Proces verbal din 11.12.2013

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 11/12/2013

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2013

Convocarea Consiliului Local a fost realizata,conform art.39 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei Primarului nr. 3585/06.12.2013.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, din 07.12.2013.

Sedinta Consiliului Local din data de 11.12.2013 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. Bogatu Hristache.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 11.12.2013

 • 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gigel Caliga;

 • 2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.6/23.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galati;

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate si a angajarii fondurilor pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferente obiectivului "Subtraversare Dunare";

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a Asociatiilor de proprietari din municipiul Galati;

 • 5. Proiect de hotarare privind asigurarea în 2014 a resurselor financiare necesare implementarii proiectului „Festivalul Scrumbiei”;

 • 6. Proiect de hotarare privind asigurarea în 2014 a resurselor financiare necesare implementarii proiectului Festivalul „Fir intins”;

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea "Conditiilor de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Galati in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora";

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini, in vederea inchirierii prin licitatie publica pe o perioada de 5 ani a terenului in suprafata de 300,00 ha, proprietatea publica a municipiului Galati, situat in cartierul Dimitrie Cantemir, extravilanul comunei Vadeni judetul Braila;

 • 9. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 127,22 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Traian Vuia nr.8 A, dlui. Dalaban Stefan;

 • 10. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 2259,00 mp, intravilan proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Calea Prutului nr.17, catre SC RACRICOM SRL;

 • 11. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 41,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. G. Cosbuc, nr.1C, Camerei Notarilor Publici Galati;

 • 12. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 368,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Saturn nr. 9, dlui. GHEZEA CONSTANTIN;

 • 13. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 34,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Regiment 11 Siret nr.46 C, dnei. Hartan Rodica;

 • 14. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 58,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Regiment 11 Siret nr.46 C, dnei. Hartan Rodica;

 • 15. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 66,45 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Tecuci, zona aferenta bloc Albatros- bloc V5, dlui. Pancescu Paul;

 • 16. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 127,88 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Leului nr. 11, catre domnul Moscu Vasile;

 • 17. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 175,63 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Brailei nr. 161 S1, catre S.C. PRESIDENT S.R.L.;

 • 18. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 43,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Vadul Carabus nr. 11A, catre domnul Roata Nicu Viorel;

 • 19. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 64,74 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Brailei, nr. 128, catre S.C. Dental S.R.L.;

 • 20. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 107,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Brailei nr.206 S1, catre SC DEREC 1 S.R.L.;

 • 21. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 204,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Cartier Micro 19, str.Zidarilor nr.3 bis S1 (aferent bloc N4), S.C. UNOSTAR S.R.L;

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA”, în temeiul Legii 34/1998;

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul rezidential de fete”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „INIMA DE COPIL” in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copiii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „IMPREUNA” in vederea subventionarii proiectului „CENTRUL DE ZI IMPREUNA PENTRU COPIII DEFAVORIZATI”,in temeiul Legii 34/1998;

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „IMPREUNA” in vederea subventionarii proiectului „CLUBUL SENIORILOR-COMPLEX DE SERVICII SOCIALE”,in temeiul Legii 34/1998;

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „FAMILIA” in vederea subventionarii proiectului “Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie", in temeiul Legii 34/1998;

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „FAMILIA” in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copiii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „Cuvantul Intrupat” in vederea subventionarii proiectului „CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN DIFICULTATE ,,La Vale'', in temeiul Legii 34/1998;

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Asociatia Filantropica “Sf. Antonie cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Sfantul Antonie cel Mare” in temeiul Legii 34/1998;

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR in vederea subventionarii proiectului „Centrul de zi “Speranta” pentru persoane varstnice cu dizabilitati”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR in vederea subventionarii proiectului „Centrul de Ingrijiri Comunitare la domiciliu pentru Persoane Varstnice Defavorizate”, in temeiul Legii 34/1998;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI,in vederea subventionarii proiectului „CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI” din municipiului Galati,in temeiul Legii 34/1998;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, in vederea subventionarii proiectului „CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI - CENTRUL DE RECUPERARE, REABILITARE, INCLUZIUNE SOCIALA SI INGRIJIRE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT” din municipiul Galati,in temeiul Legii 34/1998;

 • 35. Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat pe anul 2014 cu Parohia „Sf. Spiridon”, pentru sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului de zi pentru copii, in temeiul OG 82/2001;

 • 36. Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat pe anul 2014 cu Parohia „Pogorarea Sf. Duh”, pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice in cadrul Centrului multifunctional de servicii sociale Sperante pentru varsta a III-a, in temeiul OG 82/2001;

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia „Familia” Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRUL COMUNITAR PENTRU VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE”;

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia „Impreuna” pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI -IMPREUNA pentru copiii defavorizati”;

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia „Inima de Copil” pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”;

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia „Familia” Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”;

 • 41. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social;

 • 42. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii premiilor in bani pentru sportivii, elevii si studentii care au primit Premiul municipiului Galati, prin Fundatia „Andreiana Juventus”;

 • 43. Proiect de hotarare privind incuviintarea AGA SC „Gospodarire Urbana” SRL Galati de a angaja un avocat;

 • 44. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate în anul 2014 de către SC „Administratia Pietelor Agroalimentare” SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

 • 45. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate în anul 2014 de către SC „Gospodarire Urbana” SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

 • 46. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate în anul 2014 de către SC „Transurb” SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „ACJ Globe Tour” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 79 si 84 din Municipiul Galati;

 • 48. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Andry” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 68 din Municipiul Galati;

 • 49. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Badilas COM” SNC Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din Municipiul Galati;

 • 50. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Comsamo” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 77 si 63 din Municipiul Galati;

 • 51. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Relajcar” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 64 si 62 din Municipiul Galati;

 • 52. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „SOGITOUR” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din Municipiul Galati;

 • 53. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Transcris” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 60 din Municipiul Galati;

 • 54. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Transdan” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 61 din Municipiul Galati;

 • 55. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii facilitatilor care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport al SC „Transurb” SA Galati acordate prin HCL nr. 51/28.02.2013;

 • 56. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati la finele trimestrului IV 2013;

 • 57. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SC „TRANSURB” SA Galati;

 • 58. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Galati;

 • 59. Proiect de hotarare privind aprobarea Potocolului de parteneriat cu C.E.C.C.A.R. - filiala Galati;

 • 60. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea privata in proprietatea publica a Municipiului Galati a terenului in suprafata de 53.668 mp, precum si trecerea acestuia din domeniul public al Municipiului Galati in domeniul public al Consiliului Judetului Galati;

 • 61. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati pentru anul scolar 2014-2015;

 • 62. Proiect de hotarare privind preluarea suprafetei de 450 mp din terenul concesionat de SC „SILVANO” SRL, situat in Galati, str. BRAILEI, nr. 156;

 • 63. Interpelari, interventii, cereri;

 • 64. Diverse.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Doamnelor si domnilor, buna ziua. Ne cerem scuze pentru intarziere din cauza unor probleme tehnice. Nu avem persoane care sa doreasca sa ia cuvantul, asa ca il rog pe dl. secretar sa faca prezenta.

SECRETAR, KOVACS RADU:

Buna ziua. Sedinta ordinara a Consiliului Local de astazi, 11.12.2013, este legal constituita. Din totalul de 26 de consilieri absenteaza motivat: dl. cons. Bucatanschi Mihai si dl. cons. Rotaru Savel Barbu.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumesc, dl. secretar. Inainte de a dezbate ordinea de zi supun la vot procesele verbale de la sedintele anterioare.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

Procesele verbale s-au votat cu 24 de voturi „pentru”.

Supun la vot ordinea de zi cu urmatoarea modificare. Punctul nr.6 va deveni punctul nr.3.

Asadar cu aceasta modificare supun la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

Ordinea de zi s-a votat cu 24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gigel Caliga”.

O rog pe dna. Paladi, presedinta comisiei de validare,sa ne spuna daca se indeplinesc conditiile.

DNA. PALADI GINA:

Dupa examinarea actelor prezentate de Secretarul municipiului Galati, comisia a constatat ca sunt intrunite conditiile legale necesare si propune validarea mandatului de consilier local al dlui. Gigel Caliga.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumesc, dna Paladi. Supun votului dvs.validarea dlui Caliga in functia de consilier local.

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Cu acestea fiind spuse dl. Caliga este rugat sa depuna juramantul.

DL. CALIGA GIGEL:

Subsemnatul, CALIGA GIGEL, consilier local, in conformitate cu prevederile art.32, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, depun in fața Consiliului Local următorul jurământ:

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună - credință, tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumim dlui. consilier Caliga. Ii uram mult succes in activitatea pe care o incepe. Felicitari si sa fie de bine.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.6/23.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galati.”

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate si a angajarii fondurilor pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferente obiectivului "Subtraversare Dunare”.

DL. VLAICU AUREL:

Vreau sa fac o mentiune. In momentul in care vom elabora Caietul de Sarcini, chiar daca nu este cutuma, voi dori sa-l prezint in fata Consiliului Local, deoarece ne dorim ca Studiul de Fezabilitate sa fie bun ca sa avem sanse de reusita. Este o valoare foarte mare, este un obiectiv de foarte mare importanta pentru acest oras si pentru zona in sine. De aceea nu dorim sub nicio forma ca acest Studiu de Fezabilitate sa ramana doar un material de studiat. In acest sens ne dorim ca viitoarea firma sau consortiu care va castiga procedura de licitatie sa depuna, in primul rand, o garantie destul de suficienta in bani, iar plata acestei companii va trebui sa fie impartita in doua, cu o suma cat mai mica de 30 % la inceperea lucrarii. Si va trebui sa ne prezinte, la momentul in care va fi prima etapa de livrat, daca studiul este fezabil sau nu. Restul de bani urmand sa fie platiti doar la final si Caietul de Sarcini sa vina cu mecanismul financiar si sa ne prezinte investitorul. Altfel nu intentionam sa alocam aceasta suma doar de a avea un Studiu de Fezabilitate. Daca sunteti de acord, dl. Primar cu aceasta interventie la acest punct.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Domnii consilieri sa fie de acord, eu sunt.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Avand in vedere importanta proiectului si obiectivele lui, consider ca este o masura de precautie, de garantie pentru Consiliul Local ca, in momentul in care se va contracta Studiul de Fezabilitate, in vederea acordarii avansului, ca va fi 10%, ca va fi 20% sau 30% din valoarea totala, castigatorul licitatiei si cel care va face respectivul Studiu de Fezabilitate, sa consitituie o garantie in favoarea Consiliului Local, asta insemnand ca toate obiectivele pe care noi le-am enumerat aici ca si obiective care compun totalitatea Studiului de Fezabilitate sa fie atacate in ordinea in care Consiliul Local, prin Caietul de Sarcini aprobat le-a stabilit, evitand in felul acesta ca cei care vor contracta lucrarile sa nu faca ceva din el, sa plece cu avansul si sa spuna ca atat au putut sa faca. Cred ca n-ar fi bine pentru noi. Din punctul acesta de vedere ii cer initiatorului posibilitatea sa amendam acest proiect de hotarare cu acest amendament, respectiv constituirea de catre castigator in favoarea Consiliului Local a unei garantii bancare la nivelul avansului pe care l-a predat si, de asemenea, as dori sa va supun atentiei ca plata finala sa se faca dupa ce, acela care realizeaza Studiul de Fezabilitate, conform angajamentului pe care si-l asuma, a facut un document care este bancabil si are si clientul care isi asuma Studiul de Fezabilitate si face lucrarea. Cred ca, in felul acesta, eliminam orice discutie neprincipiala, orice risc in dreptul Consiliului Local avand in vedere ca 10 milioane de Euro reprezinta o valoare importanta in bugetul anual al Consiliului Local si cred ca trebuie tratat cu maxima seriozitate subiectul respectiv. Va multumesc.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumim si noi.

VICEPRIMAR, COSCA RADU:

Exista o cutuma, nu e obligatoriu, dar atunci cand este elaborat Caietul de Sarcini, am dori ca acesta sa fie aprobat prin Hotarare de Consiliul Local, astfel incat toti consilierii sa-l studieze si sa indeplineasca toate obiectivele care le-am enumerat. In raportul de specialitate se precizeaza ca „cel care va realiza Studiul de Fezabilitate va incerca sa gaseasca investitor sau sursa de finantare”, dar nu este obligatoriu. Deci nu este un criteriu obligatoriu. Si atunci daca nu gaseste nici investitor, nici sursa de finantare inseamna ca proiectul nu este viabil.

DL. VLAICU AUREL:

Tocmai de aceea vreau ca in Caietul de Sarcini sa fie obligatoriu acest lucru.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Ca si semnatari ai acestui proiect de hotarare atat eu cat si dl. Marian Alexandru sunt de acord cu tot ce au spus colegii nostri, dar rugamintea noastra este sa discutam tot ce se poate ca sa imbunatatim conditiile de executie, dar sa nu cedam sub nicio forma, pentru a nu se realiza acest obiectiv la Galati. Galatiul are nevoie ca de aer de asa ceva. PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumim.

PRIMAR, MARIUS STAN:

As vrea sa punctez si eu faptul ca acest Studiu de Fezabilitate este un proiect absolut necesar. Vreau sa inteleaga toti ca vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a accesa inclusiv fonduri europene. Ar fi ideal un proiect de valoarea acestuia realizat pe fonduri europene. Dar si in aceasta situatie sau in colaborare cu un partener privat acest Studiu de Fezabilitate este absolut necesar sa fie realizat de noi si numai de noi. Se pot naste multe suspiciuni, multe semne de intrebare vizavi de cine l-a facut, cum l-a facut si cu ce dedicatie se face. Asa ca Studiul de Fezabilitate odata facut de noi, ne putem prezenta noi pentru gasirea unui investitor sau pentru a accesa fonduri europene de care am vorbit mai devreme.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul. Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat cu amendamentele dlor. Viceprimari Popa Florin si Cosca Radu.

Vreau sa anunt prezenta dlui. Prefect care este rugat sa pofteasca la masa de lucru.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a Asociatiilor de proprietari din municipiul Galati.”

Initiatorii acestui proiect de hotarare sunt:Primar, Marius Stan si domnii consilieri Malinovici Victor si Marian Alexandru.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind asigurarea în 2014 a resurselor financiare necesare implementarii proiectului „Festivalul Scrumbiei”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:Proiect de hotarare privind asigurarea în 2014 a resurselor financiare necesare implementarii proiectului Festivalul „Fir intins”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea "Conditiilor de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Galati in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini, in vederea inchirierii prin licitatie publica pe o perioada de 5 ani a terenului in suprafata de 300,00 ha, proprietatea publica a municipiului Galati, situat in cartierul Dimitrie Cantemir, extravilanul comunei Vadeni judetul Braila”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 127,22 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat pe str. Traian Vuia nr.8 A, dlui. Dalaban Stefan”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 2259,00 mp, intravilan proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Calea Prutului nr.17, catre SC RACRICOM SRL”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 2 voturi (dl. Dobrea Victor,dl. Mihai Alin)

Cu 23 de voturi “pentru”, 0 „impotriva” si 2 „abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 41,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. G. Cosbuc, nr.1C, Camerei Notarilor Publici Galati.”

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este impotriva?


0 voturi


Cine se abtine?


0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 368,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Saturn nr. 9, dlui. GHEZEA CONSTANTIN”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 34,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Regiment 11 Siret nr.46 C, dnei. Hartan Rodica.”

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 58,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Regiment 11 Siret nr.46 C, dnei. Hartan Rodica.”

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 66,45 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Tecuci, zona aferenta bloc Albatros- bloc V5, dlui. Pancescu Paul”. DL. DIMA CRISTIAN:

Sa se tina cont de amendamentul nostru, adica vanzarea sa se faca cu 100 E/mp si nu 60 E cum era trecut.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Sunt de acord.

VICEPRIMAR, COSCA RADU:

Mai e o problema daca ne putem substitui evaluatorului ca atunci numai apelam la evaluator si stabilim noi preturile.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Sunt probleme cu substituirea atunci cand micsoram suma, cand o marim nu.

DL. DIMA CRISTIAN:

Raportul de evaluare este orientativ. Daca membrii Consiliului Local maresc valoarea de vanzare nu cred ca este o problema.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Supun la vot cu amendamentul propus de dl. Dima .

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?

0 voturi

1 vot (dl. Gavan Eugen)


Cine se abtine?

Cu 24 de voturi “pentru”, 0 „împotriva” 1 „abținere” proiectul de hotarare a fost adoptat cu amendamentul dlui. Dima Cristian.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 127,88 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Leului nr. 11, catre domnul Moscu Vasile”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 175,63 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Brailei nr. 161 S1, catre S.C. PRESIDENT S.R.L”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 43,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Vadul Carabus nr. 11A, catre domnul Roata Nicu Viorel”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este impotriva?


0 voturi


Cine se abtine?


0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 64,74 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Brailei, nr. 128, catre S.C. Dental S.R.L”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 107,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Brailei nr.206 S1, catre SC DEREC 1 S.R.L”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 204,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in Cartier Micro 19, str.Zidarilor nr.3 bis S1 (aferent bloc N4), S.C. UNOSTAR S.R.L.”

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA”, în temeiul Legii 34/1998.”

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Am rugamintea si cer ingaduinta dlui. Viceprimar , Florin Popa, initiatorul acestui proiect, dar si a proiectelor urmatoare ca sa accepte ca cel putin presedintele comisiei care s-a ocupat intr-adevar de toata treaba aceasta, dl. Rainea, sa faca parte din randul initiatorilor acestor proiecte. Aceasta este singura rugaminte. Pentru ca a existat o comisie care s-a ocupat de toate acestea. E pacat a muncit din greu. Ma rog eram si alti membrii in comisie, dar macar presedintele comisiei. Daca dl. Viceprimar este de acord. PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Dl. Popa este de acord. Daca mai sunt interventii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare cu propunerea dlui consilier Bugeag.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat cu amendamentul dlui. Bugeag.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul rezidential de fete”, in temeiul Legii 34/1998”.

Cine este impotriva?


0 voturi


Cine se abtine?


0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „INIMA DE COPIL” in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copiii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „IMPREUNA” in vederea subventionarii proiectului „CENTRUL DE ZI IMPREUNA PENTRU COPIII DEFAVORIZATI”,in temeiul Legii 34/1998”.

Dl. Mihailov a parasit sala de sedinta.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „IMPREUNA” in vederea subventionarii proiectului „CLUBUL SENIORILOR-COMPLEX DE SERVICII SOCIALE”,in temeiul Legii 34/1998”.

Cine este impotriva?


0 voturi


Cine se abtine?


0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „FAMILIA” in vederea subventionarii proiectului “Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie", in temeiul Legii 34/1998”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „FAMILIA” in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copiii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Fundatia „Cuvantul Intrupat” in vederea subventionarii proiectului „CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN DIFICULTATE ,,La Vale'', in temeiul Legii 34/1998”.

Dl. Mihailov a revenit in sala de sedinte.

Cine este impotriva?


0 voturi


Cine se abtine?


0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu Asociatia Filantropica “Sf. Antonie cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Sfantul Antonie cel Mare” in temeiul Legii 34/1998”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR in vederea subventionarii proiectului „Centrul de zi “Speranta” pentru persoane varstnice cu dizabilitati”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR in vederea subventionarii proiectului „Centrul de Ingrijiri Comunitare la domiciliu pentru Persoane Varstnice Defavorizate”, in temeiul Legii 34/1998”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?

0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI,in vederea subventionarii proiectului „CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI” din municipiului Galati,in temeiul Legii 34/1998”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2014 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, in vederea subventionarii proiectului „CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI - CENTRUL DE RECUPERARE, REABILITARE, INCLUZIUNE SOCIALA SI INGRIJIRE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT” din municipiul Galati,in temeiul Legii 34/1998”.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

As vrea sa fac un scurt comentariu. Sunt aceleasi asociatii ca anul trecut, e aceeasi suma ca anul trecut, fara a fi suplimentata cu rata inflatiei. Nu s-a facut nimic deosebit in plus. Ne bucuram ca putem sa-i sprijinim si anul viitor, pentru ca ne sunt de un real folos.

DL. RAINEA NICOLAE:

Vreau sa va spun ca aceasta comisie care s-a votat in cadrul Consiliului Local formata din subsemnatul, dl. Bugeag Gheorghe, dl. Mihai Alin, dl. Dima Cristian si dl. Avramescu Marian in virtutea Legii 34/1998, s-a intalnit si a studiat cele 13 dosare depuse pana la data care este prevazuta in lege, pana la inceputul lunii octombrie. Spre deosebire de anul trecut cand am ramas in urma cu treaba aceasta, dat fiind faptul ca au fost si alegeri ne-am intalnit mai tarziu, am intarziat cu doua luni. De data aceasta ma bucur ca am reusit ca la sfarsitul anului sa terminam aceste dosare. Dupa ce le-am analizat, ne-am intalnit de trei ori in plen, pentru ca scrie in lege ca „atunci cand se voteaza si se aproba sumele sa fie absolut toata comisia”. Vreau sa va asigur ca ne-am ocupat de acestea cu toata seriozitatea, impreuna cu dna director Palade care ne-a pus la dispozitie toate materialele si a cerut si documentele la cele care nu aveau dosarul complet la sesizarea dlui consilier al Primarului, dl Didi Dumitru, care a fost cu noi. Sunt bucuros ca am putut face acest lucru. Sa stiti ca asa cum spunea dl. Bugeag ne-a luat o multime de timp ca sa verificam absolut tot ce scrie in lege. Dormim cu capul linistit pe perna, ca ne-am facut treaba. Si ne bucuram ca Primaria a asigurat in fiecare an ajutoare dupa posibilitati. Si vreau sa va spun ca m-am interesat si eu la alte Primarii ale catorva orase si suntem peste ei la capitolul ajutor social. Probabil ca orasul nostru e mai sarac. Multumesc.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumesc si eu dl. consilier Rainea. Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul? Daca nu, va supun la vot.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat pe anul 2014 cu Parohia „Sf. Spiridon”, pentru sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului de zi pentru copii, in temeiul OG 82/2001”

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat pe anul 2014 cu Parohia „Pogorarea Sf. Duh”, pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice in cadrul Centrului multifunctional de servicii sociale Sperante pentru varsta a III-a, in temeiul OG 82/2001”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia „Familia” Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRUL COMUNITAR PENTRU VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia „Impreuna” pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI - IMPREUNA pentru copiii defavorizati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia „Inima de Copil” pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia „Familia” Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

PRIMAR, MARIUS STAN;

Vreau sa fac si eu cateva comentarii dupa ce s-au votat toate aceste parteneriate pe parte sociala. Asa cum se vede intr-adevar avem grija si de cei care au probleme, incercam sa avem grija de toti cei care sunt in saracie, dupa cum am avut grija sa facem si de sarbatori un iluminat cu adevarat pe placul oamenilor, lucru pentru care am fost criticati foarte mult in mass media. Vreau sa inteleaga lumea ca bugetul pe care l-am facut la inceputul anului a fost un buget foarte bine gandit in care am prevazut fonduri pentru fiecare segment inclusiv iluminat de sarbatori, inclusiv partea de sanatate, de asistenta sociala. Nu cred ca trebuie sa ne fie rusine, ba, dimpotriva, chiar sa reusim sa facem toate aceste lucruri fara a lasa orasul in mizerie. Pentru ca am constatat si cred ca si rau voitorii constata ca strazile sunt asfaltate, avem si investitii realizate, avem si bani alocati asistentei sociale. Inseamna ca ne-am facut un buget sanatos de care ne-am tinut.Iar comentariile altora care vin din alta parte,care vor neaparat stiri si sa ne puna la zidul infamiei... I-am cheltuit, pentru ca i-am avut si pentru ca trebuie sa-i cheltuim si pentru asa ceva. Pentru asta eu felicit toti consilierii, pentru ca au avut, la inceputul anului, intelepciunea de a vota acel buget prin care s-au prevazut bani pentru toate domeniile pe care ne-am propus sa le finantam. Am vrut sa specific lucrul acesta, pentru ca sunt multe comentarii rautacioase si nu cred ca este cazul. Ba, dimpotriva, cred ca ar trebui sa fie la polul opus. Multumesc.

Am uitat sa fac specificarea cea mai importanta. Aceeasi bani s-au cheltuit si anii trecuti. Sa nu credeti ca au venit de undeva acum sume de sute de milioane in plus la bugetul Galatiului. Nu. Numai ca bugetul a fost dramuit altfel.

DL. RAINEA NICOLAE:

As vrea sa va informez ca, in legatura cu aceste parteneriate cu asociatiile, banii se intorc la Cantina de Ajutor Social. Pentru ca unele asociatii nu au bucatarii si din cauza aceasta primesc mancare calda de la Cantina de Ajutor Social. Trebuie sa ne gandim la o solutie ca sa nu mai facem circuitul acesta al banilor. Fie li se da mai putin si banii ii dam Cantinei direct, ca sa fie legal. Cantina trebuie sa aiba si ea bugetul ei. Din cauza aceasta noi le dam banii si ei dau banii inapoi la Cantina de Ajutor Social si tot circuitul acesta trebuie evitat. Am facut eu un studiu si putem sa il punem in practica. Adica Asociatiile care nu au cantina primesc mancare de acolo si dau bani la Cantina. Sa nu mai dea. Ii dam direct Cantinei.

Alta fundatie , de ex. Fundatia de Sprijin a Varstinicilor, si-a facut cantina proprie. Au 25 de portii. Cantina e legala cu aprobari cu tot ce trebuie. Isi fac mancare si nu mai dau bani la Cantina Sociala. S-au administrat singuri, ca e mai convenabil.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumim, dl. consilier.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii premiilor in bani pentru sportivii, elevii si studentii care au primit Premiul municipiului Galati, prin Fundatia „Andreiana Juventus”.

DL. DIMA CRISTIAN:

Am sa va rog sa-mi permiteti sa anunt ca ma abtin. A.N.I. se pronunta cu usurinta.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Ma scuzati,dar stiti ca si abtinerea inseamna tot vot. Trebuie sa iesiti si din sala. Ca si cum nu ati fost. Asta e ideea vizavi de A.N.I.

DL. DIMA CRISTIAN:

Unii si-au dorit sa ies din Consiliu.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Vreau sa va spun ca a fost o bucurie pentru cei care au primit premii in bani, pentru ca noi trebuie sa remuneram cumva si valoarea acolo unde este. Sigur ca banii pe care i-au primit sunt infimi pe langa ce reprezinta toti cei care au fost premiati si eu va multumesc si multumesc intregului Consiliu Local din partea Comisiei de cultura ca ati avut buna vointa sa sprijiniti aceasta initiativa.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumesc, dl. consilier Bugeag. Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?

- 24 voturi


Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 24 de voturi “pentru”,0 „impotriva”,0 „abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat. (Dl. Dima Cristian nu si-a exprimat votul).

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind incuviintarea AGA SC „Gospodarire Urbana” SRL Galati de a angaja un avocat”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate în anul 2014 de către SC „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati”.

Daca sunt interventii? Dl. cons. Mihai Alin.

DL. MIHAI ALIN:

Eu am o interventie. Multumesc. Sunt mai multe societati si as vrea sa pastram o unitate in ceea ce priveste aceasta redeventa care o dau ele, in sensul ca ori o indexam la toate cu rata inflatiei ori la niciuna. SC „Administratia Pietelor Agroalimentare” face nota discordanta. Ei nu au prins-o in nicio majorare, macar cu rata inflatiei care este totusi foarte mica de 1,8%. Asa ca, in functie de optiunea initiatorului ,ori renuntam la toate, ori si aceasta societate sa aiba aceeasi indexare. Multumesc.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumesc, dl. consilier.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Propun ca toate societatile sa aiba indexarea cu rata inflatiei, in mod unitar. Toate societatile din subordinea Consiliului, evident. Nu ne putem raporta la altii.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Daca mai sunt interventii?

Daca nu, supun votul dvs. cu amendamentul propus de dl. consilier Mihai si acceptat de dl. Primar.

Cine este impotriva?


0 voturi


Cine se abtine?


0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat cu amendamentul dlui consilier Mihai Alin.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate în anul 2014 de către SC „Gospodărire Urbana” SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate în anul 2014 de către SC „Transurb” SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „ACJ Globe Tour” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 79 si 84 din Municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Andry” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 68 din Municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Badilas COM” SNC Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din Municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Comsamo” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 77 si 63 din Municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Relajcar” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseele 64 si 62 din Municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „SOGITOUR” SRL Galatiprin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din Municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Transcris” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 60 din Municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorata în anul 2014 de către SC „Transdan” SRL Galati prin prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 61 din Municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?

0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii facilitatilor care se acorda unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloacele de transport al SC „Transurb” SA Galati acordate prin HCL nr. 51/28.02.2013”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati la finele trimestrului IV 2013”.

Daca sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi?

DL. DOBREA VICTOR:

Ne-am bucurat cu totii cand, in primavara, am aprobat un buget echilibrat si cu un procent mult mai mare pentru bugetul de dezvoltare de care acest oras are foarte multa nevoie. In momentul in care s-a prezentat executia bugetara pe semestrul I, am atras atentia asupra procentului foarte mic asupra cheltuielilor din acest buget. La fel s-a intamplat si atunci cand s-a prezentat executia bugetara pe trimestrul III. In momentul de fata, executia bugetara la bugetul de dezvoltare este 53,07% ceea ce mi se pare extrem de putin avand in vedere ca o parte din bani s-au cheltuit pentru anumite lucrari care vin din trecut cum ar fi:Baia Comunala, Sala Sporturilor, Gradina Publica, Parcul „Viva”. Stiu si banuiesc ca se pot aduce multe motive in ceea ce priveste slaba executie bugetara la bugetul de dezvoltare,dar din punctul meu de vedere, cred ca aici avem o problema, o mare problema, asupra careia trebuie sa intervenim de urgenta. Nu este normal sa ai bani in buget si sa nu-i cheltuiesti. Multumesc.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Daca mai doreste cineva? Daca nu, supun votului dvs.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 2 voturi (dl. Dobrea Victor, dl. Mihai Alin)

Cu 23 de voturi “pentru”,0 „impotriva” 2 „abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SC „TRANSURB” SA Galati”.

Daca sunt interventii?

DL. DOBREA VICTOR:

Am o nelamurire. In aceasta hotarare TRANSURB-ul cere 1200 de mii de lei, iar in rectificarea bugetara sunt cuprinsi 3 000 de mii de lei. Vreau sa stiu care e adevarul, sau care e situatia?

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Dau cuvantul dlui director Stadoleanu.

DL.STADOLEANU IOAN DANIEL:

Buna ziua. Rectificarea solicitata de TRANSURB este pe venituri proprii. Solicita, in fapt, punerea de acord cu realitatea bugetului de venituri si cheltuieli. Nu cuprinde acea solicitare de subventie.

DL. DOBREA VICTOR:

Nu am inteles.

STADOLEANU IOAN DANIEL:

Rectificarea propusa de TRANSURB cel cu 1 200 de mii de lei...

DL. DOBREA VICTOR:

Pe care trebuie sa o aprobam.

DL.STADOLEANU IOAN DANIEL:

Da. Este bugetul TRANSURB-ului pe veniturile proprii.

DL. DOBREA VICTOR:

Am inteles. Dar in rectificarea bugetara de la punctul urmator ...

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

Au venit cu o solicitare pentru o subventie in valoare de 4 275 000 de lei pentru o subventie suplimentara.

DL. DOBREA VICTOR:

Si noi cat le dam acum?

DL.STADOLEANU IOAN DANIEL:

Trei milioane de lei, fiindca atat putem.

DL. DOBREA VICTOR:

Sa-l facem gratuit ca am mai vorbit aici.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumim dl. director. Dl. consilier sunteti multumit de raspuns?

DL. DOBREA VICTOR:

Dvs. sunteti?

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Daca mai sunt interventii?

DL. DIMA CRISTIAN:

In sedinta pe comisii de aseara care a durat destul de mult pana la ora 20.00 ne-am propus ca prioritate pentru anul 2014 sa incercam sa constituim managementul traficului, sa incercam sa aducem pe o linie de plutire aceste sume care greveaza bugetul local. 10% din bugetul local il folosim ca subventie pentru transportul public si-l dam doar unui singur operator. Acum noi, clar, avem obligatia sa inchidem bugetul anual pe 2013, dar ne propunem sa incepem un management al traficului ca sa nu mai alocam asemenea sume. Multumesc.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumesc dl. consilier.

DL. GAVAN EUGEN:

Acest proiect este demarat de doi ani si ceva. Speram ca la urmatoarea sedinta de Consiliu sa-l aprobam tocmai ca sa stim ce inseamna viitorul transportului public. Sa nu uitam ca in doi de ani de zile se pierde contractul cu operatorii privati. Deci noi ca unitate administrativ-teritoriala trebuie sa luam decizii corecte privind transportul in municipiul Galati public sau privat. De aceea asteptam cu interes sedinta urmatoare tocmai pentru a aproba acest proiect.

DL. VLAICU AUREL:

Pana la sedinta viitoare vreau sa va fac cateva precizari in ceea ce priveste acest studiu de transport. In primul si in primul rand este vorba si de o investitie pe care municipalitatea va trebui sa o faca in mijloacele de masurat calatori trafic. Deci trebuie sa stiti din prima. La momentul in care am preluat acest studiul nu se referea decat la mijloacele de transport ale TRANSURB-ului si o sa supun atentiei dvs, daca este cazul, marirea acestei sume, pentru a face o masuratoare corecta daca nu ii punem si pe operatorii privati. Lucrul acesta se va materializa anul viitor cand vom avea o monitorizare. Dar masurile nu vor fi spectaculoase de pe o zi pe alta. Sa nu cumva sa plecam cu ideea ca, dupa ce vom vota si vom aproba cheltuiala asta, vor fi niste rezultate spectaculoase. Vom sti exact cum stam.

DL. MIHAI ALIN:

Daca imi permiteti pot da niste precizari referitoare la managementul transportului public, intrucat am fost initiator de proiect impreuna cu dl. Gavan si cu dl Mircea Cristea. Studiul de Fezabilitate, privind acest management al transportului public, este gata. Este in Primarie la momentul de fata, iar el ofera solutii de monitorizare si numarare a pasagerilor si verificarea consumului si a costurilor pe flota TRANSURB, cat si solutii de numarare a pasagerilor si verificarea fizica a existentei in traseu a transportatorilor privati. Contractul de colaborare intre trasportatorii privati si Primaria municipiului Galati are o prevedere prin care ne permite la momentul acesta ca noi sa instalam mijloace electronice de supraveghere si de monitorizare pe aceste maxi-taxiuri. Cu cat il punem mai repede la punct si il facem mai repede, fiind vorba doar de o formalitate, noi trebuie sa aprobam indicatorii tehnico-economici pe care insist sa fie aprobati din luna februarie de cand a fost terminat Studiul de Fezabilitate. Cu cat il aprobam mai repede, cu atat putem discuta intr-o perioada medie, de 2-3 ani, de o diminuare a subventiei la TRANSURB. Nu va fi un studiu ieftin. La Brasov, de exemplu, a costat 4,6 milioane de Euro, dar s-a regasit intr-o diminuare a subventiei in jur de 1,3 milioane de Euro anual. Cam asta ar trebui sa facem si noi. Bineinteles ca mai sunt si celelalte date de luat in calcul in sensul reducerii parcului TRANSURB sau reinnoirii parcului auto, ca ceea ce are acum nu-l poti numi parc auto, si sa vedem ce facem cu transportatorii privati din 2015.

DL. VLAICU AUREL:

Unul din motivele pentru care am discutat este ca cifrele rezultate de acolo sunt destul de mari undeva implementarea va duce la 7-8 milioane de Euro si vreau sa va spun ca la urmatoarea sedinta va fi supus spre aprobare.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Vazand ca da rezultate solicitarea pe care am facut-o colegilor acum cateva sedinte, prin aceea de a analiza serios aceasta societate TRANSURB vreau sa va rog ca pentru anul urmator, chiar in prima parte a anului, aceeasi analiza sa se realizeze pentru toate societatile care sunt in subordinea Consiliului Local. Pentru ca sunt probleme in toate aceste societati chiar daca la unele societati apar raportari de beneficii. Si acolo e de discutat. Vom discuta la momentul respectiv, dar rugamintea este ca se faca analize cat se poate mai serioase la fiecare societate in parte.

VICEPRIMAR, COSCA RADU:

Probabil ca acest studiu de transport se va realiza pe la inceputul anului 2015. Noi trebuie sa gandim o strategie pe termen mediu si lung vizavi de TRANSURB avand in vedere ca aceste concesiuni cu mijloacele de transport sau cu operatorii se vor termina in 2014 si atunci trebuie sa gandim , ce facem investim in Transurb sa luam mijloace de transport calatori, mergem in continuare pe parteneriate private, astfel incat sa nu ramanem descoperiti si la anul sa ne trezim ca trebuie organizate alte licitatii pentru transport privat pentru ca nu avem mijloace de transport sa asiguram calatorilor municipiului. Si atunci trebuie gandit de acum ce vrem sa facem cu aceasta societate,

incat sa nu mai pompam bani si sa gandim o strategie care sa aduca beneficii sau macar sa se ajunga la cheltuiala zero sau chiar profit.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumim , dl. Viceprimar. Daca nu, mai sunt interventii supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 2 voturi (dl. Dobrea Victor, dl. Mihai Alin)

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 23 de voturi “pentru”,2 „impotriva”, 0 „abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Galati”.

Daca sunt interventii?

DL. STADOLEANU IOAN DANIEL:

Rectificarea are in vedere redistribuirea sumelor necheltuite de unitatile finantate din venituri proprii si subventii si redistribuirea fondului de rezerva. Se aloca, prin aceasta, subventia pentru TRANSURB 3 milioane de lei, suplimentarea bugetului pentru zonele verzi 500 de mii de lei. Vreau sa va aduc la cunostinta ca urmeaza o noua rectificare bugetara, astazi desfasurandu-se sedinta de Guvern in care ni se vor aloca alte sume pentru ceea ce inseamna capitolul pe invatamant.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumim, dl. Director. Daca mai are cineva de adaugat ceva?

Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 2 voturi (dl. Dobrea Victor, dl. Mihai Alin)

Cu 23 de voturi “pentru”, 0 „impotriva”, 2 „abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Potocolului de parteneriat cu C.E.C.C.A.R. - filiala Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este impotriva?


0 voturi


Cine se abtine?


0 voturi


Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea privata in proprietatea publica a Municipiului Galati a terenului in suprafata de 53.668 mp, precum si trecerea acestuia din domeniul public al Municipiului Galati in domeniul public al Consiliului Judetului Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Pentru ca este o hotarare privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie. ( Art. 45, alin3 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata).

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati pentru anul scolar 2014-2015”.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Acest proiect de hotarare este extrem de important, pentru viitorul invatamantului din municipiul Galati. As vrea sa cred ca in sala se afla si inspectorul, pentru ca e o problema care ii intereseaza strict, sa stim si noi ce licee se pot mentine, care este relatia intre absolventi si piata muncii s.a.m.d., pentru ca e o treaba foarte importanta. La noi la comisie a venit cu un plan pe care sa-l votam. Sigur ca il vom vota, dar era bine sa stim si noi aici in Consiliul Local incotro se indreapta invatamantul preuniversitar din municipiul Galati. Eu, sigur, voi vota acest proiect de hotarare, pentru ca altfel imi dau seama ca nu are rost sa blocam, dar nu stiu ce se urmareste cu acest proiect de hotarare. VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Pot furniza informatii suplimentare. In cursul acestei saptamani am avut o intalnire cu dna inspector general de la ISJ Galati, impreuna cu Directorul Directiei Economice si cu Secretarul municipiului Galati pe acest subiect. Pe corespondenta pe care ISJ a primit-o de la MEC trebuia sa furnizam un aviz de conformitate pana la data de 29 noiembrie. Din pacate nu am putut face lucrul acesta pana atunci, singura modificare fata de reteaua unitatilor scolare pe care le-am avizat-o pentru anul scolar

2012-2013 este piederea personalitatii juridice a Gradinitei nr. 39 care nu reuseste sa mai scolarizeze acel numar minim de copii ca sa poata sa-si mentina personalitatea juridica. Gradinita nu se desfiinteaza. Gradinita ramane pe un centru bugetar si va functiona in continuare cu numarul de copii care il are in momentul de fata si pe evolutia demografica pentru zona respectiva. Singurul lucru pe care trebuie sa-l mai stiti e ca respectiv, conducerea acelei gradinite nu va mai putea fi incadrata ca si director si contabil-sef fiind subordonati centrului financiar. Nu se vor disponibiliza, ci vor asigura in continuare servicii, dar pe alte incadrari. Iar obligatia noastra era sa dam acest aviz. Multumesc.

DL. DOBREA VICTOR:

Intr-adevar materialul a venit ieri la comisie. Nu am avut timp sa-l studiem, dar daca dl. Viceprimar l-a studiat as vrea sa-l intreb daca restul de unitati respecta numarul minim. Si o alta problema. Stiu, din experienta, ca in multe licee si in multe centre de invatamant numarul elevilor s-a micsorat foarte mult si, avand in vedere ca dam bani de la bugetul local pentru functionarea acestora, cred ca nu este normal ca sa pastram si numarul lor. De ex. Liceul de Marina a ramas doar cu doua clase. Eu nu spun sa-l desfiintam, dar poate sa-si desfasoare activitatea intr-o alta locatie si sa nu mai dam bani pentru intretinere. Ar trebui, intr-adevar, studiat ca pana la urma sunt bani de la bugetul local si nu trebuie dati oricum si oriunde. Era bine ca acest material sa aiba un timp de studiu.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Asupra subiectului pe care dvs. l-ati ridicat cred ca faceti referire la doua clase de a -9- a. In desfasurarea procesului de invatamant sunt si clase de a-10-a si a-11-a si an terminal, iar acolo unde nu s-a reusit ocuparea numarului de elevi pe planificarea initiala s-au facut redistribuiri catre alte unitati de invatamant, astfel ca in situatii de acestea delicate in mometul de fata sunt cei de la Liceul de Marina, cei de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” unde, la nivelul clasei a-9-a, nu exista decat o clasa de elevi care a rezultat ca urmare a redistribuirilor de la alte unitati scolare, insa la respectivele unitati de invatamant conducerea unitatilor a luat decizia sa completeze prin infiintarea invatamantului de completare. Cei care au facut scoala profesionala au posibilitatea sa faca anii terminali, respectiv anul III si anul IV, intr-o forma de invatamant. De altfel la sedinta la C.A. pe care am avut-o acolo, a participat si colegul nostru, dl. Vals Vergiliu, care are un Acord de colaborare cu Colegiul Tehnic si cu institutia pe care dumnealui o conduce incercand sa sincronizam si sa asiguram conform cererii de pe piata muncii din Galati, scolarizarea si pregatirea pentru meseriile si calificarile deficitare in momentul de fata. E un obiectiv al ISJ-ului si, pe parcurs, se incearca rezolvarea acestuia. Cheltuielile de functionare sunt obligatia noastra, a Consiliului Local. Sigur acolo unde s-au luat masuri operative si se folosesc pentru procesul de invatamant doar spatiile necesare, cheltuielile de functionare s-au diminuat, sau nu le mai asiguram la nivelul la care sa incalzim un corp de cladire cu douasprezece sali de clasa pentru functionarea uneia singure. Procesul de invatamant s-a pliat pe un alt orar de functionare.

DL. DOBREA VICTOR:

Eu sper ca anul viitor sa nu ne mai aflam in aceasta situatie, sa primim acest material mult mai devreme si, intr-adevar, sa-l putem analiza cum se cuvine. Multumesc.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Zilele acestea am participat la o intrunire a domnilor directori din municipiul Galati, din aceste centre de invatamant si vreau sa va spun ca a reiesit, printre multe altele si rugamintea dumnealor de-ai sprijini in rezolvarea problemelor mai mult administrative din aceste scoli si licee. Sunt multe lucrari de efectuat, de urgenta. E bine ca sa se realizeze un plan de prioritati, in asa fel incat toate aceste scoli si licee sa fie puse la punct. Sunt cateva exemple foarte bune in municipiul Galati si ar trebui ca toate sa fie de acelasi nivel, iar rugamintea dumnealor a fost ca eu sa va transmit aceste solicitari. Multumesc.

DL. VLAICU AUREL:

Cred ca deja se observa ca am facut lucrari de investitii si am alocat sume destul de mari si anul acesta si vom continua in acelasi stil. Cautam acum modalitatea de a intra intr-un program de reabilitare mai amplu pe scoli, dar cred ca se vede schimbarea, anul acesta cel putin.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Daca mai doreste cineva sa intervina? Daca nu, supun la vot.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 25 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind preluarea suprafetei de 450 mp din terenul concesionat de SC „SILVANO” SRL, situat in Galati, str. BRAILEI, nr. 156”.

Cine este pentru?         - 24 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?

0 voturi


Cu 24 de voturi “pentru”, 0 „impotriva”,0 „abtineri” proiectul de hotarare a fost adoptat. (dl. Cosca Radu nu si-a exprimat votul)

Trecem la punctul 63 de pe ordinea de zi:” Interpelari, interventii, cereri”.

DL.ILIE ZANFIR:

Intrucat suntem inca datori galatenilor cu foarte multe, mi-as dori ca in anul 2014 sa fim mai analitici, mai fermi in tot ceea ce hotaram in cadrul Consiliului Local, sa urmarim cu mai mare exigenta stadiul indeplinirii obiectivelor pe care le stabilim. Nu intamplator colegul nostru, dl. Dobrea, tot timpul trage semnalul privind multe unitati care nu au rentabilitate si sunt in subordinea Consiliului Local.Am inceput sa devenim „mama darnica” pentru cei care nu-si fac treaba si cred ca dl. Primar cu executivul poate interveni si sa ne propuna ce solutii sunt pentru anul viitor. Ma bucura tare mult obiectivul acela major privind „Subtraversarea Dunarii”, cat si celelalte obiective. E adevarat Galatiul arata altfel mai curat, cu mai multe locuri de munca, dar nu indeajuns cat ar fi necesare pentru galateni.

Doresc tuturor consilierilor, conducerii Primariei un sincer si calduros „La multi ani” numai impliniri dvs si familiilor.

PRESEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Multumesc, dl. consilier. Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul?

Avand in vedere ca e ultima sedinta pe acest an, dati-mi voie sa va doresc „La multi ani”, sanatate multa si tot ce va doriti.

Va multumesc pentru participare si declar sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Hristache BOGATU

AVIZAT SECRETAR, Radu KOVACS

INTOCMIT,

Camelia NEOFIT