Hotărârea nr. 167/2011

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 318/07.09.2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune SC GOSPODARIRE URBANA SRL, pe o perioad? de 10 ani, a unor bunuri

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.167

din 11 04 2011

privind: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 318/07 09 2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 36/01 02 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7928/25 01 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7930/25 01 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului și Concesionări Bunuri Patrimoniale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.290/9 08 2010 referitoare la aprobarea Actului Constitutiv al SC Gospodărire Urbană SA Galați și a unor măsuri organizatorice;

Având în vedere prevederile HCL nr.291/9 08 2010 referitoare la aprobarea unor masuri pentru delegarea unor activitati care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public;

Având în vedere prevederile HCL nr. 318/07 09 2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.A, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri;

Având în vedere prevederile art. 1 alin (1) și (2), art. 3, art. 4 alin (1) și (2), art. 5 lit. b, art. 6, art. 7 alin (1), art. 9 alin (1) și (2), art. 10 alin (1) și art. 14 lit. b din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”c” coroborat cu alin.5, lit.”a” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 318/2010, privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL, pe o perioadă de 10 ani a unor bunuri , conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa nr.1 la HCL 167/11 04 2011

S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

9

Nr. crt.

DENUMIREA BUNURILOR INVENTARIATE

Numărul de Inventar

Valoarea de inventar

0

1

2

6

01 - ADMINISTRATIV - PATINOAR

B-dul G. Cosbuc nr. 253

1

Statie radio fixa Motorola

2039

1482.64

2

Statie radio fixa Motorola P040

2048

2965.28

3

Inst. Auto GPL motor cu injectie

2080

1694.02

4

Inst. Auto GPL motor cu injectie

2081

1733.33

5

Polizor dublu pt. ascutit patine

2034

1476.85

6

Intr. Usol 800 21 101 04 03

2049

1823.08

7

Butelie oxigen cu minigenerator

6003

1498.16

8

Lama deszapezire P222

4571050

8205.15

9

Perie mecanica curat.zapada

4601050

9947.02

10

Perie mecanica curat.zapada

4591050

9947.02

11

Perie mecanica curat.zapada

4581050

9947.02

12

Lama deszapezire P221

2212327

11807.49

13

Statii radio Motorola P040

4611050

2068.13

14

Statii radio Motorola P040

4621054

2068.13

15

Statii radio Motorola P040

4611053

2068.13

16

Statii radio Motorola P040

4611051

2068.13

17

Statii radio Motorola P040

4611054

2068.13

18

Statii radio Motorola Tii TX2020

4621050

2068.13

19

Statii radio Motorola Tii TX2020

4621051

2068.13

20

Statii radio Motorola Tii TX2020

4621052

2068.13

21

Statii radio Motorola Tii TX2020

4621053

2068.13

22

Statii radio Motorola Tii TX2020

4611052

2068.13

23

Generator Genpower GL 7,5

18

13624.60

96832.96

1

Auto Dacia 1310 - berlina 16 ADP

2149

17662.28

2

Tractor U445 GL 03 NRO

9702

4630.00

3

Tractor U650 - GL 21 PMG

20047

35028.14

4

Tractor U650 - GL 21 WYU

20048

35028.14

5

Autoturism GL 13 ADP

20139

17880.00

6

Remorca Monoax 1,5 T auto

97060

672.07

7

Autoutilitara FIAT Ducato

2184

92106.00

8

Tractor GL-09-ADP U650 M

4001

35028.14

9

Dacia 1310 CLI Break- GL 10 ADP

4006

15699.84

10

Remorca RBM - ARO basculanta

4007

5400.00

11

Autospeciala transp. Marfa- ARO

4009

47000.03

12

Remorca tip 2 RB 5 AT - 070633

4010

19001.35

13

Remorca tip 2 RB 5 AT - bascul.

9021

26771.19

14

Dacia double cab 1,9 4x4

4018

24790.64

15

Remorca basculanta tip 2RB5AT

2117

60068.40

16

Tractor

2122

76568.22

17

Remorca auto noua marca Bokman

2150

20400.00

18

Platforma rotativa cu brat

2158

289162.50

822896.94

1

Casa de bani 250 RM 1355

20128

3465.11

2

Sistem de alarma DSC 510

20130

3352.44

6817.55

Total ADMINISTRATIV

926547.45

Zone Agrement

02 PLAJA “DUNĂREA”                Strada Saturn nr.25

1

Sediu Administrativ

14475

45969.60

2

Platforma agrement

20001

9117.14

3

Grinzi discoteca conf. metalica

20002

4884.27

4

Panou gard conf. metalica+montaj

20003

3688.78

5

Chiosc metalic bilate intrare

20004

1804.31

6

Sediu Administrativ tabla

20020

1588.70

7

Esafod salvamar- platforma

20042

2687.36

8

Iluminat Plaja Dunarea

20105

372299.58

9

Gard metalic "Plaja Dunarea"

20136

16272.92

10

Gard metalic "Plaja Dunarea"

20138

73228.04

11

Imprejmuire bazin agrement 200ml

94041

1730.20

12

Teren tenis beton

94042

617.88

13

Parcaje ( pancaze)

94043

654.23

14

Grup social caramida

94061

620.30

15

Grup social tabla

94062

96.41

16

Bazin cu valuri nr. 1

94063

1212.43

17

Bazin cu valuri nr. 2

94064

1698.20

18

Bazin copii

94065

1037.58

19

Constructii caramida

94065

707503.76

20

Platforma metalica

98022

1939.82

21

Chiosc metalic

98023

1901.52

22

Poarta si stalpi discoteca

99005

688.42

23

Porti bazine si administratie

99011

3644.05

24

Gard din teava rect

1001

144561.41

25

Euro-Wc racordabil

1003

5854.80

26

Euro-Wc racordabil

1004

5854.80

1411156.51

1

Bariere

20024

1080.00

2

Panouri publicitare

98020

817.97

3

Firma metalica

98024

1219.07

4

Pichet incendiu

99009

132.23

3249.27

Total PLAJA “DUNĂREA”

1414405.78

03 CIMITIR “ETERNITATEA”          B-dul George Coșbuc nr.221

1

Spatiu administrativ - florarie

14474

39206.90

2

Desfacere refacere carosabil

20085

167509.89

3

Magazie

94035

53.32

4

Gard cimitir

94036

5229.04

5

Clopotnița

94037

1163632.85

6

Clădire imobil administrație

94057

142440.30

7

Rețea canalizare

23201

72605.71

8

Rețea apa

23202

26525.36

1617203.37

1

Pickammer electric

2014

1632.68

2

Instalație radioficare

2020

5141.31

3

Aparatura adit.inst radioficare

2032

1712.49

4

Betoniera 200L(malaxor)

2055

1250.00

5

Motofierastrau stihl MS360

2071

1850.45

6

Motofierastrau stihl MS200T

2072

1862.35

7

Emondor de inaltime stihl HT75

2073

2612.05

8

Motocositoare stihl FS300

2074

1892.10

17953.43

1

Carucior pe 4 roti

4003

1338.11

2

Dulap si rafturi metalice

6006

1059.10

3

Dulap si rafturi metalice

6007

1059.10

4

Dulap si rafturi metalice

6008

1059.10

5

Banc metalic cu menghina

2090

2950.00

7465.41

Total CIMITIR “ETERNITATEA”

1642622.21

Strada Constantin Levaditti 04 CIMITIR “SFÂNTUL LAZĂR”        nr. 1A

1

Cladire beton administrativ

20056

127654.32

2

Cladire beton, casa mortuara

20057

238535.45

3

împrejmuire gard beton(porti 2)

20058

57306.12

4

Canalizare

20059

10633.73

5

Clopotnița

20060

22113.97

6

Canalizare exterioare

20062

5080.00

461323.59

1

Retele apa

20063

3114.69

2

Racord electric

20064

9386.25

3

Racord telefonic

20065

5541.29

4

Motocositoare Stihl FS 300

2062

1892.10

5

Instal.climatizare camera mort.

2077

2050.00

6

Instal.climatizare camera mort.

2078

2050.00

7

Instal.climatizare

2092

3041.75

27076.08

1

Carucior pe 4 roti

4003

1338.11

2

Dulap si rafturi metalice

6006

1039.39

3

Dulap si rafturi metalice

6007

1039.39

4

Dulap si rafturi metalice

6008

1039.39

5

Clopot 350 kg

96058

8177.65

12633.93

Extindere CIMITIR “SFÂNTUL LAZĂR”

210310

1

Suprastructură drum, parcele înhumare 31950 mp., alei asfaltate 5110 mp.

579930.00

2

Împrejmuire panouri beton armat 450 ml.

41643.34

3

Rețea apă, țeavă 0 1" 550 ml. cișmele 10 buc.

43750.17

665323.51

Total CIMITIR “SFÂNTUL LAZĂR”

1166357.11

05 CIMITIR “ȘTEFAN CEL MARE”         Strada Ștefan cel Mare nr.23

1

Spatii verzi

22070

8160.88

2

Teren extindere -sud HCL 689/2006

2191

8160.88

1

Cladire imobil administratie

94059

1778979.00

2

Cabina metalica

94060

130.92

3

Suprastructura drum

21025

877662.71

4

Rigole si santuri pereate

22071

13133.43

5

Retea apa

22072

81260.85

6

Grup social

22073

28809.66

7

Clopotnita

22074

88827.24

8

Imprejmuire din beton prefabricat

22075

113891.92

2,982,695.73

1

Motocositoare Stihl FS 300

2061

1892.10

1892.10

1

Carucior pe 4 roti

4003

1338.11

2

Fiset metalic

94003

0.75

5

Clopot 200kg cu sistem de prindere

6001

6358.66

7697.52

Total CIMITIR “ȘTEFAN CEL MARE”

3000446.23

06 ZONE AGREMENT : PATINOAR

Str. G. Coșbuc nr. 253

1

Pista patinoar

5022

157.36

2

Instalatie electrica

5027

12.13

3

Acoperis patinoar

5036

4223295.89

4

Gard patinoar beton

10041

7.69

5

Patinoarul artificial+Club sportiv

99182

12340246.21

16563719.28

1

Electrocompresor EC 1L100

2015

1611.26

2

Statie amplificare

2079

32715.00

3

Masina de slefuit gheata-Rolba

2177

496230.00

530556.26

1

Banci lemn(public+jucatori)

5066

0.33

2

Banci lemn(public+jucatori)

5067

0.33

0.66

Total PATINOAR                              17094276.20

07 ZONE AGREMENT : LAC VÂNĂTORI

T66 P853/1,855,858,859,860

212

1

Cabina metalica poarta

20026

560.00

2

Pasarela metalica traversare

20033

23682.88

3

Cabina salvamar

20036

3716.80

4

Cabina metalica DJ.

20037

1161.20

5

Magazie Tabla(adap.dep.ambarcat.

20041

17320.60

6

Cabina Wc dubla

20142

336.80

7

Cabina Wc dubla

20143

336.80

8

Cabina Wc dubla

20144

336.80

9

Cabina Wc dubla

20145

336.80

10

Cabina Wc dubla

20146

336.80

11

Cabina Wc dubla

20147

336.80

12

Cabina Wc dubla

20148

336.80

13

Copertina Pvc cu schelet

21005

3046.32

14

Magazie metalica prelungire baraca

94050

195.36

15

Imprejmuire gard

94053

265.97

16

Cabina wc

94055

77.04

17

Cabana din lemn

94070

219.94

18

Casuta camping din lemn cu terasa

98033

4500.00

19

Stalpi si Panou metalic

99007

1768.88

20

Consola metalica

99012

305.53

21

Veranda ciuperca

99025

8248.96

23

Rigole ansamblu

99027

2018.09

24

Sediu Administrativ

99066

7596776.53

25

Casuta camping

99068

3500.00

26

Casuta camping

99077

3500.00

27

Casa de vacanta

970541

1500.00

28

Casa de vacanta

970542

1500.00

7676221.70

1

Ponton metalic

20034

4296.95

2

Ponton metalic

94054

0.75

3

Hidrobicicleta Sanda

95009

2430.00

4

Hidrobicicleta Sanda

95010

2060.64

5

Hidrobicicleta Sanda

95011

2941.15

6

Hidrobicicleta Sanda

95012

2430.00

7

Hidrobicicleta Sanda

95013

2430.00

8

Barca PAFS Pescar

95014

121.00

9

Barca PAFS Pescar

95015

121.00

10

Barca A 35, agrement, accesorii

95016

2430.00

11

Barca A 35

95017

2295.00

12

Hidrobicicleta Danubius

96015

2455.92

13

Hidrobicicleta Danubius

96016

2362.56

14

Hidrobicicleta Danubius

96017

1866.24

15

Barca “Dana"

97016

1728.00

16

Barca "Doina"

97017

2060.64

17

Hidrobicicleta "Sanda"

97018

2060.64

18

Ponton Debarcader

97019

5084.82

19

Hidrobicicleta Danubius

98027

1732.34

20

Barca "Doina"

98028

1728.00

21

Barca 2-1

98029

1410.00

22

Hidrobicicleta Danubius

1022

5184.00

23

Cositoare mecanicaStihl Fs 300

2029

1448.23

24

Drujba (Motofierăstrau)Stihl ms 440

2030

1721.93

25

Barca "Pescarus"

4008

3000.00

55399.81

1

Pichet incendiu

990091

132.23

2

Masa metalică

990142

544.05

676.28

Total LAC VÂNĂTORI

7732297.79

08 ZONE VERZI

1

Clădire administrativa -Zone Verzi - Str. Florilor

nr.1

14476

26088.48

2

Extindere statie pompare faleza

23177

107613.26

3

Statie pompare faleza

91269

96985.47

4

Sediu administrativ ZV- Traian 254

2180

0.00

5

Supraf. Alee acces ZV- Traian 254

2181

0.00

6

Centrala termica -recipient hidrofor

5085

0.79

230688.00

1

Lama deszapezire usoara

20046

16420.00

2

Retea irigatii Faleza, valea Tiglinei,Turn

23176

1042065.01

3

Motostropitoare SR 400

97029

485.46

4

Motopompa P840+(roti antrenare 2buc)

98041

1027.76

5

Motofierastrau 044/50cm

2002

1443.57

6

Polizor dublu PDP 300

2016

6117.55

7

Transformator sudura

2017

2302.65

8

Motocultivator G14 D seria 141

2019

6700.00

9

Motoburghiu BT 360

2025

5424.40

10

Motofierastrau Stihl MS 200

2027

1279.25

11

Echipament cosit AC 7000003

2051

1650.00

12

Echipament de prelucrat solul

2052

6018.48

13

Rotopercutanta Bosch GBH 2-24 DFR

2053

1492.00

14

Motofierstrau Stihl MF 066

2056

3022.60

15

Motofierstrau Stihl MF 360

2057

1850.45

16

Motofierstrau Stihl MF 360

2058

1850.45

17

Motofoarfeca Stihl HS 246

2064

2362.15

18

Set reutilare Stihl FS 300

2075

1860.00

19

Set reutilare Stihl FS 300

2076

1860.00

20

Motocositoare profesionala

2094

2963.92

21

Motocositoare profesionala

2097

2963.92

22

Motocositoare profesionala

2098

2963.92

23

Motocositoare profes. M5 200T

2093

2201.33

24

Motocositoare profes. MS 361

2095

2130.00

25

Motoburghiu MTB BT 360

2096

8231.05

26

Rotosapa Stihl FS 300

24382

2745.23

27

Rotosapa Stihl FS 300

24383

2745.23

28

Motocositoare portab. Profes.

2112

31908.46

29

Emondor profesional

2113

6736.54

30

Tocator de gradina GB 370

2115

4741.94

31

Motofierastrau profes. MS 660

2116

7041.16

32

Motoutilaj pt. scos cioate

2118

37345.77

33

Motocositoare cu greblare mecanica

2119

32185.26

1252135.51

Total ZONE VERZI

1482823.51

09 TALCIOC                          Micro 39 C

1

Teren 1 Talcioc

2178

2

Teren 2 Talcioc

2179

1

Instalatie iluminat

2050

21574.86

2

Poarta dubla metalica

24374

3125.8

3

Poarta dubla metalica

24375

3545.24

4

Centrala termica- boiler orizontal

5082

1.83

28247.73

Total TALCIOC                          28247.73

10- ZONE AGREMENT -STADIONUL DUNĂREA

Strada Stadionului nr.1

1

Teren joc Gazon

1007

222.69

2

Pista atletism

1008

103.92

326.61

1

Tribune

1010

445.38

2

Wc

1012

14.1

3

Wc

1013

14.1

4

Wc

1014

14.1

5

Vestiare

1015

148.46

6

Atelier metalic

1016

1.48

7

Magazie PFL

1017

0.74

8

Punct termic +vestiar +magazie

1018

148.46

9

Cladiri transmisii sportive

1019

148.46

10

Imprejmuiri beton +plasa

1020

74.23

11

Alei asfaltate

1021

148.46

1157.97

1

Motocositoare FS 300

9011

1892.1

2

Aparat sudura tip Saxo 1300

2104

1782.15

3

masina de tuns gazon MT 585

2105

11881.00

4

Cilindru compactor Wolfpac 3100 R

2148

72663.12

88218.37

Total STADIONUL “DUNĂREA”

89702.95

11 - PORT AMBARCAȚIUNI

Malul stâng al Dunării la km

153

1

Ponton sistem, jetele, tacheti, dragaj

2187

1943897.28

2

Coloane metalice

2188

410284.8893

3

Pasarela aluminiu, ponton interm

2189

1077310.14

4

Cabina port ambarcatiuni

2200

6943,54

3438435.85

Total PORT AMBARCAȚIUNI

3438435.85

12 - SERA DE FLORI

Str. Traian nr.254

1

Sera de flori

2209

956520.98

2

Retea canalizare

2210

175098.32

3

Sistematizare verticala sera de flori

2211

305469.24

4

Retea gaze sera flori

2212

36529

1473617.54

1

Panza umbrire pt. sera de flori

2186

46845.54

46845.54

Total SERA

1520463.08

13 PARCĂRI

1

Ceasuri publice

99086

19332.61

1

Str.Domnească - af. Poliția municipală

2

Str.Domnească - af. Facultatea de mecanică-corp nou

3

Str. Domneasca -af. Facultatea de mecanică -corp vechi

4

Str. Domnească - sf. Directia Impozite, Taxe și alte Venituri Locale

5

Str. Domnească - af. Restaurant „Olimpic”

6

Str. Domnească - af. Hotel „Dunărea ”

7

Str. Domnească - af.CEC Bank

8

Str. Domnească - af. Policlinica cu Plată

9

Str. I.Lahovary - af. Magazin „Winmarkt”

10

Str.I. Lahovary - af. Bloc F

11

Str. I.Lahovary -af. Bloc P

12

Str. Traian - af. Sediu Administrația Piețelor

13

Str.Traian - af. Centrul cultural „Dunărea de Jos”

14

Str.N. Bălcescu - af. Bloc „Albatros”

15

Str. N. Bălcescu - vis-a vis Bijuteria „Kiss”

16

Str. Movilei - af. Bancpost

17

Str. G. Coșbuc - af. Cimitir „Eternitatea”

18

Str. G. Coșbuc - af. Depozite materiale construcții

19

Str. Constructorilor - af. ARCADA

20

Str. Siderurgiștilor - af. Bloc PS2

21

Str.H. Coanda - af. Patinoar

22

Str.H.Coanda- af. Centru farmaceutic „Hepites”

23

Tiglina I - af. Cinema

24

Str. Saturn -af. Complex Comercial

25

Str. Saturn - af. Bloc B2

26

Str. Cloșca - af. Parc Cloșca

27

Str. Stadionului - af. Mc. Donalds

28

Tiglina I - af. Piața (interior)

29

Str. Traian - af. Bloc A10- A16

30

Str. Roșiori - af. BR16 (restaurant Orizont)

31

Str. Oțelarilor - af. Hotel „Magnus”

32

Micro 19 - af. Școala nr. 22

33

Micro 19 - af. Șpații comerciale

34

Str. Movilei c/c str. G. Coșbuc

35

Prelungirea Traian - af. Restaurant chinezesc, Casa de mode, bloc K

36

Prelungirea Traian - af. Bloc W1, W2, W3

37

Af. Cimitir „Sf. Lazăr”

38

Str. Portului (af. Hotel Navrom - Centru de afaceri)

39

Str. Strungarilor -af. Restaurant „Bel Ami”

40

Str. Gării c/c str. M. Bravu - af. Biserica Catolică

41

Str. Navelor - af. Restaurant „Panoramic”

42

Str. Brăilei - af. Hotel „Dunărea”

43

Str. Brăilei - af. Bloc P1-P4

44

Str. Brăilei - af. Bloc BR 4

45

Str. Brăilei - af.Banca „Carpatica”

46

Str. Brăilei - af. Banca „Transilvania”

47

Str. Brăilei -af. Casa de cultura a sindicatelor

48

Str. Brăilei - af Hotel „Sofin”

49

Str. Brăilei - af.Bloc A 1-A8

50

Tiglina I - af. Complex comercial

51

Str. Brăilei - af. S.C. „Agress” , Spații comerciale, Țiglina II

52

Str. Brailei - af. Bloc G

53

Str. Brailei - af.Scoala nr. 7

54

Str. Brailei - af. Bloc PS 13

55

Str. Brailei - af. Bloc A8-B4

56

Str. Brailei - af.Bloc S3

57

Str. Brailei - af. Bloc B2A

58

Str. Brailei - af. Bloc B5-B10

59

Str. Brailei - af. Bloc C1- C8

60

Str. Brailei - af, Bloc I2-I3

61

Str.Brailei - af. Bloc E1-E4

62

Str. Brailei - af. Bloc A1

63

Str. Brailei - af. Bloc G1- G8

64

Str. Brailei - af. Bloc A5

65

Str. Brailei - af. S.C. „Magnus Dunărea ”S.R.L.

66

Str. Brăilei- af. Clinica „Dental”

TOTAL MIJLOACE FIXE

39555958.50

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan