Proces verbal din 30.08.2011

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 30/08/2011

PROCES - VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.08.2011

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei in baza Dispozitiei Primarului nr.3892/25.08.2011, intrucat sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 26.08.2011.2011

Sedinta Consiliului Local din data de 30.08.2011 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. DANIEL APETRACHIOAIE.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

DIN DATA DE 30 08 2011

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011;

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Ariesului nr.6 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.58 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ASOCIATIA LIGA NAVALA ROMANA in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

 • 4. Proiect de hotarare privind vanzarea, in exclusivitate, a terenului in suprafata de 548 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, liber de constructii, aferent imobilului din str. Brailei, nr. 204, domnilor CUCU VASILE si CUCU COSTEL, care il detin in inchiriere;

 • 5. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 396,55 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in str.Tecuci nr.61, dlui Popa Gheorghe;

 • 6. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 172,10 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in str. Brailei nr.58, bl.BR2, parter, catre SNTFC CFR CALATORI SA-Regionala de Transport Feroviar de Calatori Galati;

 • 7. Proiect de hotarare privind realizarea studiului de fezabilitate pentru implementarea unui sistem informatic teritorial la nivelul municipiului Galati;

 • 8.Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB MUNICIPAL DUNAREA Galati si Municipiul Galati;

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB OTELUL SA Galati si Municipiul Galati;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA si Municipiul Galati;

 • 11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2011;

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al HCL nr.253/14.04.2005 referitoare la concesionarea fara licitatie publica, doamnei Nazare Maria, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 17,85 mp si suprafata de 36,13 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 6 ani si 1 luna, incepand cu 1 05 2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la etajul imobilului Stomatologie, situat in Galati, str. Constructorilor , cartier Tiglina II;

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.589/2010 referitoare la stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2011 de catre S.C Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

 • 14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.590/2010 referitoare la stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2011 de catre S.C Apa Canal S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati si a titlului hotararii;

 • 15. Proiect de hotarare privind;

 • 16. Proiect de hotarare privind trecerea unor suprafete de teren din proprietatea publica a municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati;

 • 17. Proiect de hotarare privind concesionarea prin atribuire directa a terenului cu suprafata de 531,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in b-dul Milcov c/c str.Drumul Viilor, lot 2, catre S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.;

 • 18. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 1 - poz 2 la HCL nr.59/2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani;

 • 19. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 181,91 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Cartier Tiglina II, Complex Comercial aferent Bloc I1, S.C. TERMAEXIM S.A.;

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public GeoTopoCad-Expert;

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public ECOSAL Galati;

 • 22. Proiect de hotarare privind concesionarea prin atribuire directa a terenului cu suprafata de 475,00 mp mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in Micro 19, Aleea Comertului, Complex Comercial-Unitatea 208 Alcom catre S.C. ALCOM S.A.;

 • 23. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu SC “Salsa Paradis Latino SRL - D” pentru realizarea Festivalului National “BACHATA ROMANIAN FESTIVAL”;

 • 24. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 182/29 06 2011 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galati, in calitate de lider si UAT Judetul Galati, in calitate de partener, pentru realizarea proiectului „Centrul Multicultural Dunarea de Jos, str. Domneasca, nr. 91, municipiul Galati, judetul Galati” si asigurarea resurselor financiare necesare derularii contractului de prestari servicii pentru managementul proiectului;

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.61 Bl.A1, parter, proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre CONFEDERATIA NATIONALA SINDICALA “CARTEL ALFA” UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA FILIALA GALATI in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

 • 26.Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului de Sah Diana Galati;

 • 27.Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului de Tenis ICMRS Galati;

 • 28.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a culturii scrise, aprobat prin HCL nr. 150/20 04 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 29. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Oameni in memoria Galatiului - Aniversari 2009”, pe anul 2011;

 • 30. Proiect de hotarare privind asocierea dintre Municipiului Galati si Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati, in vederea realizarii unei retele de acces radio (WIFI) in zona portului Galati;

 • 31. Proiecte de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri;

 • 32. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 33. Interpelari, interventii, cereri;

 • 34. Diverse.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Buna ziua, domnilor colegi, daca nu va deranjez as dori sa incepem, dat fiind faptul ca lucrarile erau programate pentru ora 15,00 si este ora 15,15 si nu in ultimul rand avand in vedere ca deja avem 3 persoane care s-au inscris la cuvant si o ordine de zi compusa din 34 de puncte. Inainte de toate , dati-mi voie sa urez bun venit presei si colegilor din directiile din Primarie, cat si invitatilor nostri.

Dau cuvantul primei persoane inscrise pentru a lua cuvantul, dl. FILIMON MARIAN.

DL. FILIMON MARIAN

Va multumesc pentru ca mi-ati acordat acest privilegiu. Am inteles ca am dreptul doar la 3 minute. Vreau sa va aduc la cunostinta ca reprezint Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, institutie care este de utilitate publica, atat in Galati, cat si in Romania si care este recunoscuta de toate autoritatile, atat pe plan local cat si national si international. Suntem autorizati si suntem in drept sa-i reprezentam pe cei care fac parte din aceasta categorie, suntem autorizati din punct de vedere legal. Din pacate, in peisajul economic galatean, sigur ca, ca peste tot, au aparut o serie intreaga de factori, sa le spun, de perturbare a intelegerii depline a ceea ce insemna reprezentativitate si ceea ce inseamna reprezentare de interes. V-am pus in fata un extras din presa galateana, nu stiu daca lucrurile stau identic, cum este scris acolo, sub aceasta rezerva, dar de regula, pana nu faci foc, nu iese fum. Ceea ce vreau sa va spun este urmatorul lucru, ca in decursul a 12 ani de zile, ne-am aratat disponibilitatea pentru a deveni parteneri, atat pentru Primarie, cat si pentru Consiliul Local. De fiecare data, in afara de a reliefa niste lucruri in mod critic, am venit cu propuneri constructive, deci am dorit sa se inteleaga ca vrem sa devenim parteneri efectivi si vrem ca impreuna sa facem un mediu economic prielnic, care sa fie favorizant pentru intreprinzatori. Din pacate, n-am primit feed-back-ul la care ne-am asteptat, aproape niciodata si n-am inteles de ce acest lucru. N-am venit aici sa ma plang, n-am venit aici sa va cer nimic, doara sa va reliefez o stare de fapt. Am cerut de fiecare data acest lucru, nu sa realizat, am ceut sa ni se concesioneze un teren, sa construim un sediu al nostru, am cerut un sediu pentru institutia noastra, care reprezinta, daca e s-o iau la loc, fata de tot segmentul societatii civile si tot ceea ce reprezinta categorii care pot fi incluse in genul acesta de activitate, e ca noi avem logistica, buget propriu si salariati, cat toti ceilalti la un loc. Dar din pacate nu ni s-a creat acelasi suport. Vad si astazi si am vazut de fiecare data o serie intreaga de entitati care va cer bani, si care se asociaza cu dumneavoastra si care din punctul nostru de vedere nu reprezinta decat lucruri de apartament sau lucruri care n-au relevanta si care se infrupta din bugetul public. Noi n-am facut acest lucru nici macar pentru 1 leu de-a lungul timpului si v-as ruga, din acest punct de vedere, sa aveti mare atentie. Si daca lucrurile se confirma cu acea asociatie si v-as ruga sa faceti o ancheta in legatura cu acest lucru si este reala chestia, sigur ca, cred ca ar trebui luate masurile corespunzatoare, in afara de a face noi reclamatie la DNAF si OLAF. Va multumesc. DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc si eu domnule Filimon. Urmeaza la cuvant dl. GRUSUZACHE ROMICA.

DL. GRUSUZACHE ROMICA

Buna ziua, multumesc. Am venit in fata dumneavoastra sa ma plang de activitatea Directiei de Fond Locativ. Familia mea este evacuata din casa retrocedata, nationalizata, a format anul trecut dosar de acordare locuinta sociala. Datorita lipsei de cunostinte elementare in domeniul dreptului de catre salariatii Directiei Fond Locativ, familia mea nu a fost pe lista aprobata de HCL-ul din toamna. N-am putut formula actiune in contencios-administrativ, intrucat, inca o data salariatii au incalcat legea si nu au afisat lista, astfel ca sa fac actiune in contencios administrativ. Intre timp, dosarele s-au mai coafat si s-a emis o noua HCL luna trecuta, pentru care va multumesc. Familia mea era pe locul 4. Am asteptat linistit sa primesc chemare pentru repartitie, n-am primit. Am primit un telefon zilele trecute “vino sa-ti dam repartitia, unde ai fost pana acum?”. Pai, m-ati chemat? Eram pe locul 4 si trebuia sa aleg al 4-lea. Din lista de 23, 3 alegeau inaintea mea si eu al 4-lea. Acum sunt chemat sa aleg ultimul, deci, sa iau ce a ramas si in conditiile de totala netransparenta, nimeni nu poate sa spuna, unde sunt libere, ce etaj, la nord, la sud, aratati-mi un proiect sau duceti-ma pe scara. Este o totala lipsa de transparenta, de parca salariatii Primariei ar fi zei pe pamant. In acest timp, eu am exprimat vreo 4 scrisori de conversatie cu dl. Primar. Recunosc ca unele au fost ironice si una de-a dreptul ireverentioasa, pentru care imi cer scuze acum si va rog sa-mi permiteti sa nu repet in plen ceea ce i-am spus intre patru ochi d-lui Primar. Cer ingaduinta d-lui Primar sa aleg in conditiile de transparenta si cei de la Directia Fond Locativ sa mai invete legislatie si ciocul mai mic, ca nu stiu legislatie. O alta problema pe care vreau s-o ridic. In timp ce eram la Fond Locativ, chemat telefonic si nu cu scrisoare recomandata, asa cum spune legea, in casa mea, la 55 m de strada, a intrat o echipa ECOSAL, a patruns cu violenta si mi-a furat 4 caini din casa. Cainii mei erau sterilizati, erau vaccinati, au carnet de sanatate in grija d-lui dr. Gingarasu. Au trecut de poarta de la strada, au intrat printr-o curte interioara, in care sunt 2 proprietarese, au intrat intr-o alta curte unde este alta proprietareasa, in care eu sunt chirias, deocamdata, pana cand imi dati dumneavoastra repartitia, au intrat in casa si mi-au furat cainii. De o saptamana, ii caut, in totala lipsa de transparenta a Serviciului ECOSAL, care nu prezinta inregistrari privind activitatea de joi, 25.o8.2011. Nu au documente ca s-a scos pusca cu tranchilizante, nu au evidenta ca masina s-a deplasat, nu vor sa recunoasca nimic. Ganditi-va ca in conditiile acestei lipse totala de transparenta, orice habauc de la ECOSAL ia pusca, vede un om bine imbracat, il tranchilizeaza, il trage in tufis, il buzunareste, vede o femeie frumoasa, o tranchilizeaza, o trage in tufis, o violeaza. Dar, este posibil asa ceva din partea acestui serviciu? Domnule Primar, scuze, dar serviciile din subordinea dumneavoastra sunt in totala dezordine. In fizica, ca sunteti inginer, fenomenul se numeste “entropie”. In aceste servicii entropia este in crestere. Va multumesc.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc si eu. Daca aveti vreun material scris, va rog sa-l lasati la dl. Secretar. Are cuvantul d-na ONOFREI ADRIANA, de la Asociatia de locatari nr. 470.

D-NA ONOFREI ADRIANA

Buna ziua, sunt cenzor la Asociatia 470 de 7 ani si vreau sa va spun ca gigakaloria de asta iarna, de 2141,65 este dubla decat la Bucuresti. Iar astia de la Bucuresti ii plang pe bucuresteni, ca sunt necajiti tare, unde acolo sunt toti bogatii si au 1090 pe gigakalorie. Am mers la dl. Primar in audienta pe data de 15. Dumnealui tine foarte mult cu APATERM. Aici este un fel de bataia pestelui pe bani. APATERM vrea sa aiba 1100 de salariati si sa-i plateasca pe toti bine, iar ELECTRICA, au bagat si dumnealor Legea 343 si le-a dat o posibilitate la APATERM si incarca niste facturi cu pierderi, ca se platesc la tevi, ca nu mai tine lumea caloriferele deschise. S-au pus repartitoare ca sa plateasca cat se consuma. Oamenii inchid si repartitoarele, ca alea inregistreaza si apa rece. Dl. Primar Dumitru Nicolae stia foarte bine ca APATERM are 1100 de salariati, iar cand am fost la dumnealui in audienta, batea cu pumnul in masa, spunea ca APATERM-ul trebuie sa ramana pe piata. Cum sa ramana pe piata, pentru ca noi ne-am saturat de atatea preturi, nu se mai poate, preturile de la luna la luna sunt mai mari si la caldura si la apa calda. Au inceput sa scumpeasca pretul si la apa rece, au scumpit canalizarile si vine, 1 metru cub de apa calda e 88 mii. S-a dat Legea 175/2010, pentru stergerea penalitatilor. Vin cu dosarele, nu le ia nimeni in seama, nu le sterge nimeni. Asociatia a fost obligata sa lucreze cu penalitate de 0,2%. Eu stiu ca penalitatile sunt la nivelul Comitetului executiv. Am avut 0,6%, am luat dosarele de 7 ani in urma, de 5 ani in urma, hai sa le luam de 3 ani in urma.

Pana la urma nu ne ajuta nimeni sa scapam de penalitati. Oamenii sunt plini de datorii. Asiciatia 470 are 2 milioane pe bloc, Asociatia 405 are 6 milioane pe bloc. Deci, va dati seama ca nu se mai scapa de aceste datorii niciodata. La iarna, daca mai trage o scumpire si se face 3 milioane gigakaloria, toata lumea este data afara din casa. Nu se mai poate . Eu am centrala termica si platesc tevi pierderi. N-am nici o treaba cu APATERM, ca sa platesc. Legea 343, am scris la Mircea Matei, la Bucuresti, am invatat-o pe dinafara. Acum, sa ia caldura ori ELECTRICA ori APATERM, sa faca la un fel cu galatenii, ca m-am saturat. Pe unde te duci sunt numai pile si relatii si pe la cimitir sunt numai pile si relatii, pe unde te duci , nu ai cu cine sa vorbesti. Pur si simplu nu ne ia nimeni in seama. Suntem calcati in piciare si tavaliti cum nu se mai poate, ne-au terminat. Noi avem combinatul, de la care vine apa clocotita la 100 grade. Hai sa traiasca si APA-CANAL, si bagam apa rece si traieste si APA-CANAL si traieste toata lumea. Va multumesc foarte mult.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Si eu va multumesc. Rugamintea mea, daca aveti un material scris, puteti sa lasati la dl. Secretar.

Inainte de a intra in ordinea de zi, s-a inscris la cuvant si dl consilier PODLATI LUCIAN. Aveti cuvantul.

DL. PODLATI L.

Vreau sa ma adresez d-lui Primar, tuturor colegilor mei consilieri. Eu vreau sa va prezint o scrisoare deschisa si am toata speranta ca vom avea succes. Scrisoarea deschisa este adresata I.P.S. CASIAN CRACIUN Arhiepiscopul Dunarii de Jos :

“Excelenta, I.P.S. Voastra,

De douazeci de ani , desfasurati o lucrare exemplara in fruntea Bisericii Ortodoxe pe aceste meleaguri. Realizarile dvs., ca pastor sufletesc al comunitatii noastre sunt vrednice de traditia conducatorilor ilustri, care au facut un mod de viata din credinta in Dumnezeu si in Iisus Cristos-Mantuitorul, aducandu-va admiratia, devotamentul si respectul galatenilor. De fiecare data, autoritatile municipiului si ale judetului Galati, au fost atrasi de initiativele si de eforturile admirabile pe care le-ati depus, spre binele acelora pentru care v-ati daruit prin rugaciuni, pentru luminare crestina si pentru propasire. Avand in vedere conditiile actuale din orasul Galati, ca si marea putere de intelegere si generozitate a I.P.S. Voastre, eu Lucian Podlati, consilier local, va adresez cu incredere si speranta, rugamintea de a gasi o cale pentru mutarea Primariei Galati, in actualul edificiu in care functioneaza Muzeul de Arta Vizuala, fostul Palat Episcopal. Ar putea fi o rezolvare de mare si semnificativ impact social si civic, o resedinta municipala de tinuta europeana si o pilda magnifica de cuvant, fapt din partea dumneavoastra, pentru locuitorii urbei. Cu increderea ca veti acorda atentia cuvenita demersului meu, va asigur ca hotararea dumneavoastra poate fi memorabila in istoria orasului Galati si in sufletele oamenilor.

Cu aleasa consideratie, Lucian Podlati, consilier local”

De ce am tinut neaparat sa va prezint aceasta scrisoare inainte de a intra in ordinea de zi. Daca colegii mei considera ca pot lua cuvantul si isi pot spune parerea, in legatura cu aceasta scrisoare, eu o voi considera ca o solicitare a tuturor colegilor mei din Consiliul Local.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc. Daca pe acest subiect mai sunt discutii?

DL. ALEXE P.

Ma asteptam sa primim un raspuns de la dl. Primar. In ultima sedinta l-am intrebat care este soarta Primariei. Se pare ca doar Bunul Dumnezeu mai poate sa ne ajute.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Daca mai sunt si alte luari de cuvant?

Va anunt ca suntem prezenti 24 consilieri din totalul de 27. Lipsesc motivat : dl. Bucatanschi Mihai, dl. Constantin Aurelian, d-na Tercu Tincuta.

Va supun la vot procesul-verbal din data de 28.07.2011. Daca sunt observatii la procesul-

verbal?

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

Ordinea de zi, ati vazut-o si dumneavoastra, cuprinde 34 de puncte. Daca sunt observatii? Daca nu sunt observatii, va supun la vot si ordinea de zi pe care o aveti pe monitoare.

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011;

Daca sunt observatii? Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Ariesului nr.6 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

Daca sunt observatii? Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

3. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.58 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ASOCIATIA LIGA NAVALA ROMANA in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

Daca sunt observatii? Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

4. Proiect de hotarare privind vanzarea, in exclusivitate, a terenului in suprafata de 548 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, liber de constructii, aferent imobilului din str. Brailei, nr. 204, domnilor CUCU VASILE si CUCU COSTEL, care il detin in inchiriere;

Daca sunt discutii ?

DL. STAN M.

Daca-mi permiteti, tot ce inseamna vanzari de terenuri la care expertiza a fost facuta de Geo-Topo-Cad, eu personal si le cer si colegilor mei sa se abtina, pana cand se lamureste totusi legalitatea functionarii acestei societati. Preturile lasa interpretari multe, stabilirea preturilor. Pentru cei care vor totusi sa lamureasca acest subiect, le recomand pe dl. Vicepresedinte Gavrila, de la Consiliul Concurentei, care va poate da lamuriri mai multe despre faptul ca aceasta societate functioneaza pe langa lege si atunci s-ar putea sa avem probleme cu totii, motiv pentru care ma abtin la toate punctele acestea.

DL. GAVAN E.

Referitor la vanzarea de terenuri, deja s-au efectuat in sedintele precedente mai multe vanzari, eu personal constat o foarte mare variatie a pretului cu care vine evaluatorul, Geo-Topo-Cad, in general, mai erau si altii, deci o variatie foarte mare a preturilor, unele terenuri fiind in zone relativ apropiate, cu acelasi gen de utilitati, facilitati si asa mai departe. De aceea, am cerut mai demult timp sa avem o harta a terenurilor vandute si respectiv a pretului cu care au fost vandute, tocmai ca sa vedem mai repede discrepantele acestea. Chiar si la sedinta precedenta au fost doua diferente. In Micro 38, un teren cu o cladire, in Micro 40, alt teren si alta cladire. Un teren era cu 90 euro fara TVA, altul era cu 115 euro. Nu mi se pare corect, in conditiile acestea, credeti-ma ca si eu sunt pe cale sa ma abtin la a vota aceste proiecte de hotarare, care implica un calcul economic, mai ales ca apar aceste discrepante. Nu recomand colegilor mei, fiecare e liber aici, sa voteze cum crede de cuviinta.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc, daca mai sunt si alte luari de cuvant?

DL. PODLATI L.

La comisie au fost discutii serioase pe marginea acestor vanzari si in special la aceasta de 548 mp, pentru care cei doi domni Cucu Vasile si Cucu Costel. Vreau sa fac atentionarea ca aceste doua persoane au o hotarare definitiva si irevocabila inca din 2007. Incepand de anul trecut Primaria plateste o amenda zilnica de 50 lei/zi, pentru ca nu li s-a pus in vanzare acest teren. De asemenea, inca o neconcordanta care exista intre hotararea definitiva si irevocabila si suprafata pe care au solicitat-o acesti domni. Suprafata este de vreo 600 si ceva de metri, iar noi in hotarare avem 548. As vrea ca cineva care a instrumentat acest dosar sa dea o explicatie aici. Eu voi vota pentru vanzare, pentru ca Primaria plateste amenda zilnic si este hotarare definitiva si irevocabila, dar nu sunt multumit de cum se instrumenteaza dosarele in Primarie de catre cei in drept. Eu am chemat la comisie persoana care avea dosarul, cand am intrebat unde este locatia mi s-a raspuns foarte obraznic ca „nu stiu”. Cum nu stii? Atunci de ce mai stai acolo? De ce te mai ocupi de problema aceasta? Deci, aceasta este problema cu Cucu Vasile si Cucu Costel.

DL. AVRAM R.

Eu nu sunt de formatie jurist, dar nu stiu daca mai este nevoie sa votam astfel de hotarari in Romania. Hotararile definitive si irevocabile mai trebuiesc votate de C.L. sau trebuiesc puse in aplicatie?

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D. Multumesc, domnule Primar aveti cuvantul.

DL. PRIMAR

Domnilor, e neplacut ca ajungem la situatii de genul acesta, eu le apreciez ca lucraturi, pe ici pe colo. De altfel, de la inceputul sedintei numai lucraturi am avut impresia ca sunt. Cand e o hotarare de instanta, hotararea poate ca nu-i buna, dar noi trebuie sa o aplicam. Cu Geo-Topo-Cad, lamuresc eu in trei zile, sa-si aduca avizul, ca sunt autorizati. La noi e alta treaba in Galati. Stiti care e treaba aceasta? Primaria nu trebuie sa aiba organ autorizat de control si de apreciere, ca stim noi ce le facem la „iepurasul srl” in oras si asta-i prost, daca-i asa. Noi vrem sa avem organ al Primariei pe partea de cadastru. Uitati-va bine, am si de la cimitir, aici. E o zarva mare in cimitir. Toate-s facute de altii. Am avut pana acum, ca acum s-au schimbat la partea de topometrie pe judet, numai si numai greseli, au fost date acolo.Ce poti sa faci? Vinzi ceva pe hartia lor si dupa aceea te trezesti ca nu-i asa, ca e a altora. Eu sunt „pentru”, sa retragem acest punct. Vreau sa spun ca penalitatile le vor plati cei care au ridicat problema. Eu zic ca trebuie sa facem treburile ca lumea si gospodareste. N-am nimic cu acest teren, sau cu cine sunt. Am destule hotarari de instanta cu care nu sunt de acord, nici ca om, nici ca specialist, cat voi fi. Cum vreau sa bag ceva, sa trecem, imediat „stiti, eu...nu stiu ce” Daca vrei s-o supui, eu sunt de acord s-o supui, iar cu Geo-Topo-Cad, imi pare rau ca sefa nu-i aici, vreau ca in trei zile sa-mi aduca toate autorizatiile. Eu stiu ca e autorizata.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Dau cuvantul domnului Viceprimar Mircea Cristea, dupa care o sa va rog sa supunem punctul la vot.

DL. CRISTEA M.

Imi cer scuze, ridicasem mana inainte. In mod normal nu trebuie sa vorbesc dupa Primar, dar trebuie sa intervin, pentru ca, eu sunt obligat sa-mi avizez colegii pe subiectele care tin de valori, pentru ca evaluarile care se fac la Geo-Topo-Cad nu sunt in regula. In conditiile in care discutam aici de bani, vanzari si asa mai departe pe anumite sume, eu nu pot sa-mi supun colegii mei de partid unui risc si sa nu-i avizez atunci cand lucrurile nu sunt in regula. A respecta o hotarare judecatoreasca este una, a o face in deplinatatea conditiilor legale e cu totul si cu totul altceva. Ceea ce vine de la Geo-Topo-Cad, din punctul nostru de vedere, sunt materiale cu foarte mare grad de risc din punct de vedere al legalitatii. Vin evaluari cu diferenta de 300% pe terenuri aflate unul langa celalalt si in aceste conditii, va spun foarte clar, nu e nimeni care sa-i controleze si prin consiliu, nu sunt oamenii Primarului sau a unui Viceprimar sau ai altcuiva. Fac ce vor . Din punctul meu de vedere sunt scapati cu totul de sub control, iar ceea ce vine de acolo creaza foarte mari probleme si daca nu-i oprim acum, o s-o pateasca la Urbanism. Acesta este motivul pentru care trebuie sa fim foarte atenti. In ceea ce priveste modul in care intra aceste hotarari in consiliu, am ramas surprins sa vad ca nu au avizul comisiei de fond. Sunt 3 semnaturi din

 • 7. Macar atat sa avem. Mai ales cand un subiect e delicat. Deci nu avem nici semnaturile in comisie. Ce facem? Trebuie sa luam fiecare dintre noi, sa verificam daca sunt semnaturile de la comisie? E o chestiune delicata. Credeti-ne nu este un moft politic aici, mai degraba instinctul de conservare. Multumesc.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Daca mai sunt si alte discutii?

DL. ROMAN P.

Doua probleme vreau sa ating aici. Domnule Primar, nu aveti dreptate cand va referiti la Geo-Topo-Cad, in paralel sau in antiteza cu “iepurasul srl”. Vin cu argumentatie. In mandatul trecut am fost membru in comisia 550. Dl. Manoliu mai este presedinte acolo, la 550. Pe licitatiile care se faceau cu firmele de cadastru, vreau sa spun ca am vandut destul si am adus destule venituri la C.L. Galati. De cand e Geo-Topo-Cad, nu s-a vandut nimic pe Legea 550, asta-i una. Doi, d-nii Cucu V. si Cucu C. detin in proprietate, conform cvc îir,... si certificatul de moștenitor nr...., imobil situat in Galati, str. Brăilei nr.204, compus dintr-un teren in suprafata totala de 185 mp. Dumnealor ne-au dat in judecata pentru inca 500mp. Exista vreo pondere, vreun cuantum, la cat ai voie sa ceri? Daca ai 1000mp, cat ai voie sa ceri peste 1000mp, pentru ca este in vecinatatea ta? Numai pentru ca este in vecinatatea ta, nu poate sa ne dea cineva in judecata si sa obtina hotarari si noi sa le punem in aplicare pentru ca e in vecinatatea lui. A obtinut-o, asta este, trebuie sa o punem acum in aplicare, dar deschidem acum cutia Pandorei. Fiecare are cate 50mp undeva in Galati cu un certificat de mostenitor, solicita 1500mp, pentru ca e vecin cu el, se duce in instanta , a castigat si trebuie sa-l pun in posesie pentru inca 1000mp, fata de ceilalti 50mp. pe care-i are prin certificat?

DL. PRIMAR

Ma intrebati pe mine de ce aproba instanta asa ceva?

Dl. ROMAN P.

Nici chiar asa, haideti sa ne gandim daca e corect, pana la urma.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Are cuvatul dl. Mihai Alin.

DL. MIHAI A.

La comisia de buget-finante, a venit d-na director, ne-a explicat ca e vorba de un teren care nu are cai de acces, de asta este acest pret. Si la noi s-a ridicat problema pretului, pentru ca e vorba de 100 euro mp.pe str. Brailei, dar am inteles ca acest teren nu are cai de acces, de aceea pretul e in suma respectiva. Practic, daca noi vrem sa-l valorificam, nu avem cum, pentru ca nu avem acces la el.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Supun la vot, d-le Secretar, va rog sa numarati.

DL. GHEORGHE T.

Domnule presedinte, va aduc la cunostinta ca acest proiect de hotarare nu are avizul comisiei de fond, nu poate fi supus la vot. Imi pare rau si asta, va rog chiar eu sa notati.

DL. CRISTEA M.

Domnule presedinte, solicitam d-lui Secretar, asa cum zice regulamentul si legea, sa ne spuna daca puteti supune la vot proiectul de hotarare

DL. SECRETAR MATEI G.

Avizul respectiv de la comisia 1 a fost la dl. Stan Marius, a fost la dl. Viceprimar si acum cand au fost aduse am vazut ca nu sunt intrunite conditiile. Si punctul 5, tot la fel, nu are decat 3 semnaturi si punctul 6 si 22 trebuiesc scoase pentru ca nu au decat 3 avize.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Poftiti, d-le consilier Podlati.

DL. PODLATI L.

Rog sa se consemneze persoanele, nominal, care au semnat avizele. Eu n-am chef sa platesc pentru altii. Inca o data va spun, sunt 3 persoane care au semnat favorabil sa se mentioneze nominal in stenograma. Cine n-a vrut sa semneze n-are decat sa plateasca.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Am retinut d-le consilier, se va nota in procesul-verbal. Mai sunt si alte obiectii? Domnule Primar, va rog, aveti cuvantul

DL. PRIMAR

Domnilor, eu n-am nimic, nici nu stiu cine sunt domnii aceia, n-am nimic sa se retraga. Vreau sa va spun un singur lucru. De azi incolo, s-a terminat sedinta pe comisii, cine n-a semnat cu “da” sau “nu”, e absent. N-avem ce face. Nu se poate bataia asta de joc, ne jonglam intre noi. Eu sunt “pentru” sa retragem, poate facem o sedinta “de indata”, dar va spun, ca e ultima oara cand se intampla treburi din astea. Eu m-am saturat. Faceti campanie electorala unde vreti, dar nu in sedinta de Consiliul Local.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Punctul 4 de pe ordinea de zi se retrage. De asemenea, si punctul 5 si 6 si 22 le retragem, din aceleasi motive.

DL CRISTEA M.

Domnule presedinte, stimati colegi. Tipul acesta de proiecte de hotarari, cu vanzari cu bani si asa mai departe, fac obiectul controlului si stiti foarte bine ca suntem supra controlati in tara asta, cu camere video, cu microfoane si asa mai departe. Asemenea proiecte de hotarari, trebuie facute asa cum trebuie, cu expunere de motive, cu explicatii in comisii, cine are nelamuriri sa i se dea lamuriri acolo.Nu sunt niste subiecte peste care sa putem trece usor, pentru ca suntem in fata legii, conform regulilor noastre, solidari in ceea ce priveste eventualele pagube pe care le facem. Eu il inteleg pe colegul nostru, pe dl. Podlati. Faptul ca vrea sa se respecte o hotarare judecatoreasca, dar cine raspunde daca trecem un proiect de hotarare acum, dupa care Prefectul ni-l da inapoi, pentru ca nu are aviz? A cata hotarare ar fi? Ne dizolvam. Hai sa incercam, pe subiectele acestea care n-au legatura cu politica, sunt pur administrative, hai sa le facem cum trebuie.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Trecem mai departe. Avand in vedere ca punctele 5 si 6, fac obiectul aceluiasi subiect, dl. Primar, ca initiator, le retrage de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 7

7. Proiect de hotarare privind realizarea studiului de fezabilitate pentru implementarea unui sistem informatic teritorial la nivelul municipiului Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

 • 8.Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB MUNICIPAL DUNAREA Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  23 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

Nu are voie sa-si exercite votul, datorita conflictului de interese, d-lui Radu Gheorghe.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre FOTBAL CLUB OTELUL SA Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  23 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

Nu are voie sa-si exercite votul, datorita conflictului de interese, d-lui Stan Marius.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

 • 11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2011;

Daca sunt discutii?

DL. TRIF V.

Vroiam sa atrag atentia asupra faptului ca pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, dincolo de faptul ca trece o suma importanta de la partea de dezvoltare, la functionare, presupune si acordarea unei subventii destul de mari catre S.C. TRANSURB, pentru efectuarea activitatii de transport public de persoane. Anul trecut, cand s-a votat majorarea tarifului la transport cu 50%, dl. Primar si reprezentantii USL-ului, au argumentat ca, o data majorat tariful, nu se vor mai acorda subventii la fel de mari acestei societati de transport. In conditiile in care cetatenii suporta din buzunarul lor, direct, un tarif majorat cu 50%, acum venim sa mai acordam subventie pentru aceasta societate, pentru anumite probleme care tin de managementul intern al acestei societati ? Lucruri care ar fi trebuit sa fie remediate pana la momentul de fata. Pozitia grupului PDL este de a vota impotriva rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Domnule consilier, un moment, va anunt ca rectificarea de buget se face pe baza ca vom aproba acest studiu de fezabilitate, de implementare a unui sistem informatic teritorial. Deci, noi, realizam un studiu de fezebilitate, da, vorbesc de punctul 11, care face referire si la punctul 7.

DL. TRIF V.

Daca se face un amendament, legat de scoaterea subventiei pentru TRANSURB, putem fi de acord cu acest proiect.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Daca nu mai sunt alte discutii, va supun la vot forma initiala a proiectului de hotarare. Cine este pentru?                  17 voturi

Cine este contra?                   6 voturi

{dl. Alexe, dl. Dobrea, dl. Ion D., dl. Olaru, dl. Trif, dl. Radu G.}

Cine se abtine? 1 vot {dl. Mihai A.}

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al HCL nr.253/14.04.2005 referitoare la concesionarea fara licitatie publica, doamnei Nazare Maria, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 17,85 mp si suprafata de 36,13 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 6 ani si 1 luna, incepand cu 1 05 2005, cu specialitatea stomatologie, amplasat la etajul imobilului Stomatologie, situat in Galati, str. Constructorilor , cartier Tiglina II; Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.589/2010 referitoare la stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2011 de catre S.C Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

Daca sunt discutii?

DL. MIHAI A.

Doua probleme vreau sa ridic. Una, de ce abia in luna august, sfarsit, inceputul lui septembrie ni se aduce din nou in vedere ca trebuie scazuta redeventa lunara care o datoreaza atat APATERM cat si APA-CANAL, pentru ca sunt unul dupa altul pe ordinea de zi si solicitarea pe care o face ADMINISTRATIA PIETELOR, este complet puerila, fara o justificare economica, fara sa ne spuna si noua ce sume nu mai revin la bugetul local. Domnule Primar, va solicit sa retrageti de pe ordinea de zi acest proiect de hotarare si cei de la ADMINISTRATIA PIETELOR sa faca odata si ei o expunere de motive, asa cum trebuie facuta, , temeinic, economic, nu atat de tarziu si facuta cum nu art trebui facuta.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Daca de la ADMINISTRATIA PIETELOR GALATI este cineva?

D-NA DIRECTOR SANDU -APG-

Vreau sa va aduc la cunostinta ca in anul 2010 SC ADMINISTRATIA PIETELOR a avut o redeventa stabilita la limita, intr-un cuantum de aproape 2 miliarde, iar pe anul 2011 redeventa a fost stabilita la 4,5 miliarde. Daca tinem cont de prevederile Ordonantei de Urgenta 54/2006, art.4, in care se spune faptul ca redeventa se stabileste o singura data si anume la atribuirea contractului, apoi an de an aceasta poate sa creasca cu rata inflatiei. De asemenea, daca tinem cont de art.55 din aceeasi ordonanta, in care se specifica faptul ca, orice modificare a contractului nu se poate face in mod unilateral, am considerat noi, societatea, ca suntem indreptatiti sa solicitam revizuirea cuantumului redeventei stabilite pe 2011, repet, redeventa a crescut foarte mult, de la 2 miliarde, la 4,5 miliarde, fara temei legal. N-are legatura in primul rand cu veniturile societatii, cu nimic. Putem aduce o fundamentare in acest sens, mai ales ca, asa cum stiti, comisia de buget-finante, unde neam prezentat cu bugetul, stiti foarte bine ca societatea in anul 2011 si-a stabilit un buget legat doar pe rata inflatiei, deci noi nu am crescut chiriile, care reprezinta de fapt o activitate de baza a societatii.

DL. MIHAI A.

Dar, in primele 2 trimestre, cum ati platit aceasta redeventa catre Primarie?

D-NA STAN

Foarte greu, domnule consilier.

DL. MIHAI A.

De ce n-ati insistat atunci?

D-NA STAN

V-am spus, este a doua oara cand solicitam. Am facut solicitare imediat dupa ce am aflat de cuantumul acestei redevente si nu am avut nici un raspuns.

DL. MIHAI A.

Repet, nu aveti nici o justificare economica. Dumneavoastra faceti o expunere de motive aici, in care spuneti noul tarif pe care doriti sa-l achitati catre Primarie. Nu spuneti deloc de la cat la cat scade, parca suntem la clasa a 2-a. in expunerea de motive, ce prezentati aici, nici o secunda nu spuneti de la cat , la cat scade. Domnule Primar, sa scoatem de pe ordinea de zi acest proiect si sa se faca o expunere de motive asa cum trebuie, argumentata economic.

D-NA STAN

Eu apreciez ca expunerea de motive este destul de clara. Daca si ceilalti consilieri apreciaza si va impartasesc ideea dvs.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Daca sunt alte discutii si alte intrebari pentru d-na director?

Daca nu, supun votului.

Cine este pentru?                  17 voturi

Cine este contra?                   7 voturi

{dl. Alexe, dl. Dobrea, dl. Ion D., dl. Mihai, dl. Olaru, dl. Radu, dl. Trif}

Cine se abtine?                     0 voturi

 • 14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.590/2010 referitoare la stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2011 de catre S.C Apa Canal S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati si a titlului hotararii;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  17 voturi

Cine este contra?                   7 voturi

{dl. Alexe, dl. Dobrea, dl. Ion D., dl. Mihai, dl. Olaru, dl. Radu, dl. Trif}

Cine se abtine?                     0 voturi

 • 16. Proiect de hotarare privind trecerea unor suprafete de teren din proprietatea publica a municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati;

Daca sunt discutii?

DL. STAN M.

Daca-mi permiteti, tot am criticat birocratia din Primarie. De data asta, la modul sincer, vreau sa-i felicit, pentru ca exista la unul din puncte, 097pdf, un cumul de hotarari care pot fi exemplu, pentru modul cum trebuie sa se desfasoare activitatea in Primarie. Exista adresa unei societati catre Primarie, pe data de 30.05, prin care solicita sa i se atribuie direct, un teren. Primaria, imediat, este foarte prompta, pe data de 9, la nici 10 zile, trimite adresa la Prefectura, lucru laudabil, Institutia Prefectului, de asemenea, super, raspunde extraordinar de repede, pe data de 16 deja semneaza Ordinul Prefectului si mai urma, dupa aceea, o hotarare, 22, prin care noi, astazi, eram ca la “Head end Shoulders”, 3 in 1 si dadeam terenul la societatea respectiva. Super, felicitari, asa se lucreaza in Primarie, rapid si eficient. Multumesc.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc si eu domnule consilier. Dac sunt si alte luari de cuvant?

DL. MIHAI A.

Am impresia ca, din cate retin, votul comisiei este dat cu un amendament.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Domnule Secretar, am rugamintea sa scoateti avizul de la comisia de buget-finante.

DL. MIHAI A.

Domnule presedinte, imi permiteti o interventie. Era vorba de un amendament, va spun ca tot proiectul era semnat de toata comisia, era vorba de un amendament, pentru ca mai erau cateva treceri din public in privat si doream sa fie prezentate si acelea. Asta era singura problema, ca nu sunt toate, cate s-au solicitat.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Haideti sa va citesc ce scrie avizul, daca-mi permiteti. Avizul este semnat intr-adevar “DA”, cu amendamente si in formula aceasta poate sa ramana in ordinea de zi, iar avizul zice, “dorim includerea terenului in suprafata de 45 mp situat in str. Navelor nr.85, pentru care exista la inceputul anului cerere de cumparare”. Dl. consilier Constantin Aurelian, a scris aceasta. Domnul Primar, acceptati amendamentul?

DL. PRIMAR

Da.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Supun la vot, intrucat initiatorul a acceptat amendamentul, supun la vot cu amendamentul comisiei de buget-finante.

Cine este pentru?                  9 voturi

Cine este contra?                  4 voturi

Cine se abtine?

 • 17. Proiect de hotarare privind concesionarea prin atribuire directa a terenului cu suprafata de 531,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in b-dul Milcov c/c str.Drumul Viilor, lot 2, catre S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

 • 18. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 1 - poz 2 la HCL nr.59/2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  21 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine? 1 vot {dl. Alexe,}

Lipsesc din sala dl. consilier Gavan, dl. consilier Gasparotti

 • 19. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 181,91 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Cartier Tiglina II, Complex Comercial aferent Bloc I1, S.C. TERMAEXIM S.A.;

  Daca sunt discutii? Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abtine?

  20 voturi

  1 vot {dl. Alexe}

  2 voturi { dl. Dobrea, dl. Olaru}

Lipseste din sala dl. consilier Gasparotti

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public GeoTopoCad-Expert;

  Daca sunt discutii? Cine este pentru?

  Cine este contra?

  17 voturi

  5 voturi

{dl. Stan, dl. Oancea, dl. Cristea, dl. Manoliu, dl. Gheorghe}

Cine se abtine?

1 vot {dl. Bogatu}

Lipseste din sala dl. Consilier Gasparotti.

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul Public ECOSAL Galati;

  Daca sunt discutii? Cine este pentru? Cine este contra?

  Cine se abtine?

  21 voturi

  0 voturi

  0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Gasparotti, dl. Bugeag, dl. Gavan.

 • 22. Proiect de hotarare privind concesionarea prin atribuire directa a terenului cu suprafata de 475,00 mp mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in Micro 19, Aleea Comertului, Complex Comercial-Unitatea 208 Alcom catre S.C. ALCOM S.A.;

S-a retras de pe ordinea de zi.

 • 23. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu SC “Salsa Paradis Latino SRL

- D”pentru realizarea Festivalului National “BACHATA ROMANIANFESTIVAL”;

Daca sunt discutii? Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 24.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 182/29 06 2011 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galati, in calitate de lider si UAT Judetul Galati, in calitate de partener, pentru realizarea proiectului „Centrul Multicultural Dunarea de Jos, str. Domneasca, nr. 91, municipiul Galati, judetul Galati” si asigurarea

  resurselor financiare necesare managementul proiectului;

  derularii contractului de prestari servicii pentru

  Daca sunt discutii? Cine este pentru? Cine este contra?

  Cine se abtine?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.61 Bl.A1, parter, proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre CONFEDERATIA NATIONALA SINDICALA “CARTEL ALFA” UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA FILIALA GALATI in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

Daca sunt discutii?

DL. MIHAI A.

As dori sa fac un amendament, la celelalte am omis, „pe durata contractului de inchiriere” DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Daca mai sunt si alte discutii? Domnul Primar, in calitate de initiator, accepta amendamentul si supunem la vot forma cu amendament.

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

26.Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului de Sah Diana Galati;

Daca sunt discutii? Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

27.Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a Clubului de Tenis ICMRS Galati;

Daca sunt discutii? Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 28.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a culturii scrise, aprobat prin HCL nr. 150/20 04 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

  Daca sunt discutii? Cine este pentru? Cine este contra?

  Cine se abtine?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 29. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local a lucrarii “Oameni in memoria

Galatiului - Aniversari 2009”, pe anul 2011;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?                  23 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine? 1 vot {dl. Ilie Z.}

 • 30. Proiect de hotarare privind asocierea dintre Municipiului Galati si Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati, in vederea realizarii unei retele de acces radio (WIFI) in zona portului Galati;

Daca sunt discutii?

DL. CRISTEA M

E vorba de un proiect care este finantat de U.E. in cadrul retelei de transport si care prevede statii de acces radio pe internet, gratuite, pe toata linia Dunarii, atat pentru navigatori, cat si pentru cetatenii care stau in zona. De fapt, vorbim de internet gratuit. Nu ne costa nimic, doar ca trebuie sa punem la dispozitie doua locatii, una la Portul de ambarcatiuni, pe unul din stalpii suprainaltati la inundatii si una langa statuia „Confluentei”. De altfel, sistemul va fi pus foarte rapid la punct, jumatate din el a fost instalat pe pontoanele AFDJ-ului si cred ca este un lucru bun pentru galateni, ca o sa aiba acces la internet gratis pe malul Dunarii. Multumesc.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

 • 31. Proiecte de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri;

Daca sunt discutii?

DL. OLARU C.

Domnule presedinte, solicit ca PUD-urile care sunt inscrise in tabelul anexa, prezentat pe laptop, sa fie prezentate cate unul. In caz contrar, vreau sa va spun ca ma abtin de la vot. Multumesc.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Inteleg ca vreti sa le luam nominal.

TABEL CU DOCUMENTATIILE PUD CARE SUNT PROMOVATE IN SEDINTA CONSILIULUI LOCAL

DIN DATA DE 30. 08. 2011

NR. CRT.

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

SOLICITARE

C2

1.

SC MARIANCAR SRL SI

BETERINGHE ROMEO

DN2B , P1344/32 SI T196, P 1344, LOT 5 -TIRIGHINA

PUZ - DEPOZIT DE UTILAJE SI ACCESORII AUTO, CABINA POARTA SI HALA DEPOZIT AUTO

DA

2.

BOLEA GHEORGHE

UTR 46, STR. OLTULUI, NR.17A

PUZ - SPATIU COMERCIAL SI

DA

LOCUINTA

3.

DRUTA MANAILA SI VALERICA-SIMONA

UTR 11, TRAIAN NORD, STR. TRAIAN, NR.429A

PUD - LOCUINTA -INTRARE IN LEGALITATE

DA

4.

COZMA GABRIEL SI COZMA SANDICA

UTR 7, STR. BASARABIEI, NR. 7A

PUD - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL

DA

5.

SC LEGALSYS GROUP SRL

UTR 46, STR. LACATUSILOR, NR.7,

BL.R2, AP. 54

PUD - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL -INTRARE IN LEGALITATE

DA

6.

CRISTEA TEODOR LUCIAN

UTR 46, STR. OLTULUI, NR. 19

PUD - SPATIU PRESTARI SERVICII

RAPIDE AUTO

DA

7.

ASTEFANOAE

GHEORGHE SI ASTEFANOAE DIDINA

UTR 28, STR.

ARCASILOR, NR1, T39, P1, LOT 20

PUD - LOCUINTA

DA

8.

CRINTEA NICULAI SI CRINTEA GABRIELA

UTR 38, STR. DRUMUL VIILOR, NR.37H

PUD - LOCUINTA

DA

9.

CRISTEA NICU AURELIAN

UTR 27, STR. ARCASILOR, T39, P3

PUD - LOCUINTA

DA

10.

OPRISAN GEORGE IONUT SI OPRISAN ROXANA ISABELA

UTR 38, STR. DRUMUL

VIILOR, NR.2(LOT1)

PUD - LOCUINTA -INTRARE IN LEGALITATE

DA

11.

MARINA CLAUDIU CORNEL

UTR. 28, STR. ARCASILOR, T39, P10/1, 10/2, 10/3, LOT1

PUD - LOCUINTA -INTRARE IN LEGALITATE

DA

12.

TOMA FRANGA

UTR. 43, STR. REGIMENT 11 SIRET, NR. 41, BL. D4, AP.42

PUD - BALCON -INTRARE IN LEGALITATE

DA

13.

SC AXASIG BROKER DE ASIGURARE REASIGURERE SRL

UTR 42, STR. SIDERURGISTILOR, NR. 16, BL D8, AP. 63 (63-1)

PUD - EXTINDERE SPATII BIROURI -INTRARE IN LEGALITATE

DA

14.

VOICU LUCIAN

UTR 54, STR.

BACOVIEI, NR.6, LOT 2

PUD - LOCUINTA -INTRARE IN LEGALITATE

DA

15.

LABORATOR DE TEHNICA DENTARA ZAHARIA NUTI

UTR 42, STR. G. COSBUC, NR.31, BL. M3, AP. 84

PUD - EXTINDERE SI AMENAJARE APARTAMENT IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII DE LABORATOR TEHNICA DENTARA

DA

16.

PECINGINA LUCIAN TRANDAFIR

UTR 27, TRAIAN NORD, STR. ALEEA ZIMBRULUI, NR.1A

PUD - GARAJ -INTRARE IN LEGALITATE

DA

17.

SC APOFIL EXIM SRL

UTR 51, T152/1, P4,

LOT 2-1

PUD - SEDIU DE FIRMA SI GARAJ

DA

Pozitia 1.

20 voturi


Cine este pentru?

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     4 voturi

{dl. Olaru, dl. Ion, dl. Alexe, dl. Radu }

Pozitia 2.

Cine este pentru?                  20 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     4 voturi

{dl. Gavan, dl. Olaru, dl. Ion, dl. Alexe }

Pozitia 3.

Haideti sa o lamurim, vreau sa o lamurim. Comisia 2, care este acel PUD sau PUZ care are probleme?

DL. CIUMACENCO N.

Nu stiu, toate aveau avize. Daca dl. Olaru avea un anume caz, sa spuna.

DL. OLARU C.

Ma simt nevoit sa va raspund prin urmatorul lucru. Asa cum alte sedinte anterioare v-am atras atentia ca ar fi corect si normal si transparent ca aceste avize sa fie postate pe laptop, asa cum sunt postate si cele de la comisia 1, aici, in cazul de fata, astazi, pe tabel e doar scris comisia 2, cu un “da” si atat. Eu vreau sa-mi justific pozitia prin faptul ca mi-am notat toate PUD-urile care le-am analizat in cadrul comisiei 2 si constat ca pe ordinea de zi au fost introduse si alte PUD-uri. Pentru aceasta am cerut sa fie supuse la vot cate un PUD pe rand.

DL. CIUMACENCO N.

Dar, care sunt alea, domnule Olaru?

DL. OLARU C

Daca doriti, va pot spune care sunt PUZ-urile care au fost vazute si semnate de mine, dar nu stiu la ce v-ar ajuta chestia aceasta.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D

Rugamintea mea este in felul urmator.

Din moment ce ele au aparut pe ordinea de zi, cu siguranta ca au avizul comisiei 2, comisie din care faceti parte. Eu iau si le citesc nominal, scurt si la obiect si acolo unde nu sunteti de acord, imi spuneti, astfel incat sa trecem in procesul-verbal.

Pozitia 3.

Cine este pentru?                  20 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     4 voturi

{dl. Gavan, dl. Olaru, dl. Ion, dl. Alexe }

Pozitia 4.

Cine este pentru?                  23 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 5.

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                     5 voturi

{dl. Dobrea, dl.Ion, dl. Olaru, dl. Radu, dl. Trif }

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 6.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

19 voturi

0 voturi

4 voturi

{dl. Olaru, dl. Dobrea, dl. Trif, dl. Ion } Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 7.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

23 voturi

0 voturi

0 voturi

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 8.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

23 voturi

0 voturi

0 voturi

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 9.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

23 voturi

0 voturi

0 voturi

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 10.

Cine este pentru? Cine este contra? Cine se abtine

21 voturi

0 voturi

2 voturi

{dl. Olaru, dl. Dobrea}

Lipseste din sal dl. consilier Gavan E.

Pozitia 11.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

23 voturi

0 voturi

0 voturi

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 12.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

21 voturi

0 voturi

2 voturi

{ dl. Alexe, dl. Olaru }

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 13.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

21 voturi

0 voturi

2 voturi

{dl. Olaru, dl. Dobrea }

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 14.

Cine este pentru? Cine este contra?

21 voturi

0 voturi

Cine se abtine?

2 voturi


{dl. Olaru, dl. Dobrea }

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 15.

21 voturi

0 voturi

2 voturi


Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

{dl. Olaru, dl. Dobrea }

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E. Pozitia 16.

Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine?                    4 voturi

{dl. Gheorghe, dl. Olaru, dl. Mihai, dl.Dobrea } Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

Pozitia 17.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

{dl. Olaru, dl. Dobrea }


21 voturi

0 voturi

2 voturi

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E. Supun la vot hotararea in ansamblul ei.

Cine este pentru?                  22 voturi

Cine este contra?                   0 voturi

Cine se abtine? 1 vot {dl. Olaru C.}

 • 32. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

Exista propunerea din partea grupului PDL, ca presedinte pentru urmatoarele trei sedinte sa fie dl. consilier DOBREA VICTOR.

Am rugamintea, atata timp cat comisia de numaratoare a voturilor isi face datoria, sa ramaneti in sala, ca sa putem trece hotararea. Pana atunci trecem la punctul 33.

 • 33. Interpelari, interventii, cereri;

DL. CIUMACENCO N.

As dori ca , in procesul-verbal al sedintei de astazi, sa se faca mentiunea ca, atunci cand sa luat in calcul vanzarea terenului pentru familiile Cucu , cele doua, s-a considerat ca pretul de 101euro, era unul care nu prezenta siguranta pentru noi, cand votam. In schimb, la punctul 19, cand s-a votat pretl pentru vanzare la Termaexim, 99 euro, care era cu 2 euro mai putin decat la familiile Cucu, nu a ridicat nici o problema privind siguranta noastra ca si consilieri locali. Deci, as dori sa se mentioneze acest lucru in procesul-verbal. DL. GHEORGHE T.

As vrea sa fac si eu o precizare pentru dl. Viceprimar. Diferenta intre cele doua terenuri este ca, cel de la Termaexim este sub cladire, deci omul isi cumpara terenul de sub cladirea lui, pe cand celalalt, este teren liber de constructii.

DL. OANCEA M.

Dati-mi voie sa va prezint rezultatul votului secret, pentru alegerea d-lui DOBREA VICTOR ca presedinte de sedinta :

Voturi “pentru” 22

Voturi “contra”                    0

Voturi anulate                     1

Lipseste din sala dl. consilier Gavan E.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D

Domnilor consilieri, colegi, va multumesc pentru participare. Declar sedinta inchisa.

PRESEDINTE SEDINTA,

DANIEL APETRACHIOAIE

AVIZAT

SECRETRAR,

GRIGORE MATEI

INTOCMIT,

MARIANA CARAUSU

25