Hotărârea nr. 125/2007

Acordarea unor ajutoare de urgenta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.125 din 26 04 2007

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 456/3 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 53 din HG nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioareAvând în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXĂ la HCL.nr.125/26 04 2007

TABEL CU FAMILIILE CARE SE INCADREAZA PREVEDERILE HCL 522/2003

Nr crt

NUME / PRENUME

ADRESA

Istoric social

Plan de interventie

CATEGORIA SOCIALA

VENITURI RON

Familie mono parentală

Copii fără părinți

Persoane varstnice

Familii cu probleme grave de sănătate

totale

Pe membru de familie

Sumă datorată (lei)

Sumă aprobată (lei)

1.

Mihalache

Constantin

b-dul Dună rea nr. 60, bl. PR4, ap. 77

Mihalache Constantin - 51 ani, văduv, este angajat ca însoțitor pentru fiul Mihalache Cristian -persoană cu handicap gradul 1 Mihalache Cristian - fiu, 21 ani, persoană cu handicap gradul 1 cu însoțitor

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza bolii fostei soții - Mihalache Florica -decedată în anul 2006 bolnavă de cancer .

Dl. Mihalache       locuiește

împreună cu fiul său într-un apartament          proprietate

personală.

Până la data decesului soției, dl. Mihalache a lucrat la diferite firme și fosta soție era însoțitoare pentru fiu.

  • - Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză

  • - evitarea evacuării din locuință

x

595

297

4900

4900

2.

Gheorghe

Violeta

Str. H. Coandă, bl. J5, ap. 43, Micro 39B

Gheorghe Violeta - 32 ani, necăsătorită, starea de sănătate -bună, ocupația actuală: vânzătoare la SC „Roxana” SRL Venituri: 350 lei

Boboacă Roxana - Andreea -fiica doamnei Gheorghe Violeta - 5 ani,starea de sănătate: - bună,

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și

x

975

162

10885

5440

frecventează grădinița

Venituri: 25 lei alocație de stat + 50 lei alocație complementară Gheorghe Florin Marian - 29 an, fratele d-nei Gheorghe Violeta -necăsătorit,starea de sănătate: -bună, ocupația actuală - muncește ocazional fără carte de muncă Venituri: ocazionale

Dorian -28


ani, fratele d-nei Gheorghe Violeta,starea civilă: necăsătorit, starea de sănătate: - bună, ocupația   actuală:      muncește

ocazional fără carte de muncă Venituri: ocazionale

Gheorghe Lăcrămioara- 29 ani, sora d-nei Gheorghe Violeta, necăsătorită,starea de sănătate: -bună, ocupația actuală: de cca 1 lună muncește ca vânzătoare fără carte de muncă

Venituri: 300 lei

Gheorghe Aurelia-27 ani, sora d-nei Gheorghe Violeta, necăsătorită,starea de sănătate: -bună

Ocupația actuală: muncitoare la brutăria „Tansina Company” SRL Venituri: 300 lei

D-na Gheorghe Violeta locuiește împreună cu fiica și frații săi într-un apartament proprietate de stat. Titulară de contract este Ganciu Geta - mama decedată în anul 2005 ( a suferit de cancer și a necesitat tratamente costisitoare). Tatăl, Gheorghe Neculai, 54 ani, pensionar a părăsit locuința în urmă cu 7 și locuiește la o soră a dânsului. Nu s-a interesat de creșterea copiilor.

Datoriile s-au acumulat în timp, când copiii erau la școală, mama bolnavă.

De când frații lucrează, s-a semnat un angajament de plată cu asociația de locatari.

prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză

  • - evitarea evacuării din locuință


3.

Moise Emil

Str. Fagului nr. 3, bl. 9H, ap. 6

Moise Emil - 66 ani, pensionar, văduv din anul 2001, suferă de insuficiență cardiacă cronică, hipertensiune           arterială,

cardiostimulare         electrică

permanentă,    adenom de

prostată

Moise Andreea - fiică, 16 ani, elevă în clasa a IX - a la Liceul CFR, nu beneficiază de bursă

Dl Moise locuiește împreună cu fiica sa într-un apartament proprietate personală, compus din 2 camere

Datoriile s-au acumulat în timp, deoarece soția a fost bolnavă și fiica elevă.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale - prevenirea abandonului scolar

X

687

229

822

822

4.

Onose

Măndița

Str. Av. M. Zorileanu nr. 2, bl. N3, ap. 91

Onose Măndița - 68 ani, pensionară, divorțată din anul 1983, boli specifice vârstei.

Farcaș Andreea Ștefana  -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - evitarea evacuării din locuință

  • - prevenirea abandonului scolar

X

433

144

6994

6994

nepoată, 9 ani, elevă clasa a II-a la Școala Generală nr. 18.

Farcaș Eusebiu Constantin -

nepot - 8 ani, elev în clasa I la Școala Generală nr. 18.

Doamna Onose locuiește într-un apartament cu 2 camere, proprietate de stat.

Titulară de contract este fosta fiică - Farcaș Elena, mama celor 2 copii, decedată la data de 14.08 2006.

Tatăl copiilor Farcaș Ștefan este plecat din țară din luna mai 2006 și nu se interesează de cei 2 copii pentru care bunica are instituită curatelă.

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza stării precare de sănătate a doamnei Farcaș Elena și a veniturilor foarte mici.

5.

Martin

Elena

Micro 39B, bl.

K9, ap. 14

Martin Elena -  42 ani,

despărțită în fapt, pensionară pe caz de boală, gradul I de invaliditate din anul 1999.

Martin Georgian - fiu - 16 ani, elev la Liceul CFR

Martin Irina - fiică - 16 ani, elevă la Grupul Școlar « Gh. Moțoc ».

D-na Martin locuiește într-un apartament compus din 4 camere proprietate personală a fostului tată - Costiuc Nicolae, decedat. A primit somație de plată din partea Asociației fiind amenințată cu acționarea în instanță. Datoriile s-au acumulat în timp, din cauza veniturilor foarte mici care nu acoperă toate     cheltuielile     și     a

problemelor de sănătate.

Pentru cei 2 copii are stabilită pensie alimentară dar nu o primește deoarece fostul soț nu realizează venituri.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea unui ajutor finaciar pentru procurarea medicamentel or necesare tratamentului

  • - evitarea evacuării din locuință

  • - prevenirea abandonului scolar

x

640

213,3

8868

8868

6.

Portase

Maria

Str. Aviatorilor,

bl. Z1, ap. 55

Portase Maria -  55 ani,

divorțată, pensionară pe caz de boală         -         hepatită,

trombocitopenie,        sechele

encefalopatie secundară cronică infantilă.

Ganea Marian Laurențiu - fiu, 20 ani, necăsătorit, persoană cu handicap gr. II, suferă de afecțiuni psihice - tulburare severă de comportament, elev la Școala Ajutătoare.

Ganea George Daniel - fiu, 17 ani, necăsătorit, elev la Școala Generală nr. 17.

Ganea Mirel Sorin - fiu, 18 ani, necăsătorit, elev la Școala Generală nr. 18

Brudiu Iordan - fiu, 33 ani, persoană cu handicap gr.II -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

- evitarea evacuării din locuință

x

389

77,8

16076

16076

stare psihopatoidă pe fond encefalopat, retard mental ușor.

D-na Portase nu mai are alți susținători legali.

Locuiește într-un apartament cu 3 camere proprietate de stat. Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza stării precare de sănătate a membrilor familiei și a veniturilor foarte mici.

Necesitățile      de      hrană,

medicamente, lipsa posibilităților de angajare îi agravează mult situația financiară, astfel încât, plata datoriilor la întreținere este imposibilă.

7.

Ababei

Smaranda

Str. Stadionului nr.12, bl. C4, ap.28

Ababei Smaranda -  52 ani,

divorțată, în prezent fără loc de muncă - în anul 2002 a suferit o fractură deschisă la brațul drept și a rămas cu sechele (operată din nou în anul 2004).

Ababei Elena Adriana - fiică , 19 ani, elevă în clasa a XII a la Colegiul « Paul Dimo ».

Ababei Cristina Mariana -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Prevenirea evacuării din locuință -prevenirea abandonului scolar

x

230

77

4374

4374

fiică, 18 ani, elevă în clasa a X-a la Gr. Șc. « Elena Doamna ».

D-na Ababei mai are 2 fii care locuiesc (în relații de concubinaj) în județul Galați (Frumușița și Șivița), lucrează și își ajută mama și cele 2 surori.

D-na Ababei locuiește într-un apartament cu 2 camere proprietate de stat.

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza stării precare de sănătate și a veniturilor foarte mici.

A primit somație de plată din partea      Asociației      fiind

amenințată cu acționarea în instanță.

8.

Bencze Marta Iozefina

Str. Feroviarilor nr.22, bl. I3, ap.3

Bencze Mart a lozefina - 31 ani, necăsătorită, persoană cu handicap locomotor gradul I, studentă anul III la Facultatea de Drept.

D-ra Bencze a suferit în iarna anului 2005 o intervenție chirurgicală care a necesitat spitalizare îndelungată. Chiar dacă nu a locuit în apartament, s-au acumulat datorii la plata întreținerii, deoarece nu are montate repartitoare și nu există posibilitatea opririi agentului termic.

Solicită sprijin pentru plata acelei datorii.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale. Prevenirea abandonului scolar Prevenirea evacuării din locuință

x

158

158

1468

1468

9

Georgescu

Mioara

Str. Dr. M. Petrini nr.8, bl.

L5, ap. 81

Georgescu Mioara - 40 ani, necăsătorită, persoană cu handicap gr. III - retard ușor, beneficiară de ajutor social. Ciobanu Ciprian Marian - fiu, 17 ani, elev la Scoala Specială (tulburări de conduită)

D-na Georgescu   locuiește

împreună cu fiul său într-o garsonieră proprietate de stat. Necesitățile      de      hrană,

medicamente, lipsa posibilităților de angajare îi agravează mult situația financiară, astfel încât, plata datoriilor la întreținere este imposibilă.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Prevenirea abandonului scolar Prevenirea evacuării din locuință

x

148

74

2421

2421

10.

Vasile

Ionelia

Str.

Laminoriștilor

nr.4, bl.G2,

ap.60

Vasile lonelia -  39 ani,

divorțată din 1999, (fostul soț a decedat în anul 2000), se află în evidența Spitalului de Psihiatrie - suferă de schizofrenie paranoidă. Până la soluționarea dosarului de încadrare într-un grad de handicap, este beneficiară de ajutor social.

În urma căsătoriei a rezultat un copil - Rusu Cristina Mihaela -care în prezent se află în plasament familial la bunicii materni, deoarece starea de sănătate a mamei nu îi permite acesteia să aibă grijă de ea.

D-na Vasile locuiește într-o garsonieră           proprietate

personală.

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza stării precare de sănătate și a veniturilor foarte mici.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

96

96

2599

2599

11

Călinescu

Ada

Str.

Siderurgiștilor

nr.2, bl.I1,

ap.193

Călinescu Ada - 59 ani, divorțată, starea de sănătate precară - suferă de ACICD, tulburări de climat, poliartrită Doamna Călinescu locuiește într-un apartament cu o cameră, dotare   minimă   și   condiții

salubre. Nu are copii iar părinții și frații sunt decedați.

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza stării precare de sănătate și a veniturilor foarte mici.

În perioada 02.2004 - 08.2006 doamna Călinescu Ada a fost beneficiară de VMG și nu a putut achita datoriile la plata întreținerii, iar în perioada 2002 - 2004 nu a avut nici un venit

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea evacuării din locuință

x

281

281

1563

1563

12

Radu

Ștefan

Str.

Laminoriștilor

nr.6, bl.G2,

ap.76

Radu Ștefan - 39 ani, divorțat din 2000, pensionar pe caz de boală - accident de muncă în 2000, picior cavus bilateral operat pe stg.

Dl. Radu locuiește într-o garsonieră proprietate de stat, care are un aspect neîngrijit, necesită reparații,     văruit,

infiltrații de la apartamentul superior, geamuri lipsă.

În 2003 cei 4 copii au fost internați    în    Centrul    de

Plasament de pe Radu Negru, după care au fost încredințați unor familii (2 în Galați -I.C.Frimu, 1 în com. Fundeni și 1 la Centrul de copii cu handicap). Fosta soție, Turcu Mihaela, trăiește în concubinaj și mai are 2 copii

Domnul Radu Ștefan solicită ajutor financiar pentru achitarea datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere care s-au acumulat datorită veniturilor foarte mici și problemelor de sănătate cu care s-a confruntat.

Cazul a fost foarte mediatizat după anul 2000 când a fost evacuat din Căminul de nefamiliști Elnav.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea evacuării din locuință

x

186

186

2798

2798

13

Petrescu

Gabriel

Str. Sucevei nr.3, bl.O4, ap.42

Petrescu Gabriel - 26 ani,

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

465

232,5

2274

2274

necăsătorit, orfan de ambii părinți, student la Facultatea de drept - Universitatea „Dunărea de Jos” - pe locurile cu taxă, are bursă socială

Negoiță Elisabeta - bunică, 80 ani,     văduvă,     pensionară,

afecțiuni specifice vârstei.

Dl. Petrescu locuiește împreună cu bunica într-un apartament cu 2 camere proprietate personală

a mamei, decedată . Nu a fost dezbătută succesiunea din lipsa veniturilor.

Domnul Petrescu Gabriel solicită ajutor financiar pentru achitarea datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere, care s-au acumulat datorită veniturilor foarte mici și problemelor    de    sănătate

permanente cu care se confruntă bunica acestuia.

Întrucât nici unul dintre părinți nu a lucrat cu carte de muncă, nu a putut beneficia de pensie de urmaș.

Prevenirea abandonului scolar

14

Popa

Dumitra

Micro 40, bl.T3, ap.1

Popa Dumitra -  27 ani,

necăsătorită, este în perioada de probă la un magazin chimical Constantinescu Nicoleta -

Familia Popa este înscrisă la Fundația “Împreună”.

Cei trei copii minori beneficiază de o masă caldă zilnic și sprijin pentru efectuarea lecțiilor pentru școală, iar în weekend beneficiază de hrană rece.

Prevenirea abandonului scolar

x

75

18,75

3481

3481

fiică, 11 ani, elevă clasa a III-a, stare de sănătate bună

Constantinescu Ana - Maria -fiică, 11 ani, elevă clasa a III-a, stare de sănătate bună

Constantinescu Mihaela -Andreea - fiică, 10 ani, elevă clasa a IlI-a, suferă de astm bronșic

Doamna Popa locuiește într-un apartament cu o cameră, proprietate de stat, dotare minimă și condiții insalubre.

Constantinescu Florin - tatăl copiilor, 35 ani, a avut ajutor social până în 2006 - în prezent dosarul este încetat, locuiește în Galați, str. Domnească nr.52 și are ordin de evacuare pentru martie 2007 - nu contribuie material la întreținerea copiilor neavând venituri. A părăsit domiciliul comun în urmă cu 5 luni.

15

Bilaș

Carmen

Str.

Laminoriștilor nr.4, bl.G4, ap.135

Bilaș Carmen - 30 ani, căsătorită, stare de sănătate bună, salariată la SC Ecosal SA Bilaș Marian - soț, 36 ani, fără ocupație, stare de sănătate bună

Bilaș Florentina - fiică, 12 ani, elevă clasa a V-a

Bilaș Marian - fiu, 10 ani, elev clasa a Il-a

Bilaș  Lucian  -  fiu,  6  ani,

preșcolar

Bilaș  Marius  -  fiu,  3  ani,

preșcolar

Familia Bilaș locuiește într-un apartament cu o cameră, proprietate de stat, dotare minimă și condiții modeste.

Locuința a fost preluată cu datorii care au fost achitate ulterior de familia Bilaș. Datoriile s-au acumulat datorită unei infracțiuni      săvârșite      de

administrator (1999 - 2000) și datorită neplății, neexistând servicii și utilități care să poată fi achitate, deși acestea au fost calculate în toată această perioadă.

D-na Bilaș Carmen solicită ajutor financiar pentru achitarea datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere, care s-au acumulat datorită veniturilor foarte mici, în vederea obținerii adeverinței de la Asociația nr.414 necesară în dosarul de obținere a unei locuințe adecvate care i-a fost repartizată în Micro 39 - Galați.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea abandonului scolar

Sprijin în vederea obținerii unui loc de muncă

701

117

4109

4109

16

Giurcanu

Maria

Str. Oțelarilor

nr.25, bl.E2 - 41

Giurcanu Maria - 69 ani, văduvă, pensionară, stare de sănătate precară: otomastoidită supurativă

Giurcanu Laurențiu - Petrică -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile

x

178

89

3853

3853

fiu, 32 ani, necăsătorit, fără ocupație, afecțiuni psihice.

Familia Giurcanu locuiește într-un apartament cu 2 camere, proprietate de stat, dotare minimă și condiții modeste.

Doamna Giurcanu Maria mai are o fiică, Angheluță Mirela, în vârsta de 36 ani, căsătorită, fără ocupație, cu familie și domiciliu propriu. Singurul venit din famila doamnei Angheluță este salariul soțului.

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere s-au acumulat datorită veniturilor foarte mici și problemelor    de sănătate

permanente cu care s-au confruntat toți membrii familiei.

sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

17

Chiroșcă

Ghiță -

Clime

Str. Drumul

Viilor, bl.T8, ap.4

Chiroșcă Ghiță - Clime - 67 ani, căsătorit, pensionar, suferă de reumatism, fractură de bazin, HTA

Chiroșcă Aneta - soție, 64 ani, suferă de HTA, anemie, probleme neurologice, nu a lucrat niciodată cu carte de muncă

Mihăilă Mariana - fiică, 35 ani, văduvă din 2000, fibrom uterin, fără ocupație, beneficiază de VMG

Mihăilă Bianca - AnaMaria -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea abandonului scolar

x

x

441

110,25

1097

1097

nepoată, 10 ani, elevă, suferă de malformație congenitală cord hipotrofie ponderală. Nu are pensie de urmaș deoarece tatăl a lucrat cu CM doar 2 ani.

Familia Chiroșcă locuiește într-un apartament cu 2 camere, proprietate personală, dotare minimă și condiții insalubre.

Datoriile la plata cheltuielilor de

întreținere s-au acumulat datorită veniturilor foarte mici și problemelor    de    sănătate

permanente cu care s-au confruntat toți membrii familiei.

18

Donciu

Ionel

Micro 21, bl.R7, ap.30

Donciu Ionel - 30 ani, fără ocupație, fost sportiv de performanță, inapt de muncă, beneficiar de VMG

Donciu Liliana - soție, 29 ani, fără ocupație, stare de sănătate bună

Donciu Cristofor - fiu, 7 ani, preșcolar

Donciu Cristian - fiu, 10 ani, elev

Familia Donciu locuiește într-un apartament cu 2 camere, proprietate personală, dotare minimă și condiții modeste.

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere    s-au    acumulat

datorită veniturilor foarte mici și problemelor de    sănătate

permanente cu care s-au confruntat toți membrii familiei.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea abandonului scolar

Sprijin în vederea obținerii unui loc de muncă

x

250

62,5

3995

3995

19

Penciu

Constanța

Micro 40, bl. B, ap. 106

Penciu Constanța - 65 ani, este      singură,      văduvă,

pensionară, urmaș erou martir al revoluției - fiul decedat

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere    s-au    acumulat

datorită veniturilor insuficiente, a vârstei înaintate și a stării de sănătate precare.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

245

245

225

225

20

Budescu

Maria

Str. Cluj nr.15, bl. D9, ap.39

Budescu Maria - 61 ani, văduvă, urmaș erou martir al revoluției - soțul decedat, locuiește împreună cu o fiică de 31 ani, fără ocupație.

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere    s-au acumulat

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea

x

160

80

1190

1190

datorită veniturilor insuficiente, a vârstei înaintate și a stării de sănătate precare.

excluderii si marginalizarii sociale

21

Crap

Virginia

Str. Bărboși,

nr.55, bl. K1,

ap.22

Crap Virginia - văduvă, singură pensionară, urmaș erou martir al revoluției - fiul decedat

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere    s-au    acumulat

datorită veniturilor insuficiente, a vârstei înaintate și a stării de sănătate precare.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

142

142

562

562

22

Fedmașu

Adriana

Str. Brăilei,

nr.260, bl.G9,

ap.14

Fedmașu Adriana - căsătorită, în proces de divorț, fără ocupație, locuiește împreună cu fiica fostului soț, Florea Mădălina, elevă și urmaș erou martir al revoluției - tatăl decedat și fiica acesteia, Fedmașu Ana Maria, elevă

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Prevenirea abandonului scolar

x

250

80

3237

3237

23

lonașcu Ion

Str. V. Vîlcovici

bl. K8, ap.41

lonașcu Ion - 66 ani, căsătorit, pensionar, locuiește împreună cu soția, pensionară CAP, urmaș erou martir al revoluției -fiul decedat.

lonașcu Lenuța - 61 ani, pensionară CAP, suferă de torticulus acut, spondiloză cervico lombară.

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere s-au    acumulat

datorită veniturilor insuficiente, a vârstei înaintate și a stării de sănătate precare.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

463

231,5

258

258

24

Bratu

Georgeta

Maria

Micro 20, bloc

J3, ap. 11

Bratu Georgeta Maria - 67 ani, văduvă, pensionară, suferă de cataractă la ambii ochi, operată

Cresterea calității vieții, facilitarea

x

450

225

2926

2926

la stomac, tromboflebită la piciorul stâng, pareză pe partea dreaptă în anul 2005. - necesită tratament lunar de cca 150 lei pe care nu îl poate urma permanent din cauza veniturilor insuficiente.

Bratu Victor - fiu, 40 ani, necăsătorit, lucrează la o societate comercială. A făcut împrumut la banca pentru achitarea datoriilor acumulate la chirie.

D-na Bratu locuiește împreună cu fiul său într-un apartament proprietate de stat, bine întreținut dar modest mobilat. Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere s-au acumulat datorită veniturilor foarte mici și problemelor de sănătate permanente cu care se confruntă.

accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea evacuării din locuință

Total sumă aprobată 85.530 lei

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu