Proces verbal din 22.03.2011

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 22/03/2011

PROCES-VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL GALATI DIN DATA DE 22.03.2011

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei, in baza Dispozitiei Primarului nr.1138/17.03.2011, intrucat sedinta este ordinara.

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului “Viata Libera”, in data de 18.03.2011.

Sedinta Consiliului Local din data de 22.03.2011 este sedinta publica,avand ca

Presedinte de sedinta pe dl. MIRCEA RAZVAN CRISTEA

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22 03 2011

 • 1. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 183,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Micro 21, statia RR turn TV Galati, SC CLUB HIRSO S.R.L, pe care il detine cu contract de dare in folosinta;

 • 2. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 118,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Galati str. Brigadierilor nr.4, SC PROFILAND S.R.L, pe care il detine cu contract de inchiriere;

 • 3. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 32,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Galati str. Brandusei nr.15A, d-nului PREDA COSTEL, pe care il detine cu contract de concesiune;

 • 4. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 144,26 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Galati str. Brigadierilor nr.4, SC TOTAL S.R.L, pe care il detine cu contract de concesiune;

 • 5. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 553,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Galati str.Traian nr.339, SC TRAFALGAR S.R.L, pe care il detine cu contract de inchiriere;

 • 6. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 50,14 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in str.Lupeni nr.1-3, SC BISTRO KAPRI SRL, pe care il detine in inchiriere;

 • 7.Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar;

 • 8.Proiect de hotarare privind transmiterea unei parti din imobilul Baia Comunala, respectiv corpul C1, din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati;

 • 9. Proiect de hotarare privind numirea temporară în funcția de administrator la SC INDUSTRIAL PARC SRL;

 • 10. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor orare pentru unele utilaje aflate in dotarea Serviciului Public Ecosal Galati;

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 2 si anexei 3 la HCL nr. 469/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011;

 • 13. Proiect de hotarare privind atribuirea directa prin contract de concesiune, S.C. Apaterm S.A., a obiectivelor de investitii “Centrale termice scara 1, scara 2, scara 3-bloc A4, str. Traian”;

 • 14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.178/17.03.2005 privind concesionarea fara licitatie publica, doamnei Anghel Nicoleta, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 21,44 mp si suprafata de 26,16 mp reprezentând cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 5 ani si 11 luni , incepand cu 1 04 2005, cu specialitatea medicina generala(de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 - corp A, situat in Galati, str. Nicolae Balcescu nr.82, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, respectiv pana la data de 01.03.2016;

 • 15. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie in administrarea Consiliului Local Galati a imobilului situat in Galati, strada Regiment 11 Siret nr. 22 B, cu destinatia Dispensar TB nr.1;

 • 16. Proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic al apartamentului nr. 226, bl. G4, str. Laminoristilor nr. 4,din locuinta, in spatiu cu alta destinatie;

 • 17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea “Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local al municipiului Galati” aprobat prin H.C.L. nr. 125/ 2005;

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de utilizare a parcarilor publice cu plata din municipiul Galati, practicate de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC APATERM SA Galati;

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC TRANSURB SA Galati;

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA Galati;

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC APA CANAL SA Galati;

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galati;

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galati;

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galati, prestate de catre Serviciul Public GEOTOPOCAD-EXPERT Galati in baza HCL nr. 401/2010 ;

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli de functionare pe anul 2011;

 • 27. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Caminului pentru Persoane Varstnice “Sfantul Spiridon” a imobilului situat in Galati, strada Domneasca nr.160 bis;

 • 28. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Teatrului Muzical „Nae Leonard”, a imobilului situat in Galati, strada Mihai Bravu nr.50;

 • 29. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, a imobilului situat in Galati, strada Domneasca nr.59;

 • 30. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Mateias Adrian in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a lucrarilor de investitii: «Bransament apa si racord canalizare», pentru imobilul situat in Galati, str. Nicolae Alexandrescu, nr.66, conform Procesului verbal de predare - preluare nr. 143156/31.12.2010;

 • 31. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Aleea Trestiilor, zonei cuprinsa intre strada Calea Smardan si bdul. Siderurgistilor, zona viaduct;

 • 32. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Aleea Industriilor, zonei cuprinsa intre Soseaua Smardan si incinta ICMRS SA;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de intrare pentru spectacolele Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galati - Sectia de Papusi “Gulliver”;

 • 34. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sfantul Apostol Andrei” Galati a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, modificata si completata prin HCL nr. 31/25.02.2010, HCL nr. 262/09.08.2010, HCL 511/23.11.2010 si HCL 584/21.12.2010;

 • 35.Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, domnului Sava George a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 21,44 mp, si suprafata de 26,16 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 33 ani si 9 luni (incepand cu data de 01.04.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 - corp A, situat in Galati, strada Balcescu nr. 82;

 • 36.Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Patriche Magdalena Denisa, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 25,20 mp, si suprafata de 26,16 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 22 ani si 8 luni (incepand cu data de 01.04.2011) cu specialitatea medicina generala(de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 - corp A, situat in Galati, strada Balcescu nr. 82;

 • 37. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Nedelcu Viviana, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 14,49 mp, si suprafata de 33,57 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 35 ani si 4 luni (incepand cu data de 01.04.2011) cu specialitatea medicina generala(de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr. 7,8,24,32,33 situat in Galati, strada Brailei nr. 236, parter bloc E6;

 • 38. Proiect de hotarare privind

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul -Amenajare locuri de joaca pentru copiii din municipiul Galati;

 • 40. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta;

 • 41. Proiecte de hotarari privind alocarea sumelor de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire si consolidare a bisericilor din municipiul Galati;

 • 42. Proiecte de hotarari privind finantarea de la bugetul local a unor structuri sportive;

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizației pentru Asociația Tehnopol Galați;

 • 44. Interpelari, interventii, cereri.

 • 45. Diverse.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Buna ziua, invitatii, va rog sa asigurati linistea in sala. Vreau sa incepem sedinta noastra de astazi cu inscrierea la cuvant a d-lui ANGHELUTA IONESCU.

DL. ANGHELUTA IONESCU

Eu am venit la dumneavoastra sa va fac cunoscut ca din 2009 si pana in prezent, ne zbatem, cei din cartierul Valea orasului, sa prindem si noi o statie de la autobuzul 15, care ar putea sa ne ia catre Spitalul CFR si Policlinica CFR. Tot cartierul, mai mult de 100 de cetateni, din 2009 si pana in prezent, tot am cerut si ni s-a spus ca nu se poate, ca o sa reorganizeze un alt traseu. Deci, noi dorim ca traseul 15 sa vina acolo, sa nu mai stea la INTFOR la capat si sa vina la Spitalul CFR.De aici are legatura cu traseul 16,12. care merg pana in piata si de aici au legatura cu tramvaiele care vin acolo, cu autobuzul 11. Vreau sa va multumesc ca la Cimitirul Sf. Lazar s-a facut o statie si la Cimitirul Catusa, la fel.Asta este dorinta celor din cartierul Valea orasului, pentru ca suntem rupti de legatura cu orasul si suntem destui oameni batrani si bolnavi care trebuie sa ajunga in diferite locuri din oras.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Daca aveti o solicitare in scris, va rog sa o dati d-lui Secretar. Mai avem o inscriere la cuvant, dl. PANTUS VASILE.

DL. PANTUS VASILE

Buna ziua, sunt presedinte la Alianta Pensionarilor pentru Conciliere. Vreau sa spun ca reprezint un ONG al pensionarilor din Galati si am o nemultumire totala privind impozitele si taxele locale pe cladiri. Eu, ca ONG, stiu ca la art.250, alin.19, prevede ca suntem, atat formele parlamentare si organizatiile de partid, sunt scutite de la taxele si impozite pe cladiri.Nu stiu ce se intampla, probabil sunt rautati ale politicienilor si alesilor nostri. Pentru aceasta organizatie, pentru ca este o organizatie mai deosebita, zic eu, verticala, in ceea ce priveste coruptia din punct de vedere politic, suntem speculati si penalizati cu tot felul de impozite. S-a pus impozit pe calea de servitute si va rugam, dragii nostri alesi, cum e posibil ca un ONG, noi pensionarii, noi care am cladit tot ce e in tara aceasta, sa fim sanctionati, cineva din conducerea locala doreste sa-l sanctioneze pe Pantus, de fapt si aceasta organizatie, pentru ca s-a extins extrem de mult, la noi in organizatie avem peste 3000 de oameni. Nu sunt de acord cu taxe si impozite locale pe calea de servitute si nici pe cladiri. Noi nu suntem proprietari, suntem chiriasi. Daca aceste legi au fost date de actualul sau fostul Guvern si daca anul trecut reprezenta 1 leu pentru noi aceasta taxa, anul acesta, ca sa se mareasca de 600 de ori mai mult, nu e cu putinta. De aceea am rugamintea la dumneavoastra sa actionati de urgenta, pentru ca , pentru 2 camere pline de mucegai la subsolul unei cladiri, sa platesti taxe si impozite, este o rusine chiar din partea celor care ne conduc la nivel local, pentru ca in trei ani, de cand suntem acolo nu s-a obosit nimeni sa vina sa ne faca curatenie, ca ceea ce ni s-a pus la dispozitie sa putem exploata. Dei, din start, contractul de inchiriere este incalcat, art. 13,14,38, si chiar in contractul de inchiriere nu prevede ca noi, ONG-urile, trebuie sa platim taxe si impozite pe cladiri. Nu suntem proprietari, suntem chiriasi si va rugam sa luati masuri. Am sa depun un memoriu in scris.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA.

Va multumesc.

Stimati colegi, suntem 26 de consilieri prezenti, din 27, lipseste motivat dl. consilier Avram R.

Ca de obicei, incepem sedinta noastra, aproband procesul-verbal al sedintei anterioare. Va rog, daca sunt discutii asupra materialului. Daca nu, supun la vot :

Cine este pentru ?                 26 voturi

Cine este contra ?                   0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi Am aprobat procesul-verbal al sedintei anterioare cu 26 voturi.

Acum intram in ordinea de zi a sedintei de azi, pe care o aveti pe monitoare. Daca sunt discutii asupra ordinei de zi.

DL. ALEXE P.

Comisia 4 a propus un proiect privind suspendarea din functie a directorului Florin Melinte. Nu stiu de ce nu a fost introdus pe ordinea de zi ? Propunem, fie sa intre pe ordinea de zi, fie sa anulam hotararea veche pentru comisia veche, pentru ca treneaza evaluarea managementului de la Teatrul Muzical. Nu este normal ca un director, un angajat al nostru, sa dea in judecata Consiliul Local si sa anuleze o hotarare a acestuia. Noi am propus ca in compensatie, pana la rezolvarea in instanta a acestei probleme, sa fie suspendat. Nu am primit nici o rezolutie. Dl. Secretar Matei mi-a comunicat ca proiectul nostru de hotarare este la dl. Primar. Vrem sa stim si noi, de ce nu a fost introdus pe ordinea de zi ?

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Am retinut ca dumneavoastra ati facut propunerea ca in ordinea de zi sa fie introdus un punct.

DL. ALEXE P.

Era un proiect de hotarare privind suspendarea din functia de director al Teatrului Muzical, pe perioada cat ne aflam in litigiu, in instanta.Pentru ca el si-a dorit aceasta amanare, aceasta sustragere permanenta de la evaluarea managementului de la Teatrul Muzical si atunci am spus “daca nu vrei sa stai sa fii evaluat, vei fi suspendat pe aceasta perioada”. Aceasta este propunerea noastra de hotarare.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc d-lui consilier Alexe P, dau cuvantul d-lui consilier Stan M.

DL. STAN M.

La punctul 9 de pe ordinea de zi, din cate am vazut, de la Comisia 1, buget-finante, nu intruneste numarul de semnaturi. Nu stiu daca de la celelalte comisii intruneste. Avem alegerea, desemnarea administratorului la S.C INDUSTRIAL PARC S.R.L. Vreau sa stim daca a intrunit numarul de semnaturi, daca nu, sa fie scos.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Dl. Secretar, daca sunt intrunite semnaturile ?

DL. SECRETAR MATEI G.

Acest punct a fost introdus astazi si normal ca nu a fost prezentat la comisii.

DL. STAN M.

Ca sa fiu bine inteles, cred ca nu a semnat nimeni pentru acest proiect de hotarare, ca sa poata intra sau sunt foarte putine semnaturi.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Din cate am vazut eu, la Comisia 1 sunt 4 semnaturi cu “nu”, 3 cu “da”. Daca mai sunt alte discutii ?

DL. CONSTANTIN A.

Dupa cum prevede Regulamentul, in primul rand, noi Comisia 1, nu suntem comisie de fond, dar nu asta vroiam sa zic. Daca orice aviz are cel putin 3 semnaturi, intra in discutia Consiliului Local, eu asa stiu.

DL. MANOLIU M.

Daca nu, mi se pare firesc si nu cred ca poate sa ma contrazica cineva, Comisia juridica este comisie de fond in cazul de fata si nu are nici semnaturile de acolo si ca sa-i spun si colegului, nu este prevazut nicaieri ca, daca sunt 3 semnaturi, poate intra.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Daca mai sunt alte interventii pe ordinea de zi ? Permiteti-mi sa fac un foarte scurt rezumat al propunerilor : dl. consilier Alexe P., de introducere a unui punct pe ordinea de zi, cu privire la suspendarea directorului de la Teatrul Muzical si exista o propunere a d-lui consilier Stan M., de scoatere de pe ordinea de zi a hotararii, cu privire la numirea directorului la Parcul Industrial. Intreb initiatorul, dl. Primar, daca isi insuseste unul sau cele doua amendamente.

DL. PRIMAR

Domnilor, eu nu vroiam sa iau cuvantul, dar dati-mi voie sa va spun cateva cuvinte. In legatura cu Teatrul Muzical, la noi este un principiu foarte sanatos. Cand intr-o institutie sunt niste probleme si anumiti oameni vor sa castige, atunci se face un sindicat, se mai face unul si ai facut razboiul. Vreau sa va spun si eu cum simt problema. Acum doua luni a murit directorul de la Corul “Madrigal”, dl. Marin Constantin. A fost director 40-50 de ani. Corul “Madrigal” ajunsese la perfectiune. Pentru ca sunt si eu mai in varsta, ca si dl. profesor, sigur ca in presa vremii nu trecea un an sa nu fie un proces cu acest conducator al Corului “Madrigal”. Performantele acestui cor, atunci cand a murit dirijorul si directorul, cineva a intrebat, din cadrul conducerii, “care-i secretul acestei functionari ?” Raspunsul a fost unul singur. Calitatile native ale dirijorului si instructia lui si 50 de ani de exigenta la maxim. Eu n-am nimic ca este Melinte sau altcineva, are bubele lui, dar avem o singura problema. In momentul in care apareti in instanta ca antepronuntator pe un anumit caz, in momentul acela, nu mai aveti voie sa ridicati problema.

DL. ALEXE P.

Eu trebuia sa-i fac o evaluare. De ce sa fuga de evaluare ? Nu ma intereseaza sa o fac eu, sa o faca cineva din Consiliul Local. El ne sfideaza dl. Primar. Pur si simplu isi bate joc de noi, asta face dl. Florin Melinte. Dumneavoastra spuneti-ne justificarea pentru care nu ati supus votului, poate pica la vot aceasta hotarare.

DL. PRIMAR

Cand suntem pregatiti, o supunem la vot.

DL. ALEXE P.

Dar ce trebuie atata pregatire, avem o luna si ceva de zile de cand v-am depus-o ?

DL. PRIMAR

Acum ma trageti la socoteala, sau ce ?

DL. ALEXE P.

Va trag, de ce sa nu va trag. Dumneavoastra ati refuzat sa o puneti pe ordinea de zi.

DL. PRIMAR

De unde stiti ca eu am refuzat ?

DL. ALEXE P.

Asa mi-a spus dl. Secretar Matei.

DL. SECRETAR MATEI G.

V-am prezentati ce spune legea, nu am spus treaba asta.

DL. ALEXE P.

Sa o supunem la vot, daca intra pe ordinea de zi sau nu, ce-i asa greu ?

DL. PRIMAR

Intra la urmatoarea sedinta.

DL. ALEXE P.

Domnule Primar, la initierea unui proiect de hotarare poate s-o faca Primarul dar poate s-o faca si Consiliul Local.

DL. PRIMAR

Cand ati initiat proiectul dumneavoastra ati avut o declaratie in instanta, antepronuntat, ce vreti sa facem ?

DL. ALEXE P.

Unde antepronuntare, in procesul acesta ? Care antepronuntare ? Aici este o alta poveste dl. Primar. Aveam evaluarea managementului acestui director, atat. Eu v-am citat si in Consiliul Local si in presa, Hotararea Curtii de Apel Bucuresti. Scrie negru pe alb ca managementul acestui director a fost execrabil.

DL.PRIMAR

Se poate domnule. In urmatoarea sedinta o sa supunem aceasta dorinta a dumneavoastra si dam exact toate materialele. Eu ma asteptam de la dumneavoastra, pentru ca faceti parte din partidul de guvernamant, ca atunci cand s-a facut restructurarea in teatre, sa puneti o vorba buna, sa nu dea oamenii afara.

DL. MIHAI A.

Domnule Primar, nu are nici o legatura.

DL. PRIMAR

Cum nu are nici o legatura ? In alte orase s-a putut, la noi s-a redus la jumatate. Constanta a facut alta treaba, au zis “daca vreti, sa desfiintam Teatrul Muzical” si l-au desfiintat. Dar nu e cazul nostru. S-au zbatut prea mult galatenii ca sa aiba un Teatru Muzical, deci eu va promit ca in urmatoarea sedinta o sa aveti ceea ce doriti dumneavoastra, trecand prin comisiile Consiliului Local. Nu protejez pe nimeni, sa stiti.

DL. ALEXE P.

Evaluarea trebuia facuta din august 2010 si dumneavoastra mai trageti de timp inca o luna si inca o luna. Foarte bine, va felicit.

DL. PRIMAR

N-am vrut sa fiu asa direct. Toate necazurile la acest teatru se datoreaza unui oarecare italian numit “Disciglia”. De acolo au pornit toate acesteea, de acum 10 ani, nu eram eu la Primarie. El vrea sa puna mana pe teatru si vad ca reuseste. Am un Sindicat la teatru. Este cumva liderul de Sindicat ? Pe Oancea vreau sa-l vad. La urmatoarea sedinta o introducem, dar vreau sa va spun un singur lucru. Nu se rezolva problemele in institutii. Va vom da la toate raspunsuri ca lumea. Cealalta problema, Parcul Industrial. Noi la Parcul Industrial, daca vreti sa-l finalizam trebuie sa terminam tot ce am inceput la el. Drept pentru care, la ora actuala ne trebuie un sef acolo, cel putin provizoriu, ca asa l-am si ales, pentru a putea derula toate activitatile de acolo. Sunt probleme, pentru ca asa este cand jumatate ii da statul, jumatate ii da comunitatea locala.Asa s-a intamplat si aici. Noi am propus acolo o persoana care a mai fost directoare acolo si ar trebui sa o introducem, s-o votam. Nu se doreste, nu-i nici o problema.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Am inteles, trebuie sa trag concluziile, ca respingeti amendamentul d-lui consilier AlexeP. Aprobati s-au nu aprobati acest amendament ?

DL. PRIMAR

Nu.

DL.PRESEDINTE M. CRISTEA Deci, nu aprobati acest amendament.

DL. PRIMAR

Daca se doreste aceasta rezolvare la Parcul Industrial, este o problema. O pun pe ordinea de zi si n-aveti decat sa votati sau nu.

DL. ALEXE P.

Trebuie respectata toata procedura, nu are toate semnaturile. Doamna pe care o propuneti dumneavoastra nu si-a prezentat CV-ul. De ce vreti sa votam pe cineva pe care nu-l stim ? DL. PRIMAR

Nui- nici o problema, o scoatem.

DL. ALEXE P.

Asta vrem si noi.

DL.PRESEDINTE M. CRISTEA

Deci, este acceptat amendamentul d-lui consilier Stan M. de scoatere de pe ordinea de zi a Parcului Industrial si de introducere pe ordinea de zi a amendamentului “Evaluarea conducerii Tetrului Muzical”.

Supun atentiei dumneavoastra ordinea de zi, asa cum o aveti in fata, mai putin punctul 9. DL. GAVAN E.

Domnule Presedinte, am o rugaminte, ati spus ca se respinge amendamentul cu introducerea pe ordinea de zi, dar e totusi sedinta ordinara si in sedinta ordinara nu accepta initiatorul, Primarul, introducerea pe ordinea de zi, pentru ca noi n-am votat asta.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Nu se voteaza. Initiatorul ordinei de zi poate accepta in sedinta introducerea pe ordinea de zi, la propunerea unor consilieri, cum este valabil pentru orice proiect de hotarare, amendamentul in interior.

DL. GAVAN E.

Atunci, reformulati.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

In acest moment suntem prezenti 27 consilieri, intre timp a venit si dl. consilier Avram R. Supun la vot.

Cine este pentru ?                 26 voturi

Cine este contra ?                   0 voturi

Cine se abtine ? 1 vot dl. Ciumacenco N. Am inteles ca mai sunt solicitari de discutii cu privire la ordinea de zi ?

DL. CIUMACENCO N.

Domnule Presedinte, am o intrebare catre dvs., sunteti unul dintre consilierii cu cea mai vasta experienta in C.L. In Regulament, e posibil sa fiu eu in eroare, se spune ca un punct de pe ordinea de zi, daca are aviz pozitiv sau negativ, C.L. stabileste prin vot daca pica sau nu. Vreau sa lamurim odata pentru totdeauna, pentru ca folosim treaba aceasta, ca are 3 sau 5voturi impotriva, fiecare cum ne convine , in functie de situatie. Ar trebui o data sa o lamurim foarte clar.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Avizul este in principiu consultativ. Se poate intra in sedinta de C.L. cu 1 semnatura, 2 sau 5, dar in acelasi timp, ca si cutuma, din 1992 incoace, in conditiile in care un aviz este negativ si numarul de consilieri dintr-o comisie sunt impotriva unui proiect de hotarare si daca este si comisia de fond, chiar daca nu este specificat in Regulament, ca si cutuma, nu se introduce pe ordinea de zi. Daca ai pe comisia de fond jumatate plus unul din consilieri au obiectii la respectivul proiect, asta inseamna sa hotaram in C.L., in afara opiniei comisiei de fond, unde teoretic vorbind se intruneste experienta cea mai mare cu privire la respectivul subiect.

DL. CIUMACENCO N.

Ca sa inteleg foarte clar, noi mergem pe Regulament sau cutumiar ?

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Noi mergem jumatate pe Regulament, jumatate cutumiar. Deci, stimati colegi, am aprobat ordinea de zi, asa cum este prezentata pe monitoare, mai putin punctul 9.

Va rog sa-mi permiteti sa intram in ordinea de zi.

 • 1. Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 183,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Micro 21, statia RR turn TV Galati, SC CLUB HIRSO S.R.L, pe care il detine cu contract de

dare in folosinta; Daca sunt discutii ? Cine este pentru ? Cine este contra Cine se abtine ?

26 voturi

0 voturi

1 vot dl. Avram R.


 • 2. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 118,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Galati str. Brigadierilor nr.4, SC PROFILAND S.R.L, pe care il detine cu contract de inchiriere;

Daca sunt discutii ? Cine este pentru ?

26 voturi

0 voturi

1 vot


dl. Avram R.


Cine este contra Cine se abtine ?

 • 3. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 32,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Galati str. Brandusei nr.15A, d-nului PREDA COSTEL, pe care il detine cu contract de concesiune; Daca sunt discutii ?

  26 voturi

  0 voturi

  1 vot


Cine este pentru ?

Cine este contra Cine se abtine ?

dl. Avram R.


 • 4. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 144,26 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Galati str. Brigadierilor nr.4, SC TOTAL S.R.L, pe care il detine cu contract de concesiune; Daca sunt discutii ?

  26 voturi

  0 voturi

  1 vot


Cine este pentru ?

Cine este contra Cine se abtine ?

dl. Avram R.


 • 5. Proiect de hotarare privind vanzarea in indiviziune a terenului cu suprafata de 553,00 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, ocupat de constructii, situat in Galati str.Traian nr.339, SC TRAFALGAR S.R.L, pe care il detine cu contract de inchiriere;

Daca sunt discutii ?

26 voturi

0 voturi

1 vot


Cine este pentru ? Cine este contra Cine se abtine ?

dl. Avram R.


 • 6.Proiect de hotarare privind vanzarea in exclusivitate a terenului cu suprafata de 50,14 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, situat in str.Lupeni nr.1-3, SC BISTRO KAPRI SRL, pe care il detine in inchiriere;

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?                  26 voturi

Cine este contra                    0 voturi

Cine se abtine ?                    2 voturi            dl. Avram R., dl. Gavan E.

 • 7.Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de investitii propuse a se finanta printr-un imprumut bancar;

Daca sunt discutii ?

DL. STAN M.

Daca-mi permiteti, o discutie ar trebui de facut, pentru ca aici, in destinatia imprumutului este trecuta si o suma de 70 miliarde lei vechi, pentru Parcul Industrial. Ori dupa cum stim, in bugetul mare s-au mai prevazut s-au mai prevazut inca 82 miliarde , dupa ce ca 10 ani n-am facut nimic acolo, acum venim cu 150 miliarde intr-un loc viran, stie toata lumea cum arata, nu s-a vazut nimic.

Ar fi trebuit sa vina pana acum o situatie la noi, privind investitiile care s-au facut acolo, situatia lor, o situatie foarte exacta si abia dupa aceea sa venim cu proiect de investitii de 150 miliarde lei vechi. Motiv pentru care, propun colegilor consilieri sa scoatem, ori sa nu aprobam intreg imprumutul, ori sa scoatem din destinatia acestor bani, Parcul Industrial, iar banii respectivi sa-i dirijam undeva unde sunt mai de folos galatenilor, poate str. Traian, poate am vazut aici, str. Ana Ipatescu, sau se modernizeaza si str. Garii, o portiune din ea si mai departe pe str. M. Bravu, nu se duce, e o investitie nefinalizata, neterminata, inutila. Banii acestia pot sa aiba alta destinatie. Ori sa facem investitia in str. Traian, care e necesara ca aurul pentru oras, ori prelungim mai departe investitiile pentru str. Garii , pe M. Bravu, sa putem termina o lucrare. Am inteles ca Ana Ipatescu este utila pentru mall-ul care se va construi, dar ramane o investitie neterminata, daca nu mergem in ambele capete ale strazii, sa finalizam lucrarile. Mi se pare un lucru facut pe jumatate si total inutil. Multumesc.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Deci, ati facut un amendament si anume, scoaterea de pe lista investitiilor propuse pentru a fi finantate prin imprumut bancar a obiectivului Parc Industrial si introducerea str. Traian si M. Bravu, banuiesc intre str. Basarabiei si str. Garii.D-le Secretar, va rog sa notati acest amendament.

DL. MIHAI A.

Buna ziua, vreau sa stiu si eu, acum aprobam doar lucrarile de investitii propuse, nu imprumutul propriu-zis. Exista vreo gandire la nivelul Primariei, in ceea ce priveste rambursarea acestui imprumut, ca totusi sunt 15 milioane euro ? Proiectul acesta merge impreuna, imprumutul si investitiile ? Daca da, aici am alte comentarii, sau daca sunt investitiile pe care dorim sa le facem in viitor, imprumut pe care il vom aproba ? Totusi ne vom indatora cu 15 milioane euro. Salut aceasta decizie, totusi vine in ultimul an de mandat, nu pot sa nu recunosc chestia aceasta, dar vreau sa stiu si eu ce gandire este privind ramburasarea acestor bani. Mai am o singura precizare. Grupul PDL propune amanarea acestui proiect, deoarece dorim sa includem si Maternitatea in lista de investitii propusa. E o situatie dezastruasa acolo. E o cladire in care nu putem investi. Eu cred ca ar 11

merita facut un studiu de fezabilitate in vederea construirii unei maternitati noi in Galati. Multumesc.

DL. ALEXE P.

As continua, pentru ca in propunerile noastre de prioritati pentru viitor intra si Primaria. Am uitat ca n-avem Primarie, suntem deja intr-un loc in care vedem ca ne este incomod si cred ca atunci cand ne gandim sa amanetam viitorul pentru ceilalti consilieri care or sa urmeze, trebuie sa ne gandim sa ducem banii acestia in ceva care sa dureze.Ceva care sa dureze, de tipul Primariei, pe care in atatia ani de zile am ignorat-o sau altcineva a ignorat-o sau a unei maternitati pentru care ne va multumi toata lumea, de aici incolo. Prin urmare, ori introducem pe lista de prioritati, dar in aceasta ordine, Primarie, Maternitate si celelalte investitii, sau grupul PDL nu va vota acest proiect de hotarare.

DL. CIUMACENCO N.

Eu vreau, vis-â-vis de povestea cu creditul si Parcul Industrial, chiar nu stiu si cred ca foarte multi dintre noi nu stiu care este situatia acolo. Cred ca totusi cineva din Executivul Primariei ar trebui sa ne explice. Este util, nu este util acest imprumut. Ce s-a intamplat, eu stiu ca a venit o hartie si de la Bucuresti, unde trebuie totusi sa finalizam cat se poate de urgent acest Parc Industrial, pentru ca altfel trebuie sa returnam niste bani care au venit ca si ajutor de stat si cred ca totusi cineva ar trebui sa ne explice, inainte de a lua noi o hotarare, daca este oportun sau este inoportun. Al doilea lucru pe care vreau sa il spun, cred ca , colegii de la PDL, daca tot sunt atenti cu viitorul nostru si cu sediul Primariei, ne pot da o mana de ajutor. Decat sa dam milioane de euro pe un sediu nou, cred ca pot, avand toate parghiile, sa vorbeasca la Ministerul Transporturilor, sa ne dea ceea ce ni se cuvine de drept si ieftin, sa nu indatoram, asa cum spuneti dvs. Dl.deputat Toader a spus ca se ocupa personal de treaba aceasta. Luati-o ca pe o solicitare oficiala.Dati-ne o mana de ajutor, ca sa luam ceea ce ni se cuvine. Vreau sa mai vin cu o completare, toti suntem consilieri si stim foarte bine, ca traim in Galati, remarca colegului este rautacioasa, ca e in ultimul an de mandat. Cele 29 de strazi care sunt pentru a fi asfaltate, sunt cele care au fost afectate de programul ISPA. Mi se pare de bun simt sa asfaltam strazile acestea, dupa ce terminam proiectul ISPA.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Va rog sa-mi permiteti, avem un Regulament si acum faceti dialog in timpul sedintei. Noi inregistram fiecare luare de cuvant si cerere pe care dvs. ati facut-o si ele urmeaza dupa aceea cativa pasi. Solicitam, pe de o parte initiatorului sa discute asupra amendamentelor, daca sunt amendamente de completare a acestei linii de investitii sau de subtiere a ei si pe de alta parte, initiatorul, poate solicita celor care au semnat de exemplu expunerea de motive sa aduca niste lamuriri suplimentare, daca este cazul si am rugamintea sa nu mai aveti dialog in sedinta, pentru ca nu este cazul.

DL. CONSTANTIN A.

Sunt si eu de acord cu faptul ca trebuie facuta o analiza a ceea ce a fost pana acum in Parcul Industrial, dar asta nu inseamna ca trebuie sa blocam proiectul “Parcul Industrial”. Haideti stimati colegi sa incercam sa fim si altfel decat un consiliu static. Ce inteleg eu, un consiliu static, un consiliu , care nu face altceva, decat sa stranga bani in cadrul unui buget sau sa cheltuie.. Haidet sa incercam, prin masurile pe care le luam, prin lucrarile pe care le facem, sa facem in asa fel, incat bugetu C.L. ca sa creasca. Ceea ce vrem noi ca sa facem acolo, este sa amenajam, sa punem retele pentrun acel Parc Industrial, sa aducem societati mari, asa cum sunt modele ale altor parcuri industriale din tara, in asa fel, incat bugetul C.L. sa creasca din acest punct de vedere. Pe de o parte, noi cei din comisia de buget-finante, spunem toti, la unison, zic eu, faptul ca incercam sa sprijinim oamenii de afaceri, pe de alta parte, nu facem altceva, decat sa blocam putinele proiecte care pornesc in sprijinul acestoar oameni de afaceri.

DL. ROMAN P.

Au fost multi colegi de-ai nostri, care au facut diverse propuneri, unele pertinente, altele mai putin pertinente. Eu sunt de acord ca si acestea trebuiesc facute. Stau si ma gandesc, care dintre noi au fost mai rationali, Executivul sau noi, Consiliul Local ? Executivul, care a aprobat 15 milioane euro sau care vrea sa introduca pe ordinea de zi imprumutul a 15 milioane de euro, sau cei care prin anumite investitii pe care vrem sa le facem, s-ar putea sa ne indatoram mai mult ? Spunea un coleg de-al nostru ca sa vedem care ar fi modul de rambursare. Eu cred ca ar trebui sa ne gandim care ar fi gradul de indatorare al municipiului Galati si cred ca a fost destul de rational Executivul, atunci cand a propus aceasta suma de 15 milioane euro, gandindu-se practic la gradul de indatorare al municipalitatii. Eu cred ca oamenii din Galati au nevoie acum sa mearga pe sosele, pe drumuri mai bune si nu peste 5,10 sau 15 ani. Nu este populism, dar haideti sa mergem pe solutia mai rationala a Executivului din Primaria Galati, bineinteles tinand cont si de propunerile d-lor consilieri, dl. Stan, referitoare la Parcul Industrial, dar poate mai putem sa ajustam ceva acolo, poate putem sa discutam despre sume, poate nu sunt atat de oportune, dar un singur lucru stiu, daca stau de vorba cu oamenii, oamenii din Galati au nevoie de confort si nu peste 20 de ani, cand poate vor avea o varsta mai inaintata si nu vor mai avea nevoie de asemenea investitii. Multumesc.

DL. PODLATI L.

Eu vreau sa spun ca in afara de pozitia 2, lucrari tehnico-edilitare la Parcul Industrial, restul, celelalte patru obiective sunt vitale pentru municipiul Galati. Daca poate cineva sa-mi spuna cam la ce valoare se ridica lucrarile de la Parcul Industrial, ca sa-mi dau seama daca putem face o comparatie cu solicitarea d-lui consilier Stan, de intrare de reparatie a str. Traian. Eu zic ca nu, din cate stiu eu. Pentru str. Traian valoarea se ridica undeva la7-8 milioane euro. Deci, atunci, ori sa redistribuim valoarea daca nu sunteti de acord la pozitia 2 , la celelalte patru obiective, ori sa ne gandim la o alta varianta. Vreau sa intaresc ceea ce spuneau si ceilalti colegi ai mei, trebuie pentru Galati sa facem acest lucru acum, nu mai tarziu. Uitati-va cum arata strazile din municipiul Galati. Multumesc.

GAVAN E.

Eu cred ca discutam strict astazi despre obiectivele de investitii si mai putin despre imprumutul bancar, conditii, grad de indatorare, etc. Mergand pe o discutie in concret, obiectivele propuse, am cateva solicitari in ceea ce priveste obiectivele propuse. La “modernizare strazi in municipiul Galati”, asfaltrare, solicit un OK al celorlalti utilizatori de retele, electrice, gaze, etc, prin care 5 ani de zile nu vor mai interveni pe strazile respective, chiar daca o sa spuneti ca prin ISPA s-a prevazut acest lucru. Vrem si avizul DISTRIGAZ, ELECTRICA, ROMTELECOM si ceilalti operatori, 5 ani de zile nu mai intervin pe aceste strazi, ca sa nu bagam banul si peste 1 an de zile sa mai peticim o data strazile. Dupa aceea, referitor la Parcul Industrial, aici cred ca trebuie lamurita o problema pana la urma de trecut. Suntem constienti ca avem nevoie de Parc Industrial. In alte regiuni ale tarii s-au dezvoltat frumos. Noi de 10 ani de zile bagam banii acolo si credeti-ma ca de 10 ani nu stim in ce am bagat banii. De aceea, cred ca trebuie sa solicitam foarte ferm Executivului un raport cu toti banii alocati de la C.L., de la municipalitate pentru Parcul Industrial si cum s-au cheltuit si pe ce. Acum, ca aducem un fost director de acolo, ca vrem sa fie din nou, nu stiu daca sunt conditiile tocmai inteligente, ca sa facem treaba aceasta. In ceea ce priveste o ordine a prioritatilor de refacerea infrastructurii municipiului Galati, ca este str. Traian, Ana Ipatescu, M. Bravu, eu cred ca trebuie sa ne gandim si sunt de acord cu str. Traian, pentru ca, pana la urma, str. Traian este o axa vitala a municipalitatii N-S. Noi, la ora aceasta avem str. Cosbuc, str. Domneasca, str. 1 Decembrie cu Siderurgistilorsi daca ne uitam la traficul care este pe strazile acestea, este blocat Nu mai discutam de axele E-V. Din fericire s-a redeschis, dupa multi ani de zile str. Basarabiei. Deci, eu cred ca pana la urma , chiar daca este propunerea Executivului, trebuia o consultare mai profunda cu Legislativul, C.L., in ceea ce priveste aceste obiective. Si aici, asteptam, pana la urma, de la dl. Primar, o propunere privind acest proiect de hotarare si in functie de ce s-a discutat astazi si propuneri din partea diferitelor grupuri. Evident ca avem nevoie de maternitate, sustin ca Guvernul sa dea cladirea CFR, daca tot nu mai are ce face cu ea si va rugam frumos sa ne-o dea , daca puteti, sa ne ajutati. DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc, mai sunt doua interventii, dumnealor au mai intervenit o data. Va cer acceptul, conform Regulamentului, sa mai vorbeasca o data.

DL. STAN M.

Vroiam doar sa completez la ce a zis dl. Podlati. Cele 7 milioane de roni, intr-adevar, nu sunt suficiente pentru a reface str. Traian, dar sunt suficiente pentru o cofinantare, asa dupa cum s-a gasit solutie pentru str. Basarabiei, se poate gasi o cofinantare pe proiect european si pentru str. Traian. Dar pentru asta trebuie sa munceasca cineva mai mult DL. MIHAI A.

D-le Presedinte, e un subiect putin mai sensibil si de aceea mi-am permis sa intervin pentru a doua oara. Vreau sa raspund anumitor colegi. Nu ne opunem modernizarii strazilor. Dorim sa mai fie incluse si alte obiective. Maternitatea nu va primi aviz de la ISCIR in vara. Este o problema esentiala. Ei nu vor putea functiona anul viitor. In situatia in care nu se gaseste o solutie pentru ei, pentru ca nu detin la ora actuala cladirea si noi nu putem face investitii acolo. Daca tot ne indatoram si ca sa-i raspund d-lui Roman P., gradul de indatorare al municipiului Galati este unul mic, suporta un grad de indatorare mai mare la momentul acesta, de aceea noi solicitam sa fie facute niste investitii in lucruri care chiar sunt de folos si sunt necesare in momentul acesta. Multumesc.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA Multumesc si eu. Deci, avem doua categorii de interventii. In primul rand, cele la discutii si sunt cateva intrebari puse si il rog pe initiator, pe dl. Primar sa dea raspuns sau sa solicite raspuns la persoanele de specialitate.

Prima intrebare era referitoare la cat de usor putem sa dam banii inapoi si cat timp dureaza creditul ?

DL. PRIMAR

D-lor, ma bucur cand sunt dezbateri pe aceste probleme. Gradul de indatorare, asa cum zice dl. Mihai A. este mic, nu pot sa zic ca-i mare, pentru ca sunt un tip zgarcit si am asteptat acest proiect ISPA, ca sa pot totusi sa fac strazile din orasulGalati. Avem 29 de strazi pe care vrem sa le asfaltam, sa le facem tot ce este legat de toaleta lor.Un lucru greu de realizat, dar asta este. Sigur, acolo unde vrem sa asfaltam, la strazi, tot finalizate. Al doilea lucru, pe mine ma surprinde o singura treaba. Vreau Primarie, cine a zis ca nu vreau Primarie ? Vreau Primarie, dar atunci cand v-am supus la aprobare, sa fim de acord cu cumpararea unei Primarii, chiar cei care ma acuza azi, atunci au votat “contra”. Deci, ce sa inteleg eu de aici ? La capitolul “maternitate”, domnilor, maternitatea nici nu trebuia sa fie retrocedata, dupa mine.Asa cum niste scoli, care practic se doresc acum sa fie comasate cu altele, s-au dat bani ca sa se cumpere, pentru maternitate, nu, ca trebuia sa fie inchisa. Asta s-a dorit. Dar nu am vazut nici o pozitie a nimanui in presa, cu treaba aceasta, numai Primaria a fost cea tamponata.Orasul are nevoie de maternitate, vrem nu vrem, acesta este adevarul Cum o obtine ? Asta depinde de noi si in special de cei care sunt la guvernare, pentru ca in alte orase s-au dat spitalele, s-au cumparat si s-au dat. Deci, eu sustin, in continuare si pentru Parcul Industrial. Nu se doreste, nu-i nimic, facem jumatate.Voi de ce nu va uitati prin presa ? Vedeti, la Ploiesti, Parcul Industrial, unde-i facut ? E pe unitatile, pe cladirile fabricilor de armament. Noi nici o fabrica din acestea nu am bagat in Parcul Industrial, ca a luat-o Georgica, ca a luat-o Ionica, ca o darama, ca sa faca blocuri de locuinte. Deci, este un mod de abordare al nostru. Eu vreau sa luam, sa facem strazile, in special pentru cetatenii orasului Galati, nu pentru altii.Ca am inebunit, pe str. M. Bravu, de ce nu-i facem linie de tramvai, de ce-i facem linie de tramvai ? Pe Ana Ipatescu, de ce nu-i facem linie de tramvai ? Fratilor, trebuie sa ne socotim, parterele aceste, unde vrem si cand vrem, pentru ca altfel, incontinuu vom avea discutii aici. Credeti ca mie mi-e comod ? Nu mi-e comod deloc. Sunt extraordinar de multe cladiri retrocedate pentru care trebuie platite penalitati si alte minuni si ma intreb, de ce trebuia sa se intample asa ? Ce, l-a expropriat Primaria municipiului Galati sau l-a expropriat statul roman ? Deci cine trebuie sa le rascumpere ? Statul roman, nu Primaria. Dar tot pe Primarie dam toate acestea. Vreau sa va spun ca, creditul pe care vrem sa-l luam , este un credit mic la ora actuala si sunt conditii, timp de 15 ani sa se predea. Deci, primul care vine Primar aici nu o sa aiba de lucru, vine ultimul din circuitul acesta. Sa stiti ca, credit am platit si eu, luat de cel dinainte. La toata partea legala, nu sunt probleme, cu gradul de indatorare. Orasul are nevoie de strazi. Cele 29 de strazi sunt putine. Ne vom gandi si la str. Traian, cum ati spus dvs. probabil vom gasi ceva bani, macar s-o incepem. Acolo e intr-un fel mai simplu, pentru ca prin proiectul ISPA, o parte din strada e facuta, adusa la cota initiala. Orasul Galati are probleme extrem de mari cu infrastructura. Uitati-va bine la Elice, duceti-va acolo. Vedeti cum se trage colectorul, prin pamant, la 9 metri si ce probleme ar fi, daca ar trebui sa sapam la 10-12 metri. Orasul are multe probleme pe infrastructura si eu sunt convins ca dvs. veti fi langa noi.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Daca sunt colegi care sunt nemultumiti de raspuns, sau nu s-a atins obiectivul la partea de discutii, cu privire la ce s-a intamplat pana acum ?

DL. ALEXE P.

Foarte scurt, vreau sa repet pozitia PDL. Noi am spus ca ni se par prioritati mai mari celelalte doua, ca maternitatea ar fi prima, Primaria, a doua si apoi strazile. Din acest punct de vedere am spus ca nu putem sa fim de acord. Se pare ca, din dezbaterile de aici, a rezultat un lucru foarte clar. Mai este nevoie de dezbatere interioara, inainte de a vota acest proiect. Eu va propun sa votam si amanarea acestui proiect.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Nu, aceasta n-o puteti face, pentru ca, am votat ordinea de zi, desi, daca amendamentele se invart in jurul scoaterii din lista de investii a Parcului Industrial si a finantarii strazilor, as fi crezut ca vreti sa votati punctul acesta din ordinea de zi, in calitate de presedinte, de exemplu, daca ati fi sustinut amendamentul colegului Marius Stan. Atunci, intelegeam, da domnule, cu amendamentul acesta, votam. Hotarare, in conditiile in care venim cu inca 3 puncte, atunci, va dati seama ca este destul de complicat ca un amendament sa treaca si sa o si rezolvam. Este o chestie practica aici.

DL. GAVAN E.

Domnule Presedinte, am o propunere, sa luam o pauza de consultari

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Dl. consilier Ciumacenco este nemultumit de aceasta pauza de consultari. Se poate lua o pauza de consultari si supun votului dvs. aceasta propunere.

Cine este pentru ?

S-a votat in unanimitate.

Domnilor colegi, d-na director Stamate vrea sa intervina in ceea ce priveste partea de Parc Industrial. A fost solicitata sa intervina, sa raspunda cu privire la chestiunea de necesitate a Parcului Industrial.

D-NA DIRECTOR STAMATE D.

Titlul de Parc Industrial i s-a dat in anul 2005, cand a inceput constructia Parcului Industrial. Pana la aceasta data s-au consumat 204 miliarde lei vechi, din care 35 miliarde de la bugetul de stat, care inseamna un ajutor de stat. Necesitatea cuprinderii acestor bani si de la bugetul local si din acest imprumut a reiesit dintr-o adresa primita de la Ministerul Dezvoltarii, prin care, in 6 luni de zile, daca nu activam Parcul Industrial, ni se retrage titlul de Parc Industrial. De asemenea, daca nu reactivam activitatea si investitia, cei 35 miliarde, care sunt considerati ajutor de stat, se vor retrage cu majorari de intarziere si nu numai. Pe toata aceasta perioada, din 2005 pana acum, Societatea Parc Industrial a beneficiat de facilitati si anume, de impozitul pe teren, pe care nu l-a platit si la care se mai adauga aproape 2,5 miliarde lei vechi. Deci, situatia este destul de grava si de aceasta a si fost pus ca prim punct pentru credit. As vrea sa fac precizari privind imprumutul. De ce este urgent a se lua imprumutul si deja am pierdut 2 luni din acest an. In fiecare an se stabileste la nivel de Minister de Finante un plafon de imprumut, la nivel de tara, plafon care este in acest an la 1.400 milioane lei. La aceasta data, unitati administrative din tara au consumat jumatate din acest plafon. Aceasta inseamna ca, daca nu facem documentele pentru acest imprumut, s-ar putea sa nu mai beneficiem de la Comisia de Autorizari Imprumuturi de acest imprumut, chiar daca-l aprobam, chiar daca parcurgem toate etapele. Privind plafonul de inadatorare al municipiului. Dupa lege, plafonul este de 30%. La acest moment este 5% folosit. Avem 25% marja, ceea ce inseamna 61 milioane pe care i-am propus pentru a face imprumutul. Etapele pentru a se face imprumutul sunt urmatoarele : dupa ce, de principiu, dvs. aprobati investitiile, in 45 de zile se face caietul de sarcini pentru a desemna banca castigatoare, dupa care, inca 45 de zile ar trebui ca sa se scoata la licitatie obiectivele. Deci, vedeti ca foarte mult se intarzie, daca vreti sa facem ceva pentru acest oras. A doua problema, s-a pus problema de ce M. Bravu nu este trecut. Str. M. Bravu nu-i trecuta, pentru ca e aprobata in buget la studiul de fezabilitate. Ca sa obtinem imprumut, conditia este ca toate obiectivele pe care le-am propus si care trebuie sa fie cuprinse in imprumut, trebuie sa aiba studiul de fezabilitate aprobat si realizat. De aceea nu a fost cuprinsa. Am promis, la buget, ca si aceasta strada va fi prinsa pentru finantare. Deci, promisiunea este prinsa in anexa, la imprumut. Dupa ce se liciteaza si banca castigatoare va fi prin licitatie, urmatoarea faza va fi Consiliul Local si fiecare obiectiv in parte va fi anexa la contractul de imprumut cu banca.Acestea sunt etapele care se parcurg. Str. Traian are o valoare de 136 miliarde lei vechi si ar insemna sa dam 7 milioane euro jos, din ce avem aici, daca stabiliti aceasta treaba. De ce Primaria nu a fost prinsa ? In bugetul local stiti ca s-a aprobat, avem 70 miliarde din fondul de rulment, deci avem o rezerva. Problema este sa se definitiveze si varianta pentru a se rezolva. Daca de la CFR se preia gratis si in continuare se finanteaza, daca se achizitioneaza sau daca se face si lucrare noua.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumim.

DL. CIUMACENCO N.

O intrebare pentru d-na Stamate. Considera ca este oportun sa mentinem pentru imprumut si Parcul Industrial ?

D-NA STAMATE D.

Da, am zis clar, sunt 6 luni si suntem in intarziere si suntem raspunzatori pentru aceasta. DL. ALEXE P.

Ce a realizat acest Parc Industrial, in afara de ce stim si de la bugetul national si de la bugetul local ? Nimeni nu stie nimic .

D-NA STAMATE D.

Este Directorul tehnic de la investitii, care din pacate tocmai a plecat.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

In urma consultarilor, din cate am inteles si sper sa nu gresesc, a rezultat urmatorul lucru. Faptul ca str. Traian este un obiectiv de investitii important si e mai important decat altele. Repet, este ceea ce am inteles eu si-mi permit sa spun lucrul acesta in plen. De altfel, as fi vrut sa ma abtin, in calitate de consilier, dar si eu consider ca 15 milioane euro credit, mi se par absolut elementare, ca str. Traian, care este axa centrala a Galati-ului sa fi fost inclusa in aceasta investitie, mai ales ca are studiul de fezabilitate facut, stim cat costa si chiar daca nu ne putem propune sa terminam intr-un singur an o asemenea lucrare, putem macar sa facem jumatate, de la o strada la o strada, pentru ca nu pot sa ma abtin sa fac urmatorul comentariu. In Parcul Industrial deocamdata nu este nimic , pe str. Traian sunt 500-600 de afaceri, care in momentul de fata sunt moarte, pentru ca drumul acolo este foarte prost si nu intra nimeni. Practic, avem o axa care nu este facuta , facem ceva in alta parte. In mod evident si aici, dat-mi voie sa anticipez, e destul de complicata pozitia mea. Pe de o parte, cred ca datoram galatenilor, deasupra oricaror discutii, faptul ca trebuie sa reparam strazile stricate de repararea infrastructurii. Este o chestiune pe care am remarcat, ca absolut toti colegii sunt de acord cu treaba aceasta si ca avem nevoie de un credit sa reparam strazile. Exista, iarasi o opinie generala si nu cred ca a fost cineva sa spuna altceva si str. Traian este o prioritate. Pentru a evita un impas, sunt doua variante aici.Fie, majoram creditul, cu acceptul initiatorului si introducem si str. Traian, macar jumatate, aceasta este o varianta. A doua varianta, este amendamentul propus de dl. Stan M., sa scoatem Parcul Industrial si sa bagam str. Traian. In mod evident, str. Traian este obligatorie, din cate am observat eu, in conditiile in care punctul se supune votului, asa cum este si probabil ca nu va trece.Imi permit sa dau cuvantul initiatorului si sa hotarasca cum vrea sa fie pus la vot acest punct. Inainte, dau cuvantul d-lui Bogatu.

DL. BOGATU H.

Nu pentru ca eu nu vreau sa fiu de acord cu dl. Presedinte, adica sunt de acord sa introducem str. Traian, dar nu sunt de acord sa scoatem Parcul Industrial. Am inteles ca in pauza, mai bine de jumatate din colegi nu stiau de importanta acestui Parc Industrial, cred ca dvs. nu va dau voie, ca sa nu fie cunoscut acest lucru, in calitate de viceprimar. Faptul ca s-au facut atatea investitii in aceasta perioada si acum sa pierdem acesti bani pentru ca nu mai continuam aceste investitii, nu sunt de acord. Haideti sa vedem intr-adevar propunerea ca str. Traian sa fie introdusa in aceasta lista, este binevenita, dar haideti sa mergem in continuare, pentru ca, indiferent ce ar fi, Parcul Industrial sa ramana pe lista.

Nu se poate, la valoarea pe care a spus-o d-na Stamate. Mie imi pare rau si as vrea sa-l intreb pe dl. Primar, unde este aparatul de specialitate al dvs.. Deci, dvs. vad ca acum nu mai aveti nimic, nu mai aveti directori, care ar trebui, ca la inceput, cu asta sa inceapa, sa spuna care este importanta acestui imprumut, importanta Parcului Industrial. Deci, noi venim aici, discutam, ne certam intre noi, dar de fapt nu stiu pe ce ne certam. Unde sunt directorii, care de fapt ar trebui sa vina sa sustina acest proiect ? Eu stiam ca , inainte, orice proiect trebuia sustinut de cineva din partea Executivului.

DL. DOBREA V.

Eu am inteles asa, ca s-au cheltuit 204 miliarde lei, dar n-am inteles ce s-a facut cu ei, pentru ca in momentul de fata, acum vrem sa tragem apa, sa facem sosele. Poate sa spuna cineva ce s-a facut cu cei 204 miliarde lei de fapt ?

DL. GAVAN E.

Domnule Presedinte, o intrebare. Am inteles ca exista un director tehnic la Parcul Industrial, care a fost in sala si a plecat ? I s-a terminat programul ? Ce a facut ? DL. PRESEDINTE M. CRISTEA Era d-na Stratulat, cea propusa.

Am incheiat discutiile. Stimati colegi, toata lumea si-a exprimat punctele de vedere si il rog pe dl Primar sa propuna, daca accepta sau nu, vreun amendament si daca nu, sa supunem votului proiectul, asa cum este.

DL. PRIMAR

Domnilor, eu din discutii, ca trebuie sa mai fie si discutii in contradictoriu, pentru ca altfel, nu mai stiu unde ne gasim. Eu zic asa, prindem si str. Traian, o prindem in credit si o vom face. Nu sunt de acord cu prinsul maternitatii, asta trebuie lamurita si va rog, care sunteti la guvernare, sa faceti o hartie, ca iubitii nostri de la verificarea activelor statului, sa dea bani pentru a cumpara maternitatea, nu sa facem alta noua.Alta noua te costa de 10 ori mai mult, dar pentru str. Traian sunt de acord si probabil inca nu le-am prins pe toate.Am insa un gust amar si vi-l spun la toti. Eu puteam, ca Primar, sa asfaltez strazile, asa cum sunt, cum erau cand le-am gasit si cum este acum de ex. Str. Basarabiei, de la Viaduct pana la Domneasca, ca-i nenorocire dedesubt, pentru ca trebuie facuta si eram foarte bun.Am lustruit strazile si gata. Trebuie sa facem proiecte de principiu si in regula, nu altceva si trebuie sa ne gandim foarte bine. Avem o problema mare aici. Facem str. Traian, cum va inchipuiti ca lasam str. Traian nefacuta acum ? Dar mai sunt probleme de racorduri, pe ici pe colo. Sa speram ca putem o anumita zona sa o luam la mana. Eu sunt “pentru” luat acest credit si mai mare, daca este nevoie. Mai punem 5 si o sa luam la 20, ca tot plateste viitorul Primar.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Dau cuvantul d-lui consilier Stan M., care a facut amendamentul

DL. STAN M.

Vorbesc in numele grupului liberal. Nu votam imprumutul, daca este prevazut in destinatia imprumutului si investitia de 7 milioane roni pentru Parcul Industrial. Repet, sunt 82 miliarde prinse in buget, care se vor duce acolo, unde, Dumnezeu stie, sunt alte 204 miliarde , care nu stie nimeni unde s-au dus. Pai, ce vorbim aici ? Nimeni nu stie ce sa facut cu 204 miliarde si venim sa mai bagam 150. Eu zic ca ni se jigneste inteligenta, nu va suparati. Imprumutul, din punctul nostru de vedere, nu trece, daca nu este scoasa investitia de la Parcul Industrial. Si raspicat.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Daca nu mai sunt si alte discutii, atunci se supune la vot, in forma prezentata. Forma prezentata este fara nici un amendament.

DL. GAVAN E.

Domnule Presedinte, prezentati intai propunerile, ca sa putem sa luam o decizie.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Prima data, conform Regulamentului, se supune votului forma prezentata in monitoare, dupa care, in conditiile in care nu trece, in momentul in care, respectiv, initiatorul poate prelua sau nu, sau poate initia el amendamente si se mai poate supune o data atentiei si votului, proiectul cu amendamente. Acesta este Regulamentul, asa trebuie sa procedam. Primul lucru pe care trebuie sa-l votam este proiectul de hatarare, asa cum este trecut in monitoare si va intreb :

DL. GAVAN E.

Domnule Presedinte, am o intrebare pentru dl. Secretar. Este intai amendamentul supus la vot sau proiectul ?

DL. SECRETAR MATEI G.

Este supus la vot asa cum l-a prezentat Executivul, adica dl. Primar.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Adica, sa inteleg dl. Gavan, ca n-aveti incredere in mine, ca nu stiu Regulamentul ? Supun la vot in forma initiala.

Cine este pentru ?                  8 voturi

Cine este contra ?                 6 voturi       {grupul PNL}

Cine se abtine ? 13 voturi

Il intreb pe initiator, pe dl. Primar, daca din amendamentele care s-au propus, e dispus sa accepte si sa supuna votului Consiliului Local, proiectul cu amendament, sau il retrage de pe ordinea de zi ?

DL. PRIMAR

Deci, amendamentul, str. Traian, sunt de acord. N-am si spus in cuvantul meu ? Este un lucru care-i urat, cum fortati mana, aici. Scoatem Parcul Industrial, nu asta-i problema. Ce credeti, ca-l fac pentru mine ? Nu-l fac pentru mine, dar va vom da tot ce s-a facut la Parcul Industrial si va vom spune jos, ca nu mai putem lua creditul, in plus, ca s-a ocupat tot ce era de ocupat. Eu nu ma supar, dar mi-ati inceput de ieri, ca vreti director la Parcul Industrial. Ce sa inteleg azi ? Ca nu mi-ati dat votul ca nu am fost de acord ? Nu sunt de acord eu cu astea. Domnilor, scoatem Parcul Industrial, nu este o problema, o sa-l facem cu banii pe care-i avem si vedem ce-o iesi.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Stimati colegi, valoarea imprumutului este aceeasi, practic se schimba pozitia, atata timp cat scoatem Parcul Industrial si introducem str. Traian, pe aceeasi suma, pentru ca nu ne putem propune sa facem in acelasi an tot, nu ai cum, e lucrarea prea mare.

Deci, dl. Primar propune votului dvs. proiectul de hotarare cu urmatoarea modificare, iese punctul 2 din linia de investitii , Parcul Industrial, care are o valoare de 7 milioane, si in locul punctului 2, intra str. Traian, care are proiect de fezabilitate, are tot, pe aceeasi valoare. Repet, amendamentul pe care si l-a insusit dl. Primar, este urmatorul : in aceasta lista de investitii, punctul 2, care se refera la Parcul Industrial, este inlocuit, pe aceeasi valoare, tot 7 milioane lei noi, cu str. Traian. Aceasta este propunerea. Regulamentul este foarte clar. Se mai poate supune inca o data la vot, cu un amendament, daca initiatorul este de acord. Daca nu se voteaza, nu se voteaza si s-a blocat proiectul.

Ma ridic in picioare si spun pentru ultima oaraDvs. Cei de la PDL aveti sarcina sa blocati acest punct. Dvs. va veti abtine oricum.

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

20 voturi

0 voturi

7 voturi    {grupul PDL, dl. Alexe,dl. Dobrea

dl. Ion, dl. Mihai, dl. Olaru, dl. Radu dl. Trif }

Am rugamintea, daca se poate, stiu ca e o sedinta grea, e un subiect greu, cei care au sarcina sa faca scandal in sedinta, sa se abtina, pentru ca mai sunt si alte puncte si e deja tarziu. Avem urmatorul punct pe ordinea de zi.

DL. RAINEA N.

Domnule Presedinte, va rog, dati-mi voie. Stau si ascult de atata vreme si n-am inteles nimic. Atatea palme si atatea chestiuni, fiecare vrea sa-si spuna punctul de vedere si va rog sa ma credeti ca daca plec in oras si ma intreaba cineva ce s-a discutat la punctul acesta, am sa fac tot posibilul sa spun ca nu stiu ce s-a discutat la acest punct .Asta e sedinta ?

Domnule Presedinte, aveti cea mai mare vechime, stiti cum ati condus ? Ca un arbitru care a scapat jocul din mana, catastrofal. Am venit aici sa o ascultam pe mama Omida? Domnule Presedinte, sunt indignat si va rog sa ma scuzati, eu plec afara sa ma calmez si cand sedinta revine la normal si o sa fie condusa ca lumea, atunci o sa revin si eu in sala. DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Eu imi insusesc critica PSD, ca daca un punct pe ordinea de zi nu se voteaza asa cum a vrut PSD-ul, nu se cheama ca sedinta este condusa catastrofal. Va rog sa continuam sedinta.

8.Proiect de hotarare privind transmiterea unei parti din imobilul Baia Comunala, respectiv corpul C1, din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati;

Daca sunt discutii ?

DL. DOBREA V.

Consilierii PDL se vor abtine de la vot si asta ca sa ramana consecventi cu hotararea noastra initiala, ca nu am fost de acord cu crearea acestei societati. De altfel, mai sunt cateva puncte, cu acelasi subiect, la care ne vom abtine.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA Supun la vot punctul 8 din ordinea de zi Cine este pentru ? Cine este contra ?

18 voturi

0 voturi

7 voturi


{grupul PDL, dl. Alexe,dl. Dobrea dl. Ion, dl. Mihai, dl. Olaru, dl. Radu dl. Trif }


Cine se abtine ?

Lipsesc din sala, dl. Rainea N., dl. Bugeag Ghe.

Punctul 9 a iesit dupa ordinea de zi.

 • 10.Proiecte de hotarari privind aprobarea unor PUD-uri;

Cine este pentru ? 23 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Bugeag, dl. Trif, dl. Rainea, dl. Radu.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor orare pentru unele utilaje aflate in dotarea Serviciului Public Ecosal Galati;

Cine este pentru ? 23 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Bugeag, dl. Trif, dl. Rainea, dl. Radu

 • 12.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 2 si anexei 3 la HCL nr. 469/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011;

Cine este pentru ? 23 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Bugeag, dl. Trif, dl. Rainea, dl. Radu

 • 13.Proiect de hotarare privind atribuirea directa prin contract de concesiune, S.C. Apaterm S.A., a obiectivelor de investitii “Centrale termice scara 1, scara 2, scara 3-bloc A4, str. Traian”;

Cine este pentru ? 23 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Bugeag, dl. Trif, dl. Rainea, dl. Radu

 • 14.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.178/17.03.2005 privind concesionarea fara licitatie publica, doamnei Anghel Nicoleta, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 21,44 mp si suprafata de 26,16 mp reprezentând cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 5 ani si 11 luni , incepand cu 1 04 2005, cu specialitatea medicina generala(de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 - corp A, situat in Galati, str. Nicolae Balcescu nr.82, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, respectiv pana la data de 01.03.2016;

Cine este pentru ? 22 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Bugeag, dl. Trif, dl. Rainea, dl. Radu, dl. Gasparotti.

 • 15.Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie in administrarea Consiliului Local Galati a imobilului situat in Galati, strada Regiment 11 Siret nr. 22 B, cu destinatia Dispensar TB nr.1;

  Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  22 voturi

  0 voturi

  0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Bugeag, dl. Trif, dl. Rainea, dl. Radu, dl. Gasparotti.

16.Proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic al apartamentului nr. 226, bl. G4, str. Laminoristilor nr. 4,din locuinta, in spatiu cu alta destinatie;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

22 voturi

0 voturi

0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Bugeag, dl. Trif, dl. Rainea, dl. Radu, dl. Gasparotti.

17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea “Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local al municipiului Galati” aprobat

prin H.C.L. nr. 125/ 2005;

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

18 voturi

0 voturi

5 voturi {dl. Alexe,dl.Dobrea, dl. Ion,dl. Mihai, dl. Olaru}

Lipsesc din sala,dl.Trif, dl. Gasparotti, dl.Rainea, dl. Radu.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de utilizare a parcarilor publice cu plata din municipiul Galati, practicate de catre S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

18 voturi

0 voturi

5 voturi {dl. Alexe,dl.Dobrea, dl. Ion,dl. Mihai, dl. Olaru}

Lipsesc din sala,dl.Trif, dl. Gasparotti, dl.Rainea, dl. Radu.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC APATERM SA Galati;

Daca sunt discutii ?

DL. DOBREA V.

As vrea sa fac comentarii pentru punctul 19, pana la 24, referitor la indicatorii de performanta propusi de directorii societatilor care apartin C.L. As vrea sa-l intreb pe dl. Secretar, care este comisia de fond pentru punctele pe care le-am enumerat ?

DL. SECRETAR MATEI G.

Este comisia 1.

DL. DOBREA V.

Deci, comisia 1. Eu am vazut o hartie ieri in Primarie, in care nimeni de la comisia 1 nu votase, nu era de acord si nu semnase nici un criteriu de la aceste societati. In momentul de fata, indeplinesc conditiile ?

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Dl. consilier intreaba daca exista avize. Eu vad ca sunt, dl. Constantin, dl. Gavan, dl. Podlati, dl.Stan si una are si de la dl. Mihai.

DL. DOBREA V.

Acum, vreau sa va spun de ce consilierii PDL nu vor vota aceste puncte. Sunt doua motive. Primul este ca de doi ani de zile am solicitat sa ni se prezinte si noua rezultatele acestor indicatori. Deci este normal ca la incheierea unui bilant financiar al unei intreprinderi, atata timp cat ni se cere sa votam acesti indicatori in C.L., este normal sa ni se prezinte si rezultatul acestor indicatori la sfarsitul anului. Nu s-a intamplat si solicit inca o data, a treia oara in C.L., ca vrem, in calitate de actionari principali, sa stim cum s-au soldat si cum s-au realizat acesti indicatori. Al doilea punct pentru care nu votam, este pentru ca, acesti indicatori de performanta, in conceptia mea si nu numai a mea, ci si a tuturor specialistilor, trebuie sa fie importanti si relevanti pentru societate si trebuie sa fie usor de masurat, ori daca noi citim, indicatorii propusi, sunt indicatori care se repeta de ani de zile si care nu sunt, din punctul meu de vedere, nici relevanti, nici importanti. Daca vreti, va pot spune cativa dintre ei. De exemplu, cineva doreste sa reduca, sa scada cu un leu cheltuielile la mia de lei sau cresterea calitativa a serviciului sau pastrarea certificarii ISO sau diminuarea, dar nu anularea datoriilor, vorbim de datorii istorice, de ani de zile, la anumite companii, care se repeta, ca si indicatori de performanta si probabail se vor mai repeta ani de zile. Deci, inca o data, acesti indicatori trebuie sa fie performanti si masurabili. Nu am vazut nicaieri un indicator de genul acesta. De ex. “eu, directorul intreprinderii cutare, doresc sa scad preturile la serviciile pe care le ofer populatiei, cu 1%”. Acesta, intr-adevar, mi se pare un indicator solid, in indicator care intr-adevar, reprezinta o performanta. Ce se intampla aici, intreprinderea trimite o propunere de indicatori, aparatul Primariei nu face decat niste comentarii si sa supuna la vot C.L., nu este nici corect. In primul rand, C.L. trebuie sa analizeze sau cei cei din Primarie trebuie sa analizeze propunerile si sa vina cu propuneri in C.L.

Noi suntem actionarii principali, noi stabilim indicatorii de performata pentru intreprinderile respective.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc, daca mai sunt si alte interventii ?

DL. APETRACHIOAIE D.

Domnule Presedinte, dat-mi voie sa va multumesc, in primul rand. O sa fiu scurt. Cerem si noi acelasi lucru grupului PDL, din partea Guvernului Romaniei, indicatorii de performanta, sa ni-i dea si noua. Nu am spus altceva. Atata timp,cat cereti si cereti, eu banuiesc ca trebuie sa si oferiti performante. Dumneavoastra reprezentati un Guvern care nu-si mai are de mult rostul. Multumesc.

DL. DOBREA V.

Domnule Presedinte, daca-mi permiteti, eu nu am vorbit in calitate de consilier local, ci de cetatean al acestui oras. Mi se pare corect ca aceste societati, care sunt in subordinea C.L. sa trateze serios problema indicatorilor de performanta, sa faca performanta in acest oras si sa-si desfasoare o activitate corespunzatoare. Nu am cerut altceva, nu am ridicat problema politic.

DL. CONSTANTIN A.

As vrea eu sa raspund la o parte din intrebarile pe care le-a pus dl. consilier, in sensul ca, de ce, intr-adevar, de atatia ani de zile, sunt aceeasi indicatori. Indicatorii, de fapt, sunt indicatorii si-s stabiliti prin H.G.si intr-adevar, noi, consilierii comisiei 1, puteam veni oricand doream, puteam veni cu indicatori specifici, iar indicatorii care sunt acum acolo, sunt cei obligatorii. Si chiar daca va uitati la una din societati, nu mai stiu la care, comisia1 a propus niste indicatori specifici, peste indicatorii impusi prin H.G. De asemenea, as vrea sa va spun un lucru, acesti indicatori de performanta erau foarte bine pusi pentru cei care la un moment dat, puteau lua, daca isi indeplineau indicatorii de performanta, puteau lua cele 12 salarii, ca si premii. Dupa cate stim cu totii, colegii prezenti in aceasta sala, directorii societatilor comerciale nu mai au dreptul sa mai primeasca acel premiu de 12 salarii. De asemenea, le-a fost micsorat salariul, stiti bine ca au cel mai mic salariu dintre toti directorii, inclusiv directorii adjuncti din subordinea C.L. Sa le mai scadem ? Unde ajungem ? O sa ajungem sa platim un director general cu salariul unui portar ? Asta vroiam sa va zic, in sensul ca indicatorii sunt cei stabiliti prin H.G. iar dumneavoastra, ca si consilieri locali, puteati veni in comisii sa mai propuneti indicatori specifici. Multumesc. DL. DOBREA V.

Un singur comentariu, stim ca sunt propusi, stim ca sunt indicatori specifici, dar nu sunt de acord cu chestia cu salariul, deci salariul se ia pentru performanta. Esti performant, ramai director, nu, asta e.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Va rog, dl. Primar vrea sa intervina.

DL. PRIMAR

Domnilor, dupa cum stiti si la societatile acestea se raporteaza, atunci cand facem bilantul pe anul trecuit.S-a facut bilantul pe anul trecut ? Nu. Atunci, ce vreti sa va dam ?

DL. DOBREA V.

De 3 ani discutam de asta.

DL. PRIMAR

Al doilea lucru, ce indicatori pot eu sa respect cand noi marim pretul caldurii care se da in oras prin societatea asta de 3 ori intr-un an, fara nici o justificare ? Ce poti sa mai faci ? Spuneti-mi si mie, ca nu stiu. Trebuie sa fim realisti si sa gasim solutii, in asa fel incat societatile noastre sa aiba performanta. Nu se poate asa, toti dam cu pumnii in cap. Ati vazut ce leafa are un muncitor de la societatile astea ? Are 6 milioane pe luna, asta-i tot ce are, dar eu am zis, cum se face bilantul de sfarsit de an, o sa va dam indicatorii, chiar daca ne plac sau nu. Totusi, nu stim sa mergem altfel, decat prin indicatori. Eu sunt “Stan patitul”, cand eram la Combinat se zicea, performantele pe care le obtineti, 1% din realizarea neta, ni se da ca indemnizatie. Si am realizat atunci 7 milioane de dolari, ca asa era si nu ne-a dat nimeni nimic, ne-au dat numai sfaturi. Trebuie ca sa avem grija de societati.

DL. DOBREA V.

Deci, inca o data, se poate face performanta la aceste societati, se poate face restructurare, se poate veni cu program de performanta. Nu putem sa ne ascundem dupa deget tot timpul si sa cerem tot timpul cresteri de preturi. Haideti sa intram acolo, sa facem performanta, sa facem restructurare, sa facem o organizare cum trebuie si atunci o sa avem si rezultate. Nu este interesul nostru sa spunem sa nu ia banii directorii, ba dimpotriva, vreau sa ia, dar sa ia pe rezultate si pe munca.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Multumesc, supunem la vot punctul 19 din ordinea de zi.

Cine este pentru ?                 19 voturi

Cine este contra ?                   5 voturi {dl. Alexe,dl,Radu,dl.Olaru,dl.Dobrea,dl.

Ion }

Cine se abtine 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl.Mihai, dl. Ciumacenco.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC TRANSURB SA Galati;

Cine este pentru ? 19 voturi

Cine este contra ? 5 voturi {dl. Alexe,dl,Radu,dl.Olaru,dl.Dobrea,dl.

Ion }

Cine se abtine 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl.Mihai, dl. Ciumacenco.

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA Galati;

Cine este pentru ? 19 voturi

Cine este contra ? 5 voturi {dl. Alexe,dl,Radu,dl.Olaru,dl.Dobrea,dl.

Ion }

Cine se abtine 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl.Mihai, dl. Ciumacenco.

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC APA CANAL SA Galati;

Cine este pentru ? 19 voturi

Cine este contra ? 5 voturi {dl. Alexe,dl,Radu,dl.Olaru,dl.Dobrea,dl.

Ion }

Cine se abtine 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl.Mihai, dl. Ciumacenco.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galati;

Cine este pentru ? 19 voturi

Cine este contra ? 5 voturi {dl. Alexe,dl,Radu,dl.Olaru,dl.Dobrea,dl.

Ion }

Cine se abtine 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl.Mihai, dl. Ciumacenco.

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011, pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galati;

Cine este pentru ? 19 voturi

Cine este contra ? 5 voturi {dl. Alexe,dl,Radu,dl.Olaru,dl.Dobrea,dl.

Ion }

Cine se abtine 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl.Mihai, dl. Ciumacenco.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galati, prestate de catre Serviciul Public GEOTOPOCAD-EXPERT Galati in baza HCL nr. 401/2010 ;

  Cine este pentru ? Cine este contra ?

  Cine se abtine ?

  25 voturi

  0 voturi

  0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl. Mihai.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli

de functionare pe anul 2011;

Cine este pentru ?

Cine este contra ?

Cine se abtine ?

27 voturi

0 voturi

0 voturi

27. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati, in administrarea Caminului pentru Persoane Varstnice “Sfantul Spiridon” a imobilului situat in Galati, strada Domneasca nr.160 bis;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

27 voturi

0 voturi

0 voturi

28. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Teatrului Muzical „Nae Leonard”, a imobilului situat in Galati, strada Mihai Bravu nr.50;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

27 voturi

0 voturi

0 voturi

29. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, a imobilului situat in Galati, strada Domneasca nr.59;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

27 voturi

0 voturi

0 voturi

30. Proiect de hotarare privind preluarea din proprietatea d-lui Mateias Adrian in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local a lucrarilor de investitii: «Bransament apa si racord canalizare», pentru imobilul situat in Galati, str.

Nicolae Alexandrescu, nr.66, conform Procesului verbal de predare - preluare nr. 143156/31.12.2010;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

27 voturi

0 voturi

0 voturi

31. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Aleea Trestiilor, zonei cuprinsa intre strada Calea Smardan si bdul. Siderurgistilor, zona viaduct;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

27 voturi

0 voturi

0 voturi

32.Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Aleea Industriilor, zonei cuprinsa intre Soseaua Smardan si incinta ICMRS SA;

Cine este pentru ? 27 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 33.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de intrare pentru spectacolele Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galati - Sectia de Papusi “Gulliver”;

Cine este pentru ? 27 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 34.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 432/18.08.2009 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sfantul Apostol Andrei” Galati a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, strada Eroilor nr. 34, modificata si completata prin HCL nr. 31/25.02.2010, HCL nr. 262/09.08.2010, HCL 511/23.11.2010 si HCL 584/21.12.2010;

Cine este pentru ? 27 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 35.Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, domnului Sava George a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 21,44 mp, si suprafata de 26,16 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 33 ani si 9 luni (incepand cu data de 01.04.2011) cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 - corp A, situat in Galati, strada Balcescu nr. 82;

Cine este pentru ? 27 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 36.Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Patriche Magdalena Denisa, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 25,20 mp, si suprafata de 26,16 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 22 ani si 8 luni (incepand cu data de 01.04.2011) cu specialitatea medicina generala(de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr.10,11,14,20 - corp A, situat in Galati, strada Balcescu nr. 82;

Cine este pentru ? 27 voturi

Cine este contra ? 0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

 • 37.Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, doamnei Nedelcu Viviana, a cabinetului medical individual cu suprafata exclusiva de 14,49 mp, si suprafata de 33,57 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 35 ani si 4 luni (incepand cu data de 01.04.2011) cu specialitatea medicina

generala(de familie), amplasat in imobilul Dispensar comasat nr. 7,8,24,32,33 situat in Galati, strada Brailei nr. 236, parter bloc E6;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

27 voturi

0 voturi

0 voturi

39.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul -Amenajare locuri de joaca pentru copiii din municipiul Galati;

Cine este pentru ? Cine este contra ?

Cine se abtine ?

27 voturi

0 voturi

0 voturi

40.Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta;

Cine este pentru ?                  25 voturi

Cine este contra ?                   0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl. Olaru.

 • 41.Proiecte de hotarari privind alocarea sumelor de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire si consolidare a bisericilor din municipiul Galati;

Daca sunt discutii ?

DL. BUGEAG GHE.

Am o problema. A venit in ultimul moment, inainte de a completa cu suma si biserica”Sf. Atanasie Patelarie”,care se incadreaza in suma propusa, precum si bisericile “Haralambie” si “Mavramol”, dar care sunt cuprinse. Deci, biserica “Sf. Atanasie Patelarie” intra intr-o noua discutie.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Cine este initiator, dl. Primar sau dumneavoastra, comisia de specialitate ?

DL. PRIMAR

Eu de acceptat, accept, insa stie Episcopul ?

DL. CIUMACENCO N.

Aici este o problema. Conform modificarilor legislative, lista care se aproba trebuie sa aiba semnatura forului ierarhic superior din biserica

DL. PRIMAR

Asa ca, domnule Bugeag, reluati si mergem la Episcop.

DL. PODLATI L.

Tabelul este aprobat de Episcop, conform respectarii H.G. 1470 si inclusiv ultima hotarare 1265/2010. Aceste sume vor fi virate acestor biserici in momentul in care indeplinesc conditiile hotararilor.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Lista este avizata, deci nu este nici o problema cu proiectul. Trebuie o formula de propunere pe care trebuie sa o scriem aici, ca amendament, care sa fie si legala si sa fie insusita si de initiator.

DL. BUGEAG GHE.

In preambul scrie ca primesc aceste sume in momentul in care respecta conditiile din hotarari.

DL. CONSTANTIN A.

Tot ca amendament, ma alatur la ce a spus dl. consilier Bugeag. Este o biserica trecuta deja acolo, “Sf. Vasile”, dar as dori ca si amendament, suplimentarea cu 35 mii roni, ca sa-si termine lucrarile pe care le avea acolo. Se vor redistribui sumele, in asa fel, incat sa ajunga suma aceasta acolo.

DL. BUGEAG GHE.

Ne-a promis d-na director economic ca va putea face rost de aceasta suma, la urmatoarea sedinta de C.L. sau de rectificare.

DL. CIUMACENCO N.

Noi nu putem aproba astazi decat ceea ce este trecut.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Deci, astazi se poate aproba ceea ce este trecut in lista.

Supun atentiei proiectul, asa cum este.

Cine este pentru ?                  25 voturi

Cine este contra ?                   0 voturi

Cine se abtine ? 0 voturi Lipsesc din sala, dl. Trif, dl. Olaru.

 • 42.Proiecte de hotarari privind finantarea de la bugetul local a unor structuri sportive;

Daca sunt discutii ?

DL. STAN M.

Imi permiteti sa nu votez la acest punct, fiind parte direct implicata, dar in acelasi timp, dati-mi voie sa-mi exprim dezamagirea, pentru ca, intr-un moment unic pentru Galati, dupa cum bine stiti, avem o sansa si o sansa reala. Nu suntem nici pe locul 3, nici pe 4, suntem pe primul loc. Avem o sansa reala de a aduce Galati-ul in grupele CHAMPIONS LEAGUE. Ma asteptam ca macar sustinerea din partea autoritatilor locale, sa vina macar la nivelul contra-candidatei noastre Timisoara. Eu am fost destul de modest, am cerut, nu ma feresc de presa, am solicitat 1 milion de euro. Ni s-au alocat 500 mii de euro, suma pe care o consider total insuficienta, in conditiile in care trebuie sa ma repet, am spus-o si cu alte ocazii. Numai in 2010 am dat la bugetul consolidat al statului, 47 miliarde, in conditiile in care am fost nevoiti sa ne facem o baza proprie pentru copii si juniori, investitie de 1 milion de euro, investitie pe care ar fi trebuit sa o faca autoritatile locale. Imi declar inca o data dezamagirea pentru slaba sustinere si dezinteresul, zic eu, pana la urma, un moment unic pentru Galati, pentru ca avem ocazia sa ducem Galati-ul in Europa. E o sansa pe care o putem rata, din pacate.

DL. RAINEA N.

Am analizat si eu cifrele care au fost prezentate aici. 4.700 miliarde lei vechi pentru 20 de formatii sportive, cluburi sau asociatii sportive. As vrea sa fac mai intai o propunere, comisia 4, in frunte cu presedintele , pentru anul viitor, sa faca un fel de referendum pentru strucutrile sportive, ca sa ia bani de la bugetul nostru. Sa se intereseze la Tg. Mures, la Constanta, la Timisoara, sa vedeti ca sunt cu totul alte sume. Sigur, acestea sunt posibilitatile noastre la aceasta ora si era un moment foarte favorabil ca sa dam mai mult, in special la echipa “Otelul” pentru anul acesta, pentru ca ar fi o performanta unica, daca ia titlul de campioana in Liga I. Despre celelalte, am cateva semne de intrebare si m-as referi la C.S. “Dunarea”, care are foarte putin, in raport cu celelalte. C.S.”Dunarea” are aproape 400 de sportivi, are 9 sectii de fotbal si are mai putin decat o echipa de divizia a 3-a. Eu zic ca asa cum au fost ei impartiti se putea si mai bine. Important este ca s-a acordat, important este ca trebuie sa mai facem rost de bani si din alte parti, pentru ca, asa cum a declarat si Guvernul de mai inainte, ca sportul nu este o prioritate si acum e la fel.Guvernului nu-i pasa. Ati vazut cu cata truda se face stadionul din Bucuresti ? Nici la “Otelul”, daca ne calificam, nu o sa putem juca pe stadionul “Otelul”, cu toate ca se pune nocturna. Trebuie sa fie clar si dl. Stan stie cate cai de acces trebuie sa aiba, cate parcari, cate intrari si iesiri, cate cabine, presa, inclusiv pentru antidoping. Plec acasa cu un gust amar de modul cum a decurs aceasta sedinta. Vin cu draga inima, astept sedintele acestea, dar vreau sa se desfasoare conform Regulamentului. O data ai dreptul la cuvant. Aici s-a discutat la infinit, dialoguri peste dialoguri si nu stiu ce o sa scrie presa, dar nu e frumos.Suntem oameni cu pretentii si trebuie sa facem in asa fel, incat sedintele se se desfasoare in mod normal.

DL. BUGEAG GHE.

Domnilor, eu va multumesc pentru sustinere, dar va aduc la cunostinta ca dvs. ati votat acest buget pe care eu impreuna cu comisia 4 ne-am chinuit sa-l impartim cat mai rational. Vis-â-vis de C.S. “Dunarea”, aveti dreptate d-le Rainea, dar totodata, avem si la clubul “United”, care ca performanta merge mai bine si ne-am orientat acolo. Puteam da la “Dunarea” mai mult, daca scadeam la “United”, dar am considerat cumva ca trebuie rasplatita si performanta si am considerat ca, clubul “United” are performanta. Imi pare rau pentru dl. presedinte al “Otel-ului” ca nu s-a putut plati suma. Daca era suma pe care ati cerut-o si inca vreo 500 mii in plus, colegii ar fi votat si 1 milion pentru dvs. si restul il dadeam la celelalte cluburi.Comisia de buget-finante este cea care da banii, noi nu facem decat sa ne impartim “saracia, nevoile si neamul”.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Va multumesc, daca mai sunt alte interventii, dac nu, supun la vot.

DL. BUGEAG GHE.

Trebuie atrasa atentia si trebuie consemnat ca votul se face fara dl. Marius Stan, care nu voteaza din conflict de interese si dl. Gheorghe Radu.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Supun la vot punctul 42 din ordinea de zi : Cine este pentru ?                 23 voturi

Cine este contra ?                    0 voturi

Cine se sbtine ?                     0 voturi

Lipsesc din sala, dl. Trif, dl. Olaru.

Nu au voie sa voteze, dl. Stan, dl. Radu.

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizației pentru Asociația Tehnopol Galați;

DL. CIUMACENCO N.

Sa vedem care este situatia cu Tehnopol-ul, cine este administrator, mai multe detalii.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Am sa prezint eu situatia. Parcul de soft, care este o investitie care aproape 10 ani, a avut o perioada de gratie, in ceea ce priveste partea de chirie, de la proprietarul cladirii, care este o structura din Compania NAVROM. Pe fondul crizei si gradului de ocupare acolo si a faptului ca au intrat cu plata intregii chirii catre proprietarul cladirii, exista un deficit pe care incercam sa-l rezolvam prin finantarea unei structuri, a unei asociatii care ne apartine si care isi desfasoara activitatea acolo. In felul acesta, promovam actiunile Tehnopol-ului si pe de alta parte, ajutam si Parcul de soft, urmand ca pe Parcul de soft, atunci cand cineva de aici va fi Primar, sau din alta parte, sa hotarasca ce facem, dar e pacat ca structura aceasta, pe fondul crizei, sa se inchida.

DL. CIUMACENCO N.

O intrebare, din cate stiu, administratia societatii o asigura C.J.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA Suntem actionari jumatate-jumatate si dumnealor au aceeasi obligatie de a sprijini structura Tehnopol, la fel ca si noi, in baza aceleiasi hotarari.

DL. CIUMACENCO N.

Consider ca ar trebui sa facem o analiza, sa vedem care-i motivul, de lucrurile nu merg bine. Va trebui sa ne mai gandim si ulterior sa votam. Aceasta este parerea mea.

DL. PRESEDINTE M. CRISTEA

Eu am alergat dupa acest proiect de hotarare, ca sa sprijin structura, cred ca sunt cel capabil ca sa va dau informatiile necesare. Acum, daca tot am picat la mijloc, va cer si votul.

Cine este pentru ?                 17 voturi

Cine este contra ?                   5 voturi

{dl.Alexe,dl.Dobrea,dl.Ion,dl.Mihai,dl.Radu} Cine se abtine ? 3 voturi {dl.Podlati,dl.Ciumacenco,dl.Rainea} Lipsesc din sala, dl. Trif, dl. Olarul

Interpelari, interventii, cereri, diverse.

Sunt, va multumesc pentru intelegere si declar inchisa sedinta.

PRESEDINTE SEDINTA,

MIRCEA-RAZVAN CRISTEA

AVIZAT,

SECRETAR,

GRIGORE MATEI

INTOCMIT,

MARIANA CARAUSU

32