Hotărârea nr. 317/2010

Transmiterea din administrarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public" in administrarea Consiliului Local al municipiului Gala?i, a unor bunuri

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.317 din 7 09 2010

privind: transmiterea din administrarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului

Public” în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, a unor bunuri

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 336/7 09 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 7 09 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.104 014/7 09 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.104 016/7 09 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului și Concesionări Bunuri Patrimoniale;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.290/9 08 2010 referitoare la aprobarea Actului Constitutiv al SC Gospodărire Urbană SA Galați și a unor măsuri organizatorice;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”c” coroborat cu alin.5, lit.”a” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă   transmiterea din administrarea Serviciului Public

“Administrarea Domeniului Public” în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gasparotti Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Lista mijloace fixe


Cap. I ADP extrabuget

Nr Inventar Denumire

Gestiunea: 01 Administrativ-Patinoar

Cont: 2131

2039 STATIE RADIO FIXĂ MOTOROLA GM 350

2048 STATIE RADIO PORTABILĂ MOTOROLA P040 2 BUC

2080 INST.AUTO GPL MOTOR CU INJ. MONOPUNCT CU SONDA DACIA

2081 INST.AUTO GPL MOTOR CU INJ. MONOPUNCT CU CATALIZATOR

Cont: 2133

2149 Auto Dacia 1310 - berlina 16 ADP

9702 TRACTOR U445 GL 03 NRO 20047 TRACTOR U650 -GL 21 PMG 20048 TRACTOR U650 - GL.04. WYU 20139 AUTOTURISM GL 13 ADP 97060 REMORCA MONOAX 1,5 TO AUTO Cont: 214

20128 CASA DE BANI 250 RM 1355

20130 SISTEM DE ALARMA DSC 510


Gestiunea: 02 Plaja Dunarea

Cont: 212

14475 SEDIU ADMINISTRATIV

20001 PLATFORMA AGREMENT 4buc

20002 GRINZI DISCOTECA CONF.METALICA 4buc

20003 PANOU GARD CONF.METALICA+MONTAJ 14buc

20004 CHIOSC METALIC BILETE INTRARE 2buc

20020 SEDIU ADMINISTRATIV TABLA

20042 Esafod salvamar - platforma 2buc

20105 ILUMINAT PLAJA DUNAREA

20136 Gard metalic "PLAJA DUNAREA"

20138 Gard metalic "PLAJA DUNAREA"

94041 Imprejmuire bazin agrement 200ml

94042 Teren tenis beton

94043 Parcaje (pancaze )

94061 Grup social caramida

94062 Grup social tabla

94063 Bazin cu valuri nr.1

94064 Bazin cu valuri nr.2

94065 Bazin copii

94066 Construcții caramidă

 • 98022 PLATFORMA METALICA 4buc

 • 98023 CHIOSC METALIC

99005 POARTA SI STALP DISCOTECA 2buc

 • 99010 STALP CENTRAL SUSTINERE

 • 99011 PORTI BAZINE SI ADMINISTRATIE 6buc

Cont: 2131

98046 STATIE AMPLIFICARE :se compune din: 980142 STATIE AMPLIFICARE


Anexa

la HCL nr.317/7 09 2010


Sold Final

125.593,45

7.875,27

1.482,64

2.965,28

1.694,02

1.733,33


110.900,63

17.662,28

4.630,

35.028,14

35.028,14

17.880,

672,07

6.817,55

3.465,11

3.352,44

1.259.873,09

1.254.885,52

45.969,6

9.117,14

4.884,27

3.688,78

1.804,31

1.588,7

2.687,36

372.299,58

16.272,92

73.228,04

1.730,2

617,88

654,23

620,3

96,41

1.212,43

 • 1.698.2

1.037,58

707.503,76

1.939,82

1.901,52

688,42

3.644,05

 • 1.738.3


1.738,3


Cont: 214


20024 Bariere 2buc 1buc=540

98020 PANOURI PUBLICITARE 2buc

98024 FIRMA METALICA

99009 PICHET INCENDIU


Gestiunea: 03 Cimitir Eternitatea


Cont: 212


14474 Spațiu administrativ -florărie Cimitir Eternitatea

20035 Cabina paza 2buc

20042 Esafod salvamar - platforma 2buc

20085 Desfacere refacere carosabil

 • 94035 Magazie

 • 94036 Gard cimitir

 • 94037 Clopotniță

94057 Clădire Imobil administratie


3.249,27

1.080,

817,97

1.219,07

132,23

1.524.113,47

1.524.113,47

39.206,9

3.353,8

2.687,36

167.509,89

53,32

5.229,04

1.163.632,85

142.440,3


Gestiunea: 04 Cimitir Sf.lazar


487.543,47


Cont: 212


461.323,59


 • 20056 Clădire beton administrativ

 • 20057 Clădire beton, casa mortuara

 • 20058 Imprejmuire gard beton+(porti metalice 2buc)

 • 20059 Canalizare

 • 20060 Clopotniță

20062 Canalizare exterioare


127.654,32

238.535,45

57.306,12

10.633,73

22.113,97

5.080,


Cont: 2131


18.042,23


 • 20063 Retele apa

 • 20064 Racord electric

 • 20065 Racord telefonic


3.114,69

9.386,25

5.541,29


Cont: 214

96058 CLOPOT 350 KG


8.177,65

8.177,65


Gestiunea: 05 Cimitir stefan Cel Mare


1.779.110,67


Cont: 212

 • 94059 Clădire Imobil administratie

 • 94060 Cabina metalica


1.779.109,92

1.778.979,

130,92


Cont: 214

,75

94003 Fișet metalic

,75

Gestiunea: 06 Patinoar

16.567.722,12

Cont: 212

16.563.854,72

5022 Pista patinoar

157,36

5023 Centrala termica

12,74

5024 Centrala termica -retea sanit.ext.apa

3,05

5025 Centrala termica -retea term ext.

3,76

5026 Centrala termica -canal prot.apa calda

8,17

5027 Instalatie electrica

12,13

5028 Centrala termica -retea canalizare

2,99

5029 Centrala termica -retea apa

2,2

5031 Centrala termica -retea apa pt. pista

,58

5034 Centrala termica - termoficare

45,52

5035 Centrala termica -sist retea apa calda

34,71

5036 Acoperis patinoar

4.223.295,89

5081 Instalatie electrica-ap pornire aclimatiz

13,05

5083 Centrala termica - compresor aer

,28

5086 Centrala termica - separator namol

,17


5087 Centrala termica -separator namol 2buc

,17

5106 Centrala termica - aparat contra curent

2,31

5146 Centrala termica : pompa apa

1,5

5147 Centrala termica : pompa apa

4,24

10041 Gard patinoar beton

7,69

99182 Patinoarul artificial + Club Sportiv

12.340.246,21

Cont: 2131

3.866,74

5032 Instalatie frigorifica

13,21

5033 Instalatie frigorifica -inst frig ext

27,72

5041 Instalatie frigorifica -pompa amoniac

,77

5042 Instalatie frigorifica -pompe amoniac

,77

5084 Masina pentru slefuit gheata

10,

5089 Trape evacuare aer

1,16

5090 Instalatie frigorifica

3,84

5091 Trape evacuare aer

1,16

5093 Trape evacuare aer

1,16

5102 Instalatie electrica-ventilator

2,9

5103 Instalatie electrica-ventilator

2,9

50901 Trape evacuare aer

1,16

99090 Utilaj întreținere

3.800,

Cont: 214

,65

5066 Banci lemn (public - jucatori)

,33

5067 Banci lemn (public - jucatori)

,33

Gestiunea: 07 Lac Vanatori

7.726.087,85

Cont: 212

7.681.365,92

20026 Cabina metalica poarta

560,

20033 Pasarela metalica traversare lac

23.682,88

20036 Cabina Salvamar 2buc

3.716,8

20037 Cabina metalica DJ

1.161,2

20041 Magazie tabla (adapost depozitare ambarcatiuni)

17.320,6

20142 Cabină WC dublă

336,8

20143 Cabină WC dublă

336,8

20144 Cabină WC dublă

336,8

20145 Cabină WC dublă

336,8

20146 Cabină WC dublă

336,8

20147 Cabină WC dublă

336,8

20148 Cabină WC dublă

336,8

21005 COPERTINA PVC CU SCHELET METALIC

3.046,32

94023 Instalatie electrica

3.733,06

94049 Baraca metalica

20,35

94050 Magazie metalică prelungire baraca

195,36

94053 Imprejmuire gard

265,97

94055 Cabină WC

77,04

94070 Cabana din lemn 5 BUC

219,94

98033 Casuta camping din lemn cu terasa

4.500,

99007 STALPI SI PANOU METALIC

1.768,88

99012 CONSOLA METALICA COPERTINA ADMINISTRAȚIE

305,53

99025 VERANDA CIUPERCĂ

8.248,96

99026 BARACA GRATAR

1.390,81

99027 RIGOLE ANSAMBLU

2.018,09

99066 SEDIU ADMINISTRATIV

7.596.776,53

99068 Casuta camping

3.500,

99077 Casuta camping

3.500,

970541 Casa de vacanta

1.500,

970542 Casa de vacanta

1.500,

Cont: 2131

44.045,65

20034 Ponton metalic 4buc

4.296,95

94054 Ponton metalic

,75

95009 Hidrobicicletă Sanda

2.430,

95010 Hidrobicicletă Sanda

2.060,64

95011 Hidrobicicletă Sand

2.941,15

95012 Hidrobicicletă Sanda

2.430,

95013 Hidrobicicletă Sanda

2.430,

95014 Barcă PAFS Pescar

121,

95015 Barcă PAFS Pescar

121,

95016 Barcă A35 ,agrement ,accesorii,visle,furcheti

2.430,

95017 Barcă A35

2.295,

96015 Hidrobicicletă Danubius

2.455,92

96016 Hidrobicicletă Danubius

2.362,56

96017 Hidrobicicletă Danubius

1.866,24

97016 Barcă " Dana "

1.728,

97017 Barcă " Doina "

2.060,64

97018 Hidrobicicletă " Sanda "

2.060,64

97019 Ponton Debarcader

5.084,82

98027 Hidrobicicletă Danubius 2 buc.

1.732,34

98028 Barcă " Doina "

1.728,

98029 Barcă 2-1

1.410,

Cont: 214

676,28

990091 PICHET INCENDIU

132,23

990142 MASA METALICA 4buc

544,05

Gestiunea: 08 Zone Verzi

1.291.253,22

Cont: 212

230.687,99

2180 SEDIU ADMIN.-ZONE VERZI- Traian 254                           ,

,

2181 SUPRAFATA ALEE ACCES-ZV- Traian 254                       ,

,

5085 Centrala termica - recipient hidrofor                                      ,

,79

14476 Clădire administrativă (Zone verzi)

26.088,48

23177 EXTINDERE STATIE POMPARE FALEZA

107.613,26

91269 STATIE POMPARE FALEZA

96.985,47

Cont: 2131

1.060.565,23

20046 LAMA DEZAPEZIRE USOARA

16.420,

20052 MOTOCOSITOARE sachs SABO

567,

23176 RETEA IRIGATII FALEZA,VALEA TIGLINEI,TURN

1.042.065,01

TV,STR.B

97029 Motostropitoare SR 400

485,46

98041 MOTOPOMPĂ P840+(ro^i antrenare 2buc)

1.027,76

Gestiunea: 09 Parcari

19.332,61

Cont: 212

19.332,61

99086 CEASURI PUBLICE

19.332,61

Gestiunea: 10 Talcioc

1,83

Cont: 2111 ,

,

2178 Teren 1 Talcioc TEREN                                            ,

,

2179 Teren 2 Talcioc TEREN                                            ,

,

Cont: 212

1,83

5082 Centrala termica -boiler orizontal

1,83

Gestiunea: 11 Stadionul Dunarea

1.484,58

Cont: 2112

326,61

1007 Teren joc gazon

222,69

1008 Pista atletism

103,92

Cont: 212

1.157,98

1010 Tribune (tribuna oficiala + tribuna spectatori)

445,38

1012 WC

14,1

1013 Alei asfaltate

14,1

1014 WC

14,1

1015 Vestiare

148,46

1016 Atelier metalic

1,48

1017 Magazie PFL

,74

1018 Punct termic + Vestiar atleti + Magazie

148,46

1019 Cladiri transmisii sportive

148,46

1020 Imprejmuire beton + plasa

74,23

1021 Alei asfaltate

148,46

Gestiunea: 13 Baia Comunala

Cont: 212

 • 2128 Cladirea Baii Comunale

 • 2129 INSTALATIE TERMICA COND. SI CALORIFER

 • 2130 CONDUCTE PENTRU ALIMENTAREA CU APA

 • 2131 Instalatie electrica la punct termic Baia Comunala

 • 2135 Racord Termic ACM -Fizioterapie S

2138 Racord termic ACM - bazin inot SC1

2139 Racord termic ACM - BAIA COMUNALA

Cont: 2131

 • 2132 Rezervor , tabla groasa de 8 M/M

 • 2133 Agregat bloc abur 2 T/H

 • 2134 Instalatie de dedurizare a apei

 • 2136 Cazan de abur tip Vuia Q 1 TON

 • 2137 Cazan de abur tip Vuia seria 9

Gestiunea: 14 Port Ambarcatiuni

Cont: 2131

 • 2187 Ponton sistem,Jetele,Tacheti,Dragaj,Cablare

 • 2188 Coloane metalice - 820 ml

 • 2189 Pasarele aluminiu,Ponton intermediar,Consolidare

Gestiunea: 15 Pepiniera

2186 Panza umbrire ptr. Sera de flori CUSTODIE

Total General:

Cap. II ADP - buget

Nr Inventar Denumire

Gestiunea: 01 Administrativ-Patinoar

Cont: 2131

119.462,59

39.103,87

805,94

183,2

73,72

92,61

1.292,22

16.295,32

20.360,86

80.358,72

6,13

70.170,43

6.949,21

2.872,79

360,16

3.431.492,31

3.431.492,31

1.943.897,28

410.284,89

1.077.310,14


34.333.071,26


Sold Final

153.698,64

4.798,09


2034 POLIZOR DUBLU PT ASCUTIT PATINE 1.476,85 2049 INTR.USOL 800 21 101 04 03                                                                                       1.823,08

 • 6003 BUTELIE OXIGEN CU MINIGENERATOR ; REDUCTOR                                                          1.498,16

OXIGEN

Cont: 2133                                                                                                 148.900,55

4001 TRACTOR- Gl-09-ADP U650 M                                                                                35.028,14

 • 4006 DACIA 1310 CLI BREAK BK E1 MA GL-10-ADP                                                                   15.699,84

 • 4007 REMORCA RBM 800.010.114 BASCULANTA-ARO                                                                5.400,

4009 AUTOSPECIALA DE TRANSPORT MARFA SI                                                                 47.000,03

PERSOANE+REMORC

4010 REMORCA TIP 2 RB 5AT-070633                                                                              19.001,35

9021 REMORCA TIP2RB5AT BASCULANTA 2 BUC                                                                 26.771,19

Gestiunea: 02 Plaja Dunarea                                                                                    158.163,12

Cont: 212                                                                                                  156.271,02

1001 GARD DIN TEAVA RECT 14 BUC                                                                         144.561,42

 • 1003 EURO -WC RACORDABIL                                                                                 5.854,8

 • 1004 EURO -WC RACORDABIL                                                                                 5.854,8

Cont: 2131                                                                                                    1.892,1

2063 MOTOCOSITOARE STIHL FS 300                                                                           1.892,1

Gestiunea: 03 Cimitir Eternitatea                                                                                    127.481,09

Cont: 212                                                                                                   99.131,08

23201 RETEA CANALIZARE                                                                                       72.605,71

23202 RETEA APA                                                                                               26.525,36

Cont: 2131                                                                                                   23.834,6

 • 2013 GRUP ELECTROGEN

 • 2014 PICKHAMMER ELECTRIC

2020 INSTALATIE RADIOFICARE

2031 BORMASINA ELECTRICA BOSCH GBH 2-24 DFR

2032 APARATURA ADITIONALA INST RADIOFICARE

2055 BETONIERA 200L(MALAXOR)

 • 2071 MOTOFIERASTRAU STIHL MS360

 • 2072 MOTOFIERASTRAU STIHL MS 200 T

 • 2073 EMONDOR DE INALTIME STIHL HT 75

 • 2074 MOTOCOSITOARE STIHL FS 300

Cont: 214

 • 4003 CARUCIOR PE 4 ROTI

 • 6006 DULAP SI RAFTURI METALICE

 • 6007 DULAP SI RAFTURI METALICE

 • 6008 DULAP SI RAFTURI METALICE

Gestiunea: 04 Cimitir Sf.lazar

Cont: 2131

2062 MOTOCOSITOARE STIHL FS 300

 • 2077 INSTALATIE CLIMATIZARE CAMERA MORTUARA

 • 2078 INSTALATIE CLIMATIZARE CAMERA MORTUARA

Cont: 214

 • 4004 CARUCIOR PE 4 ROTI

6002 MESE CATAFALC

 • 6004 MESE CATAFALC

 • 6005 MESE CATAFALC

Gestiunea: 05 Cimitir stefan Cel Mare

Cont: 2111

2191 Teren extindere-partea de sud -HCL 689/2006 22070 SPATII VERZI

Cont: 212

21025 SUPRASTRUCTURA DRUM

 • 22071 Rigole si santuri pereate

 • 22072 RETEA APA

 • 22073 GRUP SOCIAL

 • 22074 CLOPOTNITA

 • 22075 IMPREJMUIRE DIN BETON PREFABRICAT

Cont: 2131

2061 MOTOCOSITOARE STIHL FS 300

Cont: 214

 • 4005 CARUCIOR PE 4 ROTI

6001 CLOPOT 200KG CU SIST. DE PRINDERE

Gestiunea: 06 Patinoar

Cont: 212

 • 1005 WC - URI ECOLOGICE

 • 1006 WC - URI ECOLOGICE

Cont: 2131

 • 2015 ELECTROCOMPRESOR EC1L100

 • 2079 STATIE AMPLIFICARE

Gestiunea: 07 Lac Vanatori

4.395,69

1.632,68

5.141,31

1.485,48

1.712,49

1.250,

1.850,45

1.862,35

2.612,05

1.892,1


4.515,41

1.338,11

1.059,1

1.059,1

1.059,1

10.448,37

5.992,1

1.892,1 2.050, 2.050,

4.456,27

1.338,11

1.039,39

1.039,39

1.039,39

1.221.335,57

8.160,88

8.160,88

1.203.585,82

877.662,71

13.133,43

81.260,85

28.809,66

88.827,24

113.891,92

1.892,1

1.892,1

7.696,77

1.338,11

6.358,66

41.003,79

6.677,53

3.338,77

3.338,77

34.326,26

1.611,26

32.715,

11.354,16


Cont: 2131                                                                                                  11.354,16

1022 Hidrobicicletă DANUBIUS 4 BUC PAFS                                                                                      5.184,

 • 2029 COSITOARE MECANICA STIHL FS 300                                                                          1.448,23

 • 2030 Drujbă (MOTOFIERASTRAU)STIHL MS 440                                                                       1.721,93

 • 4008 Barcă "Pescarus"                                                                                                                3.000,

Gestiunea: 08 Zone Verzi                                                                                        66.615,83

Cont: 2131                                                                                                  66.615,83

2002 MOTOFIERASTRAU 044/50cm                                                                                 1.443,57

 • 2016 POLIZOR DUBLU PDP 300                                                                                6.117,55

 • 2017 TRANSFORMATOR SUDURA                                                                          2.302,65

2019 MOTOCULTIVATOR G14 D SERIA 141                                                                         6.700,

 • 2024 MOTOFOARFECĂ STIHL HS 246                                                                           1.899,24

 • 2025 MOTOBURGHIU BT 360                                                                                   5.424,4

 • 2026 MOTOFIERASTRAU STHIL 026                                                                            1.411,34

 • 2027 MOTOFIERASTRAU STIHL MS 200                                                                         1.279,25

 • 2051 ECHIPAMENT COSIT AC7000003                                                                            1.650,

 • 2052 ECHIPAMENT DE PRELUCRAT SOLUL                                                                   6.018,48

 • 2053 ROTOPERCUTANTA BOSCH GBH 2-24                                                                    1.492,

DFR(BORMASINA)

 • 2054 POLIZOR UNGHIULAR BOSCH GWS 26-                                                                       1.495,

230JB(POLIDISC)

2056 MOTOFIERASTRAU STIHL MF 066 3.022,6 2057 MOTOFIERASTRAU STIHL MF 360 1.850,45 2058 MOTOFIERASTRAU STIHL MF 360 1.850,45 2059 EMONDOR DE INALTIME STIHL HT 75                                                                       2.612,05

2060 EMONDOR DE INALTIME STIHL HT 75                                                                       2.612,05

2064 MOTOFOARFECĂ STIHL HS 246                                                                           2.362,15

 • 2075 SET REUTILARE MOTOCOSITOARE STIHL FS300                                                               1.860,

 • 2076 SET REUTILARE MOTOCOSITOARE STIHL FS300                                                               1.860,

9011 MOTOCOSITOARE FS300 (7 BUC)=1SD+6ZV                                                                 11.352,6

Gestiunea: 10 Talcioc

21.574,86

Cont: 212

21.574,86

2050 INSTALATIE DE ILUMINAT

21.574,86

Gestiunea: 11 Stadionul Dunarea

1.892,1

Cont: 2131

1.892,1

9011 MOTOCOSITOARE FS300 (7 BUC)=1SD+6ZV

1.892,1

Total General:

1.813.567,53

CAP. III ADP CUSTODIE

Nr.

Denumirea bunurilor

Nr.

Nr.

Cantitati

Pret

Total

Nr. Proces

crt

inventariate

inventar

inventar

unitar

Verbal

ADP

Primarie

primit la

Faptice

Scriptice

data de

1

Lama deszăpezire P222

4571050

23414

1

1

8205.15

8205.15

5/06.11.2003

2

Perie mecanica curatat zapada

4601050

23416

3

3

9947.02

29841.06

6/06.11.2003

4591050

23417

7/17.11.2003

4581050

23419

3

Motocositoare profesionala

2097,2098

24368

3

3

2963.92

8891.76

14/28.09.2004

2094

24370

4

Motofierastrau profes. M5

200t

2093

24371

1

1

2201.33

2201.33

15/28.09.2004

5

Motofierastrau profes. MS 361

2095

24372

1

1

2130.00

2130.00

16/28.09.2004

6

Motoburghiu MTB BT 360

2096

24373

1

1

8231.05

8231.05

17/28.09.2004

7

Rotosapa Stihl FS 300

24382

24383

24382

24383

2

2

2745.23

5490.46

21/10.12.2004

8

Lama deszapezire P 221

2212327

24381

1

1

11807.49

11807.49

22/20.12.2004

9

Dacia double cab 1,9 4X4 dce1

4018

24301

1

1

24790.64

24790.64

1/10.05.2004

10

Statii radio Motorola

P040

4611050,

4621054,

4611053.

4611051, 4611054

23478

23482

5

5

2068.13

10340.65

10/12.12.2003

11

Statii radio Motorola Tii

TX2020

4621052,

4621053,

4611052,

4621051, 4621050

23483

23487

5

5

2068.13

10340.65

11/12.12.2004

12

Banc metalic cu menghina

2090

23474

1

1

2950.00

2950.00

9/05.12.2003

13

Instal. Climatiz. - Sf. Lazar

2092

24377

1

1

3041.75

3041.75

12/12.08.2004

14

Generator Genpower GL

7,5

18

24379

1

1

13624.6

13624.60

18/04.11.2004

15

Poarta dubla metalica

24374

24374

1

1

3125.8

3125.80

13/08.09.2004

16

Poarta dubla metalica

24375

24375

1

1

3545.24

3545.24

13/08.09.2004

17

Aparat sudura tip SAXO 1300

2104

25386

1

1

1782.15

1782.15

16/12.12.2005

18

Masina de tuns gazon

MT 585

2105

25385

1

1

11881.00

11881.00

18/15.12.2005

19

Motocositoare portab. profes.

2112

26322

10

10

3190.846

31908.46

15/12.10.2006

20

Emondor profesesional

2113

26324

2

2

3368.27

6736.54

16/12.10.2006

21

Tocator de grad. GB 370

2115

26321

1

1

4741.94

4741.94

13/12.10.2006

22

Motofierastrau profess. MS660

2116

26323

2

2

3520.58

7041.16

15/12.10.2006

23

Remorca basculanta tip 2RB5AT

2117

26326

2

2

30,034.20

60068.39

12/09.10.2006

24

Motoutilaj pt. scos cioate

2118

26332

1

1

37,345.77

37345.77

19/14.11.2006

25

Motocositoare cu greblare mecanica

2119

26331

1

1

32,185.26

32185.26

20/14.11.2006

26

Tractor

2122

26359

1

1

76,568.22

76568.22

118310/12.12.06

27

Cilindru compactor Wolfpac 3100 R

2148

26307

1

1

72,663.12

72663.12

6/19.07.2006

28

Remorca auto noua marca Bokman

2150

28035

1

1

20,400.00

20400.00

42296/22.04.08

29

Platforma rotativa cu brat

2158

28092

1

1

289,162.50

289162.50

77898/11.08.08

30

Masina de slefuit gheata

2177

28158

1

1

496,230.00

496230.00

94592/30.09.08

31

Panza umbrire pentru sera de flori

2186

35080

3

3

15,615.18

46845.54

34920/23.03.10

TOTAL

1344117.68

Președinte de ședință

Gasparotti Florin