Proces verbal din 11.02.2010

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 11/02/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 11.02.2010

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, în baza Dispoziției nr. 653 din data de 05.02.2010, întrucât ședința este ordinară.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor municipiului Galați, prin intermediul ziarului “Viața Liberă” din data de 06.02.2010.

Ședința Consiliului Local din data de 11.02.2010 este ședință publică, având ca președinte de ședință pe domnul consilier Gheorghe Teodor Iulian.

Dl. președinte - Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. V-aș ruga să începem ședința. În primul rând, dați-mi voie să vă anunț că îndeplinim cvorumul necesar pentru începerea ședinței. Am să rog pe dl. secretar să prezinte colegii care lipsesc și prezența.

Dl. secretar - Suntem 20 de consilieri prezenți. Lipsesc motivați: dl. viceprimar Ciumacenco Nicușor, dl. consilier Constantin Aurelian, dl. consilier Dobrea Victor, dl. consilier Ilie Zanfir, dl. consilier Manoliu Mihai, dl. consilier Olaru Constantin și dl. consilier Stan Marius.

Dl. președinte - Mulțumesc. Constat că sunt îndeplinite condițiile pentru a începe ședința. Înainte de a începe ședința și prezentarea ordinii de zi de către dl. Primar, am să supun la vot procesul-verbal de la ședința din luna decembrie 2009. După cum știți, este prezentat pe laptop. Dacă aveți observații? Dacă nu, supun aprobării procesul-verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate.

Rog pe dl. Primar să prezinte ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local.

Dl. Primar - Ordinea de zi se află pe laptop-uri, în fața dumneavosatră. Avem un singur punct, punctul 14, pe care l-am scos - se referea la desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare și licitație a bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere” Galați. EI au fost aleși acum un an. A fost o greșeală a celor de la Zona Liberă că nu au știut. Un punct l-am rezolvat. Restul se află acolo.

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru SC TRANSURB SA Galați, pe anul 2010.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la SC TRANSURB SA Galați.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la SC APĂ CANAL SA Galați.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la SC APATERM SA Galați.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei pentru RA Administrația Zonei Libere Galați, pe anul 2010.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la RA Administrația Zonei Libere Galați.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvenției unitare ce trebuie asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației din municipiul Galați prin sistem centralizat în anul 2010.

 • 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Cons Management Parc de Soft SRL.

 • 10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public de a pune la dispoziție gratuit Patinoarul Artificial Galați pentru desfășurarea competiției “Cupa României” la patinaj artistic.

 • 11. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.613/19.11.2009.

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Galați.

 • 13. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.683/22.11.2009.

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare și licitație a bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Galați aflate în administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere” Galați.

 • 15. Interpelări, intervenții, cererii.

 • 16. Diverse.

Dl. președinte - Dacă sunt observații cu privire la ordinea de zi? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate.

Trecem la punctul 1:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați.

Menționez că a intrat în sală dl. consilier Ilie Zanfir. Suntem 21 consilieri prezenți.

Dacă sunt intervenții sau observații pe marginea acestui subiect? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - S-a aprobat în unanimitate.

Punctul 2:

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru SC TRANSURB SA Galați, pe anul 2010.

Dacă sunt observații la acest punct? Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - S-a aprobat în unanimitate.

Punctul 3:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la SC TRANSURB SA Galați.

Dacă sunt intervenții la acest punct?

Dl. consilier Mihai Alin - Acest buget este constituit pe o subvenție în creștere dată de către Primărie, lucru care, în condițiile actuale, nu cred că se va putea. Au venituri cam cu 30 % mai mari față de anul trecut și de aceea am rezerve că este un buget făcut cum trebuie.

Dl. președinte - Să înțeleg că aveți o propunere, un amendament?

Dl. consilier Mihai Alin - Am evidențiat că este un buget făcut pe o creștere de subvenție de la bugetul Consiliului Local cu 30 %, care nu cred că va fi posibilă anul acesta. Nu este nici un amendament. Era doar o subliniere a acestui fapt.

Dl. președinte - Dacă mai sunt alte intervenții la acest punct?

Dl. Primar - Subvenția la Transurb este o consecință a consumului de combustibil. Când facem bugetul pe Consiliul Local, atunci vom ști precis cât este.

Dl. președinte - Am înțeles domnule Primar. Vă supun aprobării punctul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 19 voturi pentru

 • -  2 abțineri: dl. consilier Trif Nicolae Viorel și dl. consilier Mihai Alin.

Punctul 4:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la SC APĂ CANAL SA Galați.

Dacă sunt intervenții la acest punct? Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - S-a aprobat în unanimitate.

Punctul 5:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la SC APATERM SA Galați.

Dacă sunt intervenții la acest punct? Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - S-a aprobat în unanimitate.

Punctul 6:

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei pentru RA Administrația Zonei Libere Galați, pe anul 2010.

A venit și dl. consilier Dobrea Victor. Suntem 22 consilieri prezenți.

Dacă sunt intervenții la acest punct?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Domnule președinte, permiteți să pun o întrebare. În ce constă modificarea de organigramă?

Reprezentant Zona Liberă - În calitate de reprezentant al RA Administrația Zona Liberă Galați, este vorba de o rearanjare a compartimentelor din cadrul regiei. Nu este o creștere de a numărului de salariați. Acel om care apare în plus sunt eu, care am revenit la vechiul loc de muncă.

Dl. președinte - Dacă toate lucrurile s-au lămurit, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 22 voturi pentru.

Punctul 7:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, la RA Administrația Zonei Libere Galați.

Dacă sunt intervenții la acest punct? Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - S-a aprobat în unanimitate.

Punctul 8:

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației și a subvenției unitare ce trebuie asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației din municipiul Galați prin sistem centralizat în anul 2010.

Aici este solicitarea domnului Primar de a prezenta materialul.

Dl. Primar - După cum știți, în România este o agenție care verifică și aprobă prețurile la combustibil și energia electrică produsă în genere. Această agenție ne-a transmis, acum o lună și jumătate, o mărire de preț cu 13 %. Noi, Consiliul Local, suntem obligați să subvenționăm cu minim 10 % din banii proprii, lucru pe care l-am făcut și așa aveți materialul în față. Întrucât, după mine, problemele tehnice care le putem rezolva, la această societate și la oamenii din Galați, sunt în mâna noastră în viitor. Nu trebuie să avem liniște până nu reducem toate pierderile. Pentru informarea dumneavoastră, în rețelele de distribuție din municipiul Galați, pierderile sunt următoarele: de la Electrocentrale, până la punctul termic, din căldură se pierd 12 %. De la punctele termice, la bloc se pierd în medie 34 %, dar vara este mai mult, pentru că se livrează numai apa pentru spălat și bineînțeles că acestea sunt puncte unde sunt probleme. Problema noastră pe care putem să o rezolvăm - noi am început o campanie acum 3 ani, de reparare și de înlocuire a conductelor cu conducte preizolate. Din păcate, guvernele nu ne-au prea ajutat să facem cât puteam. Deci noi trebuie să acționăm în direcția aceasta.

Astăzi, în România sunt niște statistici făcute la partea de Primării pe toată țara, noi ca preț suntem pe penultimul loc, mă refer ca preț scăzut la energie. Din păcate, noi nu avem banii Bucureștiului care a suportat de la buget mărirea și anul acesta și anul trecut, de fapt a suportat tot din banii noștri. Și nu avem altă soluție decât să reparăm conductele, să le înlocuim. Este drept că este foarte complicat să modernizăm punctele termice. Altă soluție nu avem. Însă, până atunci trebuie adus prețul la ceea ce ne zice ANRE. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Vă mulțumesc și eu domnule Primar. Dacă mai sunt alte intervenții la acest punct. În ordinea înscrierii, dl. consilier Mihai Alin. Se pregătește dl. consilier Avram Răzvan Corneliu.

Dl. consilier Mihai Alin - În completare a ceea ce a spus dl. Primar, am vrea să propunem instituirea unei comisii formată din câte un membru de la fiecare partid din acest consiliu, care, împreună cu managementul Societății Apaterm, să ne prezinte, într-un termen pe care îl consideră dumnealor rezonabil, o situație reală a problemelor, doarece eu consider în continuare că majorarea aceasta - mă rog vine pe fondul creșterii tarifelor de către Electrocentrale -dar consider în continuare că majorarea tarifelor nu va rezolva problemele Societății Apaterm.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Eu aș fi de părere că am putea să amânăm această scumpire până prin luna aprilie, ca să intre practic pe anul viitor, pentru că încălzirea funcționează cam de prin octombrie 2009, până în aprilie 2010. Deja, la ultima ședință, pe 22 decembrie, am mai făcut o majorare. Dacă o majorăm și acum, să nu creăm o psihoză la cetățeni că o să mărim și la ședința de luna viitoare. Este un punct sensibil prin prisma faptului că la ultima ședință abia a fost majorată. Într-adevăr, poate că a fost nefericit momentul cu ANRE care a anunțat după ce am reușit noi și am scumpit-o odată, dar aș vrea să găsim o posibilitate de a o mări din luna aprilie. În acest fel, scutim cetățeanul de o majorare care ar suporta-o la acest început de an, care oricum au fost destule scumpiri. Oricum, bugetul de la Apaterm l-am votat mai înainte. Aceasta ar fi o sumă care ar intra suplimentar în bugetul respectiv. Deci cred că s-ar putea găsi o soluție.

Dl. consilier Bogatu Hristache - Domnilor, eu cred că ar trebui să fim un pic realiști, pentru că fiecare privim din anumite unghiuri, dar nu vedem în totalitate ceea ce se întâmplă la această societate Apaterm. Pentru că, eu zic că trebuie să-l felicităm pe dl. director Cubasa, dacă în condițiile actuale această societate mai funcționează. Cu 2850 miliarde care sunt de recuperat și 2 mii de miliarde numai de la populație, noi totuși mai venim să spunem: haideți să vedem ce facem ca populația să nu sufere. Păi în condițiile în care această societate s-ar închide în totalitate, ce ar face populația? Eu zic că este în mâna noastră, a Consiliului Local, să încercăm ceva acolo, pentru că 750 miliarde datorii de la bugetul statului, 100 miliarde de la noi... haideți să facem ceva să dăm banii acestei societăți ca să poată să-și desfășoare activitatea. Adică cineva hotărăște să dea această subvenție, dar de fapt societatea nu o primește. Eu cred că trebuie făcută o analiză, chiar noi la nivelul Consiliului Local, să încercăm să venim cu conducerea societății, să vedem într-adevăr ce se poate face în acest sens.

Dl. președinte - Mulțumesc.

Dl. consilier Găvan Eugen - Deci am luat act de propunerea colegului Alin, în ceea ce privește instituirea unei comisii, numai că haideți să ținem cont că avem două comisii de fond pe această

7 problemă, comisia de buget- finanțe și comisia de servicii, să nu mai creăm o comisie suplimentară. În comisia de buget-finanțe am hotărât ca o dată pe lună să discutăm cu conducerea fiecărei societăți, ca să vedem problemele cu care se confruntă, inclusiv cu deplasările în teren la societatea respectivă. Deci în cadrul comisiei putem discuta toate aceste probleme. Părerea mea este că nu are rost să mai înființăm acum o supracomisie. Avem oameni de marcă în comisie, care pot discuta problemele economico-financiare ale fiecărei societăți.

Și acum revin la propunerea colegului Răzvan, care este propunerea noastră. Venim cu propunerea de modificare a art.1 din hotărâre, în sensul ca această scumpire să se aplice începând cu data de 01.04.2010, tocmai ca să trecem perioada aceasta de criză. Și după aceea va veni vara, va fi doar apa caldă, până la toamnă populația poate își va mai reveni din acest punct de vedere. Să nu uităm că această problemă nu are nici o legătură cu bugetul Apaterm-ului. Pur și simplu este o subvenție suplimentară din partea municipalității. Deci avem propunere care trebuie să fie supusă la vot, cu 1 aprilie 2010.

Dl. președinte - O să-l întrebăm pe inițiator dacă acceptă acest amendament.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Domnule președinte, stimați colegi. O să trebuiască să ne schimbăm denumirea din Consiliul Local Galați, în consiliu de neveste Galați, pentru că, dacă mergem în continuare pe linia asta, pot să vă spun că este foarte liniștită ședința, dar dacă o ținem tot așa, vă spun că la capătul ei o să trebuiască să facem invenție, să găsim 5 milioane de Euro, pentru că asta înseamnă în plus față de anul trecut subvenția la transporturi și subvenția la energia termică, de la ora 6 până la ora 6 și 30 min. Avem o viteză la cheltuit banii incredibilă. Stimați colegi, este vorba de aproape 1 milion de Euro pe lună diferența de subvenție. Trebuie plătită suma aceasta. Iarăși la Transurb am venit cu o creștere a subvenției. Câte milioane de Euro băgăm noi în povestea asta? Și-a făcut cineva calculul de unde vin banii aceștia? Cu deosebită stimă și considerație, că așa este foarte ușor să venim și să spunem - vine televiziunea, vine Viața Liberă, ne filmează, ce buni, ce deștepți și ce ținem noi cu poporul. Oameni buni, de unde scoatem noi 5 milioane de Euro? Tot aruncăm pe subvenții, de unde îi luăm? Că aici la idei, de unde facem rost de bani, nu se înghesuie nimeni la microfon. Deci atât ne costă. Ne costă 1 milion de Euro pe lună diferența de subvenție la energia termică din momentul în care agenția a scumpit la București tariful și până în momentul în care a intrat creșterea de tarif, până intrăm pe apa caldă. Nu știu, trebuie să existe totuși și o

limită a populismului, undeva unde să intervină o minimă responsabilitate. Chiar nu mai punem problema că nu putem să aruncăm așa cu cifrele și cu banii, în stânga, în dreapta, fără să ne punem socoteala de unde îi luăm. Trecând peste faptul că ANRE, în loc să se ducă acasă să pună globuri la copii în brad, ei pe 22 decembrie scumpeau gigacaloria la Galați. Chiar îmi pun problema dacă s-o fi întâlnit în ziua respectivă. Faceți o socoteală, că pe vremea asta se făcea Guvernul. Cine s-o fi adunat și cum? Nu știu. Dar în loc să-și pună beteala în copac, ei scumpeau gigacaloria la Galați, în condițiile în care eu nu am văzut în viața mea, în 20 de ani, o calculație de preț, așa cum se cuvine de la Electrocentrale, să știm și noi cât costă căldura aceasta. Nu am văzut nici una. Numai povești. Deci hotărârea aceasta de consiliu și expunerea de motive, în mod normal, trebuia să explice foarte clar cât ne costă această diferență de preț în fiecare lună. Vă spun eu cât costă: între 30 și 40 miliarde pe 2 luni de iarnă. Faceți socoteala de unde scoatem acești bani? Cât suntem noi restanți la subvenție la Apaterm? 70 de miliarde. Cât este Guvernul dator? 107 miliarde. Deci sunt 107 miliarde pe care trebuie să le dea Guvernul și nu le-a dat. TVA-ul pe energia termică trebuia să se întoarcă înapoi pe investiții. Anul trecut s-a întors te miri ce, anul acesta bănuiesc că nu o să vedem un sfanț. Toate vin pe spinarea Consiliului Local și a cetățenilor din Galați, iar noi, trebuie să găsim noi între noi explicații de situația aceasta. Și încercăm să ne fofilăm fiecare grup că vine presa și noi ținem cu oamenii. Oameni buni, trebuie să spunem lucrurilor clar în față. Povestea aceasta cu energia termică la nivel național este un jaf, este un preț impus de către o agenție guvernamentală, care s-a întâlnit înainte de Crăciun să scumpească. Ne costă 1 milion de Euro în plus pe lună subvenția, dacă mai avem de unde să scoatem banii aceștia, că nici pe anul trecut nu am dat-o. Și noi acum spunem - stai să o ducem de la 1 aprilie. Ori suntem responsabili, ori punem lacătul la Apaterm și nu mai facem nici o comisie. Că dacă ajung să nu mai plătească nici dările la stat, i-am pus lacătul. Și nu cred că, sunt sincer dezamăgit că în continuare, pe subiecte foarte serioase, se vorbește numai pentru televiziune. Avem o responsabilitate cu toții. Atât am avut de spus. Mulțumesc.

Dl.președinte - Vă mulțumesc și eu. Am să rog pe dl. Primar, care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre, să ia cuvântul.

Dl. Primar - Domnilor, este o prevedere care zice așa: că dacă Apaterm nu-și plătește datoriile, automat intră la Consiliul Local. Dacă am spus ceva greșit, corectați-mă. Deci lucrul este foarte clar. Nu este că vreau sau nu vreau.

Al doilea lucru, ANRE mărește prețul pentru că se mărește prețul combustibilului și al gazului, prin licitațiile care sunt. Nu că vor ei. Noi va trebui, și asta îi răspund domnului Găvan, subvenția noastră lunară pe februarie și pe martie va fi de 30 de miliarde. De unde luăm banii aceștia? Și vorba aceea, suntem penultimii pe țară ca preț, nu primii sau ceilalți. Aceasta este situația. Subvențiile acestea, nu avem ce le face. Nici din aprilie, dacă o fi în aprilie, de fapt nu mai interesează. Cea de anul trecut am băgat-o în decembrie, că tot la fel am făcut în tot cursul anului - hai s-o amânăm. Era mică și a trebuit până la urmă s-o băgăm. Noi nu avem decât o singură direcție. Să forțăm Guvernul și așa trebuie. Dl. Mircea Cristea a zis ceva, dar nu a zis până la capăt. Guvernul a zis că din subvenția pe care o plătim, ne dă bani să modernizăm instalațiile și încetul cu încetul a uitat. Ne-a dat prima dată 100%, a doua oară 60% și a treia oară 40%, adică anul trecut. Și acum ne-a mai dat probabil ceva, dar nu știu cât este la sută. Dacă nu ne ocupăm să modernizăm, în sensul înlocuirii conductelor care pierd și fluid în pământ, pierd și căldură, nu am făcut nimic. Putem amâna plata omului - nu știu dacă ați observat din ce sa zis, cât are populația de plătit la Apaterm. Vă spun eu, cca 30% din cetățenii orașului Galați nu au plătit în ultimii ani, nu acum. Nu au plătit și nu plătesc. Deci trebuie să fim foarte atenți. Sigur este neplăcut ceea ce solicităm, dar este bine să o rezolvăm așa. Mulțumesc.

Dl.președinte - Anunț și prezența domnului consilier Olaru Constantin. În acest moment suntem 23 consilieri prezenți.

Să înțeleg că dl. Primar, inițiatorul acestui proiect de hotărâre, nu însușește amendamentul?

Dl. Primar - Dar nu este de însușit. Dacă nu se plătește așa, trebuie să suportăm noi.

Dl. președinte - Eu înțeleg că, datorită lipsei de indicare a sursei care ar putea finanța acest amendament, care în mod normal așa ar fi trebuit să se întâmple - în momentul în care vii cu un amendament care necesită o modificare în buget, trebuie indicată și sursa de unde putem face rost de acești bani. Înțeleg că sursa momentan nu este identificată. Eu nu vorbesc numai pentru dl. Găvan, eu vorbesc pentru întreg plenul ședinței și pentru domnii noștri invitați. În acest caz, nu ne rămâne decât să supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum este el pregătit în documentele noastre. Dacă mai sunt alte intervenții sau alte propuneri? Constat că nu mai sunt. Atunci vă supun votului dumneavoastră punctul nr.8 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri.

18 voturi pentru

3 voturi împotrivă - dl. consilier Găvan Eugen, dl. consilier Gasparotti Florin și d-na consilier Tercu Tincuța

2 abțineri - dl. consilier Roman Apostol Picu și dl. consilier Avram Răzvan Corneliu

din 23 de consilieri prezenți.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Vă rog frumos, domnule președinte. Înainte de a trece la punctul următor, vreau să vă spun că am votat și eu pentru. Dar vă spun sincer, când voi ajunge acasă o să îmi trag pumni în cap. Păi domnule Primar, avem 2 mii de miliarde de primit de la niște oameni care nu au posibilitatea să plătească. Peste 2 luni de zile, am vrea să știm cu cât a crescut numărul de neplătitori, pentru că mărind această sumă de 2 ori în 2 luni, în 3 luni...nu este vina Apaterm-ului, nu este nici vina noastră, este vina nenorociților aceia de la Electrocentrale, de la Gaze și de la toți aceștia care ne bagă cuie în tălpi. Noi trebuie să suportăm ce fac demenții aceia de la București? Eu cred că domnii consilieri și toată lumea trebuie să ne ridicăm într-un glas. Până când, până unde vor mai merge cu scumpirile acestea? Oamenii sunt din ce în ce mai nenorociți. Asta trebuie să fie ceea ce ar trebui să ne preocupe. Și nu numai aici. Și la mâncare, și peste tot. Într-un an de zile, carnea și brânza s-au scumpit cu 100%. Și noi, consilierii, trebuie să votăm tot. Am votat, dar să fie pe lumea cealaltă.

Dl.președinte - Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră, domnule consilier. Observ că proiectul de hotărâre a trecut de plenul Consiliului Local. În acest moment, vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi:

Punctul 9:

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Cons Management Parc de Soft SRL.

Aici aș avea o propunere la dumneavoastră, datorită faptului că la punctul nr.9 este un vot pe buletin de vot. Același lucru se va întâmpla cel mai probabil și la punctul nr.12 și v-aș propune să le lăsăm la final, ca să le votăm împreună. Dacă sunteți de acord? S-a aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem la punctul nr.10.

Punctul 10:

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public de a pune la dispoziție gratuit Patinoarul Artificial Galați pentru desfășurarea competiției “Cupa României” la patinaj artisitic.

Dacă sunt observații sau intervenții la acest punct? Dacă nu, vă supun aprobării dumneavoastră punctul nr.10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat în unanimitate.

Punctul 11 este cuplat cu punctul 12 și le vom discuta la final.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.683/22.11.2009.

Dacă sunt observații la acest punct?

Dl. consilier Bogatu Hristache - Domnule președinte, să ne explice cineva care este cauza revocării acestei hotărâri? De ce am ajuns în faza aceasta? Nu am găsit o explicație la chestia asta.

Dl.președinte - Am să rog pe dl. secretar să ne lămurească.

Dl. secretar - Prin Hotărârea nr.683 s-a aprobat vânzarea terenului în cotă indiviză situat în str.Basarabiei nr.142, bloc N2A. În decizia prin care terenul era trecut în anul 1990 în proprietatea statului, este trecut doar blocul. De la Prefectură ni s-a invocat că nu este trecut tronsonul 3 și 4, unde se afla spațiul comercial a cărui vânzare s-a efectuat. Motivat de faptul că nu este trecut în decizie tronsonul 3 și 4, nu ne-au validat hotărârea de consiliu. În decizia respectivă era întreg blocul, dar Prefectura a motivat faptul că nu este trecut și tronsonul 3 și 4 și nu au validat respectiva hotărâre.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Domnule secretar, un titlu de proprietate are lungime, lățime, hai să fim serioși. Dimensiunea spune - x mp - o treime din bloc ocupă o treime din suprafața întregului bloc. Dacă dăm o explicație, să o dăm, nu să inventăm așa.

Dl. secretar - Decizia 173 din 16.07.1991 nu specifică suprafața. Se referă la bloc și atât. Este o decizie de dare în administrare a terenului respectiv, la momentul 1991.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Are o anexă și anexa specifică.

Dl.președinte - Pentru mine explicația a fost suficientă. Acum nu știu dacă colegii consideră acest lucru.

Dl. Primar - S-a mai întâmplat așa.

Dl. președinte - Asta este clar, de aceea este pe ordinea de zi. Dacă nu mai sunt alte întrebări și chestiuni de lămurit, vă supun aprobării dumneavoastră acest punct pentru revocarea acestei hotărâri de consiliu local. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a aprobat în unanimitate.

Cum punctul 14 a fost retras, trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi, care conțin și votul pe care trebuie să-l dăm.

La punctul 9 înțeleg că aici este o singură persoană nominalizată. Numele este Dănăilă Florin.

Dl. consilier Podlați Lucian - Să ni se facă o prezentare.

Dl. președinte - CV-ul este prezentat la material, dacă sunt chestiuni care trebuie lămurite. Buletinele de vot le aveți la dumneavoastră. Vă rog să vă exercitați dreptul de vot.

Punctul nr.11 de pe ordinea de zi - proiect de hotărârea privind revocarea HCL 6l3/19.11.2009 - și punctul nr.12 - proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al municipiului Galați” - trebuie tratate unitar.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - În legătură cu revocarea hotărârii de consiliu local prin care a fost numit dl. Emil Constantin Cetățean de Onoare. Vreau să vă spun că Instituția Prefect a constatat un viciu de formă în sensul că, în momentul votării, deși pentru ceilalți cetățeni de onoare erau 22 de membri în consiliu, 22 de consilieri, și au trecut cu 12 voturi, ceilalți consilieri, în momentul votării d-lui Emil Constantin, dl. secretar a uitat să spună că în sală lipseau 6 consilieri. Deci, necesarul votului ca dl. Emil Constantin să obțină titlul de Cetățean de Onoare se micșora față de ceilalți, unde ne trebuia 12, deci avea majoritatea simplă din 17 câți erau.

Dl.președinte - Adevărul este că erau niște colegi de-ai noștri consilieri afară, pe hol, votul nu și l-au exprimat, au predat buletinele de vot goale după terminarea procesului de votare, neapucând să voteze. Nu știu, din grabă, din neatenție, acele voturi fiind nule s-au considerat ca fiind împotrivă.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Asta pe de o parte. Pe de altă parte, și Instituția Prefect ne trimite nouă invalidarea acestei hotărâri peste termenul legal de 30 de zile. Acum treaba este undeva la mijloc. Și noi am greșit și dumnealor, că trebuia să ne anunțe mai din timp. Dar haideți să reparăm această greșeală și să tratăm cu seriozitate, astfel încât și dl. exrector Emil Constantin să-și dobândească pe drept titlul, fără nici un fel de imixtiuni pe lângă lege și politice mai ales. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Vă mulțumesc și eu. O să aștept să vină și colegii de la comisia de numărare a voturilor și cei care se află pe hol în acest moment, în dorința de a supune la vot punctul nr.11 - în primul rând sa revocăm vechea hotărâre de consiliu, abia după aceea putem lua în considerare votul care se dă pentru punctul nr.12 și am rugămintea să avem răbdare să anunțăm înainte rezultatul.

Dl. consilier Alexe Petru - Vreau să știu și eu care este termenul de aviz de legalitate?

30 de zile

Dl. consilier Alexe Petru - Așa știam și eu. Ședința noastră a avut loc la data 19 noiembrie 2009, iar invocarea avizului a venit la 26 ianuarie 2010. Mi se pare că Prefectura ori ignoră...din moment ce au trecut 30 de zile, hotărârea rămâne valabilă.

Dl.președinte - Da. Din câte am înțeles și am să încerc eu să explic, nu este vorba de momentul când Consiliul Local aprobă în ședință, ci din momentul când se trimit către Prefectuă. Pentru că dacă noi am trimis-o târziu, ei consideră momentul când s-a trimis.

Dl. consilier Alexe Petru - M-am interesat și de acest lucru - s-a trimis peste 10 zile, pe 29 noiembrie 2009.

Dl. președinte - Aici cred că numai dl. secretar al consiliului poate să ne dea aceste detalii. Eu unul nu le cunosc. Înțeleg că dl. viceprimar Cristea dorește să facă câteva precizări.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Aici este o eroare materială pentru că noi, de exemplu, dacă dăm un proiect de hotărâre, din greșeală se trece în hotărârea care ajunge la Prefectură altceva. Dacă cineva își dă seama de asta după o lună și o zi, înseamnă că se aplică respectiva hotărâre. Pur și simplu a fost o eroare de întocmire a procesului-verbal care o corectăm cel mai simplu așa. Nu este nici o supărare, nici o jignire, nimic.

Dl. consilier Alexe Petru - Vreau să vă readuc aminte că eroare materială s-a mai produs odată când am invocat noi, am aprobat o hotărâre aici, am invocat-o la Prefectură și a refuzat pur și simplu Prefectura să facă acea reparație materială. Pentru că noi am aprobat acest lucru, am aprobat modelul caietului de sarcini, așa scria și de fapt noi am fi trebuit să aprobăm caietul de sarcini. Lucru care este total diferit. Mai mult decât toate, poate nu aș fi adus discuția despre ele, dar am primit 2 plângeri pralabile - care una este din partea sindicatului Teatrului Muzical și una este din partea d-lui Horia Mircea - plângeri prealabile care vizează desfășurarea concursului la Teatrul Muzical Galați. În momentul în care am cerut ca să se facă ordine în acel regulament de concurs, am spus că s-ar putea ca în final să ajungem din nou în instanță. Vă aduc aminte că am mai avut, pe o perioadă de câțiva ani de zile, director care a fost invalidat de Curtea de Apel București și nu a plătit nimeni. Vreau să știu în legătură cu această eroare, cum zicel dl. Cristea, eroare materială, cine va plăti dacă vor câștiga din nou în instanță? Noi, nu?Aș dori să se consemneze în procesul-verbal și aș dori și un răspuns asupra acestei ilegalități. Nu am văzut pe ordinea de zi, nicăieri, un răspuns la aceste plângeri prealabile. Este clar că pasul următor al acestor oameni este instanța. Și au antecedentele în care au câștigat și nu a plătit absolut nimeni.

Dl.președinte - Da, vă mulțumesc. O să vă rog totuși să nu mai picăm iarăși în penibilul de la ședința din noiembrie. Vă rog mult. Cei care doresc, într-un fel sau altul, să-și exprime votul vis-a-vis de punctul de pe ordinea de zi, cu cetățeanul de onoare, vă rog frumos să o faceți acum, pentru că iarăși nu se strâng buletinele de vot, deci suntem din nou în aceeași situație. Vă rog mult. Da sau nu, dar dați buletinele de vot. Pentru că suntem 23 consilieri și sunt numai 15 voturi adunate.

Vă rog d-na președintă a comisiei de numărare a voturilor să prezentați rezultatele pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Cons Management Parc Soft SRL.

D-na consilier Artimof Daniela - Și-au exprimat votul 23 de consilieri prezenți, rezultatul fiind 21 voturi "da" pentru dl. Dănăilă Sorin și 2 voturi împotrivă.

Dl.președinte - Vă mulțumesc. În acest moment, vă supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - S-a aprobat în unanimitate.

Înainte de a prezenta votul la punctul nr.12, vă propun să aprobăm punctul nr.11 - proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.613/19.11.2009 - ca să putem lua în considerare următoarea hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

21 voturi pentru

2 abțineri - dl. consilier Mihai Alin și dl. consilier Alexe Petru

Vă mulțumesc. D-na Artimof, vă rog să prezentați în continuare rezultatele:

D-na consilier Artimof Daniela - Rezultatul votului exprimat pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Galați în persoana d-lui prof.dr. ing. Emil Constantin, este următorul:

Și-au exprimat votul 20 consilieri, din cei 23 consilieri prezenți.

18 consilieri au votat pentru, cu "da"

2 consilieri au votat împotrivă

Mulțumesc.

Dl. președinte - Mulțumesc și eu d-na președintă. Vă supun aprobării dumneavostră punctul nr.12 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - S-a aprobat în unanimitate.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Domnule președinte, am ceva de spus la acest punct. Consider că acordarea acestui titlu care, din fericire ca să zic așa, l-am primit și eu, este o recunoaștere a muncii și a activității unui om pe o perioadă destul de îndelungată și din aceasta trebuie să facem un moment solemn. Din păcate, modul cum am acordat titlul de Cetățean de Onoare nu mi se pare a fi ceva solemn și să răsplătească, într-adevăr moral, activitatea care a avut-o dl. dr.Emil Constantin. Poate datorită a ceea ce s-a întâmplat în ședința trecută, poate din cauza aceasta nici nu este prezent. Cred că era momentul ca cel care i se acordă titlul să fie prezent. A devenit până la urmă un titlu banal.

Dl.președinte - Deci nimeni din această sală nu a contestat calitatea de cetățean de onoare a d-lui exrector Emil Constantin.

Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest punct, v-aș propune să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi:

Interperlări, intervenții, cereri.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Vroiam la diverse. Pot să spun acum?

Dl. președinte - Vă rog.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Eu aș vrea să mulțumesc în numele meu și al comisiei - cred că sunt întru-totul de acord toți membrii comisiei - pentru atitudinea și acțiunea pe care a făcut-o Liga Studenților în legătură cu acele magazine care vând plante etnobotanice, magazinele acelea de vise, la care s-au asociat și elevii, ceea ce este o treabă foarte bună și care, pentru noi, constituie o palmă, pentru că noi trebuia să luăm o atitudine cu mult înaintea acestora. În orice caz, eu țin să-i felicit și asta este încă o dovadă că totuși, în rândurile tineretului nostru, sunt oameni pe care putem conta.

Dl.președinte - Vă mulțumesc.

Dl. consilier Trif Nicolae Viorel - Domnule președinte, domnule Primar, stimați colegi. Noi am aprobat bugetele de venituri și cheltuieli pentru societățile aflate în subordinea Consiliului Local și este normal să se întâmple așa, întrucât trebuie să beneficieze de sprijinul nostru. Dar tot la fel de normal mi se pare ca aceste societăți, cel puțin acum la începutul anului, să prezinte în fața Consiliului Local raportul de activitate, cum s-a îmbunătățit managementul acestei societăți, dacă au fost reduse pierderile, dacă managerii au îndeplinit indicatorii de performanță, practic ceea ce am dorit noi să fie, o radiografie a întregii activități pentru fiecare societate care se află în subordinea Consiliului Local. Rugămintea mea, a grupului de consilieri ai Partidului Democrat Liberal, este ca în prima ședință a Consiliului Local managerii societăților, așa cum au venit și astăzi pentru susținerea bugetului de venituri și cheltuieli, să vină și în următoarea ședință cu un raport de activitate amănunțit. Vă mulțumesc.

Dl.președinte - Vă mulțumesc și eu. Da, din păcate, nu au venit nici astăzi toți directorii de la societățile din subordinea Consiliului Local, dar înțeleg că acest raport asupra activității dumnealor îl prezintă în momentul când se încheie anul financiar, când își închid exercițiul bugetar pe anul trecut. În momentul când au toate aceste lucruri gata, atunci pot prezenta raportul în detaliat. În mod sigur, toți colegii din această sală dorim să vedem și noi câte un raport asupra activității fiecărei societăți. Dl. consilier Alexe, vă rog.

Dl. consilier Alexe Petru - Vreau să revin foarte scurt la acele plângeri prealabile. Aș dori ca să cunoaștem și noi punctul de vedere al d-lui Primar privind aceste plângeri prealabile și să ni se răspundă în plen. Dacă și această plângere prealabilă se va duce în instanță și o vom pierde, cine va plăti? Pentru că, pentru prima decizie, când a fost numit câțiva ani de zile un director, care a fost anulată de Curtea de Apel, nu a plătit nimeni.

Dl. Primar - Noi am primit materialul de la acei lideri de sindicat de la teatru, care sunt în număr de cinci. O să-l analizăm ca lumea, dar eu vreau să fiu foarte clar. Dacă cineva își închipuie că vom schimba directorii la comanda unor lideri de sindicat, se înșală. Eu zic că acea comisie trebuia atunci anunțată, nu după. Dar analizăm și vă dăm informații. Fiți sigur că nu au câștigat în instanță, cum ziceți.

Dl. consilier Alexe Petru - Au câștigat în instanță la Curtea de Apel, când decizia dumneavoastră a fost anulată și funcționarea d-lui Florin Melinte, de 4 ani de zile, a fost ilegală. Cine a plătit indemnizația d-lui Florin Melinte?

Dl. Primar - Nu a luat indemnizația atunci. O să analizăm ce ne-au dat dânșii. Nu putem lăsa teatrul pe mâna unora și a altora.

Dl. consilier Alexe Petru - Eu vorbesc de legalitatea concursului.

Dl. Primar - Legalitatea este tot. Sunt patru sau cinci mașiniști care s-au răsculat ei acum, s-au răzbunat. Trebuie analizat ca lumea după lege, să facem dreptate.

Dl. Alexe Petru - Sunt două plângeri, nu numai a sindicatului.

Dl. Primar - Domnule, eu știu, și dumneavoastră în calitate de profesor, dacă am dat un exament și aș fi nemulțumit, în termen de 30 de zile fac plângerea, dar nu după 4 luni. Vom analiza ca lumea și vă vom da răspunsul.

Dl. consilier Dobrea Victor - Deși alegerile prezidențiale au trecut de câteva luni, în oraș mai sunt destul de multe benere, afișe. Poate facem o acțiune și le adunăm, că nu dă bine deloc.

Dl. Primar - Acum se încălzește și facem curățenie.

Dl. consilier Găvan Eugen - Acțiunea se face pe linie de partid.

Dl. Președinte - Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, cu permisiunea dumneavoastră, declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe Teodor Iulian

SECRETAR

Grigore Matei

ÎNTOCMIT

Ioana Morîndău

18