Proces verbal din 25.06.2009

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 25/06/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 25.06.2009

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, în baza Dispoziției nr. 5503 din data de 19.06.2009, întrucât ședința este ordinară.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor municipiului Galați, prin intermediul ziarului “Viața Liberă” din data de 20.06.2009.

Ședința Consiliului Local din data de 25.06.2009 este ședință publică, având ca președinte de ședință pe domnul consilier Mihai Alin.

Domnul consilier Ciumacenco Nicușor - Dacă sunteți de acord ca dl. Mihai Alin să fie președinte de ședință, pentru că dl. consilier Trif Nicolae Viorel întârzie un pic, este pe drum. Dacă sunteți de acord, ca dl. Mihai Alin să conducă ședința. Cine este pentru? - 21 voturi pentru.

Domnul președinte - Bună ziua. S-au înscris la luarea cuvântului două persoane. Dau cuvântul d-lui Filimon Marian.

Dl. Filimon Marian - Vă mulțumesc. În primul rând vă asigur că voi respecta regula celor trei minute. Domnule viceprimar, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri. După cum cunoașteți, patronatul oamenilor de afaceri din IMM-uri întotdeauna au manifestat o atitudine de colaborare, de sprijin pentru instituția Primărie și Consiliul Local. Aș anunța aici participarea la unele comisii de întocmire a unor strategii sau programe, urmărirea și rezolvarea în comun a unor probleme complexe legate de realizarea unor investiții, realizarea unor propuneri constructive, în scris, direct sau în plenul Consiliului Local, invitarea membrilor Primăriei sau Consiliului Local la unele manifestări organizate de patronatul IMM, ce vizau domeniul economic și al mediului de afaceri și tot așa multe, multe acțiuni. In acest context al bunelor intentii, va rog să înțelegeți demersul pe care îl susțin în fața dumneavostră. Comparativ cu cele arătate mai sus, iată că astăzi suntem în situația nedorită în care

Consiliul director, Consiliul nostru director, va trebui să decidă , la cererea unor membri întreprinzători să dea în judecată Primăria și Consiliul local pentru abuz de putere și neglijență în serviciu. Toate acestea au loc datorită modului defectuos, a superficialității și neprofesionalismului, a corupției și lașității funcționarilor publici, precum și aprobărilor sub presiuni și comandă politică realizată de consilierii locali. Ce pot în calitate de președinte a IMM-urilor gălățenilor să le spui întreprinzătorilor, care se plâng că sunt victimele birocrației care li se pierd dosarele sau actele, care sunt amânați de “n” ori, care trebuie să dea șpagă că nu sunt aprobate lucrările pe care le doresc să le efectueze, unele chiar pe bună dreptate, în comparație cu unele investiții realizate de așa zișii oameni de afaceri, așa se cred ei, care, cu ajutorul funcțiilor politice și administrative au nesocotit legile timp de 20 ani, sfidând și batjocorind orașul în care conviețuim cu toții. S-a construit pe spațiul verde, s-au construit hoteluri fără nici o aprobare, dar nici una, s-au distrus hituri istorice și pentru că nimeni nu a răspuns de nimic, pentru că organele competente nu au luat nici o măsură, societatea civilă și mass-media au avut întotdeauna o reacție mai mult decât palidă, iată în prezent se construiește pe trotuare și chiar până în mijlocul străzii, vezi lucrările de pe strada Brăilei, Micro 19, beneficiar SC DELTA ROM, sau cele de pe lângă fostul complex comercial din Țiglina I, beneficiar SC SATURN 2005.

Domnilor, sunt nevoit să mă aflu în fața dumneavoastră și să vă spun că așa nu se mai poate. Din punct de vedere arhitectonic, s-a distrus orașul. Orașul nostru este varză, e o bătaie de joc nemaipomenită. Chiar crede cineva că se poate merge la nesfârșit încălcând legile, sfidând cu aroganță comunitatea în care trăim, trăind de fapt în mediul economic, cu grave inechități, concurență neloială, favoritisme și privilegii.

Vă rugăm, vă solicităm să opriți abuzurile. Vă rugăm, ca sub mandatul dumneavoastră, să nu fie încălcată legea. Vă rugăm să votați, să adoptați hotărâri în cunoștință de cauză și după cum vă dictează conștiința. De asemenea, ne punem speranța în site-managerul Florin Popa, viceprimarul Nicușor Ciumacenco și viceprimarul Răzvan Cristea în a soluționa problemele ce au făcut obiectul intervenției mele de astăzi. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Mulțumim domnului Filimon. Dau în continuare cuvântul domnului consilier Picu Roman.

Dl. consilier Roman Apostol Picu - Am ținut să vorbesc la început, înainte de a prezenta dumneavoastră cele care trebuiau prezentate. Acum trei săptămâni, am depus și eu, ca orice consilier, două proiecte de hotărâri și am fost, și am avut naivitatea să cred că vor fi date în lucru, și aparatul tehnic din Primărie își va face treaba. Aflu cu stupoare că astăzi nu sunt pe ordinea de zi. Mă refer la modificarea lui HCL nr.307, ca să dăm drumul odată la cei care merg cu bicicleta în Galați. Aflu că trebuie să modificăm o hotărâre și o altă hotărâre, timp berechet, dar de altfel, dacă se apucau de acum trei săptămâni de treabă cei din aparatul tehnic al Primăriei. O altă hotărâre viza faleza superioară. La fel am întâmpinat aceeași problemă - să vină poliția să dea avizul. Nu știu de ce nu dizolvăm Consiliul Local, să vină poliția să conducă acest oraș, dacă tot timpul așteptăm de la dumnealor tot felul de soluții. Sunt astăzi în situația să vin să votez în cadrul acestui Consiliu local un proiect de hotărâre care se referă la realizarea unei parcări rezidențiale cu plată, la un studiu de oportunitate, la o asociere cu niște fundații și niște asociații, niște PUD-uri, niște vânzări de terenuri, numirea unui membru în CA. Părerea mea este că nu au legătură cu agenda cetățeanului ceea ce votăm astăzi.

Prin urmare, ca semn de protest și că nu este o reacție la faptul că cei din Consiliul local au inițiative și sunt blocate la mantinelă de aparatul tehnic din Primărie, vă rog să considerați și să menționați în procesul verbal că mă retrag de la lucrările acestei ședințe de consiliu local. Voi reveni la proxima ședință, poate cei din Primărie vor avea mai mult respect față de consilierii locali, și față de munca lor, și față de inițiativele lor. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Vă mulțumim domnule Picu Roman. În continuare dau cuvântul domnului viceprimar Nicușor Ciumacenco.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Aș vrea să se menționeze că aparatul tehnic din Primărie nu are absolut nici o vină legat de acest subiect. Dacă există cineva vinovat de faptul că astăzi nu sunt pe ordinea de zi, este vina mea și mi-o asum. Deși teoretic nu am nici o vină, îmi asum eu întreaga vină pentru acest subiect. Dar trebuie să înțelegem că sunt lucruri pe care nu le putem face în mod populist pentru a câștiga imagine fără să respectăm legile. Nu putem bloca faleza superioară, proiect la care sunt coinițiator, pur și simplu. Sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Sunt niște termene pe care trebuie să le respectăm și, ca atare, eu personal nu consider normal să nu respectăm legea. Dacă legea spune foarte clar că trebuie avizul poliției, așteptăm avizul poliției. Dacă legea spune că trebuie făcută dezbatere publică, trebuia să așteptăm perioada în care se face dezbaterea publică. Numai pentru a da bine la televizor

4 consider că aceste lucruri nu trebuiesc; mă rog, putem să ne supărăm, putem să ne retragem de la ședințele de consiliu local, dar eu zic că toate aceste subiecte trebuie tratate cu foarte multă seriozitate, pentru că, până la urmă, preluăm o idee, ne-o asumăm, închidem faleza superioară a Dunării. Eu am făcut mai mult de atât, am încercat să fac și un studiu de circulație, am încercat ca lucrul acesta să-l fac în mod profesionist și serios și, ca și coinițiator al proiectului, consider că trebuie parcurși absolut toți pașii firești și legali. Așa că îmi asum faptul că astăzi nu este pe ordinea de zi, nu are nici o vină aparatul tehnic din Primărie, dacă există o vină, este la mine și îmi cer scuze pentru cei pe care i-am deranjat pentru că nu este pe ordinea de zi.

Dl. președinte - Vă mulțumesc domnule Ciumacenco. În sală sunt prezenți 20 consilieri, după retragerea domnului consilier Roman Apostol Picu. Lipsesc, din motive obiective, 6 consilieri: dl.consilier Alexe Petru, dl. consilier Cristea Mircea Răzvan, d-na consilier Artimof Daniela, dl. consilier Gheorghe Teodor Iulian, dl. consilier Bogatu Hristache și dl. consilier Trif Nicolae Viorel.

Având în vedere că ședința este statutară, înainte de a trece la ordinea de zi, supun la vot procesul-verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Cu 20 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului viceprimar Ciumacenco Nicușor pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Dl. Viceprimar Ciumacenco Nicușor - Pentru toți consilierii ordinea de zi se află pe laptop-uri. Dacă sunt probleme, vă rog să spuneți.

Dl. consilier Găvan Eugen - Domnule președinte, tocmai discutăm despre legalitate. În ceea ce privește activitatea Consiliului Local discutăm imediat de ordinea de zi. Haideți să discutăm o problemă care a fost generată și este menținută de faptul că lucrăm pe laptop-uri. Toți ne-am bucurat că putem să lucrăm în alt stil și scăpăm de multă hârțogăraie. Numai că, de când avem laptop-uri, nici un aviz, nici o expunere de motive, nici un raport de specialitate nu apar pe laptop-uri cu semnătura celui care trebuie să semneze materialul. Nu aș vrea să ajung până acolo încât să contest că nu au semnătură aceste materiale. Știți că am discutat de atâtea ori această problemă și dacă am văzut că în discuțiile de la comisii nu rezolvăm problema, am adus această discuție în Consiliul local. De aceea, solicit clar ca la fiecare comisie, la fiecare ședință de comisie, să existe materialul scris cu toate semnăturile necesare pe avize, pe rapoarte de specialitate, pe expunerile de motive, astfel încât să avem dacă vreți și o piesă martor. De fiecare dată trebuie să stăm să ne salvăm

materialele de pe laptop-uri, dar repet, această salvare de materiale, care nu este o mare problemă, împiedică singura problema legată de semnătura care trebuie să existe pe orice act pe care îl primim. De aceea, vă rog ca să nu mai avem aceste probleme, pentru prima comisie de marțea viitoare, orice proiect de hotărâre să fie însoțit de toate materialele anexe, semnate și ștampilate, astfel încât să nu avem discuții după aceea. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Am reținut domnule consilier. Iar sunt întru totul de acord cu mențiunea să încercăm la comisii să se studieze aceste materiale și să încercăm să le și semnăm.

Dl. consilier Găvan Eugen - Haideți că nu este problemă de așa ceva. Să nu degenerăm discuția.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Am zis doar la modul general.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Eu vreau să scot în evidență un alt aspect de când s-au introdus aceste laptop-uri. Eu am fost consilier și în alte mandate și se discuta foarte aprins pe urma multor materiale. De când avem laptop-urile astea toată lumea ridică mâna și trecem pe bandă rulantă la aprobat. Ce spune lucrul acesta? Nu vreau să exagerez cu nimic. Așa cum spunea și dl. Găvan, știți ca orice lucru nou întotdeauna avem o reținere despre ce-i nou. Haideți, dacă le facem pe laptop-uri, să le facem ca lumea. Să vedem tot ce trebuie să vedem ca să știm să luăm cuvântul. De exemplu: eu vreau să iau cuvântul astăzi pentru patru puncte și am avut grijă să mă duc la HCL și mi-am luat materialele pentru că știam că după laptop nu am cum să le iau. Nu știu, trebuie să găsim soluția să fim eficienți, să fim în cunoștință de cauză, ca să putem să luăm hotărâri și să nu mai ajungem în situația în care ne-am trezit astăzi cu dl. președinte Filimon care a adus acuzații foarte grave, atât Consiliului local, cât și personalului tehnic din primărie. Eu cred că nu mă simt cu musca pe căciulă și dacă este adevărat sau nu, nu contestă nimeni. Sunt de acord cu tot ce s-a spus. Sunt niște observații reale pe care le vedem cu toții și ne facem părtași, dar eu nu împărtășesc și nu mă simt vinovat pentru treaba aceasta, pentru că aici este un consiliu, și dacă toți cei 27 sunt nebuni și tâmpiți, și am aprobat materialele acestea și tot ce este în Galați, atunci nu mai avem ce căuta aici. Nu vă supărați, trebuie să-i dăm un răspuns domnului Filimon la problemele pe care le-a adus, atât personalului tehnic cât și consilierilor, pentru aceasta eu zic că o comisie sau șefii de comisii să se întrunească, să-și pună un punct de vedere în raport cu treaba aceasta. La fel și din partea primăriei. Suportăm critica, poate că este și adevărată și mai mult ca sigur este, dar nu vreau să fim părtași și să stăm toți ca morții să vedem ce se întâmplă și ce ni se aduce ca acuzații. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Înainte de a supune la vot ordinea de zi, vreau să întreb dacă sunt proiecte pe care le considerați că sunt cu probleme și ar trebui scoase. Dacă nu sunt probleme, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren în suprafață de 54,01 mp amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2, str.Arcașilor nr.76A, proprietatea privată, în indiviziune, a numiților Maracineanu Iulian și Maracineanu Doranda.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren în suprafață de 108,2 mp amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2, str.Arcașilor nr.76B, proprietatea privată, în indiviziune, a numiților Brașoveanu Auraș și Brașoveanu Elena Manuela.

 • 3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren în suprafață de 162,07 mp amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2/3, str.Arcașilor nr.76C, proprietatea privată, în indiviziune, a numiților Antohe Mihai și Antohe Ramona Lăcrămioara.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea realizării unui Parteneriat Public Privat pentru crearea de parcări rezidențiale cu plată în municipiul Galați.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind lucrările de intervenții în domeniul public și privat al municipiului Galați.

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Galați, str.Radu Negru nr.1, în care a funcționat Școala Gimnazială nr.27 “Nicolae Iorga”, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați prin unitatea de învățământ - Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Galați, str.Victor Papilian nr.7, Micro 40, în care a funcționat Școala Gimnazială nr.30 “Aurel Vlaicu”, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați prin unitatea de învățământ - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Turism “Dumitru Moțoc”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.217/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 117,10 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, doamnei AMBROSE GHERGHINA.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.216/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 90,70 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, domnului AMBROSE JENICĂ, care îl deține în închiriere.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.218/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 165,38 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, doamnei MACOVEI EUGENIA.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.214/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 321,51 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.16, domnului Dodu Dumitrache.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.213/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 387,7 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.2, doamnelor DOLIS ELENA, DOLIS EMILIA ȘI MĂRGĂRIT (DOLIS) ADINA.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.215/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 231,66 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.16, domnului DODU CRISTIAN.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2009.

 • 15.  Proiecte de hotărâri privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați.

 • 16.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  criteriilor  de

performanță pe anul 2009 pentru SC APĂ CANAL SA Galați.

 • 17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  criteriilor  de

performanță pe anul 2009 pentru SC TRANSURB SA Galați.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru SC RA Administrația Zonei Libere Galați.

 • 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru SC APATERM SA Galați.

 • 20. Proiecte de hotărâri privind finanțarea de la bugetul local a unor structuri sportive.

 • 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor mijloace fixe și obiecte de inventar achiziționate în cadrul Proiectului PHARE RO 2005/017-447.01.01.17 “ Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice “, din patrimoniul municipiului Galați, în patrimoniul Agenției de Servicii Sociale “Alternativa”.

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea calității unui membru în Consiliul de Administrație la SC APATERM SA.

 • 23. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la SC APATERM SA.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Local și Fundația Eugene Ionescu.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Local și Uniunea Artiștilor Plastici din România.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la circulația auteovehiculelor și utilajelor în zonele cu restricție și eliberarea permiselor de liberă trecere, a listei străzilor din municipiul Galați pe care este interzisă circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa mai mare de 3,5 tone, a listei străzilor din municipiul Galați pe care circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se realizează fără restricție, a cererii tip pentru eliberarea permiselor de liberă trecere și revocarea HCL nr.208/04.07.2006.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de categorii de bunuri de interes public și privat care urmează a fi preluate spre pază de către Poliția Comunitară Galați.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri Galați.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC DECOVIL SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului Centrul multifuncțional de recuperare KIDS.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009 pentru obiectivul “Modernizarea și extinderea centrului multifuncțional de recuperare KIDS pentru anul 2009”.

 • 32. Proiect de hotărâre privind trecerea locuințelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Galați în proprietatea publică a statului și pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.42/05.08.2008 privind aprobarea cofinanțării proiectului Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța pentru vârsta a III-a”.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.43/05.08.2008 privind aprobarea cofinanțării proiectului Centrul de zi pentru copii.

 • 35. Proiect de hotărâre privind trecerea din folosința gratuită a Autorității de Sănătate Publică Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și patrimoniul privat al municipiului Galați, a unei părți din imobilul Stomatologie situat în strada Al.Lăpușneanu nr.28A, cartier Mazepa I, respectiv Sexc=11,43 mp și Scom=12,80 mp, suprafața aferentă cabinetului medical al dr.Savin Cristian Paul.

 • 36. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație pblică domnului dr.Savin Cristian Paul a cabinetului medical individual Sexc=11,43 mp și Scom=12,80 mp, reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului pe durata de 36 ani și 2 luni începând cu data de 01.07.2009 cu specialitatea stomatologie amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați, cartier Mazepa I, str.Al. Lăpușneanu.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.131/06.04.2006 referitoare la concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, zona faleza Dunării, trecere bac, SC ROLLAND SRL.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de colectare selectivă și sortarea la sursa pentru municipiul Galați.

 • 40. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Modernizarea administrației publice locale în beneficiul socio-economic al comunității locale”.

 • 41.   Proiect de hotărâre privind trecerea din folosința gratuită a Autorității de Sănătate Publică Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și patrimoniul privat al municipiului Galați a unei părți din imobilul Stomatologie situat în Galați, str.Nucului nr.3, Micro 38, respectiv Sexc=12,22 mp și Scom=14,41 mp, suprafața aferentă Cabinetului Medical al dr.Lucuța Tiberiu.

 • 42.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică domnului dr. Lucuța Tiberiu a Cabinetului Medical Individual cu suprafața de Sexc=12,22 mp și Scom=14,41 mp, reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosința comună totată a imobilului pe durata de 32 ani, începând cu data de 01.07.2009, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați, Micro 38, str.Nucului nr.3.

 • 43. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.69/28.08.2008 privind aprobarea realizării proiectului “Modernizarea clădirilor Căminului pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon” din municipiul Galați.

 • 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați aprobat prin HCL nr.229/13.05.2008, cu modificările și completările ulterioare.

 • 46. Interpelări, intervenții, cereri.

 • 47. Diverse.

Dl. președinte - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - ordinea de zi a fost aprobată cu 20 voturi pentru.

Începem cu primul punct de pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren în suprafață de 54,01 mp amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2, str.Arcașilor nr.76A, proprietatea privată, în indiviziune, a numiților Maracineanu Iulian și Maracineanu Doranda.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren în suprafață de 108,2 mp amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2, str.Arcașilor nr.76B, proprietatea privată, în indiviziune, a numiților Brașoveanu Auraș și Brașoveanu Elena Manuela.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren în suprafață de 162,07 mp amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2/3, str.Arcașilor nr.76C, proprietatea privată, în indiviziune, a numiților Antohe Mihai și Antohe Ramona Lăcrămioara.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea realizării unui Parteneriat Public Privat pentru crearea de parcări rezidențiale cu plată în municipiul Galați.

Dacă sunt discuții?.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Este un lucru foarte lăudabil și dacă îl realizăm este în beneficiul tuturor. Sunt aici vreo șapte avantaje înșirate și vreo cinci puncte, principii, transparență, tratament, proporționalitate, recunoaștere mutuală, nivelul concurenței. Se spune că în România din ce în ce mai mult există colaborare între primării și persoanele private în legătură cu acest subiect. Vreau să vă spun că noi avem deja o experiență la piață și îmi pare bine că dl. director Zaharia este aici. Dacă ar putea să ne spună dânsul sau altcineva din primărie cam cât e gradul de ocupație la parcarea de la piață care e la subsol pentru că eu sunt de acord cu proiectul dar vreau să atrag atenția asupra unui lucru care este esențial. Cam la cât va ajunge o parcare ca aceasta: o oră, două, trei sau pentru 24 ore? Nu știu cât va ajunge, le va conveni celor care au mașini? Sau se vor înghesui tot așa ca la piață. Deci trebuie, de la început, dacă facem acest lucru și-l realizăm trebuie să-l facem să fie convenabil, să fie acceptabil pentru toată lumea care poate să vină și să parcheze o mașină în locurile care se vor stabili. Deși, parcurgând mereu pe jos traseele din Galați, am căutat peste tot pe unde se mai pot face parcări din acestea, pentru că acest proiect sunt sigur că va dura. Este foarte greu de găsit să facem parcări. Nu știu, dacă ați observat, când am intrat în sală erau vreo 10-12 copii care erau bicicliști toți și

12 nu știu dacă au intrat sau nu. Vroiau să vină să ne aducă la cunoștință că vor neapărat pistă pentru bicicliști. Haideți toți să ne punem capul la contribuție să vedem dacă există posibilitatea și cam pe ce străzi s-ar putea, că pe strada Brăilei nu se poate în nici un caz, pe strada Domnească, Metalurgistul, pe Ada Marinescu sau pe toate străzile principale. Doar poate și pe faleză. Dar este așa aglomerată și numai pe acolo să nu circuli acum mai ales când ajungi înspre bac cu semnele de circulație existente. De aceea, vreau să atrag atenția la acel punct dacă se va realiza, eu dacă pot să ajut cu ceva îmi voi da toată silința, dar trebuie neapărat acceptabil din punctul de vedere al prețului la parcare. Nu să dea la niște oameni, care, în virtutea faptului că au investit, să-și scoată banii, să ia pielea după om pentru nu știu cât timp de parcare. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Găvan Eugen - După cum discutam și la comisie sper că demararea acestui așa zis studiu că încă nu am priceput ce anume se dorește. Plecăm de la o cerere din partea cetățenilor de închiriere sau concesionare spații de parcare. Am discutat că domeniul public nu poate fi concesionat și pentru locurile de parcare vedem că Primăria se gândește la creșterea încasărilor prin concesionarea spațiilor. Ne cam batem cap în cap cu ceea ce afirmăm la comisii și cu materialele scrise. Sper ca această propunere de începere a acestui studiu să nu rămână tot la faza de intenție. Reamintesc că la Consiliul Local la această oră avem aprobate prin HCL vreo trei parcări supraetajate în municipiul Galați. Altele își așteaptă punerea în hotărâre și în aplicare. Până la urmă problema noastră este să aplicăm hotărârile. Haideți pe această strategie de parcări în municipiul Galați, nu numai rezidențiale. Înțeleg că acestea sunt în jurul blocurilor. O mare problemă va fi identificarea terenurilor pe care se vor face parcările. Ideea este să mergem pe orizontală cu parcările, ceea ce cred că e o nebunie, sau mergem pe verticală sub pământ și deasupra. Deci dacă tot demarăm acest studiu haideți să-l facem. Țin să reamintesc executivului că avem și un studiu comandat prin HCL, un studiu de circulație în municipiul Galați. Nu știu dacă la ora aceasta măcar este licitată lucrarea. Suntem buni la venit cu proiecte de hotărâri, dar haideți să le ducem și la îndeplinire, tocmai pentru dezvoltarea durabilă a municipiului.

Dl. președinte - Vă mulțumesc domnule consilier Găvan. Dacă nu mai sunt alte discuții, să votăm acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind lucrările de intervenții în domeniul public și privat al municipiului Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Galați, str.Radu Negru nr.1, în care a funcționat Școala Gimnazială nr.27 “Nicolae Iorga”, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați prin unitatea de învățământ - Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Galați, str.Victor Papilian nr.7, Micro 40, în care a funcționat Școala Gimnazială nr.30 “Aurel Vlaicu”, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați prin

unitatea de învățământ - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Turism “Dumitru Moțoc”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.217/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 117,10 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, doamnei AMBROSE GHERGHINA.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții?

Dl. consilier Găvan Eugen - Domnule președinte, urmează o salbă de șase proiecte de hotărâri pe care, dacă ne uităm cu atenție, au fost votate pe 30 aprilie, deci acum patru săptămâni. Și dacă vă uitați cu atenție, vin din acea zonă tradițională, pe care o lună vine proiectul de hotărâre pe care îl votăm și luna următoare, apar modificările inevitabile, și repet, tot din zona de patrimoniu. Ținând cont că aceste materiale totuși parcă se învârt prin primărie de vreun an și ceva, consider că echipa sau direcția sau serviciul care s-a ocupat de rezolvarea acestor probleme se face vinovată de grave deficiențe, ceea ce înseamnă seriozitatea de a respecta cetățeanul municipiului Galați și a consilierilor. Personal, consider că luna trecută am votat ilegal hotărârile prin modificările care sunt aduse. De aceea, domnule viceprimar, vă rog sancționarea celor care se fac vinovați de

14 toată această plimbare a cetățenilor, de propunerea unor proiecte de hotărâri care nu sunt bine fundamentate și studiate. La a concesiona 300 mp într-o curte unui cetățean și la a veni după o lună să constați că în curtea respectivă mai sunt încă șase familii, mi se pare de domeniul...Vă mulțumesc.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Da domnule consilier, am luat la cunoștință, mi se pare justă intervenția dumneavostră. Sper că și în procesul verbal de ședință s-a consemnat. Îmi cer scuze pentru erorile apărute la Direcția de Patrimoniu și vom analiza ceea ce s-a întâmplat. Nu am ce comenta, este o apreciere justă. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

19 voturi pentru; o abținere - dl. consilier Găvan Eugen.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.216/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 90,70 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți-grădini aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, domnului AMBROSE JENICĂ, care îl deține în închiriere.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

19 voturi pentru; o abținere - dl. consilier Găvan Eugen

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.218/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 165,38 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Nicolae Holban nr.13A, doamnei MACOVEI EUGENIA.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

19 voturi pentru; o abținere - dl. consilier Găvan Eugen.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.214/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 321,51 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.16, domnului Dodu Dumitrache.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

19 voturi pentru; o abținere - dl. consilier Găvan Eugen.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.213/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 387,7 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.2, doamnelor DOLIS ELENA, DOLIS EMILIA ȘI MĂRGĂRIT (DOLIS) ADINA.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

19 voturi pentru; o abținere - dl. consilier Găvan Eugen.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.215/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 231,66 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Vasile Alecsandri nr.16, domnului DODU CRISTIAN.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

19 voturi pentru; o abținere - dl. consilier Găvan Eugen.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Domnule viceprimar Ciumacenco. Eu am altă întrebare. Dacă tot le-am votat, acum fie primit, dar de ce a fost necesar să facem acum o altă modificare la HCL? De ce nu le-a făcut de la început cel care a făcut HCL din data de 30.04.2009? Eu vreau să vă spun că vă apreciez foarte mult și apreciez corectitudinea dumneavoastră. Dar de ce să vă cereți scuze dumneavostră în locul celor de la direcțiile respective? Pentru că nu este prima dată când se aude așa ceva. Asta vrea domnul Găvan, să fie trași la răspunde cei care trebuie, nu să vă cereți dumneavoastră scuze tot timpul.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Domnule viceprimar Ciumacenco. Aș vrea ca atunci când avem astfel de proiecte de hotărâri să fie prezenți șefii de la Direcția Gestiunea Patrimoniului.

Dl. președinte - Aș dori ca la astfel de cazuri de specialitate să vină acei inițiatori ai HCL-urilor.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2009.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 15. Proiecte de hotărâri privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru SC APĂ CANAL SA Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru SC TRANSURB SA Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru SC RA Administrația Zonei Libere Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru SC APATERM SA Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 20. Proiecte de hotărâri privind finanțarea de la bugetul local a unor structuri sportive.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Mai sunt cluburi care încă nu au reușit să prezinte documentația. Dacă sunteți de acord, propun să prelungim termenul de depunere al documentațiilor până la sfârșitul lunii august.

Dlpreședinte - Supun la vot acest proiect cu propunerea de prelungire a depunerii documentației până la sfârșitul lunii august 2009. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

19 voturi pentru; un vot împotrivă - dl. consilier Dobrea Victor.

 • 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor mijloace fixe și obiecte de inventar achiziționate în cadrul Proiectului PHARE RO 2005/017-447.01.01.17 “ Dezvoltarea serviciilor sociale pentru

persoane vârstnice         din patrimoniul municipiului Galați, în

patrimoniul Agenției de Servicii Sociale “Alternativa”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea calității unui membru în Consiliul de Administrație la SC APATERM SA.

Luăm act de încetare a calității unui membru în Consiliul de Administrație la SC APATERM SA. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?- 20 voturi pentru.

Trecem la poziția 23 de pe ordinea de zi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la SC APATERM SA.

Există propunerea de numire a d-nei Sorocoleț Ana în Consiliul de Administrație la SC APATERM SA. Vă rog să vă exprimați votul pe buletinele de vot pe care le aveți. Rog comisia de numărare a voturilor să strângă buletinele de vot.

Dl. consilier Olaru Constantin - D-na Sorocoleț Ana a fost numită în Consiliul de Administrație la SC APATERM SA cu 20 voturi pentru.

Dl. președinte - Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Local și Fundația Eugen Ionescu.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Local și Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la circulația autovehiculelor și utilajelor în zonele cu restricție și eliberarea permiselor de liberă trecere, a listei străzilor din municipiul Galați pe care este interzisă circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa mai mare de 3,5 tone, a listei străzilor din municipiul Galați pe care circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se realizează fără restricție, a cererii tip pentru eliberarea permiselor de liberă trecere și revocarea HCL nr.208/04.07.2006.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de categorii de bunuri de interes public și privat care urmează a fi preluate spre pază de către Poliția Comunitară Galați.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Avram Răzvan - Aș vrea să introducem ca amendament în această listă și “Pânzarul Moldovenesc Vechi”.

Dl. președinte - Supun aprobării acest proiect de hotărâre cu propunerea făcută de dl. consilier Avram Răzvan.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri Galați.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Rainea Nicolae - Dacă este vorba de Căminul din strada Zimbrului, cunosc situația foarte bine. Acolo sunt 47 tineri, maxim 51 și sunt și vreo două familii. Pentru aceștia sunt prevăzute în organigramă 13 persoane. Mie mi se pare cam mult. Îmi dau avizul pentru acest proiect de hotărâre cu o anumită rezervă.

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Împreună cu d-na Palade am analizat această organigramă care are ca obiect asistența socială. Din banii pe care îi acordăm, aproximativ 85 % se duc pe cheltuielile de personal, și nu se poate așa ceva. Am discutat și cu d-na Palade ca această fundație să facă eforturi să mai aducă bani și din alte părți.

Dl. președinte - A venit și dl. consilier Trif Nicolae Viorel. Suntem 21 consilieri prezenți.

Dacă nu mai sunt alte discuții la acest proiect de hotărâre, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC DECOVIL SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

20 voturi pentru; un vot împotrivă - dl. consilier Trif Nicolae Viorel.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului Centrul multifuncțional de recuperare KIDS.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009 pentru obiectivul “Modernizarea și extinderea centrului multifuncțional de recuperare KIDS pentru anul 2009”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind trecerea locuințelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Galați în proprietatea publică a statului și pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.42/05.08.2008 privind aprobarea cofinanțării proiectului Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța pentru vârsta a III-a”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.43/05.08.2008 privind aprobarea cofinanțării proiectului Centrul de zi pentru copii.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind trecerea din folosința gratuită a Autorității de Sănătate Publică Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și patrimoniul privat al municipiului Galați, a

20 unei părți din imobilul Stomatologie situat în strada Al.Lăpușneanu nr.28A, cartier Mazepa I, respectiv Sexc=11,43 mp și Scom=12,80 mp, suprafața aferentă cabinetului medical al dr.Savin Cristian Paul.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Găvan Eugen - De la bun început precizez că nu pot să votez acest proiect de hotărâre pentru că are probleme cu legalitatea. În anul 2005 am concesionat cabinete medicale conform HG nr.884/2004. În cabinetele în care funcționau medici în regim de tură-contratură, le-am concesionat cabinetul la ambii medici. Acolo unde funcționa un singur medic, conform art.3, alin.3 din HG nr.884/2004 am concesionat cabinetul medical așa cum se găsea la momentul apariției concesionării.

Ce constatăm acum, cu aceste proiecte de HCL ?

În contractele de concesionare încheiate în 2005 între Consiliul Local Galați și medici nu s-a respectat art.3 al HCL “Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de O.M.S. și MAI nr.946/2004”, ordin emis pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul HG nr.884/2004 privind concesionarea cabinetelor medicale.

Astfel, punctul 2.3 din modelul-cadru al contractului de concesiune precizează “În cazul în care spațiul este concesionat către 2 titulari de cabinet medical (care îl folosesc în regim de tură-contratură), aceștia vor anexa la prezentul contract de concesiune acordul lor de voință privind împărțirea timpului de folosință a spațiului. Ori, ce constatăm acum? Acest punct 2.3 din contractele de concesiune apare modificat și denaturat, cu scopul de a lăsa loc liber interpretării legii și a conduce la situații de genul celei prezente. Este clar că acordul de voință dintre medici era necesar la momentul concesionării. Nu putem să venim acum, după ce am concesionat medicului, care funcționa la acel moment, conform art.3, alin.3 din HG nr.884/2004, să-i tulburăm dreptul pe care i l-a acordat în 2005 și să mai concesionăm încă o dată cabinetul.

Deci s-au concesionat odată aceste cabinete, iar acest cabinet de stomatologie nici nu funcționează.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Vreau să vă spun că trebuie să luăm în considerație că în contractul de concesiune al doctorilor se concesionează ¥2 din spațiu. Sunt mai multe cazuri ca acesta și anume la vremea respectivă nu și-au dat acordul pentru contra tură.

D-na consilier Tercu Tincuța - În anul 2005, Consiliul Local a concesionat cabinetele medicale medicilor și, acolo unde medicul era singur și nu avea contra tură, i-a concesionat întregul cabinet. Toate intervențiile și modificările cu privire la cabinetele medicale, prin HCL-

21 urile adoptate ulterior încheierii contractelor de concesiune între Consiliul Local Galați și medici, sunt ilegale.

Prin HCL-urile de concesionare votate în ședința din martie 2005, la art.3 se stipula faptul că: “Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de O.M.S. și MAI nr.946/2004".

Acest ordin a fost emis pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul HG nr.884/2004 privind concesionarea cabinetelor medicale.

La punctul 2.3 din modelul-cadru al contractului de concesiune se menționează: “În cazul în care spațiul este concesionat către 2 titulari de cabinet medical (care îl folosesc în regim de tură-contratură), aceștia vor anexa la prezentul contract de concesiune acordul lor de voință privind împărțirea timpului de folosință a spațiului”, punct 2.3 care apare modificat și denaturat în contractul de concesiune încheiat.

La art.3 alin.3 din HG nr.884/2004 se arată clar faptul că se concesionează cabinetul medical așa cum se găsește la momentul apariției legii: “Calitatea de concesionar o are medicul titular al cabinetului..., care funcționează în spațiul ce face obiectul concesionării, aceștia având drept de preferință față de alți medici”.

Astfel, restul HCL-urilor din februarie 2006 și a dispozițiilor pe acest subiect sunt ilegale iar concesionarul va câștiga în instanță. Dar această problemă ține de comisia juridică a Consiliului Local Galați și poate președintele comisiei, dl. Manoliu, are ceva de spus.

Dl. consilier Manoliu Mihai - Nu cunosc această problemă întrucât^ nu ni s-a prezentat materialul la comisie și nu pot să prezint o opinie. În acest sens, aștept materialul la comisie spre studiu.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Da, vom prezenta spre analiză materialul la comisia juridică.

Dl. consilier Cristea Dumitru - În calitate și de medic sunt de acord cu cele prezentate de dl. consilier Găvan Eugen. Sunt într-adevăr probleme de legalitate privind acest subiect.

Dl. președinte - Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

7 voturi pentru; 2 voturi împotrivă; 12 abțineri.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat, deoarece are numai 7 voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație pblică domnului dr.Savin Cristian Paul a cabinetului medical individual Sexc=11,43 mp și Scom=12,80 mp, reprezentând cota parte indiviză

din suprafața în folosință comună totală a imobilului pe durata de 36 ani și 2 luni începând cu data de 01.07.2009 cu specialitatea stomatologie amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați, cartier Mazepa I, str.Al. Lăpușneanu.

Punctul 36 este retras de pe ordinea de zi de către inițiator.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.131/06.04.2006 referitoare la concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, zona faleza Dunării, trecere bac, SC ROLLAND SRL.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de colectare selectivă și sortarea la sursa pentru municipiul Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Modernizarea administrației publice locale în beneficiul socio-economic al comunității locale”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind trecerea din folosința gratuită a Autorității de Sănătate Publică Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și patrimoniul privat al municipiului Galați a unei părți din imobilul Stomatologie situat în Galați, str.Nucului nr.3, Micro 38, respectiv Sexc=12,22 mp și Scom=14,41 mp, suprafața aferentă Cabinetului Medical al dr.Lucuța Tiberiu.

 • 42. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică domnului dr. Lucuța Tiberiu a Cabinetului Medical Individual cu suprafața de Sexc=12,22 mp și Scom=14,41 mp, reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosința comună totată a

23 imobilului pe durata de 32 ani, începând cu data de 01.07.2009, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galați, Micro 38, str.Nucului nr.3.

Fiind vorba de cabinete medicale, retragem de pe ordinea de zi punctele 41 și 42.

 • 43. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Găvan Eugen - Fiind vorba de PUD-uri, propun să le votăm pe fiecare în parte și nu în bloc.

Dl. președinte - Vom supune la vot fiecare PUD.

 • 1. SC REAL GROUP SRL și SC FINAGRI SRL - UTR 46, str.Brăilei nr.246, bloc F4 - extindere și modernizare spațiu comercial.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru; o abținere dl. consilier Avram Răzvan.

 • 2. SC PAPADOPOULOS SRL - UTR 49, Drumul de Centură nr.202 -hală de depozitare.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 3. SC LANTMEN SRL - UTR 17, str.Al.Moruzzi nr.118 și 18A -atelier

reparații auto, spălătorie auto, showroom.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 20 voturi pentru; o abținere dl. consilier Avram Răzvan.

 • 4. MOSCOPOL CLAUDIU și RICUTA - UTR 18. Str.Delfinului nr.10 -hală industrială cu destinația de depozitare.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 5. SC ACJ GLOBE TOUR SRL - UTR 8, str.Mihail Kogălniceanu nr.34

- hală verificări auto și spații administrative.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Găvan Eugen - Nu consider inspirată amplasarea unui service pe această bretea. Nu se știe dacă are acordul comisiei de circulație.

Dl. președinte - Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

-18 voturi pentru;

-două voturi împotrivă: d-na consilier Tercu Tincuța și dl. consilier Găvan Eugen;

-o abținere - dl. consilier Avram Răzvan.

 • 6. STOICA MARIAN și MIHAELA - UTR 27, T43, P42/1/2/2, LOT 2 -locuință.

Dacă sunt discuții?

Dl. consilier Avram Răzvan - Nu putem avea PUD-uri până la apariția și aprobarea PUG-ului din Galați. Pentru cele care sunt de strictă urgență, putem promova astfel de PUD-uri.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Vreau să vă aduc la cunoștință că noul PUG al Galațiului va fi gata în anul 2010.

Dl. președinte - Supun la vot acest PUD. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 7. DAMIAN MARIAN și MIHAELA - UTR 46, B-dul Dunărea nr.62, bloc G23, ap.1 - extindere și schimbare destinație - întrare în legalitate.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 8. SC ROLLAND SRL - UTR 5, Faleza Dunării, zona trecere bac.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.69/28.08.2008 privind aprobarea realizării proiectului “Modernizarea clădirilor Căminului pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon” din municipiul Galați.

Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați aprobat prin HCL nr.229/13.05.2008, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă sunt discuții? Dacă nu supun la vot cu amendamentul de prelungire a termenului de predare a documentațiilor până la 31 august 2009. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

 • 46. Interpelări, intervenții, cereri.

Dl.consilier Apretrăchioaie Daniel - M-am simțit sfidat de anumite lucruri din Consiliul Local. S-a vorbit despre sport și mișcare. Am văzut vreo câțiva bicicliști pe afară. De ce au venit și au rămas

25 afară? Oare sunt manipulați? Aș vrea să vă spun că, Consiliul Local nu este nici un ring de box. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Trif Nicolae Viorel - Domnule viceprimar, într-o interpelare de data trecută am solicitat înființarea unei comisii pentru a analiza oportunitatea menținerii liniei de tramvai pe strada Mihai Bravu. Până acum nu am primit nici o informație.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Am trimis către SC TRANSURB SA și Comisiei de Siguranță a Circulației o solicitare pentru montarea unor indicatoare de circulație pe strada Mihai Bravu. Am solicitat ca până la remedierea acestui drum să se oprească circulația. Propun ca dl. consilier Trif să fie președintele acestei comisii cu reprezentanți de la SC TRANSURB SA și Primărie.

Dl. consilier Avram Răzvan - Vis-ă-vis de supărarea domnului consilier Roman Apostol Picu, comisia de urbanism a inițiat o hotărâre referitoare la numărul de parcări, dar nu s-a materializat printr-o hotărâre de consiliu.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Nu putem să îndreptăm greșelile anilor 90. Vă anunț că, din data de 22 iunie, noul arhitect șef a intrat în probleme. Trebuie făcută această hotărâre de consiliu privind numărul de parcări din municipiul Galați. Vis-ă-vis de acest aspect, vom analiza și HCL din municipiul București. Instituția Arhitect Șef va iniția o astfel de hotărâre. Nu s-a ignorat și nu a fost nici o intenție din partea aparatului tehnic din Primărie, ci au fost doar probleme organizatorice.

Dl. consilier Ilie Zamfir - Aș dori să mulțumesc comisiei nr.4 pentru ajutorul dat la organizarea Târgului Național al Cărții. Deschiderea va avea loc sâmbătă, 27 iunie 2009 și sunteți invitați cu toții.

Dl. consilier Dobrea Victor - Aș dori să știu dacă există un program de reparații străzi în special pentru strada Științei și Calea Prutului.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Există un astfel de program pentru reparația străzilor și, în momentul de față, sunt multe licitații în derulare.

 • 47. Diverse.

Dl. președinte - Dacă nu mai sunt probleme, vă mulțumesc de prezență și declar ședința închisă. Vă doresc o zi bună.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Alin

SECRETAR

Grigore Matei

ÎNTOCMIT

Cărăușu Mariana