Proces verbal din 11.03.2010

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 11/03/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 11.03.2010

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, în baza Dispoziției nr. 2064 din data de 05.03.2010, întrucât ședința este ordinară.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor municipiului Galați, prin intermediul ziarului “Viața Liberă” din data de 06.03.2010.

Ședința Consiliului Local din data de 11.03.2010 este ședință publică, având ca președinte de ședință pe domnul consilier Podlați Lucian.

Dl. Președinte - Bună ziua. Începem ședința noastră de astăzi. În primul rând, dați-mi voie să vă anunț că îndeplinim cvorumul necesar pentru începerea ședinței.

Va informez că, din 27 de consilieri, suntem prezenți 24 de consilieri. Lipsesc motivați: dl. consilier Alexe Petru, d-na consilier Tercu Tincuța și d-na consilier Artimof Daniela.

Înainte de a începe ședința, dl. consilier Ilie Zanfir dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule consilier.

Dl. consilier Ilie Zanfir - Domnule Primar, stimați colegi. Înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să vă comunic următoarele: marți seara

s-a stins din viață compozitorul Aurel Manolache, important om de cultură, cetățean de onoare al orașului nostru. De numele său este legată constituirea Ansamblului Muzical Regional în anul 1954, de altfel, primul director în jurul căruia s-a înființat, în 1956, Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați, al cărui director a fost până în anul 1959. Întreaga viață și-a dedicat-o muzicii ușoare românești și spectacolului de revistă. La Constanța a înființat cunoscutul Teatru „Fantazio” al cărui director a fost până la desființarea acestei instituții.

Aurel Manolache a fost un spirit mereu tânăr, deschis și s-a implicat permanent în susținerea și descoperirea tinerilor talente. El este cel i-a lansat pe Margareta Pâslaru, Cătălin Crișan și a înființat în anul 2001 celebrul festival, ce strânge anual zeci de copii din toată țara, Festivalul „Mamaia Copiilor”.

Domnule Primar, vă propun ca prima stradă ce va fi botezată, denumită în municipiul Galați, să-i poarte numele. Vă rog să-i păstrăm un moment de reculegere.

Se păstrează un moment de reculegere.

Dl. consilier Ilie Zanfir - Dumnezeu să-l ierte și mulțumesc.

Dl. președinte - Stimați colegi, înainte de a intra în ordinea de zi, avem o doamnă care s-a înscris la cuvânt, d-na Oțelea Anica.

D-na Oțelea Anica - Bună ziua. Este vorba de problema fiicei mele, care de 8 ani de zile are dosar depus pentru ANL. În această situație nu s-a rezolvat nimic. Deja copilul are o vârstă și trebuie să aibă condiții de a învăța. Eu am mai fost în audiență la dl. Primar, am fost chiar și aici într-o ședință de consiliu, nu înțeleg ce fel de cetățeni ai orașului suntem dacă nu ni se rezolvă această problemă. Suntem foarte mâhniți în privința asta.

Dl. președinte - O să vă răspundă dl. Primar. Pe fiica dumneavoastră cum o cheamă?

D-na Oțelea Anica - O cheamă Oțelea luliana, are 36 ani, este la poziția 227 și are 49 de puncte. ~

Dl. președinte - Am înțeles. Înainte de a începe ordinea de zi, vă supun spre aprobare procesul-verbal de la ședința din 25.02.2010. Dacă sunt comentarii pe marginea acestui proces-verbal? Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat cu 24 voturi pentru.

Întrucât aveți pe laptop-uri ordinea de zi, dacă nu sunt observații, v-aș ruga să nu mai dăm citire și să trecem direct la prezentarea ordinii de zi. Sunteți de acord? Da, s-a aprobat cu 24 voturi pentru. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? ordinea de zi s-a aprobat cu 24 voturi pentru.

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind majorarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrul Financiar Creșe Galați.

 • 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea de suplimente salariale până la diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice de stat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind includerea acțiunii "Festivalul Scrumbiei” în programul manifestărilor Teatrului Muzical “Nae Leonard” Galați, pe anul 2010.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Asistență Medicală Comunitară și Școlară, a organigramei și statului de funcții.

 • 5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare finalizării lucrărilor de investiție pentru Parohia Pogorârea Sf.Duh, "Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale -Speranța pentru vârsta a III-a”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.544/29.10.2009 referitoare la vânzarea terenului cu suprafața de 150,00 mp, intravilan, ocupat de construcții, proprietatea municipiului Galați, situat în str.Brăilei și str.Nămoloasa - actualmente str.Brăilei nr.256A - către SC SILVANO SRL, pe care îl deține în concesiune.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.594/23.11.2006 referitoare la atribuirea de locuințe din fondul ANL, persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.150/02.11.2000 referitoare la înființarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a locurilor de acostare din Portul de ambarcațiuni de agrement Galați, dat în administrare Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public” Galați.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.524/29.10.2009 referitoare la transmiterea, la finalizarea lucrărilor, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public”.

 • 12. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri.

 • 13. Interpelări, intervenții, cereri.

 • 14. Diverse.

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind majorarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrul Financiar Creșe Galați.

Dacă sunt comentarii la acest proiect? Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - S-a aprobat cu 24 voturi pentru.

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind stabilirea de suplimente salariale până la diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice de stat.

Dacă sunt comentarii la acest punct?

Dl. consilier Mihai Alin - Cu mențiunea ca prin această majorare să nu se depășească nivelul veniturilor de anul trecut. Amendament, am vrut să facem grupul PDL la acest proiect.

Dl. președinte - S-a reținut domnul consilier.

Dl. consilier Bogatu Hristache - Acest proiect de hotărâre face trimitere de fapt numai la funcționarii publici. Dar totuși, trebuie să avem în vedere faptul că în cadrul Primăriei lucrează mai multe categorii. Avem și pe cei angajați contractuali. Într-adevăr, legea face trimitere numai la funcționarii publici și ar trebui ca cineva din cadrul executivului să ne explice de unde vin aceste diferențe atât de mari? Pentru că Legea 330 vine clar și spune că nivelul de salarizare, care va fi stabilit începând cu 2010, să fie la fel cu cel din decembrie 2009. Nu înțeleg de unde 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane? Mi se par totuși niște diferențe destul de mari luând în calcul modalitatea de stabilire a acestui salariu. Poate d-na Uzuneanu poate să ne explice de unde vin aceste diferențe. Sau nu cumva, pentru că tot dumneaei în expunerea de motive face trimitere la faptul că începând cu anul acesta funcționarii publici sunt încadrați într-o altă grilă de salarizare. Deci, cumva de aici intervin aceste diferențe care ni se par destul de mari? Și bineînțeles, haideți să vedem, dacă tot facem această chestiune, care este legală, este cuprinsă în lege, ce facem cu cealaltă categorie? Dacă totuși există și sunt aceste mari diferențe, sunt sigur că și la această categorie, diferențele sunt destul de mari.

D-na Uzuneanu Daniela - Funcțiile publice sunt diferențiate. Sunt funcții publice de stat, funcții publice teritoriale și funcții publice locale. Funcționarii publici din aparatul de specialitate al Primarului și al serviciilor subordonate se încadrează la funcții publice locale. În condițiile acestea, în baza Legii 330 este o mențiune, un articol în care se specifică faptul că Primarul poate propune Consiliului Local stabilirea de suplimente salariale pentru funcțiile publice locale până la nivelul celor de stat. Iar în referat, acolo, este diferența dintre funcțiile publice locale și cele de stat, pe grilele valabile la 31.12.2009.

Dl.consilier Bogatu Hristache - Se depășește salariul din anul trecut, schimbându-se acum încadrarea? Pentru că dumneavoastră acum sunteți încadrată într-o altă grilă.

D-na Uzuneanu Daniela - Dar nu schimbăm încadrarea. Stabilim suplimente salariale.

Dl.consilier Bogatu Hristache - Se depășește salariul de anul trecut? Aici se dau niște diferențe. Faptul că diferențele sunt destul de mari, vrem să știm de unde provin? Deci este vorba numai de la încadrare?

D-na Uzuneanu Daniela - La încadrare se aplică și celelalte sporuri: vechime. Apare o diferență de salarizare. Este vorba de un surplus de buget, dar putem să limităm la nivelul lunii decembrie 2009. O altă condiție este să nu se diminueze salariul din 2009. Iar pentru personalul contractual nu avem o prevedere legală. Această posibilitate de a stabili suplimente salariale este prevăzută în anexa III numai pentru funcționarii publici.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Aș vrea și eu o lămurire. Deci să înțeleg că legea aceasta, care a fost dată de Guvern, cu sule și trâmbițe, că vine să reducă cheltuielile cu salariile la nivelul întregii țării, de fapt, generează creșterea salariului la nivelul întregii țări?

D-na Uzuneanu Daniela - Deci, dacă se aplică articolul acesta cu stabilirea de suplimente salariale, da, generează o creștere.

Dl. Primar - Față de ce? Față de anul trecut, nu. Față de ianuarie, anul acesta, da.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Citesc și eu legi din 1992, dar pe cuvântul meu de onoare dacă am înțeles ceva. Am avut și noi o discuție înainte - sincer vă spun, am fost pus în defensivă, pentru cănu am fost în stare să dau explicații. Marți, din câte am înțeles, la comisie, subiectul cu pricina nu a avut în spate expunere de motive. Expunerea de motive, dacă o citiți, nu înțelegi nimic. Și sunt de vreo 17 ani aici și vă spun că nu am înțeles nimic. Și acum trag concluzia că legea aceasta, care a fost dată pentru micșorarea cheltuielilor salariale la nivelul întregii țări, de fapt majorează salariile la nivelul întregii țări. Pentru că, în mod normal, așa cum am aprobat pe la toate societățile comerciale, pe care le luăm la puricat, tot ceea ce înseamnă și cheltuieli cu salariile, tot ceea ce înseamnă contractul colectiv de muncă, în mod normal, un asemenea proiect de hotărâre trebuie specificat în expunerea de motive și consecințele din punct de vedere bugetar. Aceste consecințe din punct de vedere bugetar nu trebuie să fie extrase cu forcepsul din întrebările consilierilor.

Vrem și noi un răspuns clar la întrebarea aceasta. Există un fond de salariu la nivelul anului 2009 și cu aplicarea acesteia - pentru că dacă spuneți că se ajunge tot acolo, înseamnă că se aplică în detrimentul personalului contractual, adică o să câștige funcționarii publici mai mult și pierd funcționarii contractuali. Noi de fapt, luăm de la unii și le dăm la alții. Aceasta este consecința?

D-na Uzuneanu Daniela - Nu, nu luăm de la personalul contractual, dar nu dăm.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Haideți, puțină aritmetică. Dacă fondul meu de salarii îmi rămâne același în 2010, cu 2009 și la unii le crește, nu înseamnă că la alții le scade?

Dl. președinte - D-na director Stamate Doina dorește să vă lămurească.

D-na director Stamate Doina - Deci, prin încadrarea, prin aplicarea Legii 330, toți funcționarii publici și contractuali au pierdut în jur de 35% față de decembrie 2009, deoarece nu pot fi luate în considerare sporurile care au fost în contractul colectiv de muncă. La noi, la Primăria Galați, este vorba de sporul de dispozitiv, indemnizația de hrană și ținuta. Legiuitorul a spus așa: că municipiile, reședință de județ, pot cu aprobarea Consiliului Local să treacă de pe grila de salarizare de acum, pe grila de salarizare a Consiliului Județean sau a celui de stat. Dar nu mai mult decât veniturile lunii decembrie a anului 2009. Deci în buget eu am la acest moment 17 milioane lei prinși. Anul trecut tot bugetul la salarii a fost de 20 milioane lei. Deci este o diferență care ar putea fi din această aplicare a acestei hotărâri de consiliu, dacă sunteți de acord. De asemenea, este adevărat, pentru contractuali această precizare, această creștere nu poate fi prin această hotărâre de consiliu. Va trebui să vedem dacă putem găsi legal o altă variantă de suplimentare. Deci legiuitorul a spus doar pentru funcționarii publici, pe varianta aceasta este o creștere față de bugetul care este supus astăzi aprobării, dacă se aprobă. Va trebui să găsim surse suplimentare, deoarece știți că bugetul este cum este, dar este o soluție de a ajuta legal funcționarii publici. Și pentru contractuali, să găsim variante.

Dl. consilier Roman Apostol Picu - Asta am vrut să întreb și eu. Dacă s-a găsit portița aceasta de a echilibra la funcționarii publici, situația să fie similară ca salariile de la Consiliul Județean, mă gândeam dacă putem găsi o cale legală să rezolvăm și problema personalului contractual. Și eu vin aici cu un singur nume, un jurist al Consiliului Local, care nu a pierdut nici un proces al Consiliului Local,

7 se numește Carmen Moldoveanu și nu poate să intre la categoria aceasta pentru simplul fapt că nu este funcționar public. Dacă putem găsi o soluție și să o băgăm în ședința Consiliului Local. Eu cred că nici un consilier, coleg, nu ar vota împotrivă.

D-na director Stamate Doina - Sigur, este logic că sunt mai mulți contractuali. Avem 70 de contractuali la momentul acesta și sigur, va fi o discrepanță care nu este corectă. Dar să vedem legal cum putem găsi variante.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Cam pe aceeași temă aș fi vrut să atrag și eu atenția. Din informațiile care le am eu, personalul contractual oricum are un salariu mai mic decât personalul funcționarilor publici. Adică, mi se pare inechitabil să mărim ceea ce deja este mai mare și să nu ne gândim în primul rând la cei care au salariile mai mici. Să găsim o soluție să crească în același procent toate veniturile tuturor angajaților din Primărie. Adică noi aici trebuie să fim o mamă bună pentru toată lumea. Nu putem să fim cu unii mumă și cu unii ciumă.

Dl. consilier Dobrea Victor - Eu vreau sa întreb, în procent, cât ar însemna această creștere față de salariul normal aprobat de lege?

D-na director Stamate Doina - Deci dacă am spus că s-a pierdut 35%, cam așa, 30%. Valoarea totală a bugetului v-am spus, acum avem 17 milioane, anul trecut au fost 20 milioane. Să zic, fără contractuali, poate să mai fie 1 milion diferență la contractuali.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Doamna director, vă rog să spuneți care este salariul în Primărie, pentru că fiica mea a plecat în Suedia din cauza aceasta. 6 milioane este salariul.

D-na director Stamate Doina - 6 milioane este la momentul acesta media la funcționarul public. Cred că lumea știe totuși că de asta s-a și încercat acest lucru.

Dl.președinte - Dl. consilier Mihai Alin a prezentat un amendament, dacă mai are cineva de discutat cu privire la acest punct.

Dl. consilier Mihai Alin - De fapt nu este un amendament. Este un comentariu. Sperăm ca această creștere să se regăsească și în eficiența unora dintre angajații Primăriei. Sau de fapt vă rugăm acest lucru.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Nu înțeleg. Deci dacă avem același fond de salarii ca anul trecut și mergem pe 20 de milioane, fond de salarii ca anul trecut. Contractualii au 35% mai puțin, așa cum au luat pe ianuarie, înseamnă că ceilalți au câștiguri salariale mai mari față de anul 2009.

D-na director Stamate Doina - Logic, dacă nu vom găsi o soluție ca să dăm la contractuali, contractualii vor rămâne cu un salariu mai mic. Și atunci nu este 20, este 19. Nu am un calcul exact.

Dl. consilier Dobrea Victor - Nu prea am înțeles. Dumneavoastră ați spus că 17 milioane este anul acesta și anul trecut au fost 20 milioane. 3 milioane din 20, după matematica mea, înseamnă o creștere de 15%, nu 30%. De unde dăm 30%?

D-na director Stamate Doina - Am zis, și de asta a fost amendamentul d-lui consilier Mihai Alin, să nu fie mai mult decât în decembrie 2009. Deci nu vom merge pe o creștere mai mare decât în decembrie 2009.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Eu am înțeles așa, că anul trecut ați avut 20 de milioane. Aș vrea să știu, din 20 de milioane pentru cei contractuali, ce sumă era? Asta înseamnă că noi mărim aici și luăm banii de la cei care nu li se măresc ca să ne încadrăm tot în aceeași sumă de 20 de milioane. Adică, dacă dumneavoastră găsiți o soluție să mărim și salariile celor cu contracte, ne ducem peste 20 milioane. Atunci trebuie găsită o soluție. Nu știu, poate că trebuie suma mai mare.

Dl. Primar - Domnilor, văd că partea cu salariile stârnește cele mai multe discuții. Dați-mi voie să vă spun câteva vorbe. Când s-a votat legea strâmbă așa cum este, nu a deschis nici unul gura dintre dumneavoastră.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Dar ne-a întrebat cineva?

Dl. Primar - Păi trebuia? Ați avut reprezentanți în Parlament. Acum, după lupte seculare, am reușit să-i lămurim să ne dea o bucățică, că eu vreau să vă spun că, cine vrea să afle, să se uite la cuvântarea domnului secretar de stat Gherghina, de acum o săpămână, care zicea foarte clar. Cine dă peste ce am dat noi, îi plătește din buzunar. Deci trebuie să fim foarte atenți. Mie îmi plac toate astea. Eu mă lupt pentru leafa la toți, Federația Municipiilor s-a luptat și a găsit soluția aceasta. Dacă astăzi vrem și la ceilalți, este greu de lămurit. Trebuie să o înghițim pe asta, să vedem ce este după. Vreau să vă spun că atâtea controale câte am avut de la Curtea de Conturi, nu am avut niciodată. Și știți de ce am avut controale? Pentru că o serie de sporuri le-am băgat în contractul colectiv de muncă fără a fi legiferate. Acum un an, acum doi ani, ș.a.m.d. Trebuie să așteptăm ianuarie, anul următor care vine, 2011, când trebuie corectate exact după lege. Acum este bine că am avut posibilitatea aceasta, o să vedem ce facem și cu ceilalți care nu sunt funcționari publici.

Însă, nu înțeleg, dacă am dat, de ce am dat? Dacă nu am dat, de ce nu am dat? Trebuie să-i plătim pe oamenii aceștia pentru că nu avem alte soluții. Eu zic că deocamdată este bine așa cum este. Domnule Mircea Cristea, vorbim și în particular, dacă vreți, nu are rost să discutăm acum pe temele acestea. S-a găsit o portiță și trebuie să mergem pe ea.

Dl. consilier Constantin Aurelian - Atâta timp cât vom veni cu acest amendament prin care creșterea salarială nu va depăși nivelul salariului de anul trecut, de la luna decembrie 2009, nu există nici un pericol. În cazul în care anul acesta găsim soluții să creștem și la personalul contractual la același nivel, nu este nici un pericol ca bugetul pentru salarii să fie mai mare decât anul trecut. Deci dacă venim

într-adevăr cu acest amendament propus de colegul nostru, nu va crește bugetul pentru salarii mai mult decât anul trecut. Deci chiar dacă vom găsi, undeva la jumătatea anului, soluții și pentru personalul contractual.

Dl. consilier Oancea Maricel - Domnule Primar, stimați colegi. Efectiv nu are logică. Anul trecut 20 de milioane salarii, anul acesta 20 de milioane salarii. Creștem salariile la funcționarii publici, iar pe ceilalți 70, conform legii, nu putem să le creștem cu absolut nimic. Și nu înseamnă că au mai mult? Cei 430 de oameni din Primărie, decât au avut în 2009? Pentru că este aceeași sumă la același număr de personal. Dar cei 70 de oameni nu iau acea diferență.

Dl. Primar - Atâta timp cât legea spune că nu avem voie să-i dăm mai mult decât a avut anul trecut, ce atâtea discuții?

Dl. președinte - Vă rog, domnilor consilieri. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier Mihai Alin. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 8 abțineri: dl. consilier Avram Răzvan Corneliu, dl. consilier Găvan Eugen, dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan, dl. consilier Gheorghe Teodor Iulian, dl. consilier Stan Marius, dl. consilier Manoliu Mihai, dl. consilier Bucatanschi Mihail, dl. consilier Oancea Maricel.

 • - 16 voturi pentru.

Proiectul de hotărâre a trecut. Mergem mai departe.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Avem dreptul pe regulament, la abțineri și la vot împotrivă, de explicații care să fie trecute în procesul verbal.

Deci amendamentul care s-a supus nu este suficient, pentru că de fapt hotărârea aceasta de consiliu statuează ca unii oameni din Primărie să aibă salariul mai mare decât l-au avut în 2009 și alții mai mic. Proiectul acesta a avut o susținere penibilă din toate punctele de vedere. Și ca expunere de motive și ca mod în care s-a întocmit

10 hotărârea de consiliu. Vă garantez că cea mai mare parte din oamenii din consiliu nu au înțeles de vreme ce sunt convinși în continuare că nu le crește leafa individual față de 2009 și vă spun că le crește. Dacă te duci în 20 de milioane și aplici treaba aia, la unii le va crește față de 2009 și la alții le va scade. Și s-a creat și confuzie. Este genul de material și tip de prezentare care nu ar trebui să existe în consiliu.

Dl. consilier Mihai Alin - Vrem și noi să ne motivăm votul afirmativ. Bugetul pe anul trecut a fost de 20 milioane lei. Anul acesta este de 17 de milioane. Creșterea aceasta dată de egalizarea dintre angajații din funcțiile publice locale și cele de stat nu va ajunge la plafonul de 20 milioane de anul trecut. Pentru că ea se va aplica doar angajaților Primăriei nu și celor contractuali. În situația în care aplicam per total ajungeam la același buget de anul trecut. D-na Stamate poate să confirme chestia asta. Acum creșterea aceasta va fi efectiv doar pentru o parte din angajații Primăriei, dar nu se va depăși plafonul de pe anul trecut. Și legea permite acest lucru, atât timp cât Primarul consideră că are suficienți bani.

Dl.Primar - Domnule Mircea Cristea, eu o să vă dau dumneavoastră sarcina să stabiliți cu salariile. Să le aranjați după lege. Și vreau să vă spun o singură treabă. Nu toate municipiile au făcut ce am făcut noi. Și nici nu fac toate. Dar o să vă rog pe dumneavoastră, ca să fiu sigur că am înțeles eu problema. Nu se poate, este ceva ce nu înțeleg eu. Noi trebuie să ne protejăm oamenii. Dacă un funcționar public are câștigul de 6 milioane, pentru mine nu este liniștitor. Cu 6 milioane este greu de trăit în ziua de azi. Și hai să vedem ce facem. Vom vedea ce facem la ceilalți, dar pe toți odată nu putem. Eu am înțeles abținerea, contra, nu știu ce, dar vă spun că pe viitor pe mine nu mă mai prindeți că mă bag în astfel de probleme. Că nu se poate așa. Toată lumea zice: ai dat mai mult, îți imput. De ce nu ați venit lângă mine acolo la imputație? Trebuie să avem oleacă de gândire și la omul care lucrează. Sigur, vom vedea ce facem cu ceilalți, că nu putem să-i lăsăm. Dar deocamdată asta este tot ce a putut face Federația Municipiilor din România. Vă spun eu că mâine primiți decizia de la mine, că vă ocupați de încadrare. Vă spun dinainte.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan- Domnule Primar. Nu vreau să schimbăm cearta de aici la Primărie și invers, că nu are relevanță. Proiectul de hotărâre este prezentat prost, ne menținem punctul acesta de vedere. În mod evident sunt funcționari publici care în 2010 vor avea salariul mai mare ca în 2009 și contractuali care vor avea mai mic ca în 2009. Deci, ca să înțelegem foarte clar, în condițiile acestea de criză, o parte din personalul Primăriei va avea o creștere

salarială față de anul trecut. Ceea ce am fi acceptat, deasupra oricărei discuții, este înghețarea acestor venituri, dar nu acesta este sensul hotărârii.

Dl. președinte - Vă mulțumesc. Mergem mai departe la punctul 3.

Punctul nr.3 - Proiect de hotărâre privind includerea acțiunii "Festivalul Scrumbiei” în programul manifestărilor Teatrului Muzical “Nae Leonard” Galați, pe anul 2010.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?

Dl. consilier Bogatu Hristache - Nu vreau să declanșez iarăși o discuție mai lungă, eu vreau să apreciez de fapt inițiativa comisiei de specialitate de a veni cu acest Festival al Scrumbiei, dar nu am înțeles totuși de ce s-a introdus în manifestările Teatrului Muzical? Și aș vrea totuși să fac o propunere și zic eu că ar trebui să rămână ca o practică pentru noi, comisia care se ocupă de organizarea acestui festival să vină cu un raport în care să stipuleze toate cheltuielile și pe ce s-au făcut aceste cheltuieli. Mă gândesc eu că avem și Sărbătorile Galațiului și bine ar fi ca să avem și noi viziunea asta să știm exact pe ce se cheltuiesc banii.

Dl. președinte - Este corect. Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - De ce s-a dat la Teatrul Muzical? S-a dat la Teatrul Muzical pentru că este ordonator de credite. Deci Primăria nu putea să dea ea cuiva banii celor care se ocupă. Fiind ordonator de credite, Teatrul Muzical poate să dea banii celor care fac aceste servicii. Acesta este un aspect. Al doilea, toți banii care se dau, se dau pe bază de factură și eligibil și care are grijă ca Primăria, d-na director economic, să vadă dacă se încadrează în sumă. Al treilea aspect, s-au dat mai puțini bani decât anul trecut cu aproximativ 10%. Dar comisia și-a însușit această oportunitate de a susține acest festival, pentru că este o tradiție. Dacă sunteți mulțumit de răspuns și eu vă mulțumesc.

Dl. consilier Bogatu Hristache - Foarte mulțumit, dar totuși rămân la părerea că este bine să prezinte acel raport cu banii cheltuiți.

Dl. președinte - Propunerea este normală, faceți amendamentul acesta ca la sfârșitul festivalului să se vină cu acest raport în care să se justifice cheltuielile.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu mai dorește nimeni, supun spre aprobare acest proiect de hotărâre cu amendamentul domnului consilier Bogatu Hristache. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat cu 24 voturi pentru.

Mergem mai departe.

Punctul nr.4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Asistență Medicală Comunitară și Școlară, a organigramei și statului de funcții.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Am citit undeva acolo că este vorba de două comisii: o comisie de concurs și o comisie de soluționare a contestațiilor. Eu cred că ar fi bine să facă parte câte un consilier în comisiile respective și să facă un raport despre cum s-a desfășurat activitatea. Eventual să fie un doctor.

Dl. președinte - Domnule Primar, sunteți de acord? Inițiatorul proiectului este de acord cu propunerea domnului consilier Avram, urmează decât să faceți dumneavoastră propuneri. Avem 2 doctori în consiliu.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Și noi trebuie să știm ce se întâmplă acolo. Și consiliul trebuie să știe, eu personal nu vreau să fac parte din nici o comisie. Dar este bine ca un membru al consiliului, unii au spus de preferință medic, să facă parte din comisia de examinare și comisia de rezolvare a contestațiilor.

Dl. consilier Oancea Maricel - Vă rog să-mi permiteți să-l propun pe dl. consilier Bucatanschi Mihail.

Dl. consilier Bugeac Gheorghe - Mai trebuie și în comisia cealaltă și propun pe d-na consilier Artimof Daniela - nu este medic, este cadru medical.

Dl. președinte - Trebuie să facem buletinele de vot. Lăsăm în suspans acest punct și trecem mai departe până se pregătesc buletinele de vot. Sunteți de acord. S-a aprobat.

Dl. consilier Mihai Alin - Trebuie doar o singură propunere, nu trebuie să facem două.

Dl. președinte - Păi sunt două comisii.

Dl. consilier Mihai Alin - Da, dar o singură propunere pentru fiecare din ele.

Dl. președinte - Da.

Dl. consilier Mihai Alin - Și ce rost mai are să facem vot?

Dl.președinte - Dar poate nu trece nici unul. Ne obligă să facem treaba aceasta. Mergem mai departe și lăsăm acest punct până se pregătesc buletinele de vot.

A venit și d-na consilier Tercu Tincuța. Suntem 25 consilieri prezenți.

Punctul nr.5 - Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare finalizării lucrărilor de investiție pentru Parohia Pogorârea Sf.Duh, "Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale - Speranța pentru vârsta a III-a”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?

Dl. consilier Constantin Aurelian - Întrucât este vorba de o sumă suplimentară, față de suma inițială dată deja de Primăria Galați, aș propune ca, după cheltuirea banilor pe acest proiect, dosarul cu cheltuielile respective, să ajungă prin grija Direcției Economice și la comisia de buget-finanțe pentru verificare.

Dl. președinte - Da, mulțumesc. Mai dorește cineva să discute? Dacă nu, atunci vă supun spre aprobare dumneavoastră, cu amendamentul respectiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat cu 25 voturi pentru.

Punctul nr.6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - D-na Stamate să ne spună câteva cuvinte. Este vorba de prezentare. Nu se poate, este cel mai important proiect de hotărâre. Și după aceea discuții.

Dl. președinte - Păi nu ați spus nimic. Eu am întrebat dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Știu că d-na director Stamate a fost la fiecare comisie și la comisia de fond și din cauza aceasta am văzut că toată lumea a ridicat mâna. Poftiți d-na director.

D-na director Stamate Doina - Bugetul general pe anul 2010, care este supus aprobării dumneavoastră, este în sumă totală de 647.514 mii lei. Este în proporție de 85% față de cel din anul 2009. Scăderea este în special la bugetul local unde este în proporție de 89,7% față de anul 2009, la fondurile externe unde este în proporție de 66,3% față de anul 2009, la extrabuget, 92,4% și la credite externe de 66,1%. La celelalte bugete și anume bugetul din surse proprii și subvenție este asemănător 100%, iar în afara bugetului, 102 este chiar o creștere, deoarece în afara bugetului local avem acest nou serviciu public, pe care tocmai l-ați aprobat și bugetul acestuia intră în acest buget. Bugetul local este format din surse proprii, din impozite și taxe care sunt aprobate de Consiliul Local. Această reducere de aproape 10% se reflectă în toate capitolele de cheltuieli. Și ca o concluzie, trebuie să spunem că acest buget ajunge doar până în luna octombrie. De ce ajunge până în luna octombrie, deoarece în acest an trebuie să definitivăm cele două mari proiecte ISPA, unde avem foarte multe cheltuieli neeligibile, în jur de 36 de miliarde, avem de alimentat două fonduri de rezervă, două ID-uri care înseamnă un fond care să acopere împrumuturile de la BEI pentru aceste două proiecte ISPA și de asemenea, ceea ce ne-a dat această diferență, care poate fi și nu s-au găsit surse de acoperire, aproape 150 de miliarde, care înseamnă cofinanțări pentru proiectele structurale și este vorba de Spitalul de Copii, unde avem numai pentru dotări 100 de miliarde, de asemenea 2 proiecte pe școli și reabilitarea de la Spitalul Sf.Spiridon. După lege, acești bani se pot rambursa și trebuie să se ramburseze în 6 luni de zile. Apreciez că în luna septembrie această sursă, care o folosim acum și trebuia să o prindem în buget pentru a continua lucrările și pentru a putea obține rambursarea acestor bani, în septembrie să o obținem și să acoperim cele două luni, care au rămas la acest moment descoperite. În rest, la credite externe sunt cele două credite de la BEI cele 58 de milioane, care în acest an sperăm să le tragem și să închidem cele două proiecte ISPA. Ce mai vroiam să precizez la învățământul preuniversitar de stat, cheltuielile cu salariile sunt fundamentate pe baza costurilor standard pe elev și aici trebuie să spun că nu o să ajungă banii la unele școli până în luna iunie. Este vorba de școli care sunt pe specialitate cum este Liceul de Marină, cum este Liceul de Artă, unde ministerul va trebui să găsească soluții pentru suplimentarea bugetului, iar la celelalte școli, în jur de luna noiembrie vor ajunge banii: la fel se va termina. La fel așteptăm rectificare de buget. Această cheltuială fiind suportată numai din TVA, de la bugetul de stat, așa prevede legea. Chiar să vrem să completăm din surse proprii, nu putem. Cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le spun, dacă sunt întrebări, ascult.

Dl. președinte - Aveți întrebări?

Dl. consilier Mihai Alin - Vreau să întreb pe d-na Stamate dacă acei 160 de miliarde vor acoperi cheltuielile pe noiembrie și decembrie?

D-na director Stamate Doina - Sper, dacă nu apar și alte cheltuieli, ați văzut că au mai fost solicitări. Cam peste tot, 10% la servicii au fost date jos, la toate activitățile. Și la fel vreau să precizez că toate amendamentele care au fost în comisii au fost soluționate. Eram datoare și cu răspunsul acesta.

Dl. consilier Mihai Alin - Deci sunteți acoperită?

D-na director Stamate Doina - Da.

Dl. consilier Mihai Alin - Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Mulțumim d-na director Stamate. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră acest proiect de hotărâre.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Păi a mai fost votat bugetul odată.

Dl. președinte - Nu, domnule consilier Avram, pentru că a intervenit dl. viceprimar Cristea. Acum se votează. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • -  1 abținere - dl. consilier Ion Dumitru

 • - 24 voturi pentru

Mergem mai departe.

Punctul nr.7 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.544/29.10.2009 referitoare la vânzarea terenului cu suprafața de 150,00 mp, intravilan, ocupat de construcții, proprietatea municipiului Galați, situat în str.Brăilei și str.Nămoloasa -actualmente str.Brăilei nr.256A - către SC SILVANO SRL, pe care îl deține în concesiune.

Vreau să vă spun că aici s-a greșit numărul poștal. Din cauza aceasta s-a băgat pe ordinea de zi. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat cu 25 voturi pentru.

Punctul nr.8 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.594/23.11.2006 referitoare la atribuirea de locuințe din fondul ANL, persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Nu aș fi vrut să iau cuvântul pe tema aceasta, dar am cazul cu mama d-nei Oțelea luliana, care a venit la începutul ședinței. Cred că ar fi bine să nu deturnăm rostul acestor locuințe ale ANL, care sunt pentru tineri și să oferim pentru cei care au fost evacuați din fondul locativ al Primăriei, din vechile locuințe care sunt la Primărie.

Dl. Primar - Am zis și la întâlnirea cu dumneavoastră. Este lege care ne obligă dacă mai avem ceva locuințe ANL să le dăm la cei evacuați din casele naționalizate. Noi lucrăm la ora actuală, după cum știți la blocul A4 însă solicitările de familii evacuate este de ordinul a 600. Dacă credeți că avem de unde să le dăm, le dăm.

D-na consilier Tercu Tincuța - Eu aș vrea totuși să-l întreb pe dl. Primar, vis-a-vis de locuințele cu ANL, sunt foarte mulți cetățeni care vin în audiențe la unii din consilieri și reclamă faptul că au un punctaj foarte bun, sunt pe poziții bune, dar nu au nici o speranță. Ba din contră, o să le depășească acea vârstă. Dânșii când își primesc? Noi nu avem o situație a celor care au dosare ANL și așteaptă să primească. Noi tot dăm la cei sociali. Eu am înțeles, dar mai sunt și locuințe pentru cei în situații de genul acesta de evacuări și nu numai din fondul ANL. Sau mai bine spus, când își primesc cei care sunt pe primele locuri la ANL? Poate ne dați și nouă o listă, o evidență.

Dl. Primar - Liste avem, nu de liste este vorba, ci de construit case. Când se construiesc, le dăm. Vreau să vă spun că anul acesta, după câte am văzut eu hârtia primită de la minister, afară de cele care sunt în lucru acum, pentru altceva nu am mai văzut.

D-na consilier Tercu Tincuța - Deci oamenii citesc ordinea de zi din ziar, văd aceste puncte și atunci vin la noi și întreabă: nouă nu ni se dă și se dă la cei care sunt evacuați?

Dl. Primar - Vă vom da hârtiile, dar ele au fost afișate, se fac tabelele de priorități o dată la doi ani. Anul acesta avem tabelul făcut.

D-na consilier Tercu Tincuța - Măcar să știm și noi ce răspuns le dăm.

Dl. Primar - Este corect doamnă.

Dl. președinte - Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Suntem 21 consilieri prezenți în sală. Au ieșit din sală d-nii consilieri: Găvan Eugen, Apetrăchioaie Daniel, Stan Marius și Gasparotti Florin.

-1 vot împotrivă - dl. consilier Mihai Alin

 • - o abținere - d-na consilier Tercu Tincuța

-19 voturi pentru

Mergem mai departe.

Punctul nr.9 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.150/02.11.2000 referitoare la înființarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat cu 21 voturi pentru.

Punctul nr.10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a locurilor de acostare din Portul de ambarcațiuni de agrement Galați, dat în administrare Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” Galați.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Aș vrea să comunic colegilor consilieri tarifele care sunt la Brăila și după aceea o să hotărâm cu toții, bineînțeles, de comun acord. Ei au o clasificare după motorul bărcii, în funcție de capacitatea bărcii:

 • - bărcile sub 15 cai putere au 60 lei/lună

 • - bărcile între 15 și 70 de cai putere - cred că se încadrează 80% din bărci - au 75 lei/lună

 • - bărcile cu motoare peste 70 de cai putere au 150 lei/lună Tarifele la Galați sunt: 570 lei pentru bărcile mari, 400 lei pentru

bărcile mijlocii și 260 lei pentru bărcile mici.

Dacă avem ceva studii și avem mai multe cereri decât locuri de bărci, cu mare plăcere am să votez tarifele mari, pentru că doresc ca municipalitatea să încaseze sume mai mari. Aș fi mâhnit să aflu că din cauza prețului stăm cu portul neocupat.

Dl. președinte - Din prezentarea domnului director de la ADP la comisia de buget-finanțe i s-a pus această întrebare și a dat răspunsul că are cu 20 solicitări mai mult decât capacitatea portului de ambarcațiuni. Eu credeam că ați discutat la întâlnirea pe care ați avut-o dimineață. Eu știu de la comisia care am avut-o marți seara.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Noi abia acum dăm portul ADP-ului. Nu știu cum a avut aceste solicitări. Dar, în fine. A venit lumea și s-a interesat la Primărie, nu?

Dl. viceprimar Ciumacenco Nicușor - Eu fac parte din Partidul Social Democrat și sunt de acord pentru protecție socială, dar dacă și la obiecte de lux începem să facem protecție socială, cred că chiar lucrurile au luat-o razna.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Vorbeam de eficiență, nu de protecție socială.

Dl. viceprimar Ciumacenco Nicușor - Atâta timp cât sunt 100 de cererii pe 80 de locuri, eu cred că vorbim de ineficiență în ceea ce facem acum.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - V-am spus că dacă o să avem acolo plin, eu sunt hotărât să votăm și tarife duble. Deci nu vreau deloc protecție socială pentru aceste tarife. Dacă avem ocupare, cu cea mai mare plăcere.

Dl. președinte - Există asigurare dată de către directorul de la ADP.

Dl. consilier Dobrea Victor - Când va începe efectiv să funcționeze?

Dl. președinte - După ce se validează hotărârea.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Să înțeleg că dacă nu își ia barcă cu vele nu-l primește în port? Că nu are cai putere? Chestiunile elementare și tot ce înseamnă taxă de cheiaj pentru toți cei care au avut vreodată legătură cu Dunărea țin în exclusivitate, nicidecum de caii putere, de gabaritul navei respective: lungime, lățime. Deci regulamentul este foarte bine făcut. Orice altă formulă este în afara regulei și absurdă, până la urmă. Cu toate acestea, dacă nu ne înțelegem, fiind din lemn, putem să-i dăm foc și nu mai pune nimeni nimic acolo. Ceea ce nu este cazul.

Dl. președinte - Da, mulțumesc. Eu nu știu dacă toți consilierii au văzut și regulamentul. Dl. citi manager a prezentat și regulamentul la comisia 1 și o parte dintre noi l-am citit și acolo, ne-am informat exact. Pentru că și noi am fost curioși să vedem ce prevede regulamentul. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Au intrat în sală d-nii consilieri: Apetrăchioaie Daniel, Stan Marius și Gasparotti Florin.

S-a aprobat cu 24 voturi pentru - lipsește dl. consilier Găvan Eugen.

Punctul nr.11 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.524/29.10.2009 referitoare la transmiterea, la finalizarea lucrărilor, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat cu 24 voturi pentru.

Punctul nr.12 - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri.

 • 1. SC COMMUNICATION EXPERT SRL - UTR 1, str.Domnească nr.77 - PUZ - CENTRU DE AFACERI, S+P+4E+5E RETRAS

 • 2. NEICA NECULAI SI NEICA NICOLETA - UTR 33, MICRO 39C, STR.IONEL FERNIC NR.59, BLOC A5, AP.22 - PUD - AMENAJARE SPATIU COMERCIAL

 • 3. DATCU GHEORGHE - UTR37, STR 1DECEMBRIE 1918, BL. PM1, AP. 20 PUD -BALCON - INTRARE IN LEGALITATE

 • 4. ADAM CEZAR - UTR33, MICRO13B, STR FEROVIARILOR NR.8, BL. C4B, AP.30 - PUD -BALCON - INTRARE IN LEGALITATE

 • 5. GOLEA MARICEL - UTR 45, STR. MIORITEI NR.1, BL. B11, AP.20

 • - PUD -BALCON - INTRARE IN LEGALITATE

 • 6. BUCUR MIHAI - UTR45, STR. COSMINULUI NR.13, BL.I5A, AP2

 • - PUD -BALCON - INTRARE IN LEGALITATE

Este vorba de 6 PUD-uri. Vreți să le votăm individual sau să le votăm în bloc? S-a aprobat votarea în bloc a acestor PUD-uri.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - o abținere - dl. consilier Dobrea Victor

 • - 23 voturi pentru.

Până vin buletinele de vot pentru punctul nr.4, să trecem la următorul punct:

Interpelări, intervenții, cereri

Dl. consilier Ion Dumitru - Vreau să menționați că la punctul 6 m-am abținut pentru că am conflict de interese.

Dl.președinte - Da, mulțumesc. S-a menționat.

Dl. consilier Dobrea Victor - O întrebare pentru dl. Primar. Prin natura funcției pe care o dețin, eu intru în contact foarte mult cu personalul străin din Europa. Toți mă întreabă și nu am putut să le răspund până acum, dacă la nivelul municipiului există o politică vis-a-vis de câinii comunitari - care pentru ei reprezintă un pericol și chiar unii au avut probleme.

Dl.Primar - Eu vreau să vă întreb dacă la Șantierul Naval este vreo politică cu câinii comunitari?

Dl. consilier Dobrea Victor - Da, domnule Primar. Din două în două săptămâni, dacă nu din trei, avem o înțelegere cu ECOSAL și sunt ridicați toți câinii din șantier. Din păcate, vin alții. Deci vă spun foarte sincer, la șantier asta se întâmplă.

Dl. Primar - Este o politică cu câinii comunitari și o să vedeți rezultatele cât de curând. Nu întâmplător am băgat acea taxă de care lumea este nemulțumită, că trebuie să dotăm ca lumea.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Am o rugăminte. Pot să înțeleg și eu de s-a mutat ora obișnuită a ședinței de 17,00, la ora 15,00?

Dl. Primar - La propunerea dumneavoastră. Vă fixați o dată când vreți. La 2 noaptea dacă vreți, atunci o ținem.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Domnule Primar, eu nu știu cine vine la ora 15,00, pentru că suntem dintre noi care mai avem servici.

D-na consilier Tercu Tincuța - Sunt și eu de acord, dar haideți totuși să privim serios problema. Sunt domnii directori aici care bănuiesc că ar trebui să fie la serviciu la ora asta. Eu care sunt persoană fizică autorizată, din păcate nu mă plătește statul, eu sunt la dispoziția clientului. Nu pot să vin la ora asta. Ora 17,00 era ora bine stabilită. Eu zic că ora 15,00 nu este bine nici chiar pentru colegii noștri care lucrează chiar și la stat. Este o dată pe lună, dar este delicată problema. Și să înțeleg că s-a schimbat ora pentru toate ședințele?

Dl. președinte - Vă rog nu purtați discuții între dumneavoastră, că nu facem nimic atunci. Deci, d-na consilier Tercu, ce propuneți atunci?

D-na consilier Tercu Tincuța - Propun ora 17,00.

Dl. președinte - Deci ora 17,00. O să supunem spre aprobare să vedem dacă se modifică ora de începere a ședinței.

Dl. consilier Bucatanschi Mihail - Pot să vă spun că și eu lipsesc de la serviciu și dacă era la ora 17,00, era și mai rău, pentru că trebuia să întrerup activitatea la serviciu, să las bolnavii acolo și să vin aici. Să știți că toată lumea lucrează și dacă este la ora 15,00, chiar este aproape de ora prânzului, eu nu cred că este o problemă.

Dl. consilier Mihai Alin - A mai fost și solicitarea presei de a fi la ora 15,00, pentru a avea timp să pregătească materialele.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Îmi pare rău că suntem atâția oameni cu fel de fel de funcții și pregătire și ne jucăm de-a votarea. Noi am propus ca să fie la ora 15,00, nu numai la rugămintea presei. Această ședință se ține o singură dată pe lună, 2 ore. Când avem interese personale, lipsim și de la mama serviciului și plecăm la munte, și la mare, și la nunți, și la botezuri. Ne-a ales poporul, ne-a votat toți, hai să fim serioși. Dacă facem după placul fiecăruia... Eu nu vreau să spun ce treabă am eu la ora 17,00. Eu la ora 17,00, în fiecare joi trebuie să conduc 70 de arbitri fără să mă plătească nimeni. Să fac toată activitatea județeană. De 10 de ani de zile, de când sunt în consiliu, am fost la ora 17,00 și le-am împăcat pe toate. Eu unul nu mai vin, îmi dau demisia dacă ședința este la ora 17,00.

Dl. Primar - La oamenii din Primărie s-a gândit cineva? Că dacă punem ședința la ora 17,00, cine le plătește ore suplimentare?

Dl. consilier Rainea Nicolae - Domnule Primar, ar fi bine, să știm exact când se ține ședința de consiliu, să fixăm ultima joi din lună. Și atunci își planifică fiecare serviciul, și clienții, și pacienții, și tot.

Dl. președinte - Mulțumim domnule Rainea. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul.

S-a făcut o propunere aici. Cine este pentru ca ședințele de consiliu local să aibă loc la orele 15,00? S-a aprobat cu 17 voturi pentru. De acum încolo, la ora 15,00 se vor ține ședințele de consiliu local.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Este bine să fiți de acord cu propunerea mea, ca această ședință a Consiliului Local să fie fixată într-o anumită joi din lună. De exemplu, ori la sfârșitul lunii, ori a treia săptămână din lună, ori a patra.

Dl. președinte - Domnule Rainea, nu se poate așa ceva, nu se poate fixa o dată, pentru că este în funcție de urgența materialelor. De exemplu, cum a fost astăzi cu bugetul.

Revenim la punctul nr.4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Asistență Medicală Comunitară și Școlară, a organigramei și statului de funcții.

Comisia de numărare a voturilor să-și facă datoria și să strângă buletinele de vot.

Dl. consilier Oancea Marcel prezintă rezultatul voturilor:

Rezultatul privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în comisia pentru ocuparea postului de director în cadrul Serviciului de Asistență Comunitară și Școlară - a fost nominalizat dl. consilier Bucatanschi Mihail și a obținut 24 voturi pentru din 24 voturi exprimate.

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în comisia pentru soluționarea contestațiilor în vederea ocupării postului de director în cadrul Serviciului de Asistență Comunitară și Școlară - a fost nominalizată d-na consilier Artimof Daniela și a obținut 24 voturi pentru din 24 voturi exprimate.

Dl. Președinte - Supun la vot proiectul de hotârâre în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat cu 24 voturi pentru.

Aici se încheie ședința și mulțumim pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Podlați Lucian

SECRETAR Costache Nicolae

ÎNTOCMIT

Ioana Morîndău