Hotărârea nr. 145/2007

Atribuirea directa prin contract de concesiune, Societatii Comerciale APA CANAL SA, pana la data de 6.12.2009, a obiectivului de investitii "Modernizare statii hidrofor"

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 145 din 26 04 2007

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune, Societății Comerciale APA CANAL

SA, până la data de 612 2009, a obiectivului de investiții „Modernizare stații hidrofor”

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18 610/5 03 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și art.115, alin.1, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, Societății Comerciale APA CANAL SA, până la data de 6 12 2009, a obiectivului de investiții „Modernizare stații hidrofor” , prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

Anexa

La HCL nr. 145/26 04 2007

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Nr. de

inventar

Valoare de inventar (lei RON)

1.

SC 50 Micro 19

Grup pompare 3CR10-5CR-8

Tablou comandă 3x2, 2KW+1x1,5 vas hidrofor 24 l

32.446,28

Robinet cu sertar corp plat PN 10 Dn 100, 1 buc. Montaj utilaj:

25255

5.592,35

 • - țeavă zincată 3", l=20 ml

 • - țeavă zincată 4", l=6 ml Instalații electrice

 • - cablu CYY 4x6, l=35 ml.

 • - conductor Fy 2,5, l=18 ml.

1.263,23

TOTAL

39.301,86

2.

SC2 Micro 40 Grup pompare 3CR5-10+CR3-9

Tablou comandă 3x1, 5x0, 75 KW, vas hidrofor 24 l

29.033,66

Montaj utilaj:

5.519,70

 • - țeavă neagră 0 63, l=8 ml

 • - țeavă zincată 3", l=8 ml

 • - țeavă zincată 11/4", l=18,5 ml

 • - țeavă zincată 4", l=6 ml

 • - țeavă zincată 11/2", l=22,5 ml

Instalații electrice:

 • - cablu CYY 4x6, l=40 ml.

 • - conductor FY 2,5, l=18 ml.

25255

1.177,36

TOTAL

35.730,72

3.

SC45 Micro 21

Grup pompare 3CR16-40+CR5-16 Tablou 3x4+1x1, 5 KW, vas hidrofor

42.295,36

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - flanșe Dn 125, 2 buc.

25255

7.423,58

 • - țeavă zincată 3", l=30 ml

 • - flanșe Dn 80, 2 buc. Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, l=30 ml.

 • - conductor Fy 2,5, l=18 ml.

1.141,34

TOTAL

50.860,28

4.

PTA Centru II

Grup pompare 3CR5-9+CR3-8 Tablou comandă

27.939,32

3x1+5x0, 75 KW, vas hidrofor 24l Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 11/2", l=30 ml Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, l=30 ml.

 • - conductor Fy 2,5, l=17 ml.

25255

6.608,44

1.037,92

TOTAL

35.585,68

5.

PT 4 Centru I

Grup pompare

3CR32-3-2-CR8-5

Tablou comandă

3x5, 5+2, 2 KW, vas hidrofor 24l

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 60, l=9 ml

 • - țeavă zincată 4", l=5 ml

 • - flanșă Dn 150, 1 buc.

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=6 ml

 • - flanșă Dn 100, 2 buc.

 • - flanșă Dn 125, 1 buc.

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=20 ml.

 • - conductor FY 2,5, L=18 ml.

25255

47.661,48

5.083,40

1.096,59

TOTAL

53.841,47

6.

SC 81 Mazepa 2

Grup pompare

3CR16-40-CR-10

Tablou comandă

3x4+1,5 KW, vas hidrofor 24l

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 4", l=10 ml

 • - țeavă zincată 3", l=24 ml

 • - flanșă Dn 80, 2 buc.

Instalație electrică

 • - cablu CY 4x6, L=25 ml.

 • - conductor FY 1,5, L=21 ml.

25255

43.146,85

6.836,17

1.227,54

TOTAL

51.210,56

9

7.

SC 14 Nou Mazepa

Grup pompare

3CR16-40+CR5-10

Tablou comandă

3x4 +1,5KW, vas hidrofor 24l

Montaj utilaj:

 • - țeavă zincată 3", l=45 ml

 • - țeavă neagră 0 60, l=9 ml

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=35 ml.

 • - conductor FY 1,5, L=20 ml.

25255

43.146,85

8.780,40

1.635,53

TOTAL

53.562,78

8.

PT 113 Piața Centrală

9

Grup pompare

3CR8-50+CR5-8

Tablou comandă

3x2 , 2+1,1KW, vas hidrofor 24l

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=40 ml

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x10, l=18 ml.

 • - conductor FY 2,5, L=11 ml.

25255

33.041,57

7.364,84

1.260,88

TOTAL

41.667,29

9.

PT 114 Piața Centrală

9

Grup pompare

3CR16-40+CR5-10

Tablou comandă

3x4+1,5KW, vas hidrofor 24l

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=35 ml

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x10, L=24 ml.

 • - conductor FY 1,5, L=20 ml.

25255

43.146,85

 • 3.125.61

 • 1.393.62

TOTAL

47.666,08

10.

PT 111 Piața Centrală

9

Grup pompare

3CR32-3-2+CR8-5

48.535,91

Tablou comandă

3x4+1,5KW, vas hidrofor 24l

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 60, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=35 ml Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x10, L=18 ml.

 • - conductor FY 2,5, L=35 ml.

25255

6.676,05

1.287,47

TOTAL

56.499,43

11.

SC 5 Țiglina II

Grup pompare 3CR16-40+CR5-10

Montaj utilaj:

 • - țeavă zincată 4", l=10 ml

 • - țeavă zincată 3", l=30 ml

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=25 ml.

 • - conductor FY 0,75, L=25 ml.

25255

43.146,85

6.710,84

1.060,93

TOTAL

50.918,62

12.

PT I2 Țiglina I

Grup pompare

3CR8-50+CR5-8

Tablou comandă

3x2, 2+1,1KW, vas hidrofor 24l

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=15 ml

 • - flanșă Dn 65, 1 buc.

 • - flanșă Dn 80, 1 buc.

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=20 ml.

 • - conductor FY 2,5, L=20 ml.

25255

33.041,57

5.675,91

1.484.85

TOTAL

40.202,33

13.

PT I1 Țiglina I

Grup pompare

3CR5-10-CR3-9

Tablou comandă

3x1, 5+0,75KW, vas hidrofor

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=10 ml

25255

29.566,34

4.747,33

 • - țeavă zincată 2", l=12 ml

 • - flanșă Dn 50, 1 buc.

 • - flanșă Dn 65, 1 buc. Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=35 ml.

 • - conductor FY 2,5, L=20 ml.

1.124,26

TOTAL

35.437,93

14.

SC 40 Micro 21

Grup pompare

3CR32-3-2-CR8-50

47.661,48

Tablou comandă

3x5, 5+2,2KW, vas hidrofor 24l

Montaj utilaj:

25255

8.578,35

 • - țeavă neagră 0 168, l=8 ml

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", L=40 ml

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x10, L=25 ml.

 • - conductor FY 2,5, L=18 ml.

1.205,13

TOTAL

57.444,96

15.

PT 2 Țiglina I

Grup pompare

CR5-10+CR93-9

29.033,66

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 2   ", l=8 ml

25255

6.635,45

 • - flanșă Dn 100, 2 buc.

Robinet cu sertar corp plat PN 10 Dn 100, 1 buc. Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=15 ml.

 • - conductor FY 2,5, L=18 ml.

791,14

TOTAL

36.460,25

16.

PT 6 Țiglina I

Grup pompare

41.959,8

CR16-40+CR5-10

Montaj utilaj:

4.781,32

 • - țeavă zincată 3", l=18 ml

 • - țeavă zincată 4", l=9 ml

 • - țeavă zincată 0 63, l=9 ml Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, l=15 ml.

 • - conductor FY 1,5, l=15 ml.

25255

932,43

47.673,55

TOTAL

17.

SC 32 Micro 19

Grup pompare

27.280,88

3CR5-10-CR3-9

Tablou comandă

3x1, 5KW+1x0,75KW

Montaj utilaj:

 • - țeavă zincată 1 % ", l=7,5 ml

 • - țeavă zincată 3", l=55 ml

 • - igienizare

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, l=10 ml.

 • - conductor FY 1,5, l=20 ml.

25255

3.212,06

123,28

697,46

TOTAL

31.313,68

18.

SC 54 Micro 17

Grup pompare CR8-50-CR5-8

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 60, l=8 ml

 • - flanșe Dn 80, 2 buc.

 • - țeavă zincată 2", l=6 ml

 • - țeavă zincată 3", l=24 ml

 • - țeavă zincată 4", l=9 ml Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, l=35 ml.

 • - conductor FY 1,5, l=20 ml.

25255

4.991,23

32.787,37

1.069,81

TOTAL

38.848,41

19.

SC 16 Nou Mazepa

Grup pompare CR16-40+CR5-10

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 60, l=9 ml

 • - robinet cu sertar plat PN 10 Dn 100, 1 buc.

 • - țeavă zincată 4", l=64 ml

 • - țeavă zincată 3", l=3 ml

Instalații electrice

 • - cablu CY 44x6, L=10 ml.

 • - conductor FY 2,5, l=20 ml.

25255

34.915,12

6.908,17

802,4

TOTAL

42.625,69

20.

PT Plomba Centru II

Grup pompare

3CR32-32+CR8-50

Montaj utilaj:

 • - țeavă zincată 4", l=12 ml

 • - țeavă zincată 3", l=24 ml

25255

48.162,51

5.096,6

Instalații electrice

 • - cablu CYY 4x6, L=15 ml.

 • - conductor FY 1,5, L=20 ml.

854,92

TOTAL

54.114,02

21.

PT Albatros

Grup pompare CR5-9-32+CR3-8

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", L=12 ml

 • - flanșă Dn 80, 2 buc.

 • - flanșă Dn 100, 2 buc.

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=19 ml.

 • - conductor FY 1,5, l=20 ml.

25255

28.233,03

3.771,14

814,09

TOTAL

32.818,25

22.

SC 49 Micro 21

Grup pompare 3CR8-50-CR5-8

Montaj utilaj:

 • - țeavă zincată 3", l=18 ml

 • - țeavă zincată 2", l=12 ml

 • - flanșă Dn 80, 3 buc.

 • - flanșă Dn 65, 1 buc.

Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=15 ml.

 • - conductor FY 1,5, L=20 ml.

25255

32.787,37

4.813,04

907,75

TOTAL

38.508,15

23.

SC 9 Țiglina II

Grup pompare 3CR16-40-CR5-10

Panou

Montaj utilaj: 3x4 kw + 1x1,5 kw

 • - țeavă neagră 0 60, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=30 ml Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, l=15 ml.

 • - conductor FY 1,5, l=10 ml.

25255

39.741,95

7.197,83

1.079,97

TOTAL

48.019,75

9

24.

PT 9 Țiglina I

Grup pompare CR16-40-CR5-10

Montaj utilaj:

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=29 ml

 • - robinet cu sertar corp plat PN 10 Dn 100, 1 buc. Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=15 ml.

 • - conductor FY 1,5, L=20 ml.

25255

41.959,8

6.553,6

880,09

TOTAL

49.393,49

25.

SC 31 Micro 19

Grup pompare 3CR16-40-CR5-10

39.741,95

Panou

Montaj utilaj:

25255

4.289,19

3x4kw + 1x1,5kw

 • - țeavă neagră 0 60, l=9 ml

 • - țeavă zincată 3", l=30 ml Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, L=30 ml.

 • - conductor FY 1,5, L=19 ml.

1.295,41

TOTAL

45.326,55

26.

SC 33 Micro 19

Grup pompare 3CR-3-2+CR8-50

Tablou comandă

44.784,11

3x5, 5+2,2kw

Montaj utilaj: - vas hidrofor 24l

25255

6.561,72

 • - țeavă neagră 0 63, l=9 ml

 • - țeavă zincată 4", l=8 ml

 • - robinet cu sertar corp plat PN 10 Dn 100, 1 buc. Instalație electrică

 • - cablu CYY 4x6, l=15 ml.

 • - conductor FY 1,5, L=20 ml.

920,7

TOTAL

52.266,53

27.

PT 0 Țiglina I

Racord interior apă rece la grup pompare (Robinet sferic PN 16 Dn 100, 2 buc) cu nr. inv. 220293

25255

1.678,30

28.

SC 35 Micro 20

Racord interior apă rece la grup pompare (Robinet sferic PN

16 Dn 100, 2 buc; robinet cu sertar corp plat PN 10 Dn 150, 1 buc.) cu nr. inv. 220298

25255

2.472,53

29.

SC 43 Micro 21

Racord interior apă rece la grup pompare (Robinet sferic PN 16 Dn 100, 2 buc.) cu nr. inv. 220292

25255

1.580,96

30.

SC 53 Micro 18

Racord interior apă rece la grup pompare ( Flanșa Dn 100, 2 buc.;Flanșa Dn 150, 1 buc.) cu nr. inv. 220297

25255

855,43

31.

SC 51 Micro 18

Racord interior apă rece la grup pompare (Flanșa Dn 100, 3 buc.) cu nr. inv. 220229

25255

728,66

32.

SC 52 Micro 18

Racord interior apă rece la grup pompare (Robinet cu sertar corp plat PN 10, Dn 150, 1 buc.) cu nr. inv. 220289

25255

1.386,87

33.

SC 14 Mazepa I

Racord interior apă rece la grup pompare (Flanșa Dn 100, 6 buc.; Robinet cu sertar corp plat PN 10Dn 100, 3 buc.) cu nr. inv. 220300

25255

2.428,03

34.

SC 1 Mazepa II

Racord interior apă rece la grup pompare (Flanșa Dn 100, 6 buc.; Robinet cu sertar corp plat PN 10 Dn 100, 3 buc.) cu nr. inv. 220295

25255

2.499,34

35.

SC 2 Mazepa

Racord interior apă rece la grup pompare (Flanșa Dn 100, 14 buc.; Robinet cu sertar corp plat PN 10 Dn 100, 3 buc.) cu nr. inv. 220296

25255

2.725,33

36.

SC 36 Micro 20

Racord interior apă rece la grup pompare(Robinet sferic PN

16 Dn 100, 1 buc.; Robinet cu sertar corp plat PN 10 Dn 100, 2 buc.) cu nr. inv. 220290

25255

2.728,27

37.

SC 34 Micro 19

Racord interior apă rece la grup pompare cu nr. inv. 220301

25255

139,60

TOTAL

1.186.521,63

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu