Proces verbal din 14.03.2013

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 14/03/2013

PROCES VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A

CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 14 MARTIE 2013

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 3 zile inaintea sedintei, in baza Dispozitiei Primarului nr. 450/11.03.2013, deoarece sedinta este extraordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 12.03.2013.

Sedinta Consiliului Local din data de 14.03.2013 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. Bugeag Gheorghe.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL GALATI DIN 14.03.2013

 • 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 163/2011 referitoare la aprobarea categoriilor de persoane si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta si a unor prestatii financiare exceptionale.

 • 2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.88 din 05.04.2012 referitoare la aprobarea cuantumului si numarul burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in municipiul Galati.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre P.F.A. CALIN LILIANA si Municipiul Galati pentru amenajarea, reamenajarea si modernizarea Parcului “Corneliu Coposu”, precum si exploatarea in comun a suprafetei de teren de 527.00mp. din incinta acestuia.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Modernizare Parc Oraselul Copiilor Tiglina I.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul Reabilitare, modernizare fantani arteziene-etapa II.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pe anul 2013, pentru obiectivul Amenajare scuar central strada Brailei-Inel de Rocada.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2013, pentru obiectivul de investitii “Consolidare versant aferent imobilelor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 62”.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai rpoiectului “Sistem informatic integrat de management al documentelor, arhiva electronica si managementul relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri”.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMII din municipiul Galati, in temeiul Legii 34/1998.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Asociatia Filantropica “Sf. Antonie cel Mare”, in vederea subventionarii proiectului “Sfantul Antonie cel Mare” ,in temeiul Legii 34/1998.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Fundatia Cuvantul Intrupat, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN DIFICULTATE “La Vale”, in temeiul Legii 34/1998.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Fundatia FAMILIA, in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copiii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Fundatia FAMILIA, in vederea subventionarii proiectului “Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie”, in temeiul Legii 34/1998.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR in vederea subventionarii proiectului Centrul de zi “Speranta” pentru persoane varstnice cu dizabilitati, in temeiul Legii 34/1998.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu FUNDATIA IMPREUNA, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI “IMPREUNA” PENTRU COPIII DEFAVORIZATI, in temeiul Legii 34/1998

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu FUNDATIA IMPREUNA, in vederea subventionarii proiectulul CLUBUL SENIORILOR -COMPLEX DE SERVICII SOCIALE, in temeiul Legii 34/1998.

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu FUNDATIA INIMA DE COPIL, in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copiii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”, in vederea subventionarii proiectului “Centrul Rezidential de fete”, in temeiul Legii 34/1998

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”, in vederea subventionarii proiectului “Centrul multifunctional de Servicii Sociale “SPERANTA”, in temeiul Legii 34/1998

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI - CENTRUL DE RECUPERARE, REABILITARE INCLUZIUNE SOCIALA SI INGRIJIRE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT”,din municipiul Galati in temeiul Legii 34/1998

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat pe anul 2013 cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos-Parohia Sf. Spiridon, pentru sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului de zi pentru copii pe o perioada de un an.

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos-Parohia Pogorarea Sf. Duh, pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice in cadrul Centrului multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta aIII-a”.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Fundatia de Sprijin a Varstnicilor pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice.

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRUL COMUNITAR PENTRU VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE”.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”.

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Impreuna pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI-IMPREUNA” pentru copiii defavorizati.

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Inima de Copil pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”.

 • 28. Interpelari, interventii, cereri.

 • 29. Diverse.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Buna ziua, doamnelor si domnilor consilieri. As vrea ca dl. Secretar sa faca prezenta si sa spuna daca sedinta este constituita in mod legal, daca avem cvorum.

DL. SECRETAR, KOVACS RADU:

Buna ziua. Sedinta Consiliului Local Galati de astazi,14.03.2013, este legal constituita. Din totalul de 27 de consilieri sunt prezenti 22. Absenteaza motivat 5 (cinci): dl. Bogatu Hristache, dl. Dima Cristian, dl. Gavan Eugen, dna. Paladi Gina si dl. Rotaru Savel.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumesc dl. Secretar. Inainte de a intra in ordinea noastra de zi as vrea sa dau cuvantul cetatenilor care s-au inscris la cuvant. Daca nu avem putem intra in ordiena de zi. Supun mai intai votul plenului procesul verbal de la sedinta anterioara. L-ati citit?

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Cu 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, a fost votat procesul verbal al sedintei asa cum l-ati citit.

Aveti in fata dvs. proiectele de hotarari. Il rog pe dl. Secretar sa ne spuna daca aceste proiecte de hotarari intrunesc toate conditiile legale.

DL. SECRETAR, KOVACS RADU:

Toate proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi intrunesc conditiile de legalitate pentru a putea fi supuse dezbaterii, analizei si aprobarii in cadrul acestei sedinte.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Nu mai citesc toate proiectele de hotarari pentru ca le aveti in fata. Daca sunt propuneri in legatura cu ordinea de zi. Va rog. dl. consilier Ilie Zanfir.

DL. CONSILIER, ILIE ZANFIR:

Dl. Presedinte, Dl. Primar, stimati colegi ai Consiliului Local. Vin cu urmatoarea rugaminte. Este o problema mai veche, nesolutionata aceea a consiliilor administrative din scoli. Haideti sa grabim lucrarea aceasta, fiindca unitatile de invatamant functioneaza la limita legalitatii. Adica sa completam, fiindca sunt si scoli care au consilii de administratii, dar sunt si scoli care nu au. Si, intrucat proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale municipiului Galati este in plina dezbatere publica,vin cu aceasta propunere pentru ordinea de zi din 28 martie.

Ati realizat o frumoasa dezbatere publica privind reabilitarea cladirilor de patrimoniu. Ca o continuitate a ceea ce s-a dezbatut acolo v-as ruga, impreuna cu Directia Economica, sa vedeti ce posibilitati sunt ca in acest an sa putem reabilita macar doua obiective. M-as gandi si v-as propune cladirea din Domneasca, 24 si parcul “Mihai Eminescu”. Atat.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumesc dl. consilier. In speranta ca Dl. Primar impreuna cu Dl. Secretar va tine cont de propunerea dvs. si , la urmatoarea sedinta , va veni cu proiecte de hotarare propuse de dvs. incepem sedinta. Sa votam ordinea de zi .

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Cu 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”, a fost votata ordinea de zi.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 163/2011 referitoare la aprobarea categoriilor de persoane si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta si a unor prestatii financiare exceptionale”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. (Dl. Consilier, Gavan Eugen a intrat in sala de sedinta)

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.88 din 05.04.2012 referitoare la aprobarea cuantumului si numarul burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in municipiul Galati”. Initiatorii proiectului sunt dl Primar, Marius Stan si dl. consilier Mihai Alin. Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre P.F.A. CALIN LILIANA si Municipiul Galati pentru amenajarea, reamenajarea si modernizarea Parcului “Corneliu Coposu”, precum si exploatarea in comun a suprafetei de teren de 527.00 mp. din incinta acestuia”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul “Modernizare Parc Oraselul Copiilor Tiglina I”.

Initiatorii acestui proiect de hotarare sunt dl. Primar, Marius Stan si dl. consilier Mihai Alin. Acolo unde nu sunt si alti initiatori in afara de dl. Primar, nu mai fac mentiunea in ceea ce priveste initiatorul. Va rog, dl. consilier Mihai Alin.

DL. CONSILIER, MIHAI ALIN:

Am un amendament care s-a facut la comisia de buget finante, si anume inlocuirea zonei de role cu inca un loc de joaca, pentru ca acest parc sa-si pastreze destinatia privind varsta copiilor si anume pana in 10 ani. Totodata a mai fost facut un amendament cu privire la mutarea terenului de sport undeva intr-o zona limitrofa a parcului, mai exact langa biserica din vecinatatea parcului. As vrea sa fie evidentiate aceste doua amendamente care au fost facute la comisie.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Eu cred ca atunci cand se va incheia contractul se va tine cont de propunerea dvs. Daca dvs. mai aveti propuneri cu acest subiect. Va rog dl. consilier Popa.

DL. VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Este absolut necesar sa se tina cont de amendament, avand in vedere ca se renunta la anumite categorii de lucrari si valoarea studiului de fezabilitate si a altor indicatori tehnico-economici vor fi modificate. Asteptam, ca urmare a amendamentelor solicitate, sa vedem cu cat se va reduce valoarea si cand va fi cazul sa aprobam.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumim dl. consilier. Daca mai sunt si alte obiectii, propuneri? Atunci cu amendamentul propus supun la vot acest proiect de hotarare.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare fantani arteziene-etapa II”.

Daca, in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Va rog dl. city manager.

DL. CITY MANAGER, VLAICU AUREL:

As dori sa fac cateva precizari in ceea ce priveste punctul 5 si punctul 6 care sunt oarecum conexe avand in vedere ca vorbim de “inelul de rocada” si de str. Brailei.”Electrocentrale” a prezentat o solicitare de interventii in domeniul public, patru la numar, pentru reparatii capitale a magistralei CET. In acest sens, uitandu-ma pe harta si cu dl. viceprimar Popa, a rezultat ca vor fi interventii pe str. Brailei, vor intra pe bd. Cosbuc, vor cobori pe str. Regiment 11 Siret pana pe Faleza. Vor fi niste lucrari pe care in primul si in primul rand o sa le avizam cu conditia sa coincida cu lucrarile noastre de modernizare ale orasului. In acest sens, ca urmare a interventiilor pe scuarul Brailei consider necesar ca in acest moment sa prindem reabilitarea unui studiu de fezabilitate care sa cuprinda lucrari de reabilitare a spatiului verde a scuarului, in sensul realizarii unei fantani si de ce nu de discutat si cu privire la dimensiunea scuarului pentru castigarea inca a unei benzi. Aceasta era mentiunea pe care doream sa o fac. Multumesc.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumesc dl. city manager. Supun la vot proiectul nr.5.

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este impotriva?      - 0 voturi

Cine se abtine?           - 3 voturi (dl. Cristache Catalin,

dl. Dobrea Victor, dl. Mihai Alin).

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva si 3 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pe anul 2013, pentru obiectivul Amenajare scuar central strada Brailei-Inel de Rocada”.

Ati ascultat si argumentele dl. city manager in legatura cu acest proiect. Daca mai sunt si alte discutii in legatura cu acest proiect de hotarare? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?      - 0 voturi

Cine se abtine?           - 3 voturi (dl. Cristache Catalin,

dl. Dobrea Victor, dl. Mihai Alin).

Cu 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva si 3 “abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe anul 2013, pentru obiectivul de investitii “Consolidare versant aferent imobilelor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 62”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Sistem informatic integrat de management al documentelor, arhiva electronica si managementul relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 22 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. (Dl. Consilier Marian Alexandru a iesit din sala de sedinta).

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMII din municipiul Galati, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Asociatia Filantropica “Sf. Antonie cel Mare”, in vederea subventionarii proiectului “Sfantul Antonie cel Mare” ,in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

(Dl. Consilier Marian Alexandru a revenit in sala).

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Fundatia Cuvantul Intrupat, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN DIFICULTATE “La Vale”, in temeiul Legii 34/1998”.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Fundatia FAMILIA, in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copiii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordiena de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Fundatia FAMILIA, in vederea subventionarii proiectului “Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR in vederea subventionarii proiectului Centrul de zi “Speranta” pentru persoane varstnice cu dizabilitati, in temeiul Legii 34/1998”.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu FUNDATIA IMPREUNA, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI “IMPREUNA” PENTRU COPIII DEFAVORIZATI, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu FUNDATIA IMPREUNA, in vederea subventionarii proiectulul CLUBUL SENIORILOR -COMPLEX DE SERVICII SOCIALE, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu FUNDATIA INIMA DE COPIL, in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copiii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998”.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”, in vederea subventionarii proiectului “Centrul Rezidential de fete”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”, in vederea subventionarii proiectului “Centrul multifunctional de Servicii Sociale “SPERANTA”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. (Dl. Consilier Mihai Alin a iesit din sala de sedinta).

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, in vederea

subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI - CENTRUL DE RECUPERARE, REABILITARE INCLUZIUNE SOCIALA SI INGRIJIRE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT ,din municipiul Galati in temeiul Legii 34/1998”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat pe anul 2013 cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos-Parohia Sf. Spiridon, pentru sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului de zi pentru copii pe o perioada de un an”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?          - 22 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 22 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos-Parohia Pogorarea Sf. Duh, pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice in cadrul Centrului multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta aIII-a”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. (Dl. Consilier Mihai Alin a revenit in sala).

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2013 cu Fundatia de Sprijin a Varstnicilor pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRUL COMUNITAR PENTRU VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

Cine se abtine? - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Impreuna pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI-IMPREUNA” pentru copiii defavorizati”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Inima de Copil pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”.

Daca in legatura cu acest proiect de hotarare sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

 • - 23 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Am epuizat ordinea de zi. Urmeaza, asa cum spune cutuma, “Interpelari, interventii, cereri” si “Diverse”. Va rog dl. consilier Dobrea.

DL. CONSILIER, DOBREA VICTOR:

Nu e dl. Primar, dar poate stie dl.city manager daca s-a intreprins ceva referitor la examenul pentru functia de director la Parcul Industrial?

DL. CITY MANAGER, VLAICU AUREL:

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Va multumesc.

Eu am o comunicare de facut. Mi-am incheiat mandatul de presedinte al consiliului pe 3 luni. Urmeaza o sedinta pe 28, dar, intrucat voi lipsi cu data de 29, nu am timpul necesar sa semnez hotararile de consiliu si nu as vrea sa incurc. Si atunci as ruga urmatorul partid sa faca propunerea pentru presedintia urmatoarelor 3 luni.

DNA. CONSILIER, DASCALU MONICA:

Il propunem pe dl. Marian Alexandru din partea P.P.-D.D.

PRESEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Multumesc.

Daca sunteti de acord cu aceasta propunere?

Cu 23 de voturi “pentru” s-a votat ca pentru urmatoarele 3 luni presedinte de sedinta sa fie dl. consilier, Marian Alexandru.

Va multumesc pentru colaborare in acest timp si o zi buna tuturor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Gheorghe BUGEAG

AVIZAT SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT,

Camelia NEOFIT