Hotărârea nr. 19/2007

Modificarea anexei la HCL nr.98/30.05.2002 referitor la incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galati pe zone, aprobata prin HCL nr.682/2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.19 din 1 02 2007

privind: modificarea anexei la HCL nr.98/30 05 2002 referitor la încadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galați pe zone, aprobată prin HCL nr.682/2006

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8 054/30 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea anexei la HCL nr.98/30 05 2002, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA I

la HCL nr.19/1 02 2007

NR. CRT

NUME STRADA

SECTOR STRADA

SECTOR

SECTOR

ZONA IMPOZIT

OBSERVATII

INCEPUT

SFARSIT

INCEPUT

SFARSIT

INCEPUT

SFARSIT

1

AFINULUI

A

2

AGRICULTURII

A

3

ALBATROSULUI

A

4

ALBINEI (alee)

A

5

ALEXANDRU CARNABEL (Dr)

A

6

ALEXANDRU CERNAT (G-ral)

A

7

ALEXANDRU DAVILLA

A

8

ALEXANDRU IOAN CUZA

A

9

ALEXANDRU LAPUSNEANU

A

10

ARAD

11

ARHIPELAG

demolata

12

ARIEI

A

13

ARIEȘULUI

A

14

ARMATA POPORULUI

A

15

AUROREI

A

16

BASARABIEI

MIHAI BRAVU

GEORGE COSBUC

2

138

1

119

A

17

BERZEI (pasaj)

A

18

BRAILEI

DOMNEASCA

SIDERURGISTILOR

2

140

1

173

A

19

CEZAR

DOMNEASCA

RĂZBOIENI

2

62

1

93

A

20

CICERO

A

21

CIPRIAN PORUMBESCU

A

22

CONSTANTIN BRINCOVEANU

A

23

CONSTRUCTORILOR

A

24

CRISTOFOR COLUMB

A

25

CRIVĂȚULUI (alee)

A

26

CRIZANTEMELOR

A

Denumire veche

CIMPULUI

27

DEMOCRATIEI

A

28

DIMITRIE BOLINTINEANU

A

29

DOMNEASCA

MAREA UNIRE (BD)

RADU NEGRU

2

160

1

191

A

30

DORNEI

A

31

EGALITATII

A

32

ELENA DOAMNA

A

33

EROILOR

A

34

FRATERNITATII

A

35

GARIBALDI GIUSEPPE

A

36

GĂRII

A

37

GEORGE COSBUC (Bd)

BRAILEI

TECUCI

2

138

1

203

A

38

GEORGE ENESCU

A

39

GRĂDINA VECHE

A

40

GRIGORE GHICA

41

HORIA

A

42

IANCU FOTEA (Mr)

A

43

INSTRUCTIEI

A

44

ION CREANGA

45

ION LUCA CARAGIALE

A

46

LABIRINT

A

47

LAHOVARY IACOB (G-ral)

A

Denumire veche ALEXANDRU SAHIA

48

LOGOFAT TAUTU

A

49

LUPENI

50

MARASESTI

51

MĂRĂȘEȘTI

A

52

MAREA UNIRE (Bd)

A

Denumire veche FALEZEI

53

MAVRAMOL

A

Denumire veche

BRIGADIERILOR

54

MELCHISEDEC STEFĂNESCU (E

MIHAI BRAVU

GRADINA VECHE

2

40

1

13

A

55

MELODIEI

A

56

MERCUR (alee)

A

57

MICĂ (alee)

A

58

MIHAI BRAVU

A

59

MIHAIL EMINESCU

A

60

MIHAIL KOGALNICEANU

A

61

MIHAIL KOGĂLNICEANU

A

62

MORILOR

CIPRIAN PORUMBESCU

MOVILEI

2

196

1

215

A

63

MOVILEI

A

64

MUZICI

A

65

NAVELOR

A

66

NENITESCU ION

A

67

NICOLAE ALEXANDRESCU (Dr)

A

68

NICOLAE BALCESCU

A

69

NICOLAE GAMULEA

A

70

NICOLAE HOLBAN (Col)

A

71

OVIDIU

A

72

PANCIU

A

73

PARCULUI

A

74

PASAJUL BERZEI

75

PAUNULUI

A

76

PETRU RARES

A

77

PIEȚII

A

78

PLANTELOR

A

79

PORTULUI

A

80

PRELUNGIREA TRAIAN

se va incadra la Traian

A

81

RÂNDUNELELOR

A

82

RAPEI

83

RÂPEI

A

84

REGIMENT 11 SIRET

A

85

ROMANA

A

86

ROMULUS

A

87

ROSIORI

A

88

RUBINELOR

A

89

SĂCELE

A

90

SATURN

A

91

ȘCOLII (alee)

A

92

SERII

A

93

Sf. SPIRIDON

A

94

SIDERURGISTILOR

A

95

SILFIDELOR

A

96

SINDICATELOR

A. I. CUZA

DOGARIEI

2

14

1

15

A

97

SMIRDAN

A

98

SOIMULUI

99

SPATARULUI

A

100

SPĂTARULUI

A

101

SPIRIDON VRINCEANU

A

102

TECUCI

NICOLAE BALCESCU

1 DECEMBRIE 1918

2

208

1

193

A

103

TRAIAN

MAREA UNIRE

BASARABIEI

2

172

1

121

A

104

TRANDAFIRILOR

105

UNIVERSITATII

A

106

VADUL CĂRĂBUS

A

107

VADUL SACALELOR

A

108

VASILE ALECSANDRI

A

109

VIITORULUI

110

ZINELOR

A

111

ZORILOR

A

112

aleea MORILOR

A

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

ANEXA II la HCL nr.19/1 02 2007

NR.C RT

NUME STRADA

SECTOR STRADA

SECTOR

SECTOR

ZONA

IMPOZITAR

OBSERVAȚII

INCEPUT

SFARSIT

INCEPUT

SFARSIT

INCEPUT

SFARSIT

113

1 DECEMBRIE 1918

SIDERURGISTILOR

MILCOV

B

114

ALBA IULIA

B

115

ALEEA MOLIDULUI

B

116

ALEXANDRU NEOFIT

demolata

117

ALUNISULUI

118

AMURGULUI

demolata

119

ANGHEL SALIGNY

GHEORGHE ASACHI

TECUCI

82

T

103

T

B

120

ANUL REVOLUTIEI 1848

B

121

AUREL VLAICU

B

122

AVIATORILOR

B

123

AVRAM IANCU

B

124

BARBOSI

B

125

BASARABIEI

GEORGE COSBUC

SIDERURGISTILOR

140

142

121

125

B

126

BLAJ

B

127

BRAILEI

SIDERURGISTILOR

BD DUNAREA

142

262

173

205

B

Denumire veche

ADA MARINESCU

128

BRANDUSEI

B

129

BUCEGI

demolata

130

BUCOVINEI

B

131

BUJORULUI

demolata

132

CACIULATA

B

133

CALIMANESTI

B

134

CALINULUI

demolata

135

CALUGARENI

B

136

CARACAL

demolata

137

CASTANILOR

Demolata - denumire veche SPATARESTI

138

CERCULUI

demolata

139

CEREALELOR

B

140

141

CIOCARLIEI

142

CLUJ

143

COMBINATULUI

144

COMBINEI

demolata

145

CONSTANTIN LEVADITTI

146

COSMINULUI

2

34

1

19

B

147

COSMINULUI

70

108

B

148

COSTACHE CONACHE

B

Denumire veche

SLEBINGULUI

149

CURCUBEULUI

150

DELTEI

151

DOGARIEI

B

152

DOMNEASCA

RADU NEGRU

PRUNDULUI

162

232

193

267

B

153

DRAGARALINA (g-ral)

154

DRAGOS VODA

Denumire veche STEMEI

155

DUNAREA (Bd)

B

156

ECATERINA TEODOROIU

B

157

ELENA DOAMNA

B

Denumire veche

PISCULUI

158

ENACHITA VACARESCU

B

159

ENERGIEI

160

ENERGIEI (fundatura)

161

EREMIA GRIGORESCU (g-ral)

162

FAGULUI

163

FELDIOARA

164

FEROVIARILOR

2

16

1

25

INCLUSIV BLOCURI A.N.L.

165

FRUNZEI

1

25

B

166

FRUNZEI

102

114

101

159

B

167

FURNALISTILOR

B

168

GALATI (BD)

B

169

GALATII NOI

B

170

GEORGE COSBUC (Bd)

TECUCI

STEFAN CEL MARE

138

466

205

259

B

171

GHEORGHE ASACHI

B

172

GHEORGHE DOJA

173

GLADIOLELOR

174

GORUNULUI

B

175

IASOMIEI

B

176

INCUBATORULUI

177

JIULUI

B

178

LACATUSILOR

B

179

LAMINORISTILOR

B

180

LEBEDEI

B

181

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

B

NUMAI BLOCURILE

LOTUS 1 SI LOTUS 2

182

LIBERTATII

B

183

MACEDONA

B

184

MARAMURES

Demolata

185

MAREA NEAGRA

186

MIHAIL SADOVEANU

B

187

MINERALELOR

B

188

MIRON COSTIN

B

189

NAE LEONARD

B

190

NARCISELOR

2

12

1

25

B

191

NEAJLOVULUI

B

192

NUFARULUI

TECUCI

NAE LEONARD

2

34

1

45

B

193

OLANESTI

B

194

OLTULUI

195

OTELARILOR (Bd)

B

196

PETRU GROZA (Dr)

197

POSTA VECHE

B

198

PRELUNGIREA BRAILEI

BRAILEI

DRUMUL DE CENTURA

B

INCLUSIV BLOCURILE C1, C2 SI H

199

PRUNDULUI

DOMNEASCA

TRAIAN

1

37

B

200

RACHITASI

B

201

RADU NEGRU

B

202

RAZBOIENI

SERII

ANUL REVOLUTIEI 1948

2

92

1

181

B

203

RAZOARE

204

RIZER

B

205

ROVINE

206

SAVINESTI

B

207

SLANIC

208

STADIONULUI

B

209

STELEI

B

210

STIINTEI

B

211

STIINTEI (alee)

B

212

STRUNGARILOR

B

213

TECUCI

1 DECEMBRIE 1918

NICOLAE MANTU

230

290

209

257

B

214

TELEAJAN

B

215

TEXTILISTILOR

B

216

TRAIAN

BASARABIEI

RADU NEGRU

174

262

123

255

B

217

TUDOR VLADIMIRESCU

B

218

VEGETALELOR

B

219

VICTOR VALCOVICI

B

220

VICTORIEI

B

221

VRANCEA

B

222

VULTUR

GRADINA VECHE

RAZBOIENI

42

110

31

71

B

223

ZIDARILOR

B

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

ANEXA III la HCL nr.19/1 02 2007

NR.C RT

NUME STRADA

SECTOR STRADA

SECTOR NUMERE

SECTOR NUMERE

ZONA IMPOZITA

INCEPUT

SFARSIT

INCEPUT

SFARSIT

INCEPUT

SFARSIT

224

13 DECEMBRIE

C

225

24 IANUARIE

C

226

8 MARTIE

C

227

9 MAI 1945

C

228

ABRUD

C

229

AGRICOLA CARDAS

C

230

ALEEA C.F.R. 1

C

231

ALEEA C.F.R. 2

C

232

ALEEA C.F.R. 3

C

233

ALEEA CEFERISTILOR I

C

234

ALEEA CEFERISTILOR II

C

235

ALEEA CEFERISTILOR III

C

236

ALEEA METEO

C

237

ALEXANDRU CEL BUN

C

238

ANA IPATESCU

C

239

ANGHEL SALIGNY

ARGES

GHEORGHE ASACHI

2

80

1

101

C

240

APOLLON

C

241

BRATES

C

242

BRAVILOR (alee)

C

243

BUCURESTII NOI

244

CAISILOR

C

245

CALARASI

246

CALEA PRUTULUI

C

247

CAMIL RESSU

248

CANALULUI

C

249

CERNEI

250

CEZAR BOLIAC

C

251

CLABUCET

TECUCI

BASARABIEI

C

252

COMETEI

253

COSMINULUI

60

70

41

57

C

254

COTESTI

C

255

CRINULUI

C

256

CRISANA

C

257

DACIEI

C

258

DANAILA NEGOITA

C

259

DIMITRIE CANTEMIR

C

260

DOBROGEI

C

261

DOCHIA

C

262

DOROBANTI

C

263

DRAGOS VODA

C

264

DRUMUL VIILOR

C

265

ELICEI

C

266

ETERNITATII

C

267

FARULUI

C

268

FEROVIARILOR

18

capat

27

capat

269

FLORILOR

C

270

FOCSANI

C

271

FRUNZEI

2

94

27

81

C

272

GARA NR. 8

C

273

GERULUI

C

274

GHECET

C

275

GLORIEI

C

276

GRIGORE VENTURA

C

277

GRIVITEI

C

278

HENRY COANDA (Bd)

279

IONEL FERNIC

C

280

IZVOR

C

281

JUPITER

C

282

LACULUI

C

283

LEMNARI

C

284

LEULUI

C

285

LIVEZENI

286

LOZOVENI

C

287

LUCEAFARULUI

C

288

MACIN

289

MARASTI

290

MESERIASILOR

C

291

MILCOV

C

292

MIMOZA (alee)

C

293

MIRCEA CEL BATRAN

C

294

MIRCEA ZORILEANU (Aviator)

C

295

MORUZZI

C

296

NARUJA

C

297

NICOLAE DELEANU

C

298

NICOLAE DELEANU (alee)

C

299

NICOLAE GRIGORESCU

C

300

NICOLAE MANTU

C

301

NUCULUI

302

OCTAV BANCILA

C

303

ODOBESTI

C

304

OLTENITA

305

PACII

C

306

PACU MOISE

C

307

PAPADOPOL CALIMAH

C

308

PETRINI GALATZI (Dr)

C

309

PICTOR ISSER

C

310

PICTURII

C

311

PLEVNEI

C

312

PRUNARI

C

313

PRUNDULUI

TRAIAN

LOZOVENI

2

10

37

49

C

314

RASARITULUI

C

315

RAUTU (Dr)

316

RAZBOIENI

ANUL REVOLUTIEI 1948

ZEFIR

94

260

83

267

C

317

ROZELOR

C

318

SALISTEI

C

319

SARPELUI

C

320

SCULPTURII

C

321

SECEREI

322

SINDICATELOR

DOGARIEI

T

14

T

15

T

C

323

SOMESULUI

C

324

SPANIOLA

C

325

TAUNI

C

326

TEODOR NECULUTA

C

327

TINERETULUI I

328

TINERETULUI II

'

329

TRAIAN

RADU NEGRU

ALEXANDRU MACELARU

264

316

259

389

C

330

TRAIAN VUIA

C

331

TRANSILVANIEI

C

332

UNIRII

C

333

VADUL CARABUS

C

334

VAMII

C

335

VASILE CRAIU (Aviator)

336

VASILE LUPU

C

337

VASILE PANU (Cpt)

C

338

VENUS

339

VICTOR BABES

C

340

VICTOR PAPILIAN

C

341

VIZANTEA

C

342

ZEFIR

C

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

ANEXA IV la HCL nr. 19/1 02 2007

NR. CRT

NUME STRADA

SECTOR STRADA

SECTOR NUMERE

SECTOR NUMERE

ZONA

IMPOZITAR

OBSERVAȚII

INCEPUT

SFARSIT

INCEPUT

SFARSIT

INCEPUT

SFARSIT

343

ALEEA 5

344

ALEEA NORDULUI

D

345

ALEXANDRU MACELARU

D

346

ALEXANDRU VLAHUTA

D

347

APRODUL PURICE

D

348

ARCASILOR

D

349

ARDELEANA

D

350

ARGES

D

351

BAHLUIULUI

Demolata

352

BANATULUI

D

353

BANULUI

354

BAZINUL NOU

D

355

BELDIE IOAN

D

356

BERHECI

Demolata

357

BORZESTI

D

358

BOURULUI

D

359

BRADULUI

D

360

BRASOV

D

361

BUHOCIU IOAN

D

362

CALEA SMIRDAN

D

363

CALISTRAT HOGAS

D

364

CAPRIOAREI

D

365

CARAIMAN

D

366

CARAMIDARIEI

Demolata

367

CARGOULUI

demolata - denumire veche APOSTOLEANA

368

CARPATI

Demolata

369

CASIN

ARGES

PRUNARI

2

74

1

71

D

370

CASTRUL ROMAN

D

Denumire veche

ION CALUGARU

371

CATUSEI

Demolata

372

CERULUI

D

373

CETATEANUL IOAN

D

374

CETATUIEI

D

375

COLECTIVISTILOR

D

376

CONSTANTIN NOTARA

D

377

CORABIEI

378

CRICOV

D

379

DACULUI

380

DELFINULUI

D

381

DROPIEI

D

382

DRUMUL DE CENTURA

383

DUMBRAVA ROSIE

D

384

EMIL RACOVITA

D

385

ETNA

D

386

FILESTI

D

387

GAROFITEI

D

388

GEORGE BACOVIA

D

389

GHEORGHE SINCAI

D

390

GHEORGHIENI

391

GRAURULUI

D

392

ION IONESCU DE LA BRAD

D

393

ION NECULCE

D

394

LACRAMIOAREI

D

395

LATERALA

D

396

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

OLTULUI

T

D

397

LIBELULEI

D

398

LOCOMOBILEI

D

399

LUNCA SIRETULUI

D

400

MACULUI

401

MALUL BRATES

D

402

MARINEI

D

403

MIORITEI

D

404

NALBEI

D

405

NAMOLOASA

D

406

NARCISELOR

OLTULUI

JIULUI

12

70

27

71

D

407

NICOLAE LABIS

D

408

PANAIT ISTRATI

409

PESCARI

D

410

PESCARUSULUI

D

411

PIETROSITA

D

412

PREDEAL

D

413

PRIVIGHETORII

D

414

RACHITEI

D

415

RASINARA

D

416

SALCIEI

D

417

SOARELUI

D

418

SOSEAUA SMIRDAN

D

419

STEFAN CEL MARE

D

420

STRFAN PETICA

D

421

SULFINEI

D

422

TAZLAU

D

423

TEMISANA

D

424

TOMIS

D

425

TRAIAN

ALEXANDRU MACELARU

CAPAT

D

426

TROTUS

D

427

TUFANELELOR

D

428

TUNELULUI

D

429

TURTURELELOR

D

430

V.A.URECHIA

D

431

VADENI

D

432

VANATORI

D

433

VASILE CIRLOVA

D

434

VEZUVIULUI

D

435

ZAMBILELOR

D

436

ZIMBRULUI

D

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel