Hotărârea nr. 27/2010

Aprobarea Programului de investitii pe anul 2010, cu finantare din cota de dezvoltare, modernizare si retehnologizare de 8%, propus de SC APA CANAL SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.27 din 25 02 2010

privind: aprobarea Programului de investiții pe anul 2010, cu finanțare din cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare de 8%, propus de SC APA CANAL SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 29/16 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.14 678/9 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.14 680/9 02 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.685/19 01 2010, a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere prevederile art. 7 din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobată prin Ordinul nr. 65/2007, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit .”a”, ”d”, alin.3, lit.”c” , alin.6, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Programul de investiții pe anul 2010, cu finanțare din cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare de 8%, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Sumele încasate, corespunzătoare cotei pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autorității administrației publice locale, pentru realizarea programului de investiții.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA

la HCL nr.27/25 02 2010 Program de investitii pentru asigurarea functionarii sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, realizarea si cresterea calitatii serviciilor de utilitati publice, cu finantare din cota de dezvoltare, modernizare,retehnologizare

Nr.c rt.

Obiectiv

Cant.

Buc.

Pret unitar estimat fara TVA

Valoare totala estimata fara TVA

Obs.

A) Dotari contractate

Nr.c rt.

Obiectiv

Cant.

Buc.

Pret unitar estimat fara TVA

Valoare totala estimata fara TVA

Obs.

1

Baterii condensatori

12.00

1,960.25

23,523.00

2

Autoturism

3

40,000.00

120,000.00

3

Autoturism 7 locuri

2

40,000.00

80,000.00

4

Incubator biologic cu racire

1

12,000.00

12,000.00

Total A                                                                                 235,523.00

B )Achizitii noi: DOTARI

a. Aparatura de laborator pentru laboratoare de proces

1

Agitator jar test

1

15,000.00

15,000.00

2

Baie de apa cu 4 locuri

1

4,500.00

4,500.00

3

Etuva termoreglabila

2

4,200.00

8,400.00

4

Multimetru de laborator

1

12,000.00

12,000.00

5

Spectofotometru

1

17,000.00

17,000.00

6

Bidistilator apa

1

6,500.00

6,500.00

7

Baie de apa termostatata

1

8,000.00

8,000.00

8

Nisa chimica cu exhaustare

1

15,000.00

15,000.00

9

Cuptor electric termoreglabil

1

11,000.00

11,000.00

10

Distilator

1

4,000.00

4,000.00

11

Baie de nisip-12L

1

4,300.00

4,300.00

12

Hota chimica

1

15,000.00

15,000.00

Total a

120,700.00

b. Aparatura de laborator pentru monitorizare apa potabila si apa uzata

1

Hota microbiologica

2

15,000.00

30,000.00

2

Agitator pentru palnii de separare

3

14,700.00

44,100.00

3

Aparat de obtinere apa ultrapura

1

23,100.00

23,100.00

4

Baie de apa termostatata

2

8,000.00

16,000.00

5

Balanta analitica

3

21,000.00

63,000.00

6

Balanta tehnica

2

8,400.00

16,800.00

7

Bidistilator apa

1

6,500.00

6,500.00

8

Bod senzor set + sistem 6 + FTC 90 incubator

1

21,000.00

21,000.00

9

Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masa cu trapa ionica

1

10,000.00

10,000.00

10

Cromatograf de gaze cu FID, NPD si ECD

1

10,000.00

10,000.00

11

Cuptor electric

2

23,100.00

46,200.00

12

Dispenser de palnii pentru instalatia de filtrare

1

2,200.00

2,200.00

13

Dispenser manual

1

2,300.00

2,300.00

14

Distilator

1

21,000.00

21,000.00

15

Dulap pentru reactivi

1

12,600.00

12,600.00

16

Dulap pentru precursori

1

12,600.00

12,600.00

17

Etuva termoreglabila

3

6,300.00

18,900.00

18

Incubator biologic cu racire , 80l

1

14,000.00

14,000.00

19

Incubator pentru CBO5

2

14,700.00

29,400.00

20

Instalatie de determinare CCO-Cr

2

23,100.00

46,200.00

21

Lichid cromatograf de inalta performanta - HPCL

1

10,000.00

10,000.00

22

Masina de macinat cu mojar

1

14,700.00

14,700.00

23

Masina de sitat cu site

1

14,700.00

14,700.00

24

Mineralizator cu microunde

1

63,000.00

63,000.00

25

Multiparametru(ph-metru, oxigenometru, conductometru)

1

21,000.00

21,000.00

26

Nisa chimica

3

42,000.00

126,000.00

27

Numarator de colonii

1

4,300.00

4,300.00

28

Ph-metru

1

8,000.00

8,000.00

29

Pompa de vid

1

5,500.00

5,500.00

30

Rotavapor configuratie completa

1

25,200.00

25,200.00

31

Sistem de determinare anioni-cationi (ion-cromatograf)

1

10,000.00

10,000.00

32

Sistem de extractie soxhlet

1

23,100.00

23,100.00

33

Sistem de filtrare pentru determinare suspensii cu min. 3 posturi de lucru

1

27,300.00

27,300.00

34

Sistem de mineralizare pentru determinare fosfor total(min. 6 probe)

1

35,700.00

35,700.00

35

Sistem de mineralizare, distilare tip kjeldahl pentru determinare azot (12 probe)

1

42,000.00

42,000.00

36

Sistem SPE

1

14,700.00

14,700.00

37

Spectofotometru de absortie atomica cu flacara, cuptor de grafit

1

420,000.00

420,000.00

38

Spectrofotometru de absorbtie moleculara

2

42,000.00

84,000.00

39

Turbidimetru

1

10,500.00

10,500.00

40

Vitrina frigorifica

2

2,000.00

4,000.00

41

Mobilier laborator

1

100,000.00

100,000.00

Total b 1,509,600.00 c) echipamente si utilaje pentru proces tehnologic statii de tratare-pompare apa potabila, apa uzata intretinere, reparații, intervenții avarii

1

Electrocompresor mobil

1

45,000.00

45,000.00

2

Electropalan cu carucior

4

10,000.00

40,000.00

3

Invertor sudare

6

6,000.00

36,000.00

4

Sistem de monitorizare video Uzina 2

1

42,000.00

42,000.00

5

Convertizor frecventa

40

2,600.00

104,000.00

6

Electrocompresor cap.redusa

4

2,500.00

10,000.00

7

Electrosuflanta

2

37,000.00

74,000.00

8

Electropompe epuisment apa fara agresivitate chimica

10

10,000.00

100,000.00

9

Electropompe epuisment apa uzata

2

12,000.00

24,000.00

10

Electropompe epuisment (tip EPEG)

2

5,000.00

10,000.00

11

Motocositoare

7

4,500.00

31,500.00

12

Mai compactor

5

7,000.00

35,000.00

13

Cilindru compactor

1

5,000.00

5,000.00

14

Aparat sudare

2

9,000.00

18,000.00

15

Taietor circular

1

7,400.00

7,400.00

16

Clema cu banda intinzatoare- set

1

6,000.00

6,000.00

17

Trusa scule instalator completa

6

2,000.00

12,000.00

18

Trusa chei inelare cu clichet completa

6

2,000.00

12,000.00

19

Grup pompare cu turatie variabila puncte termice

5

1,000.00

5,000.00

20

Grupuri pompare turatie variabila- statii clorinare

3

20,000.00

60,000.00

21

Recipient clor

20

10,000.00

200,000.00

22

Motopompa

1

4,000.00

4,000.00

23

Ventilatoare statii clorinare

2

5,000.00

10,000.00

24

Polizor unghiular-flex

1

1,800.00

1,800.00

25

Panouri si piese sprijin maluri

4 seturi

10,000.00

40,000.00

26

Cupla filetat electrica

1

2,000.00

16,000.00

27

Masina de taiat asfalt -beton

1

7,000.00

56,000.00

28

Ciocan demolator

3

3,500.00

28,000.00

29

Polizor dublu

2

2,500.00

20,000.00

30

Pompa proba presiune

1

2,500.00

2,500.00

31

Aparat sudura electrofuziune

2

25,000.00

50,000.00

32

Aparat sudura cap la cap PE

2

31,000.00

62,000.00

33

Aparat mufat tevi PE

2

4,000.00

8,000.00

34

Autospecializate basculante

6

150,000.00

900,000.00

35

Autocisterna

1

580,000.00

580,000.00

36

Autovidanja

2

540,000.00

1,080,000.00

37

Autoturism 7 locuri

1

50,000.00

50,000.00

38

Autoturism utilitar

3

71,000.00

213,000.00

39

Autocombinata woma- vidanja

1

10,677.00

10,677.00

40

Autocamion

1

620,000.00

620,000.00

41

Buldoexcavator 0,35 mc

1

10,000.00

10,000.00

42

Tractor

3

90,000.00

270,000.00

43

Remorca tractor

3

20,000.00

60,000.00

44

Grup electrogen sudura mobil

2

40,000.00

80,000.00

45

Generator trifazat

1

6,000.00

6,000.00

46

Statie de receptie apa uzata

1

50,000.00

50,000.00

46

Sistem integrat pilot de monitorizare si valorificare apa potabila

1

80,000.00

80,000.00

Total c 5,184,877.00

d) echipamente si software IT

1

Server PDC ( Autentificare utilizatori si control retea) + UPS 3000W

1

14,000.00

14,000.00

2

Fortinet FortiGate110C (firewall, antivirus, VPN, IDP -detectia intruziunilor, filtrare continut, antispam, traffic shaping

1

11,000.00

11,000.00

3

Multifunctional copiator, imprimanta, scanner

1

44,000.00

44,000.00

4

Statie totala topo

1

146,000.00

146,000.00

Total d 215,000.00

Total cap.C

6,909,477

C) Plati proiecte

1

Alimentare cu energie electrica laborator metrologie

1

1,000.00

1,000.00

2

Constructie sediu (constructie/demolare)

1

70,000.00

70,000.00

3

Amenajare spatii depozitare in incinta Uzina 2

1

20,000.00

20,000.00

Total plati proiecte

91,000.00

D) Lucrari noi

1         52,000.00              52,000.00|


| 1 | Amenajare spatiu producție SC 25

2

Amenajarelaborator apa uzata pentru acreditare RENAR

1

50,000.00

50,000.00

3

Modernizare si transmitere la distanta a parametrilor tehnici de functionare statii hidrofor din municipiul Galati proiectre si executie

1

83,000.00

83,000.00

4

Reabilitare termica si modernizare cladiri administrative

1

100,000.00

100,000.00

5

Reabilitare constructii administrative

1

100,000.00

100,000.00

6

Consolidare taluz Uzina de Apa nr.2

1

25,000.00

25,000.00

7

Amenajare parc auto utilaje Uzina 2 -etapa 2 Extindere etaj hala reparatii auto

1

75,000.00

75,000.00

Total lucrari noi

485,000.00

Total Program

7,721,000


Presedinte de sedinta Gheorghe Teodor Iulian