Hotărârea nr. 401/2014

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 344/25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Galati, care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale, precum si a profesorilor indrumatori, pentru anul scolar 2013 - 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 401

din 23.10.2014

privind: modificarea și completarea anexei la II.C.L. nr. 344/25,09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2013-2014

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 464/21.10.2014

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109222/21.10.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 109224/21.10.2014, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitările nr. 13067/29.09.2014 și nr. 13656/10.10.2014 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 100358/30.09.2014, respectiv nr. 106328/19.10.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (7) și art. 12, alin. (3} și alin. (5) din

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. “b” și lit. “d ”, alin. (4), lit.”a”, alin. (6), lit.’a”, pct. 1 și alin. (6), lit. V din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 344//25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2013-2014;

HCL 401 doc.

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 344/25.09.2014 privind aprobarea premierii elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2013-2014, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Premierea elevilor și a profesorilor se va face în bani, în cuantumuri egale, în funcție de performanța obținută și în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

OLIMPIADE INTERNAȚIONALE      Valoare sumă netă (lei)

Premiul I - Medalie

de Aur

Premiul II - Medalie

de Argint

Premiul III - Medalie

de Bronz

Premiu Special

Mențiune

OLIMPIADE NAȚIONALE

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Mențiune

Mențiune specială

Mențiune de onoare


Valoare sumă netă (lei)

2.000

1.400

1.000

600

600

600


Art. 3 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02. „învățământ”.


Anexa la HCL nr. 401/23.10.2014

Nr. Crt.

Unitatea    Școlară    de

Proveniență

Nume      și

Prenume Elev

Clasa

Suma netă Cei)

Denumire Olimpiadă

Premiu Obținut

Profesor Coordonator

Suma netă (lei)

7

COLEGIUL NAȚIONAL 'VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

GHEORGHE ALEXANDRA

XII

0

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ

LECTURA CA ABILITATE DE VIATĂ

PREMIUL I

POPA CĂTĂLINA

0

12

COLEGIUL NAȚIONAL "M.KOGĂLNICEANU" GALAȚI

CIOLACU ANCA

CLAUDIA

XI

0

OLIMPIADA

NAȚIONALA DE LIMBA NEOGREACĂ

PREMIUL II

SCORȚEANU CORINA

0

23

COLEGIUL NAȚIONAL 'VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

POPESCU OFELIA

X

0

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ

PREMIUL III

GAROPOULOS EVANGHELOS - prof. detașat din Grecia

0

98

COLEGIUL NAȚIONAL 'VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

MURARIU ADRIAN GABRIEL

XI

600

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ DE

FIZICĂ

MENȚIUNE DE ONOARE

CIUCHINĂ VASILE

0

106

COLEGIUL NAȚIONAL 'VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

TĂRABUȚĂ PAUL ADRIAN

X

600

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ "ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI"

MENȚIUNE SPECIALĂ

MÎNZĂ LIDIA LILIANA

0

IONESCU CRISTINA

600

CIUCHINĂ VASILE

0

CIOROIUION

0

109

COLEGIUL NAȚIONAL 'VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

MURARIU ADRIAN GABRIEL

XI

0

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ

"ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI"

MENȚIUNE

ȘERBAN RUXANDA

0

MURARIU LILIANA

0

CIUCHINĂ VASILE

0

CIOROIU ION

0

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ

Nr. Crt.

Unitatea Școlară de

Proveniență

Nume      și

Prenume Elev

Clasa

Suma netă Qei)

Denumire Olimpiadă

Premiu Obținut

Profesor Coordonator

Suma netă (lei)

4

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE

ALECSANDRI" GALAȚI

MURARIU ADRIAN GABRIEL

XI

3.900

OLIMPIADA

INTERNAȚIONALĂ "ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI"

MEDALIE DE ARGINT-PREMIUL II

ȘERBAN RUXANDA

975

MURARIU LILIANA

975

CIUCHINĂ VASILE

975

CIOROIU ION

975

5

COLEGIUL NAȚIONAL "M.KOGĂLNICEANU" GALAȚI

CIOLACU ANCA

CLAUDIA

XI

3-300

OLIMPIADA

INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ

PREMIUL

III

SCORȚEANU CORINA

3-300

6

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

POPESCU OFELIA

X

2.400

OLIMPIADA

INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ

PREMIUL SPECIAL

GAROPOULOS EVANGHELOS - prof. detașat din Grecia

2.400

7

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE

ALECSANDRI" GALAȚI

GHEORGHE ALEXANDRA

XII

2.400

OLIMPIADA

INTERNAȚIONALĂ

LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ

MENȚIUNE

POPA CĂTĂLINA

2.400

OLIMPIADA NAȚIONALA

Nr. Crt.

Unitatea Școlară de

Proveniență

Nume și Prenume Elev

Clasa

Suma netă (lei)

Denumire

Olimpiadă

Premiu Obținut

Profesor Coordonator

Suma netă (lei)

116

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAȚI

DARIE IULIA FLORENTINA

XI

600

CONCURSUL DE MATEMATICA APLICATA "ADOLF HAIMOVICI"

Mențiune

GRECU GABRIELA

600

117

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ” GALAȚI

DUMITRIULAURAIONE$6ot "

! Y .

--.—......................i/ww

7^X11

< > /-A . V- •;

W 12

600

CONCURSUL DE MATEMATICA APLICATA "ADOLF HAIMOVICI"

Mențiune

BALAN DUMITRU

600

PREȘ