Proces verbal din 22.11.2012

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 22/11/2012

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2012

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei, in baza Dispozitiei Primarului nr.951/16.11.2012, deoarece sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 16.11.2012.

Sedinta Consiliului Local din data de 22.11.2012 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. POPA FLORIN.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL GALATI DIN 22.11.2012

 • 1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului unui consilier local.

 • 2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului unui consilier local.

 • 3. Proiect de hotarare privind cooperarea municipiului Galati cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale in domeniul serviciilor de tehnologia informatiei si de comunicatii.

 • 4. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Aleea Cedrilor unei artere de circulatie.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei ce trebuie achitata pentru trim. II,III si IV-2012, de catre SC Apaterm SA Galati, pentru utilizarea bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati.

 • 6. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

 • 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat, aprobat prin HCL nr. 307/2008.

 • 8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale pentru sustinerea activitatii de ecarisaj, aprobat in anexa la HCL nr. 640/22.12.2009.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si procedurilor necesare organizarii concursului la Cantina de Ajutor Social Galati, pentru functia de director.

 • 10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.420/01.09.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Chiric Alexandru, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 16,70 mp si suprafata de 13,58 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 19 ani si 7 luni, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 13,58 mp la 3,22 mp.

 • 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.187/17.03.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Ionita Dan, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 16,70 mp si suprafata de 13,58 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 27 ani si 5 luni, incepand cu data de 01.04.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 13,58 mp la 3,22 mp.

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.185/17.03.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Mitrea Constantin Viorel, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 30,51 mp si suprafata de 24,81 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 18 ani si 2 luni, incepand cu data de 01.04.2005, cu specialitatea O.R.L., amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson II, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 24,81 mp la 5,88mp.

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.425/01.09.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, doamnei Nistor Roxana, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 25,44 mp si suprafata de 20,69 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 25 ani, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 20,69mp la 4,90 mp.

 • 14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.411/01.09.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Boazu Teodor George, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 25,44 mp si suprafata de 20,69 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 37 ani, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 20,69 mp la 4,90 mp.

 • 15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 209/17.03.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, doamnei Rata Iamandica, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 14,18 mp si suprafata de 45.04 mp reprezentand cota parte de 7 ani,incepand cu data de 01.04.2005, cu specialitatea medicina generala(de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr. 7,8,24,32,33, situat in Galati, str. Brailei nr. 236,parter, bloc E6

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL 121/2011 referitoare la aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar contractat.

 • 17. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2012.

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Sogitour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galati.

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Relajcar SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 62 si 64 din municipiul Galati

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Transcris SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 60 din municipiul Galati

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Transdan SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 61 din municipiul Galati.

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Comsamo SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 63 si 77 din municipiul Galati.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Badilas Com SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galati.

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Andry SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 68 din municipiul Galati.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC ACJ Globe Tour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 79 si 84 din municipiul Galati.

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Transurb SA pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Galati.

 • 27. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2013 de SC Gospodarire Urbana SRL Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati.

 • 28. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2013 de catre SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati.

 • 29. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinatiei imobilului situate in Galati, str. Stiintei nr.26, aflat in domeniul public al municipiului Galati in administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru, din unitatea de invatamant in spatiu cu alta destinatie, precum si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Local, dupa obtinerea avizului conform al Ministerului Educatiei.

 • 30. Proiect de hotarare privind preluarea imobilului situat in Galati, str. Traian nr.246, din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din unitate de invatamant in sediu al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Galati .

 • 31. Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului situate in Galati, str. Traian nr. 246, din domeniul public al minicipiului Galati si administrarea Consiliului Local, in domeniul public al statului si administrarea ministerului Administratiei si Internelor, pe o durata de 20 de ani.

 • 32. Proiect de hotarare privind acordarea titlului “Premiul municipiului Galati”.

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal cu familiile evacuate din imobilele restituite in natura care au acces la o locuinta sociala, conform HCL nr.142/11.05.2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 34. Proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic al unor spatii comune situate la parterul blocurilor S10 si S14-cartier Dimitrie Cantemir,in locuinte.

 • 35. Proiect de hotarare privind preluarea din concesiunea SC Apaterm SA in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public si aprobarea listei bunurilor care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii catre Societatea Calorgal SA.

 • 36. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contractul de delegare catre SC Apa Canal SA Galati, aprobate prin art.4 la HCL nr.310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 37. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in Galati, str. A.I. Cuza nr. 30 Direcției Naționale Anticoruptie -Serviciul Teritorial Galati.

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei.

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public “Ecosal”.

 • 40. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Aleea Poienitei unei artere de circulatie.

 • 41. Proiect de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri.

 • 42. Proiect de hotarare privind atribuirea apartamentului nr. 3 ,Bl. S2, str. Berlin nr. 25, locuinta sociala, familiei Tanasa Olga, evacuata din imobilul situate in str. Spiridon nr.38 si revocarea HCL 106/29.04.2010.

 • 43. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL 616/22.12.2011 referitoare la reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru anul scolar 2012-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 44. Proiect de hotarare privind stabilirea masurilor si mecanismelor aplicabile in vederea recuperarii sumelor preluate de catre municipiul Galati conform OUG nr. 18/2009.

 • 45. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru examenul de management la teatrul Dramatic Fani Tardini.

 • 46. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 3 si art.4 al HCL nr.447/27.10.2011 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Galati in vederea constituirii Asociatei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara ECOSERV.

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului “Bazin de inot de polo”, situat in municipiul Galati, b-dul Closca nr. 6.

 • 48.  Proiect de hotarare privind preluarea din domeniul public al judetului Galati si administrarea Cnsiliului Judetului Galati in domeniul public al municipiului Galati a imobilului situat in str. Domneasca nr.56.

 • 49. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului “Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte C11,C12,D8 aferente Asociatiei de proprietari nr. 257 din municipiul Galati si a resurselor financiare necesare implementarii proiectului.

 • 50. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.115/05.04.2012 privind finantarea de la bugetul local a Fotbal Club Politehnica Galati.

 • 51. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului “Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte A7 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 396 si A 21 aferent Asociatiei de proprietari nr. 881 din municipiul Galati” si a resurselor financiare necesare implementarii proiectului.

 • 52. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului “Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte L aferenta asociatiei de proprietari nr. 306 din municipiul Galati” si a resurselor financiare necesare implementarii proiectului.

 • 53. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu cu destinatia de unitate de invatamant a apartamentului nr.15 din bl. S9 situat in Galati , str. Berlin nr. 11, transmiterea acestuia in administrarea Scolii gimnaziale nr.22 pentru o perioada de 5 ani si revocarea HCL nr.104/2012.

 • 54. Interpelari, interventii, cereri.

 • 55. Diverse

PREȘEDINTE, POPA F.

Buna ziua, cu permisiunea dvs. as vrea sa incepem sedinta ordinara a Consiliului Local de astazi.

In deschiderea sedintei, am sa-l invit pe Dl. Ionut Cepraga care a solicitat Consiliului Local posibilitatea de a se adresa.

DL.MIHAI ALIN

Daca imi permiteti, o simpla imterventie inainte de Dl. Cepraga. Dumnealui e coordonator de campanie si as dori sa-i multumesc ca a raspuns invitatiei mele de a prezenta in plen o situatie privind cetul care se intentioneaza a fi construit la Galati,cu toate efectele care le poate produce asupra municipiului nostru. Rugamintea mea este sa-si exprime punctule de vedere care sunt foarte importante si, repet , cu un efect care ne atinge pe toti. Va multumesc.

PREȘEDINTE, POPA F.

Da si eu multumesc si fac un apel la dvs.pentru a pastra un climat de liniste in sala, pentru a putea audia in conditii optime punctul de vedere pe care o sa ni-l prezinte Dl. Cepraga. Va rog.

DL. CEPRAGA IONUT

Buna ziua si va multumesc foarte mult pentru aceasta oportunitate. Asa cum stiti organizatia noastra este deosebit de ingrijorata de perspectivele acestui proiect pe care noi il consideram pagubos pe toate planurile. Am sa incep, foarte pe scurt, cu considerentele de mediu. Acest proiect, asa cum probabil stiti, presupune ca gramada de cenusa rezultata in urma arderii carbunelui sa fie descoperita, sa fie expusa factorilor de mediu, astfel vor exista, in mod cert, emisii din depozitare. De asemenea, o alta ingrijorare este cea referitoare la poluarea directa a aerului din emisii. Astfel ,conform studiului de mediu realizat chiar pentru aprobarea proiectului, rezulta ca termocentrala va emite 581 de tone pe ora ceea ce este o suma greu de imaginat pentru oricine. De asemenea vor exista modificari in Dunare pentru a putea facilita accesul barjelor cu carbune, va fi un trafic de barje care vor transporta milioane de tone de carbune pe durata celor 30 de ani de exploatare, de operare a termocentralei si, de asemenea, ne ingrijoreaza faptul ca studiul de impact asupra mediului a ocolit anumite emisii, anumiti parametri, precum emisiile de mercur si cele de fluor care exista in cadrul oricaror asemenea termocentrale. Toate aceste elemente de mediu, impreuna cu pagubele pe parte de sanatate pe care acest proiect le-ar presupune si pe care noi le-am semnalat acum o luna intr-un studiu conform caruia anual, aproximativ 45.000 de zile de boala ar rezulta din acest proiect, inclusiv 40 de cazuri de moarte prematura anual, aceste costuri de sanatate impreuna cu cele de mediu reprezinta externalitati ale proiectului respectiv, costuri care nu vor fi suportate nici de firma ENEL si nici de clientii acestora si aceste costuri revin in bugetul familiilor, in bugetul oamenilor de zi cu zi, indirect. Iarasi, datorita gradului de tehnologizare, destul de mare al acestei termocentrale, locurile de munca oferite vor fi in numar mic undeva pana in 200 de locuri de munca, deci nici din acest punct de vedere nu este un avantaj semnificativ comparat cu pagubele de mediu si de sanatate, dar pe de alta parte tehnologia folosita este destul de slaba cat sa se incadreze in mod discutabil in limitele maxim admise. Spre exemplu, proiectul se incadreaza in stadardele BREF din 2006, se incadreaza la limita superioara a parametrilor, noi consideram ca ar trebui sa ia in calcul standardele BREF ce urmeaza a intra in vigoare in 2014. De ce spun acest lucru? Pentru ca termocentrala ar urma sa produca efecte timp de 30 de ani si atunci raportarea ar trebui sa se faca pentru viitor si nu pentru trecut.Organizatia noastra a lansat la inceputul saptamanii acesteia un studiu prin care arata felul in care Romania poate face trecerea catre un sistem energetic curat, axat in jurul energiei din surse regenerabile si cum poate treptat sa inlocuiasca energia pe baza de carbune, precum si energia nucleara.Am la mine mai multe copii ale acestui raport ; se cheama “Revolutia energetica” si le voi inmana cu bucurie tuturor celor interesati.Ne-am bucurat foarte mult, luna trecuta, cand am vazut in presa ca Dl Primar Marius Stan a luat atitudine in directia proiectului celor de la ENEL, iar pe de alta parte ne-a intristat foarte mult faptul ca, in luna iulie a acestui an, administratia Parcului Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior a hotarat sa acorde aviz favorabil proiectului, desi de la avizul anterior, care era nefavorabil, nu au existat schimbari in proiect. Nu ne explicam cum lucrul acesta a fost posibil. Atat timp cat inca mai este de obtinut acordul de mediu pentru acest proiect, precum si autorizatia de construire noi speram ca,inca, mai avem cum sa influientam acest proiect si cumva sa nu aiba loc, sa gaseasca in el ,sau orice alt investitor solutii mai favorabile pentru oras si pentru noi. Va multumesc frumos.

DL. MIHAI ALIN

Multumesc si eu Domnule Cepraga ca ati acceptat invitatia mea. .Stimati colegi aveti un material, l-am pus eu personal pe ordinea de zi, exista niste date privind emisia de noxe si asa mai departe, daca sunteti amabili sa va aplecati un pic vederea asupra lui, ca e destul de bine pus la punct. Va multumesc foarte mult, domnule presedinte.

PREȘEDINTE, POPA F.

As vrea sa va reamintesc si sa va rog sa apelati la presedintele de sedinta cand doriti sa folositi microfonul.

DL. BUGEAG GHEORGHE

Salut interventia dvs., dar vizavi de tot consiliul o gasesc inutila, pentru ca toti colegii din consiliu au fost de acord ca acest proiect sa nu se implementeze la Galati. Lasand la o parte partea de mediu, e si partea de cost. Carbunele nu se afla pe malul Dunarii. Carbunele trebuie adus de undeva si costa ,atunci este cu atat mai ineficienta o asemena sursa de energie pentru Galati. Toti colegii consilieri si ,acest proiect care nu stiu de unde a aparut de prin ziare, pur si simplu am fost revoltati ca vrem sa transformam Galatiul intr-un oras al fumului si al negrului si asa mai departe.Eu va multumesc inca o data. E bine ca ne-ati atras inca o data atentia, dar e inutila vizavi de ceea ce gandim noi. Multumesc.

PREȘEDINTE, POPA F.

Va multumesc domnule consilier. Dl Primar vrea sa aiba un punct de vedere.

DL. PRIMAR MARIUS STAN

Multumesc si eu pentru punctul de vedere expus. Vroiam sa spunem ca noi am dat aviz favorabil unui partid ecologist pentru a face, a efectua un referendum exact pe aceasta tema. Sper ca galatenii sa constientizeze pericolul pe care il reprezinta implementarea unui astfel de proiect si sa trateze cu toata seriozitatea referendumul pe care il va initia partidul respectiv, nu-i dau numele ca sa nu se interpreteze, suntem in campanie. Multumesc.

PREȘEDINTE, POPA F.

Va multumesc. Va propun sa incepem sedinta noastra de astazi. Si eu vroiam sa adresez multumirile noastre pentru colegul nostru care a avut aceasta interventie, Dl. Ionut Cepraga. Si as incepe supunand aprobarii dvs. procesele verbale pentru sedintele pe care le-am avut in ultima perioada, respectiv procesul verbal al sedintei din 18 octombrie, din 8 noiembrie si din 14 noiembrie; am avut o sedinta ordinara si doua sedinte de indata; procesele verbale ale acestor sedinte propun sa le votam in bloc, pentru a putea intra in ordinea de zi. Va rog, cine este pentru, impotriva, abtineri? Aceste procese verbale ale sedintelor au fost aprobate. In legatura cu ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului din data de 22 noiembrie, as vrea sa va fac cunoscut ca va propun ca proiectul de hotarare de la punctul 32, cel referitor la acordarea titlului “Premiul municipiului Galati”,avand in vedere ca sunt buletine de vot,sa-l trecem la pozitia 54 si in felul acesta sa putem vota pe buletinele de vot la sfarsitul sedintei noastre, pentru a nu intrerupe si a nu avea puncte moarte in desfasurarea sedintei si, de asemenea, as vrea sa va anunt ca avem punctul 45 “Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru examenul de management la Teatrul Dramatic “Fani Tardini” a fost retras, va intra in sedinta urmatoare.Va rog domnule Bugeag.

DL. BUGEAG GHEORGHE

Domnule presedinte, in sedintele de consiliu ordinare anterioare,a fost un proiect de hotarare vizavi de parteneriatul prin care Primaria s-a angajat cu Societatea Scriitorilor “Costache Negri” cu privire la un festival de poezie contra unei sume de 7000 de lei .Inexplicabil, a fost retras de la sedintele anterioare si v-as ruga, sa fiti de acord sa faceti propunerea de a introduce acest proiect de hotarare pe ordinea de zi, sa discutam pe marginea lui si sa-l votam. Multumesc.

PREȘEDINTE, POPA F

Da, mi-aduc aminte de acel proiect de hotarare; era vorba de o alocare de 7000 de lei pentru sustinerea acestui festival. Eu stiu ca toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local au dat aviz favorabil pentru acest proiect de hotarare. Banuiesc ca toti colegii nostrii isi reamintesc de acest proiect de hotarare si va propun completarea ordinii de zi cu acest proiect de hotarare.Daca sunteti de acord, va rog. Pentru, impotriva, abtineri? A fost adoptata aceasta completare a ordinii de zi. Vreau sa va fac cunoscut ca sedinta ordinara a Consiliului Local de astazi este statutara. Participa 21 de colegi consilieri sunt absenti motivat dl. Dobrea Victor, dl. Cristache Catalin,dl. Cosca Radu si Dl. Rainea Nicolae, iar colegii nostri din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu, Poalelungi Catalin si Ene Constantin au demisionat, astazi vom lua act de incetarea mandatelor de consilier, chiar pe ordinea de zi a sedintei. Deci sedinta noastra este statutara si va propun ca pe ordinea de zi prezentata cu acele completari si modificari pe care vi

le-am propus sa intram pe ordinea de zi.Daca sunteti de acord?

Cine este pentru?          - 21 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 21 de voturi “pentru”, ordinea de zi a fost aprobata.

Intram in ordinea de zi.

La punctul 1 avem un “Proiect de hotarare privind incetarea mandatului unui consilier local”. Daca sunt interventii, comentarii? Daca nu supun votului proiectul de hotarare spre aprobare.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat .

La punctul 2 avem “Proiect de hotarare privind incetarea mandatului celuilalt consilier local”. Daca sunt comentarii, interventii? Va rog, Domnule Primar.

DL. PRIMAR MARIUS STAN

Eu vroiam sa le multumesc celor doi consilieri, dl. Ene si Dl. Catalin Poalelungi. Desi au avut un scurt mandat, cel putin pentru eleganta cu care

s-au retras, din, probabil, motive personale, dar le multumesc pentru eleganta de care au dat dovada, pe parcursul celor putine sedinte la care au participat.

PREȘEDINTE, POPA F

Va multumesc, Domnule Primar. Deci la punctul al doilea “Proiect de hotarare privind incetarea mandatului unui consilier local”.

Daca sunt interventii, comentarii? Daca nu supun votului proiectul de hotarare spre aprobare.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat .

V-as ruga ,secretariatul sa consemnati ca, si proiectul de hotarare nr.1 a fost adoptat tot cu 20 de voturi , colegul nostru, Mihai Alin, intre timp, a parasit sala.

La punctul 3 avem “Proiect de hotarare privind cooperarea municipiului Galati cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale in domeniul serviciilor de tehnologia informatiei si de comunicatii”.

Daca sunt interventii, comentarii? Il rugam pe colegul nostru, Dl. Vlaicu Aurelian, Administratorul public al municipiului Galati sa informeze pe cei prezenti in sala in legatura cu acest proiect de hotarare.

DL. VLAICU AURELIAN

Buna ziua. Este vorba de un Protocol necesar pentru dezvoltarea sistemului de monitorizare a traficului, ajuta ,in sensul asta, reteaua de comunicatie a STS-ului pentru ca sa economisim, sa investim in fibra optica. Acesta este motivul pentru care exista Protocolul , in momentul de fata incheiat, si, de asemenea, ne vor ajuta si cu retea guvernamentala TETRA, pentru comunicatii speciale in situatii de urgenta, pentru Comitetul pentru situatii de urgenta local, precum si pentru situatiile pe care le vom avea in caz de dezapezire si alte chestiuni; o platforma de comunicatii care este cea care rezista sau functioneaza oricand cu celelalte cai de comunicare. Multumesc.

PREȘEDINTE, POPA F

Va multumesc. Daca exista alte comentarii? Daca nu va supun votului proiectul de hotarare nr.3.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat .

La punctul 4 avem “Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Aleea Cedrilor unei artere de circulatie de pe raza municipiului Galati”.

Sunt interventii? Daca nu, va supun votului proiectul de hotarare asa cum a fost prezentat.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

La punctul nr. 5 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea sumei ce trebuie achitata pentru trim. II,III si IV-2012, de catre SC Apaterm SA Galati, pentru utilizarea bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Galati”.

Daca sunt interventii, intrebari? Daca nu va supun votului proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul nr. 6 avem “Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013”.

Daca exista interventii, intrebari?

Mi -as permite sa fac aici o subliniere vizavi de nivelul taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013 si sa incercam sa clarificam acest subiect. Acel coeficient de 3,8% care se adauga pentru corectarea impozitelor si taxelor locale din 2012 este cel stabilit de Legea 571 a Codului Fiscal, este o lege pe care si Consiliul Local Galati trebuie sa o prevada in acest proiect de hotarare; nu s-au modificat, au ramas la acelasi nivel, doar se corecteaza cu aceasta rata a inflatiei stabilita de INS. Daca sunt comentarii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este impotriva?

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul nr. 7 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat, aprobat prin HCL nr. 307/2008”.

Daca sunt comentarii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 8 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale pentru sustinerea activitatii de ecarisaj, aprobat in anexa la HCL nr. 640/22.12.2009”.

Daca sunt comentarii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 9 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si procedurilor necesare organizarii concursului la Cantina de Ajutor Social Galati, pentru functia de director”.

Aici exista un amendament pe care as vrea sa-l luam in discutie in aceasta sedinta. Avand in vedere numarul restrans de angajati la aceasta unitate,mi se pare ca titulatura de director la o cantina de ajutor social este foarte pretentioasa si propun sa inlocuim acest termen cu “administrator” pentru cantina si sa revedem acele criterii minime pe care trebuie sa le dovedeasca la ocuparea postului, pentru ca acele impuse in actuala formula, daca le-ar indeplini, administratorul ar putea sa candideze foarte bine pentru un post de manager la o institutie care sa aiba 1000 de angajati. Cu acest amendament propun votului, daca nu sunt alte interventii si cereri, propun votului dvs,. proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 10 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.420/01.09.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Chiric Alexandru, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 16,70 mp si suprafata de 13,58 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 19 ani si 7 luni, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 13,58 mp la 3,22 mp”.

Aici vreau sa fac o precizare ca, la toate celelalte proiecte de hotarari care urmeaza, dupa refacerea documentatiilor cadastrale au aparut aceste modificari de suprafata si o fac acum la inceput pentru a nu sublinia acest lucru la fiecare proiect de hotarare.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este impotriva?

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 11 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.187/17.03.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Ionita Dan, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 16,70 mp si suprafata de 13,58 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 27 ani si 5 luni, incepand cu data de 01.04.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 13,58 mp la 3,22 mp”

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul nr. 12 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.185/17.03.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Mitrea Constantin Viorel, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 30,51 mp si suprafata de 24,81 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 18 ani si 2 luni, incepand cu data de 01.04.2005, cu specialitatea O.R.L., amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson II, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 24,81 mp la 5,88mp”.

Daca sunt interventii? Daca nu, supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul nr. 13 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.425/01.09.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, doamnei Nistor Roxana, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 25,44 mp si suprafata de 20,69 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 25 ani, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 20,69mp la 4,90 mp”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 14 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.411/01.09.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, domnului Boazu Teodor George, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 25,44 mp si suprafata de 20,69 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 37 ani, incepand cu data de 01.09.2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat in imobilul Centrul de Diagnostic si Tratament, troson I, etaj II, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 20,69 mp la 4,90 mp.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 15 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 209/17.03.2005, privind concesionarea fara licitatie publica, doamnei Rata Iamandica, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 14,18 mp si suprafata de 45.04 mp reprezentand cota parte de 7 ani,incepand cu data de 01.04.2005, cu specialitatea medicina generala(de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr. 7,8,24,32,33, situat in Galati, str. Brailei nr. 236,parter, bloc E6”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 16 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL 121/2011 referitoare la aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar contractat”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 17 avem “Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2012”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs proiectul privind rectificarea bugetului.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 18 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Sogitour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 19 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Relajcar SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 62 si 64 din municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 20 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Transcris SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 60 din municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 21 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Transdan SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 61 din municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 22 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Comsamo SRL pentru prestarea

serviciului de transport public local de persoane pe traseul 63 si 77 din municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 23 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Badilas Com SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 24 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Andry SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 68 din municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?

 • - 19 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi

Cu 19 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat, intre timp Dl. Dr. Bugeag a iesit.

La punctul 25 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC ACJ Globe Tour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 79 si 84 din municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 26 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2013 de catre SC Transurb SA pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 27 avem “Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2013 de SC Gospodarire Urbana SRL Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 28 avem “Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2013 de catre SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati”. Daca sunt interventii? Va rog Dl. Doctor.

DL. BUGEAG GHEORGHE

Este bine sa facem precizarea asupra stabilirii redeventei. Problema este ca redeventa este cea de acum un an la care se adauga rata inflatiei. Deci nu e o modificare exceptionala a redeventei, ci pur si simplu se adauga rata inflatiei.Asta e tot.

PREȘEDINTE, POPA F

Va multumesc pentru completare, domnule Bugeag.Daca sunt alte interventii? Daca nu supun votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 29 avem “Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, str. Stiintei nr.26, aflat in domeniul public al municipiului Galati, in administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru, din unitate de invatamant in spatiu cu alta destinatie, precum si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Local, dupa obtinerea avizului conform al Ministerului Educatiei”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 30 avem “Proiect de hotarare privind preluarea imobilului situat in Galati, str. Traian nr.246, din administrarea Colegiului Tehnic Radu Negru in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din unitate de invatamant in sediu al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 31 avem “Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului situat in Galati, str. Traian nr. 246, din domeniul public al minicipiului Galati si administrarea Consiliului Local, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pe o durata de 20 de ani”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este impotriva?

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Sarim peste punctul 32 si il vom face in final.

La punctul 33 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal cu familiile evacuate din imobilele restituite in natura care au acces la o locuinta sociala, conform HCL nr.142/11.05.2010, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 34 avem “Proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic al unor spatii comune situate la parterul blocurilor S10 si S14-cartier Dimitrie Cantemir,in locuinte”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       -  0 voturi

Cine se abtine?            -  0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

La punctul 35 avem “Proiect de hotarare privind preluarea din concesiunea SC Apaterm SA in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public si aprobarea listei bunurilor care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii catre Societatea Calorgal SA”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 36 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contractul de delegare catre SC Apa Canal SA Galati, aprobat prin art.4 la HCL nr.310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 37 avem “Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in Galati, str. A.I. Cuza nr. 30 Directiei Naționale Anticoruptie -Serviciul Teritorial Galati”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 38 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei”.

Daca sunt interventii? Va rog dl. Gavan.

DL. GAVAN EUGEN

Domnul presedinte tinand cont de importanta acestui punct de pe ordinea de zi...

PREȘEDINTE, POPA F

Va rog sa repetati la microfon si sa aveti un ton al vocii cum ne-am hotarat.

DL. GAVAN EUGEN

Deci as ruga initiatorul , tinand cont de importanta acestui punct ; practic este o schimbare dupa 12 ani a unor anumite obiective in structura functional organizatorica a Primariei Municipiului Galati lucru pe care l-am ridicat de mai multe ori. Deci as ruga initiatorul sa prezinte in special pentru presa si auditoriu coordonatele generale ale acestei noi organigrame.

DL. VLAICU AURELIAN

Foarte pe scurt am sa incerc sa prezint. Este vorba, in primul rand, de principiul de functionare in a elimina niste blocaje, niste suprapuneri intre directii. Am sa va dau un singur exemplu si am sa va spun despre Gestiunea patrimoniului. In prezent Gestiunea patrimoniului municipalitatii se imparte intre 4 servicii sau directii din Primarie: avem Serviciul Cadastru, avem Serviciul de Concesionari, Inchirieri,avem Directia de Fond Locativ si, pe langa astea, mai avem Directia Juridica ce , de cele mai multe ori, nu colaboreaza in sensul asta pentru a pune la dispozitie datele. Drept urmare cunoastem cu totii si stiti mai bine decat mine situatiile care sunt astazi cu privire la patrimoniu.Acesta este doar un exemplu. Ca si idee de baza a fost structurarea in 4 directii generale, astfel incat din punct de vedere al conducerii si al raspunderii in fata conducerii Primariei, sa nu existe decat 4 functii mari de conducere.

Sub acestea s-au structurat pe criterii de dezvoltare urmatoarele directii: O Directie Generala de Dezvoltare, care va avea ca si atributii stabilirea unei strategii, atragerea de fonduri prin Directia de Fonduri Europene, tot acolo se regaseste si noua Directie de Patrimoniu in care s-au comasat toate cele 4 servicii despre care vorbeam; O Directie de Parteneriat Public Privat, care apare, sa zic asa ca o noutate,prima din ele, pentru ca e nevoie si de asa ceva pentru dezvoltarea orasului: O Directie Generala Economica, pentru ca atunci cand vorbesti de dezvoltare e nevoie sa stii ce bani ai la dispozitie. Noutate iarasi este ca Directia de Impozite si Taxe trece in subordinea acestei Directii Generale Economice pentru a avea o unitate din punct de vedere economic: o a treia Directie Generala de dezvoltare este cea de Lucrari si Infrastructura cea care se va ocupa practic din momentul in care ai o strategie, ai o gandire, o viziune si stii pe ce bani te bazezi de implementarea proiectelor; iarasi, ca o noutate in momentul de fata, dirigintii de santier, cei care se ocupa de lucrarile din Primarie, erau raspanditi in diverse directii si servicii vor fi toti intr-un singur loc si vor sti ce vor avea de facut. Exista o Directie Generala de Servicii publice in care se vor regasi toate serviciile pe care municipalitatea trebuie sa le ofere cetatenilor si, aici, vorbim de Directia Sisteme Informatice de Aparare Civila, Directia de Relatii cu publicul care, in momentul de fata e deficitara, in cadrul careia vom dezvolta ghiseul unic. Exista un Departament de Management al calitatii care va tebui sa puna la punct circulatia si circuitul hartiilor in Primarie, dar si hartiile care pleaca din Primarie catre cetatean, sa se stie clar in fiecare moment unde se afla fiecare hartie si exista Institutia Arhitectului Sef care , conform legii, trebuie sa fie prevazuta. Asta este principala viziune,sau gandire, sau motivatie pentru care am structurat aceasta organigrama. De asemenea tebuie sa mentionam faptul ca toate persoanele din momentul de fata care sunt, isi gasesc in continuare locuri de munca, deci nu am facut restructurari din punctul acesta de vedere. Este o restructurare doar din punct de vedere a eficientei, astfel incat Primarul, fata de vechea organigrama, sa nu fie nevoit sa apeleze sau sa discute cu douazeci de persoane, organigrama veche fiind “imprastiata” pe orizontala.

Cam asta este pe scurt viziunea si din ce punct de vedere am gandit aceasta organigrama. Desigur, daca mai aveti alte intrebari, eu va stau la dispozitie.

PREȘEDINTE, POPA F

Daca sunt alte interventii. Daca nu cu permisiunea dvs. o sa adresez eu initiatorului un amendament prin care solicit ca Directia de Asistenta Sociala si Servicii Publice sa ramana in cadrul Directiei Generale de Servicii Publice, avand in vedere ca Legea 293/2011 a asistentei sociale statueaza la art. 112 si art.13 pentru orasele si municipiile de resedinta, existenta acestor directii de specialitate, motiv pentru care, avand in vedere si proiectele in derulare, precum si toate realizarile acestei directii de- a lungul timpului, cred ca sunt cunoscute de toti colegii nostri si de mass media, sa facem cuvenitul amendament in organigrama privind inlocuirea pozitiei cu Serviciul Public de Asistenta Sociala ramanerea Directiei de Asistenta Sociala, cu acceptul initiatorului si cel de-al doilea amendament as vrea sa introducem in organigrama personalul pentru sectia municipala a Bibliotecii “V.A.Urechia” care a fost o investitie a Consiliului Local , am creat o filiala a Bibliotecii “V.A. Urechia", dar, in momentul de fata, nu poate sa functioneze, pentru ca nu avem personalul cu care sa incepem activitatea si v-as ruga, Domnule Primar, sa acceptati cele doua amendamente pe care

le-am propus ca sa le includem in organigrama. Va rog.

DL. PRIMAR MARIUS STAN

Da, sunt de acord cu cele doua mentiuni, Serviciul de Asistenta Sociala se transforma in Directie, mentinand aceleasi compartimente in subordine,nu schimba cu nimic datele problemei, pentru ca organigrama sa treaca in forma asta cu amendamentele expuse. Multumesc.

PREȘEDINTE, POPA F

Ma vad nevoit sa mai fac o completare. Proiectul de hotarare suna asa: “Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului”.Inteleg ca statul de functii n-a putut fi prezentat?

DL. PRIMAR MARIUS STAN

Urmeaza sa fie prezentat.

PREȘEDINTE, POPA F

Deci aprobam acum doar organigrama? Deci supun votului colegilor nostri proiectul de hotarare cu cele doua amendamente pe care le-am mentionat.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

DL. PRIMAR MARIUS STAN

Vreau sa va multumesc pentru intelegere. Ati demonstrat inca o data ca doriti functionarea Primariei intr-un sens pozitiv. Cat despre faptul ca nu avem statul de functii, cu functiile trecute, trebuie sa stie toata lumea ca pentru cele patru pozitii de director general vom sustine concurs, asa incat nu puteam sa venim cu completarea de rigoare. Asta e si motivul pentru care nu s-a prezentat. Multumesc.

PRESEDINTE, POPA F

Va multumesc si eu. Continuam.

La punctul 39 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public “Ecosal”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 40 avem “Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Aleea Poienitei unei artere de circulatie.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 41 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea unor PUDuri”.

Daca sunt interventii?

Cele doua PUD-uri sunt: pentru Mandru Maria, in str. Arcasilor, nr.1, un PUD pentru 2 locuinte,teren aflat in proprietatea privata a solicitantului, la punctul 2 avem SC Avantul SCM, pe str.Brailei, nr.17,Complex Comercial Potcoava de Aur , PUD-ul priveste extinderea spatiilor de prestari servicii, iar la punctul 3, Emandache Nedelea si Emandache Teodor, pentru locuinta proprietate personala , pe un teren proprietate personala, pe str. Drumul viilor, CV 137, P2.

Daca sunt interventii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 42 avem “Proiect de hotarare privind atribuirea apartamentului nr. 3 ,Bl. S2, str. Berlin nr. 25, locuinta sociala, familiei

Tanasa Olga, evacuata din imobilul situat in str. Spiridon nr.38 si revocarea HCL 106/29.04.2010”.

Daca sunt interventii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 43 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL 616/22.12.2011 referitoare la reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru anul scolar 2012-2013, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca sunt interventii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 44 avem “Proiect de hotarare privind stabilirea masurilor si mecanismelor aplicabile in vederea recuperarii sumelor preluate de catre municipiul Galati conform OUG nr. 18/2009”.

Daca sunt interventii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?         - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

Punctul 45 “Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru examenul de management la teatrul Dramatic Fani Tardini” a fost retras de pe ordinea de zi.

La punctul 46 avem “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 3 si art.4 al HCL nr.447/27.10.2011 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Galati in vederea constituirii Asociatei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV”.

Daca sunt interventii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?             - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 47 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului “Bazin de inot de polo”, situat in municipiul Galati, b-dul Closca nr. 6”. Daca sunt interventii?

DL. GAVAN EUGEN

Cum a ramas cu procentele?

DL VLAICU AURELIAN

Conform ultimelor modificari legislative,o ordonanta de guvern, minim 30%, minim 30% trebuie sa fie contributia Consiliului Local.

PREȘEDINTE, POPA F

Deci valoarea devizului general estimativ de 37 de milioane, Consiliul Local ,ca sa aiba acest bazin acoperit de inot unde sa existe doua bazine unul

pentru inot si altul cu posibilitatea desfasurarii si a unor meciuri oficiale de polo va trebui sa cofinantam cu un coeficient minim de 30%, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Avand in vedere, ca aceasta intentie a noastra este mai veche, obtinusem o hotarare de guvern, in mandatul trecut pentru construirea acestui complex de bazine de inot,dar din pacate nu am reusit sa-l finantam niciodata, acum Guvernul Romaniei,prin Ministerul Dezvoltarii,si, respectiv, Compania Nationala de Investitii va include acest obiectiv ,dupa adoptarea acestei hotarari, dupa finantare a Consiliului Local Galati ,pe lista obiectivelor care vor primi finantarea in urmatorul exercitiu financiar.

Supun votului dvs. proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat.

La punctul 48 avem “Proiect de hotarare privind preluarea din domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetului Galati in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, a imobilului situat in str. Domneasca nr.56”.

Daca sunt interventii, sau daca Dl. Primar doreste sa spuna ceva.

DL. PRIMAR MARIUS STAN

Vreau sa multumesc Consiliului Judetean pentru intelegerea de care a dat dovada. Este de fapt primul pas pentru aprobarea trecerii imobilului, deja trecut in randul muzeelor, asa-zisul Centru de afaceri,trecerea acestui complex in patrimoniul nostru pentru a-l transforma in sediu de Primarie. Ni se pare a fi cea mai buna varianta, intrucat acolo, astazi sunt ridicati mai bine de optmii de metri patrati, cu posibilitatea de a mai ridica inca un etaj asa incat ne putem gandi in viitorul apropiat, dupa finalizarea lucrarilor la a avea absolut toate serviciile Primariei intr-un singur loc. Mai mult, ne dorim ca acest edificiu sa fie integrat in cea mai ramas din orasul vechi, fatada acestei cladiri, o cladire moderna va fi, in mod normal, dar fatada va fi cea dinainte de razboi, incercam sa o reproducem, astfel incat sa o incadram in randul cladirilor de patrimoniu de pe str. Domneasca care sunt si asa in numar foarte mic. Avem banii, trebuie spus ca avem banii pusi deoparte pentru un sediu. Asa cum se stie in martie expira contractul aici, probabil vom mai sta tot cu chirie in acest sediu unde, dupa cum se stie, platim 10.000 Euro pe luna. Multumesc.

PREȘEDINTE, POPA F

Va multumesc Dl. Primar. Daca mai sunt alte interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 49 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului “Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte C11,C12,D8 aferente Asociatiei de proprietari nr. 257 din municipiul Galati si a resurselor financiare necesare implementarii proiectului”.

Daca sunt interventii? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 50 avem “Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.115/05.04.2012 privind finantarea de la bugetul local a Fotbal Club Politehnica Galati”.

Daca sunt interventii? Aici trebuie spus ca respectivul club a facut cunoscut Consiliului Local ca isi asigura finantarea motiv pentru care, alocatia pe care am acordat-o initial a fost retrasa, pentru ca clubul a renuntat.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 51 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului “Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte A7 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 396 si A 21 aferent Asociatiei de proprietari nr. 881 din municipiul Galati” si a resurselor financiare necesare implementarii proiectului”.

Daca sunt interventii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?       - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 52 avem “Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului “Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte “L” aferent asociatiei de proprietari nr. 306 din municipiul Galati” si a resurselor financiare necesare implementarii proiectului”.

Daca sunt interventii, intrebari? Daca nu supun votului dvs. proiectul de hotarare in forma in care a fost prezentata.

Cine este pentru?

 • - 20 voturi

 • -  0 voturi

 • -  0 voturi


Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

La punctul 53 avem “Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu cu destinatie de unitate de invatamant a apartamentului nr.15 din bl. S9 situat in Galati , str. Berlin nr. 11, transmiterea acestuia in administrarea Scolii gimnaziale nr.22 pentru o perioada de 5 ani si revocarea HCL nr.104/2012”.

Daca sunt interventii? Aici pot sa spun ca am aprobat printr-o hotarare anterioara, un spatiu in cartierul “Dimitrie Cantemir” pentru organizarea unei gradinite. Din pacate hotararea de atunci nu a fost bine formulate, acordand acest spatiu Inspectoratului Judetean Scolar Galati care nu poate organiza o gradinita, iar acum am facut cuvenita rectificare, dam acest spatiu direct Scolii Gimnaziale care are posibilitatea sa organizeze aceasta gradinita in cartierul “Dimitrie Cantemir”.

Supun votului aprobarea proiectului.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva? - 0 voturi

Cine se abtine?            - 0 voturi

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Si acum propun sa ne intoarcem la punctul 32 “Proiect de hotarare privind acordarea titlului “Premiul municipiului Galati”.

La inceputul sedintei am primit cu totii buletinele de vot. V-as ruga sa va exercitati dreptul legal pe care il aveti si sa votati pe aceste buletine de vot, pentru acordarea premiilor municipiului Galati.

Rugam comisia de specialitate, pe presedintele comisiei sa faca aceasta exemplificare. Dl. Dr.Bugeag.

DL. BUGEAG GHEORGHE

Se stie ca anual se acorda aceste premii ale municipiului Galati. Premiile se acorda pe baza propunerilor venite de la unitatile respective care cunosc oamenii pe care-i propun si le trimit insotite de C.V.-uri, de activitatea acestora. Vedeti ca sunt o serie de olimpici la diferite discipline si care merita sa fie premianti ai municipiului Galati. De asemeni sunt niste cetateni a caror merite sunt incontestabile, ultimul venit pe lista este propunerea d-lui Ilie Zanfir pe care comisia a agreat-o. Este cea a prof. Barbu Leibovici care, a fost de-a lungul timpului profesor, dar si in Consiliul Local si care, imediat dupa revolutie, a deschis Scoala Postliceala “Carol Davilla”. Eu privesc lucrurile numai dupa ce a facut omul, nu are importanta ca scoala postliceala este o scoala privata; a scos cadre foarte bine pregatite; sunt in bune relatii cu Occidentul, mai ales cu Elvetia si asa cum unii au primit premiul ca cetatean de onoare si care, tot asa produceau universitati private, nu vad de ce colegii mei s-ar opune ca Dl. Barbu Leibovici, care implineste o varsta respectabila, 75 de ani, trebuie sa-i facem o bucurie sa primeasca din partea Primarului acest premiu. Asta e tot ce am avut de spus.

PREȘEDINTE, POPA F

Va multumesc. In completare mai sunt propuneri pentru studenti, la fel pentru sportivi merituosi. Principiile sunt aceleasi pentru un artist plastic, pentru o doamna doctor cu merite deosebite, motiv pentru care propun comisiei de numarare a voturilor sa isi faca datoria.

O sa rog presedinta comisei de numarare a voturilor sa ne prezinte rezultatul votului exprimat.

DNA. COCU DESILIA

Domnule presedinte,doamnelor si domnilor consilieri toate persoanele care au fost nominalizare pe buletinele de vot au fost votate in unanimitate, deci cu 20 de voturi “pentru” fiecare.

PREȘEDINTE, POPA F

Va multumesc.In aceste conditii va propun sa supun votul plenului Consiliului Local acest proiect de hotarare cu mentiunea ca toti cei care au fost nominalizati pentru acordarea premiului municipiului au indeplinit conditiile, drept pentru care, va rog, sa votam proiectul de hotarare.

Cine este pentru?          - 20 voturi

Cine este impotriva?

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

Cu 20 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat

Trebuie sa-mi fac autocritica. Acum, in finalul sedintei as vrea sa va rog sa tinem un moment de reculegere, ar fi trebuit la inceputul sedintei, dar, din pacate, toti eram foarte preocupati de aceasta sedinta, concentrati cu ordinea de zi, sa va propun sa tinem un moment de reculegere in memoria lui Traian Mandru care a fost si consilier local si subprefect de Galati, prefect de Galati, va rog. Va multumesc. Dumnezeu sa-l ierte.

Cu aceasta declar inchisa lucrarile sedintei ordinare de azi, 22.11.2012, va doresc in continuare o zi buna. La revedere.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Florin POPA

AVIZAT SECRETAR,

Grigore MATEI

INTOCMIT, Camelia NEOFIT