Hotărârea nr. 585/2010

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii comerciale APATERM SA a 16 puncte termice, situate in Galati, la care s-au executat reabilitari si modernizari

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.585

din 21 12 2010

privind atribuirea directa prin contract de concesiune, societății comerciale APATERM SA. a 16 puncte termice, situate în Galați, la care s-au executat reabilitări și modernizări

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:552/7 12 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.131 254/26 11 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.131 256/26 11 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directa prin contract de concesiune, societății comerciale APATERM SA. a 16 puncte termice, situate în Galați, la care s-au executat reabilitări și modernizări, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL 585/21 12 2010

MODERNIZARE PUNCTE TERMICE

SECTOR MICRO 14 SC 64

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosința

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

Instalație termoficare:teava 057x3=18 m; țeava 070x3=3m;teava0133x4=60m; țeava 1"=22m;teava 019x7=95m; robineti=60bc;teava0168x6= 190m

210351

388 ml.

66410.56

Instalație termoficare

28259

1

209302.12

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28259

28259

3

40434.62

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

28259

28259

2

10051.73

Modul de expansiune

28259

1

32106.97

Vas de expansiune inchis

28259

3

6034.29

Vas de expansiune inchis

28259

1

1380.57

Statie de dedurizare tip duplex

28259

1

9705.28

Separator impuritati Dn 200

28259

3

3054.06

Supapa de siguranta 0%

28259

6

1070.21

Supapa de siguranta 01%

28259

4

1250.18

Filtru impuritati Dn150

28259

1

586.36

Filtru autocuratitor

28259

1

808.76

Filtru impuritati Dn 125

28259

1

459.13

Filtru impuritati Dn 100

28259

1

308.36

Filtru impuritati Dn 100

28259

308.36

Filtru impuritati Dn 150

28259

2

1172.71

TOTAL 384444.27

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

Pompa de recirculare s.c.p.

28259

28259

4

1

  • 7633.67

  • 2271.67

Statie de dedurizare electromagnetica ( dizolvatoare de calcar)

28259

28259

2

32605.76

Filtru impuritati Dn 50

28259

5

608.86

Filtru impuritati Dn 80

28259

4

827.47

Instalatie sanitara

28259

1

54807.93

Instalatie sanitara teava zn 2"=120m, teava zn 4"=75m, teavazn 1"=25 m, Robineti 38 bc, teava 133x4=65 m, teava219x6=70m

210351

393 ml.

62221.74

TOTAL

160977.10

2.2.8.

INSTALATIE AUTOMATIZARE

Vana motorizata cu 2 cai

28259

1

4391.53

Vana motorizata cu 3 cai

28259

1

3274.68

Vana hidraulica Dn 150

28259

1

20575.14

Vana de echilibrare Dn 200

28259

1

10696.32

Vana de echilibrare Dn 150

28259

1

4629.66

Vana de echilibrare Dn 150

28259

1

4629.66

Vana de echilibrare Dn 125

28259

1

3443.96

Sonda de temperatura de conducta

28259

4

455.41

Sonda de temperatura exterioara

28259

1

65.06

Flusostat pentru lichide

28259

1

346.98

Presostat de siguranta pentru lichide

28259

3

422.89

Automat programabil

28259

1

7796.32

Detector de debit

28259

1

997.58

Sonda traductor de presiune

28259

1

623.49

Termostat de imersie

28259

4

910.84

TOTAL

63259.52

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

28259

Instalație electrica

28259

1

1114.08

Instalație electrica CYY 3x1=90m,

CYY3x2,5=155 m,CYY5x2,5=120m,

CYY5x4=100m,CSYEY5x1,5=260m,

CSYEY7x1,5=90m

210351

815 ml.

69842.69

Tablou electric

28259

1

18208.21

TOTAL

89164.98

1.6.5.

Arhitectura-modernizare constructie

210351

333 mp.

285418.4

TOTAL 285418.4

2.2.4.2.

Contori energie termica

28259

Contori energie termica

1

3113.74

Contori energie termica

1

3465.09

Contori energie termica

1

4538.58

Contori energie termica

1

2868.71

Contori energie termica

2

5737.43

Contori energie termica

1

2868.71

Contori energie termica

1

2523.87

Contori energie termica

4

10095.5

Contor apa rece

1

1335.91

TOTAL

36547.54

TOTAL GENERAL MICRO 14 - SC 64

1019811.81


SECTOR CENTRU PORT -PTP2

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosința

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

29308

29308

2

26956.4

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

29308

29308

2

6993.92

Modul de expansiune

29308

1

27363.04

Vas de expansiune inchis

29308

2

4022.87

Vas de expansiune inchis

29308

1

1380.57

Statie de dedurizare tip duplex

29308

1

9705.28

Separator impuritati Dn 150

29308

1

586.35

Filtru impuritati Dn 100

29308

2

616.78

Supapa de siguranta 0%

29308

5

891.85

Supapa de siguranta 01%

29308

3

937.66

Filtru impuritati Dn125

29308

3

1377.31

Filtru impuritati Dn100

29308

2

616.78

Filtru autocuratitor

29308

1

808.77

Instalatie termomecanica

29308

1

293183.55

Instalatie termomecanica

29308

1

91771.27

Instalatie termica :teava57x3=33m, teava 70x3=3m,teava133x4=143m, teava1"=22m,teava219x7=355m, robineti 87m,teava 168x6=84m, teava 108x4=71m

29308

711 ml.

26656.8

63790.94

2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana hidraulica Dn 150

29308

1

11816.03

Vana de echilibrare Dn 80

29308

2

3754.26

Vana de echilibrare Dn 100

29308

1

2718.69

Vana de echilibrare Dn 125

29308

2

6887.86

Vana motorizata cu 2 cai

29308

1

2808.41

Vana motorizata cu 3 cai

29308

1

2168.66

Vana motorizata cu 3 cai

29308

1

1951.79

Sonda de temperatura de conducta

29308

7

797.01

Sonda de temperatura exterioara

29308

1

65.06

Flusostat pentru lichide

29308

1

346.98

Presostat de siguranta pentru lichide

29308

3

422.9

Automat programabil

29308

1

7796.32

Detector de debit

29308

2

1995.15

Termostat de imersie

29308

5

1138.52

Termostat de imersie, Rak 82,4/3728

29308

1

227.71

Sonda traductor de presiune

29308

1

623.49

TOTAL

45518.84

2.1.16.5.

INSTALATIE ELECRICA

Instalatie electrica

29308

1

91274.85

Instalatie electrica CYY 3x1,5=180m,

CYY3X2,5=250m,CYY5x2,5=280m,

CYY5x4=170m,CSYEY5x1,5=550m, CSYEY7x1,5=95m,cablu

semnalcontenerg=375m

210353

1525 ml.

5061.91

Tablou electric

29308

1

17162.32

TOTAL

113499.08

1.6.5.

Arhitectura-modernizare constructie

210353

310,8 mp.

271573.61

TOTAL 271573.61

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica

29308

2

5047.77

Contori energie termica

29308

1

2751.59

Contori energie termica

29308

2

5737.39

Contori energie termica

29308

2

5047.77

Contori energie termica

29308

1

1676.48

Contori energie termica

29308

3

7571.65

Contori energie termica acm, WSC 50

29308

1

2523.88

Contori energie termica

29308

2

5047.77

Contor apa rece

29308

2

2671.79

TOTAL

38076.09

TOTAL GENERAL CENTRU PORT - PT P2

1026327.76


SECTOR PIATA - SC 113

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Elemente de identificare și nr. inventar

Buc

Valoare de inventar

(RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALATIE TERMOMECANICA

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

29306

29306

2

26956.4

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

29306

29306

2

6733.69

Modul de expansiune

29306

1

27363.04

Vas de expansiune inchis

29306

2

4022.87

Vas de expansiune inchis

29306

1

1380.57

Statie de dedurizare tip duplex

29306

1

9705.28

Separator impuritati Dn 200

29306

1

1018.02

Separator impuritati Dn 125

29306

1

459.13

Separator impuritati Dn 150

29306

1

586.36

Supapa de siguranta 0%

29306

5

891.85

Supapa de siguranta 01%

29306

3

937.62

Filtru impuritati Dn125

29306

1

459.13

Filtru impuritati Dn100

29306

1

308.36

Filtru impuritati Dn100

29306

1

308.36

Filtru autocuratitor

29306

1

808.76

Instalatie termomecanica

29306

1

122051.23

Instalatie termica :teava57x3=18m, teava 76x3,5=15m,teava133x4=12m, teava 108x4=12m, robineti 32bc

210344

57 ml.

18828.57

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

Pompa de recirculare s.c.p.

29306

29306

3

2

5725.23

4543.35

Statie de dedurizare electromagnetica ( dizolvatoare de calcar)

29306

29306

2

32605.76

Filtru impuritati Dn 50

29306

4

487.09

Filtru impuritati Dn 65

29306

2

330.84

Instalatie sanitara

29306

1

89123.59

Instalatie sanitara : teava zn2"=40 m, teava 1 %=5m

210344

45 ml.

18350.43

TOTAL

151166.29

2.2.8.

INSTALATIE AUTOMATIZARE

Vana hidraulica Dn 150

29306

1

11816.03

Vana de echilibrare Dn 125

29306

1

3443.96

Vana de echilibrare Dn 150

29306

1

4629.66

Vana motorizata cu 2 cai

29306

1

3383.11

Vana motorizata cu 3 cai

29306

1

2775.88

Vana motorizata cu 3 cai

29306

1

2168.66

Sonda de temperatura de conducta

29306

6

683.16

Sonda de temperatura exterioara

29306

1

65.06

Flusostat pentru lichide

29306

1

346.98

Presostat de siguranta pentru lichide

29306

3

422.9

Automat programabil

29306

1

7796.32

Detector de debit

29306

2

1995.15

Termostat de imersie

29306

3

683.12

Sonda traductor de presiune

29306

1

623.49

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Instalație electrica

29306

1

68307.62

Tablou electric

29306

1

16520.98

TOTAL

84828.6

1.6.5.

Arhitectura-modernizare constructie

210344

306 mp.

182286.76

TOTAL 182286.76

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica

29306

1

3113.74

Contori energie termica

29306

1

3465.09

Contori energie termica

29306

2

2523.88

Contori energie termica

29306

2

5503.16

Contori energie termica

29306

3

7571.65

Contor apa rece

29306

1

1335.91

TOTAL

23513.43

TOTAL GENERAL PIATA - SC 113

705447.80


SECTOR TIGLINA I REGIMENTUL 11 SIRET -PT G1

Cod de clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALATIE TERMOMECANICA

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

28261

28261

2

12144.49

Modul de expansiune

28261

1

19051.65

Vas de expansiune inchis

28261

1

2011.43

Statie de dedurizare tip duplex

28261

1

9705.28

Separator impuritati Dn 100

28261

1

308.36

Separator impuritati Dn 150

28261

1

586.36

Separator impuritati Dn 125

28261

1

459.13

Supapa de siguranta 0%

28261

2

356.74

Supapa de siguranta 01%

28261

1

312.54

Filtru autocuratitor

28261

1

808.76

Instalatie termomecanica

28261

1

45891.77

Instalatie termica :teava57x3=18m, teava 76x3,5=15m,teava133x4=12m, teava 108x4=12m, robineti 32bc

210343

57 ml

12675.37

TOTAL

104311.88

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Filtru impuritati Dn 50

28261

1

121.77

Instalatie sanitara

28261

1

3956.6

Instalatie sanitara : teava zn2"=40 m, teava 1 %=5m

210343

45 ml.

9534.21

TOTAL

13612.58

2.2.8.

INSTALATIE AUTOMATIZARE

Vana hidraulica Dn 50

28261

1

1997.62

Vana de echilibrare Dn 150

28261

1

4629.66

Vana motorizata cu 2 cai

28261

1

2808.41

Sonda de temperatura de conducta

28261

2

227.71

Sonda de temperatura exterioara

28261

1

65.06

Flusostat pentru lichide

28261

1

346.98

Presostat de siguranta pentru lichide

28261

1

140.97

Automat programabil

28261

1

6836.69

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Instalație electrica CYY 3x1,5=50m,

CYY3x2,5=80m,CYY3x4=80m,

CSYY5x1,5=65m,CSYEY 7x1,5=25m, cablu semnal cont energ=55m

210343

285

5847.41

Instalație electrica

28261

1

26626.91

Tablou electric

28261

1

9835.11

TOTAL

42309.43

1.6.5.

Arhitectura-modernizare constructie

210343

64 mp.

46821.95

TOTAL

46821.95

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica

28261

1

3113.74

Contor apa rece

28261

1

179.74

TOTAL

3293.48

TOTAL GENERAL TIGLINA 1 REGIMENTUL 11 SIRET- PT G 1

227402.42


SECTOR MICRO 17-SC 21

Cod de clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALATIE TERMOMECANICA

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

28254

28254

2

31749.14

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28254

28254

2

6993.92

Modul de expansiune

28254

1

27363.04

Vas de expansiune inchis

28254

2

4022.85

Vas de expansiune inchis

28254

1

1380.57

Statie de dedurizare tip duplex

28254

1

9705.28

Separator impuritati Dn 200

28254

1

1018.02

Separator impuritati Dn 150

28254

2

1172.71

Separator impuritati Dn 125

28254

1

459.13

Filtru impuritati Dn 125

28254

1

459.13

Supapa de siguranta 0%

28254

5

891.85

Supapa de siguranta 01%

28254

3

937.64

Filtru impuritati Dn100

28254

1

308.36

Filtru impuritati Dn100

28254

2

616.77

Filtru autocuratitor

28254

1

808.76

Instalatie termomecanica

28254

1

150263.06

Instalatie termica :teava57x3=24m, teava 89x3,5=22m,teava168x6=112m, teava 219x7=105m, robineti 35bc teava273x8=70m

210345

388 ml

16685.88

TOTAL

254836.11

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

Pompa de recirculare s.c.p.

28254

28254

4

2

7633.67

4543.34

Statie de dedurizare electromagnetica ( dizolvatoare de calcar)

28254

28254

2

32605.76

Filtru impuritati Dn 80

28254

2

413.76

Filtru impuritati Dn 50

28254

7

852.43

Instalatie sanitara

28254

1

105845.17

Instalatie sanitara : teava zn2"=125 m, teava 1 %=40m,teava zn4"=400m, robineti 100bc

210345

565 ml.

41818.19

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

Pompa recirculatie acm, Q=8mc/h IPL32/90-0,37/2

29308

29308

5

1525 ml.

9542.07

1908.41

Pompa de recirculare s.c.p.

29308

2

4543.35

Statie de dedurizare electromagnetica ( dizolvatoare de calcar)

29308

29308

1

16302.88

Filtru impuritati Dn 50

29308

7

852.41

Filtru impuritati Dn 50, Y 50

29308

1

121.77

Fliltru impuritati Dn 40

29308

1

88.43

Filtru impuritati Dn 65

Filtru impuritati Dn 80

29308

29308

4

3

661.64

620.68

Instalatie sanitara : teava zn2"=200 m, teava zn 4"=150m, teava 1 !4=5m, Robineti 46 bc, teava 168x6=70m

210353

425 ml.

29149.3

TOTAL


TOTAL


193712.32


2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana hidraulica Dn 150

28254

1

20575.14

Vana de echilibrare Dn 100

28254

1

2718.7

Vana de echilibrare Dn 150

28254

1

4629.66

Vana de echilibrare Dn 150

28254

1

4629.66

Vana motorizata cu 2 cai

28254

1

4391.53

Vana motorizata cu 3 cai

28254

1

5551.77

Sonda de temperatura de conducta

28254

6

683.13

Sonda de temperatura exterioara

28254

1

65.06

Flusostat pentru lichide

28254

3

1040.95

Presostat de siguranta pentru lichide

28254

3

422.89

Automat programabil

28254

1

7796.32

Detector de debit

28254

2

1995.17

Termostat de imersie

28254

4

910.84

Sonda traductor de presiune

28254

1

623.49

TOTAL


56034.31

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Instalatie electrica

210345

650 ml.

5778.23

CYY3x1,5=100m,CYY 3x2,5=170m,

CYY5x2=100 m, CSYEY5x1,5=280m, CSYEY7x1,5=60m, cablu semnal cont. energie =110m

Instalatie electrica

28254

1

81016.42

Tablou electric

28254

1

17320


TOTAL 104114.65

1.6.5.

Arhitectura-modernizare constructie

210345

312 mp

159449.6


2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica

28254

1

2868.71

Contori energie termica

28254

1

3113.74

Contori energie termica

28254

1

3465.09

Contori energie termica

28254

2

5047.74

Contori energie termica

28254

1

2868.71

Contori energie termica

28254

1

2523.87

Contori energie termica

28254

4

10095.52

Contor apa rece

28254

2

2671.79

TOTAL

32655.17

TOTAL GENERAL SECTOR MICRO 17 -SC 21

800802.16


SECTOR MICRO 17-SC 22

Cod de clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

28256

28256

2

57089.9

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

28256

28256

2

10051.73

Modul de expansiune

28256

1

32106.98

Vas de expansiune inchis

28256

3

6034.29

Vas de expansiune inchis

28256

1

1380.57

Statie de dedurizare tip duplex

28256

1

9705.28

Separator impuritati Dn 200

28256

2

2036.04

Separator impuritati Dn 150

28256

1

586.36

Filtru impuritati Dn 150

28256

1

586.36

Supapa de siguranta 0%

28256

4

713.48

Supapa de siguranta 01%

28256

4

1250.18

Filtru impuritati Dn100

28256

1

308.36

Filtru impuritati Dn100

28256

1

308.37

Filtru autocuratitor

28256

1

808.76

Instalatie termomecanica

28256

1

142065.9

Instalatie termica: teava57x3=18m, teava 133x4=32m,teava168x6=72m, teava 219x7=84 robineti 40bc teava273x8=70m,teava 70x3=3m, teava 273x8=84 m

210346

293ml

91468.06

TOTAL

356500.62

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

Pompa de recirculare s.c.p.

28256

28256

3

1

5725.26

2271.67

Statie de dedurizare electromagnetica ( dizolvatoare de calcar)

28256

28256

1

16302.88

Filtru impuritati Dn 80

28256

1

206.88

Filtru impuritati Dn 50

28256

4

487.09

Filtru impuritati Dn 65

28256

1

165.42

Instalatie sanitara

28256

1

49334.28

Instalatie sanitara : teava zn2"=70m, teava 168x6=25 m,teava zn4"=160m, Robineti 35 bc

210346

255 ml

25121.29

TOTAL

99614.77

2.2.8.

INSTALATIE AUTOMATIZARE

Vana hidraulica Dn 150

28256

1

20575.14

Vana de echilibrare Dn 150

28256

1

4629.66

Vana de echilibrare Dn 200

28256

1

10696.32

Vana motorizata cu 2 cai

28256

1

4391.53

Vana motorizata cu 3 cai

28256

1

3274.68

Sonda de temperatura de conducta

Sonda de temperatura exterioara

28256

28256

4

1

455.41

65.06

Flusostat pentru lichide

28256

1

346.98

Presostat de siguranta pentru lichide

28256

2

281.92

Automat programabil

Detector de debit

28256

28256

1

1

7796.32

997.58

Termostat de imersie

28256

3

683.13

Sonda traductor de presiune

28256

1

623.49

TOTAL

54817.22

92326.19

1.6.5.

Arhitectura-modernizare constructie

210346

193mp

122352.12

TOTAL

122352.12

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica

28256

1

4538.58

Contori energie termica

28256

1

3113.74

Contori energie termica

28256

1

2523.87

Contori energie termica

28256

1

2868.71

Contori energie termica

28256

1

2751.58

Contori energie termica

28256

3

7571.61

Contor apa rece

28256

1

1335.91

TOTAL

24704


750314.92


TOTAL GENERAL SECTOR MICRO 17- SC 22

SECTOR MICRO 17-SC 24

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosința

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28255

28255

2

23779.32

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28255

28255

2

6993.92

Modul de expansiune

28255

1

19051.65

Vas de expansiune inchis

28255

2

4022.87

Vas de expansiune inchis

28255

1

1380.57

Statie de dedurizare tip duplex

28255

1

9705.28

Separator impuritati Dn 125

28255

1

459.13

Separator impuritati Dn 150

28255

2

1172.72

Filtru impuritati Dn 100

28255

1

308.36

Supapa de siguranta 0%

28255

3

535.11

Supapa de siguranta 01%

28255

3

937.64

Filtru impuritati Dn100

28255

1

308.37

Filtru autocuratitor

28255

1

808.76

Instalatie termomecanica

28255

1

105899.26

Instalatie termica: teava57x3=18m, teava 133x4=32m,teava168x6=72m, teava 219x7=84m, robineti 40bc teava273x8=84m,teava 70x3=32m,

210347

293 ml.

23229.35

TOTAL


198592.31

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

28255

Pompa de recirculare a.c.m

Pompa de recirculare s.c.p.

28255

28255

2

1

3816.85

2271.67

Statie de dedurizare electromagnetica ( dizolvatoare de calcar)

28255

28255

1

16302.88

Filtru impuritati Dn 80

28255

1

206.88

Filtru impuritati Dn 50

28255

3

365.32

Filtru impuritati Dn 65

28255

1

165.42

Instalatie sanitara

28255

1

40459.77

Instalatie sanitara : teava zn2"=70m, teava 168x6=25 m,teava zn4"=160m, Robineti 35 bc

210347

255 ml.

30402.64

TOTAL

93991.43

2.2.8.

INSTALATIE AUTOMATIZARE

Vana hidraulica Dn 100

28255

1

11816.03

Vana de echilibrare Dn 150

28255

1

4629.66

Vana de echilibrare Dn 125

28255

1

3443.96

Vana motorizata cu 2 cai

28255

1

3383.11

Vana motorizata cu 3 cai

28255

1

2775.88

Sonda de temperatura de conducta

28255

4

455.41

Sonda de temperatura exterioara

28255

1

65.06

Flusostat pentru lichide

28255

1

346.98

Presostat de siguranta pentru lichide

28255

2

281.92

Automat programabil

28255

1

7796.32

Detector de debit

28255

1

997.58

Termostat de imersie

28255

2

455.41

Sonda traductor de presiune

28255

1

623.49

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Instalație electrica

28255

1

67199.14

Tablou electric

28255

1

14440.34

TOTAL

81639.48

1.6.5.

Arhitectura-modernizare constructie

210347

228 mp.

199921.79

TOTAL 199921.79

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica

28255

1

3113.74

Contori energie termica

28255

1

2868.71

Contori energie termica

28255

1

2751.58

Contori energie termica

28255

1

2523.87

Contori energie termica

28255

2

5047.74

Contor apa rece

28255

1

1335.91

TOTAL

17641.55

TOTAL GENERAL SECTOR MICRO 17 -SC 24

628857.37


SECTOR MICRO 17-SC 54

Cod de clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALATIE TERMOMECANICA

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

28257

2

23779.33

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

28255

2

6733.69

Modul de expansiune

28255

1

19051.65

Vas de expansiune inchis

28255

2

4022.85

Vas de expansiune inchis

28255

1

1380.57

Statie de dedurizare tip duplex

28255

1

9705.28

Separator impuritati Dn 100

28255

4

1233.48

Separator impuritati Dn 150

28255

1

586.36

Filtru impuritati Dn 100

28255

1

308.37

Supapa de siguranta 0%

28255

4

713.48

Supapa de siguranta 01%

28255

3

937.64

Filtru autocuratitor

28255

1

808.76

Instalatie termomecanica

28255

1

135114.59

Instalatie termica :teava57x3=18m, teava 133x4=56m,teava168x6=160m, teava 219x7=22m, robineti 78bc teava108x4=40m,teava 70x3=3m, teava 1"=150m

210354

392 ml.

19821.13

TOTAL

224197.18

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

28257

4

7633.67

Pompa de recirculare s.c.p.

28257

2

4543.34

Statie de dedurizare electromagnetica ( dizolvatoare de calcar)

28257

2

32605.76

Filtru impuritati Dn 80

28257

4

827.53

Filtru impuritati Dn 50

28257

8

974.18

Instalatie sanitara

28257

1

61986.22

Instalatie sanitara : teava zn2"=130m, teava 169x6=50 m,teava zn4"=250m, Robineti 90 bc, teava 133x4=50m, teava zn 1%=20m

210354

500 ml.

17370.18

TOTAL

125940.88

2.2.8.        INSTALATIE AUTOMATIZARE

Vana hidraulica Dn 100

Vana de echilibrare Dn 100

28257

28257

1

1

11816.02

2718.7

Vana de echilibrare Dn 100

28257

3

8156.09

Vana motorizata cu 2 cai

28257

1

3383.11

Vana motorizata cu 3 cai

28257

1

2775.88

Vana motorizata cu 3 cai

28257

1

2168.66

Sonda de temperatura de conducta

28257

6

683.13

Sonda de temperatura exterioara

28257

1

65.06

Flusostat pentru lichide

28257

1

346.98

Presostat de siguranta pentru lichide

28257

3

422.89

Automat programabil

28257

1

7796.32

Detector de debit

28257

2

1995.17

Termostat de imersie

28257

4

910.84

Sonda traductor de presiune

28257

1

623.49

TOTAL

43862.34

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Instalatie electrica

CYY3x1,5=265m ,CYY 3x2,5=220m, CYY5x4=107 m, CSYEY5x1,5=440m, CSYEY7x1,5=120m, cablu semnal cont. energie

210354

1207 ml.

5061.91

Instalatie electrica

28257

1

65606.99

Tablou electric

28257

1

15326.74

TOTAL

TOTAL 142938.44

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica

28257

1

2868.71

Contori energie termica

28257

3

8606.14

Contori energie termica

28257

4

10095.5

Contori energie termica

28257

4

10095.41

TOTAL


Contor apa rece


28257              1


1335.91


33001.67


TOTAL GENERAL SECTOR MICRO 17 -SC 54

655936.15


SECTOR TIGLINA I - SC12

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALATIE TERMOMECANICA

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa a.c.m.

IL150/270/4; Q=250mc/h

210341

2

57089,91

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa a.c.m.

PLI 65/140-4/2; Q=60mc/h

210341

2

10051,72

Pompa de incalzire

IPL 40/130-2,2/2; Q=8mc/h; Pn=16bar

210341

1

3683,66

Modul de expansiune adaos

7500kW, rezerv apa 2 buc, pompa adaos 1buc

Vas expansiune pt. pompa acm., 300l

210341

210341

1

1

32106,97

1380,57

Vas expansiune inchis, 500I, Pmax=6bar

210341

3

6034,30

Statie dedurizare a apei automate, tip DUPLEX 2 filtre

AS300/V

210341

1

9705,28

Separator impuritati, Y150 mm R CET

210341

1

586,35

Separator impuritati, Y200 mm ret ram R1, R2, Y150mm

210341

3

2036,04

Supapa de siguranta cu arc si corp alama, 03/4-1

210341

9

2142,06

Filtru impuritati, Y150, 180, Y50 Pn=16bar

210341

1

1.830,03

Filtru impuritati, Y150, 180, Y50, Pn=16bar

210341

1

1830,03

Filtru autocuratitor

210341

1

808,77

Instalatie termoficare: teava 1 %"=28m;

210341

Instalatie termoficare: teava 1 %"=28m;

210341

TOTAL


teava 57x3''=24m; teava 89x3,5=22m; teava 108x4=55m; teava 168x6=112m; teava 219x7=105m; teava 273x8=70m; robineti=35buc


416 ml.         278846,67


406302,33

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa recirculare a.c.m, IPL 32/90-0.37/2; Q=8mc/h

210341

1

3816,83

Pompa recirculare s.c.p., IPL 32/110-0,25/2; Q=1,5mc/h

210341

1

2271,67

Statie dedurizare electrom pt acm, Maqua 5000

210341

1

16302,88

Instalatie sanitara: teava Zn2''=125m; teava Zn 4''=400m; robineti=113buc; teava Zn 11/2''=25m

210341

550 ml.

59964,51

TOTAL

82355,89

2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana motor 2 cai regl debit agent primar, VUG 125 F304-AVM

210341

1

5486,70

Vana motor 3 cai regl debit agent primar, VUG 125 F304-AVM

210341

1

3274,68

Vana hidraulica pres dif tur retur, Dn 150 mm

210341

1

20575,14

Vana echilibrare mont R1, Dn 200 mm

210341

2

20321,60

Sonda temperatura, EGT 356F 101

210341

4

455,44

Sonda temperatura, EGT 301F 101

210341

1

65,05

Flusostat pentru lichide, FF82

210341

1

346,98

Presostat siguranta pentru lichide, B01 A

210341

3

1352,95

Automat programabil, EYL 230 F010, EYR 203 F001,

EYT 240 F001

Detector debit cond apa rece acm, DSDU 100 F020

210341

1

997,58

Senzor presiune, DSU 106 F001

210341

1

623,49

Termostat imersie, RAK 82,4/3728 M

210341

2

455,41

Tablou automatizare

210341

1

17047,54

TOTAL


78798,89

2.1.16.5.

INSTALATIE ELECRICA

Instalație electrica: cablu CYY3X1,5=100m;

CYY3X2,5''=170m; CYY5X2,5=100m;

CYY5X4=105m; CSYEY5X1,5=280m;

CSYEY7X1,5=60m; cablu semn cont=110m

210341

925 ml.

72704,22

TOTAL

72704,22

1.6.5.

Arhitectura modernizare constructii

210341

269,81mp.

200127,32

TOTAL

200127,32

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contor energie termica acm R1, WEC 80

210341

1

2868,70

Contor energie termica incalzire R2, WEC 100

210341

1

3113,75

Contor energie termica acm, recirc., Q=30mc/h; WSC 50

210341

1

2894,62

Contor energie termica inc. R1, R2, Q=30mc/h; WSC 50

210341

2

9077,13

Contor energie termica circ acm recirc., WSC 50+filtru impuritati Pn=16bar

210341

2

5047,77

Contor apa rece, WOLTEX Dn100

210341

1

1644,28

TOTAL 24646,25

TOTAL GENERAL TIGLINA I SC 12

864934,90


SECTOR MICRO 39 - PT7

Cod de

clasificare


Denumirea bunului

și elemente de identificare


An

Număr

Buc.

Valoare de

dobandirii

sau dupa

inventar

inventar

caz


(RON cu

TVA)

al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

Pompa circulație cu convertizor de frecventa acm,

Q=60mc/h; IPL 65/140-4/2

210356

2

10051,72

Pompa recirc acm, Q=8mc/h ILP32/90-0,34/2

210356

2

57089,92

Vas de expansiune pt pompa, 300l

210356

1

1380,57

Statie de dedurizare a apei autom, 2 filtre AS 300/V tip duplex

210356

1

9705,28

Separator impuritati Dn 150, Y150

210356

1

586.35

Supapa de siguranta cu arc si corp alama, 0% - 01%"

210356

5

1294,40

Filtru autocuratitor

210356

1

808,77

Filtru impuritati, Y 100

210356

1

308,37

Modul expansiune inchis, 7500l, Pmax=6bar

210356

1

32106,97

Vas expansiune pt pompa, 500l

210356

1

6034,33

Separator impuritati, Dn200 Y200

210356

3

3054,06

Inst. Term: teava 1''=22m; teava 1 1A''=39m; teava 133x4=87m; teava 168x6=60m; teava 219x7=185m; teava 273x8=30m; robineti=25 buc.

401 ml.

322635,33

TOTAL 444469,72

1.9.4.

INSTALATIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m., Q=8mc/h; IPL32/90-0.37/2

210356

2

3816,83

Pompa recirc s.c.p., Q=1,55mc/h; IPL32/110-0,25/2

210356

1

2271,67

Statie de dedurizare electromagnetica acm

210356

1

32605,76

Filtru impuritati, Y 50, Y150, Pn=16bar

210356

3

551,93

Filtru impuritati, Y 80, Y100, Pn=16bar

210356

3

1000,14

Inst. San: teava Zn 1''=25m; teava 2''=80m; teava Zn''=m; teava x=m; robineti=buc

220 ml.

96646,74

2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana motor 2 cai regl debit agent primar, VUG 080F304-AVM

210356

1

3383,11

Vana motor 3 cai regl debit agent primar-inc, BUG 065 F304 AVM

210356

1

2775,88

Vana hidraulica pres dif tur retur, Dn 150

1

20575,14

Vana echilibrare pe R2, STAF Dn 200

1

10696,30

Vana echilibrare pe R1, STAF Dn 150

210356

1

4629,65

Sonda de temperatura, EGT 356F 101

210356

4

455,44

Sonda de temperatura , EGT 301F 101

210356

1

65.05

Flusostat pentru lichide, FF82

210356

1

346,98

Presostat de siguranta pentru lichide, FF82

210356

2

281,93

Automat programabil, EYL 230 F010

EYT 240 F001

EYR 203 F001

Detector debit cond apa rece prod acm, DSDU 100 F020

210356

210356

1

1

7796,32

997,58

Senzor presiune, DSU 106 F001

210356

1

623,49

Termostat imersie, RAK 82,4/3728 M

210356

2

455,41

Tablou automatizare

210356

1

17047,54

TOTAL 70129,82

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Inst.el.: cablu CYY3X1,5=100m; CYY3x2,5=120m;

CYYY5X4=105m;CYY5X16=90m;CSYEY5X1,5=180m;

CSYEY7X1,5=60m; cablu semn cont en=110m

210356

655 ml.

87417,77

TOTAL

87417,77

1.6.5.

Arhitectura modernizare construcții

210356

307,5 mp.

261775,11

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica acm, R1, R2, Q=40mc/h, WEC 80

210356

1

2868,69

Contori energie termica acm, R1, Q=120mc/h, WEC 80

210356

1

2868,70

Contori en termica acm recirc, Q=8mc/h, WSC 50

210356

2

5047,77

Contori en termica incalzire, Q=8mc/h, WSC 50

210356

1

4538,56

Contori en termica incalzire, R1, WEC100

210356

1

3113,75

Contor apa rece, Dn 100mm

210356

1

1335,90

TOTAL 19773,37

TOTAL GENERAL MICRO 39 - PT7

1020458,86


SECTOR PIATA - PT ALBATROS

Cod de clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALATIE TERMOMECANICA

Pompa circulatie cu convertizor

28260

2

23779,33

Statie de dedurizare tip duplex

28260

1

9705,28

Separator impuritati, Dn 125

28260

1

459,13

Supapa de siguranta, 0%''

28260

3

535,11

Supapa de siguranta, 01%"

28260

3

937,64

Filtru autocuratitor

28260

1

808,76

Filtru impuritati, Dn 100

28260

2

616,74

Modul expansiune

28260

1

19051,65

Vas expansiune inchis

28260

2

4022,85

Separator impuritati, Dn 100

28260

1

308,36

Separator impuritati, Dn 150

28260

1

586,36

Inst. term: teava 1' 08x4=63m; teava 133x4=63m;

210342

196 ml

13991,26

teava 168x4=70m; robineti=32buc; Dn 25, 80, 115,

100,150

instalație termomecanica

28260

1

114528,72

TOTAL

189331,19

84780.19

2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana motoriz cu 2 cai

28260

1

3383,11

Vana motoriz cu 3 cai

28260

1

2775,88

Vana echilibrare Dn 80

28260

1

1877,14

Vana echilibrare Dn 150

28260

1

4629,66

Vana hidraulica Dn 100

28260

1

11816,02

Sonda de temperatura de conducta

28260

4

455,41

Sonda de temperatura exterioara

28260

1

65,06

Flusostat pentru lichide

28260

1

346,98

Presostat de siguranta pentru lichide

28260

2

281,92

Automat programabil

28260

1

7796,32

Detector de debit

28260

1

997,58

Termostat de imersie

28260

2

455,42

Sonda traductor de presiune

28260

1

623,49

2.1.16.5.

INSTALATIE ELECRICA

Tablou electric

28260

1

12368,78

Inst.el.: cablu CYY3X1,5mmp; CYY3x2,5; CYY3X4; CSYY5X1,5mmp; CSYEY 7X1,5; cablu semnal cont energ

210342

385m

7.567,64

Instalații electrice

28260

1

55.503,99

TOTAL 75440,41

1.6.5.

Arhitectura modernizare construcții

210342

220 mp.

188126,51

TOTAL

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contori energie termica

28260

1

2751,58

Contori energie termica

28260

1

4538,58

Contori en termica

28260

2

6227,48

Contori en termica

28260

2

5047,74

Contor apa rece

28260

2

2671,82

TOTAL 21237,2

TOTAL GENERAL PIATA - PT ALBATROS

594419,49


SIDERURGISTILO]

R VEST- SC 58

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa

caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28258

3

40434,62

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28258

2

12144,49

Modul de expansiune

28258

1

32106,97

Vas expansiune inchis

28258

3

6034,29

Statie dedurizare tip duplex

28258

1

9705,28

Separator impuritati, Dn 200

28258

4

4072,01

Vas de expansiune inchis

28258

1

1380,57

Supapa de siguranta, 03/4''

28258

2

356,74

Supapa de siguranta, 01 1/4''

28258

4

1250,18

Filtru impuritati, Dn 150

28258

3

1759,07

Filtru impuritati, Dn 65

28258

1

165,42

Filtru impuritati, Dn 50

28258

3

365,32

Filtru impuritati, Dn 80

28258

2

413,76

Filtru impuritati, Dn 100

28258

1

308,36

Filtru autocuratitor

28258

1

808,76

Filtru impuritati, Y65

210352

1

180,98

Filtru impuritati, Y65

210352

1

133,23

Instalatii termomecanice

28258

1

330.198,39

TOTAL 441818,44

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m, Q8mc/h IPL32/90-0,34/2

210352

1

2087,99

Pompa submersibila apa murdara, TS401/4

210352

1

4994,92

Pompa reciculare s.c.p.

28258

1

2271,67

Pompa recirculare a.c.m.

28258

3

5725,26

Statie de dedurizare electromagnetica (dizolvatoare de calcar)

28258

2

32605,76

Instalatii sanitare

28258

1

107033,55

TOTAL 154719,15

2.2.8.

INSTALATIE AUTOMATIZARE

Vana motorizata cu 2 cai

28258

1

4391,53

Vana motorizata cu 3 cai

28258

1

2775,88

Vana hidraulica, Dn 150

28258

1

20575,14

Vana de echilibrare, Dn 200

28258

3

32088,96

Sonda de temperatura de conducta

28258

4

455,41

Sonda de temperatura exterioara

28258

1

65,06

Flusostat pentru lichide

28258

1

346,98

Presostat de siguranta pentru lichide

28258

2

281,92

Automat programabil

28258

1

7796,32

Detector de debit

28258

1

997,58

Sonda traductor de presiune

28258

1

623,49

Termostat de imersie

28258

4

910,84

Termostat de imersie, rak 82,4/3728

210352

1

249,12

TOTAL 71558,23

2.1.16.5.

INSTALATIE ELECRICA

Tablou electric

28258

1

17833,74

Instalatii electrice

28258

1

59485,32

TOTAL                                                                                          77319,06

1.6.5.

Arhitectura modernizare constructii

210352

332,5 mp.

57442,38

TOTAL

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contor energie termica

28258

3

13615,75

Contor energie termica

28258

1

2868,71

Contor energie termica

28258

1

2868,71

Contor energie termica

28258

1

2751,58

Contor energie termica

28258

3

7571,61

Contor apa rece

28258

1

1335,91

Contor energie termica W SC65

210352

1

3010,51

Contor energie termica W SC50

210352

1

2761,38

TOTAL 36784,16

SECTOR MICRO 19 - SC 32

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALATIE TERMOMECANICA

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28252

3

40434,62

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28252

2

10051,73

Modul de expansiune

28252

1

32106,97

Vas expansiune inchis

28252

4

8045,72

Statie dedurizare tip duplex

28252

1

9705,28

Separator impuritati, Dn 200

28252

3

3054,06

Vas de expansiune inchis

28252

1

1380,57

Supapa de siguranta, 03/4''

28252

7

1248,58

Supapa de siguranta, 01 1/4''

28252

5

1562,72

Filtru impuritati, Dn 150

28252

2

1172,71

Filtru impuritati, Dn 100

28252

2

616,74

Filtru impuritati, Dn 50

28252

4

487,09

Filtru impuritati, Dn 100

28252

2

616,77

Filtru autocuratitor

28252

1

808,76

Instalatii termomecanice

28252

1

280229,77

Inst. termoficare: teava 57x3=24m; teava 70x3=3m; teava 108x4=55mm; teava 168x6=115m;

210348

379 ml.

22968,73

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Instalatie electrica

CYY3x1,5=110m ,CYY 3x2,5=260m, CYY5x2=195 m, CSYEY5x1,5=250m, CSYEY7x1,5=75m, cablu semnal cont. energie =365m

210346

890ml

5061.91

Instalatie electrica

28256

1

69896.1

Tablou electric

28256

1

17368.18

TOTAL


85995.64

1.6.5.

Arhitectura

210354

311 mp.

142938.44


1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

28260

2

3816,84

Pompa recirc s.c.p.

28260

1

2271,67

Statie de dedurizare electromagnetica (dizolvatoare de calcar)

28260

28260

1

16302,88

Filtru impuritati,Dn 150

28260

1

586,36

Filtru impuritati, Dn 65

28260

1

165,42

Filtru impuritati, Dn 50

28260

4

487,11

Instalatii sanitare: teava Zn 2'' L'=40m; teava Zn 4'' L=150m; teava Zn 3'' L=40m; robineti 39 buc.

210342

230 ml.

13283,90

Instalatii sanitare

28260

1

47866,01

TOTAL


teava 219x7=115m; robineti 34 buc; teava 273x8=70m

TOTAL


414490,82

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

28252

3

5725,26

Pompa de recirculare s.c.p.

28252

2

4543,34

Statie de dedurizare electromagnetica (dizolvatoare de calcar)

28252

2

32605,76

Instalatii sanitare

28252

1

111798,85

Instalatii san: teava Zn 2''=125m; teava Zn 4''=400m; teava Zn 1 1/4=25m; robineti 103buc.

550 ml

23675,92

TOTAL 178349,13

2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana motorizata cu 2 cai

28252

2

6766,21

Vana motorizata cu 3 cai

28252

1

2168,66

Vana motorizata cu 3 cai

28252

1

3274,67

Vana hidraulica, Dn 150

28252

1

20575,14

Sonda de temperatura de conducta

28252

6

683,13

Sonda de temperatura exterioara

28252

1

65,06

Flusostat pentru lichide

28252

1

346,99

Presostat de siguranta pentru lichide

28252

3

422,89

Automat programabil

28252

1

7796,32

Detector de debit

28252

2

1995,15

Sonda traductor de presiune

28252

1

623,49

Termostat de imersie

28252

3

683,12

Vana de echilibrare, Dn 200

28252

1

10696,32

Vana de echilibrare, Dn 200

28252

1

10696,32

TOTAL 66793,47

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Tablou electric

28252

1

18208,21

Instalații electrice

28252

1

63725,57

Inst. el: CYY3X1,5=100m; CYY3X2,5=170m;

CYY5X2,5=100m;CYY5X1,5=280m;CSYEY7X1,5=60m

CSYEY5X1,5=250m; cablu semnal cont energ=110m

210348

9166,93

9166,93

TOTAL

91100,71

1.6.5.

Arhitectura modernizare construcții

269,81mp

283888,10

TOTAL

283888,10

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contor energie termica

28252

1

4538,58

Contor energie termica

28252

1

4538,58

Contor energie termica

28252

2

6227,48

Contor energie termica

28252

1

2523,87

Contor energie termica

28252

3

7571,62

Contor apa rece

28252

2

2671,79

TOTAL 28071,92

TOTAL GENERAL MICRO 19 - SC 32

1062694,15


SECTOR MICRO 19 - SC 33

Cod de clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu

TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28253

3

40434,62

Pompa de circulație cu convertizor de frecventa

28253

2

10.051,73

Modul de expansiune

28253

1

32106,97

Vas expansiune inchis

28253

4

8045,72

Statie dedurizare tip duplex

28253

1

9705,28

Separator impuritati, Dn 200

28253

3

3054,06

Vas de expansiune inchis

28253

1

1380,57

Supapa de siguranta, 03/4''

28253

7

1248,57

Supapa de siguranta, 01 1/4''

28253

5

1562,72

Filtru impuritati, Dn 150

28253

2

1172,71

Filtru impuritati, Dn 100

28253

2

616,74

Filtru impuritati, Dn 50

28253

3

365,32

Filtru impuritati, Dn 80

28253

2

413,76

Filtru autocuratitor

28253

1

808,76

Filtru impuritati, Dn 100

28253

2

616,77

Instalatii termomecanice

28253

1

263146,76

Inst. termoficare: teava 57x3=22m; teava 70x3=70m; teava 168x6=50m; teava 1''=15m; teava 19x6=160m; robineti 40 buc; teava 108x4=29m

210349

346 ml.

65913,53

TOTAL

440644.59

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

28253

3

5725,26

Pompa de recirculare s.c.p.

28253

2

4543,34

Statie de dedurizare electromagnetica (dizolvatoare de calcar)

28253

2

32605,76

Instalatii sanitare

28253

1

53888,87

Instalatii san: teava Zn 2''=120m; teava Zn 4''=70m; teava Zn 1 1/4=15m; robineti 22buc.

210349

205 ml.

29901,65

2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana motorizata cu 2 cai

28253

2

6766,22

Vana motorizata cu 3 cai

28253

1

2775,88

Vana motorizata cu 3 cai

28253

1

3274,68

Vana hidraulica, Dn 150

28253

1

20575,14

Vana de echilibrare, Dn 200

28253

1

10696,32

Vana de echilibrare, Dn 200

28253

1

10696,32

Sonda de temperatura de conducta

28253

6

683,13

Sonda de temperatura exterioara

28253

1

65,06

Flusostat pentru lichide

28253

1

346,98

Presostat de siguranta pentru lichide

28253

3

422,89

Automat programabil

28253

1

7796,32

Detector de debit

28253

2

1995,15

Sonda traductor de presiune

28253

1

623,49

Termostat de imersie

28253

3

683,12

TOTAL 67400,7

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Tablou electric

28253

1

18566,02

Instalatii electrice

28253

1

63636,95

Inst. el: CYY3X1,5=110m; CYY3X2,5=180m;

CYY5X2,5=140m;CYY5X4=120m;CSYEY7X 1,5=120m

CSYEY5X1,5=280m; cablu semnal cont energ=120m

210349

950 ml.

6032,28

TOTAL

88235,25

232723,63

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contor energie termica

28253

1

4538,58

Contor energie termica

28253

1

4538,58

Contor energie termica

28253

2

6227,48

Contor energie termica

28253

1

2868,71

Contor energie termica

28253

3

7571,61

Contor apa rece

28253

2

2671,79

TOTAL 28416,75

TOTAL GENERAL MICRO 19 - SC 33                                                           984085,80

SECTOR TIGLINA II B - SC 59

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALATIE TERMOMECANICA

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

29305

2

26956,40

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

29305

2

10051,72

Modul de expansiune

29305

1

27363,04

Vas expansiune inchis

29305

2

4022,87

Statie dedurizare tip duplex

29305

1

9705,28

Separator impuritati, Dn 200

29305

3

3054,06

Vas de expansiune inchis

29305

1

1380,57

Supapa de siguranta, 01 1/4''

29305

2

356,74

Supapa de siguranta, 01 1/4''

29305

3

937,66

Filtru impuritati, Dn 150

29305

1

586,35

Filtru impuritati, Dn 100

29305

1

308,39

Filtru impuritati, Dn 50

29305

2

243,53

Filtru impuritati, Dn 80

29305

2

413,79

Filtru autocuratitor

29305

1

808,77

Filtru impuritati, Dn 100

29305

1

308,39

Instalatii termomecanice

29305

1

216117,38

TOTAL                                                                                         302614,94

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

29305

2

3816,83

Pompa de recirculare s.c.p.

29305

1

2271,67

Statie de dedurizare electromagnetica (dizolvatoare de calcar)

29305

29305

2

32605,76

Instalatii sanitare

29305

1

115806,44

Instalatii san: teava Zn 2''=100m; teava 133x4=55m; teava Zn 1 1/4=20m; robineti 38buc.

210355

275 ml.

61574,71

TOTAL 216075,41

2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana motorizata cu 2 cai

29305

1

4391,53

Vana motorizata cu 3 cai

29305

1

2775,88

Vana hidraulica, Dn 150

29305

1

20575,14

Vana de echilibrare, Dn 150

29305

1

4629,65

Vana de echilibrare, Dn 200

29305

1

10696,30

Sonda de temperatura de conducta

29305

4

455,44

Sonda de temperatura exterioara

29305

1

65,06

Flusostat pentru lichide

29305

1

346,98

Presostat de siguranta pentru lichide

29305

2

281,93

Automat programabil

29305

1

7796,32

Detector de debit

29305

1

997,58

Sonda traductor de presiune

29305

1

623,49

Termostat de imersie

29305

2

455,41

TOTAL 54090,71

2.1.16.5.

INSTALATIE ELECRICA

Tablou electric

29305

1

16507,62

Instalatii electrice

29305

1

66107,46

Inst. el: CYY3X1,5=100m; CYY3X2,5=120m;

210355

830 ml.

8407,99

CYY5X2,5=100m;CYY5X4=90m;CSYEY7X1,5=80m

CSYEY5X1,5=250m; cablu semnal cont energ=90m

TOTAL


91023,07

1.6.5.

Arhitectura modernizare construcții

210355

333mp

287643,99

TOTAL

287643,99

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contor energie termica

29305

1

4538,56

Contor energie termica

29305

1

3113,75

Contor energie termica

29305

1

2868,70

Contor energie termica

29305

1

2868,70

Contor energie termica

29305

2

5047,77

Contor apa rece

29305

1

1335,89

TOTAL 19773,37

TOTAL GENERAL TIGLINA II B - SC 59

971221,49


SECTOR MICRO 14 - SC 69

Cod de clasificare

Denumirea bunului

și elemente de identificare

Număr inventar

Buc.

Valoare de inventar (RON cu TVA)

An dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta

1

2

3

4

5

6

1.9.4.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

29307

2

26956,40

Pompa de circulatie cu convertizor de frecventa

29307

2

10051,72

Modul de expansiune

29307

1

27363,04

Vas expansiune inchis

29307

3

6034,30

Statie dedurizare tip duplex

29307

1

9705,28

Separator impuritati, Dn 200

29307

3

3054,06

Vas de expansiune inchis

29307

1

1380,57

Supapa de siguranta, 0

29307

4

713,48

Supapa de siguranta, 01 1/4''

29307

4

1250,21

Filtru impuritati, Dn 125

29307

2

918,20

Filtru impuritati, Dn 100

29307

1

308,39

Filtru impuritati, Dn 50

29307

4

487,09

Filtru impuritati, Dn 80

29307

2

413,79

Filtru autocuratitor

29307

1

808,77

Filtru impuritati, Dn 150

29307

1

586,35

Filtru impuritati, Dn 100

29307

1

308,39

Instalatii termomecanice

29307

1

65669,49

Inst. termoficare: teava 57x3=18m; teava 70x3=3m; teava 133x4=36m; teava 1''=15m; teava 19x7=160m; robineti 65 buc; teava 168x6=50m

210350

282 ml.

16050,51

TOTAL 172060,04

1.9.4.

INSTALAȚIE SANITARA

Pompa de recirculare a.c.m

29307

3

5725,24

Pompa de recirculare s.c.p.

29307

1

2271,67

Statie de dedurizare electromagnetica (dizolvatoare de calcar)

29307

2

32605,76

Instalatii sanitare

29307

1

230176,21

Instalatii san: teava Zn 2''=120m; teava Zn 4''=70m; teava Zn 1 1/4=15m; robineti 22buc.

210350

205 ml.

17648,08

TOTAL 288426,96

2.2.8.

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE

Vana motorizata cu 2 cai

29307

1

4391,53

Vana motorizata cu 3 cai

29307

1

4597,55

Vana hidraulica, Dn 150

29307

1

20575,14

Vana de echilibrare, Dn 150

29307

1

4629,65

Vana de echilibrare, Dn 200

29307

1

10696,30

Vana de echilibrare, Dn 200

29307

1

10696,30

Sonda de temperatura de conducta

29307

4

455,44

Sonda de temperatura exterioara

29307

1

65,06

Flusostat pentru lichide

29307

1

346,92

Presostat de siguranta pentru lichide

29307

3

422,90

Automat programabil

29307

1

7796,32

Detector de debit

29307

1

997,58

Sonda traductor de presiune

29307

1

623,49

Termostat de imersie

29307

3

683,12

TOTAL 66977,30

2.1.16.5.

INSTALAȚIE ELECRICA

Tablou electric

29307

1

16774,50

Instalatii electrice

29307

1

62857,38

Inst. el: CYY3X1,5=100m; CYY5X2,5=70m;

CYY5X4=105m; CSYEY7X1,5=60m;

CSYEY 5X1,5=160m; cablu semnal cont energ=110m

210350

645 ml.

5061,91

TOTAL

84693,79

1.6.5.

Arhitectura modernizare construcții

210350

326,7 mp.

364262,97

TOTAL

1.6.5.

Arhitectura modernizare construcții

210349

226 mp

232723,63

TOTAL


364262,97

2.2.4.2.

Contori energie termica

Contor energie termica

29307

1

3113,75

Contor energie termica

29307

1

3465,08

Contor energie termica

29307

1

3465,08

Contor energie termica

29307

2

5737,39

Contor energie termica

29307

1

2523,88

Contor energie termica

29307

3

7571,65

TOTAL GENERAL

MCCiROapi -eSC 69

29307

1

1001633,79


TOTAL GENERAL


13155990,28


Presedinte de sedinta

Ilie Zanfir