Proces verbal din 02.04.2009

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 2/04/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 02.04.2009

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, în baza Dispoziției nr. 2854 din data de 27.03.2009, întrucât ședința este ordinară.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor municipiului Galați, prin intermediul ziarului “Viața Liberă” din data de 28.03.2009.

Ședința Consiliului Local din data de 02.04.2009 este ședință publică, având ca președinte de ședință pe domnul consilier Apetrăchioaie Daniel.

Domnul președinte - Bună ziua. Începem ședința de astăzi a Consiliului Local din data de 02.04.2009. În primul rând, dați-mi voie să urez bun venit d-lui Prefect, d-lui deputat Florin Pâslaru, cetățenilor prezenți în sală, mass-mediei, domnilor directori ai instituțiilor descentralizate ale Consiliului Local. Suntem prezenți în sală 21 consilieri. Lipsesc motivați: dl.consilier Bugeag Gheorghe, dl. consilier Dobrea Victor, dl. consilier Gasparotti Florin, d-na consilier Tercu Tincuța și dl. consilier Mihai Alin, urmând ca al 27-lea consilier, coleg cu noi începând de astăzi, să-l validăm după.

Înainte de a începe ședința de astăzi, dau cuvântul d-lui vicepreședinte al CSU METAL Galați, dl. Alexandru Deju, pentru a ne spune câteva cuvinte despre performanța dânșilor și cinstea pe care ne-o face în competițiile naționale și internaționale.

Dl. Constantin Deju - Stimate d-le Prefect, stimate d-le Primar, stimate doamne și domni, reprezentanți aleși al gălățenilor. Îmi face o deosebită plăcere și am cerut această îngăduință să împart această plăcere cu dumneavoastră, de a vă prezenta, cât este clad încă, ultimul trofeu pe care a reușit echipa noastră CSU METAL Galați, volei fete, să-l căștige. Aseară la Constanța am câștigat pentru a treia oară consecutiv Cupa României, învingând eterna rivală Dinamo București cu scorul de

3-0.

Așa cum am spus, este al treilea trofeu intitular “Cupa României”. Ne îndreptăm cu pași victorioși, zicem noi, spre câștigarea și celui de-al treilea titlu de campion național.

La sfârșitul acestei săptămâni vom discuta semifinalele, urmând ca după ce le vom câștiga, să jucăm finala. Acest lucru ne-ar putea permite o participare pentru a doua oară consecutiv în cea mai importantă competiție europeană și chiar mondială intercluburi “Champions League”. Știm că astăzi se discută și problema fondurilor care vor fi alocate grupărilor sportive din orașul nostru și din câte cunosc, există intenția de a fi ajutat și Clubul Sportiv Universitar METAL Galați. Eu vreau să vă mulțumesc anticipat pentru gândul bun și să vă promit că vom încerca și în continuare să ținem steagul sus și numele Galațiului să fie reprezeentat cu cinste, nu numai în competițiile interne, dar și pe plan internațional. Vă mulțumesc foarte mult.

Dl. președinte - Vă mulțumesc și eu d-le vicepreședinte al CSU METAL Galați. Am să rog, din partea noastră, a Consiliului Local, pe dl. consilier Rainea Nicolae, să spună câteva vorbe frumoase, ca de obicei, pentru că, de-a lungul istoriei, dânsul a prins foarte mult din sport, mai mult cred decât mulți dintre noi. Domnule consilier, vă rog frumos.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Mulțumesc foarte mult. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să le adresăm cele mai calde felicitări pentru performanța extraordinară pe care a făcut-o și o face această echipă de volei. Cuvintele sunt foarte puține, trebuie să trecem la fapte. Să încercăm din toate posibilitățile să facem, să ne aducem și noi contribuția materială asupra acestor performanțe Era bine dacă ne spunea și cam cât costă această treabă, ca să ne facem o imagine. Să vedeți dumneavoastră că dacă noi o să-i ajutăm cumva, nu poate să fie decât 5 sau 10% din ce se cheltuiește pentru asemenea performanță. Nu mai vorbim de durerea cea mare că nu avem și sală corespunzătoare pentru performanță. Cred că suntem cam unici în Europa, când avem echipă, avem performanțe și nu avem unde să jucăm. Nu este numai vina noastră, este vina tuturor, nu este nimeni rău intenționat ca să nu dorească performanțe la nivelul orașului Galați. Dimpotrivă, suntem mândri și oriunde ne ducem, toată lumea ne întreabă, între altele, dar mai mult, ne întreabă și de sport: Ce este cu echipa aceasta? Ce este cu echipa cealaltă? De aceea cred că a sosit momentul să ne gândim foarte serios, să găsim niște resurse. Știu, cunosc toată problema financiară,

3 pentru că astăzi o s-o discutăm. Sunt probleme la fel de importante peste tot, dar, când avem niște excepții, este bine să le respectăm și să ne aducem și noi aportul după posibilitățile care le avem. Nu avem decât să îi aplaudăm încă odată pentru performanța care au făcut-o și să le urăm succes în continuare. Sunt convins că trebuie să ne gândim și la echipa de volei, care are poate cea mai mare performanță din istoria Galațiului.

Dl. președinte - Mulțumesc și eu d-le consilier și felicitări.

Având în vedere că ședința este statutară, înainte de a aproba ordinea de zi, supun la vot procesul-verbal al ședinței Consiliului Local, care s-a desfășurat joia trecută.

Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Cu 21 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Dl. Primar - Domnilor, avem 25 de puncte pe ordinea de zi, este prezentată pe laptop-uri și vă rog să fiți de acord cu ele. Dacă vor mai fi și alte probleme, vom vedea ce va fi cu ele.

Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local.

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.

 • 3. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Mânzu Viorel din comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la SC APĂ CANAL SA Galați.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Primăria municipiului Galați.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Dezvoltarea și extinderea Centrului Medico-Social Galați”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Extinderea și modernizarea Centrului Medico-Social Pechea”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul nou de investiții propus pentru anul 2009 - Centrala termică corp B Grup Școlar Elena Doamna.

 • 9. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație la SC APĂ CANAL SA.

 • 10. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la SC APĂ CANAL SA.

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Modernizare str.Lacului și alee aferentă - rețele de apă și canalizare.

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Racord apă pe str.Domnească nr.135.

 • 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului: Rețele de apă și canalizare pe str.Năruja și str.Năruja 1 bis.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării clădirii situată în Galați, str.I.L.Caragiale nr.9 și parte din clădirea situată în str.George Coșbuc nr.1 proprietatea CAMEREI NOTARILOR PUBLICI GALAȚI în categoria clădirilor pentru care nu se datorează impozit.

 • 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al autorității publice locale în comisia pentru evaluarea candidaților, pentru Teatrul Muzical “Nae Leonard”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.151/2006 referitoare la sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie.

 • 17.  Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea Municipiului Galați a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului “Centrul de Sprijin Social pentru Romi”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind acceptul trecerii imobilului situat în Galați, str.Basarabiei nr.5 - 7, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de acizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Dezvoltare și extindere Centrul Medico-Social - str.Domnească nr.160”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.16/2009 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a lucrărilor propuse pentru anul 2009, pentru “Extindere și modernizare Centrul Medico-Social Pechea”.

 • 22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009, pentru obiectivul “Reabilitare Cantina Grup Școlar de Marină”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009.

 • 24. Interpelări, intervenții, cereri.

 • 25. Diverse.

Dl. președinte - Cine este de acord cu ordinea de zi, pe care fiecare dintre dumneavoastră o aveți la mapă? Dacă sunt discuții, intervenții?

Dl. consilier Roman Apostol Picu - Propun, față de ceea ce există acum pe ordinea de zi, introducerea unor noi proiecte de hotărâri care privesc aprobarea unor contracte de asociere între Consiliul Local Galați și firmele de publicitate în domeniul amplasării panourilor publicitare. Sunt încasări care nu au acoperire și trebuie să existe o stare de normalitate.

Dl. Primar - Sunt de acord cu introducerea acestor puncte, dar să ne luăm angajamentul să contribuim cu toții la rezolvarea acestor probleme.

Dl. consilier Găvan Eugen - Observ că bugetul general de venituri și cheltuieli este pe poziția nr.23 și nu mi se pare corect. Propun să-l discutăm mai întâi, iar după aceea celelalte proiecte de hotărâri.

Dl. președinte - Nu se poate. Sunt puncte care au legătură cu bugetul. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot ordinea de zi cu amendamentul d-lui consilier Roman Apostol Picu. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă?

 • - 15 voturi pentru

 • - 6 abțineri: dl. consilier Trif Nicolae, dl. consilier Găvan Eugen, dl.

consilier Olaru Constantin, dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Alexe Petru și dl. consilier Radu Gheorghe. Cu 15 de voturi pentru și 6 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local - și dau cuvântul d-lui secretar Matei Grigore, întrucât este un proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local și noi, Consiliul local, trebuie să luăm act de încetarea acestui mandat, iar cel de-al doilea proiect de hotărâre se referă la validarea mandatului unui consilier local. Vă rog d-le secretar.

Dl. secretar - Dl. consilier Mânzu Viorel-Nicolae și-a dat demisia din Consiliul Local. Consiliul Local ia act prin hotărârea nr.1 de pe ordinea de zi. Verificând lista Partidului Social Democrat depusă la alegerile locale din 01.06.2008, rezultă că dl. Podlați Lucian este membru supleant și îl invit la microfon pentru a depune jurământul. Până la depunerea jurământului, prin ridicarea mâinii, vă rog să vă exprimați votul prin care va fi validat dl. consilier Podlați Lucian.

Dl. președinte - Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru dl. Podlați Lucian.

Dl. Podlați Lucian - Subsemnatul Podlați Lucian, consilier local, în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului local următorul jurământ: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce-mi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați. Așa să-mi ajute Dumnezeu”.

Dl. președinte - Felicitări. Vă mulțumesc și eu d-le consilier Podlați Lucian.

Dl. secretar - Proiectul de hotărâre de la punctul 3 se referă la înlocuirea domnului Mânzu Viorel din comisia de buget finanțe nr.1 cu dl. consilier Podlați Lucian.

La art. 2 din hotărâre este vorba de alegerea președintelui comisiei de specialitate nr.1. Din acest motiv, rog membrii comisiei nr.1 să se retragă câteva momente pentru a desemna președintele de comisie, pe care îl vor anunța.

Dl. președinte - Rog comisia nr.1 să se retragă 2 minute pentru a-și alege președintele de comisie.

Rog comisia nr.1, după revenire, să anunțe prin unul din membrii comisiei, care este președintele comisiei de buget finanțe.

Dl. consilier Găvan Eugen - Dl. consilier Constantin Aurelian este președintele comisiei de buget finanțe.

Au venit domnii consilieri Bugeag Gheorghe și Gasparotti Florin.

Dl. președinte - Vă mulțumesc. Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru.

Trecem mai departe. Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la SC APĂ CANAL SA Galați.

Dacă sunt discuții, întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru.

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Primăria municipiului Galați.

Dacă la acest proiect de hotărâre sunt discuții, interpelări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru.

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Dezvoltarea și extinderea Centrului Medico-Social Galați”.

Dacă la acest proiect de hotărâre dacă sunt discuții, intervenții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru.

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Extinderea și modernizarea Centrului Medico-Social Pechea”.

Dacă sunt discuții, întrebări, interpelări pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru.

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul nou de investiții propus pentru anul 2009 - Centrala termică corp B Grup Școlar Elena Doamna.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru.

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație la SC APĂ CANAL SA.

Aici luăm act de demisia unui membru al Consiliului de Administrație la SC APĂ CANAL SA, urmând ca la punctul 10 - Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la SC APĂ CANAL SA - pe buletinele de vot care sunt la mapă, aveți posibilitatea să propunem un nou membru în Consiliul de Administrație la SC APĂ CANAL SA. Rog comisia de numărare a voturilor să înceapă să strângă buletinele de vot.

Rog comisia de numărare, prin d-na președintă, să anunțe rezultatul votului.

D-na consilier Artimof Daniela - Dl. Stan Gelu, propus pentru Consiliul de Administrație la SC APĂ CANAL SA, a obținut 22 voturi pentru și 3 voturi împotrivă.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru - între timp, a venit și d-na consilier Tercu Tincuța.

Trecem mai departe. Punctul 11 - Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții : Modernizare str.Lacului și alee aferentă - rețele de apă și canalizare.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt întrebări discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru. Vă mulțumesc.

Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Racord apă pe str.Domnească nr.135.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății SC APĂ CANAL SA, până la data de 06.12.2009, a obiectivului: Rețele de apă și canalizare pe str.Năruja și str.Năruja 1 bis.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării clădirii situată în Galați, str.I.L.Caragiale nr.9 și parte din clădirea situată în str.George Coșbuc nr.1 proprietatea CAMEREI NOTARILOR PUBLICI GALAȚI în categoria clădirilor pentru care nu se datorează impozit.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Trecem la punctul 15 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al autorității publice locale în comisia pentru evaluarea candidaților, pentru Teatrul Muzical “Nae Leonard”.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții?

Dl. consilier Roman Apostol Picu - Este un subiect delicat, pentru că cel care va fi desemnat ca reprezentant al autorității publice locale în această comisie, legea îl protejează oarecum, în ceea ce privește a fi cunoscut sau a nu fi cunoscut de oameni. Părerea mea este că trebuie să facem trei propuneri, iar din aceste trei propuneri, să deliberăm care va fi câștigătorul și nu-l vom anunța la tribună, pentru că nu ne permite legea ca acest om să-l facem cunoscut.

Dl. președinte - Aștept propunerile.

Dl. Primar - Fiți atenți că avem trei specialități: unul la contestație, unul în comisie și unul la evaluare. Am zis ceva greșit domnule Popa Florin?

Dl. Popa Florin - Sunt două comisii: o comisie care va face evaluarea și o altă comisie de soluționare a contestațiilor. Deci este nevoie de desemnarea a doi reprezentanți.

Dl. președinte - Deci acum facem propunerile pentru comisia de evaluare.

Dl. Popa Florin - Sunt două probleme: prin actul normativ se spune: componența comisiei va fi secreată. Membrii comisiei care vor face evaluarea vor fi desemnați ca specialiști de la Ministerul Culturii, numărul de reprezentanți ai autorității nu poate depăși o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs. Componența nominală a comisiei de concurs va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea concursului. Membrii comisiei de concurs sunt numiți prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității. Membrii comisiei nu trebuie să fie cunoscuți. Suntem într-o situație delicată, pentru că nu știm cum să-l desemnăm.

Dl. consilier Ciumacenco Nicușor - Mai există varianta să facem 3 propuneri pentru fiecare comisie, se votează și nu se anunță rezultatul.

Dl. președinte - Așa și facem. Numai că nu avem buletinele de vot pentru contestație. Atunci propun să lăsăm acest punct la urmă.

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Stimați colegi. De asta permite legea și regulamentul nostru. Exact în situații de genul acesta, există ședințe închise. Aceasta fiind o ședință deschisă, aici avem 2 variante: fie la sfârșitul ședinței să o închidem, fie, ca prin hotărâre de consiliu, dacă dl. secretar ne permite, în condițiile în care facem niște discuții separat, să-l rugăm pe dl. Primar ca persoana agreată să fie numită prin dispoziție. Pentru că hotărârea de consiliu, prin definiție, este plublică și nu este secretă deloc. Hotărâre secretă nu există domnule coleg.

Dl. președinte - Haideți să lăsăm acest punct la urmă și-l vom discuta între noi.

Dați-mi voie atunci să trecem la următorul punct .

Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.151/2006 referitoare la sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie.

Dacă sunt discuții și întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea Municipiului Galați a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului “Centrul de Sprijin Social pentru Romi”.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind acceptul trecerii imobilului situat în Galați, str.Basarabiei nr.5 - 7, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului local al municipiului Galați.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de acizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Dezvoltare și extindere Centrul Medico-Social - str.Domnească nr.160”.

Dacă nu aveți întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

Punctul 20 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.16/2009 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Ecosal Galați.

Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a lucrărilor propuse pentru anul 2009, pentru “Extindere și modernizare Centrul Medico-Social Pechea”.

Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009, pentru obiectivul “Reabilitare Cantina Grup Școlar de Marină”.

Dacă sunt întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009.

Dacă sunt discuții și întrebări?

Dl. consilier Bugeag Gheorghe - Toți colegii consilieri au avut posibilitatea să vadă proiectul și, înainte de a-l trece la vot și consider că îl veți vota, eu vreau să mulțumesc comisiei de buget finanțe pentru că a avut amabilitatea și s-a străduit să acorde niște surse suplimentare pentru activitatea sportivă care, dacă nu este susținută, moare, în această perioadă de tranziție. Nu în utimul rând, vreau să mulțumesc executivului și doamnei director de la buget finanțe, care se străduiește să găsească soluția pentru a trece, așa cum este în proiect, acest buget.

Dl. președinte - Mulțumesc. O rog pe d-na Stamate Doina să ne explice puțin acest buget.

D-na Stamate Doina

Bugetul general al municipiului Galați, în ultima formă de astăzi, este în sumă de 735.883, 00 mii lei. Este cel mai mare buget pe care l-am aprobat odată la nivel de municipiu. Este cel mai mare pe motiv că anul acesta am băgat bugetul fondurilor nerambursabile care are o sumă de 69.586,00 mii lei și la fel, bugetul din credite externe: este

12 vorba de cele două împrumuturi BE pentru Programul ISPA de 87.641,00 mii lei. Creșterea acestui buget față de bugetul general al anului 2008 este de 186%, aproape dublu.

Bugetul local este în sumă de 481.205,00 mii lei, are o creștere de 2% față de bugetul local al anului 2008. După cum vedeți creșterea este foarte mică, este un buget echilibrat și un buget prudent, ținând cont că sursele de venituri le-am estimat, nu la nivelul maxim de creștere pe care ați aprobat-o odată cu impozitele și taxele locale de 5%, cum era rata inflației, ci în medie de 3% - deci sursele proprii au o creștere medie de 3% față de bugetul anului 2008.

De la bugetul de stat în bugetul local suma este de 176.722, 00 mii lei. Este mai puțin decât anul trecut. Este sub 100%, este 99% și aceasta din următoarele motive: până la această dată nu avem subvenție pentru prețul combustibilului la nivelul anului trecut și, de asemenea, nu am primit de la Ministerul Învățământului subvenții pentru investiții. Deci aceste două poziții sunt zero. Aceasta este politica pe partea de venituri a bugetului local.

Gândirea pe partea de cheltuieli a bugetului local a fost influențată de cele două Hotărâri de Guvern care au venit cu restricții privind fundamentarea bugetului și anume:

-Cheltuielile materiale la toate capitolele de cheltuieli a trebuit să fie reduse cu 15% și anume, în situația aceasta, bugetul are mai puțin la acest titlu de cheltuieli materiale cu 100 miliarde lei.

-De asemenea, o altă ordonanță ne forța ca dotările pe investiții să fie mai mici cu 50% și aici avem mai puțin un buget cu 40 miliarde lei.

-De asemenea, o să vedeți că la fiecare capitol de cheltuieli, cheltuielile cu salariile sunt mai mici față de anul trecut, tot datorită restricțiilor din normele care au venit pe această direcție. Cu toate acestea, în bugetul local, ponderea cheltuielilor cu investițiile am păstrat-o la nivel de 20% din total buget, pondere care este cu 1% mai mult decât anul trecut, deși anul trecut a fost un buget destul de mare.

Ca politică privind cheltuielile cu investițiile am ținut cont ca obiectivele care au fost în continuare, să acordăm bani pentru finalizarea lor. Astfel că în acest an vreau să vă anunț că vor fi finalizate următoarele obiective de investiții: Bazinul de înnot de la Baia Comunală, blocul A4, unde am primit o cotă parte, aproape 34 miliarde lei - ajutor de la bugetul de stat, deci putem să dăm în funcțiune cele 78 de apartamente care sunt la blocul A4. Anul acesta

13 definitivăm blocul C20 - ieri, am primit ultimii bani, 14 miliarde lei de la MLPAT.

Vom definitiva 6 case ca locuințe sociale pe str.Traian și 4 case pe str.Privighetorii. Se definitivează piața din Țiglina I, de asemenea, un vis al nostru și al meu, “sera de flori” și “terenul de role”, care este un vis al tineretului. Aceasta, din punct de vedere al obiectivelor publice.

La învățământ se închide extinderea Liceului Economic, reabilitarea

Liceului Emil Racoviță și la fel, se definitivează centrala termică de la Liceul Sportiv și o serie de străzi care erau în continuare și care anul acesta se închid.

Din fonduri externe, anul acesta se definitivează Piața de Gross, care este din fonduri PHARE, azilul de bătrâni de pe str.Traian, parcul din Micro 13 de la blocurile ANL, stația de sortare gunoi menajer, pe fonduri ISPA - în luna octombrie se taie panglica. De asemenea, tot pe fonduri PHARE - un laborator de măsurare mediu, apă, aer și sol.

Aceasta a fost gândirea privind fundamentarea bugetului municipiului Galați. Aștept, dacă sunt întrebări, să dau răspuns.

Dl. președinte - Mulțumesc d-na director Stamate Doina.

Dl. consilier Trif Nicolae - Vrem să propunem și noi grupul PDL următorul amendament și anume, creșterea fondului de rezervă bugetară a Consiliului local cu suma de 10 milioane RONI, această rezervă să fie alocată ulterior strict pentru reabilitarea termică a locuințelor.

D-na director Stamate Doina

Acest lucru se poate face, dar nu prin suplimentarea bugetului. Ca să suplimentăm fondul de rulment cu această sumă, este o sumă imensă. Dar ea este posibilă, ținând cont că în ședința trecută s-a aprobat o hotărâre privind vânzarea terenurilor. Deci trebuie să facem un calcul, să facem o estimare și, dacă o să iasă 100, o să iasă mai mult, o să vedem. Ce vă propun eu, este ca să fie un articol la această hotărâre prin care să spunem treaba aceasta: sursele suplimentare care se vor calcula și se vor găsi, să fie trecute în fondul de rezervă și atunci se va rectifica în plus bugetul, urmând ca suma să fie repartizată pentru reabilitarea termică. Deci este posibil sub forma aceasta.

Dl. președinte - Vă rog, dacă mai sunt întrebări?

Dl. consilier Stan Marius - Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc stimaților colegi consilieri pentru gestul frumos pe care l-au făcut față

de mișcarea sportivă. Este o abordare nouă pentru Consiliul Local. Sper ca acest gest deosebit de frumos să nu rămână aici. Sper ca el să fie coroborat cu finalizarea lucrărilor de la Baza Dunărea și Sala Sporturilor, astfel încât orașul Galați să poată reintra pe circuitul marii performanțe, acolo unde cred că, după munca pe care o duc sportivii și nu numai ei, merităm să ne aflăm. Am uitat să mulțumesc și d-lui primar, evident, în primul rând poate, pentru disponibilitatea arătată. Sper ca aceste sume - nu sunt sumele care rezolvă problema sportului în Galați - reprezintă o mică parte din marile nevoi pe care le are sportul gălățean. Ținând cont de faptul că țara se află în situația în care se află, cum a spus și d-na Stamate, bugetul este unul mai mult decât prudent, dar oricum, mii de mulțumiri pentru gestul pe care l-ați făcut și sper ca el să fie dezvoltat în viitor. Mulțumesc.

Dl. președinte - Și eu vă mulțumesc d-le consilier Stan Marius.

D-na director Stamate a acceptat amendamentul propus de grupul PDL, dar înainte de a trece la vot, îl rog pe dl. secretar Matei să ne facă o scurtă precizare, după care, o să votăm.

Dl. secretar - Rog pe domnii consilieri care au interes patrimonial față de votarea bugetului local, să se abțină de la vot. Pe dl. Marius Stan îl știu, este președintele clubului, dacă mai este și altcineva?

Dl. președinte - Propun să trecem la vot. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2009, cu amendamentul propus de grupul PDL. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 24 voturi pentru. Menționăm că doi dintre colegi nu au drept de vot. Deci proiectul de buget a fost adoptat în unanimitate.

Propun să trecem mai departe și aveți la laptop sau pe masa dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC EUROMEDIA GROUP SA, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

Dacă sunt discuții și întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 22 voturi pentru

 • - 2 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru și dl. consilier Olaru Constantin

 • - 1 abținere: dl. consilier Găvan Eugen

Cu 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 abținere acest proiect de

hotărâre a fost aprobat.

Punctul 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC ROMANIAN BILLBOARD NETWORK SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

Dacă sunt discuții și întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 20 voturi pentru

 • - 4 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae și dl. consilier Alexe Petru

 • - 1 abținere: dl. consilier Găvan Eugen

Punctul 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC ARABESQUE SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 21 voturi pentru

 • - 3 abțineri: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin și dl. consilier Trif Nicolae

Dl. consilier Găvan Eugen a ieșit din sală.

Punctul 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Trustul de Presă Dunărea de Jos, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

-19 voturi pentru - între timp a ieșit din sală și dl. consilier Radu Gheorghe

- 4 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae și dl. consilier Alexe Petru

Punctul 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC ULTRAVISION SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 19 voturi pentru

 • - 4 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae și dl. consilier Alexe Petru

Punctul 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC WAY MEDIA SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 19 voturi pentru

 • - 4 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae și dl. consilier Alexe Petru

Punctul 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC IVAS SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 20 voturi pentru

 • - 4 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae și dl. consilier Alexe Petru

Punctul 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC ITINERIS MEDIA SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 20 voturi pentru

 • - 4 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae și dl. consilier Alexe Petru

Punctul 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC BRATEȘ PRUT INTERNAȚIONAL FRUMUȘIȚA SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 20 voturi pentru

 • -  4 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae și dl. consilier Alexe Petru

Punctul 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC DECROM CO SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri

 • - 21 voturi pentru - a venit dl. consilier Radu Gheorghe

 • - 4 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae și dl. consilier Alexe Petru

Punctul 34 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC DEREC CO SRL, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

Dacă sunt discuții și întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 20 voturi pentru

 • - 5 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae, dl. consilier Alexe Petru și dl. consilier Radu Gheorghe.

Punctul 35 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC EUROMEDIA GROUP SA, în domeniul amplasării panourilor publicitare.

Dacă sunt discuții și întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 20 voturi pentru

 • - 5 voturi împotrivă: dl. consilier Ion Dumitru, dl. consilier Olaru Constantin, dl. consilier Trif Nicolae, dl. consilier Alexe Petru și dl. consilier Radu Gheorghe.

Am rugămintea, dacă au sosit buletinele de vot de la secretariat pentru comisia de contestație, de la punctul nr. 15 pe care am hotărât să-l lăsăm la urmă. Până atunci, propun să trecem la punctele următoare: Interpelări, intervenții, cereri, diverse.

Nu sunt interpelări.

Fiecare dintre dumneavoastră ați primit la mapă două buletine de vot: un buletin pentru desemnarea unui reprezentant al autorității publice locale în comisia pentru evaluare a candidaților și al doilea pentru desemnarea unui reprezentant în comisia de soluționare a contestațiilor.

Dl. consilier Cristea Mircea Răzvan - Rog pe dl. secretar să se asigure de caracterul secret al ședinței.

Dl. președinte - Ne vom asigura. Fac propunerea - vom face trei propuneri pentru fiecare dintre aceste două comisii și am rugămintea, după ce vom vota, să strângem buletinele de vot și să declarăm ședința închisă, urmând ca buletinele să le strângem într-un plic, după numărătoare.

Dl. consilier Găvan Eugen - Am o rugăminte înainte. D-na Uzuneanu să ne explice ce este cu secretizarea acestei comisii. Este hotărâre de consiliu, este ședință publică. Nu putem face o hotărâre de consiliu secretă.

Dl. Popa Florin - Este Ordonanța de Urgență nr.189/2008, unde trebuie desemnat un reprezentant din partea autorității, care, alături de doi reprezentanți al Ministerului, să facă parte din comisie. Membrii comisiei de concurs pot fi numiți prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorității.

Dl. consilier Găvan Eugen - Am o propunere. Ținând cont de această ordonanță, să facem o ședință de îndată pe acest subiect. Menționez că ordonanța ne forțează.

Dl. președinte - Supun la vot propunerea d-lui consilier Găvan Eugen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 25 voturi pentru ca acest proiect de hotărâre să fie discutat în ședința de îndată care va avea loc marți, 07.04.2009.

Dacă nu mai sunt alte probleme, declar ședința închisă, urmând ca acest punct să fie validat marți, 7 aprilie 2009. Vă urez o zi bună și succes.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Apetrăchioaie Daniel

SECRETAR Grigore Matei

ÎNTOCMIT

Morîndău Ioana