Hotărârea nr. 65/2014

Preluarea din concesiunea SC Gospodarire Urbana SRL Galati in administrarea Consiliului Local Galati a imobilelor: Patinoarul artificial si Stadionul Dunarea cu o parte din mijloacele fixe, dotari si bunuri de inventar aferente, precum si a parcarilor neutilizate

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 65

din 27.02.2014

privind: preluarea din concesiunea S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. în administrarea Consiliului Local Galați a imobilelor: Patinoarul artificial și Stadionul Dunărea cu o parte dintre mijloacele fixe, dotări și bunuri de inventar aferente, precum și a parcărilor neutilizate

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 86/26.02.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.02.2014;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 19432/25.02.2014, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 19434/25.02.2014, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) și (2) Ut. „c”, alin. (5) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, art. 5, lit. „b” și art. 59 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. în administrarea Consiliului Local Galați a imobilelor: Patinoarul artificial și Stadionul Dunărea cu o parte dintre mijloacele fixe, dotări și bunuri de inventar aferente, precum și a parcărilor neutilizate.

Imobilele se identifică în anexele 1, 2, mijloacele fixe, dotările și bunurile de inventar în anexa 3, iar parcările neutilizate în anexa 4.

Art.2 - Redevența se diminuează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacsh.Nr-c^aștrai; y*

Supt’afatajnasiirata

fc7;? : .

. mlu

Ca rtea Funciara Tir:

• vr     di 1,1             4^,'"'

■’11 1 ' ■■■■----------

/m-.-'!'■'■' ,i'7Nr, Cfitegojie 1 Suprafnta parcela aeroiiMintn          (mp) Iniposllnrctlci)


•     ' A, Date reterhonre la iefen

Valoarea de                  ”


Ce


Total


t6940.tM.

169W.W


Cod cdnstr.

Suprafața construita

Valoarea de rnpozltartflei)

CI

.  S989.00inp

Total

amoonip

Jwverl/Tlrt Ub btwKfejUflițib. si steM'SB FRbiEcrie șr&tee ?if

 • 1 Y-737249.33

 • 2 ¥<37366.03

 • 3 ¥*737280.10

 • 4 ¥07362.16

$ .¥■737395.01

6 ¥«737348.92 f ¥^3'7-351,24

 • 8 ¥-737281,21

 • 9 ¥<37277.44 W: Y<3725fl;59.

X-4439B6.79 X-443988.31 X«443998,0! X-444010,91 X*44?Wfc« x-wsoXoi, X-443B&7.63 X-44386C.25 X»443B8B,43 X-4433S6.54


i                Mențiuni

Țsrenuf: wtp grunituft pe lătur» de vat parțial cu gard btton si parii ațjjifrdiMtnlIc. Pe laturado Nnrdferennl este parțial ftclonsl par Ho t negranilult? Xa esl este gra nit uit paruol «r șaridl n: holonat psrtlal negra nîtii It. Lftaitdostegrariitpit parflalcugwddtn hetonst partțal negranlluit e rcferiloarela construcție ....      7:..... '        , ,'7Vi


cERTifteW 7%


Suprafața mirata terori16540,00mp

Suprafufa teren iifn aclo 16940.01) mp


ConstrudSn CI are regim <tc imfltlme parifaț porter 11parțial P+2

---- .7c'~aspw»,


EtWiftshțW:*^ , SfcRIClW.PW*-‘“ AiitMfitt StrtJffiG


X)\

oșt. " Cil

6 ^rrrli


î-


rțj ■ ©:


-ygioiWOF0®1' ■ ’


âU&WK A

/wWRxyx

jfe/                                       X

/ ’Txpiin&bllHlul hbiwMiiti I        wMftSSwXviiA \ i .        ,

/ț I j?\I ~J i          nt;pi

pw*»^6Ai Jf


Anexa 3 la HCL nr. 65/27.02.2014

Stadion Dunarea

Nr.crt.

Nr. Inventar

Cod clasificare

Denumirea

Cant

UM

Valoare Contabila

1

2404312

1.1.5.

Teren joc Gazon

1

buc

259,72

2

2404313

1.1.5.

Pista atletism

1

buc

121,2

3

240431

1.6.2.

Tribune

1

buc

519,45

4

240432

1.6.1.1.

Wc

1

buc

16,44

5

240433

1.6.1.1.

Wc

1

buc

16,44

6

240434

1.6.1.1.

Wc

1

buc

16,44

7

240435

1.6.2.

Vestiare

1

buc

173,15

8

240436

1.8.14.

Atelier metalic

1

buc

1,48

9

240437

1.8.14.

Magazie PFL

1

buc

0,74

10

240438

1.6.2.

Punct termic +vestiar +magazie

1

buc

173,15

11

240439

1.6.2.

Clădiri transmisii sportive

1

buc

173,15

12

2404310

1.6.3.2.

împrejmuiri beton +plasa

1

buc

74,23

13

2404311

1.3.7.1.

Alei asfaltate

1

buc

148,46

14

1.1.5.1.

Teren antrenament S.D.

9.146,95

mp

-

15

1.6.8.

Cabina poarta, casa de bilete

80,53

mp

-

16

1.1.5.1.

S. Totala Teren SD=93073,79 mp

93.073,79

mp

-

17

294045

1.1.5.1.

Amenaj.Teren fotbal-gaz.Artif.

6.919,00

mp

729.530,58

18

294047

1.6.3.1.

împrejmuire teren fotbal

105

ml

8.955,37

740.180,00

19

25386

2.1.16.3.2.

Aparat sudura tip Saxo 1300

1

buc

1.782,15

20

25385

2.1.24.2.

mașina de tuns gazon MT 585

1

buc

13.856,81

21

26307

2.1.20.6.1.

Cilindru compactor Wolfpac31O

1

buc

72.663,12

22

211196

2.1.21.5.

Motocositoare FS 300

1

buc

1.892,10

90.194,18

830.374,18

Patinoar

Nr.crt.

Nr. Inventar

Cod clasificare

Denumirea

Cant

UM

Valoare Contabila

1

10041

1.6.3.2.

Gard patinoar beton

1

buc

8,97

2

2400

1.6.2.

Supraf construita Pat- 5460 mp

5.460,00

mp

-

3

2401

1.1.5.1.

Supraf.Teren Patin.=16940 mp

16.940,00

mp

-

4

5022

1.1.5.

Pista patinoar

1

buc

157,36

5

5027

1.7.2.1.

Instalație electrica

1

buc

14,15

6

5036

1.6.4.

Acoperiș patinoar

1

buc

4.925.630,00

7

99182

1.6.2.

Patinoarul artificial+Club spo

1

buc

14.392.429,15

19.318.239,63

8

211104

2.1.5.7.

Polizor dublu pt. ascutit pati

1

buc

1.476,85

9

211105

2.1.16.5.

Intr. Usol800 21 101 04 03

1

buc

2.126,26

10

211180

2.1.16.3.1.1.

Statie amplificare

1

buc

38.155,50

11

2126 1

2.1.17.7

Turnicheti electrici bidirect

1

buc

8.914,06

12

28158

2.1.17.6.

Mașina de șlefuit gheata-Rolba

1

buc

578.753,05

5

629.425,72

13

5066

3.4.

Banei lemn(public+jucatori)

1

buc

0,38

14

5067

3.4.

Banei lemn(public+jucatori)

1

buc

0,38

0,76

19.947.666,11

Anexa 4 la HCL nr. 65/27.02.2014

Parcari neutilizate de SC Gospodărire Urbana SRL

Nr. Crt.

Amplasament

SUPRAFAȚA

1.

Str. Domneasca - Policlinica cu Plata

141.97 m2

2.

Str. Traian - Centrul Cultural Duna rea de Jos

672.29 m2

3.

Str. Nicolae Balcescu - af.Albatros

521.49 m2

4.

Str. Nicolae Balcescu - Bijuteria Kiss

259.74 m2

5.

Str. George Cosbuc-Cimitir Eternitatea (2 parcari, stanga si dreapta afferent cimitirului)

3244.47 m2

6.

Str. George Cosbuc - Depozit Materiale Construcții

2237.46 m2

7.

Str. Brăilei-af. Hotel Dunarea

112,50 m2

8.

Str. Siderurgistilor BI.PS2

295.62 m2

9.

Str. Henri Coanda - af. Patinoar

1398.06 m2

10.

Str. Henri Coanda-af.Centru Farmaceutic "Hepites"

586.13 m2

11.

Str. Cloșca - af. Parc Cloșca

-1680.04 m2

- 331,64 m2

12.

Str. Roșiori - af. BR16

213.94 m2

13.

Str. Movilei/Str. George Cosbuc

518.05 m2

14.

Cimitir "Sf.Lazar"

3262.59 m2

15.

Str. Strungarilor - Restaurant Bel

Ami -95.56m

95,56 m2

16.

Str. Navelor-af. Restaurant Panoramic

719.93 m2

17.

Str. Brăilei - af. BI.P1 - P4

602,24 m2

18.

Str. Brăilei af.- BL.BR4

182,45

19.

Str. Brăilei af. - Banca Carpatica

613 m2

20.

Str. Brăilei - af. Bl. G

198,31 m2

21.

22.

 • 23.

 • 24.

 • 25.

Str. Brăilei - af. Bl. 12-13 (Bl. J -Bl.11)

Str. Brăilei - af. Bl. El - E4 Str. Brăilei-af. Bl. Al Str. Brăilei - af. Bl. G1 - G8 Str. Brăilei-af. Bl. A5

 • - 955.74 m2

 • - 746.36 m2

 • - 285.88 m2

 • - 680.77 m2

 • - 178.50 m2

26.

Str.Brailei - af. Clinica Dental

r-T—\  149.17 m2

SU PRAFATA TOTALA

ZgKftfâk \ 2dȘ83,90 mp