Hotărârea nr. 102/2007

Aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare pe transportul urban de calatori, din categoria persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.102

din 20 03 2007

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare pe transportul urban de călători, din categoria persoanelor cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 , alin.4 și excepția prevăzută de art.44, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.3 și art.4 din Normele Metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafața sau cu metroul și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, aprobat prin Ordinul nr.609/2003 ;

Având în vedere prevederile Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999, privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și art.115 , alin.1, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.1 - Se aprobă lista beneficiarilor abonamentelor lunare pe transportul urban de călători, din categoria persoanelor cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Abonamentul lunar este gratuit și este valabil numai însoțit de actul de identitate și de legitimația de persoana cu handicap, vizată la zi.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL NR. 102/20 03 2007 TABEL NOMINAL

CU PERSOANELE CARE POT BENEFICIA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORT URBAN - ADULTI

APRILIE 2007

NR.

NR. DOSAR

NUME

PRENUME

ADRESA

1

280803

ALEXA

ELENA

BRINDUSEI NR.7, BL.B9, AP.53

2

280644

BALAN

VERONICA

1DECEMBRIE1918 NR.21, BL.C, AP.75

3

280749

BALCAN

CONSTANTIN

BRAILEI NR.198, BL.B7, AP.25

4

280696

BELDIE

JAN

DUNAREA NR.42A,BL.PR1,AP.62

5

280746

BUDESCU

ADRIANA

BOURULUI NR.32

6

273915

CIMPOI

CATALIN

DUNAREA NR.12, BL. E4, AP.35

7

275741

CIOCAN

PETRU

SIDERURGISTILOR NR.34, BL.M2C,AP.8

8

279411

COBZARU

TANTA

FARULUI NR.20

9

271773

COSPANARU

EMILIA

GH. STROICI NR.4

10

276630

DIACONU

MIRELA

FEROVIARILOR NR.12,BL.B2,AP.99

11

276772

DUMBRAVA

VASILICA

A.SALIGNZ NR.143, BL.7C, AP.70

12

280624

DUMITRU

IRINA-LILI

CEZAR NR.20A, BL.A, AP. 8

13

280613

FRANK

DORU

FRUNZEI NR.103, BL.4F, AP.14

14

280175

GOSMAN

RALUCA-ANDREEA

CAISILOR NR.1, BL.C1, AP. 79

15

280155

GRECU

VENETIA

N.BALCESCU NR.17,BL.ALBATROS, AP.38

16

271057

HERDA

GELU

V.PAPILIAN NR.5, BL.H2, AP.52

17

272167

IGNAT

NICU

BASARABIEI NR.148, BL.N8, AP.17

18

280780

IONASCU

MIHAELA-VALENTINA

FAGULUI NR.2,BL.11E, AP.18

19

280764

ISTRATE

MARIA

M.ZORILEANU NR.1, BL. T4, AP.28

20

271070

LACUSTA

CONSTANTA

IASOMIEI NR.7, BL.O5, AP.17

21

270713

MANOLE

TITI

H.COANDA NR.15, BL.J12, AP.42

22

277755

MANZU

VASILICA

G.VENTURA NR.15, BL.K10, AP.56

23

277042

MICU

VALENTINA

CLUJ NR.3, BL. D1, AP.18

24

280672

MILICA

ANETA

SUCEVEI NR.5, BL.O3, AP. 12

25

277262

MUNTEANU

CRISTIAN-DUMITRU

1 DEC1918 NR.8, BL.S8, AP.74

26

280811

MUNTEANU

TINCA

TUNELULUI NR.29

27

280760

NEAGU

GABRIEL-DAN

GALATII NOI NR.1,BL.L1,AP.20

28

280747

NEDELCU

MARANDA

V.PAPILIAN NR.9,BL.I2,AP.155

29

276031

NEDELCU

DUMITRA

PORTULUI NR.43,BL.CATUSA,AP.36

30

280801

NITA

DUMITRA

FURNALISTILOR NR.4,BL.D1,AP.10

31

280771

OBLANCESCU

ECATERINA

FEROVIARILOR NR.9,BL.C6,AP.94

32

280673

ONOFREI

GENUTA

C.LEVADITTI NR.11,BL.BUJOR4,AP.15

33

280818

PATACHE

MARIA

T.VUIA NR.9, BL.N11, AP.31

34

280789

PETREA

SERGIU-OVIDIU

CALUGARENI NR.12,BL.K6,AP.35

35

280657

POPESCU

DANIELA

CONSTRUCTORILOR NR.1, BL.E1,AP.73

36

280632

PRAVAT

ION

DOMNEASCA NR.24,BL.MODERN, AP.25

37

280734

SALABINA

VASILE

G.DOJA NR.1, BL.9A, AP.31

38

280806

SENDREA

VASILE

T.VUIA NR.35, BL.N21, AP.38

39

276737

STASE

ADRIAN GABRIEL

1 DEC. 1918 NR.21 BL.C AP.80

40

278775

TAPU

MILICA

TRAIAN NR.89, BL.B3B, AP.19

41

276070

TIRILA

MARCEL-ADRIAN

TEXTILISTILOR NR.1,BL.Z1,AP.54

42

280739

TOCU

MIOARA

A.SALIGNZ NR.116, BL.1C, AP.9

43

274168

TONU

ION

OLTULUI NR.13, BL.D8A, AP.25

44

279771

TONU

VASILE

OLTULUI NR.13, BL.D8A, AP.25

45

272560

UNGUREANU

CRISTIAN-ADRIAN

CAISILOR NR.2, BL.A4, AP. 64

46

280647

VASILACHE

TINCUTA

SIDERURGISTILOR NR.50,BL.E,AP.50

47

276876

VASILE

TITI

TRAIAN NR. 165

48

280719

VIERU

ION

DOMNEASCA NR.3, BL.P9, AP.20

49

280780

IONASCU

MIHAELA-VALENTINA

FAGULUI NR.2, BL.11E, AP.18

Președinte de ședință

Popa Marian

ANEXA

La HCL nr. 102/20 03 2007

TABEL NOMINAL

CU PERSOANELE CARE POT BENEFICIA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU

TRANSPORT URBAN - ASISTENȚI PERSONALI

APRILIE 2007

NR.

NR. DOSAR

NUME

PRENUME

ADRESA

1

273915

CIMPOI

MARICICA

DUNAREA NR.12, BL. E4, AP.35

2

280155

IOVITA

STERIANA

OCTAV BANCILA NR.7

3

270398

SIRBU

NICOLETA

T.VLADIMIRESCU NR.292

4

275443

STRUTA

ZINICA

DRUMUL VIILOR NR.22, BL.Y17, AP.15

Președinte de ședință

Popa Marian

ANEXA

La HCL nr. 102/20 03 2007

TABEL NOMINAL

CU PERSOANELE CARE POT BENEFICIA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORT URBAN - MINORI

APRILIE 2007

NR.

NR. DOSAR

NUME

PRENUME

ADRESA

1

272562

CANDREA

ANDREI-RAZVAN

TECUCI NR.208, BL.O1, AP.24

2

272808

DRAGOI

VALENTIN

NARCISELOR NR.31 ,BL.G2A,AP.32

3

270398

ELISEI

MADALINA

T. VLADIMIRESCU NR.292

4

272143

HUSARU

MARIA-DIANA

CONSTRUCTORILOR NR.4, BL.G1, AP.27

5

275216

PETREA

LUCIAN-GEORGE

TRAIAN VUIA NR.14, BL.K7, AP.10

Președinte de ședință

Popa Marian

ANEXA

la HCL nr. 102/20 03 2007

TABEL NOMINAL

CU PERSOANELE CARE POT BENEFICIA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORT URBAN - NEVAZATORI

APRILIE 2007

NR.

NR. DOSAR

NUME

PRENUME

ADRESA

1

221

CONDURARU

IULIANA

MILCOV NR.28, BL.D2, AP.5

2

220

CONDURARU

IONEL-DORU

MILCOV NR.28, BL.D2, AP.5

3

1612

MARGINA

IONEL

FEROVIARILOR NR.11 ,BL.C7,AP.33

4

1421

TONU

IONICA

OLTULUI NR.13, BL.D8A, AP.25

Președinte de ședință

Popa Marian