Hotărârea nr. 307/2014

Aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 307 din 28.08.2014

privind: aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 346/05.08.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30842/31.03.2014, a inițiatorului, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30844/31.03.2014, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile ort. 247, Ut. „c” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HCL307 doc.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Nomenclatura stradală a municipiului Galați identificată în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 121/28.03.2013 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octaîfyan Kovacs


HCL 307 doc.

ANEXA 1 la HCL nr. 307/28.08.2014

NOMENCLATURA STRADALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

NR. CRT.

TIP ARTERĂ

NUME STRADĂ

NR. POȘTALE

NR. POȘTALE

H.C.L. privind atribuirea denumirii stradă/piață

impare (stânga)

pare (dreapta)

1

STRADA

1 DECEMBRIE 1918

1-27

2-16

2

STRADA

13 DECEMBRIE

1-13

2-10

3

STRADA

24 IANUARIE 1859

1-59

2-64

4

STRADA

8 MARTIE

1 -57

2-54

5

STRADA

9 MAI 1945

1 -71

2-6

6

STRADA

ABRUD

0

2-12

7

STRADA

AFINULUI

1-5

0

8

STRADA

ALBA IULIA

1 -11

2-54

9

STRADA

ALBATROSULUI

1

2-10

10

ALEE

ALBINEI

1-11

2-12

11

STRADA

ALEXANDRU CEL BUN

1-63

2-90

12

STRADA

ALEXANDRU DAVILA

1-11

2-8

13

STRADA

ALEXANDRU IOAN CUZA

1-75

2-80

14

STRADA

ALEXANDRU LAPUSNEANU

39-49

16-30

15

STRADA

ALEXANDRU MACELARU

0

0

16

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

1-35

2-130

17

STRADA

ALEXANDRU VLAHUTA

1 -15

2-12

18

STRADA

ALUNISULUI

0

2-12

19

STRADA

AMURGULUI

0

14

20

STRADA

ANA IPATESCU

1 -23

2 -18

21

ALEE

ANEMONELOR

7

14-16

HCL 611/22.12.2011

22

STRADA

ANUL REVOLUȚIEI 1848

1 -93

2-124

1

23

STRADA

APOLON

1 -45

2-30

•-

24

STRADA

APRODUL PURICE

1 -65

0

25

STRADA

ARAD

1

4-12

26

STRADA

ARCAȘILOR

1 -159

2-110

27

STRADA

ARDELEANA

25-29

24

28

STRADA

ARGEȘULUI

1-11

2-34

29

STRADA

ARHIPELAG

1-5

6-8

30

STRADA

ARIEI

1-33

2-50

31

STRADA

ARIEȘULUI

1-19

2-12

32

ALEE

ARINILOR

1-31

2-32

HCL 423/29.09.2011

33

STRADA

ARMATA POPORULUI

41-107

6- 46

34

ALEE

AUREL MANOLACHE

3-5

0

HCL 161/27.05,2010

35

STRADA

AUREL VLAICU

1-65

2-44

36

PIAȚA

AUREL VLAICU

37

STRADA

AUROREI

1

0

38

STRADA

AV. VASILE CRAIU

1 -13

2 -4

39

STRADA

AV. MIRCEA ZORILEANU

1-7

2-12

40

STRADA

AVIATORILOR

1 - 3

2-32

41

STRADA

AVRAM IANCU

1 -13

6-28

42

STRADA

BAHLUIULUI

2-4

0

43

STRADA

BANATULUI

1 -3

0

44

STRADA

BANULUI

1 -3

2-4

45

STRADA

BĂRBOȘI

3-63

2-46

46

STRADA

BASARABIEI

1-125

2-210

47

ALEE

BAZINUL NOU

85

8

48

STRADA

BAZINUL NOU

85-87

6- 8

49

STRADA

BELDIE IOAN

1 -19

0

HCL 60/10.02.2005

50

STRADA

BERHECI

1 -37

0

51

PASAJ

BERZEI

1-7

2-4

52

STRADA

blaj

3-15

2-8

53

ALEE

BOHOCIU IOAN

8

1 -15

HCL 61/10.02.2005

54

STRADA

BORZESTI

1 -35

2-56

55

STRADA

BOURULUI

1-3

2-32

56

STRADA

BRADULUI

9- 29

8

57

STRADA

BRĂILEI

1 -269

2-360

58

STRADA

BRINDUSEI

1 -19

2-6

59

STRADA

BRAȘOV

1 -93

36-80

60

STRADA

BRATES

1 -57

2-38

61

STRADA

BRAVILOR

1 -55

2-32

62

ALEE

BRAVILOR

15-29

2

63

STRADA

BUCOVINEI

1-67

2-52

64

STRADA

BUCUREȘTII NOI

1-97

2-184A

65

STRADA

CAISILOR

1

2-8

66

STRADA

CALARASI

1-9

2-14

67

STRADA

CALINULUI

17-19

0

68

STRADA

CALISTRAT HOGAȘ

1 -7

2-6

69

STRADA

CALUGARENI

1-25

2-24

70

STRADA

CAMIL RESSU

1-13

2-16

71

STRADA

CĂPRIOAREI

0

2-14

72

VAD

CARABUS

1-23

2-26

73

STRADA

CARAIMAN

1 - 9

6-10

74

STRADA

CARAMID ARIEI

21 -47

12-14

75

STRADA

CARDAS AGRICOLA

1 -47

4

HCL 236/04.07.2006

76

STRADA

CARPATI

5-85

2-86

77

STRADA

CASIN

1-71

2-74

78

ALEE

CASTANILOR

1 -7

2 -14

HCL 565/21.12.2010

79

STRADA

CASTRUL ROMAN

1-19

2-34

80

ALEE

CEDRILOR

HCL 139/22.11.2012

81

ALEE

CEFERIȘTILOR 1

1-19

2-44

HCL 163/27.05.2010

82

ALEE

CEFERIȘTILOR 2

1 -11

2-18

HCL 163/27.05.2010

83

ALEE

CEFERIȘTILOR 3

1 -19

2-16

HCX 163/27.05.2010

84

PIAȚA

CENTRALA

85

STRADA

CERCULUI

23

0

86

STRADA

CEREALELOR

11

2-16

87

FDT.

CERNEI

1 -15

2-14

88

STRADA

CERULUI

1 -25

2-10

89

STRADA

CETATIANU IOAN

1 -25C

2-14

HCL 419/12.12.2002

90

STRADA

CETATUIEI

13-49

2-34

91

STRADA

CEZAR

3-89

2-58

92

STRADA

CEZAR BOLLIAC

1 -21

2-26

93

ALEE

C.F.R. I

0

42

94

ALEE

C.F.R. II

0

0

95

ALEE

C.F.R, III

0

0

96

STRADA

CICERO

1-5

2-20

97

STRADA

CIOCIRLIEI

0

0

98

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

0

2-54

99

STRADA

CLABUCET

1 -5

2-26

100

STRADA

CLOȘCA

1-13

6

101

STRADA

CLUJ

1 -45

2-20

102

STRADA

COLECTIVIȘTILOR

1-35

2-6

103

STRADA

COL. NICOLAE HOLBAN

1-19

2-34

104

STRADA

COMBINATULUI

1 -9

10

105

STRADA

COMETEI

1-33

2-34

106

STRADA

CONSTANTIN BRANCOVEANU

1-27

2-6

107

STRADA

CONSTANTIN NOTTARA

0

2-20

108

STRADA

CONSTRUCTORILOR

1-35

2-30

109

STRADA

CORĂBIEI

1-13

2- 10

110

STRADA

COSMINULUI

1-57

2-112

111

STRADA

COSTACHE CONACHI

1 -11

2-8

112

STRADA

COTESTI

1 -31

2-20

113

STRADA

CPT. VASILE PANU

1 -35

2-40

114

STRADA

CRICOV

1

0

115

STRADA

CRINULUI

1 -19

2 -20

116

STRADA

CRISANA

1 -31

2-44

117

STRADA

CRISTOFOR COLUMB

1-101

2-100

118

ALEE

CRIVATULUI

1 -5

2-8

119

STRADA

CRIZANTEMELOR

1-151

2 - 8

120

STRADA

CUCULUI

0

4

121

STRADA

CURCUBEULUI

0

0

122

STRADA

DACIEI

1 -51

2-40

123

STRADA

DACULUI

1-7

2-12

124

STRADA

DANAILA NEGOITA

1 -45

2-22

HCL 234/04.07.2006 HCL

162/27.05.2010

125

STRADA

DELFINULUI

1 -37

2-38

126

STRADA

DEMOCRAȚIEI

1 -55

2-86

127

STRADA

DEPOULUI

0

0

128

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

1 -29

2-34

129

STRADA

DIMITRIE CANTEMIR

1 -45

2-38

130

STRADA

DOBROGEI

1 -27

2-28

131

STRADA

DOCHIEI

1-9

2-8

132

STRADA

DOGARIEI

33 -149

22 -138

133

STRADA

DOMNEASCA

1-267

2-246

134

STRADA

DORNEI

1 -13

0

135

STRADA

DOROBANȚI

1 -25

2-34

136

STRADA

DR. ALEXANDRU CARNABEL

1-111

2-110

137

STRADA

DR. CONSTANTIN LEVADITTI

1 -21

2-24

138

STRADA

DR. MIHAIL PETRINI GALATZI

1 -5

2-8

139

STRADA

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU

1-151

2-192

140

STRADA

DR. PETRU GROZA

1-29

2-26

141

STRADA

DR. RAUTU

1-13

20-46

142

STRADA

DR. VICTOR BABES

1-17

2-20

143

STRADA

DRAGOSVODA

1-43

2-38

144

STRADA

DROPIEI

1-11

2-12

145

STRADA

DRUMUL DE CENTURA

1-81

2-248

146

STRADA

DRUMUL VIILOR (TRONSON

1) (TRONSON 2)

3-67 99- 251

2-76

14 -134

147

STRADA

DUMBRAVA ROȘIE

1-7

2-28

148

BULEVARD

DUNAREA

1 -63

2-96

149

FDT.

DUNĂRII

1-3

0

150

STRADA

EGALITATII

1-7

4- 8

151

ALEE

EGRETEI

0

0

HCL 585/22.12.2011

152

STRADA

ELENA DOAMNA

1 -37

2-40

153

STRADA

ELICEI

1 -11

2-12

154

STRADA

EMIL RACOVITA

1 -21

2- 4

155

ALEE

EMIL RACOVITA

1 -25

0

HCL 125/26.03.2009

156

STRADA

ENACHITA VACARESCU

1

10-18

157

STRADA

ENERGIEI

3-9

2-24

158

FDT.

ENERGIEI

0

0

159

STRADA

EPISCOP MELCHISEDEC

1 -71

2-110

160

STRADA

EROILOR

1 -47

6-64

161

STRADA

ETERNITĂȚII

7-25

2-20

162

STRADA

ETNA

33-79

8-88

163

STRADA

FAGULUI

1 -9

2-10

164

PIAȚA

FALEZEI

165

STRADA

FARULUI

1 -29

2-40

166

STRADA

FELDIOARA

1

2-6

167

STRADA

FEROVIARILOR

1 -25

2-24C

168

STRADA

FILESTI

1 -33

2B

169

PIAȚA

FILESTI

170

STRADA

FLORILOR

1 -7

2-46

171

FDT.

FLORILOR DE JOS

1 -5

172

STRADA

FOCȘANI

1 -23

2-18

173

ALEE

FRASINILOR

2

H.C.L. 43 / 28.02.2013

174

STRADA

FRATERNITATII

1 -9

4

175

STRADA

FRUNZEI (TRONSON 1) (TRONSON 2)

1-81 101-161

2-94

102 -114

176

STRADA

FURNALISTILOR

1 -9

2-22

177

BULEVARD

GALAȚI

1 -31

2-12

178

STRADA

GALAȚII NOI

1 -5

2-8

179

STRADA

GĂRII NR. 8

0

8

180

STRADA

GĂRII

1 -65

6-84

181

STRADA

GAROFITEI

1 -57

8-14

182

STRADA

GEORGE BACOVIA

1 -11

2-18

183

ALEE

GEORGE BACOVIA

0

16 -18

184

BULEVARD

GEORGE COSBUC

1 -317

2-468

185

STRADA

GEORGE ENESCU

11 -25

4- 14

186

STRADA

GERULUI

1 -49

2-46

187

STRADA

GHECET

1-61

2-46

188

STRADA

GHEORGHE ASACHI

1 -21

2-48

189

STRADA

GHEORGHE DOJA

1 -79

2-12

190

STRADA

GHEORGHE SINCAI

1 -11

2-16

191

STRADA

GHEORGHE STROICIU

1-15

2-28

192

STRADA

GHEORGHIENI

1-3

4

193

STRADA

GIUSEPPE GARIBALDI

1 -5

0

194

STRADA

GLORIEI

1 -13

2-10

195

ALEE

GORUNULUI

1-7

2-16

196

STRADA

GRADINA VECHE

1 -153

2-158

197

STRADA

G-RAL ALEXANDRU CERNAT

1-231

2-190

198

STRADA

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

1 -7

2-8

199

PIAȚA

G-RAL HENRI MATHIAS BERIHELOT

HCL 167/25.04.2013

200

STRADA

G-RAL IACOB LAHOVARY

1-9

2 -10

201

STRADA

G-RAL IOAN DRAGALINA

1-3

2-10

202

STRADA

GRAURULUI

1 -19

2-18

203

STRADA

GRIGORE VENTURA

1-21

18

204

STRADA

GRIVITEI

1-79

2-46

205

BULEVARD

HENRI COANDA

13-21

4-20

206

STRADA

HORIA

0

0

207

ALEE

HORTENSIILOR

1-9

2-20

HCL 465/24.11.2011

208

STRADA

IASOMIEI

1 -9A

2-20

209

STRADA

ILEANA COSINZEANA

1 -3

0

210

STRADA

INCUBATORULUI

1-19

0

211

STRADA

INDEPENDENTEI

0

2-20

212

ALEE

INDUSTRIILOR

5-15

4-6

HCL 143/22.03.2011

213

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

1-203

2-130A

214

STRADA

INSTRUCȚIEI

1

2- 4

215

STRADA

ION CREANGA

9-15

6

216

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

1-21

2-32

217

STRADA

ION LUCA CARAGIALE

1-87

2-100

218

STRADA

ION NECULCE

1 -7

2

219

STRADA

ION NENITESCU

1-19

2-24

220

STRADA

IONEL FERNIC

1 -71

2-30

221

ALEE

IORDAN CHIMET

5-23

8-28

HCL 613/21.12.2010

222

PIAȚA

IULIU MANIU

223

STRADA

IZVOR

1 -9

2-4

224

STRADA

ÎNFRĂȚIRII

23-47

12-50

225

ALEE

JDERULUI

1 -11

2-10

HCL 586/22.12.2011

226

STRADA

JIULUI

1 -11

2-6

227

STRADA

JUPITER

1 -21

2-18

228

STRADA

LABIRINT

1 -11

4-8

229

STRADA

LĂCĂTUȘILOR

1 -45

2-6

230

STRADA

LĂCRĂMIOAREI

1-11

2-14

231

STRADA

LACULUI

1-23

2-48

232

STRADA

LAMINORISTILOR

1 -21

2-16

233

STRADA

LATERALA C.F.R.

113-119

0

234

STRADA

LEBEDEI

1 -21

2-10

235

STRADA

LEMNARI

15-27

2

236

STRADA

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

5-81

2-86

HCL 420/12.12.2002

237

STRADA

LEULUI

1 -17

2-18

238

STRADA

LIBELULEI

1-7

2-6

239

STRADA

LIBERTĂȚII

1 -101

2-112

240

ALEE

LILIACULUI

1-35

2-34

HCL 566/21.12.2010

241

STRADA

LIVEZENI

1 -41

2-50

242

STRADA

LOCOMOBILEI

3-53

4-76

243

STRADA

LOGOFĂT TAUTU

1 -21

2-26

244

STRADA

LOZOVENI

1 -233

2-240

245

STRADA

LUCEAFĂRULUI

1 -17

2-24

246

STRADA

LUGOJ

0

0

247

PASAJ

LUMINII

0

0

248

ALEE

LUMINIȘULUI

1 -13

2-14

HCL 86/18.10.2012

249

STRADA

LUNCA ȘIRETULUI

1-89

18-38

250

STRADA

LUPENI

1 -5

2-4

251

STRADA

MACAZULUI

0

2-34

252

STRADA

MACEDONA

1 -13

2-4

253

STRADA

MACIN

1-9

0

254

STRADA

MACULUI

0

6-54

255

STRADA

MAGAZIILOR

1 -17

2-20

256

ALEE

MAGNOLIEI

0

0

HCL 567/21.12.2010

257

STRADA

MĂGURĂ

1 -3

2-6

258

ALEE

MĂLINILOR

3-15

6-28

HCL 568/21.12.2010

259

STRADA

MALUL BRATES

1 -39

2-52

260

STRADA

MARAMUREȘ

1-7

0

HCL 62/10.02.2005

261

STRADA

MARASESTI

19- 21

2-16

262

STRADA

MARASTI

0

28-42

263

ALEE

MAREA NEAGRA

1 -11

2-10

264

BULEVARD

MAREA UNIRE

1 -115

10

265

ALEE

MARGARETELOR

0

2-16

HCL 338/30.09.2010

266

STRADA

MARINARILOR

15A

16-22

267

STRADA

MARINEI

5-11

26

268

STRADA

MĂRULUI

0

0

269

ALEE

MAVROMOL

1 -5

2-10

270

ALEE

MELODIEI

1

8-20

271

ALEE

MERCUR

1-5

2-8

272

STRADA

MESERIAȘILOR

1 -5

0

273

STRADA

METALURGIEI

0

18-38

274

ALEE

METEO

1-17

2-12

HCL 77/28.08.2008

275

ALEE

MICA

3-7

2

276

STRADA

MIHAIBRAVU

1 -43

2-50

277

STRADA

MIHAI EMINESCU

1-149

2-172

278

STRADA

MIHAIL KOGĂLNICEANU

1 -29

2-40

279

STRADA

MIHAIL SADOVEANU

1 -15

4-16

280

BULEVARD

MILCOV

1 -165

2-66

281

ALEE

MIMOZA

1 -7

2-4

282

STRADA

MINERALELOR

1-25

0

283

STRADA

MIORIȚEI

1 -43

2-58

284

STRADA

MIRCEA CEL BATRIN

1-7

12-32

285

STRADA

MIRON COSTIN

1-105

2-110

286

ALEE

MOLIDULUI

1-7

2 -4

287

STRADA

MORILOR

1 -215

2-202

288

ALEE

MORILOR

1 -7

2-8

289

STRADA

MOVILEI

1 -101

2-100

290

STRADA

MR. IANCU FOTEA

1 -29

2-46

291

STRADA

MUNCII VOLUNTARE

1

2

292

STRADA

MURELOR

0

2-6

293

STRADA

MUREȘULUI

2

294

STRADA

MUZICII

1 -81

2-76

295

STRADA

NAE LEONARD

1 -67

2-50

296

STRADA

NAMOLOASA

1-19

2-10

297

STRADA

NARCISELOR

25-69

10-70

298

STRADA

NARUJA

1-33

2-30A

299

STRADA

NAVELOR

5-7

2-8

300

STRADA

NĂVODULUI

5

0

HCL 612/21.12.2010

301

STRADA

NEAJLOV

5-7

0

302

STRADA

NICOLAE BALCESCU

1 -67

2-122

303

STRADA

NICOLAE DELEANU

1 -19

6-30

HCL 459/20.12.2002

304

ALEE

NICOLAE DELEANU

1 -3

2-6

HCL 460/20.12.2002

305

STRADA

NICOLAE GAMULEA

1 -7

2-12

306

STRADA

NICOLAE LABIS

1 -29

2-18

307

STRADA

NICOLAE MANTU

1 -71

2-38

308

STRADA

NORDULUI

21 -31

14-66

309

ALEE

NORDULUI

1 -9

8-10

310

STRADA

NUCULUI

1-3

2-6

311

STRADA

NUFĂRULUI

1-9

2-34

312

STRADA

ODOBESTI

1 -23

2-24

313

STRADA

OLTENIȚA

1-11

2-14

314

STRADA

OLTULUI

1 -47

6-36

315

STRADA

ORADEA

1 -9

2-4

316

STRADA

OTELARILOR

1 -41

2-36

317

STRADA

OVIDIU

1-69

6-8

318

STRADA

PACU MOISE

1-9

2-14

HCL 237/04.07.2006

319

STRADA

PANAITISTRATI

1

0

320

STRADA

PANOU

1-13

0

321

STRADA

PAPADOPOL CALIMAH

0

0

HCL 235/04.07.2006

322

STRADA

PARCULUI

1

2-8

323

ALEE

PAUL BUJOR

2-16

0

HCL 614/21.12.2010

324

STRADA

PAUL PALTANEA

0

0

HCL 338/02.06.2009

325

STRADA

PĂUNULUI

1-23

2-24

326

STRADA

PESCARI

3-13

0

327

STRADA

PESCĂRUȘULUI

1 -13

2-22

328

STRADA

PETRU RARES

7

12-18

329

STRADA

PIAȚA FALEZEI

11-37

12-14

330

STRADA

PIAȚA VICTORIEI

0

2-18

331

STRADA

PICTOR IOSIF ISER

1 -45

2-24

332

STRADA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

1 -5

2-6

333

STRADA

PICTOR OCTAV BANCILA

1 -35

2-30

334

STRADA

PICTURII

1 -21

2-14

335

STRADA

PIEȚII

1 -19

2-12

336

STRADA

PIETROSITA

1

2-4

337

STRADA

PLANTELOR

1-13

2-10

338

ALEE

PLATANILOR

1 -57

2-52

HCL 124/26.03.2009

339

STRADA

PLEVNEI

1 -3

2-4

340

ALEE

PLOPILOR

0

2-8

HCL 569/21.12.2010

341

STRADA

PLUGULUI

1 -43

2-44

342

STRADA

PODUL ÎNALT

1-5

2-12

343

STRADA

POET VASILE CIRLOVA

0

2-6

344

ALEE

POIENIȚEI

0

2

HCL174/22.11.2012

345

STRADA

PORTULUI

1-163

4-56B

346

STRADA

PORUMBACU

1 -3

0

347

STRADA

POSTA VECHE

1-253

2-208

348

STRADA

PREDEAL

1 -3

2-10

349

STRADA

PRELUNGIREA BRĂILEI

0

0

350

STRADA

PRISACA

0

2- 4

351

STRADA

PRIVIGHETOAREI

25-41

2-70

352

STRADA

PRUNARI

1 -25

2-10

353

STRADA

PRUNDULUI

1 -49

2-14

354

CALEA

PRUTULUI

1-287

2-304

355

STRADA

RACHITASI

1-7

2-8

356

STRADA

RĂCHITEI

1 -15

2-14

357

STRADA

RADU NEGRU

1-23

2-78

358

STRADA

RAHOVEI

0

0

359

STRADA

RĂSĂRITULUI

1 -27

0

360

STRADA

RASINARI

1 -5

2-10

361

STRADA

RAZBOIENI

3-267

2-260

362

STRADA

RAZOARE

31 -49

2

363

ALEE

REGALA

24

H.C.L. 44/28.02.2013

364

STRADA

REGIMENTUL 11 ȘIRET

1 -47

2-50A

365

STRADA

RINDUNELELOR

3-19

2-18

366

STRADA

RIPEI

5-15

2-12

367

STRADA

RIZER

1-85

0

368

PIAȚA

RIZER

369

STRADA

ROMANA

1 -149

2-240

370

ALEE

ROMANA

1-11

2-22

371

STRADA

ROMULUS

1 - 3

12-18

372

STRADA

ROȘIORI

1 -41

2-18B

373

STRADA

ROZELOR

1-3

2-6

374

STRADA

RUBINELOR

3-13

2-14

375

VAD

SACALELOR

1-5

2

376

STRADA

SACELE

1 -11

2-8

377

ALEE

SALCÂMILOR

1-21

2

HCL 570/21.12.2010

378

STRADA

SALISTE

1-29

2-16

379

STRADA

ȘARPELUI

1-25

2 -22

380

STRADA

SATURN

1 -55

2-36

381

STRADA

SAVINESTI

0

2

382

FDT.

SCOLII

1 -15

2- 24

383

STRADA

SCULPTURII

1-7

2-4

384

STRADA

SECERII

1 -25

2-22

385

STRADA

SERG. GHEORGHE DONICI

41 -49

40 - 40A

386

STRADA

SERII

43-71

4-70

387

STRADA

SFINTUL SPIRIDON

1 -55

2-40

388

BULEVARD

SIDERURGISTILOR

1-63

2-50

HCL 192/29.06.2010 PREL.

INTRE BASARABIEI-POARTA

COMBINATULUI

389

STRADA

SILFIDELOR

1 -15

2-10

390

STRADA

SINDICATELOR

1 -71

2-64

391

STRADA

ȘIRETULUI

0

10- 36

392

STRADA

SLANIC

1 -3A

2-4

393

STRADA

SMIRDAN

13-51

10-60

394

CALEA

SMIRDAN

1-99

4-20

395

STRADA

SOARELUI

1-17

2-4

396

STRADA

ȘOIMULUI

1-3

2-6

397

STRADA

someșului

1 -15

2-20

398

STRADA

SPANIOLA

1 -7

0

399

STRADA

SPĂTARULUI

1 -35

2-34

400

STRADA

STADIONULUI

1 -33

2-12

401

STRADA

ȘTEFAN CEL MARE

1-3

2 -102

402

STRADA

ȘTEFAN PETICA

1 -17

2-10

403

ALEE

STEJARILOR

1 -13

0

HCL 571/21.12.2010

404

STRADA

STELEI

1-69

2-44

405

STRADA

STIINTEI

1 -225

2-158

406

ALEE

STIINTEI

0

2- 4 bis

407

FDT.

STOICOVICI

0

2

408

STRADA

STRUNGARILOR

1-31

2-8

409

STRADA

SUCEVEI

1 -5

2-6

410

ALEE

SULFINEI

0

0

HCL 126/26.03.2009

411

STRADA

SULFINEI

0

2-32

412

STRADA

SULINEI

1 -11

32

413

STRADA

TĂUNI

1 -53

2-46

414

STRADA

TAZLAULUI

1 -9

2-10

415

STRADA

TECUCI

1 -257

2-296

416

ALEE

TEILOR

15-21

0

HCL 572/21.12.2010

417

STRADA

TEIULUI

1 -11

2-8

418

STRADA

TELEAJEN

1-9

0

419

STRADA

TEMISANA

3-57

34

420

STRADA

TEXTILISTILOR

1 -3

2-8

421

STRADA

THEODOR NECULUTA

1-19

2-24

422

STRADA

TIMIȘULUI

0

2

423

STRADA

TINERETULUI I

13-21

16-28

424

STRADA

TINERETULUI II

5-37

6-56

425

STRADA

TOAMNEI

1 -13

2-18

426

STRADA

TOMIS

1 -23

2-54

427

STRADA

TRAIAN

1 -467

2-470

428

BULEVARD

TRAIAN VUIA

1 -45

2-50A

429

ALEE

TRANDAFIRILOR

1-9

4-22

430

STRADA

TRANSILVANIEI

1 -49

2-48

431

ALEE

TRESTIILOR

0

4-16

HCL 142/22.03.2011

432

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

1 -75

2-356

433

ALEE

TUDOR VLADIMIRESCU

0

0

434

STRADA

TUFANELELOR

1-23

2-22

435

STRADA

TUNELULUI

1 -93

2-100

436

STRADA

TURTURELELOR

1 -63

2 -46

437

STRADA

TUSNAD

0

2-12

438

STRADA

UNIRII

19-183

2-210

439

STRADA

UNIVERSITĂȚII

1 -49

10-36

HCL 146 /17.04.2003

440

STRADA

V.A.URECHIA

1 -13

2-36

441

STRADA

VADENI

1 -63

2-56

442

STRADA

VAMEI

0

2-8

443

STRADA

VAPORULUI

11

2- 8

444

STRADA

VASILE ALECSANDRI

1 -57

2-40

445

STRADA

VASILE LUPU

1 -47

2-60

446

STRADA

VEGETALELOR

0

2-26

447

STRADA

VENUS

1-13

2-8

448

STRADA

VEZUVIULUI

7-77

12-84

449-

STRADA

VICTOR PAPILIAN

1-9

2-10

450

STRADA

VICTOR VILCOVICI

1 -39

2-24

451

STRADA

VIDRA

1 -5

2-4

452

STRADA

VIITORULUI

0

2 -16

453

STRADA

VINATORI

1 -53

2-38

454

STRADA

VIZANTEA

1 -13

2-14

455

STRADA

VLAD TEPES

1 -9

0

456

STRADA

VRANCEI

0

2-8

457

STRADA

VULCAN

0

8

458

STRADA

VULTUR

31

90

459

STRADA

ZAMBILELOR

1 -27

2-26

460

STRADA

ZEFIRULUI

1 -11

2-30

461

STRADA

ZIDARILOR

1 -5

2-12

462

STRADA

ZILEI

1-15

0

463

ALEE

ZIMBRULUI

1-27

2-24

HCL 78/28.08.2008

464

STRADA

ZIMBRULUI

1 - 39

2-18

465

STRADA

ZINELOR

1 -19

2-16

466

STRADA

ZORILOR

1 -15

2-16

Președinte de ședință, Monica Dascălu


ANEXA 2 la HCL nr. 307/28.08.2014

TITULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE AL IMOBILELOR LA DATA EMITERII DISPOZIȚIEI PRIVIND ATRIBUIREA NUMĂRULUI POȘTAL

NR. CRI

NR. DISPOZIȚIE/ DATA

BENEFICIAR

ADRESA

1

603/24.06.1998

ARGHIR FLORICA

ALEEA EMIL RACOVITA NR. 11

2

45/19.01.1999

BASALIC PETRICA

STR. TUNELULUI, NR.45D                                             ...........

3

406/19.03.1999

LUPU MARGARETA

STR. DORN El, NR.3

4

54/20.01.1999

ROMAN VAS! LE

ALEEAEMlLRACOVITA.NR.il

5

62/26.01,1999

SC LOCONFORT

STR DOMNEASCA. NR. 84(BLOC MIORIȚA)

6

39/14.01.1999

FUNDAȚIA PT TINERET

STR. GHEORGHE ASACHI, NR. 1 (HOTEL TINERET)

7

67/28.01.1999

ANTOHE COSTEL

STR. TUNELULUI, NR. 45C

8

291/24.02x1999

ANGHELUTA ILEANA

STR. GEORGE BACOVIA. NR. 13

9

485/06.04,1999

BARBU ION

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 72

10

487/06.04.1999

ȘTEFAN VINETU

STR. AVIATORILOR, NR. 20

11

557/27.04.1999

VINTILA DARIE

STR. SILFIDELOR. NR, 10

12

488/06.04.1999

MO DIG A GHEORGHE

STR. TINERETULUI 2. 34A

13

558/27.04.1999

CRISAN ION

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 31B

14

486/06.04.1999

ADRIAN CONSTANTIN

STR. EROILOR. NR. 36

15

670/07.05.1999

DODU IORDACHE

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 12

16

1241/04.08.1999

BARCAU EUGENIA

STR. DACULUI, NR. 7

17

1347/27.08.1999

RADU IONEL

STR. OTELARILOR. NR. 5B

18

1346/27.08.1999

RUSU PANAITE

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 44

19

1348/27.08.1999

RADU IONEL

STR. OTELARILOR. NR. 5A

20

1322/19.08.1999

LUNGEANU GHEORGHE

STR.NICOLAE LABIS, NR.3

21

1323/19.08.1999

CORDELIVASILE

STR. NICOLAE LABIS. NR. 5

22

1517/22.09.1999 REVOCATA CU 2507 / 02.06.2011

PALADE DUMITRU

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 10A

23

1362/01.09.1999

DURBACA LIVIU

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 30

24

1415/09.09.1999

MOROSANU ECATERINA

STR, DRUMUL DE CENTURA. NR. 65

25

1398/07.09.1999

MOCANU FELICIA

STR, CONSTANTIN NOTTARA, NR. 10B

26

1490/16.09.1999

PASCU TOADER

STR. DRUMUL VIILOR. NR.70

27

1675/14,10.1999

ARAMA ALEXANDRU

STR. DRUMUL VIILOR. NR.48

28

1717/28.10.1099

SC RECEPT

STR. NICOLAE BALCESCU. NR. 17A

29

1613/04x10.1999

STOICA NECULA!

STR. GHEORGHE DOJA, NR. 73

30

1623/05.10.1999

RUSU ANETA

STR. CLUJ, NR.37A

31

1709/21.10.1999

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR

STR. BRĂILEI, NR.88A

32

1692/20.10,1999

SC RECEPT

STR. GEORGE COSBUC. NR. 64A

33

1751/02.11.1999

BITICASAVA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 126

34

1752/02.11.1999

CONDUR TIBERIU

STR. CASTRUL ROMAN. NR. 34

35

1764/05.11.1999

ROGOJINA CONSTANTA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 114

35

1825/22.11.1999

SAMOILA GENOVE

STR. TRAI AN. NR. 446C

37

1932/16.12.1999

RADU GHEORGHE

STR. DR. PETRU GROZA. NR. IA

38

1858/02.12.1999

PASARGIU GHEORGHE

STR. TRAI AN. NR. 454A

39

1897/08.12.1999

Dl NESCU GEORGE

MICRO 20, BL A9. AP. 1

40

1895/08.12.1999

COCOR PACHITA

MICRO 20, BL A9. AP. 1B

41

1933/15.12.1999

MEHEDINȚI ION

STR. TRAfAN.NR. 429A

42

1931/16.12.1999

DAMIAN MARIANA

STR. TRAfAN.NR. 429B

43

1940/17.12.1999

BONTEA IONEL

STR. NICOLAE GAMULEA. NR. 12A

44

1893/08.12.1999

CRETOIU DRAG OS

STR. CLABUCET, NR. 2

45

1915/15.12.1999

POPAMARICICA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 57

46

1935/16.12.1999

TAFTA VASILE

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR, 40

47

1934/16.12,1999

TAFTA FLORICA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 40A

45

1696/08.12x1999

NICOLAU GHERNOTIE

STR. PLUGULUI, NR. 14A

49

1894/08.12.1999

CORODESCU GHEORGHE

STR, PLUGULUI. NR. 14

50

84/18.01.2000

VASILE ALEXANDRU

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 134

51

85/18.01.2000

VASILE IANCU

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 142

52

170/07.02.2000

CAPACIUREA STAVAR

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 248

53

171/07.02.2000

CAP ACIUREA MAREA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 244

54

197/11.02.2000

IRIMIA ALEXANDRU

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 16

55

169/07.02,2000

TANASE SONIA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR. 43B

56

255/21.02.2000

PAMFILEIORGU

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 192

57

103/11.02x2000

DUMITRASCU ALEXANDRU

STR. GEORGE BACOVIA, NR. 7

58

194/11.02.2000

RATA GHEORGHE

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 190

59

191/11,022000

LETCAIE GHEORGHE

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 224

60

195/11.022000

AVASIUCAI AUREL

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 11

61

232/17.02,2000

MIHAI IANCU

STR. ARCAȘILOR, NR.11

62

290/21x02.2000

VOROVEI ȘTEFAN

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 13

63

192/11.02.2000

GRIGORITA CORNELIA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 214

64

237/12.02.2000

DROSU CONSTANTIN

STR. 8 MARTIE. NR. 57A

65

284/28.02.2000

CEC

STR. OTELARILOR, NR. 25, L. D9C

66

292/28.02.2000

CEC

STR. HENRY COANDA. NR. 15. BL. J12

67

286/28.02.2000

CEC

BD. GEORGE COSUC. NR. 1

68

291/28.02.2000

CEC

STR. LEBEDEI, NR. 1

69

289/28.02.2000

CEC

STR. DOMNEASCA. NR.26

70

268/28.02.2000

CEC

STR. BRĂILEI. NR. 15. BL. R1

71

287/25.02.2000

CEC

STR. NAE LEONARD. NR. 19, BL. C15

72

285/28.02.2000

CEC

STR. TRAIAN. NR. 81, BL. A2

73

167/07.02.2000

ANDREI ȘTEFAN

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 242

74

254/28.02.2000

VASILE LIU

STR. DOCHIEI, NR. 7

75

321/06.03.2000

VASILACHE IONEL

STR, CONSTRUCTORILOR. NR. 9

76

310/02.03.2000

AMBRUS CONSTANTIN

ALEEA EMIL RACOVITA. NR. 9

77

363/21.012000

SC RALUCA

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 3

78

366/21.03.2000

BERTEA IONEL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 9

79

365/21.012000

TODERITA IONEL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR, 32

80

309/02.03.2000

ARHIRE VASILE

STR, NICOLAE LABIS.NR. 9

61

354/21.03.2000

S1RBU DORINEL

STR, DRUMUL DE CENTURA. NR. 132

82

362/21.03.2000

BULUGU BENONE

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 184

83

378/23.03.2000

RUSU IULIAN

STR. PĂCII. NR.106

84

376/21.032000

SERDARU MIHAELA

STR. ARCAȘILOR. NR. 11

85

375/21,03,2000

POPESCU DOINA

STR. ARCAȘILOR, NR. 9

85

368/21.03.2000

TRIPSAGABRIELA

STR. GAROFITEI, NR. 12

87

367/21.03.2000

BORDUSANU VICTOR

STR. RĂZBOIENI. NR. 260

88

545/17.04.2000

ROMAN GHEORGHE

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 3

89

552/12.05.2000

POPA TRAfAN

ALEEA GEORGE BACOVIA. NR. 18

90

591/17.05.2000

GRIGORE GEORGE

STR. ARCAȘILOR, NR. 7

91

725/19.05,2000

BORȘ MIHAI

STR. LUNCA ȘIRETULUI. NR. 41

92

721/18.05.2000

TANASE VI OR EL

STR. VINATORI. NR. 1B

93

692/17.05.2000

ROMAN GHEORGHE

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 56A

94

762/20.05.2000

SC HELMERS

STR. ALEXANDRU MORU2Z1. NR. 130B

95

742/23.05.2000

TOMAALEC

STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 78

96

651/12.05.2000

BAURECEANU MARCEL

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 48

97

653/12.05.2000

ARHIRE IULIAN

STR. SMIRDAN, NR. 54A

98

654/12.05.2000

NICOLAE DUMITRU

ALEEA GEORGE BACOVIA, NR. 16

99

816/15.062000

ANTONIU CLAUDIA

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 7

100

825/16.06.2000

IACOB NECULAI

STR. FEROVIARILOR. NR. 2B

101

817/15x052000

MARTANIUC VIORICA

STR. LABIRINT, NR.9A

102

788/06.06.2000

JANEANICUSOR

STR. DOMNEASCA. NR. 216A

103

105/24,07.2000

SC LOCONFORT

STR. ARHIPELAG, NR. 5

104

70/12.072000

RADU TINEL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 79

105

156 / 04.08.2000

S.C. VEGA 93 S.R.L.

STR. ARMATA POPORULUI NR. 105, BL. IC2

106

155/04.08.2000

S.C. VEGA 93 S.R.L.

STR, ARMATA POPORULUI NR, 107. BL. IC1

107

154 / 04.08.2000

S.C. VEGA 93 S.R.L.

STR, ARMATA POPORULUI NR. 103. BL. IC1

108

166/07.08,2000

CHIRICA DUMITRU

STR. CLUJ. NR, 13. BL. F. AP. 20A

109

157/04.08.2000

D1MOFTE GEORGETA

STR. NUFĂRULUI. NR, 34

110

257/28.08.2000

MIHALCEA Fi LI P

STR. COMBINATULUI. NR. 5

111

258/28.08.2000

MOSCU IONEL

STR. 9MAf, NR.51A

112

256/28.08.2000

DUMITRACHE TUDOREL

STR. DR. ALEXANDRU CARNAB EL, NR. 79 B

113

259/28.08.2000

FELEA ADRIAN

STR. BRĂILEI, NR. 202 BIS

114

167/07.08.2000

SC LOCONFORT

STR. DR. PETRU GROZA. NR.2, BL. L12

115

168/07.08.2000

SC LOCONFORT

STR. DR. PETRU GROZA. NR.4, BL. L13

116

356/20.09.2000

CALUIAN COST1CA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET. NR. 5A

117

380/26.09.2000

POPA AUREL

STR. CRINULUI, NR. 14A

118

414/04.10.2000

STOICA GHEORGHE

STR. DR. PETRU GROZA. NR. 14

119

399/02.10.2000

NEAGU GEANLNA

STR. EMIL RACOVITA. NR. 2A

120

400/02.10.2000

CIOBAN U NECULAI

STR. 24 IANUARIE. NR. 49A

121

431/09.10.2000

BARBU VASILICA

STR. VIADUCTULUI. NR. 14

122

430/09.10.2000

BORZA CONSTANTA

STR. MALUL BRATES.NR.)

123

478/19.10.2000

SC CRIOMEC

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 63

124

503/23.10.2000

RAILEANU APOSTICA

STR. DRUMUL VIILOR. NR.29E

125

509/25.10.2000

CONDILA MARIA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 218

126

398/02.10.2000

TUDOSE AUREL

STR. DRUMUL VIILOR, NR.2

127

401/02.10.2000

MUSURIVISCHI CORNELIU

STR DRUMUL VIILOR NR 29A

126

511/25.10.2000

RIPA TEODORA

STR. AV1NTULUI, NR. 7. AP-1

129

572/08.11.2000

CAPACtUREA HARALAMBIE

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR.246A

130

625/13,11.2000

NICHIFOR AFANASE

STR. ALEEA SCOLII, NR. 7. AP. 4

131

624/13.11.2000

CHIVU TITEL

STR. TINERETULU11. NR. 18A

132

647/22.11.2000

BANU ANATOLI

STR. VA. URECHE. NR.22

133

652/22.11.2000

PAVELAUREL

ALEEA BRAVILOR. NR. 29B                              i

134

571/08.11.2000

SFETCU FLOAREA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 204A

135

556/06.11.2000

SC LOCONFORT

STR. BĂRBOȘI. NR. 3, BL. L10                      o    ... X

136

649/22.11.2800

CORCIOVA DAN

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 162                 -

137

919/27.12.2000

DAMIAN VALERICA

STR. OCTAV BANCILA, NR. 28A

136

911/21.12.2000

POPOVICI DANIELA

STR. SIDERURGISTILOR. NR. 50

139

916/21.12.2000

SIMION GHEORGHE

ALEEA ZIMBRULUI. NR. 21

140

910/21.12.2000

TANVUIA LIVIU

STR. GEORGE COSBUC. NR. 317

141

809/14.12.2000

MIHALCEA EUGENIA

STR. APRODUL PURICE. NR. 1A

142

828/11.12.2000

STRATULAT GHEORGHE

STR, PESCARUS. NR. 3

143

898/18.12.2000

MIHAI MARCEL

BD. GEORGE COSBUC, NR.257A

144

825/11.12.2000

DRAGUS PETRISOR

STR.DR. RAUTU, NR* 40

145

780/05.12.2000

JOSAN VICTOR

STR, TUNELULUI. NR, 7A

146

921/27.12.2000

LEFTER RUXANDA

STR. CERULUI. NR. IA

147

829/11.12.2000

SC NEW ROLAX

STR.TRAIAN. NR. 470

148

920 / 27.12.2000

MANEA IANCU

STR* UNIVERS (TATII NR. 20 - A

149

553/4.04.2001

OANCA IONICA

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.6-G

150

560/5.04.2001

SUCEVEANU MARIA

STR.EROILOR.NR.10-A

151

607/11.04.2001

BUSUIOC IONEL

STR. DEMOCRAȚIEI, NR.11

152

605/11.04.2001

MITROI CONSTANTIN

STR.VLAD TEPES.NR.9

153

614/11.04.2001

RADUCAN GHEORGHE

STR. BRĂILEI, NR. 148-A

154

1016/5.06.2001

TANASE CATON

STR. N, BALCESCU.NR.42AP.1

155

1017/5.06.2001

STOICHICIPENELOPIA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR 42 A

156

1015/5.06.2001

GHEORGHIU ELISABETA

STR. CULTURII,NR.9AP.2

157

1018/5,06.2001

NEAGU VIORICA

STR. CULTURII.NR.9AP.1

158

196/5.02.2001

GINGHINA ELENA

STR. ARCAȘILOR, NR.21

159

1479/3.08.2001

OCHIȘOR RADUCU

STR. ALEEA ZIMBRULUI, NR.8

160

1478/3.082001

CIOBOTARU ALEXANDRU

STR. ALEEA ZIMBRULUI.NR.6

161

1484/3.082001

TOIA MARIAN

STR.G. COSBUC.NR.193- A

162

1594/15.08.2001

TOTOLICI IONICA

STR. BRATES.NR. 16-A

163

1483/3.08.2001

MISLEAV1RGIL

STR ARIESU LUI ,N R .17- A

164

1485/3,08.2001

FLOREA IULIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA .NR.59

165

1480/3.08.2001

CHIRU NICOLAE

STR.GERULUJ.NR.il

166

1527/7.08.2001

DRAGATOIU CONSTANTINA

STR. DRUMUL VllLOR.NR.64

167

1486/3.08.2001

ROMASCTUDORA

STR.ARIESULUI.NR.il

168

559/5.042001

BOBOCEATITI

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.12- A

169

811/14.05.2001

CARP L LIVIU

STR. ARI ESULUI ,N R, 11 - A

170

99/22.01.2001

ZAVOIU MIHAI

STR. CLOȘCA,NR.9,BL. PS 10 B                            1

171

102/22.01.2001

ANDRONACHE MIHAI

STR. OLTULUI.NR.15-A                               X

172

100/22.01.2001

U.M. 0771

STR. CALEA PRUTULUI,NR.1                   -

173

104/22.012001

INSPECȚIA IN CONSTRUCȚII .

STR. AL. CERNAT

174

105/22.012001

CIOBANU LEFTER

STR. BASARABIEI .BL M 1,AP.8

175

115/23,01.2001

FELEA SANDU

STR. RIZER, NR.21-A

176

103/22.01.2001

CAPATAN CRISTINA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR220

177

174/29.01.2001

BUHAESCU GHEORGHE

STR. DR. RAUTU. NR.34

178

200/5.022001

S.C. TEHNOROM GRUP SA.

STR. CONSTRUCTORILOR,

179

197/5.02.2001

LACATUS NECULAI

STR. DRUMUL DE CENTURA .NR.220

180

199/5.02.2001

IANCU CORNELIU

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.220

181

175/29.01.2001

BONTAS RODICA

STR. DRUMUL VII LOR .NR.31- E

182

198/5.02.2001

S.C. REM IMPEX

STR. RUBINELOR,NR.14

183

325/22.02.2001

MOTAS CONSTANTIN

STR.GAROFITEI.NR.19-A

184

355/27.02.2001

S.C. GRANITUL S.R.L.

STR. G. COSBUC,NR.257-B

185

352/28.02.2001

STOIAN GIOCONDA

STR. DRUMUL VIILOR

186

403/15.032001

LEON LEUA

STR. G. COSBUC.NR.156

187

455/20.03.2001

PAVELAUREL

STR. ARCAȘILOR, NR.51

188

418/20.03.2001

ANTON COSTEL

STR. DRUMUL VII LOR .NR.29 B

189

359/1.03.2001

COSTACHE CARMEN

STR. G. COSBUC,NR.241-A

190

504/29.032001

IONASCU PETRICA

STR. DRUMUL VII LOR .NR,66

191

561/5.04.2001

BAURCEANU MARCEL

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.172

192

813/14.052001

S.C. MC DONALD'S DUNAREA

STR. STADIONULUI.NR.1

193

810/14.052001

LEPADATU PETRICA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.55

194

809/14.052001

LEFTER COSTICA

STR. DRUMUL VII LOR, NR,42

195

476/26.03.2001

TUDORACHI GHITA

STR. TECUCI, NR.227-A

196

505/29.03.2001

M1TINCU VASILE

STR. LUNCA StREȚULU],NR.1- C

197

525/30.032001

OANCEA LUMINIȚA

STR.9 MAI.NR.47- A

198

605/11.04.2001

BURGHELEA ANICA

STR. CRISTOFOR COLUM0, NR.6AP2

199

858/17.052001

GUTAN SILVIA

STR. TRAIAN.NR.37C-A

200

808/14.05.2001

GAVANESCU IOAN

STR. ALEEA MERCUR.NR.5

201

812/14.052001

PETEC ARIU ANTON

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.198-A

202

324/22.022001

CODRESCU SANDU

STR. OTELARILOR.NR.37.BL.E 2AP.148

203

1642/22.08.2001

NISIP IONEL

STR. 8 MARTI E.NR.37 C

204

1639/22.08.2001

S.C. CITADINA 98 S A.

STR. CRIZANTEMELOR.NR.6- A

205

1632/21.08.2001

PETREA AUREL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.112-A

206

1641/22.082001

CASIAN GEORGE

STR. V A. URECHEA,NR.12-A

207

1643/22.08.2001

POSTOLEAINA

STR. DR. RAUTU.NR.44                                 E

208

1636/22.082001

ARITON PETRICA

STR. BASARABIEI.NR.90- A                            S

209

1747/30.08.2001

PETICA NECULAI

STR. DRUM UL VII LOR, NR.65                     y     ‘H

210

1640/22.08.2001

STAN NECULAI

STR. AL. VLAHUTA.NR.5- B

211

1904/26.09.2001

S.C. LAST TEST S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.81

212

2028/8.10.2001

S.C. MANDVS DRAM S.R.L

STR. OLTULUI, 29 A

213

2512/13.11.2001

LUPU ION

STR. DR. RAUTU.NR.32

214

1653/10.062001

COJOCARU MIHAI

STR. 13 DECEMBRIE.NR.B

215

3864/6.11.2002

S.C. BUL-ROM PETROLOUM S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.1

216

3862/6.112002

CROITORU PETRU

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.6-1

217

3831/6.112002

SIMON GHEORGHE

STR. FRUNZEI,NR,2-A

218

3869/6.112002

SOCOLIUC DUMITRU

STR.24 IANUARIE,NR.29- A

219

3848/4.112002

ANGHELACHE CONSTANTIN

STR.G RAURULUI.NR.6

220

3865/6.112002

STEFARTA BOGDAN

STR.TECUCI.NR.147AP.1

221

3863/6.11.2002

STEFARTA OANA DIANA

STR.TECUCI ,N R.147 AP.2

222

3969/12.11.2002

ZBARNEA BORIS

STR. REGIMENTUL 11 S3RET,NR.37-A

223

3970/12.11.2002

SAVUCA FIUMON

STR. PIEȚEI. NR.15 AP. 3

224

3869/6.11.2002

S.C. MOBIL IMPEX S.R.L.

STR.G. COSBUC,NR.442-A

225

3867/6.11.2002

JATCA VASILE

STR. MORI LOR.NR.25- A

226

3996/13.11.2002

BUTUC CONSTANTIN

STR. REGIMENTUL 11 8JRET.NR37-C

227

4142/22.11,2002

VELNICIUC NECULAI

STR. NAE LEONARD.NR.1,AP.2- A

228

3963/12.11.2002

OLARU VIORICA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.68- C

229

4617/16.12.2002

FULGER ROBERTO

ROMANA. 27 A

230

4619/16.12.2002

BUJOREANU SORIN

TRAI AN. NR.55-C

231

3982/12.12.2002

CIOCOIU GlORGtCA

STR.ARCAȘILOR, NR. 53

232

4469/9.122002

S.C.COLIBRI S.R.L.

STR.BRĂILEI. NR.165-A

233

4466/9,122002

S.C.COLIBRI S.R.L.

STR.BRĂILEI. NR.165-B

234

4467/9.12.2002

ANDREI LIVIU

STR.BRAILEI. NR.163-D

235

4465/9.122002

MAFTEI ANICA

STR. DRUMUL DE CENTURA

235

4293/3.122002

S.N.P.PETROM S.A.

STR.TRAIAN. N R .438 - A

237

4295/ 2.122002

TANASE IONICA

STR. ARCAȘILOR, NR .34 ’

238

4758/23.12.2002

S.C.VOX MARIS IMPEX S.R.L.

STR.CLOSCA. NR.1-B. AP.6

239

4292/3.12.2002

TUDOSE GENOVEL

STR.LABIRINT. NR.1.AP.14

240

2349/30.07.2002

SAVAT. FLORIN

STR.DR.PETRU GROZA. NR.24

241

2353/30.072002

APOSTOL TRAI AN

STR ARCAȘ ILOR, NR.38

242

2351/30.07.2002

BRATAN LAURENTIU

STR.ALLEA MERCUR. NR.1

243

1991/3.07.2002

PRICHICI COSTICA

STR.TECUCI. NR.231 -D

244

1994/3.07.2002

GURAU PAUL

STR.IONELFERNIC.NR.18-A

245

2352/30.072002

PASCU ANGHELUTA

STR DRUMUL VIILOR. NR.41-C                 /

246

2347/30.072002

NEOU NECULAI

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR.132 -A              < ,

247

2350/ 30.072002

VELNICIUC MARIA

DR.PETRU GROZA, NR.12

248

2348/30.072002

DOBRIN ECATERINA

STR.ALEEA 5. NR.4

249

2392/1.082002

PELIN LUCIAN

STR.ALI. CUZA. NR.34.AP2

250

2394/1.082002

S.C.PRODAS S.A.

STR.STEFAN CEL MARE, NR.3-A

251

2537/7.08.2002

DOBRE NICU

STR.OCTAV BANCILA, NR.18A

252

2549/ 8.08.2002

RITIVOIU ALEXANDRU

STR. ARCAȘILOR, NR. 18-A

253

2535/ 7.08.2002

DOANA MUNTEANU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.176-A

254

2538/7.08.2002

PARASCHIVI. ANGHEL

STR. DRUMUL VIILOR,, NR.15 A

255

2548/8.08.2002

DANDES GABRIELA

STR. DRUMUL VIILOR, NR.59

255

2819/27.08,2002

PINTILÎE NASTASE

V.A.URECHEA, NR.20

257

2821/27.0B.20D2

MATACHI COSTACHI

V.A.URECHEA, NR.18

258

2536/7.08.2002

RAGEA VALENTIN

ALEEA METEO, NR.12

259

2943/2.09.2002

S.C.SLATI IMPEXS.RL.

STR, DRUMUL DE CENTURA, NR.50

260

2952/3.09.2002

S.C.DANICAD S.R.L.

STR ,G AROFITEI, NR, 1 -A

261

2953/3.09.2002

S.C.EUROCAD S.R.L.

STR.GAROFITEI, NR.10

262

3062/12.09.2002

0 AN CIA GEORGE

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.14-A

263

3282/23.09.2002

ĂLECSANDRESCU GEORGETA

STR.TRAIAN, NR*433-C

264

3284/23,09.2002

HOGAȘ CORNEUU

DR.PETRU GROZA, NR.18

265

3755/29.10.2002

MOISE D.MIRCEA

STR .PRUTULUI, NR.37-B, AP.2

266

3754/29.10.2002

GANEA ION

STR.NUCULUI, NR.3-A

267

3404/2.10,2002

RUSU AURELIA

STR ARCAȘI LOR, NR.26

268

3490/10.10.2002

AGHINEt CORNEUA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.218-A

269

3520/14.10.2002

S.C. D.S.TOFAN S.R.L.

STR.TRAIAN, NR.446-C

270

3535/15.10.2002

DRAGOMJR ANTONETA

STR.ROMANA, NR.146 -B

271

3726/ 28.10.2002

S.C.LUKOIL DOWNSTREAM SRL

STR.MILCOV, NR.64

272

3756/29.10.2002

FELEA DECE8AL

STR.ARIESULUI. NR.10,AP.2

273

3753/29,10.2002

GAVRIL DORIN EL

STR.TRAIAN VUIA, NR.6 A

274

3752/29.10.2002

LUNGII COSTACHE

STR.ARCAȘILOR, NR.69 -E

275

3405/ 2.10.2002

TARLUNGEANU GABRIEL

STR.STADIONULUI, NR.29

276

4139/22.11.2002

LEOPAGHEORGHE

STR.TECUCI.NR.231 -E

277

3961/12,11.2002

GHEORGHIU MARIA

STR.AL. I. CUZA, NR.49.AP.7

278

4141/22.11.2002

DANILESCU ELENA

STR.N.BALCESCU, NR.11SAP-6                          l

279

4137/22,11.2002

DAVI MARIA

STR.AVÂNTULUI, NR.26, AP.8                            /

280

4172/ 25d 1.2002

GHITU RITA

GRADINA VECHE,NR,126, AP.2                  *

281

4140/ 22.11.2002

ĂBRASU GHEORGHE

I.L.CARAG1ALE, NR.41.AP.4

282

4136/22.11,2002

TROFIN ALEXANDRU

STR.PLUGULUl, NR,39-C

283

4138/22,11.2002

CASANEANU NECULAI

LUNCA ȘIRETULUI,NR.85

284

4135/22.11.2002

RAILEANUGICU

STR.AVÂNTULUI, NR.21-C, AP.2

285

3864/ 6.11.2002

S.C.BUL-ROM PETROLOUM SRL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.176-A

286

3862/ 6.11.2002

CROITORU PETRU

STR. PICTOR EOSIF ISSER.NR.6 -1

287

3831/4.11.2002

SIMON GHEORGHE

STR.FRUNZEI.NR.2-A

288

3669/6.11.2002

SOCOLIUC DUMITRU

STR.24 IANUARIE,NR.29 -A

289

3848/4.11.2002

ANGHELACHE CONSTANTIN

STR.GRAURULUI, NR.6

290

3B65/6.11.2002

STEFARTA BOGDAN

SȚR.TECUCI.NR.147.AP.1

291

3863/6.11.2002

STEFARTA OANA

STR.TECU CI ,N R .147, AP.2

292

3969/12.11.2002

ZBARNEA BORIS

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR.37’ A

293

3970/12.11.2002

SAVUCA FILIMON

STR.PIETII.NR.15AP.3

294

3869/6.11.2002

S.C.MOBIL IMPEX S.R.L

STR.GEORGE COSBUC.NR.442- A

295

3867/6.11.2002

JATCA VASILE

STR.MORILOR.NR.25-A

296

3996/13.112002

BUTUC CONSTANTIN

STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR.37- C

297

4142/22.11.2002

VELNICIUC N ECU LAI

STR.NAE LEONARD,NR.1 AP-2 -Â

298

3963/12.11.2002

OLARU VIORICA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.68 -C

299

4282/ 3.12.2002

P1TAC TEODOR

STR.LABIRINT, NR.5

300

4281/ 3.12.2002

PANTARU MARGARETA

STR .GĂRI I.NR.24.AP.3

301

4274/ 3.12.2002

ONISOR LI LIANA

STR .STADION ULUI ,N R. 31

302

4283/ 3.12.2002

MARIN F AN IC A

TECUCLNRx140, AP.2

303

4294/3.12.2002

GHINDEA VASILE

STR.MAIOR FOTEA, NR.25AP.1

304

4284/ 3.12.2002

JERE8TOV TUDOREL

STR.N.BALCESCU, NR.3 -G

305

4285/ 3.12.2002

□IMA GABRIELA

STR.LEULUI.NR.1AP-1

306

42B6/ 3.12.2002

MUNTEANU VALENTIN

STR.FARII,NRx76,AP,1

307

4757/23.12.2002

ALEXE MARIN

STR.MARAST1,NR.28-A

308

3866/6.11.2002

DIRLI ELENA

STR. DRUMUL VIILOR.NR.51

309

4755/23.12.2002

TIRON ELENA

STR .N .B ALCESCU,NR78 AP.7

310

4756/23.12.2002

ALEXANDRU NITA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.14.AP.1 A

311

4463/9.12.2002

IOAN OVIDIU

STR .EROILOR, NR.12, AP .2

312

4618/16.12.2002

BARSIERU GHEORGHE

STR. ARCAȘILOR .NR.55

313

1993/3.07.2002

RUSU ANICA

STRJCNEL FERNIC.NR.18- A

314

19B7/3.07.2002

MIU NICOLAE

STR. DR. PETRU GROZA,NR.18-A

315

1992/3.07.2002

BUGEAC PETRICA

STR.BORZESTf,NR.5^A

316

1982/ 3*07,2002

BĂNICĂIANCU

STR.C. BRANCOVEANU.NR.13

317

1998/ 3x07.2002

GUTU ROMEO

STRxTEC UC1 ,NR.2O4 - A                             f     .

318

1990/X07.2002

ZANOSCHE VICTOR

STR.TUFANELELOR.NR.W

319

1089/3x07.2002

MÎSTREANU GELU

STR.ARCASILOR.NR.57

320

2028/8.07.2002

PROTECȚIA PLANTELOR

STR.TRAIAN, NR.454 -A

321

1995/3.07.2002

SOLOMON ION

DRUMUL DE CENTURANR.116 -A

322

2026/8.07.2002

S.C.TRANS EUROPA SA.

STR, REGIMENTUL 11 SIRET.NR.2-D

323

2027/0.07.2002

CIUBUCCIU MARIANA

STR. N ALEXÂN DRESCU .NR.66- A

324

2277/23.07.2002

SEFER SANDA

STR.C APRIOAREI.NR.8

325

1661/11.06.2002

ARFIRE FLORIN

STR.FILESTI.NR.9

326

1664/11.06.2002

CAPMARE Ml HAITA

STR.RiZERiNR.21-C

327

1771/24,06.2002

DOBREA ȘTEFAN

STR ALEEA 5,NR.6

328

1774/24.06.2002

S.C .PROFILÂND SA.

SOSEAUA SMARDAN, NR.1- A

329

1809/25.06.2002

EFTICA COSTEL

STR. ALEEA METEO.NR.1

330

1656/10.06.2002

FLOREA ILEANA

STR.VA.URECHEA, NR.6,A

331

1775/24.06.2002

GHEORGHE SEBASTIAN

STR.SATURN.NR.3 F

332

1658/11.06.2008

IANCU VIOREL

STR.RAUTU.NR.24-A

333

1662/11.06.2002

LUNGU N.MITICA

STR.VALECSANDRI.NR.19- A

334

1659/11.06.2002

MUNTEANU P. NECULAI

STR.TUFAN ELELOR.N R .17

335

1663/11.06.2002

NEAGU CONSTANTIN

STR.8 MARTIE, NR.19

336

1657/11.06.2002

PATRASCAN FLORIN

STR.VANATORI, NR.1-C

337

1772/24.06.2002

STOICA NECULAI

STR ARCAȘI LOR,N R.71

33B

1660/11.06.2002

SOLOMON ȘTEFAN

STR.RIZER, NR.21 - D

339

1773/24.06.2002

VASIL1U COSTICA

STR.ROMANA,NR.135

340

1709/14.06.2002

COFIȚA LILIANA

STRALEEA ROMANA, NR.12- A

341

1275/ 1.04.2003

CROITORU JANA

STR.UNIVERSITATIl, NR.29- B

342

1276/1.04.2003

LUPOAIE DORINA

SȚR.UNIVERSITATIJ,NR.29- A

343

1722/22.04.2003

MOTOC AGLAIA

STR.RIZER, NR.39, AP.1

344

1720/22.04.2003

NEAGUTUDOREL

STR.GH.DOJA.NR.6.BL.3AAP.20A

345

1723/22.04.2003

S.C.MAMI S.R.L.

STR.SATURN.NR.3- K

346

1272/1.04.2003

ARTENE VASILE

STR.ZAMFIRESCU ELIZA,NR.21

347

1417/8.042003

SPIRIDONESCU VALERICA

STR .1 .LC ARAGIALE.N R17.AP.5

346

1415/8.04.2003

IFTODE NICU

STR.DEMOC RAȚIEI .NR.17AP5

349

1718/22.04.2003

VIZITIU ROMEO

STR .MO VI LEI, NR.38, AP.2

350

1344/4.04.2003

DOBREA VALENTINA

STR.SFxSP IR] DON, NR.45, AP. 1

351

1717/22.04.2003

DRAGOMIR MIHA!

STR .MAVRAMOL,NR.10 AP.1

352

1724/22,04.2003

JIPIANU JAN

STR.TEC UCI, NR.72, AP .1                                    <.

353

1721/22.04.2003

CRISTEAN CĂTĂLINĂ

STR.TEC UCI, NR.73, AP ,2                          <> ,     /

354

1719/22.04.2003

S.C.CONSTRUCTOR S.R.L.

STR.TRAIAN,NR.446 -O                           T“ ~

355

1414/8.04.2003

CRIHANA PAVEL

STR. DR. PETRU GROZA,NR.26

356

52/13,01.2003

S.C.PROFJLAND S.R.L

SOSEAUA SMARDAN ,NR.1- B

357

288/ 28.01.2003

S.C. BELMINHMPEX S.R.L.

STR.CETATEANU IOAN.NR.7

35B

133/17.01.2003

MOISE IONUT

STR.N. BALCESCU,NR.39,AP,2

359

54/14.01.2003

OANCEA CONSTANTIN

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.13- A.AP2

360

200/22.01.2003

IFTIMIETAMARA

STR.L.ZAMFIRESCU ELIZA,NR.62

361

201/22.01x20003

S.C.ALEXA CCC S.R.L.

STR.TRAIAN,NR.318-A

362

69/15.01.2003

ABDULATIF SITARE

STR.DEM OCRATIELNR. 17AP-6

363

135/17.01.2003

MUTU EMIL

STR.EROILOR hNR.32, AP .1

364

191/21.01.2003

BUȘI LA VASILE

ST R.YTÂIAN ,N R.51, AP .2

365

137/17.01.2003

TALABĂ MARGHITA

STR. DRUMUL VIILOR,NR63

366

56/14.01.2003

PETROM SA.

STR.CALEA PRUTULUI

367

6/7.01.2003

S.C.MDVCOM S.R.L.

D.N.23KM 6+500 M, NR.24

368

57/14.01.2003

IRIMIA ALEXANDRU

STR.8 MARTIE,NR.19- A

369

55/14x01.2003

FEIZULAH IULVJA

STR .SF.S Pi Rl DON ,NR .20 AP7

370

59/14x01.2003

POPA DANUT

STR. ROMANA, NR.32AP. 5

371

58/14+01.2003

CRETU MARIUS

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.2

372

70/15.01.2003

MUNTENU MARAI

STR. COL, NICOLAE HOLBAN, NR.9AP.1

373

400/ 5.02.2003

CORNEA DAN

STR.CETATEANUL IOAN.NR.3

374

521/12.02.2003

NICULESCU GEORGEL

STR AL. 1. CUZA,NR.25 ,AP.1

375

774/27.02.2003

S.C.IVAS GALAȚI

STR .SATURN ,NR,36

376

516/12.02.2003

SMOCHIN GEORGETA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.22

377

773/27.02.2003

APOSTU STATE

STR.GEORGE BACOVIA.NR.9

378

772/27.02.2003

IFTIMIE MIHA1

STR.N1COLAE GAMULEA.NR.7.AP.5

379

527/12.02.2003

JOACA NICOLAE

STR.TECU CI ,NR.229- A

380

520/12.02.2003

S.C.NEBROS COM S.R.L.

STR.LEONIDAZ.ELIZA, NR.5

381

710/25.02.2003

IDE MARIA

STR.TRAIAN, NR.37 AP- 1

382

709/28.02.2003

TOFAN ELENA

STR.ION CREANGA, NR.11AP.3

383

530112.02.2003

TARACHIU N ECU LAI

STR.LEONIDA Z.ELIZA NR.30

384

510/12*02.2003

S.C.YNSTER COM S.R.L.

STR .COSM1N ULU1, NR. 104

385

529/12.02.2003

DUMITRACHE PAULINA

STR.UNWERSfTATII,NR.20y\P.4                             |

386

513/12.02.2003

NISTOR MARIANA

STR.GARII,NR.21,AP.1                                     ./

387

695/ 24*02.2003

IONESCU NICOLAE

STR GEORG E COSBUC N FL356                *   . 1

388

525/12.02.2003

VARTOSU GABRIELA

STR .DEMOCRAT! El ,NR .4                            ' '

389

533/12.02.2003

PATRICHE GHEORGHE

STRAL.CARNABEL, NR.80AP.3

390

522/12,02.2003

VASILIU STEFANIA

STR .PLANTELOR.NR.13, AP.4

391

519/12.02.2003

MUNTEANU MĂRICEL

STR .LEONIDA Z.ELIZA,NR.4S

392

514/12.02.2003

STAN FLOREA

STR .MOVl LEI ,N R.60, AP. 1

393

517/12.02.2003

TUDOSE DOMNICA

STRARIEI.NR.6AP.1

394

523/12.02.2003

ROMAN V.ION

STR.IANCU FOTEA,NR.26AP-7

395

528/12.02.2003

MARGARITESCU MIHAIL

STR.LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR.56

398

526/12,02,2003

ERHAN FELICÎĂ

STR.GARII.NR.32AP.2

397

515/12.02.2003

BRASOVANU ANISOARA

STR. LABI Rl NT, NR.4 AP.5

398

534/12.02.2003

PRISACARU STANCA

STR.M. EMINESCU,NR.41.AP.5

399

524/12.02,2003

HRISTEA NICOLETA

STR.N. BALCESCU.NR.116.AP.1

400

536/12.02.2003

PETRUT SORIN

STR.C. COLUMB.NR.SOAP.I

401

535/12.02,2003

SÂRBII FANICA

STR. N .G AM ULEA, NR.7.AP.8

402

537/12.02.2003

OPROIU VALERIA

STR.ALEEA SCOLII, NR.7.AP.5

403

531/12.02.2003

OANCA TUDORACHE

STR.LEONIDA Z.ELIZA, NR .4

404

399/5.02.2003

GHEORGHITA IONEL

STR.24 IANUARIE.NR.23-A

405

532/12.02,2003

TiGAROI SIMION

STR.LEONIDA Z.ELIZA.NR.2

406

398/5.02.2003

STAN LUCIA

STR.DEMOCRATIEI.NR.17AP.1

407

397/5.02.2003

HRISTEA Ml HAI

STR DEMOCRAȚIEI NR 17,AP 2

408

401/ 5.02.2003

SADAC DUMITRU

STR.LEONIDAZ. ELIZA,NR.9

409

131/6.02 2D 03

TOM A ELENA

STR.DEMOCRATIEI,NR.9,AP.5

410

402/ 6.02.2003

SLOTVINSCHI GHEORGHE

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR. 148

411

512/12.02.2003

G HEORGHITA TUDORITA

STR.EROILOR.NR.37.AP.3

412

430/6,022003

GHEORGHIU NORAANGGAFIA

STR.D. BOU NTINEANU ,NR.3

413

518/12.02.2003

MIHAILESCU MARIN

STR CRIZANTEMELOR NR31 *AP 2

414

511/12*02.2003

ANDRONIC NECULINA

STR.LEONIDAZ. ELIZA,NR.23

415

1001/14.03.2003

PANA DAN

STR.CALEA PRUTULUI, NR.59

416

1002/14.03.2003

MITRASCA PETRU

STR*ANGHEL SALIGNY NR.77

417

1017/17.03.2003

BOZA GHEORGHE

STR.RANDUNELELOR.NR.16.AP.3 P.3

418

1016/17.03.2003

PORUMB ADRIANA

STR RANDUNELELOR NR 16 AP 3

419

850/ 3.03.2003

S.C.LO CONFORT S.A.GALATI

STR .STADIONULUI .NR.4ABL.D 19

420

847/ 3.03.2003

ATANASIU MIRCEA

STR.G-RAL AL.CERNAT.NR.151

421

832/ 3.03.2003

NISTOR LAURENTIU

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR200

422

835/3.03,2003

NISTOR ION

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.198                     l

423

1185/28.03.2003

HAMZA DORU

STR .SINDICATELOR ,NR.1 AP. 1                           P

424

1183/28*03.2003

ARITON PETRICA

STR.TECUCI NR 73 AP 7                       " '

425

1150/25,03.2003

BOBOACA MARICICA

STR. BAN ULUI .NR.2.AP.1

426

1148/25.03.2003

BOBOACA FRASINA

STR. BAN ULUI ,N R2 AP.2

427

1179/28*03.2003

BOZA MERGEA

STR. RANDUNELELOR.NR.16, AP.2

428

1192/28,03.2003

VLAD GHEORGHE

STR.LEONIDAZ. ELIZA,NR.12

429

1193/28*03.2003

PREDA IONEL

STR.LEONIDA Z. ELIZA.NR.34

430

1044/18.03.2003

CARAMAN PARASCHIV

STR.TECUCI, NR.68AP.4

431

1509/14*04.2003

CIOCAN IONEL

STR. FEROVIARILOR,NR.14-A

432

1465/10,04.2003

POPA IONICA

STR.TRAI AN, NR,55, AP.2

433

1419/8.04.2003

LAPUSNEANU EFTiMIA

STR.TROMANA,NR.58,AP.3

434

1413/8.04.2003

GAVANESCU ALEXANDRINA

STR. ROMANA, NR.51.AP.1

435

1342/4.04*2003

TERENTIVA8ILE

STR STIINTEI NR59AP2

436

1418/8.042003

BACANOVSCHIIOAN

STR. MOVILEI.NR.74.AP.1

437

1416/8.04.2003

DUMBRAVA IU LIANA

STR. MOVILEI,NR.19,AP.1

435

1420/8.042003

SLATI MARIAN

STR. DRUMUL V1|LORUNR.56

439

1343/4.04.2003

OPREA ELENA

STR. COMETEI, NR.23 AP.2

440

1341/4.04,2003

NEAMU EUGENIA

STR. RUBINELOR,NR.4AP2

441

1271/1.04.2003

ROSCA LUCA

STR. V. A. URECHEA.NR.10-A

442

1273/1,04.2003

VLASE IORDAN

STR. CRISTOFOR COLUMB.NR.31 AP.4

443

1274/1*04.2003

CRISTIAN CEZAR

STR. UNIVERSITĂȚII, NR.29

444

2122/22.052003

SC UNIROMET SRL

STR. DRUMUL DE CENTURA NR, 56-A

445

2171/27.052003

MJRON COSTEL

STR.G-RAL. AL.CERNAT.NR.169

446

2170/26.052003

MIRCN COSTEL

STR.MORILOR..NR.111

447

2121/22.05.2003

DED1U VASILE

STR.ION NENITESCU.NR.4.AP.1

448

2124/22.052003

RUS EJ PAUUNA

STR .G-RAL AL.C ERN AT, NR.83. AP.5

449

2128/22.05.2003

COSTIN CORNEL

STRJACOB LAHOVARY NR 1 AP 1

450

2119/22.05.2003

CAVAL FLORIN

STR.G-RAL AL.C ERN AT, NR.83 AP.7

451

2126/22.05.2003

CRAESCU DANIELA

STR. RIZZER ,N R.39, AP *8

452

2113/22.05.2003

RUSU ANASTASE

STR.TRANSILVANIEI,NR.6,AP.2

453

2123/22.05.2003

RAPOTAN AURELI AN

STR. I.L.CARAG!ALE,NR*52,AP.2

454

6238/15.12.2003

STATE T. MON1CA

STR,TECUCI,NR.235-B

455

6064/8.122003

SERDARU GABRIEL

STR.TECUCI„NR227- C

456

6070/8.12.2003

CRAITA TEODOR

STR.MFHAFL EMINESCU,NR.41.AP.1

457

6072/8.12.2003

CHETRONE CORNEL

STR. DR. PETRU GROZA.NR.1- B

458

6194/11.12.2003

S.G.NICCO S.R.L.

STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR.2 - G

459

6073/8.12.2003

IBANESCU CEZARINA

GRADINA VECHE,NR.24- B                              1

460

6061/8.12.2003

BURADA GHEORGHE

STR.TRAI AN .NR.39, AP.5                              Z

461

6066/8,12.2003

BUTENCU NELA

STR.AL.VLAHUTA,NR.8‘A                      ~        *-

462

6062/8.12.2003

IANCU IOAN

STR.DEMOCRATI E l,N R *9, AP .4

463

6063/8.122003

PLATO N IU E

STR.DOMNEASCA.NR.110AP.2

464

6071/8.12.2003

S.C.BATCIF S.R.L.

STR.BRINDUSELNRd 3- A

465

6252/16.12.2003

VAN AN GHEORGHE

STR.MIHAIL EMJNESCU.NR.67- A

466

6069/8.122003

STATE TOADER

STR.TECUCI.NR.235- A

467

65C0/24.12.2003

TABACARU VALENTIN

STR.STIINTEI.NR.15-A

468

6309/18.12.2003

MOISE D.MIRCEA

STR .PRU NOULUI .NR.37- BAP,2

469

6368/19.122003

S.C, ALFA CAR SA.

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 39 -A

470

6307/18.122003

PAVEL GEORGICA

STR.GH.ASACHI, NR.15

471

6308/13.12.2003

ENACOPOL RUXANDRA

STR.GARII,NR.58,AP.1

472

5305/18.12.2003

LU CA SIMION

STR ZAMBILELOR, NR.23

473

6306/18*12.2003

CONDRACHE CONSTANTIN

STR AVIATORILOR.NR.22- A

474

6067/8.12.2003

BARBARASA FILIP

STR. FLORI LOR,NR 46

475

6065/8.12.2008

CRUCIANU IOAN

STR ARCAȘI LOR ,N R*19

476

6251/16.122003

MERISANU IOANA

STR.DEMOCRATIEI.NR.84AP.1

477

2576/16.062003

ÎLASI ANA

STR.N. BALCESCU .NR.62

478

2571/16.06.2003

SANDOR COSTICA

STR. N .BALCESCU, NR.60 AP. 1

479

2577/16.06.2003

POPA CRI NA

STR. N .BALCESCU, NR.8, AP.2

480

2683/23.062003

CRĂCIUN VICTOR

STR.DR.AL.CARNABELNR.34.AP.1

481

26B4Z23.06.2003

ENE MIHAELA

STR. DR. AL.C ARNABEL, NR.12 AP.5

482

2294/4*06.2003

A.N.L.GALATI

STR.GEORGE COSBUC.NR253- A

483

2685/23.062003

MANOLIU COREL

STR.LUNCASIRETULUI.NR.87

484

2575/16.062003

CLOȘCA VIRGIL

STR.RADU NEGRUNR.3

485

2574/16.06.2003

IACOB MARFA

STR.NICOLAE DELEANU.NR.1

4B6

2578/16.06.2003

ION LENUTA

STR.AL. MORUZZI.NR.14AP.1

487

2573/16.06,2003

CAPITANU LAMIITA

STR.OLTENITA.NR.2AP.1

488

2572/16.06.2003

IURAC TEODOR

STR.DR.RAUTU, NR.30

4B9

2570/16.06,2003

BULBOACA MĂRICEL

STR.PORTULUI.NR.5.AP.7

490

2290/4,06.2003

GRIGORE ION

STR.TECUCI.NR.227- B

491

2293/4.06.2003

S.C.GINAVIDOR S.R.L.

STR.BRAILEI.NR.266

492

2291/4.06.2003

STOICA NAUM

STR.MIHAJ BRAVU*NR.35,AP.2

493

2292/4.05.2003

JIJIE PAULADAM

S7RAL.I. CUZA, NR2â,AP,3

494

2288/4.00.2003

COVRIG RUXANDRA

STR.PACII,NR.17,AP.1

495

2289/4.06.2003

BOTEZATU COSTACHE

STR.MORILOR.NR.165                                  j

496

2677/23*06,2003

POHL VIOREL

STR .OLTULUI .NR.3 - A

497

2715/24.062003

S.CALPROCONS S,R.L.

BĂRBOȘI, NR.12- F                              „ .    /

498

2686/23.06.2003

PASCAL VASILE

STR. ROMAN A.N R .8, B L.LC4, AP.68 A                     / -

499

3251/18.07.2003

TIVDA GABRIELA

STR.SF.SPIRtDON,NR.45,AP.l2

500

3332/22.07.2003

S.C.MONDISTAR S.R.L.

STR.CALEA PRUTULUI.NR.77

501

1988/3.07*2002

B.R.D.

STR. BRĂILEI ,NR 29-A

502

3331/22.072003

RADU IONEL

STR. DR. PETRU GROZA.NR.20-A

503

3094/15.07,2003

BUDESCU GH.IONEL

STR.M.EMINESCU.NR.17.AP.1

504

3335/22,07,2003

CURCUMELIS MĂRITĂ

STR. EROILOR .N R.8, AP.2

505

3252/18.07.2003

IUE NELU

STR.AL. CERNAT,NR.219,AP.2

506

3360/23.07.2003

ARHIP V. MARIN

STR. MALUL BRATES.NR.24

507

3253/18.07.2003

JOSAN VERONICA

STR.CICERO, NR.18.AP.1

508

3092/15.07.2003

FLOREA 1 LINCA

STR.SCULPTURILNR.4.AP*!

509

3336/22.07.2003

LAZAROAIE NELA

STR.BASARABIEI.NR*119- A

510

3005/10.07,2003

S.C.TELEGAN S.R.L*

STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR.2- E

511

3008/10.07,2003

STOICA ADRIAN

SȚR.BAHLUIULUI.NR.2.BL.L 10AP.15

512

3009/10.07.2003

SPINU S. N ECU LAI

STR.ZINELOR.NR.1- A

513

3239/17.07.2003

IONESCU LUMINIȚA

STR. APOLLO N ,N R .15 AP J

514

3096/15.07.2003

SAVA NiCUUNA

STR.I.L.CARAGIALE.NR.52AP.1

515

3093/15.07.2003

SOREI V1OREL

STR .MOVILEI .NR .21. AP .1

516

3362/23.07,2003

CHELARIU MARJA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR. 188

517

3266/18.07.2003

GHEORGHITA IONEL

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR. 106

515

3351/23.07.2003

PASAT TRANDAFIR

STR ARC AS! LOR, NR.28

519

3363/23.07,2003

STANCIU ANTON

STR ARC ASI LOR, NR.50

520

3255/18.07.2003

OGREANU GHEORGHE

STR ARCAȘ! LOR, NR.36

521

3012/10.07.2003

MIHALCEAT. DAVID

STR.PLUGULUI.NR.25AP.2

522

3010/10.07.2003

MIHALCEAT.DANUT

STR.PLUGULUL.NR.25.AP.1

523

3011/10.07.2003

OANA NELU

STR.TECUCLNR.95AP.3

524

2962/9,07.2003

BORȘ GHEORGHE

ALEEA N. DELEANU.NR.1

525

3254/18.07.2003

G HEORGHE AN GELICA

STR TECUCI NR 69AP 2

525

3095/15,07.2003

CARAGHIUREA SAFTA

STR.N. BALCESCU.NR.3- F

527

3337/22.07.2003

MIHALCEASAFTICA

STR.N. BALCESCU.NR.13AP.3

528

3334/22.07.2003

MIHALCEA SAFTICA

STR.N. BALCESCU.NR.13AP.3

529

2964/9,07.2003

ALEXANDRU ILINCA

STR.T. VLADIMIRESCU.NR.2- B                           /

530

2963/9.07.2003

CRAESCU CRISTIAN

STRT VLADIMIRESCU NR2-A

531

3004/10.07.2003

ION SPIRU

STR.TRAIAN.NR.444- O                        «

532

3333/22.07.2003

GRIGORE NUTA

STR.POSTA VECHE.NR.91AP 2                   T~- ~

533

3257/18.07.2003

LOVIN PETRtCA

STR.EP.ST.MELCHISEDEC,NR.401AP2

534

3738/8.08.2003

TODERITA CĂTĂLIN

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.30- B

535

4136/29.08.2003

IORDAN MARIAN

STR* DRUMUL DE CENTURA,NR.166

536

3735/8.08,2003

TOMA COSTtCA

STR, DRUMUL VIILOR NR .8

537

4076/20.08.2003

TU DORICA GHEORGHE

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.2- D

538

4075/28.08.2003

SADIC COSTACHE

STR. DRUMUL VIILOR ,NR. 10

539

3899/20.08.2003

GOLDURA EONICIA

STR.DRAL,CARNABEL,NR47,AP.1

540

3740/8.00.2003

GRU1TACORINA

STR, DR AL.CARN ABEL ,N R.20, AP.2

541

3993/25.08.2003

IFRIM VANGHELIE

STR. ARCASILO R ,N R.64

542

3735/8.08.2003

MANDACHEREMUS

STRARCASILOR.NR.14- BIS

543

4074/28.082003

GHEORGHE DUMITRU

STR. ARCAȘ ILO R, NR.23

544

4081/20.08.2003

PETRESCU DORIN

STR.ARCASILOR,NR.32

545

3734/8x08.2003

CUDALB Ml HAITA

STR ARCAȘILOR, NR.69- A

546

3860/15.08.2003

S.C.UNIVERSAL COMPREST S A.

STR.G.COSBUC,NR.02

547

3989/25,08x2003

IONESCU TUDORITA

B-DUL GEORGE COSBUCjNR.392- A

54S

41.03/29.08.2003

BOLEA ZAHARIA

STR.OTELARILOR.NR.5- D

549

3994/25.08.2003

S.C, ROM PETROL DO WNSTREAM

STR.OTELARILOR,15

550

3867/15.082003

CHIRILAJANIN

STR.POSTA VECHE,NR.91 ,AP.2

551

3540/5x08.2003

VASILIU MIHAIL

STR.TRANSI LVAN IEI, NR. 11

552

3964/21.08.2003

AVRAM DANIEL

STR.BASARABIEI.NR.73,AP.2

553

3737/8x08.2003

BUTNARU LENUTA

STR. AL.DAVILLA.N R .10, AP206

554

3539/5.08.2003

PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL GL.

STR.BASARABIEI.47

555

4097/29.08.2003

OPREA IOSEFINA

STRARIESULULNR.1 ,AP 2

556

3900/20.08.2003

DANAILA PETRU

STR.RADU NEGRU.NR.11-C

557

4137/29.08.2003

CONSTANTIN MARIUS

STR.GAMULEA NlCOLAE,NR.7,AP.5

558

41.04/29,08.2003

GHEORGHE NICOLAE

StR.MORILOR.NR.33

559

3991/25.0B.2003

NITA ST.FLORICA

STR.UBERTATIf.NR.36

560

4078/28.08.2003

MANOLEIFTENE

STR ,l ,L.C ARAGIALE.N R.4 AP. 3

561

4102/29.08.2003

ĂLEXANDRESCU TEODOR

STR. UVIZEN f.NR.7 AP-6

562

4101/20.08.2003

SOTROCAN AMALIA

STR.UNIVERSITATII.NR.16,AP .4

563

4099/29.08.2003

COMPLEXUL MUZEAL DE ST.NATURtl

STR. REGIMENTUL 11 SIRET.NR.6-A

564

3896/20.08,2003

STALINESCU CRENGUȚA

STR .STADION ULUI ,NR.17

565

4882/28.00.2003

S.C.NETINVEST S.R.L.

STR.CONSTRUCTORILOR.NR ,1 - A                        I

565

4077/28.08.2003

CHIVU MARLENA

STR.M.EMlNESCU,NR.8,AP.3                             ,f

567

4765/8.10.2003

BEZMAN NICU

STR.EROILOR,NR.32- B                        *

568

3986/21.00.2003

RUS EA ELENA

STR. LABIRINT,NR.5, AP.2                              1 '

569

4080/28.08.2003

GOIA VALENTINA

STR.CEZAR,NR.89

570

3695/18.06.2003

FLOREA CATERINA

STR.TECUCI.NR.42, AP .1

571

3897/20.00.2003

CORN EA CORNELIA

STR, MOVILE I.NR.74, AP.2

572

3069/15.00.2003

GHEORGHE MARGARETA

STR. ROMANA.NR.50, AP.3

573

3596/20.06.2003

MIRON GOGU

STR.GARILNR.22APs1

574

4083/28.08,2003

S.C.TRANSCOMBI SA

STR.CALEA PRUTULUI.NR.65

575

3541/5.08.2003

URBAN MIHAI

STR. AVANTU LUI, NR.36

576

3741/6.08.2003

VISAN TUDORACHE

STR. MALUL BRATES.NR.l-A

577

3965/21.06.20Q3

RUSU MIRON

STR.MUZICII.NR.51AP.3

578

3967/21.06.2003

S.C.CONFORTS.A.

B-DUL MAREA UNIRE.NR.21 .BL.U- 6

579

4079728.06.2003

POPESCU VESPASIAN

STR.ANGHEL SALIGNY.NR.72

580

3966/21.08.2003

CRUCEANUIFT1ME

STR.BUCUREȘTII NOI,NR.79,AF.1

581

3992/25.00.2008

JIANU ILIE

STR.NAE LEONARD,NR.5CkA

582

5135/27.10.2003

LAZAR FLORENTINA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.214- A

583

5134/27x10.2003

S.C.MEDIPLUS EXIM SA.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.236

584

4956/16.10.2003

GHEORGHITA PETRICA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.2-1

585

4714/6.10.2003

HARAGA MIHAI

STR. DRUMUL VIILOR,NR.51-A

586

4561/14.10.2003

DAVID ION

STR.DOM NEASC A,N R.29 AP.3

587

4954/16.10.2003

AFTENI MARIA

STR.DOMNEASCA.NR.133AP.1

508

5136/27.10.2003

DAJBOC ALEXANDRU

STR.N .BALC ESCU ,N R.37 AP.3

589

4045/13.10.2003

ASANACHE ELENA

STR.N. BALCESCU.NR.13C.AP.3

590

4766/0.102003

CONSTANTIN MARIUS

STR.GAMULEA NICOLAE,NR.7.AP.6

591

4643/13.10.2003

CARCOTA GABRIEL

STR.NICOLAE GAMULEA,NR7 - B.AP.3

592

4992/21.10.2003

HOGAȘ DANIELA

8TR.NENITESCU 1ON,NR>22,AFM

593

4062/14.10.2003

STOICA ADRIAN

STR.COLECTI VIST! LOR, NR.19

594

4844/13x10.2003

VARGA DANIEL

STR.FE ROV1 ARILOR, NR.2- A

595

4990/21.10.2003

BALTARU ELENA

STR.DR.AL.CARNABEL,NR.12,AP,1

596

4058/14.10.2003

CRETU CONSTANTIN

STR.TUDOR VLADIM IR ESCU, NR.202-204

597

4953/16.10.2003

DONIC1GEORGETA

STR. DOG ARIEI, NR.109 ,AP.1

59B

5133/27.10.2003

DUMITRU NICUSOR

STR .DR.N. ALEXANDRESCU.N R.59 AP.2

599

4991/21,10.2003

CRI STEA MARI A

STR.MOVf LEI ,N R.34, AP .2

600

4955/16.10.2003

GHERGHISAN MARIA

STR ALEEA BRAVILOR.NR.15

601

5347/5.11.2003

BANU ADRIAN

STR APOLLON.NR.6 AP-2

602

5608/14.11.2003

S.C.TRANS P.E.C. S.A,

STR. REGIMENTUL 11 8lRET,NR.2- F

603

5356/5.11.2003

VIRTOSU ION

STR.ROMANA.NR.202- A                              j-

604

5719/21,112003

DUSCU LUCICA

STR.TRAIAN.NR259-A                        u     •

605

5352/5.11.2003

COSUG ELÎSASETA

STR.OLTULUI ,NR.9-A

606

5837/26.11.2003

S.C.SPECTRUM S.N.C.

STR .GORUN ULUI, NR.12

607

5658/19.11.2003

GRIGORESCU PETRISOR

STR.N. BALCESCU,NR.37AP.1

608

5662/19.11,2003

BALULESCU AURELIAN

STR.MAIOR IANCU FOTEA.NR.29AP.5

609

5773/24.11.2003

IORDAN ALEXANDRINA

STR. PORTULUI ,NR. 8, AP.4

610

5353/5.11.2003

MUNTEANU MARIA

STR. COL, NICOLAE HOLBAN NR. 9T APS

611

5772/24.11.2003

STAN MARLENA

DR, N ALEXAN DRESCU ,NR.101, AP.2

612

5659/19.11.2003

ANGH ELE VIRGIN IA

STR.TECUCI,NR.73,AP.1O

613

5771/24.11x2003

OBREJA GHEORGHE

STR.L.Z.ELIZA,NR.82

614

5718/21.11,2003

S.CxPĂROLEXJR. S.R.L.

STR ALMORUZZI ,N R.5B

615

5660/19.11.2003

VADANA CĂTĂLIN

STR .DOMN EASC A,N R. 94, AP.S

616

5661/19.11.2003

CHIRI AC AGAFIA

STR. DOMN EASCA.N R .83, AP.7

617

5657/19,11.2003

PERJ DANIEL

STR.TRAIAN,NR,439- O

618

5278/3.11.2003

OIR.GEST. PATRIMONIULUI

STR.TRAIAN.NR.39C- B

619

5279/3.11.2003

D IR.GEST. PATRIMON IU LUI

STR.TRAIAN.NR.446- A

620

5280/3.11.2003

0 IR.GEST. PATRIMONIULUI

STR. PRIVIGHETORII .NR.23

621

5277/3,11.2003

COGALNICEANU MIHAIL

STR.DOGARIEI.NR.135-A

622

5303/3.11.2003

URSACHE JOAN

STR.AVANTULUI.NR.21 ,AP.1

623

5301/3.11.2003

PEIU OCTAVIAN

STR.ZINELOR,NR.2AP.1

624

5302/3.11.2003

APOSTOL MARIA

STR. DOM NEASC A.N R. 122 AP+1

625

5300/3.11.2003

IVAN ECATERINA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.58AP.5

626

5650/18.11.2003

SUCIOAIA ANTONETA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.10

627

5651/18.11.2003

S.C.REGAL SA

B-DUL TRAIAN VUI A.N R.2 b C, M IC RO38

628

5304/3.11.2003

PEPELEA ION

STR.GARI|,NR.68.APx2

629

5357/5.11.2003

SERBAN MARIN

STR. DR. PETRU GROZA..NR.7- A

630

5349/5.11.2003

PECINGINA LUCIAN

STR ALEEA ZI M8RULUI ,N R, 1 - A

631

5348/5.11.2003

TUDORIE ȘTEFAN

STR.GEORGE COSBUC.NR.146

632

5349/5.11.2003

STOLERIU VASILE

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.3

633

5351/5.11.2008

CRETU MARIUS

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.5

634

5354/5.11.2003

S.CARABESQUE S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.39

635

5355/5.11.2003

RACLEA VASILICA

STR.DOMNEASCA, NR.85 AP.2

636

967/10.03.2003

V1ZUROI NI CUTA

DUMUL DECENTURA.NR.102-A

637

848/3.03.2003

STAICU DUMITRU

STR.DRAGOS VODĂ NR.23 AP J

638

851/3,03.2003

DIACONII ION

STR .SFxSPf R1 DO N, NR.28 ,AP,1                                 ,

639

1181/20.03.2003

BRINZEl DUMITRU

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.92

640

1008/21.03.2003

CSUTAK VIORICA

STR EROILOR.NR.12,AP.4          ~~   ~     7

641

1049/18.03.2003

COSTEA DORU

STR .DACI El .NR.43 AP.1

642

1037/21.03.2003

DULGHERII CORNEUU

STR. DR. PETRU GROZA.NR.IO- B

643

1084/21.03.2003

SA1GAU LAZAR

STR. DR. PETRU GROZA.NR.10-C

64*

1085/21.03.2003

PISLARU ELENA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.10-A

645

1090/21.032003

ENE VALENTIN

STR.L.Z. ELIZA. NR.2-D

646

1086/21.032003

NEACSU STELA

STR.RAZ8OIENI.NR.4.AP.4

647

1188/28.03.2003

TATU CONSTANTIN

STR.STIINTEI ,N R .79 AP.1

648

1164/28.03,2003

PARVANAMIHAI

STR. DO M NEASCA, NR. 110 APA

648

1182/28.03.2003

HIRSCORN CONSTANTIN

STRANA IPATESCU.NR.11AP.2

650

834/3.032003

BIRCA RAZVAN

STR.L.Z. ELIZA,NR.6

651

2007/16.05.2003

STRIMBEÎ MICIPATRICE

STR.N. BALCESCU.NR.84ĂP.2

652

1995/15.05.2003

S.C.DUNAROM TRADING COMPANY

STR.PORTULUI ,N R .54-A

65:

2125/22.05.2003

POPESCU D. GHEORGHE

STR. DR. PETRU GROZA.NR.5- A

654

2116/22.05.2003

MIHAILESCU CASANDRA

STR.LlBERTATII.NR.72-A

65i

2005/16*052003

SC INTER NTSERVICE SRL

STR.BRAILEI.NR.280

656

2006/16.05.2003

VLAD OVIDIU

STR.I.L. CARAGIALE, NR.18AP.1

657

2114/22.05.2003

MARIAN ECATERINA

STR.L.Z. ELIZA. NR.18

658

2120/22.05.2003

IOAN CĂTĂLIN

STR.L.Z. EUZA.NR.18-A

659

2115/22.05.2003

GHEORGHfTA DUMITRU

STR.L.Z. EUZA, NR.20

66C

2117/22.05.2003

BORȘ CAMELIA

STR.ARCASILOR.NR.69- C

66t

2172/27.05.2003

DOLGOTER ANTON

STR.CEZAR.NR.67

662

2127/22.05.2003

CHIRITA SPIRIDON

STR SINDICATELOR NR 59*AP 1

663

2116/22.05.2003

POPA ALEXANDRU

STR. ARIEI .NR.46 AP.1

664

1187/28.03.2003

HIRSCORN W.WfLLY

STRANA IPATESCU.NR. 11 AP.1

665

1186/28.03.2003

MAMIR NICOLETA

STR.DACIEI,NR.43. AP.2

666

1191/28.03.2003

ANTONI. ELENA

STR. PICTOR IOSIF ISSER.NR.1-A

667

1189/28,03.2003

DAMICIUC RODICA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.6

666

1190/28.03.2003

DIACONU VERONICA

STR .GĂRII,NR.57, AP.3

669

1149/25.03.2003

POPESCU ECATERINA

670

1089/21.03.2003

LUPEA MIRCEA

STR. N .BALCESCU ,N R .60.AP.2

671

1050/18.03,2003

MERIOR ARSENE

STR. D RAL. CARNABEL.NR.80.AP.1

672

1046/18.03.2003

URSU COSTACHE

STR.L.Z. ELIZA,NR2-C

673

1047/18.03.2003

BANASANU GHEORGHE

STR.L.Z. ELIZA,NR2-B                                  ..

674

1048/18.03.2003

TUTUIANU NECULAI

STR.GARII.NR24.AP.12                         „     sf

675

1045/18.03.2003

PARASCHIV GRIGORE

STR.L.Z.ELIZA,NR.2-A                             / .   -

676

1000/14,03.2003

HANGAN GAFITA

STR.MUZICII.NR.39.AP.1

677

1043/18.03.2003

BOSMAGA FANICA

STR.L. Z. ELIZAAP 60

678

1041/18.03.2003

CIORUTA IONEL

STR.L.Z. ELIZA,NR.58

679

1042/18.03.2003

SOC IU STANICA

STR.L.Z. ELIZA,NR.16

680

1011/17.03.2003

POPESCU tOAN

STR.L Z. ELIZA NR 14

681

1040/16.03.2003

BELIU RADVAN

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR. 24, AP. 3

682

6300/1541,2005

ONIRIC GHEORGHE

STR.NENITESCU ION.NR.14AP.6

683

6434/2241.2005

DRAGOMIR GHERGHINA

STRANUL REVOLUȚIE11848,NR.16

684

6302/15.11.2005

CIURARU TERENTE

STR. RAZBOIEN1, NR.5, AP.2

685

6431/2241.2005

S.C.METROPLEX S.R.L.

STR.GAROFITEI .NR.57

686

6293/1541.2005

S.C.ALCOM S.A.

STR.IPATESCU ANA, NR.7-A

687

6297/15.112005

NOFITI. NECULAI

STR.TRA1AN.NR.424-G

688

6436/22.112005

MUNTEANU TITA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.56- B

689

6442/22.112005

PATRICHE SOLTANA

STR.DOMNEASC A.N R .83 AP.1

690

6304/15.11.2005

CANTARAGIU POLIXENIA

STR.DEMOCRATIEI.NR.il AP.3

691

6299/15.112005

PRODAN GHEORGHE

STR.JUPITER,NR.6

692

6159/841.2005

NEGRU PETRUS

STRARCAS1LOR.NR.50- A

693

6160/5.11.2005

NEGRU RADU

STR ARCAȘI LOR, NR.50- B

694

6439/22.11.2005

PASCANU VASILE

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.82- A

695

6077/2.112005

S.C.AGATUR S.R.L.

STR.GEORGE COSBUC.NR.1

696

6428/2241.2005

LAMBRINO NATALIA

STR.MIHAI BRAVU.NR.39-A

697

6430/22.112005

ILIE VIORICA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.63, AP.3

698

6438/22.11.2005

GRIGORE PETRE

STR.TR/MAN,NR.445                                                               '

699

6426/22.112005

MANAILA MARGARETA

STR.CALEA PRUTULUI, NR.11- A

700

6429/22.11.2005

MARTIN AURELIA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR.166- B

701

6435/22.112005

STRIMBEANU VALERICA

STR.SATURN.NR.3- D

702

6443/22,11.2005

SACHIR ION

STR.LUNCA ȘIRETULUI, NR 3

703

6295/15.112005

ZLATE GABRIEL

STR.BRA1LE1, NR.18

704

6296/15.11.2005

MOCANU ȘTEFAN

STR. MALUL BRATES, NR.4

705

6298/15.11.2005

CONSTANTIN GHEORGHE

STR NICOLAE DELEANU NR 22

706

6301/15.112005

FRINCULESCU MARGARETA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.22AP3

707

6433/22.11.2005

TUTUNARU VASILICA

STR.GAROFITEI, NR.19-B

708

6432/2241.2005

PETREATUDORACHE

STR ,G AROFITEI ,NR. 19- A

709

6427/22.112005

DANI DANIEL

STR.GAROFITEI .NR.1-C                                   i

710

6441/2241.2005

RO1U LEONARD

STR DRUMUL D E CENTURA N R 242- A                  f ‘

711

6294/15.112005

GAVRILA ANASTASIA

STR. DOM NEASCA, NR.124 AP.1                   =   . ...f

712

6438/2241.2005

GRIGORE PETRE

STR.TRAI AN,NR.445                                1 ■■

713

6303/15.112005

VRANCEANU DOINA

STR.VENUS.NR.1- B

714

6440/22.112005

BOCIAR ANTON

STR.RACHJTASI,NR,1

715

6437/22.112005

NEGREA ELENA

STR.BRAVIL0R.NR2

716

6576/30412005

MIHAf SANDEL

STR CEREALELOR NR 10 AP 7

717

6076/02.112005

SINGIU COSTICA

STR. TUNELULUI NR. 93C

718

6769/942,2005

SOLOMON MARIOARA

STR.SF .SPIRIDON, NR. 19, AP.2

719

6581/8.12.2005

PĂTLĂGICĂ FLORIN

STR.L.Z.ELIZA,NR.17-A

720

6578/2.12.2005

BAJAN MARIUS

STR.CLUJ.NR.37

721

8583/2.12.2005

TOMA GHEORGHE

STR.STADIONULUI.NR.7

722

6768/9.122005

PASALICA ROMEO

STR.TECUCI.NR211.BL. M7.AP.39-A

723

6770/9.122005

LAZAR EUGENIA

STR .GĂRII,NR.58. AP.3

724

6765/9.12,2005

S.C. COZAMIN S.R.L.

STR.BRĂILEI. NR.132

725

6579/2.122005

S.C.SABIMIR S.R.L

ALEEA ZIMBRULUI.NR.2l

726

6577/2.122005

DUMITRAN ANGELA

STR.AL. MORUZZI. NR.52.AP.1

727

6773/9.12 2005

PAULE N MIRELA

STR.OCTAV BANClLA.NR.33- A

728

6589/1542,2005

S.C. FANDROS S.R.L.

STR.OLTULUI.NR.27- A

729

676679.12,2005

SMOCHIN GHEORGHE

STR. DR. PETRU GROZA.NR 22- A

730

6771/9.122005

ROSCA AURICA

STR.RAUTU.NR.30- A

731

6693/15.122005

S.C. T.M.U.C.B. SA. BUCUREȘTI

D.N.2 B, KM,6,NR,6

732

5772/9*12.2005

ALUPEI AVRAM

STR LUNCA ȘIRETULUI NR83

733

6068/8.122003

FLOREA IULIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.57- A

734

7209/30,12,2005

GHEORGHITA ROMULUS

STR. PICTOR IOSIF ISSER, NR.6- C

735

6892/15.122005

DUMITRACHE STEFANICA

STR.CASTRUL ROMAN.NR.6- B

736

6585/2.12.2005

CHIPER MARIANA

STR.BOLINTINEANU DIMITRIE.NR.11-A

737

6890/15.12.2005

PARTENE FLORICA

STR.STEFAN CEL MARE.NR.1Q2

738

6580/2.122005

JALBA EUGEN

STR.LUNCA ȘIRETULUI. NR.71

739

5891/15*12.2005

S.C. TRIOMET 2090 S.R.L.

STRARCASILOR.NR.47

740

6767/9.122005

ANDREI C05TEL

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.152

741

6894/15.122005

LUNGU COSTACHI

STR.EROILOR.NR.10, AP.1

742

5582/2.122005

SUHOREANU DANIELA

STR. L. Z. EUZA, NR.17

743

4619/17.082005

TEODOROF VASILICA

STR.GRADINA VECHE,NR.74

744

4621/17.08.2005

ALEXANDRU GHEORGHE

STR.BELDIEIOAN NR 11

745

4362/4.082005

VELNlClUC NECULAI

STR.EREMIA GRIGORESCLI.NR.1.8L. D5E.AP.2-A

746

4142/22.11.2002

VELNICU NECULAI

STR.NAE LEONARD.NR.1, AP.2-A                         1

747

4363/4.08.2005

CARAMAN ANI CA

STR.NICOLAE BALCESCU, NR.118.AP, 2                  /

748

4360/4.062005

=LOREA MAR1A

STR.TRAIAN.NR.143AP.4                   L’        ——

749

4361/4.082005

BĂNESCU PETRI CA

STR ARCAȘI LOR, N R.42- G

750

4365/4*08,2005

POPA ANTONE LA

STR.GARII. NR.32.AP.1

751

1097/31.082004

GHEZEA CONSTANTIN

STR.SATURN, NR.9-A

752

4842/29.08.2005

ORGA LEONARD

STR.8 MARTIE, NR.4-A

753

4845/29.082005

'JOUR BOGDAN

STR ARCAȘI LOR.NRs 121 ■ A

754

4846/29*08.2005

S.C. SPtROS S.R.L

STR.TRAJAN VUIA. NR.8- B

755

4841/29.08.2005

GRECU ILEANA

STR.NICOLAE BALCESCU, NR.21.SC.5, AP.6

756

4891/30.08.2005

CRUCEANU DUMITRU

STR.MORl LOR .NR.1. AP.1

757

4886/30.082005

TOMA ANTONIA

STR.TRAIAN.NR.47. AP.2

758

4690/30.082005

DO B REA PETRU

STR.RADU NEGRU.NR.4AP.1

759

5049/6.092005

STRO EA IOANA

STR.L. Z. ELIZA, NR.27

760

5014/5.092005

S.C. TARGET SA.

STR.GHECET.NR.2

761

4945/1.09,2005

SFETCU AGLArTA

STR. DRUMUL DE CENTURA NR204- B

762

4944/1.09.2005

OV CRISTIAN

STR GEORGE ENESCU NR 13- D

763

4946/1.09.2005

’ANAITE C ATI NC A

STR DR PETRU G ROZA NR 13-C

764

4947/1.09.2005

0 ANCA VASILE

STR, DR. PETRU GROZA.NR.13-B

765

5013/5.002005

tfOCANU U LIANA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR248

766

5048/6.092005

’ODEANU ANGELICA

STR.ARCASILOR.NR.8- D

767

5012/5.09,2005

3OBU CRISTINEL

STR.EROILOR.NR.IOAPA

768

5047/6.09.2005

FLOSTURA MARIA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.38

769

1438/16.092004

S.C. AMBASADOR S.R.L.

STR.SI DERU RG IȘTI LOR.N R .35- A

770

5946/24.102005

.IPSA GHEORGHE

S7R.TOM!S,NR,38

771

5770/13.10.2005

GRAUR 1. ADRIAN

STR.GEORGE COSBUC.NR 60- A

772

5810/18.10.2005

CAPATINA DORU

STR.ARCASILOR.NR.75

773

5945/24.10.2005

COGALNICEANU COSTICA

STR.TOMIS.NR.21

774

5807/18.10.2005

TODERASC CRISTIAN

STR ARCAȘILOR ,N R ,18- A

775

5799/14.10.2005

S.C, ECOSAL PREST SA.

STR.PRELUNGIREA BRĂILEI,NR. 7- A

77S

5769/13.10.2005

OSTAFI CAMELIA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.90-A

777

5768/13.10.2005

TEODORESCU LUCIA

STR.N. BALCESCU.NR23.AP.4

778

5767/13.10.2005

POPA L COSTICA

STR.DOMNEASCA.NR.128. AP.5

779

5809/18.10.2005

HINCU BALASA

STR.8 MARTIE.NR.50-A

780

5812/18.10,2005

TABACILA SANDEL

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.72- C                    !

781

5806/18.10.2005

RADVAN IOANA

STR.N. BALCESCU.NR.3.AP.5

. 782

5813/18.102005

NENU GEORGETA

STR.SILFIDELOR.NR.9.AP.3                      ”

783

5808/18.102005

DRONIC DARIA

STR.N. BALCESCU,NR.13-C, AP.2                    1 '

784

5811/18.102005

PATRICHE ȘTEFAN

STR ALEEA ZIMBRULUI.NR.10

785

4892730,08 2005

AVRAM TRAIAN

STR .GĂRII .NR.24.AP.4

786

4885/30.082005

TOMA ANTONIA

STR.TRAIAN, NR.47.AP.2

787

4B85/30.082805

VOICULESCU GEORGE

STR.CEREALELOR.NR.10AP-4

788

4886/30.082005

GRIGORESCU RADU

STR,DOMNEASCA,NR.131 AP.2

789

4887/30.082005

LUPU ANETA

STR.NARUJA.NR.2-A

790

4844/29.082005

IOAN DORIN

STR.N. GAMULE.NR.8AP.4

791

4884/30.08.2005

PADUCEL M EMAIL

STR.TECUCI.NR.59AP.3

792

4893/30.08.2005

CRETU PETRU

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.63AP.12

793

4838/29.08.2005

POPA NECULAI

STR. DRUMUL VIILOR,NR.45- B

794

4894/30,08.2005

PETRESCU ALEXANDRU

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.100-B

795

4843/29.082005

NICOLAE DORU

STR ARCAȘILOR,NR.58- A

795

4359/4.08,2005

S.C. ITALRCM S.R.L.

STR ARCAȘILOR, NR.98

797

4620/17.082005

IORDACHE ALEXANDRU

STR.VEGETALELOR.NR24

798

4364/4.08.2005

VISAN GABRIEL

STR.TRAIAN.NR.196

799

4616/17.082005

OLARIU GIGA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR214-B

800

4839/29.08.2005

ĂNGHEL MARIAN

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- B

801

4840/29.08.2005

ANGHEL EMANOIL

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31- C

802

3933/14.072005

BLEOANCA MARI A

STR.LATERALA.NR .119

803

3931/14.072005

HRISTEA ION

STR.UNIVERSITATII,NR.41AP.1

804

3930/14.07.2005

ENACHE MANOLE

STR.COLUMB CRISTOFOR.NR.53AP.1

805

3928/14.07.2005

NICOLAE MARIA

BOUL MAREA UNIRE,NR.11- A

806

3689/5.072005

SAVINUTAC. ADRIAN

STR.SOSEAUA SMIRDAN.NR.6-A

807

3973/18.072005

MUNTEANU IOAN

STR.TECUCI,NR.107, AP.2

808

3974/18.072005

MAXIM PETRU

STR. DRUMUL VIILOR.NR45-A

809

3929/14.072005

CALIN MARIA

STR.SF.SPIRID0N.NR24.AP.1

810

3932/14.07.2005

S.C. GIN MAR S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.174

811

379876.072005

IORDAN GHEORGHE

STR.CETATUII.NR.47

812

3797/6.07.2005

ROMAN TINCUTA

STR.TRAIAN.NR.370- B

813

2939/26.052005

TRAMBITASU MARIA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.58.AP.4

814

2618/10.052005

FLORESCU CAROL

STR.MIHA1 BRAVU.NR.29AP.4

815

2616/10.05.2005

S.C. PLASTSISTEM SA.

STR. DN2B.KM 6.NR.50

816

2904/24.05.2005

DAJ BOC C. MILiCA

STR. DRUMUL VIILOR.NR.33-A

817

2941/26.05.2005

COMAN tC| ION UT

STR.ARCASILOR.NR.59                                 I

818

2940/26.052005

LUNGU VASILE

STRARCASILOR.NR.69- F                           7"

819

2903/24.05.2005

ENACHI CONSTANTA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31-A                 " 7'”’   ~

820

3122/3.06.2005

IACOB GHEORGHE

STR. MALUL BRATES.NR.11

821

3337/15.06,2005

NITA GHEORGHE

STR.L. Z. ELIZA.NR.64

822

3336715.062005

STANESCU FRAGA

STR.SERII.NR.69AP2

823

3123/3.062005

MARIN DANIEL

STR.TRAIAN,NR.439- A

824

3124/3.062005

VARABJEVIANCU

STR.LOGOFĂT TAUTU.NR.8, AP.1

825

3120/03.06.2005

MITROFAN NASTASE

STR. ARCAȘILOR NR. SC

826

3121/3.062005

GHERGHISAN ANETA

STR. DR. CARNABEL ALEXANDRU,NR.12,AP.8

827

3335/15.062005

OLARU PETRICA

STR.VICTOR BABES, NR.2-A

828

3326/15.06.2005

POPA ION

STR. DRMUL VIILOR.NR.47

829

2631/10,05.2005

IO NITA SANDU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.100- B

830

2640/10.052005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI (STOMAT

STRAL. LAPUSNEANU.NR2B-A

831

2639/10.05 2005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI (D1SPEN.

STR .IONEL FERNIC.NR.4-A

832

2638/10.052005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI (DISPENf

STR.MIRCEA ZORILEANU.NR.4- A

833

2637/10.05.2005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.CONSTRUCTORILOR.NR.33- A

834

2641/10.052005

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR .ERA! LEI .NR.136- C

835

2786/17.05.2005

POPA GEORGE

STR. ȘOIMULUI .NR. 3

836

2902/24.052005

FRANC MARIAN

STR.NUFARULUI.NR28

837

2907/24.052005

BESLEAGA AND ONE

STR.NAE LECNARD.NR.6.BLC 6AP.39- A

838

2908/24.052005

IGNAT VASILE

STR.NAE LEONARD.NR.6.BL.C6AP.39

839

2905/24.05.2005

ISAIA MiTRUTA

STR, DRUMUL VIILOR .NR.35- B

840

2906/24,052005

ISAIA COSTICA

STR. DRUMUL VIILOR .NR.33- E

841

2617/10.05.2005

FELEA VETA

STR.MORI LOR, NR.58 ,AP .3

842

1992/6,04,2005

FEDERENCIUC C. BENTIA

STR.STADIONULUI. NR.11

843

2170/15,042005

S.C. BILLAINVEST CONSTRUCT S.R.L.

STR.OTELARILOR.NR.13

844

1991/6.042005

fACOMI CRISTINA

STR.ROMANA.NR.104- B

845

2327/25.04.2005

NECULAU GEORGETA

STR.ANGHEL SALIGNY.NR.9-A

846

2260/19,04.2005

RADU ALEXANDRU

STR ARC AȘILOR,NR.149- E

847

1990/6.042005

POPA ION UT

STR.PORTULUI.NR.8AP .6

848

2328/25.042005

ATANASIU ION

STR.BRAILEI,NR.155- B

849

2329/25.04.2005

CURAU PAUL

STR. IONEL FERNIC NR. 18A

850

2117712,042005

CECAN LAURA

STR.BRAILEI, NR.6B, B L.BR3AP.38

851

2488/28.042005

MATEI ADRIAN

STR.L1VIZENI.NR.7AP2

852

2487/28.04.2005

MORARU DUMITRU

STR.CASIN.NR.74

853

2486/26.042005

ANDREESCU VASILE

STR.BRAILEI .NR.204- D

854

2172/15.04.2005

CIOBOTARU VALENTINA

STR. STIINTEI,NR.58-B

855

2489728.042005

S.C. ROTAST S.R.L.

STR. V. A. URECHIA.NR28                          /

855

2171715.04.2005

GHEORGHITA GHEORGHE

STR ARCAȘI LOR,NR.t 49-C                        f " I

857

1993/6.042005

GHEORGHE ADR! ANA

STR .DEMOC RAȚIEI .NR.17AP-9

858

1669721.03.2005

C.C. INTERNAVSHIPPING S.R.L

STR.G. COSBUC.NR.6

859

16662/21.03.2005

PISLARU MARIA

STR.I, L. CARAGIALE.NR.35.AP.1

860

1665/21.032005

NEGOITA MARIA

STR.CICERO.NR.18AP.3

861

1697/24.03.2005

IONESCU LUCI CA

STR, COL NICOLAE HOLBAN NR.1 AP.2

862

1696/24.032005

MORARI U DUMITRU

STR.STEFAN CEL MARE.NR.22-C

863

1665/21.03.2005

MATEI CONSTANTIN

STR.GAROFITEI.NR.1-A

864

1668/21.03.2005

IURESCU UVIU

D.N. 2B.KM 6,NR.58

865

1456/10.032005

CHIRICU STAN

STR.DROPIEI.NR.4

866

1698/24.032005

POPA MfRCEA

STR.OLTULULNR.30- A

867

1823/30.03.2005

PÂMFILTUDOR

STR.G RADI NA VECH E.NR 2 AP .1

868

2510/31.05.2005

S.C.VENUS SIRAYS.N.C.

STR, BRĂILEI,NR.140- L

869

1694/24.03.2005

TENIE MAGHITA

STRAL, CARNABEL,NR.46.NR.3

870

1699/24.03.2005

PAROHIA BISERICA SFANA

STR.TEXTELISTILOR.NR.1- A

871

1822/30.032005

S.C, CANNABIS TRADING COMPANY S.R.L,

STR.BRAILEI,NR.159-F

872

169B/23.032005

POPAMIRCEA

STR.OLTULUI.NR.30, G

873

1198/6.03.2006

RACOV1TA NECULAI

STR AL, MORUZZI,NR.104,AP.1

874

1156/2.03.2006

PAROHIA SF. ATANASIE PATELARIE

STR.OLTULUI.NR.7-A

875

1161/2.03.2006

RADU ALEXANDRU

STR.ARCASILOR.NR.149- E

876

1370/15.032006

ABABEI MĂRICEL

STRARCAS1LOR.NR.79- A

877

1371/15.03.2006

ROȘU N. MARIA

STR.BRAILEI, NR.14 ,AP .5

B78

1367/15.032006

CONSTANT!NESCU ION

SOSEAUA SMARDAN.NR.45-A

879

1369/15,03.2005

MACOVEI VASILE

STR.DOMN EASC A.N R.83, AP.5

880

1368715,032006

DOGARI U VASILICA

STR.TRAIAN, NR.222, AP 2

881

1373/15.032005

CHELARIU MARÎA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.188

882

2126/24.03,2006

S.C. PI BUN NI S.R.L

STRAUROREI.NR.1

683

2119/24,03,2006

BUHACIU GHEORGHE

STR.GEORGE COSBUC.NR207-A

884

3380/7.06.2006

S.C. TRIOMET CONSTRUCT S.R.L.

STR.HENRY COANDA.NR.20- A

885

3378/7.062006

DUMITRACHE GH. ALEXANDRU

STR.RAZBOIENI.NR.231 - A

886

3730/22.OS.2006

ROATA NICU

STR.DOGARIEI.NR.106.AP.3

887

3729/22.062006

ROATA IOANA

STR.DOGARIEI.NR.106AP2

588

3722/22.06.2006

LAZAR ANTON

STR.BASARA91EI.NR.35.AP.7

589

3466/12.06.2006

TAPOI CONSTANTINA

STR.CRISTOFOR COUUMB.NR26AP.4

890

3731/22.06.2006

SERBU ELENA

STR.TECUCI.NR.123AP.1                                i

891

3376/7.06,2006

NECULAU LAURENTIU

STRARIEI.NR.33                                        f

892

3898/29.062006

COMAN STANICA

STR.LĂCĂTUȘI LOR,NR.13,BL.E1.SC .3.MANSARDA,AB.58-C., /

893

3897/29.062006

COMAN STANICA

STR.LACATUSILOR.NR.13,BL.E1,SC.3,MANSARDA,AP.58JA ■

894

3898/29.06.2006

COMAN STANICA

STR.LACATUSI LOR .NR.13, BL.E1, SC .3, MANSARDA, AP.58- B

895

3469/12.06 2006

GOGOAȘA FLORINEI

STR.NENITESCU ION,NR.5,AP.1

896

3888/28,06.2006

TRANDAFIR VALENTINA

STR.TECUCI .NR.84 ,AP .1

897

3899/29,06,2006

IFTODE ȘTEFAN

STR. COL, NICOLAE HOLBAN NR.13-A, AP.1

898

3889/28,06,2006

PETREAALECU

STR.TRAIAN.NR.429-A

899

3372/7.082006

VLASCEANU N ECU LINA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.80AP2

900

3371/7.06.2006

M1NDRESCU FLORI CA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.182

901

3374/7.062006

VASIUADE CONSTANTIN

STR.OLTULUI.NR.5- D

902

3385/6.06.2006

LUPU TOADER

STR.S PATARU LUI„NR.13AP1

903

3379f7.06.2006

NEAMTU VASILE

STR.ENERGIEI.NR24- 8

904

3375/7.06.2006

ANGHELE APOSTU

STR. N.BALCESCU ,NR .78 AP -5

905

3373/7.06.2006

BUJENITA EMIL

STR. MALUL BRATES.NR. 2

906

3390/8.002006

LEFTER PETRU

STR. DRUMUL VIILOR,NR.76

907

3385/6.06.2006

BĂRCI U LI LIANA

STR.LUNCA SIRETULU1.NR43-A

908

3464/12.06.2006

POPA ZAMFIRA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN NR.9, AP.2

909

3381/7.06.2006

CAUN DORINEL

STR.PAUNULUI.NR.11 ,AP.5

910

3533/14.062006

S.C. CONFORT SA

B-DUL MAREA UNIRE.NR.21

911

3468/12.06.2006

SAVA MIHAELA

STR.MOVI LEI .NR.85 AP-2

912

3532/14.062006

ESANU NADEJDA

STR.G ARII ,NR22, AP.4

913

3467/12.06.2008

RADUCAN SORINA

STR.G ARII.NR.55. AP.2

914

1462/10.032005

STOIAN NIC UȘOR

STR.TRA1AN.NR.424- D

915

1460/10.03.2005

STOIAN MARIUS

STR.TRAIAN.NR.424- F

916

1465/10.032006

S.C AN Dl DIN S.R.L.

STR .BRĂILEI ,NR 286

917

1466/10.03.2005

S.C.DANICAD S.R.L.

STR.BRAILEI.NR290

918

1467/10.03.2005

S.C.SAGINVEST S.R.L.

STR.GAROFITEI.NR.14

919

2953/3.09.2002

S.C. EUROCAD S.R.L.

STR.GAROFITEI.NR.1Q

920

1459/10.03.2005

STOIAN ION

STR.TRAIAN,NR.424- C

921

1457/10.03.2005

SERAFINCEANU VASILE

STR. TINERETULUI 1NR. 18A

, 922

1458/10.03.2005

STOIAN CRISTINEL

STR TRAfAN NR 424- E

923

1459/10.032005

S.C. LIBERTATEA S.R.L.

STR.CRIZANTEMELOR.NR.81 - A

924

1282/1.03.2005

MĂRGĂRIT N. MARIN

STR.THEODOR NECULUTA.NR.13^ A

925

1449/8.032005

BALAN CĂTĂLIN

STR.OTELARILOR.NR21-G                            f

926

1695/24.03.2005

LĂSTUN OVI Dl U

STR. G-RAL. AL. CERNAT.NR.105.AP2                     C'

927

1693/24.032005

ZAMFIR MARIA

STR.DOMNEASCA.NR.183AP.1                "

928

1667/21.03.2005

FURCILA DANIEL

STR ARCAȘILOR .NR.69- G"

929

1664/21.032005

VASILE MARIANA

STR ARCAȘILOR N R 21 -1

930

1463/10.032005

DIMOFTE FANICA

STR.GORUNULUJ.NR.6- A

931

1663/21.03.2005

AXENTE MARIUS

STR GĂRII N R 28 AP 4

932

1505/11.032005

DIMA VIOREL

DUMUL DE CENTURA,NR.54- A

933

1311/2.03.2005

MOLDOVAN LEON

STR.DOMNEASCA.NR.208- A

934

1464/10.03.2005

ROBEA MARIN

STR.MIRON COSTIN.NR 28

935

1503/11.03.2005

DALABAN ȘTEFAN

STR.TRAIAN VUIA,NR.8-A

936

1468/10.032005

GUJAIURIE

STR. AFIN ULUI ,NR.5

937

1508/11.032005

GHEORGHE POUXENIA

STR.TRAIAN. NR.39, AP,3

938

1509/11.032005

S.C. MONSTART S.R.L.

STR.TRAIAN.NR.157-A

939

1507/11.032005

KAWAGUCHI CLAUDIA

STR.GEORGE COSBUC.NR.189- A

940

5835/26.112003

BURUIANA MIHAI

B-DUL GEORGE COSBUC.NR.18S-A

941

1504/11.032005

ADAMACHE MARIUS

STR. LOZO VENI, NR. 170- A

942

1506/1.03.2005

DUMBRAVA SANDA

STR. ȘTEFAN CEL MARE.NR.100

943

1461/10.032005

VLAD BARBU

STR.TIMISULU1,NR2

944

462/1.02.2005

CAPATINA C. IOAN

STR. NICOLAE LABIS, NR.11

945

1055/15.022005

OLAREANU GICA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.63- A

946

1085/15.022005

GIURGEA NICU

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.54-A

947

1053/15.02.2005

STOIAN NICUSOR

STR.TRAIAN. NR .224- D

946

1056/15.022005

STOIAN ION

STR.TRAIAN, NR224- C

949

1050/15.022005

STOIAN MARIN

STR. TRAJAN NR, 224F

950

1051/15.022005

STOIAN CRISTINEL

STR.TRAIAN ,NR224- E

951

1066/15.02.2005

TEODOROV GENOVEVA

STR.CRISTOFOR COLUM0.NR.97AP2

952

1057/15.02.2005

SERBAN ȘTEFAN

STRAL. 1. CUZA.NR.40AP.3

953

1058/15.02.2005

ZAHARIA TUDORA

STR ARC ASI LOR.NR .56

954

1061/15.02.2005

BARBIERU GICU

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.63AP.5

955

1062/15.02.2005

PINDARU DAN UT

STR. DRUMUL DE CENTURA NR. 100B

956

1063/15.02.2005

CHISCANU V.PETRU

STR. MALUL BRATES.NR.40- A

957

1067/15.02.2005

MIHAI IOAN

STR .C EREALELOR ,M R .10 AP. 1

958

1064/15.02.2005

SFETCU NICULINA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.82- E

959

1054/15.02.2005

TENEA CORNELIA

STR .BASARABI El ,NR .109- A

960

1052/15.02.2005

PATRASCAN CORNELIA

STR .D OM N EASC A,N R .63 AP.3

961

1060/15.02.2005

SERBAN CONSTANTIN

STR .STADION ULUI .NR. 15

952

177/18.012005

B LIN DU T. CONSTANTIN

STR.DRMULVIILOR.NR.il-A                             <

963

178/18.01.2005

MUNTEANU AMALIA

STRAL. I. CUZA,NR.68,AP.3                             Z

964

179/18.01.2005

TRAVNIC AUREL

STR.DEMOCRATIEI.NR.31AP.2                 “ ' j'1   ,

965

175/18.012005

LUCA DOREL

STR.DIMITRIE BOLINTINEANU.NR.4

966

176/15.01.2005

BILLAINVEST CONSTRUCT SRL

STR.MILCOVNR.66

967

153/18.01.2005

ISPAS CORNEUA

STR ALEEA MICAtNR2,AP,1

968

181/18.012005

PĂUN FANICA

STR ALEEA MICA.NR2.AP2

969

182/18.01.2005

SERVICIUL REVENDICĂRI

STR .DOM NEASC A.N R.122- A

970

180/18.012005

NEDELCU ANGEUCA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.31 AP.3

971

234/20.012005

CONSTANTIN AUREUAN

STR ARCASILO R, N R. 13- C

972

232/20.01.2005

MACOVEI EMIL

STRARCASILOR.NR.13- B

973

233/20.01.2005

CRISTEA COSTEL

STR .ARCAȘILOR, NR.13- D

974

235/20.012005

LUPEA ELENA

STR.N. BALCESCU.NR.3AP2

975

231/20.01.2005

JITARU MIRCEA

STR,SIDERURGlSTILOR,NR45- B

976

350/25.012005

IRIMIA VIOREL

STRAL I. GUZA.NR.17- A

977

230/20.01.2005

BUJENITA MARIUS

STR. MALUL BRATES.NR. 5

978

397/26.012005

IONESCU MARIANA

STR. BRĂILEI, NR.155-C

979

395/26.012005

SANDU IFRIM

STR. DOMNEASGA.NR. 163 AP 2

980

394/26.01.2005

CONDILA DANIEL

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.116-A

981

396/26.012005

JACO Ml DUMITRA

STR.TECUCI.NR.107.AP.1

982

4358/4.08.2005

1VAN ELENA

B-DUL MAREA UNIRE,NR.11- B

983

5144/16.082006

FELEA MARIAN

STR.SF.SPIRIDON.NR20AP .6

984

5226/21.08.2006

S.C. EUROTEHNICA S.R.L.

STR.SOIMULUJ.NR2

985

5143/16.08.2006

CAPAT G1ORGETA

STR.P ARCULUI hNR,8, AP.3

986

5142/16.082006

BECERU MARIA

STR.G-RAL AL. CERNAT.NR.89.AP.1

987

4941/7.082006

MIHAI MARCEL

STR. GEORGE COSBUC.NR.257-A

988

5224/21.08.2006

DUMITRIU MARIA

STR.MOVI LEI.NR.19AP.4

989

5227/21.082006

BAH NEA ANTOAN ETTA

STR.EROILOR.N R.46 AP7

990

5228/21.082006

PARTAL VASIU CA

STR.MOVI LEI .NR. 19, AP .5

991

4345/20.072005

TUTOVEANU CRISTIAN

STRAL. CARNÂBELNR.76.AP.3

992

4089/10.072005

TATARU NECULAI

STR.NUFARULUI.NR.32

993

4088/10.072006

S.C. EUROCAD S.R.L.

STR.GAROFÎTEI.NR.8

994

4054/5.07.2006

TOMA NICU

STR. DRUMUL VIILOR.NR.8AP. 1

995

4344/20.07.2006

CIOBOTARU VASILE

STRAL. MORUZZI.NR.17AP.5

996

4346/20.072005

NEAGOE VALENTINA

STR.CRISTOFOR,NR.63.AP.14

997

4348/20.072008

BERINDEI VICTORIA

STR .RAZBOIENI ,N R.89, AP 2

998

4053/5.072006

SIMION VALENTINA

STR.TOMIS>NR.19

999

4342/20.072005

SILVESTRU ANISOARA

STR .CE REALELOR ,NR. 10 AP.2                           !

1000

4347/20.07.2006

MUSAT STELIAN

STR.DRAL.CARNABEL.NR31 ,AP.1                    Z

1001

4349/20.072005

ACSENTE VASILE

STR.MUZICII.NR.15AP.5                            c

1002

4343/20.072006

IVAN ANGELO

STR.TECUCî,NR.86,AP.7

1003

4350/20.07.2006

DRAGOMIR DANIELA

STR.ELICEI NR.4, AP.2

1004

4351/20.072000

CRISTOFAN VIOREL

STR. ELICEI NR. 4, AP. 1

1005

5607 / 06.092010

S.C. MOBISUD S.R.L.

STR. LUNCA ȘIRETULUI NR. 38

1006

5606/6.09.2006

POPA GICU

STR.DELFINULUJ.NR.5

1007

5534/1.092006

S.C. VEGA93 S.R.L.

B-DUL MAREA UNIRE.NR.18.SL. P6

iooa

5854/25.092006

SERBAN SEBASTIAN

STR.I.L. CARAGIALE.NR.18AP.3

1009

5856/25.092006

VIRGOLICI FLORICA

STR .TRAI AN, NR.171 .AP d

1010

5603/6.092006

BADILAS RELU

STR.DR.NICOLAE ALEXANDRESCU.NR.131 AP.4

1011

5604/6.092006

BADILAS NASTASE

STR.DR.NICOLAE ALEXANDRESCU NR 131 AP 3

1012

8084/4.10.2006

MITROFAN ALEXANDRA

STR.TRAIAN, NR.37, AP.2

1013

6119/5.102006

TANASA ȘTEFAN

STR. RĂZBOI ENI. NR.187 A

1014

6086/4.102000

CARAUS MARGARETA

STR. UN IVERSITAT11, NR. 14, AP.2

1015

6085/4.10.2006

ZAMFIR PETRICA

STR.UNIVERSITATII.NR.41,AP.4

1016

6120/6.102005

DOROBAT DORU

STR. DOMN EASCA, NR. 131 AP.6

1017

6087/4.102005

POLEMIS DESPINA

STR. VAS! LE LUPU.NR.6.AP.5

1018

6119/5 J 02006

RADU JITEA

STR.DOMNEASCA.NR.154AP 1

1019

6533/26 J 0.2006

1VASCU GETA

STR.CEZAR.NR.10AP2

1020

6534/26.10.2006

8UZDUGA NICULINA

STR. MALUL BRATES.NR.38-A

1021

6535/26.10.2006

TUTUIANU FLORENTINA

STR. MALUL BRATES.NR.38- B

1022

5535/01.09.2006

CHIPER DORU

STR. PACU MOISE NR. 12

1023

439/25.01.2006

TURTO1 8TAVAR

STR.BUCOVINA.NR2

1024

443/25.012006

STANCIU NECULAE

STR.VA. URECHIA.NR.2-A

1025

446/25.012006

SURDU MIHAI

STR.DEMOC RAȚIEI,NR.9,AP.2

1026

441/25.012006

TUFA DOINA

STR.UN IVERSITATII bN R .41 ÂP,8

1027

92/12.012006

S.C, GABRIELIMPEX S.R.L,

STR.OTELARILOR.NR.14-B

1028

91/12.012006

S.C. GABRIEL IMPEX S.R.L.

STR.OTELARI LOR ,N R. 14-A

1029

440/25.01.2006

PREDESCU VASILICA

STR.MIHAIL EMINESCU.NR.166AP.3

1030

483/30.01.2006

RAPAS MIHAELA

STR.CRISTOFOR COLUMBA R.16, AP .2

1031

438/25.01.2006

NITU MARCEL

STR.ALEEA NICOLAE MANTU.NR.2

1032

421/25.01.2006

NISTOR MIHAI

STR ARC AȘILOR, NR.42

103:

442/25.012006

ANTON COSTEL

STR.EROI LOR.NR. 10. AP.6

103X

481/30.01.2006

IACOB CRISTIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.124- E

1035

482/30.01.2006

POPESCUL CONSTANTIN

STR .MORI LOR, N R .60-62

1036

450/30.01.2006

CURDUMAN1. LAURENTIU

STR.L. Z. EUZA.NR.28

1037

444/25.01.2005

ANDREESCU VICTOR

STR.I. L, CARAGIALE.NR.41 AP.3

1031

095/20.02.2005

BOGEAN P. NELU

STR .STRUNGARILOR, NR.4- M

103S

892/20.02.2008

JANDARMU CONSTANTIN

STR. TRAIAN.NR.440- C

1040

10542/7.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZAR

STR. OR. PETRU QROZA.NR.8-A

1041

693/9.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI S) VANZAR

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- B

1042

10536/7.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZAR

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- B

1043

897/20.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZAR

STR. DR. PETRU GROZA.NR.6- C

1041

692/9.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZAR

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- C

1045

967/22.022006

AVRAM AGLAIEA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.100- H

1046

893/20.02.2005

G HI NEA FRASINA

STR.NENfTESCU ION,NR.14,AP.5

1047

970/22.02.2006

JINGA EDMOND

STR.GRADINAVECHE,NR.36,AP.1                     /

1048

971/22.02.2006

HOGAȘ NATALIA

STR.SIDERURGIST1LOR,NR.36.BL.SD-2C,SC2,ET.1,ĂP,36 ' .   ■'

1049

891/20.02,2006

TUDORACHE GIDRGETA

STR.TRAIAN.NR.44O- A

1050

894/20.02.2005

SCINTEI ADRIAN

STR.TRAIAN.NR.453

1051

972/22.02.2006

CIOLACU JAN

STR.RIZER.NR.39AP.2

1052

507/14.02.2006

FILIPTOADER

STR.MOV1 LEI,NR.19,AP.6

1053

896/20 >02.2005

TUDORACHE GHEORGHE

STR. ALEXANDRU, NR.17 AP-1

1054

805/14.02.2006

BARABANCIU CEZAR

STR. DRUMUL VIILOR .NR.8- B.AP.2

1055

697/9.02.2006

STAICU N ECU LAI

STR ARCAȘILOR .NR.46

1056

698/9.02.2006

FLOREA IULIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.65- A

1057

689/9.022006

DAN GABRIEL

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.65

1058

690/9.022006

VLAD FANICA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.136- B

1059

691/9.02 2006

CURTEANU VENIAMIN

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.77

1060

696/9.02.2006

SAFCENCU1VAN

STR.EROI LOR.NR .9AP.2

1061

694/9.02,2006

IGNAT ELENA

STR.UN IVERSITATI1, NR. 13- B, AP.3

1052

6B6/9.02.2006

S.C. AGILA COM S.R.L.

STRAFINULUI.NR.3

1063

6B7/9.02.2006

MAGHERU ECATERINA

STR. AL. CARNABEL.NR.17AP.2

1064

625/7.02.2006

TINAR GELA

STRAL.I. CUZA.NR.25AP4

1055

806/14.02.2006

ALDEA IONICA

STR.CRISTOFOR COLUMB,NR.58,AP.1

1066

695/9.02.2096

POPA ZAMFIRA

STR. COL, NICOLAE HOLBAN NR. 9, AP.1

1087

805/14.02.2006

BARABANCIU CEZAR

STR. DRUMUL VIILOR,NR.8AP.2

1068

7407/ 11d2.2006

PMG - BLOC LOTUS 1

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA NR. 41

1069

2121/24.03.2006

LACATUSU ELISABETA

STR.EP. MELCHISEDEC STEFANESCU.NR.42AP.2

1070

2123/24.03.2096

S.C. METEX S.A.

STR.TRAIAN.NR.2- C

1071

2124/24.03.2005

S.C. METEX SA.

STR.TRAIAN.NR2- B

1072

2125/24.03.2096

S.C. METEX SA.

STR.TRAIAN.NR.2-A

1073

2120/24.03,2005

MATEI CATAUN

STR.8 MARTIE, NR.39- A

1074

2122/24.03.2096

S.C. EUROSERV S.R.L.

STR.MOV1LEI.NR.11

1075

1150/2.03.2006

S.C. SILVANO S.R.L.

STR.BRAILEI.NR.166-A

1076

1201/6.03.2006

BRACACI ERACU

STR. G-RAL. AL. CERNAȚ.NR.104- A

1077

1156/2.032006

MIHAES D. IOAN

STR.TECUCI.NR.270- B

1078

1159/2.03.2006

BALAN SA Ml RC EA

STR ARCAȘILOR,NR.151-B

1079

1199/6.03.2006

IRAVA PETRU

STR.LUPEN1.NR2

1080

1200/5.03,2006

MANEA Ml HAITA

STR.MR. IANCU FOTEA,NR.21,AP.3

1081

1157/2.03.2006

GRECU CORNEL

STR, LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 13

1082

1596/06.08.2008

ANL - K1 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA NR. 77                 l

1083

1597/06.08.2008

ANL - K2 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 79               4

1084

1594/06.08.2008

ANL - K3 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA NR. 73        „ .   . /

1085

1595/06.08.2008

ANL - K4 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 75

1086

1555 / 06.08.2008

ANL - K5 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 57

1087

1585/06.08.2008

ANL - K6 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR 55

1088

1584/06.082008

ANL - F1 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 53

1089

1583/06.082008

AN L - F2 - LO CU INTA l NDMDU ALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 51

1090

1581 / 06,08,2005

ANL- F3 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 47

1091

1582/06.082008

ANL- F4 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 49

1092

1587/06.08.2008

ANL-IRIS 2

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 59

1093

1598 / 06.0B.2008

ANL-IRIS 3

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 81

1094

1592 / 06.08.2008

ANL-IRIS 4

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA NR.69

1095

1593/06.08.2006

ANL-IRIS 5

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 71

1096

1588/05.06.2003

ANL -M1 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA NR.61

1097

1589/06.05.2008

ANL- M2 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR.63

1098

1590/05.08.2008

ANL - M3 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA NR. 65

1099

1591/06.08.2008

ANL - M4 - LOCUINȚA INDIVIDUALA

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA NR. 67

1100

5225/21.08,2006

SC COZAMIN SRL

BLD GALAȚI NR 1

1101

7406/11.122006

PMG - BLOC LOTUS 2

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA NR. 43

1102

6660/2.11.2006

S.C. MULTISOFT S.R.L.

STR.TUNELULUI.NR2

1103

S832/9.11.2006

PASALICA ION

STR.UVEZENI.NR.2-A

1104

1786/7.10.2004

PASALICA ION

STR.UVEZENI.NR.2.AP.1

1105

6668/2.11.2006

MANOLACHE MARIA

STR.PICTOR OCTAV BANCILA.NR.35- A

1106

6663/2.11.2006

CAZACU JINCU

STR. STIINTEI,NR.90,AP.2

1107

6662/2.112006

PATOI GABRIELA

STR.ROMANA.NR.208

1108

6555/2.11.2006

STOIC U CAMELIA

STR SPĂTARULUI NR 13 AP 2                                               ------

1109

6666/2.11.2003

BARCA ION

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.58AP.2

1110

6669/2.112006

CRĂIESC U CRISTIAN

STR.TUDOR VLADIMIRESCU.NR2-A

1111

7117/24.11.2006

SACEANU VASILE

STR.DOGARIEI NR 113-A                                                     ---------

1112

7121/24.11.2005

TEOOORESCU CARMEN

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.22AP.1

1113

6992/20.112006

S.C. SFES S.R.L

STR.BRAILEf.NRd 65-B

1114

5651/2.11.2006

BRUDARU MARIANA

STR TECUCI NR 56 AP 4                                                   -------

1115

6667/2.11.2005

STROE MARIOARA

STR.M. EM! NESCU, NR.43.AP2

1116

7100/23.112006

AMBROSE JENICA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN.NR.13- AAP.4

1117

7122/24.11,2006

ROGOZ MANUELA

STR ,ZAN E LOR.NR .7, AP .2

1116

7119/24.112006

DANESCU RUXANDRA

STR.TRAIAN.NR.445-C

1119

7116/24.11.2006

SUIZA CRISTIAN

STR. M. EMINESCU.NR.39.AP.3                             i

1120

7123/24.11.2006

TOMA NICU

STR. DRUMUL VIILOR,NR.8-8.AP.1                        ,r

1121

7120/24.11.2006

CUZA PARASCHIVA

STR.MOVILEI,NR21-AAP2                    « ,

1122

7099/23.11.2006

S.C. MAXIM - MAN S.R.L.

STR. BRĂILEI, NR.140- M                               < .   -■

1123

7118/24.11.2006

ROSCAN EMANUELA

STR.ARCASILOR.NR.88- H

1124

7124/24.11.2006

GH IM ICI VI OR EL

STR.ARCASILOR.NR.88- B

1125

7878/29.12.2005

LUCHIN1UC AURICA

STR. REGIMENTUL 11 S1RET.NR.2O- B

1126

7877/29.122006

CIUBOTAR1U CONSTANTIN

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.58- D

1127

7315/8.12.2006

MITITELU ELENA

STR.TRA1AN NR 230 AP 2

1126

7321/8,122006

AFENDULEA PARASCHIVA

STR.ROMANĂ.N R .51 AP. 2

1129

7413/11.122005

CUZA PARASCHIVA

STR.MOVi LEI ,N R.21, AP .4

1130

7316/8.122006

LAZARU MARCELA

STRARGES.NRd

1131

7411/11.122006

STANICA CORNELIA

STR.STIINTELNR.93-A

1132

7317/8.122006

CAVAL ION

STR.GARII.NRd5AP.2

1133

7318/8.12.2006

STOICA RADUTA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.35- A

1134

7410/11.122006

VOICU NINA

STR .ROMANA, NR.48,AP.11

1135

7522/15.122006

PETREA NICU

STRARCAȘILOR,NR.79- B

1135

7521/15.12.2006

AND ONE COSTEL

STR .NICOLAE BALCESCU.NR.8.AP.5

1137

7293/7.12.2006

SILVESTRU ANISOARA

STR.CEREALELOR.NRd 0AP.3

1138

7409/11.12.2006

SILVESTRU ANISOARA

STR.CEREALELOR.NR.10 AP.3

1139

7519/15.12.2006

ALEXANDRESCU MIRCEA

STR. COL. NICOLAE HOLBAN. NR.14-16AP.2

1140

7523/15.122006

MATEI ANASTASIA

STR. P RU NOU LUI ,N R .39- A AP.1

1141

7873/29.122006

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

STR.SOSEAUA SMARDAN.NR.4

1142

7845/29.12.2006

PĂUN ION

STR. SF. SPIRIDON.NR.20.AP.5

1143

7520/15.12.2006

STATE CARMEN

STR.NICOLAE DELEANU NR24

1144

7874/29J22006

3OSTEIANGELA

STR. MR. IANCU FOTEA.NR21 .AP.6

1145

7320/8.122006

3A1CU GABRIEL

3TR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU.NR.110AP.3

1146

7319/8.122006

DLARU GHE.NECULAI

SȚR NICOLAE MANTU NT 20- B

1147

7908/29.122006

TI NOR MIHAELA

5TR. SF. SFIRIDON.NR.37AP.1

1148

7879/29.122005

TASCANU ANTON

STR. TOMIS NR. 26

1149

2884/11.052006

MANOLACHE SILVIA

STR .9 MAI 1945.NR.69

1150

2881/11.052006

SPATARIU COSTICA

STR >9 MAI1945.NR71

1151

3014/17.05.2006

SEPTE LIGII UE

STRARCASILOR.NR.75- A

1152

3084/22.052006

3HENEAIULIANA

STR. MAIOR IANCU FOTEA.NR.44AP.2

1153

3085/22.052006

CONSTANT! NESCU GRETA

STR.GHEORGHE SINCAl.NR.6

1154

2882/11.052006

TIRON PACHITA

STR. N. BALCESCUbNR,37^P.2

1155

3086/22.05.2006

4UNTEANU DUMITRU

STR.MORILOR.NR.67 AP.1

1156

3087/22.052006

WUNTEANU VASILE

STR.MORILOR NR 67 AP 2    ~                       1

1157

3001/17.052005

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZAR!

STR DR PETRU GROZA NR 8-A                      i*

1158

688/9.022006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8-A                °     ’

1159

3000/17.052005

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- C

1160

197/20.02.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARI

STR. DR. PETRU GROZA.NR.8- C

1161

2998/17 >05,2006

BORD] CIUC IULIAN

STR. DRUMUL VIILOR,NR.31-D

1162

2099117.05.2006

COMPARTIMENTUL CONCESIONARI SI VANZARi

STR. DR. PETRU GROZA.NR.B- S

1163

7876/29.122006

ROTARU GHERGHINA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET NR. 46 - B

1164

2527/19.04.2006

MANOLACHEIANCU

STR.TECUCI.NR.72AP.4

1165

2525/19.04.2006

STERN VASILICA

STR.NENITESCU ION.NR.14AP.9

1166

2329/7.04.200S

S.C. UNEUV S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.77- B

1167

2328/7.04.2006

S.C. OMCO S.R.L.

STR.COLECTMSTI LOR.NR23

1168

2325/7.04.2006

IONIA LAURENTIU

STR. MALUL BRATES.NR.17

1169

2522/19.04.2006

MUNTEAN U ION

STR.GEORGE COSBUC,NR.157,AP.2

1170

2330/7.04.2006

FOTANIS GEORGE

STR. FLORILOR,NR.1,AP.1

1171

2327/7.04.2006

SICLERU CORINA

STR. MR. IANCU FOTEA.NR.44.AP.1

1172

2475/17,04,2006

S.C. PLASMA S.A.

STR. AL. MORUZZI.NR.56-A

1173

2529/19.04.2006

STANESCU COSTEL

STR. ANUL REVOLUȚIEI 1848, NR.75 AP.1                  ,f

1174

2528/19.04.2006

STANESCU BOLI GRAD

STR, ANUL REVOLUȚIE11848,NR.75AP2          "

1175

2526/19.04.2006

DAN A. GABI

DTR.MIHA1 BRAVU.NR27AP.5

1176

2326/7,04,2006

NASTASACHE STOICA

STR. MOVILEI, NR,83, AP 2

1177

2331/7.042006

ISTRATE ANGELO

STR. UNIVERSITĂȚII,NR.14 AF-5

1178

2416/14.04.2006

LUPU C. GELU

STR.TIN ERETU LUI, NR.16-A

1179

2332/7.04.2006

COJOCARU CAROL

STR.DEMOCRAȚIEI.NR.80AP 2

1180

2417/14.04.2006

ICNITĂ EMIL

STR.TIN ERETULU.NR. 15

1181

2474/17.04.2006

ABRĂSU MARIA

STR.SINDICATELOR.NR.44 AP 2

1182

2473/17.04.2006

MIU NICULINA

STR,DOGARIEI NR 30-A

1183

2472/17.04,2006

DUMITRESCU FLORIN

STR. LEU LUI, NR.1 AP.3

1184

2377/11.04.2006

S.C.METEXSA.

STR.TRAIAN.NR2-D

1185

2531/19.04.2006

VISEN ROD ICA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.19-A

1186

2530/19.04.2006

URSACHE ROLAND

STR. DR. PETRU GROZA.NR.19

1187

2523/19,04.2006

BRAILEANU GHITA

STR. CRISANA.NR.23AP2

1188

2524/19.04.2006

BRAILEANU EMILIAN

STR.CRISANA.NR.23.AP.1

1189

2675/2.05.2006

MANEA DANA

STRAL. I. CUZA.NR.49.AP2

1190

2673/2.052006

S.C. KEOPS GRUP S.R.L.

STR.TECUC1.NR255

1191

2672/2.05.2005

MANO LE ADRIAN

STR.TECU CI.NR.73. AP.6

1192

2874/2.05.2006

BOLDEANU Ml HAITA

STR.NICOLAE GAMULEA.NR.7.AP.Î4

1193

2880/11.05.2006

RAPOTAN MIRCEA

STRARCASILOR.NR.52- F

1194

2885/11.05.2008

BEJAN ILEANA

STR.SIDERURGISTILOR,NR22,8L.SD 8 B,SC.4,ET.4,AP.56- A

1195

2932/15,05.2006

VLODOI MARIA

STR.N. ALEXANDRESCU,NR.151 «AP.2

1196

2886/11.05.2006

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.PLUGULUI.NR26- A

1197

2995/17,05.2006

LOV1N COSTICA

STR. GH. SiNCAI.NR.10

1198

2676/2.05.2006

DRAGOMIR NICUTA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.16

1199

2997/17.05.2006

ROȘU AURELIAN

STR.BORZESTl.NR29- A

1200

874/18.08.2004

CHELE DANA

STR. N. IABIS.NR.21

1201

997/25.08.2004

S.C. OPTICA MARIANA S.R.L.

STR.BRA1LEI.NR.159- G

1202

996/25.082004

LUPASCU ROBERT

STR .BRĂILEI, NR. 140- F

1203

1008/25,08.2004

PLESCAN GABRIEL

STR .BRĂILEI, NR. 159- H

1204

782/16.082004

STANCIU VIOLETA

STR ARC AS ILOR, NR.78

1205

868/18.08.2004

URBANSCHl MARIOARA

STR.GEORGE COSBUC.NR436-A

1206

1001/25.08.2004

HAGIU MANDA

STR .CONSTRUCTORI LOR.NR.9- A

1207

1039/26.08.2004

NISIP COSTEL

STR.MIHAIL EMI NESCU, NR.32.AP.2

1208

1025/26.082004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR .DOMN EASCA, NR. 157- A

1209

1024/26,08.2004

S.C. DISTRIGAZ SA

STR.CALEA PRUTULUI .NR.5O- B                            '•

1210

1023/26.082004

S.C.DISTRIGAZSA.

STR.GRIGORE VENTURA.NR.1-A                     j'

1211

1022/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SA.

STR.TRAIAN.NR.174- A                ~~~~  ”  7771  ~

1212

1021/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SA

STR.GARI1 NR.8. NR.4- B

1213

1020/26.082004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR.TRA1AN.NR201- A

1214

1016/26.08.2004

S.C.DISTRIGAZSA.

STR .DOMN EASCA. NR. 144- A

1215

1017/26.082004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR.TRAIAN.NR.393- A

1216

1018/26.082004

S.C, DISTRIGAZ SA.

STR.NEVEL0R.NR.6- A

1217

1033/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ S.A.

STR.TECUCI.NR 290-A

1218

1032/6.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SA

STR.TECUCI.NR253

1219

1780/16.08.2004

CALIGAGIGEL

STR.CRINULUI.NR.19

1220

785/15.08.2004

CONSTANT! NESCU PETRU

STR. NARUJA,NR.1 BIS.

1221

779/16.082004

CIURARU IONEL

STR .ROMAN A.N R .48 AP, 1

1222

778/16.082004

NECULAU FROSA

STR .TEC UCI.NR.84, AP.6

1223

781/16.08.2004

S.C. NAPOLEON S.R.L.

STR ,SI DERURGISTILOR ,NR .45- A

1224

865/18.08,2004

FLONDOR CONSTANTIN

STR.N. BALCESCU.NR.3-E

1225

873/18.06.2004

BAHICA GHIORGHE

STR.TRA1AN.NR.55AP.1

1226

867/18.08.2004

GRIGORE MARIN ICA

STR.TECUCLNR.23VF

1227

999/25.08.2004

MARTIN GHEORGHITA

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.6- A.AP.1

1228

1035/26.082004

S.C. GLORIAA.S.

STR.OLTULUI.NR26

1229

870/18.08.2004

COMAN NECULAJ

STR. ARCAȘI LOR,N R.84

1230

1095/31.082004

BUGEAC MARINEI

STR.ZIMBRULUI.NR.10

1231

1094/31.08.2004

BUCEAG MARCEL

STR.ZIMBRULUI.NR.B

1232

1111/31.082004

IONESCU CORNEL

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.126- A

1233

1098/31.082004

MANOLE CONSTANTIN

STR.CRISTOFOR COLUMB.NR.63AP.13

1234

1103/31.082004

GIRIARU VASILE

STR.STEFAN CEL MARE.NR.5-A

1235

1104/31.08.2004

NICHIFOR NICOLAE

STR. RIZER,NR.1- A

1236

1100/31.08.2004

CONDRUZ IONEL

STR. PAUNU LUI ,NR .4 AP.3

1237

1108/31.OB2004

DAN GEANINA

STR.GRADINA VECHE,NR.23,AP.1

1238

1105/31.082004

HURJUISPiRIDON

STR.DOMNEASCA.NR.64AP2

1239

1110/31,08.2004

GAIȚA AURICA

STR.ARCASILOR.NR.62- A

1240

1109/31.082004

GAIȚA AURICA

STR.ARCASILOR.NR.62

1241

1038/26.082004

GHITA NECULAI

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.12

1242

769/16.08.2004

S.C.AVEGIM S.R.L

STR.DEMOCRATiE|,NR,86- A

1243

787/16.08.2004

DRAGHICI ȘTEFAN

STR.CETATEANUL IOAN.NR.5

1244

1036/26.082004

FRASINA GEORGE

STR. BRĂILEI,NR.140-E

1245

1037/26.082004

FRASINA VASILE

STR.8RAILEI.NR.140-H

1246

1044/27.08.2004

FRASINA VASILE

STR.BRAILEI.NR.140-G

1247

1101/31.082004

S.C. INTERNATIONAL AVIGAL S.A.

STR SATURN, NR.3-L                             /

1248

1096/31.08.2004

GIART ADRIANA

STR.APOLLON, NR.25-A                            /* ,.  ■'

.  1249

1099/31.082004

PARASCUTA PETRU

STR.SIDERURGIDnLOR.NR2- E

1250

1107/31.082004

HOGAȘ COSTIN

STR. GRIGORESCU EREMIA,NR.1,BL.O5E,AP.1-A

1251

783/16.08,2004

PINTILIE VASILE

STRARCASILOR.NR.85

1252

872/18,08.2004

PARASCHIV G H EO RGH E

STR.GHEORGHE SINCAI.NR.9

1253

1102/31.082004

AFTENE ION

STR.TRAIAN.NR.224- B

1254

998/25.08,2004

ROȘU ROMICA

STR ALE EA METEO ,NR. 17

1255

790/16.952004

GAIU DUMITRU

STR. L. Z. EUZA. NR.11

1256

876/18.08.2004

CRAITA OVID1U

STR.CAMIL RESSU.NR.5- A

1257

788/16.08,2004

LUNGEANU NICULINA

STR.LUNCA ȘIRETULUI,NR.19- A

1258

1019/26.082004

S.C.DISTRIGAZSA

STR.TRAIAN.NR.4-A

1259

1097/31.082004

GHEZEA CONSTANTIN

STR.SATURN.NR.9-A

1260

5278/3.11.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.TRAIAN.NR.390- B

1261

786/16.08.2004

IVASCU ION

STR. ARCAȘILOR, NR.42-A

1262

1000/25.082004

STANCIU PU1U

STR. IÂNCU FOTEA,NR.29,AP.3

1263

1431/16.092004

STANCIU VIOREL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.30- A

1264

1437/16.092004

PAGU ELENA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.164

1265

1434/16.092004

PAGU ELENA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.164- A

1266

1200/6.09.2004

TUDORACHE PAULICA

STR. ARCAȘI LOR.NR .59- A

1267

1205/6,09.2004

BOTA ANTONICA

STR.CEZAR SOLIAC ,N R .1B, AP.4

1268

1454/12.092004

S.C. GER-STEIMPEX S.R.L.

STR.CLOSCA.NR.1

1269

1436/16.092004

S.C. EXPLORER S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.19

1270

1201/6.09,2004

BASALEC DANIEL

STR.TUNELULU1.NR.45- A

1271

1455/20.092004

S.C. AGEV1M GRUP S.R.L.

STR.OEMOCRAnEI.NR.86- A

1272

1433/16.092004

PETREA GEORGETA

STRARCASILOR.NR.111

1273

1432/16.092004

MARINA CLAUDIU

STR ARC ASILO R, NR. 109

1274

1428/16.092004

S.C. LEMNAR S.R.L.

STR.ZID ARI LOR.NR.5- A

1275

1203/6.09.2004

TOADER LUCICA

STR.DR. RAUTU, NR.32-A

1276

1430/16.092004

BRAN EA VIOREL

STR. 9 MAI

1277

1788/7,10.2004

S.C. ABISINIA TRAD1NG S.R.L.

STR.ROMANA.NR8.BL.LC 4,SC.4,ET.5AP.B6- B

1278

2094/26.102004

DARIE ELENA

STR.OLTULUI.NR.5- A

1279

211428.102004

IVASCU PACHITA

STR.CEZAR.NR.10AP.4

1280

2118 / 28.10.2004

RADU GABRiELA

STR. BRĂILEI NR.. 165H

1281

2115/28.102004

IVASCU GETA

STR.CEZAR,NR.10AP.2

1262

2050/21.102004

S.C. ALOPATIA S.R.L.

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR.37- D                      /

1263

2049/21.10.2004

BISERICA ORTODOXA SF.MINA.VICTOR SI V1CHENTIE                                                ,•

1284

2116/28.102004

MIDOI EUGEN

STR.N. BALCESCU,NR26AP,1                  -   „* /

1285

2097/25.102004

BORȘ MARIA

STR ARCAȘ I LOR.NR.7- D                           ' -

1286

1938/15.10.2004

ABADGERU ADRIAN

STR ARCAȘI LOR.NR.42- 0

1287

2096/25.102004

PARVULESCU DAN

STR ARCAȘI LOR.NR.7- F

1288

2095/26.102004

PARVULESCU DAN

STRARCASILOR.NR.7- B

1289

2092/26.102004

BISERICA EVANGHEUCA ROMANA

STR .DOROBANȚI,NR 25- A

1290

2093/26.10.2004

BADIUV1RGIL

STR.OLTULU1..NR.5- B

1291

2523/16.10.2004

S.C. MOLDOVULCAN

STR.FAGULUI.NR.6-A

1292

1803/7.10.2004

DAJBOG GRIGORE

STR, DRUMUL VIILOR.NR.33- C

1293

2055/22.10.2004

S.C. CERNA S.R.L.

STR. DOM NEASCA, NR. 18- A

129-

2047/21,10.2004

RUSII IONEL

STR.B ASARABIEI, NR. 121 - C

1295

1937/15.10.2004

LECA IONICA

STR.SF. SPIRIDON.NR.43-A.AP.4

1291

2048/21.10.2004

MEREUTATINCA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.4- C

1291

1933/15.10.2004

OPREA GELU

STR.SF. SP IR (DON ,NR .43- A, AP.1

1298

2963/15.12.2004

CINCU ȘTEFANA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.110-C                   I

129!

2958/15*12*2004

RADU MARIA

STR.MUZICII ,NR.39. AP .3                                      ,<

1300

2955/15.12.2004

MARANGOCI GEORGETA

STR. COL. NICOLAE HOLBAM NR.11.AP.2        °                              ~

1301

2962/15.12.2004

S.C. LIN ELI V S.R.L.

STR .OLTULUI .NR.30- E

1392

2861/9 J2.2004

COJOCARU IOANA

STR.AL. CARNABEL.NR.20AP-2

1303

2808/17.12.2004

STOICA VICTORIA

STR.UNIVERSITATII.NR.19AP.4

139<

2858/9+12.2004

BURCA JORJ

STR. L. Z. ELIZA NR 22

130i

2853/8.12,2004

MUSAT GHEORGHE

STR. E ROILOR ,N R .5 .AP. 1

1300

2863/5.12.2004

SURUGIU MARIA

STR.N. BALCESCU,NR.74.AP .6

1307

2854/8.12.2004

S.C. BRACO S.R.L.

STR.DOM NEASCA, NR. 158- C

130/

2859/9.122004

CIOBOTARU OCTAVIAN

STR ALEEA ZI M BRULUI, N R.12

1309

2862/9.12.2004

OMER GIGEL

STR ARIEI ,NR.46, AP .3

131C

2857/9.122004

IOTGAGEORGEL

STR .GĂRI l,NR.56,AP.3

1311

2803/17.122004

AMBROZE GHERGHINA

STR .CULTURII .NR.13-A, AP.3

1312

2251/3.10.2004

DUGAESESCU N IC U LINA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.216

1313

2257/3.11.2004

GRIGORIU ANA-MARIA

STR.N. BALCESCU .NR.39AP.4

1314

2259/3.11.2004

TANASE COSTEL

STR.BASARA8IEI.NR.64 AP 2

1315

2256/3.11.2004

TĂTARUCAIOAN

STR. AL. CERNAT,NR.19,AP.1

131E

2260/3.11.2004

ZORLESCU DAN

STR,ARCASILOR,NR 7- G

1317

2258/3.11.2004

ZORLESCU DAN

STR. ARCAȘILOR, NR.7

131E

2254/3.11.2004

UNGUREANU IOAN

STR. ARCAȘILOR,NR .7- C

1319

2255/03.11.2004

SEC1UREANU DANIELA

STR. DOMNEASCA NR. 255A

1320

2252/3,11,2004

UNGUREANU IOAN

STR. ARCAȘILOR, NR.7- E

1321

2250/3.11.2004

CLOȘCA NIC UȘOR

STR. GĂRII,NR.24AP.11

1322

2251/3.11.2004

POTOP FLORICA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.20- A

1323

2313/4.11.2004

DUMITRIU DANIELA

STR, N. BALCESCU, NR.3*AP,4

1324

2248/03.11.2004

SC WINGS SRL

STR. SATURN NR. 1

1325

2249/3.11.2004

IORGA MARIAN

STR ARCAȘILOR NR 21-H

1326

2262/3.11.2004

GHEBELES ST. MARIUS

D.N. 2 B„ KM.6, NR.30

1327

2117/28.11.2004

PINDARU DAN UT

STR, DRUMUL DE CENTURA, NR.S8- A

1328

2522/16.11.2004

MINDRU VIOREL

STR. G. ENESCU.NR.14.AP2

1329

2524/16.11.2004

SC INTERNAVSCHIPPING SRL

STR. GEORGE COSBUC NR. 6

1330

2253/3.11.2004

S.C. CUZA S.R.L.

D.N. 2B. KM.6, NR.46

1331

2515/15.11.2004

AFTENE ION

1332

2538/17.11.2004

S.C, GALFINBANDSA.

STR. SOSEAUA SMIRDAN.NR.2-A

1333

2542/17.11.2004

BURGHELEAMIRCEA

STRAUREL VLAICU.NR.19- C

1334

2570/24.11.2004

SUCEVEANU CORNELIU

STR.EROl LOR.NR. 12, AP .9

1335

2671/24.11.2004

MOȚI ANA

STR.SEREI,NR*49lAP,3

1336

2566/24,11.2004

SUCIU PETRACHE

STR.CALARASI.N R.1, AP.1                            7

1337

2664/24,11.2004

ONU CONSTANTA

STR.SF. SPIRIDON.NR.20AP.6                   "         ...

1338

2665/24.11.2004

ANDREI NECULAI

STR.VASILE ALECSANDRI.NR.14AP.1

1339

2667/24*11,2004

BURLAC U GRIGORE

STR DRUMUL DE CENTURA NR 214-D

1340

2668/24.11.2004

BUDESCU ION

STR CRISTOFOR COLUMB NR 63 AP 7

1341

2669/24.11,2004

SAIZU MATEI

STR.AL. DAVILLA.NR.11

1342

2696/26.11.2004

S.C. SANGIOU S.R.L.

STR.SATURN.NR.3- C

1343

2514/15.11^004

VOROVEIDANUT

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.5

1344

2998/20.12.2004

STEREA GHEORGHE

STRAL. CARNABEL,NR.87AP.4

1345

2954/15.12.2004

MUNTEANU PETRICA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.60-A

1345

2999/20.12.2004

BORDEIANU CONSTANTIN

STR DRUMUL DE CENTURA NR58-B

1347

3000/20.12.2004

BANCU BOGDAN

STR.NICOLAE DELEANU.NRT2

1348

2959/15.12.2004

PETREA LAURA

STRARCASILOR NR 85

1349

2961/15.12.2004

GHINOIU ADRIANA

STR ARCAȘI LOR, NR.85- B

1350

2960/15.12.2004

8ANCIOG ANTON

STR ARCAȘI LOR. NR.85- A

1351

3056/28.12.2004

S.C.A1EGO S.R.L.

STR. 8RINDUSELNR.15- B

1352

2957/15.12.2004

CONSTANT! NESCU GEORGEL

STR.DR. PETRU GROZA, NR.7-A

1353

3058/28.12.2004

ILIEIULIA

STR. UNIVERSITATII.NR.1AP2

1354

3313/30*12.2004

TATU MARCELA

STR. P LANTELOR, NR.5. AP2

1355

2956/15.12.2004

BRAD EA PETRICA

STR DRUMUL DE CENTURA NR100-A

1356

3057/28.12*2004

OCHINZARTEMIS

STR. ANA IPATESCU.NR.11AP.3

1357

2860/9.12.2004

DIR. PT. DIALOG.FAMILIE SI SOLIDARITATE GL.

STR. REGIMENTUL11 ȘIRET,NR.46-A

1358

545/2.08.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR. BRĂILEI ,NR. 175- B

1359

713/9.08.2004

S.C. LCAN COM S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.194- A

1360

711/9.08.2004

BORCAN IRINEL

STR.IANCU F0TEA.NR.17AP.4

1361

714/9.08.2004

CHIRI LA TRAIAN

STR.NICOLAE LASIS.NR.25

1352

717/9,08.2004

POPOVIC1 CLAUDIU

STR.NICOLAE LAB1S.NR.13

1363

716/9.08.2004

GAFTON CONSTANTIN

STR.NICOLAE LABIS.NR.17                                                   .   . .   -

1364

715/9.08*2004

BULANCEA DUMITRU

STR.NICOLAE LABIS.NR 19

1365

710/9.08.2004

ANDREI 1. VIOREL

STR. B AS ARABIEf.NR.119- B

1366

407/26.07.2004

ANDREI 1. VIOREL

STR.B ASARABI El ,NR. 119-B

1367

719/9.08.2004

RADU MELUTA

STR. GEORGE COSBUC.NR.450

1368

1034/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. AUREL VLAICU.NR.42-A

1369

1031/26.082004

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. COMBINATULUI,NR.5-A

1370

1030/26.082004

S.C. DISTRIGAZ SUD SA.

STR.LACATUSILOR.NR.2- A

1371

1029/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.

STR. SATURN.NR.5- B                                  j

1372

1026/26.082004

S.C. DISTRIGAZ SUD SA.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.16- A

1373

1027/26.08.2004

S.C. DISTRIGAZ SUD SA.

STR DOMN EASCA, NR.116- D                   „ .    /

1374

1026/26.08.2004

S.C, DISTRIGAZ SUD SA.

STR. ELENA DOAMNA,NR.1-A                     > ,

1375

869/18.08.2004

PASCARUANCA

STR. UNIVERSITĂȚII.NR.13AP-1

1376

B77/18.08.2004

POPA IANIPAVEL

STR. AL. CERNAT,NR.116AP.1

1377

878/18*08.2094

MUCHI SANDEL

STR .CRISTOFOR COLUMB./JR.63 AP.6

1378

3739/8.08.2003

PUICA ELENA

STR. GĂRII ,NR.48 AP.1

1379

784/16.08.2004

REPEZIS CONSTANTIN

STR. ARCASILOR.NR.70-A

1380

875/18*08.2004

GHIORGHE MĂRICEL

STR.NICOLAE LABIS.NR.23

1381

871/18.082004

ARHIP VICTORIA

STR. TRAIAN, NR.443’A

1382

712/9.08.2004

FLOREA RODICA

STR. LUPENLNR.4AP.3

1383

1780/5.10.2004

□O BRE VICTOR PAUL

STR. 0TELARIL0R.NR.5-C

1384

1794/7,10.2004

MOSCU MĂRICEL

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.29

1385

1791/7.10.2004

POPA VARTOLOMEI

STR. BASARABIEI,NR,2ÎO- B

1386

1790/7.10.2004

PRALEA EMIL

STR. DOMNEASCA,NR.38,BL. SELECT AP .13

1387

1804/7.10,2004

Ml HAI LA FLORIN MIREL

STR TRAIAN NR 267-A

1388

1792/7.10.2004

SMADU ADRIAN

STRARCAS]LOR*NR*13

1389

1800/7.10.2004

SMADU VALERIU

STR. ARCAȘILOR,NR.13- A

1390

1802 / 07.102004

DUMITRU IONEL

STR. ARCAȘILOR NR. 42F

1391

1798/7.10.2004

IVÂSCU LILIANA

STR. UNIVERSITĂȚII,NR.39,AP.1

1392

1793/7.10.2004

ARTIMON FELICIA

STR TRAIAN NR 171 AP 2

1393

1795/7.10.2004

CHIRCA DUMITRU

STR.TRAtAN ,N R ,31 .ĂP*5

1394

1787/7.10.2004

JITARU MIRCEA

STR DRUMUL VII LOR NR 20

1395

1935/15.10.2004

POPA GHERGHINA

STR. NICOLAE ALEXANDRESCU.NR.101,AP.1

1396

1934/15.10.2004

BERDILA C. GICA

STRARIESULUI.NR.19.AP.2

1397

1931/15.10.2004

S.C. SARAS METAL S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.234- C

1398

1939/15.10.2004

S.C, SARAS METAL S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.234- B

1399

1940/15.10.2004

S.C. SARAS METAL S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.234- A

1400

1932/15.10.2004

PLUGARU GEORGETA

STR. ZORI LOR .NR.14 ,AP.1

1401

1936/15.10.2004

DIACONU IOAN

STR.CEREALELOR ,NR.12 AP. 1

1402

1601/7.10*2004

8*C. WINGS S.R.L.

STR BRAlLEf NR 140- T

1403

1796/7.102004

S*C. WiNGS S.R.L.

STR SATURN NR 55

1404

3151/1.07.2004

’OSTOLACHE COZMA

STR.V. ALECSANDRI.NR.14AP.2

1405

173/13.07.2004

3IUBOTARU FLORIN

STR. ALEEA ZIMBRULUI.NR.4

1406

274/19.07.2004

S.C. TRANSCARPATICA S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.3

1407

294/20.07.2004

SURDU ADRIAN

STR .DEM OCRATIEÎ.NR.47- A

1408

295/20*07.2004

ÎERBAN GH1ORGHI

STR. ARCASILOR.NR.7S                                /

1409

3147/21.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR FEROVIARILOR BL L1 NR 18                       f

1419

3147/21.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR FEROVIARILOR BL L2 NR 20                 -   t('

1411

3147/21,07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.FEROVIARILOR,BL.L3.NR.22                     ■  -

1412

3147/21.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.FERO Vi ARI LOR* B LG ,NR .24

1413

351/22.07.2004

CALIN ELENA

STR.PAUN ULUI .NR.i1, AP,4

1414

349/22.07.2004

3ADE8CU RADU

STR. NICOLAE LABIS,NR.11

1415

347/22.07.2004

3ARAMAN IONEL

3TR. N.BALCESCU.NR.84AP-5

1416

348/22.07,2004

NICULESCU CARMEN

STR. N.BALCESCU,NR.84AP.4

1417

469/27.07.2004

SBURLAN NICOLAIE

STR ARCAȘILOR NR 80

1418

3152/1.07.2004

SUCIU IOAN

STR.GARILNR76bAP*2

1419

3153/1.07.2004

TUTUIANU CONSTANTIN

STR.GARII.NR.78APJ

1420

350/22.07.2004     ITUCHEL GEORGE

STR. TRAIAN, NR.34-A

1421

408/26.07.2004

ANGHELESCU MARIAN

STR.AL. CARNABEL.NR.97AP.1

1422

417/25.07.2004

MUNTEANU MARIANA

STR. L Z. ELIZA.NR.15

1423

2906/21.06.2004

MUNTEANU MARIANA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.15

1424

3150/1.07.2004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.BRĂILEI,NR. 175- B

1425

3146/1.07.2004

STEGARU NECULAE

STR.ROMANA,NR.154AP.1                              1

1426

3149/1.07.2004

S.C. MARKER CONSTRUCT S.R.L.

STR. GEORGE COSBUC, NR.193- B                      j'

1427

94/12.07.2004

ANTON LUCA

STR.EROILOR ,NR.10, AP .5                       °      J

1428

405/26,07.2004

BISERICA SF. CRUCE

STR. G-RAL. DRAG ALIN A IOAN. NR.3

1429

3148/1.07.2004

BOBOCEA EMILI AN

STR. TOMIS.NR.2- H,CARTIER FILEST1

1430

1197/28.03.2003

S.C. GOLD & PLATIN DANUBIUS S.R.L.

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.42

1431

406/26.07.2004

MISAILA RADU

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.26- C

1432

293/20.07.2004

CUREA IONEL

STR. COLECTIVISTILOR.NR.6

1433

296/26.01.2004

CIUREA IONEL

STR. CONSTRUCTORILOR,NR.6

1434

2709/9.06.2004

CIOAREC CARMEN

STR. DR. PETRU GROZA.NR.3

1435

2839/15.06.2004

DINICA TUDORITA

STR, SF.SPIRIDON.NR24AP.5

1436

2840/15,06.2004

DINICA CĂTĂLIN

STR. SF. SPIRIDON.NR.24AP.6

1437

2841/15.06.2004

MIHAI ION

STR ARCASILO R ,N R.21 - J

1436

2713/9.06.2004

S.C. MUTTON S.R.L.

STR. BRĂILEI,NR.140-J

1439

2707/9.05.2004

8UTNARU JEAN

STR. PCRTULUI.NR.8AP.5

1440

2706/9,06.2004

PETRIC! R. TIBERUT

STR. ALEEA EMIL RACOVITA.NR.5

1441

2712/9.06.2004

VERNICAIOJA

STR. VASILE ALECSANDRI.NR45.AP2

1442

2904/21.06.2004

DIR. REGIONALA VAMALA

STR. PORTULUI,NR.161

1443

2905/21.06.2004

DIR. REGIONALA VAMALA

STR. PORTULU1.NR.163

1444

2842/15.06.2004

I AM AN Dl DOMNICA

STR. L. Z. ELIZA.NR.40

1445

2843/15.06.2004

PRICOPI PETRITA

STR. L. Z. ELIZA.NR.3B

1446

2710/9.06.2004

BACĂU MARLENA

STR ROMANA NR 64 ĂP 4

1447

3008/24.06.2004

DUMITRU 6HE0RGHE

STR. GEORGE BACOVIA.NR.6

1446

2708/9.06^004

RINCEANU LMA

STR. TEC UCI, NR. 149, AP .1

1449

3007/24,06.2004

RADULESCU SANDA

STRANA IPATESCU.NR.14

1450

2711/9.06,2004

RES M ERITA GH EORG HE

STR. DRUMUL VIILOR,NR.66- A

1451

2447/28.05.2004

VILCIU NEDELCU

STR N BALCESCU NR 3ĂP 1

1462

2507/31J5.2004

URSU N ECU LAI

STR.L. Z. ELIZA.NR.74

1453

2450/28.05.2004

UNGUREANU VALERIA

STR. MALUL BRATES.NR.38

1454

2287/18,05.2004

NECHITA CRISTIAN

STR. FRUNZEÎ.NR.1

1455

2506/31.05.2004

HALAUCA FANICA

STR. MALUL 8RATES, NR.15

1456

2371/21.05.2004

LUCA MITICA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.128

1457

2440/27,05.2004

MARIN OCTAVIAN

STR. N. ALEXANDRESCU.NR.186-A

145B

2372/21.05.2004

CIUP1TU IULIAN

STR. L. Z. ELIZA.NR.7

1459

2448/28,05.2004

MERA BENONI

STR.L. Z. E LIZA, NR.6- A

1460

2509/31.05.2004

MIHALACHI MARIANA

STR. MORILOR.NR.5BAP.1

1451

2505/31.05.2004

MALAXA CIO NI SIE

STR. B RAI LEI. NR. 159- D

1462

2285/18.05.2004

LUCHIAN MARI A

STR TRAIAN NR429-E

1463

2449/28,05.2004

TUDORI IONEL

STR TRAIAN .NR.269AP2                           tr

1464

2050/4.05.2004

ISTRATE ADRIANA

STR DOMNEASCA NR 63 AP 2

1465

2284/18,05.2004

DUMITRASCU ELENA

STR.G. BACOVIA.NR.10

1466

2059/4.05.2004

MIRON COSTEL

STR. f.L. CARAGIALE.NR.49.AP.3

1467

2058/4.05.2004

VOICU ELENA

STR. ARIEI .NR.6, AP.2

1468

2098/5.05.2004

PĂUN DUMITRA

STR. DRUMUL VIILOR,NR.56- E

1469

2096/6.05.2004

BACIU VALENTINA

STR. TRAI AN,NR .429- D

1470

2165/10.05.2004

S.C. ROMTRANS SA.

STR. GARA,NR.8,NR.8

1471

2286/18.05,2004

CLUBUL DE TENIS I.C.M.R.S.G.

STR. DUNAREA.NRS6-A

1472

2340/19.05.2004

S.C, SPION-CONF S.R.L.

STR. UNIRII, NR.178-A

1473

2187/10.05.2004

S.C. SAROM S.R.L.

STR.VICTOR VILCOVICI.NR.1- A

1474

2188/10.05.2004

S.C. GEMIRA'S S.R.L.

STR.OTELARILOR NR 25- A

1475

2342/19.05.2004

ATANASOV LMU

STR. TINERETULUI II, NR.33- B

1476

2370/21.05,2004

ENCIU GEANINA

STR. DR. PETRU GROZA.NR.5- B

1477

2504/31.05.2004

S.C. STIMULI S.R.L.

STR GORUNULUI NR 12-A

1478

2369/21.05,2004

GOLEA MADELONA

STR. DOMNEASCA, NR.165.AP.3

1479

1817/21.04.2004

ACHIMESCU GH. PAUL

STR MALUL BRATES NR 28

1480

1819/21.04,2004

SUSANU I. IOAN

STR. MALUL BRATES.NR.3D

1481

1821/21.04.2004

S.C. GENIFER C.G.D. CO S.R.L.

STR. BRA1LEI.BL.A1, MICRO 20.NR.197- O

1482

1681/15.04.2004

S.C. DECOVIL S.R.L

B-DUL GEORGE COSBUC NR 217

1483

1818/21.04.2004

BADIU EUGENIA

STR. AL. NICOLAE .NR.131, AP.2

1484

1820/21.04.2004

VEBERIONEL

STR DOMNEASCA NR 131ĂP 1

1485

1566/6.04.2004

S.C.A. QINTAL S.R.L.

STR.OTELARI LOR.N R. 5- A

14B6

1679/15.04.2004

ARGATU LAURENTIU

STR. DOMNEASCA.NR.128AP.1

1467

1465/1.042004

S.CA. OMNIA

STR. TRAIAN, NR.56- B

1488

1466/1,04.2004

S.C A. OMNIA

STR. TRAIAN, NR.58- A

14B9

1467/L04.2Q04

S.CA OMNIA

STR. TRAIAN,NR.56- A

1490

1676/16.04.2004

SUMAN VIORICA

STR. RADU NEGRU.NR.13- A

1491

1677/16.04.2004

SPANACHE AURICA

STR. TUNELULUI,NR.45- F

1492

1561/6.04.2004

S.C. ZET S.R.L.

STR. ENERGIEI, NR.24-A

1493

1680/16.04.2004

ZAMFIR CORNEL

STR. COSMINULUI.NR.51

1494

1567/6,04.2004

PANETTAISIDORO

STR. NICOLAE BALCESCU, NR.3.AP.1

1495

1564/6.04.2004

PANETTA ISIDORO

STR. NICOLAE BALCESCU.NR.3.AP.3

1496

1568/6,042004

PANETTA ISIDORO

STR. NICOLAE BALCESCU.NR.3.AP.2

1497

1569/6.04.2004

POPA N ECU LINA

STR. ION NEN1TESCU.NR.14.AP.2

149B

1466/1.04.2004

CRĂCIUN NECULAI

STR. RĂZBOIENLNR.8.AP.1                                 1

1499

1562/6,04.2004

TOCUARISTIDE

STR. OCTAV BANCILA.NR.26- B

1500

1559/6,04.2004

LABUS ION

STR. OCTAV BANCILA, NR.26-A                 °

1501

1560/6,04.2004

S.C. NOEMYY S.R.L

STR. BRĂILEI.NR. 157- A                             *      ~

1502

1563/6.04.2004

VICOL IONEL

STR, BĂRBOȘI ,NR 43-A

1503

1676/16.04.2004

S.C. GALTUR S.R.L.

STR, DOMNEASCA, NR235-A

1504

81/12.012004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR.TRAIAN,NR.390~ B

1505

82/12.01^004

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

STR. PRIVIGHETORII.NR.23

1506

83/12.01.2004

IONEANU GIORGICA

STR. EROILOR,NR.8,AP.5

1507

79/12.01.2004

VECHI U MARIN

STR. UNIVERSITATU.NR.13,ĂP.3

1508

80/12.01.2004

GRIGORATOS APOSTOL

STR. MIHAIL EMINESCU.NR.7B.AP.2

1509

84/12.01.2004

CHIOCHIU TUDORITA

STR. UNIVERSITĂȚII,NR.16 AP 2

1510

85/12.01.2004

GHEORGHIU MIHAI

STR. UNIVERSITATII.NR.16AP.1

1511

183/19.01.2004

S.C, NEVADA- BUTNARU/ POHRIB/ NICOLAU S.N.C.

1512

162/16.01.2004

TEODORESCU CĂTĂLIN

STR. TRAIAN .NR.133 ,AP.3

1513

161/16.01.2004

MOIS A VIOLETA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.1O4-A

1514

153/15.01.2004

PAVEL NECULAI

STR. MALUL BRATES.NR. 40

1515

295/26.01,2004

POPESCU VICTOR

STR. L, Z.ELIZA, NR.10

1516

298/26.01.2004

MIU VALENTIN

STR. AL.I. CUZA.NR.69- B

1517

299/25.01.2004

GHEORGHE NECULAI

STR. ALEEA ROMANA. NR.11

1518

893/26.02,2004

DUNAVATU ALEXANDRU

STR. BĂRBOȘI,NR.13-A

1519

758/20.02.2004

COMAN STOIAN

STR.GHECELNR.17

1520

540/9.02.2004

S.C. STEFIMPEX S.R.L.

STR. TRAIAN.NR.2- B

1521

757/20.02.2004

STROIUG. DANIEL

STR. ROȘIORI,NR4 BIS, BL.BR 16 B. AP.131-A

1522

523/9.02.2004

LUNGU ADRIAN

STR. V. ALECSANDRI, NR.27-A

1523

634/13.02.2004

PLOPEANU GIGI

STR. 1. L. CARAGIALE.NR.70-72

1524

521/9.02.2004

PAROHIA SF. GRIGORIE TEOLOGU

STR.C-TIN LEVAD1TII, NR.6-A

1525

522/9.02.2004

IONESCU CORBU

STR, AL. 1. CUZA, NR.38.AP.2

1526

1208/17.03.2004

STOICHICI FLORICA

STR. BRĂILEI ,NR.168

1527

1390/26,03.2004

ARHIRE VASILE

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR.21

1528

1053/5.03.2004

GROSU Ml Ml

STR. TECUCI ,NR,84 AP. 10

1529

1341/24.03,2004

CENTRUL PT, REFUGIATI

STR, SAVINESTI, NR.2

1530

1343/24.03.2004

RADU MELUTA

STR. GEORGE COSBUC, NR.250

1531

1391/26.03.2004

CIOCHINA LUCICA

STR. GEORGE COSBUC. NR.247AP.2

1532

1344/24.03.2004

ROMAN GHEORGHE

STR. EROILOR ,NR.32 .AP.5

1533

1240/18.03.2004

SERBAN DINU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.1- E

1534

1239/18.03.2004

CIOCIRLIE V. VALERIU

STR. SF. SPIRIDON, NR.33-A

1535

1238/18.03.2004

S.C. REMIMPEX S.R.L.

STR. RUBINELOR,NR.14

1536

1210/17.03.2004

BARBARASA SANOITA

STR. DOMNEASCA, NR.S3.AP.14                       ,/

1537

1209/17.03.2004

CODREANU DOINA

STR. ALEEA MICA, NR.2AP.3                   °

1538

1043/5.03.2004

OANCA LI LIANA

STR. TUNELLILUI, NR .45- E                            ' '

1539

1051/5.03.2004

MOI SE D. MIRCEA

STR.TRAIAN. NR.359ĂP.2

1540

3755/29,10.2004

MOISE D. MIRCEA

STR. PRUNDULUI NRJ7- B.AP.2

1541

1241/18.03.2004

LUCA FETRICA

STR. GRADINA VECHE.NR.83, AP.6

1542

1050/5.03.2004

NICHITA LAURA

STR. ANGHEL SALIGNY.NR.34-A

1543

1052/5.03.2004

DRUGAN DUMITRU

STR. TECUCI. NR.140, AP4

1544

1047/5.03.2004

HARET MIHAICA

STR. TRAIAN, NR.206.AP4

1545

905/1,03.2004

S.C. BARLADEANU S.R.L.

STR. BRĂILEI,NR.173- A

1546

1049/5.03.2004

BUNGHETU SANDEL

STR. TRAIAN, NR.39, AP.6

1547

1211/17.03.2004

S.C, ISTANBULIMPORT-EXPORT S.R.L,

STR. BRĂILEI,NR.2(3 A

1548

1055/5.03.2004

S.C. TANCRAD S.R.L.

STR. BRĂILEI,NR.169-J

1549

1054/5.03.2004

SAMOILA DUMITRĂ

STR. DR. N. ALEXANDRESCU, NR.73-A

1550

1046/5.03.2004

TENIE GIG EL

STR. SJLFIDELOR.NR.9, AP.1

1551

945/1,03.2004

VAGNER MARCEL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR.1-A        Z  TZ —————   —

1552

902/1.03.2004

VIORARU I. CONSTANTINA

STR. DRUMUL DE CENTURA,NR.108-B              /' -

1553

904/1.03.2004

LIFICIU LEONIDA

STR. ROMAN A,NR.21

1554

903/1.03.2004

3LEZNICOV MARIAN

STR. ZÂNELOR, NR.8AP2

1555

1392/26.03.2004

S.CA. MONAVAL S.R.L.

STR. OTELARILOR.NR.30-A

1556

102/16.01,2007

VECHIU SPIRU

STR. UNIVERSITĂȚII. NR. 13. AP. 4

1557

100/16.01.2007

PETCU TU DOR

STR. COMETEI NR 23 AP-1

1558

282/24.01*2007

HARASIM DAN CA

STR. AL. 1, CUZA. NR. 5B, AP, 1

1559

407/30.01.2007

CIOBANU AUREL

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 41. AP. 7

1560

285/24.012007

SAViNUTASTELUTA

STR, COSMINULUI, NR.96A

1561

104/16.01.2007

□AJBOC AUREL

STR. DRUMUL VIILOR. NR.14

1562

99/16.01.2007

DAJBOC STELA

STR. DRUMUL VIILOR. NR.14A

1563

101/16.01.2007

GOCIU ADRIAN

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR.27

1564

401/30.012007

TOCARIU RADU

STR. GĂRII. NR. 6

1565

281/24.01.2007

SC PROCONSULT SRL

STR. BASARABIEI. NR. 6A

1566

280/24.01.2007

SC DISTRIGAZ SA

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET. NR. 46A

1567

283/24.01.2007

CORNEA IONEL

STR. MIHAIL KOGALNICEANU. NR. 1. AP. 2

1568

103/16,012007

ENACHE GEORGEL

STR. ȘTEFAN PETICA. NR. 3A

1569

279/24.012007

SC IZOLATIM 94 SRL

STR. COMBINATULUI, NR. 7

1570

105/16.012007

RATA NITA

STR. ZIMBRULUI, NR.19

1571

106/16.012007

SCNEWYORKER SRL

STR. GEORGE COSBUC. NR. 257A

1572

402/30*012007

VLAD MIRCEA

STR. DRUMUL VIILOR, NR.2N

1573

284/24.012007

MÂNU CORNELIU

STR. CEZAR. NR. 45A

1574

406/30.01.2007

SC SELGROS CASH&CARRY SRL

BDUL. GALAȚI. NR- 1C

1575

405/30.01.2007

BASALJC FLORENTINA

STR. DOMNEASCA, NR. 110. AP. 3

1576

816/20.02.2007

BALAN ANISOARA

ALEEA IOAN BUHOC1U. NR. 4

1577

020/20.022007

STANESCU VALERIU

ALEEA CRIVATULUI, NR, 1.AP. 1

1578

1012/28.02.2007

MIHALACHE PETRONELA

STR, SATURN. NR.1A

1579

821/20.02.2007

BAN AGA MIHA1

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 25

1580

654/09.02.2007

ARGHIR MARIAN

STR. ARCAȘILOR, NR. 44

1581

819/20.02.2007

BOGDAN ION

STR. DR, PETRU GROZA. NR. 1C

1582

818/20.022007

SZEKELY LEVENTE

ALEEA IOAN BUHOCIU. NR. 13

1583

822/20.02.2007

SC MAIRON SA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 59

1584

500/07.02.2007

SC ALAHMAD SRL

STR. BRĂILEI. NR. 169L

1585

1013/28.022007

RACOVITA ALEXANDRU

STR. SATURN. NR, 1B

1586

817/20.02.2007

IRINA NECULAI

ALEEA IOAN BUHOCIU. NR, 15                           !

1587

1833/28.032007

SC ARIS PROJECT DEVELOPMENT SRL

STR, DOMNEASCA NR. 158 A                       J

1588

1831/28.032007

TERENTE MANUELA

STR, DRUMUL DE CENTURA. NR. 580           "     f

1589

1836/28.032007

PRICOP IONEL

STR, COL NICOLAE HOLBAM. NR. 13. AP. 1            ‘      "

1590

1829/28*03.2007

SC PRIOR ACTUAL SRL

STR, NUFĂRULUI. NR. 6

1591

1589/22.83.2007

IGNAT ANDREEA

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 118. AP, 1

1592

1312/09.032007

CONDURACHE ALEXANDRU

ALEEA ION BUHOCIU NR.2

1593

1311/09.03.2007

CREANGA CĂTĂLIN

STR. DUMBRAVA ROȘIE. NR. 6A

1594

1832/28.032007

SC ROZA 93 SRL

STR. NUFĂRULUI, NR. 4

1595

1892/27.032007

SAFINCIUC VALENTIN

STR. DOMNEASCA, NR. 128, AP, 2

1596

1834/28.03.2007

LAZARESCU CLEMENTINA

STR. BUCUREȘTII NOI. NR. IA

1597

1828/28.03.2007

SCORTEANU EUGENIA

STR. LEMNARI, NR.2A

1598

1786/27.03.2007

DIACONU NECULAI

STR. TRAIAN. NR, 193. AP. 3

1599

1315/09.03.2007

VADEANU STERIAN

STR. PICTOR IOSIFISSER, NR. 31 A

1608

1693/27.03.2007

CODREANU STELUTA

STR. MORILOR, NR. 199

1601

1083/02.03.2007

SACEANU VASILE

STR. DOGARI EI, NR. 113A

1602

1313/09.03.2007

FLOREA EMANUEL

STR. TECUCI. NR. 42, AP. 2

1603

1314/09.03.2007

CHLRIAC MIHAIL

STR. SOSEAUASMARDAN, NR. 21

1604

1082/02.03.2007

GRECU IONEL

STR, LOGOFĂT TAUTU* NR. 6, AP. 4

1605

1215/06.03.2007

GHEORGHE SANDU

STR. UNIVERSITĂȚII. NR. 19, AP. 1

1606

1080/02.03.2007

CHIFAN VIOREL

STR. TRANSILVANIEI, NR. 11A

1607

1068/01.03.2007

SC RIVAIMPEX SRL

STR. VICTOR VILCOVICI, NR, 22A

1600

1084/02.03*2007

SC MAIRON SA

STR. SOSEAUASMARDAN. NR. 9

1609

1635/28.03,2007

MURESAN ANTON

STR. COLECTIVIȘTILOR. NR. 21B

1610

1694/27.03.2007

BAGLAE LUCA

STR. STIINTEI, NR. 34. AP. 2

1611

2724/25.042007

ARGHIR CORNEL

STR. GĂRII, NR. 16. AP. 3

1612

2293/12.04.2007

BUJOREANU ARISTIDE

STR. LABIRINT. NR.4. AP.1

1613

2294/12.04.2007

MUNTEANU VALENTIN

STR. MOISE PACU» NR. 8

1614

2120/05.04.2007

MUNTEANU SAVA

STR. STRUNGARILOR. NR. 4B

1615

2125/05.04.2007

PISICA DANUT

STR. ALEXANDRU CERNAT, NR. 98

1616

2550/20.042007

SC AGRICOLA SADIEMASRL

STR, TRAIAN. NR. 449

1617

2552/20,04.2007

SC MOBILSERVSRL

STR* IOAN CETATIANU. NR. 21

1618

2551/20.04.2007

SC MOBILSERVSRL

STR, IOAN CETATIANU. NR, 19

1619

2554/20*04,2007

SC TEXROGAL SRL

STR, IOAN CETATIANU. NR, 17

1620

2553/20,04.2007

SC TEXROGAL SRL

STR. IOAN CTEATIANU. NR. 15

1621

2549/20.04.2007

SC DANVER SRL

STR. IOAN CETATIANU. NR. 13

1622

2548/20.04.2007

SC DANVER SRL

STR, IOAN CETATIANU. NR. 11

1623

2127/05.042007

GHEORGHIU TITI

STR. SF. SPIRIDON, NR. 43. AP. 2                             ;

1624

2296/12.04.2007

SC TELECONSȚRUCTiA SA

STR. AVIATOR VASILE CRAIU. NR. 4                    ?

1625

2295/12.04.2007

SC TELECONSTRUCTIA SA

STR. AVIATOR VASILE CRAI U. NR. 13              a /'' :f

1626

2557/20.04.2007

DODU CEZAR

STR. ARCAȘILOR. NR.85F

1627

2558Q0.04.2007

PANCESCU PAUL

STR. RAZBOIENI, NR. 79

1628

2363/13.042007

SC EUROPROIECT SRL

STR. TRAIAN, NR. 437C

1629

2126/05.04.2007

AND0NE CRISTIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 88

1630

2547/20.04*2007

ASOCIAȚIA DE LOCATAR1123 BIS

STR. TRAIAN, NR, 174A

1631

2555/20.04.2007

S.C. RUM1X STIL S.R.L.

STR. IOAN CETATIANU NR,23

1632

3921/30.052007

MANOLIU ELENA

STR. NICOLAE GAMULEA. NR, 7. AP. 3

1633

3B16/28.05.2007

SC TERRA PROD COM & CO SRL

STR. CALEA PRUTULUI, NR. 13

1634

3134/08.05.2007

IOAN PINTLLIE

STR. DELFINULUI* NR. 23

1635

3137/08.05.2007

ARFIRE ANTON

STR. GRADINA VECHE. NR, 123A

1636

3558/21*05.2007

PACLEANU SAVA

STR, NICOLAE BALCESCU. NR. 84. AP. 1

1637

3557/21.052007

MATEIU MARIUS

STR. NUFĂRULUI. NR. 28 A

1638

3282/10.052007

SC COMTIEM SRL

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA. NR. 24

1639

3426/15.05.2007

FUJCA VASILICA

STR, DRUMUL DE CENTURA, NR. 84E

1640

2880/03.052007

OANCA DANUT

STR. MOISE PACU, NR.4

1641

2881/03.05.2007

GRIGORAS IONEL

STR. MOISE PACU. NR. 7

1642

2882/03.052007

MATACHE MIRCEA

STR. MOISE PACU, NR, 9

1643

3135/08.05.2007

COMSA ELEONORA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 146

1644

3428/15.05.2007

DUMBRAVA RAICU

STR, ALEXANDRU MORUZZI, NR, 10. AP. 2

1645

2877/03.05.2007

BALDIGAU ION

STR. TRAIAN* NR. 20. AP. 2

1646

2874/03.05.2007

FELEA TASICA

STR, BUCOVINEI. NR, 8A

1647

2883/03.052007

BETIAN VASELENA

STR. TECUCI, NR. 84, AP. 3

1648

2876/03.05.2007

RAFAT RADiTA

STR. TRAIAN* NR. 20. AP. 1

1649

2872/03.05.2007

DOMNITEANU LUCIAN

STR. NEGOITADANAILA, NR. 15

1650

3138/08 252007

FILOTE VASILICA

STR. GENERAL ALEXANDRU CERNAT. NR. 164. AP. 1

1651

2875/03.05.2007

NEGULESCU DANUT

STR* CRISTOFOR COLUMB. NR. 86* AP. 2

1652

3136/08.05.2007

STAICU TRAIAN

STR. MIHAI EMINESCU. NR. 43. AP, 1

1853

3559/21.052007

KESLER GHEORGHE

STR. TRAIAN, NR. 45. AP. 1

1654

3427/15.85.2007

CRĂCIUN TONITA

STR* MOISE PACU* NR. 6

1655

3429/15.05.2007

1FJ Rl M ANETA

STR* TRAIAN* NR. 387, AP. 2

1656

2873/03.05.2007

IVAN VIRGINICA

STR. PICTOR OCTAV BANC!LA. NR. 24A

1657

3425/15.052007

RAVDAN MARINICA

STR. ARCAȘILOR. NR. 88E

1658

2879/03.05.2007

RAILEANU MIRCEA

STR. OOCHIEI. NR. 8

1659

2878/03.05*2007

SCTOMULEANU SRL

STR. BRĂILEI. NR. 159E

1660

3556/21,052007

VASiLIU DUMITRI CA

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 3, AP. 4

1661

6669 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

BOUL DUNAREA NR. 42, BL, B6. SC. 2, MANSARDA. AP. 46 X

1662

6668 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL, B6. SC. 2, MANSARDA, ÂP. <4     -

1663

6665 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. B6. SC. 1, MANSARDA. AP. 44

1664

4360/14.06.2007

MIHALACKI COSTEL

STR. ION BUHOCIU. NR, 6

1605

4356/14.08.2007

TANCALA SAFTICA

STR. DOMNEASCA, NR. 128, AP. 3

1685

4465/20.062007

MANEA MARIA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 146A

1667

4464/20.06,2007

SC LOCONFORT SA

SȚR. DOMNEASCA. NR, 38A

1668

4359/14.06,2007

GLAVASC IULIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 154

1669

4358/14.06,2007

MIHAILESCU GHEORGHE

STR. ROȘIORI. NR. 18A. POZIȚIA 5‘

1670

4361/14.00.2007

GHERASIM CONSTANTA

STR. DOCTOR NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 61 * AP. 4

1671

4362/14.05.2007

GUTUNOI SPIRIDON

STR. DOCTOR NICOLAE ALEXANDRESCU. NR. 61. AP. 3

1672

4016/04.08.2007

NEAGU SOFIA

STR. POSTA VECHE, NR.2, AP. 2

1673

3993/01.082007

MĂRGĂRIT CIPRIAN

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA, NR.2A

1674

4374/15.062007

SC MERYSAN SRL

STR. BRĂILEI, NR. 171A

1675

4357/14.06.2007

ESAIA MITRUTA

STR. TRAIAN. NR.433D

1676

4076/07.05.2007

ȘTEFAN EMIUA

STR. DANAILA NEGOITA. NR. 9

1677

4014/04.06.2007

CIOBANU CORNELIU

STR, MOISE PACU. NR. 3

1675

4020/04.062007

CIOBANU SORIN

STR. MOISE PACU. NR. 5

1679

4015/04.062007

STRATULAT IULIAN

STR. ARCAȘILOR, NR. SBC

1680

4017/04.062007

COROLENCU GHIORGHE

STR. 1. L. CARAGIALE. NR. 4, AP. 5

1681

6692/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. 86, SC. 2. MANSARDA, AP. 48

1682

6686/22.06.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 40 BL. F3. SC. 1, MANSARDA, AP. 44

1683

4928/05.072007

GHEORGHIU OVIDIU

STR. MALUL BRATES. NR. 13 F

1684

5424/18.07,2007

ANGHEL MELUTA

STR. TECUCI. NR. 75, AP. 11

1685

5602/23.07.2007

ȘERBAN ALEXANDRU

STR. DANAILA NEGOITA. NR. 19

1686

5844/31.07.2007

ĂNGHELUTAIOAN

STR. LOZOVENI, NR. 60A

1687

4925/05.072007

ROȘU CĂTĂLIN

STR. MALUL BRATES NR. 13 C

1688

4926 / 05.07.2007

CARARE SORIN DANUT

STR. MALUL BRATES. NR. 13 -B

1689

4921/05.07.2007

OPREA MANO LE

STR. EROILOR, NR. 42, AP. 2

1690

5207/12,07,2007

VINTILA PARASCHIV

STR. I. L. CARAGIALE, NR. 35. AP. 3

1691

4861/03.07.2007

PASCAN ADRIANA

STR. ARCAȘILOR, NR. 5DE

1692

5218/12.07.2007

SERBAN MIRCEA

STR. EP. MELCHISEDEC STEFANESCU. NR. 31, AP. 3

1693

5426/18,07,2007

SIMAVARVARA

ALEEA NICOLAE DELEANU, NR.6

1694

5423/18.07.2007

DRAGAN DANIEL

STR PORTULUI NR 5 AP 2

1695

4920/05.07,2007

MATEfAS FLORENTINA

STR. EROILOR. NR. 42, AP. 1

1696

5422/18.07.2007

DANCIU IOANA

STR. GĂRII, NR. 52, AP, 1

1697

5427/18.07.2007

PASCAN ADRIANA

STR. ARCAȘILOR NR.50E

1698

6688 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR 42 BL B6 SC 1 MANSARDA AP 40

1699

6235/08.08.2007

SC VIVA COMPANYSRL

ALEEA METEO. NR. 4

1700

6471/14.08.2007

SECIUREANU DANIELA

STR. DOMNEASCA. NR. 257A

1701

6460/15.08.2007

BAtCULESCU GEANINA

STR. GĂRII. NR. 55, AP. 3

1702

6472/14.08,2007

NICOARA VIOREL

STR. DEMOCRAȚIEI. NR. 50. AP. 1

1703

6470/14.08.2007

SBURATURA GABRIELA

STR. SF. SPIRIDON. NR. 33, AP. 1

1704

6475/14.08.2007

COSTANDACHE NASTASE

STR. UNIVERSITĂȚII, NR. 11. AP.2

1705

5910/01.08.2007

SC ROVI METAL SRL

STR. BRĂILEI. NR. 263

1706

6232/08.08.2007

SCTOCHEN SRL

STR. CETA7IANUL IOAN. NR. 25A

1707

6233/08.08.2007

FLOREA NICUSOR

STR. ZINELOR, NR. 1. AP.2

1708

6234/08.08.2007

MARIN SOFIA

STR.GĂRII.NR. 56, AP.2

1709

6478/14.08.2007

MINDRU MIHAELA

STR. ARCAȘILOR, NR. 85C

1710

6477/14.08.2007

JUDELE STELIAN

STR.ARCASILOR. NR. 83                                '

1711

6476/14.08.2007

SC NALBA SA

STR. ARCAȘILOR. NR. 83Ă  ~       ~~           "7

1712

5907/01.08.2007

CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA

--~---------------—3“ -7-7----——----------

STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR. 48A                      '

1713

5909/01.08.2007

SC AUTO SCORPION SRL

STR. BRĂILEI, NR. 269

1714

6473/14.08.2007

GHEORGHE VASILE

STR. MOISE PACU.NR. 10

1715

6474/14.88.2007

STRESNA PÂNDELE

STR MOISE PACU NR 1

1716

6867/22.08.2007

DAJBOG STELICA

STR. 8 MARTIE, NR. 37D

1717

6666/22.03.2007

LUPD VIRGIL

STR. ION BOHOCIU. NR.8

1718

5908/01.08,2007

ARCHIP LAURENTIU

STR. GRIVI7EI. NR. 55

1719

6689 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. B6. SC. 1. MANSARDA. AP. 41

1720

6870/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. B6. SC. 2, MANSARDA. AP. 45

1721

6577 / 22.08^007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1. SC. 1, MANSARDA. AP. 41

1722

6676/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 36. BL. F1. SC. 1. MANSARDA. AP. 40

1723

6575/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1. SC, 1, MANSARDA. AP. 39

1724

6687 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. B6. SC. 1, MANSARDA. AP. 39

1725

6674/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. B6, SC. 2, MANSARDA. AP. 50

1726

6572 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. B6. SC. 2. MANSARDA. AP. 48

1727

6673/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR, 42. BL. BB. SC. 2. MANSARDA. AP. 49

1728

6681 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3. SC, 1, MANSARDA. AP. 39

1729

6880/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 36. BL. F1. SC. 1. MANSARDA, AP. 44

1730

6679 / 22.OB.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 36, BL. F1. SC. 1, MANSARDA. AP. 43

1731

6685/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3. SC. 1. MANSARDA. AP.43

1732

6684/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 40. BL. F3. SC. 1. MANSARDA. AP.42

1733

6683/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 40. BL. F3. SC. 1. MANSARDA. AP.41

1734

6582/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 40, BL. F3, SC. 1, MANSARDA. AP.40

1735

6878/22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 36. BL. F1. SC. 1. MANSARDA. AP. 42

1736

7223/03.09.2007

MÂNDRU MARI A

STR, GHEORGHE SINCAI NR 7D

1737

7232/03,09.2007

POPESCU GHEORGHE

STR. GĂRII, NR. 52. AP. 2

1738

7225/03.09.2007

SAFIRI MIRELA

STR. FRUNZEI. NR. 25. BL.F7, AP. 25A

1739

7189/03.09,2007

SC ROBOTRON IMPEX SRL

STR. BRĂILEI. NR.17IH

1740

7430/07.09.2007

COCU ILIE

STR. AL. I .CUZA, NR. 25, AP. 2

1741

7760/17.09.2007

DOS RIN PAULA

STR. BANULUI NR. 2. AP.2

1742

7224/03.09,2007

MA8TACAN VIOREL

STR. LUNCA ȘIRETULUI. NR. 85A

1743

7228/03.09.2007

ALEXASEV REMUS

STR. LUNCA ȘIRETULUI, NR. 85 B

1744

7427/07.09.2007

ANGHELE OLIMPIA

STR. MR. IANCU FOTEA, NR, 44, AP. 6

1745

7759/17.09.2007

BARBU VASILtCA

STR. NICOLAE DELEANU. NR. 30                          ;

1746

7931/20.09.2007

GRECIANU CORNELIA

STR. NICOLAE BALCESCU, NR.49, AP. 6

1747

7930/20.09.2007

NEAGU PETREA

STR SF, SPIRIDON. NR. 43A. AP. 3

1748

7932/20.09.2007

SCURTU MARIA

STR. ELENA DOAM NA, N R. 24. AP. 1                      z , -<

1749

7233/03.09.2007

POPESCU IRINA

STR. GĂRII. NR. 52, AP. 4

1750

7229/03.09.2007

ANDRIEVICI BOGDAN

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 18

1751

7226/03.09.2007

BATOG ViRGILIU

STR. ARCAȘILOR, NR. 88I

1752

7313/05.09.2007

SC VILCEANA SA

STR. TECUCI. NR, 46B

1753

7423/07.09.2007

DIACONU MARIUS

STR. NICOLAE BALCESCU, NR, 78, AP. 3

1754

7230/03.09.2007

MIHALEA DUMITRU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 54D

1755

7221/03.09.2007

MARIN GEORGE

STR. GHEORGHE SINCAI, NR. 8

1756

7428/07.09.2007

DICIANU AUREL

STR. EROILOR, NR. 5, AP.4

1757

7761/17.09.2007

TIRON Dl Dl NA

STR. AL. I .CUZA, NR. 25, AP. 6

1758

7429/07.09.2007

zAvrrziANOs george

STR. 7RAIAN, NR. 407A

1759

7227/03.09.2007

STANCIU ADRIAN

STR. MALUL BRATES. NR.23

1760

7431/07.09.2007

SC COMPACT MOTOR SRL

BOUL GALAȚI, NR, 3A

1761

7222 / 03.09.2007

S.C. METACON REP S.R.L.

SOSEAUASMARDAN NR. 23 B

1762

6671 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. BS, SC. 2, MANSARDA. AP. 47

1763

9405/31.10.2007

ILIESCU ULICA

STR. ALBATROSULUI, NR. 2, BL. N1. AP. 81

1764

9404/31.10.2007

RASCANU VIOREL

STR. AGRICOLA CARDAS, NR. 39

1765

9408/31.10.2007

IOVU PI NA

STR. TRAIAN. NR. 33, AP. 2

1766

9407/31.10,2007

MARIN ELEON ORA

ALEEA 5. NR. 12

1767

9403/31.10.2007

SC VASCUZI SRL

ALEEA 5. NR. 10

1768

9406/31,10.2007

CIOCAN ȘTEFANA

STR. BASARABIEI, NR. 73. AP. 3

1759

8344/05J 0.2007

SC AG ROI N VEST COMPANY LTD, SRL

STR. TRAIAN. NR. 67

1770

8285/03,10.2007

SC VILCEANA SA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 1C

1771

8284/03J 05007

SC VILCEANA SA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 1D

1772

8286/03,10.2007

SC VILCEANA SA

STR. DRUMUL DE CENDURA. NR. 38

1773

8287/03.102007

SC VILCEANA SA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 68B

1774

8288/03.10.2007

SC VILCEANA SA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR, 68A

1775

8289/03.102007

SC VILCEANA SA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 138

1776

5290/03.10.2007

SC VILCEANA SA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 72B

1777

8282/03.10,2007

HUTANU MIRC1A

STR. RĂZBOI ENI, NR. 89. AP, 1

1778

8587/11.10.2007

MANEA GEORGE

STR. MR. IANCU FOTEA. NR. 21, AP, 2

1779

8584/11.10.2007

COMAN MAGDA

STR. GRADINA VECHE, NR. 104. AP. 1

1780

8585/11.10.2007

SPRINCEANA ANGELICA

STR, GRADINA VECHE, NR. 104. AP. 2

1781

8585/11,10,2007

POHRIB TINCA

STR. TRAIAN. NR. 228. AP. 2

1782

8283/11.10.2007

TALAVIZA PROFIR ITA

STR. TRAIAN. NR. 163, AP. 2                                /

1783

8281/03.10.2007

BAN GA PARASCHIV

STR, TRAIAN, NR. 190, AP. 2                                >■

1784

9401/31.10,2007

SOLUNCAANCA

STR. DANAILA NEGOITA, NR, 7                      • ,,4J'

1785

9398/31.102007

STAN ILEANA

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 6. AP. 2              < ■

1766

9397 / 31.102007

VERTEJESCU PANAIT

STR. NICOLAE DELEANU NR. 6. AP. 5

1787

9396/31.10,2007

CO8TEA ȘTEFAN

STR. NICOLAE BALCESCU NR. 6. AP. 4

1788

9399/31.102007

DOBREA IULIAN

STR. DANAILA NEGOITA NR. 8

1789

9437/02.112007

PETRE AVRAM UTA

STR, TUNELULUI NR. 451

1790

10316/29.112807

SCALBARIM SRL

STR, COLECTIVIȘTILOR, NR. 17 A

1791

10313/29.11.2007

DUMITRU PETRICA

STR, ARCAȘILOR. NR. 26A

1792

10311/29.11.2007

HAIVAN1UC Ml HAI

STR. ZIMBRULUI, NR. 31

1793

10315/29.11,2007

DAM IAN MARIA

STR. LEONIDA ZMFIRESCU ELIZA. NR. 84

1794

10314/29,11,2007

MICU VERONICA

STR. LEONIDA ZMFIRESCU ELIZA. NR. 86

1795

10321/29.11.2007

CtOBOTARU ALEXANDRU

STR. 9 MA11945. NR. 5

1796

10308/29.11.2007

SC CONEXLAND SRL

STR. LEONIDA ZAMFIRESCU EUZA. NR. 32

1797

10320/29.11.2007

SOFRAC IOANA

STR. TRAIAN. NR. 389. AP. 2

1798

10319/29.11.2007

CJNCU NICULINA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 110D

1799

10082/20.11.2007

SC DOLADELA COMPANY SRL

STR. BRĂILEI. NR. 255

1809

10312/29.11.2007

DAVID VICTOR

STR. ARCAȘILOR. NR. 88K

1801

10307/29.112007

ANGHELIE MIHAI

STR. CALUGARENl. NR. 7. BL. P3. AP. 59

1802

9821 /12.11.2007

MIHAIL GABRtEL ARUN

SF. SPIRIDON NR. 45. AP. 5

1803

9826/12.112007

RADU MARIAN

STR. TUNELULUI. NR. 45H

1804

10301/29.11.2007

MOISE IONEL

STR. DRUMUL VIILOR. NR.57

1805

10318/29.11.2007

NISTORESCU MIRELA

STR. ANUL REVOLUȚIEI 1848, NR. 66

1806

10309/29.11.2007

BUGEAC MARINEL

ALEEA ZIMBRULUI, NR. 16

1807

10310/29.11,2007

BUGEAC MARCEL

ALEEA ZIMBRULUI, NR. 14

1808

10302/29.11.2007

CERCELARU MARCEL

STR. ARCAȘILOR, NR. 30

1809

10303/29.11.2007

HAMZAAURA

STR. TURTURELELOR, NR.42

1810

9828/12,11,2007

PASAI LA VALE Ri A

STR. TOMIS, NR. 24

1811

9436/02.11.2007

AGENȚIA NAȚIONALA APELE ROMANE

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 39B

1812

9823/12.11.2007

CRETU MARICA

STR. AL. 1. CUZA, NR. 27. AP. 3

1813

9500/02.11.2007

GHEORGHIU LAURA

STR. GHEORGHE SINCAI. NR. 2A

1814

9420/01.11.2007

CERȘII GHEORGHE

STR. SF. SPIRIDON, NR. 41, AP. 4

1815

9438/02,1 1.2007

ARGHIR ARGHIR

ALEEA EMIL RACOWTA, NR. 9

1816

9809/12.11.2007

TUDOR SANDICA

STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 8, AP. 3

1817

9808/12.112007

KALOMEN MANDITA

STR. TEIULUI, NR. 4, AP. 2

1818

9822/12.11.2007

DICU VIORICA

STR. UNIVERSITĂȚII. NR. 7. AP. 5

1819

10061/20.112007

BAHIC GICA

STR. BASARABIE!, NR, 64. AP. 1

1820

9824/12.11.2007

LUNGU GHERGHINA

STR. NICOLAE BALCESCU. NR. 8, AP. 4

1821

9440/02,112007

COMAN ALEXANDRU

STR. LĂCĂTUȘILOR. NR. 13, BL. E1, AP. 64

1822

9439/02.11.2007

COMAN ALEXANDRU

STR. LĂCĂTUȘILOR. NR. 13, BL, E1. AP. 65

1823

9825/12,112007

SC ARTCONS SRL

STR. DR. PETRU GROZA. NR. SC

1824

9827/12.11.2007

S.C.VEPEX COMSRL

STR. BRĂILEI NR. 360

1825

10322/29,11.2007

PISICA ALEXANDRU

STR. ARCAȘILOR NR. 48 C

1826

10317/29.11.2007

CARAMATESCU ADRIAN

STR. PICTOR IOSIFISSER NR. 8 E

1827

6891 / 22.08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42, BL. B6, SC. 1. MANSARDA, AP. 43

1828

10530/06.12.2007

HAGIOGLU ILIE

ALEEA ZIMBRULUI. NR. 20

1829

10960/18.12.2007

DONITINCA

STR. ETERNITĂȚII. NR. 2A

1830

10968/18.12.2007

NE ICU EUSEBIU

ALEEA NR. 5, NR. 14

1831

10963/18,12.2007

PILAF CONSTANTINA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. B4F

1832

10959/18.12.2007

NICOLAU VIRGILIU

STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 26

1833

11150/28.122007

IRIMIAVIOREL

STR. BRĂILEI. NR. 308

1834

11024/19.12.2007

SERSAN MARGARETA

BDUL. MAREA UNIRE. NR. 23                         ?

1835

11025/19.12.2007

CARAGHIULEA ION

STR. RAZBOIENI, NR. 3C                        "          ,

1836

10831/12.12.2007

SC GETTICATRADE INTERNATIONAL SRL

PIAȚA SI DE RURG IST! LOR. BL. PS2. NR. 98

1837

10763/11.12.2007

DUMITRASCU GABRIELA

STR. TINERETULUI II. NR. 37

1838

10762/11.122007

DUMITRASCU GEORGETA

STR TINERETULUI II NR 37A AP 1

1839

11098/27,12.2007

STAICU FANICA

STR. DR. RAUTU, NR. 42

1840

10519/05.12.2007

ONtCA COSTICA

STR. MOISE PACU. NR. 2

1841

10740/10,122007

SUSMA VASILICA

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 17

1842

10965/18.122007

IONESCU DANIEL

BDUL. DUNAREA. NR, 13, BL. A10. AP. 100

1843

10957/18.122007

IONESCU DANIEL

BDUL. DUNAREA. NR. 13. BL. A10.AP. 102

1844

10966/18.12.2007

IONESCU DANIEL

BDUL. DUNAREA. NR. 13, BL. A10, AP. 101

1845

18964/18,12.2007

IONESCU DANIEL

BDUL. DUNAREA. NR. 13. BL. A10. AP. 99

1846

10876/17.12.2007

SC SPES SRL

SȚR BRĂILEI NR 120

1847

11022/19.12.2007

GUTU DUMITRU

BDUL. MAREA UNIRE, NR. 113

1848

10962/18.12.2007

SPIRIDON ADRIAN

STR, PORTULUI NR 5 AP 12

1849

11023/19,12.2007

SERBAN MARGARETA

BDUL. MAREA UNIRE, NR.116

1850

10961/18.12.2007

RADUCANU IONICA

STR. BRĂILEI. NR. 332

1851

10839/14.12.2007

TELEAGA IOAN

SȚR.TRAIAN. NR. 439B

1852

10759/11.12.2007

SC DOREGIVAN MOB SRL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 8BA

1853

10765/11.12.2007

STÂNCI U NI CU

STR. V.A. URECHEA. NR.2B

1654

10741/10.12.2007

CHELU CĂTĂLIN

STR. STRUNGARILOR, NR. 6A

1855

10764/11.12.2007

DIMAVIOREL

STR. ARCAȘILOR. NR. 52

1856

10760/11.12.2007

IFTENI GHEORGHE

STR ZIMBRULUI NR 10B

1857

11097/27,12,2007

S.C. ARABESQUE

STR. DRUMUL DE CENTURA NR.77 C

1858

10761 /11.12.2007

BUCUR MIHAI

STR. LOZOVENI. NR. 82. AP. 2

1859

11096/27.12.2007

S.C. ROMPRESERVSRL

SOSEAUA SMIRDAN NR. 5

1860

11026/19.12,2007

MOVILA NICUSOR

STR.UNIRII NR. 70 A

1881

11027/19.12.2007

GHIMPU VASILE

STR. ARCAȘILOR NR. 67

1862

6690/22,08.2007

S.C. MAILOO CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL DUNAREA NR. 42. BL. B6.SC. 1, MANSARDA. AP. 42

1863

780/30.01.2008

AMARI El VASILE

STR. DOMNEASCA, NR. 195B

1864

260/16.01.2008

NAVALICI CORINA

STR. DOMNEASCA, NR, 195E

1865

779/30.01.2008

DUMITRACHE GEORGE

STR. I.L. CARAGIALE, RN. 17. AP. 3

1866

781 /30.01.2008

ZAHARIA DUMITRACHE CONSTANTIN

STR. DOMNEASCA NR. 128 AP. 12

1867

259/16.01.2008

STOIANOV AUCSANDRU

STR DOMNEASCA NR 195D

1868

261 /16.01.2008

S.C. SPEES S.R.L.

STR DOMNEASCA NR. 13 ■ A

1869

262/18.01,2008

S.C. SPEES S.R.L.

STR DOMNEASCA NR. 13 - B

1870

25 B/16.01.2008

GHIOGHIU IRINA

STR. DOMNEASCA. NR. 195C                            (

1871

256/16.01.2008

ARITON MARIN

STR ALEEA 5, NR. 23                              ?

1872

255/16t01,2008

STAICU FANICA

STR. DR. RAUTU, NR. 42                       ” r"

1873

263/16.01.2008

CAZARIZ CORNEUU

STR. ARCAȘILOR. NR. 88L

1874

264/16.01.2008

ȘTEFAN NIC A

STR DRUMUL DE CENTURA NR 100C

1875

257/16,01.2008

SPRINCEANA MARIAN

STR. CASIN. NR. 35A

1876

418/23,012008

STAMATE MARIANA

STR. PIETII. NR. 1. AP. 1

1877

419/23.01.2008

SIGHINAS-CRISTA DAN

STR. DOCHIEI. NR. 2B

1876

778/30.01.2008

TOT IACOB

STR. GĂRII, NR. 55B, AP, 4

1879

775/30.01.2008

CONSTANTINESCU NECULAI

STR. GRAL. IACOB LAHOVARY. NR. 4. AP. 1

1888

819/31.01.2008

ZAHARIA DUMITRACHE

STR. DOMNEASCA. NR. 128. AP. 11

1881

778/30.01.2008

TOFAN IONEL

STR, DANAILA NEGOITA. NR. 1

1882

777/30.012008

MUNTEANU ION

STR. DANAILA NEGOITA. NR. 4

1883

1326/18.02.2008

REVOCAREA DISPOZIȚIEI 781 /30.012008

STR. DOMNEASCA NR. 128 AP. 12

1884

1673/28.02.2008

BULGARU PAULA

STR TRAIAN NR 439D

1885

1674/26,022008

SAUTA VASILE

STR. CALUGARENI, BL. P3.AP. 58

1886

1671/26.02.2008

NEGRU DAN UT

STR DANAILA NEGOITA NR 5

1887

1786/29,02.2008

COJOCARU IOANA

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL. NR. 20. AP. 3

1888

1676/26,022008

HOGAȘ CRISTINEL HORATIU

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 9

1889

1783/29.02.2008

SCC.D. COZYSRL

STR. CARDAS AGRICOLA. NR. 7

1690

1325/18.022008

AIONESEI IOAN

STR. DR. RAUTU, NR. 42A

1891

1670/26.02.2008

AVRAM PAULA

STR. DOMNEASCA. NR. 04. AP. 7

1892

1659/26.02.2008

PARASCHIV IOAN

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 14OA

1893

1868/26,022006

EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS - PAROHIA SF. DUMITRU

STR. HENRI COANDA, NR. ISA

1894

1672/26.02.2008

ZAINEAGICU

STR. DR. PETRU GROZA. NR, 1D

1895

997/08.022008

SC GETTICATRADE INTERNATIONAL SRL

STR. CARDAS AGRICOLA. NR. 17

1896

1616/25.02.2008

IVANOV CATRINA

STR LUNCA ȘIRETULUI NR 7

1897

996/06,02.2008

CRĂCIUN ELENA

STR. MOISE PACU, NR. 14

1898

1134/08.02.2008

POPA DUMITRU

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR 41

1899

1767/29.02.2008

ISTRATE CORNEUU

STR DANAILA NEGOITA NR 21

1908

2594/20,032008

rSN ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE SA

STR. TRAIAN, NR. 454

1901

2232/12.03.2008

DAMIAN ULISE

STR. DANAILA NEGOITA, NR. 12

1902

2227/12.03.2008

BOJIAN LI LIANA

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 35A

1903

1798/03.03.2008

STANCIU MARIANA

STR. ARCAȘILOR. NR. 52G

1904

1795/03.03.2008

PASCAL ANTON

STR. COL. NICOLAE HOLBAN, NR. 9, AP. 7

1905

1691/27.03.2008

POSTELNICU GICA

STR. BRĂILEI. NR. 219                                     /

1905

2914/28,032008

MARCU MONICA

STR. CALUGARENI. NR. 7, BL P3, AP. 63

1907

2920/28.03.2008

GILEA PETREA

STR. COLECTIVIȘTILOR. NR. 35                  „ .    /

1908

2915/28.032008

LEAHU LENUTA

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 33                      !' .

1909

2921/28,032011

CAZARIZ CORNEUU

STR. ARCAȘILOR NR. 88 L

1910

2916/28.03.2008

VIZITIU REMUS

STR. ARCAȘILOR, NR. 4BD

1911

2917/28.03.2008

GRECEA GHEORGHE

STR. DOCHIEI, NR. 9

1912

2922/28.032008

ROMAN ADRIAN

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL. NR, 52, AP. 2

1913

2923/28.03.2003

IONASCU MARLENA

STR. ALEEA 5. NR. 5

1914

2226/12.03.2008

HAGIU MARIAN

STR DRUMUL VIILOR NR 560

1915

2225/12.03.2008

MĂSTACAN VICTOR

STR, DRUMUL VIILOR. NR, 56C

1916

2233/12,03.2008

PADURARU PETRACHI

STR. DOMNEASCA. NR. 35. AP. 1

1917

2228/12.03.2008

PUȘCA BENONE

BDUL. GALAȚI. NR. 1A

1918

1801.03.03.2008

TOM A NELA

STR. PORTULUI. NR.5.AP.5

1919

2592/20.03.2008

SC BIACOR OIL SRL

STR. CARDAS AGRICOLA, NR, 31

1920

2231/12.03.2008

SIM1LEANU VALERICA

STR. FEROVIARILOR. NR. 5A

1921

2596/20.03.2008

BOLDEA MJHA1L

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 37

1922

2593/20,03.2008

UNIVERSITATEA DANUBIUS

BDUL. GALAȚI, NR, 3

1923

2229/12.03,2008

SC ECOLAND PARK SRL

STR. BRĂILEI. NR. 346

1924

2230/12.03,2008

SC DUNAREA SA

STR. DOMNEASCA. NR. 13C

1925

1796/03.03,2008

BARAGAN NECULAI

STR. LEONIDAZAMFIRESCU ELIZA, NR.44

1926

1797/03.03 2008

RADULESCU EMIL

STR. MR. IANCU FOTEA. NR. 21, AP, 4

1927

1799/03.03.2008

S.C. SPES S.R.L.

STR. OTELARILOR NR. 21 E, PARTER COMERCIAL

1928

1800/03.03.2008

STAICU ELENA

STR SF SPIRIDON NR 14 AP 5

1929

2919/28.03.2008

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR

STR. MORILOR. NR. 145

1930

2234/12.03.2008

ANTOHIPAULICA

STR. DRUMUL VIILOR, NR. 66D

1931

2919/10.09.2008

PILAT ELENA

5TR. NICOLAE GAMULEANR. 7 AP. 19

1932

2595/20.03.2008

MARCHIDAN RELU

STR BANULUI NR 2AP 2

1933

3605/17.04.2008

STEFANESCU GHERGHINA

STR. COLECTIVIȘTILOR, NR. 33A

1934

3700/22.04.2008

MARIN MIRCEA

STR. BRĂILEI, NR, 338

1935

3697/22.04.2008

SBUGHEA MIHAI

STR. DR. PETRU GROZA. NR. IE

1936

3608/17,04.2008

’O PA ADRIAN

STR. DRUMUL DE CENTURA NR 128A

1937

3699/22.04.2008

ZLATE NICULINA

STR VULTUR NR 90 AP 1

1938

3702/22.04.2008

TURCAN MARIOARA

STR. DELFINULUI. NR. 30

1939

3698/22.04.2008

MARIN Ml HAI

STR. O DO B EȘTI. NR. 20A

1940

3701/22.04.2008

BOSNEAGA DANUT

STR. ARCAȘILOR, NR. 42E

194'

3278/10*04.2008

ENI CRISTIAN

STR. ARCAȘILOR, NR. 65A

1842

3603/17.04.2008

SC EUROPRINTSRL

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 90

1941

3611/17.042008

CARP MIHAI

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 232

1944

3667/17.04,2008

DANAILA IOANA

STR. ZIMBRULUI. NR. 4. AP. 4

1945

3276/10.04.2008

GOIA ELENA

STR. STIINTEI, NR. 107A

1946

3610/17.04.2008

BAD1U ANICA

STR, DRU M UL DE CE NTURA* NR. 122

1941

3605/17.04,2008

ONOSE GEORGETA

STR. GHEORGHE SINCAI. NR. 11

1948

3275/10.04.2008

DIMA COSTICA

STR. DRUMUL VIILOR. NR.62

1949

3704/22.04.2008

TEODORU PETRICA

STR. TECUCI. NR. 75. AP. 3

1950

3609/17*04.2008

SC TOFAN SRL

BDUL. GEORGE COSBUC. NR. 174

1951

3703/22.04.2008

SC METALURGIC TUB SRL

STR. BRĂILEI, NR. 350

1952

3277/10*04.2008

BOCANlALA IORDAN

STR. ARCAȘILOR, NR. 27

1953

3819/25*04.2008

DRUGAN GABRIELA

STR. MOVILEI, NR. 85. AP. 2

195^

3604/17.04.2008

POPA DUMITRU

STR. GĂRII, NR. 50, AP. 2

1955

3043/02*04.2008

HANGANU MARIA

STR. AL.!. CUZA, NR. 12. AP. 5

1956

3041/02.042008

ANGHELUTA DOINITA

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 110G

1957

3042/02.04.2008

SC PISCICOLA BRATES IMPEX SRL

STR. CALEA PRUTULUI, NR. 87

1955

3024/01.04.2008

SC VEGA 93 SRL

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 1 - 3                        |

1959

3612/17.04.2008

HERGHELEGIU GOGORîTA

STR. LEONIDĂZAMFIRESCU ELÎZA NR. 8A               ,

196C

4045/05.05.2008

SAFCIUC SIMONA

STR. BRATES, NR.25A       ~~           ~           ~                ~

1901

4467/16.05.2008

LEFTER VIOREL

STR. CARDAS AGRICOLA. NR. 25                   '      '

1962

4834/28.05.2008

CERCEL MIHAI

STR. PORTULUI. BL. MĂLINĂ 2. AP. 87

196:

4038/05*05.2008

HERTEG AURICA

STR. UNIVERSITĂȚII. NR. 20. AP. 13

1864

4039/05*05.2008

HERTEG COSTICA

STR. UNIVERSITĂȚII. NR. 20, AP. 10

196E

4044/05.05.2008

SC 1RICAD SRL

STR. BRĂILEI. NR. 318

1966

4244/09.05.2011

S.C. PETROM SA.

STR.CASINNR* 10 A

1867

4216/08.052008

SC ARCADA SRL

STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 246B

1968

4465/15.05.2008

SC NEXIAL RESEARCH SRL

STR. MELODIEI. NR. 16A

196S

4709/24.05*200B

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

BDUL, GALAȚI. NR. 3C

1870

4708/24.05.2008

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

BDUL. GALAȚI, NR.3D

1971

4635/28.05.2008

SC CRI DEN HOLDING SRL

STR* BRĂILEI, NR. 37

1972

4243/09.05.2008

SC PETROM SA

STR. AUREL VLAICU, NR.8A

1973

4042/05.05*2006

SC PETROM SA

STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 27A

1974

4040/05.05.2008

SC PETROM SA

STR. RIZER, NR. 37

1975

4220/08.05.2008

OANCA CONSTANTIN

STR. CEZAR. NR. 10. AP. 1

1976

4041/05.05.2008

SC PETROM SA

STR. RIZER, NR. 37A

1977

4218/08.05.2008

ȘTEFANESCU BOGDAN

STR. ZIMBRULUI. NR. 18

1978

4043/05*05.2008

CIRLAN DANIELA

STR, TRAÎAN, NR. 361B

1879

4217/08.05.2008

CAPATINA PETRICA

STR. DRUMUL VIILOR. NR. 67

1980

2508/31*052008

CRISTESCU DANIELA

STR. DRUMUL DE CENTURA.NR.160

1881

4046/05.05.2008

PATRASCU PETRU

STR. DRUMUL VIILOR. NR.46D

1982

5568/17.062008

GOGONCEA GABRIEL

STR. CASIN. NR. 8

1983

134/25.06.2008

MARIN SANDU

STR. AL. I. CilZA. NR. 36. AP. 4

1984

139/25*06.2008

CRĂCIUN SANDEL

STR. LUNCA ȘIRETULUI. NR. 65A

1985

137/25.06.2008

BAD1U VIRGlL

STR. ARCAȘILOR, NR. 61

1985

136/25*06.2008

CRETU EUSEBIO

STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR 23A

1987

5561/17.06.2008

ANGHELESCU CRISTINA

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 97. AP. 2

1988

5118/03.06.2008

S1BINOVICI BOGDAN

STR. CARDAS AGRICOLA. NR. 27

1989

7/24.05.2008

TATARU MARIA

STR. DR. ALEXANDRU CARNABEL, NR. 12. AP. 6

1990

5553/17.06.2008

TOMAVALER1A

STR. DR. NICOLAE ALEXANDRESCU, NR. 89A

1991

5552/17*06.2008

BUIA MARIAN

STR. CEZAR, NR. 45, AP. 3

1992

5564/17.05.2008

BORSAN MIHAELA

STR. CRISTOFOR COLUMB, NR. 48. AP. 3

1993

5120/03,06.2008

MANEA T1NCUTA

STR. DOMNEASCA. NR. 83, AP. 3

1994

5559/17.08.2008

LOVIN AURELIA

STR. RAZBOIENI, NR. 64. AP. 2                                                "" "

1995

5287/10*00.2008

SC PETROM SA

STR SATURN NR 17                                ;

1986

5285/10.082008

BASOC SIMONA

STR. DRUMUL DE CENTURA. NR. 74                   ,f

1997

5288/10.062008

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI