Proces verbal din 28.07.2011

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/07/2011

PROCES - VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28.07.2011

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei in baza Dispozitiei Primarului nr.3189/22.07.2011, intrucat sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 23.07.2011.2011

Sedinta Consiliului Local din data de 28.07.2011 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. DANIEL APETRACHIOAIE.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28 07 2011

 • 1. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in folosinta gratuita a Clubului Sportiv Scolar Galati a salii de sport situate in Galati, strada Brailei nr. 175B, cu dotarile corespunzatoare si a terenului aferent acesteia, pe o durata de doi ani;

 • 2. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public Geotopocad Expert a unor parti din bunurile imobile situate in Galati, strada George Cosbuc nr. 253 si Micro 39B, bloc J5, parter;

 • 3. Proiect de hotarare privind preluarea din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. in administrarea Consiliului Local Galati a unor parti din Patinoarul Artificial situat in Galati, B-dul George Cosbuc nr. 253;

 • 4. Proiect de hotarare privind transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in patrimoniul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale - Agentia de Servicii Sociale Alternativa a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2006/018-447.01.01.40 / Prietenii Scolii;

 • 5. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Serviciului Asistenta Medicala Comunitara si Scolara, a unor parti din imobilul situat in Galati, strada Traian nr.97, bloc A4, parter;

 • 6. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galati a bunurilor : “Statie de sortare, Statie de compostare, amplasate in Galati, pe malul stang al raului Siret-zona Barbosi, T225, P1493/1, Lot 1, Punct verde de colectare Micro 13B, Punct verde de colectare situat pe strada Etna nr.29”;

 • 7. Proiect de hotarare privind trecerea suprafetei de teren de 3558,00 mp. situata in Galati str. Brailei nr.153 din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Justitiei si revocarea H.C.L. nr.82/09.07.1998;

 • 8. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 64/22.03.2011 privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Sportive “Atletic Club Sporting Evanghelica”;

 • 9. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, pe durata existentei constructiei, a terenului proprietate a municipiului Galati, administrat de Consiliul Local, in suprafata totala de 1.479,00 mp. situat in Galati str.Basarabiei nr.45 A;

 • 10. Proiect de hotarare privind preluarea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati din administrarea Inspectoratului Scolar Judetean in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar;

 • 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.204/29 06 2010 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati - prin Directia de Sanatate Publica Galati, a imobilelor situate in Galati, str. Cetatuiei nr.

1 si str. Cuza Voda nr. 24;

 • 12. Proiect de hotarare privind preluarea spatiului excedentar aferent punctului termic SC 1 din concesiunea S.C APATERM S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din punct termic in spatiu cu alta destinatie;

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea co-finantarii proiectului Dezvoltarea porturilor fluviale dunarene (Danube Inland Harbour Development - DaHar);

 • 14. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 240,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Micro 40, Complex Comercial, SC EXXE INVESTMENT S.R.L, pe care il detine cu contract de inchiriere;

 • 15. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 127,13 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in str.Traian Vuia nr. 9A dlui. Paduraru Neculae, pe care il detine cu contract de concesiune;

 • 16. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 209,50 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in str. G-ral Dragalina nr.1, catre SC LIDL ROMANIA SCS, pe care il detine in inchiriere;

 • 17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din H.C.L. nr. 359/09.12.1999 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in Galati, Micro 19, aferent bl.N4, in vederea construirii unui spatiu comercial;

 • 18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la R.A. ZONA LIBERA SA Galati;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in suma de 61 000 mii lei;

 • 20. Proiect de hotarare modificarea si completarea HCL nr.304/2007 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului pubic de distributie a energiei termice de catre SC APATERM SA Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 21. Proiect de hotarare modificarea Hotararii Consiliului Local Galati nr. 258/09.08.2010 privind aprobarea Procedurii de eliberare a acordurilor pentru executarea lucrarilor de construire pentru retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrari de instalatii de infrastructura;

 • 22. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbarilor Galatiului;

 • 23. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, pe durata existentei constructiei, a terenului proprietate a municipiului Galati, administrat de Consiliul Local, in suprafata totala de 8427 mp. situat in Galati str. Prelungirea Traian nr.1;

 • 24.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011;

 • 25. Proiect de hotarare privind evacuarea Familiei Cazacu din spatiul de locuit situat in Galati , str.Cluj nr.2 , Bl.C2B , Ap.89;

 • 26. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Lefter Gheorghe in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijloacelor fixe: «Bransament apa » si «Retea canalizare», pentru imobilul situat in

Galati, str. Nicolae Deleanu, nr.1, conform Procesului verbal de predare - preluare nr. 36602/06.04.2011;

 • 27. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Savastru Mihaita in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijlocului fix: «Bransament apa rece», pentru imobilul situat in Galati, str. Ariesului, nr.4, conform Procesului verbal de predare-preluare nr. 36604/06.04.2011;

 • 28. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Pelin Margarint-Cristian in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijlocului fix: «Bransament de apa rece», pentru imobilul situat in Galati, str.Unirii, nr.180A, conform Procesului verbal de predare - preluare nr. 36608/06.04.2011;

 • 29. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Ghita Paul in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijlocului fix: «Bransament apa potabila», pentru imobilul situat in Galati, str. Nicolae Mantu, nr.20, conform Procesului verbal de predare - preluare nr. 36604/06.04.2011;

 • 30. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L.nr.54/25.02.2010, in sensul atribuirii directe prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a Pietii Agroalimentare Mazepa I, situata in str.Independentei nr.2, cu suprafata totala de 1088,98 mp si suprafata construita de 250 mp, pentru o perioada de 5 ani;

 • 31. Proiect de hotarare privind intocmirea contractului de comodat in beneficiul dr. Mesesan Mihaela pentru cabinetul medical situat in Galati, str. Rosiori nr. 33;

 • 32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.2 al HCL nr.166/10 04 2011 referitoare la trecerea Punctului termic - Muzeul de Arta din concesiunea S.C APATERM S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din punct termic in spatiu cu alta destinatie;

 • 33. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Politiei Locale Galati a unor bunuri de natura obiectelor de inventar cat si de natura mijloacelor fixe;

 • 34. Proiect de hotarare privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local al Municipiului Galati si Fundația “Eugene lonesco”;

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism;

 • 36. Proiect de hotarare privind execuția bugetelor pe trimestrul II al anului 2011;

 • 37. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.19/1 02 2007 privind încadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galați, pe zone, cu modificările și completările ulterioare;

 • 38. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

 • 39. Proiect de hotarare privind asocierea pe o perioadă de 10 ani dintre S.C.LIDL ROMÂNIA S.C.S. și Municipiul Galați, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de infrastructură edilitară - Amenajare intersecție străzi Milcov și Nicolae Mantu cu sens giratoriu și amplasare panou publicitar tip totem cu sigla LIDL;

 • 40. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.207/29 06 2010 referitoare la aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate privată a municiului Galați;

 • 41. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local Galati nr. 181/29.06.2010 referitoare la aprobarea proiectului „Parcare Drum Centura in municipiul Galati” si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii;

 • 42. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galati a bunurilor : “Autovehicule, igloo-uri si containere subterane”;

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari care intrunesc conditiile legale de repartizare;

 • 44. Proiect de hotarare privind reducerea numarului asistentilor personali a persoanelor cu handicap grav;

 • 45. Interpelari, interventii, cereri;

 • 46. Diverse

DL.PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Pentru inceput, dati-mi voie sa va urez buna ziua, colegilor, presei si audientei din sala. Vreau sa va informez ca pentru inceput avem inscrieri la cuvant din partea a doua persoane si anume: Asociatia de locatari nr.761, reprezentata de trei persoane, dl. Frunza Marin, dl. Petrica Ion si d-na Sandu Mihaela si dl. Angheluta Ionita. Pentru inceput, il invit pe dl. Frunza Marin, sa ne spuna in limita a 3 minute, problema dansilor, a Asociatiei de locatari nr.761.

DL. FRUNZA MARIN

Va multumesc, ma numesc Frunza Marin si sunt presedintele Asociatiei de locatari nr.761 din Galati. Problema noastra este urmatoarea. S-a oprit in mod abuziv apa rece potabila la 3 scari de bloc, desi exista Hotarare judecatoreasca irecvocabila prin care instanta a hotarat ca nu datoram, conducerea societatii refuza sa tina cont de Hotararea judecatoreasca, refuzand sa recunoasca conducerea legala a asociatiei si a oprit apa rece la aceste persoane. Sunt 180 de persoane care stau in miezul verii fara apa. De fapt este o frauda acolo, asemanatoare cu cea de la APATERM. Dumnealor au relatii cu o asociatie capusa , care nu exista cu identitate fiscala, deci este o capusa care a deturnat niste bani si ai nostri, ai asociatiei de locatari si ai APA-CANAL. Este vorba de 250.000 roni la APA-CANAL si 750.000 roni la APATERM. Noi solicitam sa adoptati in regim de urgenta, chiar in aceasta sedinta, in dezbatere, masura de a se relua serviciul de apa rece imediat, pentru cele 180 de persoane care stau fara apa rece si sa adoptati masuri de a se verifica modul cum s-a savarsit frauda si sa se traga la raspundere persoanele care sunt vinovate. Exista un memoriu pe care noi l-am depus, din data de 19 iulie, adresat C.L. dar a fost indreptat gresit si a fost inmormantat la Serviciul asociatii de locatari. La memoriu exista o documentatie de 100 de file cu hotarari judecatoresti si acte in dovedire. Va multumim DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc si eu d-le Frunza. Materialul dvs. a ramas la dl. Secretar, s-a inregistrat . Dau cuvantul d-lui Angheluta Ionita.

DL. ANGHELUTA IONITA

Buna ziua, sanatate va zicem. Vin cu o problema cu care vin de prin aprilie la dvs., este a patra oara. E problema de statie de autobuz pentru Spitalul CFR si tot cartierul Valea orasului care sa preia toate categoriile de oameni si bolnavi si handicapati. Daca ar fi autobuzul acesta 15, ii preia din centru , la Spitalul CFR si ii duce pana in centru la Piata mare si acolo are legaturi cu mai multe autobuze. Si spitalul se plange ca nu are pacienti, pentru ca nu are legatura cu orasul. Asteptam cu toata nerabdarea ca poate se gandeste cineva sa aprobam. Acum, ultima solutie este ca dl. Primar sa faca rost de bani sa cumpere niste microbuze.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc d-le Angheluta.

Vreau sa va informez ca sunt prezenti 25 de consilieri din 27. Lipsesc motivat 2 consilieri, dl. Trif V. si dl. Gavan E.

Proiectele de hotarare privind sedinta de astazi le aveti pe monitoare. Daca sunt obiectiuni privind ordinea de zi? Daca nu, vreau sa va fac propunerea ca punctele 22 si 35, care presupun vot de persoane, sa le lasam la finalul sedintei. Daca sunteti de acord? Supun la vot ordinea de zi prezentata la mape, cu propunerea pe care v-am facut-o. S-a votat in unanimitate.

Inainte de a intra in ordinea de zi, supun la vot procesul-verbal al sedintei de data trecuta. Cine este pentru?                  25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                     0 voturi

 • 1. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in folosinta gratuita a Clubului Sportiv Scolar Galati a salii de sport situate in Galati, strada Brailei nr. 175B, cu dotarile corespunzatoare si a terenului aferent acesteia, pe o durata de doi ani;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Intre timp a intrat in sala si dl. consilier Gavan E.

In acest moment prezenta este de 26 consilieri din 27, lipseste motivat dl. consilier Trif V.

 • 2. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public Geotopocad Expert a unor parti din bunurile imobile situate in Galati, strada George Cosbuc nr. 253 si Micro 39B, bloc J5, parter;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 3. Proiect de hotarare privind preluarea din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. in administrarea Consiliului Local Galati a unor parti din Patinoarul Artificial situat in Galati, B-dul George Cosbuc nr. 253;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 4. Proiect de hotarare privind transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in patrimoniul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale - Agentia de Servicii Sociale Alternativa a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2006/018-447.01.01.40 / Prietenii Scolii;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 5. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Serviciului Asistenta Medicala Comunitara si Scolara, a unor parti din imobilul situat in Galati, strada Traian nr.97, bloc A4, parter;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 6. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galati a bunurilor : “Statie de sortare, Statie de compostare, amplasate in Galati, pe malul stang al raului Siret-zona Barbosi, T225, P1493/1, Lot 1, Punct verde de colectare Micro 13B, Punct verde de colectare situat pe strada Etna nr.29”;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 7. Proiect de hotarare privind trecerea suprafetei de teren de 3558,00 mp. situata in Galati str. Brailei nr.153 din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Justitiei si revocarea H.C.L. nr.82/09.07.1998;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 8. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 64/22.03.2011 privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Sportive “Atletic Club Sporting Evanghelica”;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?


23 voturi

0 voturi

3 voturi {dl. Rainea N., dl. Bugeag Ghe.,

dl. Dobrea V.}

 • 9. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, pe durata existentei constructiei, a terenului proprietate a municipiului Galati, administrat de Consiliul Local, in suprafata totala de 1.479,00 mp. situat in Galati str.Basarabiei nr.45 A;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 10. Proiect de hotarare privind preluarea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati din administrarea Inspectoratului Scolar Judetean in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.204/29 06 2010 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati - prin Directia de Sanatate Publica Galati, a imobilelor situate in Galati, str. Cetatuiei nr. 1 si str. Cuza Voda nr. 24;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

12. Proiect de hotarare privind preluarea spatiului excedentar aferent punctului termic SC 1 din concesiunea S.C APATERM S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din punct termic in spatiu cu alta destinatie;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

26 voturi

0 voturi

0 voturi

13. Proiect de hotarare privind aprobarea co-finantarii proiectului Dezvoltarea porturilor fluviale dunărene (Danube Inland Harbour Development - DaHar);

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

26 voturi

0 voturi

0 voturi

14. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 240,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Micro 40, Complex Comercial, SC EXXE INVESTMENT S.R.L, pe care il detine cu contract de inchiriere;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

26 voturi

0 voturi

0 voturi

15. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 127,13 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in str.Traian Vuia nr. 9A dlui. Paduraru Neculae, pe care il detine cu contract de concesiune;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

26 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 16. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 209,50 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in str. G-ral Dragalina nr.1, catre SC LIDL ROMANIA SCS, pe care il detine in inchiriere;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din H.C.L. nr. 359/09.12.1999 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in Galati, Micro 19, aferent bl.N4, in vederea construirii unui spatiu comercial;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la R.A. ZONA LIBERA SA Galati;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in suma de 61 000 mii lei;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

DL. GAVAN E.

Referitor la valoarea imprumutului, tinand cont de ce anume trebuie sa acopere, gandirea pe care am facut-o, ca si sursa de finantare pentru asfaltarea strazilor afectate de programul ISPA, tinand cont si de calitatea lucrarilor, proasta, spun eu, din municipiul Galati, in ceea ce priveste strazile, tinand cont de toate aceste considerente, propun sa pregatim o hotarare de Consiliu Local, prin care strazile asfaltate prin aceasta sursa de finantare, sa nu mai fie deschise, ca si santiere de traversare de utilitati si asa mai departe, pe o perioada de 5 ani, doar in cazuri exceptionale, de avarii. Cred ca aici, compartimentul tehnic de specialitate, poate sa faca o hotarare viabila, in acest sens. De asemenea, am inteles dimineata ca, garantia este de 3 ani, 36 de luni. Eu as intreba care este limita maxima legala pentru garantie, sa o ducem la o limita superioara, daca se poate. De asemenea, intr-adevar, strazile care vor fi asfaltate, sa fie pe toata latimea, cu trotuarele aferente si asa mai departe. Repet, tocmai in ideea ca banii acestia, acest imprumut, sa fie folositi cu incredere, sa nu ne trezim ca peste un an sau doi, se surpa unde a fost lucrarea pe ISPA.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc, d-le consilier, daca mai sunt si alte discutii? Daca nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este impotriva?

Cine se abtine?


21 voturi

2 voturi    {dl. Alexe P., dl. Dobrea V.}

3 voturi {dl.Gasparotti F.,dl. Avram R.,

dl. Bugeag Ghe.}

 • 20. Proiect de hotarare modificarea si completarea HCL nr.304/2007 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului pubic de distributie a energiei termice de catre SC APATERM SA Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;

Daca sunt discutii?

DL. GAVAN E.

Domnule presedinte, o intrebare si o remarca. Stim problemele cu care se confrunta S.C. APATERM, dar totusi , a da aceste avize cu termen, pe care noi acum il consideram urgent, nu reprezinta normalitate? Nu este normal ca termenul acesta pe care il consideram acum, de urgenta, la APATERM se pot rezolva dosarele, avizele in 3-5 zile. De ce sa nu fie normalitate? De ce sa mai suprataxam normalitatea?

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Am retinut punctul dumneavoastra de vedere, d-le consilier.

Dl. GAVAN E.

Daca este cineva de la APATERM, as ruga, poate ne spune daca nu cumva, nu-i normal. DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Este de la APATERM, d-na director Stratulat, aici, in sala. Am rugamintea sa faceti cateva precizari.

D-NA DIRECTOR STRATULAT -S.C.APATERM S.A-

Buna ziua, in primul rand. Conform Regulamentului de furnizare a energiei termice aprobat de dumneavoastra, termenul de emitere, in cazul unui aviz, este de 15 zile. Avand in vedere ca sunt totusi solicitari din partea unor persoane, sa emitem aceste avize mai repede si pentru ca se presupune din partea noastra ca omul sa se deplaseze in mod special in zona respectiva, sa ia o masina, deci o cheltuiala suplimentara, am propus ca acele tarife care au fost aprobate anterior, sa fie majorate cu 100%.

DL. GAVAN E.

Daca prin Regulament, aducem termenele mai jos, este totul OK?

D-NA STRATULAT

Conform Regulamentului cadru, termenele vin din Regulamentul cadru de furnizare a energiei termice, aprobat de autoritatea competenta, Ordinul 91/2007. Sa stiti ca si la celelalte utilitati sunt tarife de urgenta, tot asa sunt si la ei, termene destul de largi, ca de 30 de zile. Avem intr-adevar pe sistemul de management al calitatii un indicator privind emiterea , o anumita celeritate a avizelor, e indicator de performanta pentru serviciile implicate, dar totusi nu se pot emite in conditiile in care ai de exemplu intr-o zi, 50 de cereri, sa le emiti avizele imediat, in ordinea inregistrarii.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc, poftiti, d-le consiler Mihai Alin

DL. MIHAI A.

Domnule presedinte, aici se presupune cresterea cu 100% a tarifelor in regim de urgenta. Noi propunem cu 50% ca si amendament. V-as ruga sa va insusiti acest amendament. DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Da, initiatorul isi insuseste acest amendament. In primul rand, dati-mi voie sa va supun la vot proiectul in forma inițiala. - nu s-a votat -.

Supun la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de dl. Mihai A., cu reducerea cu 50% din valoarea taxelor. - nu s-a votat -

DL. MIHAI A.

Domnule presedinte, dati-mi voie. In momentul in care initiatorul si-a insusit un amendament, se voteaza forma proiectului cu amendament.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

In prima faza s-a propus formula fara amendament.

DL. MIHAI A.

Numai ca dl. Primar si-a insusit formula cu amendament. E simplu, e un singur vot, in forma cu amendament.

DL. ROMAN P.

Domnule presedinte, asa se intampla tot timpul, cand nu se explica corect ceea ce trebuie sa facem aici. Noi asteptam de la APATERM un plan de relansare a acestei institutii, de salavare a ei. Stim ce eforturi face d-na director sa aduca aceasta unitate pe linia de plutire. Noi am fi asteptat ca aceasta chestiune, cu tariful la 100%, 50%, la 70% , sa vina sa faca parte dintr-un plan de salvare a acestei unitati. Noi venim acum si vrem sa marim cu 100%, ca daca nu-i cu 100% s-ar putea sa nu avem celeritate. Cu 50% spune colegul nostru Mihai Alin. Cand ai celeritate, cand n-ai celeritate? Acuma, celeritatea asta o aplicam pe baza de tarif? Nu cumva acest tarif, pentru a rezolva acest aviz, ca-i 100%, ca-i 50%, nu trebuia sa faca parte dintr-un plan de relansare a acestei societati si aducerea ei pe linia de plutire? Ma gandeam ca face parte dintr-un plan de relansare a societatii, nu ca astazi vin si vad si eu cum e salvarea, prin marirea tarifului cu 100%. In sedinta urmatoare vine cu alt tarif, in alta parte. Nu cred ca este in regula. Vine cu 10-15 tarife, cu 20 de idei bune de relansare a societatii si atunci votam. Unul spune 50%, altul spune 100% si d-na director spune ca trebuie un anume timp, pentru ca trebuie sa gandim cu celeritate avizele acestea. Cand avizam cu celeritate? Cand avem 100%, 50% adaos, cand? Si din cauza aceasta, iata aceasta bulibaseala aici, oamenii nu stiu ce sa voteze.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc domnule consilier Roman, va rog domnule Primar.

DL.PRIMAR

Domnilor, toata lumea are dreptate, dar nu e. Dumneavoastra stiti care-i situatia la APATERM acum, de cand cu solvabilitatea? Sunt sute de cereri pe zi de debransari. Ce sa faca? Maine vine omul si zice “ti-am trimis cererea, de ce n-ai aprobat-o?” Eu nu-s adeptul debransarilor. Acum o spun pentru prima data. Este o mare greseala pe care o facem noi si Guvernul Romaniei care face aceste treburi. Bagam societatile astea in pierderi, le inebunim si dupa aceea ne intrebam ce se intampla. Se lucreaza la un plan de revitalizare a societatii, dar nu se face peste noapte, iar aici, cand a fost la comisie, de acolo trebuia sa atacati problema. Va citesc cati ati spus “da”. Toate comisiile au spus “da” si acuma e mare problema. Deci, ce s-a votat? Trebuie sa mergem, nu putem sa ne intoarcem. Daca sa votat intr-un fel, cu 50%, nu-i un capat de tara, important este ca s-a votat un anumit cuantum, pentru cei care solicita in regim de urgenta. Este problema serioasa cu debransarile. N-a trecut cu 50%, atunci o amanam pentru urmatoarea sedinta.

DL. CRISTEA R.

Acum ceva timp am avut o discutie asemanatoare cu privire la taxele de urgenta pentru documentele de urbanism, certificatul de urbanism si autorizatia de constructie. Probabil de cinci mii de ori mai mult, oamenii apeleaza la serviciile noastre la certificate de urbanism si autorizatii de constructii, decat la APATERM. Nu a fost nimeni asa de interesat pentru micsorarea acelei taxe de urgenta. E probabil soarta proiectelor de hotarare simple scrise cu litere mari, ca acolo sa fie cele mai mari dezbateri asupra lor. Ce relevanta are? Exista o taxa, am stabilit ca trebuie sa existe o supra taxa pentru a aviza de urgenta. Am avut garantia ca in 7 zile si nu in 60, primeste un raspuns si cu asta, basta. Restul, cuantumul, era mai degraba o discutie de comisie, inainte de a intra aici. E un subiect facil, care nu are nici un fel de importanta asupra vietii urbei.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc, poftiti d-le consilier Constantin Aurelian.

DL. CONSTANTIN A.

As vrea sa-i aduc aminte domnului consilier ca, atunci cand a fost vorba de avizele pentru Primarie, s-au propus la un anumit nivel de catre Serviciul de urbanism, de catre Institutia Arhitect sef, dar noi, in Consiliul Local, am venit si le-am redus cu 50%, adica nu s-au aprobat asa cum se propusesera initial. As vrea sa-i readuc aminte d-nei director ca am invitat-o chiar dupa ce a fost numita, la Comisia de buget-finante, tocmai asa cum a spus colegul nostru Roman Picu, sa ne prezinte dumneaei acest plan de reorganizare. Nu ne-a bagat in seama, nu a venit, nu stiu daca va veni vreodata. Noi nu spunem ca suntem impotriva. Ceea ce dorim noi, ca si consilieri, sa stim cum arata acest plan de reorganizare. Poate acest aviz, aceste taxe, fac parte din planul de reorganizare si vin la pachet cu mai multe lucruri. Acesta era singurul lucru pe care vroiam noi sa-l stim.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc si eu domnule consilier. Daca mai sunt si alte discutii? Daca nu, va anunt ca initiatorul retrage proiectul de pe ordinea de zi. Poftiti d-na director Stratulat.

D-NA STRATULAT

Asa cum stiti, legea prevede in mod expres, ceea ce trebuie sa cuprinda planul de reorganizare judiciara. Mai mult, ea prevede niste termene. Actual, suntem la faza la care se verifica tabelul de creante, deci au fost solicitari de creante. Noi, acum verificam, pana pe 3 august ne-a data instanta termen de verificare a creantelor. Pe 18 august vom afisa tabelul definitiv de creante, deci atunci vom sti cat avem de platit catre furnizorii nostri. In momentul in care ai tabelul de creante definitiv, de-abia atunci, parte primordiala a planului de reorganizare, asa cum spune legea insolventei, este modul de plata a acelei creante care-i certa si ai afisat-o. In planul de reorganizare, e prevazut si lucram la el, mai putin partea aceasta, a datoriilor, pentru ca legea spune ca trebuie sa-ti platesti facturile curente, sa-ti platesti creantele care au ramas certe si pe care instanta iti da obligatia sa le platesti, plus toate celelalte masuri tehnice, organizatorice, care sa te ajute, ca la finalul planului de reorganizare sa fii pe profit. Acestea sunt cele doua cerinte a legii. Am lucrat si lucram in continuare cu firma de insolventa pe plan, deja pentru alte cateva masuri. In momentul in care vom finaliza efectiv procedurile pe lege, atunci vom termina planul si-l vom prezenta Consiliului Local.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumim d-na director. Va informez ca, dl. Primar, initiatorul, il retrage de pe ordinea de zi si-l vom introduce in sedinta urmatoare. Mergem mai departe.

 • 21. Proiect de hotarare modificarea Hotararii Consiliului Local Galati nr. 258/09.08.2010 privind aprobarea Procedurii de eliberare a acordurilor pentru executarea lucrarilor de construire pentru retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrari de instalatii de infrastructura;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  26 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

 • 23. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, pe durata existentei constructiei, a terenului proprietate a municipiului Galati, administrat de Consiliul Local, in suprafata totala de 8427 mp. situat in Galati str. Prelungirea Traian nr.1;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare?

DL. AVRAM R.

Pentru ca intr-adevar, toate bisericile au aratat ca pot amenaja spatii verzi foarte frumoase in jurul lor, insa as vrea, daca se poate, sa existe un amendament, intrucat in Mazepa nu prea exista alte parcuri si este singurul, sa fie deschis, cel putin pe timpul zilei, pentru toti cetatenii din Galati, deci sa nu ne trezim ca o sa fie inchis acel parc.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Daca mai sunt discutii, dac nu, supun la vot in forma initiala.

Cine este pentru?                  22 voturi

Cine este impotriva? 0 voturi

Cine se abtine?                      2 voturi {dl. Alexe P.,dl. Avram R.}

Din sala lipsesc 2 consilieri, dl. Gheorghe Teodor Iulian, dl. Gavan Eugen.

 • 24.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2011;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala liseste un consilier, dl. Gavan Eugen.

 • 25. Proiect de hotarare privind evacuarea Familiei Cazacu din spatiul de locuit situat in Galati , str.Cluj nr.2 , Bl.C2B , Ap.89;

Daca sunt discutii?

DL. AVRAM R.

As vrea sa stiu daca spatiul de acolo a fost dat cu aprobarea Consiliului Local si atunci mi se pare normal sa aprobam noi evacuarea. Daca nu, nu vad de ce trebuie sa aprobam noi evacuarea.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Domnule consilier, orice spatiu al Primariei Municipiului Galati se da cu aprobarea Consiliului Local.

DL. AVRAM R.

Putem afla numarul hotararii prin care a fost dat?

DL. PRIMAR

A fost dat pe timpul domnului Durbaca.

DL. AVRAM R.

Eu n-am zis ca a fost dat pe timpul domnului Durbaca, vreau sa stiu numarul hotararii. DL. CIUMACENCO N.

La comisie ati studiat materialele? Pentru ca daca studiam fiecare materialele, nu mai erau atatea intrebari. E incorect sa veniti in plen sa intrebati. Daca aveati nelamuriri, in 4 saptamani de la ultima sedinta de Consiliul Local, puteati sa aflati toate amanuntele. Veniti in sedinta de Consiliul Local si intrebati daca s-a dat sau nu Hotarare de Consiliu Local. DL. AVRAM R.

Pentru ca nu s-a dat Hotarare de Consiliu Local.

DL. CIUMACENCO N.

Eu in locul dumneavoastra intrebam, de ce evacuam familia aceasta, care-i motivul, daca merita sau nu, daca au datorii sau nu? Eu ma asteptam sa spuneti sa nu-i dam afara din casa.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc, supun la vot.

Cine este pentru?

24 voturi

1 vot {dl. Avram R.}

0 voturi


Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Din sala lipseste un consilier, dl. Gavan Eugen.

 • 26. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Lefter Gheorghe in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijloacelor fixe: «Bransament apa » si «Retea canalizare», pentru imobilul situat in

Galati, str. Nicolae Deleanu, nr.1, conform Procesului verbal de predare - preluare nr. 36602/06.04.2011;

Daca sunt discutii? Supun la vot Cine este pentru? Cine este impotriva? Cine se abtine?

25 voturi 0 voturi 0 voturi


Din sala lipseste un consilier,dl. Gavan Eugen.

 • 27. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Savastru Mihaita in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijlocului fix: «Bransament apa rece», pentru imobilul situat in Galati, str. Ariesului, nr.4, conform Procesului verbal de predare-preluare nr. 36604/06.04.2011;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru? 25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipseste un consilier,dl. Gavan Eugen.

 • 28. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Pelin Margarint-Cristian in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijlocului fix: «Bransament de apa rece», pentru imobilul situat in Galati, str.Unirii, nr.180A, conform Procesului verbal de predare - preluare nr. 36608/06.04.2011;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipseste dl. consilier Gavan Eugen.

 • 29. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Ghita Paul in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a mijlocului fix: «Bransament apa potabila», pentru imobilul situat in Galati, str. Nicolae Mantu, nr.20, conform Procesului verbal de predare - preluare nr. 36604/06.04.2011;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipseste dl. consilier Gavan Eugen.

 • 30. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L.nr.54/25.02.2010, in sensul atribuirii directe prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a Pietii Agroalimentare Mazepa I, situata in str.Independentei nr.2, cu suprafata totala de 1088,98 mp si suprafata construita de 250 mp, pentru o perioada de 5 ani;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipseste dl. consilier Gavan Eugen.

 • 31. Proiect de hotarare privind intocmirea contractului de comodat in beneficiul dr. Mesesan Mihaela pentru cabinetul medical situat in Galati, str. Rosiori nr. 33;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru? 25 voturi

Cine este impotriva?

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

Din sala lipseste dl. consilier Gavan Eugen.

 • 32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.2 al HCL nr.166/10 04 2011 referitoare la trecerea Punctului termic - Muzeul de Arta din concesiunea S.C APATERM S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia din punct termic in spatiu cu alta destinatie;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipseste dl. consilier Gavan Eugen.

 • 33. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Politiei Locale Galati a unor bunuri de natura obiectelor de inventar cat si de natura mijloacelor fixe;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl. consilier Gavan Eugen, dl. Radu Gheorghe.

 • 34. Proiect de hotarare privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local al Municipiului Galati si Fundatia “Eugene lonesco”;

Initiatorul il retrage de pe ordinea de zi.

 • 36. Proiect de hotarare privind execuția bugetelor pe trimestrul II al anului 2011;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl. consilier Gavan Eugen, dl. Radu Gheorghe.

 • 37. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.19/1 02 2007 privind încadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galați, pe zone, cu modificările și completările ulterioare;

Daca sunt discutii?

DL. AVRAM R.

Cred ca ar trebui reglementate acestea prin PUG-ul care ar trebui sa apara cat mai urgent.

Nu stiu daca mai are ost sa mai votam astfel de hotarari de C.L. Eu zic ca ar trebui sa urgentam aparitia PUG-ului si scapam de aceste hotarari.

DL. PRIMAR

Si ce propuneti? Sa nu le votam pana nu vine PUG-ul? PUG-ul este in dezbatere si dureaza.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Supun la vot.

Cine este pentru?                  25 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipseste un consilier, dl. Gavan Eugen.

 • 38. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

Am rugamintea, daca sunteti de acord sa mergem la pachet sau daca sunt alte obiectii, sa mergem prin citire individuala.

DL. OLARU C.

Domnule presedinte, dupa cum v-aduceti aminte, in sedinta ordinara a C.L. de luna trecuta, am solicitat ca rapoartele de avizare a comisiei 2, sa fie postate pe internet, pe site-ul C.L., lucru care nu s-a intamplat, drept pentru care vreau sa-mi justific pozitia, ca ma voi abtine de la votul acestui punct din ordinea de zi. Multumesc.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc, daca sunt si alte opinii?

DL. AVRAM R.

Aici, stiu ca cei de la “Disciplina in constructii” sunt niste persoane deosebit de atente si as vrea sa stiu, este un PUD cu o intrare in legalitate la S.C. “COZAMIN”, daca a fost finalizat cu amenda sau nu, pentru ca am avut cativa amarati care au facut un balcon la parter, deci constructii mult mai mici si li s-a dat ori amenda ori demolare si aici, cred ca se judeca cu alta unitate de masura.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Domnule consilier, va informez ca faceti parte din comisia de urbanism si dumneavoastra ar trebui sa cunoasteti lucrurile acestea. Eu am intrebat daca sunteti de acord ca sa le votam in bloc, sau sa le citesc nominal.

DL. AVRAM R.

Multumesc foarte mult ca mi-ati adus aminte din ce comisie fac parte. Vreau sa stiu daca s-a finalizat cu amenda sau nu, aceasta intrare in legalitate.

DL. CIUMACENCO N.

Domnule consilier, marti, la comisie, au fost toate dosarele pe biroul comisiei 2. Suntem 7 consilieri, 6 venim in mod constant, unul dintre noi vine cand isi aduce aminte, dar asta-i alt subiect. Aveati dosarul “COZAMIN”, care-i un dosar foarte gros. Puteati sa-l luati fila cu fila, sa vedeti ca in PUD, daca in certificatul de urbanism este intrare in legalitate, prin certificatul de urbanism se cere amenda si puteati sa verificati daca este amenda sau nu, domnule consilier. Veniti in sedinta de C.L. si iar repet, nu va suparati pe mine, dar parerea mea sincera este ca, nu va faceti treaba la comisie. Repet, puteati sa verificati treaba aceasta foarte usor si nu sa ne jigniti pe 6 colegi de-ai dumneavoastra de comisie, care vedem si studiem dosarele acelea, dumneavoastra fiind ocupat si nu prea venind pe la comisia 2, daca s-a luat amenda sau nu. Nu-i corect. Ati avut dosarul in mana si-l plimbati de colo-colo, sa-l voteze ba aia, ba aia. Trebuia sa aveti sange in instalatie si sa va asumati, da sau ba.

DL. AVRAM R.

As vrea sa dau si eu un raspuns.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Avand in vedere ca nu vi s-a pronuntat numele, haideti sa nu transformam sedinta intr-un dialog, am aceasta rugaminte. Puteti sa va certati la comisie.

DL. AVRAM R.

Nu cred ca este legal.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Domnule consilier, uzitez de calitatea de presedinte si va intrerup microfonul.

Va rog sa se consemneze plecarea d-lui Avram Razvan din sala.

Supun la vot acest proiect de hotarare.

Cine este pentru?                  22 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine? 2 voturi {dl. Olaru C, dl. Mihai A.}

Din sala lipsesc doi consilieri, dl. Gavan Eugen, dl. Avram Razvan.

 • 39. Proiect de hotarare privind asocierea pe o perioadă de 10 ani dintre S.C.LIDL ROMÂNIA S.C.S. și Municipiul Galați, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de infrastructură edilitară - Amenajare intersecție străzi Milcov și Nicolae Mantu cu sens giratoriu și amplasare panou publicitar tip totem cu sigla LIDL;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl.Gavan Eugen, dl. Avram Razvan

 • 40. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.207/29 06 2010 referitoare la aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate privată a municiului Galați;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl.Gavan Eugen, dl. Avram Razvan

 • 41. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local Galati nr. 181/29.06.2010 referitoare la aprobarea proiectului „Parcare Drum Centura in municipiul Galati” si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl.Gavan Eugen, dl. Avram Razvan

 • 42. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galati a bunurilor : “Autovehicule, igloo-uri si containere subterane”;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl.Gavan Eugen, dl. Avram Razvan

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari care intrunesc conditiile legale de repartizare;

Daca sunt discutii? Supun la vot

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl.Gavan Eugen, dl. Avram Razvan

 • 44. Proiect de hotarare privind reducerea numarului asistentilor personali a persoanelor cu handicap grav;

DL. BUGEAG GHE.

S-au stabilit niste criterii pentru acesti asistenti?

DL. PRIMAR

Cam toate orasele din Romania i-au scos in somaj pentru o perioada , pentru ca nu au bani.

Suntem in aceeasi situatie si o sa facem la fel.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Daca nu mai sunt interventii, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl.Gavan Eugen, dl. Avram Razvan

Avem punctele 22 si 35 de pe ordinea de zi si anume :

22. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbarilor Galatiului;

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism;

DL. CRISTEA R.

Domnule presedinte, o rugaminte. Vrem pentru comisia de organizare a Serbarilor Galatiului, avem o propunere, noi, grupul liberal, sa avem un om. Spuneam in principiu ca fiecare grup sa avem o propunere. Din partea PNL il propunem pe dl. Gheorghe Teodor Iulian.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Deci, avem urmatoarele propuneri :

Comisia 1,dl. Gheorghe Teodor Iulian, comisia 2, dl. Olaru Constantin, comisia 3, dl. Bogatu Hristache, comisia 4, dl. Lupu Stelian, comisa 5, d-na Tercu Tincuta.

Rugamintea mea este ca, comisia de numarare a voturilor sa-si faca datoria. Pana la numararea voturilor, propun sa trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, interpelari, interventii.

DL. RAINEA N.

Am doua probleme. Pentru ca sedinta noastra sa se desfasoare in conditii mai bune ca acestea, propun ca dumneavoastra care conduceti sedinta, dl. Secretar si dl. Primar sa va asezati in capul mesei, ca sa aveti viziunea completa, de ansamblu, a intregii sali. A doua problema. Il rog pe dl. viceprimar Cristea, sunt la dispozitia dumneavoastra, cand doriti, sa mergem in Tiglina I, in statie, sa vedeti ce se intampla cu microbuzele si autobuzele la toate orele. Vin cate 6-7 microbuze odata si trebuie sa te duci cate 100 metri inapoi, ca sa prinzi un autobuz. S-au inmultit, in loc sa se rareasca. Sunt de acord, fiecare vrea sa manance cate o bucata de paine, dar sa ne lase si pe noi, sa nu alergam aiurea dupa autobuze.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc domnule Rainea. Daca mai doreste si altcineva sa intervina?

DL. ALEXE P.

As vrea sa-l intreb pe dl. Primar, daca poate sa ne spuna ceva despre stadiul executiei Primariei Municipiului Galati. A doua intrebare, tot pe dl. Primar, daca-si aduce aminte ca directorii teatrelor trebuiesc evaluati anual si ca, desi exista o suspendare in instanta, pentru evaluarea de anul trecut, trebuie executata evaluarea pentru anul acesta.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Multumesc, domnule consilier. Daca mai sunt si alte luari de cuvant, daca nu, il invit pe dl. Primar.

DL. PRIMAR

Vroiam sa iau si eu cuvantul. Randul trecut am fost neplacut surprins, am venit, am facut prezenta aici, dupa care, cate unul, am plecat afara si am ajuns in situatia in care nu mai aveam cvorumul pentru a merge mai departe. Eu va rog pe toti si o sa stabilim, se face prezenta ca lumea, sa nu mai avem probleme de genul acesta. Am venit la sedinta, sa stam pana la sfarsit. Nu se poate. Ati plecat in bloc, randul trecut. Problemele pe care le-ati ridicat, pe langa ca va dam in scris, cu Primaria, ce vreti sa facem aici?

DL ALEXE P.

Ne raspundeti care este stadiul? Ati promis in momentul in care s-a ridicat problema Primariei, ca vom intreba electoratul, ca vom face comisii, ca vom analiza, ca vom decide. V-am intrebat, care este situatia? Va rog frumos. Mai este nevoie de un mandat, pentru a face o Primarie, sau doua?

DL. PRIMAR

V-am rugat sa ne dati cladirea CFR-ului, care-i proprietatea Primariei, care-i problema? Deci, va luati tot de mine. Cladirea nu mi-o dati. Trebuie sa gasim solutii. Eu sunt de acord ca e o problema foarte importanta.

DL. ALEXE P.

Raspundeti concret, care este stadiul? Ati fost la Bucuresti. V-a refuzat Primul Ministru, va refuzat Presedintele? Cine v-a refuzat? Ati facut demersuri? Va rog frumos, informati, poate presa este interesata.

DL. PRIMAR

Cladirea CFR-ului a fost proprietatea Primariei Municipiului Galati si acum, ce vreti?

DL. ALEXE P.

Sa faceti alta Primarie, domnule Primar. Am mai intrebat ceva domnule Primar, referitor la teatre.

DL. PRIMAR

La urmatoarea sedinta pe comisii o sa va dam raspunsul.

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Va multumesc. Il rog pe dl. Oancea Maricel sa ne prezinte rezultatul votului secret, de pe buletine.

DL. OANCEA M

Prezenta in sala este de 24 consilieri din totalul de 27. Lipsesc din sala, dl. Gavan Eugen, dl. Avram Razvan si dl. Trif Viorel, care lipseste motivat de la inceputul sedintei.

In urma votului secret, 2 persoane nu si-au exprimat optiunile, deci avem 22 de buletine de vot.

22. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbarilor Galatiului;

Rezultatul votului secret, toate propunerile facute de dumneavoastra, au intrunit 22 voturi “pentru”.

35. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism;

“pentru”            21 voturi

“impotriva”          1 vot

DL. PRESEDINTE APETRACHIOAIE D.

Supun in plen votului dumneavoastra :

22. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbarilor Galatiului;

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl.Gavan Eugen, dl. Avram Razvan.

35. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism;

Cine este pentru?                  24 voturi

Cine este impotriva?                0 voturi

Cine se abtine?                      0 voturi

Din sala lipsesc doi consilieri, dl.Gavan Eugen, dl. Avram Razvan.

Va multumesc pentru participare. Declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local.

PRESEDINTE SEDINTA,

DANIEL APETRACHIOAIE

AVIZAT,

SECRETAR,

GRIGORE MATEI

INTOCMIT,

MARIANA CARAUSU