Hotărârea nr. 26/2010

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii, pentru cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.26

din 25 02 2010

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții, pentru creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 12/22 01 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6762/22 01 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6764/22 01 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 19 , lit.a din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Având în vedere prevederile art.11 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Având în vedere devizele generale privind cheltuielile necesare realizării investițiilor creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții, pentru creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA

La HCL nr.26/25 02 2010

indicatori tehnico-economici   aferenți obiectivelor de investiții, pentru

creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe

 • 1. Bloc D10, sc. 3 - str. Otelarilor nr. 21 - Micro 21

Valoarea totala a investitiei: 743.264 lei

din care C+M:           678.533 lei

Capacitati:       AU = 1.772,60 mp

Nr.ap = 33

AD = 2.770 ,00 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                 339.266 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                    203.560 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                           135.707 lei

 • 2. Bloc C1, sc.1 - str. Movilei nr.10 - Piata Centrala

Valoarea totala a investitiei: 428.881 lei

din care C+M:            391.550 lei

Capacitati:       AU = 938,15 mp

Nr.ap = 19

AD = 1.277,00 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                  195.775 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                      117.465 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                           78.310 lei

 • 3. Bloc G10 - str. Brăilei nr. 262 - Micro 18

Valoarea totala a investitiei: 980.756 lei din care C+M: 896.094 lei Capacitati:       AU = 2.943,25 mp

Nr.ap = 48

AD = 4.106,00 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finanțare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                 448.047 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                   268.828 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                          179.219 lei

 • 4. Bloc Ialomița - str. Domneasca nr. 130- Centru

Valoarea totala a investitiei: 1.114.338 lei din care C+M:             1.019.312 lei

Capacitati:       AU = 2.272,50 mp

Nr.ap = 40 AD = 4.061,89 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                  509.656 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                      305.794 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                            203.862 lei

 • 5. Bloc Vi- str. Strungarilor nr.8 - Micro 19

Valoarea totala a investitiei: 3.262.193 lei din care C+M:             2.998.384 lei

Capacitati:       AU = 8.424,68 mp

Nr.ap = 160

AD = 11.306,00 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finanțare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                  1.499.192 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                        899.515 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                            599.677 lei

 • 6. Bloc 30 apartamente — str. Domneasca nr. 128- Centru

Valoarea totala a investitiei: 911.525 lei din care C+M:             832.223 lei

Capacitati:       AU = 1.980,00 mp

Nr.ap = 30

AD = 2.613,00 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                   416.112 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                       249.667 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                            166.444 lei

 • 7. Bloc Carpati - str. Tecuci nr.32 - Piata Centrala

Valoarea totala a investitiei: 953.254 lei din care C+M:             870.714 lei

Capacitati:       AU = 1.877,65 mp

Nr.ap = 30

AD = 2.698,00 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                   435.357 lei

 • 2. buget local 30% din C+M 261.214 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                             174.143 lei

 • 8. Bloc Albatros - str. NBalcescu nr. 17 - Centru

Valoarea totala a investitiei: 1.122.692 lei

din care C+M:             1.027.017 lei

Capacitati:       AU = 2.425,9 mp

Nr.ap = 50

AD = 4.785,00 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                   513.508 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                       308.105 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                            205.404 lei

 • 9. Bloc Pin 1 - str. Roșiori nr. 41 - Mazepa I

Valoarea totala a investitiei: 916.042 lei din care C+M:            837.668 lei

Capacitati:       AU = 2.203,52 mp

Nr.ap = 40

AD = 3.075,50 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                   418.834 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                       251.300 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                             167.534 lei

 • 10. Bloc Pin 2 - str. Roșiori nr. 39 - Mazepa I

Valoarea totala a investitiei: 920.798 lei din care C+M: 842.054 lei Capacitati:       AU = 2.209,91 mp

Nr.ap = 40 AD = 3.075,50 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finanțare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                   421.027 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                       252.616 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                             168.411 lei

 • 11. Bloc Pin 3 - str. Roșiori nr. 37 - Mazepa I

Valoarea totala a investitiei: 928.723 lei din care C+M:             849.364 lei

Capacitati:       AU = 2.211,60 mp

Nr.ap = 40 AD = 3.075,50 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

 • 1. bugetul de stat 50% din C+M                   424.682 lei

 • 2. buget local 30% din C+M                      254.809 lei

 • 3. fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M                            169.873 lei

 • 12. Bloc Paltin 1 - str. Melodiei nr. 1 - Mazepa

Valoarea totala a investitiei: 1.836.784 lei

din care C+M:             1.686.973 lei

Capacitati:       AU = 4.440,69 mp

Nr.ap = 56

AD = 6.473,40 mp

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finanțare pentru execuția lucrărilor de construcții montaj:

1.

bugetul de stat 50% din C+M

843.487 lei

2.

buget local 30% din C+M

506.092 lei

3.

fondul de reparații al asociației de proprietari

20% din C+M

337.394 lei

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian