Hotărârea nr. 30/2011

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galati

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.