Hotărârea nr. 469/2011

Aprobarea programului "Serbarilor Galatiului 2011"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 469 din 24 11 2011

privind: aprobarea programului „Serbărilor Galațiului 2011”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 452/2211 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 11

2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.114 862/24 11 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 114 864/24 11 2011, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 100/20 11 1992 privind aprobarea Serbărilor prilejuite de ziua Sf. Apostol Andrei;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă programul „Serbărilor Galațiului 2011”, ocazionate de sărbătorirea ocrotitorului spiritual al municipiului Galați „Sf. Apostol Andrei”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Dobrea Victor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

ANEXA

la HCL nr.469/24 11 2011

Program

„Sărbătorile Galațiului” - 2011

24 noiembrie

 • >    ora 1700 „Salonul Literar AXIS LIBRI” - În deschidere - Recital de poezie religioasă cu Cezarina Adamescu, Speranța Miron și Paul Sân- Petru

 • -   loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central

 • -   organizator: : Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” - Galați

24 - 26 noiembrie

 • >   Zilele porților deschise în Seminarul Teologic „SfApAndrei”

 • - loc de desfășurare: Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” - Galați

 • - organizator: Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” - Galați

 • >    „Dar din dar se face rai”, activitate filantropică a elevilor Seminarului Teologic „Sf Ap. Andrei”

 • - loc de desfășurare: Centrul de Plasament „Ion Creangă” - Galați

 • - organizator: Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” - Galați

25 - 27 noiembrie

 • >   „Galațiul în presa de altădată:evenimente, fapte, oameni” expoziție de articole de presă

 • -   loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central - Sala „Mihai Eminescu”, etaj I

 • -   organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

25 - 26 noiembrie

 • >   „Concurs minfotbal”

 • -  loc de desfășurare: Complex „Dunărea”

 • - organizator: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați

25 noiembrie

 • >    ora 900 - “Darurile sfinților", program liturgic, cultural și social - filantropic organizat cu prilejul hramului Parohiei „Sf. Gheorghe, Modest și Ecaterina”

 • -   loc de desfășurare: Parohia „Sf. Gheorghe, Modest și Ecaterina” - Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 1300 — "Sf. Ap. Andrei în Eparhia Dunării de Jos", dezbatere organizată și susținută de elevii Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei”

 • - loc de desfășurare: Sala de Festivități a Seminarului Teologic

 • - organizator: Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” - Galați

 • >    ora 1800 — „Concert simfonic”, Solist: Alexandru Moroșanu, Dirijor: Liviu Buiuc

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

 • - organizator: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

 • 26 noiembrie

 • >    ora 900 - "Lăsați copiii să vină la mine!", program liturgic, cultural și social -filantropic organizat cu prilejul hramului Parohiei „Pogorârea Sf. Duh și Sf. Stelian”

 • - loc de desfășurare: Parohia „Pogorârea Sf. Duh și Sf. Stelian”- Galați

 • - organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 1200 - "Speranțe pentru vârsta a III-a", program liturgic și social în cadrul Centrului multifuncțional de servicii sociale pentru persoane vârstnice aflate în dificultate din cadrul Parohiei „Pogorârea Sf. Duh și Sf. Stelian”

 • - loc de desfășurare: Parohia „Pogorârea Sf. Duh și Sf. Stelian”- Galați

 • - organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați

 • >    ora io00 - "Ajută-ți aproapele!", acțiuni filantropice îndreptate către persoanele lipsite de posibilități materiale, copiii singuri, bătrâni, bolnavi și cei întemnițați din municipiul Galați

 • -   loc de desfășurare: biserici, centre sociale, cămine de copii, aziluri de bătrâni, spitale, penitenciare din municipiul Galați

 • -   organizatori: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați

 • >    ora 1500 - "Călători pe cărările sfinților", Procesiune cu moaștele Sf. Spiridon (mâna dreaptă) aduse din Grecia de o delegație condusă de ÎPS Nectarie de Kerkira (insula Corfu), precum și cu raclele cu părticele din moaștele Sf. Ap. Andrei, Sf. Ierarh Nicolae, Sf. Ierarh Atanasie și Sf. Vasile cel Mare

 • -   loc de desfășurare: Traseul: Universitatea „Dunărea de Jos” - Catedrala arhiepiscopală -Galați

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu participarea parohiilor și a mănăstirilor din întreaga Eparhie

 • >    ora 1700 - "Și ei sunt asemenea nouă...", spectacol religios-artistic de binefacere, susținut în limbaj mimico-gestual, de persoane hipoacuzice de la Școala specială „P.P. Neveanu” - Galați

 • -   loc de desfășurare: Așezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare” - Galați

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 1700 - „Paradise Revue” - spectacol de divertisment, Coregrafia: Păstorel Ionescu

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

 • - organizator: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

27 noiembrie

 • >    ora 900 - Sfânta Liturghie, urmată la Catedrala arhiepiscopală de slujba de Te-Deum (orele 1200), prilejuit de deschiderea Sărbătorilor Sf. Apostol Andrei

 • -   loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală și toate bisericile din municipiul Galați

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 1700 - "Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul municipiului Galați", serie de conferințe și meditații duhovnicești. Tema IV: „Programul manifestărilor eparhiale dedicate zilei de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei în Arhiepiscopia Dunării de Jos”

 • -   loc de desfășurare: parohiile și capelele municipiului Galați

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 1700 — „Sânge vienez” de Johan Strauss, Dirijor: Sorin Oancea

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

 • -   organizator: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

 • >   ora 1700 - „ Vernisaj de artă plastică - Peisaje Dunărene”

 • -   loc de desfășurare: Holul Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați

 • -  organizator: Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” - Galați

28-29 noiembrie

 • >    Expoziție de icoane și de crucifixe, realizate de elevii secției Patrimoniu de la Seminarul Teologic - Galați și de la alte seminarii teologice

 • - loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați, foaier

 • - organizator: Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” - Galați

 • 28 noiembrie - 31 decembrie

 • >   „Frumusețea arhitectonică a Galațiului de altădată” - expoziție de documente iconografice; organizată ca activitate a proiectului „Biblioteca arc peste timp” - aplicație a Școlii de vară pentru tinerii bibliotecari, organizată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și Fundația IREX

 • -   loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central - Sala „Mihai Eminescu”, etaj I

 • -   organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

28 noiembrie —10 decembrie

 • >    „1 Decembrie - Ziua Națională a României” - expoziție cu desene realizate de elevii clasei a IV a A de la Colegiul Național „Costache Negri”, îndrumați de înv. Gina Trotușanu

 • -   loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia”, Filiala nr.1 „Costache Negri” -Galați

 • - organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

28 noiembrie — 09 decembrie

 • >   „1 Decembrie — Ziua Națională a României — istoria formării statului unitar român în colecțiile Bibliotecii "V.A. Urechia" ” - expoziție de documente

 • -   loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia”, Filiala nr.1 „Costache Negri” -Galați

 • -   organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

28 noiembrie - 07 decembrie

 • >    „Sf Andrei, ocrotitorul gălățenilor” - expoziție de carte

 • -   loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central - etaj 1, foaier

 • - organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

 • >   „Ziua României Mari — Ziua Marii Uniri” - expoziție de documente

 • -   loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central - etaj 1, foaier

 • -   organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

28 noiembrie

 • >    - "Toamnape simeze", expoziție

 • -   loc de desfășurare: Școala de Arte - Centrul Cultural „Dunărea de Jos” - Galați organizator: Centrul Cultural „Dunărea de Jos” - Galați

 • >    ora 0900 - "Târgul meșterilor populari",

 • -  loc de desfășurare: Esplanada de la Potcoava de Aur

 • -   organizator: Centrul Cultural „Dunărea de Jos ” - Galați, Primăria Municipiului Galați

 • >    ora 1000 - "Impactul Sărbătorilor Galațiului asupra vieții studențești "

 • -   loc de desfășurare: Centrul de Informare „Europa” din cadrul Casei de Cultură a Studenților din Galați

 • -   organizator: Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” - Galați

 • >    ora 1200 - „Program artistic și concurs cu premii susținut de elevii bursieri Kiwanis de la Liceul de Artă "Dimitrie Cuclin" ”

 • -   loc de desfășurare: Centrul de Plasament ” Negru Vodă” - Galați

- organizator: Clubul Kiwanis - Galati

 • >    ora 1300 - „ Vernisajul expoziției "Poezia spațiului plastic "”

 • -   loc de desfășurare: Holul Universității „Dunărea de Jos” - Galați

 • -   organizator: Facultatea de Artă - Galați

 • >    ora 1700 - Mesajele reprezentanților autorității locale

Înmânarea titlului “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” Înmânarea titlului “Premiul Municipiului Galați”,

Spectacol Estrada Teatrului Muzical „Nae Leonard”, Corul Allegria

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Muzical “Nae Leonard” - Galați

 • -   organizator: Primăria Municipiului Galați, Fundația “Andreiana Juventus”, Teatrul Muzical “Nae Leonard” - Galați

 • >    ora 1800 - "Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul studenților", program cultural-duhovnicesc organizat de A.S.C.O.R. “Sf. Ap. Andrei ”- Galați

 • -   loc de desfășurare: Capela studenților din Complexul “Al. I. Cuza”- Galați

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos, A.S.C.O.R. “Sf. Ap. Andrei ”- Galați

 • 29 noiembrie

 • >    ora 900 - "Sfântul Andrei - ocrotitorul siderurgiștilor", program liturgic și catehetic organizat pentru lucrătorii platformei siderurgice ArcelorMittal cu prilejul aducerii spre închinare a moaștelor Sf. Andrei

 • -   loc de desfășurare: Capela „Sf. Andrei” - platforma siderurgică ArcelorMittal

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 900 - - "Tradiția în familie și școală - procările modernismului", simpozion științific cu participarea delegațiilor de la mai multe seminarii teologice din țară și de la mai multe licee din Eparhia Dunării de Jos; lansarea volumului "Mărturisirea dreptei credințe, reflectată în viața de seminar și în cea de familie", realizat de elevi ai seminarului gălățean și ai altor seminarii teologice din țară

 • -   loc de desfășurare: Seminarul teologic „Sf. Apostol Andrei” - Galați organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 900 - "Târgul meșterilor populari",

 • -   loc de desfășurare: Esplanada de la Potcoava de Aur

 • -   organizator: Centrul Cultural „Dunărea de Jos „ Galați, Primăria Municipiului Galați

 • >    ora 1000 - "Alba ca zăpada", spectacol pentru copii

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Dramatic „Fani Tardini”

 • -   organizator: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” - Secția Păpuși

 • >    ora 1100 "Crosul tuturor vârstelor”

 • -   loc de desfășurare: Faleza Inferioara -Trecere Bac

 • -   organizator: Primăria municipiului Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Inspectoratul Județean pentru Sport și Tineret Galați

 • >    ora 1200 -„Pasionații de istorie locală” - workshop, prima întâlnire desfășurată sub motto-ul „Galați - tezaur patrimonial”, activitate a proiectului „Biblioteca arc peste timp” -aplicație a Școlii de Vară pentru Tinerii Bibliotecari, organizată de Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor din Romania (ANBPR) și Fundația IREX.

 • - loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central - Sala

„Mihai Eminescu”, etaj I

 • -  organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

 • >    ora 1230 -„Generalul Berthelot, prietenul românilor” - expoziție bilingvă

 • - loc de desfășurare: Muzeul de Istorie - Galați

 • -  organizator: Muzeul de Istorie - Galați, Primăria Municipiului Galați

 • >    ora 1400 - "Studenții creștini - apostoli ai dreptei-credințe", program cultural și filantropic organizat cu prilejul sărbătoririi patronului spiritual al A.S.C.O.R. „Sf. Apostol Andrei” -Galați, cu participarea delegațiilor filialelor A.S.C.O.R. din țară

 • -   loc de desfășurare: Sala „Episcop Chesarie Păunescu” , Centrul Eparhial;

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 1500 -„Despre Sfântul Andrei” - scurtă prezentare. Muzică religioasă corală susținută de elevi de la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”

 • - loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central - Sala „Mihai Eminescu”, etaj I

 • - organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

 • >    ora 1700 - "Toată suflarea să laude pe Domnul!", concert de muzică bisericească cu participarea corurilor Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galați și ale altor seminarii teologice din țară

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Muzical "Nae Leonard"- Galați

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 1800 - Slujbă de priveghere închinată Sf. Apostol Andrei

 • -  loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală și toate bisericile din municipiul Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 1800 - Spectacol în aer liber - Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului”, Ansamblul popular ” Radzimichy „ din Minsk - Republica Belarus, „Ansamblul național academic de dansuri populare „Joc” - Chișinău

 • -   loc de desfășurare: Scena Parc Viva

 • -    organizator: Centrul Cultural „Dunărea de Jos” , Primăria Municipiului Galați, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Instituția Prefectului Galați

 • >    ora 1900 - " Pelerinajul luminii", pelerinaj închinat Sfântului Apostol Andrei, pe traseul Catedrala episcopală - biserica „Sf. Andrei” a Seminarului teologic din Galați

 • -   loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală, Seminarul teologic „Sf. Apostol Andrei” , Liga Studenților și A.S.C.O.R. „Sf. Apostol Andrei” - Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >   ora 2100 - "Concurs studențesc de muzică folk”

 • -   loc de desfășurare: Casa Veche Pub, din incinta Casei de Cultură a Studenților din Galați

 • - organizator: Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” - Galați

 • 30 noiembrie

 • >     Acțiuni educative, culturale și sportive organizate cu prilejul Serbărilor Galațiului

 • -    loc de desfășurare : Palatul Copiilor, Școala nr.40, Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu”, Șc. Gimnazială nr.20, Șc. Gimnazială nr.17, Colegiul Național „Al. I. Cuza”, Școla de Arte și Meserii „P. P. Neveanu”, Gr. Șc. Ind. de Transp. și Căi Ferate, Șc. Gimnazială nr.25, Șc. Nr.42, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Naț. „Mihail Kogălniceanu”, Șc. Gimnazială nr.7, Școala nr.24, Școala nr.41, Școala nr.18, Șc. Gimnazială nr.31, Școala specială nr.2, Școala nr.28, Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, Școala nr.19, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Dunărea”, Colegiul Tehnic „Radu Negru”

 • -   organizator: Inspectoratul Școlar Județean Galați

 • >      - Competiții sportive (fotbal, handbal, aruncarea mingii de oină, alergare viteză).

 • -   loc de desfășurare : Școala nr.29 „Sf. Ana”, Școala nr.9 - Galați

 • -   organizator: Inspectoratul Școlar Județean Galați

 • >   ora 900 - Sfânta Liturghie închinată Sf. Apostol Andrei - ocrotitorul orașului Galați și al întregului neam românesc

 • -   loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală și toate bisericile din municipiul Galați

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >    ora 900 - "Târgul meșterilor populari",

 • -   loc de desfășurare: Esplanada de la Potcoava de Aur

 • -   organizator: Centrul Cultural „Dunărea de Jos” - Galați, Primăria Municipiului Galați

 • >   ora 1000 "Concurs studențesc- Cea mai frumoasă cameră de cămin”

 • -   loc de desfășurare: Complexul Studențesc ”Al. I. Cuza”

 • -   organizator: Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” - Galați

 • >    ora 1200 - „Pagini din istoria Galațiului”, concurs despre istoria orașului. Participă elevii școlilor gălățene. Colaboratori: Inspectoratul Școlar Județean Galați, Palatul Copiilor Galați și Școala Gimnazială nr.26 „Ion Creangă”, Inspector: prof. Sorin Lungu

 • - loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central - Sala „Mihai Eminescu”, etaj I

 • - organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

 • >    ora 1300 - "În căutarea celor triști și singuri", acțiuni filantropice pentru persoanele aflate în dificultate din municipiul Galați

 • -   loc de desfășurare: bisericile și centrele sociale din municipiul Galați

 • -   organizatori: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Municipiului Galați

 • >   ora 1700— Alegoria Sfântului Apostol Andrei

 • -   loc de desfășurare: Traseu: Catedrala Arhiepiscopală - str. Domnească - str. Brăilei -Palatul de Justiție - Prelungirea Coșbuc - Parc Viva

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

 • >    ora 1730— Car alegoric, alai trăsuri, roleri cu făclii, paiațe, Genis Models

 • -   loc de desfășurare: Traseu:Teatrul Dramatic- str. Domnească - str. Brăilei - Palatul de Justiție - Prelungirea Coșbuc - Parc Viva

 • -   organizator: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” - Galați, Primăria Municipiului Galați

 • >   ora 1800 — Spectacol în aer liber - Alexandra Penciu, Ana Maria Fluturu, Andreea Ignat, ANDRA și HORIA BRENCIU

 • -   loc de desfășurare: Scena Parc Viva

 • -   organizator: Fundația „Andreiana Juventus”, Primăria Municipiului Galați

 • >    ora 2300,— Focuri de artificii

 • -   loc de desfășurare: Scena Parc Viva

 • -   organizator: Fundația „Andreiana Juventus”, Primăria Municipiului Galați

01 decembrie

 • >    ora 0900 - "Târgul meșterilor populari"

 • -   loc de desfășurare: Esplanada de la Potcoava de Aur

 • -   organizator: Centrul Cultural „Dunărea de Jos” - Galați, Primăria Municipiului Galați

 • >    orele 1000 — Ziua Națională a României, slujbă de Te-Deum, în prezența autorităților locale

 • -   loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală și toate bisericile din municipiul Galați

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Prefectura Județului Galați.

 • >    ora 1000 — „Capra cu trei iezi”, spectacol pentru copii

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” - Galați

 • -   organizator: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” - Secția Păpuși

 • >   ora 1800 - „Concert dedicat Zilei Naționale a României”

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

 • -   organizator: Teatrul Muzical „Nae Leonard” - Galați

 • >    ora 1900 - „Conu Leonida”, spectacol de teatru

 • -   loc de desfășurare: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” - Galați

 • -  organizator: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” - Galați

 • >    ora 1800,— Spectacol în aer liber - Trupe de dans: Stance Crew, Keep the vibe alive, USW, Beat Soldiers (Stance II), Street Kings, BboyzOnly;

Deepside DeeJays, Raluka & DJ Laora, DJ Sava, Connect -R, Crush & Alexandra Ungureanu

 • -   loc de desfășurare: Scena Parc Viva

 • -   organizator: Fundația „Andreiana Juventus”, Casa de Cultura a Studentilor, Primăria Municipiului Galați

02 decembrie

 • >    ora 1500 — „Ziua de 1 Decembrie în conștiința tinerilor” - expunere tematică. Concurs cu premii. Participă cititori de toate vârstele ai Bibliotecii „V. A. Urechia” (elevi, studenți, pensionari).

 • - loc de desfășurare: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați, Sediul central - Sala „Mihai Eminescu”, etaj I

 • - organizator: Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” - Galați

Președinte de ședință

Dobrea Victor