Proces verbal din 28.02.2013

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/02/2013

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2013

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei, in baza Dispozitiei Primarului nr. 367/22.02.2013, deoarece sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 23.02.2013.

Sedinta Consiliului Local din data de 28.02.2013 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. Bugeag Gheorghe.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL GALATI DIN 28.02.2013.:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL;

 • 2. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unui cartier de locuinte din municipiul Galati- Cartier Petru Rares.

 • 3. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulație - ALEEA FRASINILOR.

 • 4. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie - ALEEA REGALA.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Modernizarea si reabilitarea Scolii nr. 9- Calistrat Hogas- din municipiul Galati si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii.

 • 6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.4 al HCL nr. 457/24.09.2009 referitoare la constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei, grila de evaluare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiei de la bugetul local, aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea pe anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 56/25.02.2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati, a Pietei Calea Basarabiei, pentru o perioada de 5 ani, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 88/05.04.2012, referitoare la aprobarea cuantumului si nr. burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati.

 • 9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea traseelor si capacitatilor de transport aprobate prin art.2 al HCL nr. 521/29.10.2009 referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 10. Proiect de hotarare privind stabilirea stațiilor -punctelor de imbarcare/debarcare- pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes judetean;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea facilitatilor care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local;

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de participare la concurs, caietul de obiective, Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului, de solutionare a contestatiilor, precum si datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor de concurs, pentru ocuparea functiei de manager la Teatrul Dramatic “Fani Tardini”;

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii comisiei de concurs pentru incredintarea managementului la Teatrul Dramatic “Fani Tardini”;

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru incredintarea managementului la Teatrul Dramatic “Fani Tardini”;

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 5 la Contractul de delegare a serviciului de iluminat public nr. 5890/28.01.2003, aprobat prin HCL nr. 30/27.01.2003;

 • 17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 48/09.08.2012 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012, pentru obiectivul de investitii “Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluientei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii;

 • 18. Proiect de hotarare privind inlocuirea domnului Poalelungi Marian Catalin din comisia de evaluare si selectionare a culturii scrise, aprobata prin HCL nr. 150/20.04.2006 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 19.Proiect de hotarare privind stabilirea statiilor pentru transportul public local de persoane in regim regulat;

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii in vederea cresterii performantelor energetice a unor blocuri de locuinte din municipiul Galati;

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin Contractul de delegare catre SC Apa Canal SA Galati, aprobata prin HCL nr. 310/2010;

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut;

 • 23. Proiect de hotarare privind transmiterea centralei termice aferenta corpului B al Colegiului de industrie alimentara “Elena Doamna” din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unitatii de invatamant preuniversitar;

 • 24.Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenita membrilor comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii;

 • 25. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenita membrilor comisiei pentru vanzarea spatiilor medicale, precum si membrilor comisiei de contestatii;

 • 26.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Centrul Financiar Crese;

 • 27.Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social;

 • 28. Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Primaria Municipiului Galati si Camera Notarilor Publici Galati avand ca obiect simplificarea procedurilor de solicitare/emitere a certificatelor fiscale necesare incheierii tranzactiilor notariale ce au ca obiect instrainarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile/mobile impozabile;

 • 29. Proiect de hotarare privind atribuirea ap.13, situate in bloc S4, cartier Dimitrie Cantemir, domnului Ene Adrian-Valentin;

 • 30. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.3 si art.4 al HCL nr. 447/27.10.2011 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Galati in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Inetercomunitara “ECOSERV”, si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV,cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 31. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.9 al HCL nr.79/27.09.2012 referitoare la participarea municipiului Galati, impreuna cu actionarii municipiului Tecuci si ai comunei Sendreni, la constituirea operatorului regional Societatea CALORGAL SA si delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distributie si furnizare de energia termica in sistem centralizat in municipiul Galati;

 • 32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.3 al HCL 44/09.08.2012 referitoare la aprobarea asocierii municipiului Galati cu unitati administrativ-teritoriale din judetul Galati-municipiul Tecuci si comuna Sendreni- in scopul constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de producere, transport, distributie si furnizare de energie termica in system centralizat “Serviciul Regional de Termoficare Galati”;

 • 33. Proiect de hotarare privind inlocuirea domnului Poalelungi Marian Catalin, membru in comisia de contestatii pentru vanzarea spatiilor medicale;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al judetului Galati,si administrarea Consiliului Judetului Galati, in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati, a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr.34;

 • 35. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pana la data de 06.04.2026, Universitatii “ Dunarea de Jos”Galati-Facultatea de Medicina a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr. 34;

 • 36.Diverse;

37.Interpelari, interventii, cereri.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Buna ziua. Cu permisiunea dvs. as dori sa incepem sedinta Consiliului Local de astazi. Si mai intai l-as ruga pe dl. Secretar sa faca prezenta, sa constate daca suntem legal constituiti. Dar inainte de asta dl. Primar ar vrea sa anunte ceva.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Buna ziua va spun si eu. As vrea sa vi-l prezint pe noul secretar interimar, Radu Kovacs. Nu ati avut ocazia sa-l vedeti in exercitiul functiunii pana acum. El este noul secretar al Primariei pana cand dl. Matei va reveni din concediul medical si eu sper ca si dupa aceea.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumesc dl. Primar. Deci dl. Secretar, sa va intrati in drepturi si sa ne spuneti daca avem sedinta constituita in mod legal. Daca avem cvorum in primul rand.

DL. SECRETAR, KOVACS RADU:

Buna ziua. Sedinta este legal constituita. Din cei 27 de consilieri locali, 24 sunt prezenti,3 absenti motivat:dl. Bucatanschi Mihai, Dl. Cristache Catalin si Dl. Gavan Eugen.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Deci avem cvorum, sedinta poate sa inceapa.Asa cum stiti inainte de a incepe propriu-zis sedinta, dau cuvantul cetatenilor, daca s-au inscris,pentru probleme legate de Consiliul Local. Daca e vreun cetatean? Nu s-a inscris nimeni.Atunci as vrea sa supun la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Daca sunt probleme in legatura cu procesul verbal? Daca nu sunt, va rog sa supuneti la vot?

Cine este “pentru”? Cine este impotriva? Cine se abtine?

Deci cu 22 de voturi “pentru” procesul verbal a fost aprobat.(dl. Cosca Radu si dl. Manoliu Mihai au parasit sala de sedinte)

Domnule Secretar, aveti in fata proiectele de hotarari. Spuneti-ne daca toate proiectele intrunesc conditiile legale in ceea ce priveste legislatia?

DL. SECRETAR, KOVACS RADU:

Toate proiectele prezentate pe ordinea de zi indeplinesc conditiile de legalitate

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE

Va multumesc.

Atunci supun la vot proiectul numarul 1: “Proiect de hotarare privind aprobarea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL”.

Supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. (Dl. Cosca Radu a parasit sala de sedinta).

Trecem la punctul 2 de ordinea de zi:Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unui cartier de locuinte din municipiul Galati-Cartier Petru Rares”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3: “Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie - ALEEA FRASINILOR”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. (Dl. Cosca Radu si a revenit in sala de sedinta, Dl. Gavan Eugen a sosit la sedinta).

Trecem la punctul 4 Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie - ALEEA REGALA”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 5:” Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Modernizarea si reabilitarea Scolii nr. 9- Calistrat Hogas-din municipiul Galati si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 6:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.4 al HCL nr. 457/24.09.2009 referitoare la constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei, grila de evaluare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiei de la bugetul local, aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea pe anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca sunt comentarii? Domnul consilier Rainea.

DL. RAINEA NICOLAE:

As vrea sa informez Consiliul Local ca, aceasta comisie care a fost votata in august anul trecut, a reusit sa se convoace luna aceasta. S-a ales “presedintele” si “secretarul”, s-a trecut la deschiderea plicurilor si solicitantilor facandu-se astfel primul pas. Al doilea pas urma ca o parte din aceste ONG-uri sa prezinte bilantul, la solicitarea dlui. consilier Mihai Alin. Nu stiu ce s-a intamplat mai departe. Am luat legatura cu dna. Palade, urma ca sa se verifice pe teren niste lucruri. Am discutat cu domnia sa si a spus ca nu poate sa trimita oamenii dumneaei, intrucat dl. Primar a hotarat sa mearga cei doi consilieri care sunt reprezentantii Primariei. Deci am ramas la stadiul acesta. Trebuie sa mearga sa verifice, dar nu stiu pana cand si noi suntem gata ca sa actionam. Mi-am insusit regulamentele. Exista regulament special facut pe Legea 34/1998 si Legea 27/2001 care se refera la caminele de batrani si celelalte ONG-uri. Pe de alta parte noi am propus sa se faca un grafic prin care toti membrii comisiei sa-si aleaga ONG-ul, sa mearga sa vada despre ce este vorba la fata locului. Acest lucru se va realiza in timp si suntem hotarati sa acordam cat mai repede aceste ajutoare. Vreau ca sa fie clar pentru toata lumea. Si pentru la anul propun ca aceste documente sa fie date tot pana in luna octombrie, cum s-a dat anul trecut, dar nu cu limita in luna februarie, ci pana la 1 aprilie, fiindca de atunci incepe anul bugetar, ca pana acum bugetul s-a votat si raman agatati cu doua luni de zile in afara regulamentului. Deci sa punem de la “1 aprilie la 1 aprilie”, ca pana atunci e gata si bugetul si putem sa acordam sumele necesare. Deci asteptam sa primim unda verde de la Primarie si sa incepem sa dam banii.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Da, domnule consilier, dvs. aveti dreptate, dar, in legatura cu bugetul de anul acesta, a fost o discontinuitate dat fiind ca s-a schimbat Guvernul. Guvernul este obligat ca pana la 31 decembrie a anului acesta sa adopte bugetul pe 2014. Speram ca de la anul nu mai suntem pusi in situatia sa aprobam buget in ianuarie, februarie sau martie, asa ca nu putem incalca legea vizavi de treaba asta. Ramane asa cum scrie la lege ca noi, trebuie ca pana pe 31 decembrie, sa avem gata pregatite cele necesare.

DL. RAINEA NICOLAE:

Nu am nimic impotriva, Dl. Presedinte,daca Guvernul se va tine de cuvant.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Sper ca Guvernul sa se tina de cuvant. Practic anul acesta nu s-a putut din acest motiv

DL. RAINEA NICOLAE:

Sa dea Dumnezeu sa nu se intample si la anul.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Domnul Primar vrea sa ne faca o comunicare.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Imi cer scuze ca nu am fost prezent cand s-a votat ordinea de zi. Dupa discutiile avute azi dimineata cu liderii de partid, am propus inca un proiect de hotarare care se referea la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile care trebuie sa le faca SC Apa Canal, pe str. Traian care urmeaza, dupa cum bine stiti, sa intre intr-o reparatie capitala. Daca putem reveni sa mai introducem pe ordinea de zi aceasta problema, pentru ca, inca o sedinta, inseamna inca o luna de amanare a inceperii lucrarilor pe str. Traian. Si e pacat. Am discutat-o cu liderii de grup, toata lumea a fost de acord, dar cine a tiparit la viteza materialul, a uitat sa cuprinda si acest punct. Vreau sa fiti de acord, sa o lamurim.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Multumim dle. Primar. Vom supune la vot dupa punctul 6.Daca sunt si alte discutii vizavi de punctul 6?

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Acum supun la vot propunerea dlui Primar in legatura cu introducerea pe ordinea de zi a punctului respectiv.

DL. SECRETAR, RADU KOVACS:

“Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse de catre S.C.Apa Canal S.A., pentru anul 2013, pentru obiectivul Modernizare str. Traian intre str. Brailei si Metro, retele apa canal”.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Sunteti de acord cu introducerea pe ordinea de zi?

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi si urmeaza sa-l discutam chiar acum. Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.

Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul proiect de hotarare: “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 56/25.02.2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati, a Pietei Calea Basarabiei, pentru o perioada de 5 ani, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 88/05.04.2012, referitoare la aprobarea cuantumului si nr. burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati”. Domnul consilier Mihai Alin.

DL. MIHAI ALIN:

As vrea sa fac si eu un amendament. Una din categoriile pentru care se ofera burse sunt elevii care au obtinut locurile I,II si III la olimpiadele judetene, nationale care primesc 50 de lei. Amendamentul meu este sa le acordam 150 de lei. Este vorba de 50 de copii. Mentionez ca suma totala acordata nu se mareste fata de anul anterior, pentru ca, pe alte criterii, se acorda burse mai putine. As dori sa marim la prima categorie, la bursele de performanta de la 50 de lei la 150 de lei. Repet cuantumul este in continuare mai mic fata de anul anterior. Am facut eu un calcul aici. E vorba de vreo 12.880 de lei mai putin si din asta s-ar lua 5000 de lei.

PRESEDINTE BUGEAG GHEORGHE:

Dati-mi voie sa intreb initiatorul daca exista posibilitatea materiala.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Cred ca dna Stamate ne poate raspunde.

DL. MIHAI ALIN:

Daca imi permiteti, va spun ca exista posibilitatea materiala, pentru ca nu se depaseste plafonul de anul anterior. Pe alte criterii sunt mai putine burse, asadar totalul ramane acelasi, chiar mai mic.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Eu vreau sa spun ca materialul este prezentat si este la initiativa Inspectoratului Scolar. Nu stiu daca este cineva aici prezent. Din punctul meu de vedere, cu toata deschiderea sunt de acord sa premiem suplimentar excelentele. As dori totusi, ca materialul sa fie complet, sa ramanem la aceasta formula, sa analizam amendamentul dvs. la o viitoare sedinta pentru a avea toate datele complete si din punct de vedere financiar.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Asadar initiatorul, dl. Primar propune retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect, pentru completarea si introducerea amendamentului colegului nostru.

Trecem la punctul 9: “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea traseelor si capacitatilor de transport aprobate prin art.2 al HCL nr. 521/29.10.2009 referitoare la aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 25de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 10: “Proiect de hotarare privind stabilirea statiilor -punctelor de imbarcare/debarcare- pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes judetean”.

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 26 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 26 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat (Dl. Cristache Catalin a sosit la sedinta).

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea facilitatilor care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local”.

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

DL. ILIE ZANFIR:

Nu discutii, cat as vrea sa aflu punctul de vedere al domnei director. Este un punct sensibil si as dori sa ne explice daca este vreo categorie sociala afectata.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Din discutiile avute azi dimineata rezulta ca nu ar fi nicio categorie sociala afectata,dar exista o singura problema. Problema celor care trebuie sa vina sa ia hrana de la Cantina de Ajutor Social, sunt vreo 80 de persoane.

As fi avut eu un amendament referitor la persoanele de 65 de ani si, aici ma includ si eu, ca sa primeasca transport gratuit. Eu am o propunere si o supun votului dvs. Sunt pensionari peste 65 de ani care au o pensie ce depaseste venitul celor de pana la 65 de ani. Haideti ca si pentru persoanele care depasesc 65 de ani si au venituri care depasesc acest buget sa fie incluse in aceeasi categorie de pana la 65 de ani, pentru ca nu are rost sa fie altfel. Daca initiatorul este de acord, adica sunt pensionari care au 30-40 de milioane si sunt pensionari pana in 65 de ani care au 8 milioane pe membru de familie.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Sa nu se supere dl. Presedinte pe mine, dar nu sunt de acord. Daca nu s-a facut amendamentul la sedinta de la ora 11.00, acum lasam proiectul asa cum este.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Deci nu sunteti de acord, deci nu supun la vot amendamentul meu.

DOAMNA DIRECTOR TOTOLICI GENICA:

Buna ziua. Referitor la acest proiect de hotarare, nu eu am decis reducerea facilitatilor catre categoriile sociale. Deci este o hotarare a Consiliului Local, asadar se supune hotararii Consiliului Local. Fata de anii precedenti, s-au redus foarte mult, intr-adevar, pentru ca pensionarii peste 65 de ani erau obisnuiti sa circule pe toate traseele. Indiferent de pensie, persoanele nu pensionarii, iar acum diferenta s-a facut, ca se vor da 30 de calatorii pentru persoanele peste 65 de ani. Este un lucru nou. Noi il vom pune in aplicare daca dvs. in Consiliul Local votati, pentru ca noi trebuie sa ne supunem majoritatii Consiliului Local , pentru ca sunteti actionarii nostri. In ceea ce priveste alte categorii sociale, la fel s-au redus si se acorda calatorii, la pensia sub 350 de lei, 20 de calatorii, la someri 10 calatorii si celelalte categorii de pensionari de invaliditate, la Cantina Sociala am vazut ca este un proiect de hotarare separat, deci se vor acorda si pentru dumnealor. Aceasta hotarare o decideti dvs. in plenul Consiliului Local.

DL. ILIE ZANFIR:

Eu sunt multumit, dar v-as intreba daca sunteti pregatita ca sa fiti la dispozitia celor care vin sa ridice biletele de calatorie?

DOAMNA DIRECTOR TOTOLICI GENICA:

Noi, de obicei, incepeam de la 1 ianuarie. Acum inca nu ne-am pregatit cu 1 martie, dar, in baza proiectului de hotarare, noi deja ne-am organizat la societate. Daca astazi votati proiectul de hotarare asa cum a fost initiat, noi,de maine, suntem pregatiti la toate casele de abonamente sa se elibereze aceste calatorii, 30 de calatorii pentru pensionari, elevi si studenti asa cum este prevazut in proiectul de hotarare.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Daca sunt si alte comentarii?

DL. RAINEA NICOLAE:

Am intalnit foarte multi pensionari si mi-au pus fel de fel de intrebari. Stimata Doamna Director, in cazul aceasta subventia noastra cred ca se va reduce la jumatate. Dvs. din ce veti acoperi cealalta jumatate? Eu va dau un semnal de alarma, pentru ca circul numai cu autobuzul si am discutat si in particular cu dvs. Foarte rar vad cate unul sau doi din Tiglina pana in Centru care composteaza vreun bilet. Daca vede controlorul se inghesuie ca sa composteze. Dar cum controlorii sunt putini si nu acopera tot, merge pe blat toata lumea. Daca am face un calcul: cat costa tiparirea biletelor, cat costa controlorii, cat costa functionarii care controleaza pe controlori, cheltuielile acestea, nu cumva ar fi mai bine sa se faca transport gratuit ca si asa, pierdem de doua ori. O data pentru reducerea aceasta, pentru ca suntem obligati sa o facem din cauza bugetului si a doua oara pentru ca ,de cealalta parte, oamenii s-au invatat sa nu fie controlati de dvs. Trebuie sa va intensificati toate mijloacele ca sa va acoperiti aceste cheltuieli, pentru ca in toate partile se strange cureaua si acum a venit si randul dvs. Multumesc.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Daca doamna director are un punct de vedere.

DOAMNA DIRECTOR, TOTOLICI GENICA:

Daca imi permiteti.

DL. ROTARU SAVEL BARBU:

Ma asteptam ca dna director sa prezinte aici un calcul analitic. Ce inseamna subventia de la Primarie pentru Transurb in anul 2012, pe situatia care o stim cu pensionarii si celelalte avantaje si care este situatia cu noul calcul, respectiv cu 30 de bilete, cu 20 de bilete si asa mai departe. Eu as vrea sa discutam pe niste cifre, nu asa la general. Ca asa la general discutam foarte multe lucruri si ne trezim ca subventionam cu valori foarte mari cu care eu nu mai sunt de acord. Va spun de acum sa stiti punctul meu de vedere. Trebuie sa facem pentru aceasta unitate o analiza foarte serioasa privind organigrama, salariile si modul cum isi desfasoara activitatea. Pentru dau exemplu de autobuze care stau in gara si nu iau pasageri. Adica, dupa ce pleaca celelalte curse si nu mai sunt pasageri, autobuzele pleaca goale, lucru vazut de mine personal. Asa cum spunea dl. Rainea, mergi cu autobuzul si nu vezi pe nimeni compostand bilete, iar eu va spun, cu o analiza foarte serioasa s-ar putea sa ajungem la concluzia ca suntem primul oras din Romania in care nu se platesc biletele si atunci transportul se fie gratuit. Am vazut aceasta in doua orase similare cu Galatiul care au santier naval si siderurgie, unde transportul local era gratuit. Bineinteles ca aici excludem cursele conventii si alte probleme. Transportul in Galati se poate face gratuit. Daca facem o analiza foarte serioasa aceastei unitati,in care vom stabili ce economii se fac, cu bilete, controlorii, cheltuielile, inclusiv oameni din organigrama care nu vor mai avea treaba si vor fi disponibilizati. Astfel incat sa facem o analiza foarte serioasa cu aceste cheltuieli si ce inseamna restul veniturile si cheltuielile. Si dupa aceea o sa-mi spun punctul de vedere cand vom discuta subventia pentru aceasta unitate.

DOAMNA DIRECTOR TOTOLICI GENICA:

Daca imi permiteti sa raspund dlui consilier Rainea despre cei care circula fara sa composteze bilete. Intr-adevar sunt, pentru ca 24.000 de pensionari sunt cei care beneficiaza lunar de transport gratuit. Deci sunt evidentele noastre. Deci sunt cei cu peste 65 de ani, elevii si studentii, cei cu pensie de invaliditate. Nu mai vorbim de celelalte instituii: Primaria, Ecosal care au beneficiat pana acum de facilitati. Asta este societatea noastra, asta a facut pana acum. Restul sunt cei care composteaza, nu cred ca merge gratis chiar toata lumea, pentru ca noi avem control. Chiar saptamana asta au fost oameni din sectii care au efectuat control. Nu avem ajutorul Politiei Locale. Aici ar trebui sa vedem ce facem cu controlul pentru calatori, ori externalizat, ori sa luam o firma de paza care sa ne sprijine, pentru ca, dupa cum bine stim, asa suntem noi toti cetatenii din Romania, daca nu exista si o forta coercitiva, nu stiu daca cineva composteaza de buna voie daca vede ca nu exista control. Referitor la ceea ce spunea dl. consilier Rotaru. Eu nu am avut cum sa prezint acum o situatie, pentru ca nu mi s-a solicitat. Acest lucru pot sa-l fac oricand. Subventia si diferenta care va fi cu ceea ce se va intampla cu aceste bilete de calatorie. Noi avem o evidenta. Tot ce se elibereaza se face pe tabele nominale. Asa cum spune acolo: cupon de pensie, decizie de pensionare, buletinul. Iar banii de la Consiliul Local, de la Primarie, nu vin decat in baza unor acte, in baza unor deconturi facute lunar, la ceea ce se elibereaza, deci nu se da ceva in plus si se foloseste de catre societatea Transurb. Oricand societatea noastra este deschisa si se poate face o verificare la toate aceste acte contabile. Avem lunar control de la Directia Economica care puncteaza deconturile la ceea ce eliberam la casele de bilete si abonamente. Deci este o verificare lunara.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Domnul Viceprimar Radu Cosca doreste sa spuna ceva.

DL. VICEPRIMAR, COSCA RADU:

Doamna Director, ati facut o afirmatie vizavi de faptul ca angajatii Primariei beneficiaza de anumite avantaje. Aveti vreun proiect de hotarare sau un act normativ din care sa reiasa ca angajatii Primariei au un alt statut?

DOAMNA DIRECTOR TOTOLICI GENICA:

Nu.

DL. VICEPRIMAR, COSCA RADU:

Si atunci?

DOAMNA DIRECTOR TOTOLICI GENICA:

Asa s-a circulat, pentru ca pe legitimatia de primarie se spune ca au dreptul la transport si la control in mijloacele de transport.

DL. VICEPRIMAR, COSCA RADU:

La control da, dar nu la transport gratuit.

DOAMNA DIRECTOR TOTOLICI GENICA:

Am inteles problema. Ne vom conforma cu ce veti hotari in Consiliul Local.

PRESEDINTE ,BUGEAG GHEORGHE:

Domnul Vlaicu are ceva de completat.

DL .VLAICU AUREL:

Da, vreau sa anunt pe domnii consilieri ca sper ca in urmatoarea sedinta de consiliu sa prezentam situatia unui studiu pe care l-am demarat privind activitatea Transurb si cu masurile care trebuie sa se impuna. In ceea ce priveste bilete sau carduri, numaratoare pentru pasageri, sa vedem ce trasee au intr-adevar incarcare, sa vedem ce trasee nu au incarcare si dupa aceea ne vom da seama si ce merita sa investim si unde nu trebuie sa investim si cate autobuze trebuie sa avem si cata lume se urca si calatoreste intr-adevar, platitoare sau neplatitoare de bilete. Cred ca atunci va fi mult mai multa lumina in subiectul acesta. Multumesc.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Daca imi permiteti as avea si eu un scurt comentariu. In legatura cu Transurb sunt trei posibilitati: fie se externalizeaza si noi nu mai avem nicio problema, fie ramane a Primariei si cream facilitate, astfel incat sa nu aducem o concurenta neloiala din partea maxi-taxiurilor, fie se da transport gratuit si atunci inseamna ca toti cei de la maxi-taxi au plecat din Galati, dar trebuie sa avem posibilitatea materiala de transport, adica autobuze noi, care sa preia toata capacitatea de transport care o necesita un oras ca municipiul Galati. Alte solutii nu sunt. Noi totusi impovaram aceasta societate a noastra cu fel de fel de facilitati care le facem si ,sigur, ca trebuie sa primeasca subventii in sensul acesta. Din cauza asta subventia este mare, plus ca asa cum spunea si sustin ideea dlui. consilier Rotaru, sa stiti ca oamenii dvs. dna. Director mai primesc un ban ca sa stea acolo, ca maxi-taxiurile sa plece incarcate si ei pleaca fara pasageri. Dar aici trebuie gandit si de domnul city manager, ca sa-i scoatem din concurenta aceasta. Este o concurenta trebuie sa recunoastem.

Da, daca mai sunt si alte comentarii?

DL. VLAICU AUREL:

Acelasi sistem se va implementa si operatorilor de maxi-taxi ca sa fie unitar. Si ne vom da seama atunci pentru toata lumea ce e.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Multumesc. Atunci supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat (Dl. Gavan Eugen a parasit sala de sedinta).

DL . RAINEA NICOLAE:

Domnule Presedinte, Domnule Primar,stimati colegi cer ingaduinta dvs. sa plec, pentru ca trebuie sa ajung la Piatra Neamt in seara aceasta. Sunt seful arbitrilor din Liga a III a din Moldova si trebuie sa tin si niste lectii acolo. Va rog frumos sa-mi ingaduiti sa plec.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Domnule consilier, dupa lectiile pe care ni le-ati tinut aici, merita sa va duceti sa le tineti si la Piatra Neamt. Noi apreciem corectitudinea dvs.

DL. RAINEA NICOLAE:

Nu e vorba de corectitudine.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE: Consiliul nu are nimic impotriva.

DL . RAINEA NICOLAE:

Va multumesc.

PRESEDINTE ,BUGEAG GHEORGHE:

Trecem la punctul 13: “Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de participare la concurs, caietul de obiective, Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului, de solutionare a contestatiilor, precum si datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor de concurs, pentru ocuparea functiei de manager la Teatrul Dramatic “Fani Tardini”.

Daca in legatura cu acest subiect aveti comentarii? Daca nu sunt comentarii, supun al vot.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 12: “Proiect de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri”.

NR. CRT.

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

SOLICITARE

C2

1.

POPA CONSTANTIN

SI POPA MARIANA

UTR 54, STR.

LUNCA

SIRETULUI, NR. 77 (T10, P6)

PUD - CASA DE VACANTA SI ANEXA

DA

2.

CHELICI MARIA

UTR 37, STR. 24 IANUARIE, NR. 39A

PUD - LOCUINȚA

DA

3.

GORIA CONSTANTIN

IONITA SI GORIA

DAN

UTR 27, STR.

TRAIAN, NR. 407A

PUD - MAGAZIN DESFACERE PIESE AUTO

DA

4.

ORAC MIHAIL

UTR 28, STR. ARCASILOR, CV39, P5, LOT 1

PUD -

LOCUINTA

DA

5.

IRIMIA DANIELA

UTR 28, STR.

TEILOR, NR 19

(T39, P11, LOT 2/1)

PUD -

LOCUINTA

DA

6.

ANGHEL ANDREEA

UTR 49, STR. LEONIDA ZAMFIRESCU, NR. 18A

PUD -

LOCUINTA, SPATIU COMERCIAL SI GARAJ

DA

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Propun sa le aprobam in bloc daca nu sunt punctual discutii.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 14: “Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii comisiei de concurs pentru incredintarea managementului la Teatrul Dramatic “Fani Tardini”.

Aici este vorba de vot de persoana. Comisia nr. 4 a avut o propunere si anume in persoana dlui. consilier, Dobrea Victor. De la cultura dl. Lucian Sabados si dl. Marcel Anghel.

DL. SECRETAR, KOVACS RADU:

Vreau sa fac cateva precizari in legatura cu aceste doua comisii. Este vorba de punctul 14 si punctul 15. Punctul 14, comisia de concurs, va trebui sa fie formata din trei membri: 1 consilier local si 2 persoane din zona culturii. Avem depuse si pentru comisia de concurs si pentru comisia de contestatii C.V.-urile a opt persoane. Acestea sunt: Lucian Sabados, Marcel Anghel, Ioan Cristian si Clara Labancs. Si de la Directia Judeteana pentru Cultura Galati, pentru comisia de concurs dl. Catalin Negoita, dna. Mariana Buruiana si pentru comisia de solutionare a contestatiilor dl. Marius Mitrof si dna. Mihaela Olteanu. Repet trei persoane vor face parte din fiecare comisie. Avem una consilierul local si din cei patru de la cultura se vor alege prin vot.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Dar atunci in situatia aceasta trebuie sa-i trecem si pe aceia. Deci Catalin Negoita la comisia de concurs.

DL. MANOLIU MIHAI:

V-am rugat dimineata, cand am avut intalnirea, ca pe buletinele de vot sa fie trecuti toti cei care fac parte din comisie si ii puteam alege.

DL. SECRETAR, KOVACS RADU:

Nu aveam informatia aceasta dimineata.

DL. VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Vizavi de acest subiect practica din consiliu in celelalte randuri a fost asa: noi ne-am adresat la Inspectoratul Judetean pentru Cultura sau la Ministerul Culturii pentru desemnarea unor reprezentanti si de acolo am primit nominal persoanele nominalizate de ei care sa participle la acest conscurs. Acum avem opt C.V.-uri din care noi va trebui sa alegem. Cum? Nu-i stim, nu-i cunoastem, nu stim ce activitati au desfasurat, la ce se pricep. Mi se pare o situatie foarte delicata.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Deci avem adresa oficiala de la cei de la cultura. Ei au trimis pe Catalin Negoita si Mariana Buruiana. Deci pot fi trecuti pe lista.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Daca imi permiteti, ca sa trecem de impasul acesta. Am avut regula aceasta clara: un consilier si doi reprezentanti ai ministerului sau de la Directia de cultura Galati. Avem adresa oficiala de la Directia de Cultura, legat de membri din comisia de concurs si ceilalti doi membri pentru comisia de contestatii, asa incat celelalte CV-uri sunt trimise degeaba, nici nu discutam despre ele. Nu are sens sa ne abatem de la o regula care a functionat pana acum.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Ca sa nu ne incurcam eu propun ca Lucian Sabado si Marcel Anghel sa fie taiati si raman Dobrea Victor, Catalin Negoita, Mariana Buruiana.Sunteti de acord?

DL. VICEPRIMAR, POPA FLORIN :

In conditiile acestea ar trebui adaugati ceilalti doi de la institutia de cultura, iar in momentul exercitarii votului se incercuiesc persoanele care trebuie.

DL. MANOLIU MIHAI:

Dle. presedinte, eu as propune ca aici in consiliu sa votam doar consilierii locali, urmand ca noi sa cerem din partea Primariei, printr-o adresa, cum s-a facut si la Teatrul Muzical, institutiilor de specialitate sa ne trimita un specialist care sa faca parte din comisie.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Lasati, pana la sfarsitul sedintei se pot face 27 de buletine de vot.

Trecem la punctul 16:” Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 5 la Contractul de delegare a serviciului de iluminat public nr. 5890/28.01.2003, aprobat prin HCL nr. 30/27.01.2003”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 17: “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 48/09.08.2012 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2012, pentru obiectivul de investitii “Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluientei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 19: “Proiect de hotarare privind stabilirea statiilor pentru transportul public local de persoane in regim regulat”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

 • - 23voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 20: “Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii in vederea cresterii performantelor energetice a unor blocuri de locuinte din municipiul Galati”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 21:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin Contractul de delegare catre SC Apa Canal SA Galati, aprobata prin HCL nr. 310/2010”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?    - 0 voturi

Cine se abtine?         - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 22: “Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ce vor putea fi finantate in conditiile accesarii unui imprumut”.

Daca sunt comentarii? Va rog.

DL. VICEPRIMAR, POPA FLORIN :

Am rugamintea ca asupra listei care compune obiectivele de investitii care pot fi finantate din acest imprumut, sa avem in vedere ca suma luata in calcul pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru subtraversarea Dunarii si realizarea studiului de fezabilitate de catre Primaria Galati nu va putea fi folosit, avand in vedere ca acest obiectiv va face obiectul unui parteneriat public privat, iar partenerul care va realiza aceasta investitie va trebui sa-si elaboreze singur acest studiu de fezabilitate care sa poata fi bancabil si finantabil. Spun lucrul acesta avand in vedere ceea ce s-a intamplat in ultima perioada la CNADR unde, pentru obiectivul de investitii major, acela de realizare a autostrazii care leaga capitala de Brasov si conexiunile cu celalalt coridor european, toate studiile de fezabilitate care vizau realizarea acestui obiectiv finantate de catre Compania Nationala de Investititii au fost inutilizabile si ar fi bine ca si noi sa invatam din greseli.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Daca initiatorul are ceva de spus.

DL. PRIMAR MARIUS STAN:

Da, e o observatie pertinenta, numai ca trebuie sa fac o precizare pe care am facut-o si dimineata. Aceasta lista de proiecte este o lista absolut orientativa. Acest proiect de hotarare are ca scop rezervarea, rezervarea repet, in situatia in care va fi nevoie pentru un proiect sau mai multe, de bani pentru un imprumut. Rezervarea se face la Ministerul Finantelor. Prima conditie pe care trebuie sa o indeplinim, pentru ca noi sa avem o rezervare, nu si obligativitatea de a face imprumutul si de a-l consuma,este sa avem un proiect de hotarare formulat in sensul acesta. Asta a fost in urma consultarilor cu ministrul secretar de stat de la finante. Nu ne obliga sa cheltuim banii toti, nu ne obliga sa facem toate proiectele acelea, dar ne confera avantajul ca suntem pe lista, pentru ca e bataie mare. Dupa cum stiti la Ministerul Finantelor suma cu care se pot imprumuta UAT-urile este limitata anual si daca nu prindem si noi loc pe lista respectiva s-ar putea, la un moment dat, sa ne dorim un imprumut si sa nu fim pe lista. Acesta este unicul scop deocamdata. Observatia, inca o data spun , este pertinenta, vom tine cont de ea in eventualitatea ca vom accesa imprumutul.

DL. VICEPRIMAR POPA FLORIN:

Referirea mea era facuta vizavi de aceasta pozitie, ori 170 milioane de lei sau 220 milioane de lei, oricum putem sa ne inscriem pentru obtinerea imprumutului, Dle. Primar. In varianta in care noi deja luam in calcul suma de 220 de milioane de lei, asta inseamna peste 50 milioane euro cu imprumutul pe care il avem in momentul de fata depasim posibilitatile de indatorare ale Primariei. E un subiect pe care l-am ridicat avand in vedere valoarea acestui obiectiv , prevazut ca studiu de fezabilitate de 10 milioane de euro cu mentiunea pe care am facut-o in varianta in care va rugam sa eliminati acest punct din lista obiectivelor cred ca noi nu avem nicio problema. Daca nu, atunci noi ne rezervam dreptul de a ne abtine de la vot, sau de a nu vota.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Asa l-am gandit, asa l-as dori formulat. V-am spus pentru ce. Trebuie sa mai adaug, in sensul studiului de fezabilitate, avem deja o relatie, nu contractuala, avem deja o scrisoare de intentie acceptata de o firma din strainatate care, pe propia cheltuiala, va face un studiu in prima faza de prefezabilitate. Asta demonstrand si intentia firmei respective de a veni poate alaturi de noi intr-un proiect atat de pretentios.

DL . HUMELNICU MARIUS:

Domnule Primar, dupa cate am inteles, noi putem schimba obiectivele?

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Sigur. S-a facut si in anii trecuti fara nicio problema. Stiti bine ca am aprobat un imprumut de peste 20 de milioane anul trecut sau acum doi ani. A avut o destinatie initiala si, pe parcurs, s-a schimbat destinatia. Dar nu a fost niciun fel de problema.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Luand in discutie acest subiect as vrea sa amintesc colegilor si celor prezenti ca la ora actuala Galatiul se afla intr-o infundatura. Ne apropiem de un oras mort, fara a crea o posibilitate de a tine legatura cu celelalte judete, de a redeschide acest oras si a avea posibilitatea sa cream noi locuri de munca, sa apara o dezvoltare economica concreta pentru acest oras si daca vom bate mereu in retragere pentru a crea o posibilitate alternativa la trecerea bac, pentru trecerea pe celalalt mal al Dunarii, sa stiti ca vom ramane cu acest oras mult timp de acum incolo cum am ramas cu ani in urma fara sa avem o posibilitate de dezvoltare reala si concreta. Stim cu totii situatia este destul de delicata, dar trebuie neaparat sa accesam si sa dam posibilitatea crearii unei astfel de investitii, unei astfel de realizari. Altfel vom povesti peste inca 23 de ani ca am vrut sa facem o trecere peste Dunare la Galati. Nu stiu din ce interese. Interesul cel mai mare al galatenilor este unul singur: sa dezvoltam orasul, sa nu murim aici cu totii. Care mai au sperante de trai, care au bani, au din ce trai, dar marea majoritate nu are din ce trai in Galatiul acesta.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Multumesc, dle consiler. Cred ca dl. Viceprimar Popa nu se opune, numai ne atrage atentia ca in cazul in care vom realiza acest obiectiv, sa avem grija ca firma castigatoare practic sa faca si studiu de fezabilitate.

DL. VLAICU AUREL:

Vreau sa intervin pe subiectul acesta, pentru ca se vorbeste cam mult si putin pe langa. Vreau sa va spun in felul urmator. Studiul de fezabilitate, daca este facut de o societate comerciala si dupa aceea tot firma aceea castiga lucrarea, nu va fi conflict de interese?. Un studiu de fezabilitate pe care-l poate face o fima, in conditiile in care vorbim de un parteneriat sau concesiune, chiar si in conditiile acestea se face o minima procedura. Chiar daca nu se supune O.G. 34. Este tot o procedura de selectie a oricarei firme care vrea sa lucreze in concesiune sau in parteneriat public privat. Este vorba de un studiu de oportunitate, de studii tehnice, geotehnice, care trebuie sa foreze in Dunare ca sa vada daca se poate sustine un astfel de proiect pod sau subtraversare, oricum trebuie sa se vada natura solului in care se lucreaza. Acest lucru necesita bani. Aceasta suma care intr-adevar este destul de mare si este sau poate fi o discutie, daca astazi Galatiul isi poate permite sa cheltuie o suma de bani pentru studiul de fezabilitate, la asemenea valoare. Asta este, intr-adevar, de retinut.Domnul viceprimar Popa a ridicat un subiect legat de autostrada Comarnic unde s-au cheltuit bani pe studiul de fezabilitate si ulterior s-a descoperit ca nu mai functioneaza, sau nu se mai face proiectul. Bani aruncati. Corect. In acest sens gandirea noastra este urmatoarea: studiile care se vor lansa vor cuprinde mai multe etape. Prima etapa, care va avea o valoare semnificativ redusa fata de cele 10 milioane, va trebui sa spuna daca este bancabil, fezabil sau nu, iar cel care spune acest lucru va trebui sa-si ia angajamentul ca,daca va continua in urmatoarele etape de cheltuire a banilor, pana la 10 milioane, ori la final nu reuseste sa aduca investitia va trebui sa-i plateasca sau sa fie o penalitate. In acest sens nu se vor cheltui 10 milioane de lei inceput pe un studiu geotehnic, pe studii de impact etc. in conditiile in care prima data cand te apuci va spune ca nu crede ca este bancabil. Daca vorbim de bugetul municipiului Galati, 10 milioane sa le cheltuim dintr-o data, poate debalansa nivelul de plati, de cheltuieli pe care il ai. Pentru acest lucru ne-am gandit sa apelam la o emisiune de obligatiuni care poate fi platita intr-un termen lung si nu incurca platile astazi. Din acest motiv exista pe lista, iar motivul pentru care ne grabim sa punem astazi pe lista, care poate sa sufere modificari, nu sa modificam dupa aia. Lucrurile care le-am pus pe aceasta lista putem sa renuntam la unul dintre proiecte sau nu, putem sa ne ducem sa cerem finantare sau nu, dar Ministerul Finantelor are un calendar foarte strict. Astazi este momentul in care mai putem ajunge chiar sa discutam in luna martie despre ce bani am vrea sa cheltuim. Nu ne asteapta nimeni pe noi sa ne dam seama daca se pot aloca bani sau nu. Am vrut sa fac aceste lamuriri ca sa nu fie discutii inutile.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumim dle. city manager. Domnul consilier Rotaru.

DL . ROTARU SAVEL BARBU:

Se discuta foarte mult in Galati despre problema aceasta cu tunelul si cu podul. Vreau sa va spun ca de noua ani ma ocup de aceasta problema. Am fost si intr-o comisie care a discutat despre un pod peste Dunare la Braila cu niste japonezi. Cunosc foarte bine aceasta problema. Eu am un dosar de inventii cu trecerea pe sub un fluviu, nu neaparat Dunarea, un fluviu intre 800m si 2200 m. Am deja o serie de aprobari de la o serie de tari europene la dosarul meu. Eu as vrea ca in toata aceasta problema cu podul si cu subtraversarea sa fiu si eu cooptat, in toate discutiile care se poarta pe aceasta tema, pentru ca sunt singurul din Galati care stie foarte bine despre ce este vorba. Aici se vorbeste numai la general. Fiecare isi da cu parerea, cum e cu tunelul, cum e cu podul. Sunt mari deosebiri intre una si alta. Un pod se face intr-o singura etapa, un tunel pe sub Dunare in doua subetape cu alti bani si asa mai departe. Deci eu v-as ruga ca aceasta problema cu tot ce inseamna traversarea Dunarii care, si sunt de acord cu colegul meu, este absolut necesara. Eu spun asta de foarte multi ani. Sa o discutam intr-un cerc de oameni care stiu foarte bine problema si care se pot angrena foarte serios in aceasta actiune care intr-adevar va fi o investitie care este absolut necesara si care va fi peste ani si ani. Asta este rugamintea mea. Ca tot ce discutam inclusiv valori, evaluari si asa mai departe, sa fiu si eu angrenat. Va multumesc.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumesc, dle consilier.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Eu am o nelamurire. Noi, daca acum doua sedinte am votat initierea acestui studiu de fezabilitate, deci toti de comun acord, am votat in unanimitate, eu nu stiu de ce sunt probleme in a-l introduce, de ce se opune o factiune a acestui consiliu in derularea mai departe a acestui proiect. Daca nu erau de acord trebuia sa nu voteze atunci cand am fost toti de acord sa-i dam drumul la acest studiu de fezabilitate referitor la subtraversarea Dunarii. Multumesc.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Dle consilier, eu am avut senzatia ca nu se opune nimeni, numai ca sau facut niste precizari de care poate e bine sa se tina cont, nu cred ca ideea este sa se opuna cineva. Va multumesc.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Din moment ce s-a spus “noi ne rezervam dreptul sa ne abtinem sau sa nu votam” eu nu cred ca suntem pe aceeasi lungime de unda.

DL. MIHAI ALIN:

S-a deviat putin de la subiect. Din cate stiu eu, toate aceste obiective se vor supune la vot inca o data de Consiliul Local in momentul accesarii imprumutului. Noi de fapt discutam discutii aici. Deci in mometul in care vom avea o lista pe care noi oricum o vom supune la vot pe fiecare obiectiv in parte, raportat evident la acest imprumut, nu cred ca are rost aceasta discutie. Ne putem opune atunci. Multumec.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE: Aveti dreptate. Senzatia este ca trebuie “sa suflam si in iaurt”.

Supun la vot daca nu mai sunt discutii.

Cine este pentru?          - 18 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 7 voturi (dl. Popa Florin , dl.

Bogatu Hristache, dl. Ilie Zanfir, dna. Cocu Desilia, dna. Musat Carmina, dl. Humelnicu Marius si dl. Enache Cristian) Cu 18 de voturi “pentru” si 7 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.(Dl. Gavan Eugen a revenit in sala de sedinta).

Trecem la punctul 23:” Proiect de hotarare privind transmiterea centralei termice aferenta corpului B al Colegiului de industrie alimentara “Elena Doamna” din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unitatii de invatamant preuniversitar”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 24:” Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenita membrilor comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 25:” Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenita membrilor comisiei pentru vanzarea spatiilor medicale, precum si membrilor comisiei de contestatii”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 26:” Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Centrul Financiar Crese”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 27:” Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 28:” Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Primaria Municipiului Galati si Camera Notarilor Publici Galati avand ca obiect simplificarea procedurilor de solicitare/emitere a certificatelor fiscale necesare incheierii tranzactiilor notariale ce au ca obiect instrainarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile/mobile impozabile”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

- 24 voturi


 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat (Dl. Bogatu Hristache a parasit sala de sedinta).

Trecem la punctul 29:” Proiect de hotarare privind atribuirea ap.13, situat in bloc S4, cartier Dimitrie Cantemir, domnului Ene Adrian-Valentin”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Pentru ca punctele 30,31,32,33 sunt cu vot de persoana trecem la punctul 34:” Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al judetului Galati, si administrarea Consiliului Judetului Galati, in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati, a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr.34”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat (dl. Bogatu Hristache a revenit in sala de sedinta).

Trecem la punctul 35:” Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pana la data de 06.04.2026, Universitatii “ Dunarea de Jos”Galati-Facultatea de Medicina a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr. 34”.

Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este impotriva?     - 0 voturi

Cine se abtine?          - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat (dl. Marian Alexandru a parasit sala de sedinta).

Acum trecem la proiectele de hotarari care aveau buletine de vot.

DL. ILIE ZANFIR:

Domnule presedinte, am si eu de supus atentiei doua aspecte.

Presedintele de sedinta, dl doctor Bugeag a implinit astazi o frumoasa varsta, s-a si pensionat, dar noi il consideram tanar si cu putere de munca in cadrul Consiliului si dati-mi voie sa fiu in asentimentul tuturor colegilor de-al felicita si ai ura un sincer “La multi ani”.(Aplauze)

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Multumesc.

DL. ILIE ZANFIR:

Veti primi si o diploma din partea Primarului municipiului Galati.

Mai am o problema dl. Primar. Hotararile Consiliului Local se respecta in mare parte, pentru ca altfel le-ar invalida Prefectura cum au mai fost incercari. Am dat in folosinta si a fost o reusita, Biblioteca Municipala “Paul Paltanea” din cartierul “Micro 40”, cel mai mare cartier al orasului. Datorita disfunctionalitatilor ma aflu in situatia de a nu putea plati o serie de facilitati care le-am aprobat in consiliu. Este vorba de plata angajatilor care au obtinut angajarea prin concurs legal, plata utilitatilor si nu in ultimul rand plata postului de paza care se impune in acel cartier. V-as ruga o varianta, o formula legala sa imputerniciti pe cineva ca altfel sunt la mana hotararilor unui organism care nu are functionalitate. Este vorba de “Andreiana Juventus” si nu este posibil sa ne derulam activitatea in continuare. Sa nu ne confruntam cu alte probleme. V-as ruga sa va pronuntati.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Da e o situatie de fapt si stiti foarte bine nu mi se datoreaza, dar asa cum am promis vom incerca in perioada urmatoare sa rezolvam fie si cu Fundatia “Andreiana Juventus”. Dar vom incerca sa gasim solutia cat mai rapid, pentru ca e normal ca oamenii de acolo sa-si primeasca salariile. Cu toate ca vorbiti cu unul care e obisnuit sa aiba si patru luni intarziere cu salariile.

DL. ILIE ZANFIR:

Cred ca varianta a doua nu o agreati nici dvs. Multumesc.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Stimati colegi, Comisia de numarare a voturilor ne va comunica rezultatele.

Doamna consilier Cocu sunteti pregatita?

DOAMNA COCU DESILIA:

Domnule presedinte, Comisia a procedat la numararea voturilor astfel incat va putem comunica rezultatele.

Pentru buletinul de vot de la punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii comisiei de concurs pentru incredintarea managementului la Teatrul Dramatic “Fani Tardini”, avem urmatoarele rezultate:

Pentru dl. consilier Dobrea Victor din 25 de voturi valabil exprimate s-au înregistrat 24 de voturi “pentru” , 0 voturi “împotriva”, 0 voturi “abțineri”.

DL. Dobrea Victor nu si-a exercitat votul conform art.46, alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru dl. Negoita Catalin s-au inregistrat 23 de voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” si 1 vot “anulat”.

Pentru dna. Buruiana Mariana s-au inregistrat 25 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 voturi “abtineri”.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

S-a aprobat cu 24 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “impotriva” (Dl. Dobrea Victor nu si-a exercitat votul)

Pentru buletinul de vot de la punctul 15 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru incredintarea managementului la Teatrul Dramatic “Fani Tardini”, comunicam urmatoarele rezultate.

Pentru dl. consilier Manoliu Mihai s-au înregistrat 24 de voturi “pentru “ si 0 voturi “împotriva”, 0 voturi “abțineri”.

DL. Manoliu Mihai nu si-a exercitat votul conform art.46, alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru dl. Mitrof Marius s-au înregistrat 24 de voturi “pentru” si 1 vot “impotriva”, 0 voturi “abtineri”.

Pentru dna Olteanu Mihaela s-au înregistrat 25 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 voturi “abtineri”.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

S-a aprobat cu 24 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “impotriva” (Dl. Manoliu Mihai nu si-a exercitat votul)

Pentru buletinul de vot de la punctul 33 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind inlocuirea domnului Poalelungi Marian Catalin, membru in comisia de contestatii pentru vanzarea spatiilor medicale”, unde a fost nominalizat dl. consilier Marian Alexandru, comunicam urmatorul rezultat:

Pentru dl.consilier Marian Alexandru s-au inregistrat 22 de voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” si 0 vot “abtinere”.

DL. Marian Alexandru nu si-a exercitat votul conform art.46, alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

S-a aprobat cu 24 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “impotriva” (Dl. Marian Alexandru nu si-a exercitat votul)

Pentru buletinul de vot de la punctul 32 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.3 al HCL 44/09.08.2012 referitoare la aprobarea asocierii municipiului Galati cu unitati administrativ-teritoriale din judetul Galati-municipiul Tecuci si comuna Sendreni- in scopul constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de producere, transport, distributie si furnizare de energie termica in sistem centralizat “Serviciul Regional de Termoficare Galati”, unde a fost nominalizat dl. Vlaicu Aurel, comunicam urmatorul rezultat.

Pentru dl. Vlaicu Aurel s-au înregistrat 25 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 voturi “abtineri”

Se supune la vot proiectul de hotarare.

S-a aprobat cu 25 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” si 0 voturi “împotriva”

Pentru buletinul de vot de la punctul 30 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.3 si art.4 al HCL nr. 447/27.10.2011 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Galati in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Inetercomunitara “ECOSERV”, si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV,cu modificarile si completarile ulterioare”, unde a fost nominalizat dl. Vlaicu Aurel, comunicam urmatorul rezultat:

Pentru dl. Vlaicu Aurel s-au înregistrat 25 de voturi “pentru”.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

S-a aprobat cu 25 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “impotriva

Pentru buletinul de vot de la punctul 31 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.9 al HCL nr.79/27.09.2012 referitoare la participarea municipiului Galati, impreuna cu actionarii municipiului Tecuci si ai comunei Sendreni, la constituirea operatorului regional Societatea CALORGAL SA si delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distributie si furnizare de energia termica in sistem centralizat in municipiul Galati:, unde a fost nominalizat dl. Vlaicu Aurel, comunicam urmatorul rezultat:

Pentru dl. Vlaicu Aurel s-au înregistrat 24 de voturi “pentru” si 1 vot “impotriva”, 0 voturi “impotriva”.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

S-a aprobat cu 25 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” si 0 voturi “împotriva

Pentru buletinul de vot de la punctul 18 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind inlocuirea domnului Poalelungi Marian Catalin din comisia de evaluare si selectionare a culturii scrise, aprobata prin HCL nr. 150/20.04.2006 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a culturii scrise, cu modificarile si completarile ulterioare”, unde a fost nominalizata dna. consilier Dascalu Monica, avem urmatorul rezultat:

Pentru dna. consilier Dascalu Monica s-au înregistrat 23 de voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” si 0 voturi “abtineri”.

DL. Dascalu Monica nu si-a exercitat votul conform art.46, alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

S-a aprobat cu 24 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “impotriva” (Dna Dacalu Monica nu si-a exercitat votul)

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumim dna. Presedinte.

Trecem la urmatorul punct “Diverse”. Daca aveti probleme, daca nu la “Interventii. Interpelari. Cereri”?

Daca nu, atunci va multumesc pentru colaborare si sa ne intalnim cu bine data viitoare. Multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Gheorghe BUGEAG

AVIZAT SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT,

Camelia NEOFIT