Hotărârea nr. 409/2014

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului TRANSURB S.A., pentru angajatii Societatii Arcelor Mittal S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 409 din 27.11.2014

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport TRANSURB SA., pentru angajații Societății Arcelor Mittal SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 472/28.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108998/21.10.2014, a inițiatorului -.Primarul municipiului Galați, Marius Stan;       .......

Având în vedere raportul de specialitate nr. 109000/21.10.2014, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății TRANSURB SA. Galați nr. 12311/15.10.2014, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 107398/16.10.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1A), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport TRANSURB SA.., pentru angajații Societății Arcelor Mittal SA.., pe următoarele rute:

 • 1.  Cartier Dimitrie Cantemir - b-dul Galați - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - b-dul Galați - b-dul Dunărea - str. Brăilei -Poarta Sud Arcelor Mittal SA.;

 • - Nr. de vehicule: 11 autobuze;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 3 curse;

 • 2. Bariera Traian (Bloc Avicola) - str. Traian - str. Alexandru Măcelaru - b-dul George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Ionel Fernic - str.

______ Milcov - Calea Smârdan - Poarta Est Arcelor Mittal SA,;.. ..........

 • - Nr. de vehicule: 6 autobuze;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 3 curse;

 • 3. Spitalul Militar - str. Traian - str. Sf. Spiridon - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Gh. Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură

 • - str. Brăilei - Poarta Sud Arcelor Mittal SA.;

 • - Nr. de vehicule: 4 autobuze;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 3 curse;

 • 4. Oficiul Poștal nr. 6 (Țiglina I) - str. Regimentul 11 Șiret - str. Prelungirea George Coșbuc - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Gh. Doja - str. Lebedei

 • - str. Gh. Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - str. Brăilei -Poarta Sud Arcelor Mittal SA.;

 • - Nr. de vehicule : 4 autobuze;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 3 curse;

 • 5. Gara CFR - str. Gării - str. Domnească - str. Basarabiei - Piața Energiei -str. Siderurgiștilor - str. Brăilei - Poarta Sud Arcelor Mittal SA.;

 • - Nr. de vehicule: 4 autobuze;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 3 curse;

 • 6. Oficiul Poștal nr. 6 (Țiglina I) - str. Regimentul 11 Șiret - str. Prelungirea George Coșbuc - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. N. Mantu - Calea Smârdan - Poarta Est Arcelor Mittal SA.;

 • - Nr. de vehicule: 2 autobuze;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

 • 7. Grădina Publică - str. Domnească - str. Gării - str. N. Bălcescu - str. Brăilei -str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. N. Mantu - Calea Smârdan - Poarta Est Arcelor Mittal SA.;

 • - Nr. de vehicule : 1 autobuz;

 • - Nr. de curse (tur ~ retur) : 1 cursă;

 • 8. ICEPRONAV - str. Navelor - str. Domnească - str. Eroilor - str. Troian - str. Basarabiei - Piața Energiei - str. N. Mantu - Calea Smârdan - Poarta Est Arcelor Mittal SA.;

 • - Nr. de vehicule: 2 autobuze;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă;

g. Liceul nr. 9 - str. Combinatului - str. 1 Decembrie 1918 - str. Milcov - Calea Smârdan - Poarta Est Arcelor Mittal SA;

 • - Nr. de vehicule: 1 autobuz;

 • - Nr. de curse (tur - retur) : 1 cursă.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

1 Radu Octapian Kovacs