Hotărârea nr. 213/2013

Aprobarea tarifelor specifice activitatilor S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.213 din 30 05 2013

privind aprobarea tarifelor specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 190/21 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81 802/21 05 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 81 804/21 05 2013, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.4112/18 04 2013, a S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Având în vedere prevederile art.39 alin.(2) din OG nr.71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.64 alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin anexa 1 la HG nr.955/2004;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.14 si 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă tarifele specifice activităților S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați , prevăzute în anexele A, B, C, D1, D2, D3, D4, E1 și E2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marian Alexandru

Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

S.C GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

OPIS

FUNDAMENTARI TARIF / ORA INCHIRIERE UTILAJE 2013

Nr. crt.

DENUMIRE UTILAJ

TARIF APROBAT 2013 lei/ora fara TVA

1

MOTOCOASA FS 300

7.64

2

MOTOCOASA FS 480

12.76

3

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 660 (066)

20.53

4

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 440 (044)

14.27

5

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 360 (036)

11.11

6

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 260 (026)

9.89

7

MOTOFIERASTRAU STHIL MS 200 T (020)

10.87

8

EMONDOR STHIL HT 75

8.52

9

MOTOFOARFECA STHIL HS 246 + 026

9.65

10

ROTOSAPA BC 40 cu FS 300

7.55

11

MOTOBURGHIU ( Motofreza) BT360

20.34

12

MOTOCULTOR MAT MAGRID G14D

14.11

13

UTILAJ DEZAFECTAT CIOATE - HUSQVARNA SG 13 A

43.15

14

MOTOPOMPA DE APE MURDARE STHIL P 840

10.47

15

MOTOSTROPITOARE (ATOMIZOR) STHIL SR 400

10.01

16

GENERATOR CU POLIZOR

21.97

17

GENERATOR CU PIKAMER

15.55

18

GENERATOR WG 200AC - Z.V.

10.61

19

PLATFORMA ROTATIVA CU BRAT (PRB)- functionare

69.90

20

PLATFORMA ROTATIVA CU BRAT (PRB) - stationare

10.51

21

AUTOUTILITARA FIAT -              - functionare

41.60

22

AUTOUTILITARA FIAT -              - stationare

10.78

23

AUTOUTILITARA FIAT CU REMORCA - functionare

44.09

24

AUTOUTILITARA FIAT CU REMORCA - stationare

10.78

25

AUTOCAMIONETA DACIA ( Tip papuc) - functionare

21,30 lei/h sau

1,42 lei/km

26

AUTOCAMIONETA DACIA ( Tip papuc) -    stationare

10.60

27

AUTOTURISM DACIA SOLENZA - 78 PMG - functionare

15.75

28

AUTOTURISM DACIA SOLENZA - 78 PMG - stationare

10.60

29

TRACTOR U 650 CU REMORCA -         functionare

42.57

30

TRACTOR U 650 CU REMORCA -          stationare

10.34

31

TRACTOR U 445 cu remorca -            functionare

24.42

32

TRACTOR U 445 cu remorca -             stationare

10.34

33

TRACTOR U 683 cu remorca DT -         functionare

49.85

34

TRACTOR U 683 cu remorca DT -           stationare

9.25

35

TRACTOR agricol top 804 cu remorca -       functionare

39.02

36

TRACTOR agricol top 804 cu remorca -        stationare

9.37

Tarifele nu includ CCI, beneficiu si TVA

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru

S.C. GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

ANEXA B.

la HCL 213/30 05 2013


TARIFE - CIMITIRE

2013

Nr. crt

DENUMIRE

TARIF

TARIF APROBAT cu TVA 2013

1

Concesiune 7 ani -cimitirul Eternitatea

20,00 lei/loc de veci

2

Concesiune nelimitata - cimitirul Eternitatea

132,00 lei/loc de veci

3

Concesiune 7 ani - cimitirul Stefan cel Mare

20,00 lei/loc de veci

4

Concesiune nelimitata - cimitirul Stefan cel Mare

132,00 lei/loc de veci

5

Concesiune 7 ani - cimitirul Sfantul Lazar

34,00 lei/loc de veci

6

Concesiune nelimitata - cimitirul Sfantul Lazar

241,00 lei/loc de veci

7

Tarif inchiriere camera mortuara

49,00 lei/24h

8

Inhumare in groapa simpla 2m in pamant

359.00 lei

9

Inhumari in groapa dubla 2,5 m in pamant

449.00 lei

10

Inhumari in lucrare funerara “bolta”

92.00 lei

11

Inhumari in lucrare funerara “cavou”

71.00 lei

12

Exhumari independente pamant

106.00 lei

13

Exhumari independente bolta

89.00 lei

14

Exhumari independente cavou

89.00 lei

15

Exhumari pamant

36.00 lei

16

Exhumari bolta

44.00 lei

17

Exhumari cavou

89.00 lei

18

Amenajat si tamaiat morminte dupa inhumare

19,00 lei/40zile

19

Verificare teren - la cerere

4.00 lei

20

Identificari in teren si masuratori in vederea intocmirii actelor de concesiune in baza contractelor de donatie si a declaratiilor de renuntare.

4.00 lei

21

Verificari in arhiva - la cerere

4.00 lei

22

Acces autoturisme luni- vineri

4.00 lei

23

Acces autoturisme sambata si duminica

7.00 lei

24

Acces autoturisme sarbatori legale si religioase

7.00 lei

25

Alte autovehicule pana la 2 tone

7.00 lei

26

Intocmit act concesiune

4.00 lei

27

Formular inhumare

1.50 lei

28

Duplicat privind eliberarea copiilor dupa actele si documentele ce se pot elibera cetatenilor.

9.00 lei

29

Tarif pentru lucrari de intretinere a cimitirelor Eternitatea, Sfantul Lazar, Stefan cel Mare

24,80 lei/an/

/loc de veci

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru

SC GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

ANEXA C

la HCL 213/30 05 2013


TARIFE TALCIOC

2013

Nr. crt

Denumire activitate

TARIF APROBATE cu TVA 2013

Tarife pentru ocuparea locurilor si platourilor cu mijloace de transport expuse spre vanzare, pentru fiecare mijloc de transport astfel:

1

Biciclete, motorete, scutere,motociclete,tricicluri

6,00 lei/pers

2

Autoturisme

12,00 lei/auto

3

Autovehicole tip tv, dubite, microbuze

19,00 lei/auto

4

Autocamioane, autobasculante,autobuze, autocare

35,00 lei/auto

5

Alte mijloace de transport cu tractiune mecanica inclusiv remorci de orice fel

20.00 lei

6

Mijloace de transport cu tractiune animala

9.00 lei

Nr. crt

Denumire activitate

TARIF APROBATE cu TVA 2013

1

Tarif intrare persoane

1,50 lei/pers

2

Tarif pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicole sau autovehicole

6,00 lei/zi

3

Tarif vanzare animale

6,00 lei/zi

4

Tarif pentru folosirea tarabelor

7,00 lei/zi

TARIFE PRACTICATE LA BAZA DE AGREMENT "LAC VANATORI"

Anul 2013

Nr. crt.

Denumire activitate

Tarif aprobat pt. 2013 cu TVA

1

TARIF INTRARE

ADULTI

ELEVI, PENSIONARI, MILITARI

6,00 lei/persoana

4,00 lei/persoana

2

Parcare Auto

4,00 lei/auto

3

Pescuit sportiv ( 1 undita)

10,00 lei/2h

4

Inchiriat barci, si hidrobiciclete

10,00 lei/h

5

Inchiriat foisor

28,00 lei/12h

6

Tarif amplasare cort

16,00 lei/12h

TARIFE PRACTICATE LA BAZA DE AGREMENT " PLAJA DUNAREA"

Anul 2013

Nr. crt.

Denumire activitate

Tarif aprobat pt. 2013 cu TVA

1

TARIF INTRARE

ADULTI

ELEVI, PENSIONARI, MILITARI

6,00 lei/persoana

4,00 lei/persoana

2

Parcare Auto

4,00 lei/auto

3

Garderoba

1,50 lei/persoana

SC GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

ANEXA D. 2

la HCL nr.213/30 05 2013


TARIF VALORIFICARE LOESS LAC VANATORI 2013

Nr. crt

DENUMIRE

TARIF

TARIF APROBAT cu TVA 2013

1

Valorificare LOESS rezultat din exploatarea versantului Est- Lac Vanatori

11,63 lei/mc

SC GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

ANEXA D. 3

la HCL 213/30 05 2013


TARIFE DE INCHIRIERE

PATINOARUL ARTIFICIAL SI STADIONUL DUNAREA

Nr. crt

Denumire activitate

Tarif aprobat pt. 2013 cu TVA

1

Activitatea pe gheata

602,00 lei/ora

2

Activitatea pe role

140,00 lei/ora

3

Activitatea de atletism

333,00 lei/ora

4

Activitatea de fotbal

362,00 lei/ora

Presednte de sedinta

Marian Alexandru

S.C. GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

ANEXA D. 4

la HCL nr.213/30 05 2013


TARIFE DE INCHIRIERE A LOCURILOR DE ACOSTARE DIN PORTUL DE AMBARCATIUNI DE AGREMENT GALATI 2013

Nr. crt.

Denumire activitate

Tarif aprobat pt. 2013 fara TVA

1

Ambarcatiuni mari (lungime 12m, latime 2,40 m)

652,00 lei/luna

2

Ambarcatiuni mijlocii (lungime 9 m, latime 2,20 m)

458,00 lei/luna

3

Ambarcatiuni mici (lungime 6 m, latime 2,20 m)

298,00 lei/luna

S.C. GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

ANEXA E 1.


ZONE VERZI

STAT DE FUNCTII

2013

Nr. crt

SPECIFICATIE

Nr. persoane

SALARIU

TARIFAR

la 01.01.2012

SPOR Vechime %

Nr. mediu zile CO

TOTAL

BRUT

Cota parte CO

Total brut inclusiv cota de CO

0

1

2

3

4

05

6

07

8=6+7

1

Muncitor drujbist

6

1050

17.50%

24

1233.75

112.16

1345.91

2

Muncitor motocositor

14

1050

15.00%

24

1207.50

109.77

1317.27

3

Muncitor floricultor

38

950

15.00%

24

1092.50

99.32

1191.82

5

Muncitor necalificat-perman.

4

810

15.00%

23

931.50

84.68

1016.18

6

Muncitor necalificat-

34

750

15.00%

23

862.50

78.41

940.91

5

Muncitor Statie Pompe ZV

2

1050

25.00%

25

1312.50

119.32

1431.82

TOTAL

98

7243.91

DIRECTOR GENERAL,

EC. GROSU EDUARD


DIRECTOR ECONOMIC,

EC. PODARU TINCA

S.C. GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

ZONE VERZI


ANEXA E 2.


MANOPERA DIRECTA SI SPORURILE LEGALE ALE MUNCITORILOR 2013

Nr. crt

Specificatie

Nr. persoane

Salariu brut 1/1/2012

TOTAL

Contributia

unitatii

DIN CARE :

TOTAL

BRUT

Tichete de masa

Nr. de ore lucrate in luna

Salariu orar/ persoana

CASS

5.20%

CAS

20.80%

Conced.si indemniz 0.85%

Somaj

0.50%

Fd. De risc 0.26%

Fd. De garantare

0.25%

0

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

10

11=3+4

12

13

14

1

Muncitor drujbist

6

1345.91

374.97

69.99

279.95

11.44

6.73

3.50

3.36

1720.88

172.8

170

11.139297

2

Muncitor motocositor

14

1317.27

366.99

68.50

273.99

11.20

6.59

3.42

3.29

1684.26

172.8

170

10.923891

3

Muncitor floricultor

38

1191.82

332.04

61.97

247.90

10.13

5.96

3.10

2.98

1523.86

172.8

170

9.9803591

5

Muncitor necalificat-

4

1016.18

283.11

52.84

211.37

8.64

5.08

2.64

2.54

1299.29

172.8

170

8.6593397

6

Muncitor necalificat-sezon.

34

940.91

262.14

48.93

195.71

8.00

4.70

2.45

2.35

1203.05

172.8

170

8.0932207

7

Muncitor Statie Pompe ZV

2

1431.82

398.91

74.45

297.82

12.17

7.16

3.72

3.58

1830.73

172.8

170

11.785441

TOTAL

98

7243.91

9262.06

Tarif mediu ( inclusiv contributia societatii) = 8,58 lei/h

Presedinte de sedinta

Salariu orar *cu nr.pers.

Nr.luni lucrate

Salariu mediu orar

15=14*2

16

17=15/2

66.8357833

12

152.93447

12

379.253647

12

34.6373588

12

183.427992

8

23.570883

12

840.660134

8.58

S.C. GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

TARIFE 2013

Nr. crt

DENUMIRE

UTILAJ

TARIF

APROBAT pt. 2013 fara TVA

I.

- Ridicarea masinilor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Galati

1

Tarif mediu orar muncitori deservire

11,79 lei/ora

2

Tarif ridicare si transport vehicul

170,74 lei/vehicul

II. - Ridicarea, transportul, ingrijirea si valorificarea animalelor

mari fara stapan

1

Prinderea si transportul animalelor:

- tarif mediu orar muncitori prindere si ridicare animale

9,00 lei/ora

- transport = Autoutilitara Fiat cu remorca

x

- functionare

44,09 lei/ora

- stationare

10,78 lei/ora

2

Ingrijirea si hranirea animalelor

a). hrana si alte obiecte de inventar

11,52lei/zi/cap animal

b). tarif mediu orar ingrijitor

9,00 lei/ora

3

Servicii medicale (consultare, examinare, administrare medicamente,

90,00 lei/cap animal

III. - Desfiintarea imprejurimilor si demolarea constructiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati

1

Tarif mediu orar muncitori deservire

11,28 lei/ora

Tarife utilaje :

a). generator si polizor

21,97 lei/ora

b). generator si pikamer

15,55 lei/ora

2

Transportul materialelor recuperate si a deseurilor rezultate :

a) autocamioneta Dacia ;      -functionare

21,30 lei/ora

1,42 lei/km

-stationare

10,60 lei/ora

Tarifele nu contin CCI, beneficiu si TVA.

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru

SC GOSPODARIRE URBANA SRL

GALATI ANEXA E 2

TARIFE - privind ridicarea, transportul, depozitarea si paza vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public 2013

Nu se indexeaza anual, cf. HCL 488/29.10.2009

Nr. crt

Denumire activitate

Tarif aprobat pt. 2013 cu TVA

1

Inventariere si expertizare

37,20 lei/vehicul

2

Ridicare si transport

229,40 lei/vehicul

3

Depozitare si paza

12,40 lei/vehicul

Presedinte de sedinta Marian Alexandru