Hotărârea nr. 222/2011

Zonarea teritoriului municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.222

din 26 05 2011

privind: zonarea teritoriului municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 159/17 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 05 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.44 894/2 05 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44 896/2 05 2011, al Comisiei pentru stabilirea zonelor de impozitare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile pct.4, alin.1 și pct.6, alin.1 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1- Se aprobă delimitarea zonelor în intravilanul municipiului Galați, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă delimitarea zonelor în extravilanul municipiului Galați, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 1 ianuarie 2012.

Art.4 - HCL nr.98/30 05 2002 referitor la încadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galați pe zone, cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.97/30 05 2002 privind încadrarea terenurilor în extravilanul municipiului Galați, ,se revocă.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

CATEGORIA

NUME STRADA

Nr. postale

Nr. postale

SECTOR STRADA - limitele intre care este amplasata strada

ZONE TRANZITATE

DENUMIRI

ANTERIOARE

ZONA DE IMPOZITARE

bulevard, strada, alee,

impare

pare

INCEPUT

SFARSIT

zonare

2011

PROPUS

2012

JUSTFICARE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

STRADA

1 DECEMBRIE 1918

1 - 27

2 - 16

SIDERURGISTILOR

MILCOV

AUREL VLAICU,

MICRO 14

B

STRADA

13 DECEMBRIE

1 - 13

2 - 10

TECUCI

FEROVIARILOR

MICRO 13 B

N.D. COCEA

C

STRADA

24 IANUARIE

1 - 59

2 - 64

FEROVIARILOR

CRINULUI

MICRO 13 B

C

STRADA

8 MARTIE

1 - 39

2 - 54

FEROVIARILOR

CRINULUI

MICRO 13 B

C

STRADA

9 MAI 1945

1 - 67

2 - 6

1 DECEMBRIE 1918

NICOLAE MANTU

MICRO 13 B

C

STRADA

ABRUD

0

2 - 12

ARAD

AVRAM IANCU

TIGLINA 1

PATRASCANI

C

B

canalizare, apa, asfalt, gaze (2009)

STRADA

AFINULUI

1 - 5

0

DOMNEASCA

STIINTEI

ZONA VECHE

AZILUL DE BATRANI

A

STRADA

ALBA IULIA

1 - 11

2 - 54

TECUCI

NAE LEONARD

AUREL VLAICU

B

STRADA

ALBATROSULUI

1

2 - 10

ION CREANGA

EGALITATII

CENTRU

A

ALEE

ALBINEI (alee)

3 - 11

2 - 12

GRADINA VECHE

ALEXANDRU CARNABEL (Doctor)

ZONA VECHE

A

STRADA

ALEXANDRU CEL BUN

1 - 63

2 - 88

RADU NEGRU

PRUNDULUI

ZONA VECHE

C

STRADA

ALEXANDRU DONICI

41 - 49

40 - 42

NAE LEONARD

SE INFUNDA

AUREL VLAICU

B

STRADA

ALEXANDRU IOAN CUZA

11 - 75

2 - 80

SINDICATELOR

GARII

PORT, CENTRU

A

STRADA

ALEXANDRU LAPUSNEANU

39 - 49

16 - 30

BRAILEI

ROSIORI

MAZEPA 1

A

STRADA

ALEXANDRU MACELARU

GEORGE COSBUC

TRAIAN

BARIERA TRAIAN

D

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

1 - 35

4 - 58

ALEXANDRU IOAN CUZA

PESCARI

PORT, VALEA ORASULUI

PIATA MORUZZI, VADUL COMISIUNII, PACII

C

STRADA

ALEXANDRU VLAHUTA

1 - 15

2 - 12

PIATA FILESTI

V.A. URECHE

FILESTI

D

STRADA

ALUNISULUI

0

2 - 12

TECUCI

NUFARULUI

AUREL VLAICU

CPT. PENCIU

B

STRADA

AMSTERDAM

PARIS

BERLIN

DIMITRIE

CANTEMIR

C

STRADA

AMURGULUI

0

14

AUREL VLAICU

PODUL INALT

AUREL VLAICU

LT. BODU

NICOLAE, ȘTEFAN GHEORGHIU

B

STRADA

ANA IPATESCU

3 - 23

18

PORTULUI

GARII

PORT, ZONA GARII

C

STRADA

ANUL REVOLUTIEI 1848

1 - 93

2 - 124

TECUCI

RIZER

ZONA VECHE

SF. IMPARATI

B

A

canalizare, apa, asfalt, gaze (2008)

STRADA

APOLON

1 - 45

2 - 28

DOGARIEI

GRIVITEI

PORT

C

STRADA

APRODUL PURICE

1 - 65

STEFAN CEL MARE

DUMBRAVA ROSIE

BARIERA TRAIAN

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

ARAD

1

4 - 12

MARULUI

ȘCOALA NR. 8

TIGLINA 1

A

STRADA

ARCASILOR

STEFAN CEL MARE

ZIMBRULUI

ARCASILOR

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2004)

STRADA

ARCASILOR

ZIMBRULUI

CETATIANUL IOAN

ARCASILOR

D

STRADA

ARDELEANA

25, 29

24

VEZUVIULUI

LEMNARI

VALEA

ORASULUI

D

STRADA

ARGESULUI

1 - 11

2 - 34

BRAILEI

SE INFUNDA

MICRO 17

D

B

canalizare, apa, gaze, asfalt (2010-2011)

STRADA

ARHIPELAG

1 - 5

6

ROSIORI

ROȘIORI C/C MELODIEI

MAZEPA 1

A

STRADA

ARIEI

1 - 33

2 - 50

ION LUCA

CARAGIALE

CICERO

PIATA

CENTRALA

A

STRADA

ARIEȘULUI

1 - 19

2 - 12

TRAIAN

NICOLAE BALCESCU

PIATA CENTRALA, CENTRU

HAGI STOIAN

A

STRADA

ARMATA POPORULUI

6 - 24; 46

53 - 103

ALEXANDRU CERNAT (General)

CONSTANTIN BRANCOVEANU

MAZEPA 2

SALUBRITATII, MILITARA

A

STRADA

ATENA

COPENHAGA

ROMA

DIMITRIE

CANTEMIR

C

ALEE

AUREL MANOLACHE

0

0

ARCASILOR

SE INFUNDA

ARCASILOR

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

AUREL VLAICU

1 - 65

2 - 44

GEORGE COSBUC

1 DECEMBRIE 1918

AUREL VLAICU,

MICRO 40

B

STRADA

AUROREI

0

0

TRAIAN

VADUL SACALELOR

CENTRU

A

STRADA

AVIATORILOR

1, 3

2 - 30

NAE LEONARD

AMURGULUI

AUREL VLAICU

MIHALCEA ION

B

STRADA

AVRAM IANCU

1 - 13

6 - 28

HORIA

PANCIU

TIGLINA 1

B

STRADA

BAHLUIULUI

2

0

OLTULUI

BARBOSI

MICRO 17

MAIOR

EUSTATIU

D

STRADA

BANATULUI

1; 3

0

CALEA PRUTULUI

LOCOMOBILEI

VALEA

ORASULUI

PERCEPTOR

GHEORGHIU

D

STRADA

BANULUI

1, 3

2, 4

GARII

REGIONALA C.F.R.

ZONA GARII

D

C

canalizare, apa, pavele, gaze (2003)

STRADA

BARBOSI

3 - 63

2 - 46

BRAILEI

COMBINATULUI

MICRO 18,

MICRO 17

B

STRADA

BASARABIEI

1 - 125

2 - 148

SIDERURGISTILOR

C/C 1 DECEMBRIE

1918

CALEA PRUTULUI

AUREL VLAICU, ZONA VECHE, CENTRU

6 MARTIE

A

STRADA

BAZINUL NOU

85, 87

6, 8

MACAZULUI

SE ÎNFUNDA

BADALAN

D

STRADA

BERHECI

33, 37

D

STRADA

BERLIN

11 - 27

0

LONDRA

VIENA

DIMITRIE CANTEMIR

C

PASAJ

BERZEI (Pasaj)

1 - 7

4; 4 bis

SOIMULUI

SE INFUNDA

MAZEPA 2

A

STRADA

BLAJ

3 - 15

2 - 8

MIHAIL SADOVEANU

LEBEDEI

MICRO 16

B

STRADA

BORZESTI

1 - 35

2 - 56

STEFAN CEL MARE

DUMBRAVA ROSIE

BARIERA TRAIAN

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2007)

STRADA

BOURULUI

1

2 - 32

TUNELULUI

SE INFUNDA

VADUL

UNGURULUI

D

STRADA

BRADULUI

9, 29

8

CALEA PRUTULUI

CARPATI

BADALAN

D

STRADA

BRAILEI

1 - 175

4 - 142

DOMNEASCA

DN 2 B / E 87

CENTRU,

MAZEPA 1, MAZEPA 2, CASA DE CULTURA,

TIGLINA 1, TIGLINA 2

ADA

MARINESCU

A

STRADA

BRAILEI

177 - 269

144 - 290

DOMNEASCA

DN 2 B / E 87

MICRO 18,

MICRO 19,

MICRO 20

ADA

MARINESCU

B

STRADA

BRANDUSEI

1 - 19

2 - 6

LEBEDEI

SE INFUNDA

MICRO 16

B

STRADA

BRASOV

1 - 93

36 - 80

COMBINATULUI

VRANCEI

MICRO 17

D

STRADA

BRATES

1 - 25

2 - 38

DOMNEASCA

BOURULUI

VADUL

UNGURULUI

C

STRADA

BRAVILOR

1 - 55

2 - 32

DOMNEASCA

ALEXANDRU CEL BUN

ZONA VECHE

C

ALEE

BRAVILOR (Alee)

BRAVILOR

DOBROGEI

ZONA VECHE

C

ALEE

BRAVILOR

BRAVILOR

DOBROGEI

ZONA VECHE

C

STRADA

BRUXELLES

0

0

PARIS

BERLIN

DIMITRIE

CANTEMIR

C

STRADA

BUCOVINEI

1 - 67

2 - 52

GEORGE COSBUC

RIZER

ZONA VECHE

SULITEI

B

STRADA

BUCURESTII NOI

1 - 97

2 - 124; 182,

184

TECUCI

MIHAIL KOGALNICEANU

AUREL VLAICU

C

B

canalizare, apa, gaze (2010)

STRADA

CAISILOR

1

2 - 8

VICTOR PAPILIAN

NARUJA

MICRO 40

C

STRADA

CALARASI

1 - 9

2 - 14

GEORGE COSBUC

SE INFUNDA

AUREL VLAICU

C

STRADA

CALEA PRUTULUI

1 - 287

18 - 300

DOMNEASCA

DN 2 B / E 87

ZONA GARII, VALEA ORASULUI, BADALAN

COLONEL VOLOSIN

C

STRADA

CALISTRAT HOGAS

1 - 5

6

FILESTI

STEFAN PETICA

FILESTI

D

-----------------1-------------------------1

STRADA

CALINULUI

19

B

STRADA

CALUGARENI

1 - 25

2 - 24

AUREL VLAICU

SUCEVEI

AUREL VLAICU

EL. CALUGAREANU

B

STRADA

CAMIL RESSU

1 - 13

2 - 16

TRAIAN VUIA

NUCULUI

MICRO 38

DUDULUI

C

STRADA

CAPRIOAREI

2 - 14

PRIVIGHETORII

SULFINEI

TRAIAN NORD

STRADA 4

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

VAD

CARABUS

1 - 23

2 - 24

ALEXANDRU IOAN CUZA

OLTENITA

ZONA GARII

C

STRADA

CARAIMAN

1, 3

6, 6 A

NAMOLOASA

COSMINULUI

MICRO 17

D

STRADA

CARAMIDARIEI

21, 23, 41, 47

0

VEZUVIULUI

SE INFUNDA

VALEA ORASULUI

D

STRADA

CARDAS AGRICOLA

1 - 47

0

ARCASILOR

SE INFUNDA

ARCASILOR

C

STRADA

CARPATI

7 - 85

10 - 86

BRADULUI

SE INFUNDA

BADALAN

D

STRADA

CASIN

1 - 71

2 - 74

ARGESULUI

PORUMBACU

MICRO 17,

MICRO 16

D

ALEE

CASTANILOR

5

ARCASILOR

SE INFUNDA

ARCASILOR

B

STRADA

CASTRUL ROMAN

5 - 19

28

BRAILEI

SE INFUNDA

BARBOSI

ION CALUGARU

D

ALEE

CEFERISTILOR 1

1 - 19

4 - 44

TUDOR

VLADIMIRESCU

CEFERISTILOR 2

VADUL UNGURULUI

C

ALEE

CEFERISTILOR 2

3 - 11

2 - 18

CEFERISTILOR 1

SE INFUNDA

VADUL UNGURULUI

C

ALEE

CEFERISTILOR 3

3 - 19

2 - 16

TUDOR

VLADIMIRESCU

CEFERISTILOR 2

VADUL UNGURULUI

C

STRADA

CEREALELOR

0

2 - 16

ALEXANDRU CARNABEL (Doctor)

TRAIAN

ZONA VECHE

(RIZER)

B

STRADA

CERCULUI

23

BASARABIEI

1 DECEMBRIE 1918

B

FUNDATURA

CERNEI

1 - 15

2 - 14

APOLON

SE INFUNDA

ZONA PORT

C

STRADA

CERULUI

1 - 25

2 - 10

TAZLAULUI

LACRAMIOAREI

ZONA BARIERA TRAIAN

D

STRADA

CETATIANU IOAN

5, 7

TRAIAN

ARCASILOR

ARCASILOR

D

STRADA

CETATUIEI

13 - 47

4 - 32

ALEXANDRU MORUZZI

MARINEI

VALEA ORASULUI

D

STRADA

CEZAR

37 - 71

10 - 40

DOMNEASCA

RAZBOIENI

ZONA VECHE

(RIZER)

A

STRADA

CEZAR

3 - 35; 73 - 87

2 - 8; 42 - 58

DOMNEASCA

RAZBOIENI

ZONA VECHE (RIZER)

A

B

pozitionarea fata de arterele principale de transport si fata de centru

STRADA

CEZAR BOLIAC

1 - 19

2 - 24

ALEXANDRU MORUZZI

DOGARIEI

PORT

C

STRADA

CICERO

1 - 5

2 - 20

CRISTOFOR COLUMB

ION LUCA CARAGIALE

PIATA CENTRALA

CICERONE

A

STRADA

CIOCARLIEI

0

0

TECUCI

SUCEVEI

AUREL VLAICU

SLT. GH.

ȘTEFĂNESCU

B

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

0

2; 34 - 54

ARMATA POPORULUI

GENERAL ALEXANDRU CERNAT

MAZEPA II

NEGRO PONTE

A

STRADA

CLABUCET

1 - 5

22 - 26

SUCEVEI

CENERAL EREMIA GRIGORESCU

AUREL VLAICU

C

STRADA

CLOSCA

1 - 13

BRĂILEI

SATURN

ȚIGLINA I

A

STRADA

CLUJ

3 - 43

2 - 20

ANGHEL SALIGNY (Inginer)

GHEORGHE DOJA

AUREL VLAICU

B

STRADA

COLECTIVISTILOR

1 - 35

2 - 4

CALEA SMARDAN

V.A. URECHE / TOMIS

FILESTI

D

STRADA

COMBINATULUI

1 - 5

0

DRUMUL DE

CENTURA

PRELUNGIREA BRAILEI

MICRO 17,

MICRO 16

B

STRADA

COMETEI

1 - 33

2 - 34

ALEXANDRU CERNAT (General)

ARIEI

ZONA VECHE (RIZER), PIATA CENTRALA

C

B

canalizare, apa, gaze (2010)

STRADA

COPENHAGA

0

0

ATENA

OSLO

DIMITRIE

CANTEMIR

C

STRADA

CONSTANTIN

BRINCOVEANU

1 - 27

2 - 6

ROMANA

ROSIORI

MAZEPA 2

A

STRADA

CONSTANTIN LEVADITTI

1 - 21

2 - 24

COMBINATULUI

DOCTOR RAUTU

MICRO 16

B

STRADA

CONSTANTIN NOTARA

4 - 18

PANAIT ISTRATI

STATIA CFR

MICRO 13 B

D

STRADA

CONSTRUCTORILOR

1 - 35

2 - 30

BRAILEI

CRIZANTEMELOR

TIGLINA 2

A

STRADA

CORABIEI

0

0

ALEXANDRU

MORUZZI

INFRATIRII

VALEA ORASULUI

D

STRADA

COSMINULUI

1 - 57

2 - 112

OLTULUI

GHEORGHE ASACHI

MICRO 17,

MICRO 16

GENERAL

CRISTESCU

B

STRADA

COSTACHE CONACHI

1 - 11

2 - 8

LAMINORISTILOR

TEXTILISTILOR

MICRO 19

SLEBINGULUI

B

STRADA

COTESTI

1 - 31

2 - 20

MILCOV

SE INFUNDA

AUREL VLAICU

C

STRADA

COVENTRY

DIMITRIE

CANTEMIR

C

STRADA

CRICOV

1

0

BRASOV

CASIN

MICRO 17

D

STRADA

CRINULUI

1 - 19

10 - 20

TECUCI

SE INFUNDA

MICRO 13 B,

MICRO 14

GRIGORE

PREOTEASA

C

STRADA

CRISANA

1 - 31

2 - 44

SULINEI

DACULUI

PORT

C

STRADA

CRISTOFOR COLUMB

3 - 101

2 - 100

BRAILEI

TECUCI

MAZEPA 1,

MAZEPA 2, PIATA

CENTRALA

CRAIULUI

A

ALEE

CRIVĂȚULUI

1 - 3

2 - 8

PAUL PALTANEA

SE INFUNDA

CENTRU

A

STRADA

CRIZANTEMELOR

1 - 151

2A; 8

TECUCI

GHEORGHE DOJA

AUREL VLAICU,

TIGLINA 2

CIMPULUI

A

STRADA

CURCUBEULUI

0

0

AUREL VLAICU

AVIATORILOR

AUREL VLAICU

B

STRADA

DACIEI

1 - 49

2 - 38

DOGARIEI

GRIVITEI

PORT

C

STRADA

DACULUI

1 - 5

2 - 12

GRIVITEI

GHECET

PORT

D

STRADA

DANAILA NEGOITA

1 - 31

2 - 8

METEO

ARCAȘILOR

ARCASILOR

C

STRADA

DAVILLA

1 - 11

2 - 6

MIHAI BRAVU

REGIONALA C.F.R.

ZONA GARII

A

STRADA

DELFINULUI

3 - 37

4 - 38

ALEXANDRU MORUZZI

MARINEI

VALEA

ORASULUI

D

STRADA

DEMOCRATIEI

1 - 51

2 - 86

TRAIAN

ION LUCA CARAGIALE

PIATA CENTRALA

A

STRADA

DEPOULUI

0

0

CALEA PRUTULUI

VEZUVIULUI

VALEA

ORASULUI

D

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

1 - 29

2 - 34

DOMNEASCA

RIZER

ZONA VECHE (RIZER)

A

STRADA

DIMITRIE CANTEMIR

5 - 45

6 - 38

SULINEI

DACIEI

PORT

C

STRADA

DOBROGEI

1 - 27

2 - 28

PRUNDULUI

ALEXANDRU CEL BUN

ZONA VECHE (RIZER)

C

STRADA

DOCHIA

1 - 9

2 - 8

TRAIAN

UNIRII

ZONA VECHE (RIZER)

C

STRADA

DOGARIEI

33 - 149

22 - 134

ANA IPATESCU

ALEXANDRU IOAN CUZA

ZONA GARII, PORT

DR. RUSSEL

B

STRADA

DOMNEASCA

1 - 191

2 - 160 bis

MAREA UNIRE

RADU NEGRU

CENTRU, ZONA VECHE (RIZER)

REPUBLICII

A

STRADA

DOMNEASCA

193 - capat

164 - capat

RADU NEGRU

PRUNDULUI

ZONA VECHE (RIZER)

REPUBLICII

B

STRADA

DORNEI

3 - 13

0

TRAIAN

NICOLAE BALCESCU

PIATA CENTRALA, CENTRU

ANDREI

BERNARD

A

STRADA

DOROBANTI

1 - 25

2 - 34

GEORGE COSBUC

POSTA VECHE

ZONA VECHE (RIZER)

SIMO DONCA

C

STRADA

DOCTOR RAUTU

7

20, 30, 32, 34

SIDERURGISTILOR

SE INFUNDA

SIDERURGISTILO R VEST

C

STRADA

DRAGOS VODA

1 - 43

2 - 38

CEZAR

ELENA DOAMNA

ZONA VECHE (RIZER)

STEMEI

C

STRADA

DROPIEI

1 - 11

2 - 10

ZIMBRULUI

PRIVIGHETORII

TRAIAN NORD

ALEEA 4

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

Dr. ALEXANDRU CARNABEL

1 - 111

2 - 110

VASILE ALECSANDRI

EROILOR

CENTRU, PIATA CENTRALA, ZONA VECHE

A

STRADA

DRUMUL DE CENTURA (TRONSON 1)

0

0

BRAILEI

SE INFUNDA

MICRO 20,

MICRO 21

D

STRADA

DRUMUL DE CENTURA (TRONSON 2)

1 - 67

2 - 246

BRAILEI

EMIL RACOVITA

VALEA CATUSA, MICRO 13 B

D

STRADA

DRUMUL VIILOR (TRONSON

1)

3 - 67

2 - 76

TECUCI

CONSTANTIN LEVADITTI

MICRO 16, SIDERURGISTILO R VEST, MICRO 13B, MICRO 14

C

STRADA

DRUMUL VIILOR (TRONSON

2)

101 - 103; 251

14 - 40

GEORGE COSBUC

MILCOV

MICRO 39C,

MICRO 39A,

MICRO 39 B

C

STRADA

DUMBRAVA ROSIE

1 - 5

2 - 44

TRAIAN

ARCASILOR

BARIERA TRAIAN

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2005)

BULEVARD

DUNAREA

1 - 63

2 - 96

BRAILEI

SATURN

MICRO 20,

MICRO 21

SAVINESTI

B

STRADA

EGALITATII

1 - 7

6; 8

ALEXANDRU IOAN CUZA

NAVELOR

CENTRU, PORT

A

STRADA

ELENA DOAMNA

1 - 37

2 - 40

RIZER

SE INFUNDA

ZONA VECHE (RIZER)

PISCULUI

A

STRADA

ELICEI

1 - 11

4 - 12

DOGARIEI

VASILE LUPU

PORT

C

STRADA

EMIL RACOVITA

1 - 21

2; 4

IOSIF ISSER (Pictor)

ION IONESCU DE LA

BRAD

MICRO 13B

D

ALEE

EMIL RACOVITA

9

DRUMUL DE

CENTURA

SE INFUNDA

MICRO 13B

C

STRADA

ENACHITA VACARESCU

1

10 - 18

OLTULUI

SE ÎNFUNDA

MICRO 18

B

STRADA

ENERGIEI

3 - 9

2 - 24

DOCTOR RAUTU

SE INFUNDA

SIDERURGISTILO R VEST

B

STRADA

IEREMIA GRIGORESCU (General)

1 - 7

2 - 8

BASARABIEI

ARCULUI

AUREL VLAICU

B

STRADA

EROILOR

1 - 47

6 - 64

DOMNEASCA

TRAIAN

CENTRU, PIATA CENTRALA

ALEXANDRU VISINSCHI, PRIMAVERII

A

STRADA

ETERNITATII

7 - 25

2 - 20

GEORGE COSBUC

BASARABIEI

ZONA VECHE (RIZER)

C

B

canalizare, apa, asfalt, gaze (2005)

STRADA

ETNA

33 - 79

8 - 88

DEPOULUI

SE INFUNDA

VALEA ORASULUI

D

STRADA

FAGULUI

1 - 9

2 - 6

LEBEDEI

DOCTOR RAUTU

MICRO 16, SIDERURGISTILO R VEST

SPIRIDON MALIDE

B

STRADA

FALEZEI (PIATA)

11 - 37

0

ARMATA

POPORULUI

RIPEI

MAZEPA 2

CAPITAN

CRISTEA NICOLAE (PIATA)

A

STRADA

FARULUI

1 - 29

2 - 40

DOGARIEI

SE ÎNFUNDA

PORT

VASILE ROAITA

C

STRADA

FELDIOARA

0

0

ANGHEL SALIGNY (Inginer)

FRUNZEI

SIDERURGISTILO R VEST

SILVIU

MIRCESCU

B

STRADA

FEROVIARILOR

1 - 25

2 - 24

TECUCI

MILCOV

MICRO 13B

C

STRADA

FILESTI

1 - 33

0

CALEA SMARDAN

SE ÎNFUNDA

FILESTI

D

STRADA

FLORILOR

1 - 7

2 - 46

ELENA DOAMNA

SE INFUNDA

ZONA VECHE (RIZER)

C

STRADA

FOCSANI

1 - 23

2 - 18

MILCOV

SE ÎNFUNDA

AUREL VLAICU

C

STRADA

FRATERNITATII

1 - 9

4

DOMNEASCA

LUGOJ

CENTRU

A

STRADA

FRUNZEI (TRONSON 1)

1 - 81

2 - 94

BRAILEI

GHEORGHE ASACHÎ

MICRO 17,

MICRO 16

LOCOTENENT DUMITRU

B

STRADA

FRUNZEI (TRONSON 2)

101 - 161

102 - 114

LEBEDEI

DOCTOR RAUTU

SIDERURGISTILO R VEST

MARINESCU

C

FUNDATURA

FUNDĂTURA ȘCOLII

1 - 15

2 - 24

BRAILEI

SE ÎNFUNDA

CENTRU

A

STRADA

FURNALISTILOR

1 - 9

2 - 22

OTELARILOR

DUNAREA

MICRO 20

B

STRADA

G-ral ALEXANDRU CERNAT

1- 231

2 - 190

MAREA UNIRE

TECUCÎ

MAZEPA 2, CASA DE CULTURA, ZONA VECHE

CRISTEA NICOLAE

A

BULEVARD

GALATI

1 - 31

2 - 12

OTELARILOR

DN 22 B

MICRO 20,

MICRO 21

BUSUIOCULUI (BULEVARD)

B

STRADA

GALATII NOI

1 - 5

2 - 8

BARBOSI

PETRU GROZA (Doctor)

MICRO 17

B

STRADA

GARA NR. 8

0

8

PORTULUI

ALEXANDRU MORUZZÎ

VALEA

ORASULUI

C

STRADA

GIUSEPPE GARIBALDI

1 - 5

0

MARASESTI

VIITORULUI

MAZEPA 2

A

STRADA

GĂRII

1 - 65

6 - 84

TRAIAN

MARAMURES

ZONA VECHE (RIZER), CENTRU, GARII

DOBROGEANU GHEREA, LASCAR CATARGIU, HELIADE RADULESCU

A

STRADA

GAROFITEI

5 - 29

8

BRAILEI

SIDERURGISTILOR

VALEA CATUSA

ILIE PINTILIE

D

STRADA

GEORGE BACOVIA

7 - 11

2 - 16

LUNCA SIRETULUI

SE INFUNDA

BARBOSI

D

BULEVARD

GEORGE COSBUC

1 - 219A

6 - 174

MAREA UNIRE

VASILE PANU

TIGLINA 2, CASA DE CULTURA (PAPADIE), AUREL VLAICU

COVURLUI, TACHE IONESCU

A

BULEVARD

GEORGE COSBUC

221 - 259

176 - 466

VASILE PANU

ALEXANDRU MACELARU

ZONA VECHE (RIZER), MICRO

40, BARIERA

TRAIAN

COVURLUI, TACHE IONESCU

B

STRADA

GEORGE ENESCU

11 - 25

4; 14

PORTULUI

ION CREANGA

PORTULUI, CENTRU

DACIANA

A

STRADA

GERULUI

1 - 49

2 - 44

TUDOR

VLADIMIRESCU

LACULUI

VADUL

UNGURULUÎ

C

STRADA

GHECET

1 - 61

6 - 46

SULINEI

APOLON

PORT

C

STRADA

GHEORGHE ASACHI (TRONSON 1)

1 - 11

2 - 10

COMBINATULUI

SIDERURGISTILOR

MÎCRO 16

SFANTA SOFÎA

B

STRADA

GHEORGHE ASACHI (TRONSON 2)

FRUNZEI

MIHAIL SADOVEANU

MÎCRO 16

SFANTA SOFÎA

B

STRADA

GHEORGHE DOJA

1 - 79

2 - 12

FAGULUI

CRIZANTEMELOR

SÎDERURGÎSTÎLO R VEST, AUREL VLAÎCU, TÎGLÎNA 2

B

STRADA

GHEORGHE SINCAI

11 A

2 A; 16

V.A. URECHE

SE ÎNFUNDA

FÎLESTÎ

D

STRADA

GHEORGHE STROICIU

1 - 3

4 - 28

SINDICATELOR

GLORIEI

PORT

CANALULUÎ

C

STRADA

GHEORGHIENI

0

0

GAROFITEI

SE ÎNFUNDA

VALEA CATUSA

D

STRADA

GLORIEI

11 - 13

4 - 10

GRIVITEI

ANA ÎPATESCU

PORT

C

STRADA

GORUNULUI

1 - 7

2 - 12

OLTULUI

BARBOSÎ

MÎCRO 17

B

STRADA

GRĂDINA VECHE

1 - 153

2 - 158

BASARABIEI

SE INFUNDA

ZONA VECHE (RÎZER)

A

STRADA

GRAURULUI

1 - 19

2 - 18

ZIMBRULUI

PRIVIGHETORII

TRAÎAN NORD

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

GRIGORE VENTURA

1 - 21

18

HENRI COANDA

DRUMUL VIILOR

MÎCRO 39 B

MESTEACANULU Î

C

STRADA

GRIVITEI

1 - 79

4 - 46

SINDICATELOR

ALEXANDRU MORUZZÎ

PORT

C

BULEVARD

HENRI COANDA

13 - 15

4 - 20

GEORGE COSBUC

TRAIAN VUIA

MÎCRO 40,

MÎCRO 39 B

PÎERSÎCULUÎ (BULEVARD)

C

STRADA

HORIA

0

0

CLOSCA

ARAD

TÎGLÎNA 1

A

STRADA

IACOB LAHOVARY (General)

5 - 9

4 - 10

NICOLAE BALCESCU

LABIRINT

CENTRU

ALEXANDRU

SAHÎA

A

STRADA

IANCU FOTEA (Maior)

3 - 29

2 - 46

DOMNEASCA

NICOLAE BALCESCU

CENTRU

P. TCACENCO, BANU MARACÎNE, AVÎNTULUÎ

A

STRADA

IASOMIEI

1 - 9

2 - 20

VADENI

GORUNULUI

MÎCRO 17

B

STRADA

ILEANA COSINZEANA

1; 3

0

OLTULUI

VRANCEÎ

MÎCRO 17

B

STRADA

INCUBATORULUI

11 B

DUNAREA

SE ÎNFUNDA

MÎCRO 21

B

STRADA

INDEPENDENTEI

2; 20

BRAILEI

SE ÎNFUNDA

CENTRU

A

ALEE

INDUSTRIILOR

Calea SMARDAN

SE ÎNFUNDA

ZONA CSG

D

STRADA

INFRATIRII

23 - 47

12 - 50

CORABIEI

SE INFUNDA

VALEA ORASULUÎ

D

STRADA

Ing. ANGHEL SALIGNY

1 - 203

2 - 130

TECUCI

ARGESULUÎ

AUREL VLAÎCU, SÎDERURGÎSTÎLO R VEST, MÎCRO 16, MÎCRO 17

SCANTEÎÎ

B

STRADA

INSTRUCȚIEI

1

2; 4

BRAILEI

SE INFUNDA

CENTRU

—T"|-----1--------1

IOAN BELDIE

13 - 17

MICRO 13

D

STRADA

IOAN BUHOCIU

0

0

DRUMUL VIILOR

SE INFUNDA

MICRO 16

D

STRADA

IOAN DRAGALINA (General)

1 - 3

2 - 10

TECUCI

MARASTI

AUREL VLAICU

B

STRADA

ION CREANGA

9 - 15

6

LOGOFAT TAUTU

ALBATROSULUI

CENTRU

SF. NICOLAE

A

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

1 - 21

2 - 32

EMIL RACOVITA

TECUCI

MICRO 13B

D

STRADA

ION LUCA CARAGIALE

5 - 87

2 - 100

BRAILEI

ALEXANDRU CERNAT

(Genneral)

CENTRU, PIATA

CENTRALA, CASA DE CULTURA (PAPADIE)

A

STRADA

ION NENITESCU

1 - 19

2 - 24

MIHAI EMINESCU

DEMOCRATIEI

PIATA CENTRALA

A

B

apa, piatra, gaze, nemodernizata

STRADA

IONEL FERNIC

1 - 71

2 - 30

MILCOV

DRUMUL VIILOR

MICRO 38,

MICRO 39 A,

MICRO 39 C

CICOAREI

C

ALEE

IORDAN CHIMET

7

10

ARCASILOR

SE INFUNDA

ARCASILOR

C

STRADA

IOSIF ISER (Pictor)

1 - 45

2 - 16

SIDERURGISTILOR

NICOLAE MANTU

C

STRADA

IZVOR

1 - 9

2 - 4

SINDICATELOR

SALISTE

PORT

C

STRADA

JIULUI

1 - 11

2 - 6

CASIN

BARBOSI

MICRO 17

B

STRADA

JUPITER

1 - 21

2 - 16

SALISTE

CRISANA

PORT

C

STRADA

LABIRINT

1 - 11

4 - 8

FRATERNITATII

ALEXANDRU IOAN CUZA

CENTRU

A

STRADA

LACATUSILOR

1 - 45

2 - 6

OTELARILOR

SE INFUNDA

MICRO 19

B

STRADA

LACRAMIOAREI

1 - 11

2 - 14

TUNELULUI

CERULUI

BARIERA TRAIAN

D

STRADA

LACULUI

1 - 23

2 - 48

DOMNEASCA

TUDOR VLADIMIRESCU

VADUL UNGURULUI

CONSTANTIN

DAVID

C

STRADA

LAMINORISTILOR

1 - 21

2 - 16

STADIONULUI

SE INFUNDA

MICRO 19

B

STRADA

LATERALA CFR

113 - 119

0

MACULUI

SE INFUNDA

VALEA ORASULUI

C

STRADA

LEBEDEI

1 - 21

2 - 10

GHEORGHE ASACHI

SE INFUNDA

MICRO 16

B

STRADA

LEMNARI

15 - 27

2

CALEA PRUTULUI

ALEXANDRU MORUZZI

VALEA ORASULUI

C

STRADA

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

5 - 43

2 - 84

OLTULUI

SE INFUNDA

MICRO 17

D

STRADA

LEULUI

1 - 17

2 - 18

SINDICATELOR

GLORIEI

PORT

C

STRADA

LIBELULEI

1 - 7

2 - 6

ZIMBRULUI

PRIVIGHETORII

TRAIAN NORD

ALEEA 3

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

LIBERTATII

1 - 29

2 - 58

MOVILEI

VASILE PANU

ZONĂ VECHE (RIZER)

B

Ă

canalizare, apa, asfalt, gaze (2008)

STRADA

LIBERTATII

1 - 101

2 - 112

VASILE PANU

STELEI

ZONĂ VECHE (RIZER)

B

ALEE

LILIACULUI (Alee)

1 - 27 (Aleea

5)

4 - 18 (Aleea

5)

ARCASILOR

SE INFUNDA

ĂRCĂSILOR

ĂLEEĂ 5

C

STRADA

LISABONA

0

0

COPENHAGA

ROMA

DIMITRIE CĂNTEMIR

C

STRADA

LIVEZENI

1 - 41

2 - 50

SPATARULUI

COMETEI

PIĂTĂ CENTRĂLĂ

IOSIF CLISCI, BUNĂ VESTIRE

C

Ă

canalizare, apa, asfalt, gaze (2008)

STRADA

LOCOMOBILEI

3 - 53

4 - 76

BANATULUI

DEPOULUI

VĂLEĂ

ORĂSULUI

D

STRADA

LOGOFAT TAUTU

1 - 21

2 - 26

ION CREANGA

UNIVERSITĂȚII

CENTRU

Ă

STRADA

LONDRA

0

0

PARIS

BERLIN

DIMITRIE

CĂNTEMIR

C

STRADA

LOZOVENI

1 - 233

2 - 240

BUCOVINEI

ALEXANDRU MACELARU

ZONĂ VECHE (RIZER), BĂRIEIRĂ

TRĂIĂN

POPĂ SĂPCĂ

C

STRADA

LUCEAFARULUI

1 - 17

2 - 6

DOMNEASCA

TUDOR VLADIMIRESCU

VĂDUL

UNGURULUI

C

STRADA

LUNCA SIRETULUI

3 - 89

18 - 30

DRUMUL DE

CENTURA

DIG SIRET

BĂRBOSI

D

STRADA

LUGOJ

0

0

ION CREANGA

EGALITĂȚII

CENTRU

Ă

STRADA

LUPENI

1 - 5

2 - 4

MAVROMOL

NICOLAE BĂLCESCU

CENTRU

Ă

STRADA

MACAZULUI

0

0

TOAMNEI

NORDULUI

BĂDĂLĂN

D

STRADA

MACEDONA

1 - 13

2 - 4

MIHAIL SADOVEANU

SE INFUNDĂ

MICRO 16

B

STRADA

MACIN

1 - 9

0

GHECET

SE INFUNDĂ

PORT

C

STRADA

MACULUI

0

6

TUNELULUI

CĂLEĂ PRUTULUI

VĂDUL UNGURULUI, VĂLEĂ ORĂSULUI

D

STRADA

MADRID

0

0

PARIS

BERLIN

DIMITRIE

CĂNTEMIR

C

STRADA

MAGAZIILOR

1; 13; 17

2; 6; 8; 20

ALEXANDRU

MORUZZI

MĂRINEI

D

ALEE

MAGNOLIEI

0

0

ARCASILOR

SE INFUNDĂ

ĂRCĂSILOR

D

STRADA

MAGURA

1 - 3

2 - 6

1 DECEMBRIE 1918

ĂLBĂ IULIĂ

ĂUREL VLĂICU

OLĂNESTI, PĂTRĂSCOIU

B

ALEE

MALINILOR

0

12

ARCASILOR

SE INFUNDĂ

ĂRCĂSILOR

D

STRADA

MALUL BRATES

1 - 21

2 - 52

ZIMBRULUI

TUNELULUI

TRAIAN NORD, BARIERA TRAIAN

C

STRADA

MARAMURES

1 - 7

0

GARII

CALEA PRUTULUI

ZONA GARII

B

STRADA

MARASESTI

19; 21

2 - 16

ROSIORI

SE INFUNDA

MAZEPA 2,

MAZEPA 1

A

STRADA

MARASTI

0

28 - 42

NAE LEONARD

SE INFUNDA

AUREL VLAICU

C

ALEE

MAREA NEAGRA

1 - 11

2 - 10

CICERO

ARIEI

PIATA

CENTRALA

ALEEA

NENITESCU

B

BULEVARD

MAREA UNIRE

1 - 21; 107;

109

0

PORTULUI

SATURN

PORT, CENTRU,

MAZEPA 1,

MAZEPA 2,

TIGLINA 1

BULEVARDULFAL

EZA

A

ALEE

MARGARETELOR

0

6

PETRU GROZA

(Doctor)

SE INFUNDA

MICRO 17

B

STRADA

MARINARILOR

0

16 - 22

ARMATA

POPORULUI

SE INFUNDA

MAZEPA 2

SAVA PETROI

A

STRADA

MARINEI

5 - 11

26

CALEA PRUTULUI

PESCARI

VALEA ORASULUI

D

STRADA

MARSILIA

DIMITRIE

CANTEMIR

C

STRADA

MARULUI

0

0

BRAILEI

SE INFUNDA

TIGLINA 1

CAPITAN BUSILA DUMITRU

A

ALEE

MAVRAMOL

0

2; 10

DOMNEASCA

SCOLII

CENTRU

BRIGADIERILOR

A

STRADA

MELCHISEDEC STEFĂNESCU (Episcop)

1 - 71

2 - 110

MIHAI BRAVU

GRADINA VECHE

CENTRU, ZONA VECHE (RIZER)

A

ALEE

MELODIEI

1

8 - 20

ROMULUS

ROSIORI

MAZEPA 1

A

ALEE

MERCUR

5

2 - 8

MAREA UNIRE

SE INFUNDA

CENTRU

A

STRADA

MESERIASILOR

1 - 5

0

TRAIAN

ALEXANDRU CEL BUN

ZONA VECHE (RIZER)

C

ALEE

METEO (Alee)

1 - 13

4 - 12

TRAIAN

ARCASILOR

ARCASILOR

C

ALEE

METALURGIEI

18, 22, 30, 32,

38

D

ALEE

MICĂ

3 - 7

2

MIHAI BRAVU

SE INFUNDA

CENTRU

A

STRADA

MIHAI BRAVU

1 - 43

2 - 50

CALEA PRUTULUI

VASILE ALECSANDRI

CENTRU

PUSKIN

A

STRADA

MIHAI PETRINI GALATZI

(Doctor)

1 - 5

2 - 8

DRUMUL VIILOR

SE INFUNDA

MICRO 39 C,

MICRO 39 A

FRASINULUI

C

STRADA

MIHAI EMINESCU

1 - 149

2 - 172

SFINTUL SPIRIDON

BUCURESTII NOI

CENTRU, PIATA CENTRALA, ZONA VECHE (RIZER), AUREL VLAICU

A

STRADA

MIHAIL KOGĂLNICEANU

1 - 29

2 - 40

ALEXANDRU CERNAT

(General)

CRIZANTEMELOR

CASA DE CULTURA (PAPADIE), ZONA VECHE (RIZER), TIGLINA 2, AUREL VLAICU

A

STRADA

MIHAIL SADOVEANU

1 - 15

4 - 16

BRANDUSEI

SE ÎNFUNDA

MICRO 16

B

STRADA

MILANO

DIMITRIE CANTEMIR

C

BULEVARD

MILCOV

1 - 25

2 - 66

GEORGE COSBUC

DRUMUL VIILOR

MICRO 40,

AUREL VLAICU,

MICRO 38,

MICRO 14,

MICRO 39C,

MICRO 13B

C

ALEE

MIMOZA

1 - 7

2 - 4

DOMNEASCA

SE INFUNDA

ZONA VECHE

(RIZER)

C

STRADA

MINERALELOR

1 - 25

NICOLAE

ALEXANDRESCU

(Doctor)

RAZBOIENI

ZONA VECHE

(RIZER)

B

STRADA

MIORITEI

1 - 43

2 - 58

JIULUI

SE INFUNDA

MICRO 17,

MICRO 18

D

STRADA

MIRCEA CEL BATRAN

1 - 7

12 - 32

SULINEI

SALISTE

PORT

C

STRADA

MIRCEA ZORILEANU (Aviator)

1 - 7

2 - 12

VASILE CRAIU

(Aviator)

SE INFUNDA

MICRO 40

MASLINULUI

C

STRADA

MIRON COSTIN

1 - 105

2 - 110

RADU NEGRU

PRUNDULUI

ZONA VECHE

(RIZER)

B

ALEE

MOLIDULUI

1 - 7

B

STRADA

MORILOR

1 - 215

2 - 202

MOVILEI

CIPRIAN PORUMBESCU

ZONA VECHE (RIZER), CASA DE CULTURA (PAPADIE), MAZEPA 2

A

ALEE

MORILOR (Alee)

1 - 7

2 - 8

MORILOR

SE INFUNDA

CASA DE CULTURA (PAPADIE)

CONSTANTINIU

A

STRADA

MOVILEI

11 - 101

2 - 100

TRAIAN

GEORGE COSBUC

ZONA VECHE

(RIZER), PIATA

CENTRALA

A

STRADA

MUNCHEN

DIMITRIE CANTEMIR

C

STRADA

MUNCII VOLUNTARE

1

2

ION CREANGA

SE ÎNFUNDA

CENTRU

A

STRADA

MUZICII

1 - 81

2 - 76

ROMANA

GEORGE COSBUC

ZONA VECHE

(RIZER)

A

STRADA

NAE LEONARD

1 - 67

2 - 50

GHEORGHE DOJA

AUREL VLAICU

AUREL VLAICU

REFORMA AGRARA

B

STRADA

NAMOLOASA

3 - 19

2 - 10

BRAILEI

SE ÎNFUNDA

MICR0 17

D

STRADA

NARCISELOR

25 - 69

10 - 70

GORUNULUI

SE ÎNFUNDA

MICRO 17

PLUGARI

B

STRADA

NARUJA

1 - 25

2 - 28

NAE LEONARD

SE INFUNDA

AUREL VLAICU,

MICRO 40

C

STRADA

NAVELOR

5 - 7

2 - 8

DOMNEASCA

PORTULUI

CENTRU, PORT

A

STRADA

NAVODULUI

5

0

TUNELULUI

SE ÎNFUNDA

BARIERA TRAIAN

C

STRADA

NEAJLOVULUI

5; 7

0

PRELUNGIREA

BRAILEI

GHEORGHE ASACHÎ

MICRO 16

IZVORANU

B

STRADA

NICOLAE ALEXANDRESCU (Doctor)

1- 151

2 - 192

MOVILEI

ANUL REVOLUTÎEÎ 1848

PIATA CENTRALA, ZONA VECHE (RIZER)

DUMITRU CHICUS

A

STRADA

NICOLAE BALCESCU

1 - 67

2 - 122

BRAILEI

BASARABIEI

CENTRU

A

STRADA

NICOLAE DELEANU

1 - 19

6 - 30

TECUCI

ÎOSÎF ISER (Pictor)

MICRO 13 B

C

ALEE

NICOLAE DELEANU

1

0

NICOLAE DELEANU

SE INFUNDA

MICRO 13 B

C

STRADA

NICOLAE GAMULEA

1 - 7

2 - 12

ALEXANDRU IOAN CUZA

DOMNEASCA

CENTRU

AVINTULUI

A

STRADA

NICOLAE GRIGORESCU (Pictor)

1 - 5

2 - 6

GEORGE COSBUC

VIZANTEA

AUREL VLAICU

C

STRADA

NICOLAE HOLBAN (Colonel)

1 - 19

4 - 34

NICOLAE BALCESCU

DOMNEASCA

CENTRU

CULTURII

A

STRADA

NICOLAE LABIS

1 - 27

4 - 16

GEORGE BACOVIA

DIG SIRET

BARBOSI

D

STRADA

NICOLAE MANTU

1 - 67

2 - 38

EMIL RACOVITA

MILCOV

MICRO 13 B

C

STRADA

NORDULUI

21 - 31

14 - 66

DN2B E87

SE INFUNDA

BADALAN

D

ALEE

NORDULUI

1 - 9

8; 10

CALEA PRUTULUI

SE INFUNDA

BADALAN

D

STRADA

NUCULUI

1; 3

2 - 6

CAMIL RESSU

SE INFUNDA

MICRO 38

C

STRADA

NUFARULUI

1 - 9

2 - 34

NAE LEONARD

SE INFUNDA

AUREL VLAICU

GENERAL POETAS

B

STRADA

OCTAV BANCILA (Pictor)

1 - 35

2 - 30

EMIL RACOVITA

9 MAI 1945

MICRO 13 B

C

STRADA

ODOBESTI

1 - 23

2 - 24

MILCOV

SE INFUNDA

AUREL VLAICU

C

STRADA

OLTENITA

1 - 11

2 - 14

DOGARIEI

RASARITULUI

ZONA GARII

C

STRADA

OLTULUI

1 - 47

6 - 36

DRUMUL DE

CENTURA

COMBINATULUI

VALEA CATUSEI,

MICRO 17

B

STRADA

ORADEA

1 - 9

2; 4

ARGESULUI

SE INFUNDA

MICRO 17

C

STRADA

OSLO

0

0

COPENHAGA

ROMA

DIMITRIE

CANTEMIR

C

BULEVARD

OTELARILOR

1 - 41

2 - 36

STADIONULUI

BRAILEI

MICRO 19,

MICRO 21,

MICRO 20

B

STRADA

OVIDIU

1 - 15; 59; 67;

69

6; 8

ARMATA POPORULUI

ROMANA

MAZEPA 2

TREI IERARHI

A

STRADA

PACU MOISE

1 - 5

2 - 14

METEO

SE ÎNFUNDA

ARCASILOR

C

STRADA

PANAIT ISTRATI

0

0

CONSTANTIN

NOTTARA

9 MAI 1945

MICRO 13 B

D

STRADA

PANCIU

1 - 13

0

AVRAM IANCU

SE ÎNFUNDA

TIGLINA 1

A

STRADA

PAPADOPOL CALIMAH

0

0

ARCASILOR

SE ÎNFUNDA

ARCASILOR

C

STRADA

PARCULUI

1

2; 4

ELENA DOAMNA

SE ÎNFUNDA

ZONA VECHE (RIZER)

AZILUL DE COPII

A

B

pozitionare fata de arterele principale de transport si fata de centru

STRADA

PARIS

0

0

LONDRA

VÎENA

DIMITRIE

CANTEMIR

C

ALEE

PAUL BUJOR

12

0

TRAIAN

ARCAȘILOR

ARCASILOR

ALEEA SHELL

D

STRADA

PAUL PALTANEA

0

0

GARII

BASARABIEI

CENTRU

MIHAI BRAVU

A

STRADA

PAUNULUI

1 - 23

2 - 24

NICOLAE BALCESCU

ALEXANDRU CARNABEL (Doctor)

CENTRU

IOSIF RANGHET, ALEEA VASILIU

A

STRADA

PESCARI

3 - 11

0

ALEXANDRU

MORUZZI

MARINEI

VALEA ORASULUI

D

STRADA

PESCARUSULUI

1 - 13

2 - 22

ZIMBRULUI

PRIVIGHETORII

TRAIAN NORD

STRADA 2

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

PETRU GROZA (Doctor)

1 - 29

2 - 26

OLTULUI

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

MICRO 17

B

STRADA

PETRU RARES

7

12 - 18

ALEXANDRU

LAPUSNEANU

BRAILEI

MAZEPA 1

A

STRADA

PICTURII

1 - 21

2 - 14

TUDOR

VLADIMIRESCU

GERULUI

VADUL UNGURULUI

C

STRADA

PIEȚII

1 - 19

2 - 12

TRAIAN

EROILOR

PIATA CENTRALA, CENTRU

PANTELIMON

A

STRADA

PIETROSITA

1

4

ANGHEL SALIGNY (Inginer)

CASIN

MICRO 17

LOCOTENENT BOTEA CONSTANTIN

D

STRADA

PLANTELOR

1 - 13

2 - 8

BRAILEI

MIHAI EMINESCU

CENTRU

A

ALEE

PLATANILOR

1 - 57

2 - 52

ARCASILOR

ARCASILOR

ARCASILOR

D

STRADA

PLEVNEI

1 - 3

2 - 4

DOGARIEI

SALISTE

PORT

C

ALEE

PLOPILOR

0

0

ARCASILOR

SE INFUNDA

ARCASILOR

D

STRADA

PLUGULUI

1 - 43

2 - 44

ARIEI

ALEXANDRU CERNAT

(Genneral)

PIATA

CENTRALA, CASA DE CULTURA (PAPADIE), ZONA VECHE (RIZER)

B

apa, gaze, partial asfaltata

STRADA

PODUL INALT

1 - 5

2 - 12

NAE LEONARD

AMURGULUI

AUREL VLAICU

B

STRADA

POET VASILE CARLOVA

0

2 - 6

STEFAN PETICA

SE ÎNFUNDA

FILESTI

OVIDIU II

D

STRADA

PORTULUI

3 - 63; 161,

163

4 - 56

MAREA UNIRE

SE INFUNDA

PORT

13 IUNIE 1916

A

STRADA

POSTA VECHE

1 - 101

2 - 70

TECUCI

BUCOVINEI

ZONA VECHE (RIZER)

B

A

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

POSTA VECHE

103 - 253

72 - 208

TECUCI

BUCOVINEI

ZONA VECHE (RIZER)

B

STRADA

PREDEAL

1

4 - 10

CASIN

NAMOLOASA

MICRO 17

D

STRADA

PRELUNGIREA BRAILEI

7 A

BRAILEI

COMBINATULUI

MICRO 16,

MICRO 17

B

STRADA

PRISACA (TRONSON 1)

0

0

GHEORGHE ASACHI

SE ÎNFUNDA

MICRO 16

B

STRADA

PRISACA (TRONSON 2)

0

2, 4

FRUNZEI

CASIN

MICRO 16

C

STRADA

PRIVIGHETOAREI

25 - 41

2 - 70

ZIMBRULUI

SE ÎNFUNDA

TRAIAN NORD

STRADA 3

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

PRUNARI

1 - 23

2 - 10

GHEORGHE ASACHI

CASIN

MICRO 16

C

STRADA

PRUNDULUI

1 - 37A

0

DOMNEASCA

TRAIAN

ZONA VECHE (RIZER)

CIOBANULUI

B

STRADA

PRUNDULUI

39A - 49

2 - 14

TRAIAN

LOZOVENI

ZONA VECHE (RIZER)

CIOBANULUI

C

STRADA

RACHITASI

1 - 7

2 - 8

ABRUD

HORIA

TIGLINA 1

B

STRADA

RACHITEI

1 - 15

2 - 14

ZIMBRULUI

PRIVIGHETORII

TRAIAN NORD

ALEEA 5

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

RADU NEGRU

1 - 23

2 - 78

TUDOR

VLADIMIRESCU

GEORGE COSBUC

ZONA VECHE (RIZER)

B

STRADA

RAHOVEI

0

0

PORTULUI

SINDICATELOR

PORT

B

canalizare, asfalt, gaze

STRADA

RASARITULUI

1 - 27

0

ALEXANDRU

MORUZZI

OLTENITA

ZONA GARII

C

STRADA

RASINARI

1 - 5

2 - 10

TUNELULUI

CERULUI

BARIERA TRAIAN

D

STRADA

RAZBOIENI

3 - 267

2 - 260

SERII

LOZOVENI

ZONA VECHE (RIZER)

B;C

B

apa, canalizare, asfalt, gaze (2009-2010)

STRADA

RAZOARE

31 - 49

2

FRUNZEI

GHEORGHE DOJA

SIDERURGISTILO R VEST

B

STRADA

REGIMENTUL 11 SIRET

1 - 47

2 - 50

BRAILEI

MAREA UNIRE

TIGLINA 1

PARTIZANILOR

A

STRADA

RINDUNELELOR

3 - 19

2 - 18

NICOLAE BALCESCU

ALEXANDRU CARNABEL

(Doctor)

CENTRU

ALEEA COSTANDACHE, ION FONAGHI

A

STRADA

RIPEI

5 - 9

2 - 12

ARMATA POPORULUI

SE INFUNDA

MAZEPA 2

A

STRADA

RIZER

1 - 85

0

VASILE ALECSANDRI

VASILE ALECSANDRI

ZONA VECHE (RÎZER)

11 ÎUNÎE 1848

B

STRADA

ROMA

0

0

ATENA

OSLO

DÎMÎTRÎE CANTEMÎR

C

STRADA

ROMANA

1 - 149

2 - 240

SERII

ARMATA POPORULUI

ZONA VECHE (RÎZER), PÎATA CENTRALA, CASA

DE CULTURA (PAPADÎE), MAZEPA 2

A

ALEE

ROMANA

1 - 11

2 - 14

ROMANA

SE INFUNDA

ZONA VECHE (RÎZER)

A

STRADA

ROMULUS

1; 3

12 - 18

MELODIEI

SE ÎNFUNDA

MAZEPA 1

A

STRADA

ROSIORI

1 - 41

2 - 18

BRAILEI

TRAIAN

MAZEPA 1

ROZA LUXEMBURG

A

STRADA

ROZELOR

1 - 3

2 - 6

BRATES

SOMESULUI

VADUL UNGURULUÎ

C

STRADA

RUBINELOR

3 - 13

2 - 12

NICOLAE BALCESCU

ALEXANDRU CARNABEL (Doctor)

CENTRU

OLGA BANCÎC

A

VAD

SACALELOR

1 - 5

2

AUROREI

SE ÎNFUNDA

CENTRU

A

STRADA

SACELE

1 - 11

2 - 8

TECUCI

MORILOR

ZONA VECHE (RÎZER)

SEVER

A

ALEE

SALCAMILOR (Alee)

1

2

ARCASILOR

SE ÎNFUNDA

ARCASÎLOR

C

STRADA

SALISTEI

1 - 29

2 - 16

SINDICATELOR

SULÎNEÎ

PORT

ORTODOXA

C

STRADA

SALZBURG

DÎMÎTRÎE CANTEMÎR

C

STRADA

SARPELUI

1 - 25

4 - 22

DOMNEASCA

TUDOR VLADÎMÎRESCU

ZONA VECHE (RÎZER), VADUL UNGURULUÎ

C

STRADA

SATURN

1 - 9

2 - 36

BRAILEI

DUNAREA

TÎGLÎNA 1

GENERAL

MAÎCAN

A

STRADA

SAVINESTI

0

2

DUNAREA

SE ÎNFUNDA

MÎCRO 21

COMANDANT DEMETRÎADE

B

STRADA

SCULPTURII

1 - 7

2 - 4

SINDICATELOR

GLORIEI

PORT

C

STRADA

SECEREI

1 - 25

2 - 22

ROMANA

ALEXANDRU CERNAT

(Genneral)

ZONA VECHE (RÎZER)

C

B

apa, canalizare, asfalt, gaze (2009-2010)

STRADA

SERII

43 - 71

4 - 70

ALEXANDRU

CARNABEL (Doctor)

POSTA VECHE

ZONA VECHE (RÎZER)

DOCTOR

NÎCOLÎNÎ

A

STRADA

SFÎNTUL SPIRIDON

1 - 55

2 - 40

BRAILEI

TECUCÎ

CENTRU, PÎATA CENTRALA

7 NOÎEMBRÎE

A

BULEVARD

SIDERURGISTILOR

5 - 53

2 - 44

BRAILEI

GAROFITEI

TIGLINA 2, MICRO 16, AUREL VLAICU, SIDERURGISTILO R VEST, MICRO 14, VALEA CATUSA, MICRO 13 B

A

STRADA

SILFIDELOR

1 - 13

2 - 10

DEMOCRATIEI

CRISTOFOR COLUMB

PIATA

CENTRALA

A

STRADA

SINDICATELOR

1 - 15

2 - 14

ALEXANDRU IOAN CUZA

DOGARIEI

CENTRU

A

STRADA

SINDICATELOR

17 - 57

16 - 50

DOGARIEI

GRIVITEI

PORT

B

STRADA

SINDICATELOR

59 - capat

54

GRIVITEI

CAPAT

PORT

C

STRADA

SLANIC

1 - 3

2 - 4

GHEORGHE DOJA

LEBEDEI

SIDERURGISTILO R VEST

LOCOTENENT TASCA ION

B

STRADA

SMARDAN

13 - 51

10 - 60

CRISTOFOR COLUMB

ION LUCA CARAGIALE

PIATA CENTRALA, CENTRU

A

CALEA

SMARDAN

1; 9; 21

0

DRUMUL VIILOR

D J 251

MICRO 39 C,

MICRO 13 B,

D

STRADA

SOIMULUI

1; 3

2

ARMATA POPORULUI

SE INFUNDA

MAZEPA 2

A

STRADA

SOMESULUI

1 - 15

2 - 20

SOARELUI

SE INFUNDA

VADUL

UNGURULUI

C

STRADA

SPANIOLA

1 - 7

0

SCULPTURII

LEULUI

PORT

C

STRADA

SPATARULUI

1 - 35

2 - 34

CRISTOFOR COLUMB

ROMANA

PIATA

CENTRALA

A

STRADA

STADIONULUI

1 - 31

2 - 12

BRAILEI

DUNAREA

MICRO 19,

MICRO 21

B

STRADA

STEFAN CEL MARE

3

4 - 30; 100

TRAIAN

SE INFUNDA

BARIERA TRAIAN

D

STRADA

STEFAN PETICA

3 - 17

2 - 10

FILESTI

SE INFUNDA

FILESTI

D

ALEE

STEJARILOR

0

0

ARCASILOR

SE INFUNDA

ARCASILOR

D

fara canalizare si asfalt

STRADA

STELEI

1 - 69

2 - 44

GEORGE COSBUC

RIZER

ZONA VECHE (RIZER)

B

STRADA

STIINTEI

1 - 225

2 - 158

BASARABIEI

PRUNDULUI

CENTRU, ZONA VECHE (RIZER)

B

ALEE

STIINTEI

2, 4 bis

STIINTEI

SE INFUNDA

CENTRU

B

STRADA

STOICOVICI

2

FILESTI

D

STRADA

STRUNGARILOR

1 - 31

2 - 8

OTELARILOR

SE INFUNDA

MICRO 19

B

--

STRADA

SUCEVEI

1 - 5

2 - 6

CLABUCET

SE INFUNDA

AUREL VLAICU

GLADIOLELOR

B

l

ALEE

SULFINEI

ZIMBRULUI

SE INFUNDA

TRAIAN NORD

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

SULINEI

1 - 11

0

MIRCEA CEL BATRAN

RAHOVEI

PORT

IANOS HERBAH

C

STRADA

TAUNI

1 - 51

2 - 46

DACIEI

ALEXANDRU MORUZZI

PORT

C

B

canalizare, apa, asfalt, gaze (2008)

STRADA

TAZLAU

1 - 9

2 - 10

TUNELULUI

CERULUI

BARIERA TRAIAN

MITREA COCOR

D

STRADA

TECUCI

1 - 219

2 - 208

NICOLAE BALCESCU

CRINULUI

CENTRU, PIATA CENTRALA, ZONA VECHE (RIZER), AUREL VLAICU

I.C. FRIMU, 1 MAI

A

STRADA

TECUCI

221 - 257

230 - 296

CRINULUI

CONSTANTIN NOTTARA

MICRO 14,

MICRO 13 B

I.C. FRIMU, 1 MAI

B

ALEE

TEILOR

0

0

ARCASILOR

SE ÎNFUNDA

ARCASILOR

D

STRADA

TEIULUI

1 - 11

2 - 8

MORILOR

SE INFUNDA

ZONA VECHE (RIZER)

COLONEL

STAVRACHE

A

STRADA

TELEAJAN

1 - 9

0

MIHAIL SADOVEANU

SE INFUNDA

MICRO 16

B

STRADA

TEMISANA

3; 27 - 57

34

DEPOULUI

SE INFUNDA

VALEA

ORASULUI

D

STRADA

TEXTILISTILOR

1 - 3

2 - 8

BRAILEI

SE ÎNFUNDA

MICRO 19

B

STRADA

THEODOR NECULUTA

1 - 19

2 - 24

LIBERTATII

GEORGE COSBUC

ZONA VECHE (RIZER)

C

STRADA

TIMISULUI

0

2

CLOSCA

AVRAM ÎANCU

TIGLINA 1

AVIATOR PAIU

B

ALEE

TINERETULUI 1

13 - 21

16 - 28

TINERETULUI 2

DRUMUL VIILOR

MICRO 14

C

ALEE

TINERETULUI 2

5 - 37

6 - 56

DRUMUL VIILOR

DRUMUL VIILOR

MICRO 14

C

STRADA

TOAMNEI

0

0

MACAZULUI

SE INFUNDA

BADALAN

D

STRADA

TOMIS

17 - 21

2 - 38

V. A. URECHE

SE INFUNDA

FILESTI

D

STRADA

TRAIAN

1 - 203

2 - 250

MAREA UNIRE

CEZAR

MAZEPA 1, CENTRU, PIATA CENTRALA, ZONA VECHE (RIZER)

A

STRADA

TRAIAN

205 - 391 bis

252 - 318

CEZAR

ALEXANDRU MACELARU

ZONA VECHE (RIZER), BARIERA TRAIAN

B

STRADA

TRAIAN

393 - capat

320 - capat

ALEXANDRU

MACELARU

CETATIANUL IOAN

BARIERA TRAIAN, TRAIAN NORD

C

BULEVARD

TRAIAN VUIA

1 - 45

2 - 50

MILCOV

DRUMUL VIILOR

MICRO 38,

MICRO 40,

MICRO 39 A,

MICRO 39 B

TRAIAN VUIA

C

ALEE

TRANDAFIRILOR

1 - 7

6 - 22

DOMNEASCA

NICOLAE BALCESCU

ZONA VECHE

(RIZER)

ALEEA

REPUBLICII

A

STRADA

TRANSILVANIEI

1 - 49

2 - 48

TRAIAN

GEORGE COSBUC

ZONA VECHE

(RIZER)

C

B

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

ALEE

TRESTIILOR (Alee)

CALEA SMARDAN

SIDERURGISTILOR

FILESTI, MICRO

13B

D

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

1 - 75

2 - 356

DOMNEASCA

SOARELUI

ZONA VECHE (RIZER), VADUL

UNGURULUI

B

STRADA

TUFANELELOR

1 - 23

2 - 22

CAPRIOAREI

SE INFUNDA

BARIERA TRAIAN

ALEEA 8

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

TUNELULUI

1 - 93

2

TRAIAN

MACULUI

BARIERA TRAIAN, TRAIAN NORD

D

STRADA

TURTURELELOR

1 - 63

2 -46

VRANCEI

JIULUI

MICRO 17

TRAIAN TEODORESCU

D

B

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

TUSNAD

0

4 - 12

NUFARULUI

ALBA IULIA

AUREL VLAICU

AVIATOR RAIU

CONSTANTIN

B

STRADA

UNIRII

21 - 183

2 - 208

STELEI

LOZOVENI

ZONA VECHE

(RIZER)

C

STRADA

UNIVERSITATII

1 - 49

10 - 36

ALEXANDRU IOAN CUZA

NICOLAE BALCESCU

CENTRU

23 AUGUST

19.44

A

STRADA

V.A.URECHIA

1 - 13

2 - 26

FILESTI

SE ÎNFUNDA

FILESTI

D

STRADA

VADENI (TRONSON 1)

27 - 63

2 - 54

OLTULUI

SE ÎNFUNDA

MICRO 17

ANTON PAN

D

STRADA

VADENI (TRONSON 2)

0

0

BARBOSI

JIULUI

MICRO 17

ANTON PAN

D

STRADA

VAMEI

0

2 - 8

GEORGE ENESCU

PLEVNEÎ

PORT

C

STRADA

VAPORULUI

11

2; 8

CORABIEI

SE INFUNDA

VALEA

ORASULUI

D

STRADA

VASILE ALECSANDRI

1 - 57

2 - 40

RIZER

SE INFUNDA

ZONA VECHE

(RIZER),

CENTRU, ZONA GARII

A

STRADA

VASILE CRAIU (Aviator)

1 - 11

2 - 4

TRAIAN VUIA

SE ÎNFUNDA

MICRO 40

OTETARILOR

C

STRADA

VASILE LUPU

1 - 7

2 - 6

SINDICATELOR

DACIEI

PORT

C

STRADA

VASILE LUPU

9 - 47

8 - 60

DACIEI

ALEXANDRU MORUZZI

PORT

C

B

canalizare, apa, asfalt, gaze (2009)

STRADA

VASILE PANU (Capitan)

1 - 35

2 - 40

POSTA VECHE

GEORGE COSBUC

ZONA VECHE

(RIZER)

TRACTORISTILO

R, STIRBEI VODA

C

B

canalizare, apa, gaze (2009)

STRADA

VEGETALELOR

0

2 - 26

NICOLAE

ALEXANDRESCU

(Doctor)

RAZBOIENI

ZONA VECHE

(RIZER)

B

STRADA

VENUS

1 - 13

2 - 8

TRAIAN

BRAVILOR

ZONA VECHE

(RIZER)

FRIGATOR

C

STRADA

VEZUVIULUI

7 - 77

12 - 84

LEMNARI

SE INFUNDA

VALEA ORASULUI

D

STRADA

VICTOR BABES (Doctor)

1 - 17

2 - 20

TUDOR

VLADIMIRESCU

GERULUI

VADUL UNGURULUI

ALEEA STEFAN SANDU

C

STRADA

VICTOR PAPILIAN

1 - 9

2 - 8

MILCOV

SE ÎNFUNDA

MICRO 40

PLOPILOR

C

STRADA

VICTOR VILCOVICI

1 - 39

2 - 24

SAVINESTI

DUNAREA

MICRO 21

MACARALELOR

B

STRADA

VICTORIEI

0

2 - 18

RAZBOIENI

POSTA VECHE

ZONA VECHE

(RIZER)

A. PUȘKIN

B

STRADA

VIDRA

1 - 5

2 - 4

CEZAR BOLIAC

VASILE LUPU

PORT

C

STRADA

VIENA

0

0

PARIS

BERLIN

DIMITRIE CANTEMIR

C

STRADA

VIITORULUI

0

4 - 16

GIUSEPPE GARIBALDI

SE INFUNDA

MAZEPA 2

A

STRADA

VINATORI

1 - 53

2 - 38

STEFAN CEL MARE

DUMBRAVA ROSIE

BARIERA TRAIAN

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze

STRADA

VIZANTEA

1 - 13

1 - 14

AUREL VLAICU

MILCOV

AUREL VLAICU

C

STRADA

VLAD TEPES

1 - 9

0

ROMANA

SMARDAN

MAZEPA 2, PIATA

CENTRALA

A

STRADA

VRANCEA (TRONSON 1)

0

2 - 8

OLTULUI

BRAILEI

MICRO 17,

MICRO 18

B

STRADA

VRANCEA (TRONSON 2)

0

0

FRUNZEI

BRAILEI

MICRO 17,

MICRO 18

B

STRADA

VULCAN

0

8

BANULUI

SE ÎNFUNDA

ZONA GARII

C

STRADA

VULTUR (Ep. Melchisedec Stefanescu)

0

0

GRADINA VECHE

RAZBOIENI

ZONA VECHE

(RIZER)

ED. BENES

B

STRADA

ZAMBILELOR

1 - 27

2 - 26

CAPRIOAREI

SE INFUNDA

TRAIAN NORD

ALEEA 7

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

ZEFIRULUI

1 - 11

2 - 30

LOZOVENI

GEORGE COSBUC

ZONA VECHE

(RIZER)

C

STRADA

ZIDARILOR

1 - 5

2 - 12

OTELARILOR

SE ÎNFUNDA

MICRO 19

B

STRADA

ZILEI

1 - 7

0

TECUCI

MOVILEI

PIATA CENTRALA

A

ALEE

ZIMBRULUI (Alee)

1 - 27

2 - 22

TRAIAN

ARCASILOR

ARCASILOR

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

ZIMBRULUI

1; 15; 19

4

TRAIAN

MALUL BRATES

TRAIAN NORD

STRADA 1

D

C

canalizare, apa, asfalt, gaze (2010)

STRADA

ZINELOR

1 - 19

2 - 16

MIHAI EMINESCU

DEMOCRATIEI

PIATA CENTRALA

A

STRADA

ZORILOR

1 - 15

2 - 16

ALEXANDRU CERNAT (General)

MORILOR

CASA DE CULTURA (PAPADIE)

A

Presedinte de sedinta

Cristea Mircea Razvan

ANEXA 2

La HCL nr.222/26 05 2011

SITUAȚIA FONDULUI FUNCIAR ZONA GALAȚI VEST

NR. CRT.

TARLA

PARCELA

ZONA

1.

27/1

70/1

I

2.

29

CET. DE LA GALATI PUSI PE TERIT SMARDANULUI

III

3.

30/1

86/1

I

4.

34/1

105/2/1

I

5.

34/2

105/2/2

I

6.

37/1

120/1/1

I

7.

37/2

120/1/2

I

8.

64

300;301 ;301/3;301/2;301/1 ;302;303;304;305;3

06;307;308;309/1;310;

311;315;316;317;318;319;320;321;322;323;32

4;325;326;327;328;329;330;331

II

9.

65

332;333;334;335;336;337;339;341;342;343

10.

66

345;3441/;346;347;348;349;350

II

11.

67

351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;36 1;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371; 372;373;374;375;

II

12.

68

376;377;378; 379; 380;381;382;383

III

13.

69

384;385;386;387

III

14.

70

388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;39 8;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;

409;410;411;412;413;414;415;416;417;418;41

9;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;

430;431;432;433;434

III

15.

71

435;436;437;438;439;440;441;442;443

II

16.

73/1

450/1

I

17.

74/1

450/3

I

18.

75

452

II

19.

76/1

453;455;456;457;458;459;460;461;462;463;46

4;465;467/3

II

20.

77/1

467/1

I

21.

82

498;498/1/1;498/1/2

II

22.

83

500;501;502;503;504;505

III

23.

84

508

II

24.

85

510/1

II

NR. CRT.

TARLA

PARCELA

ZONA

25.

86

514/1

II

26.

87

524/1

II

27.

88/1

530/1;530;532;533

IV

28.

89

534;535

II

29.

90

536/1;537

II

30.

91

540;541;542

III

31.

92

543;544;545;546;547/1;547/2;548/1;549;550;5 51/1;551/2;

II

32.

100

600

III

33.

101

601;602

III

34.

104

611;612

III

35.

105

613;614

III

36.

106

616;617;618

III

37.

107

619;620;621;622;623;624

III

38.

108/1

625;626;627

III

39.

109/1

629;631;632

III

40.

120

678;679;684;683

II

41.

121

704;705;718/1

II

42.

122

723;724/1;725/1;729

II

43.

123

732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;74

2;743;744;745;746;747;748

VI

44.

184

1299;1299/1

IV

45.

197/1

1351;1352;1352/1

IV

46.

198/1

1353/1;1354;1355

III

47.

199/1

1360/1;1361;1362;1363; 1365; 1366

III

SITUAȚIA FONDULUI FUNCIAR LA S.C. AGROGAL S.A.

NR. CRT.

TARLA

PARCELA

ZONA

1.

9

55

II

2.

30

123

II

3.

31

127

II

4.

32

130

II

5.

33

134

II

6.

34

137

II

7.

35

139

II

8.

36

142

II

9.

68

253

II

10.

69

256

II

11.

70

259

II

12.

71

261

II

13.

71

262

II

14.

71

242

II

15.

71

762

II

16.

111

395

II

17.

111

392

II

18.

113

396

II

19.

113

398

II

20.

114

401

II

21.

117

404

II

22.

118

407

II

23.

119

410

II

24.

120

413

II

25.

120

417

II

26.

121

417

II

27.

122

421

II

28.

123

432

II

29.

124

434

II

30.

126

437

II

31.

129

453

II

32.

130

456

II

33.

131

458

II

34.

132

469

II

35.

133

471/1

II

36.

135

478

II

NR. CRT.

TARLA

PARCELA

ZONA

37.

136

481

II

38.

137

487

II

39.

139

495

II

40.

140

500

II

41.

143

507

II

42.

143

500

II

43.

144

514

II

44.

146

522

II

45.

147

528

II

46.

148

532

II

47.

162

576

II

48.

163

584

II

49.

164

586

II

50.

165

588

II

51.

166

592

II

52.

167-168

602

II

53.

167-168

596

II

54.

169

604

II

55.

170

608

II

56.

171

611

II

57.

172

614

II

58.

173

619

II

59.

174

624

II

60.

175

629

II

61.

176

634

II

62.

177

638

II

63.

178

641

II

64.

178

161

II

65.

179

645

II

66.

179

641

II

67.

179

646

II

68.

179

145

II

69.

183

656

II

70.

183

658

II

71.

184

658

II

72.

184

659

II

73.

185

659

II

74.

186

663

II

75.

187

665

II

76.

192

690

II

NR. CRT.

TARLA

PARCELA

ZONA

77.

192

693

II

78.

192

696

II

79.

192

697

II

80.

193

700

II

81.

194

701

II

82.

196

1344

II

83.

176

1251

II

SITUAȚIA FONDULUI FUNCIAR

LA S.C. MĂLINA S.A. SMÂRDAN

NR. CRT.

TARLA

PARCELA

ZONA

1.

18/1

47/1

II

2.

19

46

II

3.

19

49

II

4.

19

50

II

5.

19

51

II

6.

20

52

II

7.

21

53

II

8.

21

54

II

9.

21

55

II

10.

22

56

II

11.

22

57

II

12.

23

58

II

13.

23

59

II

14.

24

60

II

15.

24

61

II

16.

25

62

II

17.

25

63

II

18.

25

64

II

19.

25

65

II

20.

26

66

II

21.

26

67

II

22.

45

68

II

23.

45

179

II

24.

95/1

570/1

II

25.

95/1

571/1

II

26.

96

578

II

27.

97

579

II

28.

97

580

II

29.

98

581

II

30.

98

582/1

II

31.

98

582/2

II

32.

98

582/3

II

33.

98

583/1

II

34.

98

584

II

35.

98

587

II

36.

98

591

II

37.

99

592

II

38.

99

594/1

III

39.

99

594/2

II

40.

99

594/3

III

41.

99

597

III

42.

99

598

III

43.

99

599

II

44.

102

601

II

45.

102

603

III

NR. CRT.

TARLA

PARCELA

ZONA

46.

103

604

II

47.

103

605

III

48.

103

606

II

49.

103

607

III

50.

103

608

III

51.

103

609

III

52.

103

610

III

53.

162/1

1108

II

54.

183

1255

II

55.

183

1294/1

III

56.

184

1298/1

II

57.

184

1299/1

III

58.

189/1

1313

II

59.

189/1

1318

III

60.

189/1

1319

II

61.

189/1

1320

II

62.

189/1

1322

III

63.

189/1

1323

II

64.

189/1

1324

III

65.

189/1

1325

III

66.

190/1

1321

II

67.

190/1

1328

III

68.

190/1

1329

III

69.

190/1

1331

III

70.

193/1

1337

II

71.

193/1

1338

III

72.

193/1

1339

III

73.

194

1340

III

74.

194

1340/1

III

75.

196

1344

III

76.

198/1

1353/1

III

77.

198/1

1354

III

78.

198/1

1355

II

79.

200/1

1361

II

80.

200/1

1362

III

81.

200/1

1365

II

82.

200/1

1366

III

83.

206

1381/1

III

84.

207

1383

II

85.

207

1387

II

86.

207

1388

III

SITUAȚIA FONDULUI FUNCIAR LA S.C. ZĂTUN S.A.

NR. CRT

TARLA

PARCELA

ZONA

1.

196

703/2

II

2.

225

1051/1

II

3.

225

1051/2

II

4.

225

1051/3

II

5.

225

CN

II

6.

226

1055/1

II

7.

226

1055/2

II

8.

226

1054

II

9.

226

1057

II

10

226

CN

II

11.

227

1058

II

12.

228

1060

II

13.

228

1063

II

14.

228

1065

II

15.

228

CN

II

16.

*229

1166

II

17.

231

1070

II

18.

233

1074

II

19.

233

1076

II

20.

233

CN

II

21.

234

1077

II

22.

234

1079

II

23.

234

CN

II

24.

235

1080

II

25.

235

1081

II

26.

235

CN

II

27.

236

1084

II

28.

236

1085

II

29.

237

1086/1

II

30.

237

1086/2

II

31.

237

1088

II

32.

237

CN

II

33.

238

1092/1

II

34.

238

1092

II

35.

238

1092/5

II

36.

238

1097

II

37.

238

CN

II

38.

239

1095

II

39.

239

CN

II

40.

241

1100

II

41.

241

CN

II

42.

242

1102

II

43.

243

1104

II

NR. CRT

TARLA

PARCELA

ZONA

44.

244

1106

II

45.

245

1108

II

46.

245

1110

II

47.

245

CN

II

48.

246

1111

II

49.

247

1115

II

50.

247

CN

II

51.

248

1119

II

52.

248

1122

II

53.

249

1123

II

54.

249

1125/1

II

55.

249

1125/2

II

56.

249

CN

II

57.

250

1128/1

II

58.

250

1128/2

II

59.

250

CN

II

60.

251

1130/1

II

61.

251

1130/4

II

62.

251

1130/6

II

63.

251

CN

II

64.

252

1155

II

65.

252

CN

II

66.

253

1143

II

67.

255

1145/1

II

68.

255

1155/2

II

69.

255

1155/3

II

70.

255

CN

II

71.

256

1160/2

II

72.

256

1161

II

73.

256

1162

II

74

256

CN

II

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan