Hotărârea nr. 128/2010

Aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.128 din 29 04 2010

privind: aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:120/27 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.49 576/27 04 2010, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.49 578/27 04 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Devizele generale ale lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2010;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore

ANEXA la HCL nr.128/29 04 2010

Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2010

 • 1. Centrul multifunctional Help-Modernizare Cantina de ajutor social

Cantina de ajutor social functioneaza in prezent intr-un imobil situat pe str. Dogariei nr. 26 aflat in proprietatea municipiului Galati si deserveste 950 asistati. Cladirea se afla intr-o stare avansata de degradare

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

 • 1. Reabilitarea acoperisului : reabilitarea sarpantei, inlocuirea asterealei, inlocuirea invelitorii, refacerea pantelor, asigurarea scurgerilor cu jgheburi si burlane, refacerea stresinei, ignifugarea partilor lemnoase

 • 2. Refacerea timplariei si finisajelor prin placaje, tencuieli partiale, inlocuirea timplariei interioare si exterioare, zugraveli, vopsitorii

 • 3. Modernizarea bucatariei prin introducerea unor utilajelor performante, reorganizarea fluxurilor, reabilitarea instalatiilor aferente, introducerea ventilatiei adecvate.

 • 4. Reabilitarea instalatiilor :sanitare, electrice si termice (se vor monta 2 microcentrale termice)

 • 5. Reabilitarea retelelor de apa si canalizare

Pentru desfasurarea in conditii optime se prevede si achizitia de aparatura profesionala pentru bucatarie :dulap refrigerare (4 buc), masina curatat cartofi, masina electrica de spalat legume , masina tocat carne, malaxor carne , sterilizator, masina de feliat legume, masina gatit (2 buc), cuptor electric de gastronomie (2 buc), hota (5 buc),

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  Valoarea totala a investiției: 2.984.022 lei

 • ■  din care C+M:          1.558.628 lei

capacitati: -suprafata reabilitata: S=6i5,54mp

-centrala termica-2 buc

-instalatii sanitare-L=40ml

-instalatii ventilatie

-instalatii electrice

-dotari bucatarie

Durata de realizare a investitiei :18 luni

Sursa de finantare: fonduri structurale 98 % din care :85% FEDR

13% Fondul National

buget local 2% (cofinantare)

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

 • 2. Hala Reparatii RT2 S.C. TRANSURB S.A.

Hala de reparatii RT2 este situata in incinta Autobazei nr. 1, are regim de inaltime parter si cuprinde hala propriu-zisa (constructie pe structura metalica) si ateliere aferente din zidarie.

Prin proiect se prevad lucrari de desfiintare a halei si amplasarea unei noi hale uzinale , cu structura din europrofile , in cadre ,pane si rigle.

Acoperirea se va face cu panouri termoizolante de acoperis, iar pardoseala va fi din beton armat.

Accesul auto se va face prin 6 porti prevazute cu usi pietonale, iar iesirea se va face prin porti de iesire , opus celor de acces in sensul de mers al masinilor.

Din punct de vedere functional hala noua va cuprinde: spatii de lucru pentru inspectia tehnica periodica, cinci puncte de lucru a cate 2 autovehicule, birou maistru, vestiare separate barbati si femei prevazute cu dusuri si lavoar, grupuri sanitare separat barbati si femei , sala de mese cu lavoare si spatiu de preincalzire a mesei, atelier sudura, atelier electric, centrala termica.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  Valoarea totala a investiției: 5.222.106 lei

 • •  din care C+M:          2.288.583 lei

Capacitati: -constructie hala, suprafata construita: Sc=1545 mp

-regim de inaltime :parter

-instalatii sanitare , instalatii electrice, instalatii instalatii utilizare gaze

-instalatii incalzire: centrala termica

Durata de realizare a investitiei :19 luni

Sursa de finantare:buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

3 AMENAJARE CREȘA NR.1 str. Lăcătușilor nr.43 Micro 19

Consiliul Local al municipiului Galati impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectiv Inspectoratul Scolar al Județului Galati au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a unitatilor de asistenta sociala din municipiul Galati.

Baza materiala actuala a unitatilor de asistenta sociala,avute in vederea pentru investire, apartine domeniului public al municipiului Galati si se afla in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati.

Imobilul care urmeaza sa fie reabilitat reprezinta cladirea Cresei nr.1 este situata pe strada Lacatusilor nr.43 Micro 19 Galati, iarTamplaria exterioara si interioara este realizata din lemn de brad si este degradata prezentand urmatoarele defectiuni:

-cercevelele exterioare sunt deteriorate, crapate, prezinta lufturi prin care poate patrunde apa iar la inghet acestea se maresc;

-accesoriile metalice deteriorate partial;

-glafurile sunt putrede si multe dintre ele degradate;

Pardoselile din salile de clasa (PVC) sunt uzate, prezinta desprinderi si rupturi.

Datorita uzurii pronuntate a instalatiilor din grupurile sanitare, se produc infiltratii prin pardoseli, ce au condus la fisuri.

Instalatiile electrice sunt imbatranite si deteriorate.

Aleile existente din jurul cladirii prezinta multe fisuri si tasari.

Prin „ Amenajare Cresa nr.1” se urmareste:

-creare spatii pentru magazie alimente pe hol, curatat legume in bucatarie;

-desfiintare pereti vestibule intrare secundara, inchidere cu grilaj metalic intrarea secundara la exterior;

-recompartimentare spalatorie si spatiu de calcat rufe;

-separarea spatiilor gradinitei de cele 3 ale cresei;

-amenajare vestiar personal;

-compartimentare Sali grupa prin crearea unui perete despartitor din rigips si usa culisanta.

-inlocuire covor PVC cu parchet laminat.

-zugraveli lavabile

-inlocuire tamplarie interioara si exterioara cu tamplarie din PVC si geam termopan;

-inlocuire instalatie electrica;

gratii la ferestre;

Modificari si inlocuiri instalatii sanitare;

-dotare cu obiecte sanitare noi;

-inlocuirea conductelor de alimentare cu apa rece si calda de cosum;

-inlocuirea conductelor de canalizare ape uzate menajere de la punctele de consum interioare si cele meteorice.

Aleile din jurul clădirii se vor reface prin înlocuirea suprafeței asfaltate cu un strat de asfalt nou.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

 • •  Valoarea totală a investiției - 388.049,42 lei

 • •  Din care C+M              353.101,25 lei

Capacitati: -suprafata construita: Sc=763,40 mp

-imprejmuire L=173,95mp -sistematizare verticala S=587,55mp -instalatii sanitare , instalatii termice, instalatii electrice interioare -utilaje si echipamente bucatarie

-echipamente loc de joaca

Durata de realizare a investiției 6 luni.

Finanțarea este realizată de la Consiliul Local Galati. Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

4. DEVIERE REȚEA CANALIZARE CORP B COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA”

Amplasamentul este situat pe str. Radu Negru, iar terenul face parte din domeniul public al municipiului Galați și se află în administrarea Colegiului de industrie alimentară Elena Doamna.

Corpul B ce aparține Colegiului de industrie alimentară Elena Doamna, este o clădire cu parter și doua nivele și este destinată învățîmântului școlar.

Deversarea apelor uzate de la grupurile sanitare din corpul B, se face printr-un colector din tuburi de beton DN 200 mm, ce traversa terenul Primăriei și deversa în colectorul de canalizare existent în incinta Dn 1000 mm, colector cu traseu prin curtea Penitenciarului Galați și deversa în colectorul din str. Științei.

Prin proiect se propune executarea lucrărilor de deviere colector canalizare a apelor uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare a corpului B, de la căminul de canalizare C la colectorul de canalizare existent pe strada Radu Negru cu conducta PAFSIN Dn 200 mm montata îngropat pe pat de nisip.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

 • •  Valoarea totală a investiției - 68.942 lei

 • •  Din care C+M           - 56.249 lei

Capacitati: -colector canalizare PAFSIN, Dn 200mm, L=95ml

-camine canalizare 4 buc

Durata de realizare a investiției este 12 luni.

Finanțarea este realizată de la Consiliul Local Galati

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință Podlați Lucian