Proces verbal din 26.05.2011

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 26/05/2011

PROCES - VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE

26 MAI 2011

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei in baza Dispozi-tiei Primarului nr.2245/20.05.2011, intrucat sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 21.05.2011

Sedinta Consiliului Local din data de 26.05.2011 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. MIRCEA RAZVAN CRISTEA

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 26 05 2011

 • 1. Proiect de hotarare privind modificarea pretului mediu de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinata populatiei si a subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat;

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiilor de fezabilitate propuse pentru anul 2011;

 • 3. Proiect de hotarare privind inregistrarea Municipiului Galati in Sistemul National Electronic de Plata Online a Taxelor si Impozitelor utilizand cardul bancar si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online;

 • 4. Proiect de hotarare privind zonarea municipiului Galati;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea termenului de depunere sau completare a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor sociale destinate chiriasilor evacuati sau care ur-meaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari ;

 • 6. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in folosinta gratuita a Clubului Sportiv Scolar Galati a salii de sport situate in Galati, strada Brailei nr. 175B, cu dotarile corespunzatoare si a terenului aferent acesteia, pe o durata de doi ani;

 • 7. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Tinerilor Activi Civic pentru implementarea proiectului “Tinerii si scoala spun NU drogurilor si criminalitatii”;

 • 8. Proiect de hotarare privind;

 • 9. Proiect de hotarare privind;

 • 10. Proiect de hotarare privind;

 • 11. Proiect de hotarare privind;

 • 12. Proiect de hotarare privind;

 • 13. Proiect de hotarare privind;

 • 14. Proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic din spatiu cu alta destinatie in lo-cuinta a spatiului situat la parterul imobilului din Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 10;

 • 15. Proiect de hotarare privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012;

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr.157/11 04 2011 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici propusi de S.C. APA-CANAL S.A.pentru obiectivul Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa-uzata in judetul Galati;

 • 17. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Biblioteca “V. A Urechia” pentru realizarea Festivalului de Carte “AXIS LIBRI”;

 • 18. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Fundatia Culturala “ANTA-RES” pentru realizarea Festivalului International “Serile de poezie ANTARES”;

 • 19. Proiect de hotarare privind;

 • 20.Proiect de hotarare privind inlocuirea domnului arh. Banas Ion din Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism cu doamna Blaga Adriana;

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea executie bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2010;

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de folosinta gratuita a imobilului situat in Galati, str. Basarabiei nr.24 pe o durata de 5 ani, Inspectoratului de Politie al judetului Galati;

 • 23. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

 • 24. Proiect de hotarare privind;

 • 25.Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.58, proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ALIANTA EUROPENSIONARILOR DIN ROMANIA in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Garii nr.28 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ALIANTA PENSIONARILOR PENTRU CONCILIERE GALATI in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

 • 27. Proiect de hotarare privind revocarea art. 1 din HCL nr. 533/25.10.2007 privind majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L.;

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor pentru rasadurile de flori si pentru materialul dendrologic produs in sera de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati;

 • 29. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public Geotopocad Expert a unor parti din bunurile imobile situate in Galati, strada George Cosbuc nr. 253 si Micro 39B, bloc J5, parter;

 • 30. Proiect de hotarare privind preluarea din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. in administrarea Consiliului Local Galati a unor parti din Patinoarul Artificial situat in Galati, B-dul George Cosbuc nr. 253;

 • 31. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “ Sf. Ioan";

 • 32. Proiect de hotarare privind;

 • 33. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2011;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii si documentatiei de concesionare si in-chiriere a terenului proprietate privata a municipiului Galati si administrat de SC Industrial Parc SRL Galati;

 • 35. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism;

 • 36. Proiect de hotarare privind transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in patrimoniul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale - Agentia de Servicii Sociale Alternativa a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2006/018-447.01.01.40 / Prietenii Scolii;

 • 37. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in fo-losinta gratuita pe o perioada de 5 ani, Serviciului Asistenta Medicala Comunitara si Scolara, a unor parti din imobilul situat in Galati, strada Traian nr.97, bloc A4, parter;

 • 38. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public “Ecosal” Galati a bunurilor : “Statie de sortare, Statie de compostare, amplasate in Galati, pe malul stang al raului Siret-zona Barbosi, T225, P1493/1, Lot 1, Punct verde de colectare Micro 13B, Punct verde de colectare situat pe strada Etna nr.29”;

 • 39. Proiect de hotarare privind trecerea suprafetei de teren de 3558,00 mp. situata in Galati str. Brailei nr.153 din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Justitiei si revocarea H.C.L. nr.82/09.07.1998;

 • 40. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.59/25.02.2010, privind atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Adminis-tratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani;

 • 41. Proiect de hotarare;

 • 42. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, pe durata existentei constructiei, a terenului proprietate a municipiului Galati, administrat de Consiliul Local, in suprafata totala de 8427 mp. situat in Galati, strada Prelungirea Traian;

 • 43.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii municipiului Galati in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecoserv si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecoserv;

 • 44. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CSM DUNAREA GALATI Galati si Municipiul Galati;

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV GENIUS GALATI Galati si Municipiul Galati;

 • 46. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV HANDBAL ART GALATI Galati si Municipiul Galati;

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV PHOENIX GALATI Galati si Municipiul Galati;

 • 48. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI Galati si Municipiul Galati;

 • 49. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA SPORT CLUB STEAUA DUNARII GALATI Galati si Municipiul Galati;

 • 50. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA GALATI Galati si Municipiul Galati;

 • 51. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 52. Interpelari, interventii, cereri;

 • 53. Diverse.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Avem in primul rand o luare de cuvant, este d-na MIRON ANISOARA, de la Scoala post-liceala sanitara “CRISTIANA”, care va face o prezentare a unui proiect.

D-NA MIRON ANISOARA

Buna ziua, ma numesc Miron Anisoara si sunt Presedinta Asociatiei filantropice medical-crestina “CRISTIANA” din Galati si de asemenea, directorul Scolii postliceala sanitare “CRISTIANA” din Galati. Va multumesc pentru oportunitatea de a prezenta proiectul scolii noastre in sedinta dvs., tinand cont de faptul ca ne-am anuntat astazi. Am venit cu o prezentare pentru a reusi sa fiu cat mai succinta in detalii si sa nu va retin din timpul dvs. pre-tios si pentru a vedea si a avea parte de niste imagini din acest proiect foarte valoros pentru noi.As mai spune cateva cuvinte, in timp ce derulez slide-urile. De ce cred ca este important pentru comunitatea noastra si de ce am venit in sedinta C.L. Suntem din 5 scoli partenere, suntem singura scoala din Galati si acest proiect este un proiect transnational, pe tema geriatriei. Consider ca este un succes pentru noi, as spune si este chiar un motiv de mandrie, daca e sa lasam la o parte modestia.Proiectul nostru a fost lansat la Ambasada din Belgia, in luna aprilie si cred ca putem sa tinem cont, inca o data, de acest succes.Se deru-leaza pe 3 ani si va voi da detalii. Titlul proiectului este foarte sugestiv, “Stagiul de prega-tire geriatrica, valorificata intr-un context transnational modern”. E bine sa cunoasteti si dvs. partenerii, cine a lansat acest proiect. Proiectul este lansat de Asociatia filantropica medical-crestina “CRISTIANA” din Bucuresti, in parteneriat cu Scoala liceala post-sanita-ra “CAROL DAVILLA” din Pitesti, cu Scoala liceala post-sanitara “CRISTIANA” din Slatina, Colegiul National “ANA ASLAN” din Braila si Scoala sanitara postliceala “DR. CANTACUZINO” din Constanta. Partenerul nostru national este Institutul National de Geriatrie si Gerontologie “ANA ASLAN”iar partenerul transnational este Concernul de re-sidence “ARMONEA” din Belgia. Obiectivul principal al proiectului nostru este cresterea calitatii profesionale a absolventilor. Il putem realiza prin ameliorarea formarii profesionale, prin consiliere si orientarea elevilor. Mecanismul ar fi imersiunea unui model de par-teneriat transnational, profesional. E foarte important pentru scoala, ca sa-si atinga obiectivul, trebuie sa reuseasca sa-si lanseze pe piata muncii absolventii. Contextul specific al acestui proiect e foarte important. Stim cu totii ca un subiect curent este imbatranirea po-pulatiei. De ce am ales proiectul pentru acest parteneriat cu Belgia ? Stiti foarte bine ca stagiul de geriatrie in Romania si pe plan local se poate realiza in conditii minime. Elevii nos-tri nu pot face practica, decat minim 5 elevi pe sectia de geriatrie si atunci, ce facem daca avem 100 de elevi ? Cum pot face stagiul de geriatrie in 2 saptamani? Prin acest proiect sunt inclusi 930 elevi, care reprezinta grupul tinta al celor 5 scoli partenere, in 3 ani. Participa 10 grupe de cate 31 elevi in 10 stagii de geriatrie.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Imi cer scuze, Regulamentul nostru spune ca avem la dispozitie 3 minute pentru descrierea elementelor principale.

D-NA MIRON

Va prezint imagini de la doua din rezidentele unde au participat elevii nostri.

- Se prezinta slide-uri cu imagini din casele de odihna ale seniorilor, si de asemenea prezinta partenerii din Belgia.-

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Din cate am inteles, dvs. doriti sa implementati acest proiect. Noi avem o comisie de specialitate in cadrul C.L. Asociatii de profil, structuri, ONG-uri, pe lege, au asocieri cu Pri-maria mun. Galati. Daca dvs. aveti o propunere de proiect, intre scoala si Primaria Municipiului Galati pentru implementarea unui asemenea model, cu cea mai mare placere, la comisia de specialitate, este dl. dr. Bugeag, aici prezent. Ar trebui sa mergeti la comisie sa discutati despre aceasta idee, sa prezentati proiectul, sa discutam cu dvs., sa aprobam o asociere in sensul acesta, pentru ca acesta este obiectivul.

D-NA MIRON

Noi nu avem deocamdata nevoie de sprijinul dvs. material pentru acest proiect. Proiectul se deruleaza, a inceput, s-au desfasurat doua stagii, din care v-am adus imagini. Daca ne oferiti posibilitatea sa venim intr-o comisie, este extraordinar. Am vrut sa va fac curiosi, sa vedeti ca se fac proiecte mari, iar din partea noastra cheltuiala noastra este zero. Puteti sa tineti minte numele scolii noastre si puteti sa ne sustineti la modul ca, o scoala care funtio-neaza in chirie, la un liceu, poate realiza sa ceva.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumim pentru prezentare, va felicitam si va uram succes.

Mai avem o luare de cuvant, dl. ANGHELUTA IONITA, prietenul nostru de la comisia de servicii. Va rog sa poftiti la microfon. E vorba de propunerea de statii de autobuz.

DL. ANGHELUTA I.

In primul rand, va zic buna ziua, bine v-am gasit sanatosi. Am o problema care ne doare, pe cei din cartierul Valea orasului si am venit inca o data la dvs. sa va spun sa ni se faca si noua o statie la autobuzul 15, care are legatura cu centru, cu piata. Aici e Spitalul CFR, care nu are legatura cu orasul, sunt oameni bolnavi, care vin la spital si care nu au bani de taxi. Din 2009 umblu pentru acesata statie, ca s-o prelungim. Pentru aceasta am venit, sa va aduc inca o data la cunostinta, suntem 100 de persoane care dorim aceasta treaba, nu cerem altceva.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumim d-lui Angheluta. Dl. Bugeag doreste sa intervina.

DL. BUGEAG GHE.

Am o rugaminte, legat de prima luare de cuvant a doamnei. As vrea sa ii permiteti d-lui consilier Rainea, un colaborator al comisiei 4, sa faca o scurta informare asupra activitatii desfasurate la caminele de batrani. Dl. Rainea ne-a ajutat foarte mult la aceasta comisie si d-na ar intelege ca nu-i singura care se ocupa de cei batrani. Noi avem aici camine de ba-trani de care ne ingrijim si poate i-ar fi util un schimb de experienta la aceste camine de ba-trani. Daca vreti sa-i permiteti d-lui Rainea sa ne faca o scurta informare.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Intreb C.L. daca sunteti de acord, sa-l ascultam pe dl. Rainea ? S-a votat in unanimitate. DL. RAINEA N.

Buna ziua tuturor. Periodic am primit aprobarea de la comisia 4 sa colaborez in aceasta problema si pentru ca am fost 2 mandate in comisia 4 si m-am ocupat de problemele sociale, nu ca m-am indragostit, dar mi-a placut si am si timp pentru aceasta si am tinut lega-tura si am fost un fel de curea de transmisie intre Primarie si aceste institutii. Ca o parere personala si in urma unor investigatii facute in mai multe domenii, vreau sa va spun ca in privinta proiectelor sociale, Primaria Municipiului Galati este pe primul loc in tara, in ceea ce priveste fondurile accesate de la Guvern. Am aici o carte pe care a facut-o d-na Palade cu toate proiectele si pe cine intereseaza poate sa mearga sa o ia, sa vada ce interesant e si ce se face si am sa dau numai un singur exemplu sau doua. La caminul de pe str. Zimbrului, unde tinerii de peste 18 ani i-au alungat pe strada, noi am facut acolo un centru unde stau 60 de copii peste 18 ani, care sunt de acum maturi si sunt si cu familii, o parte sunt in productie. Au bucatarii, au tot ce le trebuie. In spate se mai face un corp pe proiecte accesate de U.E. Un alt proiect este pe str. Domneasca, la d-na Filoti, la bolnavii cronici. Se mai face o cladire anexa, asa cum s-a facut si la Caminul “Sf. Spiridon”. Inainte de a va informa despre unele aspecte ale acestor institutii, as vrea sa va aduc la cunostinta problemele pe care le-au adus conducatorii. Vreau sa va spun ca eu nu ma duc intamplator acolo, notez absolut tot si iau legatura cu cei in drept, in primul rand cu dl. Primar, dupa care le distribui la cei care sunt pe specialitati, Fundatia de sprijin a varstnicilor, Caminul de pe Razboieni, Centrul de urgenta a persoanelor fara adapost, Centrul de sprijin al tinerilor “Alternativa”, Caminul de urgente de pe Domneasca, au nevoie de carti de la biblioteca. Aceste carti le-am rezolvat cu dl. Ilie Zanfir, caruia ii multumesc si pe aceasta cale, a mers cu masina bibliotecii si am dotat si le-am dat aproape tuturor carti, ca sa citeasca. Vreau sa va mai spun ca au si televizoare si mai facem si spectacole artistice, directorii de acolo se ocupa de asa ceva. La caminul de pe str. Razboieni, dl. Primar, am rugat sa ducem 5-6 ban-ci, pentru ca n-au pensionarii unde sa stea si pot sa stea si prin curte. Au ceva dar le mai trebuie. La Centrul de urgenta, la dl. Subasu, la Spitalul municipal, sunt oamenii strazii. Asistenta sefa pleaca in Belgia, sunt probleme si trebuie inlocuita. La Caminul persoanelor fara adapost din Tiglina II, este nevoie de reparatii la lambriuri si coltare care se exfoliaza. La cele 3 camine, “Sf. Spiridon”, dl. director Subasu, am vizitat imbunatatirile aduse la cantina si celelalte anexe. E curatenie, ordine, mancare buna. Vreau sa va spun ca noi am constatat cu placere, ca noi acasa, poate nu avem posibilitatea sa mancam 2-3 feluri de mancare in fiecare zi, fie din lipsa de timp, fie din alte motive. Am luat meniul de la cami-nele care au bucatarii proprii si in fiecare zi au 2-3 feluri de macare, din care unul este cu carne. La caminul de pe str. Sf. Spiridon, dl director Sandu Eugen, mi-a spus ca problema chiriei nu este rezolvata de cativa ani. Sta cu chirie pe domeniul evreilor. Platim 200 milioane chirie pe luna. In 10 ani de zile puteam sa-i cumparam si pe ei nu numai cladirile. Trebuie sa-i determinam, sa cumparam. La d-na Filoti , cum am mai spus, se mai face o cladire si vreau sa va spun ca acolo este o curatenie, cu toate ca sunt bolnavi cronici, sunt 2,3 care stau de 20 de ani. Este impresionant. Am remarcat, avem o fundatie “Impreuna” la Liceul metalurgic, presedinte d-na Strat Vasilica. Fosta cantina a liceului a fost renovata, arata ca o institutie din vest. Vreau sa stiti ca la aceasta fundatie 50 de elevi vin si fac lec-tii, au loc la cele 15 calculatoare, au ateliere pentru pictura pe sticla, invata notiuni de croitorie. Lucrurile se valorifica in interesul copiilor. Tot aici s-a deschis si un club al seniorilor, pensionarii din micro 39,40, se intalnesc de 3 ori pe saptamana, vin, citesc presa, beau cate o cafea, joaca jocuri diferite. E o metoda de a angrena persoanele care trebuie sa nu simta ca sunt lasate singure, ca nu e vina lor ca au imbatranit. Fundatia “Familia” de pe str. Barbosi, director d-na Robea, 50 de copii, au sala de studiu, primesc o masa calda si fac diferite activitati. Exista o fundatie pe str. Dogariei, “Cuvant intruchipat” unde este responsabil dl. Arhip Valentin. Toti copii din Valea orasului se aduna aici pentru a invata si a servi o masa calda, dar fac si desen, pictura, croitorie si calculatoare. Vreau sa va spun ca am va-zut ceva ce nu am mai vazut in Galati. In curte au loc pentru cultivat legume si zarzavaturi. E dat pe parcele la copii care au grija si culeg roadele. E un lucru foarte interesant. La cantina sociala, asa cum am mai spus, se fac 950 de portii zilnic. Cand am fost penultima data s-au facut pachete pentru sarbatorile pascale, pentru 960 portii. Va dati seama ce munca a fost ca sa faci 960 pachete, sa le dai absolut tot ce le trebuie pentru sarbatorile pascale ?Vreau sa apreciez si sa le multumesc in mod deosebit, d-lui Ilie Zanfir, d-lui Zaharia Eugen si d-nei Palade Viorica si in special d-lui Primar, care m-au ajutat si mi-au dat girul sa ma interesez. Noi, consilierii locali, atunci cand mai discutam cu oamenii, sa ne mai lasam de partea politica si sa facem treaba si cu sufletul. Lumea e invatata sa vada numai gropile dar trebuie sa vada si partea sufleteasca a celor nevoiasi.Daca vreti, pot sa va dau cifre si sa va spun cat se aloca de catre C.L. si la sport si la partea sociala. Numai la sport s-au dat 45 miliarde lei vechi si inca pe atata si la celelate. Vreau sa va mai spun ca proiectele care sunt in derulare,sunt nerambursabile, e vorba de milioane de euro. Noi trebuie sa sprijinim si ar trebui ca si alti colegi de-ai mei sa vada si sa-si aduca aportul la aceasta treaba. Eu le multumesc celor care m-au ajutat si pentru ca m-ati ascultat si va rog sa ma credeti ca am facut-o cu tot sufletul si trebuie sa te uiti si la cei din urma ta, care o duc mai rau. Va mul-tumesc.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumim d-lui Rainea. Inainte sa intram in ordinea de zi, as vrea sa anunt ca avem un nu-mar de 7 consilieri care lipsesc motivat : dl. Bucatanschi M dl. Constantin A., dl. Ion D, dl.Manoliu M., dl. Oancea m., dl. Stan M., dl. Olaru C-tin., cu totii sunt plecati din localitate. Avem un numar de 20 consilieri prezenti, ceea ce face sedinta statutara.

In acelasi timp, salut prezenta alaturi de noi a d-lui Prefect, Cosmin Paun. As dori sa intram in sedinta noastra ordinara de azi, intai prin a va supune atentiei procesul-verbal al se-dintei de data trecuta si daca sunt observatii asupra acestui material.

Cine este pentru ?                    20 voturi

Cine este impotriva ?                   0 voturi

Cine se abtine ?                        0 voturi

Procesul-verbal al sedintei anterioare a fost adoptat cu 20 de voturi.

Intram in ordinea de zi, ordinea de zi este cea pe care o aveti in fata, 53 puncte cu interpe-lari si cu diverse. Este o observatie cu privire la un punct din ordinea de zi, intre ceea ce este pe calculator si ceea ce veti primi pe masa, e vorba de lista PUD-urilor. Un PUD nu este pe calculator si e pe hartia care e pusa pe mese. Vreau sa va atrag atentia ca avem la punctele 20,31 si 51, care implica vot de persoane. O sa trecem, votam, strangem buletinele de vot si vor fi votate hotararile la sfarsit, dupa ce comisia va face numaratoarea, atunci dam si votul, fiind pe aceste 3 hotarari, ca sa nu intrerupem sedinta. Supun atentiei dvs. ordinea de zi.

Cine este pentru ?                    20 voturi

Cine este impotriva ?                   0 voturi

Cine se abtine ?                        0 voturi

Domnul Prefect Cosmin Paun doreste sa se adreseze Consiliului Local, inainte de a intra in ordinea de zi.

DL. PREFECT COSMIN PAUN

Buna ziu, imi cer scuze ca intrerup ordinea de zi, nu as fi vrut, aveam si o intalnire cu dl. ministru Tabara, acesta este motivul pentru care am intarziat. As fi vrut sa fiu aici la ince-putul sedintei. Va urez “bun venit”, ar fi trebuit sa o fac de la prima sedinta, dar lucrurile sunt cateodata impotriva voineti noastre. In primul rand, de ce este prezenta Jandarmeria aici ? In urma cu aproape un an, a fost initiata o discutie, s-a dat acceptul, inclusiv al C.L., acceptul tuturor, toate institutiile care erau abilitate prin lege, sa hotarasca asupra celor 3 scari de bloc, de la blocul A4, care a intrat in posesia C.L., adica a intrat in posesia dvs., sa hotarati cu totii destinele acelei cladiri, cumparate din banii Primariei, cumparate din banii publici si ulterior si terenul primit de la stat, finalizata odata prin banii primiti de la Guvernul Romaniei si s-a promis ca parte, un tronson din acel bloc, o scara de bloc, sa fie destinata ca fiind locuinte de serviciu pentru structurile Jandarmeriei. Cu totii stim rolul important pe care il are Jandarmeria in asigurarea ordinei publice intr-un oras. Va readuc aminte ca Jandarmeria este institutia care intervine numai in momentul in care ordinea publica a fost incalcata. Nu are rol si de a asigura protectie reprezentantilor autoritatii statului in in-terventii pe care le au, in exercitarea functiilor, atunci cand fac verificari, controale, si asa mai departe. Este si cazul in care, la solicitarea societatilor aflate in subordinea C.L., de cate ori a fost cazul, Jandarmeria este cea care a participat pentru a asigura ordinea publica celor care efctuau controale. Motiv pentru care, desigur s-au gasit responsabili ca de vina e Guvernul, Consiliul Local, Primarul, Prefectul. De vina suntem cu totii. Problema oamenilor astia devine din ce in ce mai acuta, intrucat trebuie sa stiti ca cea mai mare parte din structurile M.A.I. isi desfasoara activitatea acolo unde sunt trimisi, la ordin. Faptul ca asta-zi este la Galati, peste 6 ani poate sa plece la Tg. Mures, peste 3 ani poate fi mutat la Craiova, acestor oameni le trebuie asigurate locuinte, in masura in care ne preocupa lucrul acesta, dar prin lege, beneficiaza. A fost identificata aceasta solutie,desigur, avem probleme si cu cei care au fost evacuati din cladiri retrocedate, dar s-a gasit aceasta solutie de mijloc, o scara de bloc. Din punct de vedere juridic, nu exista nici un fel de impediment in momentul de fata si va solicit ca in urmatoarea sedinta de C.L. sa emiteti o Hotarare distincta, pentru punerea la dispozitia M.A.I. a acelei scari de bloc. Este solutia juridica cea mai simpla. Ulterior, vom intra si pe Hotarare de Guvern. Dar, trebuie sa luam o decizie cat mai curand, pentru ca tergiversarea este moarte sigura. Blocul este finalizat, utilitatile sunt trase, iar oamenii astia stau fara locuinte. S-a luat decizia ca le-o dam, le-o dam si o sa-mi asum din punct de vedere legal, toate virgulele din Hotararea de Guvern, acolo unde pot fi interpretate, cerem punctul de vedere. Pana acum, am obtinut punct de vedere pozitiv de peste tot. Rugamintea este ca pana la sedinta urmatoare a C.L., sa puneti pe ordinea de zi, acea Hotarare de Consiliu, prin care veti atribui scara de bloc, cu documentatia aferenta, M.A.I. Avem la dispozitie o luna sa intocmim toate documentele necesare. Acesta este motivul pentru care acesti oameni au venit aici. Ca si conducator al acestei institutii, iar Jandarmeria se afla sub conducerea si face parte din structurile M.A.I., m-am hotarat sa le sustin acest punct de vedere astazi, pentru ca s-a intins prea mult pelteaua, in acest caz. In spiritul colegialitatii si a faptului ca am fost colegi in acest C.L. si intotdeauna in beneficiul comunitatii, am trecut peste tot ce inseamna orgolii personale sau orgolii politice, va rog sa va aplecati cu discernamant, cu responsabilitate asupra acestei probleme. Nu exista situatie care nu poate fi rezolvata, nu exista decat nepasare. In acest caz, s-a dat dovada de nepasare. Eu va multumesc, voi asista cu mare drag la lucrarile C.L., ar mai fi si alte lucruri de dezbatut, dar nu as vrea decat sa stabilim acest lucru acum.

Voi mai face referire, nu stiu daca dl. Gisca este aici. A aparut o situatie pe care ar trebui sa o cunoasteti. Se refera la acordarea normei de hrana, in cuantum de 720 lei, Politiei Locale. Vreau sa va spun, indiferent de afirmatii, fiecare este liber sa faca ce afirmatie do-reste, fiecare este liber sa faca plangeri oricui doreste, daca considera ca a fost incalcata legea, daca s-au facut abuzuri, dar totusi, trebuie sa fim si responsabili asupra afirmatiilor pe care le facem, pentru ca in baza acestor afirmatii, trebuie sa vii, sa demonstrezi lucrul acela, juridic. Nu Prefectul este cel care hotaraste daca Politia Locala primeste norma de hrana sau nu. Legea hotaraste cine poate beneficia. Interpretarea legii, poate fi de la caz la caz, stabilita de unii sau de altii, pentru ca niciodata, intotdeauna, intr-o situatie litigioasa, judecatorul va da dreptate numai uneia dintre parti. Acesta este motivul pentru care, in aprecierea institutiei, HCL, prin care s-a aprobat, in Regulamentul de organizare si functio-nare al Politiei Locale, o sintagma care nu trebuie sa se regaseasca acolo. Si am sa va explic din punct de vedere legal, cum sta treaba cu aceasta Politie Locala. In primul rand, ea a fost infiintata anapoda. Domniilor voastre nu v-a fost adusa la cunostinta procedura de infiintare a Politiei Locale si a trebuit, dupa aceea, sa facem tot felul de subterfugii si de discutii si de telefoane si de stat aici si de venit in institutie la 6 seara, la 7 seara, sa lamu-rim un aspect, sa reparam ceea ce in mod firesc trebuia stabilit intr-o ordine, de la inceput si anume. Legea spune ca, se poate infiinta Politie Locala, acolo unde nu exista, se poate transforma Politia Comunitara in Politie Locala, acolo unde exista Politie Comunitara, res-pectand acele norme de personal prevazute de OG nr.63. Nici o problema, pana acum, in ceea ce priveste proiectul de hotarare pe care l-ati avut in C.L. Galati. Problema este ca pa-sii anteriori infiintarii sau transformarii acestei Politii Locale, trebuiau facuti in C.L. Cum ? Intai, se infiinteaza o comisie, care in baza Regulamentului cadru stabilit de lege, il ia, il analizeaza si-l adapteaza la necesitatile locale si pentru aceasta, prin HCL, trebuia infiinta-ta o comisie formata din Primar, consilieri locali, seful structurii Politiei Locale sau Politiei Comunitare, care era acolo si un reprezentant al Inspectoratului Judetean de Politie, in fapt un reprezentant al Politiei Municipale, care era desemnat de seful Politiei Judetului si consilierii locali, stabiliti in urma unui vot, printr-o HCL, care, consilieri locali, trebuiau sa faca parte din aceasta comisie, care lua Regulamentul cadru de organizare si functionare al acestei Politii Locale, il studia, il adapta necesitatii municipiului Galati si vota acest Regulament, prima data, de infiintare a Politiei Locale. Pai, cum ati votat Regulamentul Politiei Locale, fara sa aveti constituita comisia ? C-asa ne-am trezit cu actele, aici, supuse valida-rii. Cine a facut Regulamentul acesta ? Ulterior, o sa va explic, ca nu stiti, cred ca nu sunte-ti informati, domnilor consilieri, ulterior, au fost refacuti acesti pasi. In Regulament nu po-ti sa introduci decat ceea ce iti este permis prin lege sa introduci. Introducerea acestei norme de hrana in Regulament nu este o solutie. Norma de hrana, cum este ea definita de lege, ce reprezinta de fapt ? Reprezinta un surplus energetic de calorii pe care i le dai acelui politist, pentru ca isi desfasoara o activitate in teren si are nevoie de o sustinere a efortului fizic pe care il depune. Ea poate fi stabilita in bani sau poate fi stabilita in hrana. Mai mult decat atat, va pot spune ca in structurile M.A.I., Jandarmerie, Politie si asa mai departe, aceasta norma exista, dar nici macar nu mai este in cuantumul pe care dvs. il stabi-leati acolo, pentru ca a fost diminuata cu 25%. Dar, nu are legatura una cu alta. Dumnea-voastra, in C.L., din bugetul C.L., din componenta de venituri proprii, puteti sa asigurati Politiei Locale si icre negre, sa manance in fiecare zi, daca va permite bugetul, din venituri proprii. Acesta este motivul pentru care ceea ce se afirma este incorect. Nu sunt decat afirmatii sterile, menite sa induca in eroare opinia publica. Atat am avut de zis. Pentru alte la-muriri, va stau la dispozitie.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc d-lui Prefect pentru cuvintele pe care le-a spus, dar in aceeasi masura, in calitate de Presedinte de sedinta si de reprezentant al C.L., pana la sfarsitul acestei sedinte, trebuie sa-mi manifest si eu surprinderea, dincolo de relatia personala pe care o avem, asupra manierii de a pune la punct corpul legislativ al municipiului, rezultat in urma unui proces ales, din partea unui reprezentant numit. Cred ca acestea sunt niste chestiuni pe care le putem discuta si altfel, dar eu imi doresc, in cadrul sedintelor pe care le conduc, indiferent de cat de puternic este conflictul sau de cat de complicat este subiectul, sa pastram o maniera plina de consideratie si respect, pentru ca, pana la urma reprezentam 2 institutii extrem de importante, poate cele mai importante.

Dl. Primar doreste sa spuna cateva cuvinte si ii dau cuvantul.

DL. PRIMAR

Pentru adevarul istoric, dati-mi voie sa fac cateva precizari, legate de locuintele pentru jandarmi. A fost initiativa dvs., am cumparat la licitatie un bloc neterminat, pentru a face o scara pentru jandarmi. Intre timp, bineinteles, interventiile de la Guvern, mai facem si pentru retrocedari. Am facut, ne-am apucat, Guvernul a dat o Hotarare. Hotararea aceea, nu avem cum o intoarce. Noi am anuntat de un an si ceva, ca e o problema aici si e o problema juridica. Eu azi am discutat cu cineva de la Guvern si mi-a spus..

DL. PREFECT

Cu cine ati discutat ?

DL. PRIMAR

Am discutat cu Secretarul General. Mi-a spus ca daca -i aduc materialul de la Prefectura cu aceasta problema, sigur c-o rezolva. Niciodata n-am gandit ca jandarmii transferati de la Tecuci pot trai pe strada. Deci, este initiativa C.L. sivarognu-itragetideurechipe consilieri pentru ca au avut o idee buna. Ce am facut noi cu Politia Locala Comunitara, este un intreg balci, in intreaga tara. Noi ne-am inspirat de la ce au facut pitestenii si bucu-restenii, ca sa fiu sincer. Sigur, ne-am balbait, ca asa este la noi, la romani. Era bine daca era o problema foarte clara. Parca si azi il aud pe dl. Blaga, cand era ministru zicea “la o mie de locuitori, trei politisti”. Pana la urma ne-a venit cu norma unu. Unu sa fie, dar hai sa facem odata, ca nu ne descurcam in orasul acesta. Deci, atunci cand sunt idei divergente, este foarte bine, ca ne corectam pe parcurs. Eu insa il rog pe dl. Prefect sa ne sprijine, in primul rand, cu prima problema.

DL. PREFECT

Cum domnule Primar, spuneti-mi concret ? Ce ati vrea sa fac eu ? Dumneavoastra ati spus asa, “am discutat astazi cu Secretarul General al Guvernului”

DL. PRIMAR

Da, ultima discutie, in disperare de cauza.

DL. PREFECT

Cum domnule Primar sa va sprijin? Dati-mi concret.

DL. PRIMAR

Cum am trimisin hartia de acum un an, cand era d-na Luchiniuc

DL. PREFECT

Ce hartie ati trimis? Imi cer scuze, daca s-a simtit cineva lezat. Eu vreau sa va informez pe dvs., consilierii locali, pentru ca as vrea sa stiu chiar opinia dvs., daca ati avut cunostinta de asa ceva? Inclusiv de infiintarea Politiei Locale. Aveti cunostinta de cum au mers lucrurile? V-au fost prezentate in forma asta? Pentru ca, parerea mea, este ca dvs. nu ati avut cu-nostinta de aceste proceduri.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

As vrea sa dau eu raspunsul. In consiliu, sunt singurul care eram cand s-a infiinta Corpul gardienilor publici, la nivelul Consiliului Judetean, undeva, la nivelul anului 1993. eram consilier judetean, eram in Delegatia permanenta, eram printre cei insarcinati sa formam acel corp. Este o diferenta enorma intre legea aceea, care s-a putut pune in aplicare, fara nici un fel de problema in Romania, in doua luni, la nivelul intregului judet si Legea Politiei Comunitare. In viata mea n-am vazut ceva mai intortocheat. In conditiile in care trebuie sa ne dam peste cap, sa interpretam cum aplicam legile astea, cand sunt date, cum sunt date. D-le Prefect, stiti foarte bine ca se bat cap in cap, nu mai stii unde sa te duci si cand ceri o referinta legislativa, ai un preambul de 5-6 modificari prin Ordonante de urgenta a unor legi date acum 7 ani si nu intelegi care e textul final. Ne asumam si noi faptul ca, cateodata mai bajbaim si ne inspiram de la altii, care inoveaza. Pana la urma cineva trebuie sa-si asume, intr-o forma sau alta. Dar eu am un principiu in administratie.Nu-s de certat cei care fac ceva, de certat ii certam pe cei care nu fac nimic, care nu fac nici o autostrada, care anuleaza contracte, care maresc TVA-ul. Eu vorbesc de aceia care fac ceva, e mai greu sa-i batem, sa discuti de maniera in care faci ceva in tara asta, e periculos. Hai sa nu vorbim de lucrurile care nu sunt facute inca.

Exista solicitarea de a lua cuvantul a d-lui director Gisca.

DL. DIRECTOR GISCA CRISTIAN -POLITIA LOCALA-

Dupa cum bine stiti, cand s-a infiintat Politia Locala, am fost prezent la toate comisiile si de mai multe ori. Acest Regulament si infiintarea Politiei Locale a fost aprobat de consilierii locali, in unanimitate, indiferent de culoarea politica. Au fost intrebari din partea tutror consilierilor, la care am raspuns pe baza Legii si a Regulamentului cadru. Ceea ce dl. Prefect spunea acolo, ca trebuia infiintata comisia, acuma a spus si dansul ca in mai multe lo-calitati sunt mai multe puncte de vedere. Acolo legea spunea clar, unde este infiintata Politia Locala, se infiinteaza Comisia Locala de Ordine Publica.

DL. PREFECT

Ti-am spus ca fiecare consiliu isi adapteaza Regulamentul cadru. Voi chiar nu vreti sa inte-legeti?

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Domnule Prefect, sunteti invitat in sedinta Consiliului Local. Suntem in cladirea dumnea-voastra, dar nu mai venim. Cuvantul il dau eu.

DL. PREFECT

Atunci, stati in strada.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

O sa stam in strada, multumim ca ne invitati in strada, dar cuvantul in aceasta sedinta, il dau eu. Daca va deranjam, plecam.

DL. ILIE Z.

Va rog, hai sa ne controlam un pic dialogul si sa vorbim civilizat

DL. PREFECT

Imi cer scuze.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Poftiti d-le Gisca

DL. GISCA C.

Am avut discutiile cu toti consilierii si toata lumea stie ca am fost la toate comisiile si am raspuns la toate intrebarile dvs. Referitor la Comisia Cocala, asa cum spunea dl. Prefect, legea spunea clar. Unde e infiintata Politia Locala, la momentul respectiv noi eram Politie Comunitara, nu se punea problema infiintarii Comisiei Locale. Dar sa spunem ca am acceptat, am fost invitat de dl. Prefect si am acceptat sugestia dumnealui. Dumneavoastra, Consiliul Local, in sedinta din 11.04.2011, iarasi ati votat in unanimitate si infiintareaCo-misiei si Regulamentul. Deci, nu se poate spune ca sunteti in necunostinta de cauza, cum a zis dl. Prefect. Deci, revenind la norma de hrana, dl. Prefect, norma de hrana e trecuta acolo 720 lei, se reduce cu 25%, s-a redus anul trecut si anul acesta este crescuta cu 15%. Noi n-am cerut sa se dea 720, am cerut sa se dea exact cum se da la M.I., pentru ca, si pentru cei care nu stiu ce se intampla de la 1 ianuarie, politistii locali au o serie de interdictii, ca si politistii nationali. Nu au voie sa faca parte din partide politice, toata lumea, de la 1 ianuarie, da declaratii pe propria raspundere si raspundem penal, daca am mintit, daca am facut fals in acele declaratii. De asemenea, nu au voie sa lucreze in alta parte, nu au voie sa faca manifestatii, deci li s-au restrans niste drepturi. Pentru restrangerea acestor drepturi, celor de la M.I., M.A.P.N., S.R.I., S.P.P., li s-a dat norma de hrana. Dl. Prefect, ati spus ca daca mergem exact pe incadrarea la material, la asigurarea materiala pentru norma de hrana, ne-o validati in aceeasi zi sau a doua zi, lucru care nu s-a intamplat pana azi, 26 mai.Si revenind aici, suntem de acord ca, nu sunteti de acord cu sintagma “norma de hrana”, ca e trecuta nu stiu cum. O punem exact cum ati spus, ca stimulente de vitamine, pentru ca oamenii isi desfasoara activitatea exact ca si cei de la sectiile de politie, in aceleasi conditii. Se confrunta cu aceeasi infractori pe strada, au aceleasi situatii. Pe cand cei de la Politia Locala pleaca cu 6 milioane minim si ajung la 10 milioane, cei care au peste 20 ani vechime si ajung la functia cea mai mare, de agent in Politia Locala. Deci, nu se poate ca cel de la Politia Locala sa plece cu 6 milioane pe strada si cel de la Politia Nationala sa plece cu 15 plus 6, norma de hrana, deci 21 milioane. Si acum, nu vreau sa-mi jignesc colegii, cum am spus, nu cumva, special ii trimitem, sa intoarca spatele la comiterea unei infractiuni? Pentru ca pe 6 milioane nu-si risca viata sau sa-i invitam sa ia spaga, cand se intampla ceva. In tara, in foarte multe orase, norma de hrana se aplica. Ca-i spune norma de hrana, ca, aloca-tie de hrana, supliment pentru vitamine, supliment, cum a spus si dl. Prefect, dar se acorda. De aceea am spus ca este o discriminare pentru politistii locali. Dorim sa avem un oras sigur, dar oamenilor le-am dat 80% din atributiile politistilor locali. Am redus, stiti prea bine, anul trecut am dat 420 de oameni, disponibilizati prin OG 63 si stiti prea bine ca dumneavoastra mi-ati dat ordinul, prin care spunea sa fie 220 de oameni. Multumesc. DL. PRESEDINTE M. CRISTEA Multumim, d-le director.

DL. BUGEAG GHE.

Domnule Presedinte, va rog frumos, am o intrebare pentru lamurirea mea, daca-mi permi-teti. Domnule Prefect, ati spus ca ati dori sa rezolvam problema jandarmilor cu scara aceea si ati cerut ca sa predam acea scara M.I.

DL. PREFECT

Este o varianta juridica. DL BUGEAG GHE.

Alta varianta nu este? Pentru ca ne deposedati de o scara pe care noi am luat-o cu licitatie. O predam material sau o predam in administrarea M.I.?

DL. PREFECT

Dar cine va deposedeaza d-le doctor?

DL. BUGEAG GHE.

Pai, daca dvs. veniti la Primarie si spuneti “dati-ne scara de la blocul acela”?

DL. PREFECT

In ce oras traim, d-le doctor? Sau in ce lume traim?

DL. BUGEAG GHE.

Eu vreau sa ma lamuresc, dvs. dati M.I. acea scara,da? Maine, poimaine, Ministerul Sana-tatii cere nu stiu ce.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

D-le Bugeag, am inteles sensul intrebarii dumneavoastra, nu are sens sa prelungim polemica la nesfarsit.

DL. BUGEAG GHE.

Nu, dar vreau sa stiu. Nu am voie sa stiu? Adica o dam in administrare sau o dam de tot?

Asta vroiam sa stiu. Nu ma deranjeaza cum o dam.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

In administrare, nu?

DL. PREFECT

E o varianta juridica, nu va deposedeaza nimeni pe dvs. Consiliul Local.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc foarte mult. Cred ca la ultimul punct, cand o sa fixam noul presedinte de sedin-ta, e bine sa ne gandim si la un loc de sedinta, pentru ca e complicat. Stimati colegi, propun sa intram in ordinea de zi.

1. Proiect de hotarare privind modificarea pretului mediu de producere, transport, distri-butie si furnizare a energiei termice destinata populatiei si a subventiei unitare ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat;

Va rog, daca sunt discutii ?

DL. MIHAI A.

Domnule Presedinte, acesta este un punct destul de important si am sa va rog sa-l lasati un pic liber, chiar daca am intarziat. O prima problema care e oarecum in afara proiectului. APATERM-UL, am aflat din presa ca si-a cerut reorganizarea. Noi, in calitate de C.L., nu trebuie sa stim si noi lucrul acesta, sa ne fie adus la cunostinta, sa ne fie prezentat, eventual sa votam?

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Deci, o intrebare. Daca aveti un punct de vedere?

DL. MIHAI A.

Asta a fost o prima intrebare si a doua, un punct de vedere in ceea ce priveste proiectul. Vreau sa stiu si eu daca dincolo de faptul ca ELECTROCENTRALE a majorat pretul energiei, consecinta fiind ca si APATERM a majorat pretul, daca pe langa aceasta majorare a APATERM-ului, mai este si alta masura luata de APATERM, adica doar majoram, altceva nu exista, nu se face, nu se intampla nimic acolo? Deci, este o intrebare catre conducerea APATERM-ului.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Deci, de ce a majorat ELECTROCENTRALE pretul?

DL. MIHAI A.

Nu, d-le presedinte.

DL. ALEXE P.

D-le presedinte, nu interpretati dvs. cum doriti.

DL. MIHAI A.

Eu am vorbit destul de clar, zic eu. Daca ELECTROCENTRALE a majorat pretul, APA-TERM, pe langa majorarea de pret, mai are si o alta masura de eficientizare?

DL. GAVAN E.

Vreau s-o intreb pe d-na director Stamate, partial s-a raspuns, dar vreau s-o aud pe dumneaei. Cine ne cere aceasta majorare, de ce o cere, de ce suntem nevoiti s-o votam? Si par-15

tea a doua, au trecut deja 5 luni de la inceputul anului. APATERM, cand s-a prezentat cu bugetul de venituri si cheltuieli pe anul acesta, a prezentat si un plan de masuri. Vreau sa stiu, in 5 luni, ce s-a facut cu acest plan d-le director? Daca s-a facut ceva, cat s-a facut, ca sa stim cam cum se sta acolo, in afara de ce am citit in presa?

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc, daca mai sunt si alte pozitii, pentru ca si eu vreau sa spun cateva cuvinte, in calitate de presedinte al comisiei. Eu am sa ma refer strict la acest proiect de hotarare, care se refera la cresterea pretului de vanzare a gigacaloriei in Galati cu 10 lei, bani pe care trebuie sa-i sustina C.L., suma totala fiind de 20 de miliarde. Acest pret a fost marit la cererea CET-ului prin ANRE, agentia care se ocupa de reglementarea in energie, nu cea de servicii publice, legea modificandu-se intre timp. Inainte aveau nevoie de avizul C.L., acum nu mai au nevoie. Eu, de la discutia pe care am avut-o azi dimineata si pana acum, m-am interesat ce-i de facut, in conditiile in care cei de la CET vor continua cu aceasta politica, de a tot creste pretul, pentru ca noi suntem declarati, ieri, ca fiind orasul care a pierdut, e pe locul 3 in ceea ce priveste pierderile in perioada de criza, cu pierderi de PIB de 800 milioane euro, dar suntem orasul in care producatorul local de energie termica a marit pretul de 4 ori, lucru care nu s-a intamplat in alte orase, ca sa nu fac o referire politica. M-am interesat ce s-a intamplat prin alte parti prin tara, unde pretul e liber si am constatat, ca o politica nationala, ca in orasele care nu sunt conduse de PDL, pretul la energia termica sa fie crescut tot timpul, facand praf administratia locala, care in permanenta trebuie sa asigure milioane de euro pentru cresterea subventiei. Eu cred ca ne aflam mai degraba in fata unei intelegeri politice la nivel national, de a ne face praf. Eu speram, d-le Prefect, ca acesta este subiect important, nu norma de hrana de la 200 de politisti, care stau pe strada si sa vedem ce facem, pentru ca ceea ce se intampla in momentul de fata, credeti-ma ca nu e o in-tamplare, pentru ca ar insemna sa fie o coincidenta incredibila, dar in acelasi timp, nici nu ma pot opri, sa nu ma intreb, de ce nu am contestat aceasta marire, pentru ca am citit si eu legea. Se poate face o plangere prealabila, deci, dupa ce iese aceasta decizie si nu are norma de timp. Ea poate fi facuta repede, dupa care, act administrativ fiind, o decizie, o dispo-zitie a unei Agentii Nationale, sa intre in contencios, pentru ca astia au de gand sa ne je-fuie.Va rog sa intelegeti urmatorul lucru si dl. Primar stie foarte bine, pentru ca este inginer de specialitate, oamenii astia de la CET, n-au fost niciodata in stare sa prezinte o calcu-latie de pret pentru energia termica. Daca n-ar fi avut orasul, sa treaca apa calda prin oras, trebuiau sa-si construiasca turnuri de racire de 100 metri inaltime, care i-ar fi costat zeci de milioane de euro, ca sa raceasca apa, ca apa aceea nu se raceste singura, n-au voie sa dea aburul in aer. Si daca nu cumva ar trebui sa rupem chiar azi pisica, pentru ca eu fac o propunere si fac initiatorului propunerea, de a retrage de pe ordinea de zi acest punct. Sa facem plangere prealabila, in conformitate cu legea, sa facem un scandal monstru in media, sa vedem daca nu cumva managementul privat sau competent pe noul sistem propus de Guvern, nu cumva, primul din tara, trebuie sa fie chiar la CET Galati, pentru ca, dupa aceea, o sa ne punem la nesfarsit intrebarea, de ce Cubasa sau altii de acolo, n-au fost in stare, pe un oras care si-a pierdut jumatate de venituri in 2 ani de zile, sa plateasca caldura, vesnic mai scumpa.Credeti-ma sunt liberal, eu cred ca fiecare trebuie sa-si plateasca ce are de platit, dar situatia este deja inadmisibila. Vorbim de 500 mii de euro. De ce sa dam 500 mii de euro si pentru ce? De ce trebuie sa dam la CET banii acestia? Ca acolo se duc banii. Eu cred ca trebuie retras. E plangerea prealabila, ca formula juridica, dupa care atacam in contencios, facem scandal monstru, o sa ne retraga dupa aceea si subventia la combustibil, pe final de an si va spun ca oamenii n-o sa aiba de unde sa-si faca treaba. Sa incepem sa comandam studii de fezabilitate, facem microcentrale la punctele termice pe care le-am modernizat, e un lucru la care lucram de 7 ani,sa aducem acolo si sa-i lasam pe astia sa-si raceasca apa unde vor. Ce-i cu santajul asta? Este incredibil. Nu ne ajung destule necazuri, il mai avem si pe asta. Si George Cubasa are de dat raspusurile lui si trebuie sa explice cum a ajuns acolo, ca pana acum le-a mai descurcat, acum le-a facut praf. Dar sa ducem pe doua interventii subiectul, pe Cubasa. Ce treaba are Cubasa ca a marit CET-ul cu 10 lei pretul? Fiecare cu pacatele lui, dar eram chiar furios cand am venit aici. M-am mai calmat pentru ca a venit dl. Prefect mai furios ca mine, dar va rog sa luati in considerare propunerea mea. Deci, avem mijlocul legal, macar de a intarzia. N-a trecut si nu avem termen legal la plangerea prealabila. Tot venim, discutam, mareste pretul CET-ul cu 10 lei si facem in-terventii, ce a facut Cubasa. Da si eu intreb, ce a facut Cubasa, dar Cubasa a marit cu 10 lei? E un punct de vedere. Eu propun varianta aceasta. Va multumesc foarte mult pentru atentie.

DL. GAVAN E.

Domnule Primar, va retrageti proiectul de hotarare?

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Domnule Primar, va rog, aveti cuvantul.

DL. PRIMAR

Acum doi ani pretul energiei termice la Galati era cel mai mic din tara, adica nu chiar cel mai mic, al doilea din coada. Astazi, am ajuns in prima treime. Daca e cineva de specialitate, ca o centrala de 400 megawatti sa mearga in medie cu 35 megawatti si sa fie si rentabila, aratati-mi-o mie si va dau diploma mea de inginer s-o rupeti. Nu-i posibil asa ceva. Toate cheltuielile se baga pe populatie. Mie imi pare rau ca avem ANRE, ANRSC si Dumnezeu mai stiu ce. Pana acum doi ani aveam si noi dreptul sa aprobam marirea de pret. As-tazi nu mai avem. Indicatiile erau si asa zice legea, sa marim o singura data pretul, la ince-putul anului. L-am marit, am zis ca-i bine, dar acum, la mijlocul anului, trosc, inca o ma-rire. Poate ca au dreptate, poate ca nu, pentru ca eu nu stiu care-i pretul combustibilului, sigur, nu subscriu la partea tehnica, ce a zis-o dl. viceprimar, ca nu este asa, dar nu are importanta in problema noastra. O centrala poate merge in termoficare 100% sau in termofi-care cu o generare, cum ziceti, cu prize reglabile. Noi mergem pe prize reglabile, dar daca nu se doreste, se poate merge numai in compensare. Nu-i nici o problema, aici nu-i de turn de racire. Problema care e la noi e alta, uitati-va bine, combinatul cumpara energie electrica ieftina de la baietii isteti si eu intreb, de ce nu s-a putut da pentru noi? Ca nu suntem baieti isteti noi? Populatia Galati-ului nu are voie? Uitati-va, avem un combinat care astazi nu mai merge nici unul din cele 6 furnale. Nu stiu ce ne facem. Poate ca o sa fie intr-o zi o explozie va spun sigur si sa ne invete minte. Eu vreau sa va spun sa-mi permiteti, sa fac o hartie la patron, sa-l invit la o discutie aici, la noi. De ce vreau sa-l invit? A mai avut o treaba similara in Germania, a venit Cancelarul, l-a chemat acolo pe acelasi patron si i-a dat ordin ca intr-o saptamana sa revina la normal. Am oprit cocseriile, am oprit otelariile, am oprit furnalele. Ce mai trebuie sa oprim? Am avut 35000 de oameni. Daca crede cineva ca, cu 7000 care au mai ramas, care au rate si lucreaza 2 zile da, 3 zile nu, se poate tine un oras ca lumea, din punct de vedere alimentar, sa-mi spuna si mie. Eu zic ca trebuie sa aprobam, ca n-avem ce face. Concomitent sa facem ce a zis dl. M. Cristea. O sa punem juristii sa vedem cum putem ataca aceasta hotarare. Nu-mi dau seama. O sa-l rog si pe colegul nostru, dl. Trif, sa ne ajute, in sens pozitiv bineinteles si sa vedem ce facem. Romanul zice ca “face mamaliga explozie”. Hai sa evitam, sa dam gaura in mamaliga, sa nu faca explozie. Nu ne putem juca. Am avut audiente. Au venit 70 de oameni. Din 70 de oameni, 65 mi-au zis asa “n-am ce manca si n-am casa si spuneti-mi dvs. cum sa traiesc cu 3-4 milioane cu 5 copii?” Va intreb si eu pe dvs., cum sa traiasca? Maine am din nou audiente si am 75 de oameni. Ce sa faca? Fura capace, fura tot ce vreti in orasul asta. N-au ce manca. Trebuie sa fim realisti pe problemele orasului. Am inceput sa ne miscam un pic, poate ca-i bine. Eu v-am rugat si poate votam, sa fac o hartie acestui domn patron. Sunt probleme in viata pe care trebuie sa le rezolvam. Din pacate, eu va rog la punctul acesta si sa facem ce a zis dl. Cristea. Putem sa aprobam, cu conditia sa se trimita in instanta si asa mai departe. Va multumesc.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Daca aprobam, aprobam si pretul, am cercetat. Dl. consilier Trif, va rog.

DL. TRIF V.

Multumesc mult d-le presedinte.As vrea sa fac si eu cateva precizari. La nivel national, in primul rand, este un pret national de referinta, este valabil peste tot in tara, indiferent de culoarea politica a administratiei locale. Fata de acest pret national de referinta, se adauga costuri, care sunt de productie si distributie, cu particularitatea existenta la nivelul fiecarui oras. In Galati, este stiut faptul ca cei de la ELECTROCENTRALE, dincolo de faptul ca-si asuma producerea agentului termic, fac si distributie. Deci, ei sunt distribuitorul agentului termic in municipiul Galati, prin 4 magistrale. Automat, trebuie sa existe si un cost de dis-tribuitie. Dupa aceea, intervine APATERM, care are rolul unui intermediar, din punctul meu de vedere. Il gasim foarte bine si la piata, isi incarca facturile, costul fiind al produsului pe care il achizitionam, care transporta energia termica, de la punctele termice si pana la blocurile unde locuim. ELECTROCENTRALE furnizeaza agent termic si catre 22 PT, in mod direct. Aceste 22 PT-uri sunt in folosul unor institutii publice, precum Inspectoratul de Politie, cateva grupuri scolare. Aceste grupuri termice, tocmai prin faptul ca primesc energie termica direct de la ELECTROCENTRALE, au un cost final de numai 142 lei. Deci, cine incarca pana la urma costul final catre populatie? Daca ELECTROCENTRALE ar livra direct catre populatie, costul ar putea sa fie de 142 lei. Prin faptul ca intervine APA-TERM, cu 1100 de angajati si cu pierderi in sistem, pretul final ajunge la 215 lei. Deci, sa facem o analiza serioasa si reala asupra faptului care a determinat cresterea pretului la gi-gacalorie in Galati, sa nu ne imbatam cu apa rece, sa aruncam vina in zone politice, pentru ca trebuie sa facem administratie publica locala si analiza atenta. Domnule Presedinte, avand in vedere si calitatile oratorice, pe care nu le neg si avand in vedere si faptul ca ati dus intr-o zona, din punctul meu de vedere, de instigare, pentru a face o plangere penala, va rog frumos , sa ne sustinem si demersul in a face o plangere penala pentru a descoperi ce s-a intamplat cu banii de la Parcul Industrial, pentru acea gaura neagra si acele investitii care nu au finalitate si nu exista justificari. Va rog frumos, lasati-ma sa termin, pentru ca v-am adus in discutie si automat, puteti sa interveniti la sfarsit. De asemenea, vreau sa va fac cunoscut faptul ca, tot Guvernul Romaniei, cu culoarea politica pe care o are, facand un control la APATERM, a constatat faptul ca, la nivelul APATERM-ului sunt mai multe probleme, printre care, este un contract de concesiune ilegal, incheiat de C.L. cu aceasta societate. Pentru ca nu s-a respectat Legea 51/2006 si aici este un comportament abuziv din partea C.L. si APATERM, care nu respecta legea. O sa mai duc mai departe, chiar in zona de raspundere si responsabilitate penala. Cei de la APATERM, cunoscand faptul ca acest contract de concesiune nu este legal incheiat si fiind constatat printr-o nota de control, si-au permis sa trimita acest act care nu are valabilitate juridica, pentru a produce efecte juridice la un dosar de licenta la ANRSC. Deci, s-a urmarit, printr-un act care nu este legal, constatat printr-o nota de control, sa produca efecte juridice. Un alt punct de vedere, cei de la APATERM, in momentul de fata nu mai au licenta distributie. Este o alta contraventie si C.L. are obligatia sa identifice cea mai simpla si eficienta cale de a asigura agent termic in Galati si cea mai ieftina si s-a demonstrat prin cele 22 de PT-uri ca cei de la ELECTROCENTRALE, la 142 lei, fata de 215 lei, cei de la APATERM, reusesc sa faca acest lucru. Iar un alt lucru, pentru ca toti ne erijam aici in aparatorii galatenilor si asa mai departe. Tot cei de la APATERM livreaza catre populatie apa calda de consum la o temperatura de 40 grade, cand sunt obligati sa o livreze la minim 55 grade si totusi ei factureaza ca si cum ar fi la 55 grade. Acestea sunt cateva din contraventiile constatate de catre Guvernul Romaniei, care mai departe n-a dorit sa impovareze situatia grea existenta la APA-TERM si nu a aplicat o amenda contraventionala, dar totusi aceste sunt contraventii peste care nu putem sa trecem si aceasta este realitatea si asupra acestui fapt trebuie atrasa aten-tia. Multumesc.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc si eu. Dl. coleg, imi cer un milion de scuze, eu am folosit termenul legat de plangere “prealabila” si nicidecum “penala”. Ar trebui sa aveti cunostinta de aceasta forma de contestare a modului in care anumite tarife din tara aceasta se practica. E lege. Deci, e “plangere prealabila” si nu “penala” si o aveti si dvs. in legea dvs. Ar trebui sa o cititi. A doua chestiune. Sunt siderat de analiza dvs. tehnica asupra sistemului. Sunteti inginer de sistem? E pentru mine, in calitate de presedinte a comisiei pentru servicii. Dumneavoastra ce meserie aveti?

DL. TRIF V.

Sunt jurist, dar nu are nici o legatura.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Am inteles, ati recitat o poveste. Domnule Cubasa, aveti 3 sau 4 randuri de intrebari. Va rog sa raspundeti la ele.

DL. CUBASA GEORGE -DIRECTOR S.C. APATERM

Personal, imi cer scuze ca sunt pus in situatia sa explic cateva lucruri pe care le-am explicat intotdeauna, o sa le explic si in seara aceasta. In primul rand ma asteptam cel mai putin la dl. Trif sa tina acest expozeu. Dansul, care reprezinta ANRSC-ul, in traducere, Agentia Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare, pe care, total intamplator, trebuie s-o stiti, n-am vrut s-o spun pana in seara aceasta, dar trebuie s-o stiti, ca o platim, toti cei care suntem servicii comunitare, platim in fiecare luna 0,1% din veniturile noastre acestei agentii. Ii platim salariile, platim tot, este in totala incompatibilitate si in loc sa ne sprijine, sa ne ajute, ne injura, ne trimite catre “ce bine ar fi sa ne preia CET-ul” si asa mai departe. Asta face, dar trec peste lucrul acesta. L-am spus ca o picanterie, ca sa stiti ca-i apara legea si si-au permis sa spuna acest lucru. In concluzie, nu am de ce sa iau eu masuri, atata timp cat ELECTROCENTRALE, au fost cele care au trecut pe langa mine si si-au marit tariful. Eu am venit siam spus C.L. stiind foarte bine ca sunt in situatia dea mari tariful automat, in momentul in care C.L. nu intelege sa faca aceasta crestere sau eventual sa mareasca pre-tul local de facturare, de care ne-a vorbit colegul Trif. A vorbit de pretul local de referinta, care e cu totul altceva decat pretul total de facturare. Cat priveste celelalte lucruri, trebuie sa stiti ca, in momentul de fata societatea si-a solicitat reorganizarea, pentru ca i s-a parut ca este cel mai firesc lucru. A intrebat dl. consilier daca era firesc ca acest lucru sa fie solicitat in primul rand C.L. Da, C.L. va afla acest lucru. Pasii sunt urmatorii, asa ii stabileste legea, din pacate si dl. Trif, ca si consilier juridic, adineaori a spus-o si a sustinut-o, ar trebui sa stie ca in primul rand, ca cel care conduce si este abilitat sa conduca societatea, face o cerere catre Judecatorie. Daca Judecatoria accepta aceasta cerere, abia atunci vine in fata dvs. si cere conducatorului sa fie desemnat administrator special iar Judecatoria desemnea-za un administrator juridic. De abia atunci, vine in fata dvs. si prezinta un program de reorganizare. Acest lucru nu putea sa fie determinat decat de dorinta noastra fireasca de a sca-pa odata de balastul imens a acestor penalitati caraghioase, care ni s-au pus in decursul anilor in spate, de perioada de 6 ani de zile in care noi am platit la ELECTROCENTRALE penalitati la 15 zile si am incasat de la populatie cu penalitati la 45 zile. Diferenta de 30 de zile platind-o Dumnezeu si facandu-ne o gaura imensa. De altfel, mai e un lucru, dar as fi preferat sa nu-l spun, e si intarzierea care s-a acumulat in decursul timpului din lipsa de po-sibilitati a C.L. de a plati subventia si de aici s-au strans niste penalitati pe care ELEC-TROCENTRALE nu ni le-au iertat, ci ni le-au pus acolo, bine, mersi. Aceste penalitati, in momentul in care intri in reorganizare se dau jos. La fel cum se deblocheaza si conturile, care acum sunt blocate in mod abuziv, tocmai, de penalitati. Ma asteptam ca dl. consilier Trif sa vorbeasca aici despre faptul ca in mod abuziv conturile societatii, acum sunt blocate de penalitati si nu de faptul ca nu le-am platit ratele pentru cumpararea de combustibil in vederea construirii acestui sistem de energie electrica, cumpararii de combustibil, pana la urma. Lucrul asta nu l-a spus nimeni. Stie cineva ca noua ne sunt blocate conturile pentru penalitati? Si daca nu-ti platesti penalitatea, bineinteles, fiind blocat de penalitati, nu ai voie sa-ti platesti rata curenta. Neplatindu-ti rata curenta se nasc alte penalitati si in felul acesta se creaza un mecanism diabolic care iti ia bani. O masina de fabricat bani pentru celalalt. Stie cineva ca toate datoriile pe care ELECTROCENTRALE in momentul de fata, pentru toti furnizorii ei, depasesc 100 miliarde? In timp ce mie mi se cer 2900 de miliarde , in timp ce ELECTRICA este datoare si are penalitati de 1000 miliarde. Va spun mai departe cu cealalta poveste, ca sa fiu foarte scurt, cum mi-a cerut-dl. presedinte.ECTROCEN-TRALE, pentru mine sunt un producator de carburant. Incetati cu povestea care circula prin targ, ca eu sunt un intermediar. ELECTROCENTRALE nu a distribuit si nu va distribui niciodata in viata lui nimic. El este un transportator de energie termica, de carburant. Retelele lui sunt retele de transport. El transporta prin cele 4 retele, prin cele 4 magistrale plus magistrala Dunarea, agent termic. Acest agent termic ajunge in punctele mele termice, unde il transform in apa calda si caldura. Nu v-as dori niciodata sa va intre in calorifere ce va trimite ELECTROCENTRALE, pentru v-ar zbura caloriferele in cap, iar in baie, daca ar ajunge in chiuveta ce va trimite ELECTROCENTRALE, in mod sigur ar trebui ca, pe langa prosop, sa aveti si o piele de schimb, sa v-o schimbati. Pentru ca la temperatura si la presiunea pe care trimit si cu tipul de apa dura care-l trimit, nimeni nu se poate spala. Toate chestiile acestea se transforma in apa calda si caldura la APATERM, nu la ELEC-TROCENTRALE. Plus de asta, numarul imens de avarii care se intampla in acest oras, se intampla numai la ELECTROCENTRALE si nu la APATERM. Iar cat priveste ceilalti consumatori, pot sa va spun ce sunt. Sunt 20, 18 scoli si 2 spitale care au centrale proprii si pe care le administreaza si au schimbatori de caldura proprii. Nu sunt consumatori semnificativi. Eu sunt cel mai mare si probabil unicul consumator semnificativ al ELECTRO-CENTRALE. Asta, ca sa intelegeti si dvs. care sunt cei 22 de consumatori formidabili care imi stau mie in balanta. Deci, licenta despre care se tot vorbeste atat, prima data a fost respinsa pentru ca am avut pierderi, dar am inaintat o situatie economica la mijlocul anului, care era cu pierderi si vreau sa-mi spuneti mie daca in tara asta exista societate de termofi-care care nu are pierderi. E rasul lumii. Va rad si curcile domnule, cu ANRSC-ul dvs., care primiti bani de la noi si-i aparati pe ceilalti.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Domnule Cubasa, am convenit aici sa discutam linisti.

DL. CUBASA

In timp ce s-a respins aceasta documentatie, am inaintat imediat alta, la sfarsitul de an, unde, calculand aceste penalitati dupa exemplul celor de la ELECTROCENTRALE, am ie-sit in profit d-le Trif si nu mai exista nici un motiv sa ni se respinga licenta. Si atata timp cat avem aceasta documentatie si nu mai exista absolut nici un motiv ca sa ni se respinga licenta, e ca si cand avem licenta.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Domnului Trif i s-a invocat numele si prin Regulament suntem obligati sa-i dam cuvantul. DL. TRIF V.

Vreau sa fac si eu cateva precizari. In primul rand, dl. George Cubasa face o mare confu-ziem, ca nu am pregatirea profesionala. Nici nu e relevant la momentul asta. Ar fi trebuit sa cunoasca cadrul legal, avand in vedere ca ocupa functia de director la S.C. APATERM. Se plateste o contributie de 0,1% catre bugetul de stat, o platesc toti operatorii, nu catre ANRSC. In al doilea rand, as vrea sa-l intreb pe dl. Cubasa, daca avand in vedere problemele pe care le-a expus, legate de APATERM, bineinteles ca a incercat sa duca responsabilitatea in alta zona, ELECTROCENTRALE, altii, vreau sa-l intreb un singur lucru si du-pa aia o sa-mi raspunda, la sfarsit. Avand in vedere modul cum APATERM isi desfasoara activitatea si performantele economice pe care le are, daca se justifica, cel putin la nivelul lunii ianuarie, atunci cand a indraznit, din punctul meu de vedere, pentru ca e vorba de o indrazneala, sa vina sa solicite in fata C.L., marirea salariului de manager general, la 120 milioane lei, in conditiile in care societatea era, cel putin la momentul respectiv cu pierderi. Dumneavoastra si cei de la APATERM ati inaintat catre C.L. o solicitare de revenire. DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Domnule consilier, nu face obiectul ordinei de zi salariul d-lui Cubasa.

DL. TRIF V.

Iar in afara de acest lucru, daca tot s-au adus in discutie abaterile si problemele de la nivelul celor de la APATERM, trebuie sa fie stiut de catre toti galatenii, de catre toti consilierii locali, faptul ca S.C. APATERM, desi legea nu-I permite, sa preia in administrare asocia-tiile de proprietari. Prin acest tertip folosit de APATERM, se topesc doua parti cintrac-tuale. Aici vroiam sa vin, in ceea ce priveste importanta unei institutii cum este ANRSC, care o sa intervina.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Discutia dumneavoastra este institutionala, in calitate de Presedinte al ANRSC. Asta discutati la sediul dumneavoastra.

DL. TRIF V.

Am vorbit in calitate de membru al ANRSC, uitand faptul ca eu aici sunt prezent in calitate de consilier local. Multumesc.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc, d-le Cubasa, multumesc, ne oprim, va rog aici, e rugamintea consilierilor. Din punctul meu de vedere, imi cer scuze consilierilor, nu vreau sa spuna dl. Rainea ca am condus rau, dar un asemenea punct de vedere, in momentul in care se scumpeste caldura in oras, intr-un oras care a facut 8000 de someri in doi ani de zile de stralucita guvernare, de unde sa plateasca oamenii aia, ca-s incapabili si tampiti si n-au fost in stare sa conduca o intreprindere? In al doilea rand, am primit prin intermediul Ministerului Administratiei si Internelor, o informare ca, Guvernul nu lucreaza la un proiect de lege care sa faca CET-urile distribuitori, domnule coleg, ci la unul care sa faca trei entitati, un producator, un transformator si un distribuitor. In viata mea n-am auzit o bazaconie mai mare. Sa dea

Dumnezeu ca sistemele astea sa ramana in picioare cat de cat, sa avem cu ce incalzi popu-latia. Dupa parerea mea, in stilul asta, se opresc. Va multumesc foarte mult si va rog, dl. Primar a spus ca supune votului acest proiect de hotarare de pe ordinea de zi, asa cum este. Eu am facut o propunere, nu si-a insusit-o. Vreau totusi, sa va aduc aminte ca daca votam, acceptam si cresterea de pret. Asa avem sansa plangerii prealabile. Cel putin, daca nu aprobam si facem plangere prealabila, avem sansa ca, printr-o procedura, se blocheaza creste-rea de pret. Deci, noi avem cale de aparare.

Cine este pentru?

Grupul de consilieri PDL a votat pentru cresterea pretului la energia termica.

DL. TRIF V.

Pentru acordarea subventiei, am votat, d-le presedinte.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Nu, va rog sa cititi cu atentie.

DL. PRIMAR

Avand in vedere discutiile, il retrag si gata.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Nu vrem sa marim. Eu va spun sincer, parerea mea este ca in fata acestei tentative de jaf, asta-I furt din buzunarul cetatenilor si putem sa spunem nu. Deci, proiectul de hotarare este retras. Va multumesc, trecem la punctul urmator.

DL. TRIF V.

Noi ne retragem, va rugam frumos sa continuati sedinta.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Avand in vedere ca am ramas un numar de 15 consilieri prezenti, putem sa continuam.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiilor de fezabilitate propuse pentru anul 2011 Daca sunt discutii?

DL. AVRAM R.

Ne-am intalnit ieri intr-o sedinta. Am discutat despre stadionul Otelul, a fost o intalnire intempestiva. Acum nu-i vad pe acest studiu de fezabilitate. De ce ne-am mai intalnit ieri, asa, pompieristic?

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Chestiunea este urmatoarea. Am inteles ca vine un specialist saptamana viitoare, pentru ca, pentru asemenea proiect, proiectul de fezabilitate nu poate fi intocmit de oricine. Punerea pe lista studiului de fezabilitate a anumitor obiective, are o procedura prealabila. Aveti dreptate, in principiu, ca ar fi trebuit sa fie, dar nu avem cum s-o facem. Eu cred ca sapta-mana viitoare, asa cum am vorbit,sa ne luam inima-n dinti si sa refacem proiectul la Duna-rea, astfel incat, sa se poata juca competitii europene, dar sa vedem la ce nivel. Formula, studiul de fezabilitate, poata sa apara oricand, fara nici un fel de probleme si cu finantarea aferenta, in momentul in care avem elementele tehnice cunoscute.

Cine este pentru? Cine este contra?

14 voturi

0 voturi

0 voturi


{dl. Avram R.}


Cine se abtine?

 • 3. Proiect de hotarare privind inregistrarea Municipiului Galati in Sistemul National Electronic de Plata Online a Taxelor si Impozitelor utilizand cardul bancar si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

15 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

 • 4. Proiect de hotarare privind zonarea municipiului Galati; Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

15 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea termenului de depunere sau completare a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor sociale destinate chiriasilor evacuati sau care ur-meaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari ;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

15 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine este contra?

Cine se abtine?

7. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Tinerilor Activi Civic pentru implementarea proiectului “Tinerii si scoala spun NU drogurilor si criminalitatii”; Daca sunt discutii?

DL. GAVAN E.

Am o rugaminte, pentru ca, din cate stiu, finantarea pentru proiectul acesta s-a inclus din fondurile destinate culturii scrise. As ruga sa se caute o alta sursa de finantare, astfel incat, banii pentru cultura scrisa, sa ramana pentru cultura scrisa. As dori sa detaliez putin .Inten-tionam ca banii destinati pentru cultura scrisa, anul acesta, sa facem “Anul V.A.Urechia”, in care sa finantam cumpararea de carti, achizitionarea de carti de calitate, pentru a infiinta o Biblioteca Municipala in micro38,39, impreuna cu Biblioteca “ V.A.Urechia” si dorim sa avem si bani pentru acest fond de carte

DL. ILIE Z.

Domnule presedinte, dl. consilier Gavan a facut o propunere care este foarte pertinenta. Anul 2011, este declarat “Anul V.A. Urechia”, pentru ca se implinesc 110 ani de la moartea lui V.A. Urechia. Acest lucru s-ar incadra in realizarea a doua obiective in municipiul Galati si anume : inaugurarea celei mai mari filiale a Bibliotecii “V.A.Urechia” in cel mai mare cartier din municipiul Galati, cartierul “Aeroport” la Liceul Metalurgic, filiala care sa devina cu statutul de Biblioteca Municipala. A doilea obiectiv se refera la preluarea de ca-tre municipalitate a Bibliotecii Franceze, care va fi coordonata de Biblioteca “V.A.Ure-chia”

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Deci, amendamentul dvs. se refera la sursa de finantare.

DL. GAVAN E.

Da, sursa de finantare sa nu fie din cultura scrisa.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Inteleg ca vom face in asa fel incat sa nu fie afectata cultura scrisa.

Supun votului dvs. acest proiect de hotarare, cu amendamentul respectiv.

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

15. Proiect de hotarare privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012; Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 2 la HCL nr.157/11 04 2011 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici propusi de S.C. APA-CANAL S.A.pentru obiectivul Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa-uzata in judetul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

17. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Biblioteca “V. A Urechia” pentru realizarea Festivalului de Carte “AXIS LIBRI”;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

14 voturi

0 voturi

1 vot {dl. IlieZ}

18. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Galati cu Fundatia Culturala “ANTA-RES” pentru realizarea Festivalului International “Serile de poezie ANTARES”;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

15 voturi

Cine este contra?

Cine se abtine?

0 voturi

0 voturi

21. Proiect de hotarare privind aprobarea executie bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2010;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

23. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

25.Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.58, proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ALIANTA EUROPENSIONARILOR DIN ROMANIA in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

Daca sunt discutii?

DL. BOGATU H.

Cu amendamentul ca sa prezinte statutul asociatiei, din care sa reiasa faptul ca au activitate social-umanitara.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Avem raportul de specialitate care vine din partea comisiei de specialitate, vine si ne spune daca hotararea intruneste conditiile legale. Daca pe raport se spune ca isi desfasoara activi-tati social-umanitare, ii credem.

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

26. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Garii nr.28 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ALIANTA PENSIONARILOR PENTRU CONCILIERE GALATI in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit; Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

27. Proiect de hotarare privind revocarea art. 1 din HCL nr. 533/25.10.2007 privind majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L.; Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

28. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor pentru rasadurile de flori si pentru materialul dendrologic produs in sera de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

33. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2011;

Daca sunt discutii?

DL. ZANFIR I.

Da, dar cu amendamentul propus de dl. consiler Gavan

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

34. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii si documentatiei de concesionare si in-chiriere a terenului proprietate privata a municipiului Galati si administrat de SC Industrial Parc SRL Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

35. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

43.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii municipiului Galati in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecoserv si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecoserv;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

44. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CSM DUNAREA GALATI Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

45. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV GENIUS GALATI Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

46. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV HANDBAL ART GALATI Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV PHOENIX GALATI Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 48. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

15 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

 • 49. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre ASOCIATIA SPORT CLUB STEAUA DUNARII GALATI Galati si Municipiul Galati; Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

15 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

 • 50. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA GALATI Galati si Municipiul Galati;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru? Cine este contra?

15 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

 • 51. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

Exista propunerea din partea d-lui Ciumacenco, ca pentru urmaroarele trei sedinte, prese-dinte de sedinta sa fie dl. Daniel Apetrachioaie.

De asemenea pentru punctul 31 de pe ordinea de zi, propunerea este pentru dl. Lupu Ste-lian.

Va rog sa completeze toata lumea buletinele de vot.

Stimati colegi, in urma votului dvs. pe buletinele de vot, va prezint rezultatele :

20.Proiect de hotarare privind inlocuirea domnului arh. Banas Ion din Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism cu doamna Blaga Adriana;

Rezultat vot secret.- 15 voturi pentru, 0 voturi contra, o abțineri

Se supune la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

15 voturi

0 voturi

0 voturi

31. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “ Sf. Ioan";

Propunerea este pentru dl. Lupu Stelian

Rezultat vot secret - 15 voturi pentru, 0 voturi contra, o abțineri Se supune la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Cine este contra?

15 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine se abtine?

51. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

Propunerea este pentru dl. Daniel Apetrachioaie

Rezultat vot secret - 15 voturi pentru, 0 voturi contra, o abțineri

Se supune la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

15 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine este contra?

Cine se abtine?

Va multumesc, declar sedinta inchisa.

PRESEDINTE SEDINTA,

MIRCEA RAZVAN CRISTEA

AVIZAT

SECRETAR,

GRIGORE MATEI

INTOCMIT,

MARIANA CARAUSU