Hotărârea nr. 176/2012

Modificarea si completarea anexei la HCL 616/22.12.2011 referitoare la reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru anul scolar 2012-2013, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ ___ _

H O T Ă R Â R E A nr.176

din 22 11 2012

privind: modificarea și completarea anexei la HCL 616/2212 2011 referitoare la reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru anul scolar 2012-2013, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 215/22 11 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 112 402/19 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112 404/19 11 2012, al Direcției Economice, Serviciului Evidența Patrimoniului și Serviciului Juridic;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.61 alin.2 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

h o t Ă r Ă ș t e

Art. 1— Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL 616/22 12 2011, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 176.doc

ANEXA B

La HCL nr.176/22 11 2012

RETEA SCOLARA 2012-2013

Nr . crt.

Adresa si denumirea unității de învățământ

cu personalitate juridică

Adresa si denumirea unității de învățământ

fara personalitate juridică (arondată)

Observații

1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1

Str.Rosiori nr.12, Mazepa I, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.6

Str.Romana nr.10, Bl.E1 Ap.65-66, Galati

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA DOAMNA"

Str.Domneasca nr.114, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MUGUREL"

Str.Traian nr.303, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "TWEETY"

Str.T.Vladimirescu nr.8, Galati

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7

Str.Universitatii nr.45, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.26

Str.Dr.Carnabel nr.7, Galati

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL NR.32

Str.Gamulea nr.40, Galati

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

Str.Domneasca nr.65, Galati

4

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9

Str.Constructorilor nr.14, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.40

Str.Constructorilor nr.21 bl.B 2 ap.1

5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "IOAN NENITESCU"

Str. Ion Nenitescu nr.12, Galati

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF.STELIAN"

Str.Regiment 11 Siret nr.2, bl.I3, Tiglina 1, Galati

6

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TEDI"

Str.Stelei nr.2, Galati

7

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

Str.Gh.Asachi nr.9A, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27

Str.Lebedei nr.2, Tiglina 3, Galati

8

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.34

str.Nufarului, B1.S13, Ap.39, I.C.Frimu, Galati

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CIPRIAN PORUMBESCU"

Str.Nae Leonard nr.7, Bl.C5 A, Ap.20-21-22, Galati,

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.20

Str.Tecuci nr.160, Galati

9

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

Str.Regiment 11 Siret nr.33, Tiglina I, Galati

10

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI"

Str.Barbosi nr.27, Galati

11

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39

Str.Odobesti nr.1 bis, Galati

12

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CODRUTA"

Str.Costachi Conache nr.2 A

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA

CAZIMIR" Str.Henri Coanda nr.20, Bl.U5

13

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY STEP"

Str.Lăcatusilor nr.45 A

14

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MOTANUL INCALTAT" str.Costache Conachi nr.2C

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "VOINICELUL"

Str.M.Sadoveanu nr.1, Galati

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALICE"

B-dul Dunarea nr.27, Bl.D7

15

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMIL RESSU"

str.Camil Ressu nr.5 si 9 bl. U1,U2, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.29

Filesti nr.15 A, Galati

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

Micro 13B ,str. Feroviarilornr.25, Bl.E, Galati

16

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CROITORASUL CEL VITEAZ"

Str.Drumul Viilor nr.36 bis, Bl.U3-U4, Galati

17

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ARLECHINO"

Str.Ionel Fernic nr.41, Galati

18

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ION CREANGA"

Str.Milcov nr.13 bis, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.19

Str.Milcov nr.50, bl. J1, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.47

Str. av. M.Zorileanu nr.13, Galati

19

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL"

Str.Brailei nr.205, B1.A5, Galati

20

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64

Str.Brailei nr.226, B1.D5, Galati

21

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINESCU"

Str.Regiment 11 Siret nr.41 A, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.59

Str.Saturn nr.26, Galati

22

SCOALA GIMNAZIALA NR.3

B-dul Dunarea nr.60, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.35

B-dul Dunarea nr.60, Galati

unitate arondata cu

01.09.2012

23

SCOALA GIMNAZIALA NR.5

Str.Gorunului nr.6B, Galati

SCOALA GIMNAZIALA NR.9

Str.Barbosi nr.35, Galati

unitate arondata cu

01.09.2012

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.44

Str.Gorunului nr.6, Galati

unitate arondata cu

01.09.2012

24

SCOALA GIMNAZIALA NR.7

Str.Brailei nr.204, Galati

25

SCOALA GIMNAZIALA "PETRE TUTEA"

Str.Lebedei nr.4, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "LIZUCA"

Str.Lebedei nr.4, Galati

Str.Lebedei nr.5, Bl.10A, Ap.1, Galati

unitate arondata cu

01.09.2012

26

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU"

Str.M.Sadoveanu nr.12, Galati

27

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"

Str.Alba Iulia nr.1-2, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.10

Str.A.Saligny nr.130, Galati

unitate arondata cu

01.09.2012

28

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE"

Str.Constructorilor nr.9, Galati

29

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

Str.G-ral Al.Cernat nr.190, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MIHAELA"

Str.Tecuci nr.116, Galati

30

SCOALA GIMNAZIALA NR.16

Str.Ariesului nr.8, Galati

31

SCOALA GIMNAZIALA NR.17

Str.Costachi Conachi nr.2, Galati

32

SCOALA GIMNAZIALA NR.18

str.av.V.Craiu nr.2, Galati

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE MUNTEANU" str.Camil Ressu nr.9A, Galati

33

SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

Str.Stelei nr.2, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.22

Str.Revolutiei nr.18, Galati

unitate arondata cu

01.09.2012

34

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

Str.Traian nr.318, Galati

35

SCOALA GIMNAZIALA NR.22

str.Zidarilor nr.5, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.14 str.Zidarilor nr.5, Galati

unitate arondata cu

01.09.2012

36

SCOALA GIMNAZIALA NR.24

Str.Egalitatii nr.8, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.12

Str.Dogariei nr.67, Galati

37

SCOALA GIMNAZIALA NR.25

Str.Basarabiei nr.25, Galati

38

SCOALA GIMNAZIALA NR.26

Str.Vadul Sacalelor nr.2, Galati

39

SCOALA GIMNAZIALA NR.28

Str.Rosiori nr.31, Galati

40

SCOALA GIMNAZIALA NR.29

Str.Strungarilor nr.7A, Galati

41

SCOALA GIMNAZIALA NR.33

Str.Ionel Fernic nr.5, Galati

42

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" str.Traian Vuia nr.22, Galati

SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Str.Traian nr.252, Galati

(penitenciar)

43

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Str.Feroviarilor nr.19A, Galati

44

SCOALA GIMNAZIALA "lULIA HASDEU"

Str.Oltului nr.8, Galati

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE MANTU"

Str. Brailei nr.184, Galati

45

SCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL GRIGORIE TEOLOGUL"

Str.1 Dec.1918 nr.1A, Galati

46

SCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII IMPARATI"

Str.Siderurgistilor nr.17 A, Galati

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.11

Str.Siderurgistilor nr.17 A , Galati

unitate arondata cu

01.09.2012

47

SCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"

Str.Furnalistilor nr.3, Galati

48

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

Str.N.Balcescu nr.41, Galati

49

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU"

Str.Brailei nr.161B, Galati

50

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA"

Str.Aleea Scolii nr.1, Galati

51

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

Str.Regiment 11 Siret nr.12-14, Galati

52

LICEUL TEORETIC "DUNAREA"

Str.Oltului nr.24, Galati

53

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI"

Str.Brailei nr.134, Galati

54

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN"

Str.Domneasca nr.97-99, Galati

55

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Str.Stadionului nr.5, Galati

56

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI"

Str.Mihai Bravu nr.48, Galati

57

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Str.Strungarilor nr.31, Galati

58

LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA

Str.Portului nr.57, Galati

59

COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

Str.Stiintei nr.119, Galati

60

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"

Str.1 Dec.1918 nr.25, Galati

61

COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

Str.1 Dec.1918 nr.27, Galati

62

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

Str.Anghel Saligny nr.117, Galati

63

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

B-dul G.Cosbuc nr.225, Galati

64

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA"

Str.Domneasca nr.169, Galati

65

COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC"

Str.Milcov nr.15, Galati

66

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

Str.Milcov nr.13, Galati

67

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

Str.Metalurgistilor nr.4, Galati

68

LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"

Str.Constructorilor nr.25, Galati

RETEAUA UNITATILOR DE INVATAMANT PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICA

Nr.crt.

Denumirea si adresa unitatii de inavatamant cu personalitate juridica

Denumirea si adresa unitatii de inavatamant fara personalitate juridica

Observatii

1.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “IULICA” str. Smardan nr.54 A

2.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “LYRA” str. Mihai Bravu nr.23

3.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “OMUL DE ZAPADA” str. Universitatii nr.12

4.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBI” str. Prunari nr.10

5.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “IOSIF” str. G.Cosbuc nr.30-34

6.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “NANY” str. Aleea Scolii nr.3

7.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALEXUTA” str. Unirii nr.30

8.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TOM & JERRY” str. Morilor nr.93

9.

SCOALA PRIMARA “CARMENS” Str. Agricola Cardas nr.1-3

10.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “CARMENS” Str. Agricola Cardas nr.1-3

11.

SCOALA PRIMARA “PITICOT” Bdul Otelarilor nr.25

12.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT” Bdul Otelarilor nr.25

13.

LICEUL TEORETIC “MARIN COMAN” Str. Domneasca nr.231

14.

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE CANTEMIR” GALATI Str. Saturn nr.26

Suspendare activitate temporar incepand cu 01.09.2012

15.

SCOALA POSTLICEALA “SF. VASILE CEL MARE” Str. Saturn nr.26

16.

SCOALA POSTLICEALA “CHRISTIANA” Str. Milcov nr.13

17.

SCOALA POSTLICEALA “INTELECTUM” Str. Otelarilor nr.25 bl.D9D

18.

SCOALA POSTLICEALA “CAROL DAVILA ”

Str. Oltului nr.28, bl. I1A, ap.1-3

Presedinte de sedinta Popa Florin