Hotărârea nr. 209/2012

Modificarea si completarea anexei la HCL 270/28.07.2011 referitoare la preluarea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati din administrarea Inspectoratului Scolar Judetean in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.209

din 20 12 2012

privind: modificarea și completarea anexei la HCL 270/28 07 2011 referitoare la preluarea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati din administrarea Inspectoratului Scolar Judetean in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 230/17 12 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20 12 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.123 438/12 12 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 123 440/12 12 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea nr.10 294/29 10 2012 a Inspectoratului Școlar Județean Galați;

Având în vedere prevederile art. 112 alin.1 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL 270/28 07 2011, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea pr+ezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA A

La HCL 209/20 12 2012

Nr. crt.

DENUMIREA UNITATII DE INVATAMANT in anul solar 2012-2013

ADRESA (LOCALITATE)

1.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 GALATI

Galati, Str.Rosiori nr.12

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GALATI

Galati, Mazepa 2, Str.Romana nr.10, BI.E1, ap.65,66

2.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA DOAMNA" GALATI

Galati, Str.Domneasca nr.114

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "TWEETY' GALATI

Galati, Str.T.Vladimirescu nr.8

3.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 GALATI

Galati, Str.Universitatii nr.45

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.26 GALATI

Galati, Str.Dr.Carnabel nr.7

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT R.45 GALATI

Galati, Str.Domneasca nr.65

4.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 GALATI

Galati, Str.Constructorilor nr.14

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.40 GALATI

Galati, Str.Constructorilor nr.21,bl.B2, ap.1

5.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "IOAN NENITESCU" GALATI

Galati, Str.Ion Nenitescu nr.12

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF.STELIAN" GALATI

Galati, Tiglina 1, Str.Regiment 11 Siret nr.13, bl.I3, parter

6.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TEDI" GALATI

Galati, Str.Stelei nr.2

7.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 GALATI

Teren Galati, Str.Gh.Asachi nr.9 A

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 GALATI

Galati, Str.Lebedei nr.2

8.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.34 GALATI

Galati, str.Nufarului, Bl.S13, ap.39

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CIPRIAN PORUMBESCU" GALATI

Galati, Str.Nae Leonard nr.11, bl. C5 A, ap.20,21,23

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.20 GALATI

Galati, Str.Tecuci nr.160

9.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 GALATI

Galati, Tiglina 1, Str. Regiment 11 Siret nr.33

10.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI" GALATI

Galati, Str.Barbosi nr.27

Galati str. Oltului , bl.I2 Bap.3

11.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39 GALATI

Galati, Str.Odobesti nr.1 bis

12.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CODRUTA" GALATI

Galati, Micro 19, str.Costachi Conache nr.2 A

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA CAZIMIR" GALATI

Galati, str.Henri Coanda nr.20, Bl.U5, P +1E

13.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY STEP" GALATI

Galati, Str.Lăcatusilor nr.45

14.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MOTANUL INCALTAT" GALATI

Galati, str.Costachi Conache nr.2 C

Galati, Str.Brailei nr.205 bl. A5, parter

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "VOINICELUL" GALATI

Galati, Str.M.Sadoveanu nr.1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALICE" GALATI

Galati, Micro 21, b-dul Dunarea nr.27, Bl.D7, parter

15.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMIL RESSU" GALATI

Galati, Micro 38, str.Camil Ressu nr.1,bl. U1,U2 P+1E

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.29 GALATI

Galati, Filesti nr.15A

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 GALATI

Galati, str. Feroviarilor nr.14, Bl.E, P+1E

16.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CROITORASUL CEL VITEAZ" GALATI

Galati, Str.Drumul Viilor nr. 36 bis-38 bis, bl. U3-U4, P+1E

17.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ARLECHINO" GALATI

Galati, Str.Ionel Fernic nr.13 B

18.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ION CREANGA" GALATI

Galati, Str.Milcov nr.15

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.19 GALATI

Galati, Str.Milcov nr.50, bl. J1, parter, tronson 1-2

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.47 GALATI

Galati, Str. Victor Papilian nr.7

19.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" GALATI

Galati, Str.Brailei nr.205 bl. A5, parter

Bdul Dunarea nr.44, bl. B7, ap.39

Bdul Dunarea nr.20, bl. C5, ap.39

20.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI

Galati, Micro 18, Str.Brailei nr.226, bl.D5 parter

Galati str. Oltului nr.13,bl.D8A,parter

21.

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINESCU" GALATI

Galati, T iglina 1 , Str.Regiment 11 Siret nr.2

Galati, Tiglina 1, Str.Saturn nr.26

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.59 GALATI

Galati, Tiglina 1, Str.Saturn nr.26

22.

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GALATI

Galati, Micro 20, B-dul Dunarea nr.60

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.35 GALATI

Galati, Micro 20, B-dul Dunarea nr.60

23.

SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GALATI

Galati, Str.Gorunului nr.6 B

SCOALA GIMNAZIALA NR.9 GALATI

Galati, Str.Barbosi nr.35

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.44 GALATI

Galati, Str.Gorunului nr.6 B

24.

SCOALA GIMNAZIALA NR.7 GALATI

Galati, Str.Brailei nr.204

25.

SCOALA GIMNAZIALA “PETRE TUTEA” GALATI

Galati, Tiglina 3, Str.Lebedei nr.4

Str.Fagului nr.10

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "LIZUCA" GALATI

Galati, Tiglina 3, Str.Lebedei nr.4

26.

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" GALATI

Galati, Tiglina 3, Str.M.Sadoveanu nr.12

27.

SCOALA GIMNAZIALA “MIRON COSTIN” GALATI

Galati, Str.Alba Iulia nr.1-2 Str.Tecuci nr.160

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.10 GALATI

Galati, Str.Anghel Saligny bl. I5, ap.39 si bl. I4A ap.33

28.

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" GALATI

Galati, Str.Constructorilor nr.9

29.

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA" GALATI

Galati, Str.G-ral Al.Cernat nr.190

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MIHAELA" GALATI

Galati, Str.Tecuci nr.116

30.

SCOALA GIMNAZIALA NR.16 GALATI

Galati, Str.Ariesului nr.8

31.

SCOALA GIMNAZIALA NR.17 GALATI

Galati, Micro 19, Str.Costachi Conachi nr.2 B

32.

SCOALA GIMNAZIALA NR.18 GALATI

Galati, Micro 40, str.av.V.Craiu nr.2

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE MUNTEANU" GALATI

Galati, Micro 38, str.Camil Ressu nr.9 A

33.

SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA" GALATI

Galati, Str.Stelei nr.2

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.22 GALATI

Galati, Str.Anul Revolutiei nr.18

34.

SCOALA GIMNAZIALA NR.20 GALATI

Galati, Str.Traian nr.318

35.

SCOALA GIMNAZIALA NR.22 GALATI

Galati, Micro 19, str.Zidarilor nr.5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.14 GALATI

Galati, Micro 19, str.Zidarilor nr.5

36.

SCOALA GIMNAZIALA NR.24 GALATI

Galati, Str.Egalitatii nr.8

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.12 GALATI

Galati, Str.Dogariei nr.67

37.

SCOALA GIMNAZIALA NR.25 GALATI

Galati, Str.Basarabiei nr.25

38.

SCOALA GIMNAZIALA NR.26 GALATI

Galati, Str.Vadul Sacalelor nr.2

39.

SCOALA GIMNAZIALA NR.28 GALATI

Galati, Str.Rosiori nr.31

40.

SCOALA GIMNAZIALA NR.29 GALATI

Galati, Micro 19, Str.Strungarilor nr.7 A

41.

SCOALA GIMNAZIALA NR.33 GALATI

Galati, Str.Dr. Mihail Petrini Galatzi nr.1

42.

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" GALATI

Galati, Micro 39B, str.Traian Vuia nr.22

43.

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" GALATI

Galati, Micro 13B, Str.Feroviarilor nr.19 A

44.

SCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU" GALATI

Galati, Micro 18, Str.Oltului nr.8

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE MANTU" GALATI

Galati, Str.Brailei nr.184

45.

SCOALA GIMNAZIALA "SF.GRIGORIE TEOLOGUL" GALATI

Galati, Str.1 Dec.1918 nr.1 A

46.

SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII IMPARATI" GALATI

Galati, Str.Siderurgistilor nr.17 A

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.11 GALATI

Galati, Str.Siderurgistilor nr.17 A

47.

SCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN" GALATI

Galati, Str.Furnalistilor nr.3

48.

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI

Galati, Str.N.Balcescu nr.41

49.

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI

Galati, Str.Brailei nr.161 B

51.

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" GALATI

Galati, Tiglina 1, Str.Regiment 11 Siret nr.12-14

52.

LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALATI

Galati, Str.Oltului nr.24

53.

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI

Galati, Str.Brailei nr.134

54.

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN"

Galati, Str.Domneasca nr.97-99

55.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALATI

Galati, Str.Stadionului nr.33

56.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" GALATI

Galati, Str.Mihai Bravu nr.48 - internat scoala si teren aferent

57.

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALATI

Galati, Micro 19, Str.Strungarilor nr.31

58.

LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA GALATI

Galati, Str.Portului nr.57

59.

COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALATI

Galati, Str.Stiintei nr.119

Galati,str. Traian nr.203

Galati,str. Traian nr.246

Galati str. Stiintei nr.26

Galati str. Stiintei nr.28

60.

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" GALATI

Galati, Str.1 Dec.1918 nr.25

61.

COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" GALATI

Galati, Str.1 Dec.1918 nr.27

62.

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALATI

Galati, Str.Anghel Saligny nr.117

Galati, Str. Lunca Siretului nr.1 K

63.

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE GALATI

Galati, B-dul G.Cosbuc nr.225

64.

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALATI

Galati, Str.Domneasca nr.169

Galati, Str. Radu Negru nr.1

65.

COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC" GALATI

Galati, Str.Milcov nr.15

Galati, Str. Victor Papilian nr.10

66.

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALATI

Galati, Str.Milcov nr.13

67.

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALATI

Galati, Str.Metalurgistilor nr.4

68.

LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA" GALATI

Galati, Str.Constructorilor nr.25

Președinte de ședință

Popa Florin