Hotărârea nr. 18/2007

Modificarea si completarea anexei la HCL nr.585/23.11.2006 referitor la trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in concesiunea SC APATERM SA Galati a unor mijloace fixe

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 18 din 1 02 2007

privind: modificarea și completarea anexei la HCL nr.585/23 11 2006 referitor la trecerea din administrarea Consiliului Local Galați în concesiunea SC APATERM SA Galați a unor mijloace fixe

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2738/15 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.” a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr.585/23 11 2006 cu anexa A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

INVENTARUL MIJLOACELOR FIXE RECEPTIONATE

ANEXA

La HCL nr.18/1 02 2007


VALOAREA DE INVENTAR TOTAL 8.726.450.87

CARTIER

Nr. Buc.

Locatie

SC/PT

UTILAJ Schimbatoare tipuri

SERIE

SCP

COD

DURATA DN (ANI )

INCALZIRE

CAPACITATE

GCAL/ H

A.C.M.

CAPACITA TE

GCAL/H

VALOAREA UTILAJ RON

VALOAR E

MONTAJ

RON

Valoare de inventar cu

I.C.

Centru I

2

Modern

SCP Sigma X13 NCL 55placi 0,6 mm

3973

0,5

15.491,98

27.668,51

55.958,08

AISI 316, gar, EPDM , colector Dn 65

3974

0,5

12.797,59

Centru I

2

Bloc H

SCP Sigma X13 NCL 85placi 0,6 mm

3442

0,75

19.923,05

34.232,04

71.481,45

AISI 316, gar, EPDM colector Dn 65

3445

0,75

17.326,36

Centru I

2

PT

SCP Sigma X13 NCL 27 placi 0,6 mm

3498

0,25

12.519,75

26.497,02

49.392,44

Avantului

AISI 316 gar, EPDM , colector Dn 65

3499

0,25

10.375,67

Centru I

2

C

SCP Sigma X13 NCL 85 placi 0,6 mm

3985

0,75

18.256,08

17.342,17

51.714,02

AISI 316 gar. EP.D.M., colector Dn 65

3986

0,75

15.845,79

Centru I

3

PTL

SCP Sigma X37 NCL 47 placi 0,7 mm

4055

1,0

22.490,02

44.638,0

104.399,22

AISI 316 gar. EP.D.M., colector Dn 80

4057

1,0

1,0

18.635,6

18.635,6

4062

Centru II

2

Cristal

SCP Sigma X13 NCL 85 placi 0,6 mm

3502

0,75

20.112,76

21.355,56

58.741,82

AISI 319 gar. EPDM , colector Dn 65

3505

0,75

17.273,5

Centru II

2

Mihai

SCP Sigma X13 NCL 85 placi 0,6 mm

3982

0,75

18.743,94

22.329,88

56.978,51

Bravu

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3984

0,75

15.904,69

Centru III

2

Plomba

SCP Sigma X13 NCL 27 placi 0,6 mm

3438

0,25

13.751,54

34.591,25

101.988,61

(P+10)

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3439

0,25

10.332,07

2

Plomba

SCP Sigma 37 NCL 47 placi 0,7 mm

3446

1,0

22.841,31

(P+4)

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3449

1,0

20.472,44

Centru III

2

PT Vultur

SCP Sigma X13 NCL 85 placi 0,6 mm

3981

0,75

18.623,79

21.683,41

56.370,66

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3983

0,75

16.063,46

Centru III

2

PT C.F.R

SCP Sigma X13 NCL 55 placi 0,6 mm

3977

0,5

15.249,81

22.788,46

50.797,89

1

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3978

0,5

12.759,62

Centrul III

2

PT

SCP Sigma X13 NCL 85 placi 0,6 mm

3987

0,75

18.395,67

21.342,14

55.573,15

C.F.R.2

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3988

0,75

15.835,34

Piata

2

SC 111

SCP Sigma 37 NCL 47 placi 0,7 mm

4033

1,0

18.884,06

24.615,52

65.803,11

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4035

1,0

22.303,53

Piata

2

SC 112

SCP Sigma 37 NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4047

4049

1,0

1,0

22.055,44

18.875,16

26.976,1

87.906,7

Piata

1

SC 113

SCP Sigma 66 SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3454

1,5

36.744,96

34.592,07

112.310,87

2

SC 113

SCP Sigma 37 NCL 47 placi 0,7 mm

3452

1,0

20.486,92

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3453

1,0

20.486,92

Piata

1

SC 114

SCP Sigma 37 NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4056

1,0

21.817,22

28.664,4

80.052,67

1

SC 114

SCP Sigma 66 SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4107

1,5

29.571,05

Piata

2

.Albatros

SCP Sigma 37 NCL 47 placi 0,7 mm

4018

1,0

22.178,03

31.779,55

72.723,38

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4019

1,0

18.765,8

Piata

2

Razboieni

SCP Sigma 13 NCL 27 placi 0,6 mm

3971

0,25

12.255,04

23.154,15

45.295,37

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3972

0,25

9.886,18

Piata

1

6 Martie

SCP Sigma 37 NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4059

1,0

21.887,16

25.109,84

76.071,75

1

6 Martie

SCP Sigma 66 SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4105

1,5

29.074,75

Mazepa I

2

W3

SCP Sigma 13 NCL 85 placi 0,6 mm

3443

0,75

19.872,11

44.504,66

81.692,51

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3444

0,75

17.315,74

Mazepa I

1

16 Nou

SCP Sigma 66 SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3533

1,5

32.029,96

40.009,52

95.604,41

1

16 Nou

SCP Sigma 37 NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3540

1,0

23.564,93

Mazepa I

2

SC 14

SCP Sigma 49 SCL 65 placi 0,5 mm

4003

1,5

26.604,81

19.834,54

73.044,16

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4004

1,5

26.604,81

Mazepa I

2

SC 14 Bis

SCP Sigma 13 NCL 27 placi 0,6 mm

3969

0,25

12.084,08

25.767,99

47.567,28

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3970

0,25

9.715,21

Mazepa II

3

SC 1

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

3510

1,5

37.115,31

44.737,77

147.015,14

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3511

1,5

1,5

32.581,03

32.581,03

3512

Mazepa II

1

SC 2

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4123

2,0

42.089,15

40.120,86

141.599,01

2

SC 2

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4064

1,5

29.694,5

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4066

1,5

29.694,5

Mazapa II

1

SC 81

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4031

1,0

23.210,28

39.785,21

122.191,83

2

SC 81

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4080

1,5

29.598,17

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4083

1,5

29.598,17

Mazepa II

2

SC 82

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4099

4103

1,5

1,5

29.198,77

29.198,77

45.063,37

143.438,76

Mazepa II

1

SC 82

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4139

2,0

39.977,85

SATURN

3

PT1

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4024

1,0

21.936,15.

36.056,78

95.508,75

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4026

1,0

1,0

18.757,91

18.757,91

4027

SATURN

1

PT4

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4096

1,5

32.579,62

31.321,88

82.666,06

1

PT4

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4044

1,0

18.764,56

SATURN

2

SC 61

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4076

1,5

29.355,71

34.677,81

116.427,82

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4077

1,5

29.355,71

1

SC 61

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4021

1,0

23.038,59

str.Regiment

3

PT 5

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4011

1,0

22.050,89

27.554,04

87.299,05

11 Siret

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4018

1,0

1,0

18.847,06

18.847,06

4020

Str.Regiment

2

PT 6

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

3460

1,5

32.573,86

32.245,81

122.646,87

11 Siret

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3461

1,5

32.573,86

1

PT 6

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3451

1,0

25.253,34

Str.Regiment

3

PT 8

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4025

1,0

22.182,28

28.928,51

88.779,49

11 Siret

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4029

1,0

1,0

18.834,35

18.834,35

4030

Str.Regiment

2

G1

SCP Sigma 13NCL 85 placi 0,6 mm

3989

0,75

18.601,53

16.598,47

51.241,39

11 Siret

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3990

0,75

16.041,39

Tiglina IIA

2

SC 3

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4061

1,0

22.363,57

25.339,86

66.719,32

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4063

1,0

19.015,89

Tiglina IIA

2

SC 5

SCP Sigma 13NCL 85 placi 0,6 mm

3991

0,75

18.649,46

22.955,47

57.659,84

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3994

0,75

16.054,91

Tiglina IIA

1

SC 7

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4095

1,5

32.469,13

29.885,0

81.047,49

1

SC 7

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4040

1,0

18.693,36

Tiglina IIA

2

SC 8

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4028

1,0

21.881,86

23.145,6

63.731,45

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4036

1,0

18.703,99

Tiglina IIA

2

SC 9

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

3539

1,0

20.294,98

25.698,49

103.185,69

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3541

1,0

20.294,98

1

SC 9

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3532

1,5

36.897,24

1

SC 9

SCP Sigma 49SCL 65 placi 0,5 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3999

1,5

26.375,48

13.250,52

39.626,0

Tiglina IIB

2

SC 59

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4081

1,5

29.456,47

32.971,31

115.261,95

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4082

1,5

29.456,47

1

SC 59

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4022

1,0

23.377,7

Tiglina IIB

3

SC 64

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4070

1,5

29.615,97

38.398,15

167.689,78

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

  • 4073

  • 4074

1,5

1,5

29.615,97

29.615,97

1

SC 64

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4112

2,0

40.443,72

MICRO 16

4

SC 17

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4110

2,0

33.583,83

46.606,99

207.839,95

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4113

4120

4122

2,0

2,0

2,0

33.583,83

33.583,83

33.583,83

1

SC 17

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4015

1,0

26.897,64

MICRO 16

2

SC 18

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4106

1,5

29.456,78

31.225,16

130.306,78

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4109

1,5

29.456,78

1

SC 18

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4144

2,0

40.168,06

MICRO 16

2

SC 20

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4093

1,5

29.266,57

31.901,99

130.746,8

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4094

1,5

29.266,57

1

SC20

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4137

2,0

40.311,67

MICRO 16

1

SC 19

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3535

1,5

36.471,59

28.573,41

105.965,48

2

SC 19

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

3542

1,0

20.460,24

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3543

1,0

20.460,24

MICRO 16

2

SC 57

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4058

1,0

18.845,46

31.161,2

102.492,67

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4060

1,0

18.845,46

1

SC 57

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4108

1,5

33.640,55

MICRO 16

3

PT Doina

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4100

1,5

33.619,96

34.126,93

126.537,85

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

  • 4101

  • 4102

1,5

1,5

29.395,48

29.395,48

MICRO 16

1

Liceul

Auto

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4097

1,5

31.762,93

17.359,62

49.122,55

MICRO 17

2

SC 21

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

3455

1,5

32.386,5

27.792,6

117.682,12

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3457

1,5

32.386,5

1

SC21

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3448

1,0

25.116,52

MICRO 17

2

SC 23

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4115

2,0

29.273,83

41.404,6

136.629,27

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4121

2,0

29.273,83

1

SC 23

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4075

1,5

36.677,01

MICRO17

2

SC 55

SCP Sigma X13 NCL 85 placi 0,6 mm

3992

0,75

18.937,24

26.093,56

61.407,7

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3993

0,75

16.376,9

MICRO 17

2

SC 24

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4039

1,0

22.418,17

24.662,27

65.935,05

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4053

1,0

18.854,61

MICRO 17

1

SC 54

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4090

1,5

29.353,18

28.072,01

79.521,69

1

SC 54

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4032

1,0

22.096,5

MICRO 18

3

SC 25

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

3507

1,0

24.034,98

27.284,37

92.927,33

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3508

1,0

1,0

20.803,99

20.803,99

3506

MICRO 18

2

SC 26

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4037

1,0

18.843,34

31.505,49

102.604,18

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4054

1,0

18.843,34

1

SC 26

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4098

1,5

33.412,01

MICRO 18

2

SC 51

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4119

2,0

33.745,99

40.953,03

144.378,73

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4116

2,0

33.745,99

1

SC 51

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4069

1,5

35.933,72

MICRO 18

2

SC 52

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4129

2,0

33.643,01

37.509,7

130.441,43

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4126

2,0

33.643,01

1

SC 52

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4034

1,0

25.645,71

MICRO 19

3

SC 31

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

3537

1,5

32.196,01

49.869,13

189.980,18

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3538

1,5

1,5

32.196,01

32.196,01

3536

1

SC 31

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3529

2,0

43.523,02

MICRO 19

1

SC 31

SCP Sigma X49SCL 65 placi 0,5 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4001

1,5

24.449,64

10.407,59

57.130,79

1

SC 31

SCP Sigma X19NCL 90 placi 0,5 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 50

3996

1,0

22.273,56

MICRO 20

2

SC36

SCP Sigma 49SCL 65 placi 0,5 mm

4005

1,5

26.347,13

21.362,07

74.056,33

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4006

1,5

26.347,13

MICRO 20

2

SC 38

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4118

2,0

33.810,71

44.455,58

148.075,43

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4111

2,0

33.810,71

1

SC 38

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4065

1,5

35.998,43

MICRO 21

2

SC 44

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4072

1,5

29.466,86

43.126,82

142.402,82

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4071

1,5

29.466,86

1

SC 44

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4117

2,0

40.342,28

MICRO 21

2

SC 45

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4127

2,0

33.669,02

40.010,37

143.196,1

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4128

2,0

33.669,02

1

SC45

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4092

1,5

35.847,69

MICRO 21

2

SC 47

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4045

1,0

22.185,32

20.709,04

61.911,71

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4043

1,0

19.017,35

MICRO 21

2

SC49

SCP Sigma 13NCL 55 placi 0,6 mm

3500

0,5

16.674,53

20.025,49

50.878,37

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 65

3501

0,5

14.178,35

Siderurgist

3

SC 58

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4130

2,0

33.508,36

38.213,85

164.097,45

ilor Vest

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4132

2,0

2,0

33.508,36

33.508,36

4135

1

SC 58

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4023

1,0

25.358,52

Sd.Vest

2

SC 63

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4078

1,5

29.314,06

48.202,46

130.325,23

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4079

1,5

29.314,06

1

SC 63

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4016

1,0

23.494,65

Sd.Vest

3

SC 65

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

3513

2,0

37.056,48

54.889,33

193.214,38

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3514

2,0

2,0

37.056,48

37.056,48

3515

1

SC65

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

3509

1,5

27.155,61

MICRO 14

2

SC69

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4067

1,5

29.239,98

34.492,06

133.242,39

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4068

1,5

29.239,98

1

SC 69

SCP Sigma 66SCL 57placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4114

2,0

40.270,37

MICRO 14

2

SC 71

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4091

1,5

29.089,24

35.830,62

134.699,13

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4089

1,5

29.089,24

1

SC 71

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4131

2,0

40.690,03

MICRO 14

2

SC 72

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4140

2,0

33.225,28

36.695,98

138.831,89

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4141

2,0

33.225,29

1

SC72

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4104

1,5

35.685,34

MICRO 14

2

SC 90

SCP Sigma X13NCL 85 placi 0,75

3503

0,75

20.196,2

21.404,48

59.036,3

mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn

65

3504

0,75

17.435,62

Aurel

3

SC11

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4012

1,0

22.666,55

29.266,18

89.557,01

Vlaicu

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4014

1,0

1,0

18.812,14

18.812,14

4017

Aurel

2

SC 70

SCP Sigma X49SCL 65 placi 0,5 mm

4002

1,5

26.189,35

17.890,28

70.473,18

Vlaicu

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4010

1,5

26.393,55

Aurel

2

SC 73

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4038

1,0

18.900,41

45.680,64

149.023,51

Vlaicu

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4042

1,0

18.900,41

Aurel

1

SC 73

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,5 mm

4084

1,5

37.295,61

Vlaicu

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

16.245,46

2

SC73

SCPSigma X13NCL 55placi0,6mm

3975

0,5

12.001,0

AISI 316gar.EPDM colector Dn65

3976

0,5

Aurel

2

SC 74

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4134

2,0

33.827,81

32.097,14

135.711,52

Vlaicu

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4133

2,0

33.827,81

1

SC 74

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4088

1,5

35.958,76

MICRO 38

2

SC4

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

4085

1,5

37.295,61

41.961,66

183.465,12

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4086

1,5

37.295,61

2

SC 4

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4124

2,0

33.456,12

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4125

2,0

33.456,12

2

SC 4

SCP Sigma X49SCL 65 placi 0,5 mm

4007

1,5

26.240,28

12.830,94

65.311,5

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4008

1,5

26.240,28

MICRO 38

3

SC 5

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm

3456

1,5

32.324,07

59.046,33

199.703,74

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3458

1,5

32.324,07

3459

1,5

32.324,07

1

SC 5

SCP Sigma 66SCL 67 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3462

2,0

43.685,2

1

SC5

SCP Sigma 49SCL 65 placi 0,5 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3466

1,5

29.045,87

12.493,48

67.627,58

1

SC5

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,5 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3467

1,5

26.088,23

MICRO 38

3

SC 9

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4142

2,0

40.084,73

37.743,17

145.094,12

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4143

2,0

2,0

33.633,11

33.633,11

4145

MICRO 38

3

SC 10

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4050

1,0

22.657,75

30.973,21

91.759,68

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4051

1,0

1,0

19.064,36

19.064,36

4052

1

SC 10

SCP Sigma 19NCL 90 placi 0,5 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 50

3998

1,0

20.170,67

15.130,44

61.545,14

1

SC 10

SCP Sigma X49SCL 65 placi 0,5 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4009

1,5

26.244,03

MICRO 40

2

SC 2

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

3530

2,0

43.664,00

36.573,15

144.897,15

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3531

2,0

32.330,00

1

SC 2

SCP Sigma 66SCL 43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

3534

1,5

32.330,00

MICRO 40

2

SC 3

SCP Sigma 66SCL 57 placi 0,6 mm

4138

2,0

33.540,00

41.961,66

144.984,66

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4136

2,0

33.540,00

1

SC 3

SCP Sigma 66SCL43 placi 0,6 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4087

1,5

35.943,00

MICRO 40

1

SC 3

SCP Sigma 49SCL 65 placi 0,5 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 100

4000

1,5

24.221,00

12.530,43

58.862,43

1

SC 3

SCP Sigma 19NCL 90 placi 0,2 mm AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 50

3997

1,0

22.111,00

MICRO 40

3

PT CSG

SCP Sigma 37NCL 47 placi 0,7 mm

4041

1,0

22.686,44

26.740,12

87.612,68

AISI 316 gar. EPDM , colector Dn 80

4046

1,0

1,0

19.093,06

19.073,06

4048

TOTAL

6.039.392,55

2.687.058,32

8.726.450,87

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel