Hotărârea nr. 34/2011

Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2011

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.