Proces verbal din 28.06.2011

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/06/2011

PROCES - VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28 IUNIE 2011

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei in baza Dispozitiei Primarului nr.2772/23.06.2011, intrucat sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 24.06.2011

Sedinta Consiliului Local din data de 28.06..2011 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. BOGATU HRISTACHE.

DL. PRIMAR

Domnilor, intrucat presedintele de sedinta este plecat in strainatate, va dam buletine de vot, il propunem pe dl. consilier BOGATU HRISTACHE, de aici, de langa mine si va rog, poate votam.

DL. ALEXE P.

Avem voie sa avem comentarii la acest vot? Procedural, trebuia sa urmeze PDL, la conducerea sedintelor C.L. Noi il propunem ca presedinte pe dl. Dobrea V.

DL. VICEPRIMAR CIUMACENCO N.

La sedinta trecuta s-a votat presedintele de sedinta pe urmatoarele 3 luni, iar astazi il votam pe dl.Bogatu numai pentru sedinta de astazi. Dupa cele 3 luni vine randul PDL-ului, Mandatul de presedinte este pe 3 luni. Ati uitat?

DL. ALEXE P.

Deci, noi, ce facem acum? Votam doar pentru o sedinta?

DL. VICEPRIMAR CIUMACENCO N.

Da.

DL. ROMAN P.

Domnule Primar, haideti, va rog sa nu mai lungim aceasta situatie jenanta. Pentru mine este o mare mandrie ca sunt consilier local si astept cu nerabdare sedinta aceasta. Pentru ca s-a intamplat, ce s-a intamplat, faptul ca stam aici si asteptam sa vina unul sau altul, sa in-cepem sedinta, ca sa avem cvorum, e cu atat mai jenant. Sunt colegi de-ai nostri care au ales sa faca altceva. Rog pe cei din staful tehnic sa mentioneze cine lipseste si vreau sa se revada treaba aceasta si in indemnizatia de consilier local, va rog frumos. Nu este normal, nu stiu daca-i boicot, dar este dezinteres total. Nu vrem sa facem parte din cei 27 de oameni din Galatiul asta, care am ales sa fim consilieri, sa stam acasa, sa-i lasam pe altii. Este jenant.

DL. PRIMAR

D-na Stamate, daca este vreun material care ne deranjeaza, daca nu se aproba astazi. La se-dinta trecuta, tot asa au plecat, oameni de la PC, d-na Tercu, dl. Gavan si cu nu mai stiu cine, cat pe aici sa ramanem fara cvorum. Ori suntem seriosi, ori nu?

DL. SECRETAR MATEI G.

Pentru proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta de astazi, rezultat vot secret exprimat, din 14 consilieri prezenti, alegerea d-lui Bogatu H., “pentru” -12 voturi-, “contra” -2 voturi-

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28 IUNIE 2011

 • 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 2. Proiect de hotarare privind modificarea pretului mediu de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinata populatiei si a subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat;

 • 3. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in folosinta gratuita a Clubului Sportiv Scolar Galati a salii de sport situate in Galati, strada Brailei nr. 175B, cu dotarile corespunzatoare si a terenului aferent acesteia, pe o durata de doi ani;

 • 4. Proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic din spatiu cu alta destinatie in lo-cuinta a spatiului situat la parterul imobilului din Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 10;

 • 5. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de folosinta gratuita a imobilului situat in Galati, str. Basarabiei nr.24 pe o durata de 5 ani, Inspectoratului de Politie al judetului Galati;

 • 6. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public Geotopocad Expert a unor parti din bunurile imobile situate in Galati, strada George Cosbuc nr. 253 si Micro 39B, bloc J5, parter;

 • 7. Proiect de hotarare privind preluarea din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. in administrarea Consiliului Local Galati a unor parti din Patinoarul Artificial situat in Galati, B-dul George Cosbuc nr. 253;

 • 8. Proiect de hotarare privind transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in patrimoniul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale - Agentia de Servicii Sociale Alternativa a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2006/018-447.01.01.40 / Prietenii Scolii;

 • 9. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in folo-sinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Serviciului Asistenta Medicala Comunitara si Scolara, a unor parti din imobilul situat in Galati, strada Traian nr.97, bloc A4, parter;

 • 10. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galati a bunurilor : “Statie de sortare, Statie de compostare, amplasate in Galati, pe malul stang al raului Siret-zona Barbosi, T225, P1493/1, Lot 1, Punct verde de colectare Micro 13B, Punct verde de colectare situat pe strada Etna nr.29”;

 • 11. Proiect de hotarare privind trecerea suprafetei de teren de 3558,00 mp. situata in Galati str. Brailei nr.153 din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Justitiei si revocarea H.C.L. nr.82/09.07.1998;

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.59/25.02.2010, privind atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Adminis-tratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani;

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind finantar-ea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Gala-tiaprobat prin H.C.L. nr. 42/10.03.2011;

 • 14. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 64/22.03.2011 privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Sportive “Atletic Club Sporting Evanghelica”;

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV PHOENIX GALATI Galati si Municipiul Galati;

 • 16. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, pe durata existentei constructiei, a terenului proprietate a municipiului Galati, administrat de Consiliul Local, in suprafata totala de 1.479,00 mp. situat in Galati str.Basara-biei nr.45 A;

 • 17. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI si Municipiul Galati;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati;

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de varuit si pentru analize de laborator efectuate de SP Ecosal Galati pentru protectia mediului;

 • 21. Proiect de hotarare privind preluarea terenurilor si cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Galati din administrarea Inspectoratului Scolar Judetean in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea unitatilor de inva-tamant preuniversitar;

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „SUSTINEREA EFICIENTIZARII CALI-TATII SERVICIILOR OFERITE DE SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF.IOAN” GALATI PRIN IMPLEMENTAREA UNEI APLICATII INFORMATICE TIP E-SANA-TATE”;

 • 23. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.204/29 06 2010 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Spitalului

Clinic Județean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Galati - prin Direcția de Sanatate Publica Ga-lati, a imobilelor situate in Galati, str. Cetatuiei nr. 1 si str. Cuza Voda nr. 24;

 • 24. Proiect de hotarare privind preluarea spatiului excedentar aferent punctului termic SC 1 din concesiunea S.CAPATERM S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si schimbarea destinatiei acestuia dinpunct termic inspatiu cu alta destinatie;

 • 25. Interpelari, interventii, cereri;

 • 26. Diverse

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Deci, putem incepe. Din totalul de 27 de consilieri, lipsesc 13, respectiv: dl. Apetrachioaie D.,dl. Avram R.,dl.Bucatanschi M.,dl. Bugeag G.,dl. Gavan E.,dl. Gheorghe T.,dl. Lupu S.,dl. Manoliu M.,dl. Mihai A.,dl. Gasparotti F.,dl. Rainea N.,dl. Stan M.,d-na Tercu T.

Suntem prezenti 14 consilieri si sper sa nu mai dispara unul, pentru ca nu ne putem face treaba. Inainte de a intra in ordinea de zi, supun votului dvs. procesele-verbale de la ultimele 3 sedinte, respectiv, sedinta ordinara din 26.05.2011, sedinta “de indata” din 17.06.2011 si din 23.06.2011.

DL. TRIF V.

Domnule presedinte, mai am o rugaminte, daca sunteti de acord. Era vorba de o citatie pe care am primit-o in legatura cu proiectul de interzicere a etnobotanicelor pe raza adminis-trativ-teritoriala a municipiului Galati. Cine ne-a chemat in judecata, vad ca ni se adresea-za direct noua, ca si initiatori. Maxim, din punctul nostru de vedere ar putea sa atace o ho-tarare a C.L., pentru ca hotararea a fost votata in plen, cu majoritatea voturilor, cred ca in unanimitate, daca mi-aduc eu bine aminte. In conditiile actuale, desi ne putem prezenta si noi, sa ne angajam un avocat, dar consideram ca noi am fost in exercitarea mandatului de consilier, asa si este si ar trebui sa avem o reprezentare din partea aparatului de specialitate din cadrul C.L.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Domnule consilier, nu vreti sa discutam la sfarsit aceasta problema ?

DL. TRIF V.

Am considerat ca poate discutam inainte de inceperea sedintei, ca sa clarificam acest aspect, poate luam si o decizie in cadrul sedintei de astazi, ca cine stie cand trebuie sa ne prezentam, ca nu m-am uitat sa vad.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Eu zic sa lasam acest lucru la urma, la “diverse”.

DL. TRIF V.

Eventual putem sa luam si o decizie, legata de o reprezentare, pentru ca s-a mai vazut o si-tuatie la fel.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Nu-i nici o problema, am inteles. Mai supun inca o data votului dvs. cele trei procese-ver-bale.

Cine este pentru?                  14 voturi

Cine este contra?                   0

Cine se abtine?                    0

Deci, pe langa punctele prinse pe ordinea de zi pe care o aveti in mapa dvs.,a mai aparut acum, in ultimul moment, care nu a fost la comisii si care ar fi o chestiune urgenta, inceta-rea contractului de concesiune a cabinetului medical al d-nei dr. Bojoc Adriana si incheie-rea contractului decomodat al aceluiasi cabinet medical, d-nei dr. Mesesan Mihaela. Deci, este un punct nou, introdus pe agenda de lucru a sedintei noastre de astazi.

Daca sunteti de acord? Cine este pentru ordinea de zi pe care o avem de discutat si pe care o aveti si la mapa si cu aceasta completare ? De asemenea, mai avem punctele 22. 23 si 24, care nu au fost prezentate la comisii si le aveti prinse acum in ordinea de zi.

DL. ALEXE P.

Nu suntem de acord. Faceti treaba la timp.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Deci, supun la vot ordinea de zi, fara punctele 22,23,24.

DL. SECRETAR MATEI G.

Oricum, numai puntul 22 ar putea sa treaca, pentru ca celelalte nu au cvorum.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

O invit pe d-na director Stamate, ca sa explice care este situatia cu acest proiect de hota-rare, pentru ca am inteles ca este o chestiune care nu sufera amanare.

D-NA DIRECTOR STAMATE D.

Este vorba despre aprobarea cofinantarii, la un proiect european, la Spitalul de copii. E vorba de un soft care sa aiba legatura cu toate spitalele si cu toate centrele medicale. Contributia este din surse proprii. Este vorba despre 300 milioane lei vechi. A venit intr-adevar spitalul cu materialul, astazi.

DL. ALEXE P.

De cand se stie de acest proiect?

D-NA DIRECTOR STAMATE D.

Proiectul incepe de luna viitoare, fara acest proiect, nu se poate face documentatia. D-na dr. Georgescu poate sa va explice despre aceasta treaba. La mine a venit astazi, am facut materialul. Dansa poate sa va zica de cand este proiectul si mai multe amanunte.

D-NA DR. COSTINELA GEORGESCU

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea calitatii actului medical prin punerea la dispozitia cetatenilor din Galati a serviciilor integrate de sanatate, prin implementarea de sisteme, servicii si aplicatii e-sanatate si gestionarea eficienta a principalelor fluxuri de ac-tivitati si informatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii “Sf. Ioan” Galati. Prin acest proiect va fi implementat in cadrul spitalului de copii un sistem informatic integrat pentru managementul informatiilor despre pacienti si al resurselor spitalului, bazata pe o tehnologie de tip ERP si respectiv HIS. Astfel vor fi informatizate urmatoarele activitati: gestiunea financiar-contabila, gestiunea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, gestiunea produselor farmaceutice, dosarul electronic al pacientului care va contine totalitatea datelor medicale vehiculate in sistem despre acel pacient.

Pentru promovarea acestui proiect, care ar trebui sa inceapa pe 7 iulie, este necesara o ho-tarare de aprobarea a proiectului si a cheltuielilor legata de proiect, care trebuie semnata de ordonatorul de credite, prin care se aproba atat valoarea totala a proiectului, cat si cofinan-tarea proprie. Contributia proprie in proiect din partea C.L. este de 416.700,62 lei.

DL. TRIF V.

Noi nu spunem ca nu suntem de acord cu acordarea unui sprijin pentru asemenea proiect, cum e Spitalul judetean, sa benefieze pana la urma de fonduri proprii, de posibilitatea de a cofinanta proiectul prin fonduri proprii. Ceea ce deranjeaza, este modalitatea in care sunt aduse aceste proiecte pe ordinea de zi a sedintei si sunt puse in dezbatere. Legat de faptul ca nu s-a cunoscut faptul ca se organizeaza o sedinta, recunosc ca si noi, o parte din consilieri, n-am stiut in mod cert ca astazi ne vom intalni la ora 15.00, aici, abia ieri primind o confirmare in acest sens de la aparatul de specialitate din subordinea Primarului. Din punctul nostru de vedere, o urgenta, tot asa, a fost si cu Parcul Industrial si acea investitie ince-puse aum 10 ani si ne-am trezit pe ultima suta de metri ca trebuia sa luam niste masuri cu caracter administrativ, sa reparam lucruri care nu s-au intamplat de 10 ani de zile. Ritmul acesta de lucu este specific Primariei, iar pe noi, ca si consilieri locali, care suntem chemati sa facem un act administrativ, sa analizam oportunitatea unor decizii, ne deranjeaza, pentru ca nu avem posibilitatea de a analiza temeinic aceste subiecte care sunt importante pentru intreg municipiul Galati. Noi trebuie sa fim tratati cu toata responsabilitatea si respectul fata de cei care ne cheama sa validam aceste initiative, pentru ca noi nu avem posibilitatea sa analizam proiectele. Ne pronuntam fara sa cunoastem oportunitatea, necesitatea sau exact, ce reglementeaza un anume proiect. Iar referitor la acest aspect, vreau sa mai atrag inca o data atentia asupra faptului ca la nivelul C.L. Galati se organizeaza foarte multe se-dinte “de indata”, nepermis de multe sedinte “de indata”. Iar acest lucru, dincolo de faptul ca altereaza decizia administrativa si o analiza corespunzatoare din partea C.L. impiedica si transparenta actului administrativ decis de catre consilierii locali si de catre Executiv. Presa, galatenii, nu au posibilitatea sa ia cunostinta de aceste proiecte sau de faptul ca sunt in dezbatere la C.L., pentru ca nici noi, consilierii locali, nu stim decat cu 2-3 ore inainte de desfasurarea sedintei. Din punctul meu de vedere, o alta parghie legala ar trebui sa fie folosita mult mai des si anume, organizarea sedintelor extraordinare, daca se impune, cu caracter de urgenta, analizarea unor proiecte si nu sa facem pe ascuns, prin birouri, sedinte “de indata”, a caror numar depaseste numarul sedintelor ordinare. As vrea si eu o explica-tie din partea Executivului, a celor care convoaca si se ocupa de organizarea sedintelor de C.L., pentru ca acest mod nu este functional si nu este corect.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumesc d-le Trif, are cuvantul dl. Olaru.

DL. OLARU C.

Subscriu celor spuse de colegul meu Trif si as vrea ca cei din aparatul Primariei, sa incer-cam sa eliminam aceste probleme, care nu vin pentru prima data intr-o sedinta de C.L., in sensul ca toate materialele sa fie lucrate la timp, pentru ca noi sa avem timpul util, fizic, necesar, sa putem analiza fiecare punct de pe ordinea de zi. As vrea sa spun ca din cauza aceasta avem foarte mari probleme cu momentul cand va trebui sa hotaram cine este pentru si cine este impotriva. Dar trecand peste toate aceste lucruri, as vrea, cu speranta ca se vor rezolva toate lucrurile acestea, as vrea sa il rog pe unul dintre colegii care fac parte din comisia 1, buget-finante, sa-si spuna punctul de vedere referitor la acest proiect, avand in vedere ca, cheltuielile vor fi din bugetul propriu.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumesc d-lui Olaru, poftiti d-le Constantin.

DL. CONSTANTIN A.

Noi, ca si comisie de buget-finante am vazut inainte de aceasta sedinta aceste proiecte si chiar l-am si semnat. Avizele sunt semnate de comisia de buget-finante. Legat strict de Spitalul de copii, stim ca sistemul sanitar este asa cum este, il stim cu totii. Nu cred ca este oportun in momentul acesta sa dam cu piciorul la o finantare europeana pentru faptul ca , intr-adevar, nu au venit cu o saptamana sau cu 2,3 zile inainte. Sa stiti ca si eu am avut aceasta problema. Sustin ca proiectele de hotarare , noi sa le vedem cu cel putin 48 ore inainte, dar, legat de aceste proiecte europene si la ora 2 noaptea daca ne cheama, ar trebui sa venim sa le semnam, mai ales ca este legat, inca o data spun de sistemul sanitar. Este legat de spitalul de copii, sunt copiii nostri care merg acolo, este un soft, stim despre ce este vorba, pentru ca sunt si presedintele C.A. de acolo, este un soft care va usura foarte mult decizia pe care o va lua medicul, cand copilul va veni acolo, in sensul ca, va sti, avand legaturi cu toate spitalele, va sti un istoric al copilului. Stiti ca 90% si aici sunt doctori care ne pot spune si ne pot confirma treaba aceasta, 90% dintr-un diagnostic se da in functie de istoricul copilului, din momentul acela. Acest soft stim ca a fost propus inca de anul trecut, nu s-a gasit o sursa de finantare si in sfarsit s-a gasit si dupa parerea mea, sa nu dam cu piciorul la aceasta finantare. Multumesc.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumesc d-le Constantin. Deci, inca o data va supun votului dvs.acest punct.

DL. TRIF V.

Domnule Presedinte, tocmai pentru ca am vazut aducandu-se in discutie faptul ca sa venim si la ora 1 noaptea, nu suntem impotriva, venim si la 3 noaptea, dar problema este sa decidem in cunostinta de cauza. Avand in vedere modul cum o parte din consilieri, de-a lungul timpului, au votat si proiecte fara continut, clar ca ne punem semne de intrebare, ca ar vota orice si oricand si in lipsa, dar noi vrem sa stim exact, ceea ce cuprind proiectele, respectiv, oportunitatea, necesitatea lor, ca sa facem un act administrativ de calitate. Iar legat de faptul ca s-a adus in discutie, sa nu dam cu piciorul, eu vreau sa ne spuna un cap limpede de la nivelul Primariei, ce solutii gasim noi, numai sa nu mai facem lucrurile astea, sedinte “de indata”, sa punem pe ordinea de zi cu 5 minute inainte de inceperea sedintei. Vreau sa ni se dea un raspuns, pentru ca nu ni s-a spus nimic.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Haideti, aceasta chestiune sa o discutam separat, un punct care sa fie la sfarsitul sedintei. Poftiti dl. Ciumacenco.

DL. VICEPRIMAR CIUMACENCO N.

Vreau sa fac un apel. Dl. consilier Trif are dreptate in ceea ce spune. Vreau insa sa fac un apel la nivelul grupurilor politice si a sefilor de grup. E normal ca materialele sa fie foarte bine studiate la comisii, dar mai este o conditie. Sa se intruneasca comisiile si consilierii locali sa vina la comisii. Nu sunt aici sa spun nume, dar sunt foarte multi consilieri care nu vin cu saptamanile la comisii, ori este neplacut. Dupa aceea, ne trezim ca tot aceia care nu vin, ridica probleme legate de faptul ca nu vad materialele. Nu-i cazul d-lui Trif. Cred ca ar trebui luata o decizie la nivel de grupuri, astfel incat sa se tina foarte bine cont de cine vine si cine nu vine la comisii. Sunt situatii in care la o comisie de 7, sunt 3 consilieri si nu o data, ci saptamana de saptamana. Suntem pusi in situatia sa fim fraierii Primariei, noi suntem aceiasi care venim saptamana de saptamana, iar altii vin la sfarsitul lunii, semneaza prezenta si mai iau si indemnizatia de consilier local. Eu zic ca ar trebui sa fim mult mai fermi in chestiunea aceasta si aici nu-i treaba Primariei ci a noastra, ca si consilieri locali. Paradoxul este ca aceia care nu vin, aceia sunt intotdeauna nemultumiti de ceea ce se in-tampla in C.L. Pe de alta parte, trebuie sa fim intelegatori, sunt situatii in care, cum este acest proiect de la Spitalul de copii, cred ca trebuie sa dam dovada de mai multa maturitate si sa vedem, ca pana la urma sunt niste bani pe care putem sa-i atragem, multi, putini, sunt bani care vin de la U.E. Cred ca trebuie sa fim mai indulgenti.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumim, deci supun votului ca punctul 22 sa ramana pe ordinea de zi.

Cine este pentru?                  14 voturi

Cine este contra?                   0

Cine se abtine?                    0

Intram in ordinea de zi a sedintei noastre de azi.

2. Proiect de hotarare privind modificarea pretului mediu de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinata populatiei si a subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat;

Daca sunt comentarii?

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M

Domnule presedinte, stimati colegi, cred ca e o mica eroare, faptul ca a fost introdus in ordinea de zi, pentru ca suntem in curs cu procedura de contestare a deciziei si intr-un progres foarte serios fata de data trecuta, in ceea ce priveste informatiile pe care le avem.

Am trimis acea plangere prealabila de care am vorbit data trecuta. Am primit un raspuns in care am fost indrumati catre Contenciosul Administrativ, respectiv Curtea de Apel Galati, intrand in contradictie cu ceea ce inseamna principiile Legii de functionare a serviciilor de producere si distributie a energiei termice. Am solicitat o discutie la sediul ANRE-ului si a fost refuzata, care iata, iarasi e o incalcare a dispozitiilor legale, dupa care am constatat cu surpriza ca, ELECTROCENTRALE, intre timp, a trecut in randul unor structuri care se numesc “Centre care functioneaza in cogenerare de inalta eficienta”. N-am stiut nimic. In mod normal, trebuia sa ne prezinte, in scris, metodologia pe care se calculeaza pretul.N-au facut-o. Am aflat din scrisoarea ANRE-ului ca a trecut in randul acestor structuri, care va spun ca iau o subventie de la Ministerul Industriei, la pretul kilowatt-ului de energie pe care il fac, ceea ce inseamna ca pretul energiei termice trebuia sa scada, nu sa creasca. Vreau sa va spun ca documentul care a ajuns la APATERM si care a stat la baza acestei hotarari, acolo unde era trecut, in formularul legal si valoarea acestei subventii, era sters cu pasta alba, ceea ce constituie contraventie, care se pedepseste cu amneda de 4-600 milioane, aceasta in cazul in care nu are un caracter penal, pentru ca obtinerea de venituri nejustificate, printr-un pret la modul acesta, reprezinta infractiune si nu stiu cine este chemat sa verifice treaba aceasta. Noi am mai facut inca o scrisoare, dupa ce ne-am consultat cu dl. Togan, care este seful oficiului juridic la noi, am mai facut o plangere prealabila, formal, catre ANRE, din partea C.L., prima fiind facuta din partea Primarului. In momentul in care intr-o zi, doua, vom primi acelasi raspuns de la ei, in momentul respectiv, vom depune actiune la Curtea de Apel Galati si pot sa spun ca sunt vreo 7 articole de lege, incal-cate clar si nu avem cum sa pierdem in Contencios, practic este imposibil. Tot ceea ce in-seamna art.2 de la Legea serviciului, sunt incalcate de sus pana jos. Mai mult, in Legea energiei electrice, iarasi o chestiune foarte interesanta, ANRE-ul era obligat la consultari si n-a facut-o. Masura luata a fost ilegala si va rog sa considerati ca cei 20 de ani de experien-ta in calitate de consilier, nu exagerez cu nimic. E chiar trasa de par rau de tot. Motiv pentru care solicit sa scoatem de pe ordinea de zi acest subiect. De fapt, l-am informat pe dl. Primar saptamana trecuta asupra acestui subiect si am avut discutii in fiecare zi, la mine la birou, cu reprezentantii de la APATERM. In acelasi timp, sunt putin surprins de faptul ca elementele acestea pe care le-am descoperit, nu sunt elemente de 7 zile, sunt niste lucruri care stau practic la baza functionarii acestui serviciu si la baza legii si am ramas neplacut surprins de faptul ca nici la APATERM, nici cei care au in coordonare din Primaria municipiului Galati aceste lucruri, nu au sesizat aceste contradictii flagrante si pe undeva am fost putin dezamagit, pentru ca dupa o simpla citire a legii constati ca , conditiile legale pentru noul tarif nu au fost si nu sunt indeplinite. Multumesc.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumim si noi d-le Viceprimar, dau cuvantul d-lui Primar.

DL. PRIMAR

Eu tot inregistrez, dar inregistrez de pomana. Daca nu luam hotararea asta, penalitatile curg si eu intreb, cine le plateste?

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M.

Domnule Primar, aceasta actiune pe care o facem, nu are cum sa fie respinsa de catre Tribunal, pentru ca este ilegala, in conditiile in care iti baga cineva mana in buzunar dupa 500 mii euro, eu cred ca noi trebuie sa reactionam. Mie mi se pare, imi cer scuze, putin pe dina-fara realitatii o asemenea pozitie. Imi cer un milion de scuze. In conditiile in care C.L. ar adopta o asemenea hotarare, eu, in calitate de cetatean si consilier, voi ataca in Contencios si HCL si Decizia ANRE-ului. Imi pare rau, am rugamintea pentru cei care nu au inteles foarte bine ce am spus, cu cea mai mare placere va stau la dispozitie, pana maine diminea-ta. Am toata documentatia la mine, in birou, la Primarie si le arat care sunt punctele de lege care sunt incalcate. Si in momentul in care am spus ca la baza declaratiei mele sta si experienta mea de 20 de ani in cadrul C.L., credeti-ma ca stiu ce spun.

DL.PRESEDINTE BOGATU H.

Daca mai are cineva ceva de spus, dl. Primar nu o retrage. Poftiti d-le consilier Alexe. DL. ALEXE P.

Vrem sa stim punctul de vedere al APATERM-ului.

DL. PRIMAR

Si credeti ca o sa aiba punct de vedere pozitiv?

DL. ALEXE P.

Eu vreau punctul lor de vedere, nu al dumneavoastra, domnule Primar. Acolo se afla o noua conducere, e un proces de reorganizare. Ne intereseaza, poate ne vor spune ca pot suporta ei aceasta crestere. Noi, data trecuta, am votat pentru subventie, am votat pentru pro-tectia cetatenilor. De ce nu se deranjeaza APATERM-ul si ceilalti membri din Primarie, atunci cand e vorba despre problemele Primariei? Ati mutat ora de desfasurare, la ora 15.00, uitand ca multi consilieri mai au si alte activitati.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Domnule Alexe, va rog sa nu ne abatem de la subiect.

DL. ALEXE P.

Nu ma abat. Am cerut un punct de vedere al APATERM-ului. Unde este APATERM-ul? Deci ei lucreaza la ora aceasta.

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M.

Domnule presedinte, daca-mi permiteti. Vreau sa-l informez pe stimatul nostru coleg ca, C.L. este cel responsabil de calitatea serviciilor publice in Galati, in frunte cu Primarul municipiului Galati, iar APATERM este o structura a noastra, o societate comerciala care pe de o parte nu poate suporta subventii, pentru ca nu are de unde, e prevedere legala si pe de alta parte, ei aplica o consecinta a hotararilor noastre si nicidecum o chestiune legate de pozitie. Eu sunt siderat de faptul ca avem asa o discutie.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumesc, Poftiti dl. Ciumacenco.

DL. VICEPRIMAR CIUMACENCO N.

Vreau sa spun o problema, daca demersul colegului Mircea Cristea este ok si atunci nu se mai pune problema, ce se intampla daca demersul dansului nu este castigator?

DL. PRIMAR

Nu-i castigator, se calculeaza penalitati pe care le plateste cineva.

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M.

Domnule Primar, va informez cu deosebita stima si consideratie ca Societatea APATERM este in reorganizare si conform prevederilor legale are o protectie in fata creditorilor, in ceea ce priveste aceste datorii si nu stiu, imi vine sa ma duc sa ma spal pe fata, nu-mi vine sa cred ca avem discutia aceasta domnule Primar. Dumneavoastra cu cine tineti?

DL. PRIMAR

Eu, cu cetatenii orasului tin.

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M.

De vreme ce luati 500 mii de euro, banii cetatenilor si vreti sa ii dati la o societate comerciala?

DL. PRIMAR

Atunci cand trebuia sa ajutati societatea n-ati facut-o. Veniti acum cand ne apropiem de campanie si trebuie sa vada lumea.

DL. TRIF V.

Ca o precizare, daca acum dl. Primar spune ca-i apara pe cetateni prin faptul ca este de acord cu mentinerea proiectului de hotarare pe ordinea de zi, prin care se acorda subventia care sa acopere pretul la gigacalorie, inseamna ca pe aceeasi logica, dl. Primar a fost impo-triva intereselor cetatenilor, pentru ca a fost de acord cu retragerea punctului de pe ordinea de zi. Dl. Primar ne spune astazi, “nu sunt de acord sa retragem, pentru ca eu sunt pentru cetateni”. Data trecuta a fost de acord, ceea ce inseamna ca a fost impotriva. Noi, consilierii PDL, data trecuta am fost in favoarea proiectului, pentru ca nu viza majorarea gigacalo-riei, care s-a produs printr-o Decizie ANRE, ci viza acordarea subventiei de catre C.L. care sa acopere aceasta majorare. Numai ca, majoritatea consilierilor USL, la momentul respectiv, nici macar n-au citit proiectul ca sa-si dea seama ce voteaza, apropo de responsabilitatea administrativa.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumesc d-le Trif, chiar la adresa consilierilor USL aveati ceva de comentat.

DL. ROMAN P.

Domnule presedinte, stimati colegi, haideti sa ne inscriem intr-o linie normala a discursului civilizat. E a doua oara domnule consilier, coleg, cand faceti afirmatii ca cei din USL voteaza fara sa fie in cunostinta de cauza, fara sa citeasca proiectele. Va rog sa va abtineti, pentru ca nu suntem noi campioni mondiali la chestia asta, campion mondial este Roberta Anastase, care a trecut Legea pensiilor fara oameni in Parlament.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumesc, daca mai sunt alte comentarii. Supun votului dumneavoastra acest proiect de hotarare.

Cine este pentru ?

Cine este contra?

Cine se abtine?

7 voturi

3 voturi {dl. Oancea, dl.Roman, dl. Cristea}

4 voturi {dl.Podlati,dl.Constantin,dl. Ilie, dl. Bogatu}

4. Proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic din spatiu cu alta destinatie in lo-cuinta a spatiului situat la parterul imobilului din Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 10; Daca sunt comentarii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

14 voturi

0

0

5. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de folosinta gratuita a imobilului situat in Galati, str. Basarabiei nr.24 pe o durata de 5 ani, Inspectoratului de Politie al judetului Galati;

Daca sunt comentarii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

14 voturi

0

0

Punctele 6, 7, 8, 9, 10, 11, nu se pot discuta pentru ca trebuiesc 18 voturi.

12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.59/25.02.2010, privind atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Adminis-tratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani;

Daca sunt comentarii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

14 voturi

0

0

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind finanta-rea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Gala-tiaprobat prin H.C.L. nr. 42/10.03.2011;

Daca sunt comentarii?

14 voturi


Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

 • 14. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 64/22.03.2011 privind finantarea de la bugetul local a Asociatiei Sportive “Atletic Club Sporting Evanghelica”;

Daca sunt comentarii?

DL. DOBREA V.

Eu vreau sa fac putine comentarii, pentru ca subiectul prezentei hotarari a constituit foarte multe discutii in presa si nu numai. Vreau sa informez pe toti colegii ca la comisia 4, noi am primit un simplu tabel cu toate cluburile sportive din Galati care au depus documenta-tie pentru a primi subventie de la C.L. si care indeplinesc conditiile din Regulamentul aprobat de C.L. Analiza dosarelor a fost facuta de aparatul Primariei. Consilierii din comisia 4 au primit doar un tabel cu toate cluburile care indeplinesc aceste conditii. Mai mult decat atat, presedintele sau cum s-o fi numind conducatorul acestui club a fost prezent la sedintele noastre de comisie de foarte multe ori si faptul ca ne-a prezentat niste documente in care se arata o anumita activitate, vis-â-vis de acest segment al copiilor cu dizabilitati fizice, ne-a convins ca merita acesti copii sa le acordam o sansa, sa le acordam niste bani. In aceste conditii comisia 4 a hotarat sa acordam suma. Eu chiar si in acest moment nu pot sa cred ca ar trebui sa ajutam acest club care se ocupa de astfel de copii. Drept pentru care eu o sa ma abtin de la acest vot si nu o sa votez. Acesta este comentariul. Dl. Primar care a fa-cut niste afirmatii in presa, ar fi trebuit, din punctul meu de vedere sa vina la comisia 4, sa ceara scuze, in numele aparatului Primariei pentru eroarea in care ne-a pus, punand in aceasta lista un club care nu indeplinea conditiile din Regulament. Noi asa am tratat problema, asa am tratat-o eu personal, nu-mi asum nici un fel de raspundere vis-â-vis de comentariile care s-au facut. Multumesc

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumesc si eu d-le consilier. E bine sa facem totusi o precizare, faptul ca aceasta hota-rare a fost intoarsa de la Prefectura, deci Prefectul a invalidat-o si din acest motiv avem acum acest proiect. Supun votului dvs.

Cine este pentru?                   9 voturi

Cine se abtine?                     3 voturi {dl. Alexe,dl.Dobrea, dl.Ilie}

Cine este contra?                   ........

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M.

Domnule presedinte, cum a fost invalidata de Prefect? In conditiile in care o hotarare a C.L. este invalidata de Prefect si o intoarce, ne dizolvam de la sine. Nu exista pentru un corp legislativ o situatie mai penibila ca aceasta. O hotarare invalidata de Prefect noi o revocam? Cum? Si cui nu-i convine, sa atace dupa aceea in Contencios actul Prefectului ca act administrativ. N-a stiut ce face, dar noi trebuie sa respectam legea.

DL. PRIMAR

Prefectul n-a invalidat-o in 5 zile, dupa cum zice legea. A invalidat-o dupa nu stiu cat timp.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Acum ce facem? Il intrebam pe dl. secretar.

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M.

Va spun eu ce se intampla d-le presedinte. O hotarare care este invalidata de Prefect, chiar si cu 5 zile mai tarziu, iar noi n-o invalidam, ea in mod normal trebuie sa creeze efecte. Iar in aceste conditii in care nu creaza efecte si dl. Primar nu semneaza dispozitia de plata, sa dam banii, poate fi acuzat de abuz in serviciu, pentru ca nu aplica o HCL, care e invalidata de Prefect. Stimati colegi, nu exista asa ceva. E ca si cum ne-am propune sa functionam fa-ra buget.

DL. SECRETAR MATEI G.

Pentru ca sunt domnii consilieri care au votat “pentru” si domnii consilieri care au votat “contra”, putem s-o supunem cand sunt adunati toti consilierii.

DL. PRIMAR

In acest caz, o retragem.

DL.PRESEDINTE BOGATU H.

Sunteti de acord s-o retragem domnule Primar?

DL.PRIMAR

Da, o retragem

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Supun la vot retragerea acestei hotarari de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? Cine este contra?

14 voturi

0

0


Cine se abtine?

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV PHOENIX GALATI Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt comentarii?

Cine este pentru? Cine este contra?

14 voturi

0

0


Cine se abtine?

17. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

Daca sunt comentarii? Le votam in ansamblul lor?

DL. OLARU C.

Domnule presedinte, stimati colegi. Inca o data, vin cu rugamintea la dumneavoastra sa in-cercam sa punem lucrurile la punct si in special, as vrea sa ma refer la acest punct. Asa cum la celelalte proiecte exista materiale referitoare la proiectul de hotarare respectiv, as vrea ca si la acele proiecte care se refera strict la comisia 2, la urbanism, sa fie anexate materiale, sau cum cred domnii de la IT, responsabili cu atasarea acestor materiale, sa putem vedea si noi exact avizele consilierilor locali care fac parte din comisia 2. Multumesc. DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumesc si eu, supun votului dumneavoastra acest proiect de hotarare.


Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?


13 voturi

0

1 vot {dl. Olaru C.}


18. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI si Municipiul Galati;


Daca sunt comentarii?


Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?


14 voturi

0

0


19. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati;


Daca sunt comentarii?


Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?


14 voturi

0

0


20. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de varuit si pentru analize de laborator efectuate de SP Ecosal Galati pentru protectia mediului;

Daca sunt comentarii?


Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?


14 voturi

0

0


22. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „SUSTINEREA EFICIENTIZARII CALI-TATII SERVICIILOR OFERITE DE SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF.IOAN” GALATI PRIN IMPLEMENTAREA UNEI APLICATII INFORMATICE TIP E-SANA-TATE”;

Daca sunt comentarii?

Cine este pentru?                  14 voturi

Cine este contra?                   0

Cine se abtine?                    0


Poftiti, dl. consilier Ion D. doreste sa intervina. DL. ION D.


Domnule presedinte, revin, doar un singur punct de la lista de PUD-uri nu vroia sa-l voteze dl. Olaru.

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M.

Dati-mi voie. Adica vrea cineva sa nu se voteze ceva anume, prinde momentul si noi o luam de la capat? Vreau sa va spun urmatorul lucru, dac se intampla treaba aceasta, eu ies din sala si ramanem fara cvorum. Ori suntem C.L., ori ce suntem? Nu s-au votat, nu au trecut, punct. Pe de alta parte, nici nu-i corect sa votam PUD-uri cu 14 oameni in sala, trebuie sa le votam cu 27.

25. Interpelari, interventii, cereri;

DL. VICEPRIMAR CRISTEA M.

O sa trebuiasca sa mai facem o sedinta rapida “ de indata ”, care irita pe unii din colegii nos-tri, pentru ca avem un punct pe ordinea de zi aici, trebuia sa transferam in administrarea Consiliului Judetean, o bucata de teren, langa groapa de gunoi, pentru fonduri de structurare. Sunt programe de cateva zeci de mii de euro acolo. Avem o problema mare, avem solicitare din partea consultantilor si o sa trebuiasca sa facem o “de indata”, sa adunam 2/3 din consilieri.

DL. ROMAN P.

Domnule presedinte, oricum si chestiunea cu PUD-urile, cine stie cati oameni au luat credit si asteapta sa fie votate aceste PUD-uri. Trece inca o luna, a trecut vara, nu se mai apuca nimeni de construit. Asa incurajam noi oamenii?

DL. TRIF V.

Domnule presedinte, la “diverse”, daca mi se permite sa intru in detalii. Pe aceasta cale, vreau sa prezint intregului C.L., domnului Primar si sa solicit o pozitie oficiala din partea Pimariei, avand in vedere ca prin cererea de chemare in judecata formulata de S.C. “Mo-schibo” SRL Galati, a fost chemat in judecata, atat C.L. Galati, reprezentat prin dl. Primar Dumitru Nicolae, cat si eu si colegul meu Radu Gheorghe, in calitate de initiatori ai proiectului de hotarare de C.L., prin care am vizat interzicerea etnobotanicelor pe raza administrativ teritoriala a municipiului Galati. Solicitam din partea aparatului de specialitate un sprijin pentru a formula intampinarea la aceasta cerere de chemare in judecata si solicit, in-trucat aceasta cerere se indreapta direct impotriva mea si a colegului Radu Gheorghe si noi in momentul respectiv, in calitate de consilieri, am facut un act administrativ, Legea 215 permitandu-ne sa venim cu propuneri de hotarari de C.L., cerem sa participam la discutiile aparatului de specialitate, in momentul in care este formulata acea intampinare care va fi introdusa in instanta, la cererea de chemare in judecata. Astept din partea d-lui Primar, ca reprezentant al Executivului, un punct de vedere, in aceasta situatie.

DL. PRIMAR

Domnilor, pentru ca observ de un anumit timp ca venim la sedinta, unii vin, fac prezenta si pleaca, ne gasim in situatia limita, cum e cea de acum si nu-i bine. Eu ce v-as ruga. Comisiile sa-si faca datoria, tot va plangeti ca, materialul nu-i semnat. Sunt materiale care intra de 4 ori la comisii si nu se semneaza, “lasa ca mai vedem noi”. O sa facem un Regulament ca lumea si o sa va rog sa-l aprobati. Trebuie sa ne facem datoria. Am fost si eu consilier judetean, inainte de a ajunge la Primarie, 4 ani de zile. Nu exista notiunea, sa iesi din sala. Acum, vad ca s-a degradat, si cand am fost la Consiliul Judetean si am vazut cum este, am zis ca ceva nu-i in regula. Nu trebuie sa avem voie sa plecam din sedinte si bineinteles, sa votam in sensul in care vor cetatenii. A vana chestii din acestea, cum le face Trif, acum, “ca a zis Primarul, ca a facut, ca a dres”. Eu, daca as fi la comisia la care-i acum, n-apro-16

bam sa se dea nici una din hartiile alea pe piata, pentru ca erau consultanti si retineti un lucru, noi la ANRSC platim 1%.

DL. TRIF V.

Este 0,1%.

DL. PRIMAR

Platim, ca sa avem aviz negativ. Trebuie sa fim foarte atenti, pentru ca altfel, nu e bine. Am vazut si treaba cu centrala de la Zona Libera. Noi trebuie sa aparam interesele oamenilor. La Braila se poate, in aceeasi situatie, cu acelasi furnizor de carbuni, la Galati, nu se poate. De ce? Ma intreb si eu.

DL. TRIF V.

Vreau sa fac cateva precizari. In primul rand, de producerea energiei termice in cogenerare este in reglementarea ANRE. ANRE este o autoritate distincta de ANRSC. Nu putem sa ne pronuntam pe punctul acesta. Producerea agentului in cogenerare este in sarcina ANRE-ului. M-am pronuntat pentru acordarea subventiei pentru cetateni.

DL. PRIMAR

Trebuia sa va pronuntati, cand trebuia avizul C.L., asa zice legea.

DL. TRIF V.

Pentru pretul de producere in cogenerare, nu trebuie avizul C.L. Mai departe, dl. Primar a spus ca se plateste 1%. Se plateste 0,1% de catre operatorii din domeniu catre bugetul de stat prin intermediul ANRSC. Nu este venit propriu al ANRSC si este 0,1%, nu 1%, catre bugetul de stat si este obligatia operatorilor din toata tara, sa plateasca.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Domnule Trif, haideti ca mai discutam dupa. Dl.Primar, mai aveti de facut si alte comentarii?

DL. PRIMAR

Nu mai am nimic, decat va rog, o sa facem un Regulament pe care o sa va rog sa-l respectam cat mai avem.

DL. ALEXE P.

Domnule Primar, m-ati provocat. Vreau sa va aduc aminte ca ne-ati promis la C.L., ca veti introduce, ca veti binevoi sa introduceti pe ordinea de zi, propunerea noastra de suspendare a directorului dvs. drag de la Teatrul Muzical. Dumneavoastra ati facut o antepronuntare pozitiva, pentru care n-ati fost dat in judecata. Daca eu mi-am facut o antepronuntare negativa, am fost dat in judecata. Ati declarat ca, cine va candida, va castiga dl. Melinte. Mai am inca ceva, la “diverse”. Am fost ieri la Agentia Nationala Sud-Est, la Braila. A avut loc o intalnire cu niste olandezi, care vin ei sa ne invete sa facem un pol de dezvoltare Galati-Braila. Este un proiect care pare foarte interesant, un proiect care se va derula, sper ca o sa se deruleze si chiar nu conteaza mandria noastra, ca nu romanii fac acest proiect. Vroiam doar sa va spun ca nu prea am vazut oameni din Primaria Municipiului Galati.

DL. PRIMAR

Punctul 1, a fost dl. Hanta, punctul 2, cel invitat se cheama Nicolae si prima sedinta nu a avut loc ieri, a avut loc cu o luna inainte.

DL. ALEXE P.

Si credeti ca era suficient, dl. Hanta ? De la Universitate au fost 4 persoane.

DL. PRIMAR

E suficient, pentru ca este pe segmentul lui.

DL. PRESEDINTE BOGATU H.

Multumim pentru participare domnilor colegi si declar inchisa sedinta noastra.

PRESEDINTE SEDINTA,


HRISTACHE BOGATU


AVIZAT, SECRETAR GRIGORE MATEI


INTOCMIT,

MARIANA CARAUSU