vot (dl. Rainea Nicolae)

Cu 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 1 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii premiilor in bani pentru elevii, studentii si sportivii care vor primi “Premiul Municipiului Galati”, din fondurile Fundatiei “Andreiana Juventus”. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot. Dl. Ilie Zanfir si dl. Dima Cristian nu voteaza. Dna. Dascalu Monica si dna. Paladi Gina au revenit in sala de sedinta.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea Planului actiunilor sociale, culturale, sportive si civice pentru luna ianuarie a anului 2015”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 24 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV ARCADA si Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 22 voturi

 • -  0 voturi

 • -  2 voturi ( dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor)

Cu 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV UNITED GALATI si Municipiul Galati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 22 voturi

 • -  0 voturi

 • -  2 voturi ( dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor)

Cu 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 2 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 63 de pe ordinea de zi :”Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2014”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 21 voturi

 • -  3 voturi (dl. Bucatanschi Mihail,

dl. Dobrea Victor, dl. Mihai Alin)

Cu 21 de voturi “pentru”, 3 voturi “impotriva”, 0 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 64 de pe ordinea de zi :” Interpelari, interventii, cereri”.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Eu doream sa intreb acum la final, daca pana la urma proiectele de hotarari pe care noi le-am votat au fost adoptate? Ca nu ati mentionat. La fiecare proiect de hotarare, dupa ce a fost votat, presedintele are obligatia sa precizeze daca a fost aprobat. Cu atatea voturi “pentru”, atatea voturi “impotriva” si “abtineri”.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Imi asum critica.

DL. ILIE ZANFIR:

Am doua probleme. Dl. Primar, am aprobat astazi premiile municipiului si cetatenii de onoare. As vrea sa va intreb cand preconizati sa le inmanati si in ce cadru? Si a doua se refera la dl. Dobrea care a fost foarte activ. Cumva a fost ultima sedinta de Consiliu Local la care participa? Il intreb colegial.

DL. DOBREA VICTOR:

Nu.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Trebuie sa va spunem ca intentionam sa decernam premiile Galatiului in data de 21 sau 22. Ramane de vazut sa stabilim cu teatrul. Initial am zis data de 21 si poate corelam sa fie si cu comemorarea Revolutiei. Cel mai probabil 21.

DL. DIMA CRISTIAN:

Dl. Presedinte, am discutat si dimineata si propun dezbaterii publice achizitionarea terenului pentru Spitalul “Buna Vestire” si prinderea in bugetul pe anul 2015 a unei sume. Propun sa ne gandim la o comisie pentru evaluarea si negocierea terenului. Stiu ca exista o evaluare, exista o propunere din partea Asociatiei Evreiesti si este imperios necesara existenta, pe teritoriul municipiului Galati, a diversitatii centrelor medicale. Este clar ca ne ajuta in mod special in situatii de calamitate, epidemii. Oricum este benefic si ca pozitie, pentru ca au fost facute investitii. Asadar propun spre dezbatere publica.

PRIMAR, MARIUS STAN:

M-am exprimat si dimineata asupra acestui punct. Oportunitatea, evident, nu putem sa o punem la indoiala. Este oportun sa avem o maternitate moderna. Este un subiect la care trebuie sa ne gandim foarte mult tinand cont de vremurile pe care le traim

cu totii. Avand in vedere, ca, in urma unei evaluari facute de o firma a carei competenta sau credibilitate poate fi pusa oricand la indoiala si putand aparea discutii cred ca e bine sa fim mai rezervati. Eu, personal, v-as propune un proiect, un proiect adevarat, o maternitate noua, moderna, dar parca nu o vad atat de functionala asa cum este spatiul acolo. Iar daca se gandea cineva din timp, cand a inceput a se plati chiria acolo, si transformam chiria in rate sau intr-un leasing, probabil ca era in mare parte achizitionata. Dar e tardiv sa vorbim acum. Important este sa luam o hotarare destul de rapid, pentru ca si chiria aceasta este destul de mare si putem ajunge ca peste 2-3 ani sa spunem ca din chirie o puteam cumpara. Si sa regretam din nou. E bine sa luam o hotarare in viitorul apropiat.

DL. DIMA CRISTIAN:

De doi ani de cand sunt consilier, chiria reprezinta 15% din valoarea terenului. Apoi as vrea sa luam in calcul ca, daca ne gandim la pasarela, probabil terenul acolo ar costa cat doua pasarele. Noi nu suntem in stare sa facem doua paturi de spital, dar sa stabilim un spital. Daca avem terenul care este extraordinar de mare, putem sa ne gandim la constructia altor pavilioane si, mai mult de atat,cred ca putem sa-l includem si in circuitul turistic al municipiului, intrucat pe o parte din teren exista o parte din Cimitirul “Evreiesc”.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Cu scuzele de rigoare, dar remarca “nu suntem in stare sa facem nici doua paturi de spital”... Nu ne-am propus. Daca suntem in stare sa facem 25 de blocuri sociale, vom fi in stare sa facem si un spital, daca ne-am propune,daca se dovedeste ca este un proiect urgent si oportun. Putem. Totul este sa iti doresti. Bani chiar sunt pentru un proiect de genul acesta.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Ma simt dator sa spun si eu ceva, pentru ca sunt medic si pana sa vorbim lucruri politice, va spun cu toata sinceritatea ca municipiul Galati este singurul mare municipiu din tara care nu are spital municipal. Suntem intr-o situatie cu totul si cu totul iesita din comun. Toate celelalte resedinte de judet au cel putin doua spitale mari, ca sa nu vorbesc de altele care au si zece, iar in contextul unei catastrofe, situatii de necesitate la Spitalul Judetean nu este nicio alternativa. Absolut nicio alternativa. Pe de alta parte, in momentul in care fie o autoritate de orice fel, dar mai ales o autoritate publica doreste ca sa construiasca un spital, trebuie sa tinem cont de Legea spitalelor. Legea spitalelor spune clar :” Un spital se construieste daca are cel putin trei din patru sectii. Una dintre acestea este sectia de Obstretica-Ginecologie de la maternitatea “Chicos”. Pe fundamentul acestei sectii daca mai adaugam o sectie de chirurgie si una de medicina interna atunci oricand si in orice loc putem face un nou spital. In aceste conditii am putea foarte bine sa economisim banii dati pe chirie si, in felul acesta, se poate iesi din situatia aceasta caraghioasa. Ditamai orasul nu are doua spitale. Multumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Mai mult de atat au depus documentele pentru statutul de spital clinic.

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Cine mai doreste sa intervina?

DL. RAINEA NICOLAE:

Cu ocazia Anului Nou, desi nu e momentul, pentru ca mai este pana atunci, vreau sa va colind si sper sa va placa. Eu am fost invatat si cu aplauzele si cu huiduielile asa ca de-o fi una, de-o fi alta le-oi suporta pe toate. Inainte de toate trebuia sa vin cu un costum de urator si cu alaiul.(Plugusorul).

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Multumim dlui. Rainea, multumim pentru urari, multumim ca ne-a descretit fruntile. Ii uram si dumnealui multa sanatate, sa ajunga sa fie consilier si in urmatorul mandat si, in continuare, voi da cuvantul unui grup de elevi de la Liceul de Arta care doresc si ei sa ne ureze.

(Program artistic)

PRESEDINTE, BUCATANSCHI MIHAIL:

Multumim, declar sedinta inchisa si va urez o seara buna. Multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Mihail BUCATANSCHI

AVIZAT SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT, Camelia NEOFIT