Proces verbal din 30.04.2009

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 30/04/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 30.04.2009

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, în baza Dispoziției nr. 3554 din data de 27.04.2009, întrucât ședința este extraordinară.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor municipiului Galați, prin intermediul ziarului “Viața Liberă” din data de 28.04.2009.

Ședința Consiliului Local din data de 30.04.2009 este ședință publică, având ca președinte de ședință pe domnul consilier Apetrăchioaie Daniel.

Domnul președinte - Bună ziua. Dacă sunteți de acord, propun să începem ședința extraordinară de astăzi a Consiliului Local din data de 30.04.2009. Vreau să salut pe această cale prezența mass-mediei, a domnilor directori din Primărie și a cetățenilor municipiului Galați.

Suntem prezenți în sală 23 consilieri. Lipsesc motivați: dl.consilier Roman Apostol Picu, dl. consilier Alexe Petru, dl. consilier Dumitru Cristea și dl. consilier Mihai Manoliu.

Având în vedere că ședința este statutară, înainte de a trece la ordinea de zi, supun la vot procesele-verbale de la ședințele anterioare, cea de Consiliu Local și cea de îndată, care a avut loc la comisii.

Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Cu 23 voturi pentru, procesele-verbale au fost aprobate.

Dau cuvântul domnului Primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Dl. Primar - Domnilor, aveți în mape ordinea de zi care cuprinde 37 de puncte, cu mențiunea că Partidul Democrat Liberal solicită ca punctul 3 să-l fixeze la ședința următoare. Deci îl scoatem de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției “Cetățean de Onoare al municipiului Galați”, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea calității unui membru în Consiliul de Administrație la SC APĂ CANAL SA.

 • 3. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la SC APĂ CANAL SA.

 • 4. Proiect de hotărâre privind încetarea calității unui membru în Consiliul de Administrație la SC TRANSURB SA.

 • 5. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la SC TRANSURB SA .

 • 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, către SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Modernizare str.Secerei-Rețele de apă și canalizare.

 • 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, către SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Rețele de apă și canalizare pe str.Radu Negru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului: Reabilitare conductă apă Dn 600 mm, pe str.Silozului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a rețelelor de apă și canalizare aferente ansamblului de locuințe individuale din zona Bariera Traian Nord.

 • 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 20,22 mp reprezentând cota indiviză de 0,33 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, B-dul Dunărea nr.13, bloc A10, parter, ap.57, domnului Sârghe Vasile, care îl deține în folosință.

 • 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 17,00 mp reprezentând cota indiviză de 0,79 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Brăilei nr.185, bloc B2, parter, ap.1, domnului Apostu Constantin, care îl deține în folosință.

 • 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 15,47 mp reprezentând cota indiviză de 2,5 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Navelor nr.4, bloc R2, sc.2, et.3, ap.33, SC DICTYNA SRL, care îl deține în folosință.

 • 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 12,00 mp reprezentând cota indiviză de 2,51 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Brăilei nr.80, bloc BR4B, sc.1, et.4, ap.19, SC Carul cu Bere 95 SRL, care îl deține în folosință.

 • 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 21,60 mp reprezentând cota indiviză de 6,31 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Traian nr.77, bloc A1, sc.1, parter, Lotul 1, SC TACITUS SRL, care îl deține în folosință.

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 387,7 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.2, doamnelor Dolis Elena, Dolis Emilia și Mărgărit (Dolis) Adina, care îl dețin în închiriere.

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 321,51 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.16, domnului Dodu Dumitrache, care îl deține în închiriere.

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 231,66 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.16, domnului Dodu Cristian, care îl deține în închiriere.

 • 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 90,70 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, domnului Ambrose Jenică, care îl deține în închiriere.

 • 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 117,1 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, doamnei Ambrose Gherghina, care îl deține în închiriere.

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 165,38 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină, aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, doamnei Macovei Eugenia, care îl deține în închiriere.

 • 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 47,27 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Albinei nr.11, domnului Moraru Neculai, care îl deține în închiriere.

 • 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 650,20 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină, aferent imobilului din str.Cristofor Columb nr.12, doamnei Corpaci Titina, care îl deține în închiriere.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.207/10.06.1999 referitoare la concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, str.Tecuci, zona aferentă bl.ALBATROS - bl.V5, pentru amenajarea unui spațiu prestări servicii-croitorie.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1, alin.1 din HCL nr.221/10.06.1999 referitoare la concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, Micro 39, zona Complex Comercial aferent bl.V2, pentru amenajarea unui spațiu comercial.

 • 25. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului pentru multiplicarea copiilor de pe lista electorală permanentă, aprobat prin HCL nr.126/2004.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării de către SC APATERM SA Galați de penalizări la factura, reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectărilor ilegale a unor consumatori-utilizatori de energie termică.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.161/27.05.1999.

 • 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului situat în Galați, str.Traian nr.446 A, familiei Nichitov Emanoil, evacuată din imobilul situat în Galați, str.Dr.Petrini Galatzi, bloc TREFO, cam.110 și

 • 111.

 • 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului situat în Galați, str.Traian nr.446 B, familiei Florea Maricica, evacuată din imobilul situat în Galați, str.Traian nr.120-122.

 • 30. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului situat în Galați, str.Sculpturii nr.2 B, familiei Caramalău Luminița, chiriașă în imobilul situat în Galați, str.Arieșului nr.6 - imobil propus pentru demolare.

 • 31. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului (căsuță) situat în Galați, str.Sculpturii nr.2 A, familiilor evacuate din imobilul situat în Galați, str.Dogăriei nr.115.

 • 32. Proiect de hotărâre privind Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției lucrărilor la blocul A4, din str.Traian nr.93, sc.1, 2 și 3, în scopul realizării de locuințe sociale pentru familiile evacuate din locuințele retrocedate.

 • 34. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri.

 • 35. Proiect de hotărâre privind avizarea asocierii Teatrului Dramatic “Fani Tardini” cu Centrul Cultural “Dunărea de Jos” pentru participarea la manifestările ocazionate de Ziua Europei ce se vor desfășura în Franța - Pessac.

 • 36. Interpelări, intervenții, cereri.

 • 37. Diverse.

Dl. președinte - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - ordinea de zi a fost aprobată cu 23 voturi pentru.

Începem cu primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind acordarea distincției “Cetățean de Onoare al municipiului Galați”, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Aveți fiecare la mapă buletine de vot și vă propun, pentru asta, să dau citire și punctului 5, pentru că și acolo avem buletine de vot:

Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la SC TRANSURB SA .

Aștept propuneri.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - propun pe d-na Dumitru Ionela.

Dl. președinte - Rog comisia de numărare a voturilor să strângă buletinele de vot.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Legat de punctul 1 - consider că este o mare onoare pentru noi să avem această posibilitate de a conferi acest titlu de cetățean de onoare Întâiului Stătător al țării. Cred că democrația noastră este mult prea avansată, dar dacă legea este așa cum este, trebuie s-o respectăm. Nu cred că este cineva care să nu fie de acord și, posibil o să fie confirmate vorbele mele, să punem la îndoială meritul sau nemeritul acestui Părinte Preafericit, al creștinilor ortodoxi români. Eu nu vreau să spun altceva decât legat de modul cum noi am votat legile, care trebuie să le aplicăm acum.

Pentru o asemenea personalitate, cred că era suficient să ridicăm mâna. Și așa este bine pentru că respectăm legea. Dacă legea spune așa.Dar noi facem legile, nu ni le-a făcut americanii, și să facem în așa fel, să încercăm să le sugerăm parlamentarilor noștri că, pentru aceste personalități. Este Întâiul Stătător al Bisericii Românești. Mulțumesc și Hristos a Înviat!

Dl. președinte - Mulțumesc și eu domnule consilier Rainea. Rog pe doamna președintă a comisiei de numărare a voturilor, d-na Artimof Daniela, să anunțe rezultatul votului: pentru primul punct de pe ordinea de zi.

D-na consilier Artimof Daniela - Rezultatul votului exprimat pentru acordarea Titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Galați”, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, este următorul: 22 voturi “da” și un vot “nu”.

Dl. președinte - Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 22 voturi pentru.

Rog pe d-na consilier Artimof Daniela să anunțe rezultatul votului pentru punctul 5.

D-na consilier Artimof Daniela - Din cele 23 voturi exprimate pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație la SC TRANSURB SA - d-na Dumitru Ionela a obținut 22 voturi pentru. La fel, un vot a fost exprimat cu “nu”.

Dl. președinte - Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 22 voturi pentru - dl. consilier Găvan Eugen a ieșit momentan din sală.

Trecem la punctul 6 - Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, către SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Modernizare str.Secerei-Rețele de apă și canalizare.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 22 voturi pentru.

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, către SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Rețele de apă și canalizare pe str.Radu Negru.

Dacă sunt întrebări, discuții?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Aș vrea să știu dacă s-a clarificat problema - acum vreo 3-4 ani, țin minte, că astfel de atribuiri directe - dl. Pârlog, pe vremea aceea ridica un semn de întrebare - în sensul că am putea avea probleme cu Oficiul Concurenței. Deci, dacă s-a rezolvat această problemă, nu mai are rost întrebarea. Dar vreau să știu cum stăm din punct de vedere legal?

Dl. președinte - Legal, este corect. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 22 voturi pentru.

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului: Reabilitare conductă apă Dn 600 mm, pe str.Silozului.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 22 voturi pentru.

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, Societății Comerciale APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a rețelelor de apă și canalizare aferente ansamblului de locuințe individuale din zona Bariera Traian Nord.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 23 voturi pentru - a venit în sală dl. consilier Găvan Eugen.

Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 20,22 mp reprezentând cota indiviză de 0,33 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, B-dul Dunărea nr.13, bloc A10, parter, ap.57, domnului Sârghe Vasile, care îl deține în folosință.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 23 voturi pentru.

Punctul 11 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 17,00 mp reprezentând cota indiviză de 0,79 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Brăilei nr.185, bloc B2, parter, ap.1, domnului Apostu Constantin, care îl deține în folosință.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 23 voturi pentru.

Punctul 12  - Proiect de hotărâre privind vânzarea

terenului în suprafață de 15,47 mp reprezentând cota indiviză de 2,5 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Navelor nr.4, bloc R2, sc.2, et.3, ap.33, SC DICTYNA SRL, care îl deține în folosință.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 23 voturi pentru.

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 12,00 mp reprezentând cota indiviză de 2,51 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Brăilei nr.80, bloc BR4B, sc.1, et.4, ap.19, SC Carul cu Bere 95 SRL, care îl deține în folosință.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 23 voturi pentru.

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 21,60 mp reprezentând cota indiviză de 6,31 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, str.Traian nr.77, bloc A1, sc.1, parter, Lotul 1, SC TACITUS SRL, care îl deține în folosință.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 23 voturi pentru.

Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 387,7 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.2, doamnelor Dolis Elena, Dolis Emilia și Mărgărit (Dolis) Adina, care îl dețin în închiriere.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

22 voturi pentru

 • 1 abținere - dl. consilier Bugeag Gheorghe.

Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 321,51 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.16, domnului Dodu Dumitrache, care îl deține în închiriere.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 231,66 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.16, domnului Dodu Cristian, care îl deține în închiriere.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

21 voturi pentru.

 • 2 abțineri - dl. consilier Găvan Eugen

dl. consilier Bugeag Gheorghe

Au venit domnii consilieri Mihai Manoliu și Roman Apostol Picu, deci suntem prezenți 25 consilieri.

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 90,70 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, domnului Ambrose Jenică, care îl deține în închiriere.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 117,1 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, doamnei Ambrose Gherghina, care îl deține în închiriere.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

24 voturi pentru

1 abținere - dl. consilier Bugeag Gheorghe

Punctul 20 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 165,38 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină, aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, doamnei Macovei Eugenia, care îl deține în închiriere.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 47,27 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini, aferent imobilului din str.Albinei nr.11, domnului Moraru Neculai, care îl deține în închiriere.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 25 voturi pentru.

Punctul 22 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 650,20 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină, aferent imobilului din str.Cristofor Columb nr.12, doamnei Corpaci Titina, care îl deține în închiriere.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

21 voturi pentru

1 vot împotrivă - dl. consilier Bugeag Gheorghe

 • 3 abțineri - dl. consilier Avram Răzvan Corneliu, d-na consilier Tercu Tincuța și dl. consilier Găvan Eugen.

Punctul 23 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.207/10.06.1999 referitoare la concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, str.Tecuci, zona aferentă bl.ALBATROS - bl.V5, pentru amenajarea unui spațiu prestări servicii-croitorie.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

23 voturi pentru

1 vot împotrivă - dl. consilier Găvan Eugen

1 abținere - d-na consilier Tercu Tincuța

Punctul 24 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1, alin.1 din HCL nr.221/10.06.1999 referitoare la concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, Micro 39, zona Complex Comercial aferent bl.V2, pentru amenajarea unui spațiu comercial.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Punctul 25 - Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului pentru multiplicarea copiilor de pe lista electorală permanentă, aprobat prin HCL nr.126/2004.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării de către SC APATERM SA Galați de penalizări la factura, reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectărilor ilegale a unor consumatori-utilizatori de energie termică.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 27 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.161/27.05.1999.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 28 - Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului situat în Galați, str.Traian nr.446 A, familiei Nichitov Emanoil, evacuată din imobilul situat în Galați, str.Dr.Petrini Galatzi, bloc TREFO, cam.110 și 111.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 29 - Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului situat în Galați, str.Traian nr.446 B, familiei Florea Maricica, evacuată din imobilul situat în Galați, str.Traian nr.120-122.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 30 - Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului situat în Galați, str.Sculpturii nr.2 B, familiei Caramalău Luminița, chiriașă în imobilul situat în Galați, str.Arieșului nr.6 - imobil propus pentru demolare.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 31  - Proiect de hotărâre privind atribuirea

imobilului (căsuță) situat în Galați, str.Sculpturii nr.2 A, familiilor evacuate din imobilul situat în Galați, str.Dogăriei nr.115.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 32 - Proiect de hotărâre privind Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției lucrărilor la blocul A4, din str.Traian nr.93, sc.1, 2 și 3, în scopul realizării de locuințe sociale pentru familiile evacuate din locuințele retrocedate.

Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 34 - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri.

 • 1. RAPA RĂZVAN - UTR 28, Arcașilor, T39/1, P5/1 - locuință.

 • 2. MUNTEANU IONEL - UTR 46, lăcătușilor 39, bloc E4, sc.1, ap.2 - extindere balcon - intrare în legalitate.

 • 3. SC ROCKTECTECS SRL - UTR 36, 1 Decembrie 1918, bloc S6B, ap.1A +1B - extindere spațiu comercial.

 • 4. ZAHARIA CORNEL, ZAHARIA GEORGE, TAFLAN CONSTANTIN -UTR 35, Aurel Vlaicu 44 - reabilitare construcții și schimbare destinație în sediu firmă + locuință.

 • 5. SC GALMOPAN SA - UTR 49, Oltului nr.3 - spațiu comercial -Supermarket.

 • 6. PĂCURARU ADRIAN - UTR 28, Traian Nord, T 39, P 19 -locuință.

 • 7. MARINA CLAUDIU CORNEL - UTR 28, Arcașilor nr.109 -locuință + garaj.

 • 8. GOIA IOAN - UTR 43, Arad, af. PS13C - schimbare destinație și amenajare spațiu comercial.

Dacă doriți să votăm aceste PUD-uri în grup sau separat? Se votează PUD-urile în grup. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 35 - Proiect de hotărâre privind avizarea asocierii Teatrului Dramatic “Fani Tardini” cu Centrul Cultural “Dunărea de Jos”

13 pentru participarea la manifestările ocazionate de Ziua Europei ce se vor desfășura în Franța - Pessac.

Dacă sunt întrebări, discuții?

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Pentru colegii noi - noi suntem înfrățiți cu Pessac. Este o comunitate din zona Bordeaux, cu care avem o colaborare de aproape 20 ani. Dumnealor organizează sub egida Uniunii Europene, la sfârșitul săptămânii viitoare, Ziua Europei. Am fost invitați și noi cu o formație de dansuri populare, taraf și ceva artizani. Discuțiile au fost, dar proiectul este tardiv, pentru că a existat varianta inițială cu deplasarea, deoarece francezii asigură masă, cazare, diurnă. Este o chestiune numai să se ajungă la Pessac. Am avut promisiunea Consiliului Județean, că dumnealor vor susține, dar din cauza unor proceduri, nu au reușit și, în ultima clipă, cu ajutorul doamnei director Stamate Doina, care ne-a găsit o soluție acum - pentru că trebuie să avem și legalitate - luăm un autobuz de la SC TRANSURB SA și o să avem numai cazări intermediare pentru cei 25 de oameni care vor pleca de la Centrul Cultural “Dunărea de Jos”. În rest, tot ce înseamnă diurnă, cazare, ș.a., este asigurat de partea franceză.

Și ar fi fost foarte neplăcut să nu mergem - pentru că relațiile sunt foarte strânse - dacă nu am fi găsit această soluție.

Dl. președinte - Mulțumesc domnului consilier Cristea. Dacă mai sunt discuții?

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Vreau să vă spun, vis-ă-vis de tardivitatea pe care o enunța dl. consilier Cristea, că ar exista o posibilitate tehnică, destul de redusă, pentru deplasarea în Franța, întrucât mâine este 1 Mai, Trezoreria nu lucrează și va fi foarte greu să realizăm, din punct de vedere tehnic, fizic, această deplasare. Sub excepția acestui punct, vreau să știu dacă pot să votez sau trebuie să mă abțin.

Dl. președinte - Dumneavoastră vă abțineți, sunteți direct implicat.

Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru - dl. consilier Avram Răzvan Corneliu, considerăm că s-a abținut de vot.

Trecem la punctul 36: Interpelări, intervenții, cereri.

Dl. consilier Ilie Zamfir - Vreau să relatez și să clarific o problemă cu care m-am confruntat săptămâna aceasta în calitate de consilier. De un an de zile m-am adresat Consiliului Local cu un proiect de hotărâre. De când sunt consilier, am reluat demersurile și am ajuns în această situație. Am mers pe fir, să văd unde se scurtcircuitează și

14 am aflat că la dl. Matei - ceea ce nu-mi venea să cred. Îl sun pe dl. Matei - dintr-un om care pozează cumsecade, am întâlnit un om ofensat. Despre ce este vorba în primul rând ? Este vorba despre denumirea unui segment de stradă între Gării și Basarabiei, unde sunt 12 apartamente, plus 15, o alee a Crivățului, o alee mică, restul Biblioteca V.A.Ureche, ROYAL și atâta tot. Deci nu presupunea nu știu ce efort legat de numerele poștale, legat de altceva.

Ce motivează dl. Matei? - “dl. Zamfir sunt cheltuieli”. Aveam OK-ul domnului Primar, care l-a stimat pe acest istoric de serviciu al Galațiului. Știți foarte bine, a scris a Il-a ediție a Istoriei Galațiului de la origini până la 1918. Dl. Primar, mai mult, l-a îngrijit și din alt punct de vedere ca să își prelungească viața, cu medicamente și cu alte lucruri.

Dl. Matei se confruntă cu lipsă de apetență a fenomenului cultural și mi-a motivat că este vorba de cheltuieli. M-am dus la Direcția de Urbanism, iar dl. director Ardean Ionel, care este în sală, mi-a spus că este vorba doar de 7 lei. Ce concluzie să trag eu de aici, legat de dl. secretar Matei? Comoditate, lipsă de respect față de consilieri și atunci înțeleg de ce noi nu avem accesul, latitudinea, conform competențelor și atribuțiilor, să purcedem la elaborarea de proiecte de hotărâri. Rog pe dl. Primar să dea un răspuns legat de aceasta și dumneavoastră, dacă aveți ceva de spus. Un simplu proiect de hotărâre, privind o denumire de stradă - Paul Păltânea - în memoria acestui mare istoric al orașului Galați.

Dl. președinte - Mulțumesc domnule consilier. Îl rog pe dl. Primar să dea răspunsul.

Dl. Primar - Domnule Ilie Zamfir, eu zic că v-ați cam grăbit. Astfel de treburi sunt specifice românilor. Nu este o problemă ca dl. Matei, sau mai știu eu cine, să nu recunoască meritele d-lui Păltânea. Noi neam speriat însă în Consiliul Local - după revoluție au apărut foarte multe schimbări de denumiri de străzi și nici la ora actuală nu am reușit să aducem buletinele pe strada hotărâtă de Consiliul Local. Nu a fost decât o neînțelegere acolo. O dată ce am pus “da”, vă închipuiți că nu lăsam eu problema să nu se rezolve în mod pozitiv. Am o deosebită stimă pentru cel care s-a chemat Paul Păltânea care, până în ultimul moment, a scris la masa lui de lucru tot ce este legat de istorie și, în special, de istoria orașului Galați. Este un exemplu clasic de om vertical care a făcut suficientă detenție pentru ideile lui. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Ilie Zamfir - Numai să fie așa domnule Primar. Cu totul altul a fost tonul d-lui Matei și poziția. Eu am vrut să nu întind discuția.

Dl. președinte - Mulțumesc domnule consilier Ilie Zamfir.

Dl. consilier Roman Apostol Picu - În primul rând, în acest mandat, cred că este cam singura ședință unde există o dezbatere adevărată și îmi place că nu se mai transformă totul în iiscuții în comisii și ne ascundem tot timpul după comisii. Intervenția d-lui Ilie Zamfir este benefică pentru bunul mers al Consiliului Local. Aici trebuie să aibă loc dezbaterea, nu în altă parte. Din ceea ce discutăm noi, pot ieși lucruri bune sau rele. Acum, de ce am intervenit?

Atât dl. Primar, cât și majoritatea din Consiliul Local, sunt iubitori de sport. Consider că în anul 2006, eram și eu consilier atunci, am luat o hotărâre care, cred eu, că a fost pripită, cea referitoare la mersul cu bicicleta în municipiul Galați. Nici măcar nu este o hotărâre distinctă. Am băgat-o la unul din punctele Hotărârii 307 care se referă la penalizările sau amenzile pe care poliția comunitară are voie să le dea. Cred eu că putem reveni asupra acestui punct domnule Primar, și să nu mai avem o anume radicalitate atunci când vorbim despre sport. Adică, oamenii, cei care practică acest sport, mersul pe bicicletă, au venit și s-au plâns că nu au voie în parcuri și pe faleza inferioară. M-am dus pe faleză într-o zi de sâmbătă și duminică, în zi de week-end. Într-adevăr, nu se poate circula cu bicicleta de la orele 17,00 sau 18,00 în sus. În schimb, cred că puteam să avem o mai mare aplecare asupra acestei hotărâri și să dăm o anume marjă de manifestare și celor care practică acest sport. Adică, noi nu mai avem iernile pe care le aveam înainte. Din această cauză, puteam să dăm, în lunile ianuarie, februarie, martie și aprilie, nelimitat mersul cu bicicleta pe faleza inferioară și în parcurile din municipiul Galați. Începând cu luna mai, puteam să facem un program de la 7,30 dimineața, până la orele 18,00, când ies oamenii la promenadă. Că până atunci, datorită caniculei, lumea nu iese la plimbare.

Prin urmare domnule Primar, aș vrea să avem o revenire pe HCL 307 și să facem și un program din acesta, în care bicicliștii să aibă voie să meargă în municipiul Galați. Cu atât mai mult, cu cât este un sport care se practică în toată lumea și care asigură starea de sănătate a populației și noi nu avem dreptul să-l aruncăm la gunoi. Adică, repet, în lunile ianuarie, februarie, martie și aprilie, să fie nelimitat în parcuri și pe faleza inferioară; începând cu lunile mai, iunie, iulie, august, program: 7,30 - 18,00, pe faleză și în toate parcurile, până iese lumea la promenadă. După care, au voie polițiștii comunitari să-i amendeze. Aceasta ar fi o revenire la HCL 307.

O altă revenire la această hotărâre o fac cu privire la accesul caleștilor sau șaretelor trase de cai. Știți foarte bine, noi am fost un oraș cosmopolitan, un oraș în care au fost diverse instituții, diverși oameni extraordinari. Nu au fost automobile, poate au fost calești, au fost birje, trăsuri, putem reînvia un segment din această preocupare a

16 unora dintre noi - mersul cu caleașca prin oraș, ca și atracție turistică. Centrul Cultural “Dunărea de Jos” are în dotare două calești din acestea. Herghelia o avem la Tulucești. Am putea face și un gest din acesta, cu atât mai mult cu cât și cei care se căsătoresc acum recurg la un astfel de vehicul. Aceasta ar fi pe HCL 307 care dă voie polițiștilor comunitari să amendeze niște lucruri pe care noi nu le-am gândit bine la momentul când le-am promovat.

Încă o problemă pe care vreau să o discut și aș vrea și colegii de la Partidul Liberal să fie atenți la ceea ce spun. Mă refer la transportul cu maxi-taxi în municipiul Galați. Domnule Primar, haideți să punem în aplicare HCL 191/2008. Este o hotărâre a Consiliului Local care vine din Legea 91 care organizează transportul public de persoane cu maxi-taxi în municipiile din România. Haideți să intrăm în legalitate, să aplicăm această lege și această hotărâre în Consiliul local pentru că, în continuare, se merge sub umbrela operatorilor - aceștia prevalându-se doar de faptul că au o licitație și au concesionat traseele până în anul 2010. Eu nu cred că acest lucru trebuie să ne împiedice să aplicăm legea și Hotărârea 191. Să intrăm odată în legalitate cu treaba aceasta, pentru că nu mai există posibilitatea să se facă transport sub umbrela unui operator. Și fiecare deținător sau proprietar de mașini în leasing trebuie să vină la Primărie în cel mai scurt timp, să se autorizeze și să ia licența personal pentru transport și să purcedem la realizarea unei noi licitații, pentru că am informații că la noi vine ce le trece printre degete operatorilor. Iar aceștia încasează aproape 2 miliarde și ceva, lunar - fiecare operator, în funcție de mașini. Un simplu exemplu, nu am să-i folosesc numele -cel care are 130 de mașini, așa apare la noi, avem informații că are 200 și ceva de mașini. Și dacă el, de la 130 mașini, încasează 650 mii vechii, ajunge undeva la 85 milioane în fiecare seară înmulțit cu 30 zile, ajunge la vreo 2 miliarde și ceva și el dă la Primărie 3 miliarde. Și noi asfaltăm din banii aceștia, facem curățenie și inhalăm aerul lor poluat. Adică, trebuie să intervenim și să dezvoltăm SC TRANSURB SA. Să avem o atitudine mai aspră asupra celor care fac transport ilegal la momentul acesta. Oamenii care sunt deținători de mașini sunt sclavi la acești operatori și au închiriat mașina la acești operatori. Iar noi suntem puși în imposibilitatea de a aplica legea, pentru că nu vrem s-o aplicăm. Prin urmare, știe și dl. consilier Cristea și dl. consilier Bogatu, i-am chemat pe cei care reprezintă autoritatea publică locală, în speță Biroul de Transporturi din cadrul Primăriei, la discuții, marți, să ne spună și nouă stadiul punerii în aplicare a HCL 191/2008, hotărâre care își trage seva din lege, lege care nu mai lasă la îndemâna operatorilor aceste licențe. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Vă mulțumesc și eu domnule consilier.

Dl. consilier Podlați Lucian - Am două probleme. Pe data de 24 am fost martorul unui accident mortal pe trecerea de pietoni din dreptul Grădinii Botanice. Acolo, de mai mult timp, se solicită montarea unui semafor. Am rugămintea la dl. Primar, la dl. viceprimar Cristea, care se ocupă de transportui, de siguranța circulației în municipiul Galați și, pentru fluidizarea circulației în zona respectivă, să se monteze un semafosr acolo.

Al doilea loc periculos și unde se întâmplă și accidente, este cel când cobori de la Direcția Muncii spre Faleză, unde este Distrigaz, chiar acolo în pantă, la pastilă. Deci vă rog foarte mult, să analizăm aceste probleme și să găsim o soluție, pentru că am văzut că foarte puțin s-a scris în “Viața Liberă” de accidentul acela mortal, al unei cetățene de 55 ani, care a luat-o pe capotă și pur și simplu a strivit-o. Deci acolo este un loc foarte periculos. În primul rând, cei care urcă de la bac, trebuie să aștepte foarte mult ca să poată intra în bandă, la fel și ceilalți care vin de la Turnul de Televiziune și de pe Saturn. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Vă mulțumesc și eu domnule consilier.

Dl. consilier Constantin Aurelian - Noi, ca și consiliu local, avem în subordine această societate comercială TRANSURB și, părerea mea este că ar trebui să intervenim și să susținem SC TRANSURB SA în așa fel încât să ia o cât mai mare parte din felia aceasta pe care o amintea dl. consilier Picu Roman cu privire la transportul public în Galați. Aici ar fi prima noastră intervenție ca această societate să-și facă până la urmă datoria, să-și fluidizeze traficul, mașinile, în așa fel încât cetățenii orașului Galați să folosească transportul public local, societatea noastră, iar veniturile să vină la Consiliul Local Galați. Deci aici aș zice eu că ar trebui să intervenim în primul rând.

Dl. consilier Teodoru Iulian - Aș vrea să adresez o întrebare domnului secretar Matei, pentru că a ridicat o problemă colegul nostru, dl. consilier Zamfir. Eu trebuie să vă spun că sunt unul din locuitorii tronsonului de stradă care face referire la proiectul de hotărâre a domnului consilier, în sensul că trebuie schimbat numele. Locuiesc acolo și în mod evident toți vecinii mei or să mă întrebe dacă există vreo obligativitate în lege ca toți locuitorii din zona respectivă trebuie să schimbe buletinele, permisele, toate actele de cumpărare. Și în momentul acesta voi fi întrebat, mai mult ca sigur, cine va suporta aceste cheltuieli? Și vreau să întreb dacă există obligativitatea ca toată lumea de acolo să-și transforme documentele pe noul nume al străzii?

Dl. secretar Matei - Se schimbă actele de identitate, toate documentele trebuie schimbate, iar banii vor fi suportați de Consiliul Local.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - În legătură cu bicicliștii. Ieri a avut loc la Consiliul General București problema bicicliștilor și accesul lor în parcuri. Tot Consiliul General a fost împotrivă. Eu aș fi de acord să găsim o oră convenabilă, atunci când nu ies copiii în parcuri, ca o zonă din parc să fie îngrădită special pentru bicicliști. Sau dimineața, pe Faleză ar putea să circule în momentul când nu sunt oameni. Dar la primul accident mortal al unui copil, vă dați seama ce răspundere poartă Consiliul Local? Și, dl. Primar este, mă scuzați, “Stan Pățitul”, cu concursul acela de motociclete. Adică să găsim o soluție rezonabilă până când vom găsi soluțiile occidentale, să aibă pistele lor, ș.a. de mers pe bulevard. Să găsim o soluție rezonabilă ca deocamdată să aibă acces, pe anumite tronsoane ale zilei, dar și accesul în parc să fie cumva delimitat, ca cetățeanul respectiv, care se duce, sau bunicul respectiv care se duce cu nepotul, să știe: “acolo nu ai voie să te duci pentru că este posibil să fi acccidentat” și, mai gânditi-vă ce o să facem cu cei care o să vină să ne ceară unde se duc cei cu skate-board-ul sau cu patine cu rotile. Deci și pentru acestea trebuie să ne gândim pentru viitor. Propunerea este normală și bicicliștii trebuie să circule undeva, dar să fim atenți.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Într-adevăr, văd că toți am căzut de comun acord că trebuie modificată hotărârea referitoare la bicicliști. Chiar aș vrea să întreb dacă un copil de 3 ani și jumătate se poate numi biciclist? Mă confrunt cu această problemă și gardienii publici nu știu de joacă. Și dacă ai un copil de 3 ani și jumătate -domeniul public este format din trotuare, parcuri și străzi. Pe trotuar și în parc nu ai voie să-i dai drumul. Măcar să scoatem o hotărâre în care interzicem să se vândă biciclete copiilor, pentru că eu, ca persoană matură, pot să merg pe stradă. Vă rog să mă credeți, copilului meu, prefer să-i plătesc toate amenzile, dar nu o să-i dau drumul niciodată să meargă pe stradă. Deci aceasta ar fi o problemă care ar trebui lămurită. Iar vis-ă-vis de TRANSURB, dacă tot vrem să sprijinim TRANSURB, cred că ar fi foarte nimerit o restricționare a accesului maxi-taxi în zona centrală a orașului - ca să putem delimita noi - eu mă gândesc undeva, de la Coșbuc și de la Basarabiei spre Dunărea, să nu treacă. Dar putem discuta, pentru că sunt foarte indisciplinați în trafic, sunt foarte mulți și cred că poliția nu-i poate controla. De fapt,

 • 19 observ că nu-i poate controla pentru că nu este atribuția Consiliului Local să asigure fluența în trafic. Ei sunt foarte indisciplinați. Teoretic, știu că există replica “să-i amendeze dacă ei nu sunt corecți”. S-a văzut de ani de zile că ei nu sunt corecți și nu sunt amendați. Cred că mai ușor ar fi de restricționat accesul lor în zona centrală.

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Schimbarea denumirii unei străzi este puțin mai complicată decât s-a spus, pentru că, gândiți-vă că, dincolo de buletine și permise, există acte de proprietate. Și schimbarea denumirii străzii generează niște probleme legale, în general proprietarilor, care nu sunt chiar atât de simple. Tot omul, care a revendicat aici - str.Carol a devenit str.Stalin, s-au făcut toate aceste schimbări - trebuie să meargă pe la arhive să vadă cum s-a numit strada Stalin înainte să se numească Carol sau altceva. În condițiile în care trebuie să onorăm niște persoane și să dăm străzilor numele lor. Și este cazul istoricului Păltânea și cartea lui, Istoria Galațiului, a fost premiată de Academia Română, este o carte remarcabilă și îi datorăm ceva. Cred că sunt totuși în orașul acesta foarte mulți oameni care își doresc numele străzii schimbate. Poate că avem denumiri de străzi în Galați, care sperie copiii. Există o stradă Cardeș Agricola. Eu vă garantez că cei care stau pe strada Cardaș Agricola, ar fi încântați ca strada să poate numele istoricului Păltânea. Deci este bine să găsim și locul unde oamenii ar fi încântați să facă acest lucru.

Dl. Primar - Am să vă răspund la câteva dintre problemele ridicate de dumneavoastră.

Domnule consilier Bugeag, vom avea și pentru roliști și pentru skate-board-iști, tot ce trebuie - în mai puțin de o lună va fi gata. Nu trebuie să vă faceți griji. Eu la cei cu skate-board spun locul de dat cu capul.

Grija mea mare este cu circulația bicicletelor pe Faleză. Am fost și eu

la Pessac, au fost și alții de aici, nu ai să găsești vreun biciclist care să meargă ca nebunul pe roțile din spate. Am interzis circulația bicicliștilor, după două accidente pe Faleză, în care doi oameni, trecuți de 60 ani, au ajuns în căruț. Și eu vă spun că într-o zi veneam de la Primărie acasă, cred că era duminică, și când am ajuns în față la Galeriile Mantu, erau 4 inși, unul dintre ei cred că nu mă cunoștea, a venit în fața mea și făcea fițe. Ei, în grozăveala lor, nu-și dau seama. S-au înmulțit - uitați-vă pe Faleză câte cruci avem și eu cred că ar fi cazul ca, într-o zi, să interzicem treaba cu crucile acolo. Și vreau să vă

 • 20 spun, dacă am avut o nemulțumire săptămâna aceasta - m-am uitat în corespondență duminica trecută și am găsit acolo -fundația, nu știu care, solicită sponsorizare pentru un concurs de motociclete - că reprezentantul nostru “Bulai” - cel care mi-a făcut figura - și am zis că este o treabă specific românească, nu se discută așa. Dacă își închipuie careva că eu o să supun la consiliu sponsorizare pentru cel care a omorât un copil din neglijență, nepăsare a lui, și după aceea s-a sustras... Eu aș vrea să știu de ce nu e acolo unde era locul lui? Pentru că el trebuie să aibă și carnetul de conducere suspendat, dar nu este treaba mea asta.

Avem câteva probleme care însă ne obligă pe toți să fim consecvenți. Când a apărut - vedeți că legile acestea cu transportul local se schimbă după vrerea fiecăruia. Se mai găsește o grupare de taximetriști, se duc la București, mai schimbă și uite așa ajungem la ce am spus. Și nu vreau să se supere nici unul dintre dumneavoastră, dar acum 4 ani aveam concepții diferite - “lăsați Transurb, trebuie să facem transport cu maxi-taxi”. Am avut pentru 5 ani, s-a făcut licitație penrtu 5 ani, apoi să lăsăm să treacă acești 5 ani. Între timp, vom avea și studiul cu circulația în orașul Galați și gândirea dumneavoastră și a noastră după cum vom face transportul în orașul Galați.

Am mari probleme cu cei care au câte o mașină a lui proprie, nu circulă cu nici un fel de forme și ajungem la lucruri neplăcute. Îl prinde poliția comunitară - să vedeți săptămânal, câți clandestini avem prinși?

Sunt convins că ceea ce a zis dl. Picu Roman este adevărat. Trebuie să avem ordine, să le luăm banii, că nu avem ce face.

Sigur, Societatea Transurb, vreau să o dezvoltăm, și noi și dumneavoastră trebuie să cuprindem toate zonele, că nu avem ce face.

Cu semafoarele, sigur că vom încerca să cuprindem și cele două semafoare. Vreau să vă spun că este costisitor, cel puțin cel de la Grădina Botanică va însemna foarte mult.

La ora actuală însă, fiind întregul oraș, după cum ați văzut, în săpături pe Proiectul ISPA, îmi este foarte greu să spun despre cum vom face în următoarele 6 luni. Un lucru este sigur, că de la anul vom avea o viziune de ansamblu și definitiv al circulației în orașul Galați. Până una alta eu vă doresc la toți, cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Mai, să fiți sănătoși, să nu trăiți cu impresia că 1 Mai este sărbătoare

 • 21 comunistă, că nu este, este sărbătoare social democrată, adică a noastră și a dumneavoastră. Să avem sănătate, să ne bucurăm de aceste zile, pentru că se pare că cel puțin astăzi este frumos.

Eu am o mare îngrijorare legată de ceea ce a spus dl. Ilie Zamfir. Totdeauna mi-a fost frică să ne apucăm să schimbăm denumirile la străzi, chiar dacă suntem îndreptățiți. Dar adevărul adevărat este că în orașul Galați, dacă luăm străzile la rând, cu denumiri vechi sau noi, ajungem la niște concluzii că sunt denumiri de străzi a unor diverși cetățeni care au fost contra țării în etapa respectivă, 916, 918, după cum sunt personalități pe care nu le evidențiem în nici un fel. Însă ne lovim de o singură problemă - schimbarea denumirii la o singură stradă atrage o groază de probleme - strada X și-a schimbat denumirea în strada Y; nr.4 a devenit nr.7 sau 7 a devenit 2 și începe un bâlci... Vă spun că avem la revendicări câte 4-5 schimbări de număr, de denumire de stradă. Dar personalitățile orașului, cu toate riscurile, trebuie să fie și posibil, când mai facem în cartierul Siret sau Dimitrie Cantemir, să mergem cu denumiri pentru personalitățile noastre.

Dl. consilier Roman Apostol Picu - O mică intervenție la ceea ce a spus dl. Primar, referitor la denumirea unor străzi noi. Mă intrigă și faptul că dl. Ilie Zamfir a dat niște nume de personalități, acum patru ședințe am votat denumirea Aleea Sulfinei - habar nu am unde este, dar este Aleea Sulfinei și puteam să punem numele unei personalități.

Dl. președinte - Dacă nu mai sunt alte probleme, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare și vă urez o zi bună.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Apetrăchioaie Daniel

SECRETAR

Grigore Matei

ÎNTOCMIT

Morîndău Ioana