Hotărârea nr. 24/2012

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unor mijloace fixe aflate in concesiunea S.C. APATERM S.A. si diminuarea corespunzatoare a redeventei datorate de catre SC. APATERM SA pentru bunurile apartinand domeniului public concesionat

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.24

din 31 01 2012

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor mijloace fixe aflate in concesiunea S.C. APATERM S.A. si diminuarea corespunzatoare a redeventei datorate de catre S.C. APATERM S.A pentru bunurile apartinand domeniului public concesionat

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 30/30 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4950/17 01 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4952/17 01 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor mijloace fixe aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată de SC APATERM SA pentru bunurile concesionate aparținând domeniului public, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Anexa

La HCL 24/31 01 2012

PROPUNERI CASARI MIJLOACE FIXE

DOMENIUL PUBLIC, INLOCUITE PRIN PROGRAM DE MODERNIZARE PT/SC

I.

NR. CRT.

SECTOR PT / SC

DENUMIRE MIJLOC FIX

NUMAR INVENTAR

VALOARE INVENTAR (lei)

AN PIF

1

MICRO 20

Instalatie termica

214033

8333.42

1978

2

SC 36

Instalatie sanitara

214034

2270

1978

3

Instalatie electrica

214035

8444.82

1978

4

Instalatie electrica

217006

1046.63

1982

5

Instalatie termica AMC

217007

1247.94

1982

6

Tablou electric

313061

5.09

1982

7

Tablou electric

313062

5.09

1982

8

Tablou electric

313063

5.09

1982

9

Compresor incalzire

3211009

0.23

1977

10

Vas expansiune inchis 3150L

413816

71.95

1978

11

Vas expansiune inchis 3150L

413820

83.76

1978

12

Vas expansiune deschis

413821

30.09

1978

13

Vas expansiune deschis

413822

30.09

1978

14

Electropompa Cris 200

413825

7.38

1978

15

Electropompa Cris 200

413826

50.69

1978

16

Electropompa Sadu 65

413828

18.69

1978

17

Electropompa Sadu 65

413829

18.69

1978

18

Cutie comanda si alimentare

4150104

14852.19

1996

19

Cutie comanda si alimentare

4150106

14852.19

1996

20

Cutie comanda si alimentare

4150107

14852.19

1996

21

Regulator debit DN 150

4150102

43443.69

1996

22

MICRO 20

Instalatie electrica

213767

3778.96

1977

23

SC 38

Instalatie termica

213836

21893.92

1977

24

Instalatie sanitara

213837

1690.74

1977

25

Instalatie termica + sanitara

217012

2275.63

1982

26

Instalatie AMC

213768

180.25

1977

27

Compresor incalzire

311021

8.69

1977

28

Tablou semnalizare

311022

7.48

1977

29

Tablou semnalizare

311023

7.48

1977

30

Tablou capsulat

311032

117

1977

31

Tablou comanda

311033

9.53

1977

32

Tablou comanda

311034

9.53

1977

33

Tablou comanda

311035

9.54

1977

34

Vas tampon 5000L

411566

67.63

1977

35

Vas expansiune inchis 3150L

411567

67.99

1977

36

Rezervor tampon deschis

411582

41.84

1977

37

Electropompa Cris 200

411583

30.61

1977

38

Electropompa Cris 200

411584

30.61

1977

39

Pompa adaos Sadu 65x3

411585

11.08

1977

40

Pompa adaos Sadu 65x3

411586

11.08

1977

41

Electropompa Cris 65

411587

5.63

1977

42

Electropompa Cris 65

411588

5.72

1977

43

AUREL VLAICU

Instalatie termica

214079

5931.41

1979

44

SC 70

Instalatie sanitara

214080

1284.71

1979

45

Instalatie electrica

214081

14236.04

1979

46

Separator namol DN 200

214082

34.63

1979

47

Separator namol DN 300

214083

46.04

1979

48

Vas hidrofor 4000L

413944

62.48

1979

49

Vas hidrofor 4000L

413945

62.48

1979

50

Rezervor deschis 4000 L

413948

31.3

1979

51

Rezervor deschis 4000 L

413949

31.3

1979

52

Electropompa CRIS 200

413946

52.1

1979

53

Electropompa SADU 65x3

413950

19.01

1979

54

Electropompa SADU 65x3

413951

19.01

1979

55

Pompa CRIS 200

418589

160.9

1992

56

Regulator temperatura

514097

12.17

1979

57

Regulator temperatura

514098

12.17

1979

58

Regulator direct temperatura

515346

12.26

1979

59

AUREL VLAICU

Instalatie sanitara

2190033

6558.09

1989

60

SC 74

Pompa AN 150

3190116

41.51

1989

61

Pompa AN 150

3190117

41.51

1989

62

Pompa CRIS 200

1405528

141.37

1993

63

Pompa SADU 50x5

3190118

17.73

1989

64

Pompa SADU 50x5

3190119

17.73

1989

65

Pompa AN 80

3190120

25.41

1989

66

Pompa AN 80

3190121

25.41

1989

67

Pompa AN 150

3190137

41.51

1989

AP

Electromotor 11kw

318369

787.26

1992

Electromotor 22 kw

3190115

14.63

1989

69

Electromotor 13 kwx1500

3190122

41.51

1989

70

Electromotor 13 kwx1500

3190123

41.51

1989

71

Electromotor 3 kwx3000

3190124

17.73

1989

72

Electromotor 3 kwx3000

3190125

17.73

1989

73

Electromotor 11 kwx1500

3190126

25.41

1989

74

Electromotor 11 kwx1500

3190127

25.41

1989

75

Vas expansiune inchis 4000L

3190132

4707.13

1989

76

Vas expansiune inchis 4000L

3190133

4707.13

1989

77

Rezervor deschis 6000L

3190134

1946.03

1989

Separator namol DN 300

3190135

93.56

1989

78

Separator namol DN 200

3190136

66.24

1989

79

Tablou electric general

3190138

11.04

1989

80

Electrocompresor ECR 350

3190192

152.98

1989

81

Regulator direct temperatura

515381

12.26

1979

82

Regulator direct temperatura

515394

12.13

1979

83

Instalatie termica ce cuprinde:

16325.93

84

SATURN

- vas exp. inchis 3000L = 1 buc

212145

1971

PT 1

- rezervor 4000L = 1bc

85

- separator namol CET = 2bc

86

- separator namol inc. DN 200 = 1bc

- conducte si armaturi

87

Tablou capsulat

17.17

88

Tablou capsulat

310614

17.17

1971

89

Pompa CRIS 200

310615

1.11

1971

Pompa CRIS 200

410579

1.11

1971

410580

1971

TOTAL


197891.31 lei

NR. CRT.

SECTOR PT / SC

DENUMIRE MIJLOC FIX

NUMAR INVENTAR

VALOARE INVENTAR (lei)

AN PIF

1

SATURN

Instalatie termica Instalatie termica ce

212408

145.22

1963

2

PT 2

cuprinde:

  • - pompe = 2bc

  • - conducte si armaturi

212151

3992.76

1972

3

MICRO 18

Instalatie termomecanica

2190037

124234.92

1989

4

SC 52

Instalatie sanitara

2190038

8861.11

1989

5

Instalatie electrica

2190039

7271.3

1989

6

Vas expansiune deschis

220255

3683.22

2001

7

Tablou capsulat inst. el.

311130

166.81

1980

8

Tablou capsulat inst. el.

311131

166.81

1980

9

Pompa CRIS 200

3190183

46.45

1989

10

Pompa CRIS 200

3190184

46.45

1989

11

Pompa SADU 65X4

3190185

91.15

1989

12

Pompa SADU 65X4

3190186

91.15

1989

13

Compresor fix

3190187

99.71

1989

14

Pompa LOTRU 50

3190188

25.96

1989

15

Separator namol DN 300

3190191

23.34

1989

16

Hidrofor 5000 L

414292

86.14

1982

17

Hidrofor 5000 L

414293

86.1

1982

Instalatie pentru ridicarea

18

MICRO 16

pres.

217275

237.83

1986

19

SC 18

Instalatie electrica

217276

21711.48

1986

20

Instalatie termica

217317

190655.41

1988

21

Conducte inst. SC 18

212259

4456.57

1967

22

Tablou dulap autom.

217277

574.49

1986

23

Separator namol DN 300

217278

85.36

1986

24

Instalatie automatizare

414809

45.21

1986

25

Pompa CERNA 65

414810

22.45

1986

26

Pompa CERNA 65

414811

22.45

1986

27

Pompa CERNA 65

414812

22.45

1986

28

Rezervor deschis 5000L

414816

1108.1

1986

29

Hidrofor 4000 L

414817

3206.57

1986

30

Hidrofor 5000 L

414818

3195.16

1986

31

Pompa CRIS 200

414819

77.17

1986

32

Pompa CRIS 200

414820

77.34

1986

33

Pompa SADU 50X6

414821

20.93

1986

34

Pompa SADU 50X6

414822

20.93

1986

35

Electrocompresor ECR 350

313147

102.52

1986

36

Sid. Vest

Instalatie termica

214119

11140.42

1979

37

SC 65

Instalatie termica

217233

497.73

1986

38

Instalatie sanitara

214120

1031.66

1979

39

Instalatie electrica Instalatie termica ce

214121

12264.41

1979

40

cuprinde:

  • - pompa CRIS 200

  • - separator namol DN 250

  • - separator namol DN 300

  • - vas expansiune inchis 4000L = 2bc

  • - vas expansiune deschis 4000L

  • - compresor

214113

9659.38

1979

41

Pompa recirc. LOTRU 50

413994

7.77

1979

42

Pompa recirc. LOTRU 50

413995

7.77

1979

43

Pompa LOTRU 80

414456

28.88

1983

44

Pompa CRIS 200

414528

72.83

1984

45

Pompa CRIS 200

418619

100.29

1992

46

Pompa adaos SADU 65x3

414705

21.4

1986

47

Pompa adaos SADU 65x3

414741

21.43

1986

48

Recipient hidrofor 4000L

414066

78.57

1981

49

Recipient hidrofor 5000L

414067

85.32

1981

1981

TOTAL

409813.33

III.

NR. CRT.

SECTOR PT / SC

DENUMIRE MIJLOC FIX

NUMAR INVENTAR

VALOARE INVENTAR

AN PIF

1

CENTRU I

Vas expansiune 4000L

Vas expansiune 4000L+

415031

2984.6

1989

PT Avantul

Compresor

415032

2984.6

1989

2

CENTRU II

Vas expansiune inchis 3150L

411429

58.41

1976

PT A

Compresor

310965

8.24

1976

3

MICRO 16

Vas expansiune inchis 4000L

414828

2641.17

1986

SC 19

Vas expansiune inchis 4000L

414829

2642.99

1986

Electrocompresor ECR 350

313148

99.04

1986

4

MICRO 18

Hidrofor 5000L

414023

82.96

1980

SC 51

Rezervor 4000L

414017

23.01

1980

Compresor

311140

99.71

1980

5

MICRO 18

Hidrofor 4000L

414652

2987.96

1986

SC 25

Hidrofor 4000L

414653

2987.96

1986

Hidrofor 5000L

414654

3097.78

1986

Vas expansiune inchis 4000L

313140

3856.97

1986

Vas expansiune inchis 4000L

313141

3856.97

1986

Electrocompresor

313134

103.79

1986

6

MICRO 18

Rezervor 4000L

414756

807.73

1986

SC 26

Rezervor 4000L

414757

807.73

1986

Recipient 3150L

414760

210.85

1986

Recipient 3150L

414761

210.42

1986

7

MICRO 19

Vas expansiune inchis 3150L Compresor - parte

413851

31.19

1979

SC 50

componenta din instalatie termica

214051

8.24

1979

8

MICRO 21

Vas expansiune inchis 5000L

414364

70.59

1983

SC 45

Vas expansiune inchis 5000L

414365

70.59

1983

Vas expansiune inchis 5000L

414366

70.59

1983

Rezervor metalic 5000L

414375

33.09

1983

Rezervor metalic 5000L

414376

33.09

1983

Electrocompresor

313075

102.88

1983

9

MICRO 21

Vas expansiune inchis 5000L

414637

2195.68

1986

SC 47

Vas expansiune inchis 5000L

414638

1960.21

1986

Vas expansiune inchis 5000L

414643

2195.68

1986

Vas expansiune inchis 5000L

414644

2195.68

1986

Electrocompresor

3190360

59.8

1998

10

SIDER. VEST

Hidrofor 5000L

414079

98.74

1981

SC 62

Hidrofor 4000L

414080

84.17

1981

11

MICRO 14

Hidrofor 4000L

414883

2651.59

1987

SC 71

Hidrofor 4000L

414884

2651.59

1987

Hidrofor 4000L

414885

2655.11

1987

Hidrofor 4000L

414886

3094.89

1987

Hidrofor 4000L

414887

3094.89

1987

12

MICRO 14

Hidrofor 4000L

414959

4260.87

1988

SC 72

Hidrofor 4000L

414960

4260.87

1988

Compresor

311127

95.8

1980

13

AUREL VLAICU

Vas expansiune inchis 4000L

411509

62.06

1977

SC 11

Electrocompresor

310994

91.87

1977

14

MICRO 38

Vas expansiune inchis

3150L=2bc-

212485

124.12

1974

SC 5

parte componenta din instalatie termica

Electrocompresor

312344

98.99

1984

Electrocompresor

310788

85.51

1974

15

MICRO 38

Vas expansiune inchis 3150L

411742

76.62

1972

SC 10

Vas expansiune inchis 3150L

411743

76.63

1972

Electrocompresor

311104

0.36

1978

16

MICRO 39

Hidrofor 3150L

411212

68.4

1975

SC 6

Hidrofor 3150L

411213

68.4

1975

Compresor - parte componenta din Instalatie termica

212903

85.51

1975

TOTAL 63367.19

IV.

Nr.

Crt.

An

PIF

Numar

Inventar

DENUMIRE F

SECTOR

T/SC

Valoare

Inventar

Valoare propusa Pentru casare

Observatii

RETEA TERMICA

PT R3

1

1986

217232

PORT

73324.11

6777

Amortizat

RETEA TERMICA

PT POLICLINICA

2

1990

217404

CENTRU II

21881.39

271.41

RETEA TERMICA

SC 111

3

1989

217400

PIATA

112016.51

11668.13

RETEA TERMICA

SC 113

4

1989

217321

PIATA

235342.77

122350.3

RETEA TERMICA

SC 16

5

1988

217312

MAZEPAI

305331

65334.43

RETEA TERMICA

SC 16

6

1988

217302

MAZEPAI

34031.31

6461.65

RETEA TERMICA

SC 19

7

1986

217209

MICRO 16

66910.15

2405.46

Amortizat

RETEA TERMICA

SC 51

8

1982

214255

MICRO 18

13675.7

1174.2

Amortizat

RETEA TERMICA

SC 53

9

1978

214022

MICRO 18

3319.67

151.9

RETEA TERMICA

SC 53

10

1980

214103

MICRO 18

2508.23

69.44

Amortizat

RETEA TERMICA

SC 35

11

1977

213454

MICRO 20

35716.38

3805.03

RETEA TERMICA

SC 35

12

1977

213452

MICRO 20

25468.09

724.77

Amortizat

13

1980

214123

RETEA TERMICA

SC 36

11589.93

229.56

Amortizat

MICRO 20

14

1982

214291

RETEA TERMICA    SC 44

MICRO 21

105563.57

23742.66

Amortizat

  • 15

  • 16

1998

1998

2190284

2190285

RETEA TERMICA    SC 5

MICRO 38

RETEA TERMICA    SC 5

MICRO 38

99329.91

50530.44

5671.58

1244.98

TOTAL

252082.5

V.

Lista mijloacelor fixe propuse sa treaca din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Galati

Nr. Crt.

Sector

PT/SC

Denumire mijloc fix

Numar inventar

Valoare

Inventar Lei

AN

PIF

Centru - 43190

1

PTP3

Pompa recirculatie LOTRU 65

3190402

35

1998

Pompa AQUAFIT 65.20.200A

3190403

923,22

1998

Pompa AQUAFIT 65.20.200A

3190404

923,22

1998

POMPA LOTRU 80

418613

44,88

1992

2

PT AVANTUL

Pompa CERNA 100

415026

35,52

1989

Pompa A/N 150/22 Kw

418101

41,51

1992

Total

2001,35

Centru POR

IT - 43110

1

PT P2

Tablou de forta 6 V

313038

41,91

1981

Total

41,91

Mazepa 1 - 43140

1

SC 14 bis

Electrocompresor ECR 350

3190442

1509,48

1998

Total

1509,48

Saturn - 43160

1

PT 0

Pompa AM 65-40-250/230

418271

50,42

1992

Total

50,42

Micro 18 - 43230

1

SC 26

Electrocompresor

313144

98,72

1986

Manometru direct

514912

23,03

1986

Total

121,75

Micro 21- 43260

1

SC 45

Pompa EPET 65

414387

39,45

1983

Pompa LOTRU 80

415146

13,34

1989

Total

52,79

Contorizari - 43610

1

Sursa dubla model 1-4 102 M

INTERFON 15 LUNI

313092

415161

76,96

290,06

1984

1989

Total

367,02

TOTAL GENERAL

4144,72

VI.

Nr.

crt.

Sector

PT/SC

Denumire mijloc fix

Numar inventar

Valoare Inventar (lei)

Valoare propusa pentru casare

An PIF

1.

SC 82

Retea termica Retea

217027

93329,47

5708,65

1983

SC 82

termica

217047

75261,18

12669,52

1983

2.

PT Doina

Retea termica

212253

6692,94

4015,76

1969

3.

SC 50

Retea termica

217041

73244,54

12769,38

1983

4.

SC 44

Retea termica

217026

87392,07

22841,04

1983

SC44

Retea termica

217251

6209,81

3104,91

1986

5.

SC74

Retea termica

217407

659678,47

46166,94

1991

6.

SC71

Retea termica

217409

233327,6

128330,18

1991

7.

SC72

Retea termica

217399

637759,7

78357,27

1989

TOTAL

313963,65

Președinte de ședință

Manoliu Mihai