Proces verbal din 12.11.2013

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 12/11/2013

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată din 12.11.2013

Consiliul Local al municipiului Galați s-a întrunit la sediul Primăriei municipiului Galați, din str. Domnească nr. 38, în ședință de îndată, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința Consiliului Local este publică.

Deoarece dl. consilier local Rotaru Savel Barbu, președinte de ședința, nu poate semna procesul verbal al ședinței de indata, motivat de apariția unor probleme grave de sanatate, in conformitate cu prevederile art.47 din Legea nr.215/2001 a dministratiei publice locale, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare, acesta va fi semnat de următorii consilieri locali: dl. Popa Florin, dl. Malinovici Victor si dl. Humelnicu Marius.

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul doar 19.

Au lipsit motivat 8 consilieri locali: dl. Dima Cristian, dl. Gavan Eugen, dl. Ilie Zanfir, dl.Miha.ilov Râul, dna. Musat Carmina, dl. Rainea Nicolae, dl. Rotaru Savel, dl. Ungurianu Sorin.

Ordinea de zi a ședinței de indata din 12.11.2013 este:

1. Proiect de hotărâre privind deplasarea unui consilier local in orașul Wuhan,

Provincia Hubei, China, in vederea participării la Summitul International al orașului prietenos.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

  • - 19 voturi pentru

  • - o voturi contra

  • - o abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi.


Președinte de ședință

SAVELROTARU


Secretar

RADU KOVACS


întocmit, Neofit Camelia