Hotărârea nr. 169/2012

Preluarea din concesiunea S.C. Apaterm S.A. in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public si aprobarea listei bunurilor care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii catre Societatea Calorgal SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.169

din 22 11 2012

privind: preluarea din concesiunea S.C. Apaterm S.A. in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public si aprobarea listei bunurilor care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii catre Societatea Calorgal SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:i84/i911 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22

11 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.109 144/14 11 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.109 146/14 11 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile 36 alin. 1, alin. 2 lit .” d”, al. 6 lit. a pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art.1 - Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Apaterm S.A. in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă lista bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu energie termica al municipiului care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii catre Societatea Calorgal S.A, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

SC APATERM SA IN INSOLVENTA SERVICIU CONTABILITATE

SITUATIA MIJLOACELOR FIXE CONCESIONATE, DE PRIMARIA GALATI

U DENUMIRE

MF NR INV

MF DENUMIRE

MF DATA P F

MF VAL INV

Centru I

1100000

CONSTRUCTIE CLADIRE PT.MODERN

01/08/1994

45885.23

Micro 16

1100001

CONSTRUCTIE CLADIRE SC 20 MC.1

01/01/1995

519589.12

Piata

1100002

CONSTRUCTIE CLAD.SC112

01/05/1995

225631.11

Aurel Vlaicu

1100003

CONSTRUCTIE CLADIRE SC74 AUREL

01/12/1989

510778.62

Piata

1100004

CONSTRUCTIE CLADIRE PT RAZBOIE

01/12/1989

293452.03

Micro 21

1100005

CONSTRUCTIE CLADIRE SC 49

01/12/1989

382307.39

Micro 18

1100006

CONSTRUCTIE CLADIRE SC 52 MC18

01/12/1989

591507.9

Mazepa 1

1100010

MAGAZIE SC14 MAZEPAI

01/03/1997

1248.89

Mazepa 2

1100011

MAGAZIE SC2 MAZEPAI

01/03/1997

4.35

Micro 20

1100012

MAGAZIE SC35 MC20

01/03/1997

3.84

Micro 19

110100

CLADIRE ST.CENTR.SC 31

01/12/1971

52.11

Micro 19

110100

MODERNIZARE C-TIE SC 31 MR.19

16/03/2009

88732.11

Micro 19

110102

CONST.CLD. TERMOF.SC-34 M-19

01/07/1971

7001.74

Micro 19

110102

MODERNIZARE ARHITECTURA CONSTRUCTIE SC 34

25/08/2011

363359.65

Micro 19

110106

CONST.AMENAJ TEREN IN.SAN.SC32

01/05/1970

5581.75

Micro 19

110106

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 32

14/03/2011

283888.1

Micro 19

110108

CONST.AMENAJ INS.SAN.SC-33 M19

01/08/1970

6958.87

Micro 19

110108

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 33

14/03/2011

232723.63

Micro 40

110110

MODERNIZARE C-TIE - SC 3 MR 40

16/03/2009

91337.25

Micro 40

110110

CONST.CLAD.SC-3 MICRO-40 ET-II

01/10/1972

3646.21

Micro 40

110112

CONST.CLAD.SC-1 MICRO-40

01/11/1971

321.94

Micro 40

110114

CONST.CLAD SC-2 MICRO-40

01/11/1971

3438.38

Mazepa 1

110115

CLADIRE SC-14 MAZEPA

01/07/1969

473.01

Mazepa 1

110118

CLADIRE SC-15 VECHI

01/09/1966

520.43

Tiglina 1 - Saturn

110120

CONST.CLADIRE PT 0 TIGLINA 1

01/05/1971

2503.29

Tiglina 1 - Saturn

110121

CONSTR.CLADIRE PT1 TIGLINA-I-

01/05/1971

1873.85

Tiglina 1 - Saturn

110122

CONSTR.CLADIRE PT2 TIGLINA-I-

01/05/1971

6576.27

Tiglina 1 - 11 Siret

110123

MODERNIZARE CLADIRE PT 7 TIGL.I 11 SIRET

30/09/2009

183512.16

Tiglina 1 - 11 Siret

110123

CONSTR.CLADIRE PT7 TIGLINA-I-

01/05/1971

22287.48

Tiglina 1 - 11 Siret

110124

CONSTRUCTIE CLADIRE PT6 TIG-I-

01/05/1971

8738.78

Tiglina 1 - 11 Siret

110124

MODERNIZARE CLADIRE PT6 TIGL.I 11 SIRET

30/09/2009

74960.17

CT 3- Tiglina 1- 11

110125

CONCTRUCTIE CLADIRE CT3 TIG-I-

01/01/1963

4269.19

CT 3- Tiglina 1- 11

110125B

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO CHIMICE

01/01/1963

990.82

Tiglina 1 - 11 Siret

110128

CONSTRUCTIE CLADIRE PT8 TIG-I-

01/12/1972

71.26

Tiglina 1 - 11 Siret

110128

MODERNIZARE C-TIE PT 8 TIGL.I 11 SIRET

16/03/2009

58369.01

Tiglina 1 - 11 Siret

110129

MODERNIZARE CLADIRE PT 5 TIGL.I 11 SIRET

30/09/2009

193971.97

Tiglina 1 - 11 Siret

110129

CONSTRUCTIE CLADIRE PT5 TIG-I-

01/12/1972

146.89

Tiglina 1 - 11 Siret

110130

CONSTRUCTIE CLADIRE PT9 TIG-I-

01/12/1965

4786.02

Tiglina 1 - 11 Siret

110130

MODERNIZARE CLADIRE PT9 TIGL.I 11 SIRET

30/09/2009

105296.58

Tiglina 2B

110131

CLADIRE SC-2 TIGLINA-II-

01/07/1969

594.24

Tiglina 2A

110132

CLADIRE SC-5 TIGLINA-II-

01/01/1966

543.41

Tiglina 2A

110134

CLADIRE SC-7 TIGLINA-II-

01/11/1965

2072.3

Tiglina 2A

110136

CLADIREA STATIE SC-9 PRIM.

01/11/1965

1712.8

Tiglina 2B

110141

CLADIRE PUNCT TERMIC I2 TIG-2-

01/01/1966

5472.66

Micro 16

110142

CLADIRE SC-19 PRIM.M-16-16A

01/01/1968

2297.25

Micro 17

110143

CONSTR.CLADIRE SC-21 MICRO-17

01/07/1969

5477.53

Micro 17

110143

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 21

09/03/2011

159449.6

Micro 17

110144

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 22

04/03/2011

122352.12

Micro 17

110144

STATIE CENTRALA SC-22 M-17 EXT

01/11/1969

11015.3

Micro 16

110145

ST.CENTR.SC-17 M-16-16A TIG-3-

01/08/1969

5139.05

Micro 16

110146

STATIE CENTRALA SC-20 M-16A

01/09/1969

5726.92

Micro 17

110147

MODERNIZARE C-TIE SC 23 MR.16

16/03/2009

95338.05

Micro 17

110147

CONST.CLADIRE SC-23 TIGLINA-3-

01/10/1968

8501.74

Micro 16

110148

CONSTR.CLADIRE SC-18 TIGLINA-3

01/11/1967

3156.37

Micro 20

110155

MODERNIZARE C-TIE SC 35 MR 20

16/03/2009

99633.33

Micro 20

110155

CONSTR CLADIRE SC-35 MICRO-20

01/12/1973

4528.48

Micro 38

110161

CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38

01/06/1974

12108.16

Micro 38

110161

MODERNIZARE C-TIE SC 4 MR.38

16/03/2009

109058.7

Micro 38

110162

CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38

01/06/1974

10824.58

Micro 21

110163

CONST.CLADIRE SC-43 MICRO-21

01/12/1970

8269.83

Micro 21

110171

CONST.INCL.FUNDATII AMEN-AMPL SC 43 EXT.HIDROFOR

01/04/1975

590392.57

Micro 39

110178

CONST.CLADIRE ST.CENTRALA SC-6

01/08/1975

486000

Piata

110187

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT ALBATROS

10/03/2011

188126.51

Piata

110187

CONST.CLD.N-BAL.+ALBATROS

01/12/1975

223966.08

Centru I Port

110188

CABINA SUBTERANA POMPE PT R3

01/10/1975

13909.52

Mazepa 1

110189

CABINA SUBTERANA 8A PT BL W3

01/10/1975

9312.41

Mazepa 1

110189

MODERNIZARE CABINA SUBSOL PT W3

30/09/2009

221570.7

Centru I

110190

CABINA SUBTERANA POMPE PT P3

01/10/1975

8254.06

Micro 39

110191

CONST.CLADIRE SC-7 MICRO-39A

01/04/1976

461266.65

Micro 39

110191

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT 7

10/03/2011

261775.11

Mazepa 2

110192

MODERNIZARE C-TIE SC 1 MAZ.II

16/03/2009

86801.63

Mazepa 2

110192

CONST.CLADIRE SC-1 STR BRAILEI

01/08/1976

481500

Centru 3

110193

CONST.CLAD.CT.LOC.VULTUR

01/09/1976

138000

Centru I

110194

CABINA SUBTERANA POMPA PT H

01/10/1976

17824.43

Centru II

110195

CONST.PUNCT TERMIN BL.A CENTRU

01/10/1976

3335.32

Centru I

110196

CABINA SUBTERANA POMPA PT C

01/10/1976

227838.92

Aurel Vlaicu

110197

CONSTRUCTIE CLADIRE SC-11

01/06/1977

317236.72

Centru I Port

110198

CONSTRUCTIE CAM.NEFAM.SNG.PTP2

01/06/1969

1078.53

Centru I Port

110199

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT P2

07/03/2011

135786.81

Centru I Port

110199

CLADIRE CT L.IND.MARINA PT P2

01/07/1976

32651.9

Micro 20

110202

CONSTR CLADIRE SC-38 MICRO-20

01/12/1977

618055.28

Micro 38

110203

CLADIRE SC-10 MICRO-13B

01/04/1978

518805

Micro 18

110221

MODERNIZARE C-TIE SC 53 MR 18

16/03/2009

85705.02

Micro 18

110221

CLAD.SC-53 STR.ADA MARINESCU

01/03/1978

580175

Micro 38

110222

CLADIRE TERMICA SC-9 MICRO-13B

01/01/1978

623368.41

Micro 38

110222

MODERNIZARE C-TIE - SC 9 MR 38

16/03/2009

136994.56

Micro 20

110223

CLADIRE SC-36 MICRO-20

01/11/1978

613706.17

Mazepa 2

110226

CONST.CLADIRE SC-2 STR BRAILEI

01/10/1979

621174

Mazepa 2

110226

MODERNIZARE C-TIE SC 2 MAZ.II

16/03/2009

98808.54

Micro 14

110227

CONSTRUCTIE CLADIRE SC-69

01/10/1979

466640.33

Aurel Vlaicu

110228

CONSTRUCTIE CLADIRE SC-70

01/10/1979

524540.89

Piata

110229

CONST.CL.CT 6 MARTIE TRAIAN

01/03/1975

87000.05

Micro 14

110230

CONSTRUCTIE SEDIU TERM. SC 69

01/12/1979

125595

Micro 21

110231

CONST.CLADIRE SC-44 MICRO-21

01/12/1979

629651.8

Piata

110232

STATIE HIDROFOR -6MARTIE PIATA

01/09/1974

2804.62

Centru 3

110233

CONST.CLADIRE PT BL.PLOMBA

01/01/1966

3145.93

Centru 3

110233

MODERNIZARE C-TIE- PT PLOMBA

16/03/2009

91776.87

Aurel Vlaicu

110234

CONST.CLADIRE SC-11 SILOZULUI

01/06/1980

34773.51

Tiglina 2B

110235

ARHITECTURA MODERNIZARE C-TIE SC 64

07/03/2011

285418.4

Tiglina 2B

110235

CONST.CLADIRE SC-64 SIDER.

01/07/1979

545386

Micro 14

110236

CONST.CLADIRE SC-67 M.14

01/07/1979

309897.92

Siderurgistilor Vest

110237

CONST.CLADIRE SC-65 SIDER.

01/07/1979

471250.62

Micro 39

110238

MODERNIZARE C-TIE - SC 104 MR.39

16/03/2009

111488.46

Micro 39

110238

CONST.CLADIRE SC-104 MICRO-39C

01/10/1990

755410.27

Micro 18

110239

CONST.CLADIRE SC-51 M-18 A-MAR

01/11/1980

663431.86

Centru 3

110240

CONST.CLADIRE PT DOMNEASC-116

01/12/1980

381365.06

Centru II

110241

CONST.CLADIRE PT MIHAI BRAVU

01/12/1980

277333.92

Centru I Port

110242

CLADIRE PT P1

01/06/1970

6171.9

Centru I Port

110242

MODERNIZARE C-TIE - PT P1 PORT

16/03/2009

110680.6

Centru I Port

110243

CONSTR.CLADIRE ZONA PORT PT P1

01/12/1969

9779.25

Tiglina 2B

110244

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 59

14/03/2011

287643.99

Tiglina 2B

110244

CONSTR.CLD SC-59 SIDER.ETAPA-2

01/04/1981

497705.63

Siderurgistilor Vest

110245

CONST.CLADIRE SC-63 STR.SIDER.

01/04/1981

1006836.05

Siderurgistilor Vest

110245

MODERNIZARE C-TIE SC 63 SID.VEST

16/03/2009

106111.86

Siderurgistilor Vest

110246

CONSTR.CLD SC-62 SIDER.TIG-I-

01/04/1981

719408.21

Centru I Port

110247

CONSTR.CLADIRE PT P1 TRANSF.

01/05/1981

426225.6

Centru 3

110249

CONST.ANEXA CL.EXT.ST.VULTUR

01/10/1981

183422.94

Centru I Port

110250

CONSTR.CLADIRE PT P2 GRIVITEI

01/10/1981

195165.18

Centru I Port

110250

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT P2

07/03/2011

135786.8

Micro 21

110251

EXTINDERE SC 43 MICRO 21

01/08/1981

40856.88

Tiglina 1 - Saturn

110252

CONSTR.CLD.SC-61 PIATA-SIDER.

01/11/1981

476970.89

Micro 17

110253

STATIE CENTRALA SC-21 M-17 EXT

01/08/1982

504317.98

Aurel Vlaicu

110254

MAGAZIE MATERIALE P-TERM.AUREL VLAICU

01/09/1982

131.98

Micro 40

110255

MAGAZIE MATERIALE CT-1 M-40

01/09/1982

72.13

Micro 19

110256

MAGAZIE MATERIALE LA SC 32

01/09/1982

253.12

Micro 19

110257

ATELIER SCOALA MICRO 19

01/09/1982

5336.96

Micro 40

110258

MAGAZIE MATERIALE LA SC-4 M-38

01/09/1982

65.44

Mazepa 2

110259

CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA

01/10/1982

374049.19

Mazepa 2

110259

MODERNIZARE C-TIE SC 81 MAZEPA II

16/03/2009

85166.3

Mazepa 2

110260

MODERNIZARE C-TIE SC 82 MAZEPA II

16/03/2009

58664.99

Mazepa 2

110260

CONST.CLADIRE SC-82 MAZEPA-2

01/10/1982

657787.57

Micro 19

110262

EXT.CL. SC-50 MICRO 19

01/12/1982

457406.2

Tiglina 2B

110263

CONSTR.CLD SC-12 TIGLINA-II-

01/12/1982

871407.15

Tiglina 2B

110263

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 12

10/03/2011

200127.32

Tiglina 2B

110264

EXTINDERE CLADIRE SC-59 TIG-II

01/12/1982

108354.3

Tiglina 2B

110265

CONST.CLADIRE SC-64 SIDER.

01/12/1982

54293.2

Siderurgistilor Vest

110266

CONST.CLADIRE SC-65 SIDER.

01/12/1982

84646.62

Micro 14

110267

CONST.CLADIRE SC-72 M.14

01/12/1982

86047.52

Micro 38

110268

CONSTR.CLADIRE ST.SC-9 M-13B

01/12/1982

65257.71

Micro 38

110269

CONSTR.CLADIRE ST.SC-10M-13B

01/12/1982

38564.66

Tiglina 1 - Saturn

110270

CONSTR.CLADIRE SC61 PIATA-SIDE

01/12/1982

179246.43

Tiglina 1 - Saturn

110270

MODERNIZARE C-TIE SC 61 TIGL.I SATURN

30/09/2009

256446.55

Micro 20

110271

MODERNIZARE C-TIE SC 37 MR 20

16/03/2009

79163.85

Micro 20

110271

CONST.CLADIRE SC-37 MICRO-20

01/04/1983

695393.82

Micro 21

110272

EXT.CLADIRE SC-44 MICRO-21

01/08/1983

34771.66

Micro 16

110273

CONST.CLADIRE SC-17A EXT.SID-V

01/08/1983

446199.06

Micro 16

110273

MODERNIZARE C-TIE SC 17 MR.16

16/03/2009

113282.91

Micro 17

110274

CONSTR.MONTAJ EXTIND.SC-22 M17

01/12/1983

577865.92

Micro 16

110275

CONSTR.CLADIRE SC-57 M-16A

01/12/1983

499226.75

Micro 16

110275

MODERNIZARE C-TIE SC 57 MR.16

16/03/2009

93027.35

Siderurgistilor Vest

110276

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 58

10/03/2011

57442.38

Siderurgistilor Vest

110276

CLADIRE SC-58 SIDER-VEST

01/12/1983

556525.45

Micro 18

110277

CONSTR.CLADIRE SC-51 M-17ET-II

01/11/1984

129630.03

Tiglina 2A

110278

CONSTR.SC-3 SIST.TERM.TIG-II-

01/12/1984

348428.35

Tiglina 2A

110278

MODERNIZARE CLADIRE SC 3 TIGL.II A

30/09/2009

93290.97

Tiglina 2A

110279

CONSTR.SC-5 SIST.TERM.TIG-II-

01/12/1984

609626.16

Tiglina 2A

110279

MODERNIZARE CLADIRE SC 5 TIGL.II A

30/09/2009

163108.4

Tiglina 2A

110280

MODERNIZARE CLADIRE SC7 TIGL.II A

30/09/2009

179035.13

Tiglina 2A

110280

CONSTR.SC-7 SIST.TERMOFICARE

01/12/1984

344602.2

Tiglina 2A

110281

CONSTR.SC-8 SIST.TERMOF.TIG-II

01/12/1984

232972.4

Tiglina 2A

110281

MODERNIZARE CLADIRE SC 8 TIGL.II A

30/09/2009

165885.75

Tiglina 2A

110282

CONSTR.SC-9 SIST.TERMOF.TIG-II

01/12/1984

353483.7

Tiglina 2A

110282

MODERNIZ.CLADIRE SC 9 TIGL.II A

30/09/2009

103697.15

Formatia

Automatizari

110283

CONSTR.SC-61 EXT.PIATA-SIDER.

01/12/1984

132618.56

Micro 14

110284

CONST.SC-67 M.14

01/12/1984

121154.32

Micro 20

110285

CONST.CLADIRE SC-40 MICRO-20

01/12/1984

977203.02

Micro 20

110285

MODERNIZARE C-TIE SC 40 MR.20

16/03/2009

94555.12

Micro 17

110286

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 54

04/03/2011

142938.44

Micro 17

110286

CONSTR.CLADIRE SC-54 MICRO-17

01/04/1985

361880.86

Tiglina 1 - Saturn

110287

CONSTR.CLADIRE PT 4 TIGLINA-I-

01/01/1972

2617.89

Tiglina 1 - Saturn

110287

MODERNIZARE C-TIE PT 4 TIGL.I SATURN

30/09/2009

77340.61

Tiglina 2A

110288

CONSTR.SC-8 TIGLINA-II-

01/11/1965

2442.19

Micro 21

110289

CONST.CLADIRE SC-47 MICRO-21

01/03/1986

742628.4

Micro 18

110290

CONSTR.CLADIRE SC-25 M-17

01/07/1986

477338.56

Mazepa 2

110291

CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA-2

01/07/1986

163419.6

Siderurgistilor Vest

110292

CONSTR.CLADIRE SC-63 SIDE-VEST

01/08/1986

743205.49

Micro 17

110293

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 24

09/03/2011

199921.79

Micro 17

110293

CONSTR.CLADIRE SC-24 M-17 E-2C

01/08/1986

370764.73

Micro 18

110294

CONSTR.CLADIRE SC-26 M-17

01/11/1986

475485.31

Centru I Port

110295

CONSTR.CLADIRE PT R3 EGALITATI

01/12/1986

5403.66

Mazepa 2

110296

CONST.CLADIRE SC-2 EXTIN STR-B

01/12/1986

105674.46

Micro 38

110297

CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38

01/12/1986

394086

Micro 38

110298

CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38

01/12/1986

480425.2

Micro 16

110299

CONSTR.CLADIRE PT DOINA M-16A

01/12/1986

417183

Micro 16

110300

CONSTR CLADIRE SC-18 M-16-16A

01/12/1986

400471.57

Micro 16

110301

CONSTR.CLADIRE SC-19 M-16A

01/12/1986

360760.61

Micro 14

110302

CONST.CLADIRE SC-71 I.C.FRIMU

01/03/1987

506704.67

Mazepa 2

110303

CONST.EXTINDERE SC-1 MAZEPA-II

01/12/1987

464315.35

Mazepa 1

110304

CONST.CLADIRE SC-16 NOU MAZ.I

01/03/1988

653072.43

Mazepa 1

110304

MODERNIZARE C-TIE SC 16 NOU MAZ.I

16/03/2009

108925.18

Micro 14

110305

CONST.CLADIRE M.14 SC 72

01/05/1988

379969.22

Aurel Vlaicu

110307

MODERNIZARE C-TIE SC 73 A.VLAICU

16/03/2009

54256.21

Aurel Vlaicu

110307

CONST.CLADIRE SC-73 I.C.FRIMU

01/09/1988

627210.94

Aurel Vlaicu

110308

CONST.CLADIRE SC-70 I.C.FRIMU

01/12/1988

56841.6

Centru I

110309

CONSTR.CLADIRE PT AVINTULUI

01/03/1989

475146.06

Micro 40

110311

MODERNIZARE C-TIE - PT CSG MR.40

16/03/2009

54630.83

Micro 40

110311

CLADIRE CENTR.TERM.COM FUM CSG

01/12/1967

1965.12

Piata

110323

CONST.CL.SC-111 P-30 DECEMBRIE

01/05/1989

577297.5

Piata

110324

CONSTRUCTIE CLADIRE SC 113

01/07/1989

402236.4

Piata

110324

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 113

07/03/2011

182286.76

Piata

110327

CONSTRUCTIE PT 6MARTIE EXTIND.

01/09/1989

279077.45

Micro 21

110328

EXTINDERE SC-45

01/11/1989

813422.04

Tiglina 1 - 11 Siret

110562A

INST. TERM. INT. PT9 - SCHIMB. CALDURA SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIA 378

05/06/2000

18127.03

Micro 18

110566

CONSTRUCTIE CLADIRE PT L12

15/02/2001

64763.26

Micro 18

110567

INSTALATIE ELECTRICA PT L12

15/02/2001

18493.73

Micro 18

110568

RETEA TERMICA EXTERIOARA PT L12

15/02/2001

39514.76

Micro 18

110570

STATIE DE DEDURIZARE PT L12

15/02/2001

7531.52

Centru 3

110571

CONSTRUCTIE CLADIRE P.T.CFR 1

31/12/2001

79847.42

Centru 3

110572

RETEA TERMICA PT CFR 1

31/12/2001

1086.42

Centru 3

110573

INSTALATIE TERMICA PT CFR 1

31/12/2001

12232.22

Tiglina 2B

110574

INSTALATIE TERMICA P.T.I 2

31/12/2001

2123.09

Tiglina 2B

110575

INSTALATIE TERMICA P.T. I 1

31/12/2001

2070.95

Mazepa 1

110620

DEVIERE RETELE SANITARE AFERENTE SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8

23/09/2002

87316.6

Mazepa 1

110621

DEVIERE RETELE TERMICE AFERENTE SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8

23/09/2002

76227.03

Mazepa 1

110622

TUNEL TEHNIC VIZITABIL AFERENT SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8

23/09/2002

187970.13

CT Studenti-Centru

3.

110631

RETELE TERMICE-CENTRALA TERMICA AFER.BL.A,B,C,I1,I2.

30/08/2004

111908.19

CT Studenti-Centru

3.

110632

RETELE ACM+RECIRCULATIE CENTRALA TERMICA AFER.BL.A,B,C,I1,I2

30/08/2004

46286.43

CT Studenti-Centru

3.

110632

REEVELUARE RETELE APA CALDA

30/10/2004

19339.32

CT Studenti-Centru

3.

110633

CANALE TERMICE CENTR.TERMICA AFER.BL.A,B,C,I1,I2.

30/08/2004

139300.04

CT Studenti-Centru

3.

110634

REGULATOR PROGRAMATOR CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2. SERIE EYT 240FOO1

30/08/2004

12021.73

CT Studenti-Centru

3.

110635

INSTALATII ELECTRICE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2

30/08/2004

35251.72

CT Studenti-Centru

3.

110636

TABLOU ELECTRIC CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 5002

30/08/2004

11728.72

CT Studenti-Centru

3.

110637

INSTALATII TERMOMECANICE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2

30/08/2004

106920.08

CT Studenti-Centru

3.

110638

INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE CENTR.TERM.BL.

30/08/2004

13517.7

CT Studenti-Centru

3.

110639

INSTALATII SANITARE CENT.TERM.BL.A,B,C,I1,I2

30/08/2004

36122.36

CT Studenti-Centru

3.

110640

COS FUM CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 TIP SPIA 45

30/08/2004

64065.73

CT Studenti-Centru

3.

110641

COS FUM CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2

30/08/2004

64065.73

Micro 40

110643

MODERNIZARE PT SC1 MICRO 40- REEVALUARE OG 81/2003

13/11/2004

17748.25

Micro 18

110644

VAS EXPANSIUNE ELB=EE 500 L PT.L 10

30/12/2004

2292.8

Micro 18

110645

VAS EXPANSIUNE ELB = EE 500 L PT L 10

30/12/2004

2292.8

Micro 18

110646

STATIE DEDURIZARE DUPLEX AS 450/V NOBEL 4 mc/h PT L 10

30/12/2004

16102.74

Micro 18

110647

REZERVOR APA ADAOS 1,0 X 1,5 X 1,25 PT L 10

30/12/2004

748.45

Micro 18

110648

PT L10 CLADIRE- AMENAJARE TEREN

30/12/2004

165143.45

Micro 18

110649

INSTALATII ELECTRICE-TABLOU+INSTAL.AFERENTE PT L 10

30/12/2004

30479.61

Micro 18

110650

INSTALATIE TERMOMECANICA PT L 10 COMPONENTA:TEAVA,VANA DN 65-3 BUC,SENZORI TEMPERATURA 3 BUC,FILTRU IMPURITATI 5 BUC.SEPARATOR NAMOL 2 BUC.SUPAPA SIGUR.6 BUC;

30/12/2004

94537.55

Micro 18

110651

CANALE INTERIOARE PT L 10 40 X 40 CM.

30/12/2004

8672.64

Micro 18

110652

RETELE TERMICE -TEAVA 146X5,133X4,121X4,108X4

30/12/2004

6319.18

Micro 18

110653

RETEA APA CALDA SI RECIRCULATA TEAVA - PT L 10

30/12/2004

16078.14

Centru I

110657

MODIFICARE RETEA ACM BL.P2,PT P3 AFER.INV.2190274

30/06/2005

2241.82

Centru I Port

110658

MODIFICARE RETEA TERMICA PT.CONTORIZARE PT M AFER.INV.2190288

30/06/2005

3156.01

Centru I Port

110659

MODIF.RETEA APA CALDA PT.CONTORIZ.PT R 3 AFER.INV.2190325

30/06/2005

16797.37

Centru II

110660

MODIF.RETEA TERMICA BL.A PT A AFER.INV.214090

30/06/2005

668.13

Centru II

110661

CAMINE P.E.STR.GARII 28 PT LICEU MUZICA 1 BUC

30/06/2005

1983.85

Centru 3

110662

MODIF.RETEA TERMICA BL.CD 3 PT.CFR 2

30/06/2005

1017.51

Tiglina 1 - Saturn

110663

CAMINE PT O 21 BUC.

30/06/2005

41702.76

Tiglina 1 - Saturn

110664

CAMINE BLOC C4,D3,B3. PT 1 4 BUC.

30/06/2005

7963.26

Tiglina 1 - Saturn

110665

CAMINE BLOC.G1,D1,C2 PT 2 15 BUC

30/06/2005

29820.48

Tiglina 1 - Saturn

110666

CAMINE BL.C 13 PT 4 9 BUC

30/06/2005

17896.46

Tiglina 1 - 11 Siret

110667

CAMINE 4 BUC BL.C 17 PT 5 4 BUC

30/06/2005

7963.26

Micro 19

110668

MODIF.RETEA ACM BL. V 1 SC 34 AFERENT NR.INV.212059

30/06/2005

5160.53

Micro 40

110669

CAMINE 11 BUC.SC 1

30/06/2005

21898.95

Micro 40

110670

CAMINE MEHID 2 BUC SC 3

30/06/2005

3981.62

Micro 40

110671

CAMINE 8 BUC PT CSG

30/06/2005

15926.51

Tiglina 1 - 11 Siret

110672

RETEA A.C.M.TEAVA ZINCATA PT 9

27/09/2005

28926.45

Tiglina 1 - 11 Siret

110673

RETEA TERMICA PT 9

27/09/2005

33323.39

Centru II

110674

RETEA A.C.M. TEAVA ZINCATA PT A

27/09/2005

8938.34

Centru II

110675

RETEA TERMICA INCALZ.TEAVA NEAGRA PT A

27/09/2005

19057.33

Centru II

110676

INSTAL.ELECTRICA 112 M,TABLOU EL. PT.A

27/09/2005

997.1

Centru II

110677

INSTALATIE SANITARA +ROB.FONTA DN 100 2 BC.=

27/09/2005

2501.03

Centru II

110678

INSTALATIE TERMOMECANICA PT A

27/09/2005

21309.68

Mazepa 1

110679

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU SC 14

27/09/2005

1109.6

Mazepa 1

110680

INSTALATIE SANITARA +ROB.FONTA DN 100-6 BC.SC 14

27/09/2005

2457.22

Mazepa 1

110681

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 14 .

27/09/2005

20786.26

Micro 14

110689

CLADIREPUNCT TERMIC PT N4

30/11/2003

96366.07

Micro 14

110690

RETEA TERMOFICARE PT N4

31/01/2009

4887.1

Centru I Port

110691

INSTALATIE TERMOMECANICA-PP CIRC.4 BUC,VAS EXP. 2 BUC,ST.DEDURIZ.1,SEP.IMPURIT.3,SPP SIG.FILTR.2,CONDUCTE SI ARMATURI

16/03/2009

181823.76

Centru I Port

110692

INSTALATIE SANITARA PT P1 CU 2 POMPE ,STATIE DEDUR.+2 FILTRE,CONDUCTE SI ARMATURI

16/03/2009

46917

Centru 3

110693

INSTALATIE TERMOMECANICA PT PLOMBA -2BUC PPA CIRC.MODUL EXP. 2 BUC.VAS EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.2 BUC,SEP.IMPUR.4 BUC.ETC.

16/03/2009

210039.31

Centru 3

110694

INSTALATIE SANITARA PT PLOMBA PPA CIRC.CU CONVERTIZ.5 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,ST.DEDURIZ.2 BUCFILTRE IMP.6+8 BUC.

16/03/2009

75356.21

Mazepa 1

110695

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 16 NOU-PPA CIRC.2 BUC,MODUL DE EXP.1 BUC,VAS EXP.3 BUC,ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.5 BUC,SUP.SIG.5+3 BUC.FILTRE 2 BUC.

16/03/2009

191500.64

Mazepa 1

110696

INSTALATIE SANITARA SC 16 NOU- PPA DE CIRC.CU CONVERTIZ.5 BUC,STATIE DEDURIZ.2 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,FILTRE IMPURIT.2 BUC.

16/03/2009

94437.4

Mazepa 2

110697

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 1- PPA CIRC.2 BUC,VAS EXPANS.1+3 BUC,ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPUR.2+2BUC,SUP.SIG.5+3 BUC,FILTR.IMP.2+1 ,CONDUCTE,TEAVA SI VANE 2+4+6BUC

16/03/2009

169899.14

Mazepa 2

110698

INSTAL.SANITARA SC 1-PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,STAT.DEDURIZ.2 BUC,FILTRU IMPUR.2+6BUC

16/03/2009

64389.89

Mazepa 2

110699

INSTALATIE TERMOMECANICASC 2 -PPA CIRC.2 BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SUP.SIG.5+3BUC,FILTRU 3BUC,CONDUC.+VANE 4+6+4BUC.

16/03/2009

175523.37

Mazepa 2

110700

INSTALATIE SANITARA SC 2 PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PP RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.1+3BUC.

16/03/2009

66879.18

Mazepa 2

110701

INSTAL.TERMOMEC.SC 81-PPA CIRC.MODUL EXPANS.1 BUC.VAS EXPANS.2 BUC.STATIE DEDURIZ.1 BUC.SEPAR.IMPURIT.3 BUC.SUP.SIG.5+3BUC,FILTR.IMP.3BUC,

16/03/2009

156926.17

Mazepa 2

110702

INSTAL.SANITARA SC 81 -PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FITR.IMP.1+3BUC.

16/03/2009

77474.25

Mazepa 2

110703

INSTAL.TERMOMECANICA SC 82 -PPA CIRCULATIE 2+2BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXPANS.1+2 BUC,STAT.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.3BUC.

16/03/2009

185846.06

Mazepa 2

110704

INSTAL.SANITARA SC 82 PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMP.1+3BUC,CONDUCTE

16/03/2009

45472.09

Tiglina 1 - 11 Siret

110705

INSTAL.TERMOMECANICA PT 8 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1BUC,SEP.IMPURIT.4BUC,SPPA SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.1+1BUC,

16/03/2009

166931.97

Tiglina 1 - 11 Siret

110706

INSTAL.SANITARA PT 8- POMPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMP.4BUC,+CONDUCTE

16/03/2009

53873.7

Micro 16

110707

INSTAL.TERMOMECANICA SC 17 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXP.1+4BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.1+3BUC,SPPA SIG.9+3BUC,FILTR.IMP.2+2+1BUC

16/03/2009

278034.63

Micro 16

110708

INSTAL.SANITARA SC 17 - PPA CIRC.2+1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMPUR.2+1BUC.

16/03/2009

61843.42

Micro 16

110709

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 57 PPA CIRC.2+2BUC.MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,SEP.IMPURIT.3BUC,SUP.SIG.4+3BUC,FILTRU IMP.2+1BUC.,VANE 6+8BUC.

16/03/2009

204810.73

Micro 16

110710

INSTALATIE SANITARA SC 57 POMPA CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.4BUC,

16/03/2009

64508.24

Micro 17

110711

INSTAL.TERMOMECAN.SC 23 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+1BUC,SEP.IMPUR.1+2BUC,SPP SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.2+1BUC.

16/03/2009

269141.17

Micro 17

110712

INSTAL.SANITARA SC 23-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPURIT.2+2BUC,VANE 2BUC.CONDUCTE

16/03/2009

44157

Micro 18

110713

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 53 PPA CIRCULAT.2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPP DE SIG.5+3BUC,FILTR.2+1BUC

16/03/2009

174426.35

Micro 18

110714

INSTAL.SANITARA SC 53 POMPA CIRC.2BUC,POMPA RECIRC.1 BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMPUR.2+2BUC.

16/03/2009

37287.32

Micro 19

110715

INSTALATIE TERMOMECAN. SC 31 -PPA CIRC.3+2BUCVAS EXP.1BUC,MODUL EXP.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,STAT.DEDURIZ.1 BUC,VAS EXPANS.3BUC,SEPARAT.IMPUR.2+8BUC,FILTR.IMP.4BUC.

16/03/2009

247452.6

Micro 19

110716

INSTALATIE SANITARA SC 31 -POMPA DE CIRC.3BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDUR.2BUC,FILTR.IMPUR.4+1BUC,

16/03/2009

79819.39

Micro 20

110717

INSTALAT.TERMOMECANICA SC 37- POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXP.1+3BUC.SEP.IMPUR.1+3BUC,SUPAPA SIG.6+3BUC.FILTR.IMP.5BUC.

16/03/2009

241868.1

Micro 20

110718

INSTALATIE SANITARA SC 37-PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.4+2 BUC.

16/03/2009

68683.87

Micro 20

110719

INSTAL.TERMOMECANICA SC 35 -PPA CIRC.2BUC.MODUL EXPANS.1BUC.STAT.DEDURIZ.1BUC,VAS EXPANS.3BUC,SEPAR.IMPURIT.3+1BUC,SPP SIG.8+3BUC,FILTRU IMPUR.4 BUC,

16/03/2009

247335.52

Micro 20

110720

INSTALATIE SANITARA SC 35 -PPA RECIRCUL.6BUC,PPA CIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FILTRU IMP.12 BUC,

16/03/2009

93078.5

Micro 20

110721

INSTAL.TERMOMECANICA SC 40 POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXP.1 BUC,VAS EXP.1+3BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3+1BUC,SPP SIG.6+3BUC,FILTR,IMP.1+2+1BUC.

16/03/2009

206246.98

Micro 20

110722

INSTALATIE SANITARA SC 40 -PPA CIRC.4BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPURIT.8BUC,

16/03/2009

59542.39

Siderurgistilor Vest

110723

INSTAL.TERMOMEC.SC 63 POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.STAT.DEDURIZ.1BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC.SPP SIG.5+3BUC.FILTR.IMPUR,3BUC.

16/03/2009

238237.19

Siderurgistilor Vest

110724

INSTALATIE SANITARA SC 63 PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMP.5+2BUC,

16/03/2009

54508.97

Micro 14

110725

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 90 PPA CIRC.CU CONVERT.FRECV.2BUC,MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,STAT.DEDUR.1BUC,SEP.IMPUR.2BUC,SPP SIG.3+3BUC,FILTR.IMPUR.2BUC.

16/03/2009

113327.78

Micro 14

110726

INSTAL.SANITARA SC 90 POMPA CIRC.2+1BUC,PPA RECIRC.1 BUC.STAT.DEDUR.1 BUC.FILTRU IMP.2BUC.

16/03/2009

45059.38

Aurel Vlaicu

110727

INSTALAT.TERMOMECANICA SC 73 -PPA CIRC.2+2 BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.STAT.DEDUR.1BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC.

16/03/2009

189129.86

Aurel Vlaicu

110728

INSTALATIE SANITARA SC 73-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC.FILTRU IMPURIT.4BUC,

16/03/2009

47693.97

Micro 38

110729

INSTAL.TERMOMECANICA SC 4 -POMPA CIRC.3+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+3BUC.STATIE DEDUR.1BUC.SEPAR.IMPUR,3BUC,SPPA SIG.7+3BUC,FILTR.IMPUR.2+1BUC.

16/03/2009

258212.18

Micro 38

110730

INSTALATIE SANITARA SC 4 - PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,FILTRU IMPUR.2+2BUC,

16/03/2009

50350.46

Micro 38

110731

INSTAL.TERMOMECANICA SC 9 -PPA CIRCUL.3+2BUC.MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+3BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,SEPAR.IMPUR.2+1BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMP.4BUC.

16/03/2009

221030.32

Micro 38

110732

INSTALATIE SANITARA SC 9 -PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.3BUC,

16/03/2009

43202.12

Micro 39

110733

INSTAL.TERMOMECAN.SC 104 -PPA CIRCULAT.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,STAT.DEDUR.1BUC,SEP.IMPURIT.4BUC,SPP SIG.5+3BUC,FILTR.IMP.3BUC,

16/03/2009

210287.48

Micro 39

110734

INSTALATIE SANITARA SC 104- PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDUR.1BUC,FILTRU IMPUR,5+2BUC.

16/03/2009

55991.1

Micro 40

110735

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 3 - POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANSIUNE1+2BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTR.IMPUR.2+2BUC.

16/03/2009

211889.04

Micro 40

110736

INSTAL.SANITARA SC 3 -PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMPUR.5+1BUC,

16/03/2009

52968

Micro 40

110737

INSTAL.TERMOMECANICA PT CSG - PPA CIRCUL.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.2BUC.STATIE DEDURIZ.1BUC,SEPAR.IMPURIT.4BUC,SPPA SIGUR.4+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC,

16/03/2009

161550.67

Micro 40

110738

INSTALATIE SANITARA PT CSG - POMPA CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRE IMPURIT.5+1BUC,

16/03/2009

48235.48

Serviciu Administrativ

110739

SEDIU DISPECERAT METROLOGIE LEGALA CRIZANTEMELOR 6,Ac=582.25 mp,Au=480.65 mp,H=7,75 m.

10/07/2009

1835221.85

Tiglina 1 - Saturn

11258A

RK-2010-RETEA TERMICA DE INCALZIRE,APACALDADE CONSUM PT 2

24/01/2011

139027.97

Tiglina 1 - Saturn

11258A

RETEA TERMICA + ACM P.T.2 - TIGLINA I, SATURN

30/06/1972

40947.05

Tiglina 1 - Saturn

11259A

RETEA TERMICA + ACM P.T.2 - TIGLINA I, SATURN

30/06/1972

112216.4

Tiglina 1 - Saturn

11260A

RETEA TERMICA + ACM P.T.1 - TIGLINA I, SATURN

30/06/1972

40947.05

Tiglina 1 - Saturn

11260A1

RK 2010 RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM PT 1

24/01/2011

118805.33

Tiglina 1 - Saturn

11260A2

RK 2010-CANAL TEHNIC U 160x60 PT 1

24/01/2011

17681.15

Tiglina 1 - Saturn

11261A

RETEA TERMICA + ACM P.T.1 - TIGLINA I, SATURN

30/06/1972

131317.06

Mazepa 1

11262A

RETEA TERMICA + ACM P.T. W3

30/06/1969

18345.91

Tiglina 1 - 11 Siret

11265A

RETEA TERMICA + ACM P.T. 5

30/06/1964

79604.76

Tiglina 1 - 11 Siret

11266A

RK 2007 - RETEA TERMICA PT 8

30/03/2009

76257.69

Tiglina 1 - 11 Siret

11266A

RETEA TERMICA + ACM P.T. 8

30/06/1969

20567.47

Micro 40

11267A

RETEA TERMICA + ACM MICRO 40 - SC 3 ,BLOC N4, N5, N6

30/06/1972

3352.06

Micro 40

11268A

RETEA TERMICA + ACM MICRO 40 -P.T. CSG, CAMIN GSLH+ SCOALA 18

30/06/1970

244153.72

Centru I

11269A

RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.PT C

30/06/1982

28692.59

Centru I

11269A

RK 2007 - RETEA TERMICA PT C

30/03/2009

42365.5

Centru I

11270A

RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.STR.LABIRINT PT MODERN

30/06/1980

21598.6

Centru I

11271A

RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.LA PT HN

30/06/1983

66613.54

Micro 18

11272A

RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC25 MR.18

30/06/1986

144613.43

Micro 18

11273A

RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 25 MR.18

30/06/1986

361533.56

Micro 18

11274A

RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 25 MR.18

30/06/1986

105877.69

Micro 18

11274A

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 25

30/03/2009

153112.69

Micro 38

11276A

RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 5

28/06/2011

98958.71

Micro 38

11276A

RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 5 BL.L 10 MR.38

30/06/1974

7185.36

Centru I

11277A

SPATIU BLOC C- SUBSOL - PUNCT TERMIC P.T. C

12/03/1999

30331.58

Centru I

11278A

SPATIU BLOC H--PUNCT TERMIC P.T.H

12/03/1999

32237.2

Centru I Port

11279A

SPATIU BLOC M - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.M

12/03/1999

49299.94

Centru I

11280A

SPATIU BLOC L - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.L

12/03/1999

52506.53

Centru I

11281A

SPATIU BLOC MODERN - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T. MODERN

12/03/1999

12852.48

Centru I

11282A

SPATIU BLOC P3 - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.P3

12/03/1999

58193.57

Mazepa 1

11283A

SPATIU BLOC W3 - SIBSOL - PUNCT TERMIC P.T. W3

12/03/1999

52001.19

Mazepa 1

11284A

SPATIU BLOC G2 - SIBSOL - S.C. 14 - MAZEPA I

12/03/1999

45930.04

Centru I Port

11285A

SPATIU BLOC R3 - PUNCT TERMIC P.T.R. 3

12/03/1999

51996.82

Tiglina 2B

11286A

SPATIU BLOC I1 - TIGLINA II B

21/03/1999

11007.91

Centru II

11287A

SPATIU BLOC A - STR. DOMNEASCA - PUNCT TERMIC P.T. A

12/03/1999

46151.7

Centru I Port

1160106

RETEA A.C.M. +RECIRCULATIE;TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

26/10/2009

896864.07

Centru I Port

1160107

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

26/10/2009

929941.89

Centru 3

1160108

RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

26/10/2009

1090352.96

Centru 3

1160109

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315

26/10/2009

849098.11

Micro 20

1160110

RETEA A.C.M. +RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

26/10/2009

2074781.31

Micro 20

1160111

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

26/10/2009

1324174.02

Micro 20

1160112

RETEA A.C.M. +RECIRC.; TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

26/10/2009

2684607.44

Micro 20

1160113

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315

26/10/2009

1885106.41

Micro 38

1160114

RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

26/10/2009

2432986.67

Micro 38

1160115

RETEA TERMICA; TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

26/10/2009

1939402.96

Micro 38

1160116

RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

26/10/2009

2478928.41

Micro 38

1160117

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315

26/10/2009

1338895.43

Micro 16

1160118

RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

26/10/2009

1274622.93

Micro 16

1160119

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

26/10/2009

2211060.04

Mazepa 2

1160120

RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''+DN3/4''

26/10/2009

735457.45

Mazepa 2

1160121

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

26/10/2009

1532764.74

Siderurgistilor Vest

1160122

RETEA A.C.M. +RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''-3/4''

26/10/2009

1064632.6

Siderurgistilor Vest

1160123

RETEA TERMICA; TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

26/10/2009

2056595.69

CT CEZAR

1160124

CONSTRUCT.CENTR.TERMICA BL.A,B,C,-CEZAR

25/01/2010

195878.27

CT CEZAR

1160125

INSTAL.TERMOMECANICA CT BL.A,B,C CEZAR-VAS EXP.PPA CIRC,PPA RECIRC.ST.DEDUR.

25/01/2010

139877.36

CT CEZAR

1160126

RETEA TERMICA EXTERIOARA DN 83/160 mm +SISTEMATIZARE VERTICALA CT.CEZAR

25/01/2010

52300.84

CT CEZAR

1160127

BRANSAMENT CANALIZARE DN 110 mm CT CEZAR

25/01/2010

9437.82

CT CEZAR

1160128

BRANSAMENT APA DN. 2 CT CEZAR

25/01/2010

10198.55

CT CEZAR

1160129

INSTAL.GAZE PRES.REDUSA EXT.-CR CEZAR

25/01/2010

6267.94

Mazepa 1

1160133.1

INSTALATIE TERMOMICANICA;POMPA DE RECIRCULATIE+POMPA DE CIRC.+VAS DE HIDROFOR+MODUL DE EXPANSIUNE; SC 15

01/08/2010

339666.27

Mazepa 1

1160134

INSTALATIE SANITARA; POMPA DE CIRC. CU CONVERTIZOR DE FREC. 2 BC; SC 15

01/08/2010

25038.01

Mazepa 1

1160135

INSTAL. AUTOMATIZARE; VANA HIDRAULICA+VANA MOTORIZATA CU 2 CAI SI 3 CAI+SONDA DE TEMP; SC 15

01/08/2010

361570.82

Mazepa 1

1160136

INSTALATIE ELECTRICA:CABLU+TABLOU ELECTRIC SO DE AUTOMATIZARE : SC 15

01/08/2010

64824.36

Piata

1160138

MODERNIZ.INST.TERMOMECAN.-PPACIRC.2 BUC,VAS EXP.3 BUC,ST.DEDUR.SEPARAT.IMPUR.2 BUC,

09/03/2011

222819.24

Piata

1160139

MODERNIZ.INSTAL.SANITARA -PPA RECALC.3 BUC,+2 BUC.STATIE DEDUR.2 BUC.FILTRE IMP. SC113

09/03/2011

151166.29

Centru I Port

1160140

MODER.INST.TERMOMECANICA-PT P2:INST.TERMOM.CUPRINDE:-POM.DE CIRC.CU CONV.DE FREC.=2 BC;POMPA CIRC.CU CONV.FREC.=2 BUC;MODUL DE EXPANS.=1 BC;VAS EXPASN.=2BC;STATIE DEDER. DUPLEX=1 BC;SEPARATOR DN150=1BC;FILTRU IMPURIT DN100=2BC;

07/03/2011

493869.2

Centru I Port

1160141

MODER.INST. SANITARA PT P2:POMPA CIRC.Q=8=1BC;POMPA RECIRC. S.C.P.=2 BC;STATIE DEDURIZ. ELECTROMAG.=1 BC;FILTRU IMPURITATI DN 50=7 BC

07/03/2011

63790.94

Piata

1160142

MODER. INSTAL. TERMOMEC PT ALBATROS;-POMPA CIRC.CU CONVERTIZ.=2 BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1 BC;SEPARAT.IMPURIT. DN 125=1 BC; SUPAPA SIG=3BC;FILTRU AUTOCURAT.=1BC;

10/03/2011

189331.19

Piata

1160143

MODER. INSTALATIE SANITARA PT ALBATROS;POMPA RECIC. A.CM=2BC;POMPA RECIC. S.C.P=1BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG=1BC;

10/03/2011

84780.19

Tiglina 1 - 11 Siret

1160144

INST.TERMOMECANICA PT G1;POMPA CIR.CU CONVERTIZOR =1 BC;MODUL EXPANSIUNE;

07/03/2011

104311.88

Tiglina 1 - 11 Siret

1160145

INST.SANITARA PT G1;FILTRU IMPURITATI DN 50=1BC;TV ZN 2=40M

07/03/2011

13612.58

Micro 17

1160146

INSTALATIE TERMOMEC.SC 54;POMPA CIRC.CU CONV.DE FREC=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN100=4BC

04/03/2011

224197.18

Micro 17

1160147

INSTALATIE SANITARA SC 54;POMPA DE REIRC=4BC;STATIE DEDURIZ.ELECTROMAG;

04/03/2011

125940.88

Micro 17

1160148

MODER.INSTAL.TERMOMEC. SC 24:-POMPA CIRC.CU CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;VAS DE EXPANS.=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEX=1BC

09/03/2011

198592.31

Micro 17

1160149

MODER.INSTALA.SANITARA:-POMPA DE RECIRCULARE ACM=2BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC

09/03/2011

93991.43

Micro 17

1160150

MODER.INST.TERMOMEC. SC 22;POMPA CIRC.CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=2BC;

07/03/2011

356500.62

Micro 39

1160151

CONDUCTE INCALZIRE SC 7

26/01/2011

719788.06

Micro 39

1160152

CONDUCTE APA CALDA SC 7

26/01/2011

405334.81

Centru I Port

1160153

CONDUCTE INCALZIRE PT P2

26/01/2011

641625.57

Centru I Port

1160154

CONDUCTE APA CALDA PT P2

26/01/2011

363228.96

Tiglina 1 - 11 Siret

1160155

RETEA TERMICA AFERENTA BL.C25,C29,C33,C34-PT 8

21/01/2011

187223.6

Tiglina 1 - 11 Siret

1160156

RETEA APA CALDA AFER.BL.C25,C29,C33,C34 PT 8

21/01/2011

37030.12

Tiglina 1 - 11 Siret

1160157

RETEA TERMICA AFER.BL.C19,E5-E6 PT 7

21/01/2011

44428.11

Tiglina 1 - 11 Siret

1160158

RETEA APA CALDA SFER.BL.C 19,E5-E6 PT 7

21/01/2011

14776.52

Tiglina 1 - 11 Siret

1160159

RETEA TERMICA AFER.BL.C 22 PT 7

21/01/2011

28931.17

Tiglina 1 - 11 Siret

1160160

RETEA APA CALDA AFER.BL.C22 PT.7

21/01/2011

2807.63

Tiglina 1 - 11 Siret

1160161

RETEA TERMICA AFER.BL.C23-C24 PT 6

21/01/2011

32152.08

Tiglina 1 - 11 Siret

1160162

RETEA APA CALDA AFER.BL.C23-C24 PT 6

21/01/2011

4474.9

Serviciu Administrativ

1160163

RETEA EXTER.APA RECE SEDIU DISPECERAT-STR.CRIZANT.6

25/01/2011

9064.23

Serviciu Administrativ

1160164

RETEAEXTER.CANALIZARE SEDIU DISPACERAT STR.CRIZANTEMELOR NR.6

25/01/2011

106544.96

Aurel Vlaicu

1160165

CONSTRUCTIE PT GH.ASACHI

28/01/2011

95922.94

Aurel Vlaicu

1160166

INSTALATIE TERMOMECANICA PT GH.ASACHI

28/01/2011

186515.88

Aurel Vlaicu

1160167

INSTALATIE SANITARA PT. GH.ASACHI

28/01/2011

34752.98

Micro 17

1160168

MODER.INSTAL.SANITARA SC 22;POMPA DE RECIRC.ACC=3BC;POMPA DE RECIRC SCP=1BC;STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=1BC

07/03/2011

99614.77

Micro 17

1160169

MODER.INSTAL.TERMOMEC.SC 21;-POMPA CIRC. CU CONV. DE FREC=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS. INCHIS=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEX=1BC

04/03/2011

254836.11

Micro 17

1160170

MODER.INSTALATIE SANITARA SC 21;POMPA CIRC. ACM=4BC;POMPA DE RECIRC.SCP=2BC

04/03/2011

193712.32

Micro 19

1160171

MODER.INSTAL.TERMOMECANICA SC 33;POMPA DE CIRC.CU CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;VAS EXPANSIUNE INCHIS=4BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1BC;

14/03/2011

440644.59

Micro 19

1160172

MODER. INSTAL. SANITARA SC 33;POMPA RECIRC.ACM =3BC;POMPA RECI.SCP=2BC;STATIE DE DEDURIZARE ELECTROMAG.=2BC;

14/03/2011

126664.88

Micro 19

1160173

MODER.INSTAL.TERMOMECA. SC 32;POMPA CIRC.CONV.FRECV.=3BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS EXPANS.INCH.=4BC;SUPAPPA DE SIGURANTA=7BC

14/03/2011

414490.82

Micro 19

1160174

MODER.ONST.SANITARA SC 32;POMPA DE RECI. ACM=3BC;POMPA DE RECIC.SCP=2BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG.=2BC;INSTAL.SANITARA=1BC

14/03/2011

178349.13

Tiglina 2B

1160175

MODERNIZ.INSTAL.TERMOMEC.SC 64;-pompa circ.conv.frec.=5bc;modul de expans.=1bc;vas expans.inch.=4bc;statie ded. tip duplex=1bc;separator imputit. dn 200=3bc;

07/03/2011

384444.27

Tiglina 2B

1160176

MODER.INSTAL.SANITARA SC 64;POMPA DE CIRC.ACM=4BC;POMPA DE CIRC.SCP=1BC;STATIE DE DEDURIZ. ELECTROMAG.=2BC;FILTRU IMPURIT DN 50=5BC;FILTRU IMPURIT. DN 80=4BC;

07/03/2011

160977.1

Tiglina 2B

1160177

MODERNIZ.INST.TERMOMECANICA PPA DE CIRC.4 BUC,MODUL SI VAS EXPANS.,STATIE DEDUR. ETC. SC 59

14/03/2011

302614.94

Tiglina 2B

1160178

MODERNIZ.INSTALATIE SANITARA POMPA RECIRCULARE ACM 2 BUC.SI SCP 1 BUC,STAT.DEDUR.2 BUC,ETC. SC 59

14/03/2011

216075.41

Tiglina 2B

1160179

MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECANICA-POMPE CIRC.2+2 BUC.POMPA INCALZ.1 BUC.MODUL EXP.VAS EXPANS.STATIE DEDURIZ. SC I 2

10/03/2011

406302.33

Tiglina 2B

1160180

INSTALATIE SANITARA CU POMPA RECIRCULARE ACM SI POMPA RECIRC.SCP,STAT.DEDUR.1 BUC.SC I 2

10/03/2011

82355.89

Siderurgistilor Vest

1160181

MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECANICA POMPA DE CIRC.,VAS EXPANSIUNE,STATIE DEDUR.SEP.IMPURIT.VAS EXPANS.,SUPPA SIG.FILTRU IMPUR.ETC.SC 58

10/03/2011

441818.44

Siderurgistilor Vest

1160182

MODERNIZ.INSTAL.SANITARA -PPA RECIRC.ACM,PPA SUBMERSIB.STATIE DEDUR.2 BUC.INSTAL.SANITARA -SC 58

10/03/2011

154719.15

Micro 14

1160183

MODER.INSTAL.TERMOMECANICA SC 69;POMPA DE CIRC.CU CONV.FREC.=4BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.INCH.=4BC;STATIE DE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=3BC;SUPAPA DE SIG=4BC

14/03/2011

172060.04

Micro 14

1160184

MODER.INSTAL.SANITARA SC 69;POMPA DE RECIC.ACN =3BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC; STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=2BC

14/03/2011

288426.96

Micro 39

1160185

MODER. INSTAL.TERMOMEC. SC 7;POMPA CIRC.CONV.FRECV.=2BC;VAS EXPANSIUNE PT.POMPA=1BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 150=1BC;

10/03/2011

444469.72

Micro 39

1160186

MODER.INSTAL.SANITARA SC 7;POMPA RECI.ACM=2BC;POMPA RECI.SCP=1BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG.=1BC

10/03/2011

136893.07

Tiglina 1 - 11 Siret

1160187

CONDUCTE INCALZIRE BLOC A3-A4 PT.3

29/03/2011

2475

Tiglina 1 - 11 Siret

1160188

CONDUCTA A.C.M. BLOC A3 - A4 -PT 3

29/03/2011

704

Tiglina 1 - 11 Siret

1160189

CANAL PROTECTIE BLOC A3 - A4 -PT 3

29/03/2011

2640

Micro 19

1160190

INSTALATIE TERMOMECANICA MODERNIZ.SC 34

25/08/2011

449411.95

Micro 19

1160191

INSTALATIE SANITARA MODERNIZ.SC 34

25/08/2011

165910.2

Centru II

118377

Constructie bloc Cristal

01/03/1992

378358.42

Aurel Vlaicu

118447

CLADIRE SC 75

01/06/1992

316470.9

Micro 14

118450

MODERNIZARE C-TIE SC 90 MR 14

16/03/2009

57413.73

Micro 14

118450

CLADIRE SC 90 EXTINDERE

01/06/1992

236292.18

Piata

118499

EXTINDERE CONSTRUCTII SC 113

01/08/1992

51249.68

Micro 19

1405519

POMPA LOTRU 80/20 15X3000 1005SERIA

01/06/1993

63.18

Micro 40

1405529

POMPA CRIS 200/290 30X1500 10018 SERIA

01/06/1993

141.37

Micro 19

1405531

POMPA CRIS 150/265 15X1500 100H. 18

01/06/1993

87.65

Centru I

2.2.4.2.

TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SETURI; CABLU 72,6 M; CALCULATOR 7 BV; PT C

10/03/2010

8665.34

Centru I

2.2.4.2.

TERMOREZISTENTA DN 25, 2 SETURI; CABLU 48,4 M; PT L

10/03/2010

2019.06

Centru I

2.2.4.2.

TERMOREZISTENTA DN 25, 4 SETURI; CABLU 96.8 M; PT AVANT

10/03/2010

4038.12

Micro 19

2.2.4.2.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

14/03/2011

4538.58

Centru I

2.2.4.2.

DEBITMETRE ACM BL.DELTA SC.1 SI 2,L,P =4 BUC PT AVANTUL

30/06/2005

1819.57

Mazepa 1

211491

RET.TERM.A-CALDA SC-14-15 MAZ.

01/06/1967

1327.9

Micro 19

212027

TUNEL TERM.SC-34 MICRO 19 BL.O

01/10/1973

36690.44

Micro 19

212028

TUNL.TER.SC31;I1-I3,P1-P2,T8

01/10/1973

43547.45

Micro 19

212029

TUNL.TERM.ET-6 MICRO 19

01/03/1972

50260.91

Micro 19

212032

IN.TER.INT ANEXE SC-34 M-19

01/07/1971

2350.77

Micro 19

212034

INST.ELECTR.FORTA SC-34 M-19

01/06/1973

275.94

Micro 19

212035

TUNELE COMUNE ET 4 MICRO 19

01/05/1971

88262.05

Micro 19

212037

RETELE TERM.ET 4 ILUM TER M-19

01/03/1971

1090.39

Micro 19

212038

TUN COM TERM.ET 2 MICRO 19

01/03/1971

63992.46

Micro 19

212041

CANALE INTERIOARE SC-33 M-19

01/08/1970

13402.86

Micro 19

212043a

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32

28/12/2001

31024.13

Micro 19

212043b

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X29 SCL SC 32

28/12/2001

31024.13

Micro 19

212043c

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32

28/12/2001

31664.77

Micro 19

212043d

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32

28/12/2001

31664.77

Micro 19

212045

CANALE INT.TERM.AFER.SC-32 M19

01/05/1970

40633.71

Micro 19

212046

RETELE TERM.EXT LA SC-31 M-19

01/10/1973

6863.84

Micro 19

212048

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 31

30/03/2009

9384.6

Micro 19

212048

RET.TERM.EXT SC-31 M-19

01/10/1973

1271.37

Micro 19

212049

RE.TERM.EXT A-CALDA CR+GR M-19

01/09/1972

617.71

Micro 19

212049

RK 2010-RETEA TERMICA-CONSOLA PTR.SUSTINEREA CONDUCTE TERMICE SC 31

21/01/2011

6679.92

Micro 19

212059

RET.TERM.EXT ET 4 SC-34 M-19

01/04/1971

11684.48

Micro 19

212063

RET.SI BR-CALDA ET-II SC33-G3

01/03/1971

1991.95

Micro 19

212064

RET.BR TERM.ET-II M19-G3,F2,B2

01/03/1971

10748.71

Micro 19

212065

TUN TERM. ET 2 MICRO 19

01/03/1972

245161.72

Micro 19

212071

TUN TERM. ET 1 MICRO 19

01/03/1972

12666.84

Tiglina 2A

212089

TUN TERM LA GRAD 125 TIG-2-SC3

01/10/1973

34980.26

Micro 40

212091

INST.ELECT.ANEXE SC-1 M-40

01/11/1971

18.83

Micro 40

212092

TUN CAN EXT TERM GRAD+CRESAM40

01/10/1973

30234.75

Micro 40

212096

INST.ELECTR ANEXA ST CENTR SC2

01/11/1971

130.95

Micro 40

212097

INST.TERM.INT ANEXA ST CENTR

01/11/1971

704.84

Micro 40

212099

RET.TERM.EXT GRAD+CRESA M-40

01/10/1973

142.25

Micro 40

212100

RET.TERM.EXT GRAD+CRESA M-40

01/10/1973

88.28

Micro 40

212103

RET.TERM.EXT SC-2 MICRO40

01/09/1972

14571.06

Micro 40

212105

INST.SANIT.ANEXE SI CENTR SC-2

01/11/1971

3415.39

Micro 40

212108

INST.SANIT.SC-1 MICRO-40

01/11/1971

115.54

Mazepa 1

212112

RET.TERMICE BL.B1 2 6 7 SC 15

01/06/1967

7.24

Mazepa 1

212113

RACORD TERMIC SCOALA 24 CLASE

01/04/1969

353.13

Mazepa 1

212114

RET.TERM.EXT.ETAPA IV SC 16 .

01/01/1969

2606.81

Mazepa 1

212115

INST.TERMICE SC-14 MAZEPA

01/12/1966

1896.51

Mazepa 1

212125

RET.TERM.C STOMATOLOGIC SC 14

01/03/1970

51.7

Tiglina 1 - 11 Siret

212142

RET.TERM.EXT.BL.GS1 TIG1 PT 6

01/08/1969

750.79

Tiglina 1 - 11 Siret

212143

RET.APA CALDA BL.GS1 PT 6

01/08/1969

241.83

Tiglina 1 - 11 Siret

212144

RET.TERM.EXT BL.C-37 PT 7

01/11/1970

1248.61

Tiglina 1 - 11 Siret

212146a

SCHIMBATOR CALDURA CU 99 PLACI X SCL PT 7

28/12/2001

20805.51

Tiglina 1 - 11 Siret

212148

RET,TERM.LA PT6 TIGLINA-I-

01/05/1971

10234.5

Tiglina 1 - Saturn

212149

INST.TERM.AUXIL.LA PT 0

01/07/1972

125.37

Tiglina 1 - Saturn

212151a

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL PT 2

28/12/2001

30033.1

Tiglina 1 - Saturn

212151b

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL PT 2

28/12/2001

30033.1

Tiglina 1 - 11 Siret

212159

RK 2007 - RETEA TERMICA PT 3

30/03/2009

21707.69

Tiglina 1 - 11 Siret

212159

CANAL-TERMIC+RET.A/CALDA PT3

01/01/1972

38588.72

Tiglina 1 - 11 Siret

212160

TEVI CONST.DIV DIMENS LA PT-3

01/01/1972

2351.26

Tiglina 1 - 11 Siret

212169

TUNEL TERMICE EXT SC-16 CLASE

01/10/1973

131255.48

Tiglina 1 - 11 Siret

212170

INST.TERM. CT7 SCOALA 16 CLS.

01/10/1973

360.68

Tiglina 1 - 11 Siret

212174

RET.TERM.EXT.PT7 SCOALA-16-CL

01/10/1973

117.93

Tiglina 1 - Saturn

212182

RET.TERM.CONSOLID.BL B4 PT 0

01/05/1973

8581.84

Tiglina 1 - 11 Siret

212183

SCHIMBATOR DE CALDURA CU 184 PLACI, SERIE 535

30/01/2001

23306.18

Tiglina 1 - 11 Siret

212186

RET.TERM.EXT.BL.G1-G2 PT G1

01/12/1972

1018.15

Tiglina 1 - 11 Siret

212187

RET.EXT A/C PT G1

01/12/1972

2896.28

Micro 17

212195

CANALE INTERIOARE LA SC-23

01/02/1971

380.1

Micro 17

212197

CANALE TERMICE EXTINDERE M-17

01/07/1969

3789.25

Micro 16

212200

CANALE EXT.SANITARE TUNEL EXT.

01/02/1971

67946.02

Micro 16

212201

RACORD TERM.CRESA 2 MICRO-16A

01/02/1971

409.32

Micro 16

212202

RETELE EXT.A/CALDA CRESA 2

01/02/1971

267.43

Micro 16

212204

RACORD.TERM.DOTARI SC 11

01/07/1969

438.49

Tiglina 2B

212208

RET.TERM.CS6 TIG.2 SC 59 TIGII

01/02/1969

548.6

Tiglina 2B

212214

COND.TERM.C9-12,E4,B2,SC 2-59

01/12/1965

1757.4

Tiglina 2B

212226

RET.TERM.EXT.SC.24 CLASE SC.12

01/04/1970

317.23

Mazepa 1

212237

CONDUCTE TERM.SC 14,SC 15 NOU

01/12/1965

1375.18

Tiglina 2B

212238

COND.TERM.SC12 ETAPA-II-TIG-2-

01/12/1965

820.07

Tiglina 2B

212239

RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM SC 12

24/01/2011

81095.08

Tiglina 2B

212239

COND.TERM.BL.E1-2,C5-6 SC 12

01/12/1965

392.33

Tiglina 2A

212246

CAN EXT.TERM.INTERNAT 300 SC 9

01/08/1970

9402.16

Micro 16

212253.1

RETE.TERMICE EXT.BINGO EUROPA

01/11/1969

2677.18

Micro 16

212255

CONDUCTE TERMICE SC-19 TIG-3-

01/01/1968

1238.74

Micro 16

212256

RETELE TERMICE MICRO-16A

01/01/1971

3740.97

Micro 16

212256

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 19

30/03/2009

36531.22

Micro 16

212257

RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 19

24/01/2011

13719.42

Micro 16

212257

RETELE TERMICE EXT.M-16A TIG-3

01/01/1971

1431.45

Micro 16

212258

RETELE A/CALDA MENAJ.SC18 M16A

01/01/1971

503.66

Micro 17

212266

RETELE STRADALE TERMOF.MICRO17

01/10/1968

15365.77

Micro 20

212329

RET.TERM.EXT.TUNELE M 20 SC 35

01/03/1974

61436.12

Tiglina 1 - Saturn

212406

INST.TERM.LA PT0 TIGLINA-I-

01/09/1963

12263.47

Micro 19

212409

RET.EXT APA ET-III- MICRO 19

01/03/1972

296.03

Micro 19

212410

RETEA ACM BL P1,2,3 SC 31,34

01/10/1973

1157.37

Micro 40

212426

LUCR.TRANSF.CTI IN SCI M-40

01/11/1971

712.43

Micro 40

212428

RET.TER. M-IIC BL-N4,N8,L5,R M

01/04/1974

3799.22

Micro 38

212484a

SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL LA SC 4

28/12/2001

34616.45

Micro 38

212485.1

INST.TERM.SANIT.EL SC-5 M-38

01/06/1974

14169.83

Micro 19

212486

RET.EXT TER.LOC M-19 ET4-5 A-C

01/05/1974

9862.93

Micro 20

212487

RET.TERM.EXT.TUNELE M 20 SC 35

01/06/1974

38689.65

Micro 20

212488

RETELE EXT.A\C LOC.M 20 SC 35

01/06/1974

1665.86

Tiglina 2B

212656

COND.TERM.SCOALA 16 CLASE SC 7

01/06/1974

268.07

Tiglina 1 - 11 Siret

212726

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT G 1

04/03/2011

46821.95

Tiglina 1 - 11 Siret

212726

PUNCT TERMIC G1 REG 11 SIRET

23/11/1974

804.65

Tiglina 1 - 11 Siret

212738

RET.EXT.A/C INTER.200 LOC.PT 7

01/02/1975

479.91

Micro 21

212754

CANALE INTERIOARE SC 43

01/04/1975

0.52

Micro 21

212755

INST TERM.INTER.SC-43 MICRO-21

01/04/1975

900.01

Micro 21

212756

INST.SANIT.INT.SC-43 MICRO-21

01/04/1975

1531.31

Micro 21

212757

INST.ELECT.INT.SC-43 MICRO-21

01/04/1975

4028.7

Micro 38

212760

RETELE TERMICE ET-II- M-38

01/09/1974

68022.44

Micro 38

212761

RETELE A/CALDA ET-II- M-38

01/09/1974

3587.1

Micro 38

212762

RETELE TERMICE ET-III M-38

01/12/1974

48668.19

Micro 38

212763

RETELE A/CALDA ET-III M-38

01/12/1974

2996.19

Micro 39

212903.1

INST.TERM. ST.CENTRALA SC-6

01/08/1975

5247.99

Micro 39

212904

CONDUCTE ML 395 ST.CENT.SC-6

01/08/1975

740.93

Micro 39

212905

INST.SANIT.ST.CENT.SC-6 M-39A

01/08/1975

1984.48

Micro 39

212906

INST.ELECT.LA SC-6 MICRO-39A

01/08/1975

4755.33

Mazepa 1

213092a

SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 0,7 GCAL ACM PT W3

31/12/1995

28720.69

Mazepa 1

213092a

SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 0,9 GCAL.-ACM PT W3

31/12/1995

53148.73

Centru I Port

213093

INST.TERM.LUCR.AMENAJ.PT R3

01/10/1975

3289.54

Centru I

213094

INSTALATII TERM. PT BL.L CENTR

01/10/1975

4280.36

Centru I Port

213095

INSTALATII TERM. PT BL.M CENTR

01/10/1975

8302.63

Centru I

213096

INSTALATII TERM. PT P3 CENTRU

01/10/1975

8575.37

Tiglina 1 - 11 Siret

213102

1006RET.TERM.A/CALDA/MENAJ PT7

01/04/1976

4617.97

Micro 39

213103a

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7

28/12/2001

25148.89

Micro 39

213103b

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7

28/12/2001

25148.89

Micro 39

213103c

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7

28/12/2001

25148.89

Micro 39

213103d

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7

28/12/2001

25148.89

Micro 39

213103e

SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 7

28/12/2001

34863

Mazepa 2

213136

RETELE TERMICE STR.BRAILEI

01/08/1976

657.72

Mazepa 2

213148

LUCR CONSTR.TUNELE CANAL/EXT.S

01/08/1976

197782.27

Centru I

213210

COND.OTEL DIV.DIM.ML55 PT H APARTINE

01/10/1976

19.56

Centru I

213211

INST.SAN.TEAVA OL ZN DIV PT H

01/10/1976

343.49

Centru I

213212

INST.ELECT.PT BL.H CENTRU

01/10/1976

177.57

Centru II

213213

INST.TERMICE PT BL.A CENTRU

01/10/1976

1537.52

Centru II

213214

INST.SANIT PCT TERNICE BL.A

01/10/1976

940.04

Centru II

213215

INST.ELECT PT TERNICE BL.A CEN

01/10/1976

1434.71

Centru I

213216

ALEI ACC.EXT.PT C CASA POMP.

01/10/1976

37.82

Centru I

213217

INST.TERM.PT BL.C CENTRU

01/10/1976

4134.62

Centru I

213218

INST.SANIT.PT BL.C CENTRU

01/10/1976

413.1

Centru I

213219

INST.ELECT.PT BL.C CENTRU

01/10/1976

1104.95

Piata

213293

RET.TERM.PT 6 MARTIE

01/12/1977

119.6

Micro 38

213320

RETELE A/CALDA BL.J1-J2 4 M-38

01/12/1975

242.19

Micro 38

213322

RETELE TERMICE ET-II M-38 SC-5

01/05/1977

3405.62

Piata

213332

RETELE TERM.STR.TRAIAN C/C1MAI

01/05/1976

243.79

Piata

213333

RK 2007 -RETEA TERMICA PT ALBATROS

30/03/2009

9244.95

Piata

213333

RETELE A/CALDA TRAIAN C/C1MAI

01/05/1976

453.82

Micro 39

213337

RETELE TERMICE A/CALDA M-39A

01/01/1977

9899.64

Micro 39

213337

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 6

30/03/2009

199762.03

Micro 21

213416

RET.TERMICE+TUNELE SC 43 M.21

01/01/1977

17991.68

Micro 21

213417

RET.TERMICE+TUNELE SC 43 M.21

01/01/1977

4424.37

Micro 21

213418

RETELE APA CALDA ET-2 MICRO-21 SC.43

01/01/1977

3145.13

Micro 21

213419

RETELE TERMICE ET-3 MICRO-21 SC 43

01/01/1977

831.85

Micro 21

213420

RETELE APA CALDA PT-43 MICRO 2

01/01/1977

20.52

Micro 20

213452.1

RET.TERM.EXT.BL.P+4 M 20 SC 35

01/05/1977

24743.32

Micro 20

213453

RETELE APA\C.BL.P+4 M 20 SC 35

01/05/1977

1039.95

Micro 20

213454.1

RETELE TERM.BL.P+10 M-20 SC 35

01/05/1977

31911.35

Aurel Vlaicu

213479

INSTALATII TERMICE SC 11

01/06/1977

1744.05

Aurel Vlaicu

213479a

SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL-ACM SC 11

31/12/1995

48522.81

Aurel Vlaicu

213480

INSTALATII SANITARE SC-11

01/06/1977

785.53

Aurel Vlaicu

213481

INSTALATII ELECTRICE SC-11

01/06/1977

4474.24

Aurel Vlaicu

213537

RETELE TERM.EXT.A\CALDA SC 11

01/09/1977

3321.38

Micro 39

213539

RETELE A/CALDA ETI MICRO-39A

01/09/1975

898.59

Centru II

213623

RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA DE CONSUM PT A

24/01/2011

137406.11

Centru II

213623

RET.TERM.A/C/CANAL CULT-PRIM-PT A

01/09/1977

7487.86

Centru II

213624

INST.SANIT.EXT.PT A DOMN.71-73

01/09/1977

71.66

Centru II

213625

ALEI ACCES REPUBLICII 71-73

01/09/1977

0.3

Centru II

213626

INST.TERM.EXT.PT A DOMN.71-73

01/09/1977

531.44

Centru 3

213627

RET.EXT.TERM.A/C+RECIP.VULTUR

01/09/1977

2317.85

Micro 38

213770

INSTALATII TERMICE SC-10 M-13B

01/04/1978

3482.65

Micro 21

214003

RET.TERMICE EXT.BL.G13 SC 43

01/01/1978

119.58

Micro 21

214004

RETELE APA CALDA BL.G13 SC 43

01/01/1978

16908.82

Micro 21

214005

RETELE TERMICE EXT C3-4 SC 43

01/01/1978

4154.98

Micro 21

214005

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 43

30/03/2009

33493.98

Micro 38

214009

RETELE A/CALDA EXTERIOARE

01/06/1979

3380.05

Micro 38

214009

RK 2010-RETEA TERMICA DE INCALZIRE SC 10

24/01/2011

127957.36

Micro 38

214010

RET.TERM.EXT.BL.A1/3,B1/4,D1/3

01/06/1979

11519.06

Piata

214011

RK 2008 -RETEA TERMICA PT 6 MARTIE

30/03/2009

62407.8

Piata

214011

RET.TER.AFERENTE BL.20 6MARTIE

01/12/1974

766.36

Piata

214012

RET.A/CALDA AFER.BL.20 6MARTIE

01/12/1974

491.42

Micro 38

214016

INSTALATII SANITARE INT.SC-10

01/04/1978

870.14

Micro 38

214018

SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-10

01/04/1978

34.51

Micro 38

214019

SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-10

01/04/1978

34.51

Micro 18

214022.1

RETELE TERM.EXT.ET.I SC 53

01/06/1978

3167.77

Micro 18

214023

RETELE A/C.EXT.ET.SC 53 ADA-M

01/06/1978

937.38

Micro 19

214025

RET.APA CALDA SC33 MC 19

01/06/1978

12812.13

Micro 19

214026

RETELE TERMICE INT.SC-34

01/06/1978

971.25

Micro 19

214027

INSTALATII SANITARE INT.SC-34

01/06/1978

481.18

Micro 38

214028a

SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9

28/12/2001

26947.89

Micro 38

214028b

SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9

28/12/2001

26947.89

Micro 20

214033a

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36

28/12/2001

29970.62

Micro 20

214033b

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36

28/12/2001

29970.62

Micro 20

214033c

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36

28/12/2001

29970.62

Micro 20

214033d

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36

28/12/2001

29970.62

Micro 39

214038

RET.TERMICE+TUNELE BL.U3, U4 SC 6

01/12/1978

350.77

Micro 39

214038

RETEA TERMICA EXT.RECIRC. RK 2010 SC6

28/06/2011

35499.25

Micro 38

214039

RET.TERMICE BL.J8 MICRO-39A SC

01/12/1978

389.06

Micro 40

214040

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 3

30/03/2009

26375.72

Micro 40

214040

RETELE TERMICE BL.J-5 M-39B S

01/12/1978

2838.23

Micro 38

214041

RET.A/CALDA BL.J8 MICRO-39A SC

01/12/1978

317.67

Micro 40

214042

RETELE A/CALDA BL.J-5 M-39B

01/12/1978

413.32

Micro 40

214044

RETELE TERMICE TUNELE BL.J6,J7

01/12/1978

554.76

Micro 21

214046

INST.TERMICE INT SC-43 MICRO21

01/03/1979

1012.87

Micro 19

214047

RET.TER.EXT.BL.120 AP.SC 50

01/06/1979

3261.3

Micro 18

214048

RETELE TERM.EXT.BL.E5 E7 SC 53

01/06/1979

1257.69

Centru I

214049

RET.A\C EXT.BL.20 C-MOD PT L

01/07/1979

102.16

Centru I

214050

RET.TERM.EXT.BL.20 PT L

01/07/1979

1933.33

Micro 19

214051.1

INSTALATII TERM.INT SC-50 M-19

01/07/1979

3834.23

Micro 19

214051a

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 50

28/12/2001

21441.99

Micro 19

214051a

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33

28/12/2001

28550.99

Micro 19

214051b

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI X 29 SCL SC 50

28/12/2001

21441.99

Micro 19

214051b

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33

28/12/2001

28550.99

Micro 19

214051c

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33

28/12/2001

28550.99

Micro 19

214051d

SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33

28/12/2001

28550.99

Micro 19

214052

INSTALATII SANITARE INT SC-50

01/07/1979

629.3

Micro 19

214053

INSTALATII ELECTRICE SC-50 M19

01/07/1979

5794.89

Centru I Port

214054

CANAL TERM.BL.20 PT M FRATERNI

01/12/1977

24677.61

Mazepa 1

214058

RETELE TERMICE EXT.IND.SC14-15

01/12/1977

13447.28

Mazepa 1

214058

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 14

30/03/2009

60278.68

Mazepa 1

214059

RETELE TERMICE INTERIOARE SC14

01/12/1977

4321.3

Mazepa 1

214061

INSTALATII ELECTRICE ILUM.SC14

01/12/1977

147.98

Micro 14

214062a

SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 72

31/12/1995

59347.79

Mazepa 1

214065

RETELE TERMICE EXTER.SC-14

01/12/1977

2627.41

Mazepa 1

214066

RETELE EXTER.A-CALDA SC-14 MAZ

01/12/1977

1571.45

Micro 14

214074a

SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 69

28/12/2001

42148.44

Aurel Vlaicu

214079a

SCHIMBATOR CALCURA CU 116 TIP SIGMA X 49 SCL SC 70

28/12/2001

35465.72

Piata

214085

INSTALATII SANITARE INT.6 MART

01/11/1979

84.37

Piata

214085a

VAS EXP.INCHIS 3150 L PT 6 MARTIE

28/12/1975

40.6

Piata

214085b

VAS EXP.DESCHIS 2500 L PT 6 MARTIE

28/12/1975

19.74

Piata

214085c

ELECTROPOMPA ADAUS PT 6 MARTIE

28/12/1975

9.5

Piata

214086

INSTALATII ELECTRICE INT.6 MAR

01/11/1979

2392.96

Piata

214087

RETELE TERMICE EXT.STR.RAZBOIE

01/11/1979

1610.4

Piata

214088

RET.TERM.EXT SC 111

01/03/1975

824.29

Piata

214088

RK 2010 -RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM SI RECIRCULATIE SC 111

21/01/2011

33501.64

Piata

214089

RET.A/C SC 111

01/03/1975

223.34

Centru II

214090

RET.TER.EXT.PTA DOMNEASCA 64

01/12/1979

997.06

Micro 18

214091

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 52

30/03/2009

30305.22

Micro 18

214091

RETELE TERM.EXT.BL.E1-E4 SC 52

01/12/1979

3024.81

Micro 21

214092

RET.TERMICE EXT.BL.K12-13 SC44

01/12/1979

1022.66

Micro 21

214093

INST.TERM.INTER.SC-44 MICRO-21

01/12/1979

1851.66

Micro 21

214094

INST.SANIT.INTE.SC-44 MICRO-21

01/12/1979

531.54

Micro 21

214095

INST.ELECT.INTE.SC-44 MICRO-21

01/12/1979

5829.61

Micro 21

214096

SEPARATOR NAMOL DN219 SC 44

01/12/1979

2

Micro 21

214097

SEPARATOR NAMOL DN300 SC44M-21

01/12/1979

23.34

Piata

214098

RK 2007 - RETEA TERMICA PT RAZBOIENI

30/03/2009

34633.15

Piata

214098

RET.TER.EXT.AFER.BL.60AP PT RAZBOIENI

01/09/1974

3675.21

Piata

214099

RET.A/CALDA AF.BL.60AP/RAZB.

01/09/1974

738.12

Micro 18

214103.1

RETELE TERMICE A/C G6-G11 SC53

01/03/1980

2438.79

Micro 18

214104

INST.EL IN TUNEL RET.TERM.M-18

01/03/1980

6900.73

Aurel Vlaicu

214107

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 70

30/03/2009

155442.8

Aurel Vlaicu

214107

RETELE TERM.A\CALDA SILOZ SC70

01/11/1979

7422.02

Mazepa 2

214108

RETELE TERMICE A/C BR1-4 SC 2

01/12/1979

2853.98

Aurel Vlaicu

214109a

SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X NCL SC 11

28/12/2001

13234.44

Aurel Vlaicu

214109b

SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 11

28/12/2001

13234.44

Aurel Vlaicu

214110

INST.SANITARE SC-11 SILOZULUI

01/06/1980

2014.79

Aurel Vlaicu

214111

INST.ELCTRICE SC-11 SILOZULUI

01/06/1980

2709.16

Micro 14

214116a

SCHIMBATOR CALDURA CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 67

28/12/2001

22328.15

Siderurgistilor Vest

214119a

SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65

28/12/2001

28400.89

Siderurgistilor Vest

214119b

SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65

28/12/2001

28400.89

Micro 20

214122

RETELE TERMICE A/CALDA SC-36

01/01/1980

11242.44

Micro 20

214123.1

RET.TERM.BL.A5. A6,A7 M 20 SC36

01/01/1980

11360.37

Micro 39

214124

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 386 SC 104

12/12/2000

44658.15

Micro 39

214124

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 384 SC 104

12/12/2000

44658.15

Micro 39

214124

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 385 SC 104

12/12/2000

44658.15

Micro 18

214128

INST TERMICE+AMC SC-51 A-MARIN

01/11/1980

15987.42

Micro 18

214128a

SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI X 19 NCL SC 51

28/12/2001

10361.18

Micro 18

214129

INST.ELECTRICE SC-51 A-MARIN

01/11/1980

5991.18

Micro 18

214130

INST.SANIT. SC-51 A-MARINESCU

01/11/1980

9464.44

Micro 18

214132

SEPARATOR NAMOL SC-51 M-18

01/11/1980

32.54

Centru II

214192

INST.TERM.INT.PT MIHAI BRAVU

01/12/1980

3494.17

Centru II

214192a

SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT M.BRAVU

28/12/2001

8635.03

Centru II

214193

INST.SANIT.PT MIHAI BRAVU

01/12/1980

1010.36

Centru II

214194

INST.ELECT.PT MIHAI BRAVU

01/12/1980

10748.9

Centru II

214195

RK 2008 - RETEA TERMICAPT M.BRAVU

30/03/2009

33544.14

Centru II

214195

RETEA A/C RECE 100ML PT M.BRAV

01/12/1980

412.93

Centru II

214196

DRUM RIGOLE BETON PT M.BRAVU

01/12/1980

1794.24

Micro 18

214197

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 51

30/03/2009

4363.08

Micro 18

214197

RETELE TERM.A\C BL.A4,B4 SC 51

01/02/1981

7368.43

Siderurgistilor Vest

214206

INST.TERM.T.DIF.ML-1108 SC 62

01/04/1981

12840.19

Siderurgistilor Vest

214207

INST.ELECTRIC.SC-62 P-SIDER.

01/04/1981

36593.3

Siderurgistilor Vest

214210

RET.TERM. A/C P-SID.ET-I SC 62

01/05/1981

72988.8

Siderurgistilor Vest

214210

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 62

30/03/2009

49517.43

Micro 14

214225

RETELE TERMICE A/CALDA SC 67

01/06/1981

48201.61

Micro 14

214226

RETELE TERMICE A/CALDA SC 67

01/06/1981

90740.09

Micro 14

214227

RETELE TERMICE A/CALDA SC 67

01/06/1981

62067.78

Tiglina 2B

214228

RETELE TERMICE A/CALDA SC 64

01/07/1981

37452.59

Tiglina 2B

214228

RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 64

28/06/2011

29813.61

Tiglina 2B

214231

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 64

30/03/2009

36622.4

Tiglina 2B

214231

RETELE TERMICE A/C SC 64

01/07/1981

68415.67

Tiglina 2B

214236

RETELE TERMICE A/C SC 64

01/09/1981

34792.7

Centru 3

214237

INST.TERM.PT VULTUR

01/10/1981

5242.06

Centru 3

214238

INST.SANITARE CT STR.VULTUR

01/10/1981

3053.31

Centru 3

214239

INST.ELECT.PT STR.VULTUR

01/10/1981

1221.76

Centru I Port

214240

INST. TERM. INTER. PT P2 - SCHIMB CALDURA PLACI SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIE 376

09/06/2000

18127.03

Centru I Port

214240

INST. TERM. INTER. PT P2 - SCHIMB CALDURA PLACI SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIE 377

09/06/2000

18127.03

Micro 18

214249

RETELE TERMICE A/CALDA A4 ADA

01/12/1981

5778.69

Micro 18

214255.1

RETELE TERMICE A/CALDA ADA-M

01/02/1982

12501.5

Micro 19

214257

RET.TER.TUNELE A\C BL.M3 SC 50

01/04/1982

204462.84

Micro 19

214258

BR.EL-CABLU ACYABY BL.M3 SC 50

01/04/1982

1271.29

Siderurgistilor Vest

214259

RET.TERM.A/C ET-IIA,P-SID.SC62

01/06/1982

221857.85

Siderurgistilor Vest

214260

RETELE TERM.A/CALDA SIDER.ET-2

01/06/1982

137978.15

Micro 39

214262

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 104

30/03/2009

177671.05

Micro 39

214262

RETELE TERMICE A/CALDA EXT.

01/07/1982

440928.19

Micro 17

214267a

SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 21

31/12/1995

51078.53

Centru II

214284

SEPARAT.NAMOL DN 200PT

01/10/1982

10.05

Micro 21

214288

RETELE TERMICE SC-44 LOC-612

01/12/1982

41287.05

Micro 21

214288

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 44

30/03/2009

31965.6

Micro 21

214291.1

RETELE TERMICE A/CALDA M-21 SC 44

01/12/1982

81820.91

Tiglina 2B

214292

RET.TERM.A/C BL.DJ SC59 ICFRIM

01/12/1982

32706.32

Tiglina 1 - Saturn

214293

RETELE TERM.A/C P-SIDER Z-II-B

01/12/1982

132073.48

Tiglina 2B

214294

RET.TERM.A/CALDA SC-12 TIG-II-

01/12/1982

13248.94

Tiglina 2B

214295

RET.TERM.A/CALDA SC-59 TIG-II-

01/12/1982

218702.07

Tiglina 2B

214297

RET.CANAL SC-12 TIGLINA-II-

01/12/1982

5452.01

Tiglina 2B

214298

TUNELE TERM.SC-12,SC-59 TIG-2-

01/12/1982

1697714.31

Centru I Port

214299

INST.TERM.INT.PT.BL.R-3 PORT

01/12/1982

4145.68

Micro 19

217005

INST.ELECTRICE LA SC-34 M-19

01/12/1982

1047.27

Mazepa 2

217009

RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-

01/12/1982

116475.7

Mazepa 2

217009

RK 2007 -RETEA TERMICA SC 81

30/03/2009

39309.94

Tiglina 2B

217014a

SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 64

28/12/2001

16220.21

Tiglina 1 - Saturn

217016

INST.TERM.PT0 P-SIDER Z-II-

01/12/1982

1190.78

Micro 20

217018

RET.TERM.A\C M 20 SC 38

01/12/1982

220927.71

Micro 20

217018

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 38

30/03/2009

35554.89

Mazepa 2

217019

RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-

01/04/1983

113110.52

Micro 39

217025

RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC104

28/06/2011

41921.92

Micro 39

217025

RETELE TER.A/CALDA AEROPORT

01/06/1983

53624.97

Micro 21

217026.1

RETELE TERM.A/CALDA 808 AP M21 SC 44

01/06/1983

64551.03

Mazepa 2

217027.1

SEPARAT.CIRC.ANS.BL.M,M1-6SC82

01/07/1983

87620.82

Micro 19

217028

RET.TERM.SI A-C LOC.557 SC 50

01/07/1983

24424.21

Micro 21

217031

RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 44

21/01/2011

15059.86

Micro 21

217031

RETELE TERM.BL.D7 LOC.MICRO-21 SC 44

01/09/1983

21544.15

Centru I

217034

SEPARARE CIRC.ANS CENTR.PT BLH

01/10/1983

355.51

Micro 21

217036

SEPARATOR NAMOL DN 300 SC-45

01/10/1983

14.64

Micro 21

217037

SEPARATOR NAMOL DN 219 SC-45

01/10/1983

14.98

Micro 19

217041.1

RETELE APA-CALDA M-19

01/12/1983

60475.16

Siderurgistilor Vest

217046

RETELE TERM.A/C.SC 58 SID-VEST

01/12/1983

262786.39

Mazepa 2

217047.1

RETELE TERMICE A/CALDA MAZ.-II

01/12/1983

62591.66

Micro 16

217048

RETELE TERMICE A/CALDA SC 57 M

01/12/1983

118174.05

Micro 16

217048

RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE SI RECIRCULATIE SC 57

24/01/2011

168923.88

Micro 14

217049

RETELE TERMICE A/CALDA SC 71

01/12/1983

9697.34

Siderurgistilor Vest

217050

RETELE TERMICE A/C.SC 58 .S/V

01/12/1983

122573.79

Micro 16

217051a

SCHIMBATOR CALDURA CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 57

28/12/2001

20294.43

Siderurgistilor Vest

217056a

SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 58

28/12/2001

16391.95

Micro 40

217061

INST.TERMICE INT+AMC SC-1 M-40

01/08/1984

17759.29

Micro 40

217061a

SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 1

28/12/2001

15978.61

Micro 40

217061b

SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 1

28/12/2001

15978.61

Micro 40

217062

INST.SANITARE INTER. SC-1 M-40

01/08/1984

34363.49

Micro 40

217063

INST.ELECTRICE LA SC-1 MICRO40

01/08/1984

17663.09

Micro 40

217064

INST.TERM.INT+AMC SC-2 MICRO40

01/08/1984

12921.61

Micro 40

217065

INST.SANITARE INT SC-2 MICRO40

01/08/1984

54316.99

Micro 40

217066

INST.ELECTRICE LA SC-2 MICRO40

01/08/1984

7730.59

Micro 40

217070

SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-2

01/08/1984

52.07

Micro 40

217073

SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-2

01/08/1984

63.52

Micro 40

217075

RET.TERM.A/C CENT.AEROPORT

01/12/1984

62793.03

Tiglina 2A

217083a

SCHIMBATOR CALDURA CU 68 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 5

28/12/2001

10536.21

Tiglina 2A

217083b

SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 5

28/12/2001

7822.26

Tiglina 2A

217097

RET.TERM.SC-3,5,7,8,9 TIGL-II-

01/12/1984

414410.16

Micro 14

217098

RETELE TERMICE A/CALDA SC 67

01/12/1984

233775.04

Micro 14

217099

RETELE TERMICE I.C.FRIMU 1 A1

01/12/1984

14182.43

Micro 14

217100

RETELE TERMICE A/CALDA I.C.FRI

01/12/1984

129953.3

Mazepa 2

217101

RETELE TERMICE A/CALDA MAZ.-II

01/12/1984

23596.26

Micro 16

217104

RET.TERM.A/C.EXTERIOARE SC 18A

01/12/1984

333372.09

Siderurgistilor Vest

217108

RET.TERM.A\C P-SID.ET-I SC 62

01/12/1984

66911.14

Siderurgistilor Vest

217109

INST.AMC SC-62 EXT.P-SIDER ET1

01/12/1984

94.09

Tiglina 1 - Saturn

217110

RET.TERM.A/C SC 61 BL.13A+B

01/12/1984

78459.64

Micro 21

217112

RET.TERM.A/CALDA MICRO-21 ML SC 45

01/12/1984

15566.34

Micro 21

217113

INST.EL SC-45 MICRO-21 ET-1982

01/12/1984

25387.89

Siderurgistilor Vest

217176

LUCR.SCHIMBAT SIST.TERM.SC 62

01/06/1985

3.71

Centru 3

217178

CANALE EXT.SI RET.TERM.

01/12/1985

28265.68

Centru 3

217178

RK 2007 - RETEA TERMICA PT VULTUR

30/03/2009

26848.81

Centru I Port

217179

RET.SANIT.EXT.PT M BL-20

01/12/1977

3.17

Centru I Port

217180

RETELE TERM.EXT.BL-20 PT M

01/12/1977

46.87

Micro 18

217183

RETELE TERM.EXT.M17 E-II-ASC26

01/11/1985

187287.68

Micro 18

217183

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 26

30/03/2009

40007.25

Mazepa 2

217184

RET.TERM.APA L4-5-6 SC 81

01/11/1985

29014.26

Micro 14

217185

RETELE TERMICE DN 70,3 I.C.FRI

01/11/1985

35988.56

Micro 18

217187.2

RETELE TERMICE A/C M17 SC 26

01/12/1985

627787.94

Micro 40

217188

RET.TERM. ET-I,A2

01/12/1985

22595.63

Micro 21

217189

RETELE TERMICE M-21 ETAPA-1982 SC 45

01/12/1985

21185.4

Micro 21

217189

RK 2010 -RETEA TERMICA DE INCALZIRE SI RECIRC.SC 45

24/01/2011

25548.72

Mazepa 2

217190

RETELE EXT A/C RECIRC. SC 81

01/12/1985

59006.32

Mazepa 2

217190

RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 81

21/01/2011

35919.49

Micro 39

217192

SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-6

01/12/1985

33.28

Micro 39

217194

SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-6

01/12/1985

54.39

Micro 39

217198

INST.AMC+AMENAJ.SC-6 M-39A

01/12/1985

4996.58

Micro 39

217200

INST.LA SC-6 MICRO-39A

01/12/1985

9476.97

Tiglina 1 - 11 Siret

217202

RET.TERM. A/C BL M0 PT 8

01/12/1985

36180.79

Micro 21

217203

RETELE TERM.A/CALDA SC-47 M-21

01/03/1986

92878.75

Micro 21

217204

INST.TERMICE SC-47 MICRO-21

01/03/1986

3234.72

Micro 21

217204a

SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 47

28/12/2001

10547.5

Micro 21

217205

INST.SANIT.SC-47 MICRO-21

01/03/1986

42782.21

Micro 21

217206

SEPARATOR NAMOL DN 250 6A SC47

01/03/1986

35.46

Micro 21

217207

SEPARATOR NAMOL DN 300 SC-47

01/03/1986

47.32

Micro 21

217208

DULAP AUTOM.DAE SC-47MICRO-21

01/03/1986

76.68

Micro 16

217209.1

LUCR.SCHIMB.SIST.TERM.SC 19 M-

01/03/1986

64504.69

Micro 18

217210

INST.TERMICE SC-25 M-17 ET-II-

01/07/1986

6560.32

Micro 18

217210a

SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 25

28/12/2001

17596.7

Micro 18

217211

INST.SANITARE SC25 M-17 ET-II-

01/07/1986

52665.18

Micro 18

217212

INST.ELECTRICE SC25 M17 ET-II-

01/07/1986

15577.58

Micro 18

217213

SEPARATOR NAMOL 200 SC-25 M-17

01/07/1986

40.42

Micro 18

217214

SEPARATOR NAMOL 300 SC-25 M-17

01/07/1986

60.87

Mazepa 2

217217

INST.ELECTRICE LA SC-81 MAZEPA

01/07/1986

7577.22

Siderurgistilor Vest

217222a

SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL.ACM SC 63 BLOCURI

31/12/1995

45001.13

Micro 17

217223

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 24

30/03/2009

47251.02

Micro 17

217223

RETELE TERMICE A-CAL.SAN.SC-24

01/08/1986

416688.81

Micro 21

217229

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 47

30/03/2009

8316.35

Micro 21

217229

RET.TERMICE A/CALDA MICRO-21 SC 47

01/07/1986

29937.55

Micro 14

217231

RETELE TERMICE DN 70,3 I.C.FRI

01/09/1986

89688.93

Centru I Port

217232.1

RET.TERM.A\C EGALIT.ET1 PT R3

01/10/1986

66547.11

Mazepa 2

217237

RETELE TERMICE A/CALDA MAZEPA

01/10/1986

291245.39

Micro 18

217239

SEPARATOR NAMOL 300 SC-26 M-17

01/11/1986

58.92

Micro 18

217240

SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-26

01/11/1986

40.39

Micro 18

217241

INST.TERMICE/TEAVA OL DIF.SC26

01/11/1986

7140.72

Micro 18

217242

INST.SANITARE TUB OL DIF.SC-26

01/11/1986

49508.16

Micro 18

217243

INST.ELECTRICE SC-26 MICRO-17

01/11/1986

15553.02

Micro 21

217244

RET.TERMICE A/CALDA NR-21SC 47

01/11/1986

107095.54

Micro 21

217244

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 45

30/03/2009

31905.67

Centru I Port

217245

DEVIERE RETEA A/MENAJ PT M

01/08/1989

117265

Centru I Port

217246

INST.TERM.PT R3 EGALITATII ET1

01/08/1989

1459.44

Centru I Port

217247

INST.SANIT.PT R3 EGALITATII

01/12/1986

16907.64

Centru I Port

217248

INST.EL PT.R3 EGALITATII ET-1

01/12/1986

3051.01

Micro 14

217249

RETEA TERMOF.A/CALDA I.C.FRIMU

01/12/1986

42532.92

Micro 39

217250

RETELE TERMOF.A/CALDA BL.G

01/12/1986

9650.69

Micro 21

217251.1

RET.TERMICE A/CALDA BL N5,C11 SC 44

01/12/1986

3104.9

Micro 38

217258

SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-5

01/12/1986

43.48

Micro 38

217259

SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-5

01/12/1986

64.5

Micro 38

217260

INST.TERM.INT.SC-5 MICRO-38

01/12/1986

3495.62

Micro 38

217261

INST.SANIT.INT.SC-5 MICRO-38

01/12/1986

14097.26

Micro 38

217262

INST.ELECT.INT.SC-5 MICRO-38

01/12/1986

3854.42

Micro 16

217263

INST.TERMICE SCHIMB.SIST.PT DO

01/12/1986

9176.67

Micro 16

217263a

SCHIMBATOR CALDURA CU 68 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT DOINA

28/12/2001

9698.72

Micro 16

217264

INST.SANIT.SCHIMB.SIST.M-16A PT DOINA

01/12/1986

2510.07

Micro 16

217265

INST.EL.SCHIMB.SIST.M-16 DOINA

01/12/1986

13459.03

Micro 16

217266

RET.TERM.INTER.A/CALDA M-16 PT DOINA

01/12/1986

145871.98

Micro 16

217269

DULAP TABLOU PT DOINA M-16-16A

01/12/1986

574.48

Micro 16

217270

RETELE TERMICE EXT.A/CALDA PT DOINA

01/12/1986

31882.03

Micro 16

217271

RET.TERM.EXT.A/CALDA SC-18B MC.16

01/12/1986

294039.16

Micro 16

217272

RETELE TERMICE EXT.A/CALDA SC- 18

01/12/1986

281696.19

Micro 16

217273

RET.TERM.AF.FLORA PT DOINA

01/12/1986

5670.7

Micro 16

217279

INST.EL SC-19 ET-II- M-16-A

01/12/1986

14747.14

Micro 16

217280

INST.PT VERIFICARE PRES.SC-19

01/12/1986

260.35

Micro 16

217281

INST.TERMICE SC-19 MICRO-16A

01/12/1986

5500.39

Micro 16

217281a

SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 19

12/12/2001

14666.21

Micro 16

217282

TABLOU DULAP AUTOM.SC-19 M-16A

01/12/1986

574.49

Micro 16

217283

SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-19

01/12/1986

62.35

Tiglina 1 - Saturn

217285

RET.TERM.A/C SC-61 BL.PS-13C

01/01/1987

115619.99

Micro 14

217286

SEPARATOR DN-300 SC-71IC.FRIMU

01/03/1987

93.56

Centru I

217290

RET.TERM.A\C PT MODERN EGALIT.

01/11/1987

29212.69

Centru I

217290

RK 2008 -RETEA TERMICA PT MODERN

30/03/2009

138763.47

Micro 14

217291

RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI

01/12/1987

41552.32

Micro 14

217291

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 71

30/03/2009

60671.93

Micro 14

217292

RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI

01/12/1987

713076.2

Micro 14

217293

RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI

01/12/1987

376650.81

Aurel Vlaicu

217294

RETEA TERMICA EXTER.RECIR.- RK 2010

28/06/2011

20143.26

Aurel Vlaicu

217294

RETELE TERMICE A/CALDA SILOZ

01/12/1987

12557.45

Mazepa 1

217298a

SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 16 NOU

28/12/2001

10735.53

Mazepa 1

217301

INST.TERMICE EXT.SC-16 MAZ-I-

01/03/1988

2985.2

Mazepa 1

217301

RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA DE CONSUM SC 16

24/01/2011

115768.72

Mazepa 1

217302.1

INST.SANITARE EXT SC-16 MAZ-I-

01/03/1988

27569.66

Micro 14

217307

INST.TERMICE TEAVA OL DIF.SC72

01/05/1988

8665.55

Micro 14

217307a

SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 72

28/12/2001

29681.96

Micro 14

217308

INST.SANIR.SC-72 I.C.FRIMU 2 A

01/05/1988

29084.54

Micro 14

217309

INST.ELECTRICE SC-72 IC.FRIMU

01/05/1988

15498.54

Micro 14

217310

SEPARATOR NAMOL DM-200 SC-72

01/05/1988

66.24

Micro 14

217311

SEPARATOR NAMOL DM-200 SC-72

01/05/1988

106.26

Mazepa 1

217312.1

RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-I-

01/08/1988

239996.57

Mazepa 2

217316

RET.A\C DIF.ML.585 A1-2-3 SC 2

01/12/1988

105880.15

Micro 16

217317a

SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 18

28/12/2001

13127.69

Centru I

217318

ECHIP.EL.AUTOM.PT AVINTULUI

01/03/1989

9364.65

Centru I

217319

SEPARATOR NAMOL PT AVINTULUI

01/03/1989

56.92

Piata

217321.1

RETE.TERM.APA SC 113 PIATA

01/03/1989

112992.47

Micro 40

217323

RET.EXTERIOARE LA C.T C.S.G.

01/05/1968

3573.83

Piata

217324

RETE.TERM.APA SC 113 PIATA

01/04/1989

128439.74

Piata

217394

SEPARATOR NAMOL DN-150 SC-111

01/05/1989

50.76

Piata

217395

SEPARATOR NAMOL DN-250 SC-111

01/05/1989

72.39

Piata

217396

RETELE TERMICE SC 113

01/07/1989

483377.62

Micro 16

217398

RET.TERM.EXTER. SC 18

01/07/1989

404330.2

Micro 14

217399.1

RET.TERM.IC.FRIMU,P-30DECEM.

01/07/1989

559402.43

Piata

217400.1

RETELE TERMICE EG.ET.II P.30DE

01/07/1989

100348.38

Piata

217401

SEPARATOR DN-150 PT 6MARTIE

01/09/1989

50.19

Piata

217402

SEPARATOR DN-250 PT 6MARTIE

01/09/1989

72.27

Centru II

217404.1

RACORD EXT.TERM.PT IREG

01/02/1990

21609.98

Siderurgistilor Vest

217405

RETEA TERMIC TERNS.AG.TERMIC S

01/04/1990

163301.9

Aurel Vlaicu

217406

RETELE TERMICE SC-73 ZONA-I-

01/02/1991

140378.21

Aurel Vlaicu

217406

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 73

30/03/2009

41461.06

Aurel Vlaicu

217407.1

RETELE TERMICE SC-74 ZONA-I-

01/02/1991

613511.53

Micro 14

217408

RETELE TERMICE SC-72 ZONA-II-

01/02/1991

15660.46

Micro 14

217408

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 72

30/03/2009

16969.43

Micro 14

217409.1

RETELE TERMICE SC-71 ZONA-III-

01/02/1991

104997.42

Micro 14

217409a

ELECTROPOMPA ADAUS S 50 SC 71

12/12/1988

21.11

Micro 14

217409b

SEPARATOR NAMOL DN 200

12/12/1988

66.24

Centru II

218378

Instalatie termica Bl.Cristal

01/03/1992

4089.87

Mazepa 2

218493

RETELE EXT.ACM BL.BR5A MAZ.2

01/08/1992

406.22

Mazepa 2

218494

RETELE EXT.TERMICE BL.BR5A

01/08/1992

218.45

Micro 14

218495

RETELE TERMICE ZONA I SC 90 C1

01/08/1992

8573.03

Aurel Vlaicu

218496

RETELE TERMICE SC 75 ZONA II

01/08/1992

31372.86

Micro 14

218497

RETELE APA CALDA ZONA I SC 90

01/08/1992

8264.69

Aurel Vlaicu

218498

RETELE APA CALDA ZONA II SC 75

01/08/1992

16874.31

Aurel Vlaicu

218498

RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. RK 2010 SC 75

28/06/2011

34096.03

Piata

218500a

SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 113

28/12/2001

11762.17

Piata

218503

RETELE A/C AF BL.C2 SC 113

01/08/1992

2251.74

Piata

218504

RETELE TERMICE BL.C2 SC 113

01/08/1992

5559.61

Mazepa 1

218523

RETELE TERMICE EXT.LUCR.IND.SC 16 N

01/06/1992

2057.22

Mazepa 1

218524

RETELE ACM EXT.LUCR.IND.SC 16 N

01/06/1992

1028.61

Mazepa 1

218525

RETELE ACM EXT.BL.PESCARUS

01/06/1992

3752.33

Mazepa 1

218526

RETELE TERM.EXT.BL.PESCARUS

01/06/1992

1771.35

Mazepa 1

218527

RETELE ACM BL.DAFIN GORUN

01/06/1992

2990.64

Mazepa 1

218528

RETELE TERM.BL.DAFIN,GORUN

01/06/1992

3488.67

Centru I

218529

RETELE ACM EXT.BL.LASTUN

01/05/1992

2235.9

Centru I

218530

RETELE ACM EXT.BL.LASTUN

01/05/1992

1216.03

Tiglina 2A

218599

INST.TERMICA SEDIU RAPDET EXT

01/09/1992

16586.63

Micro 21

218602

INSTALATIE TERMICA SC 49

01/10/1992

2811.62

Centru I

2190000

INSTALATII SANITARE PT.MODERN

01/08/1994

4886.61

Centru I

2190001

INSTALATII INCALZIRE PT.MODERN

01/08/1994

9187.02

Centru I

2190002

INSTALATII TERMICE PT.MODERN

01/08/1994

366.2

Centru I

2190004

INSTALATII ELECTRICE PT.MODERN

01/08/1994

8326.86

Centru I

2190005

ECHIP.ELECTRIC DE AUT.SI FORTAPT.MODERN

01/08/1994

695.87

Centru I

2190006

SEPARATOR NAMOL DN 150 PT.MODE

01/08/1994

5.06

Piata

2190007

RETELE TERMICE BL.BALCESCU NOU

01/08/1994

4834.34

Piata

2190008

RETELE APA CALDA BL.BALCESCU N

01/08/1994

822.78

Piata

2190009

RETELE TERMICE PT ALBATROS PIA

01/08/1994

2621.46

Piata

2190010

RETELE APA CALDA PT ALBATROS P

01/08/1994

1278.59

Piata

2190011

RETELE TERMICE P-TA 30 DEC.AF.

01/06/1994

12603.64

Piata

2190012

RETELE TERMICE P-TA 30 DEC.AF.

01/06/1994

18660.2

Piata

2190013

RETELE APA CALDA P-TA 30 DEC.A

01/06/1994

3854.27

Piata

2190014

RETELE APA CALDA P-TA 30 DEC.A

01/06/1994

6537.51

Centru II

2190015

RETEA APA CALDA STR.DOMNEASCA ET.I A2

01/06/1994

1366.84

Centru II

2190016

RETELE TERMICE STR.DOMNEASCA ET.I A2

01/06/1994

4210.01

Centru II

2190017

RETELE APA CALDA STR.DOMNEASCABLOC

01/06/1994

1139.86

Centru II

2190018

RETELE TERMICE STR.DOMNEASCA BLOC

01/06/1994

1734.64

Micro 16

2190019

INSTAL.ELECTRICA SC 20 MC.16

01/08/1994

1580.04

Micro 16

2190021

RETELE TERMICE SC 20 MC.16-16A

01/01/1995

289121.66

Micro 16

2190022

RETELE ACM SC 20 MC.16-16A

01/01/1995

79266.11

Micro 16

2190023

INSTALATIE ELECTRICA SC 20 MC

01/01/1995

7390.58

Piata

2190024

CANALE PROTECTIE EXTERIOARE SC 112

01/05/1995

10721.78

Piata

2190025

RETELE TERMICE EXT.SC112

01/05/1995

12809.16

Piata

2190026

RETEA AP.CALD.SI RECIRCULATIE SC 112

01/05/1995

3514.22

Piata

2190030

INSTALATII SANITARE INT.PT+REZSC112

01/05/1995

17868.8

Piata

2190031

INSTALATII TERMICE INTERIOARE SC 112

01/05/1995

6968.43

Aurel Vlaicu

2190032

RETEA TERMICA SC 74

01/12/1989

59482.53

Aurel Vlaicu

2190032

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 74

30/03/2009

79571.15

Piata

2190034

INSTALATIE ELECTRICA PT RAZBOI

01/12/1989

5580.41

Piata

2190035

INSTALATIE SANITARA PT RAZBOIE

01/12/1989

25852.36

Piata

2190036

INSTALATIE TERMICA PT RAZBOIEN

01/12/1989

9309.41

Micro 17

2190203

RETELE TERMICE SC 23 MC.17

01/07/1996

125884.47

Micro 17

2190204

RETELE ACM SC 23 MC.17

01/07/1996

55917.49

Centru I

2190205

RETELE ACM -BLOC MODERN CENTRU

01/08/1996

3497.59

Centru I

2190206

RETELE TERMICE -BLOC MODERN CE

01/08/1996

6298.29

Centru I

2190207

RETELE TERMICE -BLOC SELECT CE

01/08/1996

27659.57

Centru I

2190208

RK 2008 -RETEA TERMICA PT AVANTUL

30/03/2009

21726.9

Centru I

2190208

RETELE ACM -BLOC SELECT CENTRU

01/08/1996

12009.87

Centru I

2190209

RETELE TERMICE-BLOC L CENTRU I

01/08/1996

572.53

Centru I

2190210

RETELE ACM-BLOC L CENTRU I

01/08/1996

432.87

Centru I

2190211

RETELE TERMICE-BLOC DELTA CENT

01/08/1996

6730.42

Centru I

2190212

RETELE ACM-BLOC DELTA CENTRU I

01/08/1996

1023.02

Centru II

2190213

Instalatie termica LIC.MUZICA

01/11/1996

26910.02

Centru II

2190213a

SCHIMBATOR CALDURA CU 20 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT LICEUL DE MUZICA

28/12/2001

4988.42

Centru II

2190214

Instalatie electrica LIC.MUZ.

01/11/1996

249.55

Centru II

2190215

Instalatie sanitara LIC.MUZ.

01/11/1996

907.09

Centru II

2190216

RETELE TERMICE EXTERIOARE LIC.MUZICA

01/11/1996

1416.86

Centru II

2190217

RETELE TERMICE EXTERIOARE ACM LIC.MUZICA

01/11/1996

1416.86

Centru II

2190218

RETELE TERMICE EXT.APA RECE LIC.MUZICA

01/11/1996

17.71

Centru II

2190219

INSTALATIE TERMICA PT POLICL.

01/11/1996

29131.63

Centru II

2190220

INSTALATIE SANITARA PT POLIC.

01/11/1996

4512.18

Centru II

2190221

INSTALATIE ELECTRICA PT POLIC.

01/11/1996

1477.16

Centru II

2190222

RETELE TERMICE EXT.INCALZ. PT

01/11/1996

752.63

Centru II

2190223

RETELE TERMICE EXT.ACM PT

01/11/1996

1398.92

Mazepa 1

2190225

RETELE TERMO BL.F7 MAZEPA

01/08/1997

19557.89

Piata

2190247

GARD PT 6MARTIE-PIATA

01/03/1997

1125.06

Micro 21

2190270

INST.TERM.INTER.SC43 MC.21 APARTINE DE

01/01/1998

57385.12

Tiglina 1 - Saturn

2190271

INSTALATIE SANITARA PT OTIG.1

01/01/1998

27371.89

Tiglina 1 - Saturn

2190272

RETEA APA CALDA PTO TIG.1

01/01/1998

37721.91

Centru I

2190273

RETEA TERMICA       PT P3

01/01/1998

172166.09

Centru I

2190274

RETEA APA CALDA PT P3   PT P3

01/01/1998

30430.92

Micro 21

2190275

RETEA TERMICA-SC 43

01/05/1998

1496.86

Micro 21

2190276

RETEA APA CALDA-SC-43

01/05/1998

3398.01

Centru I

2190277

INSTALATIE ELECTRICA-PT P3

01/05/1998

3869.93

Centru I

2190278

INSTALATIE SANITARA PT P3

01/05/1998

16172.95

Micro 21

2190279

RETELE TERMICE-SC43

01/05/1998

48232.93

Micro 21

2190280

RETELE APA CALDA SC-43

01/05/1998

6310.6

Micro 40

2190281

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 1

30/03/2009

135760.44

Micro 40

2190281

RETEA TERMICA SC1

01/05/1998

125486.23

Micro 40

2190282

RETEA ACM-SC1

01/05/1998

16247.14

Micro 38

2190284.1

RETEA TERMICA-SC5 MC.38

01/05/1998

93658.33

Micro 38

2190285.1

RETEA ACM-SC5 MC.38

01/05/1998

49285.46

Centru I Port

2190286

INSTAL.SANITARA-PTM

01/05/1998

11652.37

Centru I Port

2190287

INSTALATIE ELECTRICA-PTM

01/05/1998

5829.2

Centru I Port

2190288

RETEA TERMICA-PTM

01/05/1998

36605.11

Piata

2190289

VANA CU DOUA CAI TIP V6 F204 SC 114

01/06/1998

8970.28

Piata

2190290

INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT SC 114

01/06/1998

1173.65

Piata

2190291

INSTALATIE SANITARA-SC114

01/06/1998

7226.07

Piata

2190292

INSTALATIE TERMOFICARE-SC 114

01/06/1998

28675.07

Piata

2190292a

SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 114

28/12/2001

15625.37

Piata

2190293

INST.TERMOMECANICA SC 114

01/06/1998

71938.76

Piata

2190294

CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC114

01/06/1998

361334.5

Piata

2190295

VANA CU DOUA CAI TIP V6F125F204-SC114

01/06/1998

7976.16

Piata

2190296

VANA CU DOUA CAI TIP V6 F150 F204-SC

01/06/1998

8970.28

Piata

2190297

INSTALATIE ELECTRICA FORTA-SC 114

01/06/1998

6228.48

Micro 17

2190299

INSTAL.DE TERMOFICARE-SC55

01/06/1998

1841.44

Micro 17

2190300

INSTAL.TERMICA INTERIOARA-SC55

01/06/1998

5184.18

Micro 17

2190301

INSTAL.SANITARA INTER.-SC 55

01/06/1998

1118.77

Micro 17

2190303

CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC 55

01/06/1998

55250.25

Micro 17

2190304

VANA CU DOUA CAI TIP V6F100 F204-SC 55

01/06/1998

5367.97

Micro 17

2190305

VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC 55

01/06/1998

6759.45

Micro 17

2190306

VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC 55

01/06/1998

6759.45

Piata

2190307

A.C.M.IN HIDROFOR-SC114

01/06/1998

15602.42

Mazepa 1

2190308

VANA CU DOUA CAI TIP V6F100 F204-SC

01/06/1998

5367.97

Mazepa 1

2190309

VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC

01/06/1998

6759.45

Mazepa 1

2190310

VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC

01/06/1998

6759.45

Mazepa 1

2190311

INSTALATIE ELECTRICA FORTA- SC 14 BIS

01/06/1998

3572.85

Mazepa 1

2190312

INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT SC 14 BIS

01/06/1998

1493.07

Mazepa 1

2190313

INSTALATIE TERMOMEC.-SC 14 BIS

01/06/1998

22468.02

Mazepa 1

2190314

CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC 14BIS

01/06/1998

254771.71

Mazepa 1

2190315

INSTALATIE TERMOFICARE-SC 14 BIS

01/06/1998

21856.71

Mazepa 1

2190316

INSTALATIE SANITARA-SC 14 BIS

01/06/1998

1744.26

Mazepa 1

2190317

INSTALATIE PREPARARE APA CALDASC 14 BIS

01/06/1998

23440.35

Micro 19

2190318

RETEA TERMICA -SC 34

22/07/1998

171494.3

Micro 19

2190319

RETEA APA CALDA -SC 34

22/07/1998

74342.7

Centru I Port

2190321

INST.TERMOMEC. PT R3

13/10/1998

66163.62

Centru I Port

2190322

INST.SANITARA PT R3

13/10/1998

8273.83

Centru I Port

2190323

INST.ELECTRICA PT R3

13/10/1998

1764.16

Centru I Port

2190324

RETELE TERMICE (BL. A1 B2 B1 C1)

13/10/1998

36903.56

Centru I Port

2190325

RETELE APA CALDA (BL. A1 B2 V4 V )

13/10/1998

8517.37

Micro 20

220180

INCALZ.SC 37

31/03/2000

34899.95

Micro 20

220181

schimbator caldura cu 184 placi serie 372

31/03/2000

34899.95

Tiglina 2B

220182

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 358 SC 12

31/03/2000

17862.35

Centru 3

220183

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 380 PT PLOMBA

30/03/2000

7618.18

Tiglina 2A

220184

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 381 SC 3 P+9

30/03/2000

7618.18

Tiglina 2B

220185

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 379 PT I 1

30/03/2000

7618.18

Micro 19

220186

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 382 SC 33 PT 4

30/03/2000

17913.7

Micro 19

220187

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 383 SC 33 PT4

30/03/2000

17913.7

Centru 3

220207

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X19 - NCL SERIE 534

30/01/2001

5078.79

Micro 18

220208

INSTALATIE TERMOMECANICA PT L12

15/02/2001

290010.01

Micro 21

220215

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X-19-NCL SERIA 940 SC 49

28/12/2001

13031.88

Centru II

220216

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19-NCL 52 PLACI SERIA 939 PT CRISTAL

28/12/2001

13342.9

Mazepa 1

220217

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI SERIA 936 SC 14 BIS

28/12/2001

12365.37

Centru 3

220218

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19-NCL 20 PLACI SERIE 935 MUZEUL DE ARTA

28/12/2001

8127.88

Micro 14

220219

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 68 PLACI SERIE 941 SC 90

28/12/2001

14311.01

Piata

220220

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 52 PLACI SERIE 938 SC 112

28/12/2001

12628.05

Piata

220221

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI SERIA 937 PT RAZBOIENI

28/12/2001

12415.91

Micro 20

220222

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29SCL - 184 PLACI - SERIA 942 SC 35

28/12/2001

34827.61

Micro 20

220223

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 184 PLACI - SERIA 943 SC 35

28/12/2001

34357.43

Micro 20

220224

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 184 PLACI - SERIA 944 SC 35

28/12/2001

34902.28

Micro 20

220225

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29SCL - 184 PLACI - SERIA 945 SC35

28/12/2001

34545.96

Aurel Vlaicu

220226

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 946 SC 70

28/12/2001

48567.12

Aurel Vlaicu

220227

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 947 SC 70

28/12/2001

48567.12

Aurel Vlaicu

220228

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 948 SC70

28/12/2001

48567.12

Micro 17

220229

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 949 SC 22

28/12/2001

41923.82

Micro 17

220230

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 950 SC 22

28/12/2001

41802.88

Micro 17

220231

SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 951 SC 22

28/12/2001

43182.87

Micro 17

220237

SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE NR.INV.414578

28/12/2001

17179.41

Micro 17

220238

SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE INV.414579

28/12/2001

13748.67

Micro 16

220239

SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 20 APART.DE INV.3190028

28/12/2001

28592.69

Micro 14

220240

SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 71 APART.INV.414882

28/12/2001

44037.66

Aurel Vlaicu

220241

SCHIMBATOR CALDURA CU 58 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 75 APART.INV.418417

28/12/2001

45021.19

Tiglina 2B

220242

SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT I2 APART.INV.110574

28/12/2001

8467.29

Aurel Vlaicu

220243

SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 73 APART.INV.414987

28/12/2001

30931.08

Tiglina 2B

220244

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414217

28/12/2001

26873.83

Tiglina 2B

220245

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART,INV.414218

28/12/2001

26873.83

Tiglina 2B

220246

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414215

28/12/2001

28340.94

Tiglina 2B

220247

SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414216

28/12/2001

28340.94

Piata

220248

SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL ACM SC 111

31/12/1995

64474.14

Micro 14

220254

VAS EXPANSIUNE DESCHIS SC71

28/12/2001

4143.27

Micro 40

220259

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM SERIE 901 PT CSG

19/04/2002

15934.35

Micro 40

220260

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal.SERIE 902/2001 SC 3

19/04/2002

16083.3

Aurel Vlaicu

220261

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal. SERIE 903/2001 SC 74

19/04/2002

16150.79

CT Studenti-Centru

3.

220318

CAZAN CU FOCAR PRESURIZAT TIP PREXTERM CENTR.TERM.BL.A.B.C.I1,I2.SERIE 0324A10049

30/08/2004

33183.66

CT Studenti-Centru

3.

220319

CAZAN U FOCAR PRESURIZAT TIP PREXTERM-CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 0324A10048

30/08/2004

33183.66

CT Studenti-Centru

3.

220320

POMPA CIRCULATIE INCALZIRE-CENTR.TERMICA AFER.A,B,C,I1,I2.SERIE 16135.719.0

30/08/2004

3209.89

CT Studenti-Centru

3.

220321

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2. SERIE 30106-63480/2003

30/08/2004

12317.89

CT Studenti-Centru

3.

220322

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2.SERIE 30106-63482/2003

30/08/2004

12317.89

CT Studenti-Centru

3.

220323

VAS EXPANSIUNE-CENTRALA TERM.BL.A,B,C,I1,I2.SERIE E 4980768

30/08/2004

2186.15

CT Studenti-Centru

3.

220324

VAS EXPANSIUNE CENTR.TERMICA BL.A,B,C,I1,I2. SERIE E 4980767

30/08/2004

2186.15

CT Studenti-Centru

3.

220325

VANA CU 3 CAI DN 100-CENTR.TERM.A,B,C,I1,I2 SERIE C1617-8082

30/08/2004

3112.2

CT Studenti-Centru

3.

220326

VANA CU 3 CAI DN 125 CENTR.TERM.A,B,C,I1,I2,SERIE GSBEF 1125 ,AG 2 24-72

30/08/2004

3651.74

CT Studenti-Centru

3.

220327

GRUP POMPARE CENTR.TERMICA AFERENTA BL.A,B,C,I1,I2 SERIE E 2G6M COD 00800415

30/08/2004

6376.85

CT Studenti-Centru

3.

220328

STATIE DEDURIZARE APA+FILTRU CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 18167/2003 AS 90

30/08/2004

11682.55

CT Studenti-Centru

3.

220329

ARZATOR GAZE NATURALE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2,SERIE 98001610/00042103

30/08/2004

21925.04

CT Studenti-Centru

3.

220330

ARZATOR GAZE NATURALE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 98001610/00040103

30/08/2004

21925.04

CT Studenti-Centru

3.

220331

POMPA CIRCULATIE CENTR.TERM.A,B,C,I1,I2 SERIE 16135.719.0

30/08/2004

3209.89

CT Studenti-Centru

3.

220332

POMPA CIRCULATIE DUBLA CENTR.TERMICA BL.A,B,C,I1,I2 SERIE DHP 120/360 80 T,16135.719.0-2

30/08/2004

6469.89

CT Studenti-Centru

3.

220333

POMPA CIRCULATIE ACM CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 16135.710.0

30/08/2004

4604.39

CT Studenti-Centru

3.

220334

POMPA CIRCULATIE INCALZIRE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE TS 515 N4.03, 161357190-2

30/08/2004

6507.05

CT Studenti-Centru

3.

220335

REZERVOR ACUMULARE INCALZIRE CENT.TERMICA BL.A,B,C,I1,I2. SERIE 039093/2003

30/08/2004

4254.94

CT Studenti-Centru

3.

220336

REZERVOR POLIETILENA APA ADAOS-CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2,SERIE 21823-5

30/08/2004

1949.45

CT Studenti-Centru

3.

220337

VANA MOTORIZATA TREI CAI DN 100 CENTR.TERM.A,B,C,I1,I2 SERIE 3363

30/08/2004

3110.27

CT Studenti-Centru

3.

220338

FILTRU IMPURITATI DN 200 CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE GG 25

30/08/2004

2593.53

Micro 18

220339

PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 250-16-57

30/12/2004

9405.75

Micro 18

220340

PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 250-16-57

30/12/2004

9405.75

Micro 18

220341

PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 256-16-87

30/12/2004

12918.27

Micro 18

220342

PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 256-18-87

30/12/2004

12918.26

Micro 18

220343

PT L 10 POMPA GRUNDFOS UPS 40-60/2 F

30/12/2004

1382.52

Micro 18

220344

PT L 10 POMPA GRUNDFOS-UPS 40-6-/2 F

30/12/2004

1382.52

Micro 18

220345

PT L 10 POMPA GRUNDFOS(POMPA CALDURA) UPS 80-120 F

30/12/2004

3366.14

Micro 18

220346

PT L 10 POMPA GRUNDFOS(POMPA CALDURA) UPS 80-120 F

30/12/2004

3366.14

Micro 18

220347

GRUP POMPARE HIDROJET IP 6 GRUNDFOS

30/12/2004

1738.56

Micro 18

220348

GRUP POMPARE HIDROJET PT L 10 IP 6 GRUNDFOS

30/12/2004

1738.56

CT 3- Tiglina 1- 11

220350

CAZAN DE OTEL MODEL EQUIPTEHNIC TIP 1IR2-1650 CT 3

30/05/2005

32152.04

CT 3- Tiglina 1- 11

220351

CAZAN DE OTEL MODEL EQUIPTEHNIC TIP 1IR2-1650 CT 3

25/05/2005

32152.04

CT 3- Tiglina 1- 11

220352

ARZATOR CU INSUFLARE PENTRU GAZE NATURALE MODEL BENTONE CT 3

25/05/2005

23316.35

CT 3- Tiglina 1- 11

220353

ARZATOR CU INSUFLARE PENTRU GAZE NATURALE MODEL BENTONE CF 3

25/05/2005

23316.35

CT 3- Tiglina 1- 11

220354

VAS EXPANSIUNE INCHIS TIP ECCO,CAP.750 L.CT 3

25/05/2005

2488.34

CT 3- Tiglina 1- 11

220355

VAS EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA TIP ECCO,CAP.750 L CT 3

25/05/2005

2488.34

CT 3- Tiglina 1- 11

220356

POMPA CIRCULATIE PT.CAZANE MODEL SALMSON DN 100 CT 3

25/05/2005

5627.44

CT 3- Tiglina 1- 11

220357

POMPA CIRCULATIE PT. CAZAN MODEL SALMSON DN 100 CT 3

25/05/2005

5627.44

CT 3- Tiglina 1- 11

220358

VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 CT3

25/05/2005

4458.19

CT 3- Tiglina 1- 11

220359

VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS&STAEFA DN 125

25/05/2005

4458.19

CT 3- Tiglina 1- 11

220360

POMPA CIRCULATIE PT.INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT3

25/05/2005

9786.15

CT 3- Tiglina 1- 11

220361

POMPA CIRCULATIE PENTRU INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT 3

25/05/2005

9786.15

CT 3- Tiglina 1- 11

220362

VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS/STAEFA DN 125 CT 3

25/05/2005

4458.19

CT 3- Tiglina 1- 11

220363

POMPA DE CIRCULATIE APA CALDA DN 65 CT 3

25/05/2005

4521.56

CT 3- Tiglina 1- 11

220364

POMPA DUBLA DE RECIRCULARE APA CALDA DN 80 CT 3

25/05/2005

4728.98

CT 3- Tiglina 1- 11

220365

GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULT1-V 808 CT 3

25/05/2005

5938.48

CT 3- Tiglina 1- 11

220366

GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULT1-V CT 3

25/05/2005

5938.48

CT 3- Tiglina 1- 11

220367

STATIE DE TRATARE A APEI DUBLA MODEL ECCO CT3

25/05/2005

9567.36

CT 3- Tiglina 1- 11

220368

SENZOR DE NIVEL PT.REZERVORUL DE APA DEDURIZATA CT 3

25/05/2005

403.09

CT 3- Tiglina 1- 11

220369

SENZOR DE NIVEL PTR.REZERVORUL DE APA DEDURIZATA CT 3

25/05/2005

403.09

CT 3- Tiglina 1- 11

220370

TERMOSTAT DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA CT 3

25/05/2005

1013.83

CT 3- Tiglina 1- 11

220371

TEMOSTAT DE IMERSIE MODEL LANDIS STAEF PT.ACTION.VANE CU TREI CAI DE CAZANE CT 3

25/05/2005

1013.83

CT 3- Tiglina 1- 11

220372

SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT3

25/05/2005

3488.72

CT 3- Tiglina 1- 11

220373

SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3

25/05/2005

3488.72

CT 3- Tiglina 1- 11

220374

SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3

25/05/2005

3488.72

CT 3- Tiglina 1- 11

220375

SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3

25/05/2005

3488.72

CT 3- Tiglina 1- 11

220376

SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3

25/05/2005

2223.31

CT 3- Tiglina 1- 11

220377

SUPAPA DE SIGURANTA DN 3/4 CU ARC PN 12 CT3

25/05/2005

2223.31

CT 3- Tiglina 1- 11

220378

SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA L=100mm CT3

25/05/2005

443.55

CT 3- Tiglina 1- 11

220378

SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA L=100mm CT3

25/05/2005

443.55

CT 3- Tiglina 1- 11

220379

SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT3

25/05/2005

1048.29

CT 3- Tiglina 1- 11

220380

SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA TIP QVE 81.13 PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT 3

25/05/2005

1048.29

CT 3- Tiglina 1- 11

220381

SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT 3

25/05/2005

1048.29

CT 3- Tiglina 1- 11

220382

FILTRU IMPURITATI DN 250 MODEL IAIFO CU SITA INOX CT3

25/05/2005

6117.01

CT 3- Tiglina 1- 11

220383

VANA ELECTROMAGNETICA NORMAL INCHIS DANFOSS DN 32 LA REZERV.DE APA DEDURIZATA CT 3

25/05/2005

1894.93

CT 3- Tiglina 1- 11

220384

SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA X 13 NAL CU 70 PLACI CT 3

25/05/2005

11157.04

CT 3- Tiglina 1- 11

220385

VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 mm CT 3

25/05/2005

3398.33

CT 3- Tiglina 1- 11

220386

VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 CT 3

25/05/2005

3697.82

CT 3- Tiglina 1- 11

220387

VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 150 CT 3

25/05/2005

3697.82

CT 3- Tiglina 1- 11

220388

SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA PT.ACUMULATOR acc CT 3

25/05/2005

570.28

CT 3- Tiglina 1- 11

220389

SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA PTR.ACUMULATOR acc CT 3

25/05/2005

570.28

CT 3- Tiglina 1- 11

220390

FILTRU IMPURITATI DN 100 CT 3

25/05/2005

1111.66

CT 3- Tiglina 1- 11

220391

FILTRU IMPURITATI DN 100 CT 3

25/05/2005

1111.66

CT 3- Tiglina 1- 11

220392

RELEU DE COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3

25/05/2005

195.88

CT 3- Tiglina 1- 11

220393

RELEU DE COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3

25/05/2005

195.88

CT 3- Tiglina 1- 11

220394

RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3

25/05/2005

195.88

CT 3- Tiglina 1- 11

220395

RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3

25/05/2005

195.88

CT 3- Tiglina 1- 11

220396

RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3

25/05/2005

195.88

CT 3- Tiglina 1- 11

220397

REGULATOR PRESIUNE MODEL ARMAX GAZ DN 80,Pn 16 CT 3

25/05/2005

3075.73

CT 3- Tiglina 1- 11

220398

REGULATOR DE PRESIUNE MODEL ARMAX GAZ DN 50 CT 3

25/05/2005

2730.23

CT 3- Tiglina 1- 11

220399

SUPAPA DE SIGURANTA ARMAX GAZ CT 3

25/05/2005

2258

CT 3- Tiglina 1- 11

220400

SUPAPA DE SIGURANTA ARMAX GAZ CT 3

25/05/2005

2373.16

CT 3- Tiglina 1- 11

220401

MANOMETRU CARCASA DIAM.100mm,0-2,5 BAR.CT 3

25/05/2005

92.26

CT 3- Tiglina 1- 11

220402

MANOMETRU CARCASA DIAM.100 mm SCALA 0-2,5 BAR.CT 3

25/05/2005

92.26

CT 3- Tiglina 1- 11

220403

TERMOMETRU O-100*C

25/05/2005

33.98

CT 3- Tiglina 1- 11

220404

TERMOMETRU 0-100*C CT 3

25/05/2005

33.98

CT 3- Tiglina 1- 11

220405

FILTRU DE GAZ DN 80 CT 3

25/05/2005

2833.84

Centru I

220431

DEBITMETRE ACM 2 BUC.PT L

30/06/2005

3940.79

Centru I

220432

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.1 BUC. PT L -W 11

30/06/2005

4281.82

Centru I

220433

DEBITMETRE ACM PT C BLOC.B,D,F 3 BUC.

30/06/2005

1437.5

Centru I

220434

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. BL.D,A,B,E. 4 BUC.PT C.

30/06/2005

12058.85

Centru I

220435

TERMOREZISTENTA DN 40, 12 SETURI; CABLU 290,4 ; PT P3

10/03/2010

12114.36

Centru I

220435

DEBITMETRE ACM 12 BUC. PT P3

30/06/2006

23471.61

Centru I

220436

CONTOR ENERGIE TERM.PT.INCALZ. SC.G-LA 26 1 BUC.PT P3

30/06/2005

4156.29

Centru I

220438

CONTOR ENERG.TERMICA PTR.INCALZ.8 BUC.PT AVANTUL

30/06/2005

21097.66

Centru I

220439

TERMOREZISTENTA DN 25 , 2 SETURI,; CABLU 48,4; PT MODERN

10/03/2010

2019.06

Centru I

220439

DEBITMETRE ACM STR.FRATERNITATII 2 BUC. PT MODERN

30/06/2005

922.67

Centru I

220440

CONTOR ENERG.TERMICA PTR.INCALZIRE STR.FRATERNITATII 3 BUC.PT MODERN

30/06/2005

8000.98

Centru I

220441

TERMOREZISTENTA DN 100, 2 SETURI; CABLU 48.4 M; PT H

10/03/2010

2019.06

Centru I

220441

DEBITMETRU ACM 1 BUC FAM.CIUCA M. PT H

30/06/2005

436.41

Centru I

220442

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.4 BUC.PT H

30/06/2005

12277.96

Piata

220443

DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT RAZBOIENI

30/06/2005

1437.5

Piata

220443

TERMOREZISTENTA DN 32.3 SET.CABLU 72.6 m-PT RAZBOIENI

09/03/2010

3028.59

Piata

220444

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. 3 BUC PT RAZBOIENI

30/06/2005

7752.96

Piata

220445

TERMOREZISTENTA DN 32.12 SET.CACLU 290.4 M PT 6 MARTIE

09/03/2010

12114.36

Piata

220445

DEBITMETRE ACM 12 BUC PT 6 MARTIE

30/06/2005

10129.66

Piata

220446

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.20 BUC PT 6 MARTIE

30/06/2005

62566.33

Piata

220447

TERMOREZISTENTA DN 32.30 SET.CABLU 726 M SC 111

09/03/2010

30285.9

Piata

220447

DEBITMETRE ACM 30 BUC.SC 111

30/06/2005

26135.01

Piata

220448

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.6 BUC SC 112

30/06/2005

24336.45

Piata

220449

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 21 BUC SC 111

30/06/2005

61791.72

Piata

220450

TERMOREZISTENTA DN 32.33 SET.CABLU 798.6 M SC 113

09/03/2010

33314.49

Piata

220450

DEBITMETRE ACM 33 BUC.SC 113

30/06/2005

17288.55

Piata

220451

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC.SC 113

30/06/2005

99995.57

Piata

220452

DEBITMETRE ACM 17 BUC SC 114

30/06/2005

8063.28

Piata

220452

TERMOREZISTENTA DN 25,17 SET,CABLU 411.4 M SC 114

09/03/2010

17162.01

Piata

220453

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC.SC 114

30/06/2005

35635.88

Piata

220454

TERMOREZISTENTA DN 25,20 SET.CABLU 484 m,CALCULAT.5 BUC PT ALBATROS

09/03/2010

24216.85

Piata

220454

DEBITMETRE ACM 20BUC PT ALBATROS

30/06/2005

9198.2

Piata

220455

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC PT ALBATROS

30/06/2005

64787.63

Centru I Port

220456

TERMOREZISTENTA DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m PT M1

09/03/2010

11104.83

Centru I Port

220456

DEBITMETRE ACM 11 BC PT M 1

30/06/2005

14131.19

Centru I Port

220457

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC PT M 1

30/06/2005

35140.2

Centru I Port

220458

TERMOREZISTENTA DN 32,26 SET.CABLU 629.2m PT R3

09/03/2010

26247.78

Centru I Port

220458

DEBITMETRE ACM 26 BUC.PT R 3

30/06/2005

24385.97

Centru I Port

220459

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 31 BUC.PT R 3

30/06/2005

96085.02

Centru I Port

220460

TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 605 m PT P1

09/03/2010

25238.25

Centru I Port

220460

DEBITMETRE ACM 25 BUC.PT P 1

30/06/2005

13625.46

Centru I Port

220461

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.29 BUC.PT P 1

30/06/2005

78832.96

Centru I Port

220462

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.19 BUC.PT P2

30/06/2005

67445.23

Centru I Port

220463

DEBITMETRE ACM 10 BUC PT P 2

30/06/2005

12172.02

Centru I Port

220463

TERMOREZISTENTA DN 32,10 SET.CABLU 242m PT P2

09/03/2010

10095.3

Centru II

220464

DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT A

30/06/2005

12017.31

Centru II

220464

TERMOREZISTENTA DR 40,13 SETURI;CABLU 314.6 M; PT A

09/03/2010

13123.89

Centru II

220465

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.9 BUC.PT A

30/06/2005

23411.54

Centru II

220466

TERMOREZISTENTA DR 32,A SET, CABLU 24.2 M PT M BRAVU

09/03/2010

1009.52

Centru II

220466

DEBITMETRU ACM BL.3/A 1 BUC.PT M.BRAVU

30/06/2005

485.38

Centru II

220467

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. BL.3A 1 BUC.PT.M.BRAVU

30/06/2005

2751.89

Centru II

220468

DEBITMETRE ACM 10 BUC.PT CRISTAL

30/06/2005

4492.36

Centru II

220468

TERMOREZISTENTA DR 25;10 SETURI;CABLU 242M PT CRISTAL

09/03/2010

10095.3

Centru II

220469

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. 12 BUC.PT CRISTAL

30/06/2005

31161.62

Centru II

220470

DEBITMETRU ACM BASARABIEI 13 PT LIC.MUZICA

30/06/2005

432.08

Centru II

220470

TERMOREZISTENTA DR25,A SET;CABLU 24.2 M; PT LICEUL DE MUZICA

09/03/2010

1009.53

Centru II

220471

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.SC.G-LA 25 1 BUC.PT LICEU MUZICA

30/06/2005

4181.43

Centru II

220472

TERMOREZISTENTA DR 25.3 SETURI:CABLU 72.6M;CALCULATOR 6 BC PT POLICLINICA

09/03/2010

7860.09

Centru II

220472

DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT POLICLINICA

30/06/2005

1396.53

Centru II

220473

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC.PT POLICLINICA

30/06/2005

23166.01

Centru 3

220474

DEBITMETRE ACM 22 BUC PT PLOMBA

30/06/2005

9823.4

Centru 3

220474

TERMOREZISTENTA DN 25,22 SET.CABLU 532.4 m PT PLOMBA

09/03/2010

22209.66

Centru 3

220475

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC. PT PLOMBA

30/06/2005

58472.34

Centru 3

220476

TERMOREZISTENTA DN 32,13 SET.CABLU 314.6m,CALCULATOR 5 BUC. PT VULTUR

09/03/2010

17150.14

Centru 3

220476

DEBITMETRE ACM 13 BUC. PT VULTUR

30/06/2005

5986.43

Centru 3

220477

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC PT VULTUR

30/06/2005

36621.56

Centru 3

220478

CONTOR ENERG.TERM.PT.INCALZ. PT CFR 1 - 1 BUC.

30/06/2005

2731.12

Centru 3

220479

TERMOREZISTENTA DN 40,14 SET.CABLU 338,8 M PT CFR 2

09/03/2010

14133.42

Centru 3

220479

DEBITMETRE ACM 14 BUC.PT CFR 2

30/06/2005

6709.43

Centru 3

220480

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.15 BUC PT CFR 2

30/06/2005

39937.25

CT Studenti-Centru

3.

220481

TERMOREZISTENTA DN 32,5 SET,CABLU 121 M CT STUDENTI

09/03/2010

5047.65

CT Studenti-Centru

3.

220481

DEBITMETRE ACM 5 BUC CT STUDENTI

30/06/2005

3938.81

Micro 38

220482

DEBITMETRE ACM 72 BUC SC 4

30/06/2005

46308.52

Micro 38

220482

TERMOREZISTENTA DN 32,72 SET,CABLU 1736 m - SC 4

12/03/2010

72686.16

Micro 38

220483

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 74 BUC.SC 4

30/06/2005

211517.61

Micro 38

220484

DEBITMETRE ACM 53 BUC SC 5

30/06/2005

32776.16

Micro 38

220484

TERMOREZISTENTA DN32,53 SET,CABLU 1282.6 m -SC 5

12/03/2010

53505.09

Micro 38

220485

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 5

30/06/2005

166350.19

Micro 38

220486

TERMOREZISTENTA DN 32,48 SET,CABLU 1161.6 m -SC 9

12/03/2010

48457.44

Micro 38

220486

DEBITMETRE ACM 48 BUC SC 9

30/06/2005

42188.91

Micro 38

220487

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 53 BUC SC 9

30/06/2005

162670.12

Micro 38

220488

DEBITMETRE ACM 24 BUC.SC 10

30/06/2005

36593.22

Micro 38

220488

TERMOREZISTENTA DN 40,24 SET,CABLU 580.8 m- SC 10

12/03/2010

24228.72

Micro 38

220489

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 10

30/06/2005

82341.84

Mazepa 1

220490

TERMOREZISTENTA DR 40; 2 SETURI; CABLU 48.4 ; SC 14;

09/03/2010

2019.06

Mazepa 1

220490

DEBITMETRE ACM 2 BUC BL.D2 SI BR 16B SC 14

30/06/2005

3910.48

Mazepa 1

220491

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.9 BUC .SC 14

30/06/2005

38133.8

Mazepa 1

220492

TERMOREZISTENTA DR 40;2 SETURI; CABLU 48.4 M; SC 14 BIS;

09/03/2010

2019.06

Mazepa 1

220492

DEBITMETRE ACM 2 BUC.SC 14 BIS

30/06/2005

3910.48

Mazepa 1

220493

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC SC 14 BIS

30/06/2005

11874.26

Mazepa 1

220494

TERMOREZISTENTA DR 40; 5 SETURI; CABLU 12M; SC 15;

10/03/2010

5047.65

Mazepa 1

220494

DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 15

30/06/2005

9853.27

Mazepa 1

220495

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC.SC 15

30/06/2005

39247.82

Mazepa 1

220496

DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 16

30/06/2005

24344.05

Mazepa 1

220496

TERMOREZISTENTA DR 40;20 SETURI;CABLU 484 M;SC 16;

09/03/2010

20190.6

Mazepa 1

220497

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 32 BUC SC 16

30/06/2005

105579.4

Mazepa 1

220498

DEBITMETRE ACM 14 BUC.PT W 3.

30/06/2005

18469.83

Mazepa 1

220498

TERMOREZISTENTA DR 40; 14 SETURI; CABLU 338.8 M; PT W3;

09/03/2010

14133.42

Mazepa 1

220499

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.PT W 3.

30/06/2005

27986.73

Tiglina 1 - Saturn

220500

TERMOREZISTENTA DR 32; 32 SETURI; CABLU 774,4 M; CAMINE 5 BUC; CALCULATOARE 3 BUC; PT 0;

10/03/2010

43383.71

Tiglina 1 - Saturn

220500

DEBITMETRE ACM 32 BUC PT 0

30/06/2005

22639.19

Tiglina 1 - Saturn

220501

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 33 BUC.PT O

30/06/2005

91558.83

Tiglina 1 - Saturn

220502

TERMOREZISTENTA DR 32 ; 13 SETURI ; CABLU 314.6 M; PT 1;

10/03/2010

13123.89

Tiglina 1 - Saturn

220502

DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT 1

30/06/2005

8967.66

Tiglina 1 - Saturn

220503

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC PT 1.

30/06/2005

36289.12

Tiglina 1 - Saturn

220504

TERMOREZISTENTA DR 25; 16 SETURI; CABLU 387.2 M; PT 2;

10/03/2010

16152.48

Tiglina 1 - Saturn

220504

DEBITMETRE ACM 16 BUC PT 2

30/06/2005

8891.27

Tiglina 1 - Saturn

220505

CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 20 BUC.PT 2

30/06/2005

57490.89

Tiglina 1 - Saturn

220506

TERMOREZISTENTA DR 32;CABLU 459.8 M; PT 4;

10/03/2010

19181.07

Tiglina 1 - Saturn

220506

DEBITMETRE ACM 19 BUC.PT 4

30/06/2005

10674.01

Tiglina 1 - Saturn

220507

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 27 BUC.PT 4

30/06/2005

75223.85

Tiglina 1 - Saturn

220508

DEBITMETRE ACM 40 BUC.SC 61

30/06/2005

32451.3

Tiglina 1 - Saturn

220508

TERMOREZISTENTA DR 32; 40 SETURI; CABLU 968 M; SC 61

10/03/2010

40381.2

Tiglina 1 - Saturn

220509

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.34 BUC SC 61

30/06/2005

93774.78

Tiglina 2B

220510

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC PT I 2

30/06/2005

4632.14

Tiglina 2B

220511

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m - PT I 2

12/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220511

DEBITMETRE ACM 1 BUC.PT I 2.

30/06/2005

2721.35

Tiglina 2B

220512

CONTOR EN.TERM.PT INCALZIRE 1 BUC PT.I 1

30/06/2005

4632.14

Formatia Contorizari-

Dima

220513

DEBITMETRE ACM 1 BUC PT I 1

30/06/2005

2721.35

Tiglina 2B

220513

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m- PT I 1

12/03/2010

1009.53

Tiglina 2B

220514

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 61 BUC SC 64

30/06/2005

169208.67

Tiglina 2B

220515

TERMOREZISTENTA DN 32,76 SET.CABLU 1839.2 m -SC64

12/03/2010

76724.28

Tiglina 2B

220515

DEBITMETRE ACM 76 BUC. SC 64

30/06/2005

67414.14

Tiglina 2B

220516

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.16 BUC SC 59

30/06/2005

59435.97

Tiglina 2B

220517

DEBITMETRE ACM 17 BUC.SC 59

30/06/2005

25858.7

Tiglina 2B

220517

TERMOREZISTENTA DN 40,17 SET.CABLU 411.4 m-SC 59

12/03/2010

17162.01

Tiglina 2B

220518

TERMOREZISTENTA DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m -SC 12

12/03/2010

11104.83

Tiglina 2B

220518

DEBITMETRE ACM 11 BUC.SC 12

30/06/2005

23805.96

Tiglina 2B

220519

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 11 BUC. SC 12

30/06/2005

48349.91

Micro 39

220520

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 6

30/06/2005

166023.44

Micro 39

220521

TERMOREZISTENTA DN 32,55 SET.CABLU 1331 m -SC 6

15/03/2010

55524.15

Micro 39

220521

DEBITMETRE ACM 55 BUC SC 6

30/06/2005

42629.46

Micro 39

220522

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 7

30/06/2005

154707.96

Micro 39

220523

DEBITMETRE ACM 46 BUC.SC 7

30/06/2005

32374.15

Micro 39

220523

TERMOREZISTENTA DN 32,46 SET.CABLU 1113.2 m - SC 7

15/03/2010

46438.38

Micro 39

220524

TERMOREZISTENTA DN 32,79 SET.CABLU 1911.8 m,CALCULATOR 10 BUC - SC 104

12/03/2010

87805.37

Micro 39

220524

DEBITMETRE ACM 79 BUC.SC 1O4

30/06/2005

37854.1

Micro 39

220525

CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 75 BUC SC 104

30/06/2005

199895.08

Tiglina 1 - 11 Siret

220526

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC.PT 3

30/06/2005

38939.17

Tiglina 1 - 11 Siret

220527

DEBITMETRE ACM 10 BUC PT 3

30/06/2005

15310.46

Tiglina 1 - 11 Siret

220527

TERMOREZISTENTA DN 40, 10 SETURI; CABLU 242 M; PT 3

10/03/2010

10095.3

Tiglina 1 - 11 Siret

220528

TERMOREZISTENTA DN 32, 19 SETURI; CABLU 459.8 M; CAMINE 5 BC; PT 5

10/03/2010

27844.07

Tiglina 1 - 11 Siret

220528

DEBITMETRE ACM PT 5 19 BUC.

30/06/2005

14459.26

Tiglina 1 - 11 Siret

220529

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC.PT 5

30/06/2005

71187.53

Tiglina 1 - 11 Siret

220530

TERMOREZISTENTA DR 40; 4 SETURI; CABLU 96.8 M

10/03/2010

4038.12

Tiglina 1 - 11 Siret

220530

DEBITMETRE ACM 4 BUC .PT 6

30/06/2005

8613.3

Tiglina 1 - 11 Siret

220531

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC.PT 6

30/06/2005

40121.45

Tiglina 1 - 11 Siret

220532

DEBITMETRE ACM 8 BUC PT 7

30/06/2005

18022.9

Tiglina 1 - 11 Siret

220532

TERMOREZISTENTA DR 40 , 8 SETURI; CABLU 193.6 M; PT 7

14/01/2010

8076.24

Tiglina 1 - 11 Siret

220533

CONTORI EN.TERM.PT.INCALZIRE 12 BUC PT 7

30/06/2005

58399.55

Tiglina 1 - 11 Siret

220534

DEBITMETRE ACM 8 BUC.PT 8

30/06/2005

15641.91

Tiglina 1 - 11 Siret

220534

TERMOREZISTENTA DR 40; 8 SETURI; CABLU 193.6 M ; PT 8

10/03/2010

8076.24

Tiglina 1 - 11 Siret

220535

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC PT 8

30/06/2005

43364.8

Tiglina 1 - 11 Siret

220536

CONTOR EN.TERMICAPT.INCALZIRE BL.G 1 1 BUC.PT G 1

30/06/2005

6584.61

Tiglina 1 - 11 Siret

220537

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC PT 9

30/06/2005

22341.72

Tiglina 1 - 11 Siret

220538

DEBITMETRE ACM 3 BUC PT 9

30/06/2005

6976.88

Tiglina 1 - 11 Siret

220538

TERMOREZISTENTA DR 50; 3 SETURI; CABLU 72.6 M; PT 9;

10/03/2010

3028.59

Micro 14

220539

DEBITMETRE ACM 80 BUC.SC 67

30/06/2005

38333.26

Micro 14

220539

TERMOREZISTENTA DN 32,85 SET,CABLU 2057 M SC 67

12/03/2010

85810.12

Micro 14

220540

CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 81 BUC.SC 67

30/06/2005

221293.16

Micro 14

220541

DEBITMETRE ACM 59 BUC SC 69

30/06/2005

45983.66

Micro 14

220541

TERMOREZISTENTA DN 32,64 SET.CABLU 1548.8 m,CALCULATOR 10BUC. SC 69

12/03/2010

72662.42

Micro 14

220542

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 60 BUC SC 69

30/06/2005

167172.27

Micro 14

220543

TERMOREZISTENTA DN 32,63 SET.CABLU 1524.6 m,CUTII PROT.20 BUC - SC 71

12/03/2010

65275.44

Micro 14

220543

DEBITMETRE ACM 58 BUC.SC 71

30/06/2005

30757.89

Micro 14

220544

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 58 BUC SC 71

30/06/2005

159240.25

Micro 14

220545

DEBITMETRE ACM 59 BUC SC 72

30/06/2005

31222.93

Micro 14

220545

TERMOREZISTENTA DN 32,64 SET.CABLU 1548.8 m SC 72

12/03/2010

64609.92

Micro 14

220546

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 62 BUC SC 72

30/06/2005

171091.74

Micro 14

220547

DEBITMETRE ACM 16 BUC SC 90

30/06/2005

17788.29

Micro 14

220547

TERMOREZISTENTA DN 32,33 SET,CABLU 798.6 m SC 90

12/03/2010

33314.49

Micro 14

220547a

DEBITMETRE ACM 12 BUC SC 50

30/06/2005

13341.23

Micro 14

220548

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 17 BUC.SC 90

30/06/2005

46293.45

Micro 14

220549

DEBITMETRE ACM 3 BUC - N 4

30/06/2005

1447.77

Micro 14

220549

TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,72.6 m -N 4

12/03/2010

3028.59

Micro 14

220550

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC N 4

30/06/2005

8152.76

Micro 14

220551

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC PT 50

30/06/2005

55652.34

Mazepa 2

220552

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZ.27 BUC.SC 1

30/06/2005

89909.4

Mazepa 2

220553

TERMOREZISTENTA DR 32; 25 SETURI; CABLU 605 M; SC 1 ;

10/03/2010

25238.25

Mazepa 2

220553

DEBITMETRE ACM 25 BUC.SC 1

30/06/2005

23787.74

Mazepa 2

220554

DEBITMETRE ACM 28 BUC SC 2

30/06/2005

41462.04

Mazepa 2

220554

TERMOREZISTENTA DR 40; 28 SETURI; CABLU 677,6 M;SC2;

10/03/2010

28266.84

Mazepa 2

220555

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 2

30/06/2005

93372.04

Mazepa 2

220556

DEBITMETRE ACM 38 BUC SC 81

30/06/2005

30016.89

Mazepa 2

220556

TERMOREZISTENTA DR 32; 38 SETURI; CABLU 919.6 M; SC 81;

10/03/2010

38362.14

Mazepa 2

220557

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC.SC 81

30/06/2005

127194.9

Mazepa 2

220558

DEBITMETRE ACM 56 BUC.SC 82

30/06/2005

34222.4

Mazepa 2

220558

TERMOREZISTENTA DR 32; 56 SETURI; CABLU 1355.2M;SC 82;

10/03/2010

56533.68

Mazepa 2

220559

CONTOARE EN.TERM.PT.INCALZIRE 53 BUC.SC 82

30/06/2005

144660.42

Aurel Vlaicu

220560

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 33 BUC.SC 11

30/06/2005

95823.53

Aurel Vlaicu

220561

TERMOREZISTENTA DN 32,32 SET,CABLU 774.4 m - SC 11

15/03/2010

32304.96

Aurel Vlaicu

220561

DEBITMETREBACM 32 BUC SC 11

30/06/2005

24393.54

Aurel Vlaicu

220562

TERMOREZISTENTA DN 32,63 SET,CABLU 1524.6 m - SC 70

15/03/2010

63600.39

Aurel Vlaicu

220562

DEBITMETRE ACM 63 BUC SC 70

30/06/2005

30187.45

Aurel Vlaicu

220563

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 64 BUC.SC 70

30/06/2005

174848.02

Aurel Vlaicu

220564

DEBITMETRE ACM 55 BUC.SC 73

30/06/2005

27830.19

Aurel Vlaicu

220564

TERMOREZISTENTA DN 40,55 SET,CABLU 1331 m - SC 73

15/03/2010

55524.15

Aurel Vlaicu

220565

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 56 BUC SC 73

30/06/2005

160405.65

Aurel Vlaicu

220566

TERMOREZISTENTA DN 32,53 SET,CABLU 1282.6 M SC73

15/03/2010

53505.09

Aurel Vlaicu

220566

DEBITMETRE ACM 53 BUC.SC 73

30/06/2005

25395.78

Aurel Vlaicu

220567

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 58 BUC SC 74

30/06/2005

160707.44

Aurel Vlaicu

220568

DEBITMETRE ACM 50 BUC SC 75

30/06/2005

23958.3

Aurel Vlaicu

220568

TERMOREZISTENTA DN 32,50 SET,CABLU 1210 M, -SC 75

15/03/2010

50476.5

Aurel Vlaicu

220569

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 53 BUC.SC 75

30/06/2005

145480.9

Siderurgistilor Vest

220570

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 74 BUC SC 58

30/06/2005

196043

Siderurgistilor Vest

220571

DEBITMETRE ACM 79 BUC SC 58

30/06/2005

39330.17

Siderurgistilor Vest

220571

TERMOREZISTENTA DN 32,79 SET,CABLU 1911.6 m - SC 58

12/03/2010

79752.87

Siderurgistilor Vest

220572

TERMOREZISTENTA DN 32,15 SET.CABLU 363 m - SC 62

12/03/2010

15142.95

Siderurgistilor Vest

220572

DEBITMETRE ACM 15 BUC.CS 62

30/06/2005

7187.49

Siderurgistilor Vest

220573

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 15 BUC SC 62

30/06/2005

39535.89

Siderurgistilor Vest

220574

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 66 BUC SC 63

30/06/2005

186275.3

Siderurgistilor Vest

220575

DEBITMETRE ACM 64 BUC.SC 63

30/06/2005

35094.83

Siderurgistilor Vest

220575

TERMOREZISTENTA DN 32,64 SET.CABLU 1548.8 m - SC 63

12/03/2010

64609.92

Siderurgistilor Vest

220576

DEBITMETRE ACM 79 BUC SC 65

30/06/2005

40806.24

Siderurgistilor Vest

220576

TERMOREZISTENTA DN 32,79 SET,CABLU 1911.8 m -SC 65

12/03/2010

79752.87

Siderurgistilor Vest

220577

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 62 BUC.SC 65

30/06/2005

169286.65

Tiglina 2A

220578

DEBITMETRE ACM 6 BUC SC 3

30/06/2005

11731.43

Tiglina 2A

220578

TERMOREZISTENTA DN 40 , 6 SETURI; CABLU 145.2 M ; CALCULATOR 3 BC; SC 3

10/03/2010

8472.93

Tiglina 2A

220579

CONTORI EN.TERMICA PT.CALDURA 2 BUC.SC 3

30/06/2005

8706.55

Tiglina 2A

220580

TERMOREZISTENTA DN 40 , 4 SETURI; CABLU 96.8 M; SC 5

10/03/2010

4038.12

Tiglina 2A

220580

DEBITMETRE ACM 4 BUC.SC5

30/06/2005

7820.95

Tiglina 2A

220581

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 5

30/06/2005

16913.79

Tiglina 2A

220582

DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 7

30/06/2005

10542.3

Tiglina 2A

220582

TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M; SC 7

10/03/2010

5047.65

Tiglina 2A

220583

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC.SC 7

30/06/2005

33845

Tiglina 2A

220584

TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M ; SC 8

10/03/2010

5047.65

Tiglina 2A

220584

DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 8

30/06/2005

11308.41

Tiglina 2A

220585

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 8

30/06/2005

27975.3

Tiglina 2A

220586

TERMOREZISTENTA DN 50, 5 SETURI; CABLU 121 M

10/03/2010

5047.65

Tiglina 2A

220586

DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 9

30/06/2005

10542.3

Tiglina 2A

220587

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 9

30/06/2005

21184.69

Aurel Vlaicu

220588

TERMOREZISTENTA DN 32.22 SET,CABLU 532.4 m- SC 11

11/03/2010

22209.6

Micro 17

220588

DEBITMETRE ACM 22 BUC.SC 11

30/06/2005

41539.19

Micro 17

220589

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC.SC 21

30/06/2005

68757.47

Micro 17

220590

TERMOREZISTENTA DN 32,54 SET,CABLU 1306.8 m,CUTII PROTEC.26 BUC. SC 22

11/03/2010

56693.16

Micro 17

220590

DEBITMETRE ACM 54 BUC SC 22

30/06/2005

41401.8

Micro 17

220591

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 59 BUC.SC 22

30/06/2005

170109.86

Micro 17

220592

TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 605 m,CALCULATOR 6 BUC. -SC 23

11/03/2010

30069.75

Micro 17

220592

DEBITMETRE ACM 25 BUC SC 23

30/06/2005

28982.06

Micro 17

220593

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 23

30/06/2005

111047.72

Micro 17

220594

TERMOREZISTENTA DN 32,19 SET.CABLU 459.8 m SC 24

11/03/2010

19181.07

Micro 17

220594

DEBITMETRE ACM 19 BUC,SC 24

30/06/2005

9104.15

Micro 17

220595

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC.SC 24

30/06/2005

56342.01

Micro 17

220596

DEBITMETRE ACM 26 BUC SC 54

30/06/2005

24266.9

Micro 17

220596

TERMOREZISTENTA DN 40.26 SET.CABLU 629.2 M - SC 54

11/03/2010

26247.78

Micro 17

220597

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC SC 54

30/06/2005

75917.06

Micro 17

220598

TERMOREZISTENTA DN 40,8 SET,CABLU 113.6 m-SC 55

11/03/2010

8076.24

Micro 17

220598

DEBITMETRE ACM 8 BUC.SC 55

30/06/2005

15641.91

Micro 17

220599

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 55

30/06/2005

28613.79

Micro 16

220600

DEBITMETRE ACM 51 BUC.SC 17

30/06/2005

33293.9

Micro 16

220600

TERMOREZISTENTA DN 32.51 SET,CABLU 1234.2 M - SC 17

11/03/2010

51486.03

Micro 16

220601

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 59 BUC.SC 17

30/06/2005

179575.12

Micro 16

220602

DEBITMETRE ACM 2 BUC. A 2O,A 21 SC 18

30/06/2005

3910.48

Micro 16

220602

TERMOREZISTENTA DN 40.2 SET.CABLU 48.4 SC 18

11/03/2010

2019.06

Micro 16

220603

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC SC 18

30/06/2005

32191.83

Micro 16

220604

DEBITMETRE ACM 8 BUC SC 19

30/06/2005

17940.24

Micro 16

220604

TERMOREZISTENTA DN 40,8 SET,CABLU 193.6 m SC19

11/03/2010

8076.24

Micro 16

220605

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC SC 19

30/06/2005

47293.04

Micro 16

220606

DEBITMETRE ACM 13 BUC SC 20

30/06/2005

28482.54

Micro 16

220607

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 20

30/06/2005

81158.4

Micro 16

220608

TERMOREZISTENTA DN 40,13 SET,CABLU 314.6 M - SC 20

11/03/2010

13123.89

Micro 16

220608

DEBITMETRE ACM 49 BUC SC 57

30/06/2005

23479.12

Micro 16

220608

TERMOREZISTENTA DN 32,49 SETURI CABLU 1185.8 m-SC 57

11/03/2010

49466.97

Micro 16

220609

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 50 BUC.SC 57

30/06/2005

137531.18

Micro 16

220610

TERMOREZISTENTA DN 40,6 SET,CABLU145.2 M- PT DOINA

11/03/2010

6057.18

Micro 16

220610

DEBITMETRE ACM 6 BUC PT DOINA

30/06/2005

11731.43

Micro 16

220611

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC PT DOINA

30/06/2005

38252.36

Micro 19

220612

DEBITMETRE ACM 21 BUC SC 31

30/06/2005

32259.73

Micro 19

220612

TERMOREZISTENTA DN 40,21 SET,CABLU 508.2 M - SC 31

11/03/2010

21200.13

Micro 19

220613

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 24 BUC SC 31

30/06/2005

93008.18

Micro 19

220614

TERMOREZISTENTA DN 40,21 SET.CABLU 508,2 m - SC 32

11/03/2010

21200.13

Micro 19

220614

DEBITMETRE ACM 21 BUC.SC 32

30/06/2005

39696.23

Micro 19

220615

CONTORI EN.TERMICA PT,INCALZIRE 21 BUC SC 32

30/06/2005

85720.7

Micro 19

220616

TERMOREZISTENTA DN 40,25 SET.CABLU 605 M SC 33

11/03/2010

25238.25

Micro 19

220616

DEBITMETRE ACM 25 BUC SC 33

30/06/2005

44200.13

Micro 19

220617

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC SC 33

30/06/2005

93943.7

Micro 19

220618

TERMOREZISTENTA DN40.22 SET.CABLU 532.4 m - SC 34

11/03/2010

22209.66

Micro 19

220618

DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 34

30/06/2005

44564.97

Micro 19

220619

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 29 BUC SC 34

30/06/2005

114416.8

Micro 19

220620

DEBITMETRE ACM 10 BUC SC 50

30/06/2005

16235.33

Micro 19

220620

TERMOREZISTENTA DN 40,15 SET.CABLU 363 m,CALCULATOR 5 BUC- SC 50

11/03/2010

19169.2

Micro 19

220621

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 50

30/06/2005

55589.72

Micro 18

220622

DEBITMETRE ACM 38 BUC SC 51

30/06/2005

40349.4

Micro 18

220622

TERMOREZISTENTA DN 40,38 SET.CABLU 919.6 m SC 51

11/03/2010

38362.14

Micro 18

220623

CONTOR EN.TERMICA PT INCALZIRE 38 BUC.SC 51

30/06/2005

121335.93

Micro 18

220624

TERMOREZISTENTA DN 50,18 SET.CABLU 435.6 m CALCULATOR 5 BUC. -SC 52

11/03/2010

22197.79

Micro 18

220624

DEBITMETRE ACM 18 BUC SC 52

30/06/2005

35194.31

Micro 18

220625

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 52

30/06/2005

61558.02

Micro 18

220626

TERMOREZISTENTA DN 40,15 SET.CABLU 363 m,CUTII PROTECT.23 BUC. -SC 53

11/03/2010

17070.12

Micro 18

220626

DEBITMETRE ACM 15 BUC SC 53

30/06/2005

29328.58

Micro 18

220627

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC SC53

30/06/2005

93508.03

Micro 18

220628

DEBITMETRE ACM 33 BUC SC 25

30/06/2005

15812.47

Micro 18

220628

TERMOREZISTENTA DN 32,33 SET.CABLU 798.6 m - SC 25

11/03/2010

33314.49

Micro 18

220629

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 32 BUC SC 25

30/06/2005

87470.76

Micro 18

220630

DEBITMETRE ACM 40 BUC SC26

30/06/2005

19166.63

Micro 18

220630

TERMOREZISTENTA DN 32.40 SET.CABLU 968 m- SC 26

11/03/2010

40381.2

Micro 18

220631

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 40 BUC SC 26

30/06/2005

108910.65

Micro 21

220632

TERMOREZISTENTA DN 40. 43 SET,CABLU 1040.6 m - SC 43

12/03/2010

43409.79

Micro 21

220632

DEBITMETRE ACM 43 BUC SC 43

30/06/2005

57645.88

Micro 21

220633

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 42 BUC SC 43

30/06/2005

130061.96

Micro 21

220634

TERMOREZISTENTA DN 32. 45 SET,CABLU 1089 m -SC 44

12/03/2010

45428.85

Micro 21

220634

DEBITMETRE ACM 45 BUC SC 44

30/06/2005

40772.69

Micro 21

220635

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 47 BUC SC 44

30/06/2005

151357.4

Micro 21

220636

TERMOREZISTENTA DN 32,60 SET,CABLU 1452 m - SC 45

12/03/2010

60571.8

Micro 21

220636

DEBITMETRE ACM 60 BUC SC 45

30/06/2005

65665.97

Micro 21

220637

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 45

30/06/2005

144128.69

Micro 21

220638

DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 47

30/06/2005

13493.79

Micro 21

220638

TERMOREZISTENTA DN 32.22 SET.CABLU 532.4 m CALCULATOR 5 BUC SC47

12/03/2010

26235.91

Micro 21

220639

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC SC 47

30/06/2005

53813.1

Micro 21

220640

DEBITMETRE ACM 4 BUC SC 49

30/06/2005

7855.94

Micro 21

220640

TERMOREZISTENTA DN 32 4 SET,CABLU 96.8 m -SC 49

12/03/2010

4038.12

Micro 21

220641

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC.SC 49

30/06/2005

10090.33

Micro 20

220642

DEBITMETRE ACM 39 BUC SC 35

30/06/2005

52637.16

Micro 20

220642

TERMOREZISTENTA DN 40.39 SET,CABLU 943.8 m -SC35

12/03/2010

39371.67

Micro 20

220643

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 39 BUC SC 35

30/06/2005

144061.99

Micro 20

220644

TERMOREZISTENTA DN 40.22 SET,CABLU 532.4 m -SC 36

12/03/2010

22209.66

Micro 20

220644

DEBITMETRU ACM 22 BUC SC 36

30/06/2005

43015.26

Micro 20

220645

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 28 BUC SC 36

30/06/2005

115756.98

Micro 20

220646

DEBITMETRE ACM 68 BUC SC 37

30/06/2005

79817.63

Micro 20

220647

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 73 BUC SC 37

30/06/2005

194194.99

Micro 20

220648

TERMOREZISTENTA DN 32,42 SET.CABLU 1016.4,CUTII PROTECT.17 BUC -SC 38

11/03/2010

43824.69

Micro 20

220648

TERMOREZISTENTA DN 32.68 SET.CABLU 1645.6 M - SC 37

11/03/2010

68648.04

Micro 20

220648

DEBITMETRE ACM 42 BUC.SC 38

30/06/2005

51581.6

Micro 20

220649

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 40 BUC SC 38

30/06/2005

129114.87

Micro 20

220650

TERMOREZISTENTA DN 32.47 SET.CABLU 1137.4 m -SC 40

11/03/2010

47447.91

Micro 20

220650

DEBITMETRE ACM 47 BUC SC 40

30/06/2005

38757.6

Micro 20

220651

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 52 BUC SC 40

30/06/2005

160428.03

Micro 40

220652

TERMOREZISTENTA DN 32.42 SET.CABLU 1016.4 M SC 1

15/03/2010

42400.26

Micro 40

220652

DEBITMETRE ACM 42 BUC SC 1

30/06/2005

52145.83

Micro 40

220653

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC SC 1

30/06/2005

118144.25

Micro 40

220654

DEBITMETRE ACM 39 BUC.SC 2

30/06/2005

35847.77

Micro 40

220654

TERMOREZISTENTA DN 32,39 SET,CABLU 943.8 M - SC 2

15/03/2010

39371.67

Micro 40

220655

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 37 BUC SC 2

30/06/2005

124128.6

Micro 40

220656

TERMOREZISTENTA DN 32,47 SET,CABLU 1137.4 M - SC 3

15/03/2010

47447.91

Micro 40

220656

DEBITMETRE ACM 47 BUC SC 3

30/06/2005

40276.74

Micro 40

220657

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 45 BUC SC 3

30/06/2005

140846.85

Micro 40

220658

DEBITMETRE ACM 9 BUC PT CSG

30/06/2005

17932.36

Micro 40

220658

TERMOREZISTENTA DN 40,9 SET,CABLU 217.8 M,CALCULATOR 4 BUC,- PT CSG

15/03/2010

12306.77

Micro 40

220659

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC PT CSG

30/06/2005

31692.35

Centru I

220660

DEBITMETRU ACM 1 BUC.

30/06/2005

343.7

Centru I

220660

TERMOREZISTENTA DN 25, 1 SET; CABLU 24.2M; PT MODERN

10/03/2010

1009.53

Centru I Port

220661

DEBITMETRE ACM 2 BUC

30/06/2005

687.4

Centru I Port

220661

TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48,4 m PT P 2

09/03/2010

2019.06

CT Studenti-Centru 3.

220662

DEBITMETRU ACM 1 BUC.

30/06/2005

343.7

CT Studenti-Centru 3.

220662

TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24,2 m CT STUDENTI

09/03/2010

1009.53

Tiglina 1 - Saturn

220663

DEBITMETRE ACM 24 BUC

30/06/2005

8593.47

Tiglina 1 - Saturn

220663

TERMOREZISTENTA DR 40; 24 SETURI; CABLU 580,8 M; SC 61;

10/03/2010

24228.72

Tiglina 1 - Saturn

220664

TERMOREZISTENTA DR 25; 2 SETURI; CABLU 48,4 M; PT 61

10/03/2010

2019.06

Tiglina 1 - 11 Siret

220664

DEBITMETRU ACM 1 BUC.

30/06/2005

1434.39

Micro 20

220665

DEBITMETRE ACM 2 BUC

30/06/2005

744.84

Micro 20

220665

TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48.4 m,CALCULATOR 10 BUC.SC 40

11/03/2010

10071.56

Micro 40

220666

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M PT CSG

15/03/2010

1009.53

Micro 40

220666

DEBITMETRU ACM 1 BUC

30/06/2005

1434.39

Centru I

220667

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 16 BUC

30/06/2005

52565.73

Centru I Port

220668

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC

30/06/2005

7917.73

Centru II

220669

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC

30/06/2005

4430.71

Centru 3

220670

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC

30/06/2005

7696.41

Tiglina 1 - Saturn

220671

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC

30/06/2005

99252.28

Micro 18

220672

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC

30/06/2005

6646.06

Tiglina 2B

220673

CONTO EN.TERMICA PT.INCALZIRE 24 BUC

30/06/2005

62431.36

Siderurgistilor Vest

220674

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 24 BUC

30/06/2005

53168.52

Micro 14

220675

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC

30/06/2005

4430.71

Aurel Vlaicu

220676

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC.

30/06/2005

4430.71

Mazepa 2

220677

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC

30/06/2005

2215.35

Micro 20

220678

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC

30/06/2005

3268.19

Micro 40

220679

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC

30/06/2005

20845.65

Micro 19

220680

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC

30/06/2005

11952.68

Formatia Contorizari-

Dima

220681

DEBITMETRU DN 32 SERIE 03840480

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220681

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Tiglina 2B

220681

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE03816186

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220681

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220682

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET .CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Tiglina 2B

220682

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03801039

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220683

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Piata

220683

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816263

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220684

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220684

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816259

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220685

DEBITMETRU DN 32 SERIE 03816222

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220685

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220687

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220687

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816243

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220688

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220688

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816180

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220689

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816167

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220689

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220690

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220690

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816201

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220691

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816203

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220691

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET.CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220692

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220692

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816293

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220693

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816175

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220693

TERMOREZISTENTA DN 32 ,1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220694

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816288

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220694

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET, CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220695

DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816282

30/06/2005

372.42

Formatia Contorizari-

Dima

220695

TERMOREZISTENTA DN 32.1 SET, CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Micro 21

220696

DEBITMETRU ACM DN 40 SERIE 03804099

30/06/2005

1434.39

Formatia Contorizari-

Dima

220696

TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2

16/03/2010

1009.53

Tiglina 2A

220697

DEBITMETRU ACM DN 40 SERIE 03768853

30/06/2005

1434.39

Formatia Contorizari-

Dima

220697

TERMOREZISTENTA DN 40, 1 SET, CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220698

DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 2243

30/06/2005

2176.61

Formatia Contorizari-

Dima

220698

TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220699

DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 1743

30/06/2005

2176.61

Formatia Contorizari-

Dima

220699

TERMOREZISTENTA DN 50 ,1 SET CABLU 24.4 m

15/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220700

TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET, CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220700

DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0310

30/06/2005

2176.61

Formatia Contorizari-

Dima

220701

DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 3607

30/06/2005

2176.61

Formatia Contorizari-

Dima

220702

DEBITMETRU ACM DN50 SERIE ZR 0109

30/06/2005

2176.61

Formatia Contorizari-

Dima

220702

TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220703

DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0699

30/06/2005

2176.61

Formatia Contorizari-

Dima

220703

TERMOREZISTENTA DN 50 ,1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220704

TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220704

DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0684

30/06/2005

2426.9

Formatia Contorizari-

Dima

220705

DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0326

30/06/2005

2426.9

Formatia Contorizari-

Dima

220705

TERMOREZISTENTA DN 65 ,1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220706

DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0324

30/06/2005

2426.9

Formatia Contorizari-

Dima

220706

TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220707

TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220707

DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0325

30/06/2005

2426.9

Formatia Contorizari-

Dima

220708

CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042370 +CUTIE PROTECTIE

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220709

TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET, CABLU 24.2 m

16/03/2010

1009.53

Formatia Contorizari-

Dima

220709

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042283,CUTIE PROTECTIE

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220710

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042246,CUTIE PROTECTIE

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220711

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042245,CUTIE PROTEC.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220712

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042422,CUTIE PROTECTIE

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220713

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. DN 25 SERIE 65042250,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220714

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65036697,CUTIE PROT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220715

CONTORI EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042403,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220716

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042240,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220717

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042244,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220718

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65036801,CUTIE PROT.

30/06/2005

2215.35

Micro 19

220719

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042271,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220720

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042272,CUTIE PROT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220721

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042345,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220722

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042410,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220723

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65029626,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220724

CONTORI EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65029669,CUTIE PROTECTIE

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220725

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042369,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220726

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042351,CUTIE PROTECTIE

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220727

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042282,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220728

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65029769,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220729

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042358,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220730

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042361,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220731

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 64124204,CUTIE PROTECTIE

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220732

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65044801,CUTIE PROTECTIE

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220733

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65044798,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

2215.35

Formatia Contorizari-

Dima

220734

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 80 SERIE 65038877,CUTIE PROTECT.

30/06/2005

5648.48

Centru II

220736

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM 42X49 PT A

27/09/2005

6933.49

Centru II

220737

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM PT A

27/09/2005

10966.88

Centru II

220738

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZ.PT A

27/09/2005

9240.9

Centru II

220739

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZIRE PT A

27/09/2005

9240.9

Centru II

220740

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE DN 150 +FILTRU PT A

27/09/2005

2088.93

Centru II

220741

CONTOR ENERG.TERMICA PT.A

27/09/2005

529.34

Centru II

220742

CONTOR ENERG.TERMICA ACM +FILTRU DN 65 PT A

27/09/2005

1116.7

Centru II

220745

POMPA RECIRCULATIE ACM LOTRU 65 PT A

27/09/2005

112.5

Centru II

220746

POMPA CIRCULATIE INCALZ.CRIS 150 PT A

27/09/2005

414.47

Centru II

220747

REGULATOR DE TEMPERATURA B 6F80F304, PT A

27/09/2005

2377.28

Centru II

220748

REGULATOR TEMPERATURA B6F80F304 PT A

27/09/2005

2377.28

Centru II

220749

REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PT A

27/09/2005

3469.71

Centru II

220750

REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PT A

27/09/2005

3469.71

Centru II

220751

REGULATOR DE DEBIT V 6F125204 PT A

27/09/2005

3604.7

Mazepa 1

220752

VAS EXPANSIUNE INCHIS 3150L SC 14

27/09/2005

355.26

Mazepa 1

220753

VAS EXPANSIUNE INCHI 3150 L SC 14

27/09/2005

355.26

Mazepa 1

220754

VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000 L SC 14

27/09/2005

370.65

Mazepa 1

220755

CONTOR ENERG.TERMICA +FILTRU IMPURIT.DN 80 SC 14

27/09/2005

1192.49

Mazepa 1

220756

CONTOR ENERG.TERMICA PT.ACM DN 50 +FILTRU IMPUR.DN 150 SC 14

27/09/2005

1042.1

Mazepa 1

220757

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE DN 200+FILTRU IMPURIT.DN 200 SC 14

27/09/2005

1989.46

Mazepa 1

220758

POMPA AJUATOARE ACM TIP AQUAFIT SC 14

27/09/2005

270.59

Centru I Port

220759

POMPA AJUTATOARE ACM TIP AQUAFIT PT P2

27/09/2005

270.59

Mazepa 1

220760

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZIRE SC 14

27/09/2005

16455.05

Mazepa 1

220761

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZIRE SC 14

27/09/2005

16455.05

Mazepa 1

220762

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM SC 14

27/09/2005

18355.1

Mazepa 1

220763

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM

27/09/2005

10966.88

Mazepa 1

220764

REGULATOR DE TEMPERATURA B6F150F304 SC 14

27/09/2005

3896.61

Mazepa 1

220765

REGULATOR DE TEMPERATURA B6F150F304 SC 14

27/09/2005

3896.61

Mazepa 1

220766

REGULATOR DE TEMPERATURA B6F80F304 SC 14

27/09/2005

2377.28

Mazepa 1

220767

REGULATOR DE TEMPERATURA B6F80F304 SC 14

27/09/2005

2377.28

Mazepa 1

220768

REGULATOR DEBIT V6F150F204 SC 14

27/09/2005

4003.78

Centru I

220870

SCP SIGMAX13NCL,55 PLACI,0.6 MM AISI 316 ,GAR,EPDM ,COLECTOR DN 65 INCALZIRE PT MODERN

03/03/2008

31936.28

Centru I

220871

SCP SIGMAX 13 NCL,55 PL,0.6 MM,AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT MODERN

03/03/2008

29002.07

Centru I

220872

SCP SIGMAX13 NCL,85 PL.0.6MM AISI 316,GAR.EPDM DN 65 PT H

03/03/2008

37507.75

Centru I

220873

SCP SIPMA X13NCL,85 PL.0.6 MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT H

03/03/2008

40335.55

Centru I

220874

SCP SIGMAX13NCL,27PLACI,0,6MM,AISI 316,GAR,EPDM COLECT.DN65 PT AVANTULUI

03/03/2008

28061.64

Centru I

220875

SCP SIGMAX13NCL,27PLACI,0,6 MM AISI 316,GAR,EPDM COLECTOR DN65 PT AVANTULUI

03/03/2008

25726.73

Centru I

220876

SCP SIGMAX13NCL,85 PLACI,O.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT C

03/03/2008

29323.69

Centru I

220877

SCP SIGMAX13NCLK,85 PLACI0.6MM AISI 316,GAR.EPDM DN 65 PT C

03/03/2008

26698.87

Centru I

220878

SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI,0,7 MM AISI 316,GAR EPDM,COLECT.DN 80 PT L

03/03/2008

40695.22

Centru I

220879

SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI 0.7 MM AISI316,GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT L

03/03/2008

36497.76

Centru I

220880

SCP SIGMAX37XCL,47PLACI,0.7MM,AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN80 PT L

03/03/2008

36497.77

Piata

220881

SCP SIGMA37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM,COLECTOR DN80 SC111

03/03/2008

33967.89

Piata

220882

SCP SIGMA37NCL 47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR,DN80 SC111

03/03/2008

37691.69

Piata

220883

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC 112

03/03/2008

38706.86

Piata

220884

SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 8O SC 112

03/03/2008

35243.54

Piata

220885

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 113

03/03/2008

52572.18

Piata

220886

SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR,EPDM COLECTOR DN 80SC 113

03/03/2008

34867.18

Piata

220887

SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 113

03/03/2008

34867.18

Piata

220888

SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM,COLECTOR DN80SC 114

03/03/2008

39366.72

Piata

220889

SCP SIGMA 66 SCL,43PLACI,0.6MM.AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 114

03/03/2008

47810.64

Piata

220890

SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT ALBATROS

03/03/2008

41455.92

Piata

220891

SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MMAISI316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT ALBATROS

03/03/2008

37739.84

Piata

220892

SCP SIGMA 13 NCL,27 PLACI,0.6MM AISI316,GAR.EPDM.COLECT.DN65 PT RAZBOIENI

03/03/2008

25953.17

Piata

220893

SCP SIGMA 13NCL,27PLACI.0,6MM AISI,GAR.EPDM,COLECT.DN65 PT RAZBOIENI

03/03/2008

23373.49

Piata

220894

SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN80 PT 6 MARTIE

03/03/2008

37507.43

Piata

220895

SCP SIGMA 66SCL,43PLACI,0.6MMAISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN100 PT 6 MARTIE

03/03/2008

45334.71

Centru II

220896

SCP SIGMA X13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 319,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CRISTAL

03/03/2008

33530.9

Centru II

220897

SCPSIGMA X13NCL 85 PLACI,0.6MM AISI 319 GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT CRISTAL

03/03/2008

30438.94

Centru II

220898

SCP SIGMA X13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI319,GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT M.BRAVU

03/03/2008

32570.77

Centru II

220899

SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MM AISI 319,GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT M.BRAVU

03/03/2008

29478.83

Centru 3

220900

SCP SIGMA X13NCL,27PLACI,06MMAISI,316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT PLOMBA

03/03/2008

24392.89

Centru 3

220901

SCP SIGMA X13NCL,27PLACI,0.6MMAISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN65(P+10)PT PLOMBA

03/03/2008

20669.09

Centru 3

220902

SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316GAR.EPDM COLECT.DN80(P+4)PT PLOMBA

03/03/2008

34291.65

Centru 3

220903

SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI,316 GAR.EPDM COLECT.DN80(P+4)PT.PLOMBA

03/03/2008

31711.96

Centru 3

220904

SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MMAISI,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT VULTUR

03/03/2008

32087.93

Centru 3

220905

SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MMAISI GAR.EPDM COLECT.DN65 PT.VULTUR

03/03/2008

29299.72

Centru 3

220906

SCP SIGMA X13NCL,55PLACI,0.6MM AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN85 PT CFR1

03/03/2008

29015.36

Centru 3

220907

SCP SIGMA X13NCL,55PLACI,0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR1

03/03/2008

26303.54

Centru 3

220908

SCP SIGMAX13NCL85PLACI,0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR 2

03/03/2008

31653.68

Centru 3

220909

SCP SIGMA XA3NCL.85 PLACI,0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR 2

03/03/2008

28865.48

Mazepa 1

220910

SCP SIGMA 13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65,PTW3

03/03/2008

45873.52

Mazepa 1

220911

SCP SIGMA 13NCL 85PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT W3

03/03/2008

43089.63

Mazepa 1

220912

SCP SIGMA 66 SCL,43PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 16 NOU

03/03/2008

56665.81

Mazepa 1

220913

SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 SC 16 NOU

03/03/2008

47447.39

Mazepa 1

220914

SCP SIGMA 49SCL,65PLACI.0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 100 SC 14

03/03/2008

39772.55

Mazepa 1

220915

SCP SIGMA 49 SCL,65PLACI,0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 100 SC 14

03/03/2008

39772.55

Mazepa 1

220916

SCP SIGMA 13 NCL,27PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 SC 14 BIS

03/03/2008

27190.13

Mazepa 1

220917

SCP SIGMA 13NCL 27PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 SC 14BIS

03/03/2008

24610.64

Mazepa 2

220918

SCP SIGMA66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 1

03/03/2008

56658.38

Mazepa 2

220919

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 1

03/03/2008

51720.55

Mazepa 2

220920

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 1

03/03/2008

51720.55

Mazepa 2

220921

SCP SIGMA 66SCL,57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 2

03/03/2008

60398.96

Mazepa 2

220922

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2

03/03/2008

46901.18

Mazepa 2

220923

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2

03/03/2008

46901.18

Mazepa 2

220924

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 SC 81

03/03/2008

39717.99

Mazepa 2

220925

SCP SIGMA 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81

03/03/2008

46674.4

Mazepa 2

220926

SCP SIGMA 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81

03/03/2008

46674.52

Mazepa 2

220927

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 82

03/03/2008

48155.47

Mazepa 2

220928

SCL SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82

03/03/2008

48155.47

Mazepa 2

220929

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82

03/03/2008

59893.87

Tiglina 1 - 11 Siret

220930

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 5

03/03/2008

34015.54

Tiglina 1 - 11 Siret

220931

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT5

03/03/2008

30526.56

Tiglina 1 - 11 Siret

220932

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT 5

03/03/2008

30526.56

Tiglina 1 - 11 Siret

220933

SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 PT6

03/03/2008

47178.16

Tiglina 1 - 11 Siret

220934

SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 PT 6

03/03/2008

47178.16

Tiglina 1 - 11 Siret

220935

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 6

03/03/2008

39206.12

Tiglina 1 - 11 Siret

220936

SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT 8

03/03/2008

34657.54

Tiglina 1 - 11 Siret

220937

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 80 PT 8

03/03/2008

31011.65

Tiglina 1 - 11 Siret

220938

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT8

03/03/2008

31011.67

Tiglina 1 - 11 Siret

220939

SCP SIGMA 13 NCL 85PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT G1

03/03/2008

29294.93

Tiglina 1 - 11 Siret

220940

SCP SIGMA 13NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT G1

03/03/2008

26506.95

Tiglina 1 - Saturn

220941

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR EPDM,COLECTOR DN 80 PT 1

03/03/2008

36977.05

Tiglina 1 - Saturn

220942

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT 1

03/03/2008

33515.95

Tiglina 1 - Saturn

220943

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN 80 PT.1

03/03/2008

33516.03

Tiglina 1 - Saturn

220944

SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT 4

03/03/2008

52533.97

Tiglina 1 - Saturn

220945

SCP SIGMA 37NCL,47PLACI EPDM COLECTOR DN 80 PT 4

03/03/2008

37489.37

Tiglina 1 - Saturn

220946

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 61

03/03/2008

44556.41

Tiglina 1 - Saturn

220947

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 61

03/03/2008

44556.41

Tiglina 1 - Saturn

220948

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 61

03/03/2008

37677.07

Tiglina 2A

220949

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC3

03/03/2008

38151.48

Tiglina 2A

220950

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MMM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC3

03/03/2008

34505.86

Tiglina 2A

220951

SCP SIGMA 13NCL 85PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN65 SC 5

03/03/2008

32808.51

Tiglina 2A

220952

SCP SIGMA 13 NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 SC.5

03/03/2008

29983.06

Tiglina 2A

220953

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7

03/03/2008

51631.27

Tiglina 2A

220954

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7

03/03/2008

36629.45

Tiglina 2A

220955

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 8

03/03/2008

36432.12

Tiglina 2A

220956

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 80 SC8

03/03/2008

32971.42

Tiglina 2A

220957

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80SC 9

03/03/2008

31429.78

Tiglina 2A

220958

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 9

03/03/2008

31429.78

Tiglina 2A

220959

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

03/03/2008

49509.65

Tiglina 2A

220960

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

03/03/2008

43152.71

Micro 16

220961

SCP SIGMA 66SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 17

03/03/2008

46723.8

Micro 16

220962

SCP SIGMA 66SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN100 SC 17

03/03/2008

46723.8

Micro 16

220963

SCP SIGMA 66SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DM 100 SC 17

03/03/2008

46723.8

Micro 16

220964

SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 17

03/03/2008

39442.52

Micro 16

220965

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 18

03/03/2008

43413.07

Micro 16

220966

SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 18

03/03/2008

43413.07

Micro 16

220967

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 18

03/03/2008

55077.94

Micro 16

220968

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20

03/03/2008

43451.61

Micro 16

220969

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20

03/03/2008

43451.61

Micro 16

220970

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20

03/03/2008

55480.04

Micro 16

220971

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 19

03/03/2008

50089.71

Micro 16

220972

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI AISI 316 GAR.EPDM OLECTOR DN 80 SC 19

03/03/2008

32653.35

Micro 16

220973

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 19

03/03/2008

32653.35

Micro 16

220974

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57

03/03/2008

31834.21

Micro 16

220975

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT DOINA

03/03/2008

44399.76

Micro 16

220976

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN100 PT DOINA

03/03/2008

49000.21

Micro 16

220977

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT DOINA

03/03/2008

44399.75

Micro 16

220978

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 LICEUL AUTO

03/03/2008

53494.46

Micro 16

220979

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 17

03/03/2008

46723.8

Micro 16

220980

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 57

03/03/2008

47946.09

Micro 16

220981

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57

03/03/2008

31834.21

Micro 17

220982

SCP SIGMA 37 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 54

03/03/2008

39348.3

Micro 17

220983

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 54

03/03/2008

47250.82

Micro 17

220984

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 24

03/03/2008

33961.28

Micro 17

220985

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 24

03/03/2008

37841.99

Micro 17

220986

SCP SIGMA X13 NCL 85 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 55

03/03/2008

34830.6

Micro 17

220987

SCP SIGMA X13 NCL 85 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 55

03/03/2008

32042.39

Micro 17

220988

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 06MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23

03/03/2008

54971.21

Micro 17

220989

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23

03/03/2008

46909.03

Micro 17

220990

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23

03/03/2008

46909.03

Micro 17

220991

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 21

03/03/2008

37440.6

Micro 17

220992

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21

03/03/2008

45357.61

Micro 17

220993

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21

03/03/2008

45357.61

Micro 18

220994

SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 52

03/03/2008

41544.27

Micro 18

220995

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 52

03/03/2008

50253.22

Micro 18

220996

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 52

03/03/2008

50253.22

Micro 18

220997

SCP SIGMA 66 SCL.43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51

03/03/2008

53997.77

Micro 18

220998

SCP SIGMA66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51

03/03/2008

51615.33

Micro 18

220999

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51

03/03/2008

51615.33

Micro 18

221000

SCP SIGMA 66SCL 42PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 26

03/03/2008

47822.17

Micro 18

221001

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC.26

03/03/2008

31956.89

Micro 18

221002

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 80 SC 26

03/03/2008

31956.89

Micro 18

221003

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25

03/03/2008

32559.77

Micro 18

221004

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25

03/03/2008

32559.77

Micro 18

221005

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25

03/03/2008

36078.32

Micro 19

221006

SCP SIGMA X19 NCL 90PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 31

03/03/2008

29922.85

Micro 19

221007

SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31

03/03/2008

32292.59

Micro 19

221008

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 31

03/03/2008

60973.45

Micro 19

221009

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31

03/03/2008

48638.32

Micro 19

221010

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31

03/03/2008

48638.32

Micro 19

221011

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM DN 100 SC 31

03/03/2008

48638.32

Micro 20

221012

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38

03/03/2008

52957.23

Micro 20

221013

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38

03/03/2008

55339.68

Micro 20

221014

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38

03/03/2008

52957.23

Micro 20

221015

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36

03/03/2008

40323.68

Micro 20

221016

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36

03/03/2008

40323.67

Micro 21

221017

SCP SIGMA 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 49

03/03/2008

29062.44

Micro 21

221018

SCP SIGMA 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 49

03/03/2008

26344.11

Micro 21

221019

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47

04/03/2008

35435.89

Micro 21

221020

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47

04/03/2008

31985.97

Micro 21

221021

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 45

04/03/2008

53561.9

Micro 21

221022

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM 316 GAR. EPDM COLECTOR 100 SC 45

04/03/2008

51189.33

Micro 21

221023

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 45

04/03/2008

51189.33

Micro 21

221024

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 44

04/03/2008

59587.79

Micro 21

221025

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC44

03/03/2008

47744.44

Micro 21

221026

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 44

03/03/2008

47744.44

Tiglina 2B

221027

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64

03/03/2008

54497.13

Tiglina 2B

221028

SCL SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64

03/03/2008

42705.68

Tiglina 2B

221029

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64

03/03/2008

42705.68

Tiglina 2B

221030

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64

03/03/2008

42705.68

Tiglina 2B

221031

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 59

03/03/2008

37426.92

Tiglina 2B

221032

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 EPDM COLECTOR DN 100 SC 59

03/03/2008

44046.67

Tiglina 2B

221033

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 59

03/03/2008

44046.67

Siderurgistilor Vest

221034

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MMAISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 63

04/03/2008

49420.5

Siderurgistilor Vest

221035

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC63

04/03/2008

49420.5

Siderurgistilor Vest

221036

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 63

04/03/2008

43083.18

Siderurgistilor Vest

221037

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 65

04/03/2008

55298.12

Siderurgistilor Vest

221038

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC.65

04/03/2008

55298.12

Siderurgistilor Vest

221039

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC.65

04/03/2008

55298.12

Siderurgistilor Vest

221040

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 65

04/03/2008

44516.09

Siderurgistilor Vest

221041

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC 58

04/03/2008

38019.16

Siderurgistilor Vest

221042

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 58

04/03/2008

46894.32

Siderurgistilor Vest

221043

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 58

04/03/2008

46894.32

Siderurgistilor Vest

221044

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC58

04/03/2008

46894.32

Aurel Vlaicu

221045

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.COLECTOR DN 100 SC74

04/03/2008

50810.37

Aurel Vlaicu

221046

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 74

04/03/2008

48489.74

Aurel Vlaicu

221047

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 74

04/03/2008

48489.74

Aurel Vlaicu

221048

SCP SIGMA X13 NCL 55 PLACI 0.6.. AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 73

04/03/2008

23018.37

Micro 14

221049

SCP SIGMA X 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 SC 73

04/03/2008

27640.54

Aurel Vlaicu

221050

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 73

04/03/2008

50564.15

Aurel Vlaicu

221051

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73

04/03/2008

30531.77

Aurel Vlaicu

221052

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73

04/03/2008

30531.77

Aurel Vlaicu

221053

SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 70

04/03/2008

38483.83

Aurel Vlaicu

221054

SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 70

04/03/2008

38261.46

Aurel Vlaicu

221055

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11

04/03/2008

31110.05

Aurel Vlaicu

221056

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11

04/03/2008

35307.49

Aurel Vlaicu

221057

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11

04/03/2008

31110.04

Micro 14

221058

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69

04/03/2008

44362.95

Micro 14

221059

SCP SIPGA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69

04/03/2008

44362.95

Micro 14

221060

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 69

04/03/2008

56375.06

Micro 14

221061

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR,EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

04/03/2008

44684.7

Micro 14

221062

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

04/03/2008

44684.7

Micro 14

221063

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

04/03/2008

57317.96

Micro 14

221064

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 DC 72

04/03/2008

49502.97

Micro 14

221065

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72

04/03/2008

49502.98

Micro 14

221066

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72

04/03/2008

52181.98

Micro 14

221067

SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 90

04/03/2008

33648.4

Micro 14

221068

SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 90

04/03/2008

30642.13

Micro 38

221069

SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 10

04/03/2008

36818.27

Micro 38

221070

SCP SIGMA 19 NCL 90 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 10

04/03/2008

30204.38

Micro 38

221071

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10

04/03/2008

32004.37

Micro 38

221072

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10

04/03/2008

32004.36

Micro 38

221073

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10

04/03/2008

35917.56

Micro 38

221074

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

04/03/2008

50327.24

Micro 38

221075

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

04/03/2008

50327.22

Micro 38

221076

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

04/03/2008

57353.03

Micro 38

221077

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

04/03/2008

35212.78

Micro 38

221078

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

04/03/2008

38433.65

Micro 38

221079

SCP SIGMA 66 SCL 67 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

04/03/2008

63648.55

Micro 38

221080

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

04/03/2008

51276.27

Micro 38

221081

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

04/03/2008

51276.27

Micro 38

221082

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

04/03/2008

51276.27

Micro 38

221083

SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04/03/2008

35562.11

Micro 38

221084

SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04/03/2008

35562.11

Micro 38

221085

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04/03/2008

47857.77

Micro 38

221086

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04/03/2008

47857.79

Micro 38

221087

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04/03/2008

52038.98

Micro 38

221088

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

04/03/2008

52038.98

Micro 40

221089

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2

04/03/2008

60826.15

Micro 40

221090

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC2

04/03/2008

48483.42

Micro 40

221091

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2

04/03/2008

48483.42

Micro 40

221092

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3

04/03/2008

51757.14

Micro 40

221093

SCP SIGMA66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3

04/03/2008

51757.14

Micro 40

221094

SCL SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3

04/03/2008

54374.01

Micro 40

221095

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3

04/03/2008

33199.48

Micro 40

221096

SCP SIGMA 19 NCL 90PLACI 0.2 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 3

04/03/2008

30901.7

Micro 40

221097

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG

04/03/2008

34412.19

Micro 40

221098

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG

04/03/2008

30499

Micro 40

221099

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDN COLECTOR DN 80 PT CSG

04/03/2008

30499.01

Micro 14

221176

SCHIMB.CALD.CU PLACI M6 ALFA LAVAL-5743.65+SUP.SIG. 2 BUC-121.66+SONDA TEMP.EX.ESMT 153.06.

31/01/2009

6018.37

Micro 14

221177

SCHIMB. CALD.CU PLACI ALFA LAVAL-5743.66,SUP.SIG.CU ARC 2 BUC-121.7+SONDA TEMP.EXT.ESMT-153.06.

31/01/2009

6018.42

Micro 14

221178

SCHIMB.CALD.CU PLACI ALFA LAVAL-5279.31+SONDA TEMP.DE COND.ESMT- 153.06

31/01/2009

5432.37

Micro 14

221179

SCHIMB.CALD.APA CALDA ALFA LAVAL-5279.30+SUP.SIG.CU ARC 2 BUC.121.66+SONDA EXT.ESMT-153.06

31/01/2009

5554.02

Micro 14

221180

VAS EXPANS.INCH.CU MEMBR.ELAST.500 l-3380.48+SUP.SIG.CU ARC 1 1/4-1111.51

31/01/2009

4491.99

Micro 14

221181

VANA MOTORIZATA CU 2 CAI TIP VF2 DN 50 PT N4

31/01/2009

3599

Micro 14

221182

VANA MOTORIZATA CU 2 CAI TIP VF2 DN 50 PT N4

31/01/2009

3598.94

Micro 14

221183

POMPA CIRC.PTR.INC.INTERDAB PT N4

31/01/2009

3166.75

Micro 14

221184

POMPA CIRC.PTR.INCALZ.INTERDAB PT N 4

31/01/2009

3166.76

Micro 14

221185

POMPA RECIRC.ACM INTERDAB PT N4

31/01/2009

658.76

Micro 14

221186

POMPA RECIRC.ACM INTERDAB PT N4

31/01/2009

658.76

Micro 14

221187

REGULATOR ELECTR.PT.ACT.VANE MOTORIZ.DE REGL.TEMP.SI POMPE PT N4

31/01/2009

2351

Micro 14

221188

CONTOR ENERGIE TERM.PTR.INCALZIRE PT N4

31/01/2009

2796.26

Micro 14

221189

REGULATOR PTR.PRESIUNE DIFERENTIALA TIP DANFOSS PT N4

31/01/2009

4745.42

Micro 14

221190

GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS INTERDAB PT N4

31/01/2009

1386.89

Micro 14

221191

STATIE DEDURIZARE APA DE ADAOS PT N4

31/01/2009

8385.11

Micro 14

221192

CONTOR ENERG.TERM.DN 32 PT N4

31/01/2009

7185.45

Micro 14

221193

CONTOR ENERG.TERM.DN 32 PT N4

31/01/2009

7185.44

Micro 14

221194

REZERVOR APA DE ADAOS 1500 L PT N4

31/01/2009

1548.06

Micro 14

221195

CONTOR APA RECE SCHLUMBERGER PT N4

31/01/2009

194.06

Centru I Port

221196

INSTALATIE AUTOMATIZARE PT P1 = 2 VANE,2 SONDE,FLUSOSTAT,PRESOTAT,DETECTOR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR.

16/03/2009

20451.33

Centru I Port

221197

INSTALATIE ELECTRICA PT P1+TABLOU ELECTRIC

16/03/2009

31650.57

Centru I Port

221198

CONTORI ENERGIE TERMICA PT P1 -3 BUC.WEC

16/03/2009

7672.62

Centru 3

221199

INSTALATIE AUTOMATIZARE PT PLOMBA -VANA MOTORIZ.2+2 BUC,SONDA TEMP.2 BUC,DETECT.DEBIT 3 BUC,SONDA TR.DE PRES.1 BUC,

16/03/2009

33143.85

Centru 3

221200

INSTALATIE ELECTRICA PT PLOMBA +TABLOU ELECTR.TGFL 1 BUC.

16/03/2009

42336.81

Centru 3

221201

CONTORI ENERGIE TERMICA PT PLOMBA 15 BUC.

16/03/2009

25556.23

Mazepa 1

221202

INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 16 NOU-VANA HIDRAUL.1 BUC,VANA MOTORIZ.3 BUC,SONDA TEMP.9 BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE-3 BUC,PRESOSTAT SIG.3 BUC,DETECT.DEBIT-3 BUC,

16/03/2009

49769.22

Mazepa 1

221203

INSTALATIE ELECTRICA SC 16 NOU+TABLOU ELECTRIC

16/03/2009

37455.63

Mazepa 1

221204

CONTORI ENERGIE TERMICA SC 16 NOU - 12 BUC.WEC

16/03/2009

21404.8

Mazepa 2

221205

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 1 VANA HIDR.1 BUC,VANA MOTORIZ.3BUC,SONDA DE TEMP.7+1 BUC, FLUSOSTAT 2 BUC,PRESOSTAT 2 BUC,DETECTOR DEBIT-3 BUC,

16/03/2009

51657.86

Mazepa 2

221206

INSTALATIE ELECTRICA SC 1 +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.

16/03/2009

35493.09

Mazepa 2

221207

CONTORI ENERGIE TERMICA SC 1 - 11 BUC WEC

16/03/2009

22144.1

Mazepa 2

221208

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 2 -VANA HIDR.1BUC,VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOST.SIG.2BUC,AUTOM.PROG.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC

16/03/2009

50788.12

Mazepa 2

221209

INSTALATIE ELECTRICA SC 2 -+TABLOU ELECTR.1 BUC

16/03/2009

36712.84

Mazepa 2

221210

CONTORI ENERG.TERMICA 6 BUC- SC 2

16/03/2009

13747.78

Mazepa 2

221211

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 81-VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA TEMP.2BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 3BUC,DETECTOR DEBIT 3BUC

16/03/2009

27819.15

Mazepa 2

221212

INSTALATIE ELECTRICA SC 81 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.

16/03/2009

34983.5

Mazepa 2

221213

CONTORI ENERGIE TERMICA - 6 BUC SC 81

16/03/2009

12019.85

Mazepa 2

221214

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 82 VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC

16/03/2009

22848.15

Mazepa 2

221215

INSTALATIE ELECTRICA SC 82- +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.

16/03/2009

34373.43

Mazepa 2

221216

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC SC 82

16/03/2009

13747.79

Tiglina 1 - 11 Siret

221217

INSTAL.AUTOMATIZARE PT 8 VANA MOTORIZ.2 BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.

16/03/2009

20579.09

Tiglina 1 - 11 Siret

221218

INSTALATIE ELECTRICA PT 8 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC

16/03/2009

31358.9

Tiglina 1 - 11 Siret

221219

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.PT 8

16/03/2009

11519.13

Micro 16

221220

INSTAL.AUTOMATIZ. SC 17 VANA MOTORIZ.2+1BUC,SONDA TRADUCT.DE PRES.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC

16/03/2009

30589.04

Micro 16

221221

INSTAL.ELECTRICA+TABLOU ELECTRIC SC 17

16/03/2009

39697

Micro 16

221222

CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC.SC 17

16/03/2009

18285.99

Micro 16

221223

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 57 VANA MOTORIZ.1+1BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC.

16/03/2009

22848.16

Micro 16

221224

INSTALATIE ELECTRICA SC 57 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.

16/03/2009

34203.7

Micro 16

221225

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 57

16/03/2009

12150.35

Micro 17

221226

INSTAL.AUTOMATIZARE SC 23-VANA MOTORIZ.1+1BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAMAB.1BUC,DETECTOR DEBIT 2 BUC.

16/03/2009

50080.54

Micro 17

221227

INSTAL.ELECTRICA SC 23 + TABLOU ELECTRIC 1 BUC.

16/03/2009

35405

Micro 17

221228

CONTORI ENERG.TERMICA 6 BUC SC 23

16/03/2009

15345.23

Micro 18

221229

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 53 VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,PRESOSTAT SIG.2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC.

16/03/2009

46720.63

Micro 18

221230

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC -SC 53

16/03/2009

36845.29

Micro 18

221231

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC -SC 53

16/03/2009

14402.33

Micro 19

221232

INSTAL AUTOMATIZARE SC 31-VANA MOTORIZ.3BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOST.1BUC,PRESOSTAT SIG.3BUC,AUTOM.PROGRAMABIL 1BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,DETECTOR DEBIT 3 BUC,

16/03/2009

69478.52

Micro 19

221233

INSTAL.ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TG FL 1 BUC.SC 31

16/03/2009

36006.47

Micro 19

221234

CONTORI ENERGIE TERMICA 8 BUC. SC 31

16/03/2009

18426.16

Micro 20

221235

INSTAL.AUTOMATIZ. SC 37 VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDR.1BUC.SONDA TEMP.8+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC.

16/03/2009

50208.21

Micro 20

221236

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC SC 37

16/03/2009

37028.68

Micro 20

221237

CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC- SC 37

16/03/2009

18280.04

Micro 20

221238

INSTAL.AUTOMATIZARE SC 35 -VANA MOTORIZ.1+2BUC,VANA HIDRAULICA 1 BUC.SONDA TEMP.10+1BUC,FLUSOSTAT 3 BUC,PRESOSTAT 3 BUC,DETECTOR DE DEBIT 3 BUC.AUTOMAT PROGRAM.1 BUC.

16/03/2009

70990.86

Micro 20

221239

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC. SC 35

16/03/2009

38207.29

Micro 20

221240

CONTORI ENERG.TERMICA 15 BUC- SC 35

16/03/2009

27626.1

Micro 20

221241

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 40 VANA MOTORIZATA 3BUC,SONDA TEMPERAT.2BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 3BUC,AUTOM.PROGRAMABIL 1 BUC,DETECTOR DEBIT 3BUC,SONDA TR.PRES.1BUC

16/03/2009

28080.62

Micro 20

221242

INSTALATIE ELECTRICA + TABLOU ELECTRIC 1 BUC -SC 40

16/03/2009

35959.72

Micro 20

221243

CONTORI ENERGIE TERMICA 11 BUC.SC 40

16/03/2009

20517.42

Siderurgistilor Vest

221244

INSTAL.AUTOMATIZARE SC 63 VANA MOTORIZ.1+1BUC,VANAHIDR.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOSTAT 1 BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AOTOMAT PROGR.1BUC.

16/03/2009

48995.69

Siderurgistilor Vest

221245

INSTALATIE ELECTRICA + TABLOU ELECTRIC 1 BUC. SC 63

16/03/2009

36534.8

Siderurgistilor Vest

221246

CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC SC 63

16/03/2009

18910.26

Micro 14

221247

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 90 -VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.4+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,SONDA TRAD.1BUC.

16/03/2009

16122.32

Micro 14

221248

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.SC 90

16/03/2009

30202.06

Micro 14

221249

CONTORI ENERGIE TERMICA 3 BUC. - SC 90

16/03/2009

5759.58

Aurel Vlaicu

221250

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 73- VANA MOTORIZ.1+1BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE 1BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.

16/03/2009

20579.08

Aurel Vlaicu

221251

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - SC 73

16/03/2009

36140.83

Aurel Vlaicu

221252

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 73

16/03/2009

14402.32

Micro 38

221253

INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 4 - VANA MOTORIZ.2+1BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.5BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TEMP.1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC.

16/03/2009

71155.85

Micro 38

221254

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRI 1 BUC SC 4

16/03/2009

33325

Micro 38

221255

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 4

16/03/2009

15972.53

Micro 38

221256

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 9 -VANA MOTORIZ.1+1BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.1+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT SIG.2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1BUC.

16/03/2009

48867.93

Micro 38

221257

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC - SC 9

16/03/2009

33577.75

Micro 38

221258

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC. SC 9

16/03/2009

14269.88

Micro 39

221259

INSTALATIE AUTOMATIZ.SC104- VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR,1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1 BUC.

16/03/2009

48995.69

Micro 39

221260

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU eLECTRIC 1 BUC SC 104 -

16/03/2009

34930.18

Micro 39

221261

CONTORI ENERG.TERMICA9 BUC- SC 104

16/03/2009

18438.8

Micro 40

221262

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 3 -VANA MOTORIZ.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE 1 BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC.AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR 1 BUC.

16/03/2009

22898.39

Micro 40

221263

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. SC 3

16/03/2009

36625.7

Micro 40

221264

CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC- SC3

16/03/2009

15985.13

Micro 40

221265

INSTALATIE AUTOMATIZ.PT CSG -VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.5BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,SONDA TEMP.1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC

16/03/2009

18967.39

Micro 40

221266

INSTAL.ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - PT CSG

16/03/2009

32370.13

Micro 40

221267

CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC PT CSG

16/03/2009

13209.14

Tiglina 1 - Saturn

221270

INSTALTERMOMEC.SC 61- PP CIRC.2+2 BUC,MOD.EXP.1 BUC.VAS EXP.2+1,ST.DEDUR.1,SEP.IMP.2,SSP SIG.4+3,FILTR.IMP.2+2+1.

11/09/2009

330347.68

Tiglina 1 - Saturn

221271

INSTAL.SANITARA SC 61 PPA CIRC.3+2 BUC,ST.DEDUR.2,FILTR.IMP.4+3 BUC.

11/09/2009

143222.8

Tiglina 1 - Saturn

221272

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 61 -VANA AUTOM.1+2,VANA HIDR.2,SONDA TEMP.6+1,FLUSOSTAT 3,PRESOST.3DETECT.DEBIT,2+1 BUC.

11/09/2009

84703.3

Tiglina 1 - Saturn

221273

INSTALATIE ELECTRICA - TGFL 1BUC - SC 61

11/09/2009

47823.6

Tiglina 1 - Saturn

221274

CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1+3+1 BUC. SC 61

14/09/2009

24063.4

Tiglina 1 - Saturn

221275

INSTAL.TERMOMEC. PT 4 -PPA CIRC.2+2, MOD.EXPANS.1,VAS EXP.1+1,ST.DEDUR.1,SEP.IMPUR.1+1,SPP SIG.2+2 FILTR.IMP.1 BUC.

10/09/2009

252940.4

Tiglina 1 - Saturn

221276

INSTALATIE SANITARA PT4;PMP CIRC.2 +1BUC;STATIE DE DEDURISARE1 BUC;;FILTRU IMPURITATI 3+1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;

10/09/2009

82621.04

Tiglina 1 - Saturn

221277

INSTALATIE AUTOMATIZARE PT4;VANA MOTORIZ. 1+2 BUC;VANA HIDRAULICA 2 BUC:SONDA DE TEMPER.5+1 BUC;FLUSOSTAT 2 BUC;PRESOSTAT DE SIGR. 2 BUC;AUTOM.PROGRAMABIL 1 BUC;DETECTOR DE DEBIT 1 BUC';SENZOR DE PRES. 1 BUC:

10/09/2009

38023.08

Tiglina 1 - Saturn

221278

INSTALATIE ELECTRICA, PT4;INSTALATIE ELECTRICA+TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

10/09/2009

47026.67

Tiglina 1 - Saturn

221279

CONTORI ENERGIE TERMICA, PT4;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1+1 BUC;

10/09/2009

15734.66

Tiglina 1 - 11 Siret

221280

INSTAL.TERMOMEC.;POMPA CIRC.2+2 BUC;MODUL EXPANS.1BUC;VAS EXP.1+1BUC;STATIE DEDUV.1 BUC;SEPARATOR IMPURIT. 1+1 BUC;SSP SIG.4+2 BUC;FILTR.IMP 1+1+1 BUC;CONDUC.ARMATURI;VANE 11+4+7 BUC

11/09/2009

239820.78

Tiglina 1 - 11 Siret

221281

INSTAL.SANITARA;POMPA CIRC.2BUC;PMP DE RECIRC.2BUC;STATIE DEDURIZ.2BUC;FILTRU IMPURIT.3BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;

11/09/2009

97681.74

Tiglina 1 - 11 Siret

221282

INSTAL.AUTOMATIZ;VANA MOTORIZATA 1+2 BUC;VANA HIDRAULICA1+1 BUC;SONDA TEMP 8+1 BUC;FLUSOSTAT 3BUC;PRESOSTAT 3 BUC;AUTOMAT PREG.1 BUC;DETECTOR 2 +1 BUC;SENZOR DE PRES. 1 BUC;

11/09/2009

45880.4

Tiglina 1 - 11 Siret

221283

INSTALATIE ELECTRICA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

11/09/2009

45128.1

Tiglina 1 - 11 Siret

221284

CONTORI ENERGIE TERMICA 3+1+1 BUC;

11/09/2009

13307.29

Tiglina 1 - 11 Siret

221285

INSTALATIE TERMOMEC;PMP CIRC. 2+2 BUC;MODUL EXPANS.1 BUC;VAS EXPAN.1+1 BUC;STATIE DE DURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMPURITATI 2 +1BUC;SUP. SIG.2 BUC;FILTR.IMPUR.1+2 +1BUC;FILTR.AUTOCURIT. 1 BUC;CONDUC. SI ARMATURI;VANE 12+4+4+2;

10/09/2009

267664.7

Tiglina 1 - 11 Siret

221286

INSTAL. SANITARA;PMP CIRC.2 BUC;PMP. RECIRC. 1 BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURITATI. 1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;

11/09/2009

73680.9

Tiglina 1 - 11 Siret

221287

INSTAL. AUTOMATIZ.; VANA MOTORIZ.1+1 BUC;VANA HIDR.1+1 BUC;SONDA TEMPER.1+5BUC;FLUSOSTAT 2 BUC;PRESOSTAT 2 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 1 BUC;DETECTOR DE DEBIT 1+1 BUC;SENZOR PRES.1 BUC;

11/09/2009

39964.23

Tiglina 1 - 11 Siret

221288

INSTALATIE ELECTRICA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

11/09/2009

39519

Tiglina 1 - 11 Siret

221289

CONTORI ENERGIE TERMICA 2+1 BUC;CONTORI ENER.TERMICA. 1+2 BUC

11/09/2009

16553.26

Tiglina 1 - 11 Siret

221290

INSTAL.TERMOMEC.PT 7 -PPA CIRC.2+2,VAS EXP.1+2+1,STAT.DEDUR.1,SEP.IMP3,SPP SIG.2+3,FILTR.IMP.1+2+1+1.

10/09/2009

358012.88

Tiglina 1 - 11 Siret

221291

INSTAL.SANITARA PT 7 -POMPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.1,STAT.DEDUR.1.FILTR.IMP.4 BUC.

10/09/2009

68040.2

Tiglina 1 - 11 Siret

221292

INSTAL.AUTOMATIZ.PT 7 VANA MOTORIZ.1+1,VANA HIDR.1+1,SONDA TEMP.5+1,FLUSOSTAT 1,PRESOSTAT 2 ,AUTOMAT PR.1,DETECT.1 BUC,SENZOR 1.

10/09/2009

60935.73

Tiglina 1 - 11 Siret

221293

INSTAL.ELECTRICA PT 7 + TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.

10/09/2009

50731

Tiglina 1 - 11 Siret

221294

CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1+2+2 PT 7

10/09/2009

24532.44

Tiglina 1 - 11 Siret

221295

INSTALATIE TERMOMECANICA PT6;PMP CIRC.2 +2BUC;MODUL EXPANS.1 BUC;VAS DE EXPANS.2+1 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMPUR.1+1+1+1 BUC;SUPAPA SE SIGR.6 +3 BUC;FILTRU IMP.1+1+1+2 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI:VANE 6+4+2+2+10+11 BUC;

10/09/2009

440630.4

Tiglina 1 - 11 Siret

221296

INSTALATIE SANITARA PT6;PMP CIRC.4 BUC;PMP RECIRC 2 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 2 BUC;FILTRU IMPURITATI 5+1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;

10/09/2009

106417.07

Tiglina 1 - 11 Siret

221297

INSTALATIE AUTOMATIZARE PT6;VANA MOTORIZ.1+1+1 BUC;VANA HIDRAULICA 1+1 BUC;DETECTOR DEBIT 2+1 BUC;SENZOR DE PRES. 1 BUC;SONDA TEMP 8+1 BUC;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTATDE SIGR.3 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 1 BUC;

10/09/2009

45288.67

Tiglina 1 - 11 Siret

221298

INSTALATIE ELECTRICA PT6;INSTALATIE ELEC. SI TABLOU ELEC.1 BUC;

10/09/2009

48771.4

Tiglina 1 - 11 Siret

221299

CONTORI ENERGIE TERMICA PT 6;CONTORI ENERG, TERMICA 6+1+1+1+2 BUC

10/09/2009

29035.44

Mazepa 1

221300

INSTAL.TERMOMEC.PT W 3 -PPA CIRC.2+2,MODUL EXPANS.1,VAS EXP.1+1,ST.DEDURIZ.1, SEP.IMPUR.1+2+2,SPP SIG.4+2,FILTR.IMP.1+1,FILTR.AUTOCURAT.1,

14/09/2009

287944.08

Mazepa 1

221301

INSTAL.SANITARA PT W 3- PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4,PPA RECIRC.1 ,STAT.DEDUR.1,FILTRU IMPUR.8+2 BUC.

14/09/2009

112812.28

Mazepa 1

221302

INSTAL.AUTOMATIZ.PT W 3 -VANA MOTORIZ.1+1+1,VANA HIDRAULICA 2 ,SONDA TEMP.5+1 ,FLUSOSTAT 2+2 AUTOM.PRG.1,DETECT.1+1.

14/09/2009

40402.86

Mazepa 1

221303

INSTAL ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.PT W 3

14/09/2009

52762.4

Mazepa 1

221304

CONTORI ENERGIE TERMICA WEC 10+1+1 BUC. PT W 3

14/09/2009

29701.96

Tiglina 2A

221305

INSTALATIE TERMOMECANICA SC3;PMP CIRC.2 +2BUC;MODUL DE EXPANSIUNE 1 BUC;VAS DE EXPANS. 1+1 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 1 BUC; SEPARATOR 1+1 BUC;;SUPAPA SIG.4 +4BUC;FILTRU IMP.1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;VANE 14+4+6+4 BUC;

11/09/2009

295926.5

Tiglina 2A

221306

INSTALATIE SANITARA SC 3;PMP CIRC.2 BUC; PMP RECIRC.2 BUC;STATIE DEDURIZ.2 BUC;FILTRU IMP.4 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI

11/09/2009

90107.08

Tiglina 2A

221307

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 3;VANA MOTORIZATA1+2 BUC;VANA HIDRAU.2+1 BUC;SONDA DE TEMPER.8+1 BUC.;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTAR SIGR.3 BUC;AUTOMAT PROGR.2 BUC;DETECTOR DE DEBIT 2+1 BUC;SENZORI DE PRES.1 BUC;

11/09/2009

56254.97

Tiglina 2A

221308

INSTALATIE ELECTRICA SC 3;INSTAL. ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

14/09/2009

54094.43

Tiglina 2A

221309

CONTORI ENERGIE TERMICA SC3;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;

14/09/2009

13079.3

Tiglina 2A

221310

INSTALATIE TERMOMEC. SC5;PMP DE CIRC.2+2BUC;MODUL DE EXPANS. 1 BUC;VAS DE EXP.1+1 BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMP.1+1 BUC;SUPAPA SIGR.4+4 BUC;FILTRU IMPURIT.1 BUC;FILTR.AUTOCURAT.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI; VANE 4 BUC+14+6+4;

15/09/2009

258222.6

Tiglina 2A

221311

INSTALATIE SANITARA SC 5;PMP CIRC.2 BUC;PMP DE RECIRC 2 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 2 BUC;FILTRU IMPUR.4 BUC;CONDUCTARI SI ARMATURI;

15/09/2009

89476.67

Tiglina 2A

221312

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 5;VANA MOTORIZATA 1+2 BUC;VANA HIDRAULI.2+1 BUC'; SONDA DE TEMP.8 +1BUC;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTAT 3 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 2 BUC;DETECTOR DEBIT 2 +1BUC;SENZOR PRES.1 BUC;

15/09/2009

55686.03

Tiglina 2A

221313

INSTALATIE ELECTRICA SC 5;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC

15/09/2009

49871.8

Tiglina 2A

221314

CONTORI ENERGIE TERMICA SC 5;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;

15/09/2009

12727.54

Tiglina 2A

221315

INSTALATIE TERMOM. SC 7;PMP CIRC.2+1 BUC;MODUL DE EXP.1 BUC;VAS DE EXP.1 +1 BUC;;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATORMP.1+1 BUC;SUPAPA DE SIGR.2 BUC;FILTRU IMP 1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC; VANA FLUTURE 2 BUC; VANE 4+16+4 BUC;

14/09/2009

276762.97

Tiglina 2A

221316

INSTALATIE SANITARA SC 7;PMP CIRCULATIE 2 BUC; PMP.RECIRC.1 BUC;STATIE DE DEDUIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURIT.4 BUC;

14/09/2009

64079.16

Tiglina 2A

221317

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 7;VANA MOTORIZATA 1 +1BUC;VANA HIDRAUL.1+2 BUC;SONDA TEMP.5 +1BUC;FLUSOSTAT,PRESOSTAT SIGR. AUTOMAT PROGROMABIL 1 BUC, DETECTOR DEBIT 1+1 BUC;SENZOR DE PRESIUNE 1 BUC.

15/09/2009

46469.06

Tiglina 2A

221318

INSTALATIE ELECTRICA SC 7;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

15/09/2009

51686.61

Tiglina 2A

221319

CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTORI 4+1 BUC

15/09/2009

13079.3

Tiglina 2A

221320

INSTAL.TERMOMEC.SC 8 -PPA DE CIRC.2+2,VAS EXPANS.1+1,ST.DEDURIZ.1 BUC,VANA 2,SEP.IMPUR.1+1,SPP SIG.2+2,FILTR.1+1,VANA 2 BUC.

14/09/2009

285760.85

Tiglina 2A

221321

INSTAL.SANITARA SC 8-POMPA CIRC.2 PPA RECIRC.1,ST.DEDUR.1,FILTRU IMPUR.4 BUC.

14/09/2009

69310.2

Tiglina 2A

221322

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 8 - VANA MOTORIZ.1+1,VANA HIDRAUL.1+1,SONDA TEMP.5+1,FLUSOSTAT 2,PRESOST.2,AUTOM.PROGR.2,DETECT.DEB.1 BUC.

15/09/2009

41784.17

Tiglina 2A

221323

INSTALATIE ELECTRICA SC 8 -+TABLOU ELECTRIC 1 BUC

15/09/2009

52749.24

Tiglina 2A

221324

CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1 BUC - SC 8

15/09/2009

13079.3

Tiglina 2A

221325

INSTAL.TERMOMEC.SC 9 PPA CIRC.2+2,MOD.EXPANS.1,VAS EXPANS.2+1,STAT.DEDUR.1,SEPAR.2,SPP SIG.4+3,FILTR.IMP.1+2+1.

14/09/2009

383633.88

Tiglina 2A

221326

INSTAL.SANITARA SC 9- PPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.2.ST.DEDUR. 1 BUC,FILTR.IMP.4 BUC

14/09/2009

86935.1

Tiglina 2A

221327

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 9-VANA MOTORIZ.1+2,VANA HIDRAUL.2,SONDA TEMP.8+1,FLUSOSTAT 3,PRESOST.3 ,AUTOM.PROGR.2,DETECT.DEBIT/2+1.SENSOR PRES.1.

14/09/2009

52182.82

Tiglina 2A

221328

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.SC 9

14/09/2009

58672.94

Tiglina 2A

221329

CONTORI ENERGIE TERMICA WEC 4+2+1 SC 9

14/09/2009

19464.79

CT CEZAR

221331

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI 1 BUC-CT CEZAR

25/01/2010

10932.38

CT CEZAR

221332

CAZAN APA CALDA DIN OTEL CT CEZAR

25/01/2010

18208.07

CT CEZAR

221333

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI 1 BUC.-CT.CEZAR

25/01/2010

10932.38

CT CEZAR

221334

CAZAN DE APA CALDA DIN OTEL 1 BUC.- CT.CEZAR

25/01/2010

18208.07

CT Studenti-Centru 3.

221338

CONTOR DN 40,+TERMOREZISTENTA, 1 SET,CABLU 24.2 m

17/03/2010

2296.13

Centru 3

221339

CONTOR DN 25 + TERMOREZISTENTA,1 SET,CABLU 24.2 m PT VULTUR

17/04/2010

2296.13

Centru 3

221340

CONTOR DN 25-17 BUC + TERMOREZISTENTA DN 25,17 SET,CABLU 411.4 m,CUTII PROTECTIE 22 BUC,PT PLOMBA

17/03/2010

40877.59

Centru I Port

221341

CONTOR DN 25,11 BUC+TERMOREZISTENTA DN 25,11 SET,CABLU 266.2 m PT P2

17/03/2010

25257.43

Centru I Port

221342

CONTOR DN 32-1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m PT P2

17/03/2010

2296.13

Centru I Port

221343

CONTOR DN 25,6 BUC+TERMOREZISTENTA DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m PT M 1

17/03/2010

13776.78

Centru II

221344

CONTOR DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT POLICLINICA

17/03/2010

4592.26

Centru II

221345

CONTOR DN 25-5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m PT CRISTAL

17/03/2010

11480.65

Centru II

221346

CONTOR DN 32-1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m- PT M.BRAVU

17/03/2010

2296.13

Piata

221347

CONTOR acc DN 25,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m -PT ALBATROS

17/03/2010

11480.65

Piata

221348

CONTOR acc DN 25,9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m SC 114

17/03/2010

20665.17

Piata

221349

CONTORI acc DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 113

17/03/2010

9184.52

Piata

221350

CONTOR acc DN 25 1 BUC,TERMOREZIST.DN 25, 1 SET,CABLU 24.2 m PT 6 MARTIE

17/03/2010

2296.13

Mazepa 1

221351

CONTOR acc DN 25,27 BUC,TERMOREZIST.DN 25,27 SET.CABLU 653.4 m SC 14

17/03/2010

61995.51

Mazepa 1

221352

CONTOR acc DN 32,4 BUC,TERMOREZIST.DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m,CUTII PROTECT.5 BUC. SC 16

17/03/2010

9603.47

Mazepa 1

221353

CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT W 3

17/03/2010

4592.26

Mazepa 1

221354

CONTORI ACC DN 25 ,20 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25, 20 SET,CABLU 484 m SC 15

17/03/2010

45922.6

Mazepa 2

221355

CONTORI ACC DN 25,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 81

17/03/2010

2296.13

Mazepa 2

221356

CONTORI ACC DN 25,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET.CABLU 121 m SC 2

17/03/2010

11480.65

Mazepa 2

221357

CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 1

17/03/2010

9184.52

Mazepa 2

221358

CONTORI ACC DN 25,2 BUC TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 1

17/03/2010

4592.26

Tiglina 1 - Saturn

221359

CONTORI ACC DN 25,9 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m PT 4

17/03/2010

20665.17

Tiglina 1 - Saturn

221360

CONTORI ACC DN 25,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT 2

18/03/2010

9184.52

Tiglina 1 - Saturn

221361

CONTORI ACC DN 32 12 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,12 SET,CABLU 290.4 m PT 2

18/03/2010

27553.56

Tiglina 1 - Saturn

221362

CONTORI ACC DN 25, 9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25 ,9 SET,CABLU 217.8 m PT 1

18/03/2010

20665.17

Tiglina 1 - 11 Siret

221363

CONTORI ACC DN 50,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,2 SET,CABLU 48.4 m PT 9

18/03/2010

4592.26

Tiglina 1 - 11 Siret

221364

CONTORI ACC DN 40,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m PT 8

18/03/2010

2296.13

Tiglina 1 - 11 Siret

221365

CONTIRI ACC DN 40 4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40 ,40 SET,CABLU 96.8 m PT 7

18/03/2010

9184.52

Tiglina 1 - 11 Siret

221366

CONTORI ACC DN 25, 3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25, 3 SET,CABLU 72,6 m PT 7

18/03/2010

6888.39

Tiglina 1 - 11 Siret

221367

CONTORI ACC DN 40,7 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40 7 SET,CABLU 169.4 m PT 6

18/03/2010

16072.91

Tiglina 2A

221368

CONTORI ACC DN 40 ,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,3 SET,CABLU 72.6 m SC 9

18/03/2010

6888.39

Tiglina 2A

221369

CONTORI ACC DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m SC 8

18/03/2010

9184.52

Tiglina 2A

221370

CONTORI ACC DN 40,7 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,7 SET,CABLU 169.4 m

18/03/2010

16072.91

Tiglina 2A

221371

CONTORI ACC DN 32,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,2 SET,CABLU 48.4 m SC 5

18/03/2010

4592.26

Tiglina 2A

221372

CONTOR ACC DN 32,1 BUC TERMOREZISTENTA DN 32 1 SET,CABLU 24.2 m SC 3 4

18/03/2010

2296.13

Centru I

221373

CONTORI ACC DN 32,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32 ,5 SET,CABLU 121 m PT H

18/03/2010

11480.65

Centru I

221374

CONTOR ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT MODERN

18/03/2010

4592.26

Centru I

221375

CONTORI ACC DN 25,5 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m PT AVANTUL

18/03/2010

11480.65

Centru I

221376

CONTORI ACC DN 32,3 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,CABLU 72,6 m PT C

18/03/2010

6888.39

Centru I

221377

CONTORI ACC DN 25.,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT L

18/03/2010

9184.52

Centru I

221378

CONTORI ACC DN 32,3 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SET.CABLU 72.6 m PT L

18/03/2010

6888.39

Centru I

221379

CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m PT L

18/03/2010

2296.13

Micro 16

221380

CONTORI ACC DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET.CABLU 96.8 m PT DOINA

18/03/2010

9184.52

Micro 16

221381

CONTORI ACC DN 32, 1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m SC 57

18/03/2010

2296.13

Micro 16

221382

CONTORI ACC DN 40,6 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,6 SET.CABLU 145.2 m SC 20

18/03/2010

13776.78

Micro 16

221383

CONTORI ACC DN 40,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,5 SET,CABLU 121 m SC 19

18/03/2010

11480.65

Micro 16

221384

CONTORI ACC DN 50,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,3 SET,CABLU 72.6 m SC 18

18/03/2010

6888.39

Micro 16

221385

CONTORI ACC DN 40,10 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,10 SET,CABLU 242 m SC 18

18/03/2010

22961.3

Micro 16

221386

CONTORI ACC DN 32,11 BUC,TERMOREZIST.DN 32,11 SET,CABLU 266.2 m SC 17

18/03/2010

25257.43

Micro 17

221387

CONTORI ACC DN 50,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50 ,1 SET,CABLU 24.2 m SC 55

18/03/2010

2296.13

Micro 17

221388

CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SETURI,CABLU 48.4 m SC 55

18/03/2010

4592.26

Micro 17

221389

CONTORI ACC DN 32,19 BUC,TERMOREZIST.DN 32,19 SET,CABLU 459.8 m SC 24

18/03/2010

43626.47

Micro 17

221390

CONTORI ACC DN 32, 1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m,CUTII PROTESTIE 5 BUC,SC 22

19/03/2010

2715.08

Aurel Vlaicu

221391

CONTORI ACC DN 32,10 BUC,TERMOREZIST.DN 32,10 SET,CABLU 242 m,CUTII PROTECT.20 BUC, SC 11

19/03/2010

24637.1

Aurel Vlaicu

221392

CONTORI ACC DN 25,1 BUC,TERMOREZIST.DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 11

19/03/2010

2296.13

Micro 18

221393

CONTORI ACC DN 40,6 BUC,TERMOREZIST.DN 40,6 SET,CABLU 145.2 m SC 53

19/03/2010

13776.78

Micro 18

221394

CONTORI ACC DN 50,1 BUC,TERMOREZIST.DN 50,1 SET,CABLU 24.2 m SC 52

19/03/2010

2296.13

Micro 18

221395

CONTORI ACC DN 32,18 BUC,TERMOREZIST.DN 32,18 SET,CABLU 435.6 m SC 51

19/03/2010

41330.34

Micro 19

221396

CONTORI ACC DN 40 ,5 BUC,TERMOREZIST.DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m SC 50

19/03/2010

17537.83

Micro 19

221397

CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ,DN 25,3 SET,CABLU 72.6,CUTIE PROTECT.10 BUC. SC 34

19/03/2010

7726.29

Micro 19

221398

CONTORI ACC DN 32,6 BUC,TERMOREZ.DN 32,6 SET,CABLU 145.2 m SC 33

19/03/2010

13776.78

Micro 19

221399

CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m SC 32

19/03/2010

4592.26

Micro 19

221400

CONTORI ACC DN 32,6 BUC,TERMOREZIST.DN 32,6 SET.CABLU 145.2 m SC 32

19/03/2010

13776.78

Micro 19

221401

CONTORI ACC DN 32,7 BUC,TERMOREZIST.DN 32. 7 SET.CABLU 169.4 m SC 31

19/03/2010

16072.91

Micro 20

221402

CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 37

19/03/2010

9184.52

Micro 20

221403

CONTORI ACC DN 40, 9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,9 SET,CABLU 217.8 m SC 36

19/03/2010

20665.17

Micro 20

221404

CONTORI ACC DN 32,8 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,8 SET.CABLU 193.6 m SC 35

19/03/2010

18369.04

Piata

221405

CONTOR DN 25-11 BC; TERMOREZIS. DN25-11 SET. ; CABLU 266.2 M

01/04/2010

26359.85

Micro 21

221405

CONTORI ACC DN 32,3 BUC,TERMOREZIST.DN 32,3 SET,CABLU 72.6 m SC 44

19/03/2010

6888.39

Micro 21

221406

CONTORI ACC DN 32,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32, 5 SET,CABLU 121 m SC 43

19/03/2010

11480.65

Tiglina 2B

221407

CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZIST.DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m SC 12

19/03/2010

2296.13

Tiglina 2B

221408

CONTORI ACC DN32,3 BUC,TERMOREZIST,DN 32,3 SET.CABLU 72.6 m SC 59

19/03/2010

6888.39

Tiglina 2B

221409

CONTORI ACC DN 40,2 BUC,TERMOREZIST.DN 40 ,2 SET,CABLU 48.4 m SC 64

19/03/2010

4592.26

Siderurgistilor Vest

221410

CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m SC 65

19/03/2010

4592.26

Siderurgistilor Vest

221411

CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 63

19/03/2010

4592.26

Siderurgistilor Vest

221412

CONTORI ACC DN 25,8 BUC,TERMOREZIST.DN 25 ,8 SET,CABLU 193.6 m SC 62

19/03/2010

18355.34

Siderurgistilor Vest

221413

CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIS,DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 62

19/03/2010

9184.52

Siderurgistilor Vest

221414

CONTORI ACC DN 25 2 BUC, SC 58

19/03/2010

2573.2

Micro 14

221415

CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25 7 SET.CABLU 169.4 m SC 69

19/03/2010

10926.51

Micro 38

221416

CONTORI ACC DN 25, 1 BUC,TERMOREZIST. DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 9

22/03/2010

2296.13

Micro 38

221417

CONTORI ACC DN 32 1 BUC,TERMOREZIST.DN 32 1 SET,CABLU 24.2 m SC 5

22/03/2010

2296.13

Micro 38

221418

CONTORI ACC DN 40 2 BUC,TERMOREZIST.DN 40 2 SET,CABLU 24.2 m SC 4

22/03/2010

4592.26

Micro 39

221419

CONTORI ACC DN 32, 5 BUC,TERMOREZIST.DN 32, 5 SET,CABLU 121 m SC 104

22/03/2010

11480.65

Micro 39

221420

CONTORI ACC DN 40 ,7 BUC, TERMOREZIST.DN 40,7 SET,CABLU 169.4 m SC 7

22/03/2010

16072.91

Micro 40

221421

CONTORI ACC DN 32 1 BUC,TERMOREZ.DN 32, 1 SET,CABLU 24.2 m SC 3

22/03/2010

2296.13

Micro 40

221422

CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZIST.DN 65, 1 SET,CABLU 24.2 m SC 1

22/03/2010

2296.13

Aurel Vlaicu

221423

CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 4 SET,CABLU 205.72 m SC 73

22/03/2010

9184.52

Aurel Vlaicu

221424

CONTORI ACC DN 32, 2 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 2 SET,CABLU 48.4 m SC 73

22/03/2010

4592.26

Centru 3

221425

CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25,3 SET,CABLU 72.6 m CFR 1

22/03/2010

6888.39

Piata

221426

CONTOR ACC DN 25,10 BUC,TERMOREZ.DN 25, 10 SET, CABLU 242 m SC 112

22/03/2010

22961.3

Piata

221427

CONTORI ACC DN 32, 26 BUC,TERMOREZ.DN 32, 26 SET.CABLU 629.2 m

22/03/2010

59699.38

Micro 17

221428

CONTORI ACC DN 25, 2 BUC,TERMOREZ.DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 21

22/03/2010

4592.26

Micro 17

221429

CONTORI ACC DN 32, 23 BUC TERMOREZ.DN 32, 23 SET. CABLU 556.6 m SC 21

22/03/2010

52810.99

Micro 18

221430

CONTORI ACC DN 32, 4 BUC,TERMOREZ.DN32 ,4 SET,CABLU 96.8 m PT L 10

22/03/2010

9184.52

Micro 18

221431

CONTORI ACC DN 32, 6 BUC, TERMOREZIST.DN 32, 6 SET,CABLU 145.2 m PT L 12

22/03/2010

13776.78

CT CEZAR

221432

CONTOR ACC DN 25, 3 BUC,TERMOREZ.DN 25, 3 SET,CABLU 72.6 m CT CEZAR

22/03/2010

6888.39

Aurel Vlaicu

221433

CONTOR INCALZ.DN 25 6 BUC,TERMOREZ.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m -GR.SC.TRAIAN

01/04/2010

14378.1

Aurel Vlaicu

221434

CONTOR INCALZ.DN 25- 2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 73

01/04/2010

4792.7

Aurel Vlaicu

221435

CONTOR INCALZ.DN 25 -11 BUC,TERMOREZIS.DN 25-11 SET,CABLU 266.2 m SC 74

01/04/2010

26359.85

Micro 40

221436

CONTOR INCALZ.DN 25 - 3 BUC,TERMOREZ.DN 25=3 SET,CABLU 72.6 m SC 1

01/04/2010

15852.36

Micro 40

221437

CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZ.DN 25-7 SET,CABLU 169.4 m,CUTIE PROTECT.10 BUC,SC 2

01/04/2010

17612.35

Micro 40

221438

CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZ.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 3

01/04/2010

9585.4

Micro 40

221439

CONTOR INCALZIRE DN 40 -6 BUC,TERMOREZIST.DN 40-6 SET,CABLU 145.2 m, PT CSG

01/04/2010

14378.1

Micro 39

221440

CONTOR INCALZIRE DN 25-8 BUC,TERMOREZIST.DN 25 BUC.-8 SET.CABLU 193.6 m, SC 7

01/04/2010

19170.8

Micro 39

221441

CONTOR INCALZIRE DN 25-11 BUC,TERMOREZIST. DN 25 -11 SET,CABLU 266.2 m,CUTIE PROTECT.=30 BUC. SC 104

01/04/2010

28873.55

Micro 21

221442

CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZIST.DN 25-7 SET,CABLU 169.4 m SC 43

01/04/2010

16774.45

Micro 21

221443

CONTOR INCALZIRE DN 25-3 BUC,TERMOREZIST.DN 25 -3 SET.CABLU 72.6 m SC 44

01/04/2010

7189.05

Micro 21

221444

CONTOR INCALZIRE DN 25-18 BUC,TERMOREZIST.DN 25 -18 SET,CABLU 435.6 m,CUTII PROTECT.10 BUC. SC 45

01/04/2010

43972.2

Micro 21

221445

CONTOR INCALZIRE DN 15-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET.CABLU 48.4 m, SC 47

01/04/2010

4792.7

Micro 21

221446

CONTOR INCALZIRE DN 25 - 5 BUC,TERMOREZIST.DN 25-5 SET.CABLU 121 m SC 49

01/04/2010

11981.75

Micro 20

221447

CONTOR INCALZIRE DN 40 -1 BUC,TERMOREZIST.DN 40- 1 SET,CABLU 24.2 m SC 35

01/04/2010

2396.35

Micro 20

221448

CONTOR INCALZIRE DN 40-1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40=1 BUC,CABLU 24.2 m SC 36

01/04/2010

2393.57

Micro 20

221449

CONTOR INCALZIRE DN 50-5 BUC,TERMOREZIST.DN 50-5 SET,CABLU 121 m SC 36

01/04/2010

11981.75

Micro 20

221450

CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 37

01/04/2010

4792.7

Micro 20

221451

CONTOR INCALZIRE DN 50-4 BUC,TERMOREZIST.DN 50-4 SET,CABLU 96.8 m ,CUTIE PROTEC.4 BUC,SC 38

01/04/2010

9920.56

Micro 19

221452

CONTOR INCALZIRE DN 50 -2 BUC,TERMOREZIST.DN 50 -2 SET,CABLU 48.4 m SC 31

01/04/2010

4792.7

Micro 19

221453

CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 32

01/04/2010

9585.4

Micro 19

221454

CONTOR INCALZIRE DN 50-5 BUC,TERMOREZIST.DN 50-5 SET,CABLU121 m SC 32

01/04/2010

11981.75

Micro 19

221455

CONTOR INCALZIRE DN 80-1 BUC,TERMOREZIST.DN 80 -1 SET,CABLU 24.2 m SC 32

01/04/2010

2396.35

Micro 19

221456

CONTOR INCALZIRE DN 40-4 BUC,TERMOREZIST.DN 40 - 4 BUC,CABLU 96.8 m SC 33

01/04/2010

9585.4

Micro 18

221457

CONTOR INCALZIRE DN 25-6 BUC,TERMOREZIST.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m SC 51

01/04/2010

14378.1

Micro 18

221458

CONTOR INCALZIRE DN 40-5 BUC,TERMOREZIST.DN 40-5 SET.CABLU 121 m SC 52

01/04/2010

11981.75

Micro 18

221459

CONTOR INCALZIRE DN 65-4 BUC,TERMOREZIST.DN 65-4 SET.CABLU 96.8 m SC 52

01/04/2010

9585.4

Micro 18

221460

CONTOR INCALZIRE DN 65-1 BUC,TERMOREZIST.DN 65-1 SET,CABLU 24,2 m CUTII PROTECTIE 1 BUC SC 53

01/04/2010

2480.14

Micro 18

221461

CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 25

01/04/2010

9585.4

Micro 18

221462

CONTOR INCALZIRE DN 25-1 BUC,TERMOREZIST.DN 25-1 SET,CABLU 24.2 m SC 26

01/04/2010

2396.35

Micro 17

221463

CONTOR INCALZIRE DN 40-13 BUC,TERMOREZIST.DN 40-13 SET.CABLU 314.6 m SC 21

01/04/2010

31152.55

Micro 38

221464

CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m CUTII PROTECT.20 BUC.SC 9

01/04/2010

11260.45

Micro 14

221465

CONTOR INCALZIRE DN 25-6 BUC,TERMOREZIST.DN 25-8 SET.CABLU 193.6 m SC 72

01/04/2010

16397.16

Micro 14

221466

CONTOR INCALZIRE DN 25-9 SETURI,TERMOREZ.DN 25-9 SETURI; CABLU 217.8 M; SC 90

01/04/2010

11859.41

Micro 14

221467

CONTOR INCALZIRE DN 25- 1 BUC;TERMOREZISTENTA DN 25-1 SET; CABLU 24.2 M N4

01/04/2010

2396.35

Siderurgistilor Vest

221468

CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC;TERMOREZ.DN25-7 SET;CABLU 169.4 M; SC 58

01/04/2010

16774.45

Siderurgistilor Vest

221469

CONTOR INCALZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZ.DN25-6 SET;CABLU 145.2M; SC62

01/04/2010

14378.1

Siderurgistilor Vest

221470

CONTOR INCALZIRE DN 25-1 BUC;TERMOREZ.DN 25- 1 SET; CABLU 24,2 ; SC 63

01/04/2010

2396.35

Siderurgistilor Vest

221471

CONTOR INCALZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZIS. DN 25-6 SET;CABLU 145.2 M; SC65

01/04/2010

14378.1

Siderurgistilor Vest

221472

CONTOR INCALZIRE DN 25- 19 BUC;TERMOREZIS. DN 25-19 SET.; CABLU 459.8 M; SC 65

01/04/2010

45530.65

Tiglina 2B

221473

CONTOR INCALZIRE DN 40-5 BUC; TERMOREZIS.DN 40- 5 BUC;CABLU 121M; SC 64

01/04/2010

11981.75

Tiglina 2B

221474

CONTOR INCALZIRE DN 25-19BC;TERMOREZIS. DN 25-19SET.; CABLU 459.8 M; SC 64

01/04/2010

45530.65

Tiglina 2B

221475

CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC; TERMOREZISTE. DN 25-7 SET.; CABLU 169.4M; SC 59

01/04/2010

16774.45

Tiglina 2B

221476

CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC;TERMOREZIS. DN 25-9 SETURI; CABLU 217.8M; SC12

01/04/2010

21567.15

Micro 17

221477

CONTOR INCALZIREDN 25-12 BC;TERMOREZISTENTA DN 25-12 SET.; CABLU 290.4M; SC 24

01/04/2010

28756.2

Micro 17

221478

CONTOR INCALZIRE DN 40-2 BC;TERMOREZISTENTA DN 40- 2S ET.;CABLU 48,4 M; SC55

01/04/2010

4792.7

Micro 16

221479

CONTOR INCALZIRE DN 40-3BC;TERMOREZIS. DN40-3 SET;CABLU 72.6 M; SC19

01/04/2010

8362.11

Micro 16

221480

CONTOR INCALZIRE DN40-1 BC;TERMOREZIS. DN 40-1 SET; CABLU 24.2 M; SC 20

01/04/2010

2396.35

Micro 16

221481

CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BC; TERMOREZIS.DN 25-2 SET;CABLU 48,4 M; SC 57

01/04/2010

4792.7

Centru I

221482

CONTOR INCALZIRE DN 25- 7 BC; TERMOREZIS. DN 25-7 SET.;CABLU 169.4M ; PT L

01/04/2010

16774.45

Centru I

221483

CONTOR INCALZIRE DN 100-1BC;TERMOREZIS.DN 100-1 SET, CABLU 24.2 M ; PT L

01/04/2010

2396.35

Centru I

221484

CONTOR INCALZIRE DN40-3BC;TERMOREZIS. DN 40-3 SET.;CABLU 72.6M; PT C

01/04/2010

7189.05

Centru I

221485

CONTOR INCALZIRE DN45-23BC.;TERMOREZIS. DN 45-13SET.;CABLU 314.6M; PT P3

01/04/2010

31152.55

Centru I

221486

CONTOR INCALZIRE DN 25-7BC;TERMOREZISTENTE DN 25-7 SET.;CABLU 169.4M;PT AVANTUL

01/04/2010

16774.45

Centru I

221487

CONTOR INCALZIRE DN25-6BC;TERMOREZIS.DN 25-6 SET; CABLU 145.2M

01/04/2010

14378.1

Centru I

221488

CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BC;TERMOREZISTE. DN 25-2 SET;CABLU 48.4 M ;CUTII PROTECTIE-4 BC;PT H

01/04/2010

5127.86

Centru I

221489

CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BC; TERMOREZ. DN 100-1 SET; CABLU 24.2M; CUTII PROTECTIE-3 BC; PT H

01/04/2010

2647.72

Tiglina 2A

221490

CONTOR INCALZIRE DN 40-2 BC;TERMOREZIS.DN 40,2 SET.CABLU 48.4; SC 5

01/04/2010

4792.7

Tiglina 2A

221491

CONTOR INCALZIRE DN 40-9 BC;TERMOREZIST.DN 40 - 9 SET; CABLU 217.8M; CUTII PROTECTIE 5BC; SC9

01/04/2010

21986.1

Piata

221492

CONTOR INCALZIRE DN 50-1 BC;TERMOREZIS. DN 50-1 SET; CABLU 24.2M; SC 113

01/04/2010

2396.35

Piata

221493

CONTOR INCALZIRE DN 40-3 BC;TERMOREZIS.DN 40- 3 SETURI,; CABLU 72.6M; SC 114

01/04/2010

7189.05

Piata

221494

CONTOR DN 25-12BC;TERMOREZIS.DN 25-12 SET; CABLU 290.45 M; SC 114

01/04/2010

28756.2

Centru II

221496

CONTOR INCALZIRE DN 25-13 BUC,TERMOREZ.DN 25-13 SET.CABLU 314.6 m,CUTII PROTECTIE 16 BUC.PT A

01/04/2010

32493.19

Centru II

221497

CONTOR INCALZIRE DN 25-8 BUC,TERMOREZIST.DN 25-8 SET,CABLU 193.6 m PT M.BRAVU

01/04/2010

19170.8

Centru II

221498

CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25-9 SET.CABLU 217.8 mPT CRISTAL

01/04/2010

21567.15

Centru II

221499

CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN25-4 SET.CABLU 96.8 m PT LIC.MUZICA

01/04/2010

9585.4

Centru II

221500

CONTOR INCALZIRE DN 25-20 BUC,TERMOREZIST.DN 25 20 SET,CABLU 484 M PT.POLICLINICA

01/04/2010

47927

Centru I Port

221501

CONTOR INCALZIRE DN 50-4 BUC,TERMOREZIST.DN 50-4 SET,CABLU 96.8 m PT M 1

01/04/2010

9585.4

Centru I Port

221502

CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BUC,TERMOREZIST.DN 100 -1 SET,CABLU 24.2 m,CUTII PROTECT.12 BUC, PT R 3

01/04/2010

3401.83

Centru 3

221503

CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25-2 SET.CABLU 48.4 m,CUTII PROTECT.2 BUC.PT PLOMBA

01/04/2010

4960.28

Centru 3

221504

CONTOR INCALZIRE DN 65-3 BUC,TERMOREZIST.DN 65-3 SET,CABLU 72.6 m CUTII PROTECT.3 BUC. PT PLOMBA

01/04/2010

7440.42

Centru 3

221505

CONTOR INCALZIRE DN 25-5 BUC,TERMOREZIST.DN 25-5 SET,CABLU 121 m PT CFR 1

01/04/2010

11981.75

Centru 3

221506

CONTOR INCALZIRE DN 25-10 BUC,TERMOREZIST.DN 25-10 SET,CABLU 242 m. PT CFR 2

01/04/2010

23963.5

Tiglina 1 - 11 Siret

221507

CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC,TERMOREZIST.DN 25 3 SET,CABLU 72.6 m PT 3

01/04/2010

7189.05

Tiglina 1 - 11 Siret

221508

CONTOR INCALZIREDN 25,6 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25 6 SET,CABLU 145.2 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC.PT 6

01/04/2010

14797.05

Tiglina 1 - 11 Siret

221509

CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25.3 SET.CABLU 72.6 M PT 7

01/04/2010

7189.05

Tiglina 1 - 11 Siret

221510

CONTOR INCALZIRE DN 40,3 BUC.TERMOREZISTENTA DN 40,3 SET.CABLU 72.6 m.PT 9

01/04/2010

7189.05

Tiglina 1 - Saturn

221511

CONTOR INCALZIRE DN 25,12 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,12 SET.CABLU 290.4 m PT 1

01/04/2010

63408.2

Tiglina 1 - Saturn

221512

CONTOR INCALZIRE DN 25,11 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,11 SET.CABLU 266.2 m ,CAMINE 10 BUC. PT 2

01/04/2010

43685.85

Tiglina 1 - Saturn

221513

CONTOR INCALZIRE,DN 25.8 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,8 SET.CABLU 193.6 m SC 61

01/04/2010

19170.8

Mazepa 2

221514

CONTOR INCALZIRE DN 40,4 BUC.TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m.SC 1

01/04/2010

9585.4

Mazepa 2

221515

CONTOR INCALZIRE DN 25,5 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET.CABLU 121 m SC 1

01/04/2010

11981.75

Mazepa 2

221516

CONTOR INCALZIRE DN 25, 10 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,10 SET.CABLU 242 m.SC 2

01/04/2010

23963.5

Mazepa 2

221517

CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC.TERMOREZISTENTA DN 25,3 SET.CABLU 72.6 m CUTII PROTECT.8 BUC.SC 82

01/04/2010

7859.37

Mazepa 1

221518

CONTOR INCALZIRE DN 40, 1 BUC. TERMOREZISTENTA DN 40 1 SET.CABLU 24.2 m SC 14

01/04/2010

2396.35

Mazepa 1

221519

CONTOR INCALZIRE DN 40, 3 BUC.TERMOREZISTENTA DN 40,3 SET.CABLU 72.6 mSC 15

01/04/2010

7189.05

Mazepa 1

221520

CONTOR INCALZIRE DN 50,11 BUC.TERMOREZISTENTA DN 50,11 SET.CABLU 266.2 m SC 15

01/04/2010

26359.85

Mazepa 1

221521

CONTOR INCALZIRE DN 40,2 BUC.TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET.CABLU 48.4 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC.SC 16

01/04/2010

5211.65

Mazepa 1

221522

CONTOR INCALZIRE DN 50,9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,9 SET,CABLU 217.8 m SC 14

01/04/2010

21567.15

Piata

221523

CONTOR INCALZIRE DN 50,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET.CABLU 24.2 m PT 6 MARTIE

01/04/2010

2396.35

Piata

221524

CONTOR INCALZIRE DN 40,4 BUC.TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET.CABLU 96.8 m SC 112

01/04/2010

9585.4

Mazepa 1

221536

SCHIMBATOR DE CALDURA ;141 PLACI -1 BC;ACM P+4

01/08/2010

41028.1

Mazepa 1

221537

SCHIMBATOR DE CALDURA;141 PLACI, 1 BC; ACM P+4

01/08/2010

41028.11

Mazepa 1

221538

SCHIMBATOR DE CALDURA;77 PLACI 1BC; ACM P+10

01/08/2010

41028.1

Mazepa 1

221539

SCHIMBATOR DE CALDURA;77 PLACI-1 BC; ACM P=10

01/08/2010

41028.11

Mazepa 1

221540

schimbator de caldura; 91 placi- 1 bc; SC 15

01/08/2010

27352.07

Mazepa 1

221541

SCHIMBATOR DE CALDURA; 91 PLACI- 1 BC; SC 15

01/08/2010

27352.07

Mazepa 1

221542

SCHIMBATOR DE CALDURA; 91 PLACI-1 BC; SC 15

01/08/2010

27352.07

Mazepa 1

221543

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA - 1 BC; ACM R2

01/08/2010

1799.75

Mazepa 1

221544

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15

01/08/2010

2749.12

Mazepa 1

221545

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC;

01/08/2010

2749.12

Mazepa 1

221546

CONTOR DE ANERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15

01/08/2010

2749.12

Mazepa 1

221547

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15

01/08/2010

2749.12

Mazepa 1

221548

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ANERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA = 1 BC; SC 15

01/08/2010

2749.12

Mazepa 1

221549

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM - 1 BC; SC 15

01/08/2010

2749.12

Mazepa 1

221550

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM -1 BC; SC 15

01/08/2010

2749.12

Mazepa 1

221551

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM WSC 80 SC 15

01/08/2010

3008.95

Mazepa 1

221552

CONTOR ENERG.TERM.CIRCUIT ACM R 3 WSC 100 SC 15

01/08/2010

3218.81

Mazepa 1

221553

CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.INCALZ.R1 WEC 125 SC 15

01/08/2010

3593.56

Mazepa 1

221554

CONTOR ENERG.TERM.CIRC.INCALZ.R2 WEC 200 SC 15

01/08/2010

5042.61

Micro 39

221559

STATIE AUTOMATIZARE-SIST.MONITORIZ.1 BUC,UTILAJE REGULATOARE +CABLU COMUNICARE SC 7

26/01/2011

352203.08

Centru I Port

221560

STATIE AUTOMATIZARE-SISTEM MONITORIZ.+UTILAJE REGULATOARE,CABLU COMUNICARE PT P 2

26/01/2011

256818.22

Aurel Vlaicu

221561

INSTALATIE ELECTRICA PT GH.ASACHI

28/01/2011

26223.75

Aurel Vlaicu

221562

SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI

28/01/2011

7010.99

Aurel Vlaicu

221563

SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI

28/01/2011

11434.24

Aurel Vlaicu

221564

SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC-PT GH.ASACHI

28/01/2011

11434.23

Aurel Vlaicu

221565

SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI

28/01/2011

7010.99

Aurel Vlaicu

221566

INSTALATIE AUTOMATIZARE PT GH.ASACHI

28/01/2011

40696.94

Micro 20

2215661

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL

13/01/2000

34899.95

Micro 20

2215662

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL

13/01/2000

34899.95

Centru 3

2215663

Schimbator de calcdura cu placi tip Sigma x 19-NCL

12/01/2000

5391.6

Tiglina 1 - 11 Siret

2215664

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL

12/01/2000

11563.62

Tiglina 1 - Saturn

2215665

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL

12/01/2000

11563.62

Tiglina 2A

2215666

Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX19-NCL 52 PLACI SERIE 351 SC 3 P+4

12/01/2000

9630.38

Mazepa 2

2215667

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL

12/01/2000

9630.38

Mazepa 2

2215668

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL

12/01/2000

9630.38

Mazepa 2

2215669

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X49-SCL

12/01/2000

17862.35

Aurel Vlaicu

221567

CONTOR EN.TERMICA ULTRASONIC MULTICAL 1 BUC PT GH.ASACHI

28/01/2011

6664.95

Micro 16

2215670

Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX19-NCL SC 19

12/01/2000

15752.87

Siderurgistilor Vest

2215671

Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX49-SCL SC 58

12/01/2000

17862.35

Aurel Vlaicu

221569

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC PT GH.

28/01/2011

2151.44

Piata

221570

MODERN.INST.AUTOMATIZ.VANA HIDR.1+2+1+2 BUC.,SONDA TEMP.6+1 BUC.SC 113

09/03/2011

40833.48

Piata

221571

MODERNIZ.INSTAL.ELECTRICA CU TABLOU ELECTR.SC 113

09/03/2011

84828.6

Piata

221572

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

3113.74

Piata

221573

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

3465.09

Piata

221574

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

1261.94

Piata

221575

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

1261.94

Piata

221576

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

2751.58

Piata

221577

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

2751.58

Piata

221578

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

2523.8

Piata

221579

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

2523.8

Piata

221580

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

2524.05

Piata

221581

CONTOR ENERG.TERMICA SC 113

09/03/2011

1335.91

Centru I Port

221582

MODER.INST.AUTOMTIZ. PT P2;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHIL.DN 80=2 BC;VANA DE ECHIL.DN 100=1 BC;VANA DE ECHIL.DN 125=2 BC;VANA MOTIRIZ. CU 2 CAI=1 BC;SONDA TRADUCTOR DE PRES.=1 BC

07/03/2011

45518.84

Centru I Port

221583

MODER.INST.ELECTRICA PT P2;CABLU 3*1.5=180M;3*2.5=250M;5*2.5=280M;5*4=170M;5*1.5=550M

07/03/2011

113499.08

Centru I Port

221584

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.8

Centru I Port

221585

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.97

Centru I Port

221586

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2751.59

Centru I Port

221587

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2868.69

Centru I Port

221588

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2868.7

Centru I Port

221589

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.9

Centru I Port

221590

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.87

Centru I Port

221591

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

1676.48

Centru I Port

221592

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.88

Centru I Port

221593

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.88

Centru I Port

221594

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.89

Centru I Port

221595

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.88

Centru I Port

221596

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.9

Centru I Port

221597

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

07/03/2011

2523.87

Centru I Port

221598

MODER. CONTOR APA RECE PT P2;

07/03/2011

1335.89

Centru I Port

221599

MODER.CONTOR APA RECE PT P2;

07/03/2011

1335.9

Piata

221600

MODER. INTAL.AUTOMATIZATE PT ALBATROS;VANA MOTORIZ. CU 2 CAI=1BC;VANA MOTORIZ. CU 3 CAI=1BC;VANA ECHILIB.DN 80=1BC,DN 150=1BC;

10/03/2011

35503.99

Piata

221601

MODER.INSTALATIE ELECTRICA PT ALBATROS;TABLOU ELECTRIC-1BC;CABLU 3*1.5;3*2.5;3*4;5*1.5;7*1.5

10/03/2011

75440.41

Piata

221602

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS;CONTOR EN.TERM.=1BC

10/03/2011

2751.58

Piata

221603

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT ALBATROS;CONTOR EN.TERM=1BC

10/03/2011

4538.58

Piata

221604

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA;CONTOR EN.TERM.=1 BC

10/03/2011

3113.74

Piata

221605

CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS; CONT.EN.TERM.=1 BC

10/03/2011

3113.74

Piata

221606

CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS: CON.EN.TERM=1 BC

10/03/2011

2523.87

Piata

221607

CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS; CON.EN.TERM.=1 BC

10/03/2011

2523.87

Piata

221608

CONTOR APA RECE PT ALBATROS;CONTOR APA RECE

10/03/2011

1335.91

Piata

221609

CONTOR APA RECE PT ALBATROS; CONTOR APA RECE=1 BC

10/03/2011

1335.91

Tiglina 1 - 11 Siret

221610

INSTAL.AUTOMATIZARE PT G1;VANA ECHIL DN 150=1BC;VANA HIDRAULICADN 50;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI;

07/03/2011

17053.1

Tiglina 1 - 11 Siret

221611

INST.ELECTRICA PT G1; CABLU 3*1.5;3*2.5;3*4;5*1.5;7*1.5=25M;CABLU SEMNAL;TABLOU ELECTRIC

07/03/2011

42309.43

Tiglina 1 - 11 Siret

221612

CONTOR ENERGIE TERMICA PT G1;

07/03/2011

3113.74

Tiglina 1 - 11 Siret

221613

CONTOR APA RECE PT G1

07/03/2011

179.74

Micro 17

221614

INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 54;VANA HIDRAULICA DN 100=1BC;VANA ECHILIBRARE;MOTORIZATA CU 2 CAI; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;

04/03/2011

43862.34

Micro 17

221615

INSTALATIE ELECTRICA SC 54;3*2.5;5*4;5*1.5;7*1.5; CABLU SEMNAL CONT.ENE;

04/03/2011

85995.64

Micro 17

221616

CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;

04/03/2011

2868.71

Micro 17

221617

CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;

04/03/2011

2868.7

Micro 17

221618

CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;

04/03/2011

2868.74

Micro 17

221619

CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;

04/03/2011

2868.7

Micro 17

221620

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;

04/03/2011

2523.8

Micro 17

221621

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54

04/03/2011

2523.8

Micro 17

221622

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;

04/03/2011

2523.8

Micro 17

221623

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54

04/03/2011

2524.1

Micro 17

221624

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54

04/03/2011

2523.8

Micro 17

221625

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54

04/03/2011

2523.8

Micro 17

221626

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54

04/03/2011

2523.8

Micro 17

221627

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54

04/03/2011

2524.01

Micro 17

221628

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54

04/03/2011

1335.91

Micro 17

221629

MODER.INTAL.AUTOMATIZARE SC 24:-VANA HIDRAULICA DN 100=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 125=1BC; VANA MOTORISATA CU 2 CAI;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;SONDA DE TEMPERATURA;

09/03/2011

37070.81

Micro 17

221630

MODER.INSTALATIE ELECTRICA SC 24;TABLOU ELECTRIC=1BC

09/03/2011

81639.48

Micro 17

221631

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

09/03/2011

3113.74

Micro 17

221632

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

09/03/2011

2868.71

Micro 17

221633

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

09/03/2011

2751.58

Micro 17

221634

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24

09/03/2011

2523.87

Micro 17

221635

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

09/03/2011

2523.87

Micro 17

221636

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24

09/03/2011

2523.87

Micro 17

221637

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

09/03/2011

1335.91

Micro 17

221638

MODER.INSTALA.AUTOMATIZATE SC 22;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN200=1BC;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC;VANA MOT.CU 3 CAI=1BC;SONDA DE TEMP DE CONDUCTA=4BC

07/03/2011

54817.22

Micro 17

221639

MODER.INSTAL.ELECTRICA SC22;3*1.5=110M;3*2.5=260M;5*2=195M;5*1.5=28M;7*1.5=75M;CABLU SEMNAL ENERG.=365M

07/03/2011

92326.19

Micro 17

221641

MODER.CONTOR ENERG.TERMICA SC 22

07/03/2011

3113.74

Micro 17

2216410

MODER.CONTOR ENERG.TERMICA SC 22;

07/03/2011

4538.58

Micro 17

221642

MODER.CONTOR ENERG. TERMICA SC 22

07/03/2011

2523.87

Micro 17

221643

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

07/03/2011

2868.71

Micro 17

221644

MODER. CONTOR ENERG. TERMICA SC 22

07/03/2011

2751.58

Micro 17

221645

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

07/03/2011

2523.87

Micro 17

221646

MODER. CONTOR ENERG.TERMICA SC 22

07/03/2011

2523.87

Micro 17

221647

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

07/03/2011

2523.87

Micro 17

221648

MODER. CONTOR APA RECE SC 22

07/03/2011

1335.91

Micro 17

221649

MODER.INSTAL.ELECTRICA SC 21;3*1.5=100M;3*2.5=170M;5*2=100M;5*1.5=280M;7*1.5=60M

04/03/2011

104114.65

Micro 17

221650

MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 21;VANA HIDRAULICA DN 150;VANA DE ECHILIBRARE DN 100;VANA ECHILIBRARE DN 150;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI;

04/03/2011

56034.31

Micro 17

221651

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

2868.71

Micro 17

221652

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

3113.74

Micro 17

221653

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

3465.09

Micro 17

221654

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

2523.87

Micro 17

221655

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

2523.87

Micro 17

221656

MODER. CONTOR ENERGI ETERMICA SC 21

04/03/2011

2868.71

Micro 17

221657

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

2523.87

Micro 17

221658

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

2523.88

Micro 17

221659

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

2523.88

Micro 17

221660

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

2523.88

Micro 17

221661

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

04/03/2011

2523.88

Micro 17

221662

MODER. CONTOR APA RECE SC 21

04/03/2011

1335.89

Micro 17

221663

MODER. CONTOR APA RECE SC 21

04/03/2011

1335.9

Micro 19

221664

MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 33;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=2BC;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=2BC;

14/03/2011

67400.7

Micro 19

221665

MODER.INSTALAT.ELECTRICA SC 33;TABLOU ELECTRIC=1BC;INSTALATII ELECTRICE=1BC;3*1.5=110M;3*2.5=180M;5*2.5=140M;5*4=120M;7*1.5=120M;5*1.5=280M

14/03/2011

88235.25

Micro 19

2216666

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33 -CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

14/03/2011

4538.58

Micro 19

221667

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

14/03/2011

4538.58

Micro 19

221668

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

14/03/2011

3113.74

Micro 19

221669

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

14/03/2011

3113.74

Micro 19

221670

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

14/03/2011

2868.71

Micro 19

221671

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

14/03/2011

2523.87

Micro 19

221672

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

14/03/2011

2523.87

Micro 19

221673

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

14/03/2011

2523.87

Micro 19

221674

MODER. CONTOR . APA RECE SC 33-CONTOR APA RECE =1BC

14/03/2011

1335.89

Micro 19

221675

MODER.CONTOR APA RECE SC 33-CONTOR APA RECE=1BC

14/03/2011

1335.9

Micro 19

221676

MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 32;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=2BC;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;SONDA DE TEMP.DE CONDUCTA =6BC;DONDA TEMP.EXTERIOARA=1BC;DETEC.DE DEBIT=2BC

14/03/2011

66793.47

Micro 19

221677

MODER.INSTAL.ELECTRICA SC 32;TABLOU ELECTRIC=1BC;INSTA. ELECTRIC=1BC;3*1.5=100M;3*2.5=170M;5*2.5=100M;5*1.5=280M;7*1.5=60M;5*1.5=250M

14/03/2011

91100.71

Micro 19

221679

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC;

14/03/2011

4538.58

Micro 19

221680

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

14/03/2011

3113.74

Micro 19

221681

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

14/03/2011

3113.74

Micro 19

221682

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

14/03/2011

2523.87

Micro 19

221683

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

14/03/2011

2523.87

Micro 19

221684

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

14/03/2011

2523.88

Micro 19

221685

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

14/03/2011

2523.87

Micro 19

221686

MODER.CONTOR APA RECE SC 32; CONTOR APA RECE=1BC

14/03/2011

1335.89

Micro 19

221687

MODER.CONTOR APA RECE SC 32;CONTOR APA RECE =1BC

14/03/2011

1335.9

Tiglina 2B

221688

MODER.INSTAL.ELECTRICA SC 64;CABLU 3*4=90M;3*2.5=155M;5*2.5=120M

07/03/2011

89164.98

Tiglina 2B

221689

MODER.INSTAL. AUTOMATIZARE SC 64;VANA MOTORIZ CU 2 CAI=1BC;VANA MOTORIZ. CU 3 CAI=1BC;VANA HIDRAULICA DN 150=1NC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=1BC

07/03/2011

63259.52

Tiglina 2B

221690

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC;

07/03/2011

3113.74

Tiglina 2B

221691

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENER.TERM.=1BC;

07/03/2011

3465.09

Tiglina 2B

221692

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 64-CONTOR ENER.TERM.=1BC;

07/03/2011

4538.58

Tiglina 2B

221693

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

07/03/2011

2868.71

Tiglina 2B

221694

MODER.CONTOR ENERGIE TERM.SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC

07/03/2011

2868.71

Tiglina 2B

221695

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTORI ENERGIE TERM.=1BC;

07/03/2011

2868.72

Tiglina 2B

221696

MODER.CONTORI ENERGIE TERM.SC 64;CONTORI ENERGIE TERM.=1BC

07/03/2011

2868.71

Tiglina 2B

221697

MODER.CONTOR ENERGIE TERM. SC 64-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

07/03/2011

2523.87

Tiglina 2B

221698

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC

07/03/2011

2523.87

Tiglina 2B

221699

MODER.CONTORI ENERGIE TERM. SC 64;CONTOR ENERG. TERM.=1BC

07/03/2011

2523.87

Tiglina 2B

221700

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

07/03/2011

2523.87

Tiglina 2B

221701

MODER.CONTORI ENERGIE TERM. SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA =

07/03/2011

2523.89

Tiglina 2B

221702

MODER. CONTOR APA RECE SC 64; CONTOR APA RECE=1BC

07/03/2011

1335.91

Tiglina 2B

221703

MODERNIZ.INSTAL.AUTOMATIZ.-VANE MOTORIZ.5 BUC.SONDA TEMP.DETECTOR DE DEBIT,ETC.SC 59

14/03/2011

54090.71

Tiglina 2B

221704

MODERNIZ.INSTALATIE ELECTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 59

14/03/2011

91023.07

Tiglina 2B

221705

CONTOR ENERG.TERMICA 1 BUC.SC 59

14/03/2011

4538.56

Tiglina 2B

221706

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59

14/03/2011

3113.75

Tiglina 2B

221707

CONTOR ENERG.TERMICA 1 BUC SC 59

14/03/2011

2868.7

Tiglina 2B

221708

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59

14/03/2011

2868.7

Tiglina 2B

221709

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC.SC 59

14/03/2011

2523.88

Tiglina 2B

221710

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59

14/03/2011

2523.89

Tiglina 2B

221711

CONTOR APA RECE 1 BUC SC 59

14/03/2011

1335.89

Tiglina 2B

221712

INSTALATIE AUTOMATIZARE VANA MOTOR 2 BUC.VANA HIDRAULICA 1 BUC.VANA ECHILIBR/2 BUC,SC 12

10/03/2011

78798.89

Tiglina 2B

221713

INSTALATIE ELECTRICA SC 12

10/03/2011

72704.22

Tiglina 2B

221714

CONTORI ENERG.TERMICA ACM R 1,WEC 80 1 BUC. SC 12

10/03/2011

2868.7

Tiglina 2B

221715

CONTOR ENERGIE TERMICA INCALZ.R 2 ,WEC 100 1 BUC.SC 12

10/03/2011

3113.75

Tiglina 2B

221716

CONTOR ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC,SC 12

10/03/2011

2894.62

Tiglina 2B

221717

CONTOR ENERGIE TERMICA INC.WSC 50 1 BUC,SC 12

10/03/2011

4538.57

Tiglina 2B

221718

CONTORI ENERG.TERMICA INC.WSC 50 1 BUC,SC 12

10/03/2011

4538.56

Tiglina 2B

221719

CONTORI ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC.SC 12

10/02/2011

2523.88

Tiglina 2B

221720

CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.ACM WSC 50 1 BUC-SC 12

10/03/2011

2523.89

Tiglina 2B

221721

CONTOR APA RECE WOLTEX DN 100 1 BUC SC 12

10/03/2011

1644.28

Siderurgistilor Vest

221722

MODERNIZ.INSTAL.AUTOMATIZARE VANA MOTORIZATA.VANA HIDRAULICA PRESOSTAT DE SIG,.TRADUCTOR DE PRESIUNE ETC. SC 58

10/03/2011

71558.23

Siderurgistilor Vest

221723

MODERNIZ.INSTAL.ELECTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 58

10/03/2011

77319.06

Siderurgistilor Vest

221724

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC. -SC 58

10/03/2011

4538.58

Siderurgistilor Vest

221725

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 56

10/03/2011

4538.58

Siderurgistilor Vest

221726

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC -SC 58

10/03/2011

4538.59

Siderurgistilor Vest

221727

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58

10/03/2011

2868.71

Siderurgistilor Vest

221728

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58

10/03/2011

2868.71

Siderurgistilor Vest

221729

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58

10/03/2011

2751.58

Siderurgistilor Vest

221730

CONTOR ENERGIE TERMICA1 BUC.SC 58

10/03/2011

2523.87

Siderurgistilor Vest

221731

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC -SC 58

10/03/2011

2523.87

Siderurgistilor Vest

221732

CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC. SC 58

10/03/2011

2523.87

Siderurgistilor Vest

221733

CONTOR APA RECE 1 BUC SC 58

10/03/2011

1335.91

Siderurgistilor Vest

221734

CONTOR ENERGIE TERMICA WSC 65 1 BUC. SC 58

10/03/2011

3010.51

Siderurgistilor Vest

221735

CONTOR ENERGIE TERMICA WSC 50 1 BUC -SC 58

10/03/2011

2761.38

Micro 14

221736

MODER.INSTALATII AUTOMATIZARE SC 69;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150;

14/03/2011

66977.3

Micro 14

221737

MODER.INSTAL.ELECTR. SC 69;TABLOU ELECTRIX=1BC;INSTALATII ELECTRICE =1BC;3*1.5=100M;5*2.5=70M;5*4=105M;7*1.5=60M;5*1.5=160M

14/03/2011

84693.79

Micro 14

221738

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69;

14/03/2011

3113.75

Micro 14

221739

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14/03/2011

3465.08

Micro 14

221740

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14/03/2011

3465.08

Micro 14

221741

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14/03/2011

2868.69

Micro 14

221742

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14/03/2011

2868.7

Micro 14

221743

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14/03/2011

2523.88

Micro 14

221744

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14/03/2011

2523.89

Micro 14

221745

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14/03/2011

2523.88

Micro 14

221746

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14/03/2011

2523.88

Micro 14

221747

CONTOR APA RECE 1 BUC.SC 69

14/03/2011

1335.89

Micro 39

221748

MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 7;VANA MOTOR 2CAI REGL.DEBIT AG.PRIMAR=1BC; VANA MOTOR 3 CAI REGL.DEBIT AG.PRIMAR INC.=1BC;VANA HIDRAULICA PRES.DIF.TUR.RETUR DN 150=1BC

10/03/2011

70129.82

Micro 39

221749

MODER.INSTAL. ELECTRICA SC 7;CABLU 3*1.5=100M;3*2.5=120M;5*4=105M;5*16=90M;5*1.5=180M;

10/03/2011

87417.77

Micro 39

221750

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC

10/03/2011

2868.69

Micro 39

221751

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC

10/03/2011

2868.7

Micro 39

221752

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC

10/03/2011

2523.89

Micro 39

221753

MODER. CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA ACN-1BC

10/03/2011

2523.88

Micro 39

221755

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA INCALZIRE=1BC

10/03/2011

4538.56

Micro 39

221756

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERM. INCALZIRE=1BC

10/03/2011

3113.75

Micro 39

221757

NODER. CONTOR APA RECE SC 7;CONTOR APA RECE DN 100MM=1BC

10/03/2011

1335.9

Micro 19

221759

INSTALATIE ELECTRICA MODERNIZ.SC 34

25/08/2011

85490.93

Micro 19

221760

INSTALATIE AUTOMATIZARE MODERNIZATA SC 34

25/08/2011

99816.07

Micro 19

221761

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACISCP 1,5 SC 34

25/08/2011

11425.48

Micro 19

221762

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 3165 INCALZ.SC 34

25/08/2011

24802.93

Micro 19

221763

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 316 INCALZ,SC 34

25/08/2011

24802.93

Micro 19

221764

ACHIMBATOR CALDURA CU PLACI AISI 316 INCALZ.SC 34

25/08/2011

24802.93

Micro 19

221765

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 316 ACM SC 34

25/08/2011

23391.98

Micro 19

221766

CONTOR ENERG.TERM.ACM R3 SC 34

25/08/2011

3256.84

Micro 19

221767

CONTOR EN.TERMICA R1,R2, SC 34

25/08/2011

2832.49

Micro 19

221768

CONTOR EN.TERM.INCALZ.R3-4 SC 34

25/08/2011

3256.84

Micro 19

221769

CONTOR ENERG.TERM.ACM R 5 SC 34

25/08/2011

3564.49

Micro 19

221770

CONTOR EN.TERM.ACM R5 SC 34

25/08/2011

2832.5

Micro 19

221771

CONTOR ENERG.TERMICA ACM R5 SC 34

25/08/2011

2832.5

Micro 19

221772

CONTOR EN.TERMICA ACM R5 SC 34

25/08/2011

2832.5

Micro 19

221773

CONTOR EN.TERMICA ACM R5 SC 34

25/08/2011

2832.5

Micro 19

221774

CONTOR EN.TERMICA R 1,R2 -SC 34

25/08/2011

2832.49

Micro 19

221775

CONTOR EN.TERMICA INCALZ.R1 SC 34

25/08/2011

5161.08

Micro 19

221776

CONTOR EN.TERMICA INCALZ. R2 - SC 34

25/08/2011

3962.32

Micro 19

221777

CONTOR ENERG.TERMICA ACM R3 -SC 34

25/08/2011

3256.84

Micro 19

221778

CONTOR ENER.TERMICA ACM R3 -SC 34

25/08/2011

3256.84

Micro 19

221779

CONTOR ENERG.TERMICA R1,R2 -SC 34

25/08/2011

2832.5

Micro 19

310581

ILUNINAT TUNELE TERM.ET-4 M-19

01/03/1972

4363.91

Micro 40

310591

TABLOU CAPS ST CENTR SC-2 M-40

01/11/1971

23.51

Tiglina 1 - 11 Siret

310608

INSTALATIE EL LA PT3

01/01/1972

189.77

Tiglina 1 - Saturn

310611

TABLOU INTRERUP.PACO PT0 TIG-I

01/05/1971

28.22

Tiglina 1 - Saturn

310612

VAS EXP.INCHIS LA PT0 TIG-I-

01/05/1971

45.09

Centru I Port

310889

TABLOU CAPSULAT COMANDA PT R3

01/12/1975

4.11

Centru I Port

310890

TABLOU CAPSULAT DE FORTA PT R3

01/10/1975

36.51

Centru I Port

310891

TABLOU COMANDA INST.EL PT-R3

01/10/1975

5.02

Centru I

310897

TABLOU CAPSULAT TS-EL PT BL.L

01/10/1975

8.22

Centru I

310898

TABLOU CAPSULAT TFL EL PT BL.L

01/10/1975

10.49

Centru I

310899

TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L

01/10/1975

2.6

Centru I

310900

TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L

01/10/1975

2.6

Centru I Port

310905

TABLOU CAPSULAT TC EL BL.M

01/10/1975

7.76

Centru I Port

310906

TABLOU DE FORTA TFL EL BL.M

01/10/1975

36.51

Centru I

310910

TABLOU COMANDA TS EL PT P3

01/10/1975

7.99

Centru I

310911

TABLOU COMANDA TS EL PT P3

01/10/1975

7.99

Centru I

310912

TABLOU FORTA TFLS EL PT P3

01/10/1975

36.51

Centru I

310913

TABLOU COMANDA TC EL PT P3

01/10/1975

2.52

Centru I

310914

TABLOU COMANDA TC EL PT P3

01/10/1975

2.52

Mazepa 2

310927

TABLOU CAPSULAT TC SC-1 BR

01/08/1976

2.98

Centru I

310960

TABLOU CAPSULAT 6 CUTII PT/H

01/10/1976

15.9

Centru I

310961

TABLOU CAPSULAT TF EL PT BL-H

01/10/1976

3.63

Centru I

310964

TABLOU CONTROL POMPA PT BL-H

01/10/1976

9.08

Centru II

310972

TABLOU GEN.DISTRIB.TF.3 PTA

01/10/1976

7.03

Centru I

310977

TABLOU GENERAL 6 CUTII EL

01/10/1976

15.9

Centru I

310978

TABLOU GENERAL TF EL PCT BL.C

01/10/1976

3.63

Aurel Vlaicu

310998

TABLOU SEMNALIZATOR SC-11 1DEC

01/06/1977

68.8

Aurel Vlaicu

311002

INST.AUTOMATIZARE MONRAJ MEC.

01/06/1977

142.89

Aurel Vlaicu

311003

TABLOU CAPSULAT SC-11

01/06/1977

6.92

Mazepa 1

311114

ELECTROCOMPR.6ATM.S.99322 SC14APARTINE

01/12/1977

12.55

Aurel Vlaicu

311120

ELECTROCOMPRESOR AER HIDROF.SC

01/10/1979

0.23

Micro 21

311125

ELECTROCOMPRESOR CALDURA SC 44

01/12/1979

9.39

Micro 18

311128

TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51

01/11/1980

166.81

Micro 18

311129

TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51

01/11/1980

166.81

Tiglina 1 - 11 Siret

312489

TRANSFORMATOR SUDURA 130 A

01/01/1990

22.56

Centru II

313019

TABLOU TC PT STR.MIHAI-BRAVU

01/12/1980

3.79

Centru II

313020

TABLOU COM.SEMN.PT

01/12/1980

6.74

Centru II

313021

TABLOU TGPL PT STR.MIHAI-BRAVU

01/12/1980

50.66

Centru II

313022

COMPRESOR HIDROFOR

01/12/1980

15.79

Siderurgistilor Vest

313028

TAB.ELEC.INS.EL SC-62 P-SIDER.

01/04/1981

76.23

Centru I Port

313055

COMPRESOR HIDROFOR BL R3 PORT

01/12/1982

13.22

Tiglina 1 - Saturn

313064

COM.LA PT-0 P-SIDER.ZONA-II-

01/12/1982

97.75

Micro 21

313076

TABLOU TGLF SC-45 MICRO-21

01/10/1983

394.94

Micro 40

313093

TABLOU ELECTRIC LA SC-1

01/08/1984

8.08

Micro 40

313094

TABLOU ELECTRIC LA SC-1 M-40

01/08/1984

8.08

Micro 40

313095

TABLOU ELECRIC LA SC-2

01/08/1984

10.6

Micro 40

313096

TABLOU ELECTRIC LA SC-2 M-40

01/08/1984

10.6

Micro 21

313133

TABLOU GENERAL FORTA+LUM. M-21 SC 45

01/03/1986

366.13

Micro 18

313142

VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L S

01/11/1986

3411.25

Micro 18

313143

VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L S

01/11/1986

3477.65

Micro 18

313145

TABLOU AUTOMATIZARE SC-26

01/11/1986

342.22

Micro 16

313146

ELECTROCOMPR.ECR 350 PT DOINA

01/12/1986

102.11

Micro 14

313159

TABLOU ELECTRIC FONTA SC-72

01/05/1988

415.77

Centru I

313176

ELECTROCOMPRESOR ECR PT.AVINT.

01/03/1989

98.29

Piata

313183

ELECTROCOMPRESOR SC-111 P-30D

01/05/1989

104.81

Piata

313184

ECHIPAMENT ELECTRIC SC-111

01/05/1989

8323.61

Piata

313185

ECHIPAMENT ELECTRIC PT 6MARTIE

01/09/1989

2584.11

Piata

313188

ELECTROCOMPR.AMENAJ.PT 6MARTIE

01/01/1990

105.31

Centru I

315171

SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF

01/10/1996

41442.37

Tiglina 1 - Saturn

315172

SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120 PT 2

01/10/1996

41442.37

Tiglina 1 - Saturn

315173

SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120 PT 2

01/10/1996

41442.37

Micro 19

315174

SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120

01/10/1996

41442.37

Centru I

315175

SCHIMB.CALDURA 177 PLACI

01/11/1996

53567.8

Micro 19

315176

SCHIMB.CALDURA 177 PLACI

01/11/1996

53567.8

Micro 14

315177

SCHIMB.CALDURA 177 PLACI SC 72

01/11/1996

53567.8

Micro 14

315178

SCHIMB.CALDURA 177 PLACI SC 72

01/11/1996

53567.8

Tiglina 1 - Saturn

315179

SCHIMB.CALDURA 61 PLACI PT 2

01/11/1996

26551.36

Mazepa 2

315210

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH

01/07/1997

73219.15

Mazepa 2

315211

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH

01/07/1997

73219.15

Micro 18

316399

INSTALATIE AUTOMATIZARE PT L12

15/02/2001

45568.55

Micro 18

316400

CONTOR ENERGIE TERMICA PE AGENT PRIMAR PT L12

15/02/2001

27533.29

Micro 18

316401

CONTOR APA DE ADAOS WOLTEX + WSC PT L12

15/02/2001

1958.49

Micro 18

316402

CONTOR ENERGIE TERMICA WSCP - ACM - PT L12

15/02/2001

4251.92

Micro 18

316403

CONTOR ENERGIE TERMICA TIP SONOCAL - PT L12

15/02/2001

9926.29

Micro 16

316710

CONTOR EN TERMICA DN 40 TIP MTWH+FILTRU SERIE 01/553069 ASOC 310 BL. C4 AC

21/09/2001

3450.44

Mazepa 2

317196

CONTOR ENERGIE TERMICA TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 17 BL BR4A SC II SERIA 250271

11/03/2003

2057.9

Mazepa 2

317197

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 162 BL P1 SCII SERIA 1490051

11/03/2003

1517.42

Centru I Port

317198

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 131 BL MALINA SC II ACM SERIA 1490067

11/03/2003

1520.76

Micro 19

317199

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 19 ASOC 430 BL J SC I SE