Proces verbal din 22.12.2011

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 22/12/2011

PROCES - VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.12.2011

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei in baza Dispozitiei Primarului nr.4897/16.12.2011, intrucat sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 17.12..2011.

Sedinta Consiliului Local din data de 22.12.2011 este publica, avand ca presedinte de sedinta pe dl. MANOLIU MIHAI.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22 12 2011

 • 1.Proiect de hotarare privind aprobarea resurselor financiare si a cofinantarii proiectului “ 3R Recalificare, Responsabilitate, Reusita”;

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului si al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanei , pe anul 2012;

 • 3. Proiect de hotarare privind anularea creantelor mai mici de 40 lei aflate in sold la 31 12 2011;

 • 4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sfantul Apostol Andrei” Galati a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, modificata si completata prin HCL nr. 31/25.02.2010, HCL nr. 262/09.08.2010, HCL 511/23.11.2010, HCL 584/21.12.2010 si HCL.145/22.03.2011;

 • 5. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, domnului Dr. Petrea George Camil , a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 12,19 mp si suprafata de 55,3 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 32 ani si 02 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.17,25 situat in Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 12 bl.S9D, parter;

 • 6. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Ochiu Mariana Irina, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 24,92 mp si suprafata de 46,95 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 31 ani si 10 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.12,19 situat in Galati, strada Rosiori nr.33;

 • 7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

 • 8. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2012 de catre S.C Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

 • 9. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2012 de S.C Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC ACJ Globe Tour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 79 si 84 din municipiul Galati;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Andry SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 68 din municipiul Galati;

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Badilas Com SNC pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galati;

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Comsamo SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 63 si 77 din municipiul Galati;

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Relajcar SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 62 si 64 din municipiul Galati;

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Sogitour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galati;

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Transcris SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 60 din municipiul Galati;

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Transdan SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 61 din municipiul Galati;

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Transurb SA pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Galati;

 • 19. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Lica Cristina Crenguta, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 18,61 mp, si suprafata de 33,57 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 16 ani si 06 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.7,8,24,32,33, situat in Galati, strada Brailei nr.236, bl.E6, parter;

 • 20. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, domnului Mardare Loli, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 12,70 mp si suprafata de 14,41 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 05 ani si 06 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea stomatologie generala, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, Micro 38, strada Nucului nr.3;

 • 21. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Lovin Brindusa Elena, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 15,06 mp, si suprafata de 26,16 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 21 ani si 06 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 - corp A, situat in Galati, strada N. Balcescu nr. 82;

 • 22. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.3 si 4 al HCL nr.428/29 09 2011 referitoare la aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei din municipiul Galati si a subventiei ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;

 • 23. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Mesesan Mihaela, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 16,20 mp, si suprafata de 46.95 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 20 ani (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.12,19 situat in Galati, strada Rosiori nr.33;

 • 24. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie;

 • 25. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie;

 • 26. Proiect de hotarare privind mentinerea in anul 2012 a facilitatilor acordate prin HCL nr. 599/2010 privind aprobarea facilitatilor pe mijlocele de transport ale SC Transurb SA Galati, pentru anumite categorii de persoane, pentru anul 2012;

 • 27.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 87-88 din „Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de administrare a domeniului public/privat de interes local al municipiului Galati” aprobat prin H.C.L. nr. 125 din 17 03 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si modificarea si completarea „Listei cu activitatile care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public/privat de interes local al municipiului Galati, pentru care se alege ca forma de gestiune -gestiunea directa”, cu activitatea „Verificarea, intretinerea si repararea ceasurilor stradale”;

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI din municipiul Galati,in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Fundatia Cuvântul Întrupat in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN DIFICULTATE ,,La Vale'', in temeiul Legii 34 /1998;

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Fundatia FAMILIA in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Fundatia FAMILIA in vederea subventionarii proiectului “Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie", in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu FUNDATIA IMPREUNA in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI “IMPREUNA” PENTRU COPII DEFAVORIZATI, in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu FUNDATIA IMPREUNA in vederea subventionarii proiectului CLUBUL SENIORILOR- COMPLEX DE SERVICII SOCIALE, in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Fundatiei INIMA DE COPIL in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate” in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 35. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA”, in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB,in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI -CENTRU DE RECUPERARE, REABILITARE, INCLUZIUNE SOCIALA SI INGRIJIRE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT din municipiul Galati,in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul Rezidential de fete”, in temeiul Legii 34 /1998;

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Asociatia Filantropica “Sf. Antonie cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Sfantul Antonie cel Mare", in temeiul Legii 34 /1998;

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Asociatia “Nova 2002” in vederea subventionarii proiectului “Centrul maternal”, in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR in vederea subventionarii proiectului Centrul de zi “Speranta” pentru persoane varstnice cu dizabilitati in temeiul Legii 34 / 1998;

 • 41. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului “CENTRU COMUNITAR PENTRU VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE”;

 • 42. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRU DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”;

 • 43. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Impreuna in vederea sustinerii proiectului “CENTRU DE ZI “IMPREUNA” pentru copii defavorizati;

 • 44. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Inima de Copil in vederea sustinerii proiectului “CENTRU DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII IN DIFICULTATE;

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social;

 • 46. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, persoanelor care desfasoara activitati de voluntariat in cadrul Primariei municipiului Galati, institutiilor de asistenta sociala aflate sub autoritatea Consiliului Local si organizatiilor neguvernamentale partenere;

 • 47. Proiect de hotarare privind incheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos-Parohia Sf.Spiridon pentru sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului de zi pentru copii pe o perioada de un an;

 • 48. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos-Parohia Pogorarea Sf.Duh pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice in cadrul Centrului multifunctional de servicii sociale Sperante pentru varsta a III a;

 • 49. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei cu Fundatia Nursing Comunitar pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice;

 • 50. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie;

 • 51. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 234/26.05.2011 privind aprobarea preturilor pentru rasadurile de flori si pentru materialul dendrologic produs in sera de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L.Galati;

 • 52. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei cu Fundatia de Sprijin a Varstnicilor pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice;

 • 53. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 4 din HCL nr. 310/07 09 2010 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, delegarea gestiunii serviciului cu apa si de canalizare al municipiului Galati, catre SC APA CANAL SA, contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, listei bunurilor din domeniul public al municipiului Galati, aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, Regulamentului serviciului cu apa si de canalizare al municipiului Galati aferent sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

 • 54. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe trim.IV.2011;

 • 55. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru anul scolar 2012-2013;

 • 56. Proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal cu familiile evacuate din imobile restituite in natura care au acces la o locuinta sociala, conform HCL nr.142/11.05.2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 57. Proiect de hotarare privind aprobare PUD pentru VIVA SRL;

 • 58. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

 • 59. Proiect de hotarare privind modificarea si competarea art.1 al HCL nr.592/21 12 2010 referitoare la stabilirea redeventei lunare datorate pentru trim IV 2010 si pentru anul 2011 de catre S.C Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galati;

 • 60. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.370/30 08 2011 referitoare la aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Ariesului nr.6 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

 • 61. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.371/30 08 2011 referitoare la aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.58 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ASOCIATIA LIGA NAVALA ROMANA in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

 • 62. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.387/30 08 2011 referitoare la aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.61 Bl.A1, parter, proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre CONFEDERATIA NATIONALA SINDICALA “CARTEL ALFA” UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA FILIALA GALATI in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit

 • 63. Interpelari, interventii, cereri.

 • 64. Diverse.

Fiind in preajma Craciunului, sedinta ordinara a Consiliului Local Galati, a inceput cu un program de colinde, sustinut de elevii Scolii Generale nr. 7, Ansamblul folcloric “Doina Covurluiului” si Asociatia Filantropica “Sf. Vasile Cel Mare”.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Stimati colegi, distinsi invitati, buna ziua. Haideti sa incepem sedinta. Astazi ne aflam in pragul Sfintei Sarbatori a Craciunului si nu pot deschide aceasta sedinta, fara sa va doresc dvs., familiilor dvs., dar si tuturor celor care ne-au mandatat prin votul lor sa le reprezentam interesele, nevoile sau aspiratiile, ca aceasta perioada frumoasa din an sa va gaseasca sanatosi, iar bucuria nasterii Mantuitorului sa va aduca lumina in ganduri si caldura in suflet. Cu totii, dragi colegi, ne dorim un an mai bun, cat despre mine, eu mi-l doresc a fi cel mai bun, din cei peste care timpul si-a asternut mantia, dar nu mai bun decat cei care vor veni. Pentru asta insa, avem nevoie ca macar in sfintele perioade de sarbatori, sa lasam in teaca armele politice si sa ne intoarcem cu fata catre intelegere si colaborare. In spiritul acestei Sfinte Sarbatori, toleranta fata de aproape si puritatea, sunt caile pe care Domnul ne ghideaza, iar in acest spatiu, in care ne aflam astazi cu totii, nu a gazduit doar manifestari demne de a fi incadrate in morala crestina, pentru ca, de multe ori, politica infierbantata a infierbantat spirite. Astazi, in schimb, va rog, sa demonstram contrariul. Dragi colegi, inainte de a deschide discutiile, va rog sa-mi permiteti, sa va urez “la multi ani” cu sanatate si dorinta de munca, lipsiti de patima si incarcati cu intelepciune. Acum vreau sa dau cuvantul d-lui Primar.

DL. PRIMAR

Domnilor, eu am sa fiu mult mai scurt. Azi e ziua Revolutiei, dupa cum stiti si as zice sa pastram un moment de reculegere, pentru ca asa e bine, mai ales ca ne privesc revolutionarii de dincolo.

Se pastreaza un moment de reculegere.

A doua problema, vroiam sa va informez despre realizarile noastre din acest an si in special din ultima luna, pentru ca sunt foarte multi care vorbesc pe langa probleme, dar CL a avut mai multe realizari. Dati-mi voie sa vi le citesc : Statia de tratare a apei menajere. Aceasta statie, aproximativ 100 milioane euro, a fost data saptamana trecuta. Statia de tratare gunoaie menajere si de sortare, pe care am inaugurat-o astazi, am vazut unul sau doi consilieri. Vreau sa va spun, spre surprinderea mea, ziaristilor care au fost prezenti, le-a placut mai mult statia de tratare gunoaie, era mai spectaculoasa decat statia de tratare a apei menajere. Ieri am inaugurat Centrul de tratare a persoanelor cu boli cronice, la d-na dr. Filoti. Este o cladire, care a fost facuta pentru multe activitati, in special de rezolvare a problemelor intregului complex, cu sala de mese, cu sala de tratamente, etc. Mi-a placut foarte mult acel centru. Dl. Zaharia, aici de fata, se lauda ca, pana in 10 ianuarie, a terminat Piata Moruzzi. Bineintele ca mai avem lucrari avansate la Baia Comunala, Sala Sporturilor. Eu programul pe care mi l-am propus, zic ca il realizam. Aceste lucrari care mai sunt de terminat, sunt in jur de 30 milioane de euro, iar pentru instalatii de tratare a apei menajere si apa potabila mai vin 100 si ceva de milioane euro, care vor fi folosite la puturile forate, la conductele de transport, pentru ca, daca e sa facem ceva, vom face. Asta am vrut sa va aduc la cunostinta. Este meritul dvs., al tuturor, inclusiv al meu. Avem insa multe probleme de rezolvat, dar eu sunt dobrogean incapatanat si nu scapati de mine. Multumesc.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Multumesc, d-le Primar. Se vede ca spiritul sarbatorilor se apropie. Dati-mi voie sa recunosc ca este una din putinele dati, cand va vad pe dvs. recunoscand ca si CL are

un merit in toate astea, asa ca o sa incercam sa organizam sedinte de CL in preajma sarbatorilor, probabail o sa recunoasteti mai des si realizarile CL.

Acum sa trecem la ordinea de zi a sedintei. Suntem prezenti in sala 24 de consilieri din totalul de 27, lipsesc motivat, dl. Alexe, dl. Bucatanschi, dl. Olaru. De asemenea, tin sa supun la vot procesul-verbal al sedintei anterioare. Daca sunt observatii?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

Sa intram pe ordinea de zi. Dupa cum fiecare le avem pe laptop si traditia a devenit ca o cutuma. Daca sunt observatii la ordinea de zi?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

Intram in ordinea de zi.

24 voturi

0 voturi

0 voturi

1.Proiect de hotarare privind aprobarea resurselor financiare si a cofinantarii proiectului “ 3R Recalificare, Responsabilitate, Reusita”;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

23 voturi

0 voturi

1 vot


{dl. Dobrea V.}


Cine este contra ?

Cine se abtine ?

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului si al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanei , pe anul 2012;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

22 voturi

0 voturi

2 voturi {dl. Gavan, dl. Gasparotti}

3. Proiect de hotarare privind anularea creantelor mai mici de 40 lei aflate in sold la 31 12 2011;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sfantul Apostol Andrei” Galati a unitatilor sanitare 10

arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, modificata si completata prin HCL nr. 31/25.02.2010, HCL nr. 262/09.08.2010, HCL 511/23.11.2010, HCL 584/21.12.2010 si HCL.145/22.03.2011;

Daca sunt observatii ?

DL.GASPAROTTI F.

O singura observatie legata de stabilirea redeventei. Nu stiu daca este legal, dar oricum este nedrept fata de colegul sau colegii din contratura. Atata timp cat ei au stabilit prin negociere o plata a redeventei, iar aici, in materialul prezentat, vad ca este 1 euro/ metrul patrat/ an. Deci, propunerea, daca este legala plata redeventei si nici medicii, cred ca sunt inca vreo patru cazuri pe ordinea de zi, nu cred ca au ceva impotriva.

DL. MANOLI M.

Dl. Secretar Matei spune ca asa prevede legea, in primii cinci ani, este doar 1 euro/m/luna. Daca mai sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 5. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, domnului Dr. Petrea George Camil , a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 12,19 mp si suprafata de 55,3 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 32 ani si 02 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.17,25 situat in Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 12 bl.S9D, parter;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 6. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Ochiu Mariana Irina, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 24,92 mp si suprafata de 46,95 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 31 ani si 10 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.12,19 situat in Galati, strada Rosiori nr.33;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

24 voturi

0 voturi

Cine se abtine ?

0 voturi


 • 7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

Daca sunt observatii ?

DL. ILIE Z.

Intrucat, aseara a disparut iarasi mana de la statuia lui Mihai Eminescu si autoritatile locale au promis de “n” ori ca vor lua masuri concrete, legale, pentru stoparea acestui act de vandalism al celui mai important monument de arhitectura, care exista pe raza municipiului Galati, ba mai mult, va reamintesc, ca pe 16 octombrie s-au implinit 100 de ani de la inaltarea, de la dezvelirea statuii lui Mihai Eminescu, din parcul care-i poarta numele, va propun, distinsi colegi, sa alocam o suma, e aproape modica, de 10.000 lei, prin aceasta rectificare pe care o facem astazi si sa mandatam doua directii din Primarie, Directia Tehnica si Directia Economica, sa gaseasca aceasta suma de 10.000 lei, sa facem rost de doua camere de luat vederi, astfel incat, sa asiguram securitatea celui mai vizitat monument de arhitectura de pe raza municipiului Galati. Multumesc.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Va multumesc si eu. D-na Stamate, va rog frumos sa ne spuneti, daca este posibil. D-NA DIRECTOR STAMATE D.

Da, este.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Atunci, prevedem aici un amendament, cu privire la suma de 10.000 lei. Daca mai sunt observatii?

DL. MIHAI A.

Suntem de acord cu amendamentul propus de dl. Ilie Zanfir, dar mai sunt alte probleme. Vroiam sa stiu si eu la cat se ridica subventia acordata la TRANSURB anul acesta, prin rectificarea aceasta?

D-NA DIRECTOR STAMATE D.

313 miliarde.

DL. MIHAI A.

Pozitia noastra este ca nu putem fi de acord, o consideram mult prea mare. Am dori sa fie comentata sau sa fie retrasa. 313 miliarde este incredibil de mult.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

D-na director, va rog, daca puteti sa ne dati explicatii. Intr-adevar, pare o suma foarte mare. As vrea sa ne explicati de unde vine suma aceasta, de ce acordam suma aceasta TRANSURB-ului, ca sa poata toata lumea sa inteleaga, pentru ca, nu toti sunt economisti.

D-NA DIRECTOR STAMATE D.

In primul rand, din acest 313 miliarde, 112 sunt restanta din anul precedent. Daca v-aduceti aminte, in fiecare an, problema subventiei pentru TRANSURB a existat si de fiecare data nu s-a acordat la nivelul necesarului. In fiecare an, asa cum este si acum, cand se pregateste bugetul pe anul 2012, este o hotarare cu facilitatile care se acorda in anul urmator. In functie de aceasta aprobare a dvs., se fundamenteaza bugetul in anul urmator. Ceea ce se cere acum, in completare la 2011, este consecinta HCL pe care ati aprobat-o in 2010, pentru 2011, facilitatile la transport si diferenta de cost. Daca pentru anul 2012 nu se vrea subventie la nivelul a cat se estimeaza, atunci, pe hotararea pe care urmeaza s-o aprobati, o sa stabiliti mai putine facilitati si atunci se coreleaza bugetul, cu aceasta HCL.

DL. MANOLIU M.

Multumesc, mai sunt observatii?

DL. GAVAN E.

Am avut multe discutii anul acesta, legate de TRANSURB, inclusiv un management al transportului public, cu ambele categorii de operatori, operatorul CL, cat si operatorii publici. Evident ca toate aceste discutii nu au dus la niste concluzii, astfel incat, vin cu propunerea concreta ca, de pe acuma sa se gandeasca structura bugetului de anul viitor, pentru alocarea unei sume, nu stiu cat, o sa vedeti dvs., privind un studiu al managementului transportului public in municipiul Galati, care sa ne duca pana la urma si la reducerea acestei subventii. Va rog, d-na director, daca si colegii sunt de acord, sa tineti cont de acest aspect in bugetul anului viitor.

DL. MANOLIU M.

Multumesc, daca mai sunt alte observatii? Daca nu, d-le Primar, ma vad obligat ca sa va intreb, cum acceptati, pentru ca, dvs. sunteti initiator.

DL. PRIMAR

Asa cum este prins in material.

DL. MANOLIU M.

Cu amendamentul d-lui Ilie Z., pentru ca d-na Stamate a zis ca se poate, mai poate gasi 10.000 lei.

Supun la vot hotararea, cum a fost prezentata aici, cu amendamentul d-lui Ilie Zanfir.

Cine este pentru ?                      19 voturi

Cine este contra ?                        5 voturi

{dl.Trif, dl. Mihai, dl.Radu, dl. Dobrea, dl. Ion} Cine se abtine ?                         0 voturi

 • 8. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2012 de catre S.C Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

22 voturi

0 voturi

2 voturi {dl. Mihai, dl. Trif }


Cine este contra ?

Cine se abtine ?

 • 9. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2012 de S.C Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

23 voturi

0 voturi

1 vot {dl. Dobrea}

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC ACJ Globe Tour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 79 si 84 din municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Andry SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 68 din municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Badilas Com SNC pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 76 din municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

Lipseste din sala dl. Mihai A.

23 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Comsamo SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 63 si 77 din municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

23 voturi

0 voturi

0 voturi

Lipseste din sala dl. Mihai A.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Relajcar SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 62 si 64 din municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

Lipseste din sala dl. Mihai A.

23 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Sogitour SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 75 din municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Transcris SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 60 din municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Transdan SRL pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane pe traseul 61 din municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei datorate in anul 2012 de catre SC Transurb SA pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Galati;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine este contra ?

Cine se abtine ?

 • 19. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Lica Cristina Crenguta, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 18,61 mp, si suprafata de 33,57 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 16 ani si 06 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.7,8,24,32,33, situat in Galati, strada Brailei nr.236, bl.E6, parter;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine este contra ?

Cine se abtine ?

 • 20. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, domnului Mardare Loli, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 12,70 mp si suprafata de 14,41 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 05 ani si 06 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea stomatologie generala, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat in Galati, Micro 38, strada Nucului nr.3;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ? 24 voturi

Cine este contra ?                        0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 21. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Lovin Brindusa Elena, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 15,06 mp, si suprafata de 26,16 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 21 ani si 06 luni (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 -corp A, situat in Galati, strada N. Balcescu nr. 82;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi


Cine este contra ?

Cine se abtine ?

 • 22. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.3 si 4 al HCL nr.428/29 09 2011 referitoare la aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei din municipiul Galati si a subventiei ce se asigura de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;

Daca sunt interventii pe marginea materialaului?

DL. TRIF V.

D-le presedinte, stimati colegi. Am avut o discutie la sfarsitul lunii septembrie, cand s-a stabilit subventia pentru serviciul de energie termica, sprijinul de la CL pentru populatie si am considerat atunci, alaturi de consilierii din USL, chiar si dl. Viceprimar Ciumacenco s-a exprimat in acest sens, ca vom aproba proiectul de hotarare pana in decembrie, sub forma in care a fost propus initial, insa, ulterior, vom acorda o subventie pe persoana, in functie de venituri, tocmai pentru a nu se face o subventionare globala a acestei activitati si a baga banii intr-un sac fara fund, asa cum s-a mai intamplat si in trecut si vrem sa asiguram acest sprijin din partea CL, doar persoanelor care intr-adevar, potrivit veniturilor realizate, au nevoie. Noi, propunem urmatorul amendament : sa se acorde o subventie de 65 lei pentru persoanele a caror venit pe membru de familie nu depasaste 1.000 roni. Consideram ca suma este extrem de generoara, ar acoperi intr-adevar familiile care au venituri reduse si care ar putea fi afectate de lipsa subventiei si intr-adevar, aceasta subventie sa nu fie asigurata persoanelor care realizeaza venituri mari si nu le este necesar acest sprijin din partea CL. Acesta este amendamentul nostru. Deci, subventia sa se acorde strict persoanelor a caror venituri pe membru de familie nu depaseste 1.000 roni.

DL. PRESEDINTE MANOLI M.

Daca mai sunt interventii?

DL. CONSTANTIN A.

Stimati colegi, aici ar exista doua probleme. Sa inteleg de la colegul nostru, consilier, ca cel care are venitul pana in 1.000 lei, inseamna ca are probleme si trebuie ajutat, iar cel care are 1.001 lei, este bogat si nu poate fi ajutat, asta o data. Deci, aici, nu putem face o diferenta. In al doilea rand, as vrea sa ne explice colegul nostru, daca se poate si daca a gandit treaba aceasta, cum se poate , din punct de vedere tehnic, realiza acest ajutor diferentiat. Ideea este ok, din punctul meu de vedere, dar, punerea ei in aplicare, ar insemna cheltuieli mult mai mari la bugetul local, inseamna oameni, dublu, de cat avem noi la momentul acesta, deci, eu zic ca este o idee care nu poate fi pusa in aplicare. Ceea ce am propus noi la comisia de buget-finante, pana la rezolvarea situatiei, este ca, intr-adevar, acest proiect de hotarare, hotararea pe care am luat-o in septembrie, sa se prelungeasca pana la 31 martie, nu va fi pe tot anul 2012, va fi pana la 31 martie. Atunci se va sti exact ce se intampla cu acest pret la energia termica, vom sti exact ce se intampla cu APATERM si vom putea lua o decizie in cunostinta de cauza.

DL. TRIF V.

Un raspuns, daca este permis, scurt. Din punctul nostru de vedere, organigrama din Primarie este destul de generos dimensionata si cu totii am cazut de acord in septembrie ca cele trei luni, octombrie, noiembrie, decembrie, sunt suficiente pentru a se face o asemenea analiza, consider ca, aparatul de specialitate este cel care trebuie ca sa vina cu solutii, daca nu, noi, ca si consilieri locali, ne vom substitui si aparatului de specialitate si facem si munca Executivului si nu cred ca trebuie sa facem acest lucru, iar in ceea ce priveste cuantumul, daca pe dvs. va incalzeste mai mult, putem sa punem 1001 lei. Trebuie sa existe o bariera, la un moment dat, fie ca-i 1001, 1002 lei, s.a.m.d. Daca vreti dvs. cu amendamentul propus, propunem ca sa fie 1001 lei si aceasta sa fie valoarea subventiei acordata pe persoana, multumesc.

DL. CRISTEA M.

Domnule presedinte, stimati colegi, eu sunt initiatorul acestui proiect de hotarare si credeti-ma ca m-am uitat cu mare atentie la Ordonanta 70 pe care noi ar trebui s-o aplicam in conditiile in care am merge cu subventii catre familii si nu catre pretul propriu-zis al gigacaloriei si am studiat cu foarte mare atentie sa vad mecanismul cu care putem aplica pentru a ajunge la acest deziderat, asa cum am stabilit in septembrie. In primul rand, nu vreau sa-i dezamagesc pe colegii nostri, dar legea este foarte clara, nu se discuta de 1000 lei. Propunerea de a avea 1000 lei limita este impotriva legii, impotriva Ordonantei, se spune foarte clar, ca saraci in Romania sunt cei care au sub 786 lei pe cap de familie in casa. Specifica legea foarte clar, nu putem inova. Ceea ce inseamna ca cetatenii care au 7 euro/zi, d.p.d.v al acestei Ordonante, sunt bogati si ar trebui sa plateasca 3 milioane gigacaloria, iar cei care au 6 euro/zi, sunt saraci. Va spun ca, pana la 15 euro/zi, este sub pragul de saracie in jumatate din tarile africane. Deci, din start, aceasta Ordonanta, transforma in bogati, oameni care sunt in polul de saracie, cel putin european, primii 5% dintre saraci. Trebuie sa facem urmatorul lucru si as vrea, nu facem politica aici, parerea mea a fost tehnica, pentru a putea sa dam subventie, asa cum au propus colegii nostri de la PDL, noi suntem obligati, tot de aceasta Ordonanta 70, sa facem anchete sociale, pe lege, in 60% dintre cazuri. Acum 4 ani de zile, sub ceea ce insemna prag de saracie, erau 6% din familiile dintr-un oras cum e Galati-ul. Acuma sunt peste 20.000 familii, ceea ce ar insemna ca trebuie sa facem anchete sociale in 20.000 de familii. Mai mult decat atat, credeti-ma ca daca va uitati pe lege, nu e vorba de anchete sociale, e vorba de perchezitii in toata regula, in casa, la oameni. Pentru ca noi trebuie sa-i cautam ca nu cumva sa aiba in casa o serie de bunuri si daca le au, sunt exclusi de la acest ajutor. Eu va solicit sa va uitati macar un minut la doar doua din aberatiile acestei legi. Legea gandeste ca ar putea sa existe pensionari sau familii de oameni saraci, care au sub 786 lei venit pe cap de persoana in familie, dar care, tineti-va bine, au iaht, pentru ca asta spune legea, daca ai sub 786 lei/luna pe cap de familie, dar ai iaht, nu ai voie sa primesti aceasta subventie. Deci, legea e plina de asemenea aberatii, sa nu cumva sa ai motoscuter. Noi discutam de oameni saraci. Cei care au iaht nu sunt legati la incalzire centrala. Noi trebuie sa facem perchezitii in caasa, facem anchete sociale sa vedem daca nu cumva oamenii care au de regula 2,3.000 lei pusi deoparte, in depozit pentru inmormantare, ii descalifica. Deci, in Romania, daca ai frumoasa de 600 euro in banca, pentru inmormantare, esti considerat om bogat si Guvernul PDL te descalifica de la acest ajutor de caldura. Aceasta ordonanta este o sfidare la bunul simt, la adresa cetatenilor Romaniei.

DL.PRESEDINTE MANOLIU M.

Ma scuzati, am avut rugamintea de la bun inceput, sa fiti mai concis. Sunteti de acord, ca initiator, cu amendamentul d-lui Trif?

DL. CRISTEA M.

Nu pot fi, pentru ca este impotriva legii.

DL. MIHAI A.

Am un singur comentariu. Ceea ce a dezvoltat dl. Cristea foarte amanuntit se refera la ajutorul de caldura. Noi vorbim de subventia data de CL Galati.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Deci, am zis, ca initiator, sunteti de acord cu amendamentul colegului Trif?

DL. CRISTEA M.

Nu pot fi, pentru ca e contrar legii.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

In regula, deci supun la vot proiectul de hotarare fara amendament.

Cine este pentru?                 19 voturi

Cine este contra                    0 voturi

Cine se abtine?                   5 voturi

{dl. Dobrea, dl.Ion, dl. Trif, dl.Mihai, dl. Radu}

DL. DOBREA V.

Daca-mi permiteti,eu am spus si cu alte ocazii ca acest mod de acordare a subventiei este inechitabil, pentru ca, la doi cetateni care stau pe acelasi palier, au acelasi salariu, aceleasi venituri, unul si-a montat centrala si altul s-a racordat la sistemul centralizat, pe unul CL il ajuta, pe altul nu-l ajuta. Mai mult de atat, un cetatean care are 400 lei pe cap de familie, primeste subventia, dar primeste si un cetatean care are 4.000. Din acest punct de vedere, acordarea in acest mod a subventiei pentru caldura este inechitabil, multumesc

 • 23. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Mesesan Mihaela, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 16,20 mp, si suprafata de 46.95 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 20 ani (incepand cu data de 01.12.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.12,19 situat in Galati, strada Rosiori nr.33;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?                      24 voturi

Cine este contra ?                        0 voturi

Cine se abtine ?                         0 voturi

 • 24. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 25. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

 • 26. Proiect de hotarare privind mentinerea in anul 2012 a facilitatilor acordate prin HCL nr. 599/2010 privind aprobarea facilitatilor pe mijlocele de transport ale SC Transurb SA Galati, pentru anumite categorii de persoane, pentru anul 2012;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

DL. CONSTANTIN A.

Am o singura observatie, nu este mentinerea, are o singura modificare fata de anul 2011, persoanele peste 65 de ani aveau, in 2011, gratuit, numai pe o singura linie. In anul 2012, se propune prin proiectul de hotarare, ca sa aiba facilitati pe toate liniile. DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

 • 27. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 87-88 din „Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de administrare a domeniului public/privat de interes local al municipiului Galati” aprobat prin H.C.L. nr. 125 din 17 03 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si modificarea si completarea „Listei cu activitatile care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public/privat de interes local al municipiului Galati, pentru care se alege ca forma de gestiune - gestiunea directa”, cu activitatea „Verificarea, intretinerea si repararea ceasurilor stradale”;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

{DL. Trif, dl. Mihai, dl.Ion, dl. Dobrea} Lipseste din sala dl. Gavan Eugen.

19 voturi

0 voturi

4 voturi

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI, in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI din municipiul Galati,in temeiul Legii 34 / 1998;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Fundatia Cuvântul Întrupat in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN DIFICULTATE ,,La Vale'', in temeiul Legii 34 /1998;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  22 voturi

  0 voturi

  0 voturi

Lipsesc din sala : dl. Gavan E.; dl. Trif V.

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Fundatia FAMILIA in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate”, in temeiul Legii 34 / 1998;

  Daca sunt observatii ?

  Cine este pentru ?

  Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  Lipseste din sala dl. Gasparotti F.

  23 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Fundatia FAMILIA in vederea subventionarii proiectului “Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie", in temeiul Legii 34 / 1998;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu FUNDATIA IMPREUNA in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI “IMPREUNA” PENTRU COPII DEFAVORIZATI, in temeiul Legii 34 / 1998;

  Daca sunt observatii ?

  Cine este pentru ?

  Cine este contra ?

  24 voturi

  0 voturi

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu FUNDATIA IMPREUNA in vederea subventionarii proiectului CLUBUL SENIORILOR- COMPLEX DE SERVICII SOCIALE, in temeiul Legii 34 / 1998;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Fundatiei INIMA DE COPIL in vederea subventionarii proiectului “Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate” in temeiul Legii 34 / 1998;

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?                      24 voturi

Cine este contra ?                        0 voturi

Cine se abtine ?                         0 voturi

 • 35. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul Multifunctional de Servicii Sociale SPERANTA”, in temeiul Legii 34 /1998; Daca sunt observatii ?

DL. MIHAI A.

Vreau sa stiu daca suma trecuta in material e corecta. E vorba de 250.000 lei, numai la fundatia aceasta si stiam ca suma totala aprobata a fost de 200.000 lei D-NA DIRECTOR PALADE V.

Suma totala solicitata a fost de 3.730. miliarde, comisia a aprobat 250.000 lei.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Daca mai sunt alte observatii ?

Cine este pentru ?                      23 voturi

Cine este contra ?                        0 voturi

Cine se abtine ?                         1 vot      dl. Dobrea V.

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB,in vederea subventionarii proiectului CENTRUL DE ZI SI SANATATE ACCES PENTRU TOTI -CENTRU DE RECUPERARE, REABILITARE, INCLUZIUNE SOCIALA SI INGRIJIRE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP FIZIC SI ASOCIAT din municipiul Galati,in temeiul Legii 34 / 1998;

  Daca sunt observatii ?

  Cine este pentru ?

  Cine este contra ?

  24 voturi

  0 voturi

  22

Cine se abtine ?

0 voturi

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Centrul Rezidential de fete”, in temeiul Legii 34 /1998;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Asociatia Filantropica “Sf. Antonie cel Mare” in vederea subventionarii proiectului „Sfantul Antonie cel Mare", in temeiul Legii 34 /1998;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu Asociatia “Nova 2002” in vederea subventionarii proiectului “Centrul maternal”, in temeiul Legii 34 / 1998;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei pe anul 2012 cu FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR in vederea subventionarii proiectului Centrul de zi “Speranta” pentru persoane varstnice cu dizabilitati in temeiul Legii 34 / 1998;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 41. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului “CENTRU COMUNITAR PENTRU VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE”;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 42. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Familia Galati pentru sustinerea proiectului “CENTRU DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII IN DIFICULTATE”;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 43. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Impreuna in vederea sustinerii proiectului “CENTRU DE ZI “IMPREUNA” pentru copii defavorizati;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 44. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social si Fundatia Inima de Copil in vederea sustinerii proiectului “CENTRU DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII IN DIFICULTATE;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 46. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, persoanelor care desfasoara activitati de voluntariat in cadrul Primariei municipiului Galati, institutiilor de asistenta sociala aflate sub autoritatea Consiliului Local si organizatiilor neguvernamentale partenere;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

 • 47. Proiect de hotarare privind incheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos-Parohia Sf.Spiridon pentru sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Centrului de zi pentru copii pe o perioada de un an;

  Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  24 voturi

  0 voturi

  0 voturi

48. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos-Parohia Pogorarea Sf.Duh pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice in cadrul Centrului multifunctional de servicii sociale Sperante pentru varsta a III a;

Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

49. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei cu Fundatia Nursing Comunitar pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice;

Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

50. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei artere de circulatie;

Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

DL. BUGEAG G.

Am o rugaminte, ca acea comisie care se ocupa de acordarea denumirilor anumitor strazi, sa treaca si pe la comisia 4, pentru ca noi avem o serie de personalitati, putem sa le dam numele de strazi, dar nu trec pe la comisie. Si au mai fost discutii, sunt oameni de cultura, oameni care au facut ceva pentru Galati-ul acesta si te trezesti cu “Egreta”, “Salcamilor”, “Plopilor”. Deci, aceasta este rugamintea, sa nu se mai avizeze denumirea, pana nu trece si pe la comisia de cultura.

DL. PRIMAR

Domnilor, eu nu sunt adeptul schimbarii denumirii strazilor, pe motiv ca trebuiesc schimbate buletinele. Cand se duce omul sa-si schimbe buletinul, se zice, nu pot sa-ti dau hartie pentru ca ai datorie la chirie. Si cu asta, imi vine pe cap. Trebuie sa ne gandim, eu as da strazi noi in zonele in care construim.

51. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 234/26.05.2011 privind aprobarea preturilor pentru rasadurile de flori si pentru materialul dendrologic produs in sera de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L.Galati; Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ? Cine se abtine ? Lipseste din strada dl. Trif V.

23 voturi

0 voturi

0 voturi


52. Proiect de hotarare privind incheierea Conventiei cu Fundatia de Sprijin a Varstnicilor pentru sustinerea serviciilor comunitare pentru persoanele varstnice; Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ? Cine se abtine ? Lipseste din strada dl. Trif V.


23 voturi

0 voturi

0 voturi

53. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 4 din HCL nr. 310/07 09 2010 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, delegarea gestiunii serviciului cu apa si de canalizare al municipiului Galati, catre SC APA CANAL SA, contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, listei bunurilor din domeniul public al municipiului Galati, aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, Regulamentului serviciului cu apa si de canalizare al municipiului Galati aferent sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ? Cine se abtine ? Lipseste din strada dl. Trif V.

23 voturi

0 voturi

0 voturi


23 voturi

0 voturi

0 voturi


54. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe trim.IV.2011; Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ? Cine se abtine ? Lipseste din strada dl. Trif V.

55. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru anul scolar 2012-2013;

Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

DL. ILIE Z.

24 voturi

0 voturi

0 voturi

O singura obsevatie am eu. N-am definitivat nici acum, cine trebuie sa participe in CA, la fiecare unitate scolara, ori legea noua ne obliga acest lucru.

56. Proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal cu familiile evacuate din imobile restituite in natura care au acces la o locuinta sociala, conform HCL nr.142/11.05.2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

57. Proiect de hotarare privind aprobare PUD pentru VIVA SRL;

Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

23 voturi

1 vot        dl. Manoliu M.

0 voturi

58. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

Avem o lista intreaga cu PUD-uri. Va supun atentiei, daca putem sa le votam in bloc,

fara sa le citim pe fiecare. Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

Atunci, supun la vot proiectul de hotarare, PUD-uri, asa cum le avem in anexa de pe

laptop.

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

24 voturi

0 voturi

0 voturi

59. Proiect de hotarare privind modificarea si competarea art.1 al HCL nr.592/21 12 2010 referitoare la stabilirea redeventei lunare datorate pentru trim IV 2010 si pentru anul 2011 de catre S.C Gospodarire Urbana S.R.L. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galati;

Daca sunt observatii ?

DL. ROMAN P.

D-le Primar, profit si de faptul ca este d-na Stamate aici, 17.053, reprezinta redeventa anuala, ati stabilit-o la un moment dat, acum ati bagat-o lunara. De unde?

Pentru ca daca din anuala ati transformat-o in lunara, nu are de unde s-o acopere, pentru ca nu si-a reglat tarife, nu si-a reglat nimic.

DL. MIHAI A.

Se regleaza acum, pentru ca a fost greseala Primariei.

DL. DOBREA V.

Eu inteleg asa, din expunerea de motive, ca dintr-o suma de 255.795 milioane, care ar fi trebuit platita de aceasta societate pe trim. IV al anului 2010 si tot anul 2011, de fapt a platit doar 17.053. Intrebarea mea este, daca cineva raspunde pentru chestiunea aceasta, pentru ca, este o suma foarte importanta si a doua intrebare este, de ce ne-am sesizat abia in luna decembrie a anului 2011, vis-a-vis de aceasta greseala si nu ne-am sesizat in februarie, in martie?

DL. MANOLIU M.

D-na director Stamate, ne puteti lamuri?

D-NA DIRECTOR STAMATE D.

Intr-adevar, dintr-o eroare, articolul din hotararea pe anul 2011 asa prevedea, o redeventa anuala, nu lunara, drept pentru care nu a debitat decat valoarea pe total perioada. Ce inseamna asta? Inseamna intr-adevar, bani mai putini la bugetul local, dar ei nefiind debitati, luand serviciul respectiv in calcul articolul, asa cum a fost transmis, n-a fost prins in buget. Ce inseamna pentru societate, ca nu si-a prins in tarife, pentru a putea recupera aceasta redeventa, inseamna ca ar trebui sa plateasca acum, la sfarsitul acestui an 2.400 miliarde din profit. Legea prevede ca stabilirea redeventei este atributul CL. Tinand cont ca este o societate care a fost in primul an de activitate, sa reglam aceasta greseala si sa ramana de fapt ce s-a propus de catre omul de la concesiuni si v-a propus in raportul de specialitate.

DL. ROMAN P.

D-le presedinte, va rog frumos, pentru ca este in sala si d-na Podaru, directoarea economica, ar trebui sa tratam cu foarte mare seriozitate chestiunea aceasta. Este o greseala, baietii aceia au facut tarife in functie de tariful pe care l-au primit de la Serv. Concesionari.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

D-na Stamate, sa intelegem de fapt ca noi vrem sa ajutam acum prin acest lucru ? S-NA DIRECTOR STAMATE D.

Da, sigur.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Nu mai e ce sa explice. Putem sa cerem o nota explicativa de la Serv. Concesionari, de ce s-a ajuns aici.

DL. DOBREA V.

D-le presedinte, de ce trebuie sa mai facem o hotarare, cand hotararea initiala asta a prevazut de fapt?

D-NA DIRECTOR STAMATE D.

Este o necorelare intre titlul hotararii, care spune redeventa lunara si articolul din hotarare, care spune “per total”. Acum se cere corelarea.

DL. DOBREA V.

Si societatea si alte persoane puteau sa-si dea seama de greseala.

DL. CONSTANTIN A.

Stimati colegi, problema este in felul urmator. Anul trecut, cand s-au stabilit redeventele la societatile comerciale din subordinea CL si s-a discutat redeventa pentru “Gospodarire urbana” si s-a discutat in comisia de buget-finante, a fost aprobata in comisia de buget-finante suma de 17.000 lei lunar. Ca cei care au redactat HCL, au gresit si au comunicat si au debitat altfel, asta e altceva. Noi acum, suntem pusi in urmatoarea situatie, fie rectificam d.p.d.v. legal acea HCL si spunem ca nu e 17.000 lei pe luna, ci 17.000 lei pe toata perioada de 15 luni si in cazul acesta si avizul comisiei de buget-finante trebuie sa fie in felul acesta, fie venim acum si modificam HCL si spunem ca trebuie sa fie conform avizului comisiei de buget-finante, adica 17.000 lei pe luna, 200 si ceva mii lei, pentru toata perioada de 15 luni. Asta facem si noi acum. De aceea este necesara o HCL. Ceea ce as vrea eu sa subliniez, este faptul ca proiectul de hotarare despre care vorbim acum, se trece ca, la propunerea comisiei de buget-finante sa fie de 17.000 lei, pentru toata perioada de 15 luni. Sa se treaca acolo, ca la propunerea intregului CL. Cele sapte persoane, comisia de buget-finante, nu ne putem asuma aceasta hotarare. Daca intregul CL va hotari asta, sa se treaca acolo treaba aceasta, in expunerea de motive si in proiectul de hotarare. Are si logica treaba aceasta. Ei in tarifele pe care si le-au facut pentru 2011, nu si-au pus suma de 200 mii lei, au pus 17.000 lei. Ar trebui sa revina si ei la facturile anterioare, sa refactureze, ceea ce este imposibil. D.p.d.v. moral, d.p.d.v. al cheltuielilor care sunt acolo, e bine sa fie asa, dar e bine sa fie propunerea CL.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Eu zic ca am fi evitat toata chestia aceasta, daca directorii ar fi respectat consilierii si ar fi venit sa explice toata chestia asta la sedintele de comisii. Nu am fi stat aici, in plen, ca sa dezlegam si sa aflam noutati. Unul intelege intr-un fel, altul in alt fel. Eu cred ca de aici porneste sincopa, faptul ca, directorii si factorii care sunt direct interesati nu vin la comisii, ca sa-si sustina punctele de vedere. Ramane sa supunem la vot hotararea, asa cum a fost propusa.

Cine este pentru ?                      19 voturi

Cine este contra ?                        1 vot        {dl. Ion D.}

Cine se abtine ?                         2 voturi    {dl. Roman, dl. Dobrea}

Lipsesc din sala d-na Tercu, dl. Gavan.

60. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.370/30 08 2011 referitoare la aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Ariesului nr.6 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

Daca sunt observatii?

DL. ILIE Z.

Haideti sa nu ne jucam cu limba romana, nu exista “nu se datoreaza”. Ori “nu face obiectul impozitarii” ori “nu incaseaza impozitul”

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Sper ca nu ma corectati pe mine?

DL. ILIE Z.

Nu, secretariatul.

DL. MIHAI A.

Suntem obligati de lege?

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Daca eram obligati, nu exista HCL. Este la latitudinea noastra, daca vrem sau nu sa dam.

DL. PRIMAR

Dati-mi voie sa va spun doua vorbe. Germanii din Galati au avut mai multe cladiri. N-au revendicat nici una si n-au revendicat pe motiv ca asa au gandit ei ca-i bine. Deci, din acest motiv, am zis sa-i ajutam.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Nu ne-ati lamurit, pentru ca, in continuare mai avem inca doua si acestia nu cred ca au avut si ei cladiri. Aceasta nu este o explicatie.

DL. PRIMAR

Celelalte doua au fost introduse, pentru ca, a venit prima.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Am inteles. Supun la vot punctul 60 Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

22 voturi

0 voturi

0 voturi

Lipsesc din sala d-na Tercu, dl. Gavan.

61. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.371/30 08 2011 referitoare la aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.58 proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre ASOCIATIA LIGA NAVALA ROMANA in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit;

Daca sunt observatii ? Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

18 voturi

0 voturi

4 voturi

{dl. Ion, dl. Trif, dl. Mihai, dl. Dobrea } Lipsesc din sala d-na Tercu, dl. Gavan.

62. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.387/30 08 2011 referitoare la aprobarea incadrarii cladirii situata in Galati str. Domneasca nr.61 Bl.A1, parter, proprietatea Municipiului Galati inchiriata catre CONFEDERATIA NATIONALA SINDICALA “CARTEL ALFA” UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA FILIALA GALATI in categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit

Daca sunt observatii ?

Cine este pentru ?                      18 voturi

Cine este contra ?                        0 voturi

Cine se abtine ?                         4 voturi

{dl. Ion, dl. Trif, dl. Mihai, dl. Dobrea }

Lipsesc din sala d-na Tercu, dl. Gavan.

63. Interpelari, interventii, cereri.

Daca sunt interventii?

DL. DOBREA V.

Am o intrebare pentru dl. Primar, tot suntem la sfarsit de an. Daca poate sa ne mai spuna, in ce stadiu se afla Primaria?

DL. PRIMAR

In nici un stadiu, deocamdata. Cand sa iau Hotelul “Faleza”, amintiti-va ca ati votat “contra”. Acum nu ma intrebati pe mine. Al doilea lucru, nu uitati, sediul Regionalei CFR, este ministrul de-al vostru. Cand o sa am date, sigur o sa vi le spun.

DL. DOBREA V.

D-le Primar, exista vreo interventie la Guvern, ne dati si noua o copie, sa va putem ajuta?

DL. PRIMAR

Va dam, sigur ca da.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Mai sunt si alte interventii?

DL. ILIE Z.

D-le Primar, erati intr-o relatie foarte buna, avantajos reciproca, cu Consiliul Judetean Galati. In anul 2011, CJ nu ne-a mai repartizat nimic la rectificari. Oare nu aveam nevoie de aceste sume pentru un municipiu asa de mare si cu atatea nevoi, necesitati?

DL. PRIMAR

Au analizat problema cu comunele din judetul Galati si au hotarat ca au mai multa nevoie.

DL. PRESEDINTE MANOLIU M.

Daca nu mai sunt interventii, dati-mi voie sa va multumesc pentru sprijinul din sedinta si sa va urez “La multi ani”, multa sanatate, fericire si inca o data, ca sa vedeti ca spiritul de sarbatori a functionat, dl. Primar ne face cinste cu o cupa de sampanie.

Declar sedinta inchisa.


PRESEDINTE SEDINTA,

DL. MIHAI MANOLIU


AVIZAT,

SECRETAR,

GRIGORE MATEI


INTOCMIT,

MARIANA CARAUSU